2013 yılı uygulama

Yorumlar

Transkript

2013 yılı uygulama
KARGO BÜLTENİ
Konu : TÜRKİYE ÇIKIŞLI KARGO ÜCRETLERİNİN UYGULAMA ŞARTLARI
Tarih
Bülten No
: 25 Aralık 2012
: 2012 / 040
Sayın Acentelerimiz,
2013 yılı Türkiye çıkışlı, yurtdışı noktalarımız varışlı ücret seviyelerimiz ve uygulama şartları
aşagıda belirtilmektedir.
Ücret Uygulama Koşulları:
1
Ücret seviyeleri ikinci bir duyuruya kadar geçerlidir.
2
Ücretlere, IATA komisyonu UYGULANMAZ. Ekte sunulan ücretlere IATA komisyonu dahil
olmayıp, NET ücretlerdir.
3
Teşvik uygulamasına hak kazanan acentelere; ekli ücretler üzerinden, kazanılan teşvik oranında
indirim uygulanır.
4
MYC, SCC ve diğer “Other Charge” lar ücretlere dahil değildir.
5
Ücret ve other charge uygulamasında konşimentonun oluşturulma tarihi esas alınır.
6
TACT ücretleri, bülten ücretlerinden daha düşük olsa dahi kullanılamaz.
7
Interline taşımalarda başka bir ücret verilmediği takdirde TACT ücretleri geçerlidir.
8
“Kesme çiçek” gönderileri “Bozulabilir Kargo” kapsamında değerlendirilir.
9
Bozulabilir Kargo taşımaları için “9808” item numaralı Bozulabilir Kargo Ücretleri uygulanır.
10 TK Plus ücretleri için “0296” item numarası kullanılacaktır. TK Plus gönderilerinin mutlak surette
AWB üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
11 Bültende belirtilen Class 9 (0166 item nolu) haricinde kalan tehlikeli madde gönderilerinin TK Plus
olarak sevkinin talebi halinde uygulanacak ücret seviyesi şudur ki; 0296 nolu TK Plus item ücreti
veya TACT ücretinden hangisi yüksek ise o ücret baz alınmaktadır.
12 Ankara çıkışlı ücret sayfasında yer alan ücretlerimiz yalnızca ANK çıkışlı yurtdışı varışlı direkt
seferlerimizde uygulanacak olup, İstanbul üzerinden yapılan taşımalar için Türkiye çıkışlı
listelerimizde yer alan ücret seviyeleri uygulanacaktır. ANK çıkışlı yurtdışı varışlı direkt
seferlerimizde uygulanacak genel kargo ücretleri için “9917”, bozulabilir kargo ücretleri için
“9919” ve TK Plus kargo ücretleri için “9941” nolu item numaraları kullanılacak olup, AWB
üzerinde “Commodity Item No.” hanesine ilgili item numarası mutlaka yazılmalıdır.
KARGO BÜLTENİ
Konu : TÜRKİYE ÇIKIŞLI KARGO ÜCRETLERİNİN UYGULAMA ŞARTLARI
13 Antalya çıkışlı ücret sayfasında yer alan ücretlerimiz yalnızca AYT çıkışlı yurtdışı varışlı direkt
seferlerimizde uygulanacak olup, İstanbul üzerinden yapılan taşımalar için Türkiye çıkışlı
listelerimizde yer alan ücret seviyeleri uygulanacaktır. AYT çıkışlı yurtdışı varışlı direkt
seferlerimizde uygulanacak genel kargo ücretleri için “0054” ve bozulabilir kargo ücretleri
için “0096” item numaraları ve yalnizca FRA, AMS, LHR ve LGW varışlı bozulabilir kargolar için
“9908” item numarası kullanılacak olup, AWB üzerinde “Commodity Item No.” hanesine ilgili
item numarası mutlaka yazılmalıdır. Yazılmaması durumunda sorumluluk göndericiye aittir ve
ücretlendirme sistem ücretleri üzerinden yapılır.
14 IATA TACT Rules 7.2’de belirtilen CC kargo kabul edilmeyen noktalara ek olarak, Ortaklığımızın
sefer yapmakta olduğu Kişinev, Üsküp ve Taşkent’e CC kargo kabul edilmemektedir.
15 Bülten ücretleri P.P. taşımalar için geçerlidir. Ayrıca Ortaklığımızın direkt sefer yapmakta olduğu
noktalar varışlı C.C. taşımalar için de uygulanır. (Örnek: IST/MST uçak ve MST/CGN meydana
teslim).
Uçak + Kamyon şeklinde servis verdiğimiz;
i.
ABD varışlı kargolarda malın bir başka şehirdeki hava alanı veya müşteriye kamyonla teslimi
halinde,
ii.
LNZ, SZG, EDI, BLL, RNN, ABZ, BFS, BRS, CWL, EMA, GLA, LBA, LPL, MME, NCL
noktalarında bülten ücretleri C.C. taşımalarda da uygulanır. Bu noktalar harici C.C. taşımalarda
IATA TACT ücretleri geçerlidir. (Türk Hava Yolları C.C. gönderi ücretlerinde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar)
Yukarıda belirtilen noktalar dışında uçak+kamyon ile servis verdiğimiz noktalarda bülten ücretleri
sadece P.P. taşımalar için geçerlidir.
16 TPE ve KUL varışlı taşımalarda bülten ücretleri sadece P.P. taşımalar için geçerlidir.
Ortaklığımızın TPE ve KUL varışlı direkt seferleri mevcut olmayıp, bu noktalara geçiş yerel
havayollarına transfer vermek sureti ile yapılmaktadır. Havayolları arasındaki anlaşmalar
kargonun gerçek ağırlığı baz alınarak yapıldığından; AWB düzenlenirken TACT ücreti
uygulanması gereken M veya N olan gerçek kargo ağırlığının (AW/GW) +45 ve üzerine
yuvarlanmaması, CW hanesine de aynı şekilde yazılması gerekmektedir.
17 Class Rate kapsamında yer alan IATA TACT Rules 3.7.7’de tanımlı kargolar (Gazete,dergi,
kitap,vb...) için bülten ücretleri geçerlidir.
18 DGR taşımaları ve Class Rate kapsamındaki AVI, HUM, VAL kargolar, IATA TACT kuralları ve
IATA TACT ücretleri çerçevesinde ücretlendirilir.
KARGO BÜLTENİ
Konu : TÜRKİYE ÇIKIŞLI KARGO ÜCRETLERİNİN UYGULAMA ŞARTLARI
19 KWI varışlı kargoların konşimentoları üzerinde TACT ücretlerinin gösterilmesi gerekmektedir.
20 Canlı Hayvan (AVI), Cenaze (HUM), Tehlikeli Madde (DGR), Değerli Kargo (VAL) ve Bozulabilir
Kargo (PER) taşımaları yalnızca P.P. olarak kabul edilmektedir.
21 DGR taşımaları için AWB başına 40.00 EUR ücret tahsil edilir, “RAC” üçlü kodu ile gösterilir.
22 ALG ve TUN ‘a yapılan minimum sevkiyatlarda aşağıda belirtilen sabit ücretler awb başına tahsil
edilir. Söz konusu miktar AWB üzerinde “Other Charges” hanesinde, “MRC’’ üçlü kodu ile
gösterilir.
ALG – 85.00 EUR
TUN – 35.00 EUR
23 DXB’e yapılan değerli kargo taşımalarında, varış noktasındaki uçak-depo arası escort ve
depolama masrafı (Security Escort Charge) AWB üzerinde “Other Charges” hanesinde “MSC”
üçlü kodu ile gösterilecek ve MSC – 17.00 EUR olarak uygulanacaktır.
24 MSQ varışlı kargolar için varış noktasında yapılacak ekstra gümrük kontrolleri nedeniyle, ilave
servis ücretleri tahsil edilecektir. Aşağıda yer alan ücretlerin awb üzerinde gösterilip acentelerden
tahsil edilmesi gereklidir.
a. CHC: 0,05 EUR/Kg (karşılığı mahalli para) (Gross Weight üzerinden)
b. FEC: 3,55 EUR (karşılığı mahalli para) (Per AWB)
25 KHI ötesi varışlı kargolar için varış noktasında yapılacak ekstra gümrük kontrolleri nedeniyle,
9.00EUR, ilave servis ücretleri tahsil edilecektir. AWB üzerinde “INC” kodu ile gösterilip, bu ücret
acentelerden tahsil edilecektir.
26 GRU ötesi varışlı kargolar için varış noktasında yapılacak ekstra gümrük kontrolleri nedeniyle,
5.00 EUR, ilave servis ücretleri tahsil edilecektir. AWB üzerinde “INC” kodu ile gösterilip, bu ücret
acentelerden tahsil edilecektir.
27 İngiltere varışlı değerli kargo taşımalarında, varış noktasındaki uçak-depo arası escort ve
depolama masrafı (Security Escort Charge) AWB üzerinde “Other Charges” hanesinde “MSC”
üçlü kodu ile gösterilecek ve MSC –82.00 EUR olarak uygulanacaktır.
28 PRG’a yapılan değerli kargo taşımalarında, varış noktasındaki uçak-depo arası escort ve
depolama masrafı (Security Escort Charge) AWB üzerinde “Other Charges” hanesinde “MSC”
üçlü kodu ile gösterilecek ve MSC – 17.00 EUR olarak uygulanacaktır.
29 Askılı konteyner yüklemelerinizde 100 EUR sabit ücret alınacak ve AWB üzerinde “Other
Charges” hanesinde “UDC” üçlü kodu ile gösterilecektir.
30 Charges Collect (C.C.) AWB’ler için uygulanan DBC ücreti (Disbursement Fee); AWB üzerinde
“Other Charges” hanesinde belirtilen charge’lar toplamının (MYC ve SCC hariç) %10’udur. Bu
rakam 17.00 EUR’nun altındaysa, DBC - 17.00 EUR olarak uygulanacaktır.
KARGO BÜLTENİ
Konu : TÜRKİYE ÇIKIŞLI KARGO ÜCRETLERİNİN UYGULAMA ŞARTLARI
31 Sevkiyatı Uçak + Kamyon ile yapılan noktalar için bozulabilir kargo kabulü yapılmamaktadır.
32 “Kurye” gönderilerinizde uygulanacak kurye ücretleri için “0081” item numarası kullanılacaktır.
AWB üzerinde “Commodity Item No.” hanesine ilgili item numarası mutlaka yazılmalıdır.
Yazılmaması durumunda sorumluluk göndericiye aittir ve ücretlendirme TACT N ucretinden
hesaplanacaktır.
33 İngiltere veya İrlanda’ya , Londra veya Manchester üzerinden gönderilecek kargoların askılı
Konteyner (LD3) ve/veya palet ile taşınmasını talep edilmesi halinde “Other Charges Due Carrier”
hanesinde “UHC” üçlü kodu ile gösterilmeli; ayrıca yine Konşimento üzerinde “Handling
Information” bölümünde “Must be carried by ULD to final destination” ifadesi yer almalıdır.
GİDİŞ-GELİŞ
FROM
TO
LD3
PALET
LON/MAN- GLA
275,00 EUR 368,00 EUR
LON/MAN- DİĞER
132,00 EUR 184,00 EUR
LON- MAN
132,00 EUR 184,00 EUR
MAN- LON
132,00 EUR 184,00 EUR
Türk Hava Yolları A.O.’ya vermiş olduğunuz destek için teşekkür eder, işbirliğimizin devamını dileriz.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Kargo Başkanlığı

Benzer belgeler

Tehlikeli Madde Taşımaları Genel Bilgilendirme

Tehlikeli Madde Taşımaları Genel Bilgilendirme Tehlikeli Madde Taşımaları Genel Bilgilendirme Her türlü tehlikeli madde gönderilerinin paketlemeleri güncel IATA DGR (Tehlikeli Maddeler Regülasyonu) uygulamalarına uygun olmak zorundadır. IATA DG...

Detaylı

Tahsilat Kolay ile Hayat Daha Kolay

Tahsilat Kolay ile Hayat Daha Kolay Murat KORAŞ / Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Griffith College / Dublin / Merkez İrlanda / Dublin General English(20

Griffith College / Dublin / Merkez İrlanda / Dublin General English(20 kültürünü ve yaşayışını yaşayarak öğrenebilir, İngilizce pratiklerini çok daha rahat gündelik hayatlarına taşıyabilirler.

Detaylı