Sayı: 45365796-903 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Transkript

Sayı: 45365796-903 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Evrak Tarih ve Sayısı: 06/11/2015-13874
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı : 67750841-934.99/
Konu : Teklife Davet
06/11/2015
Fakültemizin ihtiyacı olan temizlik malzemesi alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.
maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde
K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.
Fatma Zehra KÜÇÜK
Fakülte Sekreteri
Son Başvuru Tarih-Saati
Teklif Başvuru Yeri
Teslimat Yeri
Teklif Türü
:
:
:
:
11/11/2015 – 16:00
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Kampüsü / TOKAT
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İşin Tamamı
İhtiyaç Listesi
s.n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Malzemenin Adı
Kağıt Toz Torbası
Temizlik Hortumu
İş Eldiveni
Temizlik Fırçası (oto fırçası)
Zemin Temizleme Maddesi
(Temizlik Otomatı için) 10 litrelik
Tuz Ruhu 500 gr’lık
Jumbo Rulo Çöp Poşeti-Endüstriyel
Çöp Poşeti Orta Boy Rulo
Sinek İlacı (sprey)
Cinsi ve
KDV Hariç
Miktar
Birim Fiyat
Özelliği
Sebo 470 Mescit
15 Adet
Süpürgesi
Sera soft ½
50 metre
et kalınlığı 3mm
1. Sınıf olacak
20 Adet
7 sıralı 1. Sınıf olacak
15 Adet
Alkali, pH 12,1
20 Litre
1. Sınıf olacak
1. Sınıf olacak
50 Kg
10’luk 80x110
160 Adet
kokusuz 600 gr’lık
1. Sınıf olacak
100 Adet
1. Sınıf olacak
5 Adet
KDV HARİÇ GENEL TOPLAM
KDV Hariç
Toplam Fiyat
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Tamamı KDV Hariç (Rakamla)……..…..….……₺
(Yazı ile) …………………………………………….…₺ karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.
Teslimat Süresi :
KDV Oranı
:
Diğer Açıklamalar :
…………………..
…………………..
FİRMA KAŞE
ADI SOYADI İMZA
NOT:
1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Malzemeler teslim edilip muayene ve kabulünden sonra yapılacaktır.
2- Teklifler kapalı zarf içerisinde elden teslim edilebilir veya posta, kargo, faks yoluyla da gönderilebilir.
3- Teklifler TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.
6- Talep edilen malzemeler istenilecek numunelere göre değerlendirme yapılacaktır.
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150-TOKAT Bilgi İçin İrtibat: M. UÇAR 3442
Telefon : (0356) 252 15 15 Faks: (0356) 252 15 19
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: http://ilahiyat.gop.edu.tr

Benzer belgeler

Tek Kullanımlık Ürünler

Tek Kullanımlık Ürünler Tek Kullanımlık Temizlik Sarf Ürünleri Disposable Products

Detaylı

teklif ve isimlik listesi

teklif ve isimlik listesi VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

Detaylı

Product Catalogue Ürün Kataloğu

Product Catalogue Ürün Kataloğu İlkaplast Çöp Poşetleri İlkaplast Garbage Bags İlkaplast Büzgülü Çöp Torbaları

Detaylı

Teklif

Teklif Satm alm anın Y apılacağı Birim : Van H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü * Teknik şartnameye uygun m alzem e vereceğimi taahhüt ederim. * Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir. * T ek lif m ektubunda...

Detaylı

teklif mektubu

teklif mektubu Teklif zarfları fırma tarafında bizzat verilecektir. Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir. Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lira...

Detaylı

SealedAir Genel Ürün Listesi

SealedAir Genel Ürün Listesi Özel ambalajlı parfümlü saç ve vücut şampuanı

Detaylı