Sanat ve Estetik Tarihi - Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Transkript

Sanat ve Estetik Tarihi - Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
T.C.
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
MODA TASARIMI PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
Sanat ve Estetik Tarihi
MOD 305
3-4
0+3
3
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Amacı
Sanatın oluşum ve değişim süreçlerini tarih cetveli sıralamasında benzerlik
ve farklılıkları ile sorgulayabilme, sanat veya sanat yapıtı sayılan ürünleri
üreten farklı toplumları karşılaştırabilme.
Hafta
DERS AKIŞI
1
Estetiğin Temel Soruları, Felsefe Açısından Sanat
2
Estetiğin Temel Kavramları
3
İlkellerde Sanat, Bronz Çağı Kültür ve Sanatı; Mısır, Hitit, Miken
4
Yunan Kolonizasyonu Yayılım; Kültür ve Sanat
5
Roma Dönemi Sanatı ve Kültürü
6
Erken Hristiyanlık Bizans Sanatı, Avrupa Ortaçağı Sanatı; Romanesk Gotik
7
ARA SINAV
8
Rönesans Düşüncesi ve Sanatının Gelişimi (Erken Rönesans; Giotto, Dante, Petrarch
9
Erken Rönesans Sanatı (Heykel, Mimari, Resim;
Donatello, Brunelleschi, Alberti, Ghiberti, Masaccio, Botticelli
10
16. yy.da Floransa-Roma (Leonardo, Michelangelo, Raphael)
11
Venedik Sanatı (Titian, Tintoretto), manierizm
12
Barok stil, Bernini, Rubens
13
18. yüzyıl sonu- 19. yüzyıl başında geleneğin yıkılışı (David, GoyaTurner, Constable)
14
19. yüzyılda sanatta devrimler, Empresyonizm ve Post Empresyonizm
KAYNAKLAR
-
Ders notları
1