CN-7900 / CN-6700

Transkript

CN-7900 / CN-6700
SI-09G0B-003-05
Genel Güvenlik Bilgileri
UYARI
“Bakım aralığı, kullanma ve sürüş şartlarına bağlıdır.
Zinciri düzenli olarak uygun zincir temizlemeyici maddeyle
temizleyin. Kesinlikle pas temizleyiciler gibi alkali bazlı
veya asit bazlı çözücüler kullanmayın. Eğer bu çözücüler
kullanılırsa, zincir kırılabilir ve ciddi yaralanmaya neden
olabilir.”
• Mükemmel vites değiștirme performansı elde etmek için,
CN-7900 / CN-6700 bir ileri ve bir arka tarafa sahiptir ve
CN-7900 / CN-6700’ün takıldığında doğru yöne bakmasını
sağlamak için kenarlar ișaretlenmiștir. CN-7900 / CN-6700
doğru yöne bakacak șekilde monte edildiğinde doğru tasarım
performansı elde edilecektir. Eğer zıt yöne bakacak șekilde
monte edilirse, zincir yerinden çıkabilir ve bisiklet devrilerek ciddi
yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek için
kullanın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması
veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș
bağlantı pimi veya alet kullanılması halinde yeterli bağlantı kuvveti
elde edilemeyebilir ve bu durum zincirin kopmasına veya yerinden
çıkmasına neden olabilir.
Zincir
Güçlendirilmiș bağlantı
pimi
CN-7900 / CN-6700
gibi 10-vites
çok ince zincir
Zincir aleti
TL-CN32
TL-CN23
TL-CN27
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir
șekilde okuyun. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını
kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz. Eğer ayarlar doğru
șekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin
devrilmesine ve ciddi șekilde yaralanmanıza neden olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha
sonra bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Not
Mükemmel vites değiștirme performansı elde etmek için,
CN-7900 / CN-6700 bir ileri ve bir arka tarafa sahiptir ve
CN-7900 / CN-6700’ün takıldığında doğru yöne bakmasını
sağlamak için kenarlar ișaretlenmiștir.
Ön (dıș taraf)
Șekilde görülen ișaretli taraf, ön taraftır (dıș taraf).
Arka (iç taraf)
Șekil A'da gösterildiği gibi, bağlantı piminin hareket
yönündeki dıș bağlantı deliğine takılması önemle tavsiye
edilir. Șekil B'deki
yönteme kıyasla, zincirin
güç seviyesi artar.
Zincirin hareket
yönü
Bağlantı yüzeyi
• Bağlantı piminin, pimin takıldığı kenardan
dıș bağlantı yüzeyiyle hizalandığından emin
olun. Üzerinde parmağınızı gezdirdiğinizde
düzgün ve hizalı olduğunu hissetmelisiniz.
Bağlantı pimi
Durdurucu pim çıkarıldıktan sonra pim arka
taraf üzerinde hafif bir çıkıntı yapacaktır.
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik
nedeniyle zincirin uzunluğunu ayarlamak
Güçlendirilmiș Bağlantı Pimi
gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiș
bağlantı pimi kullanılarak bağlandığı
yerden bașka bir noktada kesin.
Zincir, güçlendirilmiș bağlantı
pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi
Link Pimi
Link Pimi
durumunda hasar görecektir.
• Zincirin uzunluğunu yeniden ayarlarken, güçlendirilmiș bağlantı
piminin, zincir kesicinin yerleștirilmiș olduğu yönden (zincirin kesildiği
yön ile aynı yönden) takıldığına emin olun.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini
kontrol edin. Eğer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse,
zincir değiștirilmelidir Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
A
İç bakla
Dıș bakla
Bağlantı pimi
B
İç bakla
Dıș bakla
Bağlantı pimi
Teknik Servis Talimatı
SI-09G0B-003
CN-7900 / CN-6700
■ Özellikler
■ Kullanım yöntemi
Daha büyük bağlantı kuvveti sağlamak için, bu
güçlendirilmiș bağlantı pimi özel bir șekle
sahiptir (pim, her iki uçta, tamburda
olduğundan daha kalındır). Aynı zamanda,
pimin zincire daha kolay itilmesini sağlayan bir
kılavuz temin edilmiștir.
Kılavuz
Zincir aleti
Güçlendirilmiș bağlantı pimi
(1) İtin
* Diğer dillerde Servis Talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
(2) Bastırın
(3) Bastırdıktan
sonra
(4) Fazla kısmı kırın

Benzer belgeler

Genel Güvenlik Bilgileri Teknik Servis Talimatı İnce tip zincir için

Genel Güvenlik Bilgileri Teknik Servis Talimatı İnce tip zincir için Uç Pimi Link Pimi Bağlantı Pimi kesin. Zincir, güçlendirilmiș bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi durumunda hasar görecektir. • Zincirin uzunluğunu yeniden ayarlarken, güçl...

Detaylı

CT-S510 - Shimano

CT-S510 - Shimano • Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet kullanılması halinde yeterli bağlant...

Detaylı

FC-M131 / FC-M171

FC-M131 / FC-M171 Eğer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir. Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir. • Bisikleti sürmeden önce krank kolların...

Detaylı