psikodrama tezleri - Psikodrama*t*ist...Hoşgeldiniz

Yorumlar

Transkript

psikodrama tezleri - Psikodrama*t*ist...Hoşgeldiniz
PSİKODRAMA TEZLERİ
1. PSİKODRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Hazırlayan: Doç. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Ankara-1993
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G. Leutz, G. Ziegler
2. GENÇLİK DÖNEMİ VE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Doç. Dr. Haluk Özbay, Ankara-1993
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegler
3. PSİKODRAMANIN ANTİSOSYAL DAVRANIŞ GÖSTEREN GENÇLERİN BENLİK ALGILARI VE EMPATİ
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Hazırlayan: Dr. Sema Kamer, Ankara-1993
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegler
4. ÖĞRENİMDE PSİK0DRAMANIN YERİ VE ÖNEMİ
Hazırlayan: Uzm. Psikolog, Aysel Özlü, İstanbul-1996
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg
5. SOCIOMETRIC PSYCHODRAMATIC GROUP THERAPY WITH BIPOLAR PATIENTS
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İnci Doğaner, İzmir-1996
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg
6. PSYCHODRAMATIC APPROACH TO A SCHIZOAFFECTIVE PATIENT
Hazırlayan: Uzm. Dr. Işıl Vahip, İzmir-1996
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg
7. BİREYSEL PSİKOTERAPİDE MONODRAMA VE KATATİM GÖRÜNTÜ YAŞANTISI TEKNİKLERİNİN BİRLİKTE VE
KARŞILIKLI KULLANIMI (GEMEINSAM-UND GEGESNSEITIGE VERWANDUNG DER MONODRAMA-UND KBTECHNIKEN BEI DER INDIVIDUELLEN PSYCHOTHERAPIE)
Hazırlayan: Doç. Dr. Ali Babaoğlu, İstanbul-1997
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister
8. KRONİK SİZOFRENLERDE SOSYOMETRİK ÇALIŞMA
(SOCIOMETRIC ANALYSIS OF THE CHRONIC
SCHIZOPHRENS)
Hazırlayan: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, İstanbul-1997
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister
9. YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN KIZLARLA PSİKODRAMA
Hazırlayan: Prof. Dr. Işıl Bulut, Ankara-1997
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister
10. VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE GRUP PSİKOTERAPİSİ VE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Prof. Dr. Psk.. Arşaluys Kayır, İstanbul-1998
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü
11. PSİKODRAMA YOLUYLA TEDAVİ GÖREN BİR ERGEN GRUBUNUN SÜREÇ ANALİZİNDE SİMGELERİN
KULLANIMI (THE USAGE OF SYMBOLS EV THE PROCESS ANALYSIS OF AN ADOLESCENT GROUP TREATED WITH
PSYCHODRAMA)
Hazırlayan: Prof. Dr. Bahar Gökler, Ankara-1998
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü
12. PSİKODRAMADA GÖZLEMCİ EKİBİN KULLANIMI (REFLECTING TEAM IN PSYCHODRAMA)
Hazırlayan: Doç. Dr. Fatih Ünal, Ankara-1998
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü
13.TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDE "AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE ÇOCUK
YETİŞTİRME" ÜZERİNE PSİKODRAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR
ÇALIŞMA
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar Başar, İstanbul-1998
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Özbek
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Uzm. Psk. A. Özlü Doç. Dr. İ. Doğaner
14.KRONİK ŞİZOFRENİ TANISI KONMUŞ BİR GRUP HASTANIN AİLELERİYLE SOSYOMETRİK
PSİKODRAMATİK GRUP TERAPİSİ UYGULAMASI
Hazırlayan: Uzm. Dr. Leyla Gülseren, İzmir-1999
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü
15.AMATÖR
TİYATRO
SANATÇILARINDA
PSİKODRAMATİK-SOSYOMETRİK
GRUP
PSİKOTERAPİSİNİN TİYATRO ÇALIŞMALARINA ETKİLERİ
Hazırlayan: Psk. Dr. Mualla Oktay, İstanbul-1999
Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu
Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü
16.PSİKODRAMA VE SOSYOMETRİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN EĞİTİM GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlayan: Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Ankara -2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
17.
PSİKODRAM
A TEKNİKLERİNİN ÇOCUKTA KULLANIMI
Hazırlayan: Doç. Dr. Ayla Aysev Soykan, Ankara-2000
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
18.ZİHİNSEL ENGELLİ GRUPLAR İLE PSİKODRAMA UYGULAMALARI
Hazırlayan: Uzm. Psk. Fatma Sayman, İstanbul- 2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
18.GRUPTA ŞİMDİ ve BURADA YAŞANANLARIN BİREYSEL DİNAMİKLERİ HAREKETE
GEÇİRMESİ: İKİ PSİKODRAMA GRUBUNUN BİRLEŞME SÜRECİNDE YAŞANANLAR
Hazırlayan: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, İstanbul-2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
19. SİMGESEL BİR DIŞAVURUM ARACI OLARAK ŞİİRİN
PSİKODRAMADA KULLANIMI
Hazırlayan: Prof. Dr. Sevil Atauz, Ankara-2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
20. PSİKODRAMA VE İLETİŞİM GRUPLARIYLA BENLİK SAYGISININ GELİŞTİRİLMESİ
Hazırlayan: Prof. Dr. İlkay Kasatura, İstanbul-2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
21.PSİKODRAMADA ŞİİRİ TEMEL ALAN BİR YAKLAŞIM İLE ŞİİRİN ROL ÖRÜNTÜLERİNE VE GRUP
SÜRECİNE ETKİLERİ
Hazırlayan: Psk. Bircan Kırlangıç, Ankara-2000
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü
22. BORDERLINE HASTALARIN PSİKOTERAPİSİNDE MONODRAMA VE PSİKODRAMA
YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
Hazırlayan: Doç. Dr. Ülgen Okyayuz, Ankara-2000
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
23. FUTBOL TAKIMI İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Ankara-2000
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister
24.BİR ERGEN GRUBUNDA PSİKODRAMA UYGULAMASI VE GRUPTAN OKULA YÖNELEN
SOSYOMETRİK İNCELEME
Hazırlayan: Dr. Ahmet Dilsiz, İzmir-2001
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır
25. ENFORMASYON GRUPLARININ KAPSAMI VE AMACI NE OLMALI? BİR ENFORMASYON
GRUP SÜRECİNİN AMAÇ VE YAKLAŞIM YÖNÜNDEN ELE ALINMASI
Hazırlayan: Doç. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Ankara-2001
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı
26. PSİKODRAMADA ÖLÜM TEMASIYLA KARŞILAŞMA BİÇİMLERİ
Hazırlayan: Uzm. Dr. Emre Kapkın, İzmir-2001
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı
27.TEVFİK FİKRET LİSESİ'NİN 8. SINIFLARINDAN BİR GRUP ÖĞRENCİYLE YAPILAN PSİKODRAMA
GRUBU UYGULAMASI
Hazırlayan: Uzm. Psk. Hülya Sözduyar, İzmir-2001
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır
28.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİ TANIMA SÜRECİNDE PSİKODRAMANIN
ETKİSİ
Hazırlayan: Uzm. Psikolog Işık Derebaşı, İzmir-2001
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı
29.PSİKODRAMANIN ÇİFT GRUP TERAPİSİNDE UYGULANMASI
Hazırlayan: Uz. Dr. Nuşin Baydemir, İstanbul-2001
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı
30.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BECERİSİ OLARAK KENDİLERİNİ AÇMADA
PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Olcay Çam, İzmir-2001
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır.
31.ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERLE YAPILAN PSİKODRAMA GRUBU VE İKİ ÜYENİN ROL
TEORİSİNE GÖRE SÜREÇ ANALİZİ
Hazırlayan: Psk. Zühal Yerlikaya, İstanbul-2001
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı
32.ANNELER VE ÇOCUKLARI İLE EŞZAMANLI OLARAK YAPILAN PSİKODRAMA GRUPLARINDA
ORTAYA ÇIKAN ÖZDEŞ SORUNLAR
Hazırlayan: Kl. Psk. Berna Tunak, İstanbul-2001
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
33.ALKOL/MADDE BAĞIMLISI HASTALARDA PSİKODRAMANIN EMPATİ KURMA BECERİSİNE ETKİSİ
Hazırlayan: Psk. Behice Boran, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner
34.ALKOL ve MADDE BAĞIMLILARININ GRUP PSİKOTERAPİSİNDE PSİKODRAMANIN KULLANILMASI
Hazırlayan: Uzm.Psk Beyhan Coşkun, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner
35.
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ SÜRECİNDE PSİKODRAMANIN YERİ
Hazırlayan: Psk. Dan. Filiz Yurtseven, İstanbul-2004
Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut
36.TAKIM ÇALIŞMASI VE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Psk. H. Fatih Dane, İstanbul- 2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut
37. KALİTATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDA PSİKODRAMA UYGULAMALARI
Hazırlayan: Dr. Leyla Sever, İstanbul- 2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut
38.PSİKODRAMANIN BAĞIMLI HASTALARIN TEDAVİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ
Hazırlayan: Yük. Hem. Meral Arık, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut
39.AİLE / ÇİFT TERAPİSİ VE PSİKODRAMA ENTEGRASYONU
Hazırlayan: Uzm. Dr. Murat Dokur, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut
40.BAĞIMLILIKTA KULLANILAN PSİKODRAMA GRUPLARI ve PSİKOEĞİTSEL GRUPLARDA “GRUBUN
İYİLEŞTİRİCİ ETMENLERİ” NİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hazırlayan: Psk. Nalan Garipardıç, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut
41.HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Denizli-2004
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler
42.PSİKODRAMADA "HATIRLAMA"
Hazırlayan: Prof. Dr. Öget Öktem, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler
43.TEMEL EĞİTİM AŞAMASINDA SÜREGİDEN BİR EĞİTİM GRUBUNDA SEKİZ GÜNLÜK MARATON
GRUBU SÜRECİ VE BU SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlayan: Psk. Hülya Ayaz Akay, İstanbul-2004
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler
44.GRUPTA BEN VE BEN’İN PARÇALARI: YENİ BİR ISINMA OYUNU
Hazırlayan: Uzm. Dr. Osman Özdel, Denizli-2005
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın,. Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. A. M. Aktaş
45.PSİKODRAMA ÇALIŞMALARINDA TİYATRO OYUNLARI METİNLERİNİN ISINMA OYUNLARI OLARAK
KULLANILMASI: SATICININ ÖLÜMÜ (ARTHUR MILLER)
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. F. Tuna İncesulu Mutel, İzmir-2005
Tez Danışmanı: Doç Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.M. Aktaş, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır
46.PSİKODRAMA YOLUYLA İNSANIN ZAMAN VE MEKÂN İÇİNDE YOLCULUĞU
Hazırlayan: Uzm. Dr. Hülya Deniz, İstanbul-2005
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Uzm. Dr. Emre Kapkın, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş
47.BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE
TEMATİK MATERYALİN
PSİKODRAMA
YÖNTEMLERİYLE
UYGULANMASI
Hazırlayan: Dr. Ülfet Refhan Balkan, İstanbul-2005
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. M. Aktaş
48.PSİKİYATRİ ASİSTANLARININ CİNSEL TERAPİLER EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA YÖNTEMLERİ, BİR
MODEL ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Uzm. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın
49.PSİKODRAMANIN, BENLİK İMGESİ VE ÖZ YETERLİK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gül Şendil, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın
50.İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYİNİN PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE
AZALTILMASI
Hazırlayan: SHU. Nazmiye Atalan, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır
51.PSİKODRAMA VE İLETİŞİM GRUPLARI İLE SINAV KAYGISININ AZALTILMASI
Hazırlayan: PDR. Nurhan Ünder, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır
52.SAĞLIK PERSONELİNİN EMPATİ BECERİSİNİN PSİKODRAMA İLE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hazırlayan: Dr. Tayfun Cucioğlu, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır
53.İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ÖNEMİ
Hazırlayan: PDR. Seriye Çatak, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İlkay Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır
54.ERGENLERDE PROBLEM/SORUN ÇÖZME BECERİLERİNİN PSİKODRAMA İLE ARTIRILMASI
Hazırlayan: PDR. Banu Şener, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
0533 939 06 30
55.KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA HİZMET VEREN BİR GRUP BAKICI ANNENİN DEPRESİF
DUYGULARININ PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE AZALTILMASI
Hazırlayan: Psk. E.Seyla Karakum Albayrak, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
56.ERGEN ANNELERİNDE EMPATİ BECERİLERİNİN PSİKODRAMA İLE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hazırlayan: SHU. Suzan Oktay, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
57.AİLE EĞİTİMİ ALAN ANNELERİN PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI SONRASINDA TUTUM VE
DAVRANIŞLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
Hazırlayan: SHU. Serbilgül Bakır, İstanbul-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
58.TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN
ETKİSİ
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Sürel Karabilgin, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş
59.PSİKODRAMA SONUCUNDA KİŞİSEL GELİŞİMİN EKİP OLUŞUMUNA YANSIMALARI
Hazırlayan: Dr. Perihan Etiz, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş
60.ON DÖRT CESUR YÜREK KARŞIYAKA TOPLUM MERKEZİNDE BİR GRUP KADINLA YAPILAN
PSİKODRAMATİK GRUP TERAPİSİ UYGULAMASI VE ROL KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
Hazırlayan: Dr. Meral Genç, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş
61.KIZ YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN BİR GRUP GENÇ İLE PSİKODRAMA YOLUYLA SOSYAL
BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Hazırlayan: PDR. Nilgül Öktem, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş
62.PSİKODRAMA ÇALIŞMALARINDA CANLI MÜZİKLE ISINMA
Hazırlayan: Dr. Ayhan Taşpınar, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş
63.“SPİNA BİFİDA ANNELERİ” İLE PSİKODRAMATİK BİR YOLCULUK BELİRSİZLİK, KRİZ, UYUM VE
KABUL SÜRECİNİN YARALADIĞI BENLİK GELİŞİMİNE, PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN ONARICI
YAKLAŞIMI
Hazırlayan: Dr. Aliye Ercan, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A.M. Aktaş
64.OKUL VELİLERİ İLE BİR PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Ayşe Yasemin Reşitoğlu, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş
65.MENOPOZLA İLİŞKİLENDİRİLEN BELİRTİLER ÜZERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: Uzm. Psk. Cennet Şafak, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş
66.BİR GRUP LİSE ÖĞRENCİSİ İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Uzm. Dr. G. Berna Gökengin, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş
67.PSİKODRAMATİK GURUP SÜRECİNİN KİŞİSEL GELİŞİME VE SOSYOMETRİK ÖRÜNTÜYE ETKİSİ
Hazırlayan: Prof. Dr. Gülçin Başdemir, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş
68.GENEL KADINLARIN SOSYAL VE AİLE İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMATİK BİR
GRUP UYGULAMASI
Hazırlayan: Dr. Habibe Güneş, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A.M. Aktaş
69.BİR İLKÖĞRETİM OKULU OKUL-AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ VELİ VE ÖĞRETMENLERİYLE “İLETİŞİM”
KONULU PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Uzm. Dr. H. Hüsnü Uğur, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
70.PSİKODRAMADA AĞIRLIKLI OLARAK SİMGESEL DIŞAVURUMU SAĞLAYAN TEKNİKLERİN
KULLANILMASI
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Işıker, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
71.ERGENLERDE PSİKODRAMA TEKNİKLERİNİN İLETİŞİM KURMA BECERİLERİNE ETKİSİ (KENDİSİYLE
– YAKIN İLİŞKİLERİYLE – SOSYAL ÇEVRESİYLE)
Hazırlayan: Yük. Hem. Nurdan Yoldaş, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
72.PSİKODRAMADAHATIRLAMALAR ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
Hazırlayan: Dr. Adile Öniz, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
73.HEMŞİRELİK VE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu, İzmir-2006
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın
74.PSİKODRAMA YÖNTEMİYLE HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Hazırlayan: Doç. Dr. Figen Çulha Ateşçi, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N. Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
75.İÇ DÜNYALAR: KARŞIYAKA TOPLUM MERKEZİNDE BİR GRUP KADINLA YAPILAN PSİKODRAMA
GRUP UYGULAMASI
Hazırlayan: Yük. Hem. Nurten Dalgın, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
76.KORUYUCU AİLE OLAN KADINLARLA YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Dr. Mediha Özenmiş, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
77.SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDE PSİKODRAMA BİR MODEL ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Uz. Dr. Bülent Pişmişoğlu, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
78.BESLENME DAVRANIŞI DEĞİŞİKLİĞİNDE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Uz. Dr. Turabi Yerli, İstanbul-2007
Tez Danışmanı: Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek
79.SORUN ÇÖZME BECERİ EĞİTİMİNDE PSİKODRAMANIN KULLANIMI
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Sevim Ulupınar Alıcı, İstanbul-2007
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş
80.KÜÇÜK DEV RUHLAR
Hazırlayan: Dr. Turan Amas, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş
81.TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE PSİKODRAMATİK GRUP SÜRECİ
Hazırlayan: Psk. Dr. Ayşe Eryavuz, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş
82.PSİKODRAMA ARACILIĞIYLA SINAV KAYGISIYLA YÜZLEŞMEK
Hazırlayan: Uzm. Dr. Firdevs Seyfe Şen, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş
83.HEMŞİRE HASTA İLİŞKİSİNDE İLETİŞİM VE EMPATİNİN PSİKODRAMADA ÇALIŞILMASI
Hazırlayan: Uz. Psk. Güzin Uğur, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler
84.GRUP PSİKOTERAPİSİNDE PSİKODRAMA YÖNTEMİNİN DEPRESYON TEDAVİSİNE KATKISI
Hazırlayan: Dr. Sezin Uysal, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler
85.PSÖRİYASİSLİ HASTALARDA PSİKODRAMA: STRES VE STRESLE BAŞETME
Hazırlayan: Doç. Dr. Filiz Karadağ, İzmir-2007
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler
86. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ ANNELERDE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: PDR. Nuriye Güler, İstanbul-2007
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler
87. KRONİK ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKODRAMAYLA SOSYAL İŞLEVSELLİĞİN ARTTIRILMASI
Hazırlayan: Psk. Burak İsmanur, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Psk. B. Tunak
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut, Psk. B. Tunak
88.SAĞLIKLI DUYGUSAL İLİŞKİLER GELİŞTİRMEDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Türkan Doğan, Ankara-2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. I. Bulut
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. I. Bulut, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Uzm. Dr. E. Kapkın
89.PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ VE PSİKODRAMA
Hazırlayan: PDR. Şennur Günay Aksoy, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Psk. Z. Yerlikaya
90.DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE
EBEBEVEYNLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN KULLANIMI
Hazırlayan: Uzm. Dr. A. Pınar Vural, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
91.GENÇLİK BİRİMİNE BAŞVURAN SORUNLU ERGENLERLE BİR PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Dr. Saniye Korkmaz Çetin, İzmir-2008
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. Z. Yerlikaya
92.SINAV KAYGISI YAŞAYAN ERGENLERLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: PDR: Şükran Arslan Dikme, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Psk. Z. Yerlikaya, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
93.ERGEN AİLELERİ İLE BİR PSİKODRAMA UYGULAMASI
Hazırlayan: Dr. Nurcan Arslantürk, İzmir-2008
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. Z. Yerlikaya
94.PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞANLARLA ETKİ OLUŞTURMADA PSİKODRAMANIN KULLANIMI
Hazırlayan: Uzm. Dr. Aslı Sarandöl, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. I. Bulut, N. Eracar
95.ŞİZOFRENİ HASTA AİLELERİ İLE PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Uz. Dr. Derya İren Akbıyık, Ankara-2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
96.GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN BİR GRUP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİSİNİN BENLİK TASARIMLARININ VE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN PSİKODRAMA YOLUYLA
GELİŞTİRİLMESİ
Hazırlayan: SHU Uyanık Atik, Ankara-2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
97.ERKEN ÇOCUKLUK TRAVMALARININ ERİŞKİN YAŞAMDAKİ ETKİLERİNİN VE KUŞAKAŞKIN
İZLERİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI, İŞLENMESİ VE ONARILMASINDA PSİKODRAMANIN YERİ
Hazırlayan: SHU Tülin Kuşgözoğlu, Ankara-2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner
98.ANNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDE PSİKODRAMA UYGULAMALARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Hazırlayan: PDR Necla Taşpınar, İstanbul-2008
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. İ. Doğaner
99. ZORUNLU TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK BOZUKLUK TANILI OLGULARDA PSİKODRAMA SÜRECİ
Hazırlayan: Uzm. Dr. Mehmet Can Ger, İstanbul-2009
Tez Danışmanı: Doç. Dr. G. Şendil
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. G. Şendil, Dr. M. Genç, Prof. Dr. I. Bulut
100. BİR GRUP KADINDA KADINLIK ROLLERİNİN ELE ALINIŞI VE YENİDEN DÜZENLENMESİNDE
PSİKODRAMATİK SÜRECİN İŞLEVİ
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ş. Sema Karakelle, İstanbul-2009
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,Prof. Dr. A.M. Aktaş
101. ANNELİK ROLÜNÜN PSİKODRAMA SÜRECİNDE DİLE GELİŞİ
Hazırlayan: PDR. Filiz Torun, İstanbul-2009
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A.M. Aktaş
102. EMEKLİLİK VE ROL DEĞİŞİKLİKLERİ
Hazırlayan: Dr. Nilüfer Ülgener, İstanbul-2009
Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A.M. Aktaş
103. KAYIP YAKINLARI İLE PSİKODRAMA
Hazırlayan: Dr. Canel Bingöl, İstanbul-2010
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.M. Aktaş, Dr. N. Sarımurat Baydemir,
Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
104. PSİKODRAMANIN DİYALİZ HASTALARINDA UYGULANMASI
Hazırlayan: Dr. Emel Atik, İstanbul-2010
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,
Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir, Prof. Dr. A.M. Aktaş
105. SOSYAL HİZMETLER ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA BAĞLI ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN EV
SORUMLULARI İLE YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI
Hazırlayan: PDR Elif Şahin, İstanbul-2010
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,Prof. Dr. O. Çam
106. MEMESİ ALINMIŞ BİR GRUP KADINA KADINLIK, CİNSELLİK ve BEDEN TEMALARI TEMELİNDE
PSİKODRAMA UYGULAMASI
Hazırlayan: Psk. Ebru Sorgun, İstanbul-2010
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır
Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın
107. MOR’UN YOLCULUĞU
Hazırlayan: Dr. Ali Murat Sakın, İzmir-2010
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Psk. B. Kırlangıç Şimşek,
Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar
108. PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE YAŞAM SENARYOLARINA BAKIŞ
Hazırlayan: SHU Murat Gezgin, İzmir-2010
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A.M. Aktaş
109. AİLE İÇİ İLETİŞİM SORUNU OLAN KADINLAR ÜZERİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: SHU Canan Udil, Ankara-2010
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. O. Özdel
110. ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ BAĞLANMA BOYUTLARI VE SOSYAL ATOM ÖLÇEĞİ
DEĞİŞKENLERİYLE İLİŞKİLERİ
Hazırlayan: Prof. Dr. Süheyla Ünal, Ankara-2010
Tez Danışmanı: Psk. B. Kırlangıç Şimşek
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Sayman, Psk. B. Kırlangıç Şimşek,
Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu
111. ZORUNLU GÖÇ DENEYİMİNİN KUŞAKLARARASI İLETİMİ
Hazırlayan: Ebru Çakıcı, Kıbrıs- 2010
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın
Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Uzm. Dr. E. Kapkın, Uzm. Psk. F. Sayman
112. TEZİN BAŞLIĞI: MEME KANSERİ GEÇİRMİŞ BİR GRUP KADININ KENDİNİ İFADESİNDE SANAT VE
PSİKODRAMA
Hazırlayan: Uzm. Psk. Aslıhan Kurt, İstanbul-2011
Tez danışmanı: Prof. Dr. A.Kayır
Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A.Mavili Aktaş, Prof. Dr. A. Kayır
113. LİSE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE 8. SINIF VELİLERİYLE PSİKODRAMATİK SOSYOMETRİK GRUP
TERAPİSİ UYGULAMALARI
Hazırlayan: Esin İnce, İzmir-2011
Tez danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner
Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Psk. B.Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. İ. Doğaner
114. ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARDA PSİKODRAMA
Hazırlayan: İlknur Efeçınar Kurt, İstanbul-2011
Tez danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,
Prof. Dr. A.Mavili Aktaş, Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,
115. ALKOL - MADDE KLİNİĞİ’ NDE ÇALIŞANLARIN TEDAVİ EDİCİ NİTELİKLERİNİN ARTIRILMASINDA
PSİKODRAMANIN YERİ
Hazırlayan: Uzm. Dr. Umut Mert Aksoy, İstanbul- 2011
Tez danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı
Jüri Üyeleri : Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Uzm. Psk. F. Yazıcı
116. BİR SAĞLIK KURUMUNDA ÇALIŞANLARIN EMPATİ GELİŞİMİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: Barış Tok, İstanbul-2011
Tez danışmanı: Psk. F. Sayman
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Psk. N. Özçete, Uzm. Dr. E. Kapkın
117. MEME KANSERİ OLAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI BÜYÜME: PSİKODRAMATİK BİR
YAKLAŞIM
Hazırlayan: Gözde Özer Danış, Ankara, 2011
Tez danışmanı: Bahar Gökler
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. O. Çam, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler
118. SINAV KAYGISI YAŞAYAN BİR GRUP ÖĞRENCİ VE ANNELERİYLE YAPILAN PSİKODRAMA GRUP
ÇALIŞMASI
Hazırlayan: Kadriye Şimşek, İzmir-2011
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Emre Kapkın
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.Kayır, Prof. Dr. A.Mavili Aktaş
119. RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EMPATİ KURMA BECERİLERİNDE
PSİKODRAMANIN ETKİSİ
Hazırlayan: Özlem Alanlı, İstanbul-2011
Tez danışmanı: Psk. F. Sayman
Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Psk. N. Özçete, Doç. Dr. O. Özdel

Benzer belgeler