Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
8 Chicchan, 18 Chen, 12 Manik
20 Ocak 2004
Selamat Jarin! Size söyleyecek daha fazla şey ile karşınıza çıkıyoruz, Sevgili Gönüller! Tam şu
anda, karşınızda meydana gelecek büyük değişimlerin tam ortasındasınız. Bu değişimler birçok
duruma dayanmaktadır, bu durumlar akışkandır ama pozitif yönde değişim göstermektedir.
Daha önce belirttiğimiz gibi, Dünya Ananın durumu eşit olarak akışkandır, ancak yine de tam
bilinçliliğe değişimi için gerekli olan yüzey değişimleri ile ilerlemesi belirlenmiştir. Bu,
Dünyanızın yüzeyini büyük doğal felaketler ihtimaline daha açık hale getirebilir. Bu nedenle
Dünya Ananın durum değişikliklerini devamlı izliyoruz. Bunu bir çok büyük jeolojik olayın, içsel
algı
değişiminiz
tamamlanmadan
gerçekleşmemesini
garantilemek
için
yapıyoruz.
Bu
sorumluluğumuz, dünyanızdaki gizli politik ve finanssal olayları ve birçok komplonun farklı
kolları arasında devam eden savaşları inceleyerek dengelenmektedir. Bu gizli çatışma
kaderindeki o sona yaklaşmaktadır.
Anunaki dünyanızı yaklaşık olarak 13 bin yıl boyunca yönetti. Eski dünya tarihiniz, birçok
efsanevi tanrılar ve tanrıçalar ile doludur; yine de bunlar aslında büyük bir grup olan
Anunnaki’den ayrılanlardır. Dünyanızda birçok farklı kültür yaratmışlar ve ayrılığı / bölünmeyi
ve savaşı cesaretlendirerek bu kültürleri yönetmişlerdir. Sınırlı kaynaklar ve sabit bir savaş
potansiyeli, rahip ve rahibeler tarafından desteklenen savaşçı sınıfının büyümesini sağlamıştır.
Birlikte ruhsal ve dünyevi otoritenin dizginlerini ellerinde tutmuşlardır. Doğal olarak Anunnaki
bu hizipleri kendilerinin Dünya üzerindeki temsilcileri yapmışlardır. Aynı zamanda bir parça
insan bir parça Anunnaki olan başka bir grup yaratmışlardır. Onların ateşin gerçek ama gizli
taşıyıcıları olmaları kaderleriydi. Anunnaki’nin dünyadaki müfettişleri olan bu melezler yavaş
yavaş birçok toplumdaki yönetici sınıfına sızmaya başladılar ve kendilerinin Anunnaki’nin
Dünyadaki hükmünün devamının garantisi olduklarını görmeye geldiler.
Annunaki birçok gizli grup arasındaki etkileşimi iki nedenden dolayı istedi: birincisi, tarih öncesi
dünyada eski-Antaslilerde yaygın olan ‘toplumsal değerlere aykırı görüşler’in yayılmasını
engellemek için gizli saklı bir zeka sistemini kurmaya ihtiyacı vardı. Yükselmiş Üstatlar ve
Siriuslu Galaktik Federasyon müttefikleri bu ruhsal ve filozofî aykırı görüşleri ektiler ve
Anunnaki’nin dünyadaki üstünlüğünü devirmekte neredeyse başarılı oldular. Bu durumun
yeniden oluşmasına izin verilemezdi, onun için görünmez şok birlikleri yaratılmıştır. Bu
birliklerin sadakatini garantilemek adına, efendilerinin emirlerini yerine getirmeleri için ödül ve
ceza sistemi yerleştirilmiştir. Bin yıldır, bu gizli gruplar sadık, varlıklı ve güçlü bir hale
gelmişlerdir. Grupların üyelikleri değişmiş olsa da misyonları karanlık efendilerine hizmet
etmekte şaşmazdı.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Etkileşime izin verilmesinin ikinci nedeni, Anunnaki’nin yönetici konseyinin, dağınık asiler
konfederasyonunun ve başa çıkılması zor yarı-cinslerin kontrolünü, hiziplerin dünya gruplarını
nasıl geliştirdiklerini gözlemleyerek ellerinde tutmalarını sağlamaktı. Yönetici konseye karşı
ayaklanmalar bilinmiyor değildi, ve kendilerini korumak için bu dünya gruplarının kalbine
köstebekler yerleştirmek makul görülüyordu. Bu gizlilik ve hainlik ve ateşli komploların
krallıklarında, bu gizli grupları içeren aileler çok çarpık ve karanlık bir realite kavramı
geliştirdiler. Bir düzeyde birbirlerine karşı tamamen güvensiz olmayı öğrendiler, ve bir diğerine
karşı ortak olmayı öğrendiler. Bu gruplar arasındaki müttefikliği artırdı, ve hatta dünya dışı
efendilerine karşı güvensizliği artırdı. Birçok bin yıl önce bu birçok gizli dünya gruplarında gizli
bir isyan hazırlanmaya başlandı.
Bu melezler dünyanızın kaynaklarını ve gücünü gizlice kullanarak tarihinizi çok uzun bir süre
etkileri
altına
almışlardır.
Dünya-dışı
efendilerinden
Galaktik
Federasyona
dönen
sadakatlerindeki bu ani değişim 1990’ların ortasında ateşli bir isyanın ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu grupların içindeki bir çok bölükler birbirleri ile savaşa girmişler ve sonuç olarak
ortaya çıkan sarsıntı yeni, ve çok az sayıdaki müttefiklerin oluşmasına neden olmuştur. Galaktik
Federasyon
böylece
daha
direkt
olarak,
Yükselmiş
Üstatların
danışmanlığında
olaya
karışabileceğini hissetmiştir. En başından beri İlahi yön bizim sabit rehberimiz olmuştur.
Anunnaki, savaşlar sonuçlanana kadar eski dünya çalışanlarına karışmaktan men edilmiştir.
Sonra, geri kalan, yeni bölüklerini belirlemelerine ve Işığa yardım etmek adına pozitif karara
varmaları için bazılarına yardım etmelerine izin verilmiştir.
Bu etkileşimler hızla sık sık belirtilen 1998 Anlaşmalarına ve dünyanızda servetin dağılımında ve
yönetimin uygulanmasında radikal değişim tekliflerine neden olmuştur. Bu inanılmaz gelişmeler
şuanda bildiğiniz dünya ile hızla uyanan algınızın karşısında büyümekte olan dünyanız
arasındaki son geçiştir. Geriye kalan tek soru ne zaman sonlanacağı ve uygulanacağıdır.
Cennetin kararları ve son karanlık komplocunuzun hareketleri bu önemli sorularda belirleyici
faktörlerdir. Mevcut dünya realiteniz hızla çökmektedir ve kendini güçlendirme yetisi iki faktör
tarafından engellenmektedir: artan Dünya değişimleri ve büyüyen global bilinç değişimi.
Bu bizi dünyanızda nelerin olup bittiğine geri getirir. Belirtildiği gibi, melezler çok çarpık ve
karanlık bir realitede yaşayan güçlü parçalardan oluşmaktadır. Uzun zaman önce bunların
yanında, Işık kendi gizli grubunu kurmuştu. Amaçları gerçek dünya tarihinizi ve her realitenin
çekirdeğini şekillendiren gerçek ruhsal kavramları öğrenmekti. Bu grupların gizli kalmaları
ve/veya birçok karanlık, gizli melez hücrelere olduğu kadar belli başlı kamusal organizasyonlara
sızmalarına özen gösteriliyordu. Işığa karşı önemli, karanlık bölümlerin kaldırılmasında şuanda
bize yardımcı olan cesur kişiler ve gruplar bunlardır. Bu yakın olmamıza izin verdi, daha önce
imkansız olarak düşünülse de özgürlüğünüzün ve içsel bağımsızlığınızın resmi ilanı çok yakındır.
Bizim
görevimiz
bu
heyecan
verici
gelişmelere
danışmanlık
yapmak
ve
bu
olayların
gerçekleşmesinin yakın olduğunu size haber vermektir. Cennet zamanları ayarlamaktadır. Emir
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
verildiğinde, personelimizi ve filolarımızın gemilerini ihtiyaç duyulan yerlere gönderebileceğiz.
Şimdi sizden, bu önemli zamanlarda, zaferinize odaklanmış kalmanızı ve yapılması gerekene
kendinizi tam olarak adamanızı istiyoruz. Pozitif kalın ve başkalarına inançlarınızı ifade etmekten
korkmayın. Bunu yaparken, gerçekten nelerin olduğunu nasıl öğrenebileceklerini onlara
gösterin. O anki çevrenizi huzurlu ve pozitif tutmak için büyük yeteneklerinizi kullanın; bu ilahi
amacımıza / hedefimize çok büyük katkıda bulunmaktadır. Unutmayın ki realiteniz hızla
değişiyor ve artan sayıda insan geleneksel inançları ve hatta medyada duyduklarını bile
sorguluyor. Uyanış yolculuklarında onlara yardım edin. Birlikte Zafer bizimdir!
Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son
aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana
yardım edecek ve önlenemez zaferinizi garantileyecek. O zaman, sakin, odaklanmış ve zaferinize
adanmış olarak kalın! Şimdi ayrılıyoruz. Sevgiler, Sevgili Varlıklar! Kalplerinizin Kalbinde bilin ki
ebedi Refah ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat Gajun!
Selamat Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Tercüme:
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon göstermelerini sağlamak için olayları harekete geçirme zamanı gelmiştir. Sonuç olarak, toplumunuz, olan olaylar için bir katalizör görevi gören bir dizi önemli değişim deneyimlemiştir. Şu anda ihti...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün, günün olaylarının ardındaki gizli gerçeklerden bahsettik, hazır olun, Sevgili Varlıklar, yetilerinizi ve bilginizi yeni realitenizi şekillendirmede bize yardımca olmaları için kullanmaya haz...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon kaldı ancak ilahi amacınıza doğru yolunuzda en zor adımlar bunlar. Unutmayın, Birlikte, Bizler Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engell...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu operasyon karşıl...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon attık. Hepsi, Yaratımın nasıl meydana geldiğini içeren çok daha büyük bir resmin parçaları. Bu, zafere odaklanmış ve adanmış olarak kalma zamanı. Sizler muhteşem ve yeni bir realite meydana getiren...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas olmalı ya...

Detaylı