T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

Yorumlar

Transkript

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No
2012/6
Toplantı Tarihi
26.4.2012
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 26.4.2012 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Prof.Dr. İbrahim
KILIÇASLAN’ın
Prof.’luk kadr. atanması hk.
1-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü Termal Enerji Sistemleri Anabilim
Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
-
Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ın başvurduğuna,
-
29.3.2012 tarihli ve 2012/4 nolu Üniversitemiz
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 52 sıra sayılı
kararla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26
ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor
hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş olduğuna,
-
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim
edilmiş olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar
incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini
belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Prof.Dr. İbrahim
KILIÇASLAN’ın, toplantıda hazır bulunan üyelerin
tamamından (13/13) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Prof.Dr. Nevzat GÜLDİKEN’in
Prof.’luk kadr. atanması hk.
2- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim
Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
-
Prof. Dr. Nevzat GÜLDİKEN’in başvurduğuna,
-
3.11.2011 tarihli ve 2011/17 nolu
Üniversitemiz
2
26/4/2012
2012/6
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı
kararla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26
ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor
hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş olduğuna,
-
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim
edilmiş olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar
incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini
belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Prof.Dr. Nevzat
GÜLDİKEN’in, toplantıda hazır bulunan üyelerden 4
olumsuz, 9 olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Doç.Dr. Bahar TOKAY
ÖNGEL’in Prof.’luk kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü PiyanoArp-Gitar Anasanat Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
-Doç.Dr. Bahar TOKAY ÖNGEL’in başvurduğuna,
- 3.11.2011 tarih ve 2011/17 nolu Üniversitemiz
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla,
adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı
maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca
adayların durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel
rapor hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Bahar TOKAY
ÖNGEL’in, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(13/13) olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe
yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
3
Doç.Dr. Bülent ORUÇ’un
Doç.’lik kadr. atanması hk.
4-
26/4/2012
2012/6
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
-Doç.Dr. Bülent ORUÇ ile Doç.Dr. M. Mücella
CANBAY’ın başvurduğuna,
- 5/1/2012 tarih ve 2012/1 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 14 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Bülent ORUÇ’un
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (13/13) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Serdar KÜÇÜK’ün
Doç.’lik kadr. atanması hk.
5-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü Biyoenformatik Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
-Doç.Dr. Serdar KÜÇÜK
YILDIRIM’ın başvurduğuna,
ile
Doç.Dr.
Mehmet
- 22/11/2011 tarih ve 2011/19 no’lu Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 26 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini
tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri
üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne
uygun olarak seçilmiş olduğuna,
- Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların
Rektörlüğe gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş
olduğuna, bilgi edinildikten sonra, raporlar incelenerek;
4
26/4/2012
2012/6
üyelerin kişisel görüş ve kanaatlerini belirtmelerinden sonra
oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Serdar KÜÇÜK’ün
toplantıda hazır bulunan üyelerden 1 olumsuz, 12 olumlu oy
aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Prof.Dr. Erdal KARAÖZ’ün
görevlendirilmesi hk.
6-
Üniversitemiz Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 16/3/2012 tarihli ve 23
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
tarafından 16-19 Mayıs 2012 tarihleri arasında Denizli
Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 11. Ulusal
Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde bir konuşma yapmak
üzere davet edilen Prof.Dr. Erdal KARAÖZ’ün, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca, yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesine ve ödemenin Üniversitemiz
bütçesinin
38.39.00.01.09.9.9.00.2.03.03.01.01
harcama
kaleminden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Erhan BÜTÜN hk.
7-
Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
16/4/2012 tarihli ve 287 sayılı yazısında belirtilen 16/4/2012
tarihli ve 2012/12 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Sivil Havacılık Yüksekokulumuz
Uçak Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Erhan BÜTÜN’e, 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri
Yasasının 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi gereğince
Üniversitemiz TEKNOPARK A.Ş.’nde şirket kurmak,
yönetici olmak ve Ar-Ge çalışmalarına katılmak üzere izin
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Kuvvet
LORDOĞLU’nun
görevl. hk.
8-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığı’nın 30/3/2012 tarihli ve 488 sayılı yazısında
belirtilen 28/3/2012 tarihli ve 2012/9 nolu Fakülte Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 17 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kuvvet LORDOĞLU’nun
2547 sayılı Kanun’un 40/b maddesi uyarınca Üniversitemiz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümünde 2012 -2013 eğitim-öğretim
5
26/4/2012
2012/6
yılında bir (1) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Kadri Süleyman
YİĞİT’in görevl. hk.
9-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 21/3/2012
tarihli ve 652 sayılı yazısında belirtilen 21/3/2012 tarihli ve
2012/12 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 18
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Malezya’da bulunan “Malezya
Kebangsaan
Üniversitesi”nde
“Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları ve Güneş Enerjisi” ile ilgili çalışmalara katılmak
üzere davet edilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.
Kadri Süleyman YİĞİT’in, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi ile “Öğretim Üyesi ve Araştırmacıları Yetiştirilmesi
Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına
Sağlanacak Destekler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve
Usuller” kapsamında ödenek desteğinin Yükseköğretim
Kurulu tarafından sağlanarak, 18 Haziran – 17 Eylül 2012
tarihleri arasında yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Doç.Dr. N. KÖPRÜBAŞI’nın
görevl. hk.
10-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 28/3/2012
tarihli ve 720 sayılı yazısında belirtilen 28/3/2012 tarihli ve
2012/13 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.
Nezihi
KÖPRÜBAŞI’nın,
Ankara/Beypazarı’nda
Granitoyidiyle ilgili arazi çalışmaları yapmak üzere 10
Temmuz -24 Ağustos 2012 tarihlerinde, 2547 sayılı Kanun’un
39 uncu maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz, maaşlıizinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr. Ömer YILDIZ’ın
görevl. hk.
11-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18/4/2012
tarihli ve 862 sayılı yazısında belirtilen 18/4/2012 tarihli ve
2012/16 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülen
proje kapsamında çalışmalara katılmak üzere, Üniversitemiz
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ömer YILDIZ’ın, 1
Temmuz 2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile haftada 1
6
26/4/2012
2012/6
gün (Cuma günleri), 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca
yolluksuz-gündeliksiz,
maaşlı-izinli
olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Doç.Dr. Nurferi ONUR hk.
12-
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü PiyanoArp-Gitar Anasanat Dalı profesör kadrosun atanmak üzere
başvuran Nurferi ONUR’un, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uyarınca anılan kadroya atanabilmesi ile ilgili
olarak:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1/3/2012 tarihli ve
2445-010175 sayılı yazısında belirtildiği üzere, 2809 sayılı
Kanun’un geçici 10. maddesi uyarınca, Nurferi ONUR’un,
Üniversitelerarası
Kurul
Başkanlığınca
doçentliğe
yükseltilmesinin
uygun
olduğuna
ve
atamasının
Yükseköğretim Kurulu’na önerilmesine karar verildiği ancak
öğretim üyeliğine yükseltilen adı geçenin doçentliğe atama
işlemi sonuçlandırılmadan üniversiteden istifaen ayrıldığı
görülmüş olup,
Anılan Kanun maddesi uyarınca, doçentlik kadrosuna
atanma işlemi tamamlanmayan Nurferi ONUR’un,
Üniversitemizde
profesör
kadrosuna
atamasının
yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. E. Yeşim
KÖSTEN’in görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın
26/3/2012 tarihli ve 154 sayılı yazısında belirtilen 26/3/2012
tarihli ve 2012/8 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 9 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz
Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. E. Yeşim
KÖSTEN’in, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan
Akmeşe Bölgesi “Akmeşe Meydan Düzenlemesi” projesinde
6 ay süre ile proje danışmanı olarak, 2547 sayılı Kanun’un 37
nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin ve danışmanlık
ücretinin ilgili mevzuat gereği KOÜ Döner Sermaye
İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi,
13221632/5001 (Şube Kodu-554, Banka Kodu-010
TR610001000554132216325001) nolu hesabına yatırılması
koşulu ile uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Elif BİRTAŞ
ATEŞOĞLU’nun görevl. hk.
14-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 11/4/2012 tarihli
ve 1597 sayılı yazısında belirtilen 6/4/2012 tarihli ve 2012/11
nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 30 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp
7
26/4/2012
2012/6
Bilimleri Bölümüne bağlı İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Elif
BİRTAŞ ATEŞOĞLU’nun, 15/4/2012 tarihinden itibaren 6 ay
süre ile Anadolu Sağlık Merkezinde yapılacak olan Otolog
Kemik İliği Nakli, HLA doku grupları kontrol ve aferez
sertifika programına katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Emine ZENGİN’in 15görevl. hk.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 11/4/2012 tarihli
ve 1595 sayılı yazısında belirtilen 6/4/2012 tarihli ve 2012/11
nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 29 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Emine ZENGİN’in, 1/9/2012 tarihinden itibaren
9 ay süre ile kemik iliği nakil sertifikası almak üzere Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kemik İliği Nakil
Ünitesi’nde, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Rüveyda
KÖMÜRLÜ’nün görevl. hk.
16-
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın
12/4/2012 tarihli ve 181 sayılı yazısında belirtilen 11/4/2012
tarihli ve 2012/9 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 7 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
30/6/2011 tarihli ve 2011/11 nolu toplantısında alınan 12 sıra
sayılı karar ile 1 Şubat 2012 – 1 Ağustos 2012 tarihleri
arasında Yükseköğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırma
Bursu ile Chicago eyaletinde, Illinois of Tecnology’nin
Armour
College
of
Enginneering’de
Construction
Enginneering and Management Program, Civil, Architecturel
and Environmental Enginneering programına araştırma
yapmak ve uzmanlık alanı olan ‘Proje Yönetimi ve Yapım
Yönetimi’ konusunda bilgilerini derinleştirmek amacıyla
belirtilen tarihlerde 6 ay süre ile 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca, (Uçak bedeli hariç, Sağlık Sigortası
dahil olmak üzere) yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak
görevlendirilen Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz Mimarlık
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Rüveyda
KÖMÜRLÜ’nün, araştırmaları ve çalışmalarının sürmesi
nedeniyle, 31 Ağustos 2012 – 31 Ocak 2013 tarihleri arasında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı doktora sonrası araştırma
bursunun ikinci 6 (altı) aylık dilimi olarak aynı koşullarda
8
26/4/2012
2012/6
görevlendirilme süresinin uzatılmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Satılmış
ÜRGÜN hk.
17-
Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
16/4/2012 tarihli ve 288 sayılı yazısında belirtilen 16/4/2012
tarihli ve 2012/12 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Sivil Havacılık Yüksekokulumuz
Uçak Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Satılmış ÜRGÜN’e 4691 sayılı Teknoloji
Bölgeleri Yasasının 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi
gereğince Üniversitemiz TEKNOPARK A.Ş.’nde şirket
kurmak, yönetici olmak ve Ar-Ge çalışmalarına katılmak
üzere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr.Gör. H. DEMİRTAŞ hk.
18-
Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
16/4/2012 tarihli ve 289 sayılı yazısında belirtilen 16/4/2012
tarihli ve 2012/12 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Sivil Havacılık Yüksekokulumuz
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü öğretim üyelerinden
Öğr.Gör. Haluk DEMİRTAŞ’a 4691 sayılı Teknoloji
Bölgeleri Yasasının 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi
gereğince Üniversitemiz TEKNOPARK A.Ş.’nde şirket
kurmak, yönetici olmak ve Ar-Ge çalışmalarına katılmak
üzere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Arş..Gör. Derya İRİÇ’in
görevl.hk.
19-
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün
30/3/2012 tarihli ve 1107 sayılı yazısında belirtilen 28/3/2012
tarihli ve 2012/13 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 10 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü
Araştırma Görevlisi Derya İRİÇ’in, Sakarya Üniversitesi “Sac
Şekillendirme Prosesinde Kullanılan Süzdürme Çubuğunun
Modellenmesi” yüksek lisans tez çalışmaları ve DFBYLTEZ2011-50-01-062 numaralı “Sac Şekillendirme Prosesinde
Kullanılan Süzdürme Çubuğunun Modellenmesi” BAPK
projesi için çalışmalarda bulunmak üzere, 16/3/2012 –
2/6/2012 tarihleri arasında haftada 1 gün (Cuma günleri),
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
görevlendirmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
9
Uzm. Seda ASLAN
KILAVUZ’un görevl. hk.
20-
26/4/2012
2012/6
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 28/3/2012
tarihli ve 706 sayılı yazısında belirtilen 28/3/2012 tarihli ve
2012/13 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 20
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
5/1/2012 tarihli ve 2012/1 nolu toplantısında alınan 5 sıra
sayılı karar ile Prof.Dr. Gürdal TUNCEL ile Doktora Sonrası
Araştırma Programı (DOSAP) kapsamında çalışmalarda
bulunmak üzere Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (OTDÜ)’nde 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca 3 (üç) ay süre ile (haftanın her günü) 1
Nisan 2012 tarihine kadar görev süresi uzatılan Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından
Uzman Seda ASLAN KILAVUZ’un, çalışmalarının sürmesi
nedeniyle görevlendirilmesinin 1 Nisan 2012 tarihinden
itibaren 3 (üç) ay süre ile yeniden uzatılmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
21-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu
26/4/2012 tarihli yazısı okundu.
Başkanlığı’nın
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Vedat
CENGİZ’in hazırlamış olduğu “Merkez Bankalarının
Eurosisteme Entegrasyonu: TCMB’nin Bağımsızlığı Üzerine
Bir Değerlendirme” adlı kitabın, yazarın kendi imkanlarıyla,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci
maddesi ve “Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince
424 yayın no’su ile 500 adet bastırılmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
22-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu
26/4/2012 tarihli yazısı okundu.
Başkanlığı’nın
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Eğitimde
Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci Eşgüdüm Komisyonu
Üyesi Yrd.Doç.Dr. Belgin TANRIVERDİ’nin hazırlamış
olduğu “Yeterlilik Merkezli Eğitim” adlı kitabın, yazarın kendi
imkanlarıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci
bölüm 48 inci maddesi ve “Üniversitelerin Yayın
Yönetmeliği” gereğince 426 yayın no’su ile 1000 adet
bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
23-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu
26/4/2012 tarihli yazısı okundu.
Başkanlığı’nın
10
26/4/2012
2012/6
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin hazırlamış
olduğu “WINSUN Güneş Enerjisi Takımı Katalogu” adlı
eserin, yazarların kendi imkanlarıyla, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 425 yayın
no’su ile 1000 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Öğrenci Taner KARASOY hk.
24-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 2/4/2012
tarihli ve 565 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
18/10/2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
8411 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 19/12/2000
tarihinde diplomasını alan Taner KARASOY’un diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Muhittin
KORKMAZ hk.
25-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 19/4/2012
tarihli ve 654 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
9/2/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
53248 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 31/12/2007
tarihinde diplomasını alan Muhittin KORKMAZ’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Uğur DEMİR hk.
26-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 19/4/2012
tarihli ve 653 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
9/2/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
53245 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 11/5/2010
tarihinde diplomasını alan Uğur DEMİR’in diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
11
Öğrenci Mürsel HOŞ hk.
27-
26/4/2012
2012/6
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 3/4/2012
tarihli ve 563 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
19/3/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
64272 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 14/1/2009
tarihinde diplomasını alan Mürsel HOŞ’un diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Damla
GÜNAYDIN hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 5/4/2012
tarihli ve 587 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
4/7/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
66550 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 2/3/2010
tarihinde diplomasını alan Damla GÜNAYDIN’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Onur TUNÇ hk.
29-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/4/2012
tarihli ve 663 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
29/2/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
111322 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 6/4/2012
tarihinde diplomasını alan Onur TUNÇ’un diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Gökçe GÜRBÜZ hk.
30-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 16/4/2012
tarihli ve 634 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi 9/7/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 66027 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
28/12/2009 tarihinde diplomasını alan Gökçe GÜRBÜZ’ün
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
12
26/4/2012
2012/6
Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Fikret TÜRK hk.
31-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 16/4/2012
tarihli ve 632 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gebze Meslek
Yüksekokulu 4/9/2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 52143 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
9/4/2007 tarihinde diplomasını alan Fikret TÜRK’ün
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Ahmet Faruk
POLAT hk.
32-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 12/4/2012
tarihli ve 617 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek
Yüksekokulu 15/9/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 98166 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
18/5/2011 tarihinde diplomasını alan Ahmet Faruk POLAT’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Yaşar
BECERİKLİ’nin
görevl. hk.
33-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18/4/2012
tarihli ve 858 sayılı yazısında belirtilen 18/4/2012 tarihli ve
2012/16 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; İngiltere’de bulunan Bedfordshire
Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Teknolojisi Bölümünde
bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak üzere misafir
öğretim üyesi olarak davet edilen Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim
üyelerinden Prof.Dr. Yaşar BECERİKLİ’nin, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi ile “Öğretim Üyesi ve
Araştırmacıları
Yetiştirilmesi
Amacıyla
Yurtdışına
Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile
Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında ödenek
desteğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanarak, 29
Haziran – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yolluksuz-
13
26/4/2012
2012/6
gündeliksiz, maaşlı-izinli görevlendirilmesinin
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Uzman Erhan AKMAN’ın
görevl. hk.
34-
uygun
Üniversitemiz Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü’nün 24/4/2012 tarihli ve 7 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmelerde; 22-24 Mayıs 2012 tarihleri arasında
Hotel Lido Caparena, Taormina (Sicily), İtalya’da
düzenlenecek olan “ANGEL 2012 – 2nd Conference on Laser
Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids” adlı
konferansta “Production of Co, Ni and Ti nanoparticles in
liquid environment using femtosecond laser” adlı çalışması
poster olarak kabul edilen Üniversitemiz Lazer Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görevli Uzman Erhan
AKMAN’ın, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
katılım ücreti, yolluk ve yevmiye ücretinin DPT tarafından
desteklenen Medikal Elektroptik Sistemleri Araştırma
Laboratuvarı 2011K-120330 nolu projeden karşılanarak 21-25
Mayıs 2012 tarihleri arasında görevli-izinli yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Erhan AKMAN’ın
görevl. hk.
35-
Üniversitemiz Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü’nün 24/4/2012 tarihli ve 8 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmelerde; BEAM Lazer ve Optik Teknolojileri
bünyesinde yürütülen TÜBİTAK-TEYDEB 741867 nolu proje
kapsamında 28-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Litvanya’daki
EKSPLA firması tarafından düzenlenecek olan lazer eğitimine
katılmak üzere Üniversitemiz Lazer Teknolojileri Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nde görevli Uzman Erhan AKMAN’ın,
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevli-izinli
ve yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
ÖğrGör. Murat GÜNEŞ’in
görevl. hk.
36-
Üniversitemiz Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü’nün 24/4/2012 tarihli ve 9 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmelerde; BEAM Lazer ve Optik Teknolojileri
bünyesinde yürütülen TÜBİTAK-TEYDEB 741867 nolu proje
kapsamında 28-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Litvanya’daki
EKSPLA firması tarafından düzenlenecek olan lazer eğitimine
katılmak üzere Üniversitemiz Lazer Teknolojileri Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nde görevli Öğr.Gör. Murat GÜNEŞ’in,
14
26/4/2012
2012/6
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevli-izinli
ve yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
37-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 18/4/2012 tarihli
ve 4260 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Okt. Nilüfer AKLIN’ın
görevl. hk.
38-
Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nın 7/3/2012 tarihli
ve 28 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu kararı ile Beyaz Rusya Belarus Minsk Devlet
Yabancı Diller Üniversitesinde 2547 sayılı Kanun’un 38 inci
maddesi uyarınca görevlendirilen Türk Dili Bölüm Başkanlığı
okutmanlarından Nilüfer AKLIN’ın, Üniversitemizdeki Türk
Dili derslerinin yoğunluğu nedeniyle 2012-2013 eğitimöğretim yılı süresince (30 Eylül 2013 tarihine kadar) görev
süresinin uzatılmasının uygun olmadığına oybirliği ile karar
verildi.
Arş.Gör.Dr. Tülay
ÇULHA’nın görevl. hk.
39-
Üniversitemiz
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Dekanlığı’nın
28/3/2012 tarihli ve 401 sayılı yazısında belirtilen 28/3/2012
tarihli ve 2012/8 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 10 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu kararı ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılı süresince
Polonya/Varşova’da 2547 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi
uyarınca görevlendirilen Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Dr. Tülay
ÇULHA’nın, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı süresince (30
Eylül 2013 tarihine kadar) yeniden görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
15
26/4/2012
2012/6
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Katılamadı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof.Dr. Yunus KİSHALI
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI
MÜH. FAK.DEKAN V.
Prof. Dr. Hasan AKBULUT
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Z. Gönül BALKIR
HUKUK FAK.DEKANI
Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. M. Reşat BAŞAR
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK. V.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Vasfi HAFTACI
ÜYE
Kemal MUTLU (GENEL SEK.)
RAPORTÖR

Benzer belgeler

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Akmeşe Bölgesi “Akmeşe Meydan Düzenlemesi” projesinde 6 ay süre ile proje danışmanı olarak, 2547 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin ve danışmanlık ücretinin ilgili mevzuat...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Doç.Dr. Ali Poyraz GÜRSOY’un başvurduğuna, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI - 3.11.2011 tarih ve 2011/17 nolu Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltil...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin ve danışmanlık ücretinin ilgili mevzuat gereği KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi, 13221632/5001 (Şube Kodu-554, Ban...

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu -22/9/2011 tarihli ve 2011/15 nolu Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra sayılı kararla, adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükselt...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI - 3.11.2011 tarih ve 2011/17 nolu Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltil...

Detaylı