genel bilgiler - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

genel bilgiler - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
I - GENEL BİLGİLER
A- VİZYON VE MİSYON
VİZYONUMUZ
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 Haziran 1949 yılında kurulmuş en önemli
simgelerinden birisi olarak ve Ulu Önder Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin
Temeli Kültürdür.” vecizesinden hareketle Genel Müdürlüğümüz; Türk tiyatro
sanatının yurt içinde gelişmesini ve yaygılaşmasını, yurt dışında tanıtılmasını
sağlamak, yerli ve yabancı eserlerle Türk toplumunun genel eğitimini, yurt ve
güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk Kültürünü besleyerek temel
değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak, sanat ve estetik
duygusunu geliştirmektir.
MİSYONUMUZ
Genel Müdürlüğümüzün her türlü sanatsal etkinliklerden birinci derece
sorumlu olmasından dolayı; Kültürel gelişmemize katkıda bulunmak, şive birliğinin
sağlanmasına çalışmak, yerli yazarların yetişmesine yardımcı olmak, milli
repertuarı oluşturmak, dünya klasiklerini, tiyatro sanatındaki yenilikleri tanımak,
tiyatroyu yurt içinde yaymak, Türk oyun yazarlarının eserlerinin yabancı ülkelerde
tanıtılmasına yardımcı olmak, yabancı sanat adamlarıyla işbirliği yaparak
ülkemizle, diğer ülkeler arasındaki kültürel işbirliğinin gelişmesine katkıda
bulunmak, gerektiğinde tiyatrolar açmak, milli ve milletlerarası festivallere
katılmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz, nitelikli Türk eserleri ile evrensel
değerdeki yabancı eserleri yüksek düzeyde temsil etmek, kültürel gelişmemize
katkıda bulunmak, Türk dilinin en iyi şekilde telaffuzunu yaygınlaştırmak, şive
birliğinin sağlanmasına çalışmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesine yardımcı
olmak, milli repertuarı oluşturmak, dünya klasiklerini ve tiyatro sanatındaki
yenilikleri tanıtmak, tiyatro sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, tiyatroyu yurt
içinde yaymak, Türk oyun yazarlarının eserlerinin yabancı ülkelerde tanıtılmasına
çalışmak, yabancı sanat adamlarıyla işbirliği yaparak ülkemizle diğer ülkeler
arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde tiyatrolar açmak,
milli ve milletlerarası festivallere katılmak, amacıyla 5441/1310 Sayılı Yasa’yla
kurulmuştur.
1
I - GENEL BİLGİLER
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün; 14 adet Hizmet Binası, Sanat
Teknik Müdürlüğü’ne bağlı idari birimler ile atölyelerinin bulunduğu Macunköy’deki
1 adet Tesis, 34’ü yerleşik, 3’ü turne düzeninde olmak üzere toplam 37 sahnesi, 2
adet dekor deposu bulunmaktadır. Kurumun 27’si Genel Müdürlükte, 18 adedi de
taşrada olmak üzere toplam 45 adet hizmet aracı bulunmaktadır.
2- Örgüt Yapısı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan Devlet Tiyatrosu 1 Ekim 1949 yılında
Büyük Tiyatroda "Faust", Küçük Tiyatroda "Küçük Şehir" adlı oyunlarla açıldı.
1958 sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Devlet Opera ve Balesi
Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı.
1960 yılında ise Devlet Opera ve Balesi yeni bir kararla tekrar Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlandı.
1965 yılında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın
içinde oluşturulan Kültür Müsteşarlığına bağlandı.
13 Haziran 1966 yılında Devlet Opera ve Balesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın
kararıyla yeniden Devlet Tiyatrolarından ayrıldı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesini birbirinden
ayıran yasa 14 Temmuz 1970 yılında çıkarılmıştır.
1971 Temmuzunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yeni kurulan Kültür
Bakanlığı'na bağlandı, aynı yılın sonunda, Kültür Bakanlığı, müsteşarlık olarak Milli
Eğitim Bakanlığına bağlandı.
Devlet Tiyatrolarının bağlı olduğu Kültür Müsteşarlığı 7 Haziran 1972 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılarak, Başbakanlığa bağlandı. Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü 17 Kasım 1974 yılında yeniden kurulan Kültür Bakanlığı içinde
yer aldı.
25 Kasım 1981 yılında birleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.
2
I - GENEL BİLGİLER
2 Mart 1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıkları ayrıldı. Tüzel Kişiliğe haiz
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar arasında
kalmıştır.
29 Nisan 2003 tarihinde Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı ile birleşti. Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar
arasında yer aldı.
Genel Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Bütçeli bir
kuruluştur. Kurumun merkezi Ankara’da olup teşkilat yapımız Merkez ve Taşra
Teşkilatı olmak üzere ikili yapıya sahiptir. Merkezde Genel Müdür, üç Genel Müdür
Yardımcısı ve Başrejisör yönetiminde ana ve yardımcı hizmet birimlerinden
oluşmaktadır.
Taşra teşkilatlarımız ise il bazında sanat yönetmeni ve yardımcıları
yönetiminde örgütlenmiştir.
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanununun 15.
maddesiyle, Genel Müdürlüğümüzde Strateji Geliştirme Müdürlüğü kurulmuş ve
merkez teşkilat şemamızda yer verilmiştir.
3
3-
KONYA
VAN
ERZURUM
SİVAS
ANTALYA
DİYARBAKIR
TRABZON
ADANA
BURSA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
TİYATRO
MÜDÜRLÜKLERİ
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4
TESİSLER ŞB.MD.
SOSYAL İŞ. ŞB.MD.
TEKNİK İŞ. ŞB.MD.
BELGELİK ŞB.MD.
GENEL EVRAK VE
ARŞİV ŞB.MD.
AYNİYAT
SAYMANLIĞI
SAYMANLIK
STRATEJİ
GELİŞTİRME MD.
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
DANIŞMA VE
DENETİM BİRİMLERİ
İDARİ İŞLER ŞB.MD.
İDARİ VE MALİ
İŞLER DAİ. BŞK.
PERSONEL ŞB.MD.
EĞİTİM ŞB.MD.
PERSONEL
TAHAKKUK ŞB.MD.
PERSONEL VE EĞİ.
DAİRESİ BŞK.
SAVUNMA
UZMANLIĞI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARI
LEVAZIM ŞB.MD.
SANAT TEKNİK
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞDRAMATURGLUK
ÇOCUK TİYATROSU
BİRİMİ
DIŞ İLİŞKİLER VE
FESTİVALLER BİRİMİ
BAŞREJİSÖRLÜK
SANATSAL ANA
HİZMET BİRİMLERİ
GENEL MÜDÜR
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER ŞB.MD.
TURNE ORG. VE
PROG.BİRİMİ
DİSİPLİN KURULU
EDEBİ KURUL
SANAT VE
YÖN.KURULU
KURULLAR
TEŞKİLAT
ŞEMASI
I - GENEL
BİLGİLER
Bilgi kaynaklarımız; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5441/1310 Sayılı
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve bu Kanunlara dayalı yayımlanan
yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzün bilişim sistemini yürüten bir Bilgi İşlem Birimi
bulunmaktadır. Birimimiz Tahakkuk ve Levazım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak
görev yapmaktadır. O’nun emrine verilen 1 memur ve 4 adet şirket çalışanı ile (2
Web Sayfası Tasarımcısı, 1 Bilgi İşlem Teknik Elemanı, 1 Bilgi İşlem Gişe Sistem
Çalıştırıcısı) takviye edilerek bilgi işlem birimi oluşturulmuştur.
SİSTEMİMİZDE
Devlet Tiyatroları www.dtgm.gov.tr Internet sitesi online bilet satış hizmeti
vermektedir.
www.devtiyatro.gov.tr Internet sitesinde sezonda oynanan oyunların geniş
içeriğini, Devlet Tiyatrosu ve Dünya Tiyatrosuyla ilgili haberleri güncel olarak
vermektedir.
Merkezde ve 12 Yerleşik Bölgemizde Gişe otomasyon sitemizde biletlerimiz
satılmaktadır.
Merkez ve Taşra Birimlerimizin hizmet birimlerinin tamamı bilgisayar
sistemimizin içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
SUNUCULAR
Genel Müdürlüğümüzün bilişim alt yapısında 5 server + 2 yedek server ile
bunları besleyen 2 Adet UPS, Network sisteminin güvenliği için Friwall ile
merkezde 350 Masaüstü Bilgisayar, 200 yazıcı, 20 Adet Loptop bulunmaktadır.
I - GENEL BİLGİLER
4- İNSAN KAYNAKLARI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı toplam
kadro sayısı 632, Merkez Teşkilatında 123, Taşra Teşkilatında 269 olmak üzere
toplam 392 kadrolu personel görev yapmaktadır. Ayrıca 136 sayılı kanunla değişik
5
5441 sayılı kanuna göre istihdam edilen Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulatıcıları
olmak üzere Merkez Teşkilatında 182 adet, Taşra Teşkilatında 1386 adet olmak
üzere 1568 adet sözleşmeli pozisyon bulunmakta olup bunların 1291 adedi
doludur. Ayrıca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılmak üzere 7 adet
sözleşmeli personel istihdam edilmiştir.
2006 yılı içinde KPSS sınavı sonucunda Merkez ve Taşra Teşkilatında
çalıştırılmak üzere toplam 38 eleman temin edilmiş bunlardan 33 tanesi göreve
başlamıştır.
Genel Müdürlüğümüz hizmet satın alması yolu ile Rejisörler, Dekoratörler,
Kostüm Kreatörleri, Işık Tasarımcıları, Koreograflar, Müzik vs. ile Konservatuar
öğrencileri, sözlü sözsüz Figüranlar çalıştırdığı gibi hizmet satın alması yoluyla
Temizlik ve Güvenlik elemanları çalıştırmaktadır.
Sanatçı Sayısı
Teknik Personel Sayısı
Memur Sayısı
: 715
: 576
: 392
TOPLAM : 1.683
I - GENEL BİLGİLER
5-
Sunulan Hizmetler
6
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü nitelikli Türk eserleriyle evrensel
değerdeki yabancı eserleri yüksek düzeyde temsil etmek, tiyatro sanatını
geliştirmek, yaygınlaştırmak ve toplumun tiyatro ihtiyacını karşılamak, tiyatro
sanatı aracılığıyla yurtdışında Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe’yi en iyi şekilde
seslendirmek, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek amacı ile 2005-2006 Tiyatro
Sezonunda (01 Ekim 2005 – 30 Eylül 2006) 126 oyun sahnelenmiştir.
Genel Müdür başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları ile Başrejisör,
Başdramaturg ve Dramaturglar ile Yerleşik Tiyatro Müdürlerinin, Yardımcılarının,
Yönetmen ve Dekoratörlerinin katılımıyla “Koordinasyon Toplantısı” Mayıs ayında
kararlaştırılan repertuarla, provalarını tamamlayan oyunlarımız Ekim-KasımAralık/2006 tarihlerinde prömiyerlerini yaparak, 2006-2007 Tiyatro Sezonuna
başlanmış olup Eylül 2007 tarihine kadar faaliyetlerimiz devam edecektir.
Genel Müdürlüğümüzün atölyelerinde imal edilen kostüm, dekor ve
aksesuar malzemeleri bulunan üniversiteler, lise ve dengi okullar, ilköğretim
okulları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin
sanatsal faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla verilmektedir.
Salonlarımız yukarıda bahsi geçen kuruluşların sanatsal faaliyetleri için
ücretsiz olarak tahsis edilmektedir.
Çayyolu Tiyatro Salonu inşaatı tamamlanarak 11 Nisan 2006 tarihinde “EL
ELE” adlı oyunla faaliyete açılmıştır.
Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi 9 Mart 2006 tarihinde “MASAL
BAHÇESİ” adlı çocuk oyunuyla faaliyete geçmiştir.
Küçük Tiyatro Salonu restorasyon çalışmaları bitirilerek 11 Ocak 2006’da
“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR” adlı oyunla faaliyete geçmiştir.
İstanbul Şişli Cevahir Sahnesi 24 Aralık 2006 tarihinde “KURŞUN
ASKERİN UTANCI” adlı çocuk oyunuyla faaliyete geçmiştir.
İstanbul’da TİM Sahnesi 14 Kasım 2006 tarihinde “TATLI KAÇIK adlı
oyunla faaliyete geçmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
Ankara, İstanbul, İzmir’de sahne açma çalışmalarımız devam etmekte olup,
Ankara’da ATO ile İstanbul’da Bahçeşehir, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile İzmir
Tekel Binasının Tiyatro Salonu’na dönüştürülmesi çalışmaları devam etmekte
7
olup, bu aşamada İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
tarihinde tiyatro severlerin hizmetine açılmıştır.
11 Aralık 2006
Aydın’da Şükran Güngör Sahnesi 09 Ekim 2005 tarihinde turne
düzeninde İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün sahnelediği “DELİ DUMRUL” adlı
oyunla faaliyete geçmiştir.
Antalya’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki Konferans Salonu tadilat
yapılarak tiyatro salonuna dönüştürülmüştür.
Yeni oyun
düzenlenmiştir.
yazarlarının
yetişmesi
için
“Oyun
Yazma
Yarışması”
Çocuk Birimi kurularak çocuk tiyatrosunun daha çok önemsenmesi
sağlanarak çocuk oyunları sayısı artırılmıştır.
Dış İlişkiler ve Festivaller Birimi kurularak yurtdışı ilişkilerimiz daha
yoğunlaştırılarak uluslar arası festivaller düzenlenmiş ve katılınmıştır. Uluslararası
festivallerimizin sayısı artırılmış ve kapsamı genişletilmiştir.
Çalışmayan oyuncu sayısı %40’lardan %9’lara düşürülmüştür.
Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa gelecek sezonun repertuarı 27 Mart
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ’nde belirlenerek, rejisör ve dekoratörleri tespit edilip,
dekor ve kostüm hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
Konya ve Bursa Devlet Tiyatrosunun onarım ve tadilat çalışmaları devam
etmekte olup, çalışmaların 2007 yılı Mart ayında bitirilmesi planlanmaktadır.
1999 yılından beri yapılamayan “Görevde Yükselme
Değişikliği” sınavı için 71 personelimize kurs verilmiştir.
ve
Unvan
“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı 24 Ağustos 2006
tarihinde yapılmıştır. Sınavda başarılı olan 6 İdare Müdürü, 9 Şube Müdürü, 6
Ayniyat Saymanı, 2 Eğitim Uzmanı, 1 Şef ve 2 Memur personelimizin üst görevlere
atamaları yapılmıştır.
KPSS Sınavı sonucuna göre 38 kişinin ataması yapılmıştır.
I - GENEL BİLGİLER
22-25 Aralık 2006 tarihleri arasında “Sözleşmeli Personel Sınavı”
yapılmıştır. Kondüvit, Sahne Demircisi, Sahne Mekanikçici, Atölye Ressamı,
Dramatug, Kartonpiyer, Reji Asistanı, Sahne Kunduracısı, Kostüm Kreatörü,
8
Sahne Amiri ve Sahne Kostümcüsü olmak üzere toplam 20 kişi göreve
başlamıştır. Suflör, Sahne Makinisti, Sahne Işıkçısı, Aksesuarcı, Sahne Boyacısı,
Sahne Marangozu, Sahne Terzisi ve Perukacı unvanlarının sınavları başvuru
sayısının fazla olmasından dolayı 2007 yılına ertelenmiştir.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN EĞİTİM ALANINDA YAPMIŞ OLDUĞU
HİZMETLER
Akademik Eğitimler;
¾
Ocak 2006 tarihinde üst ve orta kademe yöneticilerimize Kamu Yönetim
Uzmanları tarafından “Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi” konulu seminer
verilmiştir.
¾
Şubat 2006 tarihinde üst ve orta kademe yöneticilerimize Ankara
Üniversitesi Eğitim Birimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
tarafından “Empati” konulu seminer verilmiştir.
¾
Şubat 2006 tarihinde şef, bilgisayar işletmeni ve memurlarımıza Ankara
Üniversitesi Eğitimcileri tarafından “Halkla İlişkiler” konulu seminer verilmiştir.
¾
Mart 2006 tarihinde üst ve orta kademe yöneticilerimize Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Ömer PEKER tarafından “Kişisel ve Kurumsal Değişim” konulu seminer
verilmiştir.
¾
Mart 2006 tarihinde idari ve sözleşmeli personelimize Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer
PEKER tarafından “Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi” konulu seminer
verilmiştir.
¾
Nisan 2006 tarihinde üst ve orta kademe yöneticilerimize Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Ömer PEKER tarafından “Yaşamsal ve Kişisel Rotalama” konulu seminer
verilmiştir.
¾
Mayıs 2006 tarihinde üst ve orta kademe yöneticilerimize Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Ömer PEKER tarafından “Stratejik Planlama ve Vizyon Geliştirme” konulu
seminer verilmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
Kurum İçi Eğitimler;
9
¾
Ocak 2006 tarihinden itibaren ilgili idari personelimize üst düzey yöneticileri
tarafından “Analitik Bütçe” konulu eğitim semineri verilmiştir.
¾
2006 yılında yapılan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı
için ilgili personelimize, üst yöneticilerimiz ve Devlet Personel Başkanlığı
tarafından toplam 75 saat hazırlık eğitimi verilmiştir.
¾
Ekim 2006 tarihinde kurumumuz personeline Bakanlığımız Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “Yazışma ve Dosyalama Teknikleri” konulu
eğitim semineri verilmiştir.
KAZANDIĞIMIZ ÖDÜLLER
Afife Jale Ödülü;
İstanbul Devlet
Prodüksiyon Ödülü,
Tiyatrosuna
“UYARCA”
adlı
oyunla
İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “UYARCA”
çalışması ile En İyi Işık Tasarımı Ödülü, Yakup ÇARTIK’a,
En
Başarılı
adlı
oyundaki
18. Kristal Elma Başarı Ödülü;
“TİYATRO HER YERDE” ve “HAYAT SAHNEDE” kampanyalarının
bütünleştiği özel bir çalışma ile farklı ve dikkat çekici afişlerle kazanılmıştır.
Ulusal İsmet KÜNTAY Tiyatro Ödülleri;
Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “AYAK BACAK FABRİKASI”
oyunundaki yönetimiyle En İyi Yönetmen Ödülü; O.Coşkun IRMAK,
İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “TEK KİŞİLİK DÜET”teki oyunuyla
Özel Ödülü; Ayşen İNCİ,
Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “AYAK BACAK FABRİKASI”
oyunundaki müziğiyle En İyi Müzik Ödülü; Tunay UZUNER,
I - GENEL BİLGİLER
İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “ÖLÜMSÜZLER” oyunundaki
rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü; Adnan BİRİCİK,
10
Sanat Kurumu 2005-2006 42. Geleneksel Tiyatro Ödülleri
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “ANTIGONE” ve “SALOME” adlı
oyunlardaki sahne yorumlarıyla En İyi Yapım Ödülü; Ayşe Emel MESCİ ve Müge
GÜRMAN,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “SALOME” adlı oyunun yönetmeni
En İyi Yönetmen; Müge GÜRMAN’a,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “YILDIZ OLMAK KOLAY MI” adlı
oyundaki performansıyla Övgüye Değer Kadın Oyuncu; Servet PANDUR’a,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “ANTIGONE” ve “HAYATI
YAŞAMAK” adlı oyunlardaki çalışması ile En İyi Sahne Tasarımı; Murat
GÜLMEZ’e,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “SALOME” adlı oyundaki yaratıcı
giysi tasarımı ile Arzu KAPROL’e ve “HAYATI YAŞAMAK” adlı oyundaki dönem
kostümlerindeki başarısı ile Funda ÇEBİ’ye, En İyi Giysi Tasarımı;
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “ANTIGONE” adlı oyundaki
çalışması ile En İyi Işık Tasarımı; Zeynel IŞIK’a,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği
çalışması nedeniyle En İyi Müzik; Erkan OĞUR’a,
“SALOME”
adlı
oyundaki
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “ANTIGONE” adlı oyunun çevirisi
nedeniyle En İyi Çeviri; Güngör DİLMEN’e;
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “ANTIGONE” adlı oyundaki
çalışması ile En İyi Hareket Tasarımı; Ayşe Emel MESCİ’ye,
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “KELOĞLAN KELEŞOĞLAN” adlı
oyundaki yönetimiyle Jüri Özel Ödülü; Ulviye BURSA’ya,
LIONS Ödülü;
“AYAK BACAK FABRİKASI” adlı oyunla Trabzon Devlet Tiyatrosu’na,
I - GENEL BİLGİLER
11
Altın Ağaç Ödülü;
“OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL” adlı oyunla Tunus Ben Arous
Uluslararası Akdeniz Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde Bursa Devlet
Tiyatrosuna,
Altın Lale Ödülü;
İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “UYARCA” adlı oyunun yönetmeni
Şakir GÜRZUMAR En İyi Yönetmen Ödülünü almışlardır.
a) YERLEŞİK BÖLGE TİYATROLARININ FAALİYETLERİ;
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana,
Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Sivas, Erzurum, Van ve Konya (Gaziantep, Çorum,
Aydın) illerinde bulunan 37 sahnesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Henüz gerekli idari kadrolar sağlanamadığı için yerleşik düzene geçemeyen
Gaziantep, Çorum ve Aydın illerinde de turne düzeninde olmak üzere, sezon
boyunca tiyatro hizmeti sunulmaktadır.
Bu bölgelerimizde 68 yerli, 58 çeviri olmak üzere 126 adet eser 4.444 defa
sergilenerek 1.220.149 seyirciye ulaşılmıştır.
I - GENEL BİLGİLER
12
ANKARA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
REJİSÖR
PRÖMİYER TARİHİ
1
FERHAT İLE ŞİRİN
NAZIM HİKMET
TAMER LEVENT
12 NİSAN 2005
2
GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM
HALDUN TANER
SERHAT NALBANTOĞLU
11 ŞUBAT 2005
3
UÇURTMANIN KUYRUĞU
SAVAŞ DİNÇEL
HAKAN ÇİMENSER
17 ŞUBAT 2004
4
YILDIZ OLMAK KOLAY Mı?
N.SIRRI ÖRİK
MEHMET EGE
18 EKİM 2005
5
SEVGİLİ HAYAT
FUNDA ÖZŞENER
VACİDE ÖKSÜZCÜ
11 EKİM 2005
6
ANADOLAR
MUZAFFER İZGÜ
ENSAR KILIÇ
8 KASIM 2005
7
BEN NAZIM HİKMET
NAZIM HİKMET
OLCAY POYRAZ
8
BAHÇEMDEKİ AYI
REFİK ERDURAN
KEMAL BAŞAR
9
MASAL BAHÇESİ
22 KASIM 2005
8 NİSAN 2003
ALİ TOYGUN
OĞUZ TUNÇ
27 KASIM 2005
10 OYUNLARLA YAŞAYANLAR
OĞUZ ATAY
CAHİT ÖZTÜFEKÇİ
22 KASIM 2005
11 GÖLGENİN CANI
FİKRET TERZİ
OSMAN NURİ ERCAN
14 ŞUBAT 2006
12 TEK YOL
AZİZ NESİN
O.COŞKUN IRMAK
14 MART 2006
13 SANDALIM KIYIYA BAĞLI
DİNÇER SÜMER
DİNÇER SÜMER
16 MART 2006
14 SİZ NE DERSİNİZ
FAİK ERTENER
FAİK ERTENER
15 NİSAN 2006
15 AVRUPA KOMEDYASI
ÖZCAN ÖZER
ŞAKİR GÜRZUMAR
13 NİSAN 2006
16 EL ELE "HERŞEYE RAĞMEN"
REFİK ERDURAN
MURAT ATAK
11 NİSAN 2006
17 KELOĞLAN KELEŞOĞLAN
ULVİYE BURSA
ULVİYE BURSA
16 NİSAN 2006
11 OCAK 2005
ÇEVİREN
1
KARIMLA EVLENİYORUM
EPHRAİIM KISHON
HALE KUNTAY
ALİ HÜROL
2
MAVİ KÖPEK
GYULA URBAN
MELTEM KESKİN
GYULA URBAN
12 ARALIK 2004
3
KAÇIK
TOM TOPOR
FİLİZ OFLUOĞLU
HAKAN ÇİMENSER
18 EKİM 2005
4
GÖZLERİN ARDINDAKİ ÇOCUK
NEVA SEMEL
A.ŞİRİN OKYAVUZ YENER
KEMAL BAŞAR
18 EKİM 2005
5
KAYIP TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ (RUZANTE)
ANGELO SAVELLI
NECDET ADABAĞ
ANGELO SAVELLI
07 EKİM 2005
6
İKİ KİŞİLİK HIR GÜR
IONEZCO
ÜLKÜ TAMER
YUNUS EMRE BOZDOĞAN
21 EKİM 2005
7
KENDİME KIYAMAM
CURTH FLATOW
HALE KUNTAY
ALİ HÜROL
8
ATLARI DA VURURLAR
HORACE McCOY
ÖZCAN ÖZER
ŞAKİR GÜRZUMAR
9
BİR YAZ DÖNÜMÜ GECESİ RÜYASI
29 KASIM 2005
12 EKİM 2004
W.SHAKESPEARE
NURETTİN SEVİN
SEMİH SERGEN
10 ANTİGONE
SOPHOKLES
GÜNGÖR DİLMEN
AYŞE EMEL MESCİ
8 KASIM 2005
11 AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR
ALEJANDRO CASONA
MÜŞERREF HEKİMOĞLU
TAYFUN ORHON
6 ARALIK 2005
12 KÖPEK-KADIN-ERKEK
SIBYLLE BERG
SİBEL ARSLAN YEŞİLAY
HAKAN ÇİMENSER
14 ŞUBAT 2006
13 ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK
J. MCCONNELL-M.TRIPP
ÖZDEN GÖKÖZ
BARIŞ EREN
1 ŞUBAT 2005
14 SALOME
OSCAR WILDE
NUREDDİN SEVİN
MÜGE GÜRMAN
25 NİSAN 2006
15 HAYATI YAŞAMAK
WILLIAM SAROYAN
ECE EROĞLU
KEMAL BAŞAR
14 ARALIK 2005
4 MAYIS 2006
I - GENEL BİLGİLER
13
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
REJİSÖR
PRÖMİYER TARİHİ
1
KUVAYİ MİLLİYE
NAZIM HİKMET
ERGUN ORBEY
25 MART 2001
2
FUL YAPRAKLARI
CİVAN CANOVA
TURGAY KANTÜRK
29 MART 2005
3
KURŞUN ASKERİN UTANCI
HALUK IŞIK
OĞUZ TUNÇ
16 EKİM 2005
4
BENERCİ KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜ NAZIM HİKMET
MEHMET ULUSOY
26 MART 2002
5
KAMYON
MEMET BAYDUR
OSMAN WÖBER
21 KASIM 1995
6
BEN RUHİ BEY NASILIM?
EDİP CANSEVER
CÜNEYT ÇALIŞKUR
7
YANGIN DUASI
BERKUN OYA
BERKUN OYA
18 MAYIS 2004
8
HARPUTTA BİR AMERİKALI
CEVAT FEHMİ BAŞKUT
ALİ İPİN
24 OCAK 2006
9
ÖLÜMSÜZLER
MELİH CEVDET ANDAY
SÖNMEZ ATASOY
14 ŞUBAT 2006
HASAN ERKEK
M.LEVENT NİŞ
26 MART 2006
10 YAŞASIN BARIŞ
19 EKİM 2001
ÇEVİREN
1
KIR
MARTIN CRIMP
ROZA HAKMEN
IŞIL KASAPOĞLU
21 EKİM 2003
2
ÇAYHANE
VERN SNEIDER
AYŞE SARIALP
ŞAKİR GÜRZUMAR
9 OCAK 2005
3
MÜFETTİŞ
N.V.GOGOL
NİHAL YALAZA TALU MÜGE GÜRMAN
6 OCAK 2004
4
KAKTÜS ÇİÇEĞİ
BARILLET VEGDERY
ASUDE ZEYBEKOĞL SERPİL TAMUR
30 OCAK 2001
5
DON KİŞOT
CERVANTES
ERKAN DÜNDAR
SEDA YILDIZ
30 EKİM 2005
6
LEENANE'NİN GÜZELLİK KRALİÇESİ MARTİN MC DOWAGH
SEVGİ ŞANLI
CÜNEYT ÇALIŞKUR
2 MAYIS 2000
7
SERSEMLER EVİ
TOBY WILSHER
TOBY WILSHER
19 EKİM 2004
8
ÇOK YAŞA KOMEDİ
ANTON ÇEHOV
YILMAZ GRUDA
IŞIL KASAPOĞLU
9 KASIM 2004
9
ALTIN KIZ
KEVA APOSTOLOVA
İ.BEKİR AĞLAGÜL
ALEKSANDER BEROVSKİ
28 KASIM 2004
10 TEK KİŞİLİK DÜET
TOM KEMPINSKI
LALE EREN DALSAR EMİN OLCAY
8 KASIM 2005
11 BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ
DARIO FO
FÜSUN DEMIRER
20 OCAK 1998
12 TARTUFFE
MOLIERE
ORHAN VELİ KANIK KAZIM AKŞAR
13 UYARCA
FRIEDRICH DURRENMATT
YÜCEL ERTEN
MURAT KARASU
ŞAKİR GÜRZUMAR
20 ARALIK 2005
26 OCAK 2006
I - GENEL BİLGİLER
14
İZMİR DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
REJİSÖR
PRÖMİYER TARİHİ
1 HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM
AZİZ NESİN
FİLİZ ÖVÜN
18 OCAK 2005
2 AYRILIK
BEHİÇ AK
METİN OYMAN
24 EKİM 2002
3 DELİ DUMRUL
GÜNGÖR DİLMEN
DOĞAN YAĞCI
21 EKİM 2004
4 DERYA GÜLÜ
NECATİ CUMALI
EKREM KOCAÇAL
15 KASIM 2005
5 KILÇIK MAHALLESİ
NİLBANU ENGİNDENİZ
EVREN SERTER
20 KASIM 2005
6 YOLCU
NAZIM HİKMET
SEVAL ERÖZMEN
24 KASIM 2005
7 SİHİRLİ KÖPEK
NİL ÜNLÜ AYÇIL
SABİHA SONKAN
27 KASIM 2005
8 İSTANBUL EFENDİSİ
MÜSAHİPZADE CELAL
YAŞAR ÜRÜK
22 ARALIK 2005
9 BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN
TURGUT DENİZER
LEVENT ULUKUT
22 MART 2006
10 YAŞASIN TİYATRO
SÖNMEZ ATASOY
RÜCHAN GÜREL
27 MART 2006
11 UZUN BİR HECEDİR AŞK
HİDAYET SAYIN
ALPTEKİN ERTÜRK
11 NİSAN 2006
12 KEŞANLI ALİ DESTANI
HALDUN TANER
21 HAZİRAN 2006
ÇEVİREN
1 BİR EFES MASALI
GRIGORY GORIN
FİLİZ OFLUOĞLU
BÜLENT ARIN
14 EKİM 2005
2 AŞK DELİSİ
SAM SHEPARD
ŞÜKRAN YÜCEL
EGE AYDAN
24 OCAK 2006
3 7 KADIN
BARBARA SCHOTTENFELD
METİN OYMAN
26 OCAK 2006
BURSA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1 NAFİLE DÜNYA
OKTAY ARAYICI
ERDAL GÜLVER
11 EKİM 2005
2 OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL
ÖZER TUNCA
ÖZER TUNCA
18 NİSAN 2004
3 UÇTU UÇTU MİDAS UÇTU
SALİH KALYON
SALİH KALYON
11 ARALIK 2005
4 AY TEDİRGİNLİĞİ
ÖZEN YULA
BORA ÖZKULA
15 ARALIK 2005
5 HİTİT GÜNEŞİ
TURGAY NAR
ZAFER KAYAOKAY
14 ŞUBAT 2006
ÇEVİREN
1 BİR YASTIKTA
JAN DE HARTOG
ARMAĞAN S.ERSİN BETÜL F.GÖKÇER
17 ŞUBAT 2005
2 PEYNİRLİ YUMURTA
FERENC KARINTHY
F.ÇİĞDEM AYDIN
İPEK BİLGİN
01 KASIM 2002
3 HAYDİ KARINA KOŞ
RAY COONEY
ORHAN AZİZOĞLU
AHMET SOMERS
01 KASIM 2005
4 BABAANNEM YÜZ YAŞINDA
ROBERTO COSSA
ESEN ÇAMURDAN
MEHMET GÖKÇER
22 ŞUBAT 2005
5 BÜYÜK AŞIKLARIN SONUNCUSU
NEIL SIMON
SUNGUN BABACAN MEHMET GÖKÇER
22 OCAK 2004
6 AKVARYUM
ALDO NICOLAI
HASAN LEVENDOĞLU
FERDİ MERTER
27 MART 2006
I - GENEL BİLGİLER
15
ADANA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
REJİSÖR
PRÖMİYER TARİHİ
1
AŞK BİR MASALDIR
GÜNER SÜMER
DARA TAN
8 EKİM 2005
2
EŞEĞİN GÖLGESİ
HALDUN TANER
HALİL AKARSU
28 MART 2006
ÇEVİREN
1
FIRTINA
W.SHAKESPEARE
CAN YÜCEL
JAVOR GARDEV
19 EKİM 2004
2 BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ
DARIO FO
FÜSUN DEMİREL
MUSTAFA KURT
08 KASIM 2005
3
UYUYAN GÜZEL
GRIMM KARDEŞLER
A.SANCER ERSİN
M.VOLKAN BENLİ
30 KASIM 2005
4
ELLERİMİN ARASINDAKİ HAYAT
P.ALEXANDER USTINOV
N.KAYABAL-A.G.ENÇER
SEMİH SERGEN
7 ŞUBAT 2006
5
BÜYÜK MİRAS
G.RUCK-PAUQUET
EDITHA ALNIAÇIK
GÖKHAN DOĞAN
08 HAZİRAN 2006
TRABZON DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1
AYYAR HAMZA
M.ALİ BEY
MÜNİR CANAR
2 MAYIS 2005
2
AYAK BACAK FABRİKASI
SERMET ÇAĞAN
COŞKUN IRMAK
17 KASIM 2005
ÇEVİREN
1
ŞİDDET MARKET
BEN ELTON
TARIK GÜNERSEL
A.İLKAY AKDAĞLI
26 OCAK 2006
2
DON KİŞOT
CERVANTES
ERKAN DÜNDAR
BİRKAN GÖRGÜN
8 ŞUBAT 2006
3
ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ
DARIO FO
FÜSUN DEMİREL
A.GALİP ERDAL
6 NİSAN 2006
DİYARBAKIR DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1
ASİYE NASIL KURTULUR
VASIF ÖNGÖREN
HÜSEYİN AVNİ DANYAL
13 EKİM 2005
2
NALINLAR
NECATİ CUMALI
ÖMER NACİ TOPÇU
17 KASIM 2005
3
OYUNUN ADI KÜLKEDİSİ
ÖZER TUNCA
ÖZER TUNCA
15 OCAK 2006
4
İÇERDEKİLER
MELİH CEVDET ANDAY
MUSTAFA KURT
23 ŞUBAT 2006
ANTALYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1
DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA
MEMET BAYDUR
SELİM GÜRATA
7 OCAK 2004
2
MİKADONUN ÇÖPLERİ
MELİH CEVDET ANDAY
OKTAY GÖZPINAR
07 OCAK 2006
3
NEMRUT
GÜLŞAH BANDA
KEMAL BAŞAR
22 ARALIK 2004
ÇEVİREN
1
YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI
W.SHAKESPEARE
AVNİ GİVDA
NESRİN KAZANKAYA
2
ANDROCLES İLE ASLAN
AURAND HARRIS
LEYLA TEPEDELEN ÖZER TUNCA
3
PAŞALARIN PAŞASI
ELI SAGHI
HALE KUNTAY
ALİ MERİÇ
4
NOTRE DAME'İN KAMBURU
VICTOR HUGO
NİLGÜN TEMREN
ERDOĞAN AYDEMİR
5
TANKİNİVİ ADASI
JAAP HOOGSTRA
HALE KUNTAY
ORKUN YILMAZ
27 EKİM 2005
20 EKİM 2004
09 ARALIK 2004
9 MART 2006
25 NİSAN 2006
I - GENEL BİLGİLER
16
SİVAS DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
REJİSÖR
PRÖMİYER TARİHİ
1 BİR MAHALLE Kİ
MÜNİR CANAR
MÜNİR CANAR
5 EKİM 2005
2 BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO
NİLBANU ENGİNDENİZ
E.ERDİNÇ DOĞAN
30 KASIM 2005
3 HELİKOPTER
TUNCER CÜCENOĞLU
ERDAL GÜLVER
23 ŞUBAT 2006
CEMİL BÜYÜKUTKU CAMELIA HINCU
15 ARALIK 2005
ÇEVİREN
1 İKİNCİ CADDENİN MAHKUMU
NEIL SIMON
ERZURUM DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1 BATAKHANE GÜZELİ
ERMAN CANATAN
HALİL AKARSU
2 ŞUBAT 2006
ÇEVİREN
1 MÜFETTİŞ
N.V.GOGOL
KORAY KARASULU HAKAN BOYAV
6 EKİM 2005
2 SÖZ VERİYORUM
ALEKSEI ARBUZOV
FATOŞ SEVENGİL
ESEN ÖZMAN
24 KASIM 2005
3 BEN BİR KURBAĞAYIM
BRIGITTE SANNER
HALE KUNTAY
CENGİZ UZUN
07 ARALIK 2005
VAN DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1 HÜZNÜN COŞKUSU
YAŞAR SEYMAN
ZAFER KAYAOKAY
20 EKİM 2005
2 GÜLE GÜLE ARKADAŞIM
FUNDA ÖZŞENER
ÖZLEM TOKASLAN
2 MART 2005
3 MİSAFİR
BİLGESU ERENUS
Prof. Dr. NURHAN KARADAĞ
9 ŞUBAT 2006
4 TENEKE ŞÖVALYELER
ÜLKÜ AYVAZ
KAMİL KORUNAN
1 ŞUBAT 2006
ÇEVİREN
1 KIRKINDAN SONRA
ALFONSO PASO
HALE KUNTAY
DEFNE YALNIZ
22 ARALIK 2005
KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
1 DEFİNENAME
SİNAN BAYRAKTAR
NUR SUBAŞI
20 EKİM 2005
2 KUYUDAKİ ASLAN
ÖMER NACİ TOPÇU
ÖMER NACİ TOPÇU
3 BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN
CEVAT FEHMİ BAŞKUT
AHMET MÜMTAZ TAYLAN
30 MART 2006
4 SEVDALI BULUT
NAZIM HİKMET
ALİ HAKAN BEŞER
4 NİSAN 2006
5 HİÇBİR ŞEY
RAŞİT ÇELİKEZER
ÖMER NACİ TOPÇU
16 MAYIS 2006
08 ARALIK 2004
ÇEVİREN
1 SEVGİLİ DOKTOR
ANTON ÇEHOV
SEVGİ ŞANLI
FUAT RAUFOĞLU
24 KASIM 2005
2 ŞAHANE DÜĞÜN
ROBIN HAWDON
ÖZCAN ÖZER
HAKAN BOYAV
13 OCAK 2006
NOT : 2005-2006 Tiyatro Sezonunda 68'i yerli ve 58'i çeviri olmak üzere toplam 126 ayrı oyun
sergilenmiştir. Bu oyunlardan 19'u yerli ve 21'i çeviri olmak üzere toplam 40 oyun 2004-2005 Tiyatro
Sezonundan devam etmiştir.
17
I - GENEL BİLGİLER
18
I - GENEL BİLGİLER
b) YURTİÇİ TURNE FAALİYETLERİ;
12 Yerleşik Bölge Tiyatro Müdürlüğü; sezon boyunca, aylık programlar
çerçevesinde, kendi bölgelerinde bulunan illere ve birbirlerine turneler düzenlerler.
Sezon boyunca düzenlenen bu turnelerin yanı sıra, son iki yıldır, “kış sezonu”nun
sona erdiği Mayıs ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar süren ve tüm yurdu
kapsayan “Bahar Turneleri” ve “Antik Tiyatrolar Buluşması” projeleri kapsamında
(Mayıs-Eylül/2006) 113 temsil, 57.719 seyirciyle birlikte, 2005-2006 Tiyatro
Sezonunda (01 Ekim 2005 – 30 Eylül 2006) tarihi itibariyle “Her Ay Her İl’de
Tiyatro” projesi kapsamında 81 il’e toplam 830 temsil verilmiş ve 291.214
seyirciyle yurt içi turneleri gerçekleştirilmiştir.
19
Paşaların
Anadolar Paşası
Müfettiş Paşası
Paşaların
Anadolar
Uçurtmanın Kuyruğu
Androcles
Anadolar ile Aslan
UçurtmanınkiKuyruğu
Bir
BenMahalle
Nazım Hikmet
UçurtmanınkiKuyruğu
Bir
BenMahalle
Nazım Hikmet
Sevgili Hayat
Müfettiş
Ben Nazım Hikmet
Kır
Müfettiş
Ben Nazım Hikmet
Kır
Gözlerimi
Ben NazımKaparım
Hikmet Vazifemi Yaparım
Kır
Güle
Güle Arkadaşım
Ben Nazım
Hikmet
Gözlerin Ardındaki Çocuk
Güle
Güle Arkadaşım
Ben Nazım
Hikmet
Ayrılık
Kaçık
Peynirli Yumurta
Ayrılık
Definename
Kaktüs
Ayrılık Çiçeği
Definename
Kaktüs
Ayrılık Çiçeği
Definename
Kaktüs
Çiçeği
Deli Dumrul
Definename
Kaktüs
Çiçeği
Nafile Dünya
Definename
Kır
Nafile Dünya
Güle Güle Arkadaşım
Deli
Dumrul
Nafile
Dünya
Sevgili Hayat
Sihirli
Nafile Köpek
Dünya
Aşk
Bir Masaldır
Bir Yastıkta
Haydi
Karına Koş
Hüznün
Coşkusu
Aşk BirDünya
Masaldır
Nafile
Anadolar
Aşk BirDünya
Masaldır
Nafile
Anadolar
Aşk BirKarına
Masaldır
Haydi
Koş
Gözlerimi
Kaparım Vazifemi Yaparım
Ayyar Karına
Hamza
Haydi
Koş
Gözlerimi
Kaparım Vazifemi Yaparım
Ayyar Hamza
Ayrılık
Gözlerimi
Kaparım
Asiye Nasıl
KurtulurVazifemi Yaparım
Aşk
Bir Masaldır
Asiye Nasıl
KurtulurVazifemi Yaparım
Gözlerimi
Kaparım
Aşk Bir Masaldır
Asiye Nasıl
KurtulurVazifemi Yaparım
Gözlerimi
Kaparım
Hadi Öldürsene Canikom
Bir Mahalle
ki
Gözlerimi
Kaparım
Vazifemi Yaparım
Ayyar Hamza
Bir Mahalle ki Türküsü
Kayıp
Ayyar Toprağın
Hamza
Müfettiş
Ful
Yaprakları
Ayyar Hamza
Müfettiş
Ful
Yaprakları
Ful Yaprakları
HüznünÇiçeği
Coşkusu
Kaktüs
Nalınlar
Definename
Kaktüs
Çiçeği
Nalınlar
Karımla Evleniyorum
Ayrılık
Nalınlar
ÇokEfes
Yaşa
Komedi
Bir
Masalı
Aşk
Bir Masaldır
Anadolar
Derya
Gülü
Paşaların Paşası
ESERİN ADI
ESERİN
ESERİN ADI
ADI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
YER
OYNANDIĞI
YER
YER
22.11.2005 Denizli
25-26.11.2005
Çorum DT
04-09.10.2005
Büyük
Tiyatro
21.11.2005
Burdur
29.11.2005
Kırıkkale
11.10.2005
Bartın
15.11.2005
Eskişehir
30.11.2005 Kırşehir
12.10.2005
Karabük
21.11.2005
16.11.2005 Amasya
Sinop
10.10.2005
Zonguldak
20.11.2005
17.11.2005 Tokat
Sinop-Ayancık
28-29.10.2005
Çorum DT
21.11.2005
18.11.2005 Ağrı
Kastamonu
20.10.2005
Düzce
14.11.2005
19.11.2005 Kars
Çankırı
22.10.2005 Kocaeli
10-12.11.2005
DT
11.11.2005 Van
Karabük
21.10.2005 Sakarya
07.11.2005 Bitlis-Tatvan
09-10.11.2005
Bartın
18-20.10.2005 Konak Sahnesi
08.11.2005
08.11.2005 Siirt
Zonguldak
28-29.10.2005 Aydın DT
10-12.11.2005
DT
15-19.11.2005 Konya
Oda Tiyatrosu
14.10.2005 Kütahya
08.11.2005
Afyon
29.11.2005
İzmit
16.10.2005
Manisa
14.11.2005
Isparta
24.11.2005
Tekirdağ
15.10.2005
Uşak
29.11.2005
Karaman
23.11.2005
Kırklareli
09.10.2005
Aydın
DT
27.11.2005
Nevşehir
22.11.2005
Edirne
26-27.10.2005
Balıkesir
28.11.2005 Niğde
13.11.2005
Eskişehir
24.10.2005
Eskişehir
10-13.11.2005 Onat Kutlar Sah.
11-12.11.2005
Aydın
DTCezaevi
Açık
23.10.2005 E.şehir
24-26.11.2005 Onat Kutlar Sah.
29-30.11.2005
Aydın DT
29.10.2005 Çanakkale
17-19.11.2005Adana
Onat Kutlar Sah.
25-30.10.2005
28.11.2005 Çanakkale
10-12.11.2005
Onat
Kutlar Sah.
25.10.2005
Kahramanmaraş
21.11.2005
Bursa-Büyükorhan
12.12.2005Mersin
Kahramanmaraş
28.10.2005
14.11.2005 Bilecik
14-15.12.2005
Kayseri
26.10.2005
Osmaniye
07.11.2005
Yalova
07.12.2005Artvin
Çankırı
17.10.2005
30.11.2005 Balıkesir
08.12.2005Rize
Kastamonu
18.10.2005
22-26.11.2005
AVP Sahnesi
10.12.2005Elazığ
Sinop
17.10.2005
16.11.2005 Gaziantep-Nizip
31.10.2005
29.12.2005Tunceli
Karabük
15.11.2005 Hatay
24.10.2005
28.12.2005Şanlıurfa
Bartın
10-12.11.2005 Adana
17.10.2005
Kayseri
27.12.2005
Zonguldak
29.11.2005 Giresun
24.10.2005 Tokat
06-10.12.2005
28.11.2005 Aziz
OrduNesin Sah.
31.10.2005
13.12.2005Bayburt
Tekirdağ
12.11.2005 Gümüşhane
24.10.2005
14.12.2005Erzincan
Tekirdağ-Çorlu
10-13.11.2005 Haluk Ongan Sah.
24-25.10.2005
28.12.2005Bitlis-Tatvan
Adapazarı
28.11.2005 Batman
25.10.2005
27.12.2005Aksaray
Bolu
21.11.2005 Adıyaman
20-22.10.2005
Kutlar Sah.
16.12.2005Onat
Manisa-Demirci
22.11.2005
Malatya
27-29.10.2005
Onat
Kutlar
09-10.12.2005 Aydın
DT Sah.
10-12.11.2005
Orhan Asena
28.11.2005
24.12.2005Yozgat
Aydın DT
23-24.11.2005 Aydın DT
TARİHİ
12
311
11
1
11
1
11
1
21
1
11
1
1
41
1
22
3
21
2
45
1
1
11
1
11
1
11
1
21
1
11
4
12
4
14
4
61
4
11
111
121
111
116
11
1
11
1
11
4
11
1
16
1
11
1
11
5
21
1
11
1
41
1
42
114
2
SAY.
TÜRÜ
Ç
Y
ÇÇ
Y
YÇ
Y
YY
Y
YY
Y
YÇ
Y
ÇÇ
Y
Ç
YY
Ç
YY
Ç
YY
Y
Ç
Ç
Y
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
YY
Y
YY
Y
ÇÇ
Y
YY
YY
Y
YY
Ç
YY
Ç
YY
Y
YY
Y
YY
Y
YY
Y
ÇY
Y
ÇÇ
Y
ÇY
Y
ÇY
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
ÇY
Y
ÇÇ
YYY
Ç
OYUN
OYUN
OYUN
TARİHİ
TARİHİ
TEMS.
TEMS.
OYUN
OYUN
OYUN
TÜRÜ
SAY.
TÜRÜ TEMS.
SAY.
KOLT.
KOLT.
226
418
693
324
346
127
518
299
330
250
250
366
400
250
418
239
190
200
350
270
370
412
330
200
211
127
208
204
366
430
427
60
330
320
450570
900
278225
248
429300
208
300320
300
311500
397
250426
397
300420
397
368300
397
300
173
300
568
313
400
245
350
306
450
300
190
300
467
290
350
410
250
580
310
500
127
368
536
350
480
394
150
209
250
230
285
300
245
330
211
200
280
300
370
250
397
400
350
397
420
373
265
402
426
SAY.
KOLT.
SAY.
SAY.
PROTOKOL
PROTOKOL
6 40
35
6
20 20
25 20
24
40 30
10
30 60
14
40 22
380
20 28
30
20 15
37
35 30
50
10
8
30 34
30
51
40
72
50
72 42
16
22 20
24
26
26
30 20
20
22 20
10
9 37
20
20 68
20
30
168
20
31
14
12
40
24
10
4
10
20
15
20 60
90
30 20
18
22
8
30 30
18
25
72
30
72
25
72
24 30
72
6 20
10 25
10
18
30 35
20
TAM
TAM
İND.
SEY.TOPL.
TOPLAMI
SEYİRCİ %
SEYİRCİ %
1.072,00
1.824,00
8.027,00876,00
1.094,00
496,00
Ücretsiz
769,00
632,00612,00
790,00
1.032,00800,00
848,00
1.900,00404,00
526,00
944,00646,00
492,00
416,00
2.181,00
188,00
768,00
400,00
1.086,00
2.758,00
280,00
428,00
2.408,00
2.992,00
1.200,00
456,00
550,00
834,001.680,00
1.194,00
840,00 850,00
596,00
Ücretsiz 972,00
500,00
1.440,001.024,00
700,00
1.162,00Ücretsiz
2.062,00
Ücretsiz2.684,00
4.059,50
520,002.810,00
3.889,50
5.480,00 884,00
2.811,50
1.176,00
718,00
2.073,00996,00
Ücretsiz
2.068,00
1.098,00
714,00
1.400,00
900,00
1.136,00
550,00796,00
6.572,00
1.348,00
738,00
1.500,00
547,00
2.456,00
1.318,00
878,00514,00
2.624,00
1.039,00
1.688,00
1.002,00
937,00
3.797,00
391,00
512,00800,00
413,00
700,00
1.076,00
2.976,00
580,00664,00
698,00
518,00
1.336,00
723,00
4.006,50
1.472,00
804,00
3.833,50
1.712,00
3.042,00
1.096,00
1.024,00
1.538,00
HASILAT
1022
241
251
839
861 106,64%
100,36% 111,06%
102,99%
95 4595 1.984 219
2.079 264
95,43%
100,00%
67,59%
81,48%
275
370
79,48%
106,94%
26 518
124
97,64% 118,11%
0 150 518
126
177
303 0,00%
59,20% 100,00%
101,34%
30 20
158 256 188 276
47,88%
56,97%
60
153
213 102,40%
61,20% 110,40%
85,20%
22 20
258 400 280 420
70,49%
76,50%
10
172
182 100,00%
68,80% 105,00%
72,80%
9 37
829 202 838 239
99,16% 100,24%
20
122
142 84,52%
64,21% 100,00%
74,74%
20 68
224 282 244 350
112,00%
122,00%
20
123
143 80,57%
45,56% 100,00%
52,96%
30
104
134
28,11%
36,22%
38 8
1.00447 1.04255 60,92%
14,24% 63,23%
16,67%
20
192
212
96,00% 106,00%
3114
400
431
233
247 94,79%
91,73% 102,13%
97,24%
23
601
624
96,31% 100,00%
4024
280
320
107
131 68,63%
29,23% 78,43%
35,79%
10
501
511
58,26%
59,42%
6533
1.445
267 1.510
300 84,60%
89,00% 88,41%
100,00%
20
114
134
34,55%
40,61%
20
300
320 93,75%
100,00%
20 60 172 380 192 440
38,22%66,67%
42,67%77,19%
390
505
895 56,11%
99,44%
103,11%
30 20 210 212 240 232
75,54%94,22%
86,33%
1822
248
266
100,00%
107,26%
238
260
79,33%
429
0
429
0,00% 100,00%86,67%
17
200
217 96,15%
104,33%
30 30 360 249 390 279
60,00%77,81%
65,00%87,19%
37
300
337 100,00% 112,33%
0 311 500
100,00%
25 500 286
91,96% 0,00%
100,00%
75
2.062
2.137 129,85% 134,57%
250 30
0 632 250 662
0,00%74,18%
100,00%77,70%
77
1.887
1.964 118,83% 123,68%
100,00%
25 275 130 1.405 155 1.680
43,33%83,63%
51,67%
73
1.882
1.955
118,51%
123,11%
33 30 1.320 214
1.353 244
59,78%71,33%
61,28%81,33%
1.207 3001.288
76,01%
81,11%
6 8120 294
98,00%
100,00%
153
173
88,44%
100,00%
249 568 312
83,00%
104,00%
10 63
98,24%
100,00%
313 558
0
313
0,00%
100,00%
815
64,63%
101,88%
6 29835 239 517
97,55%
100,00%
165 245 200
47,14%
57,14%
306
98,04%
100,00%
20 644 400 300
88,89%
93,33%
256 420 300
85,33%
100,00%
166 300 186
87,37%
97,89%
25 2076 275 1.389
91,67%
100,00%
1.465
49,57%
52,28%
260
290
89,66%
100,00%
40 30
98,86%
110,29%
10 346 400 386 410
97,56%
100,00%
30 60
241 514 271 574
96,40%
108,40%
88,62%
98,97%
14
296
310 95,48% 100,00%
40 22
439 119 479 141
87,80%
95,80%
93,70%
111,02%
387
639
1.026 43,41%
69,70%
20 28
517 322 537 350
96,46% 100,19%
30
451
481 92,00%
93,96% 100,00%
100,21%
20 37
392 768 412 805
99,49% 104,57%
37
172
209 85,33%
82,30% 89,44%
100,00%
35 30
215 200 250 230
86,00%
100,00%
86,96%
100,00%
50
203
253 71,23%
88,77%
0 10
300 239 300 249
100,00%
100,00%
97,55%
101,63%
8
1.344
1.352 81,45%
81,94%
30 34
224 166 254 200
53,08%
60,19%
83,00%
100,00%
30
299
329 106,79% 117,50%
0 51
259 319 259 370
86,33%
86,33%
86,22%
100,00%
40
311
351 124,40% 140,40%
94 0 1.875 3681.969 368
118,07%
123,99%
92,00%
92,00%
50
352
402 100,57%
114,86%
82 42 1.760 4281.842 470
110,83%
115,99%
50,95%
55,95%
43
1.546
1.589
103,62%
106,50%
22 20
244 256 266 276
92,08%
100,38%
63,68%
68,66%
24
374
398 43,90%
46,71%
SEY.TOPL.
ÜCRETSİZ
TOPLAM
ÜCRETSİZ ÜCRETLİ
ÜCRETLİ GEN.SEY.
GEN.SEY. ÜCRETLİ
ÜCRETLİ GENEL
GENEL
TOPLAM
İND.
İND.
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
ÜCRETLİ
GENEL
SEY.TOPL.
SEY.TOPL.
TOPLAMI
SEYİRCİ
% %SEYİRCİ
% %TOPLAM
HASILAT
SEY.TOPL.
SEY.TOPL.
TOPLAMI
SEYİRCİ
SEYİRCİ
HASILAT
54
187
4
146
693
65 10
75 485 88 1.499 219
187
124
518
100
65
112
158100
15664
40
89
258
40092
80
242
587 202
19
103
24 82
200 200
123
104
22
173
83147
192
400
77
156
11
170
431
280
107
202
299
61
240
1.205
23
62
205
114
5
300
73 80
99 300
300
1841
321
210 211
100
148
10
228
429
9
100
14 360 100
235
19
100
200
500
9
277
3
813
1.249
78
554
250
5
579
1.308
275
1301.405
1 100412 1.220
1.470
9
14
200
9
442
765
53 294 100
38
558 249
313
258
71 27 168 517
138
100
200
100
24
56 300 200
66
100
52
522 275 867
46154
300 106
400
65200
176 314
67
229
439 100
19
7
34
605
5200
512 122
100
351
239 390
22 153378
47
125
82
133 200
7
196
100 60
200 179
288
1.056
132
92 166
100
199
259 289
30
101
210
22
540
1.335 368
100
252
10
559
1.201 428
27 60 204 1841.342
256
21
353
TAM
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
I - GENEL BİLGİLER
20
I - GENEL
BİLGİLER
I - GENEL
BİLGİLER
I - GENEL
BİLGİLER
PROTOKOL
I - GENEL BİLGİLER
21
Y
Y
Y
Ç
Y
Anadolar
Nalınlar
Uyuyan Güzel
Kuyudaki Aslan
Y
Sevgili Hayat
Ç
Ç
Müfettiş
Uçurtmanın Kuyruğu
Ç
Müfettiş
Bir Yastıkta
Y
Burnunu Kaybeden Palyaço
Ç
Y
Burnunu Kaybeden Palyaço
Kırkından Sonra
Y
Burnunu Kaybeden Palyaço
Y
Y
Burnunu Kaybeden Palyaço
Ç
Y
Bir Mahalle ki
Kırkından Sonra
Y
Bir Mahalle ki
Hüznün Coşkusu
Y
Y
Y
Düdüklüde Kıymalı Bamya
Bir Mahalle ki
Y
Düdüklüde Kıymalı Bamya
Düdüklüde Kıymalı Bamya
Y
Düdüklüde Kıymalı Bamya
Y
Oyunlarla Yaşayanlar
Y
Ç
Bir Anarşistin K.S.Ö.
Nalınlar
Ç
Kaçık
Y
Ç
Haydi Karına Koş
Y
Ç
Haydi Karına Koş
Nalınlar
Ç
Haydi Karına Koş
Ayyar Hamza
Ç
Haydi Karına Koş
1
Y
Y
Derya Gülü
Sihirli Köpek
4
4
4
4
4
4
1
2
1
4
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
6
2
1
1
1
1
1
Y
1
Y
SAY.
TÜRÜ
Derya Gülü
TEMS.
OYUN
Derya Gülü
ESERİN ADI
OYUN
YER
OYNANDIĞI
22-23.12.2005 Onat Kutlar Sah.
29-30.12.2005 Onat Kutlar Sah.
15-17.12.2005 Onat Kutlar Sah.
08-10.12.2005 Onat Kutlar Sah.
01-03.12.2005 Onat Kutlar Sah.
22-24.12.2005 Konya DT
25.12.2005 Hakkari Kapalı Cezaevi
26-27.12.2005 Hakkari
06.12.2005 Van Kapalı Cezaevi
15-17.12.2005 Van DT
26.12.2005 Gümüşhane
19.12.2005 Ardahan
26-27.12.2005 Amasya
28.12.2005 Tokat
19.12.2005 Malatya
20.12.2005 Malatya
18.12.2005 Malatya
19.12.2005 Malatya
20.12.2005 Malatya
12.12.2005 Isparta
14.12.2005 Denizli
16-17.12.2005 Aydın DT
13.12.2005 Afyon-Dazkırı
13.12.2005 Şanlıurfa
05.12.2005 Siirt
20.12.2005 Samsun
22-25.12.2005 Haluk Ongan Sah.
27.12.2005 Hatay
06-10.12.2005 Adana
23-24.12.2005 Kocaeli
19.12.2005 Eskişehir
20.12.2005 Afyon
21.12.2005 Kütahya
28.12.2005 Çeşme-Alaçatı
22.12.2005 Uşak
23.12.2005 Manisa-Salihli
25.12.2005 Muğla
TARİHİ
397
397
397
397
397
427
120
220
300
412
240
224
250
254
360
360
692
360
360
506
500
400
200
500
209
600
330
472
368
572
385
314
395
200
276
417
300
SAY.
KOLT.
20
80
14
50
22
50
80
12
24
50
20
40
40
27
25
20
72
72
72
16
40
57
35
20
20
20
20
110
150
PROTOKOL
11
7
8
68
120
300
3
40
74
30
40
100
40
4
61
40
100
40
45
ÜCRETSİZ
3
529
494
582
350
258
79
183
99
7
38
143
238
18
74
120
21
17
TAM
45
1.788
1.884
1.166
1.527
1.224
1.229
415
878
291
204
988
371
720
740
692
360
261
299
138
273
194
450
174
369
1.328
342
1.551
138
265
213
293
200
223
140
İND.
ÜCRETSİZ
0
20
83
79
80
84
120
40
300
60
35
20
40
74
0
20
20
0
50
150
250
120
14
50
22
50
84
12
85
90
120
80
85
0
27
25
20
SEY.TOPL.
ÜCRETLİ
1.788
1.884
1.695
2.021
1.806
1.579
0
415
0
1.136
291
204
988
371
720
740
692
360
261
378
321
372
201
450
212
512
1.566
360
1.625
258
265
234
310
200
223
140
48
SEY.TOPL.
ÜCRETLİ
80,80%
33,57%
16,00%
SEYİRCİ %
GENEL
90,58%
39,57%
22,67%
SEYİRCİ %
78,48% 100,00%
78,81%
77,45%
30,42%
85,33%
93,67%
94,91% 100,00%
76,27%
73,60%
22,55%
68,83% 100,00%
74,52% 100,00%
90,00% 100,00%
46,50%
61,50%
72,50%
86,39%
74,70% 104,35%
64,20% 114,20%
87,60%
91,07% 100,00%
98,80% 102,80%
73,03%
72,57%
92,45%
97,37%
0,00% 100,00%
94,32% 103,41%
0,00% 100,00%
68,93%
1.788 112,59% 112,59%
1.904 118,64% 119,90%
1.778 106,74% 111,96%
2.100 127,27% 132,24%
1.886 113,73% 118,77%
1.663
120
455
300
1.196
326 121,25% 135,83%
224
1.028
445
720 100,00% 100,00%
760 102,78% 105,56%
712 100,00% 102,89%
360 100,00% 100,00%
311
528
571
492
215 100,50% 107,50%
500
234 101,44% 111,96%
562
1.650
372
1.710
348
385
314
395
200 100,00% 100,00%
250
165
68
TOPLAMI
GEN.SEY.
TOPLAM
1.980,00
2.092,00
3.710,00
4.171,50
3.940,50
3.330,00
Ücretsiz
830,00
Ücretsiz
2.530,00
582,00
408,00
988,00
371,00
720,00
740,00
1.384,00
720,00
522,00
1.670,00
1.650,00
1.686,00
818,00
900,00
462,00
1.167,00
3.370,00
1.452,00
6.648,00
1.272,00
1.060,00
978,00
1.274,00
400,00
892,00
560,00
198,00
HASILAT
22
İstanbul Efendisi
Ağaçlar Ayakta Ölür
Sersemler Evi
Sersemler Evi
Sersemler Evi
Nalınlar
Kırkından Sonra
Bir Mahalle ki
Gözlerin Ardındaki Çocuk
Gözlerin Ardındaki Çocuk
Masal Bahçesi
Masal Bahçesi
Sevgili Hayat
Sevgili Hayat
Sevgili Hayat
Sevgili Hayat
Sevgili Hayat
Yolcu
Oyunlarla Yaşayanlar
Asiye Nasıl Kurtulur
Kendime Kıyamam
Sevgili Doktor
Sevgili Doktor
Sevgili Doktor
Sevgili Doktor
Sevgili Doktor
Sevgili Doktor
Derya Gülü
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Kırkından Sonra
Söz Veriyorum
ESERİN ADI
I - GENEL
BİLGİLER
1
1
1
1
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
327
306
21.01.2006 Karabük
22.01.2006 Çankırı
20
20
20
20
204 Aydın DT
20
14.01.2006
1
18
4
4
4
4
Ç
Y
Y
Y
Ç
6
6
Y
1Kuyruğu 05.02.2006 Uşak Y
Uçurtmanın
397
Ç
04.02.2006 Kütahya
Ç
Y
1
Kendime
Kıyamam
1
1
1
1
6
2
Ç
Ç
Y
7
Y
Ç
1
Ç
Ç
6
Y
Söz
ÇVeriyorum
1
Kaçık
Ç
4
2
1
03-04.02.2006 Aydın DT
14-18.02.2006 Taksim Sahnesi
03.02.2006 Edirne
02.02.2006 Tekirdağ
01.02.2006 Çorlu
07-12.02.2006 Altındağ Tiyatr.
28.02.2006 Altındağ Tiyatr.
01-05.02.2006 Altındağ Tiyatr.
Ç
18.02.2006 Kayseri
Ç
4
16.02.2006 Kahramanmaraş
Burnunu
Kaybeden
Palyaço
Y
Y
2
23.02.2006 Kırıkkale
08-10.02.2006 ÇorumY DT
11.02.2006 AydınYDT
Y Nasıl2Kurtulur
Asiye
BirYMahalle6ki
09.02.2006 DenizliY
Y Nasıl1Kurtulur
Asiye
1
1
1
Y Bacak1Fabrikası 07.02.2006 BurdurY
Ayak
1
72
8
10
72
72
420
516
350
200
220
307
307
307
40
54
50
20
64
8
56
23.01.2006
360 Erzincan
18
12-14.01.2006
320 Sivas AKM
20
23-24.01.2006
DT
344 Çorum 40
418 Çorum DT
23-24.01.2006
400 Malatya22
24.01.2006
896 Batman
16.01.2006
225 Samsun
20
31.01.2006
370 Adana 24
03-07.01.2006
270 Adana 20
24-28.01.2006
30.01.2006 Mersin
16.01.2006 Yalova
17.01.2006 Eskişehir
19-21.01.2006 Onat Kutlar Sah.
Bir Anarşistin K.S.Ö
1
1
50
18.01.2006 Kütahya
427
19.01.2006 Afyon
275
397
Y
300
397
Ç
10
21.01.2006 Çanakkale
05-07.01.2006 Onat Kutlar Sah.
Nafile Dünya
300
23.01.2006 Balıkesir
3
26
79
116
21
80
60
13
5
15
40
27-28.01.2006
300 Aydın DT
10
05-08.01.2006 Karşıyaka Sahnesi
26-28.01.2006 Onat Kutlar Sah.
Peynirli Yumurta
1
1
1
Ç
26-28.01.2006 Konya DT
30.01.2006 Uşak
29.01.2006 Afyon
1
5
2
Peynirli Yumurta
Peynirli Yumurta
1
Ç
Ç
1
Ç
Peynirli Yumurta
Y
26.01.2006 Aksaray
Ç
1
Peynirli Yumurta
Ç
Anadolar
Y
25.01.2006 Nevşehir
1
Hadi
Canikom
Ç Öldürsene
1
24.01.2006 NiğdeY
Hadi
Canikom
Y
Ç Öldürsene
1
23.01.2006 Karaman
İstanbul
Efendisi
Ç
1
07.01.2006
412 Denizli 16
1
Hadi
Canikom
Y
Y Öldürsene
4
05-07.01.2006 Van DT
05.01.2006
360 Isparta 10
16.01.2006
300 Muğla-Bodrum-T.Reis
10
210 Burdur 20
08.01.2006
Ç Öldürsene
1
25.01.2006 Bitlis-Tatvan
Hadi
Canikom
Y
1
1
250
Kocaeli-Gölcük Komutanlığı
210 Muğla 10
15.01.2006
21-22.01.2006
220
03.01.2006 Kocaeli
230
04.01.2006 Sakarya
211
05.01.2006 Düzce
210
06.01.2006 Bolu
250
31.01.2006 Altındağ Tiyatr.
03-04.01.2006
SAY. Aydın DT
KOLT. Kırıkkale
04.01.2006
Ç Öldürsene
1
03.01.2006 Siirt Y
Hadi
Canikom
2
1
1
1
127
20.01.2006 Bartın
ÜCRETSİZ
350
74
200
1.467
29
168
327
59
262
470
344
99
418
2.213
418
100
350
280
100
600
81
368
42
368
638
406
360
391
395
470
370
380
306
89
352
100
226
329
20
487
1.323
71
211
52
1.150
97
1.168
40
189
4
93
629
20
447
40
600
30
118
40
200
24
73
24
25
914
40
685
20
916
20
1.160
40
179
25
101
40
266
40
221
165
8
161
448
100
100
12
100
128
40
171
25
100
10
55
30
10
160
700
100
420
9
ÜCRETSİZ
18
10
87
66
133
50
20
0
180
29
136
18
520
40
32 0
5022
0
20
3820
3384
85
77
100
48
40
10
65
50
30
44
1410
10
7710
19
20
20
10
1.320
20
20
20
7
270
36 ÜCRETSİZ
İND.
40 SEY.TOPL.
10
22
24
22
22
72
374
100
800
153
100
325
100
417
100
286
600
535
200
91
225
98
370
2
307
400
346
TAM
397
22-24.12.2005 Onat Kutlar Sah.
SAY.
YER
18-19.01.2006 Zonguldak
KOLT.
OYNANDIĞI
1
06.01.2006 Batman
17.01.2006 Ağrı
23.01.2006 Muş
1
1
2
YER
OYUN
TARİHİ
Kaktüs Çiçeği
Ç
Ç Öldürsene
1
05.01.2006 MardinY
Hadi
Canikom
Çok Yaşa Komedi
Çok Yaşa Komedi
Çok Yaşa Komedi
24.01.2006 Bitlis
Ç
Çok Yaşa Komedi
30.01.2006 Bayburt
Y
2
Ç
Bir Mahalle ki
Y
TARİHİ
Anadolar
TÜRÜ
SAY.
1
Y
Ç OYNANDIĞI
1
1
OYUN
Y
Anadolar
1
OYUN Ayakta
TEMS. Ölür
Ağaçlar
Y
Anadolar
4
2
Anadolar
Y
Y
SAY.
TÜRÜ
Anadolar
TEMS.
OYUN
PROTOKOL
Definename
ESERİN ADI
PROTOKOL
202
171
191
153
162
268
201
225 220
252 220
278
251
276
557
1.405
217
1.153
275
1.473
139
1.588
87
197
185
677 231
635
523 275
300 271
262
82,38%
342
86,40%
196
454 %
SEYİRCİ
GENEL
310
300
237
124
414
1.419
495
83,04%
175
0
209 218
278 238
4822.213
293 569
165 600
687
2.790
100
211
220
1.477
156
1.430
200 189
753
2.923
404,00
92,43% 100,54%
69,38%
63,00%
326,00
63,84%
1.320
535
200
0,00% 110,00%
478,00
92,52% 100,00%
342,00
87,50% 100,00%
473,00
272 116,44% 120,89%
372
213
504 HASILAT
56,75%
77
73,61%
64
92,00%
231
83,67%
259
1.066
80
25
83,12%
40
67,76%
120
87,28%
20
90,16%
92,97%
226
613
88,48%
244
72,61%
275
92,76%
205
638
284
395
225
306
321
329
1.130
786
77,00% 840
340
90,33% 348
623
76,39% 700
97,45% 101,09%
90
67,00%
70
88,67%
54
73,67%
8
87,00%
88,24% 734
682
71,13% 385
295
60,81%
78,89%
90,91%
629,0090,91%
2.213,0087,80%
81,58%
1.194,00
84,29%
110,00%
1.200,00
94,64%
105,36%
536,0087,83%
81,17%
643,0055,57%
52,76%
272,0097,10%
94,52%
96,08% 100,00%
2.979,00
67,78%
2.526,50
69,62% 100,00%
3.162,50
55,41%
3.305,50
73,86% 100,00%
625,00
91,19%
480,50
65,63%
68,73%
50,81%
77,63%
40
52,50%
77,11%
60,26%
85,02%
395
57,50% 435
81,79%
90,12%
28,57%
89,64%
94,41%
42,86%
1.574,00
13.124,00
229,00
422,00
608,00
6.562,00
742,00
6.244,00
84,04%
378,0092,55%
9
1.428
104,43%
60,00%
66,25% 1.437 103,78%
483,00
0
1.520
91,42%
97,24% 1.520
88,24%
52
68,38%
90
96,89%
105,78%
40
487
527
66,96% 295
265
66,96%
30
532,00
78,72% 100,00%
94,34% 100,00%
93,57%
100,00%
442,00
90,91%
622,0093,05%
89,00%
100,00%
630,00
800
100,00%
37,62% 800 100,00%
1.355,00
231 105,50% 115,50%
150
79,82%
98,04% 105,23%
72,48%
95,24%
104,76%
500,00
0
325
325 100,00%
100,00%
0
36,47%
220 100,00% 100,00%
1.657
185
1.566
195 207
40 192 1.388 212
629 1.520 669
2002.213
2 547
100 600
62,29%
94,46%
97,64% 114,96%
59,14%
89,36%
GENEL
SEYİRCİ %
95,24%
100,00%
500,00
0
333
333 116,43%
116,43%
98,04%
107,84%
500,0081,06%
12
326
338 78,18%
1.320
91,82% 100,00%
40
74,35%
25
ÜCRETLİ
SEYİRCİ %
346 TOPLAM
89,60% 100,00%
322
261
146
436
1.500
TOPLAMI
GEN.SEY.
90,52% 100,00%
10
72,86%
30
17
32,40%
50 %
SEYİRCİ
ÜCRETLİ
36
22
24
22
22
81
ÜCRETLİ
SEY.TOPL.
31,08%
53,78% 2.144
68 115 2.019 199
57
2.087
111,48% 1.227
50 281 1.115 301 104,07%
62
1.165
56
1.320
1.076
27
1.386
66
1.540
139
34
266
109 221
431
100 265
40 261
74
220
191
211
173
432
321 210
395
98
200
300
132
367
TOPLAMI
601 800 620
100 200
74 200
ÜCRETSİZ
SEY.TOPL.
GEN.SEY.
214
200
143
39
246
927
İND.
12 200
100
77
62
42
64
87
SEY.TOPL.
ÜCRETLİ
96
100
94
85
168
492
TAM
TOPLAM
990,00
2.896,00
1.520,00
1.564,00
592,00
630,00
1.183,00
4.760,00
8.484,00
1.185,00
1.030,00
825,00
476,00
591,00
496,00
592,00
5.144,00
1.681,00
720,00
1.346,00
1.600,00
750,00
726,00
678,00
Ücretsiz
1.090,00
427,00
586,00
726,00
912,00
995,00
662,00
650,00
568,00
333,00
996,00
3.224,00
HASILAT
Hadi
Öldürsene Canikom
Tek
Yol
Nafile
Dünya
Ben
Bir
Kurbağayım
Bir
Mahalle
ki
Batakhane
Nafile
DünyaGüzeli
Hadi
Öldürsene
Canikom
Tek
Yol
İçerdekiler
Büyük
Aşıkların
Bahçemdeki
Ayı Sonuncusu
Ben Bir
Kurbağayım
Nafile
Dünya
Hadi
Öldürsene
Canikom
Tek
Yol
Mikadonun
Çöpleri
Kuyudaki
Aslan
Batakhane
Güzeli
Kırkından
Sonra
Nafile
Dünya
Hadi
Öldürsene
Canikom
Mikadonun
Çöpleri
Tek
Yol
Otobüs
Durağında
Üç Becil
Kırkından
Sonra
Nafile
Dünya
Yolcu
Mikadonun
Çöpleri
Aşk
Delisi
Büyük
Aşıkların
Sonuncusu
Oyunun
Adı
Külkedisi
Nafile
Kırkından
Sonra
MisafirDünya
Mikadonun
Çöpleri
Kılçık
Mahallesi
Kırkından
Sonra
Nafile
Dünya
Teneke
Şövalyeler
Misafir
Teneke
Şövalyeler
Mikadonun
Çöpleri
Ay
Tedirğinliği
Gözlerimi
Kaparım
Vazifemi Yaparım
Nafile
Dünya
Uyuyan
Güzel
Kırkından
Sonra
Misafir
Mikadonun
Çöpleri
Ay
Tedirğinliği
Derya
Gülü
Otobüs
Durağında
Üç
Köpek, Kadın,
Erkek Bencil
Kırkından
Sonra
Teneke
Şövalyeler
Mikadonun
Çöpleri
Ay
Tedirğinliği
Otobüs
Durağında Üç Bencil
Derya
Gülü
7
Kadın
Kırkından
Mikadonun
Çöpleri
Misafir Sonra
Ay
Tedirğinliği
Helikopter
Derya
Gülü
7 Kadın
Mikadonun
Çöpleri
Kırkından
Sonra
Teneke
Şövalyeler
Helikopter
Söz
Veriyorum
Derya
Gülü
Ayrılık
Helikopter
Kırkından
Sonra
Misafir
Helikopter
Nalınlar
Yolcu
İstanbul Efendisi
Helikopter
Teneke
TenekeŞövalyeler
Şövalyeler
Helikopter
Ayak
Bacak
Fabrikası
Derya
Gülü
Helikopter
İstanbul
Efendisi
Müfettiş
Misafir Şövalyeler
Teneke
Ayak
Bacak
Fabrikası
Helikopter
Derya
Gülü
Nafile
Dünya
Akvaryum
Teneke Şövalyeler
Kırkından
Sonra
Oyunun
Adı Külkedisi
Helikopter
Derya
Gülü
Ay
Tedirginliği
Ellerimin
Hayat
Kırkından
Sonra
Misafir Arasındaki
Helikopter
Kırkından
Sonra
Derya
Gülü
Ay Tedirginliği
İçerdekiler
Kırkından
Sonra
Misafir
Helikopter
Ölümden
Kaçış Yok
Derya
Gülü
Ay Tedirginliği
Kırkından
Sonra
Peynirli
TenekeYumurta
Şövalyeler
Helikopter
Ölümden
Kaçış Yok
Yaşasın
Tiyatro
Ay
Tedirginliği
Kırkından
Sonra
Şahane
TenekeDüğün
Şövalyeler
Batakhane
Güzeli
Ben
Bir Gölgesi
Kurbağayım
Eşeğin
Kırkından
Sonra
Ay
Tedirginliği
Tek
Yol
Misafir
Batakhane
Güzeli
Kırkından
Sonra
Kırkından
Don
KişotSonra
Ay Yol
Tedirginliği
Tek
Misafir
Misafir
Kırkından
Sonra
Kırkından
Sonra
Ayrılık
Kendime
Kıyamam
Tek
Yol
Misafir
Kırkından
Sonra
Kırkından
Sonra Çocuk
Kırkından
Sonra
Gözlerin
Ardındaki
Uyuyan
Güzel
Misafir
Siz
Ne Dersiniz
Müfettiş
Kırkından
Sonra
Şahane
Düğün
Mikadonun
Çöpleri
Aşk
Masaldır
Misafir
Siz
NeBir
Dersiniz
Uçurtmanın
Kuyruğu
Şahane
Düğün
Nalınlar
Kırkından
Sonra
Mikadonun
Çöpleri
Ayak
Bacak
Fabrikası
Siz
Ne
Dersiniz
ŞahaneDüğün
Düğün
Şahane
Şahane
Düğün
Kırkından
Sonra
Mikadonun
Çöpleri
Bir Mahalle
Ki… Çocuk
Gözlerin
Ardındaki
Şahane
Düğün
Antigone
Şahane Düğün
Kırkından
Sonra
Bir
Mahalle
ki
HititYol
Güneşi
Tek
Hitit
Güneşi
Şahane
Düğün
Şahane
Düğün
Kırkından
Sonra
Burnunu
Kaybeden
Palyaço
Ayrılık
Tek
Yol
Bir
Yastıkta
Şahane
Düğün
Şahane
Düğün
Kırkından
Sonra
Bir
Mahalle
Sihirli
Köpekki
Antigone
Tek
Yol
Ağaçlar Şövalyeler
Ayakta Ölür
Yolcu
Teneke
Burnunu
Kaybeden Palyaço
İçerdekiler
Antigone
Tek
Ay Yol
Tedirğinliği
Teneke
Şövalyeler
Bir
Yastıkta
Helikopter
7
Kadın
İçerdekiler
Tek
Bir
Yastıkta
FulYol
Yaprakları
Kendime
Kıyamam
Aşk
Bir Askerin
MasaldırUtancı
Helikopter
İçerdekiler
Kurşun
Teneke
Şövalyeler
Kılçık Mahallesi
Kırkından
Sonra
Ağaçlar
Ayakta Ölür
Helikopter
Nafile Bahçesi
Dünya
Masal
Harputta
Bir
Amerikalı
Sihirli
Köpek
Şahane
Düğün
7Helikopter
Kadın Düğün
Şahane
Masal
Gözlerimi
Kaparım
Gözlerin
ArdındakiVazifemi
Çocuk Yaparım
Siz NeBahçesi
Dersiniz
Büyüyünce Ne Olacaksın
Keşanlı
Destanı Palyaço
Ben
Bir Ali
Kurbağayım
Burnunu
Kaybeden
Salome
Masal
Bahçesi
Siz
Ne
Dersiniz
Haydi Karına Koş
Nafile
Dünya
Ben
Bir
Kurbağayım
Otobüs
Durağında Üç Bencil
Nafile
Dünya
Gözlerin
Ardındaki
Ağaçlar
Ayakta
Kırkından
Sonra ÖlürÇocuk
Nafile
Dünya
Batakhane
Güzeli
Bir
Mahalle
ki
Nafile
Dünya
Gözlerin
Ardındaki
Çocuk TOPLAM
Uçurtmanın
Kuyruğu
GENEL
ESERİN
ESERİN ADI
ADI
ESERİN
ADI
ESERİN
ADI
ESERİN
ADI
ESERİN
ADI
ESERİN ADI
Y
Y
Ç
YYY
YY
YY
Y
YY
Ç
Y
YY
Y
YY
Ç
YY
Y
Y
Ç
YY
YÇ
Y
Y
YY
Ç
YY
Ç
Y
YYY
Y
Y
YY
Ç
Ç
Y
Y
Y
YY
Ç
YYÇ
YY
Y
Ç
ÇYY
YY
Y
Ç
ÇYY
YÇ
Y
Y
ÇYY
YÇ
Y
Y
YYY
Y
YY
Ç
Y
YY
YY
Ç
Y
Ç
YY
Y
Ç
ÇY
YY
Y
YÇY
YÇ
Y
ÇY
Ç
YÇ
Y
ÇY
Ç
YÇ
Y
Ç
YYY
Ç
Ç
Y
YÇ
YY
ÇÇ
Y
Ç
YYÇ
ÇÇ
YYÇ
Ç
ÇÇ
Y
YYY
ÇY
Y
YÇ
Ç
ÇÇ
ÇY
Ç
Ç
ÇÇ
ÇY
YYÇ
Ç
Ç
Y
YÇÇ
Ç
Ç
Y
YÇÇ
YY
Y
YÇ
Y
YÇ
Y
Ç
YÇ
Y
Ç
Y
YY
Y
Y
Ç
ÇY
YYÇ
Y
ÇY
Ç
YYÇ
Y
Y
Y
Ç
Y
ÇY
Ç
YÇ
Y
YÇÇ
YY
YÇ
Y
OYUN
OYUN
OYUN
OYUN
OYUN
OYUN
OYUN
TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ
TARİHİ
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
OYNANDIĞI
YER
YER
YER
YER
YER
YER
YER
KOLT.
KOLT.
KOLT.
KOLT.
KOLT.
KOLT.
KOLT.
SAY.
SAY.
SAY.
SAY.
SAY.
SAY.
SAY.
11
07.02.2006
Afyon
218
27.03.2006
Zonguldak
366
31.05.2006
Kırklareli-Babaeski
269
29.04.2006Samsun-Vezirköprü
Altındağ Tiyatr.
307
1112
10.04.2006
400
20.03.2006
Erzincan
470
11
04.06.2006
Edirne-Uzunköprü
320
09.02.2006
Bilecik
300
1
28.03.2006 Batman
Bartın
127
05.05.2006
280
01-02.04.2006
Altındağ
Tiyatr.
307
41113
20-22.04.2006
Sivas
AKM
344
27.03.2006 Tekirdağ-Hayrabolu
Erzurum-Oltu
300
05.06.2006
310
11
10.02.2006
Sakarya
200
29.03.2006
Karabük
330
16.05.2006
Karaman
200
2
26.04.2006Ağrı
Akün Sahnesi
361
1112
17.04.2006
225
30-31.03.2006
Erzurum
DT
247
06.06.2006
Tekirdağ
270
11.02.2006
Düzce
240
111
17.05.2006
Konya-Ereğli
400
31.03.2006
Çankırı
306
26.04.2006Erzurum
AltındağDT
Tiyatr.
307
6142 01-29.04.2006
247
07.06.2006
Tekirdağ-Malkara
360
02-04.03.2006
Erzurum
DT
247
12
18.05.2006 Aksaray
300
17-18.02.2006
Aydın
DTTiyatr.
440
5
27-31.03.2006
Altındağ
307
29.04.2006Rize
Akün Sahnesi
361
08.06.2006
Edirne-Keşan
243
1112
02.04.2006
300
07.03.2006
Mardin
200
14
19.05.2006 Kırşehir
300
20-21.02.2006
Aydın
DTTiyatr.
440
6
01-05.03.2006
Altındağ
307
09.06.2006
Tekirdağ-Şarköy
420
27.04.2006
Akün
Sahnesi
361
1112
03.04.2006
Van-Erciş
100
07.03.2006 Nevşehir
Mardin
200
11
20.05.2006
208
10.02.2006
Çanakkale
343
1
09.03.2006
Ankara-DTCF
Farabi
Salonu
700
10.06.2006
Çanakkale-Gelibolu
201
30.04.2006Artvin
Akün Sahnesi
361
11122
04.04.2006
300
08-09.03.2006
Batman
280
22.05.2006
Nevşehir-Hacıbektaş
500
1
12.02.2006
Balıkesir
313
1
04.03.2006 İzmir-Alaçatı
Çanakkale
350
21.06.2006
700
04-08.04.2006
AKM Oda Tiy.
200
11116
05.04.2006
200
09.03.2006Ardahan
Batman
280
23.05.2006
Nevşehir-Ürgüp
300
13.02.2006
Eskişehir
376
11
22.06.2006
200
1
06.03.2006 İzmir-Alaçatı
Balıkesir
300
2
07-08.04.2006
Aydın
DT
430
121
07.04.2006
300
24-25.05.2006
Kayseri
400
10.03.2006Iğdır
Siirt
204
27.02.2006
Yalova
360
11
01.06.2006
Çankırı
306
1
07.03.2006
Manisa-Demirci
400
19.04.2006Ağrı-Doğubeyazıt
Muğla
1000
26.05.2006
Niğde
300
1111
08.04.2006
300
11.03.2006
Siirt
204
16
02.06.2006
Çorum
DT
418
21-25.02.2006
AVP
467
1
08.03.2006
Manisa-Akhisar
460
22.04.2006Ağrı-Doğubeyazıt
AydınSahnesi
DT
400
23.05.2006
Erzincan
470
1111
09.04.2006
250
11.03.2006
Siirt
250
16
03.06.2006 Yozgat
265
21-25.02.2006
Adana
368
2
10-11.03.2006
Aydın
DT
400
1
26.04.2006
Muğla
1040
1
24.05.2006
Gümüşhane
363
211
17.04.2006
450
13.03.2006Van-Erciş
Bingöl
160
04.06.2006
Yozgat-Aydıncık
300
1
21.02.2006
Giresun
500
1
14.03.2006
Bolu
365
25.05.2006
Giresun
300
29.04.2006Van
Aydın
DT
415
2211
01.04.2006
DT
412
13.03.2006 Ağrı
Bingöl
160
01.06.2006
230
20.02.2006
Ordu
365
11
26.05.2006
200
1
15.03.2006
Düzce
230
2
10.04.2006 Ordu
Balıkesir
300
411
27-29.04.2006
397
15.03.2006Onat
Muş Kutlar Sah.
200
05.06.2006
Karabük
300
14.02.2006
Malatya
350
12
27.05.2006
Samsun
474
1
16.03.2006
Sakarya
200
17.04.2006
Kocaeli
500
411
13-15.04.2006
397
06.06.2006
Bartın
127
15.03.2006Onat
Muş Kutlar Sah.
200
14
28.05.2006
Sinop
300
02-04.02.2006
Orhan
Asena
373
1
17.03.2006
Sakarya-Pamukova
400
18.04.2006
Sakarya
203
411
06-08.04.2006
Onat
Kutlar
Sah.
397
07.06.2006
360
16.03.2006 Zonguldak
Bitlis
210
14
30.05.2006
Sinop-Ayancık
250
09-11.02.2006
Orhan
373
1
18.03.2006
Bilecik
250
19.04.2006 Karabük-Ereğli
Düzce Asena
275
08.06.2006
400
411
20-22.04.2006
397
16.03.2006Onat
BitlisKutlar Sah.
210
14
31.05.2006
Kastamonu
322
02-04.02.2006
Sivas
AKM
344
2
24-25.03.2006
Aydın
DT Sah.
420
1
20.04.2006Onat
BoluKutlar
364
09.06.2006
Düzce-Akçakoca
170
211
01.04.2006
397
17.03.2006
Bitlis-Tatvan
210
11
15.05.2006
Bayburt
200
13.02.2006
Erzurum-Hınıs
208
2
30-31.03.2006
Hatay
472
1
11.06.2006
Bolu
380
1
22.04.2006
Bilecik
305
111
18.05.2006
223
17.03.2006Burdur
Bitlis-Tatvan
210
18.05.2006
Ardahan
240
1
06.02.2006
Şanlıurfa
550
12.06.2006
220
2
06.03.2006
Gümüşhane
285
1
24.04.2006Düzce
Balıkesir-Bandırma
260
1111
19.05.2006
226
02.05.2006
Ağrı
204
18.03.2006Denizli
Bitlis Cezaevi
120
08.02.2006 Sakarya
Kahramanmaraş
300
11
13.06.2006
200
2
30-31.03.2006
Haluk
Ongan Sah.
330
6
25-29.04.2006
AVP Sahnesi
467
112
21.05.2006
350
04.05.2006 Muğla-Fethiye
Ağrı-Doğubeyazıt
230
28-29.03.2006
Bayburt
180
22-23.02.2006
Kars-Sarıkamış
140
Sakarya-Sapanca-Kırkpınar
250
12
14.06.2006
3
16-18.03.2006
Orhan
373
2
08.04.2006Kırıkkale
Mersin Asena
638
05.05.2006
Ağrı
300
212
18.05.2006
345
30-31.03.2006
Van DT
412
24-25.02.2006
Kars
240
12
17.06.2006
Amasya
280
1
27.03.2006Kütahya
Alanya
440
4
18-19.04.2006
Hatay-İskenderun
339
05.05.2006
Ağrı-Doğubeyazıt
300
114
27.05.2006
410
23-25.03.2006
Konya
427
14
18.06.2006 Çorum-Osmancık
308
02-04.02.2006
Van
DTDT
412
18.05.2006
Bitlis
210
1
28.03.2006Çankırı
Burdur
209
3
21-22.04.2006
Adana
368
211
20.05.2006
306
20.03.2006 Kastamonu-Küre
Konya-Akşehir
450
11
20.06.2006
400
25.02.2006
Niğde
300
11
19.05.2006
250
30.03.2006 Şırnak
Denizli
226
2
23-24.04.2006
Adana
368
111
15.05.2006
376
22.03.2006Eskişehir
Afyon
200
20.07.2006
İzmir-Efes
Antik Tiy.
4700
26.02.2006
Aksaray
300
11
20.05.2006
Şırnak
200
1
13.03.2006
Kırşehir
300
3
07-08.04.2006
Adana
368
121
22.05.2006
299
06.07.2006
Çorum
DT
418
23.03.2006Muğla-Dalaman
Kütahya
370
27.02.2006
Niğde-Ürgüp
300
11
22.05.2006
Hakkari-Çukurca
200
1
13.03.2006
Kırşehir
300
2
01.04.2006
Haluk
Ongan
Sah.
330
111
23.05.2006
Muğla-Marmaris
300
07.07.2006
1500
24.03.2006 Balıkesir-Ören
Uşak
275
28.02.2006
Niğde-Ürgüp-Ortahisar
300
11
24.05.2006
Hakkari-Yüksekova
220
1
14.03.2006Afyonkarahisar
Yozgat
265
5
20-23.04.2006
Haluk Ongan Sah.
330
Antalya-Aspendos
Antik
Tiy.
8912
14.08.2006
114
26.05.2006
300
16-18.03.2006
Onat Kutlar
397
23-25.02.2006
Konya
DT Sah.
427
3
26.05.2006 Bayburt
250
1
14.03.2006
Yozgat
265
03.04.2006 Antalya-Side
Adıyaman Antik Tiy.
250
16.08.2006
2886
1114
27.05.2006
417
02-04.03.2006
Onat Kutlar Sah.
397
27.05.2006 Kütahya-Tavşanlı
Bayburt-Demirözü
230
16-18.02.2006
2
19-20.03.2006
Amasya
249
1
04.08.2006
Balıkesir-Altınoluk
4000
1
04.04.2006
Adıyaman-Besni
300
144
28.05.2006 Uşak
270
04-06.05.2006
Van
412
23-25.03.2006
23-25.02.2006
OnatDT
Kutlar Sah.
397
16.08.2006
İskenderun-Arsuz
1500
1
21.03.2006
Tokat
394
30.04.2006İstanbul-Beykoz
Malatya
350
1124
12.05.2006
80
29-30.05.2006
Ordu
375
6
09-11.03.2006
09-11.02.2006
Onat Kutlar Sah.Bel.
397
21
07-08.09.2006
Siirt
204
22.03.2006Aydın
Tokat
Salonu 400
425
4
13-15.04.2006
OrhanKonferans
Asena
373
15.06.2006
Ankara-Çubuk
450
216
19-20.05.2006
02-04.02.2006
Onat DT
Kutlar Sah.
397
2
30-31.03.2006
11
02.09.2006
1000
28.03.2006 Balıkesir-Ayvalık
Kayseri
424
4
20-22.04.2006
Orhan Sahnesi
Asena
373
Çankırı-Ş.özü-Küçükyakalı
25.06.2006
350
612
02-06.05.2006
516
07-08.03.2006
Çorum
DT
418
15.04.2006Taksim
Nevşehir
306
1
02.09.2006 Balıkesir-Ayvalık
400
1
21.06.2006
İzmir
Açıkhava
Tiyatrosu
1500
1
06.03.2006
Erzurum-İspir
200
18.04.2006
Kepez
Semtevi
307
12
07.05.2006
Büyük S.
1301
07.03.2006
Ankara-Polatlı
400
16.04.2006AKM
Nevşehir-Ürgüp
310
1
01.09.2006
Afyon-Sandıklı-Sorkun
400
11
01.06.2006
401
07.03.2006
Erzurum-Pazaryolu
400
19.04.2006 Kırklareli
Kepez Semtevi
307
111
29.05.2006
263
09.03.2006İzmit-Gebze
Çorum-Osmancık
318
2
19-20.04.2006
Eskişehir
376
22.09.2006
Bingöl
400
11
03.06.2006
Edirne
330
13.03.2006
Kars
350
09.04.2006Tekirdağ-Çorlu
Samsun
255
1
30.05.2006
260
1
11.03.2006
Kırıkkale
340
2
20-21.04.2006
Çorum
DT
418
830
OYUN
OYUN TEMS.
TEMS.
OYUN TEMS.
TEMS.
OYUN
OYUN
TEMS.
OYUN
TEMS.
OYUN
TEMS.
TÜRÜ
SAY.
TÜRÜ
SAY.
TÜRÜ SAY.
SAY.
TÜRÜ
TÜRÜ
SAY.
TÜRÜ
SAY.
TÜRÜ
SAY.
PROTOKOL
PROTOKOL
PROTOKOL
PROTOKOL
PROTOKOL
PROTOKOL
30
20
66
10
40
20
20
24
30
30
10
20
20
20
56
20
204
20
30
20
40
6
20
40
40
50
56
20
20
20
40
54
20
56
10
30
20
25
56
20
40
30
25
41
24
20
20
20
30
52
20
50
25
40
20
84
40
30
10
4
20
24
22
20
20
10
15
20
24
46
30
20
20
38
35
20
15
8
10
25
25
20
20
189
30
20
20
72
20
20
20
16
19
20
72
40
20
10
16
20
30
72
10
20
40
20
36
10
30
16
30
20
20
20
30
30
20
20
26
20
20
304
20
104
20
20
30
12
20
10
49
40
14
10
16
7
34
20
30
102
18
18
20
40
68
16
18
200
10
20
20
102
10
20
20
20
14
4
10
20
20
20
8
20
54
16
60
20
72
20
20
16
54
72
20
30
108
62
16
50
36
16
71
18
1.000
544
204
25
14
114
20
40
20
20
20
24
13.458
71
100
50
90
100
100
98
58
181
28
100
59
29
24
58
50
168
100
48
68
61
98
200
304
8
100
14
63
273
100
46
100
57
74
74
52
586
93
46
55
241
200
73
100
100
93
89
65
235
43
72
58
151
76
53
36
200
7
162
102
20
106
89
82
161
73
50
200
525
100
142
14
517
117
103
64
353
87
568
179
100
68
289
100
26
200
475
63
48
85
80
96
342
65
95
28
100
100
6
192
100
100
200
99
92
1
87
332
281
98
100
150
94
148
65
67
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
1
21
250
92
280
500
410
85
215
55
147
100
100
1
218
45
100
400
6
100
144
89
40
100
5
59
2.500
1.000
10
160
858
18
238
80
836
75
19
25
105
37
1
83
14
1.500
9
100
70
20
112
15
38
652
8.200
712
91
9
610
77
312
750
20
2.300
586
86
9
441
230
15
537
271
4.000
100
36
162
604
20
517
1.500
100
20
80
775
5
18
541
428
32
135
450
200
75
2
309
1.000
500
147
138
350
84
1.198
200
747
400
303
30
491
507
400
70
11
303
100
16
200
400
70
106
87
40
10 53.602
100
186
45.150
40
2
28
35
6
40
17
25
6
18
25
7
3
45
1
40
37
20
300
3
3
52
43
289
14
302
323
303
15
88
332
60
700
285
35
700
62
110
200
53
300
333
533
18
450
265
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
99
149
267
406
349
200
220
215
4765
1.719
200
180
208
228
333
200
537
139
200
314
200
200
1.628
197
980
140
500
687
340
200
203
133
143
1.618
1.257
300
198
100
226
153
200
176
341
201
273
164
152
237
494
200
300
252
200
245
294
100
364
100
177
200
328
660
200
258
186
330
568
150
111
273
95
120
203
2.010
438
721
324
874
204
300
228
276
294
356
116
453
114
107
200
300
823
200
200
800
181
180
127
937
112
126
1.112
294
181
762
105
100
195
1.290
101
200
194
793
200
186
1.391
682
145
62
507
200
141
216
778
204
44
65
128
200
174
100
510
100
100
100
151
181
568
1.108
94
240
123
564
473
156
518
198
312
1.019
300
1.201
115
515
100
100
783
432
196
200
108
186
579
220
128
1.000
132
100
274
752
175
300
153
162
306
572
256
148
213
108
208
990
200
1.528
1.288
263
293
70
978
1.129
266
348
167
591
1.181
1.555
285
300
3.318
1.196
434
1.245
317
2.285
531
1.147
1.495
620
500
200
459
800
300
400
141
200
438
111
296
182
200
196
536
179.004
İND.
İND.
İND.
İND.
İND.
İND.
48
450
20
331
10
40
20
20
24
30
83
0
300
10
20
20
20
389
20
737
20
30
20
329
20
50
42
400
373
359
35
20
20
400
142
200
388
10
30
80
700
25
341
20
40
30
60
41
700
86
20
0
20
130
200
30
52
20
50
25
83
20
84
40
30
10
4
23
76
22
20
20
10
15
20
61
46
30
40
20
0
300
38
35
20
15
11
10
25
25
20
20
0
191
300
0
48
20
55
78
20
20
60
33
19
45
78
40
20
10
34
20
45
30
79
10
20
3
40
85
20
37
10
300
16
30
60
20
20
30
30
20
20
60
26
20
20
305
20
125
20
20
30
250
104
20
10
0
49
40
280
500
14
10
410
101
12
39
20
30
103
0
63
400
24
20
40
68
56
23
2.700
20
20
38
102
10
836
95
45
20
14
5
10
1.500
29
70
20
35
660
8.200
20
63
93
750
20
60
2.300
20
81
230
87
4.000
20
20
19
60
92
1.500
20
30
0
775
113
80
428
480
450
50
75
38
1.000
500
163
350
155
18
747
400
1.000
307
8400
507
400
900
307
25
14
114
400
90
40
20
20
30
24
58.608
1700
218
450
249
269
267
598
456
466
439
479
300
320
320
340
103
127
273
303
657
740
1.747
1.747
300
3000
310
180
200
267
287
228
248
333
722
229
249
561
568
197
270
250
270
482
512
300
320
200
529
1.676
1.696
265
315
1.041
1.083
238
278
700
700
991
1.364
340
699
208
243
303
323
147
167
206
246
1.618
1.618
1.530
1.672
400
420
198
586
100
110
226
226
153
183
246
326
0
700
176
201
341
682
301
321
330
370
238
268
226
286
289
330
0
700
1.080
1.166
200
220
300
300
345
365
246
376
0
200
300
330
535
587
300
320
364
414
173
198
277
360
300
320
328
412
660
700
293
323
347
357
186
190
395
418
803
879
193
215
183
203
331
351
246
256
196
211
256
276
2.046
2.107
638
684
721
751
331
371
874
894
204
204
0
300
462
500
330
365
296
316
400
415
445
456
198
208
453
478
275
300
180
200
250
270
500
500
1.348
1.539
200
200
300
330
800
800
323
371
180
200
141
196
1.454
1.532
117
137
215
235
190
250
1.465
1.498
381
400
181
226
1.330
1.408
284
324
200
220
263
273
1.579
1.613
201
221
226
271
394
424
1.268
1.347
200
210
249
269
1.439
1.442
767
807
225
310
158
178
849
886
200
210
141
171
216
216
843
859
299
329
72
132
165
185
228
248
206
236
366
396
200
220
510
530
200
260
200
226
199
219
100
120
243
273
182
202
655
660
1.440
1.565
281
301
192
212
340
360
273
303
0
250
658
762
473
493
304
314
518
518
263
312
379
419
00
280
500
1.019
1.033
3000
310
410
1.416
1.517
115
127
662
701
200
220
200
230
1.001
1.104
432
432
296
359
0
400
300
324
252
272
186
226
668
736
320
376
187
210
2.000
4.700
292
312
185
205
282
320
990
1.092
255
265
0
836
319
414
258
303
199
219
306
320
655
660
270
280
0
1.500
248
277
233
303
220
240
246
281
990
1.650
712
8.912
291
311
2.138
2.201
1.600
1.693
0
750
263
283
293
353
586
2.886
156
176
1.419
1.500
0
230
1.666
1.753
537
557
0
4.000
348
368
267
287
753
772
1.785
1.845
2.072
2.164
0
1.500
385
405
320
350
80
80
0
775
3.318
3.431
1.737
1.817
0
428
434
434
1.380
1.428
0
450
517
567
2.285
2.360
840
878
0
1.000
500
1.285
1.448
000
350
2.693
2.848
820
838
747
0
400
500
1.500
200
200
0
307
950
1.034
800
800
507
00
400
311
401
400
400
0
307
241
266
216
230
638
752
0
400
217
307
296
336
269
289
240
260
296
326
722
746
232.606 291.214
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ GEN.SEY.
GEN.SEY.
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
ÜCRETSİZ
ÜCRETLİ
GEN.SEY.
SEY.TOPL.
SEY.TOPL. SEY.TOPL.
SEY.TOPL. TOPLAMI
TOPLAMI
SEY.TOPL. SEY.TOPL.
SEY.TOPL. TOPLAMI
TOPLAMI
SEY.TOPL.
TOPLAMI
SEY.TOPL.
SEY.TOPL.
SEY.TOPL.
TOPLAMI
SEY.TOPL.
SEY.TOPL. TOPLAMI
77,98%
0,00%
92,57%
43,49%
114,00%
93,40%
93,75%
106,67%
81,10%
97,50%
71,34%
126,96%
0,00%
96,77%
90,00%
80,91%
114,00%
46,12%
101,78%
113,56%
72,96%
104,17%
120,50%
98,04%
32,57%
113,09%
73,61%
105,36%
79,33%
79,55%
64,56%
47,09%
85,60%
101,00%
73,50%
68,67%
91,93%
83,06%
95,24%
27,42%
100,00%
113,00%
73,56%
71,72%
0,00%
87,56%
47,23%
100,33%
58,93%
47,60%
72,20%
82,57%
0,00%
90,00%
100,00%
107,14%
115,00%
65,43%
0,00%
100,00%
62,21%
100,00%
45,50%
84,80%
76,94%
98,04%
82,00%
66,00%
97,67%
115,67%
91,18%
94,50%
28,66%
41,96%
45,75%
70,43%
98,40%
78,40%
96,60%
92,66%
79,75%
69,33%
91,18%
97,11%
127,50%
0,00%
92,40%
90,41%
98,67%
96,39%
54,00%
123,75%
98,48%
75,34%
90,00%
108,70%
83,33%
84,89%
100,00%
100,00%
114,29%
68,14%
90,00%
28,20%
91,56%
92,13%
107,50%
63,33%
98,19%
95,25%
89,16%
83,75%
78,89%
95,24%
105,20%
105,83%
80,40%
82,18%
98,50%
79,85%
95,24%
77,33%
104,58%
91,31%
61,81%
92,94%
106,93%
95,24%
70,50%
103,85%
89,30%
78,68%
23,61%
73,99%
108,57%
85,83%
66,55%
90,91%
89,47%
76,92%
88,50%
97,55%
83,33%
81,00%
91,00%
99,24%
51,39%
80,29%
83,48%
94,44%
97,50%
0,00%
58,80%
37,07%
101,33%
75,07%
31,92%
78,96%
0,00%
0,00%
75,15%
100,00%
0,00%
82,90%
37,34%
40,17%
95,24%
95,69%
90,67%
70,59%
65,78%
0,00%
100,00%
100,80%
82,30%
90,76%
85,11%
93,50%
42,55%
97,33%
92,50%
94,00%
89,67%
85,28%
0,00%
86,22%
86,00%
99,50%
102,00%
99,24%
90,00%
0,00%
90,18%
77,67%
100,00%
92,83%
60,00%
7,99%
97,00%
134,63%
93,68%
0,00%
99,25%
117,20%
20,30%
37,41%
89,36%
0,00%
104,91%
107,83%
0,00%
116,00%
98,89%
45,69%
112,41%
130,48%
0,00%
97,72%
91,43%
100,00%
0,00%
139,29%
109,38%
0,00%
102,12%
92,49%
0,00%
64,63%
95,93%
105,79%
0,00%
0,00%
86,13%
0,00%
86,98%
98,09%
0,00%
0,00%
33,33%
100,00%
0,00%
73,02%
100,00%
0,00%
0,00%
77,56%
100,00%
0,00%
91,63%
67,92%
84,84%
0,00%
65,76%
84,57%
105,49%
92,31%
87,06%
86,36%
84,84%
100,00%
122,95%
100,00%
97,39%
116,50%
101,91%
100,00%
113,33%
100,00%
108,21%
80,35%
126,96%
100,00%
100,00%
100,00%
86,97%
124,00%
100,00%
110,67%
114,98%
100,00%
112,50%
128,00%
104,58%
86,16%
114,44%
87,50%
109,62%
92,67%
79,55%
88,86%
96,81%
100,00%
107,67%
83,50%
82,00%
91,93%
90,77%
100,00%
81,16%
110,00%
113,00%
87,98%
95,04%
100,00%
100,00%
94,46%
107,00%
66,07%
53,60%
91,37%
94,29%
100,00%
97,17%
110,00%
107,14%
121,67%
100,00%
100,00%
110,00%
68,26%
106,67%
51,75%
97,06%
100,00%
104,58%
103,00%
70,00%
107,67%
119,00%
93,14%
100,00%
31,37%
46,74%
50,75%
74,68%
102,40%
84,40%
104,15%
95,43%
85,50%
72,21%
102,20%
99,33%
127,50%
100,00%
100,00%
100,00%
105,33%
100,00%
55,34%
130,00%
103,91%
82,19%
100,00%
117,39%
83,33%
96,91%
100,00%
110,00%
114,29%
78,27%
100,00%
39,20%
96,47%
107,87%
117,50%
83,33%
100,40%
100,00%
111,33%
88,66%
90,00%
104,76%
109,20%
108,11%
88,40%
98,55%
106,00%
84,82%
100,00%
83,54%
104,80%
96,07%
85,16%
104,71%
111,59%
100,00%
85,50%
103,85%
91,00%
86,58%
43,28%
82,96%
118,10%
98,33%
72,00%
100,00%
92,98%
100,00%
100,00%
107,35%
100,00%
91,00%
101,00%
100,00%
55,85%
86,00%
92,17%
100,00%
108,21%
100,00%
68,10%
38,64%
104,67%
75,07%
37,86%
87,29%
100,00%
113,64%
76,18%
103,33%
100,00%
88,82%
41,23%
42,54%
104,76%
110,05%
100,00%
70,59%
79,78%
100,00%
108,00%
108,80%
100,00%
100,00%
100,00%
105,00%
100,00%
104,00%
102,50%
106,67%
98,91%
88,63%
100,00%
111,89%
101,00%
109,50%
106,67%
100,00%
93,33%
100,00%
100,73%
101,00%
109,09%
106,04%
100,00%
100,00%
103,67%
138,60%
99,12%
100,00%
106,79%
141,20%
100,00%
42,21%
94,46%
100,00%
110,39%
111,85%
100,00%
122,67%
106,30%
46,84%
116,18%
136,27%
100,00%
102,79%
100,00%
100,00%
103,33%
144,04%
114,42%
104,90%
102,12%
95,71%
100,00%
70,88%
99,08%
110,58%
100,00%
117,92%
97,05%
100,00%
91,99%
100,24%
122,06%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
79,48%
100,00%
81,77%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
101,14%
72,33%
100,00%
100,00%
93,03%
96,00%
113,33%
100,00%
95,88%
89,23%
92,50%
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ
GENEL
ÜCRETLİ% SEYİRCİ
GENEL
SEYİRCİ
SEYİRCİ % SEYİRCİ %
%
SEYİRCİ%
% SEYİRCİ
SEYİRCİ%
%
SEYİRCİ
%
SEYİRCİ
%
SEYİRCİ
SEYİRCİ
%
SEYİRCİ
%
SEYİRCİ % SEYİRCİ %
411,00
Ücretsiz
598,00
534,00
962,00
968,00
700,00
740,00
304,00
604,00
2.990,00
3.523,00
Ücretsiz
700,00
360,00
593,00
456,00
666,00
487,00
1.146,00
452,00
550,00
1.132,00
650,00
400,00
3.400,00
598,00
2.143,00
574,00
1.600,00
4.572,00
680,00
424,00
706,00
308,00
475,00
1.618,00
6.666,00
900,00
396,00
200,00
226,00
306,00
538,00
Ücretsiz
352,00
682,00
702,00
717,00
550,00
526,00
630,00
Ücretsiz
5.530,00
400,00
300,00
783,00
538,00
Ücretsiz
655,00
1.311,00
800,00
728,00
419,00
654,00
700,00
656,00
1.320,00
679,00
783,00
186,00
855,00
3.659,00
429,00
438,00
720,00
643,00
468,00
565,00
8.256,00
1.476,00
1.442,00
669,00
874,00
204,00
Ücretsiz
1.086,00
762,00
612,00
906,00
979,00
478,00
453,00
711,00
433,00
550,00
1.200,00
3.136,00
200,00
700,00
800,00
788,00
360,00
296,00
3.358,50
351,00
533,00
444,00
3.023,50
849,00
362,00
3.179,50
747,00
500,00
594,00
3.186,50
502,00
478,00
988,00
2.974,50
200,00
561,00
2.927,00
1.619,00
530,00
412,00
1.971,00
200,00
282,00
216,00
1.679,50
693,00
172,00
430,00
556,00
418,00
924,00
500,00
510,00
500,00
400,00
497,00
200,00
578,00
365,00
1.397,00
6.208,00
562,00
482,00
780,00
696,00
Ücretsiz
1.356,50
473,00
756,00
518,00
591,00
825,00
Ücretsiz
Ücretsiz
2.038,00
600,00
Ücretsiz
2.906,50
230,00
1.471,00
500,00
500,00
4.440,00
432,00
688,00
Ücretsiz
700,00
648,00
372,00
2.850,00
740,00
398,50
10.000,00
744,00
455,00
572,00
4.436,00
590,00
Ücretsiz
657,00
621,00
435,00
306,00
1.393,00
554,00
Ücretsiz
596,00
486,00
552,00
530,00
990,00
7.120,00
633,50
4.608,50
3.348,50
Ücretsiz
263,00
586,00
5.860,00
398,00
3.224,00
Ücretsiz
3.708,00
1.345,00
Ücretsiz
696,00
634,00
1.668,00
4.017,50
4.353,00
Ücretsiz
870,00
660,00
160,00
Ücretsiz
3.318,00
3.833,00
Ücretsiz
868,00
2.703,50
Ücretsiz
1.234,00
2.285,00
1.908,00
Ücretsiz
Ücretsiz
2.558,00
Ücretsiz
12.166,00
1.840,00
Ücretsiz
Ücretsiz
2.000,00
200,00
Ücretsiz
4.608,00
800,00
Ücretsiz
Ücretsiz
633,00
400,00
Ücretsiz
582,00
448,00
1.476,00
Ücretsiz
540,00
592,00
625,00
520,00
692,00
1.630,00
603.829,50
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
HASILAT
HASILAT
HASILAT
HASILAT
HASILAT
HASILAT
HASILAT
I - GENEL BİLGİLER
23
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLER
1
1
Ç
Ç
Ç
Ç
Kaktüs Çiçeği
Kaktüs Çiçeği
Kaktüs Çiçeği
Kaktüs Çiçeği
Y
Tek Yol
GENEL TOPLAM
Y
Y
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Ç
Salome
Tek Yol
Y
Y
Yangın Duası
Ç
Y
Gözlerin Ardındaki Çocuk
3
Y
Nalınlar
Nalınlar
Tek Yol
1
Ç
Sersemler Evi
24
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Ç
Ç
İki Kişilik Hır Gür
Köpek-Kadın-Erkek
1
1
1
3
Ç
2
Ç
SAY.
TÜRÜ
Kayıp Toprağın Türküsü
TEMS.
OYUN
Fırtına
ESERİN ADI
OYUN
17.09.2006
17.09.2006
05.09.2006
06.09.2006
08.09.2006
18-19.08.2006
15.06.2006
23.05.2006
19-21.05.2006
14.05.2006
19.05.2006
19.05.2006
09.04.2006
06.04.2006
05.04.2006
04.04.2006
24-26.11.2005
18-19.11.2005
TARİHİ
Başkurdistan-Ufa
Romanya-Braila
Kıbrıs-Girne
Kıbrıs-Lefkoşa
Kıbrıs-Gazi Magosa
Kıbrıs-Lefkoşa
Almanya-Vıesbaden
Almanya-Berlin
Almanya-Nürnberg
Almanya-Bochum
Moldova-Kişinev
Moldova-Kişinev
Kosova-Priştina
Kosova-Gilan
Kosova-Prizren
Kosova-Prizren
Fransa-Lille
İtalya-Floransa
YER
OYNANDIĞI
500
74
770
750
550
600
132
150
200
411
400
400
350
320
630
424
400
384
SAY.
KOLT.
50
20
30
8.802
550
87
450
700
450
1.200
132
175
630
411
400
400
350
320
630
424
1.200
293
ÜCRETSİZ
TAM
0
İND.
0
ÜCRETSİZ
8.852
550
87
450
700
450
1.200
132
195
660
411
400
400
350
320
630
424
1.200
293
SEY.TOPL.
ÜCRETLİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEY.TOPL.
8.852
550
87
450
700
450
1.200
132
195
660
411
400
400
350
320
630
424
1.200
293
TOPLAMI
GEN.SEY.
ÜCRETLİ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
SEYİRCİ %
GENEL
91,93%
110,00%
117,57%
58,44%
93,33%
81,82%
100,00%
100,00%
130,00%
110,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
38,15%
SEYİRCİ %
TOPLAM
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
HASILAT
c) YURTDIŞI TURNE FAALİYETLERİ; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Kültürel
Değişim Programları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde; Türk tiyatro edebiyatını ve Türk
oyun yazarlarını yabancı ülkelerde tanıtmak amacıyla, repertuarının en seçkin örnekleriyle
yurt dışında oyunlar sergilemiş olup, 7 ayrı ülkenin muhtelif şehirlerinde ücretsiz olarak 24
temsil verilmiş 8.852 tiyatro seyircisi ile buluşulmuştur.
I - GENEL BİLGİLER
24
PROTOKOL
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Kayıp Toprağın Türküsü
(Ruzante)”
“Yazan: ANGELO SAVELLI”
İtalya-Floransa’da;
18-19 Kasım 2005 tarihinde 2 temsil verilmiştir.
“İki Kişilik Hır Gür”
“Yazan: IONESCO”
Moldova - Kişinev’de;
19 Mayıs 2006 tarihinde 1 temsil vermiştir.
I - GENEL BİLGİLER
25
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Köpek, Kadın, Erkek”
“Yazan: SIBYLLE BERG”
Moldova - Kişinev’de;
19 Mayıs 2006 tarihinde
1 temsil vermiştir.
“Salome”
“Yazan: OSCAR WILDE”
Kıbrıs - Lefkoşa’da;
18-19.08.2006 tarihleri arasında
2 temsil verilmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
26
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Tek Yol”
“Yazan: AZİZ NESİN”
Kıbrıs-Gazi Magosa-Girne ve Lefkoşa’da
05-08.09.2006 tarihleri arasında
1’er temsil verilmiştir.
“Gözlerin Ardındaki Çocuk”
“Yazan: NAVA SEMEL”
Romanya – Braila’da;
17 Eylül 2006 tarihinde 1 temsil vermiştir.
I - GENEL BİLGİLER
27
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”
“Yazan: HALDUN TANER”
Başkurdistan – Ufa’da;
17 Eylül 2006 tarihinde 1 temsil vermiştir.
I - GENEL BİLGİLER
28
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Kaktüs Çiçeği”
“Yazan: BARILLET VE GREDY”
Kosova Prizren, Gilan ve Priştina’da;
04-09 Nisan 2006 tarihleri arasında toplam
4 temsil vermiştir.
“Yangın Duası”
“Yazan: BERKUN OYA”
Almanya – Wiesbaden’de;
15 Haziran 2006 tarihinde 1 temsil vermiştir.
I - GENEL BİLGİLER
29
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Çok Yaşa Komedi”
“Yazan: ANTON ÇEHOV”
Romanya-Targu Jiu’da;
23 Kasım 2006 tarihinde 1 temsil vermiştir.
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Fırtına”
“Yazan: W.SHAKESPEARE
Fransa – Lille’de
24-26 Kasım 2006 tarihler, arasında
3 temsil verilmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
30
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü;
“Nalınlar”
“Yazan: NECATİ CUMALI”
Almanya – Nürnberg ve Berlin’de;
19-23 Mayıs 2006 tarihleri arasında
toplam 4 temsil vermiştir.
I - GENEL BİLGİLER
31
d) ULUSAL - ULUSLARARASI ŞENLİK ve FESTİVALLER
Türk Tiyatrosunun yurt dışında tanıtılmasının yanı sıra; ülkemiz seyircisini,
oyuncusunu ve oyun yazarını, yabancı tiyatroların oyuncu ve yazarlarıyla
buluşturmak amacıyla çeşitli uluslararası festivaller ile amatör tiyatro
topluluklarının katılımıyla ulusal ve uluslararası şenlik ve festivaller düzenler.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, tiyatro sezonu boyunca, olağan
faaliyetlerinin yanı sıra, her yıl belli tarihlerde düzenlenerek gelenekselleşen ulusal
ve uluslararası şenlik ve festivaller gerçekleştirilmektedir. Her yıl kapsam ve içerik
yönünden biraz daha zenginleştirilen bu faaliyetlere önümüzdeki sezonlarda da
devam edilecektir.
Bunlar;
DEVLET TİYATROLARI-SABANCI ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ;
Devlet Tiyatroları ve VAKSA’nın işbirliğiyle Adana’da; Mısır, İsviçre,
Danimarka, Kırgızistan, Almanya’nın yanı sıra Adana, Bursa, Trabzon ve Sivas
Devlet Tiyatrosu Müdürlükleri ile Gönül-Gazanfer ÖZCAN Tiyatrosu, Tiyatro Kedi,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, Akbank
Sanat, Ankara Ekin Tiyatrosu, Mersin Amatör Kadınlar Topluluğu’nun katılımıyla
“Devlet
Tiyatroları-Sabancı
Uluslararası
Tiyatro
Festivali”nin
8.si
düzenlenmiştir.
32
E
E
E
E
Y
E
E
E
E
E
E
E
E
Y
Ç
Y
E
E
E
Casablanca
Casablanca
Tartuffe
Maskeler-Kumaşlar ve Kader
Hitit Güneşi
Ördek Muhabbetleri
Merhaba Yarın
Mektup
Ölüm Sanatı
Hiroşima Sevgilim
Kral Lear
Aldar Köse
Hasret Çiçekleri
Ayak Bacak Fabrikası
Uyuyan Güzel
Bir Mahalle Ki…
Şehrazat
Bir Daha Çal Sam
Nathalie
GENEL TOPLAM
E
Müsteşar Bey
ULUSLARARASI KARADENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELER
33
40
4
2
2
2
2
3
1
1
1
3
1
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
SAY.
TÜRÜ
Y
TEMS.
OYUN
Eşeğin Gölgesi
ESERİN ADI
OYUN
27-29.04.2006
25-26.04.2006
25-26.04.2006
23-24.04.2006
23-24.04.2006
21-22.04.2006
20.04.2006
19.04.2006
18.04.2006
15-16.04.2006
14.04.2006
13.04.2006
11-12.04.2006
09-10.04.2006
07-08.04.2006
05-06.04.2006
03-04.04.2006
01.04.2006
31.03.2006
29-30.03.2006
28.03.2006
TARİHİ
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
YER
OYNANDIĞI
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
SAY.
KOLT.
Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Almanya
Almanya
Sivas DT
Adana DT
Trabzon DT
Mersin K.A.T.
Kırgızistan
Kırgızistan
Ankara Ekin Tiyatrosu
Danimarka
Danimarka
İsviçre
Akbank Sanat
Bursa DT
Mısır
Kocaeli Büyükşehir Tiyatroları
Tiyatro Kedi
Tiyatro Kedi
Gönül-Gazanfer ÖZCAN Tiyatrosu
Adana DT
TİYATRO
SAHNELEYEN
68
68
68
34
68
34
1.202
136
8
8
68
30
102
34
34
34
102
34
34
68
68
102
PROTOKOL
121
60
60
1
ÜCRETSİZ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2005-2006 TİYATRO SEZONU
VIII. DT-SABANCI ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
FAALİYET RAPORU
83
2.456
314
102
89
218
67
39
53
223
23
69
78
156
238
108
147
151
151
147
TAM
10.594
1.022
565
668
579
706
783
267
151
281
779
192
261
523
512
752
560
521
517
183
521
251
İND.
14.373
1.472
735
736
736
736
1.104
368
224
368
1.104
249
364
669
736
1.092
736
736
736
368
736
368
TOPLAMI
GEN.SEY.
GENEL
97,64%
100,00%
99,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
60,87%
100,00%
100,00%
67,66%
98,91%
90,90%
100,00%
98,91%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
SEYİRCİ %
TOPLAM
54.364,00
5.972,00
2.872,00
1.336,00
2.850,00
1.412,00
4.440,00
1.470,00
838,00
1.442,00
4.454,00
906,00
1.458,00
2.560,00
2.984,00
4.436,00
2.888,00
2.966,00
2.974,00
1.638,00
2.966,00
1.502,00
HASILAT
I - GENEL BİLGİLER
I - GENE
BİLGİLE
TİYATRO BULUŞMASI;
İran, Gürcistan, Romanya, Yunanistan, Moldova, Ermenistan, Ukrayna,
Rusya, Bulgaristan, Azerbaycan, Makedonya’nın katıldığı ve Trabzon Devlet
Tiyatrosu’nun organizasyonuyla “Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler
Tiyatro Festivali”nin 7.si düzenlenmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
34
IBİLGİLER
GENEL
35
KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER ULUSLARARASI
ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ;
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde;
KKTC, İsrail, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Almanya ve Rusya’dan gelen tiyatro
grupları ile İstanbul Katibim Karagöz Evi, Mustafa MUTLU Gölge Oyunu Kukla
Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Sahne Sanat Tiyatrosu, Karınca Çocuk Tiyatrosu ve
Ankara Deneme Sahnesi’nin yanı sıra; Erzurum, Konya, Bursa, Diyarbakır, Van ve
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinin katılımıyla, Ankara’da “Küçük Hanımlar
Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali”nin 2.si düzenlenmiştir.
36
AKDAMAR ÇOCUK ve GENÇLİK TİYATROLARI FESTİVALİ;
37
E
E
E
Y
E
E
E
Y
E
Y
E
E
Y
Ç
E
E
Flat As A Plate (Dümdüz)
Karagöz Elma Şekeri
Karagöz Yazıcı
Kuyudaki Aslan
Küçük Cadı Fergie
Mutlu Kelebek
Mutluluk Dağıtan Eskici
Otobüs Durağında Üç Bencil
Oyuncak Bebeklerin İsyanı
Oyunun Adı Külkedisi
Robinson ve Cuma
Şehrazat
Teneke Şövalyeler
Uyuyan Güzel
Yedi Köyün Yargıcı
Yıldızlı Hikaye
GENEL TOPLAM
E
Duvar
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
SAY.
TÜRÜ
Ç
TEMS.
OYUN
Ben Bir Kurbağayım
ESERİN ADI
OYUN
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
27.04.2006
28.04.2006
28.04.2006
29.04.2006
27.04.2006
26.04.2006
27.04.2006
27.04.2006
29.04.2006
26.04.2006
30.04.2006
29.04.2006
26.04.2006
28.04.2006
29.04.2006
TARİHİ
Küçük Tiyatro
Altındağ Tiyatr.
Akün Sahnesi
Akün Sahnesi
Akün Sahnesi
Altındağ Tiyatr.
Akün Sahnesi
Küçük Tiyatro
Altındağ Tiyatr.
Altındağ Tiyatr.
Oda Tiyatrosu
Küçük Tiyatro
Akün Sahnesi
Oda Tiyatrosu
Oda Tiyatrosu
Küçük Tiyatro
Küçük Tiyatro
Altındağ Tiyatr.
YER
OYNANDIĞI
469
307
361
361
361
307
361
469
307
307
60
469
361
60
60
469
469
307
SAY.
KOLT.
Rusya-Theatre "Shkidy"
Ankara Deneme Sahnesi
Adana DT
Van DT
Almanya-Tiyatrom
Karınca Çocuk Tiyatrosu
Diyarbakır DT
Sırbistan ve Karadağ-Bosko Buha Theatre
Bursa DT
Sahne Sanat Tiyatrosu
Tiyatro Tempo
Romanya-Köstence Çocuk Tiyatrosu
Konya DT
Mustafa Mutlu Gölge Oyunu Kukla Tiyatrosu
İstanbul Katibim Karagöz Evi
İsrail-Rainbow Theatre
KKTC-Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Erzurum DT
TİYATRO
SAHNELEYEN
2.147
313
53
56
56
59
74
56
290
40
40
349
56
10
4
290
335
66
4.724
300
267
285
332
339
278
303
360
289
286
300
333
58
58
340
331
265
ÜCRETSİZ
TAM
0
3.995
282
280
341
198
324
233
340
279
200
141
50
268
333
52
58
176
173
267
İND.
10.866
895
600
682
586
722
585
699
929
529
467
50
917
722
120
120
806
839
598
TOPLAMI
GEN.SEY.
GENEL
93,11%
95,42%
97,72%
94,46%
81,16%
100,00%
95,28%
96,81%
99,04%
86,16%
76,06%
83,33%
97,76%
100,00%
100,00%
100,00%
85,93%
89,45%
97,39%
SEYİRCİ %
7.990,00
564,00
560,00
682,00
396,00
648,00
466,00
680,00
558,00
400,00
282,00
100,00
536,00
666,00
104,00
116,00
352,00
346,00
534,00
HASILAT
TOPLAM
IBİLGİLER
PROTOKOL
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2005-2006 TİYATRO SEZONU
" II. KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER ULUSLARARASI ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ"
FAALİYET RAPORU
I - GENEL BİLGİLER
GENEL
Geleceğin tiyatro seyircisini, tiyatro adamını yetiştirmek, tiyatro sanatını
yaygınlaştırarak benimsetilmesini sağlamak amacıyla; Van’da bulunan Yerleşik
Tiyatro Müdürlüğü ile M.E.B.’nın işbirliğiyle; Van Devlet Tiyatrosu Sanatçıları
tarafından, ilköğretim öğretmenlerine, oyun sahneleme tekniğine ilişkin, üç ay süre
ile kurs verilmektedir. Söz konusu bu kursun sonucunda öğretmenler, kendi
okullarında sahneledikleri oyunların sergilendiği ve ana teması “Her Okul Bir
Tiyatro” olan “Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali”nin bu yıl 5.si
düzenlenmiştir.
I - GENEL BİLGİLER
38
E
E
E
E
E
Ah Şu Gençler
Arzı Hallerimiz
Elli Metre
Söyleşi
Midasın Kulakları
E
E
E
Beyin Fırtınası
Sevgi Çemberi
Konser
GENEL TOPLAM
E
Bir Kavanoz Kahkaha
E
Bizim Hayallerimiz Onların Gerçeği
E
E
Bedel
Gözlüklü Hanı
E
Musiki Derneği Çocuk Korosu
E
E
Baba Ocağı Ana Kucağı
E
E
Komşu Köyün Delisi
Memurin Faslı
Y
Teneke Şövalyeler
Kunduracının Türküleri
E
Kadınlık Bizde Kalsın
39
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN ÜLKEMİZE DAVET EDİLEN
YABANCI TİYATRO GRUPLARI;
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
SAY.
TÜRÜ
E
TEMS.
OYUN
Töre
ESERİN ADI
OYUN
03.05.2006
02.05.2006
02.05.2006
01.05.2006
01.05.2006
30.04.2006
29.04.2006
29.04.2006
28.04.2006
28.04.2006
27.04.2006
27.04.2006
26.04.2006
26.04.2006
25.04.2006
25.04.2006
24.04.2006
23-24.04.2006
22.04.2006
22.04.2006
TARİHİ
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
Van DT
YER
OYNANDIĞI
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
SAY.
KOLT.
PROTOKOL
4
4
9.480
486
486
486
486
450
486
486
486
486
486
486
480
480
480
486
450
450
408
486
450
ÜCRETSİZ
TAM
824
824
İND.
9.484
486
486
486
486
450
486
486
486
486
486
486
480
480
480
486
450
450
412
486
450
SEY.TOPL.
ÜCRETSİZ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2005-2006 TİYATRO SEZONU
V. AKDAMAR ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ŞENLİĞİ
FAALİYET RAPORU
ÜCRETLİ
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
824
0
0
SEY.TOPL.
10.308
486
486
486
486
450
486
486
486
486
486
486
480
480
480
486
450
450
1.236
486
450
TOPLAMI
GEN.SEY.
ÜCRETLİ
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
SEYİRCİ %
GENEL
113,72%
117,96%
117,96%
117,96%
117,96%
109,22%
117,96%
117,96%
117,96%
117,96%
117,96%
117,96%
116,50%
116,50%
116,50%
117,96%
109,22%
109,22%
100,00%
117,96%
109,22%
SEYİRCİ %
TOPLAM
824,00
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
824,00
Ücretsiz
Ücretsiz
HASILAT
I
- GENEL
BİLGİLE
Bu faaliyetlerimizin yanı sıra Genel Müdürlüğümüz tarafından
seyircilerimizle buluşturmak üzere İtalya, İsrail ve Romanya’dan tiyatro grupları
davet edilerek 3 ayrı oyunla 4 temsil verilmiş, 2.326 seyirciye ulaşılmıştır.
DAVET EDİLEN
ESERİN ADI
ÜLKE
İtalya Kültür Merkezi
Binbir Gece (Mille e Una
Notte)
İsrail Cameri Tiyatrosu
Requıem
Romanya-G.A.Petculescu-Nottara Tiyatroları
III.Rıchard
I - GENEL BİLGİLER
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
40
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir
kuruluştur.Genel Müdür ve Yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri Kararname ile
Başrejisör, Yabancı Uzmanlar, Genel Müdür’ün teklifi üzerine Bakan tarafından,
Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Bakan tarafından,
Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel Müdür
tarafından atanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde danışma ve denetim birimleri olarak Hukuk
Müşavirliği ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü bulunmaktadır. Bakanlığımızca gerekli
inceleme ve denetimler yapılmakta olup, Sayıştay tarafından da dış denetime
tabidir.
II – AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
41
Stratejik Amaç 1- Türk Tiyatrosunun yurt içinde gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak.
Hedef 1.1- Genel Müdürlüğümüzün teşkilatlandığı bölgelerde bulunan
sahnelerinde hazırladığı oyunları seyirci ile buluşturmak.
Hedef 1.2-
Sahne sayısını ve seyirci sayısını arttırmak.
Hedef 1.3- Turneler düzenleyerek, yerleşik kadrolaşmanın bulunmadığı
şehir, kasaba ve köylere tiyatroyu yaymak.
Stratejik Amaç 2- Türk Tiyatrosunun yurt dışında tanıtılmasını sağlamak.
Hedef 2.1- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu
ülkelere turneler yapmak.
Hedef 2.2-
Türki Cumhuriyet’lere turneler yapmak.
Stratejik Amaç 3- Ulusal ve Uluslararası Festivaller ile şenlikler düzenlemek.
Hedef 3.1- “Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”ne
farklı ülkelerin katılımını sağlamak ve seyirci sayısını arttırmak.
II – AMAÇ VE HEDEFLER
Hedef 3.2“Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Tiyatro
Festivali”ne farklı grupların katılımını ve daha çok oyunun seyirci ile buluşmasını
sağlamak.
42
Hedef 3.3- Genel Müdürlüğümüz Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nce
programlı faaliyetlerine ilaveten her yıl “Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları
Festivali” düzenlenmekte, değişik İlköğretim ve lise düzeyindeki okulların kendi
hazırladıkları Türkçe oyunların sergilenmesi imkanı sağlanmaktadır.
Hedef 3.4- Ankara’da düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler
Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali”ne katılan ülke ve grupların sayısını
arttırmak ve seyirci ile buluşmasını sağlamak.
Hedef 3.5- Diyarbakır Tiyatro Müdürlüğünün katkılarıyla “Orhan ASENA
Tiyatro Festivali“ özel tiyatro gruplarının ve diğer tiyatro müdürlüklerimizin
sahneledikleri oyunlarla seyircileriyle buluşturmayı sağlamak.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Kültürümüzün gelişmesi için İlköğretim ve öncesi yaş gruplarına tiyatro
sanatını sevdirerek geleceğin seyircisini yetiştirmek, sergilediğimiz yerli eserler ile
Türk Tiyatro edebiyatının gelişimini sağlamak ve dünya edebiyatından da en iyi
eserleri halkımıza sunmak, Genel Müdürlüğümüz bir kamu kuruluşu olması
nedeniyle kazanç gözetmeden, kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak ve
sahne sanatından taviz vermeden hedeflediği kitlelere ulaşarak Türk Tiyatrosunu
yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmaktır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
43
A- MALİ BİLGİLER
1-
Bütçe Uygulama Sonuçları
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir kuruluş olup, gişe geliri
ve sahnelediği oyunları tanıtıcı bilgilerin yer aldığı dergi ve broşürlerden elde ettiği
gelir ile hazineden aldığı yardım ile giderlerini karşılamaktadır.
2006 Mali Yılında, Genel Müdürlüğümüze 3.000.000,00 YTL.’sı Sermaye
Giderleri (Yatırım Ödeneği) olmak üzere toplam 81.695.000,00 YTL. ödenek tahsis
edilmiştir. Bu meblağın içinde; 4.212.500,00 YTL. tahmini gelir ile 37.500,00 YTL.
nakit devri de yer almaktadır.
Bilindiği gibi 2006 Mali Yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Genel Bütçe
içerisindeki payı %0,42 oranı ile 712.381.000,00 YTL. olarak tespit edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlığımız bütçesi içerisindeki payı ise %0,11 gibi
oldukça düşük bir orandadır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
44
2006 MALİ YILI BÜTÇESİ
GELİRLERİ
HAZİNE YARDIMI (CARİ)
78.345.000,00 YTL
HAZİNE YARDIMI (SERMAYE GİDERLERİ)
3.000.000,00 YTL
GELİRLER (GİŞE GELİRLERİ)
4.212.500,00 YTL
DİĞER GELİRLER (DERGİ, BROŞÜR VS.)
2.799.914,00 YTL
NAKİT DEVRİ
37.500,00 YTL
_______________
GENEL TOPLAM
88.394.914,00 YTL.
NOT: Hazine yardımı üzerinden 2.151.350,00 YTL Maliye Bakanlığınca
blokeli, Tahmini Gişe Gelirlerinden de 143.703,00 YTL’lık gerçekleşmeyen miktar
bulunmaktadır. Harcanabilir Toplam Tutar 86.099.860,00 YTL’dir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
45
GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
55.309.759,00 YTL
MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ
24.414.970,00 YTL
CARİ TRANSFERLER
768.967,00 YTL
SERMAYE GİDERLERİ
4.292.674,00 YTL
______________
GENEL TOPLAM
84.786.370,00 YTL.
NOT: 15.12.2006 -14.01.2007 tarihlerine ait personel maaşları bütçe dışı avans
olarak toplam tutar 1.351.074,00 YTL‘dir. Sonuç itibariyle toplam giderimiz
86.137.444,00 YTL’dir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sergilediği oyunlar için gerekli olan tüm
malzemeleri (giysi, şapka, kundura, aksesuar, dekor vs.) tamamen kendi
atölyelerinde imal ederek önemli bir tasarruf sağlamaktadır.
46
Ödeneği 3.000.000,00 YTL. olan Sermaye Giderlerine 1.313.414,00 YTL’ lik
Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından, Genel Müdürlüğümüze
bağış yapılmış ve bütçeleştirilmiştir.
2006 yılında gerçekleştirilmiş yatırım projelerimiz ise şunlardır:
Çayyolu Tiyatro Binası
600.000,00 YTL.
Yapı Tesis ve Büyük Onarım
1.800.000,00 YTL.
Makine-Teçhizat Alımları
1.913.414,00 YTL.
_______________
TOPLAM:
4.313.414,00 YTL.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Çayyolu Tiyatro Binası:
47
1997 yılında Maliye Bakanlığı’nca kurumumuza tahsis edilen arsa üzerinde
yapımına başlanılan ve bulunduğu yer itibariyle oldukça önemli bir seyirci
potansiyeline sahip olan Ankara’nın Çayyolu semtinde, Çayyolu Tiyatro Binası’nın
yapımı tamamlanarak, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 11. sahnesi olarak 11 Nisan
2006 günü “EL ELE (HERŞEYE RAĞMEN)” adlı oyunla hizmete açılmıştır. 2006
yılı ödeneğinin tamamı harcanmış, çevre düzenlemesi ile çevre duvarı vs. işleri
yapılmıştır.
Yapı Tesis ve Büyük Onarım:
2006 Yılı Yatırım Programı’nda 1.800.000,00 YTL ödenek ayrılan bu proje
çerçevesinde; Taşra Tiyatroları’ndan İstanbul’ un bakım ve onarımı tamamlanmış,
Konya’nın ise önemli ölçüde bakım-onarımı bitmiştir.. Bunun dışında; Genel
Müdürlük atölyelerinin bulunduğu Macunköy Tesisleri’nin çevre duvarının yapımı
yapıldı. Genel Müdürlük idari birimlerinin yer aldığı Küçük Tiyatro Binası’nın
boya-badana ve onarım işleri gerçekleştirilmiştir.
Makine-Teçhizat Alımları:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü atölyelerinde kullanılan tüm makineteçhizat ile ses, ışık, efekt malzemelerinin kullanılamaz halde olanlarının
değiştirilmesi, yeni açılan sahnelerin donanımları temini için 1.913.414,00 YTL
ödenek ayrılmış olup,
Kurumumuzun sahnelediği oyunlarda kullanılmak üzere ilk defa Laser
Sistemi ve Sis perdesi alınmıştır..
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2006 Mali Yılı Ödeneğinin Birimlere Dağılımı
48
03-MAL
BİRİMLER
01-PERSONEL
GİDERLERİ
02-SOS.GÜV.
KUR.DEV.
PRİMİ
05-CARİ
06-SERMAYE
TRANS.
GİDERLERİ
TOPLAM
ve
HİZ.ALIM
ÖZEL KALEM
190.165
16.150
277.200
6.422.850
1.085.800
7.715.550
176.700
PERSONEL VE EĞİTİM
DAİ.BŞK.LIĞI
247.305
141.700
117.500
554.500
STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
151.515
17.150
32.200
200.865
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
131.245
103.350
58.350
292.945
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER
48.940
8.725
169.225
226.890
0
0
203.400
203.400
317.390
43.050
87.000
447.440
SANAT TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ
4.264.635
499.425
2.321.575
YERLEŞİK TİYATRO
MÜDÜRLÜKLERİ
40.205.955
4.574.650
13.859.500
38.800
267.000
58.945.905
51.980.000
6.490.000
24.841.500
770.000
4.313.414
88.394.914
İMİD BAŞKANLIĞI
BAŞREJİSÖRLÜK
BAŞDRAMATURGLUK
TOPLAM
483.515
4046.414
19.447.314
1.061.005
7.085.635
NOT: Hazine yardımı üzerinden 2.151.350,00 YTL Maliye Bakanlığınca blokeli,
tahmini gişe gelirlerinden de 143.703,00 YTL’lik gerçekleşmeyen miktar
bulunmaktadır. Harcanabilir toplam tutar 86.099.861,00 YTL’dir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Harcama birimleri itibariyle bütçe ödeneğinin (tüm ödenekler dahil)
dağılımına bakacak olursak; bütçeden en büyük payı %50’den fazla bir payla
Tiyatro Müdürlükleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon
49
ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nun toplam ödeneği) alırken, henüz tahakkuk ve
saymanlık birimlerinin oluşturulamadığı Erzurum, Sivas, Konya ve Van Devlet
Tiyatroları’nın ödeneğinin de eklendiği İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
bütçeden %25’ten fazla pay almaktadır. Geri kalan ödenek ise Genel Müdürlüğün
diğer idari birimleri arasında (Özel Kalem, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Basın Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü, Başdramaturgluk, Başrejisörlük ve Sanat Teknik Müdürlüğü)
paylaştırılmıştır.
1 Ocak – 31 Aralık 2006 Tarihleri Arasında Yapılan Harcamalarımız
GERÇEKLEŞEN
HARCAMALARIMIZ
BİRİMLER
ÖZEL KALEM
359.620
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18.016.351
PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
1.049.857
82.019
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
196.739
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER
219.372
BAŞREJİSÖRLÜK
201.424
BAŞDRAMATURGLUK
395.411
SANAT TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ
4.858.239
YERLEŞİK TİYATRO MÜDÜRLÜKLERİ
59.407.338
TOPLAM
84.786.370
NOT: 15.12.2006 - 14.01.2007 tarihlerine ait personel maaşları Bütçe Dışı
Avans olarak 1.351.074,00 YTL olup, toplam giderimiz 86.137.444,00 YTL’dir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2-
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
50
Muhasebe Hizmetleri:
Genel Müdürlüğümüz, 2005 Mali Yılı itibariyle analitik bütçe uygulamasına
tabi olmasından dolayı 1996 yılından itibaren yürürlükte olan “Alım-Satım İşlemleri
ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırarak Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliğine uygun yönerge ile muhasebe hizmetlerini yürütmektedir.
Buna göre;
Mali Raporlama:
Madde 62- Genel Müdürlüğe ait mali tablolar Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nin mali raporlama bölümünde belirlenen ilkelere, standartlara uygun
olarak ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle göre hazırlanır ve
belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.
Mizanlar:
Madde 63- Genel Müdürlüğün detaylı hesap planlarında yer alan
hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Muhasebe
Yönetmeliği’nde belirlenen şekle uygun olarak düzenlenir.
Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak
ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibariyle düzenlenir. Cetvelde;
her hesabın borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu
toplamının birbirine eşit olması gerekir.
Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu
takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandırtan sonra
kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda faaliyet ve bütçe hesapları bakiye vermez.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Düzenlenecek Mali Tablolar:
51
Madde 64- Genel Müdürlük tarafından içeriği ve şekli Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan aşağıdaki mali tablolar hazırlanır ve
belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte kamuoyunun bilgisine
sunulur.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
Bilanço,
Faaliyet Sonuçlan Tablosu,
Bütçe Uygulama Sonuçlan Tablosu,
Nakit Akım Tablosu,
Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,
İç Borç Değişim Tablosu,
Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu,
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,
Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,
Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,
Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,
Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu,
Genel Müdürlük tarafından üretilen mizanlar, yukarıda sayılan mali
tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığı’na gönderilir.
3-
Mali Denetim Sonuçları
1 Ocak – 31 Aralık Haziran 2006 tarihleri arasında mali denetimle ilgili bir
rapor hazırlanmamıştır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
52
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
5. Orhan ASENA Tiyatro Festivali : 16 Kasım - 02 Aralık 2006 tarihleri
arasında Adana, Konya ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinin sahnelediği
oyunlar ve Almanya’nın sahnelediği bir oyunla Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.
2- Performans Sonuçları Tablosu
Sezon
Sahne Sayısı
Oynanan Oyun Sayısı
Seyirci Sayısı
2004-2005
34
115
1.143.824
2005-2006
37
126
1.220.149
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Genel Müdürlüğümüz 2005-2006 Tiyatro Sezonunda Yerleşik Tiyatro
Müdürlüklerinde bulunan sahne sayılarımızı ve repertuarındaki yerli ve yabancı
oyun sayılarını artırarak, yurtiçi ve yurtdışı turneleriyle, yapmış olduğu ulusal ve
uluslar arası festivallerle daha fazla seyirciyle buluşmuştur.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Genel Müdürlüğümüzde Performans Bilgi Sistemi ile ilgili çalışma
yapılmadığı için değerlendirme aşamasına geçilememiştir.
IV – KURUMSAL KABILIYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRMESİ
53
A-
ÜSTÜNLÜKLER
•
•
•
•
•
B-
Ulusal ve Uluslar arası alanında saygınlığı
İstatistikli verilere sahip olması
Belirgin bir hizmet alanı olması
Nitelikli sanatçılara, teknik personele ve İdari personele sahip olması
Görevini yerine getirebilmede hızlı hareket edebilme kabiliyetinin olması
ZAYIFLIKLAR
• Toplam personel sayısının az olması
• Personelin Hizmet içi eğitiminin eksikliği
• Yetki devrinin tam olarak yapılamaması ve
kullanılamaması
• Bürokrasinin fazlalığı
• Birimler arası iletişimin zayıf olması
• Tanıtım ve Pazarlamanın tam yapılamaması
• Personelin ücretlerinin, sosyal haklarının yetersizliği
verilen
yetkininde
1949 Yılında çıkarılan 5441 sayılı kanunun günün şartlarına göre
düzenlenmesi
IV – KURUMSAL KABILIYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRMESİ
54
C-
DEĞERLENDİRME
Genel Müdürlüğümüzün personel istihdamı konusunda genel mevzuat
hükümleri dışında eleman alınmadığı için sınırlı sayıda sanatçı ile çalışma
zorunluluğu ayrılanların yerinin hemen doldurulamaması, mali ve çalışma
şartlarının iyileştirilememesi nedeniyle meslekte kalitenin düşmesinin önüne
geçilememiştir.
Çıkarılan yasa ile kurumdan veya başka kurumlardan emekli olan
sanatçıların çalıştırılamaması nedeniyle rol gereği ihtiyaç duyulan yaşlı
sanatçıların rollerini genç sanatçıların oynaması zorunluluğu doğmaktadır.
Görev gereği, 16 saatini aktif çalışma ile geçiren kurumda herhangi bir ek
ücret verilmediği için emekliler hız kazandığından dolayı teknik eleman ve
yetişmiş idari eleman ihtiyacı hat safhaya gelmiştir.
V – ÖNERİ VE TEDBİRLER
Değerlendirmede
kazandıracaktır.
belirtilen
eksikliklerin
giderilmesi
kuruma
55
ivme
OTOMASYON SİSTEMİ
Emekleme aşamasında olan sistemin günün teknolojisi doğrultusunda
yenileştirilmesi gerekmektedir.
MEVZUAT
1949 Yılında çıkarılan 5441 sayılı kanunda günün şartlarına uygun tadilatlar
yapılarak, Bilet Satış, Reklam, Duyuru ve Özlük haklar konusunda gelişmeler
sağlanmalıdır.
BÜTÇE UYGULAMALARI
Kuruluş konumunda özel bir madde ile kamu ihale yeni kanundan muaf
tutulması ve kendi şartlarına göre ihtiyaçlarını giderebilmesinin sağlanması.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
56
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara - …../…../2007)
İ.Mine ACAR
Genel Müdür V.
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
57
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin
zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Ankara - …../…../2007)
Levent OKUTUCU
Strateji Geliştirme Müdürü
58

Benzer belgeler