E-Katalog - Sibas Food

Yorumlar

Transkript

E-Katalog - Sibas Food
www.sibasfood.com
HAKKIMIZDA
Şirketimiz 1995 yılında beş Türk girişimci ve Faslı Sicopa firması ile Aydın ilinin Söke ilçesinde
kurulmuştur. Söke, Türkiye’nin en büyük limanlarından olan İzmir limanına sadece 110 km.
uzaklıktadır.
Firmamız ilk olarak 1995 yılında Kapari ile üretime başlamıştır. Ürün yelpazemize 1997 yılında
Güneşte Kurutulmuş Domates, 2001 yılında Yunan Biberi Turşusu ve 2008 yılında Meksika Biberi
Turşusu eklenmiştir. Güneşte Kurutulmuş Domates, Yunan Biberi Turşusu, Meksika Biberi Turşusu
ve Kapari dört ana ürün grubumuzdur. Bu dört üründe dünyanın önde gelen üreticilerindeniz.
İlerleyen yıllarda Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Bölümümüzün çalışmaları neticesinde ürün
yelpazemize Muz Biberi Turşusu, Makedon Biberi Turşusu ve Karışık Turşu ürünleri eklenmiştir.
2001 yılında soğuk hava depoları, her ürün için ayrı üretim ve depolama alanları olan yeni
fabrikamızda üretime başlandı.
Kullandığımız zirai hammaddeler Ziraat Bölümümüzün kontrolünde, sözleşmeli çiftçiler
tarafından yetiştirilip hasat edilmektedir.
Üretimin her aşamasında ürünlerimiz fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri
fabrikamızda bulunan laboratuvarda yapılmaktadır. İç denetimlerin dışında sürekli olarak akredite
laboratuvarlar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak kontrol ve çalışmalarımızı geliştirmekteyiz.
Sahip olduğumuz uluslararası Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikalarımız:
BRC
IFS
Kosher (OU)
Helal
Organik (Kapariler İçin)
KAPARI
Kapari doğal olarak yetişen Cappasis Spinosa bitkisinin açılmamış tomurcuklarıdır. Kapari
çaplarına göre aşağıdaki gibi sekiz gruba ayrılır. Kaparinin daha küçük çapta olanları daha değerlidir
ve az bulunur.
Lilliput (3-5 mm.)
Non-pareille (5-7 mm.)
Surfine (7-8 mm.)
Capucine (8-9 mm.)
Capote (9-11 mm.)
Fine (11-12 mm.)
Horse (12> mm.)
Çiçek
Yurt içinde ve yurt dışında yetişen Kapariler elle toplanarak işlenmek üzere fabrikamıza getirilir.
Fabrikamıza gelen Kapariler çaplarına göre kalibrelenir.
Kapariler bütün veya ezme olarak hazırlanabilirler. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda bütün
Kapariler sirkeli salamura veya tuz içerisinde ambalajlanırken Kapari ezmesi sadece salamura
içerisinde ambalajlanır.
SCALAM
A
SİE
ET
MS
ZA
E
P
İ
R
ER
PA
CKAAP
PERUSRALI
IN BKRAPAR
INE İ
Rİ
TUZDA KAPA
SALTED
CAPERS
Kapari tomurcukları zamanında toplanmaz ise çiçek açıp
Kapari Meyvesini oluştururlar. Kapari Meyvesi kapariye göre sert
ve çekirdekli bir yapıya sahiptir. Kapari Meyvesi çaplarına göre
üçe ayrılır.
0-15 mm.
15-18 mm.
18-22 mm.
Müşterilerimiz tarafından istenen kalibredeki Kapari
Meyveleri tuzlu veya sirkeli salamura içerisinde ambalajlanır.
KAPARİ
CAPERMBEYVESİ
ERRY
hasat zamani
)
Haziran-Agustos
GÜNESTE KURUTULMUS DOMATES
Sözleşmeli çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen domateslerimizin Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında hasadı yapılır. Ziraat ekibimizin kontrolünde ekilen ve hasat edilen domatesler 24 saat
içerisinde kurutma alanımıza getirilir. Kurutma alanına getirilen domateslere, yıkama ve kesme
işlemlerinden sonra kükürtlü veya tuzlu solüsyon uygulanır. Bu işlemlerden sonra 5 ila 7 gün güneşte
kurutulmaya bırakılır.
Kurutulan domatesler fabrikamıza nakledilerek elenir ve tartılarak standart kilolarda çuvallanır.
Ürün izlenebilirliğini sağlamak için barkodlanan Güneşte Kurutulmuş Domatesler, girdi kalite kontrol
işlemleri tamamlandıktan sonra soğuk hava depolarımızda stoklanır. Güneşte Kurutulmuş
Domateslerin, hammaddeden son ürüne kadar tüm aşamalarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
kontrolleri fabrikamız bünyesinde bulunan laboratuvarımızda yapılmaktadır. Ayrıca sürekli olarak
akredite laboratuvarlar ve üniversiteler gibi bilimsel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.
Üretimini yaptığımız 3 çeşit Güneşte Kurutulmuş Domates:
Güneşte Kurutulmuş Domates
-Yarım Kesim
-Şerit Kesim
-Küp Kesim
-Toz
GÜNEŞT
S
UN-DERI
ED
MUŞ... ...
KURUTU
L
Yemeye Hazır
-Yarım Kesim
-Şerit Kesim
-Küp Kesim
T
IR EA
ZO
AT
LIENNE
H
EY
EYD
MA
EE
YR
JU
M
ŞERİT KESİ
Güneşte Kurutulmuş Yağda Domates
-Yarım Kesim
-Şerit Kesim
-Küp Kesim
..
DA .
YAĞ
ILD
O
N
C
...I DPI KEESİM
KÜ
hasat zamani
Temmuz-Eylül
BIBER TURSULARI
Sözleşmeli çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen biberlerimizin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim
aylarında hasadı yapılır. Ziraat ekibimizin kontrolünde ekilen ve hasat edilen biberler 24 saat içerisinde
fabrikamıza getirilir. Fabrikaya getirilen biberler türlerine göre ayrı hatlarda yıkanır, seçilir ve
boyutlanır. Bu işlemlerden sonra fermantasyonlarını tamamlaması için depolama alanlarına sevk
edilir.
Fermantasyon boyunca fabrikamız bünyesinde bulunan laboratuvarımızda asit, tuz, pH ve
duyusal özellikleri takip edilir. Fermantasyonunu tamamlamış yarı mamül ürünler, üretim alanlarına
sevk edilerek müşteri talepleri doğrultusunda ambalajlanır.
Üretimini yaptığımız 4 çeşit Biber Turşusu:
Yunan Biberi
-Bütün (2-4 cm., 3-6 cm., 6-9 cm.)
-Halka Kesim
Meksika Biberi
-Bütün
-Halka Kesim
YU
PNA
NP
EP
BİE
BR
ER
OİN
TU
CRIŞNUISU
U
RŞUS
UO
T
İ
R
İBE EN
MEK
B
SİKALAP
JA
Muz Biberi
-Halka Kesim
Makedon Biberi
-Bütün
SU
UR
RPŞE
U
P
T
RİPE
EA
BİABN
ZN
UA
MB
MAAKCEED
M
DOO
NN
BIİA
NRP
BE
EUPRPER
İT
ŞUSU
hasat zamani
Temmuz-Ekim
)
DIGER ÜRÜNLER
KARISIK TURSU
KARIŞIK
TURŞU
GIARDINIERA
Karnabahar, havuç, kereviz dalı, kırmızı
biber, salatalık ve Yunan Biberi Turşusu
karışımından oluşan Karışık Turşudaki
sebzeler sözleşmeli çiftçilerimiz tarafından
Ziraat Ekibimiz kontrolünde ekilir ve hasat
edilir. Fabrikamıza gelen sebzeler ayrı ayrı
işlenip fermantasyonlarını tamamlamaları için
stok ambalajlarına alınır. Fermantasyon
sürelerini tamamlayan ürünler müşterimiz
tarafından istenen miktarlarda karıştırılır ve
istenen ambalajlarda salamura içerisinde
paketlenir.
SIBAS KARISIMI
Ar-Ge (Araştırma Geliştirme)
Bölümümüzün çalışmaları sonucu hazırlanan
karışımda Kapari, küp kesilmiş Güneşte
Kurutulmuş Domates, baharatlar ve yağ
bulunmaktadır. Sibaş Karışımı garnitür olarak
kullanabilineceği gibi sos olarak da yemeklere
lezzet katmaktadır.
SİBAŞ KARIŞIMI
SIBAS MIX
AMBALAJ ÇESITLERI
Fıçı
Teneke
Şer t
Küp
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yarım
Şer t
Küp
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kes lm ş
Bütün
Kes lm ş
Muz B ber Turşusu Makedon B ber Turşusu
Karışık Turşu
S baş Karışımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bütün
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
www.anadolucam.com.tr
BÜTÜN CAM KAVANOZ ÇEŞİTLERİ İÇİN ANADOLU CAM’IN İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ayrıca müşterilerimizin tercih ettiği diğer ambalaj çeşitlerini de kullanabiliriz.
100 gr.
250 gr.
1 kg.
2.5 lb.
5 lb.
5 kg.
10 kg.
60 oz.
80 oz.
120 oz.
100 gr.
150 gr.
200 gr.
250 gr.
Plast k Poşet
Yarım
Yastık
Poşet
Toz
Vakum
Poşet
Küp
Cam
Kavanoz
Şer t
Meks ka B ber Turşusu
1 lt.
1.3 lt.
2 lt.
3.780 lt.
1 kg.
A10
5 kg.
35 lt.
60 lt.
220 lt.
18 lt. Kova
PET
Kavanoz
PET
Kavanoz
1 lt.
1.3 lt.
2 lt.
3.780 lt.
1 kg.
A10
5 kg.
35 lt.
60 lt.
220 lt.
Kova 18 lt.
Yarım
Salamuralı Kapar Tuzlanmış Kapar Kapar Meyvası Kapar Ezmes
Teneke
Plast k Poşet
Yastık
Poşet
Vakum
Poşet
Cam
Kavanoz
100 gr.
250 gr.
1 kg.
2.5 lb.
5 lb.
5 kg.
10 kg.
60 oz.
80 oz.
120 oz.
100 gr.
150 gr.
200 gr.
250 gr.
Yunan B ber Turşusu
Güneşte Kurutulmuş Yağda Domates
D ğer
Fıçı
Yemeye Hazır
Güneşte Kurutulmuş Domates
B ber Turşuları
Kapar
Güneşte Kurutulmuş Domates
ş
lmu
urutu s
K
e
t
ş
e
Güne Domat
Kurutm
a Alanı
Meksika Biberi Turşusu
arışımı
Sibaş K
Sibaş Gıda
Karışık Tu
rşu
vesi
Mey
pari
Ka
Kapari
usu
eri Turş
Bib
Yunan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Akçakonak Mahalles , Akçakonak Sokak No: 371
09200 Söke - Aydın / TÜRKİYE
: +90 256 548 10 11
: +90 256 548 10 90
: [email protected] basfood.com
www.sibasfood.com

Benzer belgeler