MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN

Yorumlar

Transkript

MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
26.02.2014
“Allâhü Teâlâ hakkında hüsnüzan, güzel ibâdettendir.”
Tirmizî Hadîsi
Sakın sizden kimse, Allah hakkında
hüsnüzânda bulunmadan son nefesini vermesin!
Hadis
“Allah'ın mescitlerini, içlerinde Allah'ın isminin
anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden
daha zâlim kim olabilir! (Bakara Sûresi, âyet 114).”
‘De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?"
Allah'ın şâhitlik ettiği bir hakîkati bile bile inkâr edenden daha zâlim kim olabilir?
Allah, yaptıklarınızdan gâfil değildir’(Bakara Sûresi, âyet 140).”
Güzel Zan (Hüsnüzan)Ω
Allah (CC) hakkında hep hüsnü zan içinde olmalıdır.
Dinimizde akıldan geçen düşüncelerin ve kalpteki niyetlerin büyük önem
taşıdığını bilmek gerekir. Bugün bilim ispat etmiştir ki, insana mahsus iki tür düşünce
(dalga) vardır:
Pozitif düşünceler, negatif düşünceler…
Yine bugün bilimsel olarak bilinmektedir ki, her an beynimizden evrene yayılan
pozitif düşünceler hayra ve negatif düşünceler şerre açılan birer kapı gibidirler. Bilimin bu
sonuçlarını yüz yıllar öncesinden dinimiz birer esas olarak bize bildirmiş, buna göre
davranışlarımızı belirlemiştir.
O zamanlar pozitif düşünceye iyi niyet ya da hüsnü zan, negatif düşünceye suizan
denirdi.
Bir Tirmizî hadîsinde:

NOT: Bâzı makâleler, verilen İnternet Elektronik Adresi’nde zamanla meydana gelebilecek
değişiklikler nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. İstenilen makâlenin adı eksiksiz olarak Google gibi arama
motorlarından birine yazılırsa (kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaşılabilir. Hattâ, makâlelelerde bir
terim ya da kelime varsa, onunla ile ilgili bilgiye kolayca ulaşabilmek için arama motoruna prof. dr. mustafa
temiz+KELİME [eski makâleleler için doç. dr. mustafa temiz+KELİME ya da yrd. doç. dr. mustafa
temiz+KELİME] yazarak arama yapmak mümkündür.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında
ulaşılabilir.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.
2
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
“Allâhü Teâlâ hakkında hüsnüzan, güzel ibâdettendir.” deniyor. Hüsnüzan, iyi
niyetle, güzel düşünmek demektir.
Demek ki, iyi niyetle güzel düşünmek dinimizde güzel bir ibâdet oluyor. Aklı
olanlar, bu sonuçtan, kötü düşünmenin günah olduğunu da hemen kestirebilirler.
Düşünceler gibi, dinimizde davranışların da sonuçları vardır. Ama esas, düşüncedir.
Çünkü davranışların kaynağı düşüncelerdir. Bu gerçeği, Mahatma Gandhi’nin dilinden
verelim:
“Sözlerinize dikkat ediniz, düşüncelerinize dönüşür; düşüncelerinize dikkat ediniz,
duygularınıza dönüşür; duygularınıza dikkat ediniz, davranışlarınıza dönüşür;
davranışlarınıza dikkat ediniz, alışkanlıklarınıza dönüşür; alışkanlıklarınıza dikkat ediniz,
değerlerinize dönüşür; değerlerinize dikkat ediniz, karakterinize dönüşür; karakterinize
dikkat ediniz, kaderinize dönüşür!1”
Görüyor musunuz?
Kaderlerimiz bile düşüncelerimizden etkilenmektedir.
“Dolayısı ile her birimiz, bizzat düşündüğümüz ve konuştuğumuz şeylerin bir
bileşimi (kompozisyonu) oluyoruz. Yâni, bizler, düşünce ve sözlerimizin birer kopyasıyız.
Bütün hayat ve sağlığımız, hücrelerimizde mevcut bulunan, atalarımızdan aktarılan, kendi
geçmişimizden gelen bilgilerle duygularımız ve çevresel etkilerle şekillenmiş bedenimizdeki
suya kopyalanan bilgilerin kaydıdır2.”
Ebû Vâkıd el Leysî’nin anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bir gün
ashâbıyla birlikte mescitte otururken hemen üç kişi yanına geliverir. Bunlardan ikisi
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in huzûrlarına doğru yürür. Bu iki kişi, Peygamberimiz,
(SAV) Efendimiz’in huzûrlarına gelince, bunlardan biri, cemaat arasında bulduğu bir boş
yere oturur. İkincisi, cemaatin arkasına geçip oturur. Üçüncüsü ise oturmayıp döner, gider.
Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, mescitten çıktıktan sonra:
“Bu üç kişiyi size anlatayım mı? buyururlar. Ve ilâve ederler:
“Bunların birincisi, Allah'a sığındı. Allah da onu ilim mescidinde oturmakla
mükâfatlandırdı.”
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? Kurtuluşun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20mı.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son Erişim Târihi:
24.07.2013.
2
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk,Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son Erişim Târihi: 27.06.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir.
1
3
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
İkincisi, Allah'tan hayâ etti, Peygamber'in meclisinde bulunanları sıkıştırıp rahatsız
etmekten kaçındı. Allah da, ona ihsanda bulundu.”
Üçüncüsüne gelince, o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi!3”
Hayatta iken öz irâdemiz ile hareket ettiğimize göre:
Bu olaydan, Allah'a (CC) sığınmanın, her şeyin en iyisi olduğu sonucunu
çıkarabilir miyiz?
Samîmiyet
“Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste!"
Allah’la (CC) iletişimin temelinde hüsnüzan ve samîmiyet esastır. İnsanın samîmi
durumu, pratikte daha çok karşılaştığı zorluk, yetersizlik ve haksızlık karşısında ortaya
çıkar. Bu duruma düşenlere Kültürümüz’de teknik olarak mazlum denir.
Mazlum olanlar, Allah’a (CC) o derece samîmi yalvarıyor olmalılar ki, ister
Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın, bir ayırım söz konusu olmaksızın, Allah’la (CC)
birebir ilişki kurabilirler.
Çünkü mazlumla Allah (CC) arasında perde kalkar. "Mazlumun duâsı yerde kalmaz,
ah alan felâh bulmaz!" atasözü de güzel ve aynı samîmi gerçeğin başka bir ifâdesidir.
Zâlimlik sırf insanlara mahsus değildir. Devletler de zâlim olabilir. Nitekim
günümüzde baş zâlim ABD devletinden başka Sûriye, Mısır, Orta Afrika ve Myanmar başta
geliyorlar.
Zâlim devlet eninde sonunda yıkılırlar.
Zulüm ve Zâlimler
Zulüm yalnızca, başkalarına yapılan haksızlık değildir. İnsanın kendi nefsine, çoluk
çocuğuna karşı yaptığı haksızlıklar da birer zulümdür. Zâlim diye, zulmü yapana dendiğini
biliyorsunuz.
‘Dedik ki: "Ey Âdem, sen ve eşin Cennet’te oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde
bol bol yeyin fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz" (2.35).’ âyetine
göre, Adem (AS)’ın Cennet’teki yasak yemişten yiyerek aldığı cezâ nedeniyle oradan
uzaklaştırılması aslında onun nefsine karşı bir zulüm idi.
Yapılan günahlar da Cehennem’e sürüklediği için, sâhibini zâlim yapar.
İmanoğlu, I.S., Büyük Dinî Hikâyele, Osmanlı Yayınevi, Ticarethane sk. No:14/2 PK:1344,
Sultanahmet/İstanbul.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
3
4
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
“Hani, bir zamanlar Mûsa'ya kırk gecelik vaad verdik de sonra siz onun arkasından
buzağıyı put edindiniz ve o hâlinizle zâlimler idiniz (Bakara Sûresi, âyet 35).”
“Celâlim hakkı için Mûsa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o
buzağıya taptınız. Siz işte o zâlimlersiniz (Bakara Sûresi, âyet 92).”
İslâm Dini ve Dinî kurumlarla mücâdele eden din ve ahlâk karştları da Kültürümüze
göre zulüm yapan zâlimlerden sayılmaktadır.
1950’den önceki yıllarda Türkiye’nin muhtelif yerlerinde câmilerin kirâya verilerek
ahır, depo ya da cezâevi olarak kullanılmıştır4. Bu tür ugulamaların karşılığı için de Allâhü
Teâlâ:
“Allah'ın mescitlerini, içlerinde Allah'ın isminin anılmasından meneden ve onların
harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! (Bakara Sûresi, âyet 114).”
âyetini göndermiştir.
Gerçekleri inkâr edenler de zâlim sayılıyor.
‘De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah'ın şâhitlik ettiği bir
hakîkati bile bile inkâr edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gâfil
değildir’(Bakara Sûresi, âyet 140).”
Haram ve helalin sınırları vardır. Dinî kuralları (sınırları) dinlememek de zâlimliktir:
“Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın, Her kim Allah'ın hududunu
aşarsa, işte onlar zâlimlerdir (Bakara Sûresi, âyet 229).”
“Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zâlimlerin tâ kendileridir
(Mâide Sûresi, âyet 45).”
Allâhü Teâla, Allah (CC) düşmanlarını, yâni gösterdiği yoldan gitmeyenleri dost
edinenlerini de zâlim olarak nitelemektedir.
“Ey îman edenler! Yahûdileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin
dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah,
zâlim kavmi doğru yola iletmez (Mâide Sûresi, âyet 51).”
Allah’ın (CC) zâlim olarak niteledikleri bu kadarla bitmiyor. Zulüm ve zâlimler
hakkında daha çok âyet vardır5.
4
Temiz, M., Sayın Kılıçdaroğlu, İşte Ahır Yapılan Câmilerin Belgesi, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://www.zaman.com.tr/mustafa-armagan/sayin-kilicdaroglu-iste-ahir-yapilan-camilerinbelgesi_1276971.html, En Son Erişim Târihi, 23.02.2014.
5
Temiz, M., Kuranda zalim ile alakali tahmini 91 âyet geçiyor, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-zalim-ile-ilgili-ayetler.html, En Son Erişim Târihi,
23.02.2014.
5
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Mazlumun Gücü
Zulme uğrayan mazlumun yanında bizzat Allah (CC) vardır. Bunu bizzat Sâre
vâlidemizin başından geçenlerle örnekleyebiliriz.
İnsanlar arasında Allah’la (CC) en güzel iletişim kuranlar, peygamberler, velîler ve
Allah’ın (CC) has kullarıdır. İslâm inanışına göre, Allah’la (CC) kul arasında başka bir
makam olmadığı için, her insan ihlâs ve samîmiyet derecesine göre, Allah’la (CC) doğrudan
doğruya iletişim kurabilmektedir.
Allah’la (CC) iletişimin temelinde samîmiyet ve ısrar vardır. Ama ısrarın şiddetini
samîmiyet belirler. Bu bakımdan samîmi ve candan yalvarmanın teknik adına ihlâs deniyor.
İbrâhim (AS)’ın hanımı Sâre vâlidemizin başından geçen olay, Allah’la (CC) olan
iletişime en güzel bir örnektir:
İbrâhim (AS), bir zamanlar eşi Sâre vâlidemizle birlikte Mısır'a gider. O devirde
Mısır'da tanrılık iddiâlarında bulunan firavunlardan biri vardır. Firavun halka zulümde zirve
yapmıştır. Şehrin giriş ve çıkışları dâima kontrol altındadır. Gelen gidenler hakkında ânında
Firavun bilgilendirilmektedir. Bu sıkı bilgi akışı içinde Firavun haberdar olduğu güzel
kadınları alıkoymakta, onlardan faydalanmaktadır.
İbrâhim (AS), bu durum karşısında kendince bir tedbir olduğunu düşünerek, “Senin
neyindir?” diye sorarlarsa, Âdem (AS)’dan gelen kardeşliğe dayanarak, “Bu benim
kardeşimdir.” şeklinde cevap vereceğini önceden Sâre vâlidemize haber verir:
“Sana sorarlarsa beni yalancı çıkartma! Bu memlekette Allah'a inanan ikimizden
başka kimse yok… Seninle eş olmanın yanında aynı zamanda iki din kardeşiyiz. Benim
onlara kardeşimdir demem, din kardeşliği açısın olacaktır.” der.
Nitekim güzel olduğu için görevliler Sâre vâlidemizi alıp Firavun’a götürmek
isterler. İbrâhim (AS)’a, sorarlar:
“Bu kadın senin neyindir?”
İbrâhim Aleyhisselam:
“Benim kardeşimdir” der.
Fakat kurtulamazlar. Firavun Sâre vâlidemizi ister. Sâre vâlidemiz, görevli
adamların eşliğinde, zorla Firavun’un huzûruna çıkarılır.
Zorba Firavun, Sâre vâlidemiz'e yaklaşmak için oturduğu yerden ayağa kalkar. Fakat
Sâre vâlidemiz, tam o sırada zorbadan izin ister. Abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allah’a
(CC) şöyle yalvarır:

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
6
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
"Yâ Rab’bim! Sana ve gönderdiklerine îman etmişim. Bu ana kadar kocamdan
başkasına karşı ırzımı, nâmusumu korumuş isem, şu kâfiri üzerime saldırtma, beni ondan
koru!"
Bu sırada Firavun Sâre vâlidemizi sabırsızlıkla beklemektedir.
Namazını kılıp duâsını eden Sâre vâlidemiz, Firavun’un yanına döner.
Firavun kaldığı yerden tekrar Sâre vâlidemize yaklaşmaya başlar. Tam o esnâda
Firavun’un ayakları kendini tutmaz olur; olduğu yere yıkılıp kalır, çırpınmaya başlar.
Bu durumu gören Sâre vâlidemiz bu sefer endişeye kapılır.
Öyle ya…
Firavun bu hâlde ölecek olsa, sorumlusu olarak onu görecekler. Sâre vâlidemiz bu
duruma düşmemek için yine Allah’a (CC) ikinci olarak yalvarır, “Yâ Rab’bim! Bu ölürse,
benim üzerime atarlar, onu eski hâline getir!" diye…
Bunun üzerine zorba Firavun tekrar eski durumuna gelir. Ancak huyundan
vazgeçmez. Tekrar Sâre vâlidemizin üzerine yürür. Sâre vâlidemiz bu sefer de izin ister.
Namazını kılar, duâsını yapar ve aynı olay bir kere daha cereyan eter.
Bu olay, böyle üç kez tekrarlanır. Firavun yaşadıkları karşısında şaşkına döner.
Adamlarına:
“Bu kadını aldığınız yere götürün! Bana kadın diye getirdiğiniz, şeytanın ta
kendisidir.”
“Benden uzak olsun, yanına câriyelerimden birini de verin!” emrini verir.
Bu sûretle Sâre vâlidemiz, Firavun’un zulüm ve tecâvüzünden korunur; bir de bir
câriyeye sâhip olur.
Sâre vâlidemiz, eşinin yanına gelince:
“Ey İbrâhim! Rab’bim beni zorbanın şerrinden korudu, bir de şu câriyeyi bize ihsan
eyledi!” der6.”
Mazlum – Zâlim Adâleti7
Zâlime karşılık verilmezse, onun hasmı bizzat Hz. Allah (CC) olur.
Beyan Dergisi, 89.Sayı, Ocak -2007.
Temiz, M., Batılılar’ın Zulmü ve Allah’ın (CC) Adâleti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATILILAR’IN%20ZULMÜ%20VE%20ALLAH’IN%20(CC)%20ADÂLETİ.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATILILAR’IN%20ZULMÜ%20VE%20ALLAH’IN%20(CC)%20ADÂLETİ.pdf, En
Son Erişim Târihi, 23.02.2014.
6
7
7
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Bu sözü aşağıdaki bir Hikâye ile açalım:
Bu hikâye, zâlime karşılık verilmeyip onu sâdece Hz. Allah’a (CC) havâle etmenin
ne kadar dehşetli bir sonucu olduğunu somut olarak göstermektedir.
Erzurumlu İbrâhim Hakkı (KS) Hazretleri’ni çocukken iyi bir terbiye alması için
İsmâil Fakîrullah (KS) Hazretleri’ne teslim etmişler. Çocukluğunun önemli bir kısmını
Fakîrullah (KS) Hazretleri’nin yanında geçiren İbrâhim Hakkı, bir gün eline aldığı bir
testiye çeşmede su doldururken oraya bir atlı gelir:
“Çekil bakayım oradan çocuk!” der demez sebepsiz bir şekilde kükreyen atlı,
İbrâhim Hakkı’yı iteleyerek bir kenara fırlatır ve üzerine atı bastırıp çocuğun testisini kırar.
İbrâhim Hakkı, testisini bırakıp kendisini daha fazla ezilmekten zor kurtarır,
hocasının huzûruna gelir ve durumu ona anlatır:
“Testiye çeşmeden su doldururken, atını koşturarak gelen bir atlı atını üzerime
sürdü. Canımı zor kurtardım, testimi de tepeletip kırdı!”
Hocası:
“Bunları yapan o atlıya sen bir şey söyledin mi?” der.
Çocuk:
“Hayır! Hiçbir şey söylemedim.” cevâbını verir.
Hocası telaşlanır ve:
“Çabuk git ve o adama bir kaç lâf söyle, a be evlâdım!” der.
“İbrâhim Hakkı, hemen gider, çeşmenin başında atını tımar etmekle uğraşan adamın
yanına varır ama edebinden dolayı bir türlü terbiyesini bozup da meselâ, ‘Benim testimi
niye kırdın, zâlim adam?’ tipinden bir şey söyleyemez.”
Döner gelir. Geldiğinde hocası sorar:
“-Ona bir şeyler söyleyebildin mi?”
“-Söyleyemedim efendim! Demek istedim ama bir türlü dilim dönmedi.”
Bunun üzerine hocası sinirlenir:
“Sana söylüyorum, çocuk! Çabuk git ve o adama karşılık ver! Yoksa olan olacak!”

KS kısaltması, “Kuddise Sırruh-Allah onun sırrını mukaddes etsin!” demektir.
8
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
İbrâhim Hakkı, bu sefer daha kararlı ve fakat şaşkın bir şekilde koşarak çeşmenin
başına gelir. Bir de ne görsün! Testisini kıran adamın ölüsü çeşme yalağında yatıyor…
Meğer adamın atı, attığı çiftelerle onu öldürmüş çeşmenin havuzuna yuvarlamış, öylece
duruyor…
Çocuk, heyecanlanır ve koşarak gelip durumu hocası İsmâil Fakîrullah (KS)
Hazretleri’ne telaşla anlatır.
Hocası bu hâle çok üzülür:
“Vah vah!” der. “Bir testiye bir adam!” “Üzüldüm buna doğrusu!” diye de ilâve
eder.
Fakîrullah (KS) Hazretleri’nin huzûrundakiler, “Bir testiye bir adam!” cümlesinin
hikmetini sorunca Hazret, durumu şöyle açıklar:
'O adam, İbrâhim Hakkı'ya zulmetti. Zulme uğrayan da tek kelimeyle olsun ona bir
karşılık vermedi, böylece zâlimi Allâh'a havâle etmiş oldu. Dolayısıyla, zâlime karşılık
vermek Allâh Teâlâ'ya kaldı, O da adâleti gereği olarak zâlimi cezâlandırdı. Eğer çocuk
onun zulmüne karşılık verseydi, dünyâda bir nevî ödeşerek, gerisini Âhiret’e bırakmış
olacaktı. Fakat olmadı! Mazlum İbrâhim, tamâmen mazlum oldu.”
“Benim gayretim adamı mazlumun ‘âhın’dan kurtarmak içindi ama buna maalesef
muvaffak olamadım, görüyorsunuz!8”
Mazlum, gördüğü zulmü, Allah’tan (CC) gelene rızâ gösterip teslimiyet içinde
karşılarsa, zâlim zulmünün karşılığını daha hayatta iken ödemeye başlar. Ama mazlum
zulüm karşısında bağırır, çağırır, tepki gösterirse, hesaplaşmanın Ahiret’e kalma olasılığı da
vardır. O zaman muhtemelen, “Alma mazlumun âhını çıkar aheste, aheste…” atasözümüz
devrede demektir.
Ama her hâlükarda Allah (CC)’ın adâleti eninde sonunda yerini bulur. Çünkü herkes
ve her devlet etme – bulma ortamında bulunuyor.
Zulmün Belgelerinden Örnekler
Bugün Düyâ üzerinde en çok zulme uğrayan Müslümanlar’dır. Aşağıdaki resimler,
Myanmar ve Sûriye’de yapılan zulümlerin birer örneklerini gösteriyor.
8
Fâzilet Takvimi, Nisan 2001.
9
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
10
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
11
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
12
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim
Başka bir zulüm örneği
13
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Myanmar'da yaşanan zulümlerden bir resim
Mazlumun Âhiret’teki Durumu
Mazlum olanlar, Âhiret’te en yetkililerden biri olacaktır. Bu bakımdan, Âhiret’e
zâlim olarak değil, mazlum olarak gitmenin önemini anlamak gerek...
Eğer zâlimlerin sevapları yoksa, Âhiret’te mazlumların günahları alınıp, zâlimlerin
üzerine yüklenecektir. Bu sebeple, Âhiret’te, dünyâda aldanan, mazlum olan, gözyaşı döken
kazanır; aldatan, zulmeden, ağlatan ise kaybeder. Ben buna Durumların Sakınımı Kânunu
diyorum.
14
MAZLUM OLMANIN AVANTAJLARI VE MAZLUMLARDAN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Sûriye'de yaşanan zulümlerden bir resim

Benzer belgeler