cephaset prospektüs

Transkript

cephaset prospektüs
PROSPEKTÜS
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CEPHASET %15
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ:
Her ml’sinde 150 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içeren kremsi beyaz renkli, steril,
enjeksiyonluk süspansiyondur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
CEPHASET %15; birinci kuşak sefalosporinlerden sefaleksin içerir. Sefalosporinlerin ana çekirdeğini
sefem türevi olan 7-aminosefolosporanikasit (7-ASA) oluşturur. Sefaleksin penisilinler gibi bakteri
hücre duvarının peptidoglikan tabakasının sentezinin son basamağını (transpeptidaz reaksiyonunu)
inhibe etmek ve otolitik enzimleri aktive etmek suretiyle bakterisid etki oluşturur. Sefaleksin başta
gram pozitif bakteriler olmak üzere hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı etkilidir.
Sefaleksine başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Proteus sp., Klebsiella sp., penisilinaz pozitif
Staphylococcus sp. ve penisiline dirençli Staph. aureus‘dur. Anaerobik bakteriler, indol pozitif Proteus
türleri, Bac. fragilis, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Acinetobacter ve Pseudomonas dirençlidir.
Sefaleksin kas içi uygulamayı takiben tüm vücuda dağılır. Sığırlara kas içi yolla uygulandığında pik
plazma konsantrasyonu 5,6 ± 0.79 µg/mldir. Deri altı yolla 7,5 mg/kg dozda uygulandığında 11–14
saat ve kas içi yolla uygulandığında 8–9 saat boyunca serum konsantrasyonu 0,5–0.75 µg/ml’nin
üstünde kalır. Pleural sıvı, synovial sıvı, perikardiyal sıvı ve idrar içerisine terapötik
konsantrasyonlarda geçer. BOS‘a geçişi zayıf düzeydedir. Atılımı büyük oranda glomeruler filtrasyon
ile böbrekler aracılığıyla olmaktadır.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
CEPHASET %15 sığırların solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere, duyarlı bakteriler
tarafından meydana gelen septisemi, akut mastitis (meme içi tedavinin yanı sıra ), komplike ayak
çürüğü gibi ayak, kemik ve eklem hastalıklarının ve diğer enfeksiyonların tedavisinde, kedi ve
köpeklerde sefalaksine duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; ürünün farmakolojik dozu sığırlarda
7,5–10 mg/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde 10 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu şöyledir;
Buzağı - dana, sığır: 15-20 kg canlı ağırlık için 1 ml, kas içi yolla 5 gün arka arkaya ;
Köpek - kedi: 15 kg canlı ağırlık için 1 ml kas içi yolla 5 gün arka arkaya uygulanır.
Kullanmadan önce çalkalayınız.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:
Önerilen dozlarda istenmeyen etkileri yok denecek kadar azdır. Sefaleksine aşırı hassas hayvanlarda
bulantı, kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunun yanında çok nadir olarak kedilerde
ateş, köpeklerde huzursuzluk gözlenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Aminoglikozidler ve amfoterisin B gibi nefrotoksik ürünlerle birlikte kullanılması durumunda tüm
sefalosporinler nefrotoksik etkiye yol açabilirler. Tetrasiklinler, fenikoller ve makrolitlerle birlikte
kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Nadir de olsa kedilerde diyare, sancı; köpeklerde iştahsızlık görülebilir. Bu gibi hallerde ilaçla yapılan
sağaltım durdurulmalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 4 gün geçmeden
kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.
KONTRENDİKASYONLAR:
Penisilin ve türevlerine aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ciddi renal bozukluğu olan
hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR:
Penisilinler ve sefalosporinlerin enjeksiyon, inhalasyon, sindirim ve temas yoluyla duyarlı bireylere
bulaşması alerjik reaksiyonlara (hipersensitizasyon) neden olabilir. Bu maddelere bağlı alerjik
reaksiyonlar bazen ciddi sağlık problemi yaratabilir. Bu nedenle;
• Penisilin ve sefalosporin alerjisi olduğu bilinen bireyler bu grup ilaçları uygulamamalıdırlar.
• Kullanım esnasında ilaç ile temas etmemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Eğer ilaç ile temas sonucu deride kızarıklık gibi alerji semptomları ortaya çıkarsa, bir doktora
danışılmalıdır. Yüzde, dudaklarda ve gözde şişkinlikler ve güç solunum daha ciddi semptomlardır ve
acil müdaheleyi gerektirirler.
• Eğer kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yıkanmalıdır.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Tavşanlar ve hamsterlarda kullanılmaz. Ayrıca yılan ve perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz gibi)
kullanılmamalıdır.
Atlara uygulanması sonucu kolitisi de içeren gastrointestinal bozukluklara yol açabilir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Direkt ışıktan koruyarak 25° C’nin altında dondurulmadan saklanmalıdır. Şişe açıldıktan sonra 28 gün
içinde tüketilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu ambalajlarda 20, 50, 100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik renksiz flakonlarda
satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesiyle eczane ve veteriner kliniklerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 09.10.2009
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO:.
06.10.2009–21/089
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Benzer belgeler

prospektus

prospektus DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT Nadir de olsa kedilerde diare, sancı; köpeklerde iştahsızlık görülebilir. Bu gibi hallerde ilaçla yapılan sağaltım durdurulmalıdır.

Detaylı

megasil la prospektüs

megasil la prospektüs Tavşanlar ve hamsterlarda kullanılmaz. Ayrıca yılan ve perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz gibi) kullanılmamalıdır. Atlara uygulanması sonucu kolitisi de içeren gastrointestinal bozukluklara yol ...

Detaylı