öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu

Yorumlar

Transkript

öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
AÇIKLAMALAR
Dersin Adı
Mesleki İngilizce V
Dersin Kodu
ENG 411
Dersin Türü
(Zorunlu,
Seçmeli)
Dersin Düzeyi
(Önlisans,
Lisans, Yüksek
Lisans
Doktora)
Zorunlu
Lisans
Dersin Yılı
4
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
4
Dersin
Öğretim
Elemanı
Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
ÖÇ1. Okuma becerilerini geliştirme
ÖÇ2. yeni kelime grupları öğrenme
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ3. akademik paragraflar ve makaleler yazma
ÖÇ4. hedef dilde temel edebi analizler yapma
ÖÇ5. dil bilgisini geliştirme
Dersin Veriliş
Biçimi (Yüz
yüze, Uzaktan
Eğitim, vb.)
Dersin
Önkoşulları ya
da Eş Koşulları
Yüzyüze
Yok
Önerilen
Dersler
Yok
HAFTA
Dersin İçeriği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KONULAR
Johanna
Johanna
Eleven
The Fun They Had
The Fun They Had
Two Thanksgiving Day Gentlemen
Two Thanksgiving Day Gentlemen
The Mirror
You Go Your Way, I’ll Go Mine
You Go Your Way, I’ll Go Mine
Home
Home
The Woman
Tigress & Her Mate
Kay, J and Gelshenen, R (2001). Discovering Fiction 1. New York: Cambridge
University Press
Zorunlu ya da
Önerilen
Kaynaklar
Öğretim
Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirm
e Yöntemi ve
Kriterler
Dersin
Öğretim Dili
Staj/Uygulama
Writing Booklet (ELDBU-CDU) (2008)
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) metot ile geliştirilir
1 Arasınav, 1 Son Sınav, Derse katılım ve ödevler
İngilizce
Yok

Benzer belgeler

ENG 206 AKTS

ENG 206 AKTS ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU BAŞLIKLAR

Detaylı

ENG 232 AKTS - Yabancı Diller Yüksekokulu

ENG 232 AKTS - Yabancı Diller Yüksekokulu Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora)

Detaylı

Kitap Listesi

Kitap Listesi 8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Detaylı

Davranışsal Finans

Davranışsal Finans DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı

Detaylı