PDF SUNUMLAR-1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yorumlar

Transkript

PDF SUNUMLAR-1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM
SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN
TANITIMI
Mayıs 2016
1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistemi (KBS) Tanıtımı
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)Tanıtımı
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Tanıtımı
Diğer Sistemlerin Tanıtımı
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtımı
2
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Tanıtımı
3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Tanıtımı
Devletin temel görevlerinin başında bulunan kamu
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli
gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların
etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması
zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu
kılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Maliye Bakanlığı
tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama
ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi
çalışmalarına başlanmıştır.
4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Tanıtımı
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)
projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali
işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak
suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri
ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri
arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi
akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i
sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali
Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulama da
geliştirilmiştir.
5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Tanıtımı
KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri
arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza
indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik
ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli
şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin
uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe
aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama,
muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm
aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik
denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen
bir yapı kurulabilecektir.
6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Tanıtımı
KBS DÜZENLEMELERİ
- Harcama Yönetim Sistemi (HYS)
- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)
- Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi (GYMİS)
- KBS Kullanıcı Raporları (Bütçe, Personel ve Kesin Hesap)
- Kimlik Yönetimi
- Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi
- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)
7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında
entegrasyonu sağlamak amacıyla KBS Projesi
kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir sistemdir.
8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
10
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
11
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
12
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yönetim Sistemi
Harcama birimlerimiz tarafından Harcama
Yönetim Sistemi (HYS) üzerinde ödenek takibi ve her
türlü muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilebilmekte
ve elektronik ortamda muhasebe birimlerine
aktarılmaktadır.
13
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
18 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Taşınır Mal
Yönetmeliği hükümleri gereği kamu idareleri
tarafından , kaynağına ve edinme yöntemine
bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır
malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile
yönetim hesabının verilmesi amacıyla KBS
Projesine bağlı olarak Maliye Bakanlığı
tarafından oluşturulan bir sistemdir.
14
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
15
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
16
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
17
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
18
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
Harcama birimlerimiz tarafından Taşınır Kayıt ve
Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinde her türlü taşınır
işleminin kayıt altına alınması , raporlanması ve yıl
sonu hesapları cetvellerinin düzenlenmesi işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir.
19
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
Ayrıca Üniversitemiz İdare Taşınır Mal Yönetimi
Ayrıntılı Hesap Cetveli (Eski Taşınır Mal Kesin
Hesap Cetveli ) ve İdare Taşınır Mal Yönetim
Hesabı İcmal Cetveli (Eski Taşınır Mal Kesin
Hesap İcmal Cetveli) Taşınır Konsolide Görevlisi
tarafından bu sistem üzerinden elde edilir
20
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla
Bakanlığımıza verilen genel yönetim mali istatistiklerinin
derlenmesi ve bu verilerden üretilen raporların belirlenen
sürelerde yayımlanma görevi Maliye Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir.
21
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
Maliye Bakanlığınca belirlenen mizan formatına uygun
olarak ilgili birimlerce aylık dönemlerde muhasebe
kayıtlarından oluşturulan kümülatif mizan verileri takip
eden ayın sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe
Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden derlenmesi ve izlenmesi
amacıyla KBS Projesi kapsamında oluşturulan
sistemlerdir.
22
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
23
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
24
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
25
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
26
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Genel Yönetim Mali İstatistik Sistemi
KBS Kullanıcı Raporları
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe
ve Kesin Hesap Raporlama birimi tarafından
Aylık - yıllık raporlama ve istatistiklerin
hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır.
27
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve
denetleyici kurumların muhasebe birimlerince,
sistemi kullanacak personele KBS’de yer alan
“Kimlik Yönetimi” modülünden yetkilendirme
işlemi yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından bu
işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla KBS
projesi çerçevesinde Kimlik Yönetimi modülü
kullanıma açılmıştır.
28
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
29
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
30
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
31
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
32
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimlik Yönetimi
Muhasebe Yetkilisi tarafından Üniversitemiz
bünyesinde KBS modülleri üzerinden yapılan
yetkilendirme işlemleri ve yetkilendirme iptalleri
sırasında kullanılır. (Harcama Yönetim Sisteminde
Gerçekleştirme Görevlisi Yetkilendirmeleri ve
Yetkilendirme İptalleri Harcama Yetkilileri tarafından
gerçekleştirilir.)
33
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı
Sistemi
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından
muhasebe birimlerinden gelen sorunların kayıt altına
alınması, sorunların çözümünde oluşan gecikmelerin önüne
geçilmesi, aynı sorunun kontrolsüz olarak birden fazla
merkeze bildiriminin önlenmesi, sorun bildirilirken kurulacak
bilgi bankası ile anında sorunların çözümüne yönelik
bilgilendirme yapılması, gönderilen elektronik postalara
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gelen
sorunların envanterinin tutularak istatistik bilgi üretilmesi için
KBS projesi kapsamında oluşturulan bir uygulama
yazılımıdır.
34
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı
Sistemi
35
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı
Sistemi
36
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı
Sistemi
37
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı
Sistemi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama birimi
tarafından gerek muhasebe birimi gerekse
Üniversitemiz harcama birimleri KBS
kullanıcılarının karşılaştığı sorunların Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne
elektronik ortamda iletilmesi ve daha çabuk
çözümlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
38
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, kamu kaynaklarının
etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak
Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak
teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı
sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan
yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma
ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık
ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol
dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka
hesabına aktarma, personelin sigorta primleri ve istatistiki
raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak
yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
39
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
40
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
41
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
42
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
43
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
44
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren
Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim
Personel Kanununa tabi akademik personelin
maaş işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
45
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİZ.
46
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU PERSONEL HARCAMALARI
YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS)
EĞİTİM DOKÜMAN VE VİDEOLARI
Mayıs 2016
1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan
Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım
KPHYS Tanıtım Ekranı
KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri
KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri
KPHYS Eğitim Video Örnekleri
2
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan
Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım
1- KBS Anasayfa
www.kbs.gov.tr
3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan
Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım
4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan
Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
(KPHYS) Uygulamaya Giriş butonunun
solunda yer alan Tanıtım ve Mevzuat – Sıkça
Sorulan Sorular ve Eğitim başlıklarından
seçilene basılarak ulaşım sağlanır.
5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi (KPHYS) Tanıtım, Sıkça Sorulan
Sorular ve Eğitim Bölümlerine Ulaşım
6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Tanıtım Ekranı
7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Tanıtım Ekranı
8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri
9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri
10
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Sıkça Sorulan Sorular Örnekleri
11
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri
12
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri
13
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Doküman Örnekleri
14
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Video Örnekleri
15
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Video Örnekleri
16
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KPHYS Eğitim Video Örnekleri
17
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİZ.
18
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU PERSONEL HARCAMALARI
YÖNETİM SİSTEMİ
(KPHYS)
MAAŞ HESAPLAMA İŞLEMLERİ
Mayıs 2016
1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Harcama Birimlerince Yapılacak
İşlemler
2
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
KBS Maaş Modülünde;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan
memurların,
- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi
çalışan akademik personelin,
3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi
çalışan hakim ve savcıların,
- Açıktan vekil olarak atanan personelin,
maaşları yapılacaktır.
NOT: Kadro karşılığı sözleşmeli personelin
maaşları önceden olduğu gibi say2000i tarafında
yapılmaya devam edilecektir.
4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi menüsüne erişim
basamakları şu şekildedir.
1- KBS Anasayfa
www.kbs.gov.tr
5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
2- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
(KPHYS)
7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Kamu Personel Harcama Yönetim
Sistemi yetkilendirmeleri
Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi
tarafından yapılmaktadır.
Üniversitemiz harcama birimleri
gerçekleştirme görevlilerinin maaş
modülü yetkilendirmeleri yapılmıştır.
9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
İlk yetkilendirmeler üniversitemiz
fakülte, yüksekokul ve enstitü
sekreterleri olarak yapılmıştır.
Ayrıca harcama birimlerimizden
yapılan maaş mutemedi
yetkilendirme talepleri doğrultusunda
ilgili personelin yetkilendirmeleri
Muhasebe Yetkilisi tarafından
yapılmıştır.
10
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
3- Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi)
11
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
12
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
4- Memur Maaş İşlemleri –
Yeni Maaş Bilgi Girişi –
13
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
14
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi menüsünün yapısı şu
şekildedir.
15
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında
aşağıdaki form ekrana gelir.
16
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Maaş Bilgi Girişi formunda Yeni Kişi , Kişi
Sorgulama ve Personel Listesi butonları yer alır.
17
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Yeni Kişi: Sistemde kayıtlı olmayan bir personelin
sisteme kaydedilmesi için bu buton kullanılmaktadır.
Kişi Sorgula: Sistemde önceden kayıtlı olan bir
personelin Personel numarası, TC kimlik No, Adı,
Soyadı bilgilerinden birisinin yazılmak suretiyle
ekrana getirilmesi için kullanılmaktadır.
Personel Listesi: İlgili harcama biriminde kayıtlı
personelin tamamının ekranda listelenmesi için
kullanılmaktadır.
18
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
Maaş Bilgi Girişi formunda Yeni Kişi eklemek veya
mevcut personel bilgilerinde değişiklik yapmak
istendiğinde giriş yapılması gereken form aşağıdadır.
19
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KBS Maaş Modülü Tanıtımı
20
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin
Yapılması
2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
4- Döner Sermaye Katkı Payı Matrahının
Birleştirilmesi
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
6- Maaş Evraklarının Düzeni ve Teslimi
21
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin
Yapılması
Veri girişleri Maaş bilgi girişi sorgu ekranı ve maaş
bilgi girişi ekranı kullanılarak yapılabilir.
22
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
23
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında
aşağıdaki form ekrana gelir.
24
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
Maaş Bilgi Girişi ekranında renklendirilmiş alanlara
manuel veri girişi yapılamamaktadır.
Veri girişlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama
Kılavuzunda yer almaktadır.
25
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
26
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
27
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1- Maaş Bilgi Girişi Formu Veri Girişlerinin
Yapılması
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
28
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
Sistemde kaydı olmayan bir memurun sisteme
kaydedilmesi Maaş Bilgi Girişi ekranında bulunan
Yeni Kişi butonuna basılarak yapılabilir.
29
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
30
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
Maaş Bilgi Girişi menüsüne giriş yapıldığında
aşağıdaki form ekrana gelir.
31
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
32
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
Ekrana gelen Maaş Bilgi Ekranı formunda
sırasıyla;
1- İşlem Kodu “1- İşe Başlama” seçilir ve TAB
tuşuna basılır.
2- TC Kimlik No alanına ilgilinin TC Kimlik
Numarası yazıldığında kişinin Mernis’te
kayıtlı bilgileri mesaj olarak ekrana gelecektir.
33
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
34
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
3- Ara yüz formda EVET butonuna basıldığında
kişinin Adı- Soyadı, Baba Adı, Cinsiyet, Medeni
Hali, Doğum Tarihi ve Yaşı Bilgi Ekranındaki ilgili
alanlara yazdırılmış olacaktır.
35
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
36
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
4- Personele üniversitemiz tarafından verilen
Memuriyet Sicil No ve Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından verilen Emekli Sicil No manuel olarak
yazılır.
37
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
38
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
5- Personelden alınan Aile Yardımı Bildiriminde
yer alan bilgileri Maaş Bilgi Girişi Formunda yer
alan Aile Bilgi Girişi bölümüne işlenir.
39
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
40
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
41
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
Formda yer alan KAYDET ve KAPAT butonuna
basıldığında girilen bilgiler
Maaş bilgi girişi formunda yer alan;
Eş Durumu, 0-6 Yaş Çocuk, 6 Yaş Üstü Çocuk,
Asgari Geçim İndiriminden YARARLANIYOR/
YARARLANMIYOR, Asg.Geç.İnd.Yar.Çoc.Sayısı
bölümlerine otomatik olarak aktarılır .
42
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
43
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
6- Sözleşme ile çalışan personel için ,
sözleşmesinde daha az çocuk yardımı öngörülmüş
ise, sözleşmede öngörülen tutar balana yazılır. Bu
alana gelindiğinde ekranın altında “Eğer Eş İşçi
Olarak Çalışıyor ve Devletin Verdiği Çocuk
Yardımından Az Çocuk Yardımı Alıyor İse; Eşin
Aldığı Çocuk Yardımı Tutarı Bilgi Girişi Yapılır”
uyarısı gelir.
44
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
45
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
7- Kişi fiili hizmet zammından yararlanıyorsa
“Yararlanır” seçeneği işaretlenir.
8- Takvimden Memuriyete Başlama Tarihi seçilir.
9- Seçilen İşe Başlama Tarihine göre sistem
Memuriyete Başlama Tarihi 15.10.2008 den
ÖNCE, SONRA seçeneğini otomatik olarak
işaretler.
46
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
47
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
10- Kişinin birimde işe başlama tarihi Takvimden
seçilir.
11- Kıdem süresi ay ve yıl olarak girilir.
12- Öğrenim durumu seçilir.
13- Kişinin bir sonraki alacağı terfinin terfi tarihi
seçilir.
48
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
49
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
14- Kişinin durumuna uygun olan Hizmet Sınıfı
seçilir.
50
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
51
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
15- Unvan adı alanında kişinin unvanının ilk harfi
yazıldığında o harfle başlayan unvan kodları
kutucuğu açılır ve unvan adı seçilir.
16- Seçilen unvan adına göre unvan kodu otomatik
olarak gelecektir.
52
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
53
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
17- Kadro derecesi, ödemeye ve emekliliğine esas
derece ve kademesi seçilir.
54
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
55
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
18- Hizmet Tazminatı Oranının bulunduğu alanın
yanında yer alan “SEÇ” butonuna basılır.
56
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
57
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
19- İlgili için öngörülen Yan ödeme puanı, özel
hizmet tazminatı, ücret – tazminat göstergesi,
makam, temsil-görev tazminatının yer aldığı
cetveller ekrana gelecektir.
58
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
59
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
Ekrandan ilgilinin yararlanacağı puan ve oranların
bulunduğu satır imleç ile işaretlenerek form üzerinde
bulunan SEÇ butonuna basılır. Bu şekilde İş Güçlüğü
Zammı, İş Riski Zammı, Temininde Güçlük Zammı, Mali
Sorumluluk Zammı puanları ile Özel Hizmet Zammı
(üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, din hizmetleri
tazminatı, eğitim öğretim hizmetleri tazminatı vb), ücret
tazminat göstergesi, makam, temsil – görev tazminatı
puanlarından hangisinden yararlanıyorsa ekranda ilgili
alanlara otomatik olarak yazdırılmış olur.
60
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
62
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
20- Dil tazminatı bilgi girişleri diğer formdaki diğer
alanlara bilgi girişleri tamamlandıktan ve KAYDET
butonuna basıldıktan sonra önceden olduğu gibi form
üzerinde bulunan Dil tazminatı Bilgi girişi
formundan yapılacaktır.
21- Tayin bedelinden yararlananlar için yararlananlar
için ilgili seçenek işaretlenir.
22- Diğer vergi indirimi uygulamasında uygun
seçenek işaretlenir.
63
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
64
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
23- Kadro kontrol alanına bilgi girişi yapılmaz.
65
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
66
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
23- Formun Diğer Bilgiler, Emeklilik, Banka
Bilgileri bölümündeki alanlarda kişinin
durumuna göre bilgi girişi yapılması gereken
alanlarına da girişler yapılır ve formun
üzerinde buluna KAYDET butonuna basılır.
67
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
68
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
24- KAYDET butonuna basıldığında form üzerinde
bulunan Personel No alanına kişi için personel
numarası verecektir.
69
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.1- Yeni Kişi Giriş Kaydı Yapılması
70
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Sistemde kaydı olan bir memurun sistemde yer alan
bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin yapılması
Maaş Bilgi Girişi ekranında bulunan Kişi Sorgula
butonuna basılarak yapılabilir.
71
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Kişi Sorgula butonuna basıldığında aşağıda yer alan
Maaş Bilgi Giriş Formu açılır.
73
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
74
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
İlgili personelin maaş bilgilerinde meydana gelen
değişiklikler Maaş Bilgi Giriş Formu’nun ilgili
bölümlerinde gerekli değişikliklerin yapılması ile
yerine getirilir.
75
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
76
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Terfi İşlemleri
Terfi butonu, personelin terfi bilgilerinin girilmesine
yarayan bir ekran açar. Terfisi yapılacak personele ait
bilgilerin girilebilmesi için aşağıdaki yöntem izlenir.
-Maaş Bilgi Giriş Ekranı nda terfisi yapılacak
personelin numarası sorgulanarak o personelin
bilgilerine ulaşılır.
77
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
-İşlem Kodu kutucuğundan 7 (Terfi) seçilir.
-İşlem Kodu 7-Terfi seçildikten sonra formun üst
tarafında bulunan “TERFİ” butonuna basılır.
Aşağıdaki form ekrana gelir :
78
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
79
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
NOT: Personelin terfisi yapılacak ise; MAAŞ BİLGİ
GİRİŞİ FORMUNDA kayıtlı terfiye esas bilgilerinde
değişiklik yapılmadan, İşlem Kodu:”7-Terfi”
seçilmek suretiyle Terfi Bilgileri Formuna girilerek
sadece değişiklik olan alanlara ilişkin bilgiler aşağıda
yapılan açıklamalara göre girilmelidir.
80
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Ekranda YENİ KAYIT EKLE butonuna basılır.
Terfi Türü seçilir. Ay/yıl, derece ve
kademe bilgileri seçilirerekform üzerinde
bulunan CETVELLER butonuna basılır. Ekrana
gelen cetvellerden ilgilinin bilgileri seçilerek form
üzerinde buluna SEÇ butonuna basılır.
81
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
82
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Terfi Bilgileri Girişi Formundaki Alanların
Açıklamaları :
Terfi Türü : Hangi türde terfi yapılacak ise o
seçenek işaretlenir.
83
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
84
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Ay : Terfi bilgilerinin bordroya yansıtılacağı ayı
ifade eder.
Örneğin, 01/05/2014 tarihinde terfi kaydı yapılıyorsa
ilk maaş bordrosu 15/05/2014 tarihinde
oluşturulacağı için buraya ay bilgisi olarak 5 girilir.
Yıl : İşlemin yapıldığı yıl girilir.
85
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
86
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Ödemeye Esas Derece ve Kademe : Personel, bir
üst derece ve kademeye terfi ediyorsa, terfi ettiği
derece ve kademe bilgileri bu alana girilir. Bunlarda
herhangi bir değişiklik olmaksızın personelin terfisi
söz konusu ise, bu alanlar boş bırakılır.
87
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
88
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Emekli Keseneğine Esas Derece ve Kademe :
Personelin terfisi ile emekli keseneğine esas derece
ve kademesi değişiyorsa bu alanlara gerekli bilgiler
girilir. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın
personelin terfisi söz konusu ise, bu alanlar boş
bırakılır.
89
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
90
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Özel Hizmet Tazminat Oranı : Form üzerinde
bulunan CETVELLER butonuna basıldığında
açılan cetvelden seçilir.
Makam Tazminat Puanı : Form üzerinde bulunan
CETVELLER butonuna basıldığında açılan
cetvelden seçilir.
Yan Ödeme Puanları : Form üzerinde bulunan
CETVELLER butonuna basıldığında açılan
cetvelden seçilir.
91
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
92
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
93
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Terfi Gün - Ay – Yıl :Önceki aylardan itibaren
geçerli bir terfi söz konusu ise bu alanlar doldurulur.
Örneğin, Devlet Memurları Kanunun 68/B
maddesine göre 05/05/2014 tarihinden geçerli olmak
üzere terfi eden bir memurun 10 günlük maaş artış
farkının hesaplanması için terfi gün alanına 10
yazılıp terfi ay ve terfi yıl alanları boş bırakılır.
94
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
95
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Önemli Not : Bu formda sadece terfi nedeniyle
üzerinde değişiklik olan bilgiler girilir. Örneğin,
sadece derece ve kademesi artan fakat diğer bilgileri
değişmeyen bir terfi kaydında, sadece buna ilişkin
bilgiler girilir.
96
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
ÖRNEK : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64
üncü Maddesi uyarınca kademe derecesi ilerlemesine
hak kazanan personele verilen bu kademe
yılbaşından itibaren geçerli olacağı için, Maaş Bilgi
Giriş Formunda 7- Terfi seçildikten sonra;
97
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Formda gerekli alanlar doldurulduktan sonra
Kaydet butonuna basılır.
Kapat butonuna basılarak Maaş Bilgi Girişi
Ekranına geri dönülür.
Maaş Hesaplama programı çalıştırılarak kabul
edilen terfi bilgilerinin maaş hesabına yansıtılması
sağlanır.
98
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
99
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
Maaş Bilgileri Merkezden Güncellendiğinde (Ayın
14 ü akşamı) Aşağıdaki İşlemler Otomatik
Gerçekleşir;
100
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
- Terfi Bilgileri Formu ile sisteme girilen bilgiler
(Derece-Kademe vb.) merkezden yapılan güncelleme
sonucunda otomatik olarak Maaş Bilgi Girişi
Ekranında ilgili alanlarına aktarılmaktadır. Ayrıca,
İşlem Kodu olarak “7-Terfi” seçeneği ise “9-Diğer
İşlemlerdeki Değişiklik” olarak otomatik
değişmektedir.
101
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
- Her Ay Güncelleme işleminden sonra Maaş Bilgi
Giriş Formunda bulunan
“Kıdem Süresi” ve “Toplam Vergi Matrahı” otomatik
olarak değişmektedir.
102
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
- En son Güncellenen Ay ve Yıl Bilgisi, Maaş Bilgi
Girişi Formunda En Son Güncellenen Ay ve Yıl
olarak pasif şekilde görülmektedir.
103
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
1.2- Aylık Değişikliklerin Yapılması
- Ayrıca, sistemden hesaplanmayan ve personelin
vergi matrahını etkileyen ödemeler yapıldığı
takdirde, Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan
Eklenecek Vergi Matrahı alanına elle girilmesi
gerekmektedir.
104
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması
Bordro Bilgi Girişi ekranı manuel hesaplanan bordro
bilgilerinin girişi amacıyla kullanılmaktadır.
Veri girişlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama
Kılavuzunda yer almaktadır.
105
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması
106
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması
107
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
2- Bordro Bilgi Girişinin Yapılması
Manuel olarak hesaplanan bordro tutarları “KBSBordro Bilgi Girişi Ekranı” nda bulunan ilgili
alanlarına girişleri tamamlandıktan sonra form
üzerinde bulunan KAYDET butonuna basılarak giriş
işlemi tamamlanmış olur.
Manuel Bordro Bilgi Girişlerinin ayın 15 inden sonra
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ayın 15 inde
yapılan maaşlara ait bordro hesaplaması silinmektedir.
108
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
Maaş bilgileri doğru olarak girilen personelin
maaşlarının hesaplatılması için maaş hesaplama
ekranının çalıştırılması gerekir.
Maaş hesaplama işlemlerinin ne şekilde yapılacağı
Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır.
109
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
110
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
111
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
Maaş hesaplama ekranında ilk olarak İlgili ay , yıl
seçilir. Kurumsal hesaplama seçeneği işaretlenerek
Maaş Hesapla butonuna basılır.
112
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
3- Maaş Hesaplama İşlemlerinin Yapılması
113
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi
Döner Sermaye katkı payı ödemesine ait matrahlar
KBS maaş işlemleri menüsünde bulunan ‘Döner
Sermaye’ formundan yüklenerek muhasebe birimine
gönderilir.
Döner sermaye katkı payı matrahı birleştirilmesi
işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Uygulama
Kılavuzunda yer almaktadır.
114
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi
115
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
4- Döner Sermaye Katkı Payının Birleştirilmesi
Üniversitemizde Döner Sermaye Matrah bilgileri
harcama birimlerimiz tarafından BAUM tarafından
oluşturulan personelmatrah.anadolu.edu.tr
ekranından alınarak yükleme işlemi ve muhasebe
birimine gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir.
116
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
Harcama birimlerince KPHYS ‘nde işlemleri
tamamlanan maaşlar ile ilgili olarak Maaş
Hesaplama Kontrol işlemlerini gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
117
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
Maaş Hesaplama Kontrol işlemlerine;
- Memur Maaş İşlemleri
- Maaş Raporları
- Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümleri
- İnceleme ve Kontrol Dökümleri
yolu izlenerek gerçekleştirilebilir.
118
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
119
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
Maaş Hesaplama Kontrol işlemlerinde sırasıyla ;
- Maaş Bilgileri Kontrol Dökümleri
- Maaş Unsurları Kontrol Dökümleri
- Maaş Hata Kontrol Dökümleri
kontrollerinin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekir.
120
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
121
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
122
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
123
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
5- Harcama Birimlerince Yapılacak Kontroller
124
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Harcama birimlerince KPHYS ‘nde işlemleri
tamamlanan ve kontrolleri gerçekleştirilen maaş
ödemelerine ait evraklar sistem üzerinde Muhasebe
Birimine Gönder butonuna basılarak gönderme
işlemi gerçekleştirilir.
125
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Maaş Bilgilerinin muhasebe birimine gönderme
işlemlerine;
- Memur Maaş İşlemleri
- Yeni Maaş Bilgi Girişi
- Maaş Hesaplama Ekranı
yolu izlenerek gerçekleştirilebilir.
126
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
127
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Gönderme işlemi ekranda yer alan Muhasebe
Birimine Gönder butonuna basılması gerekmektedir.
128
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
129
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Harcama birimlerimizce hazırlanan maaş evraklarına
ait ıslak imzalı dokümanların muhasebe birimine
teslim edilmesi gerekmektedir.
130
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Harcama birimlerimizce muhasebe birimine ıslak
imzalı olarak teslim edilmesi gereken evraklar;
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
hükümleri uyarınca;
Maaş ödemesine ait Ödeme Emri Belgesine;
131
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
1- Personel Bildirimi – 1 Adet
2- Bordro İcmal- 1 Adet
3- Banka Listesi – 2 Adet
4- Maaş Bordrosu – 1 Adet
5- Asgari Geçim İndirimi Bordrosu – 1 Adet
6- Döner Sermaye Katkı Payı Listesi – 1 Adet
7- Akademik Teşvik Ödeneği Listesi- 1 Adet
132
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
8- İcra ve Nafaka Kesinti Listesi – 1 Adet
9- Sendika Kesinti Listesi – Sendika Bazında 1 ‘er
adet
10- Lojman Kira Listesi – 1 Adet
11- Sağlık Raporu Dökümü – 1 Adet
12- Kefalet Kesinti Listesi – 1 Adet
13- Lojman Elektrik Kesinti Listesi – 1 Adet
133
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
14- Terfi Onayları – 1 ‘ er Adet
15- Sigorta Dökümleri- 1 ‘er Adet
16- Dil Tazminatı Listesi – 1 Adet
17- İlk Atamalarda Atama Onayı ve İşe Başlama
Yazısı – 1 Adet
18- Naklen Atamalarda Atama Onayı, Personel Nakil
Bildirimi ve İşe Başlama Yazısı – 1 Adet
134
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
İle
Maaş bilgileri değişikliğe neden olan diğer evraklar
135
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Mali yılın ilk ayında;
- Onaylı Kıdem Listesi – 1 Adet
136
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden;
1- İcra Listeleri
2- Nafaka Listeleri
yapılacak nazım hesap muhasebe kayıtlarına esas
olmak üzere 1 nüsha fazla düzenlenerek maaş
hesaplama işlemlerinden önce Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığında görevli personele teslim edilir.
137
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden;
1- Sendika Aidatı Kesinti Listeleri
2- Kefalet Aidatı Kesinti Listeleri
Emanet hesaplarında ilgili yerlere yapılacak
gönderme muhasebe işlemlerine esas olmak üzere 1
nüsha fazla düzenlenerek maaş hesaplama
işlemlerinden sonra Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığında görevli personele teslim edilir.
138
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
6- Maaş Evrakları Düzeni ve Teslimi
Maaş ödemelerine ait eklenecek belgelerden;
1- Lojman Kirası Kesinti Listeleri
2- Lojman Elektrik Kesintisi Listeleri
Yapılacak muhasebe işlemlerine esas olmak üzere 1
nüsha fazla düzenlenerek maaş hesaplama
işlemlerinden sonra Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığında görevli personele teslim edilir.
139
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER
140

Benzer belgeler