ESTABLISHING A BUSINESS IN THE US

Yorumlar

Transkript

ESTABLISHING A BUSINESS IN THE US
ABD’DE İŞ KURMAK
Zara Law Offices
111 John Street Suite 510 New York, NY 10038
Tel: 1-212-619 45 00
Fax: 1-212-619 45 20
www.zaralawny.com
1
Giriş
• Amerikan Dolarının son
zamanlardaki zayıflığı yabancı
şirketlerin ABD’de yatırım
ypmaları için son yıllardaki en
büyük fırsatı sunabilir.
• Yabancı şirketlerin ABD’de iş
kurarken karşılaştıkları en önemli
meselelere dikkat çekmek
amacıyla bu kısa kılavuzu
hazırladık.
2
ABD’de İş Kurmak: Planlama Safhası
3
ABD’de İş Kurmak: Planlama Safhası
ABD’de yeni bir iş kurmadan önce başta göz önüne alınacak ve
hazırlanacak en önemli şeyler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hangi tür işletmenin sizin ihtiyaçlarıyla tam anlamıyla uyuştuğu
ve bu işletmenin nerede tescil edileceği
İşletmenin türüne bağlı olarak, uygulanacak şirkete ait ve şahsi
vergi sonuçları
Yeni işletmenin ismi
Yapılacak maliyetin analizi
İşte yer alacak bireylerin göçmenlik statüsü ve vize gerekleri
İyi bir iş planı hazırlama
Ofis yeri bulma ve kiralama; telefon ve internet bağlantısı temin
etme; bir web sitesi geliştirip bunun reklamını yapma; bir domain
adı tescil ettirme
Bir muhasebeci tutma
Bir banka hesabı açma ve başlangıç harcamaları için ücret
depozit etme
4
ABD’de Nasıl İş Yapılır?
•
Yabancı şirketinizi ABD’de iş yapmaya yetkili yabancı işletme olarak
tescil ettirebilirsiniz.
Avantajları:
1. Defter tutma, denetim vb. bakımından uygundur.
2. Tüm gelir ve gider hesapları aynı mekanda olur.
Dezavantajlar:
1. ABD Vergi Sistemi
2. Yabancı şirketinizin sorumluluk risk alanı
•
Çoğu durumda daha iyi olan seçenek ABD hukuku altında yeni bir
işletme kurup tescil ettirmektir.
5
ABD Vergi Sistemi
6
ABD Vergi Sistemi – Bir ABD Ticareti veya İşiyle Etkili Bir
Biçimde Bağlantılı Gelir
• Eğer yabancı şirketinizi ABD’de tescil ettirmeyi seçerseniz, genel olarak ABD vergilerini yalnızca “bir ABD ticareti veya
işiyle etkili bir biçimde bağlantılı gelir”den ödemekle yükümlü olursunuz.
• Ancak, bir yabancı işletmenin gelirinin ABD ticareti veya işiyle etkili bir biçimde bağlantılı olduğunun değerlendirmesi
oldukça geniştir. ABD’deki federal vergi otoriteleri (IRS) böyle iş aktivitelerini ABD ticareti veya işiyle çok az bağlantılı
sayabilmektedir. Başka bir deyişle, gelir ABD’deki işinizle çok az ilgili olsa da yabancı şirketinizin geliri ABD’de
vergilendirilebilir.
7
Vergiyle İlgili Diğer Hususları – İyi bir muhasebeci tutmanın
önemi
• ABD vergi sistemi karmaşıktır. İşletmeniz uygulancak tüm vergi kanunları
ve bunların sonuçları hakkında bilgili iyi bir muhasebecinin hizmetlerini
gerektirecektir.
• ABD sıklıkla düşük vergili bir ülke olarak düşünülür, ancak vergilerin
yalnızca Federal hükümet düzeyinde değil, aynı zamanda eyalet ve yerel
hükümetler düzeyinde de koyulduğunu unutmamak gerekir. Bundan başka,
şirketler yalnızca gelir vergisiyle değil, diğer vergilerle (örneğin değer artış
vergisi, emlak vergisi) de yükümlüdür.
• Genelde ABD şirketleri dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirilirler,
fakat çifte vergilendirmeden kaçınmak için birçok ülke ile ABD arasında
imzalanmış vergi antlaşmaları vardır.
8
Sorumluluk
• ABD’de tescil ettirdiğiniz yabancı işletme aleyhine ABD’de dava açılırsa,
işletmenin ABD dışındaki varlıkları bu davada riske girebilir.
• Ancak, ABD’de yeni bir işletme kurarsanız, bir davacı yalnızca ABD’deki
işletmeyi dava edebilir ve yalnızca onun varlıklarından alabilir.
• Dava takibi riskini azaltmak için, ABD’deki aktivitelerinizi ABD’de yeni
kuracağınız bir işletme ile görmenizi tavsiye ederiz.
• Ancak şunu da aklınızda bulundurmalısınız ki eğer yetersiz sermaye ile ABD’de
bir şirket kurup ticari işlere başlarsanız veya düzgün bir biçimde iş, ortak, pay
sahibi kayıtları tutamazsanız şirketin borçlarından kişisel sorumluluğunuz
doğabilir. (bu “Şirket perdesini delmek” olarak adlandırılır). Bu eğer ABD’deki
ticari işletmenin sahiplerinden birisiyse yabancı şirketiniz için de geçerlidir.
9
ABD Hukukunda Bulunan Temel İşletmeler*
•
Ticari işletmelerin kurulması hususu bu işletmelerin kuruldukları
eyaletin kanunlarına tâbidir. İşletmenin türüne bağlı olarak, başvuru
şartlarında, eyalet vergilerindeki vergilendirmelerde vs. eyaletten
eyalete farklılıklar olabilir.
– Sınırlı Sorumlu Şirket (LLC)
– Ticari Şirket (Corporation )
– Ortaklık (Partnership)
* New York kanunlarındaki işletme türleri ve bunların başvuru şartları hakkındaki detaylar için
lütfen “New York’ta Ticari İşletme Kurma Rehberi” isimli rehberimize bakınız.
10
Sınırlı Sorumlu Şirket (LLC)
• Bu bizim ABD’de şirket kurmak isteyen müşterilerimize en sık önerdiğimiz
işletme türüdür.
• Bir LLC’nin sahipleri, yani üyeleri, genellikle şirketin borçlarından
korunurlar. Şirketin yükümlülükleri için yalnızca üyelerin sermayeye
yaptıkları katkı kullanılabilir. Üyeler şirketin borçlarını kişisel olarak teminat
altına almadıkça bu borçlardan kişisel varlıklarıyla sorumlu olmazlar.
• LLC’nin önemli bir özelliği tek basamaklı vergiye tâbi olmasıdır (ticari
şirketten farklı olarak): LLC’nin geliri vergilendirilmez, bunun yerine her
üye LLC’nin vergilendirilebilir gelirinden payı oranında vergilendirilir. Öte
yandan, bazı koşullarda üyeler LLC’nin zararlarını kişisel vergi iadelerinde
kesebilirler.
11
Sınırlı Sorumlu Şirket (LLC) - 2
•
LLC’nin üyelerinin Amerikan vatandaşı veya oturma izni sahibi (örneğin yeşil kart
sahibi) kimseler olması gerekmemektedir.
•
ABD’de yerleşik olmayıp ABD Sosyal Güvenlik Numarasına sahip olmayan yabancı
vatandaşlığa sahip kişiler vergi beyannamesi düzenleyebilmek için ABD vergi
otoritelerinden ITI numarası almalıdırlar.
•
Yabancı vatandaşlıktaki kişiler doğru vizeyi ve çalışma iznini almadıkça şirket için
çalışamazlar (bu LLC’nin üyeleri için de geçerlidir).
•
Çoğu eyalette belli türdeki işler için LLC kurulamaz (örneğin bankacılık, sigortacılık).
•
Ek olarak, eyalet kanunlarının lisans alınmasını öngördüğü belli profesyonel
hizmetlerin (ilaç, mühendislik, hukuki hizmetler vs.) sunulmasında Profesyonel
Sınırlı Sorumlu Şirket kurulması gerekmektedir. Bu genellikle Profesyonel Sınırlı
Sorumlu Şirketin üyelerinin o iş için lisanslı olmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
12
Ticari Şirket (Corporation)
•
Çifte vergilendirmeye tâbidir:
– Brüt kâr – Zorunlu ve Makul Harcamalar = Vergilendirilebilir Net Kâr. Tüm
ticari şirketler bu ilk derece vergilendirmeye tâbidir.
– İkinci derece vergilendirme pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve
çalışanlara ödenen maaşlardan ve ikramiyelerden toplanan vergilerdir.
•
Bir ticari şirket İç Gelir Kanununun S maddesinde düzenlenen Ortaklık
olarak vergilendirilme seçeneğinden yararlanarak çifte vergilendirmeden
kaçınabilir. Vergi dolayısıyla bu şekilde kurulan işletmelere genellikle S
tipi Ticari Şirket denilmektedir.
•
Ancak, S tipi Ticari Şirket olabilmek için belli şartlar vardır. Örneğin, tüm
pay sahiplerinin ABD vatandaşı veya oturma izni sahibi olmaları gerekir.
13
Genel Ortaklık (General Partnership)
•
Genel Ortaklık, varlıklarını veya emeklerini ortakça sahiplendikleri bir işe
sermaye olarak koyan iki (2) veya daha fazla kişinin tam kişisel
sorumluluğuyla ve işin kârını ve zararını paylaşmak üzere kurulur.
•
Genel Ortaklığın kârları ve zararları Genel Ortaklık seviyesinde
vergilendirilmeden Genel Ortaklara geçer. Bundan başka, belli şartlarda
bazı genel ortaklar kişisel gelir vergisi beyanlarında Genel Ortaklığın
zararlarındaki paylarını düşebilirler.
•
Genel Ortaklıkta Ticari Şirketteki resmi kurumsal hiyerarşi yoktur ve
genel ortakların her birinin şirketin yönetiminde hakları vardır. Her birinin
yaptığı sözleşmeler Genel Ortaklığı bağlar.
14
Sınırlı Ortaklık (LP)
•
İki (2) çeşit ortak vardır: Sınırlı Ortaklar ve Genel Ortaklar.
•
Sınırlı ortak sınırlı ortaklığın borçlarından koyduğu sermaye ile sınırlı
olarak sorumludur.
•
Genel Ortak sınırsız sorumludur: Sınırlı ortaklığın borçlarından yalnızca
koyduğu sermayeyle sınırlı olarak değil, kişisel varlıkları ile de
sorumludur.
•
Sınırlı ortaklar sınırlı ortaklığa yalnızca para veya başka bir eşya
koyabilirler. Hizmet veya emek koyamazlar. Eğer sınırlı bir ortak sınırlı
ortaklığa emeğiyle katkıda bulunur, çalışırsa, alacaklılar bu ortağın genel
ortak sayılması gerektiğini, dolayısıyla ortaklığın borçlarından sınırsız
sorumlu olduğunu iddia edebilirler.
15
Joint Venturelar (İş Ortaklıkları)
•
Joint Venture iki (2) veya daha fazla tarafın belli bir iş girişimini gerçekleştirmek
için girdikleri sözleşmesel bir ilişkidir. Tüm taraflar girişimin kârlarını ve zararlarını
paylaşmak üzere anlaşırlar.
•
Tıpkı Ortaklık gibi, Joint Venturelar da herhangi bir iş sahasında iş yapabilirler.
•
Joint Venture Ortaklığın paylaşılmış yönetim, her bir üyenin işlemleriyle ticari
işlerde diğer üyeleri bağlayabilmesi, kârların bölünmesi, zararlardan ortak
sorumluluk gibi çoğu unsurunu taşır. Ancak Joint Venture, Ortaklıktan farklı olarak
özel bir uğraş alanı ve faaliyet periyodu öngörür, yani amaç gerçekleşince,
faturalar ödenince, kârlar (veya zararlar) bölününce Joint Venture sona erer.
•
Bir Joint Venture “Ticari İşletme (C corporation)”, “Ortaklık” veya başka bir hukuki
yapıda kurulabilir. İşletmenin türü seçilirken vergilendirme ve sorumluluk
hususlarına odaklanılmalıdır.
16
Yazılı Anlaşmalar
•
İyi kaleme alınmış satım sözleşmesi imzalamadan
kesinlikle ABD’de ürünlerinizi satmayın.
•
Müşterilerinizle işlemlerinizi teminat altına alın.
(ör. teminat anlaşması, şahsi teminat)
Bunlar ve ilgili konular hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen “İhracat
Riski Yönetimi” isimli kılavuzumuza bakınız.
17
Personel Alımı
18
Personel Alımı
•
Özel bir çalışma sözleşmesi yoksa, ABD’deki çalışanların ‘irade ile’
çalıştıkları kabul edilir. Bu, bir bildirime veya özel bir sebep göstermeye
gerek olmaksızın çalışanın herhangi bir zamanda işten çıkabileceği veya
çıkarılabileceği anlamına gelmektedir.
•
Ancak bir işveren olarak uymanız gereken, asgari ücretten iş yeri
güvenliğine kadar birtakım konularda Federal, Federe (eyaletin vaz
ettiği) ve yerel kanunlar vardır.
•
ABD’nin ayrımcılığı yasaklayan özel kanunlarının olduğunu aklınızda
bulundurun. Bu kanunlarla çalışanlara ne mülakat sırasında ne de başka
herhangi bir zamanda yaşları, medeni durumları, cinsel tercihleri, dini
inanışları ve diğer kişisel bilgileri hakkında soru sorulması
yasaklanmıştır.
19
Personel Alımı - 2
Çalışanla yazılı anlaşma yapmanız gereken durumlar:
•
Çalışanı şirketinize belli bir süre için bağlamak istiyorsanız.
•
Şirketinizle ilgili korumak istediğiniz gizli bilgiler varsa .
•
Çalışanınızın gelecekte sizin rakiplerinizden biri için çalışmasını
engellemek istiyorsanız.
20
Çalışan & Bağımsız Çalışan Farkı
•
Vergi ve birtakım başka sebeplerle bir çalışan ile bir bağımsız çalışan
arasındaki fark önemlidir.
•
Eğer bir kişiyi belli bir proje için işe alırsanız ve bu kişi sizin kontrolünüz
altında olmayıp projeyi kendisi gerçekleştiriyorsa, bu kişinin genellikle bir
bağımsız çalışan olduğu kabul edilir.
•
Şirketinizde genel görevleri yerine getirmesi için kendisini nezaretinizde
veya yöneterek çalıştırdığınız kişi ise genellikle sizin bir çalışanınız olarak
kabul edilir.
21
Çalışan & Bağımsız Çalışan Farkı
•
İşverenler çalışanlarının vergilerini maaşlarından keserek öderler.
•
Bir bağımsız çalışanı işe aldığınızda bu kişi kendi vergilerini kendisi
öder.
•
Ancak işe çalışan veya bağımsız çalışan almanızda yalnızca bu faktör
etkili olmamalıdır.
•
Genellikle işe aldığınız kimse üzerindeki kontrolünüz arttıkça bu kişinin
çalışan olarak kabul edilmesi daha olası hâle gelmektedir.
•
IRS işe aldığınız kişilerin çalışan mı yoksa bağımsız çalışan mı
olduğunu kendi kriterlerine göre belirlemektedir.
22
Çalışan/Bağımsız Çalışan Ayrımında IRS’nin Kullandığı
Kriterler
• Taraflar arasında yazılı bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı ve varsa
hükümleri.
• İşverenin kişiye işi nasıl yapacağına dair emir verme ve onun yaptığı işi
kontrol etme yetksinin olması.
• İşe alınanın işi yaparken kullandığı araç gerecin kime ait olduğu.
• İşe alınana sağlık sigortası vb. hakların verilip verilmediği.
• İşverenin işe alınanın iş harcamalarını ödeyip ödemediği.
23
Ofis Yeri Kiralama
24
Ofis Yeri Kiralama
•
Evinizi ofis olarak kullanmanız genellikle önerilmemektedir, çünkü:
– Müşterileriniz üzerinde profesyonel olmadığınız etkisini bırakır.
– Evinizin kirasını ofis kirası gideri olarak düşmeniz mümkün olmayabilir.
•
Eğer evinizi ofis olarak kullanırsanız ancak evinizin ofis olarak kullandığınız
kısmı için denk düşen kira giderini vergiden düşebilirsiniz.
•
Bu kısmın kirasını hesaplarken gün içinde buranın ofis olarak ne sürece
kullanıldığı göz önüne alınacak, vergi otoriteleri tarafından da odanın iş amacı
dışında kullanılıp kullanılmadğı da araştırılabilecektir, vb.
•
Ayrı bir yeri ofis olarak kullanmak amacıyla kiraladığınızda ise kira iş
vergilerinizden tümüyle düşülebilir hâle gelmektedir.
25
Ofis Yeri Kiralama - 2
•
Kira kontratınızı imzalamadan önce avukatınıza göstermek yararınızadır.
•
Kira kontratları genellikle mülk sahiplerinin avukatları tarafından onların
çıkarlarına hizmet etmek için hazırlanmıştır. Sizin avukatınız daha iyi
hükümler için sizden daha etkili bir müzakerede bulunabilecektir.
26
SONUÇ
•
•
•
•
•
•
ABD’de yabancı işletmenizi kullanmanız için sorumluluk ve vergilerle
ilgili geçerli sebepler olması durumu dışında ABD kanunları
çerçevesinde yeni bir işletme kurmanız genellikle daha iyidir.
Tam olarak anlamadığınız, bir avukatça gözden geçirilmemiş hiçbir şeyi
(kira kontratı, üretici ile sözleşme veya herhangi bir ticari belge gibi)
imzalamayın.
Üreticilerle, alıcılarla ve başkalarıyla yaptığınız tüm sözleşmelerin yazılı
olmasına özen gösterin.
Ödemeyi alıcılarınızdan avans olarak almadığınız sürece size sattığınız
mallarda size teminat nüfuzu verecek teminat sözleşmeleri imzalayın
ve/veya üçüncü tarafların teminatını talep edin.
Pazarlama bilgisi de içeren, iyi bir iş planı hazırlayın. Bu planı bankalara
ve potansiyel yatırımcılara sunmanız gerekebileceğinden dolayı bir
profesyonele hazırlatmanız daha iyidir.
İyi şanslar!
27

Benzer belgeler