prospektus

Yorumlar

Transkript

prospektus
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Cefatek %15
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, steril, yağlı bir süspansiyon olan Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon, her
ml’sinde 150 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon’un etkin maddesi olan sefaleksin bakterisidal etkili, birinci
kuşak sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Sefalosporinlerin ana çekirdeğini sefem türevi olan 7aminosefalosporanik asit (7-ASA) oluşturur. Sefaleksin, penisilinler gibi bakteri hücre duvarının
peptidoglikan tabakasının sentezinin son basamağını (transpeptidaz reaksiyonunu) inhibe etmek ve
otolitik enzimleri aktive etmek suretiyle bakterisid etki oluşturur. Sefaleksin başta gram-pozitif bakteriler
olmak üzere hem gram-pozitif hem de gram-negatif bakterilere karşı etkilidir (E. coli, Proteus sp.,
Klebsiella sp. ve penisilinaz (+) Staphylococcus sp. gibi). Sefalosporinlerin en önemli özelliği,
Staphylococcus aureus suşlarının %60’ı tarafından sentezlenen beta-laktamaz enzimlerine dirençli
olmalarıdır. Böylelikle sefaleksin, penisiline dirençli Staphylococcus aureus suşları üzerinde etki
gösterir. Sefaleksin kas içi yolla uygulandıktan sonra yaklaşık 30 dakika içerisinde pik plazma
yoğunluğuna ulaşır. Sefalosporinler böbrekler, akciğerler, eklemler, kemik doku, yumuşak dokular ve
safra yolları gibi vücut sıvı ve dokularına yaygın bir biçimde dağılır ve yüksek oranda idrarla vücuttan
atılırlar. Normal hayvanlarda ürünün atılım yarı ömrü 84 dakikadır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, kedi ve köpeklerde sefaleksine duyarlı bakterilerin
neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;
- Staph. aureus, E. coli, Proteus miribalis ve Klebsiella sp.’den kaynaklanan enfeksiyonların
tedavisinde,
- Duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde,
- Septisemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, komplike ayak çürüğü gibi ayak, kemik ve eklem
hastalıklarının tedavisinde,
- Akut mastitis tedavisinde lokal tedaviye destek amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği
takdirde; sefaleksinin farmakolojik dozu sığırlarda 7.5 - 10 mg/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde 10
mg/kg canlı ağırlıktır.
Pratik olarak;
Buzağı, dana ve sığırlara: 15 - 20 kg canlı ağırlığa 1 ml, kas içi (İM) yol ile 5 gün süreyle uygulanır.
Köpek ve kedilere: 15 kg canlı ağırlığa 1 ml, kas içi (İM) yol ile 5 gün süreyle uygulanır.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Uygulamalar enfeksiyonun şiddetine, seyrine ve veteriner
hekimin tavsiyesine göre 12 veya 24 saat aralıklarla tekrarlanabilir.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Önerilen dozlarda, istenmeyen yan etkileri yok denecek kadar azdır. Sefaleksine karşı duyarlı
hayvanlarda bulantı, kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunun yanında, çok nadir olarak
kedilerde ateş, köpeklerde huzursuzluk gözlenebilir. Kas içi yolla uygulandığında reaksiyon ve ağrıya
sebep olabilir. Sefalosporinler ateş, deri döküntüsü, hemolitik anemi ve anafilaksi ile seyreden alerjik
tepkimelere yol açabilirler.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Sefalosporinlerin aminoglikozidler ve böbrek üzerinde istenmeyen etkileri olan diğer ilaçlarla
(amfoterisin B gibi) birlikte kullanılmaları, böbreklere yönelik etkileri arttırabilir. Tetrasiklinler, fenikoller
ve makrolidlerle birlikte kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Nadir de olsa kedilerde diare, sancı; köpeklerde iştahsızlık görülebilir. Bu gibi hallerde ilaçla yapılan
sağaltım durdurulmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün
geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tavşanlar ve hamsterlarda kullanılmaz. Ayrıca, yılan ve perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz gibi)
kullanılmamalıdır. Atlara uygulanması sonucu, kolitisi de içeren gastrointestinal bozukluklara yol
açabilir.
KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların
ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Gıda maddelerinden
uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla temastan kaçınılmalı ve ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze
teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı olduğu
bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon
yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin
meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile birlikte
doktora başvurunuz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, oda sıcaklığında (15 - 25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 500 ml’lik renksiz pet
flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
05.06.2012
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
14.05.2012 - 26/003
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No: 290 34670 İkitelli / İSTANBUL

Benzer belgeler

cephaset prospektüs

cephaset prospektüs PROSPEKTÜS Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEPHASET %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel BİLEŞİMİ: Her ml’sinde 150 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içere...

Detaylı

BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon İlaçla temastan kaçınılmalı ve ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı...

Detaylı

prospektus

prospektus Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ...

Detaylı

KORTİPEN LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

KORTİPEN LA Enjeksiyonluk Süspansiyon bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi beli...

Detaylı