Soner SOYLU FP-94 Poster Marullarda (Lactuca sat va L.) Sclerot

Yorumlar

Transkript

Soner SOYLU FP-94 Poster Marullarda (Lactuca sat va L.) Sclerot
Sayın Soner SOYLU
Uluslararası Ka lımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresine göndermiş olduğunuz bildiri öze niz Bilimsel Kurul
tara ndan değerlendirilmiş olup sonuç aşağıda belir lmiş r. Bildiriniz, Kongre Program Kitapçığı ve Kongre
Bildiri Özetleri Kitabında basılacak r.
Kongre Kayıt ücre 01.08.2016 tarihine kadar ya rılmadığı takdirde bildiri öze niz Kongre Program kitapçığı
ve Bildiri Özetleri Kitabında yer almayacak r.
Değerli ka lımlarınızla 05 - 08 Eylül 2016 tarihlerinde Konya Nov -İbis Otel Kompleksinde gerçekleşecek olan
kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve ka lımınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
Kongre Başkanı
Değerlendirme Sonucu:
Bildiri No
: FP-94
Bildiri Türü
: Poster
Yazarlar
: Merve KARA, E. M ne SOYLU, Şener KURT, Soner SOYLU
Bildiri Başlığı
: Marullarda (Lactuca sat va L.) Sclerot n a sclerot orum’a karşı endofit
bakter zolatlarının antagon st k etk nl kler n n bel rlenmes

Benzer belgeler