Bulmaca - Crossword Labs

Yorumlar

Transkript

Bulmaca - Crossword Labs
Bulmaca
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
9
10
13
14
15
Across
Down
1. / Bir şeyin çıktığı yer, menşe.
1. / Dünyanın tamamını etkileyen problemler.
3. faaliyet / Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve
hammadenin birleştirilerek anlam kazanması.
2. / Yurtlandırma, yurtlanma.
4. / Bir şeyin yakını, dolayı, etraf,
9. / Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya
ülkelere satması, dış satım.
5. / Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda
yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.
7. / Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış
alım.
8. / Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip
edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde
bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması.
11. / Dayanışmak işi,Bir topluluğu oluşturanların duygu,
düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı
bağlanması.
15. / Ürün, mal vb. alım satımı
6. / Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.
10. / Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına
bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların
ortalamasına dayanan durumu.
12. / Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım
13. / İletişim ortamı, iletişim araçları.
14. / Barışma işi, Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla
belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar

Benzer belgeler

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 – 16

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 – 16 2016 Yılı Fiili Bilgileri 2.500 adet EFG mamülü üretilmiş ve 2.000 adeti satılmıştır. 20.000 kğ hammadde 42 TL/kğ birim fiyatından satın alınmış ve 19.500 kğ üretimde kullanılmıştır. 13.500 DİS çal...

Detaylı