Psychowissenschaftliche Grenzgebiete

Yorumlar

Transkript

Psychowissenschaftliche Grenzgebiete
Medyal çalışma grupu
Yayımcı : R. Linnemann (Yüks.-Müh.) * Internet: http://www.psychowissenschaften.de * Telefon: (05222)6558
eMail: [email protected]
Sonradan okuyacağınız soruların cevapları IŞIK KÜRELERİN ÖĞRETMENLERİNDEN iletilmiştir. Protokoldaki normalötesi olan ses
bandı kayıtları ‘(TB:....)’ ile işaretlenmiştir. Protokoldaki altı çizili olan bildiriler orijinal bildirilerle mevsiktir. Çalışmagrupu bir meditasyon
grupundan oluşup 25 Ekim 1995 senesinde medyal calışmasına başlamılştır.
Protokol
: No. 206 16 Şubat 2003
Konu
: Irak Çatışması
Oturum zamanı
Sual soranlar
Bildiri tarzı
: Saat 20.30 – 22.00
: Araştırma derneğin üyeleri
: Sözlü ilham ve medyal yazı bildirisi
ÖĞRETMEN RUHLAR : ARON, AELIUS, ALBERT, BALTASAR, BARTHOLOMÄUS,
EMANUEL, EUPHENIUS, JOACHIM, LUKAS, LEONHARD,
MICHAEL; MAGDALENA, TIMOTHY.
Konutlar
: AMENDON, ELIAS, TAI SHIIN, SEATH, SETHAN, SETHUN.
________________________________________________________________________________
Önzöz:
TANRISELAMI ve BÜTÜN SINIRLARI AŞAN BİR BARIŞ! ÖBÜR DÜNYADAN mevcut olan herkesi içten
selamlıyoruz. ‘Her nerede olursa olsun, iki veya üç kişi benim ismim altında toplanırsa ben onların arasında olurum’.
Hz. İSA nın bu kelimelerin anlayışınla buluşmamız gerçekleşsin. ONUN İSMİNİN altında bu işi bir bütüne hizmet
vermek için yerine getirmek istiyoruz. Sadece O gerçeği kabul edebilmemiz için yetkili Öğretmenler gönderebilir. Biz
Hz.ISA dan yüce TANRININ düşmanına oyuntopu olmamak için yardım diliyoruz. Biz biliyoruz, bu korumayı elde
etmek için en büyük payı kendimiz yerine getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz manevi aydınlanmadır ve
öğrendiklerimizi verimli yerlere yaymaktır. Hayatödevimizi yerine getirmek için yönetilmemizi diliyoruz. Bu Hedefe
kendi kuvvetimizle ve manevi yardımsız ulaşamayız. Öbür DÜNYADAN gelen ve bize destek olan bütün
YARDIMCILARA teşekkür ediyoruz, ve bu anlamla hepimize mubarek ve faydalı bir gece diliyoruz.
WHITE EAGLE’den SÖZLER:
YÜCE TANRININ bilincinde ve sonsuz güveninde yaşaki, günlük hayatında ONUN muhteşem
HİKMETİ ve sonsuz SEVGİSİ gerçekleşsin.
Oturum meditasyonla ve bir m a t e r y a l i za s y o n p r a t i ğ i ÖĞRETMEN RUH MAGDALENA nın yönetimi altında başlar. Onun ardından
IŞIKHABERCİSİ EUPHENIUS ile ilham bölümü devam eder.
Mevcut olan herkesi selamladıktan sonra sualer sorulmaya başlar.
Euphenius : TANRISELAMI VE BÜTÜN SINIRLARI AŞAN BİR BARIŞ!
Burada EUPHENIUS konuşuyor. Biz TANRI ADINA mevcut olan herkesi
selamlıyoruz ve bu oda içinde yeniden toplanabildiğimiz için sonsuz bir sevinç
yaşıyoruz. Geçen toplantıda gibi bu seferde konutlar mevcut ve bizim burada
gerçekleştirdiğimiz çalışmayı izliyorlar ve bunun sonucunda hayatın öbür tarafta
-2-
durduklarını anlıyorlar. Bu insanruhların bir çoğu manevi ve çok kuvvetli bir şekilde
Dünya ile tutuklu ve kendilerini serbest bırakmıyorlar. Bizim çalışmamızla bu
ruhlara ulaşabiliriz ve onlara siz hayatın maddi tarafında olanlar bizlere ulaşmak için
ne zahmetler verdiğinizi gösterebiliriz ve bütün bunlar hiç bir özel ritüel
gerçekleştirmeden sadece iç tutumunuzla bu imkan oluşuyor ve burada gösteriliyor.
Bu deneyler bizim tarafımızdan haber vermesekte devam ettirilmektedir.
Biz size çok insanın IŞIK ve tanrısal ENERJİ KARANLIĞI aydınlatmak için
akıttığını söylemek istiyoruz. Bizde çaba gösteriyoruz, bütün bunları desteklemek
için BAŞMELEKLERLE ve SANTİNERLERLE ortak çalışmadayız. ONLARINDA
ana görevlerinden biri KARANLIK KUVVETLERİN güçlenmemesi. Bütün
insanruhları bu DÜZEYLERE çok IŞIK aksın diye payını kattabilir. KARANLIK
TARAF amaçladığı hedefe ulaşmasın diye, İlham yolluyla ve tekrarlanan deneylerle
çabada bulunuyoruz.
Soru
: Amerikan Medyumu Sheldan Nidle çoçuk iken UZAYLILARLA temas halinde
olduğu söylenir ve onun en yeni mesajlarında şu iletilmiş:
‘Sizin dünyanız inkar edilmez bir kargaşada bulunsada bütün bunların arkasında bir çok
olaylar gelişiyor. Dünyanızı çok etkili bir şekilde değiştirecek umumi bildiri planlanıyor.
Bununla birlikte çok uzun zamandan beri çektiğimiz hasretin sonu gelecek: Biz gölgeden
çıkıp, sizlere bizim kim ve ne olduğumuzu açıklayacaz. Çok uzun süre bizim
varoluşumuzun büyük bir şekilde örtbas edilmesine katlanmak zorundaydık. ‘İlk TEMAS
IŞIK Galaktik Federasyonun en önemli meselesi oldu!’
Gelecek zamanda savaşı önleyecek UFO görüntüleri olacak mı?
Euphenius : Biz buna hayır diyoruz. Bu ifadeleri biz burada bir ‘evet’ ile onaylayamayız.
ASHTAR SHERAN’ın donanması dünyanın bulunduğu kriz durumunda
görünmeyecektir, çünkü bu TANRISAL PLANDA kararlaştırılmamıştır. Şu anda
bulunduğunuz durum siz insanlar tarafından üretildi ve sizler bu durumu pozitif
tarafa itebilirsiniz. SANTİNERLERİN görevi yeryüzündeki insanlara görünmek ile
negatif insanruhlarını yolla getirmek değildir. Bu negatif insanruhları onlardan üstün
bir gücün varoluşunu kesinlikle kabul etmezler.
Böyle bir durumda ASTHAR SHERAN’ın donanması görünür hale gelse asıl
hedeflenecek durum isabet ettirilemez.
Bu insanlarda şiddet ve korkuyu
hareketlendirir. Bu insancıl negatif enerjiler halen hazır değil, genel olarak daha
dikkatli bakmaya. Onlar bizim görünmemizi kendisine pozitiv buyruk olarak kabul
etmezler, ve bunun üzerine yıkım gelir.Ve böyle doğacak bir durum MANEVİ
TARAFTAN kabul ve tahammül de edilemez. Bizim yollumuz başkadır!
Bu yol başka kanallardan geçer ve ummarızki, sizlerin ve bizim desteğiyle böyle bir
savaş oluşmaz.
Soru
: Peki nasıl mesaj bunlar ?
Euphenius : O medyuma hangi VARLIKLAR bilgi verdiğini şimdi burada ve bugün
söyleyemeyiz. Bizim bilgiler SANTİNERLERDEN geliyor. Biz şimdi bizim
bulunduğumuz düzeyde
sizlere nasıl yardım edebiliriz diye konuşuyoruz. Biz kesinlikle sizin serbest
isteklerinize ve bununla o düzeylere müdahale edemeyiz. Bu bizim imkanlarımızın
içinde olmuş olsaydı, yeryüzünde ikinci bir dünya harbi oluşmazdı. O harbinde bir
arka planı vardı.
-3-
Katılan
: Öbür tarafta UFO’ların yakınında bulunan elektrikli eşyaların çalışmasının kesildiği
bilinen bir şey. Peki dünyadışı bir teknoloji yeryüzündeki silah sistemleride
kullanılmaz hale getirip bir savaş önlenebilirmi?
Euphenius : Bu bambaşka bir görüş tarzı. Bu nedenle yükselmiş varlıklar ve insanlar arasında
temas ortaya gelmemiştir ancak yıllardan beri sürekli tekrarlanarak görüntüler ortaya
gelmiştir. Bu sizin mantıksal yüzeye yavaş yavaş bir intibak ettirmektir. Bu halen
süren yeryüzündeki krizlere SANTINERLERDEN bilinçli müdahale etmek ve
karışmak anlamına gelir.
Soru
: Acaba insanlar düşünceleriyle dünyadışından yardım isteseler ne değişebilir.
Euphenius : Düşünce gücüyle istediğiniz yardım bize ulaştıktan sonra değişik bir tür pozitiv
enerji formuna getirilir çünkü SANTİNERLER ve diğer dünyadışı VARLIKLAR bir
tür pozitiv Enerjidir, ve onlar sizin gönderdiğiniz enerjileri kriz olan bölgelere
yönlendirir. Sizin düşüncegücünüz TANRISAL kanunu ortadan kaldırmaz. Sizin
isteğiniz yeryüzünde ilk planda gelir! YARADAN TANRI müdahale etme talepinde
bulunmadı.
Soru
: Devletbaşların özgür istekleri fanatik bir savaşa doğru giderse, acaba milyonlarca
insanın barış ve özgürlük isteklerinden ağır mı basar ?
Euphenius : Eğer hepiniz düşüncelerinizi pozitiv titreşim olarak gönderirseniz, bu özgür istek
faaliyete girmiyecektir. Hepinizde bu negatif isteklerin unsurlarını bastırmak için
olanaklar var eğer özgür isteğiniz ile kendi ışığınızı ve sevginizi tanrısal amaçla
kullanırsanız, yüce TANRININ IŞIĞIYLA durumu değiştirmek için imkanınız var.
Ama siz her insanın özgür olan isteğini pozitif düşünceye döndüremezsiniz.
Soru
: SANTİNERLER bütün dünyadaki olan savaş silahlarınını kullanılamaz bir biçime
getirme imkanları varmı ?
Euphenius : Buna biz evet diyebilirz. Bu tür müdahaleler SANTINERLER bir büyükelçi görevi
üstlenmiş olarak TANRININ huzurunda gerçekleşebilir. ONLARIN görevi dünyaya
eşlik etmek ve korumaktır. Görünmeden ve temasız bir şekilde TANRININ
huzurunda müdahale etme imkanlarıda var.
Soru
: 1980 yıllarında kuzey sovyet deniz donanmasının limanında silah sistemlerin tümü
cereyansızlık yüzünden kullanılmaz hale gelmişti. Aynı zamanda gökte bir sürü
“UFO” görülmüştü. Böyle bir durum tehdit edici bir çöl savaşında gerçekleşebilirmi?
Euphenius : Bu gerçekleşebilir! Düşüncelerini uygula ve gönderirken savaş silahların yok olması
için doğa et.
Soru
: Irak gerçekten bir tehlike oluşturuyormu?
Euphenius : Irak kesinlikle bir harbe girecek konumda. Irakın kullanalabilecek imkanları ve
silahları var.
Soru
: Irak Atombombasına sahip mi?
Euphenius : Buna biz evet diyoruz. Irakın elinde kullanabileceği biyolojik silahlarda var. Sorun
kullanırmı kullanmazmı.
Söz
: Öyleyse Amerikanın Irakı suçlaması doğru.
Euphenius : Unutmayın, sadece böyle savunma sistemleri var diye bunların yüzdeyüz
kullanılacak diye bir şey yok. Düşünün savaşmak için değişik nedenler var. Bir
-4-
tarihinize bakın hayrettler içine düşersiniz, büyük acı ve kayıpları göze alarak
savaşmak için insanlar her türlü neden oluşturmuş.
Söz
: Eğer birisi savaşmak isterse ilaki nedenler bulur.
Euphenius : Herkes kendi istediğini yapmak için bir neden, olanak ve imkan oluşturabilir. İşte bu
serbest istek sizi tekrar tekrar tökezletip yere düşürüyor. Bu serbest istek yüce
TANRIDAN size verilmiş pozitif bir alet olduğunu anlamıyorsununz. Siz bu isteği
TANRISAL görüşte kullanmıyorsunuz, negatif tarafa yönleniyorsunuz ve işte bu
sizin dünyadaki yaşam süresinde boynunuzu kırıyor.
Soru
: İncilde Hz. İSA bir rüyada yok edilmiş kudüsü gördüğünde aladığı söyleniyor. Bu
rüya gerçekleşebilirmi?
Euphenius : Kudüsün yok edilişi Hz.İSA nın algıladığı bir yüzeydir ve bu ona öyle iletilmiştir. Şu
anda o hususta bir ifade veremeyiz çünkü okadar ileriye bakmamız mümkün değil.
Soru
: İncildeki vahiyler ila gerçekleşecek diye bir durum var mı?
Euphenius : Hayır. Siz insanlar belirli kural ve normlara bağlısınız. Manevi gelişiminiz ne kadar
çabuk ilerliyeceği belli değil. Vahiyler zamantarihinde hepsi olabilecek bir takozdur
ama ila olacak diye de bir şey yoktur. Siz bir çok değişikliklere bağlısınız, ve manevi
gelişiminizi pozitif tarafa ilerletmek çok güzel şey.
Soru
: Basın süper güçlerin silahsızlanmanın sadece göz boyama olduğunu söylüyor ve yeni
hatta denenmiş olan tesla silahların atom silahlarından da güçlü olduğunu söylüyor
doğrumu bu?
Euphenius : Bu silah bir çok devlette üretildi bile sadece önemli olan bir elementin eksik olduğu
için kullanımsız durumda ve bu elementi bilim adamları şu an çıkartamıyor.
Kabasınla uğraşıyorlar ve onu kullanılacak bir kıvama getirmeyi çalşılıyorlar.
Bilimin şu anki durumunda bu silahların hiç birisi kullanılacak halde değil.
Soru
: Amerikan başkan Bush’un sürekli incili iktibas ettiği göze çarpıyor. İncilden bir
önleme harbi için nasıl mana çıkartıp, kendi kaldırımını ölülerle döşeyip, aynı
zamanda Hz.ISA nın sözlerine riayet edebiliyor?
Euphenius : Bu o kudretruhdan bir gözboyamadır. Bu ruh dini yoldan insanları kendisine
bağlamaya çalışıyor. Amerikan halkı toplumsal isterilere (ihtinaki rahimlere) yenik
düşüyor, ve daha dikkatli bakmaya tenezül etmiyor. Belirli hedeflere ulaşmak için,
kilise orda bir araç ve dogmatik alet olarak kullanılıyor. Bu öyle ki, dini yoldan koca
bir halk üzerinde etki gösterilmeye çalışılıyor. Amerikan halkının kendisine
özsorumluluk duygusu ne kadar olacağı veya başkasının söylediğinimi dinliyeceği
belli olacaktır. İncil burada kötüye ve bir alet olarak kullanılıyor. TANRININ SÖZÜ
tanrısal alet olarak kullanılmıyor bilhasa çamura atılıp, imha etme aleti olarak
kullanılıyor.
Katılan
: Kameralar önünde Amerikanbaşkanı TANRIDAN yardım diledi.
Euphenius : Bu yardıma ulaşamıyacak, çünkü TANRISAL TARAFTAN bir harp kesinlikle
desteklenmeyecektir. Böyle insanlar TANRISAL İBRETİN yeryüzünde aslen ne
yaymak istediğini bilmiyor. Bu insanlar bilgisiz ve dinsiz. Bu ruhlar yeryüzünde
yaptıkları herşey için hesap vereceklerini anlamıyorlar. Onlar esas ölümden sonra
gerçek hayatın başladığını görmüyorlar. Onlar ruhlarının dünyaya sınav görmek ve
gelişmek için geldiğini anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Bu ruhlar başka
GÜÇLER tarafından yolları saptırılıp kukla gibi kullanıldıklarını ve başka insanlara
büyük acılar yaşatabileceklerini anlamıyorlar.
-5-
Soru
: Peki birleşmiş milletler (UN) ne yapsınlar atombombası ve başka toplumsal yok
edici sılahların üretimi kesinleştiğinde?
Euphenius : Bir çok devlet kendisini bu prenzip altında korumaktadır çünkü barış içinde yaşamın
güvencesini yok biliyorlar. Bu her zaman aynı eski oyun, düşmandan kendini koru
prenzipi. Siz hala anlamadınız hepinizin birbirinizle bağlı olduğunuzu ve birinize bir
şey olursa ötekisinede aynısı olur. Bu kırılamayan bir zincirdir. Eğer bir atomharbi
olursa bu sizin bütün maddi dünyanızın mahvolması demektir. Siz daha hala
kendinizi başkalardan korumak gerekmediğini anlamadınız. Siz hepiniz kardeş
olduğunuzu kavramanız lazım.
• Değişik insan devletlerin birbirinle karışımı baştan beri yüce TANRININ İSTEĞİ
dir yani değişik insanların ve dinlerin kardeşleşmesi.
• Son hedef tüm sınırların, milliyetin ve dini buyrukların kalkmasıdır.
Bütün bunları yeryüzündeki insaniyet gerçekleştirmesi gerekiyor ve bu onların
gelişimi ve tarihi. Herşeyi duvar arkasına kapatıp, imha edici düşünceler kulanmak
tam tersi herşeyi yok edecek bir zamana doğru götürür.
İtiraz
: Sen yok edici bir zamandan bahsediyorsun: Bir kere sizin taraftan atom- ve üçüncü
dünya harbinin olmayacağını denilmişti.
Euphenius : Bu bizlerden sizler için sadece bir mishaldi, başka devletlerinde bu tür silahları ve
başka ırklardan ve insanlardan yok edileceği korkuları var. Sizler daha anlamadınız
hepiniz aynı kaynaktan geldiğinizi, başka dilden, dinden, ırktan veya başka ten
rengindenda olsanızda. Siz hepiniz bir tane YARATICIYA bağlısınız ve O sizin
oluşumunuzun tek özkaynağıdır.
Soru
: Bir tek insan bir harbi nasıl öleyebilir?
Euphenius : Dua ve güvenle. Ve bütün bu dünyanızdaki bullunan negatif titreşimlere TANRISAL
SEVGİYLE ve sizlere verilen TANRISAL KANUNLARI uygulayarak yaşamanız
hepsini durdurabilir.
• Dua ve Işık dünyaya yük olan herşeyi durdurmak için bir kalkan olacaktır.
Katılan
: Senin verdiğin bildirilere teşekkür ediyoruz.
Euphenius : Bir sorduğunuz soğaller için teşekkür ediyoruz. Eğer bu karışık düzeylere biraz
aydınlık getirebildiysek ne mutlu bize. Bu yaşamınızı ilgilendiren sorular hepiniz
için, özellikle ruhunuz için ağır bir yüktür ve sadece sizin için değil, bütün dünya
gezegeninde yaşayan insanlar için bir güvensizlik oluşturuyor. Bir çok insan şu an
dünyada olanlara pozitif düşünceyle mücadele veriyor. Biz sizleri bu bölgede
destekliyip yönetiyoruz ve umarızki, sizin gönderdiğiniz enerji ve düşüncelerle
KARANLIK GÜÇLERİN yapmak istediği gerçekleşmez. SANTİNERLER sizleri
selamlıyorlar ve düşüncel yanınızdalar. Onlar dualarnız ve zahmetleriniz için
teşekkür ediyorlar.
Gelecek zaman için pozitif düşüncelerinizi ve ışığınızı ayakta tutabilmek için sizler
için kuvvet diliyoruz. Dışarda olanlar sizi alıp götürmesin, bu bir zincirdir ve
kırılması mümkümdür. Bütün bunları pozitif tarafa çevirmek mümkün ve sizin
ellinizde. Biz size bütün bunlar olsun diye kuvvet ve enerji dilliyoruz.
TANRISELAMI
EUPHENIUS ve TIM_
-6-
__Teşekkür ve vedalaşma töreni ve kapanışmeditasyonu_________________
WHITE EAGLE den sözler:
Bizim bütün sevgimiz seni sarıyor, arkadaşım. Kesinlikle hiç bir şeyden korkma ve ürkme.
TANRININ MELEKLERİ seni koruyorlar, eğri yollar düzeliyor ve ihtiyacın olduğun herşey sana
veriliyor. Mutlu ve neşeli ol!

Benzer belgeler