Contents ifindekiler

Yorumlar

Transkript

Contents ifindekiler
Inhalt
Contents
ifindekiler
Sr. Heiligkeit Patriarch Ignatius Zakka I. Iwas: Grußwort - Message of Greeting - Mektup
06 - 07
Erzbischof Timotheos Samuel Aktas: Grußwort - Message of Greeting - Mektup
08 - 10
Hans Hollerweger,
11 - 13
14 - 16
17 - 19
Vorwort
Preface
Önsöz
Sebastian Brock, Turabdin - Heimat einer alten syro-aramäischen Kultur
Tur 'Abdin - A Homeland of Ancient Syro-Aramaean Culture
Turabdin - Eski Suryani-Arami Kulturunun Anavatani
20-21
22 - 23
24 - 25
Andrew Palmer,
26 - 36
37 - 46
47 - 55
Das Kloster von Kartmin -1600 Jahre Mor Gabriel
The 1600-Year History of the Monastery of Kartmin (Mor Gabriel)
Kartmin (Mor Gabriel) Manastin'nm 1600 Yillik Öyküsü
Karte des Tur Abdin - Map of Turabdin - Turabdin'in Haritasi
56 - 57
MOR GABRIEL
59 - 91
MIDYAT
93 -107
Mor Abraham
108 - 111
RUND UM MIDYAT - AROUND MIDYAT - MiDYAT ^EVRESi
113-149
Mozizah - Mzizah - Dogangay
114 - 117
Inwardo - Aynwardo - Gülgöze
118 - 124
Mor Yakub in Salah - Salah'ta Mor Yakup
125 - 132
Hesno d-Kifo - Hasankeyf
133
Habsus - Habsnas - Mercimekli
134 - 137
Mor Loozor
138 - 141
Kelith - Killit - Dereigi
142 - 149
AM WEG NACH KFARBURAN - ON THE WAY TO KFARBURAN KFARBURAN YOLUNDA
151-215
Urdnus - Arnas - Baglarbasi
152 - 157
Kfarze - Altintas
158 - 163
Hah - Anitli
164 - 175
Bekusyone - Beth Kustan - Bakisyan - Alagöz
176 -184
Derkube - Karagöl
185 - 187
Bote - Bardakfi
188 - 193
Kafro Elayto - Arica
194 -197
Yardo - Erde - Yamanlar
198 - 199
Zaz - izbirak
200 - 203
Dayro Daslibo - Dersalip - Qatalgam
204 - 209
Arbaye - Alayurt
210-211
Kfarburan - Kerburan - Dargeqit
212 - 215
366
http://d-nb.info/1042952345
AM WEG NACH MOR MALKE - ON THE WAY TO MOR MALKE MOR MALKE YOLUNDA
217 - 241
Anhel - Yemisli
218-223
Kafro Tachtayto - Elbegendi
224 - 227
Harabale - Arkah - Ügköy
228 - 233
Mor Malke
234 - 237
Ehwo - Hbob - Habab - Güzelsu
238 - 239
Arbo - Tasköy
240 - 241
VON MOR GABRIEL NACH CIZRE - FROM MOR GABRIEL TO CIZRE
MOR GABRiEL'DEN CiZRE'YE
243 - 285
Kfarbe - Fofyath - Keferbe - Güngören
244 - 249
Sare - Istir - Gawayto - Sariköy
250 - 251
Bsorino - Beth Bsirino - Basibrin - Haberli
252 - 259
Midun - Midin - Ögündük
260 - 269
Esfes - Yarbasi
270 - 271
Azakh - Beth Zabday - Idil
272 - 275
Gziro - Cizre
276 - 277
Hassana - Kösrali
278 - 285
MOR AUGIN UND UMGEBUNG - MOR AWGIN AND ENVIRONS MOR AVGiN VE CEVRESI
287 - 311
288 - 296
Mor Augin
297
Mor Yuhanon
Mor Yakub in Nisibis (Nsibin) - Nusaybin'da Mor Yakup
298 - 303
Marbobo - Günyurdu
304 - 307
Gündükschükrü - Igündüke di'Ito - Odabast
308 - 309
Birguriye - Balaban
310-311
MARDIN UND UMGEBUNG - MARDIN AND ENVIRONS - MARDIN VE £EVRESi
313 - 337
Mardin - Merdo
314-325
Bnebil - Bülbül
326 - 331
Derelya - Qftlik
332 - 333
Omid - Amida - Diyarbakir
334 - 337
DEYRULZAFARAN - Deyro d-Kurkmo
338 - 359
Hymnen - Hymns - Ilahiler
361 - 362
Register der Namen und Orte - Index of names and places - Yer ve Adlar Dizini
363 - 365
Inhaltsverzeichnis - Table of contents - igindekiler
366 - 367
367

Benzer belgeler