09-10 Himmet Karaman - İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Yorumlar

Transkript

09-10 Himmet Karaman - İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı
Geomatik Mühendisliği Programı
Y. Doç. Dr. Himmet Karaman
İletişim bilgileri
Adres:
İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak-İstanbul
Oda No.
411
Tel:
0212 285 3833
Faks:
0212 285 3833
e-posta:
[email protected]
Web:
www.akademi.itu.edu.tr/karamanhi
Eğitim
Doktora
Sonuç Bazlı Risk Yönetimi ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi
Tez Başlığı
Yük.Lisans
Tez Başlığı
İTÜ Kampüsü Afet Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi Obje Modelinin Oluşturulması
ve İlişkili Sorgulamaların Yapılandırılması
Lisans
İTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Araştırma konuları
Afet Yönetimi
Deprem Hasar ve Kayıp Tahmini/Analizi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Uygulamaları
Mekansal-Coğrafi-İlişkisel Veritabanları
Yersel Ölçmeler
Hava Triyangülasyonu
Verdiği lisansüstü dersler
Dersin Kodu
Dersin Adı
YL/D
Zorunlu/Seçmeli
Bahar/Güz
Yürütücülüğünde tamamlanmış lisansüstü tezleri (son beş yıl)
Öğrencinin Adı Soyadı
YL/D
Yılı
Tez Başlığı
Başlıca yayınları (son beş yıl)
A‐1. EXPANDED SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDAKİ YAYINLAR A-1. Karaman, H., Sahin, M., Elnashai, A.S., "Earthquake Loss Assessment Features of MAEviz-ISTANBUL
(HAZTURK)", Journal of Earthquake Engineering, Vol. 12: 175-186 Suppl. 2, 2008.
A-2. Karaman, H., Sahin, M., Elnashai, A.S., Pineda O.A., "Loss Assessment Study for Zeytinburnu
District of Istanbul Using MAEviz-ISTANBUL (HAZTURK)", Journal of Earthquake
Engineering, Vol. 12: 187-198 Suppl. 2, 2008.
A-3. Elnashai, A.S., Hampton, S., Karaman, H., Lee, J-S., McLaren, T., Myers, J., Navarro, C., Sahin, M.,
Spencer, B., Tolbert, N., "Overview and Applications of MAEviz-Istanbul; HAZTURK",
Journal of Earthquake Engineering, Vol. 12: 100-108 Suppl. 2, 2008.
A-4. Erdogan, S., Sahin, M., Yavasoglu, H., Tiryakioglu, I., Erden, T., Karaman, H., Tari, E., Bilgi, S.,
Tuysuz, O., Baybura, T., Taktak, F., Telli, A.K., Gullu, M., Yilmaz, I., Gokalp, E., Boz, Y.,
"Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone With GPS" Journal of
Earthquake Engineering, Vol. 12: 109-118 Suppl. 2, 2008.
A-3. DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR
A-5. Sahin, M., Alkan, R. M., Karaman, H., Tarı, E., “Future of GPS, GALILEO and GLONASS: An
Overview”, GIS Development Magazine, Septemper-October 2005, Vol.1 Issue 5.
B-1. ULUSLARARASI TAM METİNLİ BİLDİRİLER
B-1. Karaman, H., Şahin, M., Elnashai, A.S., “Earthquake Loss Assessment Features of HAZTURK”,
TIEMS 15th Annual Conference: Global Co-operation in Emergency and Disaster
Management, Prague, Czech Republic, June 17-19, 2008, Natural Hazard Management
Session in Proceedings CD. ISBN 978-90-9023299-7.,
B-2. Karaman, H., Sahin, M., Elnashai, A.S., Earthquake Loss Features of MAEviz-Istanbul (HAZTURK),
International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, HAZTURK-2007,
Istanbul, Turkey, September 24-26, 2007, pp 7-16.
B-3. Karaman, H., Sahin, M., Elnashai, A.S., Pineda, O., Loss Assessment Study for Zeytinburnu District
of Istanbul Using MAEviz-Istanbul (HAZTURK), International Symposium on Earthquake
Loss Estimation for Turkey, HAZTURK-2007, Istanbul, Turkey, September 24-26, 2007, pp
17-28.
B-4. Elnashai, A.S., Hampton, S., Karaman, H., Lee, J.S., McLaren, T., Myers, J., Navarro, C., Sahin, M.,
Spencer, B., Tolbert, N., Overview of Applications of MAEViz-Istanbul – HAZTURK 2007,
International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, HAZTURK-2007,
Istanbul, Turkey, September 24-26, 2007, pp 29-38.
B-5. Erdogan, S., Tiryakioglu, I., Baybura, T., Gullu, M., Taktak, F., Telli, A.K., Yilmaz, I., Sahin, M.,
Yavasoglu, H., Erden, T., Karaman, H., Tari, E., Bilgi, S., Tuysuz, O., Monitoring of
Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS, International Symposium on
Earthquake Loss Estimation for Turkey, HAZTURK-2007, Istanbul, Turkey, September 2426, 2007, pp 327-336.
B-6. Karaman, H., Şahin, M., Ünen, H.C., "Developing An Earthquake Loss Estimation Tool - HAZTURK For Turkey", TIEMS 14th Annual Conference: Disaster Recovery and Relief - Current and
Future Approaches, Split, Croatia, June 5-8, 2007, pp 446-455.
B-7. Ünen, H.C., Şahin, M., Tari, E., Coskun, M.Z., Karaman, H., Erden, T., "Istanbul Disaster
Information System", TIEMS 14th Annual Conference: Disaster Recovery and Relief Current and Future Approaches, Split, Croatia, June 5-8, 2007, pp 241-247.
B-8. Torun, K., Korkmaz, N., Karaman, H., Yağcı, A., Yıldız, S.S., Özkan, A., Şahin, M., Tarı, E., "Design
of Istanbul Disaster Information System", International Symposium On Modern
Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofia,
November 09 - 10, 2006.
B-9. Karaman H., Erden T., Sahin M., 2006, "Disaster and Emergency Management Activities in Turkey",
TS 16 - Disaster Preparedness and Management, Shaping the Change XXIII FIG Congress,
Munich, Germany, October 8-13, 2006.
B-10. Şahin, M., Karaman, H., “Developing an Earthquake Loss Estimation Program for Turkey”, The
International Emergency Management Society, 13th Annual Conference Proceedings,
Seoul, South Korea, May 23-26, 2006, pp 102-106,.
B-11. Şahin, M., Karaman, H., Tari, E., Yavasoglu, H., Ünen, H.C., “Turkey Disaster Information System:
A Case Study for Istanbul”, The International Emergency Management Society, 13th
Annual Conference Proceedings, Seoul, South Korea, May 23-26, 2006, pp 160-166.
B-12. Şahin, M., Karaman, H., “Development of GIS Based Loss Estimation Program for Turkey”, Modern
Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia,
Bulgary, Proceedings Book, November 3-4, 2005, pp 570-575.
B-13. Karaman, H., Kırca, A.C., Günay, G., Şahin, M., “Development of GIS System Based on Emergency
Management: A Case Study for ITU”, Modern Technologies, Education and Professional
Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgary, Proceedings Book, November 3-4,
2005, pp 663-669.
B-14. Yavasoglu, H., Tari, E., Sahin, M., Karaman, H., Erden, T., Bilgi, S., Erdogan, S., “Applications of
Global Positioning System (GPS) in Geodynamics: With Three Examples From Turkey”,
RAST 2005, 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies,
Istanbul, Turkey, June 09-11, 2005, pp 385-389.
B-15. Alkan, R. M., Karaman , H., Şahin, M., “GPS, GALILEO and GLONASS Satellite Navigation Systems
& GPS Modernization”, RAST 2005, 2nd International Conference on Recent Advances in
Space Technologies, Istanbul, Turkey, June 09-11, 2005, pp 390-394.
B-16. Karaman, H., Şahin, M., Step by Step Constitution of an Emergency Management Based Object
Model and Database System on Linux for the I.T.U. Campus Disaster Information System,
First International Symposium on Geo-information for Disaster Management (Gi4Dm),
Delft, the Netherlands, March 21-23, 2005, pp 585-597.
B-17. Erdoğan, S., Şahin, M., Yavaşoğlu, H., Karaman, H., Erden, T., Bilgi, S., Rüzgar, G., Tarı, E.,
Coşkun, Z., Tüysüz, O., Güllü, M., Baybura, T., Tiryakioğlu, I., Erdoğan, O., Taktak, F.,
Gökalp, E., Boz, Y., Monitoring of Deformations Along the Fethiye Burdur Fault Zone
(Turkey) with GPS, Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering
Roles, IAG Symposium, Jaen, Spain, March 17-19, 2005, pp 152-159.
B-18. Yavasoğlu, H., Tari, E., Karaman, H., et. al. GPS Measurements Along the North Anatolian Fault
Zone on the Mid-Anatolia Segment, Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to
Engineering Roles, IAG Symposium, Jaen, Spain, March 17-19, 2005,, pp 166-171.
B-19. Şahin, M., Uçar, D., Tari, E., İpbüker, C., Coşkun, Z., Musaoğlu, N., Kaya, Ş., Erden, T., Karaman,
H., Yavasoglu, H., Bilgi, S., “Disaster Information System of TURKEY (TABIS): GIS
Standards”, Proceedings of 1st International Workshop on An Earthquake Loss Estimation
Program for Turkey, Istanbul, Turkey, December 01-02, 2005, pp.159-171.
B-20. Karaman, H., Şahin, M., I.T.U. Campus Disaster Information System; Constitution of the
Emergency Management Based Object Model and Construction of the Related Queries,
Urban Data Management Symposium UDMS 2004, October 27-29, 2004, Chioggia, Venice,
Italia, CD: Chapter 3.113.
B-21. Yavaşoğlu H., Rüzgar G., Baykal O., Bilgi S., Çakmak R., Erden T., Ergintav S., İnce C.D, Karaman
H., Tarı E., Tarı U. & Tüysüz O., GPS measurements along the North Anatolian Fault Zone
on the Mid-Anatolia segment, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean
Geology, April 14-20, 2004, Thessaloniki, Greece, pp V2 904-907.
B-22. Yavaşoğlu H., Rüzgar G., Tarı E., Baykal O., Erturaç M.K., Çakmak R., Erden T., Ergintav S., İnce
C.D., Karaman H., Tarı U. & Tüysüz O., GPS measurements on the western Marmara of
North Anatolian Fault segment, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean
Geology, April 14-20, 2004, Thessaloniki, Greece, pp V2 901-903.
B-2. ULUSLARARASI ÖZ (ABSTRACTLAR)
B-24. Karaman, H., Earthquake Estimation for Istanbul – HAZTURK, Earthquake in a Metropolis: A
Conscious Risk? International Seminar, Istanbul, Turkey, April 29 - May1, 2009, pp 11.
B-25. Sahin, M., Karaman, H., Earthquake Loss Estimation for Istanbul, Hazturk, International GeoHazards Research Symposium, Istanbul, Turkey, March 9-11, 2009, pp 3.
B-26. Karaman, H., Effects of Datum and Projection of the Data for the Earthquake Loss Assessment,
International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, HAZTURK-2007,
Istanbul, Turkey, September 24-26, 2007, pp 422.
B-27. Unen H.C., Karaman H., Sahin M., “Disaster and Emergency Management Activities in the ITU
Surveying Technique Division”, International Workshop on Natural Disasters and
Emergency Management, Beijing, China, September 22-24, 2007, pp 65-66.
B-28. Altin, M., Yavasoglu, H., Tari, E., Baykal, O., Cakmak, R., Erden, T., Ergintav, S., Erturac, K., Ince,
C.D., Karaman, H., Tari, U., Tuysuz, O., Yanalak, M., Determining Earthquake Potential on
the North Anatolian Fault Western Marmara Segment by GPS Measurements, International
Workshop on Natural Disasters and Emergency Management, Beijing, China, September
22-24, 2007, pp 2-3.
B-29. Altin, M., Yavasoglu, H., Tari, E., Baykal, O., Cakmak, R., Erden, T., Ergintav, S., Erturac, K., Ince,
C.D., Karaman, H., Tari, U., Tuysuz, O., Yanalak, M., GPS Measurements on the Western
Marmara Segment of North Anatolian Fault, International Workshop ,n Comparative
Studies of the North Anatolian Fault and the San Andreas Fault, Istanbul, Turkey, August
14-18, 2006, pp 41.
D. ULUSAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ
D-1. Karaman H., Şahin M., “Zeytinburnu İlçesi İçin Deprem Hasar Tahmini Çalışması”, İTÜ Dergisi, seri
d, cilt 8, sayı 3, ISSN 1303-703X, İTÜ, Haziran 2009, İstanbul.
E. ULUSAL BİLDİRİLER
E-1. Karaman H., “Zeytinburnu İlçesi Deprem Hasar Tahmini Çalışması”, TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, O.D.T.Ü., Ankara, 11 –
15 Mayıs 2009.
E-2. Yıldız S.S., Karaman H., Şahin M., “HAZTURK Veri Katalogu ve Veri Havuzunun Tasarımı”, TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,
O.D.T.Ü., Ankara, 11 – 15 Mayıs 2009.
E-3. Şahin M., Karaman H., Ünen H.C., “Türkiye İçin Deprem Hasar Analiz Programı Geliştirilmesi”,
TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, CBS 2007, Trabzon, 30 Ekim - 2 Kasım
2007.
E-4. Şahin M., Karaman H., Ünen H.C., “İstanbul İçin Deprem Hasar Analiz Programı Geliştirilmesi”,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı, O.D.T.Ü., Ankara, 02 – 06 Nisan 2007.
Tarih
23.11.2009

Benzer belgeler

Türkçe CV için Tıklayınız!!! - ege üniversitesi tıp fakültesi

Türkçe CV için Tıklayınız!!! - ege üniversitesi tıp fakültesi Arteriol-Kapiller Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi PCR Teknikler I-II

Detaylı

h. murat celik

h. murat celik Omur Saygın et al, Presented at 3rd GIS Days of Turkey, 6-9 October 2005, Fatih University, Istanbul. “Spatial Interaction Modeling of Interregional Commodity Flows”, with Jean-Michel Guldmann, Pre...

Detaylı

Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınlar sıklığı.” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1(3), 21-23, (2000). B17. Altay B, İlbey Ö, Apaydın E, “Bladder leiyomyoma: An unusual cause of urinery inkontinance.” Medical Journal of...

Detaylı

view the CV

view the CV Ekincioglu, O., Ozkul, M.H., Struble, L.J., 2009. Farklı aluminli çimento ve polivinil alkolasetat ile üretilen MDF çimentoların özelliklerinin incelenmesi, İTU Dergisi/d Mühendislik, Vol 4(6), ISS...

Detaylı