Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 2/8/2012 tarihli ve 2012/10 nolu

Yorumlar

Transkript

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 2/8/2012 tarihli ve 2012/10 nolu
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
14/2/2013
Toplantı No
2013/2
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 14/2/2013 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. Yılmaz AYDIN’ın
Prof.’luk kadr. atanması hk.
1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
Genel Müzikoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet profesörlük kadrosuna
atanmak üzere;
-
Doç. Dr. Yılmaz AYDIN’ın başvurduğuna,
-
6/12/2012 tarihli ve 2012/15 nolu
Üniversitemiz
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı
kararla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26
ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor
hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim
edilmiş olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar
incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini
belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Yılmaz
AYDIN’ın, toplantıda hazır bulunan üyelerden 11 olumlu, 2
olumsuz oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin
ve ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının
yapılabileceği
görüşünün
Rektörlük
Makamı’na
önerilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Doç.Dr. İbrahim Halil Ulaş
BİLDİRİCİ’nin
Doç.’lik kadr. atanması hk.
2-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe
ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
-2-
14/2/2013
2013/2
Doç.Dr. İbrahim Halil Ulaş BİLDİRİCİ’nin başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. İbrahim Halil Ulaş
BİLDİRİCİ’nin toplantıda hazır bulunan üyelerin
tamamından (13/13) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen
Doçentlik kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Levend ÖZKAN’ın
Doç.’lik kadr. atanması hk.
3-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Levend ÖZKAN’ın başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Levend
ÖZKAN’ın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(12/12) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik
kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük
Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
-3-
Doç.Dr. Emine ZENGİN’in
Doç.’lik kadr. atanması hk.
14/2/2013
2013/2
4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan
ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Emine ZENGİN’in başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Emine ZENGİN’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (12/12) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Ayşen BASA
ARSOY’un
Doç.’lik kadr. atanması hk.
5-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Ayşen BASA ARSOY’un başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
-4-
14/2/2013
2013/2
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Ayşen BASA
ARSOY’un toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(12/12) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik
kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük
Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Aydın KAVAK’ın
Doç.’lik kadr. atanması hk.
6-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Aydın KAVAK’ın başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Aydın KAVAK’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (12/12) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Seval PINARBAŞI
ÇUHADAROĞLU’nun
Doç.’lik kadr. atanması hk.
7-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Mekanik Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Seval
başvurduğuna,
PINARBAŞI
ÇUHADAROĞLU’nun
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
-5-
14/2/2013
2013/2
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Seval PINARBAŞI
ÇUHADAROĞLU’nun toplantıda hazır bulunan üyelerin
tamamından (13/13) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen
Doçentlik kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Ali TANGEL’in
Doç.’lik kadr. atanması hk.
8- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim
Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Ali TANGEL’in başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Ali TANGEL’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (12/12) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Fatma ÇANKA
KILIÇ’ın Doç.’lik
kadr. atanması hk.
9-
Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik ve
Enerji Bölümü İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
-6-
14/2/2013
2013/2
Programında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Fatma ÇANKA KILIÇ’ın başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Fatma ÇANKA
KILIÇ’ın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(13/13) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik
kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük
Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Soner POLAT’ın
Doç.’lik kadr. atanması hk.
10-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim
Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Soner POLAT’ın başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Soner POLAT’ın
-7-
14/2/2013
2013/2
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (13/13) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Funda DÖKMEN’in
Doç.’lik kadr. atanması hk.
11-
Üniversitemiz İhsaniye Meslek Yüksekokulu Meyve ve
Sebze İşleme Teknolojisi Programında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Funda DÖKMEN’in başvurduğuna,
- 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Funda
DÖKMEN’in toplantıda hazır bulunan üyelerden 7 olumlu, 6
olumsuz oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Prof.Dr. C. KURTULUŞ’un
görevl. hk.
12-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30/1/2013
tarihli ve 225 sayılı yazısında belirtilen 30/1/2013 tarihli ve
2013/4 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengiz
KURTULUŞ’un, Eser Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi
tarafından yaptırılacak olan riskli yapı tespiti çalışmalarında
teknik danışmanlık yapmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu
maddesi
uyarınca,
mesai
saatleri
dışında
görevlendirmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-8-
Üniv.miz TEKNOPARK A.Ş.
bünyesinde şirket kurma
izni ver. hk.
13-
14/2/2013
2013/2
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 16/1/2013
tarihli ve 125 sayılı yazısında belirtilen 16/1/2013 tarihli ve
2013/2 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi
gereğince, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Halil
İbrahim SARAÇ, Yrd.Doç.Dr. Cenk ÇELİK ve Mekatronik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Muharrem
YILMAZ’a, Üniversitemiz Teknopark A.Ş. bünyesinde
uzmanlık alanlarına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere
şirket kurma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Üniv.miz TEKNOPARK A.Ş.
bünyesinde şirket kurma
izni ver. hk.
14-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 16/1/2013
tarihli ve 124 sayılı yazısında belirtilen 16/1/2013 tarihli ve
2013/2 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi
gereğince, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cengiz
KURTULUŞ, Doç.Dr. Fadime SERTÇELİK ve Yrd.Doç.Dr.
İbrahim SERTÇELİK’e, Üniversitemiz Teknopark A.Ş.
bünyesinde uzmanlık alanlarına yönelik çalışmalarda
bulunmak üzere şirket kurma izni verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Prof.Dr. Yaşar
BECERİKLİ’nin
görevl. hk.
15-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 13/2/2013
tarihli ve 317 sayılı yazısında belirtilen 13/2/2013 tarihli ve
2013/6 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 9
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Yaşar BECERİKLİ’nin, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 40/b maddesi uyarınca, Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde
2012-2013 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren 1 (bir) yıl
süre ile görevlendirmesinin uygun olduğuna oyçokluğu ile
karar verildi.
-9-
Doç.Dr. Yavuz ADUGİT’in
görevl. hk.
14/2/2013
2013/2
16- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 2/1/2013
tarihli ve 6 sayılı yazısında belirtilen 2/1/2013 tarihli ve
2013/1 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 5
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yavuz ADUGİT’in,
Amsterdam Üniversitesi Felsefe Bölümünde konuk öğretim
üyesi olarak “Etikte Akıl ve Duygu Çatışması” başlıklı
çalışması konusunda araştırma yapmak üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim
Kurulu’nun Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine
Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde,
15 Haziran – 15 Eylül 2013 tarihleri arasında yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr. Hamdi AYDIN’ın
görevl. hk.
17-
Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 22/1/2013 tarihli ve 29 sayılı yazısında
belirtilen 21/1/2013 tarihli ve 2013/3 nolu Yüksekokul
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hamdi AYDIN’ın,
Finlandiya’da (The Universty of Eastern Finland, Department
of Biology, Kuopio, Finland) Doktora Sonrası Çalışma için
araştırma ve inceleme yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışına
Gönderilecek Öğretim Üyelerine Sağlanacak Desteklere İlişkin
Usul ve Esaslar çerçevesinde, 1/6/2013 – 31/8/2013 tarihleri
arasında 3 (üç) ay süre ile maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Şule ÖZDEMİR’in
görevl. hk.
18-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 4/2/2013
tarihli ve 39 sayılı yazısında belirtilen 1/2/2013 tarihli ve
2013/2 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 7
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şule ÖZDEMİR’in, Amerika Birleşik
Devletleri’nde bulunan The Universty of Tennesse, Elektrik ve
Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki NSF/DOE destekli
CURENT adlı Mühendislik Araştırma Merkezinde, Prof.Dr.
Leon TOLBERT desteğinde “Yüksek Doğru Gerilim İletim
Sistemleri (HVDC) İçin Çok Seviyeli Dönüştürücü
Geliştirme” konusunda çalışmalar yapmak üzere, 2547 sayılı
-10-
14/2/2013
2013/2
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim
Kurulu’nun Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine
Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde,
15 Temmuz 2013 – 15 Eylül 2013 tarihleri arasında 2 (iki) ay
süre ile maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Doç.Dr. Engin ÖZDEMİR’in
görevl. hk.
19-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 4/2/2013
tarihli ve 38 sayılı yazısında belirtilen 1/2/2013 tarihli ve
2013/2 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Engin ÖZDEMİR’in, Amerika
Birleşik Devletleri’nde bulunan The Universty of Tennesse,
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki NSF/DOE
destekli CURENT adlı Mühendislik Araştırma Merkezinde,
Prof.Dr. Leon TOLBERT desteğinde “Fotovoltaik (PV)
Sistemlerin Elektrik Şebekesinde Yüksek Etkisi İçin
Benzetimi” konusunda çalışmalar yapmak üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim
Kurulu’nun Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine
Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde,
15 Temmuz 2013 – 15 Eylül 2013 tarihleri arasında 2 (iki) ay
süre ile maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Doç.Dr. Ahmet KÜÇÜK’ün
görevl. hk.
20-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 13/2/2013
tarihli ve 118 sayılı yazısında belirtilen 13/2/2013 tarihli ve
2013/5 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ahmet
KÜÇÜK’ün, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Kean
Üniversitesi’nde misafir araştırmacı statüsünde Doç.Dr.
Thomas P. Walsh ile birlikte “Gerçekçi Matematik Eğitimi,
Problem Çözme ve Etnomatematik Dalları” için araştırma,
inceleme ve gözlem yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışına
Gönderilecek Öğretim Üyelerine Sağlanacak Desteklere İlişkin
Usul ve Esaslar çerçevesinde, 25/6/2013 – 15/9/2013 tarihleri
arasında 3 (üç) ay süre ile maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Ergin
ULUTAŞ’ın
görevl. hk.
21-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30/1/2013
tarihli ve 224 sayılı yazısında belirtilen 30/1/2013 tarihli ve
-11-
14/2/2013
2013/2
2013/4 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 5
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; İtalya’nın Roma kentinde bulunan
Ulusal Jeofizik ve Volkan Enstitüsünde çalışmalar yapmak
üzere davet edilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Ergin ULUTAŞ’ın, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun Öğretim Üyesi ve
Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek
Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile Diğer
Hususlara İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 3 Temmuz – 30
Eylül 2013 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Seda ASLAN
KILAVUZ’un görevl. hk.
22-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10/1/2013
tarihli ve 77 sayılı yazısında belirtilen 10/1/2013 tarihli ve
2013/1 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 37
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
10/10/2012 tarihli ve 2012/13 nolu toplantısında alınan 15 sıra
sayılı karar ile Prof.Dr. Gürdal TUNCEL ile Doktora Sonrası
Araştırma Programı (DOSAP) kapsamında çalışmalarda
bulunmak üzere Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (OTDÜ)’nde 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca 3 (üç) ay süre ile görevlendirilen
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Seda ASLAN KILAVUZ’un,
çalışmalarının sürmesi nedeniyle 1 Ocak 2013 tarihinden
başlayarak 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 6 (altı) ay ek süre
ile haftanın üç günü (Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri)
görevlendirilme isteğinin, uygun olmadığına oybirliği ile karar
verildi.
Arş.Gör.Dr. Mehmet
GENÇTÜRK’ün görevl. hk.
23-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31/12/2012 tarihli
ve 5164 sayılı yazısında belirtilen 28/12/2012 tarihli ve
2012/45 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Radyoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr. Mehmet GENÇTÜRK’ün, ABD Wisconsin
Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde
çalışmalar yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun Öğretim Üyesi
ve
Araştırmacı
Yetiştirilmesi
Amacıyla
Yurtdışına
-12-
14/2/2013
2013/2
Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile
Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 1/1/2013
- 28/2/2013 tarihleri arasında 2 (iki) ay süre ile maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Erkan DİKENLİ hk.
24-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 29/1/2013 tarihli ve 40
sayılı yazısı ile ekindeki dosya incelendi.
Yapılan görüşmelerde; Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı 110908060
nolu öğrencisi Erkan DİKENLİ’nin, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi
uyarınca itiraz gerekçelerinin haklı bulunarak itirazının kabul
edilmesine ve cezanın kaldırılmasına ancak Fakülte tarafından
takdir edilirse Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 13/3
maddesindeki süre içinde yeni bir işlem tesis edilmesinin
mümkün olacağına, kararın öğrenciye tebliğ edilmek üzere
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
25-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu
14/2/2013 tarihli yazısı okundu.
Başkanlığı’nın
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Vasfi
HAFTACI’nın hazırlamış olduğu “İşletme Ekonomisi” adlı
kitabın,
yazarın
kendi
imkanlarıyla,
2547
sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 437 yayın
no’su ile 1000 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
26-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu
14/2/2013 tarihli yazısı okundu.
Başkanlığı’nın
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Veli
DENİZ’in hazırlamış olduğu “Endüstriyel Kazalar Tarihi” adlı
kitabın,
yazarın
kendi
imkanlarıyla,
2547
sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 435 yayın
no’su ile 1000 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Öğrenci Eren ÖZTÜRK hk.
27-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23/1/2013
tarihli ve 122 sayılı yazısı okundu.
-13-
14/2/2013
2013/2
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi
15/6/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
115777 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan
Eren
ÖZTÜRK’ün
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Fırat DOĞAN hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 28/12/2012
tarihli ve 30 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi 30/3/2005
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 35331 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve 17/6/2010 tarihinde
diplomasını alan Fırat DOĞAN’ın diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Turan TÜRKMEN hk.
29-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 30/1/2013
tarihli ve 139 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
9/7/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
69760 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan
Turan
TÜRKMEN’in
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Selami SANCI hk.
30-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 31/1/2013
tarihli ve 147 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
6/10/2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
32294 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan
Selami
SANCI’nın
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
-14-
14/2/2013
2013/2
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Enes DEMİRTAŞ hk.
31-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/1/2013
tarihli ve 92 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
8/7/2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
101427 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan
Enes
DEMİRTAŞ’ın
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Zehra ÖRTLEK hk.
32-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 6/2/2013
tarihli ve 172 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
4/7/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
55137 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan
Zehra
ÖRTLEK’in
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Zafer TEMİZEL hk.
33-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 2/1/2013
tarihli ve 31 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gölcük Meslek
Yüksekokulu 26/2/2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 30038 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Zafer TEMİZEL’in diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Onur
SEYREKOĞLU hk.
34-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 16/1/2013
tarihli ve 66 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Arslanbey Meslek
-15-
14/2/2013
2013/2
Yüksekokulu 8/7/2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 78216 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Onur SEYREKOĞLU’nun diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Kerime
VATANSEVER hk.
35-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 6/2/2013
tarihli ve 171 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Sağlık
Yüksekokulu 16/7/2001 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 14347 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Kerime VATANSEVER’in diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Ali AKÇA hk.
36-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 4/2/2013
tarihli ve 156 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek
Yüksekokulu 1/6/2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 8573 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Ali AKÇA’nın diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Yeşim
YALTIRAKLI hk.
37-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/1/2013
tarihli ve 70 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Derbent Meslek
Yüksekokulu 7/6/2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 17851 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Yeşim YALTIRAKLI’nın diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
-16-
Öğrenci Seyhan
KARABELA hk.
38-
14/2/2013
2013/2
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 28/1/2013
tarihli ve 124 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İhsaniye Meslek
Yüksekokulu 21/9/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 61025 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Seyhan KARABELA’nın diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Zafer
DEDEOĞLU hk.
39-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 12/2/2013
tarihli ve 196 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Fakültesi
20/8/1981 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Zafer
DEDEOĞLU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından,
Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
40-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 13/2/2013 tarihli
ve 1450 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
41-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 14/2/2013 tarihli
ve 1460 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Rek. Yrd. Prof.Dr. Ali
DEMİRCİ’nin görevl. hk.
42-
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali DEMİRCİ’nin,
22-23 Şubat 2013 tarihlerinde Harran Üniversitesinde
gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası Kurul toplantısına
-17-
14/2/2013
2013/2
katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca ulaşım ve konaklama giderlerinin Üniversitemiz
bütçesinin 38.39.00.01/09.9.9.00/2/03.03.03.01 nolu harcama
kaleminden karşılanarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
ASLI
GİBİDİR
-18-
14/2/2013
2013/2
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
MÜH. FAK.DEKANI
Prof. Dr. Hasan AKBULUT
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Nusret İlker ÇOLAK
HUKUK FAK.DEKANI
-19-
14/2/2013
2013/2
Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. M. Reşat BAŞAR
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Vasfi HAFTACI
ÜYE
Kemal MUTLU (GENEL SEK.)
RAPORTÖR

Benzer belgeler

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Doç.Dr. Ali Poyraz GÜRSOY’un başvurduğuna, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI 4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere; Doç.Dr. ...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI KURTULUŞ’un, Eser Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından yaptırılacak olan riskli yapı tespiti çalışmalarında teknik danışmanlık yapmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca, ...

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüĢünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine oyçokluğu ile

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uy...

Detaylı

2014-10 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi

2014-10 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi Doç.Dr. Kenan BEK’in başvurduğuna, 8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğ...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Taner AKAN’ın, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu mad...

Detaylı