dosyayı indir

Yorumlar

Transkript

dosyayı indir
4. SINIF CEVAP KÂ⁄IDI
Ad› Soyad›: .......................................................................................
PUAN
S›n›f›: .........................................................................................................
Numaras›: ............................................................................................
TÜRKÇE
MATEMAT‹K
SOSYAL B‹LG‹LER
FEN ve TEKNOLOJ‹
1- A
B
C
D
1- A
B
C
D
1- A
B
C
D
1- A
B
C
D
2- A
B
C
D
2- A
B
C
D
2- A
B
C
D
2- A
B
C
D
3- A
B
C
D
3- A
B
C
D
3- A
B
C
D
3- A
B
C
D
4- A
B
C
D
4- A
B
C
D
4- A
B
C
D
4- A
B
C
D
5- A
B
C
D
5- A
B
C
D
5- A
B
C
D
5- A
B
C
D
6- A
B
C
D
6- A
B
C
D
6- A
B
C
D
6- A
B
C
D
7- A
B
C
D
7- A
B
C
D
7- A
B
C
D
7- A
B
C
D
8- A
B
C
D
8- A
B
C
D
8- A
B
C
D
8- A
B
C
D
9- A
B
C
D
9- A
B
C
D
9- A
B
C
D
9- A
B
C
D
10- A
B
C
D
10- A
B
C
D
10- A
B
C
D
10- A
B
C
D
11- A
B
C
D
11- A
B
C
D
11- A
B
C
D
11- A
B
C
D
12- A
B
C
D
12- A
B
C
D
12- A
B
C
D
12- A
B
C
D
13- A
B
C
D
13- A
B
C
D
13- A
B
C
D
13- A
B
C
D
14- A
B
C
D
14- A
B
C
D
14- A
B
C
D
14- A
B
C
D
15- A
B
C
D
15- A
B
C
D
15- A
B
C
D
15- A
B
C
D
16- A
B
C
D
16- A
B
C
D
16- A
B
C
D
16- A
B
C
D
17- A
B
C
D
17- A
B
C
D
17- A
B
C
D
17- A
B
C
D
18- A
B
C
D
18- A
B
C
D
18- A
B
C
D
18- A
B
C
D
19- A
B
C
D
19- A
B
C
D
19- A
B
C
D
19- A
B
C
D
20- A
B
C
D
20- A
B
C
D
20- A
B
C
D
20- A
B
C
D
DO⁄RU :...........
DO⁄RU :...........
DO⁄RU :...........
DO⁄RU :...........
YANLIfi :...........
YANLIfi :...........
YANLIfi :...........
YANLIfi :...........
DA M L A YAY I N E V İ
4. SINIF İLÂVE CD TESTLERİ CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-1
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-2
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-3
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-4
1.B
2.C
3.B
4.A
5.C
6.D
7.D
8.B
9.C
10.A
1.C
2.B
3.A
4.C
5.D
6.D
7.B
8.C
9.A
10.C
1.B
2.A
3.C
4.D
5.D
6.B
7.C
8.A
9.C
10.B
1.A
2.C
3.D
4.D
5.B
6.C
7.A
8.C
9.B
10.A
11.C
12.B
13.A
14.D
15.B
16.A
17.C
18.D
19.D
20.C
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-8
1.C
2.A
3.C
4.B
5.A
6.D
7.B
8.A
9.C
10.D
11.D
12.C
13.A
14.B
15.B
16.D
17.C
18.A
19.B
20.C
11.B
12.A
13.D
14.B
15.A
16.C
17.D
18.D
19.C
20.A
TÜRKÇE
GENEL DE⁄.
1.A
2.C
3.B
4.A
5.D
6.B
7.A
8.C
9.D
10.D
11.C
12.A
13.B
14.B
15.D
16.C
17.A
18.B
19.C
20.D
11.A
12.D
13.B
14.A
15.C
16.D
17.D
18.C
19.A
20.B
11.B
12.A
13.C
14.D
15.D
16.C
17.A
18.B
19.B
20.D
1.D
2.C
3.A
4.D
5.B
6.A
7.D
8.C
9.B
10.A
1.C
2.A
3.D
4.B
5.A
6.D
7.C
8.B
9.A
10.B
11.C
12.A
13.C
14.D
15.B
16.A
17.B
18.C
19.D
20.A
11.A
12.B
13.C
14.C
15.A
16.D
17.D
18.C
19.A
20.C
MATEMAT‹K
GENEL DE⁄.
1.C
2.B
3.A
4.B
5.C
6.C
7.A
8.D
9.D
10.C
11.A
12.C
13.D
14.B
15.A
16.B
17.C
18.D
19.A
20.B
11.B
12.C
13.C
14.A
15.D
16.D
17.C
18.A
19.C
20.D
1.C
2.A
3.C
4.B
5.D
6.A
7.C
8.B
9.D
10.C
1.A
2.C
3.B
4.D
5.A
6.C
7.B
8.D
9.C
10.B
1.B
2.D
3.A
4.C
5.B
6.D
7.C
8.B
9.A
10.B
1.D
2.A
3.C
4.B
5.D
6.C
7.B
8.A
9.B
10.C
1.A
2.C
3.B
4.D
5.C
6.B
7.A
8.B
9.C
10.D
1.C
2.B
3.D
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.D
10.C
11.A
12.B
13.C
14.D
15.C
16.C
17.B
18.A
19.A
20.B
1.C
2.B
3.D
4.A
5.C
6.B
7.D
8.C
9.B
10.A
11.B
12.C
13.D
14.C
15.C
16.B
17.A
18.A
19.B
20.C
11.C
12.B
13.A
14.A
15.B
16.C
17.C
18.D
19.C
20.A
11.C
12.B
13.A
14.B
15.C
16.D
17.C
18.C
19.B
20.A
SOSYAL B‹L.
GENEL DE⁄.
1.B
2.D
3.C
4.B
5.A
6.B
7.C
8.D
9.C
10.C
11.B
12.A
13.A
14.B
15.C
16.C
17.D
18.C
19.A
20.B
11.B
12.A
13.B
14.C
15.D
16.C
17.C
18.B
19.A
20.A
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-2
1.B
2.D
3.C
4.A
5.C
6.B
7.D
8.A
9.C
10.B
1.D
2.C
3.A
4.C
5.B
6.D
7.A
8.C
9.B
10.D
11.D
12.C
13.B
14.A
15.B
16.C
17.D
18.C
19.C
20.B
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-6
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-7
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-8
1.B
2.D
3.A
4.C
5.B
6.D
7.C
8.B
9.A
10.B
1.D
2.A
3.C
4.B
5.D
6.C
7.B
8.A
9.B
10.C
1.A
2.C
3.B
4.D
5.C
6.B
7.A
8.B
9.C
10.D
1.C
2.B
3.D
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.D
10.C
11.D
12.C
13.C
14.B
15.A
16.A
17.B
18.C
19.C
20.D
11.C
12.C
13.B
14.A
15.A
16.B
17.C
18.C
19.D
20.C
11.A
12.B
13.C
14.D
15.C
16.C
17.B
18.A
19.A
20.B
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-1
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-5
11.C
12.D
13.C
14.C
15.B
16.A
17.A
18.B
19.C
20.C
11.A
12.D
13.D
14.C
15.A
16.C
17.D
18.B
19.A
20.B
1.D
2.C
3.A
4.C
5.B
6.D
7.A
8.C
9.B
10.D
11.D
12.C
13.B
14.A
15.B
16.C
17.D
18.C
19.C
20.B
1.C
2.B
3.D
4.A
5.C
6.B
7.D
8.C
9.B
10.A
1.A
2.C
3.B
4.D
5.A
6.C
7.B
8.D
9.C
10.B
1.D
2.B
3.A
4.D
5.C
6.B
7.A
8.B
9.C
10.C
1.B
2.D
3.C
4.A
5.C
6.B
7.D
8.A
9.C
10.B
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-8
11.B
12.A
13.B
14.C
15.D
16.C
17.C
18.B
19.A
20.A
11.C
12.A
13.D
14.D
15.C
16.A
17.C
18.D
19.B
20.A
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-4
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-7
FEN ve TEK.
ARA DE⁄.
1.A
2.D
3.B
4.A
5.D
6.C
7.B
8.A
9.B
10.C
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-5
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-3
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-6
11.C
12.C
13.B
14.A
15.A
16.B
17.C
18.C
19.D
20.C
MATEMAT‹K
ARA DE⁄ER
11.D
12.D
13.C
14.A
15.B
16.B
17.D
18.C
19.A
20.B
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-2
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-5
11.D
12.C
13.C
14.B
15.A
16.A
17.B
18.C
19.C
20.D
11.C
12.C
13.A
14.D
15.D
16.C
17.A
18.C
19.D
20.B
11.C
12.D
13.D
14.C
15.A
16.B
17.B
18.D
19.C
20.A
SOSYAL B‹L.
DEN. SINAVI-1
SOSYAL B‹L.
ARA DE⁄ER.
1.C
2.A
3.C
4.B
5.D
6.A
7.C
8.B
9.D
10.C
1.B
2.C
3.A
4.C
5.B
6.A
7.D
8.B
9.A
10.C
1.B
2.D
3.C
4.A
5.D
6.B
7.A
8.D
9.C
10.B
11.B
12.A
13.B
14.C
15.C
16.A
17.D
18.D
19.C
20.A
1.D
2.C
3.B
4.A
5.B
6.C
7.C
8.A
9.D
10.D
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-4
1.D
2.B
3.C
4.A
5.C
6.B
7.A
8.D
9.B
10.A
11.A
12.C
13.D
14.D
15.C
16.A
17.B
18.B
19.D
20.C
1.A
2.B
3.D
4.C
5.A
6.D
7.B
8.A
9.D
10.C
1.A
2.D
3.C
4.B
5.A
6.B
7.C
8.C
9.A
10.D
FEN ve TEK.
DEN. SINAVI-3
1.D
2.D
3.B
4.C
5.A
6.C
7.B
8.A
9.D
10.B
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-4
1.B
2.A
3.D
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.C
10.A
11.C
12.D
13.C
14.C
15.B
16.A
17.A
18.B
19.C
20.C
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-7
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-3
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-8
11.B
12.C
13.D
14.C
15.C
16.B
17.A
18.A
19.B
20.C
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-6
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-2
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-7
11.D
12.C
13.A
14.C
15.D
16.B
17.A
18.B
19.C
20.D
1.C
2.D
3.D
4.B
5.C
6.A
7.C
8.B
9.A
10.D
TÜRKÇE
DEN. SINAVI-5
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-1
MATEMAT‹K
DEN. SINAVI-6
11.D
12.D
13.C
14.A
15.C
16.D
17.B
18.A
19.B
20.C
11.D
12.B
13.A
14.C
15.D
16.D
17.C
18.A
19.B
20.B
TÜRKÇE
ARA DE⁄ER.
11.C
12.B
13.A
14.A
15.B
16.C
17.C
18.D
19.C
20.A
11.C
12.B
13.A
14.B
15.C
16.D
17.C
18.C
19.B
20.A
FEN ve TEK.
GENEL DE⁄.
1.B
2.D
3.C
4.B
5.A
6.B
7.C
8.D
9.C
10.C
11.B
12.A
13.A
14.B
15.C
16.C
17.D
18.C
19.A
20.B
4. sınıf
2-
3-
4-
5-
FEN ve TEKNOLOJ‹
ARA DE⁄ERLEND‹RME
I- Koflu yap›yor olabilir.
II- Uyuyor olabilir.
III- Heyecanl› bir film izliyor olabilir.
IV- Korkmufl olabilir.
V- S›n›fta ders dinliyor olabilir.
Soluk al›p verme say›s› normalden
fazla olan bir kifli, yukar›daki faaliyetlerden hangilerini yap›yor olabilir?
B) II, III ve V
A) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) III, IV ve V
Afla¤›da verilen kemiklerden hangisi
gövde iskeletinde yer al›r?
A) ön kol kemi¤i
B) kaburga kemi¤i
C) el parmak kemi¤i
D) omurga kemi¤i
Afla¤›dakilerden hangisi, düzenli olar a k e g z e r s i z y a p a n b i r k i fl i i ç i n s ö y l enemez?
A) Kas geliflimi iyi olur.
B) Sa¤l›kl› bir yaflam sürer.
C) Eklem rahats›zl›klar› di¤er bireylere
göre daha az görülür.
D) Kalp krizi geçirme riski çok azd›r.
Afla¤›daki solunum
organlar›ndan
hangisi havay› temizleme, ›s›tma ve
nemlendirme görevi görür?
B) a¤›z
A) burun
C) soluk borusu
D) yutak
A fl a ¤ › d a k i e k l e m l e r d e n h a n g i s i n i n h areket kabiliyeti di¤erlerinden fazlad›r?
A) kafatas› eklemi
B) boyun eklemi
C) dirsek eklemi
D) omurga eklemi
© Damla Yay›nlar›
1-
1.
DÖNEM
6-
Afla¤›dakilerden hangisi, maddenin
s›v› hâlden gaz hâle geçmesi anlam›na gelir?
B) buharlaflma
A) yo¤unlaflma
C) donma
D) erime
7-
Bir kab›n içine belli bir miktar su kondu¤unda kap ve suyun toplam kütlesi 560
gram olarak ölçülüyor.
Kab›n bofl kütlesi 120 gram oldu¤una
göre kap içindeki suyun kütlesi kaç
gramd›r?
A) 680 gram
B) 220 gram
C) 120 gram
D) 440 gram
8-
‹çinde 40 mL su bulunan bir dereceli kaba 5 bilye at›ld›¤›nda su seviyesi 90
mL’ye ç›k›yor.
Bilyelerden bir tanesinin hacmi kaç
m L’ d i r ?
A) 50
B) 25
C) 10
D) 5
9-
Afla¤›daki maddelerden hangisi, oda
s›cakl›¤›nda gaz hâlde bulunur?
A) su
B) hava
C) tereya¤›
D) tuz
10- A fl a ¤ › d a k i m a d d e l e r d e n h a n g i s i , e fl y a
olarak tan›mlanmaz?
A) pense
B) buzdolab›
C) masa
D) kanepe
11- Afla¤›da baz› maddelere ait s›cakl›k de¤erleri verilmifltir.
Madde Su
Buz
S›cakl›k 0˚ C 0˚ C
Ya¤
15˚ C
Limonata Ayran
14˚ C
13˚ C
Ta b l o y a g ö r e a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) Buz ile suyun s›cakl›¤› ayn›d›r.
B) Ayran limonatadan s›cakt›r.
C) Ya¤ buzdan daha s›cakt›r.
D) Limonata ya¤dan so¤uktur.
12- Afla¤›da maddeler ve cinsleri aras›nda
efllefltirme yap›lm›flt›r:
17- I- Yolda kaykay süren çocuk
II- Sal›ncakta sallanan çocuk
III- Gölde tafl sektiren çocuk
IV- S›rt›nda çanta tafl›yan çocuk
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n k a ç t a n e s i n d e
h›zlanan hareket olabilir?
flekerli suª çözelti
tuzlu suª kar›fl›m
tuzª saf madde
suª kar›fl›m
A) 4
C) 2
Ve r i l e n e fl l e fl t i r m e l e r d e n k a ç t a n e s i
do¤rudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18- B i r d a i r e s e l p i s t e t r a f › n d a h a r e k e t
eden koflucu için afla¤›dakilerden
hangisi söylenemez?
13- Birbiri içinde tam olarak da¤›lan kar›fl›mlara çözelti denir.
A)
B)
C)
D)
A) Yüzdürme
B) M›knat›sla ay›rma
C) Süzme
D) Buharlaflt›rma
14- Afla¤›daki maddelerden hangisi, kar›fl › m i ç e r i s i n d e n m › k n a t › s y a r d › m › y l a a yr›labilir?
A) tahta talafl›
B) toprak
C) nikel talafl›
D) tuz
15- Elif mutfakta akflam yeme¤i için makarna piflirmektedir. Makarnay› iyice hafllad›ktan sonra su ile makarnay› birbirinden
ay›rmak istiyor.
Elif, afla¤›daki ay›rma yöntemlerinden
hangisini kullanabilir?
A) Yüzdürme
B) Eleme
C) Süzme
D) Yo¤unlaflt›rma
16- Afla¤›daki tabloda baz› maddelere ait ilk
ve son s›cakl›k ölçümleri verilmifltir.
Madde
Su
Süt
Ya¤
Gazoz
‹lk s›cakl›k
17˚ C
25˚ C 99˚ C
20˚ C
24˚ C 119˚ C
5˚ C
Maddelerden kaç tanesi ›s›nm›flt›r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
© Damla Yay›nlar›
S›v› ve kat› maddelerin kar›fl›m› ile oluflan çözeltiler afla¤›daki ay›rma yönt e m l e r i n d e n h a n g i s i k u l l a n › l a r a k a y r › flt›r›labilir?
Son s›cakl›k 57˚ C
B) 3
D) 1
Sallanma hareketi yapabilir.
H›zlanan hareket yapabilir.
Yavafllayan hareket yapabilir.
Yön de¤ifltirme hareketi yapabilir.
19- Kuvvet, cisimlere hareketleri ile ayn› yönde etkidi¤inde cisimlerin h›z›n› art›rabilir.
Cisimlerin hareketine z›t yönde etkidi¤inde cisimleri yavafllat›r veya durdurur.
Yu k a r › d a a n l a t › l a n l a r d a n a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i ç›kar›lamaz?
A)
B)
C)
D)
Kuvvet cisimleri h›zland›rabilir.
Kuvvet cisimlerin fleklini de¤ifltirebilir.
Kuvvet cisimleri yavafllatabilir.
Kuvvet cisimleri durdurabilir.
20- Bir okçu, yay› gerdirerek oku yerlefltirdikten sonra yay› b›rak›yor. Yay eski hâlini al›rken ok hedefine do¤ru harekete
geçiyor. Fakat okçu okunu hedefe ulaflt›ram›yor. Yay› daha fazla gerdirerek oku
att›¤›nda ise oku hedefine ulaflt›rabiliyor.
Yu k a r › d a k i o l a y d a n a fl a ¤ › d a k i s o n u çl a r d a n h a n g i s i ç›kar›lamaz?
A) Yay›n gerginli¤i artt›kça okun ulaflabilece¤i uzakl›k artar.
B) Gergin yay oku harekete geçirebilir.
C) Ok esnek bir maddedir.
D) Ok yaydan f›rlad›ktan sonra yavafllayan hareket yapar.
4. sınıf
2-
3-
4-
FEN ve TEKNOLOJ‹
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Ifl›k kaynaklar› do¤al veya yapay olabilir.
Afla¤›da baz› ›fl›k kaynaklar› verilmifltir:
Günefl, y›ld›zlar, mum, flimflek, lamba, y›ld›r›m, araba far›.
Ve r i l e n › fl › k k a y n a k l a r › n d a n k a ç t a n e s i
do¤al ›fl›k kayna¤›d›r?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Ayd›nlatma teknolojileri hayat›m›z›n her
alan›nda kullan›lmaktad›r.
Afla¤›da verilen ayd›nlatma araçlar›ndan hangisi ev ayd›nlatmas›nda genellikle kullan›lmaz?
A) lamba
B) floresan
C) mum
D) projektör
Afla¤›dakilerden hangisi, ayd›nlatma
teknolojilerinin bize sa¤lad›¤› faydalardan d e ¤ i l d i r ?
A) Futbol maçlar›n›n geceleri yap›labilmesi
B) Geceleri sokaklar›n ›fl›kland›r›labilmesi
C) Göz hastal›klar›n yayg›nl›¤›n›n azalmas›
D) ‹fl yerlerinde gece çal›flabilme imkân›n›n oluflmas›
I- Ses kaynaklar› do¤al veya yapay
olabilir.
II- Hayvan sesleri yapay seslere örnektir.
III- Sesin fliddeti artt›kça duyulabilece¤i
alan azal›r.
IV- Ses titreflim sonucu oluflur.
Ses ile ilgili yukar›da verilenlerden
hangileri do¤rudur?
A) I, II B) I, IV
C) II, III D) III, IV
5-
Afla¤›da baz› varl›klar verilmifltir:
Kufl, köpek, tavuk yumurtas›, fasulye
tohumu, kedi iskeleti, papatya bitkisi,
örümcek a¤›.
Ve r i l e n v a r l › k l a r d a n k a ç t a n e s i c a n l › lar s›n›f›na girer?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6
6-
Afla¤›dakilerden hangisi, bitkilere ait
bir özellik d e ¤ i l d i r ?
A) Büyümeleri s›n›rs›zd›r.
B) Hareket edemezler.
C) Besinlerini kendileri üretir.
D) Üremeleri hayvanlardan farkl›d›r.
7-
Mikroskobik canl›lar için afla¤›da verilenlerden hangisi do¤rudur?
A) Gözle görülebilirler.
B) Aç›kta b›rak›lan besinlerin bozulmas›n› önlerler.
C) ‹nsanda hastal›k oluflturabilirler.
D) Yaln›z havada yaflarlar.
8-
Afla¤›da verilen canl› ve yaflama alan›
efllefltirmelerinden hangisi do¤rudur?
A) koyunª çöl
B) kaktüsª batakl›k
C) kar›ncaª ›rmak D) yunusª deniz
9-
Afla¤›da baz› araçlar verilmifltir:
Televizyon, müzik seti, radyo, mum,
el mikseri, ampul, bilgisayar, tornavida.
Ve r i l e n a r a ç l a r d a n k a ç t a n e s i e l e k t r i¤e ihtiyaç duymadan çal›fl›r?
B) 2
C) 3
D) 4
A) 1
© Damla Yay›nlar›
1-
2.
DÖNEM
10- A fl a ¤ › d a v e r i l e n e fl l e fl t i r m e l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) elektrikli ç›rp›c›ª hareket üretme
B) lambaª ayd›nlatma
C) tost makinesiª ses üretme
D) televizyonª haberleflme
11- E l e k t r i k i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) Elektrik farkl› kaynaklardan üretilebilir.
B) Otomobillerde elektrik kayna¤› olarak batarya kullan›l›r.
C) Pil tafl›nabilir bir elektrik kayna¤›d›r.
D) Elektrik hayatî tehlikeye sebep olabilir.
16- Oca¤›n üzerinde düzenli olarak ›s› verilen bir çaydanl›k su için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
A) S›cakl›¤› artabilir.
B) S›v›n›n buharlaflma h›z› zamanla artar.
C) Belli bir süre sonra donar.
D) S›v› düzenli olarak ›s›nmaktad›r.
12- A fl a ¤ › d a k i e l e k t r i k d e v r e e l e m a n l a r › ndan hangisi, elektri¤i bir yerden baflka bir yere iletmek amaçl› kullan›l›r?
B) duy
A) kablo
C) anahtar
D) pil
14- D ü n y a ’ n › n k a t m a n l a r › i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a
verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) En iç k›s›mda kalan katman a¤›r küredir.
B) Hava sadece hava kürede bulunur.
C) Tafl küre Dünya üzerindeki karalar›
ifade eder.
D) Su küre tafl küreye göre daha çok
alan kaplar.
15- Günlük hayatta karfl›m›za ç›kan afla¤›daki maddelerden hangisinin s›cakl›¤› di¤erlerinden fazlad›r?
A) kaynamakta olan çay suyu
B) yaz›n Günefl’te ›s›nm›fl kum
C) soban›n içinde yanmakta olan kömür
D) musluk suyu
Yu k a r › d a k i o l a y l a r d a n h a n g i l e r i n i n
gerçekleflmesi kuvvetin etkisiyle olur?
A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
© Damla Yay›nlar›
13- Dünya üzerinde bir flehirden harekete
bafllayarak hep ayn› yönde hareket edildi¤inde ayn› flehre tekrar dönmemiz
mümkündür.
Yu k a r › d a k i o l a y › n s e b e b i , a fl a ¤ › d a k il e r d e n h a n g is i nd e do ¤ ru ol ara k ve ri lmifltir?
A) Dünya’n›n fleklinin küreye benzemesi
B) Dünya’daki karalar›n bir bütün oluflturmas›
C) Dünya üzerinde sular›n karalara göre daha çok yer kaplamas›
D) Dünya’n›n etraf›n› saran bir hava tabakas› bulunmas›
17- I- Duran bir arac›n harekete geçmesi
II- Hareket eden bir arac›n yavafllayarak durmas›
III- Televizyonun masan›n üzerinde durmas›
IV- Çarp›flan iki arac›n hasar görmesi
D) I, II ve IV
18- A fl a ¤ › d a v e r i l e n a r a ç l a r d a n h a n g i s i ,
di¤erlerine göre daha h›zl› hareket
eder?
A) Otoyolda ilerleyen kamyon
B) ‹stanbul'dan Ankara'ya gitmekte olan
h›zl› tren
C) Havada uçmakta olan uçak
D) Denizde h›zla hareket eden tekne
19- V ü c u d u m u z d a k a n › n d o l a fl › m › n› a fl a¤›daki organlardan hangisi sa¤lar?
A) kalp
B) akci¤er
C) soluk borusu
D) yutak
20- Demir tozu ve kum kar›fl›m›n›n toplam
kütlesi 250 gramd›r. M›knat›s yard›m›yla
demir tozlar› kumdan ayr›ld›¤›nda kumun kütlesi 115 gram olarak ölçülüyor.
Buna göre demir tozunun kütlesi kaç
gramd›r?
A) 125
B) 135
C) 115
D) 215
4. sınıf
1.
TEST
FEN ve TEKNOLOJ‹
ÜN‹TE 1: VÜCUDUMUZ B‹LMECES‹N‹ ÇÖZEL‹M
Afla¤›dakilerden hangisi iskeletin k›s›mlar›ndan d e ¤ i l d i r ?
A) kafatas›
B) kas
C) gövde
D) üyeler
4-
Afla¤›da verilen kemik ve kemik çeflidi
efllefltirmelerinden hangisi yanl›flt›r?
A) kaburga kemi¤i - k›sa kemik
B) parmak kemi¤i - k›sa kemik
C) bald›r kemi¤i - uzun kemik
D) ön kol kemi¤i - uzun kemik
2-
Afla¤›daki kemiklerden hangisi k›sa
kemik d e ¤ i l d i r ?
A) el parmak kemikleri
B) el tarak kemikleri
C) ayak parmak kemikleri
D) kafatas› kemikleri
5-
3-
Egzersiz yapma ve sa¤l›kl› yaflam aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran bir araflt›rmac›
afla¤›daki bilgilere ulaflm›flt›r:
­ Düzenli egzersiz yapan bireylerde kilo alma problemi genellikle olmamaktad›r.
­ Düzenli spor yapan bireylerde kaslar
daha iyi geliflmekte ve bunun sonucu
olarak da vücudun dik durmas›nda kemiklere yard›mc› olmaktad›r.
­ Düzenli egzersiz yapan bireylerde
kalp ve damar hastal›klar›na daha az
rastlanmaktad›r.
­ Düzenli egzersiz yapan bireyler hayata daha olumlu bakarak mutlu olmaktad›r.
Araflt›rmac›n›n notlar›na göre afla¤›dak i s o n u ç l a r d a n h a n g i s i ç›kar›lamaz?
A) fiiflman bireyler genellikle egzersiz
yapmazlar.
B) Egzersiz yapma kaslar› gelifltirir.
C) Egzersiz yapan insanlar kesinlikle
kalp krizi geçirmezler.
D) Mutlu olman›n bir yolu da düzenli egzersiz yapmakt›r.
I. Vücuda desteklik sa¤lamak
II. Vücuda hareket kazand›rmak
III. ‹ç organlar›m›z›n besin ihtiyac›n› karfl›lamak.
IV. Vücudun dik durmas›n› sa¤lamak
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i l e r i , k e m i k l e r i n v ü c u d u m u z d a k i g ö r e v l e r i ndendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
6-
Afla¤›dakilerden hangisinin düzenli
yap›lmas›, kas ve kemik geliflimini
olumlu etkiler?
A) Afl›r› yemek yemek
B) Egzersiz
C) Bol su içmek
D) A¤›r yükler kald›rmak
7-
Afla¤›daki durumlardan hangisinde
kaslar›m›z›n çal›flmas› di¤erlerine göre daha fazlad›r?
A) Yemek yerken B) Uyurken
C) Ders çal›fl›rken D) Koflarken
8-
Afla¤›dakilerden hangisi, kemik ve
kaslar için ortakt›r?
A) Vücudun hareketinde görev alma
B) Sert bir yap›ya sahip olma
C) Kas›l›p gevfleyebilme
D) fiekil de¤ifltirebilme
© Damla Yay›nlar›
1-
Afla¤›dakilerden hangisi, bir eklem
çeflidi de¤ildir?
A) az oynar
B) oynamaz
C) çok oynar
D) oynar
15- A fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i s i h a v adaki oksijenin kana geçti¤i organd›r?
A) burun
B) akci¤er
C) soluk borusu
D) karaci¤er
10- E k l e m l e r i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e rden hangisi do¤rudur?
A) Bütün eklemler hareket eder.
B) Eklemlerin yap›s› sürtünmeyi azaltacak özelliktedir.
C) Eklemlerin yap›s› kaslardan oluflur.
D) Hareket kabiliyeti en iyi olan eklem
çene eklemidir.
16- a¤›z, burun, soluk borusu, yutak, akci¤er,
karaci¤er
Yu k a r › d a i s i m l e r i v e r i l e n o r g a n l a r dan kaç tanesi solunum olay›nda
görevlidir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
11- N a b › z s a y › s › g i d e r e k a r t a n b i r ö ¤ r e n c i
afla¤›daki faaliyetlerden hangisini yap›yor olamaz?
A) Köpekten korkup kaç›yor.
B) Top oynuyor.
C) Heyecanl› bir film izliyor.
D) Yemek yiyor.
12- N a b › z , a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e
do¤ru olarak tan›mlanm›flt›r?
A) kan›n hareketi
B) enerji tüketimi
C) kalp at›fl›
D) kan bas›nc›
© Damla Yay›nlar›
9-
17- Sabah egzersizi yapan bir sporcu ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
A) Nab›z say›s› normalden fazlad›r.
B) Soluk al›p verme say›s› normalden
fazlad›r.
C) Kaslar›nda normalden fazla enerji
tüketilir.
D) Kaslar›nda normalden fazla karbondioksit tüketilir.
18- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , k a s g ü c ü
gerektiren bir meslek d e ¤ i l d i r ?
A) hamal
B) inflaat iflçisi
C) inflaat mühendisi
D) sporcu
13- Burundan vücuda al›nan hava ile ilgili
afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?
A) Hava ›s›t›l›r.
B) Havan›n içindeki tüm mikroplar öldürülür.
C) Hava nemlendirilir.
D) Hava temizlenir.
19- K a l p i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i
yanl›flt›r?
A) Kan›n vücutta dolafl›m›n› sa¤layan
bir pompa görevi görür.
B) Gö¤üs kafesi içinde sol akci¤erin alt›nda bulunur.
C) Günün belli saatlerinde dinlenir.
D) Kasl› bir yap›ya sahiptir.
14- S o l u k a l › p v e r m e s a y › s › n o r m a l i n a lt›nda olan bir kifli ile ilgili afla¤›da verilenlerden hangisi do¤rudur?
A) Uyuyor olabilir.
B) Nab›z say›s› normalden fazlad›r.
C) Sabah koflusu yap›yor olabilir.
D) Korku filmi izliyor olabilir.
20- K a l p a t › fl l a r › n › d i n l e m e k i ç i n k u l lan›lan araç afla¤›dakilerden hangisidir?
A) mikroskop
B) steteskop
C) teleskop
D) periskop
4. sınıf
1-
FEN ve TEKNOLOJ‹
2.
TEST
ün‹te 2: MADDEY‹ TANIYALIM (A)
6-
Toplu i¤ne, bak›r tozu, demir tozu,
plastik dü¤me, tahta parças›.
Yu k a r › d a v e r i l e n m a d d e l e r d e n k a ç t anesi m›knat›s taraf›ndan çekilir?
2-
3-
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
7-
B) metal para
C) çak›l tafl›
D) tahta kafl›k
Afla¤›dakilerden hangisi, kat› maddeler için yanl›flt›r?
A) Ak›flkand›r.
Afla¤›dakilerden hangisi cisim d e ¤ i l d i r ?
B) Belli bir flekilleri vard›r.
A) anahtar
B) bardak
C) Belli bir hacimleri vard›r.
C) toprak
D) tahta kafl›k
D) Serttir.
8-
Afla¤›daki efllefltirmelerden hangisi
yanl›flt›r?
C) Un, bocuk, yumurta Malzeme
D) Demir kap›, bak›r tencere Cisim
Afla¤›dakilerden hangisi kullan›larak
s›v›lar›n hacmi ölçülebilir?
A) eflit kollu terazi
B) tart›
C) dereceli kap
D) termometre
Gökhan maddeleri özelliklerine göre s›n›fland›rmaya çal›flmaktad›r. Gökhan'›n
çal›flma k⤛d› afla¤›daki gibidir:
Oyun hamuru Esnek
Kobalt talafl› M›knat›s taraf›ndan çekilir.
Plastik cetvel Esnek
Baz› maddeler su içine at›ld›¤›nda suyun
her taraf›na iyi bir flekilde yay›larak da¤›l›r. Bu olaya çözünme denir.
Afla¤›daki maddelerden hangisi, suya
at›ld›¤›nda suda çözünebilir?
© Damla Yay›nlar›
B) Buzdolab›, süpürge, kanepe Eflya
5-
A) cam bilye
Maddenin flekil alm›fl hâline cisim denir.
A) Tornavida, bulafl›k makinesi Alet
4-
Afla¤›da verilen nesnelerden hangisi
suya at›ld›¤›nda suda yüzebilir?
9-
A) kum
B) demir tozu
C) tuz
D) tahta talafl›
Ifl›¤› tam olarak geçiren maddelere saydam madde denir.
Afla¤›dakilerden
madde d e ¤ i l d i r ?
hangisi
A) su
B) bulut
C) cam
D) hava
saydam
10- M a d d e n i n h â l l e r i i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a k i l e rden hangisi kesinlikle yanl›flt›r?
A) Kat› hâldeki bir madde ›s›t›l›rsa eriyebilir.
A¤aç dal› Pürüzsüz
B) S›v› hâldeki bir madde ›s›t›l›rsa buharlaflabilir.
Gökhan'›n yapt›¤› efllefltirmelerden
kaç tanesi do¤rudur?
C) S›v› hâldeki bir madde so¤utulursa
hâl de¤ifltirebilir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
D) Gaz hâldeki bir madde ›s›t›l›rsa hâl
de¤ifltirebilir.
16- Bir dereceli kap içinde bulunan su ve çak›l tafllar›n›n toplam hacmi 220 mL’dir.
11- Bir flifle süt 540 gramd›r.
fiiflenin bofl kütlesi 120 gram oldu¤una göre sütün kütlesi kaç gramd›r?
A) 660 gram
B) 440 gram
C) 420 gram
D) 320 gram
Kap içinden çak›l tafllar› ç›kar›ld›¤›nda su
seviyesinin 175mL’ye düfltü¤ü görülüyor.
Buna göre çak›l tafllar›n›n hacmi kaç
m L’ d i r ?
A) 395 mL
12- Bir kovan›n içine 1500 gram su konuldu¤unda kova ve suyun toplam kütlesi
1750 gram oluyor.
B) 250 mL
C) 155 mL
D) 45 mL
Kovan›n daras› afla¤›dakilerden hangisinde verilmifltir?
A) 1000 gram
17- su, tahta, yemek tuzu, metal para
B) 250 gram
C) 500 gram
Yu k a r › d a v e r i l e n m a d d e l e r d e n h a n g i si bulundu¤u kab›n fleklini al›r?
D) 750 gram
A) metal para, yemek tuzu
B) tahta, su
C) yemek tuzu, su
13- A fl a ¤ › d a k i e fl i t l i k l e r d e n h a n g i s i y a n l›flt›r?
B) 2500 g= 2,5 kg
C) 5700 g= 5,7 kg
D) 8500 g= 8,5 kg
© Damla Yay›nlar›
A) 750 g= 7,5 kg
D) tahta, yemek tuzu
18- A fl a ¤ › d a k i m a d d e l e r d e n h a n g i s i , o d a
s›cakl›¤›nda s›v› hâlde bulunur?
A) margarin
B) un
14- ‹çi 150 mL su ile dolu dereceli kaba iki
adet bilye at›ld›¤›nda su seviyesi 170
mL’ye ç›k›yor.
Buna göre bilyelerden birinin hacmi
k a ç m L’ d i r ?
C) zeytinya¤›
D) tuz
19- A fl a ¤ › d a v e r i l e n m a d d e l e r d e n h a n g i s i
su çekmez?
A) 5 mL
A) bulafl›k süngeri
B) 10 mL
B) beton
C) 15 mL
C) un
D) 20 mL
D) toprak
15- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e k ü t l e
kavram› do¤ru olarak tan›mlanm›flt›r?
20- A fl a ¤ › d a v e r i l e n m a d d e l e r d e n h a n g i s i
esnek d e ¤ i l d i r ?
A) Bofllukta kaplan›lan yer
A) hamur
B) Maddenin a¤›rl›¤›
B) keman yay›
C) Madde miktar›
C) araba lasti¤i
D) Maddenin sahip oldu¤u enerji
D) sünger
4. sınıf
FEN ve TEKNOLOJ‹
ÜN‹TE 3: MADDEY‹ TANIYALIM (b)
2-
Afla¤›da verilen maddelerden hangisi
do¤al maddedir?
B) cam
A) a¤aç
C) toprak kap
D) benzin
3-
Afla¤›da verilenlerden hangisi, do¤al
kaynakl› de¤iflime örnektir?
A) Bofl alanlara bina yap›lmas›
B) Maden ç›karmak için topra¤›n kaz›lmas›
C) Yolun heyelân sonucu kapanmas›
D) Barajlarda elektrik üretimi için su tutulmas›
4-
5-
6-
Is›t›lan maddeler her zaman hâl de¤ifltirmeyebilir. Is› bazen maddelerin yap›s›n›
bozabilir. Bu olaya ›s› sebebiyle bozunma denir.
A fl a ¤ › d a v e r i l e n m a d d e l e r i n h a n g i s i › s ›t›ld›¤›nda hâl de¤ifltirmeden bozunur?
A) buz
B) su
C) fleker
D) s›v› ya¤
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , d o ¤ a l k a ynaklar›n tükenmesinin sebebi olamaz?
A) Kaynaklar›n s›n›rl› olmas›
B) Kaynaklar›n çok az olmas›
C) Tüketimin her geçen gün artmas›
D) Kaynaklar›n oluflumunun çok uzun
y›llar almas›
Farkl› büyüklükte kat›lardan oluflan kar›fl›mlar eleme yöntemi ile ayr›labilir.
Afla¤›daki kar›fl›mlardan hangisi, eleme yöntemi ile ayr›labilir?
A) tuzlu su
B) toprakl› su
C) su ve alkol kar›fl›m›
D) kum ve çak›l tafl› kar›fl›m›
Maddeler aras›nda ›s› al›flverifli olabilmesi için maddelerin s›cakl›klar›n›n farkl› olmas› gerekir.
Madde Su Buz Ya¤ Limonata
S›cakl›k 0˚ C 0˚ C 15˚ C 14˚ C
Ayran
13˚ C
Buna göre tabloda s›cakl›klar› verilen
maddelerden hangileri aras›nda ›s›
al›flverifli olmaz?
A) su - buz
B) buz - tereya¤›
C) tereya¤› - limonata
D) limonata - ayran
© Damla Yay›nlar›
1-
3.
TEST
7-
Is›t›lan bir maddede afla¤›daki de¤iflimlerden hangisi gerçekleflemez?
A) s›cakl›k art›fl›
B) hâl de¤iflimi
C) kütle art›fl›
D) bozunma
8-
Afla¤›dakilerden hangisi saf maddedir?
A) toprak
B) su
C) meyve suyu
D) yo¤urt
9-
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i k a r › fl › m d e¤ildir?
A) çorba
B) tuzlu su
C) s›v› ya¤
D) demir
10- Eflit da¤›l›m gösteren kar›fl›mlara çözelti
denir.
Afla¤›dakilerden hangisi çözelti olabilir?
A) salata
B) cac›k
C) flekerli su
D) kumlu su
11- K u m l u s u k a r › fl › m › , a fl a ¤ › d a k i y ö n t e mlerden hangisi kullan›larak ayr›labilir?
B) Süzme
A) Eleme
C) Yüzdürme
D) M›knat›s ile ay›rma
17- Alican günlük hayatta kar›fl›mlar› ay›rmak için kulland›¤›m›z yöntemlere örnek
vermektedir. Alican'›n örnekleri afla¤›daki gibidir:
12- Gökalp, çak›l tafl› ile saman kar›fl›m›n›
ay›rmak için afla¤›daki yolu izliyor:
­ Bir kap alarak içine bir miktar su koyuyor.
­ Kar›fl›m› su dolu kap içine boflalt›yor.
­ Suyun üstünde yüzen samanlar› yüzeyden al›yor.
­ Suyu boflaltt›¤›nda dipte çak›l tafllar›
kal›yor.
G ö k a l p ' i n a y › r m a y ö n t e m i y l e i l g i l i a fl a¤›da verilenlerden hangisi do¤rudur?
­ Makarnay› ve suyu birbirinden ay›rma
­ Toplu i¤ne ve buncuk kar›fl›m›n› birbirinden ay›rma
­ Un içine kar›flm›fl maddelerle unu birbirinden ay›rma
Alican'›n verdi¤i örneklerde kullan›lan ay›rma yöntemleri afla¤›dakilerde n ha ng isi n de d o ¤ru ol ara k v eri lmifltir?
A) Maddelerin suda yüzme özelli¤inden
yararlanarak ay›rma yapm›flt›r.
B) Yanl›fl bir ay›rma yöntemi kullanm›flt›r.
C) Kullan›lan yöntemin ad› yüzdürme
yöntemidir.
D) Çak›l tafllar› suda yüzemedi¤inden
batm›fl, saman ise yüzmüfltür.
A) Yüzdürme
C) Eleme
B) M›knat›s ile ay›rma
D) Süzme
14- A fl a ¤ › d a k i k a r › fl › m l a r d a n h a n g i s i , y ü z dürme yöntemi ile ayr›labilir?
A)
B)
C)
D)
kum ve tuz
demir tozu ve toprak
tahta parças› ve kum
fleker ve su
15- E v i m i z d e h a v a s › c a k l › ¤ › n › ö l ç m e k i ç i n
afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z?
A) termostat
C) manometre
B) barometre
D) termometre
16- A fl a ¤ › d a k i d u r u m l a r d a n h a n g i s i n d e
madde ›s›nmaktad›r?
A)
B)
C)
D)
Donmakta olan su
S›cakl›¤› azalan su
Erimekte olan buz
S›cakl›¤› de¤iflmeyen su buhar›
B) M›knat›sla ay›rma, eleme, süzme
C) Süzme, m›knat›sla ay›rma, eleme
D) Süzme, eleme, m›knat›sla ay›rma
© Damla Yay›nlar›
13- D emir toz u kum kar› fl ›m› a fla¤›dak i
ay›rma yöntemlerinden hangisi kullan›larak ayr›labilir?
A) Eleme, m›knat›sla ay›rma, süzme
18- Afla¤›da baz› maddelerin ilk ve son s›cakl›klar› verilmifltir.
Madde
Su
Kola
Ya¤
Gazoz
‹lk s›cakl›k
17˚ C
25˚ C
99˚ C
20˚ C
Son s›cakl›k 57˚ C
24˚ C
19˚ C
25˚ C
Ta b l o y a g ö r e m a d d e l e r d e n k a ç t a n e s i
so¤umufltur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
19- A fl a ¤ › d a k i m a d d e l e r d e n h a n g i s i › s › t › l d›¤›nda b o z u n m a z ?
A) su
B) pilav
C) un
D) plastik
20- Maddenin ›s› alarak kat› hâlden s›v›
hâle geçmesine ne ad verilir?
A) erime
B) buharlaflma
C) yo¤unlaflma
D) donma
FEN ve TEKNOLOJ‹
ün‹te 4: HAREKET VE KUVVET
1-
Cismin bulundu¤u yerin zamanla de¤iflmesine hareket denir.
Afla¤›dakilerden hangisinde cisim hareketlidir?
A) Yukar› do¤ru ç›kan asansör
B) Masa üzerinde duran defter
C) Sokak lambas›
D) Penalt› noktas›na dikilmifl top
2-
Cismin bir noktas› sabit olacak flekilde
hareket etmesine dönme denir.
Afla¤›dakilerden hangisinde cisim
dönme hareketi yapar?
A) Kaleye do¤ru h›zla ilerleyen top
B) Düz yolda yön de¤ifltirmeden ilerleyen araba
C) Rüzgâr›n etkisiyle aç›lan pencere
D) Musluktan akan su
3-
4-
Cismin h›z› zamanla art›yorsa h›zlanan
hareket yapar.
Afla¤›dakilerden hangisinde cisim
h›zlanan hareket yapmaz?
A) Durdu¤u yerden harekete geçen
araç
B) Fren yapan araç
C) Belli bir yükseklikten serbest b›rak›lan tafl
D) Yolcular›n› al›p harekete geçen belediye otobüsü
H›z› zamanla azalan cisimler yavafllayan hareket yapar.
Afla¤›dakilerden hangisi yavafllayan
hareket yapar?
A) Uzay bofllu¤unda hareket eden Dünya
B) Havalanmak üzere harekete geçen
uçak
C) fielâleden akan su
D) ‹stasyona yaklaflan tren
5-
Bir araç hareketi esnas›nda yön de¤ifltiriyor
ise yön de¤ifltirme hareketi yapm›fl olur.
Afla¤›dakilerden hangisinde hareketli, yön de¤ifltirme hareketi yapar?
A) Potaya çarp›p seken basketbol topu
B) Düz yolda ilerleyen bisiklet
C) Rüzgârs›z bir havada düflen ya¤mur
damlas›
D) Yavafllayarak hava alan›na inifl yapan uçak
6-
Afla¤›daki tabloda Tu¤ba, Neslihan ve
Merve'nin kulland›klar› araçlar›n saatteki
h›zlar› verilmifltir.
‹lk h›z
Son h›z
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
4.
TEST
Tu¤ba
50
55
Neslihan
70
70
Merve
90
85
Hangisi veya hangilerinin kulland›¤›
araç h›zlanan hareket yapm›flt›r?
A) Neslihan
B) Merve
C) Tu¤ba
D) Tu¤ba ve Merve
7-
Ahmet, Ali ve Gökhan bir koflu parkurunda s›ras›yla koflmaktad›rlar. Gökhan
Ali'ye yaklaflmakta, Ahmet'ten ise uzaklaflmaktad›r.
Buna göre kofluculardan hangisinin
h›z› daha fazlad›r?
A) Ali
B) Gökhan
C) Ahmet
D) Ali ve Ahmet
8-
Afla¤›dakilerden hangisinde hareketli, sallanma hareketi yapar?
A) Yolda kaykay süren çocuk
B) Gölde tafl sektiren çocuk
C) S›rt›nda çanta tafl›yan çocuk
D) Sal›ncakta yukar› do¤ru hareket
eden çocuk
9-
Afla¤›daki olaylardan hangisi kuvvetin etkisinde gerçekleflmez?
A) Hareket eden arac›n durmas›
B) Trenin aniden durmas›
C) Masan›n üzerinde defterin durmas›
D) Duran arac›n harekete geçmesi
15- A fl a ¤ › d a v e r i l e n o l a y l a r d a n h a n g i s i
kuvvet etkisinde gerçekleflmez?
A) Araban›n h›zla hareket etmesi
B) Bisikletin fren yaparak durdurulmas›
C) Mumun yanarak oday› ayd›nlatmas›
D) Masan›n yerinin de¤ifltirilmesi
10- Kuvvetin etkisinde flekli de¤iflen, kuvvetin etkisi kalkt›¤›nda tekrar eski hâline
gelen maddelere esnek madde denir.
Afla¤›da baz› maddeler verilmifltir:
sünger, paket lasti¤i, oyun hamuru, sak›z, cetvel
Bu maddelerden kaç tanesi esnek
maddedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
16- Afla¤›dakilerden hangisi gerçekleflirken
kuvvet cismin fleklini de¤ifltirmifltir?
A) Sandalyeyi mutfaktan balkona tafl›rken
B) Dolab›n kap›s›n› açarken
C) Hamuru yo¤ururken
D) Çantay› tafl›rken
11- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e k u v v e t
cismin h›z›n› d e ¤ i fl t i r m e m i fl t i r ?
A) Yerinde duran kaya parças›
B) Fren yaparak yavafllayan bisiklet
C) Aniden hareket eden araç
D) Belli bir süre yuvarland›ktan sonra
duran top
13- I- Kuvvet itme veya çekme olarak tan›mlan›r.
II- Kuvvet cisimleri h›zland›rabilir.
III- Kuvvet uygulanan bütün cisimler hareket eder.
IV- Kuvvet uygulanan cisimlerin miktar›
de¤iflebilir.
K u v v e t i l e i l g i l i y u k a r › d a v e r i l e n b i l g ilerden hangileri yanl›flt›r?
A) I-II
B) II-III
C) III-IV D) I-IV
14- A fl a ¤ › d a k i d u r u m l a r d a n h a n g i s i n d e
k u v v e t e t k i s i n d e c i s m i n fl e k l i d e ¤ i flmifltir?
A) Çarp›flan bilyeler
B) Is›t›l›nca eriyen ya¤
C) Dönen tekerlek
D) Kaza yapan araç
© Damla Yay›nlar›
12- Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir.
Afla¤›dakilerden hangisinde kuvvetin
uygulanma flekli di¤erlerinden farkl›d›r?
A) Çekici ile bozulan arac› çekmek
B) Çekiçle çiviye vurarak çiviyi tahtaya
çakmak
C) Sepete konan pofleti iple yukar› çekmek
D) Ç›kr›kla kuyudan su almak
17- Afla¤›daki maddelerden hangisine kuvvet bükme fleklinde uygulanabilir?
A) cetvel
B) bak›r tel
C) tahta
D) demir kafl›k
18- Ahmet, elindeki plastik topu s›karak fleklinin de¤iflti¤ini gözlemliyor. Sonra topa
vuruyor. Topun belli bir süre hareket ettikten sonra durdu¤unu gözlemliyor.
Ahmet, yapt›¤› gözlemde afla¤›dakilerden hangisini gözlemlemifl olmaz?
A) Kuvvetin hâl de¤ifltirme etkisi
B) Kuvvetin flekil de¤ifltirme etkisi
C) Kuvvetin harekete geçirme etkisi
D) Kuvvetin yavafllatma etkisi
19- H a r e k e t i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a ngi yanl›flt›r?
A) Cisimlerin hareketsiz kalmas› için
kuvvet gereklidir.
B) Cisimlerin harekete geçmesi için
kuvvete ihtiyaç vard›r.
C) Hareket eden cisimlerin durmas› için
kuvvete ihtiyaç vard›r.
D) Cisimlerin h›zlar›n› art›rmak veya
azaltmak için kuvvet gereklidir.
20- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , k u v v e t i n
gerdirme etkisi olamaz?
A) Müzisyenin gitar›n tellerini gerdirmesi
B) ‹nsan›n sinirden gerilmesi
C) Çamafl›r ipinin gerdirilmesi
D) Araban›n motor kay›fl›n›n gerdirilmesi
FEN ve TEKNOLOJ‹
ün‹te 5: IfiIK VE SES
1-
Ifl›k ile ilgili afla¤›da verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) Ifl›k çeflitli kaynaklardan yay›l›r.
B) Ifl›k bir maddedir.
C) Ifl›k kaynaklar› do¤al veya yapay olabilir.
D) Ifl›k olmadan görme olmaz.
2-
Do¤al olarak (insanlar›n katk›s› olmadan) çevreye ›fl›k veren kaynaklara do¤al ›fl›k kayna¤› denir.
Afla¤›dakilerden hangisi do¤al ›fl›k
kayna¤›d›r?
A) Ay
B) sokak lambas›
C) mum
D) Günefl
3-
‹nsanlar›n yapt›¤› ›fl›k kaynaklar›na yapay ›fl›k kayna¤› denir.
Afla¤›dakilerden hangisi yapay ›fl›k
kayna¤›d›r?
B) atefl böce¤i
A) floresan
C) y›ld›zlar
D) flimflek
4-
Ayd›nlatma teknolojisinin geliflimi birçok
yeni ayd›nlatma arac›n›n keflfini sa¤lam›flt›r.
Afla¤›da verilen ayd›nlatma araçlar›ndan hangisi, geçmiflte kullan›lmayan
ayd›nlatma araçlar›ndand›r?
B) gaz lambas›
A) mum
C) ampul
D) meflale
5-
Afla¤›dakilerden hangisi, ayd›nlatma
teknolojisinin bize sa¤lad›¤› faydalardan d e ¤ i l d i r ?
A) Düflük maliyetli ayd›nlatma sa¤lanmas›
B) Hiç enerji tüketmeyen ayd›nlatma
araçlar›n›n üretilmesi
C) Yüksek ›fl›k fliddetine sahip ayd›nlatma sa¤lanmas›
D) Kolayca tafl›nabilen ayd›nlatma
araçlar›n›n üretilmesi
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
5.
TEST
6-
Ampul ve meflaleyi karfl›laflt›ran bir
ö¤renci, afla¤›daki sonuçlardan hangisine ulaflabilir?
A) Günümüzde kullan›lan ayd›nlatma
araçlar›d›r.
B) Enerji kaynaklar› ayn›d›r.
C) Yaln›z elektrik ile çal›fl›r.
D) Yapay ›fl›k kaynaklar›d›r.
7-
A fl a ¤ › d a k i a y d › n l a t m a a r a ç l a r › n d a n h a ng i s i ç a l › fl › r k e n ç e v r e y e k o k u yaymaz?
A) mum
B) gaz lambas›
C) ampul
D) kandil
8-
Elektri¤in olmad›¤› bir ortamda afla¤›daki ayd›nlatma araçlar›ndan hangisi
kullan›labilir?
A) floresan
B) kandil
C) spot
D) ampul
9-
Odam›zda veya çal›flma ortam›m›zda
ayd›nlatma yaparken afla¤›daki verilenlerden hangisini dikkate almal›y›z?
A) Normal fliddette ›fl›k kullanmal›y›z.
B) Çok yüksek fliddette ›fl›k kullanmal›y›z.
C) Çok düflük fliddette ›fl›k kullanmal›y›z.
D) Ifl›¤›n direkt gözümüze gelmesini
sa¤lamal›y›z.
10- I- Günefl ›fl›¤› yeterli oldu¤u zamanlarda lambalar› kullanmamal›y›z.
II- Odam›zda gereksiz yere lambay›
aç›k tutmamal›y›z.
III- Odam›zda birçok lambay› ayn› anda
yakmal›y›z.
Ay d › n l a t m a i l e i l g i l i y u k a r › d a v e r i l e n l e r den hangisi veya hangileri yanl›flt›r?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
C) I ve II
D) II ve III
11- Ifl›¤›n yanl›fl yerde, yanl›fl miktarda, yanl›fl yönde ve yanl›fl zamanda kullan›lmas›na ›fl›k kirlili¤i denir.
Afla¤›dakilerden hangisi, di¤erlerine
g ö r e daha az › fl › k k i r l i l i ¤ i n e n e d e n
olur?
A) Sokak ayd›nlatmas›nda kullan›lan
lambalar
B) Hava alanlar›nda uçaklar›n inece¤i
yolu belirtmek için kullan›lan lambalar
C) Evimizi ayd›nlatmak için kulland›¤›m›z düflük ›fl›k fliddetli lambalar
D) Araç farlar›
13- S e s i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) Ses titreflim sonucu oluflur.
B) Ses kayna¤› do¤al ya da yapay olabilir.
C) Ses bir enerjidir.
D) Ses yaln›z belli bir yönde yay›l›r.
14- Do¤al olarak ses oluflturan kaynaklara
do¤al ses kayna¤› denir.
Afla¤›dakilerden hangisi do¤al ses
kayna¤›d›r?
A) araba motoru
B) müzik seti
C) gök gürültüsü
D) televizyon
15- ‹nsanlar›n ürettikleri araçlar›n ç›kard›¤›
sesler yapay ses kayna¤› olarak tan›mlan›r.
Afla¤›dakilerden hangisi yapay ses
kayna¤›d›r?
B) radyo sesi
A) rüzgâr sesi
C) flelâle sesi
D) köpek sesi
17- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i y a p › l d › ¤ › n d a
bir ses kayna¤›ndan yay›lan sesi daha iyi duymam›z mümkün olur?
A) Ses kayna¤›na olabildi¤ince yak›n
olmak
B) Ses kayna¤›na çok yak›n olmamak
C) Ses kayna¤› ile aras›na bir cisim koymak
D) Ses kayna¤› arkam›zda kalacak flekilde durmak
© Damla Yay›nlar›
12- I- Uzay gözlem evlerinin flehir merkezlerinden uza¤a infla edilmesi
II- Göçmen kufllar›n yollar›n› flafl›rmalar›
III- Dünya’dan yay›lan ›fl›nlar›n Günefl
›fl›¤›n› etkilemesi
Yu k a r › d a k i l e r d e n h a n g i s i v e y a h a n g ileri ›fl›k kirlili¤i sonucu gerçekleflir?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
C) II ve III
D) I ve II
16- Ç e v r e m i z d e k i s e s l e r i i fl i t e m e s e y d i k
afla¤›daki durumlardan hangisi ile
karfl›laflmazd›k?
A) Kitap okuyamazd›k.
B) Çevremizdeki insanlar›n seslerini duyamazd›k.
C) Sabah kalkmak için kurdu¤umuz çalar saatin sesini duyamazd›k.
D) Arkadan bize yaklaflmakta olan arac›n kornas›n› fark edemezdik.
18- A fl a ¤ › d a v e r i l e n c a n l › l a r d a n h a n g i s inin iflitme duyusu di¤erlerine göre
daha geliflmifltir?
B) yarasa
A) insan
C) kaplumba¤a
D) solucan
19- Ahmet, elindeki paket lasti¤ini gerdirip
b›rakt›¤›nda titreflerek ses ç›kard›¤›n›
fark ediyor. Paket lasti¤ini daha çok gerdi¤inde titreflimin ve sesin fliddetinin artt›¤›n› görüyor.
Ahmet'in yapt›¤› gözlemden afla¤›dak i s o n u ç l a r d a n h a n g i s i ç›kar›lamaz?
A) Ses titreflim sonucu oluflur.
B) Lastik ne kadar çok gerilirse o kadar
çok titreflir.
C) Lastik titreflmese de ses ç›kar›r.
D) Titreflim miktar› artt›kça ses fliddeti
artar.
20- Düzensiz ve gereksiz olarak üretilen
yüksek fliddetli sesler ses kirlili¤ine sebep olur.
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , s e s k i r l i l i ¤ ine sebep o l m a z ?
A) araçlar›n egzoz sesleri
B) araçlar›n korna sesleri
C) ça¤layan sesi
D) yüksek seste aç›lm›fl müzik sesi
FEN ve TEKNOLOJ‹
ün‹te 6: canl›lar dünyas›n›
gezelim tan›yal›m
1-
Afla¤›da verilenlerden hangisi canl›lar s›n›f›na g i r m e z ?
A) böcek
B) örümcek
C) kufl yumurtas›
D) koyun yünü
2-
Afla¤›dakilerden hangisi, canl›lar›n
ihtiyaç duyduklar› gazlar› d›flardan almalar› olay›na verilen add›r?
A) solunum
B) beslenme
C) büyüme
D) boflalt›m
3-
Afla¤›da verilen canl›l›k özelliklerinden hangisi bitkiler için s›n›rl›d›r?
A) büyüme
B) beslenme
C) hareket
D) üreme
4-
Afla¤›da verilen canl›l›k özelliklerinden hangisi hayvanlar için s›n›rl›d›r?
A) solunum
B) büyüme
C) boflalt›m
D) hareket
5-
Canl›lar›n solunum organlar›n› inceleyen
bir ö¤renci bitkilerin yapraklar›yla, karada yaflayan hayvanlar›n akci¤erleriyle,
suda yaflayanlar›n solungaçlar›yla, böceklerin ise trake borular› yard›m›yla solum yapt›¤›n› gözlemliyor.
Ö¤rencinin gözleminden afla¤›daki
s o n u ç l a r d a n h a n g i s i ç›kar›lamaz?
A) Canl›lar farkl› organlarla solunum yapabilir.
B) Bitkilerin solunum organ› yaprakt›r.
C) Bal›klar›n solunum organ› karada yaflayan hayvanlardan farkl›d›r.
D) Böcekler solungaçlar› ile solunum
yapar.
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
6.
TEST
6-
Afla¤›dakilerden hangisi, canl›lar›n
kendilerine benzer yeni canl›lar oluflturmalar› anlam›na gelen canl›l›k
özelli¤idir?
A) büyüme
B) geliflme
C) üreme
D) beslenme
7-
Aç›kta b›rakt›¤›m›z yiyeceklerin belli bir
süre sonra bozuldu¤unu gözlemlemiflizdir.
Bu olay›n sebebi afla¤›dakilerden
hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?
A) Besinlerin hava ile temas etti¤inde
kendili¤inden bozulmas›
B) Besinleri gözle göremedi¤imiz mikroskobik canl›lar›n bozmas›
C) S›cakl›¤›n besinleri bozmas›
D) Besinleri, yap›s›nda bulunan maddelerin bozmas›
8-
Bitkiler ile hayvanlar› canl›l›k özellikleri bak›m›ndan karfl›laflt›ran bir ö¤renci afla¤›dakilerden hangisini söyleyebilir?
A) Bitkiler kendi besinlerini üretir, fakat
hayvanlar d›flar›dan haz›r besinle
beslenir.
B) Bitkiler kendili¤inden üreyemez, fakat hayvanlar ürer.
C) Bitkilerin solunumu s›n›rs›zd›r, fakat
hayvanlar›n s›n›rl›d›r.
D) Bitkiler boflalt›m yapmaz, fakat hayvanlar yapar.
9-
Afla¤›dakilerden hangisi, uyku hâlinde olan canl›lardan d e ¤ i l d i r ?
A) kufl yumurtas›
B) k›fl uykusuna yatm›fl ay›
C) fasulye tohumu
D) f›nd›k
10- B i t k i l e r, y a fl a m a k i ç i n a fl a ¤ › d a k i l e r den hangisini d›flardan al›r?
A) besin
B) vitamin
C) su
D) toprak
16- Bir araflt›rmac› farkl› büyüklükte iki bitki
alarak onlar›n bir gün içerisinde yapt›klar› solunum miktarlar›n› gözlemliyor. Büyük bitkinin di¤erine göre daha çok solunum yapt›¤›n› gözlemliyor.
Araflt›rmac›n›n gözlemlerinden afla¤›daki sonuçlardan hangisi ç›kar›labilir?
11- Canl›lar›n yaflad›klar› bölgeye canl›n›n
yaflama alan› denir.
A) Canl›lar›n solunum miktarlar› büyüklükleri ile orant›l›d›r.
B) Canl›lar›n solunum miktarlar› ayn›d›r.
C) Canl›lar farkl› miktarda beslenebilir.
D) Canl›lar›n boflalt›m miktarlar› farkl›
olabilir.
Afla¤›da verilen canl›lardan hangisinin yaflama alan› deniz olabilir?
A) kurba¤a
B) serçe
C) kedi
D) yunus
12- A fl a ¤ › d a k i c a n l › l a r d a n h a n g i s i , f o t o sentez yaparak kendi besinini kendisi
üretebilir?
B) balina
C) papatya bitkisi
D) koyun
13- A fl a ¤ › d a k i o r t a m l a r d a n h a n g i s i , m i k roskobik canl›lar›n yaflamas› için daha uygundur?
A) Buzdolab›n›n buzlu¤undaki et üzerinde
B) Kaynamakta olan su içerisinde
C) Çamurlu su içerisinde
D) Turflu bidonu içerisinde
14- I-
Ev ve flehir at›klar›n›n ar›t›lmas›
II- Çöplerin çevreye at›lmamas›
III- Ormanl›k alanlar›n flehirleflmeye
aç›lmas›
IV- Göl çevrelerine sanayi tesisi kurmak
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i s i , ç e vreyi korumak amaçl› yap›lacak faaliyetlerden d e ¤ i l d i r ?
A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) I ve IV
15- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e e r o z y o n
tan›mlanm›flt›r?
A) toprak kayb›
B) su tasarrufu
C) çevre kirlili¤i
D) toprak kirlili¤i
© Damla Yay›nlar›
A) köpek
17- Afla¤›daki canl›lardan hangisi, kurba¤a
ile ayn› yaflama alan›n› paylaflabilir?
A)
B)
C)
D)
y›lan
sivrisinek
mikroskobik canl›lar
balina
18- Ç e v r e k i r l i l i ¤ i i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n lerden hangisi yanl›flt›r?
A) ‹nsan nüfusunun art›fl› çevre kirlili¤ini
art›rm›flt›r.
B) Fabrika say›s›n›n artmas› çevre kirlili¤ini art›rm›flt›r.
C) Sanayi tesisi yap›lmas› ormanl›k
alanlar› art›rm›flt›r.
D) Yeni flehirler infla edilmesi çevre kirlili¤ini art›rm›flt›r.
19- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , b ü t ü n c a n l ›lara ait bir özellik d e ¤ i l d i r ?
A) büyüme
C) uyuma
B) üreme
D) boflalt›m
20- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , c a n l › l a r › n
vücutlar›nda oluflan art›k maddeleri
d›flar› atma anlam›na gelen canl›l›k
özelli¤idir?
A) beslenme
C) solunum
B) sindirim
D) boflalt›m
4. sınıf
1-
2-
FEN ve TEKNOLOJ‹
7.
TEST
Ün‹te 7: yaflam›m›zdaki elektrik
Afla¤›daki araçlardan hangisi elektrik
ile çal›fl›r?
6-
Elektrik ile ilgili afla¤›da verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) el feneri
B) mum
A) Elektrik, bir enerji çeflididir.
C) bisiklet
D) el arabas›
B) Elektrik, çok eski zamanlardan beri
kullan›lan bir enerji kayna¤›d›r.
Afla¤›daki elektrikli aletlerden hangisi
çal›fl›rken ses üretmez?
C) Elektrik enerjisi, hareket üretmek
amaçl› kullan›labilir.
A) çamafl›r makinesi
D) Elektrik, ›fl›k üretmek amaçl› kullan›labilir.
B) bulafl›k makinesi
C) ampul
7-
D) elektrik süpürgesi
Afla¤›dakilerden hangisi, hareket
üretmek amaçl› kullan›lan elektrikle
çal›flan bir alettir?
A) Paten ile kaymak
A) televizyon
D) Cep telefonu ile konuflmak
B) asansör motoru
C) müzik seti
D) ampul
4-
B) Televizyonda film izlemek
C) Müzik setiyle müzik dinlemek
© Damla Yay›nlar›
3-
Elektri¤in olmad›¤› bir ortamda afla¤›dakilerden hangisi yap›labilir?
8-
II- ampul III- batarya
IV- pil
V- duy
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n
elektrik kayna¤› d e ¤ i l d i r ?
Afla¤›da elektrik ile çal›flan baz› araçlar
verilmifltir:
Radyo, telefon, televizyon, teyp, telsiz.
Bu araçlardan kaç tanesi haberleflme
amaçl› k u l l a n › l a m a z ?
I- akü
9-
hangileri
A) I ve III
B) II ve V
C) II, III ve V
D) III ve IV
A) 4
A fl a ¤ › d a k i e l e k t r i k k a y n a k l a r › n d a n h a ngisi el fenerinin elektrik kayna¤›d›r?
B) 3
A) flehir cereyan›
B) ampul
C) 2
C) pil
D) jeneratör
D) 1
5-
Afla¤›daki elektrikli aletlerden hangisi, ›s› üretmek amaçl› k u l l a n › l m a z ?
10- A r a ç l a r d a e l e k t r i k k a y n a ¤ › o l a r a k k u llan›lan nesne afla¤›dakilerden hangisidir?
A) elektrikli ›s›t›c›
B) tost makinesi
A) pil
B) flehir cereyan›
C) televizyon
D) fritöz
C) batarya
D) akü
11- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n i n y a p › l m a s ›
sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan tehlike o l u fl t u r maz?
16- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n i n o l m a m as› durumunda elektrik devresindeki
lamba ›fl›k verebilir?
A)
B)
C)
D)
A) Bozuk elektrikli aletlerin içini açmak
B) Aç›ktaki elektrik kablolar›n› tamir etmeye çal›flmak
C) S›cak havada klimay› çal›flt›rmak
D) Banyoda ›slak zeminde saç kurutma
makinesi kullanmak
17- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , a m p u l ü
devreye ba¤layan devre eleman›d›r?
A) anahtar
C) duy
12- A fl a ¤ › d a k i e l e k t r i k l i a r a ç l a r d a n h a n g isinin pili di¤erlerine göre daha geç
tükenir?
B) wolkman
A)
B)
C)
D)
C) televizyon uzaktan kumandas›
B) Pil kolay tafl›nabilen bir elektrik kayna¤›d›r.
C) Pilin büyüklü¤ü artt›kça kutup say›s›
artar.
D) Pil tükenmeyen bir enerji kayna¤›d›r.
© Damla Yay›nlar›
D) pilli radyo
A) Pilin kutuplar› ayn› özelliktedir.
B) pil
D) kablo
18- L a m b a n › n k e fl f i n i g e r ç e k l e fl t i r e n b i l i m
adam› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) pilli oyuncak araba
13- P i l i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n h a ngisi do¤rudur?
Devredeki pilin bitmesi
Anahtar›n kapal› olmas›
Devredeki kablonun kopmas›
Lamban›n bozulmas›
Alexander Graham Bell
Isac Newton
Thomas Edison
Pisagor
19- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , e l e k t r i k
enerjisini ›fl›k enerjisine çevirir?
A) tost makinesi
C) vantilatör
B) fritöz
D) lamba
20- Afla¤›daki elektrik devresini kuran bir ö¤renci lamban›n ›fl›k vermedi¤ini fark ediyor.
14- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , e l e k t r i k d e vresi elemanlar›ndan d e ¤ i l d i r ?
A) m›knat›s
B) pil
C) duy
D) kablo
15- E v i m i z i a y d › n l a t m a d a k u l l a n d › ¤ › m › z
ampullerin elektrik kayna¤› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) flehir cereyan›
B) pil
C) batarya
D) akü
Afla¤›dakilerden hangisi yap›larak
devredeki lamban›n yanmas› sa¤lan›r?
A) Pili ters çevirerek
B) Lambaya pilin sadece bir kutbundan
kablo ba¤layarak
C) Pilin iki kutbunda da lambaya kablo
ba¤layarak
D) Pilin kutuplar›n› bir kablo ile birlefltirerek
4. sınıf
8.
TEST
FEN ve TEKNOLOJ‹
ün‹te 8: Gezegenimiz Dünya
1-
Dünya'n›n flekli afla¤›daki geometrik
flekillerden hangisi ile benzerlik göstermektedir?
A) silindir
B) küp
C) küre
D) koni
2-
Dünya üzerindeki karalar ve sular ile
ilgili afla¤›da verilenlerden hangisi
do¤rudur?
A) Sular› yaln›z denizler oluflturur.
B) Sular karalardan daha fazla yer kaplar.
C) Karalar sularla eflit büyüklükte alan
kaplar.
D) Karalar sulardan daha çok alan kaplar.
Dünya’n›n katmanlar›ndan en iç k›s›mda olan afla¤›dakilerden hangisidir?
B) atefl küre
A) tafl küre
C) su küre
D) a¤›r küre
4-
Afla¤›dakilerden hangisi, hava kirlili¤ini azalt›c› önlemlerdendir?
A) Çöplerin çevreye at›lmamas›
B) Sanayi tesislerinin at›k sular›n›n ar›t›lmas›
C) Araçlarda çevreyi kirletmeyen yak›tlar kullan›lmas›
D) Ev at›klar›n denizlere at›lmas›n›n önlenmesi
5-
Maddî de¤eri olan kayaç ve mineraller e m a d e n d e n i r. A fl a ¤ › d a k i m a d d e l e rden hangisi maden olamaz?
A) bak›r
B) kum
C) alt›n
D) krom
6-
D ü n y a ’ n › n m er k ez in e d o ¤ ru g id ild ikçe s›cakl›k de¤iflimi afla¤›dakilerden
hangisi gibi olur?
A) Artar.
B) Azal›r.
C) De¤iflmez.
D) Önce artar sonra azal›r.
© Damla Yay›nlar›
3-
7-
Afla¤›da verilen katmanlardan hangisinde di¤erlerine göre daha çok canl›
yaflar?
B) tafl küre
A) hava küre
C) a¤›r küre
D) atefl küre
8-
Dünya’n›n merkezinden yeryüzüne
d o ¤ r u b i r y o l c u l u k y a p t › ¤ › m › z › d ü fl ünürsek karfl›m›za ç›kacak katmanlar
s›ras›yla afla¤›dakilerden hangisinde
do¤ru olarak verilmifltir?
A) tafl küre - atefl küre - a¤›r küre
B) atefl küre - a¤›r küre - tafl küre
C) a¤›r küre - atefl küre - tafl küre
D) tafl küre - a¤›r küre - atefl küre
9-
Melih bir bardak alarak içini su ile dolduruyor. Sonra evdeki saks›dan ald›¤› bir
miktar topra¤› su içine b›rak›yor. Toprak
barda¤›n dibine do¤ru inerken bir miktar
hava kabarc›¤›n›n suyun yüzeyine do¤ru
ç›kt›¤›n› fark ediyor.
Melih, yapt›¤› gözlem sonucu afla¤›da
v e ril en s on u çl ar da n h a ng i sin i ç › kar abilir?
A) Toprak madde içinde tuz vard›r.
B) Su içinde hava vard›r.
C) Topra¤›n içinde maden vard›r.
D) Toprak içinde hava vard›r.
10- H a v a k ü r e i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e rden hangisi yanl›flt›r?
A) Dünya’y› çepeçevre saran hava tabakas›d›r.
B) Hava ve karalar›n üzerini kaplar.
C) Bu tabakada canl› yaflamaz.
D) Hava kürenin bir k›sm›n› yaflam›m›z
için önemli olan oksijen gaz› oluflturur.
11- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , D ü n y a ’ n › n
y u v a r l › k o ld u¤ u nu k a n› t la y an o lay l ardand›r?
A) Karalar›n bir bütün oluflturmas›
B) Su içerisinde hava bulunmas›
C) Uzaktan gelen bir geminin önce bacas›n›n görülmesi
D) Hava olaylar›n›n oluflumu
16- A fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i s i k a y a ç
olabilir?
A) topraktan buharlaflan su
B) hava
C) mineral
D) göl suyu
17- I- Yok etmeden a¤aç dikmek
II- E¤imli arazileri tar›ma açmamak
III- E¤imli arazilerde teraslama yapmak
IV- Ormanl›k alanlar› tar›ma açmak
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i l e r i ,
erozyonu önlemek amaçl› yap›labilir?
A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
13- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , o r m a n l › k
alanlar›n yok olma tehlikesi alt›nda olmas›n›n sebebi olamaz?
A) A¤açlar›n dallar›n›n kesilerek budanmas›
B) K⤛t ve mobilya yap›m› için a¤açlar›n kesilmesi
C) Yakacak olarak kullanmak için a¤aç
kesimi yap›lmas›
D) Yerleflim alan› açmak için a¤aç kesimi yap›lmas›
14- Tar›m yap›l›rken afla¤›dakilerden hangisinin uygulanmas› çevreye zarar vermez?
A) E¤imli arazilerde tar›m yaparken teraslama yapmak
B) Gere¤inden fazla sulama yapmak
C) Bol gübre dökerek tar›m yapmak
D) Tar›m zararl›lar›ndan korunmak için
bol ilâç kullanmak
15- Güngör, bir bardak su alarak masas›n›n
üzerinde birkaç saat bekletiyor. Suyun
içinde kabarc›klar olufltu¤unu fark ediyor.
G ü n g ö r, y a p t › ¤ › g ö z l e m s o n u c u a fl a ¤›daki sorulardan hangisine cevap
verebilir?
A) Su içerisinde mikroskobik canl›lar var m›?
B) Su içerisinde hava var m›?
C) Su içerisinde tuz var m›?
D) Su içerisinde kum var m›?
© Damla Yay›nlar›
12- To p r a k i l e i l g i l i a fl a ¤ › d a v e r i l e n l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) Toprak canl›lar için yaflama alan›
oluflturur.
B) Toprak erozyon sonucu oluflur.
C) Topra¤›n oluflumu çok uzun y›llar al›r.
D) Topra¤›n oluflumunda s›cakl›k de¤iflimi ve rüzgâr etkilidir.
18- I- hava küreª hava tabakas›
II- su küreª sular
III- a¤›r küreª karalar
Yu k a r › d a v e r i l e n e fl l e fl t i r m e l e r d e n
hangisi ya da hangileri yanl›flt›r?
A) I ve II
B) Yaln›z I
C) Yaln›z II
D) Yaln›z III
19- Afla¤›dakilerden hangisi, çevre kirlili¤ini
ö n l e m e k i ç i n b i r e y s e l o l a r a k y a p a b i l ece¤imiz faaliyetlerden d e ¤ i l d i r ?
A) Mahallemizde çöp toplama kampanyas› bafllatmak
B) Evimizdeki k⤛t at›klar› geri dönüfltürmek amac› ile k⤛t fabrikalar›na
götürmek
C) Sanayi tesislerinin orman ve deniz
kenarlar›na kurulmas›n› yasaklamak
D) Evimizde biriken at›k cam flifleleri
cam kumbaralar›na atmak
20- D ü n y a ’ n › n h a r i t a s › n a b a k a n b i r ö ¤ r e nci, Dünya’n›n hangi katmanlar›n› harita üzerinde görebilir?
A) su küre - tafl küre
B) hava küre - su küre
C) tafl küre - hava küre
D) su küre - a¤›r küre
4. sınıf
1-
ÜN‹TE 1: say›lar
7abb<7500 eflitsizli¤inde a ve b birbi-
6-
yak›n yüzlü¤e yuvarlanarak tahmini
alabilece¤i en büyük de¤erler toplam›
hangisidir?
kaçt›r?
A) 4000
B) 4200
C) 3900
D) 4100
B) 6
C) 22
D) 17
37 - 39 - 40 - 43 - 45 say›lar›n›n ard›fl›k
7-
bir say› dizisi oluflturmas› için ne ya-
reti yerine gelecek
B) 40 yerine 41 gelmelidir.
D) 40 say›s› diziden ç›kar›lmal›d›r.
4-
A) 8653
B) 6358
C) 3568
D) 5863
Afla¤›daki
toplama
8-
A) 12
B) 16
C) 6
D) 10
12
9
17 4
Dört basamakl› en küçük do¤al say›
ile üç basamakl› en büyük do¤al say›n›n toplam› kaçt›r?
A) 1999
B) 2000
C) 2010
D) 2221
ifllemlerinden
hangisi yanl›flt›r?
A) 786 + 3000 = 3786
B) 1028 + 182 = 1210
C) 5000 + 50 + 5 = 5505
D) 3791 + 2209 = 6000
5-
© Damla Yay›nlar›
3, 5, 6, 8 rakamlar› birer defa kullan› çük en büyük do¤al say› kaçt›r?
14
say› hangisidir?
C) 37 yerine 38 gelmelidir.
10
?
7
11
8
5
z i l m i fl t i r. Soru ifla-
A) En bafltaki say› ç›kart›lmal›d›r.
larak oluflturulabilecek 6000’den kü-
13
Ya n d a k i s a y › l a r b e lli bir kurala göre di-
p›lmas› gerekir?
3-
2350 + 1745 iflleminde, sonucun en
r i n d e n f a r k l › i k i r a k a m d › r. a ve b’nin
A) 13
2-
MATEMAT‹K
1.
TEST
9-
34506 say›s›n›n binler bölü¤ündeki
rakamlar 2 azalt›l›p birler bölü¤ündeki rakamlar 3 art›r›ld›¤›nda oluflan yeni say› hangisidir?
A) 12339
B) 32509
C) 32503
D) 12839
848838 say›s›n›n hangi basama¤›nda
8 rakam› y o k t u r ?
10- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , d ö r t b a s a -
A) on binler
makl› bir say› ile yüzün katlar›ndan bi-
B) yüzler
rinin toplam› olamaz?
C) birler
A) 1375
B) 1100
D) binler
C) 1095
D) 1250
16- A fl a ¤ › d a k i a r d › fl › k s a y › d i z i l e r i n d e n
11- Ya n d a k i r e s i m d e
g ö r ü l e n f i l i n a ¤ › r-
hangisinin toplam› en küçüktür?
l›¤› en yak›n yüz -
A) 32 - 33 - 34 - 35 - 36
l ü ¤ e y u v a r l a n m › fl-
B) 34 - 36 - 38 - 40 - 42
t › r. F i l i n g e r ç e k
C) 31 - 33 - 35 - 37 - 39
a¤›rl›¤›
hangisi
6800 kg
D) 35 - 36 - 37 - 38 - 39
olamaz?
A) 6750
B) 6745
C) 6782
D) 6790
17- 70770 say›s›n›n çözümlemesi hangi sidir?
A) (7 yüz binlik) + (7 yüzlük) + (7 onluk)
12- M + 124 < 132 iflleminde M yerine kaç
B) (7 on binlik) + (7 binlik) + (7 onluk)
farkl› rakam yaz›labilir?
A) 8
B) 7
C) 9
D) 6
C) (7 binlik) + (7 yüzlük) + (7 onluk)
D) (7 on binlik) + (7 yüzlük) + (7 onluk)
18- I.
13- Rakaml ar›n› n basa mak d e ¤e ri to pla-
II. 1453 + 2005 = 3400
m› en büyük olan say› hangisidir?
B) 100000
C) 98765
D) 90000
III. 4563 + 3736 = 8300
© Damla Yay›nlar›
A) 9999
1975 + 950 = 3000
Yu k a r › d a k i t o p l a m a i fl l e m i n d e t e r i m ler en yak›n yüzlü¤e yuvarlanarak
t o p l a m t a h m i n e d i l m i fl t i r. D o ¤ r u o l a n lar hangileridir?
A) I ve II
14- Bir firma y›l›n ilk alt› ay›nda 7365 YTL
k â r e d i y o r. ‹k i nc i alt › ay da kâ rlar› il k
a l t › a y a g ö r e 2 6 2 8 YTL a r t t › ¤ › n a g ö r e
f i r m a n › n b i r y › l l › k k â r › k a ç YTL’ d i r ?
A) 14730
B) 9993
C) 17358
D) 12621
15- Afla¤›dakilerden hangisi, 6750 say›s›n›n yüzün katlar›ndan biri ile toplam›d›r?
A) 6800
B) 6700
C) 7050
D) 6900
B) II ve III
C) Yaln›z III
D) I ve III
19- Ya n d a k i t o p l a m a i fl l e m i n d e
A + B kaçt›r?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
A6BB
+ A95
B039
20- B i r ç i f t ç i 2 6 8 5 k g k i r a z , k i r a z l a r d a n
783 kg daha fazla viflne hasat ediyor.
Çiftçinin tüm hasat› kaç kg’dir?
A) 6153
B) 5370
C) 3468
D) 4251
4. sınıf
1-
MATEMAT‹K
2.
TEST
ÜN‹TE 2: Say›lar
6-
B) 3001 - 102 = 2999
Afla¤›da 974 - 400 iflleminin çözümü
k › s a y o l d a n y a p › l m › fl t › r. Hangi basamaktan itibaren hata yap›lmaya bafllanm›flt›r?
C) 4805 - 2307 = 2498
A) (9 yüzlük + 74) - 4 yüzlük
D) 3295 - 2647 = 648
B) (9 yüzlük - 4 yüzlük) - 74
Afla¤›daki ç›karma ifllemlerinden hangisi yanl›flt›r?
A) 1346 - 863 = 483
C) 5 yüzlük - 74
3-
4-
5-
6a7b
– 26c8
d794
Ya n d a k i ç › k a r m a i fl l e m i n d e
a, b, c, d yerine hangi say›lar yaz›lmal›d›r?
D) 426
a
b
c
d
A) 2
4
3
7
B) 2
7
4
3
Afla¤›daki ç›karma ifllemlerinde, say›lar en yak›n onlu¤a yuvarlanarak kal a n t a h m i n e d i l m i fl t i r. Ta h m i n s o n u çlar›ndan hangisi yanl›flt›r?
C) 4
7
3
2
A) 548 - 174 540 - 170 = 370
D) 4
2
7
3
B) 453 - 85 450 - 90 = 360
Rakamlar› birbirinden farkl› dört basamakl› en büyük say› ile en küçük
say›n›n fark› kaçt›r?
A) 8888
B) 8999
C) 8853
D) 8642
7-
© Damla Yay›nlar›
2-
C) 834 - 363 830 - 360 = 470
D) 649 - 271 650 - 270 = 380
8-
A) 500
B i r u ç a k t a k i 1 8 3 y o l c u d a n 7 6 ’s› ba yan, 21’i çocuk, kalanlar› ise erkek
y o l c u d u r. U ç a k t a k i e r k e k y o l c u l a r › n
say›s› kaçt›r?
A) 86
B) 162
C) 107
D) 55
750 - M iflleminde M yüzün kat› olan
bir say› ise fark afla¤›dakilerden hangisi olabilir?
B) 100
C) 200
D) 50
9-
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 iflleminin
k›sa flekli afla¤›dakilerden hangisidir?
Bir ç›karma iflleminde ç›kanla fark›n
t o p l a m › 4 6 2 ’ d i r. Kalan 168 oldu¤una
göre ç›kan say› kaçt›r?
A) 12 x 12
A) 620
B) 220
C) 6 x 12
C) 194
D) 294
D) 3 x 12
B) 24 x 4
16- B i r d o ¤ a l s a y › y › ö n c e i k i y e b ö l e r s o nra 100 ile çarparsak 0 do¤al say›y›
hangi say› ile k›sa yoldan çarpm›fl
oluruz?
10- A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i y a n l › fl t›r?
A) Çarpma iflleminde 1 etkisiz elemand›r.
B) Çarp›lan say›lar yer de¤ifltirdi¤inde çarp›m sonucu da de¤iflir.
C) Çarpma ifllemi toplaman›n k›sa fleklidir.
A) 5
B) 25
C) 75
D) 50
D) Çarpma iflleminde 0 yutan elemand›r.
17- B i r b a k k a l g ü n d e 4 k o l i y u m u r t a s a t ›y o r. H e r k o l i d e 3 0 y u m u r t a o l d u ¤ u n a
göre bir haftada bakkalda kaç yumurta sat›lmaktad›r?
11- Afla¤›daki çarpma ifllemlerinden çarp›m sonucu farkl› olan hangisidir?
A) (12 + 6) x 5
B) (5 x 6) x 12
A) 120
B) 210
C) (6 x 12) x 5
C) 330
D) 840
D) (5 x 12) x 6
A) (6 + 3) x 4
B) (4 x 6) x 3
C) (4 + 3) x 6
D) (3 x 4) + 6
13- A fl a ¤ › d a k i e fl i t l i k l e r d e n h a n g i s i y a n l›flt›r?
A) 75 x 80 = (75 x 8) x 10
B) 85 x 400 = (85 x 4) x 100
C) 120 x 600 = (12 x 6) x 100
D) 250 x 40 = (25 x 4) x 100
14- 250 x A ç arp› m ›n da A y ü z ü n k a t › o l a n
bir say› ise çarp›m afla¤›dakilerden
h a n g i s i olamaz?
A) 25000
B) 75000
C) 5000
D) 100000
15- Bi r d o ¤ a l s a y › n› n s a ¤ › n a ü ç s › f › r e k l emek için kaçla çarp›lmas› gerekir?
A) 1000
B) 100
C) 10
D) 10000
© Damla Yay›nlar›
12- Bir evde 4 oda, her odada 3 pencere,
her pencerede 6 cam vard›r. A fl a ¤ › d a kilerden hangisi evde bulunan camlar›n say›s›n› verir?
18- 6 5 x 4 3 i fl l e m i n d e ç a r p a n l a r d a n b i r i
en yak›n onlu¤a yuvarlanarak sonuç
t a h m i n e d i l m i fl t i r. Hangi basamakta
hatal› bir ifllem yap›lm›flt›r?
A) 65 x 40
B) (65 x 4) x 10
C) 240 x 10
D) 2400
19- Sinem hikâye kitab›n› her gün 45 sayfa okuyarak bir haftada bitirmek istiy o r. F a k a t k i t a b › b i t i r e b i l m e k i ç i n s o n
gün 25 sayfa daha fazla okuyor. Sinem’in okudu¤u kitap kaç sayfad›r?
A) 340
B) 315
C) 295
D) 270
20- I.
25 x 47 (25 x 40) = 1000
II. 58 x 71 (60 x 71) = 4260
III. 81 x 12 (80 x 12) = 960
Yu k a r › d a k i ç a r p m a i fl l e m l e r i n d e s o nuç en yak›n onlu¤a yuvarlanarak
t a h m i n e d i l m i fl t i r. H a n g i l e r i d o ¤ r u dur?
A) Yaln›z II
B) Yaln›z I
C) II ve III
D) I ve II
4. sınıf
2-
MATEMAT‹K
ÜN‹TE 3: SAYILAR
Ya n d a k i b ö l m e i fl l e m i n d e b ö- 846 M
lüm iki basamakl› bir say› oldu¤una göre M afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Afla¤›daki bölme ifllemlerinden hangisi yanl›flt›r?
A) 5700 : 100 = 57
B) 70000 : 1000 = 70
C) 32000 : 100 = 32
D) 10000 : 1000 = 10
A92
3- Ya n d a k i ç a r p m a i fl l e m i n e
g ö r e A + B + C afla¤›dakiler- x B8
3936
den hangisidir?
1476
.
+
A) 8
C8696
B) 7
C) 4
D) 5
4- B i r b ö l m e i fl l e m i n d e b ö l e n 1 8 , b ö l ünen 648 oldu¤una göre bölüm kaçt›r?
A) 32
B) 34
C) 35
D) 36
5- 60000 : A = i fl l e m i n d e b ö l ü m 6 i l e b a fl layan bir say› oldu¤una göre A yerine
h a n g i s a y › yaz›lamaz?
A) 10
B) 20
C) 100
D) 1000
6-
Afla¤›daki ifllemlerden hangisi yanl›flt›r?
A) (100 x 10) + 10 = 1100
B) (36 : 3) x 5 = 60
C) (8 x 81) : 9 = 72
D) (75 : 15) x 25 = 125
7-
Bir bölme iflleminde bölüm 13, bölen
74 ise bölünen kaçt›r?
A) 87
C) 892
8-
© Damla Yay›nlar›
1-
3.
TEST
B) 952
D) 962
768 : 8 = ?
800 : 8 = 100
Yukar›da 768 say›s› en yak›n yüzlü¤e
y u v a r l a n a r a k b ö l ü m t a h m i n e d i l m i flt i r. A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i
do¤rudur?
A) Yüzlü¤e yuvarlama hatal› yap›lm›flt›r.
B) Gerçek sonuç tahminden büyüktür.
C) Gerçek sonuç tahminden küçüktür.
D) Gerçek sonuç tahmine eflittir.
9-
Afla¤›daki bölme ifllemlerinden hangisinde bölümün basamak say›s› en
büyüktür?
A) 475 : 5
B) 216 : 2
C) 736 : 8
D) 873 : 9
10- Ya n d a k i b ö l m e i fl l e m i n d e b ö- 846 M
len say› kaçt›r?
18
00mm.
A) 47
B) 24
C) 36
D) 42
11- I.
15- Ya n d a k i b ö l m e i fl l e m i n e g öre afla¤›daki eflitliklerden
hangisi yanl›flt›r?
81 + (9 : 3) = 30
II. 125 - (25 x 4) = 400
III. 10 x (10 + 10) = 200
Yukar›daki ifllemlerden do¤ru olanlar
hangileridir?
A) Yaln›z II
K L
M
A) K = L x M
B) K : M = L
C) K : L = M
D) K x M = L
16- A fl a ¤ › d a k i b ö l m e i fl l e m l e r i n d e n h a ngisi yanl›flt›r?
B) Yaln›z III
C) I ve II
A) 448 : 14 = 32
D) II ve III
B) 375 : 15 = 25
C) 924 : 21 = 44
12- B i r ç a r p m a i fl l e m i n d e ç a r p › m , r a k a mlar› farkl› iki basamakl› en büyük do¤al s ay ›d ›r. Çarpanlardan biri 21 ise
di¤er çarpan hangisidir?
D) 880 : 11 = 88
17- A fl a ¤ › d a k i i fl l e m l e r d e n h a n g i s i d o ¤ r udur?
A) 329
A) (20 + 52) : 4 = 23
B) 141
B) (150 + 100) : 10 = 160
C) 47
13- Ya n d a k i b ö l m e i fl l e m i n d e b öN 4
lüm üç basamakl› bir say› oldu¤una göre N yerine yaz›labilecek
en büyük say› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 199
C) (125 - 50) : 15 = 5
© Damla Yay›nlar›
D) 64
D) (225 + 75) : 5 = 240
18- A fl a ¤ › d a k i b ö l m e i fl l e m l e r i n d e n h a ngisi do¤rudur?
A) 270 : 10 = 27
B) 45000 : 1000 = 450
C) 8200 : 100 = 820
D) 1500 : 10 = 15
B) 299
C) 399
D) 499
14- E l i f k ü t ü p h a n e d e n 2 2 4 s a y f a l › k b i r r oman, 196 sayfal›k da bir hikâye kitab›
ald›. Kitaplar› 2 hafta sonra iade etmesi gerekti¤ine göre her gün kaç sayfa
okumas› gerekir?
A) 30
B) 60
19- B i r b a k k a l 7 0 k g v e 6 5 k g ’ l › k i k i ç u v a l
içindeki flekeri 3’er kilograml›k pofletl e r e d o l d u r u y o r. fie ke rle rin t ama m›
kaç poflete doldurulmufltur?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
20- A fl a ¤ › d a k i b ö l m e i fl l e m l e r i n i n h a n g isinde en yak›n yüzlü¤e yuvarlanarak
yap›lan tahmin gerçek sonuçtan büyüktür?
C) 32
A) 535 : 5
B) 840 : 8
D) 16
C) 624 : 6
D) 356 : 4
4. sınıf
1-
MATEMAT‹K
4.
TEST
ÜN‹TE 4: ÖLÇME
Afla¤›daki uzunluklardan en k›sa olan› hangisidir?
6- A fl a ¤ › d a k i e fl i t l i k l e r d e n h a n g i s i d o ¤rudur?
A) 2 km
B) 20 m
A) 1010 m = 10 km 10 m
C) 200 cm
D) 20000 mm
B) 105 cm = 10 m 5 cm
C) 5 m = 500 mm
2-
Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yan l›flt›r?
D) 125 cm = 1 m 25 cm
A) 265 cm = 26 m 5 cm
7-
B) 1760 mm = 1 m 76 cm
Afla¤›daki uzunluklardan hangisi 120
m’den küçüktür?
C) 1500 m = 1 km 500 m
A) 12000 cm
D) 156 mm = 15 cm 6 mm
B) 12 km
C) 100 m 2000 cm
3-
Afla¤›dakilerden hangisi, standart
uzunluk ölçme birimidir?
D) 20000 mm
A) kar›fl
© Damla Yay›nlar›
8-
B) ad›m
C) mililitre
D) milimetre
4-
5-
Gizem’in boyu Gamze’nin boyundan
7 cm 4 mm daha k›sad›r. Gizem ve
Gamze’nin boylar› toplam› 2 m 85 cm
oldu¤una göre Gamze’nin boyu kaç
cm’dir?
9-
Bir kenar› 24 m 10 cm olan kare fleklindeki bahçenin etraf›na 5 s›ra dikenl i t e l ç e k i l m e k i s t e n i y o r. B u i fl i ç i n k a ç
metre uzunlu¤unda dikenli tel gereklidir?
A) 96 m 6 cm
B) 482 m
C) 120 m 50 cm
D) 241 m
A fl a ¤ › d a k i e fl i t l i k l e r d e n h a n g i s i d o ¤rudur?
A) 142 cm 5 mm
A) 3200 g = 3 kg 200 g
B) 146 cm 2 mm
B) 1800 kg = 18 t
C) 138 cm 8 mm
C) 2075 kg = 2 kg 750 g
D) 143 cm 4 mm
D) 13 kg = 1300 g
Pirinç tanesinin uzunlu¤u en uygun
hangi ölçme birimi ile ifade edilir?
10- A < 1 t 25 kg eflitsizli¤inde A y e r i n e
h a n g i s i yaz›lamaz?
A) mm
B) km
A) 1 t 20000 g
B) 1250 kg
C) cm
D) m
C) 1000 kg
D) 1 t 24 kg
17- A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i o l a s › l › k
belirtmez?
11- Esra öksürük flurubunu sabah, ö¤le ve
a k fl a m b i r e r k a fl › k i ç e r e k 8 g ü n d e b i t i r iy o r. 1 kafl›k 5 mL ald›¤›na göre flurubun tamam› kaç mL’ d i r ?
A) ‹lâçlar›n› düzenli kullan›rsan iyileflirsin.
A) 40 mL
B) 24 mL
B) Haftaya s›nav olabiliriz.
C) 120 mL
D) 15 mL
C) Elindeki pofletler y›rt›labilir.
D) Dikkatli ol! Aniden bir araba ç›kabilir.
12- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , k ü t l e ö l ç ü s ü
birimleri ile ölçülmez?
A) kömür
B) domates
C) zeytin ya¤›
D) pirinç
18- A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i k e s i n lik belirtir?
A) Üçgenin iç aç›lar› toplam› muhtemelen 180°’dir.
13- G ö r s e l s a n a t l a r d e r s i n d e k u l l a n m a k
üzere 10’ar kg’l›k 5 torba seramik çam u r u a l › n › y o r. Her ö¤renciye 1250 g
v e r i l i y o r. S›n›f›m›z 34 kifli oldu¤una
göre kaç kg seramik çamuru artm›flt›r?
B) 75000 g
C) 75 kg
D) 7 kg 50 g
14- Yandaki kaptan 450 mL s u b o flalt›l›rsa su miktar› ne kadar
kal›r?
B) 600 mL
C) 650 mL
D) 750 mL
15- 3 8 k i fl i n i n k a t › l d › ¤ › s › n › f g e z i s i n d e h e r
ö ¤ r e n c i y e 2 7 5 m L’ l i k b a r d a k l a r l a
m e y v e s u y u i k r a m e d i l e c e k t i r. B u i fl
için kaç litre meyve suyuna ihtiyaç
vard›r?
A) 14 L 500 mL
B) 1 L 4500 mL
C) 12 L 400 mL
D) 10 L 450 mL
16- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i s › v › ö l ç ü s ü
birimleri ile ölçülür?
D) Üçgenin iç aç›lar› toplam› büyük olas›l›kla 180°’dir.
Ya n d a k i g r a f i k t e
100 m yüzme ya r›flmas› sonuçlar›
gösterilmifltir?
zaman (daki5
4
3
2
1
k
ra
Bu
ir
Em
a
¤b
Tu
e
mz
Ga
A) 550 mL
C) Üçgenin iç aç›lar› toplam› 180° de¤ildir.
© Damla Yay›nlar›
A) 7 kg 500 g
B) Üçgenin iç aç›lar› toplam› 180° olabilir.
19- Yu k a r › d a k i d u r u m a g ö r e y ü z m e y a r › flmas›n›n birincisi kimdir?
A) Tu¤ba
B) Burak
C) Gamze
D) Emir
20- Gamze, Burak’tan kaç dakika önce
yar›flmay› tamamlam›flt›r?
A) 1
B) 2
A) çilek
B) bal›k
C) 3
C) benzin
D) yumurta
D) 4
4. sınıf
1-
1
MATEMAT‹K
5.
TEST
ÜN‹TE 5: say›lar
6 kesir say›s›n›n okunuflu afla¤›da8 kilerden hangisidir?
6-
I > 1 eflitsizli¤inde I yerine yaz›labi2
lecek en küçük kesir say›s› hangisi-
A) Bir tam sekiz bölü alt›
dir?
B) Alt› bölü sekiz
A)
6
8
B)
5
9
C)
3
4
D)
6
6
C) Sekizde alt›
D) Bir tam sekizde alt›
A)
B)
C)
3-
4-
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
8-
8
kesrinin say› do¤rusu üzerinde
5
gösterilifli hangisidir?
1
0
1
2
¡
9-
2
0
1
¡
D)
0
¡
C)
B)
6
4
>
5
>
4
4
4
>
3
4
C)
2
6
<
4
<
6
6
6
<
8
6
D)
9
8
>
8
>
8
7
8
>
6
8
0
1
2
Afla¤›dakilerden hangisi basit kesir
de¤ildir?
A)
1
2
B)
5
6
C)
2
2
D)
3
5
Afla¤›daki kesir say›lar›ndan hangisi
en büyüktür?
7
7
A)
B)
7
3
7
9
C)
¡
B)
Afla¤›daki s›ralamalardan hangisi
yanl›flt›r?
9
7
5
3
A)
<
<
<
2
2
2
2
D)
8. b i l e fl i k k e s i r o l d u ¤ u n a g ö r e # y e r i# ne hangi say› yaz›lamaz?
A)
5-
7-
4 kesrini ifade eden flekil hangisi6 dir?
© Damla Yay›nlar›
2-
2
?>
eflitsizli¤inde ? yerine afla¤›da4
kilerden hangisi yaz›labilir?
2
3
A)
B)
5
7
C)
10-
7
5
D)
3
5
D)
K
0
L
M
1
4
N
1
2
Yu k a r › d a k i s a y › d o ¤ r u s u n d a b e l i r t i l e n
noktalardan hangileri 7 kesrinden
6
büyüktür?
A) Yaln›z M
B) Yaln›z N
C) M - N
D) K - L
2
11- Bir kütüphanedeki kitaplar›n ’s i r o8
3
man,
’ü ansiklopedi, kalanlar› ise hi8
kâye kitab›d›r. Hikâye kitaplar› tüm kitaplar›n kaçta kaç›d›r?
3
B)
A)
8
C)
8
8
D)
12- A fl a ¤ › d a k i
toplama
16-
L 3
iflleminin sonucu basit kesirse
5. 5
L y e r i n e h a n g i s a y › yaz›lamaz?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 7
5
8
17- A fl a ¤ › d a k i i fl l e m l e r d e n h a n g i s i n i n s o -
6
8
nucu bileflik kesirdir?
7 – 3
A)
8
8
ifllemlerinden
B)
–
büyüktür?
2
+
A)
8
9
5
6
5
6
8
C)
6
7
–
5
7
D)
7
3
–
4
3
B)
1
7
+
4
7
C)
3
5
+
2
5
D)
3
9
+
7
9
13- Ömer, 126 sayfal›k hikâye kitab›n›n
2
her gün
’s i n i o k u y o r. Ömer, 3 gün9
de kaç sayfa okur?
A) 28
B) 42
C) 98
D) 84
© Damla Yay›nlar›
hangisinin sonucu bir bütünden daha
2
18- B i r s › n › f t a k i ö ¤ r e n c i l e r i n
’s i t a k d i r,
9
3
.... ’ ü t e fl e k k ü r a l a r a k , d i ¤ e r l e r i i s e z a9
y › f s › z s › n › f l a r › n › g e ç i y o r. Zay›fs›z geçenler s›n›f›n kaçta kaç›d›r?
4
A) 7
B)
9
9
C)
1914- B e y z a k u m b a r a s › n d a b i r i k t i r d i ¤ i 9 6
4
YTL’ n i n
‘ ü i l e y e n i b i r s a a t a l › y o r.
6
B e y z a ’ n › n k u m b a r a s › n d a k a ç YTL’s i
kalm›flt›r?
6
9
D)
9
9
m n
- iflleminin sonucu basit kesir ise
8 8
m - n için hangisi do¤rudur?
A) m - n < 8
B) m - n > 8
C) m - n = 8
A) 64
B) 24
C) 32
D) 48
a 3
15+
toplam›n›n bir bütünden daha
8 8
küçük olmas› için a yerine yaz›labilecek rakamlar toplam› kaçt›r?
A) 10
B) 6
C) 15
D) 21
D) m - n > 7
20- B i r m a n a v a l d › ¤ › 4 0 k g d o m a t e s i n
5
1
’ i n i s a t › y o r. Domateslerin ’ i ç ü r ü k
8
8
ç›kt›¤›na göre kalan domatesler kaç
kg’d›r?
A) 25
B) 10
C) 15
D) 5
4. sınıf
1-
MATEMAT‹K
6.
TEST
ÜN‹TE 6: say›lar - ölçme
7-
A) 13,03
B) 13,3
4, 5 ve 6 rakamlar›n› birer defa kullanarak yaz›labilecek en büyük ondal›k
kesir hangisidir?
C) 1,13
D) 1,33
A) 6,54
“On üç tam onda üç” o n d a l › k k e s r i n i n
rakamla yaz›l›fl› hangisidir?
B) 65,4
2-
Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yan-
C) 64,5
l›flt›r?
A) 12 = 0,12
10
D) 45,6
C)
3-
5
= 0,05
100
B)
7 = 0,7
10
D) 3
8-
5
= 3,5
10
A) 12,08
B) 12,05
A fl a ¤ › d a k i fl ek i ll er d en h a n gi si b ir on-
C) 12,1
dal›k kesri gösterir?
5-
6-
B)
C)
D)
5
kesrinde a yerine hangi say› yaa
z›l›rsa kesrin de¤eri 3,05 olur?
3
A) 50
B) 20
C) 100
D) 10
Afla¤›daki ondal›k kesirlerden hangi-
D) 12,03
© Damla Yay›nlar›
4-
A)
k < 12,09 eflitsizli¤inde k yerine hangi
o n d a l › k k e s i r yaz›lamaz?
9-
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , y a ndaki fleklin belirtti¤i ondal›k
kesirden daha küçüktür?
A) 2,25
B) 2,3
C) 2,09
D) 2,5
10- 0, 1, 2 rakamlar› birer defa kullan›larak 10’dan küçük kaç farkl› ondal›k
kesir yaz›labilir?
sinde 4 rakam›n›n basamak de¤eri en
A) 6
B) 5
küçüktür?
C) 7
D) 8
A) 43,07
B) 75,34
C) 12,42
D) 24,05
L
< 0,5 eflitsizli¤inde L yerine yaz›la10
bilecek en büyük say› hangisidir?
11- Sevde akflam 22:30’da yat›p 6:30’da
kalkt›¤›na göre kaç saat uyumufl olur?
A) 6 saat
B) 9 saat
A) 4
B) 5
C) 7 saat
C) 3
D) 9
D) 8 saat
16- D ö r t y › l l › k s ü r e k a ç g ü n e e fl i t t i r ?
12- 1 2 s a a t l i k g ö s t e r i m d e s a a t ö ¤ l e d e n
sonra 3:08 ise 24 saatlik gösterimde
A) 1464
saat kaç› gösterir?
B) 1460
A) 16:08
C) 1462
B) 13:08
D) 1461
C) 20:08
D) 15:08
17- Üretim tarihi 13.05.2005, son kullanma tarihi 08.01.2007 olan bir ürünün
13- Ak rep 3 il e 4’ü n aras› nd a, y elk ov an
kullan›m süresi ne kadard›r?
7’nin üzerinde iken saat kaç› göste-
A) 2 y›l, 7 ay, 23 gün
rir?
B) 1 y›l, 7 ay, 26 gün
A) 3:07
C) 1 y›l, 7 ay, 25 gün
B) 4:35
D) 2 y›l, 7 ay, 26 gün
C) 3:35
D) 4:07
14- A fl a ¤ › d a k i s a a t l e r d e n h a n g i s i 7 : 5 5 ’ i
göstermektedir?
A)
B)
© Damla Yay›nlar›
18- A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i k e s i n likle do¤rudur?
A) Bir y›l 52 hafta sürer.
B) fiubat ay› her zaman 28 gün sürer.
C) Bir ay 4 hafta sürer.
D) Bir y›l 365 gün sürer.
19- A fl a ¤ › d a k i z a m a n ö l ç ü l e r i n d e n h a n g iC)
D)
si en k›sad›r?
A) 1 y›l
B) 30 hafta
C) 8 ay
15- Enes, bir hikâye kitab›n› günde 70 da -
D) 300 gün
k i k a o k u y a r a k 4 g ü n d e b i t i r i y o r. Enes
kitab› kaç saatte bitirmifltir?
A) 3 saat 40 dakika
B) 4 saat
C) 4 saat 40 dakika
D) 5 saat 40 dakika
20- Saat 18:30’da ‹stanbul’dan yola ç›kan
bir otobüs, 9 saat 45 dakika sonra ‹zm i r ’ e v a r › y o r. O t o b ü s ‹ z m i r ’ e s a a t
kaçta varm›flt›r?
A) 08:15
B) 04:45
C) 04:15
D) 09:15
4. sınıf
1-
MATEMAT‹K
7.
TEST
ÜN‹TE 7: geometri
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i b i r a ç › o l u fl-
6-
turmaz?
A)
C)
S
E
Ya n d a k i fl e k i l d e k a ç
tane genifl aç› vard›r?
B)
D)
K
V
7-
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ya n d a k i a ç › n › n ö lçüsü kaç derece-
Ya n d a k i fl e k l i n o l u fl-
dir?
turdu¤u aç›n›n sem-
A) 85°
B) 105°
b o l l e g ö s t e r i l i fl i h a n-
C) 65°
D) 115°
gisidir?
3-
K
L
A) [ L ]
B) M
C) K
D) L
M
Ya n d a k i fl e k i l d e k a ç
tane aç› vard›r?
4-
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
8-
Afla¤›daki aç› çeflitlerinden hangisi
gönye ile çizilir?
© Damla Yay›nlar›
2-
9-
A) dar aç›
B) genifl aç›
C) dik aç›
D) do¤ru aç›
Afla¤›daki flekillerden hangisi dar aç›ya örnek o l u fl t u r m a z ?
A)
B)
C)
D)
Afla¤›dakilerden hangisi bir aç› oluflturur?
A) tren yolu raylar›
B) el maflas›
C) bayrak dire¤i
D) kurflun kalem
5-
Afla¤›da ölçüsü verilen aç›lardan hangisi do¤ru aç›d›r?
10- Ya n d a k i a ç › n › n ö l ç ü s ü h a n g i s i olamaz?
A) 180°
B) 140°
A) 75°
B) 80°
C) 90°
D) 60°
C) 85°
D) 90°
11- P noktas›ndan hangi
noktalara bir do¤ru
.S
.R
çizilirse dar aç› o l u fl -
.P
.K
maz?
A) S - R
B) S - T
C) K - L
D) T - L
16- K
.T
L
Afla¤›dakilerden hangisi, KL d o ¤ r u
.L
parças›n›n uzunlu¤unu ifade eder?
A) KL
B) |LK|
C) [KL]
D) (LK)
17- A fl a ¤ › d a k i ü ç g e n l e r d e n h a n g i s i a ç › s ›na göre f a r k l › d › r ?
12- A fl a ¤ › d a k i a ç › l a r d a n h a n g i s i n i n ö l ç üsü yanl›flt›r?
A)
60˚
A)
B)
50˚
70˚
60˚
D)
13- Ya n d a k i ü ç g e n i n s e m-
50˚
30˚
65˚
D)
50˚
60˚
55˚
180˚
A
b o l l e g ö s t e r i l i fl i h a n g isidir?
B
A) ABC
B) [ABC]
C) (CBA)
D) BAC
C
© Damla Yay›nlar›
87˚
80˚
165˚
C)
C)
40˚
B)
18- Ya n d a k i ü ç g e n d e M K
a ç › s › n › n ö l ç ü s ü k a ç 70˚
derecedir?
L
M
A) 90°
B) 20°
C) 30°
D) 40°
19- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i e fl k e n a r ü ç14- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , d i k d ö r t g e n
genin özelli¤i d e ¤ i l d i r ?
ve karenin ortak özelli¤idir?
A) ‹ç aç›lar›n›n ölçüsü birbirine eflitttir.
A) ‹ki uzun, iki k›sa kenar› vard›r.
B) Üç kenar›n›n uzunlu¤u birbirine eflittir.
B) Köflegenleri ile kenar uzunluklar›
C) Üç tane köflegeni vard›r.
eflittir.
C) Kenarlar› birbirine diktir.
D) ‹ç aç›lar›n›n ölçüsü 60’ar derecedir.
A
D) Dört kenar›n›n uzunlu¤u eflittir.
20- Ya n d a k i i k i z k e n a r
üçgende A aç›s›n›n
15- Ya n d a k i fl e k l i n k a ç t ane köflegeni vard›r?
ölçüsü kaç derecedir?
B
65˚
A) 2
B) 4
A) 55°
B) 60°
C) 5
D) 6
C) 65°
D) 50°
C
4. sınıf
1-
2-
MATEMAT‹K
8.
TEST
ÜN‹TE 8: GEOMETR‹ - VER‹ - ÖLÇME
6-
Ya n d a k i fl e k i l k a ç e fl
küpten oluflmufltur?
olan bir dikdörtgenin k›sa kenar› kaç
A) 9
B) 10
cm’dir?
C) 11
D) 12
A) 30
7-
A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i s i m e t r i k de -
A)
C)
I. 3 x 3
3
B)
1
D)
0
A) I - II
8-
3
Ya n d a k i fl e k l i n s i -
4
2
m e t r i d o ¤ r u s u h a n-
1
2
2
2
2
2
2
I
1
1
2
2
2
II
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
III
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
IV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B) II - IV
C) II - III D) I - IV
olan
karelerden
nin çevresi kaç cm’dir?
A) 84
9-
B) 112
C) 128
D) 144
Uzun kenar› 22 m, k›sa kenar› 18 m
o l a n d i k d ö r t g e n fl e k l i n d e k i o k u l b a hçesinin çevresinde 1200 m koflu yar › fl m a s › y a p › l a c a k t › r. Ya r › fl m a c › l a r › n
1
gisidir?
1
1
o l u fl m u fl t u r. D i k d ö r t g e© Damla Yay›nlar›
D) 20
1
Ya n d a k i d i k d ö r t g e n 2 4
cm
karedir?
C) 26
numaral›
D) 40
lerinin alan› yanl›fl verilmifltir?
Ya n d a k i fl e k i l d e t a r a l ›
B) 24
IV. 4 x 4
bölgelerden hangi-
8
A) 30
C) 20
II. 6 x 6
Yu k a r › d a
bölgenin alan› kaç birim
4-
B) 45
III. 5 x 5
¤ildir?
3-
Uzun kenar› 25 cm, çevresi 90 cm
kofluyu tamamlamas› için kaç tur atmas› gerekir?
A) 2
5-
B) 4
C) 1
D) 3
A) 10
B) 20
C) 18
D) 15
C) 25
D) 23
Sinem dikdörtgen fleklindeki s›n›f›n
taban›n› kaplayan karolar› sayd›¤›nda
10- Ya n d a k i fl e k i l d e
uzun kenarda 25 k›sa kenarda 20 tane
taral› olmayan
k a r o o l d u ¤ u n u f a r k e d i y o r. B una g öre
bölgenin alan›
afla¤›dakilerden hangisi s›n›f›n alan›-
kaç birim kare-
n› verir?
dir?
A) (20 + 25) x 2
B) 20 x 25
C) 20 + 25
D) (20 x 25) x 2
A) 18
B) 28
B
11- Ya n d a k i fl e k i l d e A
16- Ya n d a k i fl e k l i n t a m a m-
A B E ü ç g e n i n i n a-
lanm›fl hâli kaç efl küp-
lan› kaç birim ka-
ten oluflmufltur?
D
redir?
E
A) 30
B) 15
C) 25
D) 20
C
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
17- Ya n d a k i fl e k i l d e t a r a l ›
12- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n gisi
taral›
bölgenin alan› kaç birim
bölgenin
karedir?
alan›na eflittir?
A) (12:2) + 12
A) 30
B) 22
C) 26
D) 42
B) 4 x 5
C) 3 x 4
18- Ya n d a k i fl e k l i n s i m e t r i ¤ i h a n g isidir?
D) 12 + 12
dik-
cm
d ö r t g e n o l d u ¤ u-
cm
20
12 cm
bir
E 9 cm B
15
ABCD
16 cm
na göre üçgenle- D
C
rin çevre uzunluklar› toplam› kaç
cm’dir?
A) 74 cm
B) 109 cm
C) 144 cm
D) 84 cm
© Damla Yay›nlar›
13- Ya n d a k i fl e k i l d e
A
A)
B)
C)
D)
19- K a r e fl e k l i n d e k i b i r b a h ç e n i n ç e v r e s ine 5’er metre arayla 36 tane a¤aç dikil i y o r. B u n a g ö r e b a h ç e n i n b i r k e n a r › n›n uzunlu¤u kaç m’dir?
14- Ya n d a k i fl e k l i n k a ç s imetri do¤rusu vard›r?
A) 1
B) 2
C) 3
A) 180
B) 90
C) 30
D) 45
D) 4
1
2
8
9 10 11 12 13 14
3 4 5
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
15- Ya n d a k i fl e k i l b i r ü ç-
36 37 38 39 40 41 42
gen ve birbirine eflit
20- Yu k a r › d a k i s ü s l e m e l e r i n a y n › o l m a s ›
karelerden oluflmufl-
için kaç numaral› kareler tek renkli ol-
t u r. Ü ç g e n i n ç e v r e s i
mal›d›r?
18 cm oldu¤una göre
A) 17 - 19 - 24 - 26
fleklin çevresi kaç cm’dir?
B) 23 - 27 - 31 - 33
A) 72 cm
B) 54 cm
C) 10 - 12 - 16 - 20
C) 24 cm
D) 90 cm
D) 2 - 8 - 35 - 41
4. sınıf
1-
1.
DÖNEM
MATEMAT‹K
ARA DE⁄ERLEND‹RME
Afla¤›daki say›lardan hangisinin çözümlemesi yanl›fl v e r i l m i fl t i r ?
5-
A) 102050 = 100000 + 20000 + 50
B) 2730 = 2000 + 700 + 30
C) 30503 = 30000 + 500 + 3
D) 56056 = 50000 + 6000 + 50 + 6
E m i r, y a p t › ¤ › t o p l a m a i fl l e m i n i k o n t r o l
ederken 8 olan yüzler basama¤›n› 3, 7
olan onlar basama¤›n› da 5 olarak
g ö r d ü ¤ ü n ü f a r k e d i y o r. Yapt›¤› hatay›
düzeltince yeni toplamda nas›l bir de¤ifliklik olur?
A) Toplam 870 artar.
B) Toplam 870 azal›r.
D) Toplam 520 artar.
A) 12
Ya n d a k i ç › k a r m a i fl l e m i n e
göre a + b + c + d toplam›
hangisidir?
B) 7
A) 14
B) 16
C) 5
C) 20
D) 18
D) 0
3-
C) Toplam 520 azal›r.
Ya n d a k i t a b l o d a s a y › l a r 3 15 6
s o l d a n s a ¤ a v e y u k a r › d a n 13 ? 11
afla¤›ya belli bir kurala gö- 8 9 7
r e d i z i l m i fl t i r. B una g öre ? ye rine h angi say› yaz›lmal›d›r?
6-
© Damla Yay›nlar›
2-
7-
Afla¤›daki ard›fl›k say› dizilerinden
hangisinin toplam› en büyüktür?
A) 20 - 21 - 22 - 23 - 24
9ab5
– 487c
d859
905 - N iflleminde N yüzün kat› olan
bir say› ise fark afla¤›dakilerden hang i s i olamaz?
A) 5
B) 100
C) 205
D) 805
B) 25 - 26 - 27 - 28 - 29
C) 22 - 24 - 26 - 28 - 30
8-
D) 21 - 23 - 25 - 27 - 29
4-
A7C + 3B2>630 ise A 7 C s a y › s › n › n a l a bilece¤i en küçük de¤er hangisidir?
A) 239
B) 278
C) 370
D) 275
9-
Okulumuzda 16 s›n›f, her s›n›fta 15 s›r a v a r d › r. He r s› ra da 3 ö ¤r enc i ot u rdu¤una göre afla¤›dakilerden hangisi
okul mevcudunu verir?
A) (16 x 3) x 15
B) (16 + 15) x 3
C) (15 + 3) x 16
D) (16 x 15) + 3
250 x a < 75000 eflitsizli¤inde a yerine
h a n g i s a y › yaz›lamaz?
A) 100
B) 300
C) 200
D) 10
17- Nermin ve Ensar 1 L 850 mL su ile 400
m L l i m o n s u y u n u k a r › fl t › r a r a k l i m o n at a y a p › y o r. 175 mL’ l i k 1 ’ e r b a r d a k
l i m o n a t a i ç i y o r l a r. Geriye kaç litre limonata kalm›flt›r?
10- Bir otobüs saatte 105 km h›zla 3 saat
y o l g i t t t i k t e n s o n r a m o l a v e r i y o r. Moladan sonra saatte 90 km h›zla 4 saat
d a h a g i d e r e k y o l c u l u ¤ u t a m a m l › y o r.
Otübüs kaç km yol gitmifltir?
B) 360 km
D) 735 km
A) 315 km
C) 675 km
A 7
11- Yandaki bölme iflleminde bölüm üç basamakl› bir say› ise
A afla¤›dakilerden hangisi olamaz?
A) 756
C) 679
C) Büyük olas›l›kla bu soruyu yapamayacak.
A) 18000 : 10 = 180
B) 1000 : 100 = 100
C) 25000 : 1000 = 250
D) 50000 : 100 = 500
14- B i r t a v u k ç i f t l i ¤ i n d e h a f t a d a 8 4 0 y um u r t a t o p l a n m a k t a d › r. Ta v u k l a r g ü nde 2’fler tane yumurtlad›¤›na göre
çiftlikte kaç tavuk vard›r?
B) 420
15- A fl a ¤ › d a k i
farkl›d›r?
A) 10 m
C) 1 km
C) 240
uzunluklardan
D) Üçgenin köflegeni yoktur.
D) 34
13- A fl a ¤ › d a k i b ö l m e i fl l e m l e r i n d e n h a n gisi do¤rudur?
A) 120
D) 2 L 250 mL
B) Tahminin muhtemelen do¤ru.
D) 60
hangisi
© Damla Yay›nlar›
C) 35
C) 1 L 900 mL
A) Çal›fl›rsan baflar›l› olabilirsin.
B) 812
D) 700
B) 36
B) 2 L
18- A fl a ¤ › d a k i i f a d e l e r d e n h a n g i s i k e s i nlik belirtir?
12- 27 x > 972 ise yerine yaz›labile cek en küçük say› kaçt›r?
A) 37
A) 1 L
Ya n d a k i g r a fikte 4-A s›n›f›n›n matematik dersi 1.
dönem ortalamalar› verilm i fl t i r.
öğrenci
15
12
9
6
3
1
2
3
4
Ortalam
(19 ve 20. sorular› grafi¤e göre cevapla)
19- G r a f i ¤ e g ö r e a fl a ¤ › d a k i b i l g i l e r d e n
hangisi yanl›flt›r?
A) Ortalamas› 5 olan 9 kifli vard›r.
B) 3 kiflinin ortalamas› 3’tür.
B) 10000 mm
D) 1000 cm
16- A fl a ¤ › d a k i i fl l e m l e r d e n h a n g i s i y a n l › fl t›r?
A) (150 + 250) : 100 = 400
B) (3 x 9) + 1 = 28
C) (75 : 3) + 7 = 32
D) (150 : 5) x 2 = 60
C) Ortalamas› 2 ve 5 olanlar›n say›s›
eflittir.
D) Ortalamas› 1 olanlar›n say›s› en azd›r.
20- G r a f i ¤ e g ö r e s › n › f m e v c u d u k a ç t › r ?
A) 42
B) 15
C) 45
D) 33
4. sınıf
1-
MATEMAT‹K
2.
DÖNEM
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Ya n d a k i t o p l a m a i fl l e m i n e
g ö r e A+B+C+D kaçt›r?
2-
A) 24
B) 22
C) 21
D) 23
6-
A7B2
3C4D
+
Bir çiftlikte haftada 882 litre süt elde
e d i l m e k t e d i r. Ç i f t l i k t e k i i n e k l e r g ü n-
10000
lük ortalama 6 litre süt verdi¤ine göre
çiftlikteki ineklerin say›s› kaçt›r?
1 - 2 - 3 - 5 - 8 - ? - 21
A) 126
B) 147
C) 21
D) 82
Ya n d a k i g r a f i k t e
süre (dakika)
bir koflu yar›fl-
5
Yu k a r › d a k i s a y › l a r b e l l i b i r k u r a l a g ö r e
say› yaz›lmal›d›r?
B) 13
mas›nda ö¤ren-
D) 18
cilerin yar›fl› ta-
2
C) 15
mamlama süre-
0
leri
5734 say›s›n›n onlarla binler basama¤›
4-
B) 1980 artar.
C) 999 azal›r.
D) 999 artar.
© Damla Yay›nlar›
A) 1980 azal›r.
8-
v e r i l m i fl t i r.
A) Zeynep
B) Ömer
C) Emir
D) Asl›
Afla¤›daki ifadelerden hangisi kesinlik belirtir?
Bir süt üretme çiftli¤inde 185 inek
A) Hafta sonu hava güneflli olabilir.
v a r d › r. Her ine k günde 3 litre süt verdi¤ine göre çiftlikte 1 haftada üretilen
B) S›navdan düflük not alabilirim.
süt miktar› afla¤›dakilerden hangisine
C) ‹zledi¤in program muhtemelen bitmifltir.
eflittir?
5-
1
Ya r › fl m a n › n b i r i n c i s i k i m d i r ?
yer de¤ifltirirse say›da nas›l bir de¤iflim olur?
3
l›
As
ir
Em
er
Öm
ep
yn
Ze
3-
4
A) 10
koşucu
7-
d i z i l m i fl t i r. B u n a g ö r e ? y e r i n e h a n g i
A) (3 x 7) + 185
B) (185 x 7) x 3
C) (185 + 7) x 3
D) (185 + 3) x 7
Ya n d a k i b ö l m e i fl l e m i n d e b ö-
D) Yar›n sinemaya gelmeyece¤im.
M 6
lüm iki basamakl› bir say› oldu¤una göre M yerine yaz›labilecek
en küçük say› hangisidir?
A) 72
B) 66
C) 60
D) 78
9-
Yu k a r › d a k i fl e k l i n b e l i r t t i ¤ i k e s i r s a y › s› hangisidir?
3
A)
6
C)
8
9
6
6
B)
D)
3
3
6
10- A > 3 eflitsizli¤inde A yerine hangi ke6
s i r s a y › s › yaz›lamaz?
3
A) 5
B)
8
5
C)
3
7
D)
15- A fl a ¤ › d a k i fl e k i l l e r i n h a n g i s i n d e e n
fazla aç› vard›r?
3
4
A)
B)
C)
D)
11- B i r k ö y l ü , p a z a r a s a t m a k i ç i n g ö t ü r 4
dü¤ü 84 yumurtan›n
’s i n i 1 0
7
YKr ’den, kalanlar› ise 5 YKr ’den sa-
16- L n o k t a s › n d a n
t › y o r. K ö y l ü y u m u r t a l a r › n t a m a m › n ›
ra bir do¤ru
k a ç Y K r ’ y e s a t m › fl t › r.
parças› çizilir-
ha n g i n ok ta l a-
K.
.N
.P
L.
.M
A) 660
B) 480
se oluflan aç›lar 90°’den küçük olur?
C) 180
D) 840
A) K - N
B) P - M
C) N - P
D) K - M
17- A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , d i k d ö r t g e nin bir özelli¤i de¤ildir?
k e s i r a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i o l amaz?
A) 1 7.
10
B) 1,70
C) 1,07
D) 1,7
© Damla Yay›nlar›
12- Yu k a r › d a k i fl e k i l d e g ö s t e r i l e n o n d a l › k
A) Dört tane dik aç›s› vard›r.
B) Dört tane kenar› vard›r.
C) Dört tane eflit kenar› vard›r.
D) Dört tane köflesi vard›r.
A
18- Ya n d a k i ü ç g e n d e s
13- O k u l u m u z d a d e r s l e r 7 : 3 5 ’ t e b a fl l a y › p
12:45’ te so na eri yo r. B u n a g ö r e o k u lda ne kadar süre kalmaktay›z?
A) 5 saat 20 dakika
B) 3 saat 40 dakika
C) 6 saat
D) 5 saat 10 dakika
14- A t a t ü r k ’ ü n S a m s u n ’ a ç › k t › ¤ › t a r i h t e n
19 May›s 2004’e kadar kaç y›l geçmifl tir?
A) 86
B) 85
C) 88
D) 89
(A) = 46°, s (C) = 34°
oldu¤una göre C aç›-
B
s›n›n ölçüsü kaç derecedir?
A) 134°
B) 144°
C) 80°
D) 100°
C
19- Ya n d a k i fl e k i l d e t a r a l ›
bölgenin alan› kaç birim karedir?
A) 20
B) 12
C) 24
D) 16
20- A fl a ¤ › d a k i k e l i m e l e r d e n h a n g i s i s i metriktir?
ODA
C) EL‹F
A)
HECE
D) KED‹
B)
4. sınıf
1.
SOSYAL B‹LG‹LER
1.
TEST
UN‹TE 1: herkesin bir kimli¤i var
6-
Hangisi, bireysel farkl›l›klar›m›zdan
b i r i olamaz?
A) Boyumuz
C) Yafl›m›z
B) Okulumuz
D) Kilomuz
“… Bu söylediklerine kat›lm›yorum ancak sayg› duyuyorum.” d i y e n b i r k i fl i
için hangisi söylenemez?
A) Düflünce özgürlü¤üne inan›r.
B) Düflünce karfl›t› eylemlerde bulunur.
C) Düflünce özgürlü¤ünü savunur.
2- H a n g i s i , b i r e y s e l b i r f a r k l › l › k d e ¤ i l d i r ?
A)
B)
C)
D)
D) Düflüncelere sayg› duyar.
Gözlüklü olmak
Uzun boylu olmak
Çekik gözlü olmak
Bir aileye sahip olmak
7-
I- Okula bafllamak
II- Okumaya bafllamak
III- Hayata bafllamak
A) Duygu ve düflünceler kifliden kifliye
de¤iflebilir.
B) Duygu ve düflünceler insanlara özgüdür.
C) Herkes ayn› duygu ve düflünceye sahiptir.
D) ‹nsanlar ortak duygu ve düflüncede
birleflebilirler.
4-
V- 8 yafl›n› bitirmek
VI- 3 yafl›n› bitirmek
Yu k a r › d a v e r i l e n y a fl a n t › l a r › k r o n o l ojik (yaflan›lma s›ras›) s›raya koyarsak
hangisi do¤ru olur?
A) I-II-III-IV-V-VI
C) I-III-II-IV-VI-V
8-
4 . s › n › f t a k i b i r ö ¤ r e n c i h a n g i s i n i b i t i rmifltir?
A)
B)
C)
D)
5.
IV- 10 yafl›na girmek
D u y g u v e d üfl ün c e le rle ilg ili v e rile nlerden hangisi yanl›flt›r?
© Damla Yay›nlar›
3-
8 yafl›n› bitirmifltir.
‹lkö¤retimi bitirmifltir.
5. s›n›f› bitirmifltir.
12 yafl›n› bitirmifltir
“…………… bireysel bir farkl›l›kt›r.”
Noktal› yerlere hangisi gelirse cümle
do¤ru tamamlanm›fl olur?
A)
B)
C)
D)
Uyumak
Hareket etmek
K›sa boylu olmak
Konuflmak
9-
B) III-IV-V-VI-I-II
D) III-VI-I-II-V-IV
H a n g i s i , o k u l k i m l i ¤ i n d e yer almaz?
A) aile s›ra no
B) anne-baba ad›
C) do¤um yeri
D) s›n›f/flube
“Bu memleket topraklar›nda kan›n› döken kahramanlar! Burada Mehmetçikle
koyun koyunas›n›z. Gözü yafll› analar,
gözyafl›n›z› dindiriniz. Onlar, bu toprakta
canlar›n› verdikten sonra, art›k bizim evlâtlar›m›z olmufltur.” d i y e r e k A n z a k l a r a
seslenen Atatürk, afla¤›dakilerden
hangisinin örne¤ini göstermifltir?
A) vatan sevgisinin
B) dayan›flman›n
C) hoflgörünün
D) millet sevgisinin
10-
15- ‹ l k ö ¤ r e t i m 4 . s › n › f t a o k u y a n b i r ö ¤ r e nc i , h a n g i s i n i ö z g e ç m i fl i n e yazamaz?
A) 9 yafl›m› tamamlad›m.
B) ‹lkö¤retimi tamamlad›m.
C) 3. s›n›f› baflar›yla bitirdim.
D) Okuma yazmay› ö¤rendim.
I- Emeklemeye bafllamak
II- 9 yafl›n› bitirmek
III- Konuflmaya bafllamak
IV- 1. s›n›f› bitirmek
Yu kar ›da ki y afl ant › lar y aflan ›l m a s › ras›na konuldu¤unda 1 ve 4. s›ray› hangileri al›r?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
16- H a n g i s i , i n s a n l a r › n d u y g u v e d ü fl ü n celerini anlatmak için kulland›¤› yöntemlerden biri olamaz?
A) türküler
B) fliirler
C) bilmeceler
D) atasözleri
12- Ödüm patlad›.
Elim aya¤›m birbirine dolaflt›.
Sevinçten akl›m gitti.
Kan beynime s›çrad›.
Yu k a r › d a k i c ü m l e l e r i n a n l a t m a k i s t edi¤i duygular hangisinde do¤ru s›ra
ile verilmifltir?
A) sevinç - öfke - flaflk›nl›k - piflmanl›k
B) korku - sevinç - öfke - piflmanl›k
C) korku - heyecan - sevinç - öfke
D) sevinç - heyecan - korku - öfke
© Damla Yay›nlar›
11- I- saçlar
II- hobiler III- tercihler
IV- düflünceler
V- duygular
Kaç tanesi, insandan insana de¤ifliklik gösterir?
A) 1
B) 3
C) 4
D) Hepsi
17- “Baflkalar›n›n ay›p ve kusurlar›n› örtme,
görmezden gelme, onlar› affetme ve düflüncelerini anlay›flla karfl›lama hoflgörü
olarak adland›r›l›r.”
Hangisi, hoflgörü ile ilgili d e ¤ i l d i r ?
A) Baflkalar›n›n düflünce ve davran›fllar›na sayg› göstermek
B) ‹nsanlar›n farkl› düflünce yap›s›na
sahip oldu¤unu kabullenmek
C) ‹nsanlar› oldu¤u gibi kabullenmek
D) Davran›fllar› ile baflka insanlara zarar verenleri sayg› ile karfl›lamak
18- “Lâiklik, di¤er milletlerin örf ve adetlerine
…………………. davranmay› gerektirir.”
s ö z ü n ü e n i y i h a n g i s i t a m a m l a r.
A) karfl› ç›kmay›
B) olumsuz
C) hoflgörülü
D) bilinçli
13- H a n g i s i , h o fl g ö r ü l ü b i r i n s a n › n ö z e ll i k l e r i n d e n b i r i olamaz?
A) ‹nsanlar›n farkl› düflüncelerini anlay›flla karfl›lar.
B) Baflkalar›n›n kendisi gibi düflünmesini ister.
C) Baflkalar›n›n kendisi gibi davranmas›n› beklemez.
D) Baflkalar›n›n inançlar›n› anlay›flla
karfl›lar.
19- H a n g i s i , k i m l i k b e l g e s i n d e y e r almaz?
A) yafl
B) isim
C) adres
D) baba ad›
14- B i r k i fl i n i n n ü f u s c ü z d a n › n a b a k a r a k
hangisini ö¤renemeyiz?
A) nerede yaflad›¤›n›
B) cinsiyetini
C) yafl›n›
D) do¤um yerini
20- H a n g i s i h o fl g ö r ü s ü z l ü k o l a m a z ?
A) Baflkalar›n›n düflünce ve davran›fllar›na katlanamama
B) ‹nsanlar› dinleme ve anlamaya çal›flma
C) Farkl› düflünenleri afla¤›lama
D) Baflkalar›n› k›skanma ve çekememe
4. sınıf
1-
SOSYAL B‹LG‹LER
2.
TEST
UN‹TE 2: geçmiflimi ö¤reniyorum
‹çerisinde yaflamaya ve e¤itim almaya bafllad›¤›m›z en küçük topluluk
hangisidir?
5-
Hangisi, de¤iflime u¤ramadan günümüze kadar gelmifltir?
A)
B)
C)
D)
A) okul
B) toplum
C) millet
bayram kutlamalar›
flehirlerin co¤rafî konumu
günlük yaflant› ve giyim flekli
evlerin mimarî yap›s›
D) aile
62-
Hangisi, aile geçmiflimizle ilgili tarihsel bilgileri ö¤renebilece¤imiz kaynaklardan biridir?
A)
B)
C)
D)
A) Kendi yafl›tlar›m›z.
D) Komflumuz.
3-
I- day›
III- amca
II- teyze
© Damla Yay›nlar›
B) Ö¤retmenimiz.
C) Yafll› akrabalar›m›z.
7-
Yu k a r › d a k i l e r i ç i n h a n g i s i s ö y l e n e mez?
8-
B) Hepsi ile aram›zda kan ba¤› vard›r.
D) Amca ile hala babam›z›n kardefllerdir.
Aralar›nda kan ba¤› bulunan kiflilere akraba denir.
Yu k a r › d a k i t a n › m a g ö r e h a n g i s i a k r abam›z o l a m a z ?
A) halam›z›n o¤lu
B) enifltemiz
C) komflumuzun o¤lu
D) yengemiz
opera
karagöz oyunu
orta oyunu
meddahl›k
Millî Mücadele dönemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanl›flt›r?
A) Yurdumuzun büyük bir k›sm› iflgal alt›ndayd›.
B) Erkeklerin büyük ço¤unlu¤u askerdeydi.
C) Herkes mutlu bir yaflant› içerisindeydi.
D) Halk›n önemli bir k›sm› yiyecek s›k›nt›s› çekmekteydi.
C) Day› ve teyze annemizin kardeflleridir.
4-
millî hikâyeler ve destanlar
gelenek ve görenekler
geleneksel giysiler
noel kutlamalar›
Hangi oyun türü millî kültürümüze ait
olamaz?
A)
B)
C)
D)
IV- hala
A) Sadece hala ve amca ile kan ba¤›m›z vard›r.
Hangisi, millî kültürümüz içersinde
yer almaz?
9-
Hangisi, Türklerin oynad›¤› oyunlardan biri d e ¤ i l d i r ?
A) ya¤l› gürefl
C) okçuluk
B) sumo gürefli
D) cirit
10- H a n g i s i , g e ç m i fl t e n g ü n ü m ü z e a t a l ar›m›zdan kalan kültürel yap›lardan biri olamaz?
A) kervansaraylar B) kaleler
C) bedestenler
D) demir yollar›
16-
11- I- Gürefl oyununun kurallar›n›n de¤iflmesi
II- Bayram kutlamalar›n›n tatil yapma
anlay›fl›na dönüflmesi
III- Çocuklar›n teknolojik oyunlara yönelmesi
Bu ifadeler hangisini gösterir?
A) ‹nsanlar›n tatil anlay›fl›n›n de¤iflti¤ini
B) Çocuklar›n oyun oynamaktan vazgeçti¤ini
C) Kültür ögelerinin geçmiflten bugüne
de¤iflerek geldi¤ini
D) Eski gürefl kurallar›n›n yanl›fl oldu¤unu
13- H a n g i s i , T ü r k l e r i n t a r i h t e y a y g › n o l a rak oynad›¤› ve günümüzde oynanmaya devam edilen oyunlardan biri
de¤ildir?
A) çevgen
B) tavla
C) gürefl
D) cirit
14- Hang is i, g e len ek s el Tü rk e l s an atla r›
aras›nda yer almaz?
A) kilimcilik
B) heykelcilik
C) bak›rc›l›k
D) hal›c›l›k
15- H a n g i s i , M i l l î M ü c a d e l e y › l l a r › n d a
T ü r k m i l l e t i n i n g ö s t e r d i ¤ i d a v r a n › fl l a rdan biri olamaz?
A) yard›mlaflma
B) dayan›flma
C) görevden kaçma
D) cesaret
17- A i l e s o y a ¤ a c › n › ç › k a r m a k i s t e y e n b i r
k i fl i e n k e s i n b i l g i y i h a n g i s i n d e n e d inebilir?
A) foto¤raflardan
B) tarih kitaplar›ndan
C) nüfus kütük defterinden
D) aile büyüklerinden
© Damla Yay›nlar›
12- H a n g i s i , b a y r a m v e t ö r e n l e r d e m ü z i k
eflli¤inde oynanan ve toplumun genel
d u y g u v e d ü fl ü n c e s i n i y a n s › t a n o y u nlar›n genel ad›d›r?
B) halk oyunlar›
A) orta oyunu
C) karagöz oyunu D) müzikal
I- gaz oca¤›
II- ya¤l› kandil
III- kömürlü ütü
IV- dibek
Yu k a r › d a k i l e r d e n k a ç t a n e s i , g ü n ü müzde s›kça kullan›lan ve herkesçe
bilinen araçlardand›r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) Hiçbiri
18- aile foto¤raflar› - nüfus kütük defteri
Yu k a r › d a k i k a y n a k l a r ö n c e l i k l e h a n g i si hakk›nda bilgi verir?
A) toplum tarihi
B) foto¤rafç›l›k tarihi
C) aile tarihi
D) Türkiye tarihi
19- H a n g i s i , a n n e a n n e m i z i n ç o c u k l u k d ö nemi e¤lencelerinden birisi olamaz?
A) Masal dinlemek
B) Televizyon izlemek
C) Destan dinlemek
D) Bilmece çözmek
20- Mustafa Kemal'in 19 May›s 1919'da
Samsun'a gitmesinin temel amac›
hangisidir?
A) Ülkeyi düflman iflgalinden kurtarmak
için Millî Mücadele’yi bafllatmak
B) Samsun'un do¤al güzelliklerini görmek
C) 1. Dünya Savafl›’n› kazanmak
D) Yeni bir devlet kurmak
4. sınıf
3.
TEST
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 3: yaflad›¤›m›z yer
1-
6-
Haritay› duvara ast›¤›m›zda veya önümüze serdi¤imizde; yukar›s› güneyi,
afla¤›s› kuzeyi, sol taraf› bat›y›, sa¤ taraf› do¤uyu gösterir.
Yu k a r › d a k i b i l g i c ü m l e s i n d e h a n g i l e r i
yer de¤ifltirirse bu tan›mlama cümlesi
do¤ru olur?
A) do¤u ile bat›
B) do¤u ile güney
C) kuzey ile güney D) bat› ile kuzey
Bir yerin gerçek konumu hangisi ile
belirlenebilir?
B) Kutup Y›ld›z›
A) Pusula
C) Çoban Y›ld›z›
D) Samanyolu
3-
Kutup y›ld›z› her zaman ………………..
gösterir.
Noktal› yerlere hangisi gelmelidir?
A) güneyi
B) do¤uyu
C) kuzeyi
D) bat›y›
5-
Pusula olmad›¤› durumlarda gündüz
hangisi ile yönümüzü bulamay›z?
A) Günefl’e bakarak
B) Kar›nca yuvalar›na bakarak
C) A¤açlara bakarak
D) Kutup Y›ld›z›’na bakarak
1
3
8
4
7
5
6
Yukar›daki flekilde 3, 5 ve 1 numaral›
yerlere hangileri gelmelidir?
3
5
1
A) güneydo¤u kuzeydo¤u güneybat›
B) kuzeydo¤u güneydo¤u güneybat›
C) kuzeydo¤u güneydo¤u kuzeybat›
D) güneybat› güneydo¤u kuzeybat›
8-
4-
Yu k a r › d a k i h a r i t a d a Adana ve Hakkari
hangi konumdad›r?
Hakkari
Adana
A) kuzey
kuzeydo¤u
B) güney
güneydo¤u
C) kuzey
güneydo¤u
D) güney
kuzeydo¤u
2
7-
© Damla Yay›nlar›
2-
I- okullar
II- ma¤aralar III- kanallar
IV- tüneller
V- köprüler
Yu k a r › d a k i y a p › l a r d a n k a ç t a n e s i b eflerî unsurdur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) hiçbiri
Hangisi krokinin tan›m›d›r?
A) Haritalar›n ayr›nt›l› olarak çizilmifl
fleklidir.
B) Bir yerin kuflbak›fl› görünüflünün ölçeksiz olarak çizimidir.
C) Bir yerin kuflbak›fl› görünüflünün ölçek kullan›larak çizimidir.
D) Bir yerin kuflbak›fl› görünüflünün ölçek kullan›larak ayr›nt›l› olarak çizimidir.
9-
Yu k a r › d a k i fl e k i l h a n g i s i y l e a d l a n d › r › lmaktad›r?
A) harita
B) plan
C) atlas
D) kroki
10- H a n g i s i i l e y ö n ü m ü z ü b u l a b i l i r i z ?
A) Çoban Y›ld›z›
B) Samanyolu
C) pusula
D) termometre
11-
16- H a n g i s i , ü l k e m i z d e g ö r ü l e n h a v a
olaylar›ndan biri d e ¤ i l d i r ?
A) kar
B) ya¤mur
C) kas›rga
D) dolu
I- nehirler
II- ovalar
III- köprüler
IV- da¤lar
V- tüneller
VI- istasyonlar
Hangileri do¤al unsurdur?
A) I, III ve V
B) I, II ve IV
C) II, III, V ve IV
D) II, IV, V ve VI
17- Ha n gisi , bir h ava ola y› d e ¤ i l d i r ?
A) sis
B) bulut
C) gökkufla¤›
D) rüzgâr
18- sel, 盤, deprem, yang›n, volkanik patlama
Hangileri, hava olaylar› sonucunda
meydana gelen do¤al afetlerdir?
A) deprem ve yang›n
B) sel ve 盤
C) volkanik patlama ve 盤
D) yang›n ve volkanik patlama
12- ‹nsanlar taraf›ndan yap›lan yap›lara
b e fl e r î u n s u r d e n i r. Bu tan›ma göre
hangisi beflerî unsur d e ¤ i l d i r ?
A) peribacalar›
B) K›zkulesi
C) Topkap› Saray› D) An›tkabir
14- fi e k i l d e k e s i k ç i z g i l i
oklar›n gösterdi¤i
yönler hangisidir?
A)
B)
C)
D)
kuzeydo¤u - güneybat› - güneydo¤u
kuzey - güney - do¤u - bat›
kuzeybat› - güneybat› - güneydo¤u
kuzeybat› - kuzeydo¤u - güneydo¤u
15- Hangi si nde y an l›fl bi r bil gi ve rilmi fltir?
Do¤al
Beflerî
A) körfez - iskele
B) ova
- kuyu
C) dere - köprü
D) ada
- yar›mada
19-
© Damla Yay›nlar›
13- Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir da¤›s›n
Baharla yeryüzünde bu cennetin ba¤›s›n
Yükseklerden ak›yor ne güzel berrak sular
C. Türkarman
Yu k a r › d a k i fl a r k › d a n , a n l a t › l a n y e r i n
hangi co¤rafî özelli¤i ç›kar›lamaz?
A) Ilgaz'›n bir da¤ oldu¤u
B) Üzerinde bir göl oldu¤u
C) A¤açl›k ve yeflillik bir yer oldu¤u
D) Üzerinde su kaynaklar›n›n oldu¤u
Yu k a r › d a k i p u s u l a r e s m i n d e y e r a l a n
NW-NE-SE-SW harflerinin anlam› s›ras›yla hangisidir?
NE
SE
SW
NW
A) kuzeybat›-kuzeydo¤u-güneydo¤u-güneybat›
B) güneydo¤u-güneybat›-kuzeybat›-kuzeydo¤u
C) kuzeybat›-güneydo¤u-kuzeydo¤u-güneybat›
D) güneydo¤u-kuzeydo¤u-güneybat›-kuzeybat›
20- I- Sert zeminler üzerine sa¤lam binalar
yap›lmal›d›r.
II- Taraçalama yap›lmal› ve çevre
a¤açland›r›lmal›d›r.
III- Elektrikli aletler, yan›c› ve patlay›c›
aletler dikkatli kullan›lmal›d›r.
IV- Barajlar yap›lmal› ve çevre a¤açland›r›lmal›d›r.
Yu k a r › d a k i ö n l e m l e r, s›ras›yla hangi
do¤al afetlere karfl› al›nmas› gereken
önlemlerdir?
A) deprem - heyelân - yang›n - sel
B) deprem - sel - yang›n - heyelân
C) yang›n - heyelân - deprem - sel
D) yang›n - deprem - sel - heyelân
4. sınıf
4.
TEST
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 4: üretimden tüketime
1-
Hangisi, temel ihtiyaçlar›m›zdan biridir?
A) Giyinmek
B) Seyahat etmek
C) Sinemaya gitmekD) Okula gitmek
2-
Hangisi, pazarda sat›lan ihtiyaçlar›m›zdan d e ¤ i l d i r ?
A) giysi
B) sebze
C) uyku
D) meyve
7-
tazelik, temizlik, yaprak say›s› ve kalitesi, sa¤laml›k
Yu k a r › d a k i ö z e l l i k l e r i n t ü m ü h a n g i s i nde aranmaktad›r?
A) ekmekte
4-
‹htiyaçlar›m›zla hangisi aras›nda s›k›
bir iliflki vard›r?
A) ürünün kalitesi
B) bütçemiz
C) beklentilerimiz
D) reklamlar
Aile bütçesine zarar vermeden ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak için hangisini
yapmamal›y›z?
A) ‹htiyaçlar›m›z için s›ralama yapmal›y›z.
B) Gereksiz harcamalardan kaç›nmal›y›z.
C) Temel ihtiyaçlar›m›za öncelik tan›mal›y›z.
D) ‹htiyac›m›z olmayan mallar› almal›y›z.
C) ambalajl› ürünlerde
D) dayan›kl› tüketim maddelerinde
8-
I- tazelik
II- garanti belgesi
III- bol yedek parça
IV- servis say›s›
© Damla Yay›nlar›
3-
B) sebze ve meyvelerde
V- mevsime uygunluk
Yu k a r › d a k i ö z e l l i k l e r d e n h a n g i l e r i , d ayan›kl› tüketim mallar›nda aranmaz?
A) II ve IV
B) III ve IV
C) II ve III
D) I ve V
9-
Hangisi, tüketici sorunlar›n›n çözümüne yönelik haklar›n genel ad›d›r?
A) seçme ve seçilme hakk›
5-
6-
Ailenin gelir - giderlerinin bütününe
……… denir.
Noktal› yerlere hangisi gelmelidir?
A) bütçe
B) ihtiyaç
C) gelir
D) gider
Denk bütçe hangisinde do¤ru tan›mlanm›flt›r?
A) Geliri giderinden fazla olan bütçedir.
B) Geliri giderinden az olan bütçedir.
C) Geliri gidere eflit olan bütçedir.
D) Gelir giderlerinin toplam›d›r.
B) bilgi edinme hakk›
C) tüketici hakk›
D) yaflama hakk›
10- A i l e n i n g e l i r - g i d e r d u r u m u n a g ö r e
harcama yapmas›n› afla¤›dakilerden
hangisi sa¤lar?
A) para
B) bütçe
C) tüketim
D) ihtiyaç
16- Defter sayfalar›n› bofl b›rakmamak
11- H a n g i s i , b i l i n ç l i b i r t ü k e t i c i n i n y a p aca¤› ifllerden biri d e ¤ i l d i r ?
A) Yapt›¤› al›verifli belgelemekten kaç›n›r.
B) Fiyat araflt›rmas› yapar.
C) Standartlara uygunlu¤unu kontrol
eder.
D) Al›flverifl yaparken ihtiyaçlar›n› dikkate al›r.
Kalem ve silgiyi bitmeden almamak
Giysileri temiz ve özenli kullanmak
Yu k a r › d a k i l e r i y a p a n b i r i i ç i n h a n g i s i
söylenemez?
A) Tasarrufludur.
B) Bütçesine uygun davran›r.
C) ‹sraf yapmay› sever.
D) Bilinçli tüketicidir.
12- ‹nsan Haklar› Beyannamesi'nde tüketici haklar› hangi haklar aras›nda yer alm›flt›r?
A) sosyal haklar
B) ekonomik haklar
C) siyasal haklar
D) kültürel haklar
17- T ü k e t i c i l e r i a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i
korur?
A) sat›c›lar
B) yasalar
C) haklar
13- T ü r k i y e ' d e ü r e t i l e n ü r ü n l e r i s t a n d a r t
aç›s›ndan denetleyen TSE'nin aç›l›m›
hangisinde do¤ru verilmifltir?
A) Türk Sanayicileri Enstitüsü
B) Tar›m Sanayi Endüstrisi
C) Türk Standartlar› Enstitüsü
D) Tüketici Standartlar› Endüstrisi
14- I- Tiyatroya gitmek II- Seyahat etmek
III- Kitap okumak
IV- Tatile gitmek
Yu k a r › d a k i l e r d e n k a ç t a n e s i t e m e l i htiyaçlar›m›zdan d e ¤ i l d i r ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15- H a n g i s i , t ü k e t i c i h a k l a r › n d a n b i r i de¤ildir?
A) Al›nan mal bozuk ç›kt›¤›nda iade etmek
B) Alaca¤› ürün hakk›nda bilgilendirilmek
C) Bozuk mal› geri almayan sat›c› ile
kavga etmek
D) Yanl›fl bilgilendirildi¤inde flikâyet etmek
© Damla Yay›nlar›
D) dernekler
18- I- Sa¤l›kl› yaflamak için …………… ihtiyaç duyar›z.
II- E¤itim almak için ……….…..…… ihtiyaç duyar›z.
III- Meyve yiyebilmek için …...…..……..
ihtiyaç duyar›z.
Yu k a r › d a k i n o k t a l › y e r l e r e h a n g i l e r i
gelmelidir?
A) doktora - ö¤retmene - çiftçiye
B) floföre - postac›ya - mühendise
C) hemflireye - eczac›ya - avukata
D) doktora - polise - terziye
19- To p l u m u n g i y s i i h t i y a c › n › k a r fl › l a y a n
meslek hangisidir?
A) terzi
B) marangoz
C) berber
D) avukat
20- H a n g i s i , b i r ü r ü n ü n i a d e s i i ç i n g e r e klidir?
A) kefil
B) fatura veya sat›fl fifli
C) servis belgesi
D) nakliye belgesi
4. sınıf
2-
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 5: iyi ki var
Hangisinde, evde kullan›lan teknolojik ürünler bir arada verilmifltir?
A) bankamatik - bilgisayar
B) buzdolab› - televizyon
C) bilgisayar - bankamatik
D) tramvay - metro
I- Bir sanayi dal› ile ilgili yap›m yöntemlerini, kullan›lan araç, gereç ve aletleri
kapsayan bilgilerin bütününe …………
denir.
II- Ham maddelerin ifllenmesiyle elde
edilen fleylere ………… denir.
Yu k a r › d a k i n o k t a l › y e r l e r e h a n g i l e r i
gelmelidir?
II
I
A) ürün
teknoloji
B) ulafl›m
araç
C) teknoloji
araç
D) teknoloji
ürün
3-
Hangisi, teknoloji sonucu üretilmifl
b i r ü r ü n say›lamaz?
A) yaprak
B) k⤛t
C) kalem
D) silgi
4-
I- bal›k, II- çiçek, III- gül,
IV- ütü
H a n g i s i t e k n o l o j i k g e l i fl m e n i n b i r ü r ünüdür?
A) II
B) I
C) IV
D) III
6-
7-
8-
Geçmiflte yaflam›fl insanlar›n zaman›
ölçmek için kulland›¤› Günefl saati
için hangisi söylenebilir?
A) Akrep ve yelkovan› vard›r.
B) Günefl ›fl›¤›n›n oluflturdu¤u gölgeye
göre zaman› belirler
C) Enerjisini Günefl ›fl›klar›ndan al›r.
D) Saniye ve saliseleri gösterir.
II
gemi
dijital kamera
dijital kamera
asansör
III
dijital kamera
asansör
gemi
dijital kamera
H a n g i s i , t e k n o l o j i n i n g e t i r d i ¤ i k o l a yl›klardan biri d e ¤ i l d i r ?
A)
B)
C)
D)
Ulafl›m süresinin k›salmas›
Ulafl›m›n kolaylaflmas›
Enerji kaynaklar›n›n azalmas›
Haberleflmenin h›zlanmas›
Hangisi, teknolojik ürünlerin yanl›fl
kullan›lmas›n›n bir sonucudur?
A)
B)
C)
D)
9-
5-
Dijital kamera, gemi ve asansörü günlük hayat›m›za girme s›ras›na koyarsak hangisi do¤ru olur?
I
A) asansör
B) gemi
C) asansör
D) gemi
© Damla Yay›nlar›
1-
5.
TEST
toprak kaymas›
gürültü ve görüntü kirlili¤i
depremler
盤 düflmesi
Hangisi, A t a t ü r k d ö n e m i i l e t i fl i m a r a çlar›ndan biri d e ¤ i l d i r ?
A)
B)
C)
D)
ça¤r› cihaz›
telefon
telgraf
gazete
10- Hangisi, insanlar›n zaman› ölçmek için
kulland›¤› araçlardan biri d e ¤ i l d i r ?
A)
B)
C)
D)
kum saati
kilometre saati
Günefl saati
kol saati
16- siyah - beyaz televizyon - renkli televizyon
11- I- Güvercin haberleflme arac› olarak
kullan›lm›flt›r.
II- Gazete bir haberleflme arac›d›r.
III- Dumanla haberleflme günümüzde
de kullan›lmaktad›r.
IV- Davul haberleflme arac› olarak kullan›lm›flt›r.
H a n g i s i , i l e t i fl i m i l e i l g i l i d o ¤ r u b i r b i lgi d e¤ il d ir ?
A) I
C) III
ankesörlü telefon - cep telefonu
at arabas› - otomobil
Yu k a r › d a k i ö r n e k l e r d e n y o l a ç › k a r a k
hangisi söylenemez?
A) Teknolojinin daha fazla de¤iflmeyece¤i
B) Teknolojinin zaman içinde geliflti¤i
C) Televizyonun de¤iflime u¤rad›¤›
B) II
D) IV
D) Cep telefonunun teknolojik bir ürün
oldu¤u
12- H a n g i s i , b i r i l e t i fl i m a r a c › d e ¤ i l d i r ?
A) televizyon
C) telsiz
17- H a n g i s i , t e k n o l o j i n i n ç e v r e y e v e r d i ¤ i
zararlardan biri d e ¤ i l d i r ?
B) telgraf
D) teleferik
A) rüzgâr kirlili¤i
B) hava kirlili¤i
13- H a n g i s i , t e k n o l o j i k g e l i fl m e n i n b i r n edenidir?
B) geliflim
D) üretim
14- Ça¤lar boyunca insanlar birçok ürün tasarlam›fl ve yapm›flt›r.
Afla¤›dakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri d e ¤ i l d i r ?
A)
B)
C)
D)
Rahat yaflama iste¤i
‹flleri kolaylaflt›rma
Yöneticilerin bask›s›
‹htiyaçlar›n çeflitlili¤i
15- Teknolojik Ürün
Kullan›ld›¤› Alan
1 Televizyon
‹letiflim
2 Ütü
Is›nma
3 Telefon
Haberleflme
4 Ampul
Elektrik üretiminde
5 Bankamatik
Bankac›l›k
Hangi teknolojik ürünlerin kullan›m
alan› yanl›fl verilmifltir?
A)
B)
C)
D)
1
2
3
1
ve
ve
ve
ve
3
4
5
5
D) deniz kirlili¤i
© Damla Yay›nlar›
A) ürün
C) ihtiyaç
C) toprak kirlili¤i
18- I - çevre kirlili¤i
II- depremler
III- gürültü kirlili¤i
IV- heyelân
Kaç tanesi teknolojik ürünlerin yanl›fl
kullan›lmas›n›n bir sonucudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
19- H a n g i s i , g ü n ü m ü z d e e n ç o k k u l l a n ›lan bir haberleflme fleklidir?
A) telgrafla haberleflme
B) mektupla haberleflme
C) telefonla haberleflme
D) elektronik posta
20- Trafik kazas›
Elektrik çarpmas›
‹lâç zehirlemesi
Yu k a r › d a v e r i l e n o l u m s u z d u r u m l a r
hangisinin bir sonucudur?
A) Teknolojik geliflmenin
B) Teknolojik araçlar›n yetersizli¤inin
C) Dikkatsizlik ve e¤itimsizli¤in
D) Do¤a olaylar›n›n
4. sınıf
6.
TEST
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 6: hep birlikte
1- H a n g i s i , i n s a n l a r › n b e l i r l i b i r a m a ç
u¤runa bir araya gelerek oluflturdu¤u
ve devaml›l›¤› olan topluluklardan biri de¤ildir?
A) aile
B) toplum
C) dernek
D) seyirci
3-
Hangisi, topluma yard›m etmek amac›yla kurulan sosyal yard›mlaflma kurumlar›ndan biri olamaz?
A) Ba¤-kur
B) K›z›lay
C) Türk E¤itim Vakf›
D) Türk Hava Kurumu
I- Alkollü içki ve uyuflturucu maddelerin zararlar›n› anlat›r.
II- Sivil ve askerî havac›l›¤› destekler.
III- Arama kurtarma çal›flmalar› yapar.
Yu k a r › d a k i a m a ç l a r s › r a s › y l a h a n g i l e rine aittir?
II
III
I
A) K›z›lay
AKUT
THK
B) Yeflilay
AKUT
THK
C) Yeflilay
THK
AKUT
D) K›z›lay
THK
AKUT
4-
H a n g i s i , s o s y a l k u r u m l a r d a n b i r i de¤ildir?
A) okullar
B) siyasî partiler
C) hastaneler
D) aile
5-
Afla¤›da sosyal kurumlarla toplum
i ç i n d e k i g ö r e v l e r i e fl l e fl t i r i l m i fl t i r.
Bunlardan hangisi yanl›flt›r?
Sosyal Kurum Görevi
A) dispanserler
sa¤l›k hizmeti verme
B) liseler
e¤itim verme
C) THK
havac›l›¤› sevdirmek
D) üniversiteler
ifl bulma
© Damla Yay›nlar›
2-
6-
Hangisi, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun görevlerinden biri de¤ildir?
A) Çocuk sa¤l›¤› ile ilgili yay›n yapmak
B) Kimsesiz çocuklar› bar›nd›rmak
C) Çal›flma gücünü yitirmifl kiflileri bar›nd›rmak
D) Kimsesiz çocuklar› okutmak
7-
Alkollü içki ve uyuflturucu maddelerin
zararlar›n› anlatmak amac›yla ………….
kurulmufltur.
Noktal› yerlere hangisi gelmelidir?
A) K›z›lay
B) Yeflilay
C) dispanser
D) sa¤l›k oca¤›
8-
Hangisi, flehit ailelerine yönelik çal›flmalar yapan bir vak›ft›r?
A) Mehmetçik Vakf›
B) Türk Hava Kurumu
C) TEMA Vakf›
D) E¤itim Gönüllüleri Vakf›
9-
Ya r d › m l a fl m a y › , d a y a n › fl m a y › v e i n sanlar› seven bir kifli afla¤›daki davran›fllardan hangisini yapmaz?
A) Hastalara, kimsesizlere ve yafll›lara
yard›mc› olmak
B) Kendi ç›karlar› için baflkalar›na zarar
vermek
C) Yafll› bir komflu için bakkala gitmek
D) Engelli bir kifliye yard›mc› olmak
10- Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Türk milleti
b ü y ü k b i r d a y a n › fl m a ö r n e ¤ i g ö s t e rm i fl t i r. Bu durumun en önemli sebebi
hangisidir?
A) Düflmanlar›n bask›s›
B) Yabanc› devletlerin iste¤i
C) Vatan ve millet sevgisi
D) Kiflisel beklentiler
16- Yang›n ve deprem gibi afetlere karfl›
daha bilinçli hareket etmek için okulda
hangi e¤itsel kola kat›lmam›z gerekir?
11- Ülkemizde herkes ……………… hakk›na sahiptir. Bu hakk›, güvence alt›na almak devletin görevidir.
Noktal› yerlere hangisi gelirse cümle
daha anlaml› olur?
A) dayan›flma
B) yard›mlaflma
C) evlenme
D) sosyal güvenlik
A) Sivil Savunma Koluna
B) Okulu Güzellefltirme Koluna
C) Yeflilay Koluna
D) Spor Koluna
12- “Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmifltir…”
Hangisi, A t a t ü r k ' ü n b u s ö z l e r i n i e n i y i
örnekler?
A) Türkiye'nin Birleflmifl Milletler’e üye
olmas›
B) Üniversitelerin say›ca artmas›
C) Kurtulufl Savafl›'n›n kazan›lmas›
D) Tar›m ve hayvanc›¤›n geliflmesi
14- H a v a c › l › k l a i l g i l e n e n b i r ö ¤ r e n c i n i n
okulda hangi e¤itsel kol çal›flmas›na
kat›lmas› beklenir?
A) Haberleflme Kolu B) Havac›l›k Kolu
C) Müzik Kolu
D)Trafik Kolu
A) aile
B) maliye
C) okul
D) k›z›lay
18- I-
Sivil pilotlar yetifltirir.
II- ‹çki, sigara ve uyuflturucu kullan›m›n› engellemeye çal›fl›r.
III- Kimsesizleri ve yafll›lar› bar›nd›r›r.
© Damla Yay›nlar›
13- Sigara, alkol ve uyuflturucuyla mücadele
etmek
Bu maddelerin zararlar› konusunda toplumu bilinçlendirmek
Sivil ve askerî havac›l›¤› desteklemek
Hava sporlar›n› yayg›nlaflt›rmak
Yukar›daki amaçlar hangileriyle ilgilidir?
A) K›z›lay ve Mehmetçik Vakf›
B) Yeflilay ve K›z›lay
C) Yeflilay ve Türk Hava Kurumu
D) K›z›lay ve Millî E¤itim Vakf›
17- H a n g i s i , s o s y a l b i r k u r u m d e ¤ i l d i r ?
Yu k a r › d a g ö r e v l e r i v e r i l e n s o s y a l k urumlar s›ras›yla hangileridir?
A) Yeflilay - K›z›lay - Mehmetçik Vakf›
B) K›z›lay - Düflkünler Yurdu - Türk Hava Kurumu
C) Türk Hava Kurumu - Yeflilay - Düflkünler Yurdu
D) Yeflilay - Mehmetçik Vakf› - Türk Hava Kurumu
19- H a n g i s i , o k u l d a k a m u o y u o l u fl t u r a b ilecek e¤itsel kolun ad›d›r?
A) K›z›lay Kolu
B) Yeflilay Kolu
C) Bas›n ve Haberleflme Kolu
15- I- Çal›flanlar›n haklar›n› korumak
II- Çal›flanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamak
III- Çal›flanlar›n özlük haklar›n› iyilefltirmek
IV- Toplum içinde dayan›flma ve yard›mlaflmay› sa¤lamak
Hangisi, sosyal yard›mlaflma kurumlar›n›n amaçlar›ndan birisidir?
B) III
C) II
D) I
A) IV
D) Spor Kolu
20- H a n g i s i , s o s y a l y a r d › m l a fl m a a m a c ›
ile kurulmufltur?
A) okullar
B) hastaneler
C) üniversiteler
D) aflevleri
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 7: insanlar ve yönetim
1-
Hangisi, belediye baflkan› ve muhtar›n ortak özelli¤idir?
A) Halkoyu ile seçilmek
B) Hükûmet taraf›ndan atanmak
C) Süresiz ifl bafl›nda kalmak
D) Valinin görevlerini belirlemek
2-
‹l özel idare bütçesini hangisi haz›rlar?
A) il genel meclisi
B) vali
C) il daimî encümeni
D) kaymakam
3-
I- belediye
II- köy yönetimi
III- kaymakaml›k
IV- il özel yönetimi
V- valilik
Kaç tanesi yerel yönetim d e ¤ i l d i r ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4-
5-
I- il daimî encümeni
II- il genel meclisi
III- belediye baflkan›
IV- belediye meclisi
V- belediye encümeni
B e l e d i y e y ö n e t i m i n d e h a n g i l e r i y e r a lmaz?
A) I ve III
B) II ve V
C) III - IV ve V
D) I ve II
Belediye baflkan› göreve hangi yolla
gelir?
A) Baflbakan taraf›ndan atanarak
B) Vali taraf›ndan seçilerek
C) Halkoyu ile seçilerek
D) Belediye meclisi taraf›ndan seçilerek
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
7.
TEST
6-
Hangisi, il daimî encümeninin görevlerinden biridir?
A) Belediye memurlar›n› denetler.
B) ‹l genel meclisi kararlar›n› uygular.
C) Belediyeyi temsil eder.
D) Belediye ad›na anlaflmalar imzalar.
7-
‹lin ihtiyac› olan yol, köprü, okul ve hastaneleri yapt›rmak
Kimsesiz çocuklar› korumak ve yetifltirmek
Örnek çiftlikler ve fidanl›klar kurmak
Yu k a r › d a k i g ö r e v l e r h a n g i s i n e a i t t i r ?
A) il özel idaresinin
B) il daimî encümeninin
C) belediye baflkan›n›n
D) valinin
8-
B e l e d i y e l e r, h a n g i s i n i t o p l a m a k l a y ü kümlüdür?
A) gelir vergisi
B) emlâk vergisi
C) kurumlar vergisi
D) özel iletiflim vergisi
9-
H a n g i s i , y e r e l y ö n e t i c i l e r d e n b i r i d e¤ildir?
A) muhtar
B) belediye baflkan›
C) kaymakam
D) il daimî encümeni
10- I- Seçimle ifl bafl›na gelir.
II- 5 y›lda bir seçilir.
III- Belediye memurlar›n› denetler.
IV- Belediye meclisi ve encümeninin kararlar›n› uygular.
Belediye baflkan› ile ilgili bilgilerden
kaç tanesi do¤rudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11- H a n g i s i , b e l e d i y e n i n g ö r e v l e r i a r a s › nda d e ¤ i l d i r ?
16- H a n g i s i , y e r e l y ö n e t i c i l e r d e n b i r i d i r ?
A) vali
B) il daimî encümeni
C) kaymakam
D) il nüfus müdürü
A) Y›ll›k bütçe haz›rlamak
B) Çarfl› ve pazarlar› denetlemek
C) Okul ve hastane yapt›rmak
D) Kaçak inflaat yap›m›n› önlemek
17- H a n g i s i , i l g e n e l m e c l i s i ü y e s i o l a b i l mek için gerekli d e ¤ i l d i r ?
A) T.C vatandafl› olmak
B) Aklî dengesi yerinde olmak
C) Üniversite mezunu olmak
D) Okur - yazar olmak
12- Köyün ortak iflleri için harcanacak paran›n köy halk›na paylaflt›r›lmas›na
……………. denir.
Noktal› yerlere hangisinin gelmesi
do¤ru olur?
A) imece
B) çöp vergisi
C) salma
13- H a n g i s i , k ö y y ö n e t i m i i ç e r i s i n d e y e r
almaz?
A) muhtar
B) köy encümeni
C) ihtiyar heyeti
D) köy derne¤i
14- H a n g i s i , k ö y i h t i y a r h e y e t i i l e i l g i l i
do¤ru bir bilgi de¤ildir?
A) Muhtar taraf›ndan seçilirler.
B) Köy imam› do¤al üyesidir.
C) 5 y›lda bir seçimle göreve gelirler.
D) Köy ö¤retmeni do¤al üyesidir.
15- Okul ça¤›na gelmifl çocuklar›n okula yaz›lmas›n› sa¤lar.
‹mece usulü yap›lacak iflleri düzenler.
Evleneceklerin nikâh›n› k›yar.
Yu k a r › d a k i g ö r e v l e r h a n g i s i n i n g ö r evidir?
A) köy muhtar›n›n
B) köy ö¤retmeninin
C) köy imam›n›n
D) köy derne¤inin
© Damla Yay›nlar›
D) çevre temizlik vergisi
18- “Atatürk'ün Samsun'a ç›kmas› - 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram›”
Yu k a r › d a k i n e b e n z e r b i r i l i fl k i h a n g isinde vard›r?
A) Halifeli¤in kald›r›lmas› - 29 Ekim
Cumhuriyet Bayram›
B) Cumhuriyetin ilân› - 30 A¤ustos Zafer
Bayram›
C) TBMM'nin aç›lmas› - 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram›
D) Saltanat›n kald›r›lmas› - 24 Kas›m
Ö¤retmenler Günü
19- H a n g i s i , b i r t o p l u m d a k a m u o y u n u n
oluflmas›n› sa¤layan etkenlerden biri
olamaz?
A) Kitap, dergi ve gazete gibi bas›l›
araçlar›n ço¤almas›
B) Ulafl›m ve iletiflim araçlar›n›n geliflmesiyle haberleflmenin yayg›nlaflmas›
C) Sivil tolum kurulufllar›n›n say›ca artmas›
D) Geçim s›k›nt›s› çeken insanlar›n toplumsal konularda duyars›zlaflmas›
20- I- muhtar
II- köy ihtiyar heyeti
III- belediye baflkan› IV- il genel meclisi
V- vali
VI- kaymakam
Say›lanlardan kaç tanesi halk›n oyunu alarak seçilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 60
SOSYAL B‹LG‹LER
UN‹TE 8: uzaktaki arkadaflLARIM
1-
T ü r k i y e ' n i n Av r u p a k › t ’ a s › n d a k i k o m flular› hangileridir?
A) ‹ran - Irak
B) Suriye - K›br›s
C) Yunanistan - Bulgaristan
D) Gürcistan - Ermenistan
2-
Hangisi, s›n›r komflusu oldu¤umuz
ülkelerden biri d e ¤ i l d i r ?
A) Suriye
B) Romanya
C) Irak
D) Bulgaristan
3-
Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
A) Dünyan›n her yerinde çocuk yoktur.
B) Komflu ülkeler ayn› dili konuflur.
C) Dünyadaki en yayg›n meslek doktorluktur.
D) ‹nsanlar ülkelerinin flartlar›na uygun
ifller yaparlar.
4-
5-
I- Bütün dünya ülkelerinde çiftçilikle
u¤raflanlar vard›r.
II- Bütün dünya ülkelerinde çocuklar
oyun oynar.
III- Bütün dünya ülkeleri ortak dille konuflur.
IV- ‹nsanlar yaflad›klar› iklime göre yaflant›lar›n› düzenler.
Yukar›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) I
B) II
C) III
D) IV
I- Meksika - Amerika K›tas›
II- Hindistan - Afrika K›tas›
III- Çin - Asya K›tas›
IV- Belçika - Avrupa K›tas›
Hangisinde verilen ülke belirtilen k›t’a
üzerinde d e ¤ i l d i r ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
8.
TEST
6-
I- yafllanma
II- giyim tarz›
III- hobiler
IV- yemek kültürü
Hangisi kültürel bir farkl›l›k d e ¤ i l d i r ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
7-
Türkmenistan - Azerbaycan - Özbekistan
Hangisi, belirtilen devletlerde yaflayan insanlarla ülkemizde yaflayan ins a n l a r › n o r t a k ö z e l l i k l e r i n d e n b i r i de ¤ildir?
A) Türkçe konuflmak
B) Ayn› bayraklara sahip olmak
C) Ayn› dinî bayramlar› kutlamak
D) Türk devletlerinde yaflamak
8-
Hangisi, baz› ülkelerle ortak kutlad›¤›m›z günlerden biri d e ¤ i l d i r ?
A) Y›lbafl›
B) Ramazan Bayram›
C) Cumhuriyet Bayram›
D) Anneler Günü
9-
I- Konuflmak
II- E¤lenmek
III- Giyinmek
IV- Koflmak
V- Beslenmek
VI- Büyümek
Kaç tanesi, farkl› ülkelerde yaflayan
çocuklar›n ortak yaflant›lar›ndand›r?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
10- H a n g i s i , ü l k e d e n ü l k e y e d e ¤ i fl i k l i k
gösteren de¤erlerden biri d e ¤ i l d i r ?
A) yaflam biçimi
B) gelenek ve görenekler
C) yürümek
D) yemek kültürü
11- Ü l k e m i z t o p r a k l a r › n › n b ü y ü k b i r k › s m ›
hangi k›t’a üzerindedir?
A) Afrika
B) Avrupa
C) Asya
D) Amerika
16- B u t a b l o y a g ö r e h a n g i s i s ö y l e n e b i l i r ?
A) Nevruz, ABD'nin geleneksel bir günü
de¤ildir.
B) Nevruz, M›s›r'›n geleneksel bir günü
de¤ildir.
12- T ü r k i y e ' d e 4 . s › n › f t a o k u y a n b i r ö ¤renci Japonya'da bir okula gitse, en
az hangisinde zorlan›r?
A) Japonca okuma konusunda
B) S›n›f arkadafllar› ile oynamakta
C) Japonca yazma konusunda
D) S›n›f arkadafllar› ile konuflmakta
C) Y›lbafl›, tablodaki ülkelerin hepsinde
kutlanmaktad›r.
D) Türkiye ve K›rg›zistan, Nevruz bayram›n› kutlamaktad›r.
17- B u t a b l o d a h a n g i b i l g i y e y e r v e r i l m emifltir?
13- H a n g i s i , e v r e n s e l b o y u t t a k u t l a n a n
özel bir gündür?
A) Anneler Günü
B) Nevruz
C) Ramazan Bayram›
D) Noel Bayram›
B) Verilen ülkelerin hepsinde y›lbafl›n›n
kutland›¤›na
C) Ülkelerin ortak kutlad›klar› özel günlerin tarihlerine
© Damla Yay›nlar›
14- A m e r i k a ' d a y a fl a y a n b i r ç o c u k l a T ü rkiye'de yaflayan bir çocuk aras›nda
hangisi bir farkl›l›k oluflturmaz?
A) koflma flekli
B) yaflant› flekli
C) konuflma dili
D) kültür ve inanç
A) Ülkelerin millî bayramlar›n›n ortak olmad›¤›na
D) ABD ile Türkiye'nin dinî bayramlar›n›n farkl›l›¤›na
18- H a n g i s i n d e v e r i l e n ü l k e i l e b u ü l k e d e
konuflulan dil yanl›fl e fl l e fl t i r i l m i fl t i r ?
Ülke Ad›
Türkiye
M›s›r
ABD
K›rg›zistan
Y›
Ülkeler
lb
afl
›
15, 16 ve 17. sorular› afla¤›daki tabloya göre cevapland›r›n›z.
X
X
X
X
Dinî
Geleneksel
Millî
B a y r a m l a r Bayramlar Bayramlar
X
X
X
X
X
X
-
-
Not: Tabloda ülkelerin ortak kutlad›klar› günler (X)
iflareti ile ülkelerine özel kutlamalar› ise (-) iflareti ile
gösterilmifltir.
15- Yu k a r › d a k i t a b l o y a g ö r e h a n g i s i s ö ylenemez?
A) K›rg›zistan ve M›s›r'›n dinî bayramlar› ortakt›r.
B) Türkiye ile ABD'nin dinî bayramlar›
ortakt›r.
C) Türkiye ile K›rg›zistan'›n geleneksel
bayramlar› ortakt›r.
D) Türkiye ile M›s›r'›n dinî bayramlar›
ortakt›r.
Konuflulan Dil
A) Almanya
Almanca
B) Brezilya
Portekizce
C) Çin
Çince
D) Portekiz
‹spanyolca
19- H a n g i s i ü l k e d e n ü l k e y e d e ¤ i fl m e z ?
A) çocuk isimleri
B) gelenek ve görenekler
C) insan haklar›
D) kültür yap›lar›
20- H a n g i s i , T ü r k c u m h u r i y e t l e r i n d e n b i r i
de¤ildir?
A) Pakistan
B) Özbekistan
C) Kazakistan
D) K›rg›zistan
SOSYAL B‹LG‹LER
ARA DE⁄ERLEND‹RME
1.
I- anne ad›
II- do¤um yeri
III- boy - kilo
IV- yafl
Yu k a r › d a k i b i l g i l e r d e n h a n g i s i k i m l i k
belgemizde yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
2.
“Ocakla ilgili folklorik unsurlardan biri de
Anadolu'da, özellikle dü¤ünlerde oynanan “sinsin” oyunudur. Eskiden sinsin
oyunu için çok büyük bir atefl yak›l›rm›fl,
bu atefl etraf›nda oynan›rken içinde de
bir tafl ›s›t›l›rm›fl. Is›t›lan bu tafl birisi taraf›ndan f›rlat›l›r ve bulunana kadar aran›rm›fl...”
Yu k a r › d a a n l a t › l a n b i l g i l e r h a n g i s i i l e
ilgilidir?
A) Yemek kültürümüzle ilgili
B) Oyun kültürümüz ile ilgili
C) Evrensel bir oyun ile ilgili
D) Ateflin tarihi ile ilgili
3.
I- hobiler
II- giyim tercihi
III- insan olmak
IV- sevilen yemek
V- kimlik bilgileri
Kaç tanesi kifliden kifliye de¤iflir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4.
Türk toplumunun yetifltirdi¤i Mevlâna ve
Yunus Emre, hoflgörü ve insan sevgisi
tüm dünyada kabul gören eserler vermifllerdir.
Bu düflünürlerin eserlerinin baflka
milletlerce be¤enilmesi onlar›n hangi
özelli¤i ile ilgilidir?
A) Evrensel de¤ere sahip eserler vermeleri
B) Türk olmalar›
C) Çok say›da kitap yazmalar›
D) Eserlerinin ‹ngilizce'ye çevrilmesi
5-
Hangisi, ailemizin geçmifli ile ilgili bilgi alabilece¤imiz bir kaynak d e ¤ i l d i r ?
A) Dedelerimiz
B) Aile albümümüz
C) Tarih kitaplar›
D) Aile büyüklerinden kalan bir günlük
6-
Hangisi, camilerimizde eserleri yer
alan millî kültürümüze ait sanat alanlar›ndan biri d e ¤ i l d i r ?
A) hat sanat›
B) resim sanat›
C) çini sanat›
D) ebru sanat›
7-
Hangisi, geçmiflten günümüze atalar›m›zdan kalan kültürel yap›lardan biri olamaz?
A) kervansaraylar B) kaleler
C) bedestenler
D) demir yollar›
8-
Eskiden gemiciler, yön bulmak için gündüzleri …………., geceleri ……… bakarlard›.
Noktal› yerlere hangilerinin gelmesi
do¤ru olur?
A) buluta - Ay’a
B) Günefl’e - Ay’a
C) Günefl’e - y›ld›zlara
D) buluta - y›ld›zlara
9-
Ya n d a k i fl e k i l d e
numaral› yerlere
s›ras›yla hangileri gelmelidir?
© Damla Yay›nlar›
4. sınıf
1.
DÖNEM
KUZEY
1
2
BATI
DO U
4
3
G NEY
A) kuzeydo¤u - güneydo¤u - güneybat›
- kuzeybat›
B) kuzeybat› - kuzeydo¤u - güneydo¤u güneybat›
C) güneybat› - güneydo¤u - kuzeybat› kuzeydo¤u
D) kuzeybat› - güneydo¤u - kuzeydo¤u
- güneybat›
16-
10- H a n g i s i , k r o k i i l e p l a n › n o r t a k ö z e l l i ¤ i
de¤ildir?
A) Ölçek kullan›larak çizilmesi
B) Aç›klay›c› iflaretlerin olmas›
C) Bir yerin kuflbak›fl› görünüfllerinin çizilmesi
D) Bir yerin k⤛t üzerine aktar›lmas›
11- A ¤ a ç l a n d › r m a v e t a r a ç a l a n d › r m a i l e
hangi do¤al afetin etkileri azalt›lmaya
çal›fl›lmaktad›r?
A) yang›n
B) heyelân
C) deprem
D) volkanik patlama
13- T ü k e t i c i h a k l a r › h a n g i s i n i n i ç e r s i n d e
yer al›r?
A) sosyal haklar
B) siyasal haklar
C) kültürel haklar
D) ekonomik haklar
14- Köy bütçesini haz›rlamak
Köyün haklar›n› korumak
Köyü temsil etmek
Yu k a r › d a k i g ö r e v l e r h a n g i s i n e a i t t i r ?
A) Köy ö¤retmenine
B) Köy imam›na
C) Köy muhtar›na ve yönetimine
D) ‹htiyar heyetine
15- H a n g i s i , b i r s i v i l t o p l u m ö r g ü t ü d e ¤ i l dir?
A) Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
B) Esnaf ve Sanatkârlar Odas›
C) Karayollar› Genel Müdürlü¤ü
D) Türk Tabipler Birli¤i
17- H a n g i s i , t ü k e t i c i h a k l a r › n › n k o r u n m a s› için kurulmufltur?
A) TSE
B) TBMM
C) MEB
D) TCDD
© Damla Yay›nlar›
12- P u s u l a o l m a d › ¤ › z a m a n h a n g i s i i l e y önümüzü bulamay›z?
A) Günefl’e bakarak
B) Kutup Y›ld›z›’na bakarak
C) Ay’a bakarak
D) Minarelere bakarak
I- Korunma
II- Bar›nma
III- Uyuma
IV- Beslenme
V- Dinlenme
VI- Giyinme
Yu k a r › d a k i l e r d e n k a ç t a n e s i t e m e l i h tiyaçlar›m›zdand›r?
A) 5
B) hepsi
C) 3
D) 1
18- “Kamuoyu, milletin içinden taflan çeflitli
fikirler denizidir. O denizde çeflitli ak›mlar, çeflitli münakafla dalgalar› meydana
getirir.” d i y e n A t a t ü r k h a n g i s i n e d i k k a t
çekmek istemifltir?
A) Kamuoyunun önemine
B) Tart›flman›n önemine
C) Denizlerin önemine
D) Fikrilerin önemine
19- O k u l d a S i v i l S a v u n m a K o l u e t k i n l i ¤ ine kat›lan bir ö¤rencinin bilgi almak
için hangi sivil toplum kurufllar›na
baflvurmas› en do¤ru olur?
A) Meslek odalar›na
B) Arama ve kurtarma derneklerine
C) Sendikalara
D) Köy kalk›nd›rma derneklerine
20- ‹ l s › n › r l a r › i ç i n d e y o l l a r, k ö p r ü l e r, o k u l l a r, h a sta n ele r on arma k ve y ap t›r mak
hangisinin görevidir?
A) ‹mar müdürlü¤ünün
B) Belediyenin
C) ‹l özel idaresinin
D) Karayollar› müdürlü¤ünün
4. sınıf
2.
DÖNEM
SOSYAL B‹LG‹LER
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
I- hobiler
III- büyüme
V- kimlik bilgileri
Kaç tanesi kifliden
A) 1
B) 3
II- hareket etme
IV- giysi tercihi
VI- beslenme
kifliye de¤iflmez?
C) 5
D) hepsi
6-
Hangisi, millî kültürümüzü yans›tan
ögelerden biri olamaz?
A) tarihî özelli¤e sahip evler
B) elektrikli mutfak araçlar›
C) folklorik giysiler
D) tarihsel kal›nt›lar
2-
Hangisiyle kiflisel duygular›m›z› ifade
edebiliriz?
A) gazete
B) bülten
C) dergi
D) günlük
7-
3-
I- Etekleri zil çalmak
II- Mutluluktan havaya uçmak
III- Dili dama¤› kurumak
IV- A¤z› kulaklar›na varmak
Yu k a r › d a k i d e y i m l e r d e n h a n g i s i d i ¤erlerinden farkl› bir duygu anlat›r?
B) II
A) I
C) III
D) IV
“cirit, gürefl, tavla, okçuluk”
Bu oyunlar›n ortak özelli¤i hangisidir?
A) De¤iflik toplumlara ait olmalar›
B) Savafl oyunlar›
C) Atalar›m›zdan miras kalan Türk
oyunlar› olmalar›
D) Anadolu uygarl›klar›ndan bize miras
kalmalar›
8-
“Ya istiklâl, ya ölüm!” d i y e r e k K u r t u l u fl
Savafl›'n›n kazan›lmas›n› sa¤layan
komutan hangisidir?
A) ‹smet Pafla
B) Gazi Osman Pafla
C) Kâz›m Karabekir Pafla
D) Mustafa Kemal Pafla
9-
Güneybat› ile güneydo¤u aras›ndaki
yön hangisidir?
B) kuzeydo¤u
A) kuzey
C) güney
D) kuzeybat›
4-
5-
I- Okula bafllamak
II- Yürümeye bafllamak
III- Befl yafl›na bafllamak
IV- 4. s›n›fa bafllamak
Yu k a r › d a y a fl a n t › l a r l a i l g i l i v e r i l e n l e r i
tarihsel s›raya koyarsak hangisi do¤ru olur?
A) IV-III-II-I
B) II-III-I-IV
C) I-II-III-IV
D) III-I-IV-II
Hangisi, aile tarihimizle ilgili bilgi edinebilece¤imiz bir kaynak olabilir?
A) dededen kalma bir an› defteri
B) karne
C) gazete kupürleri
D) masal kitaplar›
© Damla Yay›nlar›
1-
1
10- 2 ve 5 numaral›
yerler hangi yönleri g österme ktedir?
2
6
3
5
4
A) 5: güneybat›
B) 5: kuzeydo¤u
C) 2: kuzeydo¤u
D) 2: güneybat›
-
2:
2:
5:
5:
kuzeybat›
güneybat›
güneybat›
kuzeydo¤u
15-
11-
16- B a r a j y a p m a k h a n g i d o ¤ a l a f e t e k a r fl ›
al›nan önlemlerden biridir?
A) volkanik patlamalara
B) depremlere
C) sel bask›nlar›na
D) 盤 düflmesine
13- H a n g i s i , h a v a g ö z l e m l e r i y l e i l g i l i b i l imin ad›d›r?
A) meteoroloji
B) biyoloji
C) psikoloji
D) sismoloji
14-
I- Deniz araçlar›n› kullan›r.
II- Mahkemede insanlar› savunur.
III- Ö¤rencileri bilgilendirir.
IV- Bu¤day, süt, meyve ve sebze üretir.
Yuk ar›da tan› ml an an mes lek ler s › ra s›yla hangileridir?
A) pilot - savc› - ö¤retmen - marketçi
B) kaptan - avukat - ö¤retmen - çiftçi
C) makinist - hâkim - müdür - manav
D) kaptan - yarg›ç - gazeteci - çiftçi
© Damla Yay›nlar›
Yu k a r › d a k i p u s u l a r e s m i n d e y e r a l a n
N-E-S-W harflerinin anlam› s›ras›yla
hangisidir?
A) kuzey - güney - do¤u - bat›
B) kuzey - do¤u - güney - bat›
C) güney - kuzey - do¤u - bat›
D) güney - do¤u - bat› - kuzey
12- Bir mahallenin kuflbak›fl› görünüflünün
ölçek kullan›lmadan k⤛t üzerine aktar›lmas›na …………. denir.
Noktal› yerlere hangisi gelirse verilen
tan›m do¤ru olur?
A) kroki
B) plan
C) harita
D) adres
I- Do¤al kaynaklar›n bilinçsizce tüketilmesi
II- Savafl
III- Heyelân
IV- Ç›¤ düflmesi
Hangileri, do¤al afet d e ¤ i l d i r ?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) III ve IV
17-
I- tarihsel binalar II- müzeler
III- yollar
IV- tüneller
V- köprüler
Yu k a r › d a k i y a p › l a r d a n k a ç t a n e s i d o ¤al unsurdur?
B) 3
C) 5
D) hiçbiri
A) 1
18-
I- beslenme - bar›nma
II- giyinme - kitap okuma
III- ö¤renme - gezme
IV- bar›nma - seyahat etme
H a n g i l e r i n d e t e m e l i h t i y a ç l a r › m › z l a s o syal ihtiyaçlar›m›z birlikte verilmifltir?
B) III ve IV
A) I ve II
C) II ve IV
D) I ve III
19- trafik kazas›
elektrik çarpmas›
ilâç zehirlemesi
Yu k a r › d a v e r i l e n o l u m s u z d u r u m l a r
hangisinin bir sonucudur?
A) Dikkatsizlik ve e¤itimsizli¤in
B) Teknolojik geliflmenin
C) Teknolojik araçlar›n yetersizli¤inin
D) Do¤a olaylar›n›n
20- H a n g i s i , b i r s a ¤ l › k k u r u m u d e ¤ i l d i r ?
A) dispanserler
B) eczaneler
C) hastaneler
D) sa¤l›k ocaklar›
4. sınıf
TÜRKÇE
1.
TEST
TEMA 1: B‹REY VE TOPLUM
4.
‹nflaatta alt› kifli çal›fl›yordu. Usta bafl› Abidin usta
idi. Abidin usta, çok fliflmand›. Çok yiyip az çal›flt›¤›
Abidin usta ve arkadafllar› nerede çal›fl›yorlarm›fl?
A) Çekmeköy'de
için çok kilo al›yordu. Tolga usta ise çok çal›flkan ve
B) Ümraniye merkezde
zeki bir insand›. Bu ustalar Murat ve Göksal'a apart-
C) Üsküdür'da
man yap›yorlard›.
D) Beykoz'da
Ustalar›n çal›flt›¤› yer Çekmeköy'dü. Çekmeköy,
Ümraniye'ye ba¤l› idi. Ümraniye de bilindi¤i gibi
‹stanbul'un bir ilçesidir. Ustalar sabah gün do¤du¤u
5.
Ustalardan çok çal›flkan ve zeki olan
kimmifl?
zaman ifle bafll›yor, akflam gün batana kadar
A) Abidin usta
çal›fl›yorlard›.
B) en yafll› usta
C) Tolga usta
Niyazi ASLAN
D) en genç usta
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
1.
Abidin usta niçin kilo al›yormufl?
A) Çok yiyip çok çal›flt›¤› için
B) Çok yiyip az çal›flt›¤› için
2.
© Damla Yay›nlar›
6.
Bu ustalar Çekmeköy'de ne yap›yorlarm›fl?
A) ifl merkezi
B) köflk
C) Hasta oldu¤u için
C) villa
D) Kilolu olmay› sevdi¤i için
D) apartman
A) Tembel ve fliflman
Afla ¤ › d aki le rd e n h a n gi si, g ör g ü ku ra llar›na uygun bir davran›fl d e ¤ i l d i r ?
B) Korkak ve tembel
A) Konuflana sayg› gösterme
C) Çok çal›flkan ve zeki
B) Konuflan›n sözünü kesmeme
D) Kurnaz ve bencil
C) Kendini konuflan›n yerine koyma
To l g a u s t a n a s › l b i r i s i y m i fl ?
7.
D) Konuflan›n sözünü kesme
3.
Ustalar ne zamana kadar çal›fl›yorlarm›fl?
B) Akflam gün batana kadar
“Kitap” i l e “kitapç›” a r a s › n d a k i a n l a m
iliflkisi afla¤›daki sözcük çiftlerinden
hangisinde vard›r?
C) ‹kindi vaktine kadar
A) çal - çalg›
B) simit - simitçi
D) Saat 17.30'a kadar
C) deri - güderi
D) dar - dar›
A) Sabah gün do¤ana kadar
8.
9.
“Uzun bir fliir yazm›fl.” c ü m l e s i n d e k i
uzun kelimesinin z›t anlaml›s› afla¤›dakilerden hangisidir?
15. “Okul” k e l i m e s i n i n e fl a n l a m l › s › a fl a ¤ › dakilerden hangisidir?
A) talebe
A) büyük
B) iri
B) mektep
C) k›sa
D) güzel
C) ö¤renci
D) tedrisat
10. emniyet - bindi¤imizde - arabaya - mutlaka
1
2
3
4
16. “Ekmek” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e
farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
takal›m - kemerimizi
5
6
A) O, ekme¤ini tafltan ç›kar›rd›.
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
B) 6-5-4-3-2-1
C) 3-1-2-5-6-4
D) 6-3-5-4-1-2
11. “Hiçbir kan›t› olmayan suçlama” anlam›ndaki deyim afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Kurtlar›n› dökmek
B) Kuru kalabal›k
C) Kuru iftira
C) Ekme¤i poflete koy.
D) Bayatlayan ekme¤i çöpe att›.
17. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e a l t ›
çizili kelimenin yaz›m›nda yanl›fll›k
yoktur?
A) Körpüyü geçince sola dön.
© Damla Yay›nlar›
A) 3-2-1-6-4-5
B) Ekmek fiyatlar›na zam gelmifl.
B) Çarflanba pazar›na gel.
C) Öyle yeme¤ini yedik.
D) Okula biraz geç gelece¤im.
D) Küçük düflürmek
12. “Kardeflim bu sene yat›l› okula gidecek.”
cümlesinde afla¤›daki sorulardan
hangisinin cevab› y o k t u r ?
18. “Karne tatilinde Uluda¤'a ............. Kartalkaya'ya gideceklerdi.” c ü m l e s i n d e k i
bofllu¤a afla¤›dakilerden hangisi yaz›l›rsa cümle anlaml› olur?
A) Nereye?
B) Niçin?
A) ama
B) fakat
C) Kim?
D) Ne zaman?
C) için
D) veya
13. A fl a ¤ › d a k i k e l i m e l e r d e n h a n g i s i n i n
yaz›m› do¤rudur?
19. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , s ö z l ü k t e e n
sonda bulunur?
A) siren
B) sipor
A) bateri
B) bat›l›
C) tiren
D) firen
C) batik
D) batk›
14. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e b i r
yaz›m yanl›fl› v a r d › r ?
A) Kitab› haftaya getir.
B) Mustafa okula bafllad›.
20. “Annem .............. ayva tatl›s›n› çok iyi
yapar.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ ›dakilerden hangisi yaz›l›rsa cümle anlaml› olur?
C) 23 Ocak 1917'de gelmifller.
A) niçin
B) ile
D) Kipriklerin oktur, kafllar›n keman.
C) özellikle
D) ve
4. sınıf
TÜRKÇE
2.
TEST
tema 2: atatürk
Ördekler Mavi Göl'de yüzmesini çok severdi.
Mavi Göl, çok temiz ve derindi. Mavi Göl'de yüzen
sar› ördek, bir an di¤er ördekleri görünce çok flafl›rd›.
Çünkü di¤er ördeklerden hiçbirinin rengi sar› de¤ildi.
Bu duruma önce çok üzüldü. Durumu fark eden anne
ördek yavrusunun yan›na geldi. Ona:
5.
Ördekler nerede yüzmesini seviyormufl?
B) Mavi Irmak'ta
A) Mavi Dere’de
C) Mavi Deniz'de D) Mavi Göl'de
6.
Ya v r u s u n u n ü z ü l d ü ¤ ü n ü g ö r e n a n n e
ördek, yavrusuna ne demifl?
A) Niçin üzülüyorsun? Üzülme!
B) Herkes k›rm›z› bir rengi olsun istiyor.
C) Göl, ne kadar güzel bu gün.
D) Niçin üzülüyorsun? Herkes senin
rengine sahip olmak istiyor.
7.
Afla¤›daki cümlelerden hangisinin
sonuna ünlem iflareti gelmelidir?
A) Oraya nas›l gidilir
B) Eyvah, araba çocu¤a çarpt›
C) Onlar›n yapt›¤› daha güzel
D) Bir gün mutlaka baflaraca¤›m
8.
“Asl›nda gelecektim ............ vakit çok
geç olmufltu.”
Yu k a r › d a k i c ü m l e d e b o fl b › r a k › l a n y ere afla¤›dakilerden hangisi gelirse
cümle anlaml› olur?
A) ve
B) için
C) fakat
D) veya
9.
A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “ile”
s ö z c ü ¤ ü y e r i n e “ve” ya z›l ›r sa cü ml enin anlam›nda de¤ifliklik olmaz?
A) Annem karpuz ile kavun ald›.
B) Bݍak ile keser misin?
C) Kendi elleri ile tartt›.
D) Kendi gözlerim ile gördüm.
-Niçin üzülüyorsun? Herkes senin rengine sahip
olmak istiyor, dedi.
O ilkbahar sabah›ndan sonra sar› ördek, hep
mutlu bir flekilde yaflad›.
Aygün ASLAN
1.
Sar› ördek, ne zamandan sonra mutlu bir flekilde yaflam›fl?
A) Bir sonbahar sabah›ndan sonra
B) Bir k›fl sabah›ndan sonra
C) Bir ilkbahar sabah›ndan sonra
D) Bir yaz sabah›ndan sonra
2.
Kim, yavrusuna üzülmemesi gerekti¤ini söylemifl?
A) sar› ördek
B) anne ördek
C) baba ördek
D) beyaz ördekler
3.
Sar› ördek niçin üzülmüfl?
A) Rengi sar› oldu¤u için
B) ‹yi yüzemedi¤i için
C) Rengi beyaz oldu¤u için
D) Annesini bir an kaybetti¤i için
4.
Mavi Göl, nas›l bir gölmüfl?
A) kirli ve büyük
B) temiz ve küçük
C) temiz ve derin D) temiz ve tuzlu
© Damla Yay›nlar›
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
10. seçenektir-afla¤›dakilerden-do¤ru-hangisi
1
2
3
4
15. N o k t a ( . ) a fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i sinde yanl›fl kullan›lm›flt›r?
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
A) 2-3-4-1
B) 4-1-2-3
C) 2-4-3-1
D) 2-1-3-4
A) Atatürk Mahallesi’nde. oturuyoruz.
B) Yar›n okula u¤rayaca¤›m.
C) 25.10= 250
D) Mehmet, h›zla kap›y› açt›.
16. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m yanl›fl› v a r d › r ?
11. “‹ki yer aras›nda durmadan gidip gelmek” anlam›na gelen deyim afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Kesin gidiyor musun?
B) Ne zaman geleceksin?
A) Merhabay› kesmek
C) Evde ki çiçe¤i ald›n m›?
B) Mekik dokumak
D) Sen de gördün mü?
C) Meydan okumak
D) Mola vermek
17. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “de”
ayr› yaz›lmal›d›r?
12. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e h e ce düflmesine u¤rayan kelime vard›r?
A) Okulda çantam› unutmuflum.
B) Sende eski para var m›?
B) Amac›ma ulaflt›m.
C) Bahçe de kedi var.
C) Okula gidece¤im.
D) Sabahlar› çay içmiyorum.
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e y a z›m yanl›fl› y a p › l m a m › fl t › r ?
© Damla Yay›nlar›
A) Gö¤sü bir inip bir ç›k›yordu.
D) Evde ald›k.
18. “-c›” e k i , a fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r d e n
h a n g i s i n i n s o n u n a g e l i r s e m e s l e k i smi oluflturmaz?
A) Sen de kalem var m›?
A) ayakkab›
B) simit
B) anneme gelmesini söyledim.
C) pasta
D) k›skanç
C) Çiçekler kötümü kokmufl?
D) Yaz tatilinde buraya gelin.
14. “Yazarlar›n hepsi yaz›lar›n› tamamlad›k.”
c ü m l e s i n d e ki an la t › m b o zu klu ¤ u n as›l giderilir?
A) “yazarlar›n” kelimesi yerine “yazar”
yaz›larak
B) “tamamlad›k” kelimesi yerine “tamamlad›” yaz›larak
C) “hepsi” kelimesi yerine “tümü” yaz›larak
D) “yaz›lar›n›” kelimesi yerine “kitaplar›n›” yaz›larak
19. “Çok” k e l i m e s i , a fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n
hangisinde farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Çok soru çözdüm ve ö¤rendim.
B) Çok elma yedi ve karn› a¤r›d›.
C) Çok seviyorum seni.
D) Çok kitab› var.
20. “ Seni götürmek .............. geldim.” c ü mlesindeki bofllu¤a afla¤›dakilerden
hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) için
B) niçin
C) veya
D) ile
4. sınıf
3.
TEST
TÜRKÇE
tema 3: de¤erlerimiz
E L M A A⁄ACI
Yine bafllad› so¤uklar,
Boyuna ya¤›p duruyor ya¤mur,
Esiyor rüzgâr ac› ac›,
Nas›l geçireceksin bu k›fl›,
Elma a¤ac›?
Üzülme, bu günler çabuk geçer;
Bir bakars›n bahar geliverir,
Yeniden allan›p süslenirsin;
Bizim için yine çiçek açar,
Meyve verirsin.
fiükrü Enis REGÜ
Elma A¤ac›
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki fliire
göre cevaplay›n›z.)
1.
Kim a¤ac›n dallar›na t›rman›yormufl ?
A) kufllar
B) çocuklar
C) günefl
D) so¤uklar
2.
K›fl k›yamette kim tek bafl›na kalm›fl?
A) elma a¤ac›
B) kufllar
C) çocuklar
D) gölge
3.
Elma a¤ac› ne zaman yeniden çiçek
aç›p, allan›p süslenerek meyve verecekmifl?
A) yaz geldi¤inde
B) sonbaharda
C) bahar geliverdi¤inde
D) k›fl bafllamadan önce
© Damla Yay›nlar›
Gölgen de yok ki sana arkadafl olsun;
Tek bafl›na kald›n bu k›fl k›yamette.
Art›k kimse bakmaz oldu yüzüne,
Dallar›na t›rman›yor çocuklar;
Kufllar u¤ram›yor semtine.
4.
Kufllar nereye u¤ram›yormufl?
A) ormanl›k alanlara
B) meyvesiz a¤açlara
C) çiçeksiz çay›rlara
D) elma a¤ac›n›n semtine
5.
Rüzgâr nas›l esiyormufl?
A) tatl› tatl›
B) çok sert
C) hafif hafif
D) ac› ac›
6.
Niçin elma a¤ac›n›n dallar›na çocukl a r t › r m a n › y o r, s e m t i n e k u fl l a r u ¤ r a m › yormufl?
A) Bahar geldi¤i için
B) K›fl geldi¤i için
C) A¤aç hasta oldu¤u için
D) A¤ac› kestikleri için
7.
Afla¤›daki cümlelerden hangisinin
s o n u n a farkl› bir noktalama iflareti konulmal›d›r?
A) Nereden gelip nereye gidiyorsun
B) Siz de ald›n›z m›
C) Eyvah, çocuklar okulda kald›
D) Evin fiyat› ne kadar
8.
“Yollarda buzlanma oldu¤u ........... arabalar yavafl gidiyordu.”
Yu k a r › d a k i c ü m l e d e b o fl b › r a k › l a n y e re afla¤›dakilerden hangisi gelirse
cümle anlaml› olur?
A) için
B) buna ra¤men
C) ile
D) veya
9.
Afla¤›dakilerden hangisi, birden çok
varl›¤› b e l i r t m e z ?
A) çiçekler
B) elmalar
C) dolar
D) bardaklar
10. saatte - gece - geç - dün - çok - yatt›m
1
2
3
4
5
6
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
A) 6-5-4-3-2-1
B) 4-2-5-3-1-6
C) 2-4-6-5-3-1
D) 2-3-6-5-4-1
15. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
A) Virgül, hitap sözlerinden sona konur.
B) Soru iflareti, soru billdiren cümlelerin
sonuna konur.
C) Nokta, cümlenin bafl›na konur.
D) ‹ki nokta, matematikte bölme iflareti
olarak kullan›l›r.
16. Hasan amca bana dönerek()
() Ne kadar da büyümüflsün o¤lum() dedi()
Yu k a r › d a k i k o n u fl m a d a p a r a n t e z i ç l erine s›ras›yla hangi noktalama iflaretleri getirilmelidir?
B) (:), (-), (.), (.)
A) (:), (“), (“), (,)
C) (;), (-), (-), (.)
D) (:), (-), (,), (.)
12. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ü nlü düflmesine u¤rayan bir kelime vard›r?
A) Dizim bile tutmaz oldu.
B) Bafl›m a¤r›yor.
C) Elim kolum ba¤land›.
D) Burnum bile üflümüfltü.
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e y az›m yanl›fl› y o k t u r ?
A) Ben her sabah sipor yapar›m.
B) Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.
C) Sikora bakt›¤›mda üzülmüfltüm.
D) Araban›n sitop lambas› yanm›yordu.
14. “Babam bana araba almak için para biriktiriyorsun.” c ü m l e s i n d e k i a n l a t › m
bozuklu¤u nas›l giderilir?
A) “biriktiriyorsun” yerine “biriktiriyordu”
yaz›larak
B) “bana” kelimesi yerine “bize” yaz›larak
C) “için” kelimesi yerine “üzere” yaz›larak
D) “almak” kelimesi yerine “hediye” yaz›larak
© Damla Yay›nlar›
11. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “bofl
yere para harcamamak, tutumlu davranmak” a n l a m › n d a b i r d e y i m v a r d › r ?
A) Kardeflim hesab›n› bilen bir adamd›.
B) Onun hesab›n› kestim.
C) Hesaps›z kitaps›z yola ç›km›fllar.
D) Hesaba kitaba gelmez biriydi.
17. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “de”
bitiflik yaz›lmal›d›r?
A) Sende gel.
B) Oda resim yap›yor.
C) Bizde geldik.
D) Evde kedi var.
18. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e t e rim anlaml› bir kelime vard›r?
A) Derslerimde parma¤›m hep havadad›r.
B) Ne kadar verirsen ver, doymaz.
C) Co¤rafya dersinde da¤ ve ovan›n tan›m›n› ö¤rendik.
D) Annem onu çok güzel piflirir.
19. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e z › t
anlaml› kelimeler bir arada kullan›lm›flt›r?
A) Üç afla¤› befl yukar› anlaflt›k.
B) Araban›n ön ve yan taraf›n› boyad›m.
C) Yolun kenar›ndan yürü.
D) Taksi ile befl dakikada geldim.
20. “‹zmir'e geri dönmek ................ gelmiflti.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ › d a k ilerden hangisi gelirse cümle anlaml›
olur?
B) üzere
A) ra¤men
C) veya
D) gibi
4. sınıf
4.
TEST
TÜRKÇE
TEMA 4: SA⁄LIK ve ÇEVRE
5.
Merhaba benim ad›m Alican. Size k›sa bir yolculu¤umuzdan bahsedece¤im. Otobüse bindi¤imizde
saat 12.30'du. ‹stanbul'a 18.45'te varaca¤›m›z›
söylediler. Otobüsümüz son modelmifl. Üzerinde,
“Sizi sevdiklerinize güvenle ulaflt›r›r.” yaz›yordu.
Babam ve Ayfle otobüste yan yana oturuyorlard›.
Annem ve ben ise beraber oturuyorduk.
A) Gidece¤iniz yere az kald›.
B) Sizi sevdiklerinize güvenle ulaflt›r›r.
C) Bizi tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
D) Hay›rl› yolculuklar dileriz.
6.
Babam›n tayini ‹stanbul'a ç›kt›¤› için Ayfle çok
mutluydu. Çünkü daha önce ‹stanbul'u hiç görmemiflti. Otobüsün içinde bir de küçük sevimli bir çocuk
vard›. Yol boyunca sürekli a¤lad›.
B) Ayfle’nin annesinin
C) Alican’›n babas›n›n
D) Ayfle'nin amcas›n›n
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
2.
7.
© Damla Yay›nlar›
O t o b ü s ü n i ç i n d e k i k ü ç ü k ç o c u k n a s › lm›fl?
A) sevimli
B) h›rç›n
C) güler yüzlü
D) çirkin
Kimin babas›n›n tayini ‹stanbul'a ç›km›fl?
A) Mert'in babas›n›n
Aygün ASLAN
1.
Otobüsün üstünde ne yaz›yormufl?
8.
Alican'›n bindi¤i otobüs ‹stanbul'a ne
zaman varacakm›fl?
A) 12.30
B) 08.45
C) 18.45
D) 18.30
Afla¤›dakilerden hangisi, bir yönüyle
di¤erlerinden farkl›d›r?
A) ba¤lama
B) fülüt
C) kaval
D) saksafon
“‹flçi-fabrika” k e l i m e l e r i a r a s › n d a k i i l i flki, afla¤›daki kelime çiftlerinden hangisinde vard›r?
A) pilot - vapur
B) mühendis - kütüphane
C) ö¤retmen - okul
3.
4.
Ay fl e , n i ç i n ç o k m u t l u y m u fl ?
A) Yolculuk yapt›¤› için
B) Ön koltukta oturdu¤u için
C) Otobüste küçük bir çocuk oldu¤u için
D) ‹stanbul'a gidece¤i için
Alican, otobüste nerede oturuyormufl?
A) Ayfle'nin iki koltuk arkas›nda
B) Babas›n›n yan›nda
C) Ayfle'nin yan›nda
D) Annesinin yan›nda
D) doktor - market
9.
“Bahçemiz........ ayr›lan kara kedi...... geri döndü¤ünü bir daha kimse görme....”
cümlesindeki bofl b›rak›lan yerlere
hangi ekler s›ras›yla getirilirse cümle
anlaml› olur?
A) -de, -nin, -di
B) -den, -nin, -di
C) -den, -nin, -yi
D) -den, -nin, -dir
15. A fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r i n h a n g i s i n d e
“mi” d o ¤ r u k u l l a n › l m › fl t › r ?
A) Sen demi çal›flmad›n?
B) Biz mi size gelece¤iz, sizmi bize geleceksiniz?
C) Onunmu arabas› var?
D) Sen mi geleceksin?
10. yar›n - geliyor - Konya'ya - o¤lum - uçakla
1
2
3
4
5
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
A) 4-1-5-3-2
B) 4-5-3-2-1
C) 5-4-1-2-3
D) 1-2-4-3-5
16. “Eyvah tabaklar› k›rd›”
Yu k a r › d a k i c ü m l e n i n s o n u n d a h a n g i
noktalama iflareti kullan›lmal›d›r?
A) noktal› virgül (;) B) soru iflareti (?)
C) virgül (,)
D) ünlem (!)
12. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , b i r y ö n ü y l e
di¤erlerinden farkl›d›r?
A) yorgan
B) çekyat
C) yast›k
D) çarflaf
13. Afla¤›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) Konuflma çizgisi cümlenin sonuna
konur.
B) Soru iflareti cümlenin sonuna konur.
C) Nokta cümlenin sonuna konur.
D) Soru iflareti tafl›yan s›ral› ve ba¤l›
cümlelerde soru iflareti en sona konur.
14. “Biz bahçedeki üç kiflinin hepsini tan›yor
musun?” c ü m l e s i n d e k i a n l a t › m b o z u k lu¤u nas›l giderilir?
A) “üç” kelimesi yerine “insanlar›n” yaz›larak
B) “hepsini” kelimesi yerine “baz›lar›n›”
yaz›larak
C) “biz” kelimesi yerine “sen” yaz›larak
D) “tan›yor musun” kelimesi yerine “tan›yorum” yaz›larak
© Damla Yay›nlar›
11. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “so¤uk” f a r k l › b i r a n l a m d a k u l l a n › l m › fl t › r ?
A) So¤uk sudan içme demifltim.
B) Hava çok so¤uk.
C) Anne, çok so¤uk bir su verir misin?
D) Ben o adam› çok so¤uk buldum.
17. “Çok uzak yer” a n l a m › n d a k u l l a n › l a n
deyim afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Ok yaydan ç›kmak
B) Dünya bir araya gelse
C) Dünyan›n öbür ucu
D) Düflünüp tafl›nmak
18. “Yol” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e f a r k l ›
bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Problemin çözüm yolunu arkadafl›na
anlat.
B) Asfalt yol güzel olmufl.
C) Otobüs bozuk yolda ilerliyordu.
D) Yolda giderken para buldum.
19. A fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r i n h a n g i s i n d e
terim kullan›lmam›flt›r?
A) Vadi oldukça derindi.
B) Sen yokken buralar›n tad› yoktu.
C) Reçetenin üstündekileri okuyamad›m.
D) Beste yapmaya çal›fl›yorum.
20. “Fatih ............. kedileri seven birisini görmedim.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ › dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) bey
B) kadar
C) ve
D) ama
4. sınıf
TÜRKÇE
5.
TEST
TEMA 5: OYUN VE SPOR
5.
Vapur iskeleden ayr›ld›¤›nda saat 9.30'u yirmi
dakika geçmiflti. Hasan Bey, vapuru kaç›rd›¤› için çok
üzüldü. ‹fline geç kalacak ve patronundan azar iflitecekti. Hemen bir taksi ile yola koyuldu. fioför arabay›
çok h›zl› kullan›yordu. ‹fl yerine gitti¤inde orada kimselerin olmad›¤›n› gördü. Bir an flafl›rd›. O günün tatil
oldu¤unu hat›rlad›¤›nda kendi kendine çok güldü.
fi o f ö r, a r a b a y › n a s › l k u l l a n › y o r m u fl ?
A) h›zl›
B) yavafl
C) sinirli
D) sakin
6.
Niyazi ASLAN
Kim ifline geç kalm›fl?
A) Hasan Bey’in patronu
B) Vapurdakiler
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
C) Hasan Bey
D) Hasan Bey’in ifl arkadafllar›
1.
Va p u r, iskeleden ne zaman ayr›lm›fl?
7.
B) 10.00'da
Afla¤›daki cümlelerden hangisinin
sonuna soru iflareti (?) gelmemelidir?
C) 10.25'te
A) ‹yi misin
D) 9.50'de
B) ‹yi ki geldi
2.
Hasan Bey niçin üzülmüfl?
A) Taksi ile gitmek zorunda kald›¤› için
B) fioför arabay› yavafl kulland›¤› için
© Damla Yay›nlar›
A) 9.30'da
C) Ne ile gittin
D) Ne zaman gelir
8.
C) fioför arabay› h›zl› kulland›¤› için
D) Vapuru kaç›rd›¤› için
“Bir iflten mutlaka kendine pay ç›karmak,
hep kendi ç›kar›n› düflünmek” anlam›na
gelen deyim afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Kendine yontmak
3.
Hasan Bey, n e i l e i fl i n e g i t m i fl ?
B) Kendini a¤›ra satmak
A) vapur
C) Kendini atefle atmak
B) taksi
D) Kendini be¤enmek
C) tren
D) otobüs
4.
9.
Nerede hiç kimse yokmufl?
“Küçük kedi bahçeye ç›km›fl.” c ü m l es i n d e k i “küçük” k e l i m e s i n i n e fl a n l a ml›s› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) vapurda
A) iri
B) otobüste
B) büyük
C) ifl yerinde
C) haylaz
D) trende
D) ufak
10. her-sabah-b›rak›r-amcam-beni-okuluma
1
2
3
4
5
15. “-den” ek i, afl a¤› daki seç ene kl eri n
hangisinde sebep bildirmektedir?
6
A) Ali'den elma ald›m.
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
B) Sana buralardan bahsedece¤im.
A) 1-4-2-5-3-6
D) Bahçeden yeni ç›kt›.
C) Üzüntüden ellerinde yaralar olmufl.
B) 4-1-2-5-6-3
16. “Yozgat'l› arkadafl›m globalleflmeyi anlatt›.” c ü m l e s i n d e k i h a n g i k e l i m e n i n
yaz›m› y a n l › fl t › r ?
C) 4-3-2-5-6-1
D) 3-1-2-5-6-4
11. H a n g i c ü m l e d e y a n l › fl y az› lm › fl bir ke lime vard›r?
A) Yozgat'l›
B) arkadafl›m
C) globalleflmeyi
D) anlattt›
A) K›lasik müzi¤i çok be¤enirim.
17. Hangi cümlede “mi”n
nin yaz›m› ile ilgili
b i r yanl›fll›k yap›lm›flt›r?
B) Klifleleflmifl fleyleri de¤ifltiremezsiniz.
C) Amcam klarnet çalar.
A) Geldi mi?
D) Adamla kontrat yapt›k.
12. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e h e ce düflmesine u¤rayan kelime vard›r?
A) Boyun kaç santim oldu?
B) Kolundaki a¤r› geçti mi?
C) Boynum tutulmufl.
D) Kitaplar› almay› unutma!
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e y a z›m yanl›fl› y a p › l m a m › fl t › r ?
A) Kelimeleri yaln›fl söylüyor.
B) Biz tak›m olarak 2. inci olduk.
© Damla Yay›nlar›
B) Sen git mi yormusun?
C) Sen mi yazacaks›n?
D) Ayfle mi gelmifl?
18. “Benim genç oldu¤umu düflünüyorlar
................ yafl›m yetmifl sekiz oldu.”
cümlesi, afla¤›daki kelimelerin hangisiyle tamamlan›rsa anlaml› olur?
A) çok
B) oysa
C) belki
D) mademki
19. “Evimiz avuç içi kadar.” c ü m l e s i n d e
evin hangi özelli¤i belirtilmektedir?
C) Kars'l› arkadafllar›m var.
A) Büyük olmas›
D) Süt içtim dilim yand›!
B) fieklinin avuca benzemesi
C) Yüksek olmas›
14. nefle - bilgi - keder - muz - üzüntü
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r d e n k a ç t a n e s i
somuttur?
A) 4
B) 3
D) Küçük olmas›
20. “Onlar bize geldikleri ................ biz de
onlara gittik.” c ü m l e s i n d e n o k t a l › y e r e
afla¤›dakilerden hangisi gelmelidir?
C) 2
A) veya
B) ama
D) 1
C) için
D) niçin
4. sınıf
6.
TEST
TÜRKÇE
TEMA 6: ÜRET‹M, TÜKET‹M VE VER‹ML‹L‹K
Uzun boylu adam›n bafl›nda tek bir tane bile saç
4.
yoktu. K›sa boylu adam›n ise saçlar› çok gürdü. Uzun
Uzun boylu adam, nerede bir yaz›
okumufl?
boylu adam›n bafl› her k›fl çok üflüyormufl. Bu yüz-
A) gazetede
B) dergide
den k›fllar› mutlaka flapka takarm›fl. Bir gün gazetede
C) kitapta
D) ansiklopedide
bir yaz› okumufl. Yaz›da insanlar›n bafl›na saç
ekilebilece¤i yaz›yormufl. Adam buna inanmam›fl.
5.
Yaz› çok uzunmufl ama adam sonuna kadar okumufl.
Uzun boylu adam›n bafl› ne zaman
üflüyormufl?
Karar vermifl çok para kazan›p gelecek yaz bafl›na
A) akflamlar›
saç ektirecekmifl.
B) sabah erken saatte
Aygün ASLAN
C) k›fllar›
D) ilkbaharda
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
6.
Uzun boylu adam gazetedeki yaz›y›
nas›l bulmufl?
A) Uzun boylu adam›n
A) bilgilendirici
C) Gazete okuyanlar›n
B) s›k›c›
C) komik
D) uzun
2.
B) K›sa boylu adam›n
© Damla Yay›nlar›
1.
D) Tüm k›sa boylu insanlar›n
7.
Uzun boylu adam, gelecek yaz ne
yapmaya karar vermifl?
B) 2005 y›l›nda okulundan mezun oldu.
C) Urfa'dan gelen otobüs yolda kaza
yapm›fl.
B) Bafl›na saç ektirecekmifl.
C) Yüzme ö¤renecekmifl.
D) Emre'nin arabas› var.
D) Daha çok kitap okuyacakm›fl.
Uzun boylu adam, k›fllar› niçin flapka
tak›yormufl?
A) fiapka takmay› sevdi¤i için
B) fiapkas›n› baflkalar›na göstermek
için
A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m yanl›fl› y a p › l m › fl t › r ?
A) Kedinin sütünü verdinizmi?
A) Tatile gidecekmifl.
3.
Kimin saç› çok gürmüfl?
8.
“Prof() Dr() Birsel Aslan yurda döndü.”
cümlesindeki parantez içlerinde hangi noktalama iflareti kullan›lmal›d›r?
A) virgül (,)
B) iki nokta (:)
C) Bafl› üflüdü¤ü için
C) konuflma çizgisi (—)
D) Güzel görünmek için
D) nokta (.)
9.
15. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i y a n l › fl t › r ?
Afla¤›daki cümlelerin hangisinde terim anlaml› kelime vard›r?
A)
B)
C)
D)
A) Sar›l sözcü¤ünün z›t anlaml›s› sar›lmad›r.
B) Siyah sözcü¤ünün z›t anlaml›s› beyazd›r.
C) Al sözcü¤ünün efl anlaml›s› k›rm›z›d›r.
D) Mektep sözcü¤ünün efl anlaml›s›
okuldur.
Sen de erkenden kalkar m›s›n?
Ö¤retmenimiz bize masal anlatt›.
Kap›y› aç da hava gelsin.
Yar›n erkenden gidece¤im.
10. komflu - muhtaçt›r - paras›na - külüne komflunun
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e b i r a t a s ö z ü
o l u fl t u r u l d u ¤ u n d a h a n g i k e l i m e d › fl ar›da kal›r?
paras›na
komflu
külüne
komflunun
11. “Yar›n akflam sahile .....................” c ü mlesinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
gitmifller
gitmifltik
gidece¤iz
gitmifl
12. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , b i r y ö n ü y l e
di¤erlerinden farkl›d›r?
A) gemi
C) kay›k
B) tekne
D) iskele
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m y a n l › fl › v a r d › r ?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Metin, iyi bir ö¤rencidir.
Almanya'ya ne zaman gidiyorsun?
Samsun'dan gelen adam bu mu?
Bursa'l› Hasan çok yorulmufltu.
14. “Bugün hava ...............” c ü m l e s i n i a fl a¤›daki kelimelerin hangisiyle tamamlayamay›z?
A) ya¤murlu
C) buzlu
B) bulutlu
D) sisli
Çelimsiz mi çelimsiz birisiydi?
Zay›f m› ald›n?
Ne kadar güzel?
Kimle dolaflt›¤›n› ö¤rendik?
17. A fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r d e n h a n g i s i a t asözüdür?
© Damla Yay›nlar›
A)
B)
C)
D)
16. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e s oru iflareti (?) do¤ru kullan›lm›flt›r?
A) Bafl alamamak
B) Bafl bafla vermeyince tafl yerinden
kalkmaz
C) Bafl bafla vermek
D) Bafl bafla kalmak
18. “A¤›r” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e f a r k l ›
bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A)
B)
C)
D)
Tafl çok a¤›rd› kald›ramad›k.
A¤›r olan çantay› tafl›ma.
A¤›r torbay› kimse tafl›yamad›.
Çok a¤›r konufltu.
19. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , b i r y ö n ü y l e
ötekilerden farkl›d›r?
A) palet
C) ressam
B) f›rça
D) tuval
20. “Sana ............. bir kazak bulamad›k.”
cümlesindeki bofllu¤a afla¤›dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml›
olur?
A) uygun
C) için
B) çünkü
D) veya
4. sınıf
TÜRKÇE
7.
TEST
TEMA 7: HAYAL GÜCÜ VE G‹ZEMLER
5.
dikkatini çekti. Çilli Horoz'un keyfi yerinde de¤ildi.
Kümesteki hayvanlara kim yem veriyormufl?
Üstelik son üç gündür sabahlar› ötmüyordu da. Mert,
A) çiftlik sahibi
Çilli Horoz'a yak›ndan bakt›¤›nda bir baca¤›n›n k›r›k
B) Mert
oldu¤unu gördü. Me¤er Çilli Horoz, baca¤› k›r›k
C) Çilli Horoz
oldu¤u için ötmüyormufl.
D) kâhya
Mert, kümesteki hayvanlara yem verdi. Bir fley
Göksal ASLAN
6.
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
Son
Son
Son
Son
C) bahçedeki
D) a¤›ldaki
su
yem
arpa
ilâç
7.
Ç i l l i H o r o z , n e z a m a n d a n b e r i ö t m üyormufl?
A)
B)
C)
D)
3.
B) çiftlikteki
Mert, kümesteki hayvanlara ne veriyormufl?
A)
B)
C)
D)
2.
A) kümesteki
iki gündür
bir haftad›r
üç gündür
bir ayd›r
© Damla Yay›nlar›
1.
A)
B)
C)
D)
Sesi k›s›ld›¤› için
Mert'e darg›n oldu¤u için
Baca¤› k›r›k oldu¤u için
Ötmeyi sevmedi¤i için
hangisi
C) Yaz, efl sesli bir sözcüktür.
D) F›kra sözcü¤ünün efl anlaml›s› hikâyedir.
8.
k›r›k
uzun
k›sa
çilli
Çilli Horoz niçin ö t m ü y o r m u fl ?
seçeneklerden
B) Gül, efl sesli bir sözcüktür.
9.
4.
Afla¤›daki
yanl›flt›r?
A) Uzun kelimesinin z›t anlaml›s› k›sad›r.
Çilli Horoz'un baca¤› nas›lm›fl?
A)
B)
C)
D)
Mert, neredeki hayvanlara yem veriyormufl?
“Sabaha ................. ders çal›flt›m.”
cümlesinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) ile
B) kadar
C) bu nedenle
D) için
Afla¤›daki cümlelerin hangisinde terim anlaml› bir kelime vard›r?
A) Arkadafllarla hücreyi inceledik.
B) Yaz tatilimi çal›flarak geçirdim.
C) Ö¤retmenimden ayr›ld›m.
D) Okulumu seviyorum.
10. bafl›n-cezas›n›-çeker-a¤r›d›-ayaklar-ak›ls›z
1
2
3
4
5
6
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e b i r a t a s ö z ü
o l u fl t u r u l d u ¤ u n d a h a n g i k e l i m e d › fl ar›da kal›r?
A) ak›ls›z
B) cezas›n›
C) a¤r›d›
D) ayaklar
15. “Hüseyin()
() Dersine iyi çal›flt›n m›() dedi()”
cümlesinde ayraç içindeki yerlere s›ras›yla hangi noktalama iflaretleri
getirilmelidir?
B) (:), (-), (?), (.)
A) (:), (-), (.), (.)
C) (;), (-), (?), (:)
D) (:), (;), (?), (.)
16. Afla¤›daki atasözlerinden hangisi “‹ç
yüzünü iyi bilmedi¤in, anlamad›¤›n ö¤renmedi¤in, bir ifle giriflme.” anlam›ndad›r?
A) Dikensiz gül olmaz.
B) Dibi görünmeyen suya girme.
C) Dilin cismi küçük cürmü büyüktür.
D) Kurt dumanl› havay› sever.
12. “Bana yard›m etti¤in ........... bunu sana
ald›m.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ › dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) ve
B) ile
C) çünkü
D) için
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m y a n l › fl › v a r d › r ?
A) Seninki yere düflmüfl.
B) Geliyordum ki iflim ç›kt›.
C) Evde ki paray› sen mi ald›n?
D) Gel gör ki ifl öyle de¤il.
14. “Day›m bana geçen sene bisiklet alacak.” c ü m l e s i n d e k i a n l a t › m b o z u k l u ¤ u
nas›l giderilir?
A) “alacak” kelimesi yerine “alm›flt›” yaz›larak
B) “bana” kelimesi yerine “beni” yaz›larak
C) “sene” kelimesi yerine “y›l” yaz›larak
D) “alacak” kelimesi yerine “almayacak”
yaz›larak
© Damla Yay›nlar›
11. geldi - köye - yabanc› - insanlar - bir gün
1
2
3
4
5
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
A) 1-2-3-4-5
B) 5-2-3-1-4
C) 5-2-1-4-3
D) 5-2-3-4-1
17. Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde
“F›rsat› kaç›rd›¤› için çok piflman olmak”
anlam›nda bir deyim kullan›lm›flt›r?
A) Bafl vurmak
B) Bafl› s›k›flmak
C) Bafl›n› vermek
D) Bafl›n› tafltan tafla vurmak
18. “K›r›lmak” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e
farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Oyunca¤› k›r›lan çocuk a¤lad›.
B) Aya¤› k›r›lm›fl, alç›ya alm›fllar.
C) Söylediklerine çok k›r›ld›m.
D) Çubuklar› k›r›lan sihirbaz çaresiz
bekledi.
19. “Dal” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e f a r k l ›
bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Çeflitli dallarda dereceler ald›m.
B) A¤ac›n dal›n› kim k›rm›fl.
C) Dallar› budamal› art›k.
D) Dallar›na kufl konmufl.
20. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e g ö zleme yer v e r i l m e m i fl t i r ?
A) Çiçekler çok güzeldi.
B) Yaz›n› yaz ve yan›ma gel.
C) Günefl tutulmas›n› ilk kez izledim.
D) Arabalar yoldan h›zla geçiyordu.
4. sınıf
TÜRKÇE
8.
TEST
tema 8: e¤itsel ve sosyal etkinlikler
5.
Befl yazar yay›n evinin toplant› salonunda
Kitap niçin güzel oluyormufl?
çal›fl›yordu. Bu befl yazar Türkçe Etkinlik Kitab›
A) Çok özen gösterildi¤i için
haz›rl›yordu. Yazarlar kitaba çok özen gösterdikleri
B) Yaz›lar güzel oldu¤u için
için kitap oldukça güzel oluyordu. Eylül ay›n›n ilk haf-
C) fiiirler güzel yaz›ld›¤› için
tas›na kitaplar› yetifltirmeyi planl›yorlard›. Editör:
D) Güzel resimler çizildi¤i için
— Okullar eylül ay›nda aç›ld›¤› için kitaplar eylül
6.
ay›ndan önce bitirilmeli, dedi.
Yazarlar ifllerini çok sistemli takip ediyorlard›.
A) yazarlar
Göksal ASLAN
B) yay›n evi sahibi
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
1.
C) ö¤retmenler
D) editör
Yazar l ar ner ed e ça l › fl› yo rl arm › fl ?
7.
A) Evlerinde
D) Okul kütüphanesinde
2.
Yazar l ar ne haz› rl › yorl arm› fl?
© Damla Yay›nlar›
B) Okullar›n›n toplant› salonunda
C) Yay›n evinin toplant› salonunda
Kitab›n eylül ay›ndan önce yetiflmesini kim istiyormufl?
“Ali, Ayfle'nin, Zeynep'in, Hasan'›n elinden kalemlerini ald› ve hepsini k›rd›.”
cümlesinde ifli yapan kimdir?
A) Ayfle
B) Ali
C) Zeynep
D) Hasan
A) Türkçe Etkinlik Kitab›
B) Matematik Etkinlik Kitab›
C) Tüm Dersler Etkinlik Kitab›
8.
D) Hayat Bilgisi Etkinlik Kitab›
3.
4.
Kitap nas›l oluyormufl?
A) Oldukça kal›n
B) Oldukça ince
C) Oldukça güzel
D) Oldukça büyük
E d i t ö r, k i t a p l a r n e z a m a n b i t m e l i d iyormufl?
9.
“S›nav› kazanmak .......... çok çal›flt›.”
cümlesinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) için
B) kadar
C) bu nedenle
D) ile
Afla¤›daki cümlelerin hangisinde terim anlaml› kelime vard›r?
A) Eylül ay›ndan sonra
A) Arkadafllarla oynad›m.
B) Eylül ay›ndan önce
B) Çok kitap okudum.
C) Sonbaharda
C) M›sralar› tek tek okudum.
D) Okullar aç›ld›ktan bir hafta sonra
D) Ne olur sen de gel.
10. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e
olumsuz bir davran›fltan söz edilmektedir?
15. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r d e n h a n g i s i n i n
sonunda nokta kullan›lmal›d›r?
A)
B)
C)
D)
A) Onu ne kadar çok sevdi¤imi söyledim.
B) Ö¤retmenime problemlerimi anlatt›m.
C) Eflyas› çok a¤›rd›, ona yard›m ettim.
D) Torban›n içine mutlaka çürüklerden
koyard›.
11. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n
uyarma vard›r?
A)
B)
C)
D)
hangisinde
Her gün resim yapard›.
Ne güzel onu görmek.
Onu görmek istemiyorum.
A¤z›ndan ç›kan› kula¤›n duysun.
12. “Amcam, babam .......... uzun boylu de¤il.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ › d a k i lerden hangisi gelirse cümle anlaml›
olur?
A) ve
C) gibi
B) ile
D) için
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m y a n l › fl › v a r d › r ?
A)
B)
C)
D)
16. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m yanl›fl› v a r d › r ?
Bana kalemini verirmi?
10 Ocak 2000 do¤umluyum.
‹ngilizce konuflabiliyorum.
Elaz›¤'dan day›m geldi.
14. “Yar›n sabah beraber parka gitmifltik.”
c ü m l e s i n d e k i an la t › m bo z uk l u¤u n as›l giderilir?
A) “yar›n” kelimesi yerine “iki gün sonra”
yaz›larak
B) “gitmifltik” kelimesi yerine “gidece¤iz”
yaz›larak
C) “sabah” kelimesi yerine “akflam” yaz›larak
D) “parka” kelimesi yerine “sahile” yaz›larak
Sen de bize gel.
A¤açlarda kufllar var.
A¤aç da yafllanm›fl.
Kardeflimde s›n›f›n› geçmifl.
17. A fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r d e n h a n g i s i n d e
“Bir yerde, bir iflte uzun süre kalamamak” a n l a m › n d a b i r d e y i m v a r d › r ?
© Damla Yay›nlar›
A)
B)
C)
D)
Nereyi gösterdin
Bugün okula gitmedim
Gelecek misin
Ne yap›yorsun
A)
B)
C)
D)
Dikkate almak
Bafl› s›k›flmak
Dikifl tutturamamak
Dili aç›lmak
18. A fl a ¤ › d a k i k e l i m e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m yanl›fl› v a r d › r ?
A)
B)
C)
D)
melmeket
p›rasa
klasik
problem
19. “Kaz” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e f a r k l ›
bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A)
B)
C)
D)
Haydi durma topra¤› kaz.
Kazlar yine geldi.
Kazd›kça yoruluyordu.
Kazd›¤›nda ne buldun?
20. S o r u i fl a r e t i n d e n s o n r a c ü m l e y e n a s › l
bafllan›l›r?
A)
B)
C)
D)
Küçük harfle
Parantez aç›larak
Büyük harfle
Soru cümlesiyle
4. sınıf
TÜRKÇE
1.
DÖNEM
ARA DE⁄ERLEND‹RME
M AS A L A L A N ADAM
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
1.
Köyün bafllang›c›ndaki ilk ev nas›lm›fl?
A)
B)
C)
D)
2.
yeflil kap›l›
k›rm›z› kap›l›
k›rm›z› kapl›
yeflil çat›l›
Adam köye niçin gelmifl?
A) Masal sat›yormufl.
B) Masal sat›n al›yormufl.
C) Meyve sat›yormufl.
D) Alt›n da¤›t›yormufl.
5.
Ne zaman köye bir adam gelmifl?
A) bir gece
B) bir akflam üstü
C) bir gün
D) bir yaz
6.
Adam›n dolu torbas›nda ne oldu¤unu
ve bofl torbas›na ne koyaca¤›n› kim
biliyordu?
A) hiç kimse
B) herkes
C) baz›lar›
D) köylüler
7.
A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m yanl›fl› y a p › l m › fl t › r ?
A) S›dd›k, çal›flkan birisidir.
B) Buse'nin okulu çok yak›n.
C) Uzun süre tiren bekledi.
D) Yeniden düflünürse iyi eder.
8.
A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “ile”
s ö z c ü ¤ ü n ü n y e r i n e “ve” y a z › l › r s a
cümlenin anlam› bozulur?
A) Ayfle ile Emel çok iyi anlafl›yorlar.
B) Çi¤ köfteyi ellerim ile yo¤urdum.
C) Marketten süt ile yo¤urt al.
D) Kalem ile silgi verir misin?
9.
“Binalar........ ç›kan kara duman........ hava..... kirletiyordu.” c ü m l e s i n d e k i b o fl
b›rak›lan yerlere hangi ekler s›ras›yla
getirilirse cümle anlaml› olur?
A) -dan, -lar, -y›
B) -dan, -›, -y›
C) -dan, -a, -a
D) -la, -lar, -y›
Köye elinde ne bulunan bir adam gelmifl?
A) bir torba
C) çuval
3.
© Damla Yay›nlar›
Seksen üç ev ve binlerce a¤açtan oluflan bir
köyde mutlu insanlar yafl›yordu.
Bir gün bu köye elinde iki torba bulunan bir adam
geldi. Torbalardan birinin bofl, öbürünün dolu oldu¤u
daha ilk bak›flta anlafl›l›yordu. Ama köydeki hiç kimse
dolu torbada ne oldu¤unu ve bofl torbaya ne dolduraca¤›n› bilmiyordu.
Köyün bafllang›c›ndaki ilk ev k›rm›z› kapl› evdi.
Yabanc› adam bu evin önünde durdu ve k›rm›z›
kap›y› vurdu. Evin han›m› kap›y› aç›p da karfl›s›nda
bir yabanc› görünce sordu:
-Ne istiyorsunuz?
-Masal al›yorum, dedi yabanc›. Masal›n›z var m›?
(...)
Mevlâna ‹dris ZENG‹N
4.
B) sepet
D) iki torba
Ya b a n c › a d a m n e r e d e d u r m u fl ?
A)
B)
C)
D)
Köyün en büyük evinin önünde
‹lk a¤ac›n önünde
Yolun sonunda
K›rm›z› kapl› evin önünde
10. Afla¤›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
15. “Babas› sordu()
A) Noktadan sonra cümle büyük harfle
bafllar.
() Kaç saattir çal›fl›yorsun()
B) Özel isimlere gelen ekler kesme iflareti ile ayr›l›r.
() ‹ki saat oldu()”
Ahmet()
Yu k a r › d a k i c ü m l e l e r d e a y r a ç i ç i n d e k i
yerlere s›ras›yla hangi noktalama iflaretleri getirilmelidir?
C) Birden fazla kelimeden oluflan say›lar ayr› yaz›l›r.
D) Cümlenin sonuna konuflma çizgisi
konur.
A) (:),(-),(?),(:)(-)(?) B) (:),(-),(?),(:)(-)(;)
C) (:),(-),(!),(:)(-)(.)
D) (:),(-),(?),(:)(-)(.)
16. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r d e n h a n g i s i n i n
sonuna soru iflareti (?) konulmaz?
11. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e “dil”
farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Niçin çok uyuyorsun?
B) Dile kolay tam on y›l geçti.
B) Evi boyayabildiniz mi?
C) Dilinde yara varm›fl.
C) Bense hiç yalan söylemedim?
D) Yemek yerken dilini ›s›rm›fl.
D) Ne arad›¤›n› ö¤renebilir miyim?
12. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e “o” s ö zcü¤ü farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) O, hiçbir zaman bize yard›m etmedi.
B) O kitab› bana verir misin?
C) O okula bir daha gitmeyece¤im.
D) O elbise sana çok yak›fl›yor.
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e y a z›m yanl›fl› y o k t u r ?
A) Sen almancay› ne çabuk unuttun.
B) Ahmet beyden kalem ald›m.
C) Ankara'dan buraya gelmeleri iki saati
bulur.
D) T.B.M.M'ni ziyaret ettim.
14. “Geçen gün sinemada çok hüzünlü bir
film izleyece¤im.” c ü m l e s i n d e k i a n l at›m bozuklu¤u nas›l giderilir?
A) “hüzünlü” yerine “ac›kl›” yaz›larak
B) “çok” yerine “az” yaz›larak
C) “gün” yerine “akflam” yaz›larak
D) “izleyece¤im” yerine “izledim” yaz›larak
© Damla Yay›nlar›
A) Dilini d›flar› ç›karma!
17. “ varl›¤a - düflersin - güvenme - samanl›¤a - darl›¤a” k e l i m e l e r i y l e b i r a t a s ö z ü
o l u fl t u r u l d u ¤ u n d a h a n g i k e l i m e d › fl ar›da kal›r?
A) samanl›¤a
B) varl›¤a
C) darl›¤a
D) düflersin
18. “Tatl›” k e l i m e s i , h a n g i s e ç e n e k t e f a r k l ›
bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Yemeklerden sonra tatl› yemem.
B) Çok tatl› bir çocukmufl.
C) Tatl› tarifi veriliyor.
D) Tatl›n›n yan›nda çay ne güzel olur.
19. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i d a h a g e n e l
anlaml›d›r?
A) çiçekler
B) bitkiler
C) a¤açlar
D) güller
20. “Durak sizin eve ........... yukar›da kal›yor.” c ü m l e s i n d e k i b o fl l u ¤ a a fl a ¤ › d akilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
A) en az
B) ama
C) tamam›n›
D) göre
4. sınıf
TÜRKÇE
2.
DÖNEM
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
5.
Beyaz Silgi, sayfadaki tüm yanl›fllar› silmifl. Yaz›lar dolma kalemle yaz›ld›¤› için silinmesi zor oluyormufl. Beyaz Silgi çok yorulmufl. Yaz›lar› yazan Emre'ye flöyle demifl:
- Emre kardefl, ne olur çok yanl›fl yapma!
Emre, asl›nda çok güzel yaz›lar yazan bir çocukmufl. Yaz›lar›n›n bu kadar güzel olmas›n›n bir sebebi
de yaz›lar›n› çok silmesiymifl. Çünkü en güzel yaz›y›
yaz›ncaya kadar siler, düzeltirmifl. Tüm yaz›lar›n› çal›flma masas›nda saat 20.00'da ve dolma kalemle
yazarm›fl.
Aygün ASLAN
A) Silgi yorgun oldu¤u için
B) Akflam saatlerinde yaz›ld›¤› için
C) Defter kalitesiz oldu¤u için
D) Dolma kalemle yaz›ld›¤› için
6.
B) çok güzel
C) çok e¤lenceli
D) çok k›sa
A) çal›flma masas›nda
A) siyah - beyaz
C) s›n›fta
D) kütüphanede
Sayfadaki tüm yanl›fllar› kim silmifl?
7.
© Damla Yay›nlar›
Emre, tüm yaz›lar›n› nerede yazarm›fl?
Afla¤›daki kelimelerden hangisi, anlam iliflkisi bak›m›ndan di¤erlerinden
farkl›d›r?
B) okulda
2.
Emre, nas›l yaz›lar yaz›yormufl?
A) çok uzun
(Afla¤›daki ilk alt› soruyu yukar›daki metne
göre cevaplay›n›z.)
1.
Ya z › l a r › n s i l i n m e s i n i ç i n z o r o l u y o r mufl?
B) yafll› - ihtiyar
C) al - k›rm›z›
D) genç - delikanl›
8.
C) Beyaz Silgi
“Ahmet ......... Can çok iyi anlafl›rlar.”
cümlesinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi gelirse cümle anlaml› olur?
D) Emre'nin küçük kardefli
A) veya
A) Emre'nin ö¤retmeni
B) Emre'nin annesi
B) kadar
3.
Yaz›lar ne ile yaz›l›rm›fl?
C) ile
A) boya kalemleri ile
D) için
B) dolma kalemle
C) tükenmez kalemle
D) kurflun kalemle
9.
Afla¤›daki cümlelerin hangisinde terim anlaml› kelime vard›r?
A) Arka bahçeye ç›kt›m.
4.
Emre, yaz›lar›n› ne zaman yazarm›fl?
B) Onlara gidece¤im.
A) saat 20.00'da
B) saat 21.00'da
C) Defterimde bofl yer kalmam›fl.
C) saat 08.30'da
D) saat 10.00'da
D) Üçgenin alan›n› hesaplad›m.
10. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r d e n h a n g i s i n i n
sonuna farkl› bir noktalama iflareti
getirilmelidir?
15. Sevinç, k›vanç, ac›, korku, flaflma gibi
duygular› anlatan cümlelerin sonunda
hangi noktalama iflareti kullan›l›r?
A) kesme iflareti (’)
B) noktal› virgül (;)
C) iki nokta (:)
D) ünlem iflareti (!)
A) Ben bir inek gördüm
B) Niçin gelmedi¤ini anlad›m
C) Ne ald›¤›n› biliyorum
D) Sen mi geldin
16. “Yapt›¤›m pastaya elini sürme.” c ü m l e sindeki alt› çizili kelimelerin anlam
bak›m›ndan tafl›d›¤› özelik nedir?
A) atasözü
B) vecize
C) deyim
D) terim
11. bitirmenin - ç›kar›yorum - keyfini 1
2
3
zaman›nda - ödevlerimi
4
5
Yu k a r › d a k i k e l i m e l e r l e a n l a m l › v e k urall› bir cümle oluflturulursa s›ralama
nas›l olur?
A) 1-2-3-4-5
B) 5-2-3-1-4
C) 5-4-1-3-2
12. “Kara” k e l i m e s i , a fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n
h a n g i s i n d e farkl› bir anlamda kullan›lm›flt›r?
A) Kara haber tez duyulur.
© Damla Yay›nlar›
D) 5-2-3-4-1
17. A fl a ¤ › d a k i s e ç e n e k l e r d e n h a n g i s i n d e
“Bir fley üzerinde konuflulmaya bafllanmak” a n l a m › n d a b i r d e y i m k u l l a n › l m › fl t›r?
A) Sözü aç›lmak
B) Söz vermek
C) Sözünde durmak
D) Sözünü tutmak
B) Kara kuzuyu çok sevdim.
C) Kara kaza¤›m› bulam›yorum.
D) Kara yazan kalemim nerde?
13. A fl a ¤ › d a k i c ü m l e l e r i n h a n g i s i n d e ya z›m y a n l › fl › v a r d › r ?
A) Benimki seninkinden yeni.
18. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i t e r i m a n l a m l›d›r?
A) pencere
B) ova
C) tencere
D) çubuk
B) Evde ki hesap çarfl›ya uymaz.
C) Ev de alm›fllar.
D) Sen mi yazd›n?
14. “At ölür meydan kal›r; yi¤it ölür flan kal›r.” c ü m l e s i i ç i n a fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a ngisi do¤rudur?
A) deyim
B) atasözü
C) vecize
D) özdeyifl
19. A fl a ¤ › d a k i l e r d e n h a n g i s i , b i r y ö n ü y l e
di¤erlerinden farkl›d›r?
A) iletki
B) cetvel
C) kalem
D) pergel
20. “Bu” kelimesi, afla¤›dakilerin hangisinde ötekilerden farkl› bir anlam tafl›r?
A) Bu çiçekler çok güzel.
B) Bu evi ald›k.
C) Bu araba çok pahal›.
D) Yaramazl›k yapanlar› bu görmüfl.

Benzer belgeler