Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

Yorumlar

Transkript

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Çok turlu aktüatörler
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte
AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Kullanma talimatı
Montaj, kullanım, devreye alma
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
İçindekiler
Önce çalıştırma talimatlarını okuyunuz!
Emniyet uyarılarına dikkat ediniz.
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.
●
●
●
●
Bu dokümanın amacı:
Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte
edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.
Referans dokümanlar:
Referans dokümanların alınabileceği İnternet adresi: www.auma.com veya doğrudan AUMA'dan (bkz. <Adresler>).
İçindekiler
Sayfa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emniyet uyarıları.....................................................................................................................
Temel emniyet uyarıları
Uygulama alanı
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Uyarılar ve Notlar
Referanslar ve Semboller
5
5
5
6
6
7
2.
2.1.
2.2.
Tanıma.....................................................................................................................................
Etiket
Kısa açıklama
8
8
9
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Taşıma, depolama ve ambalaj...............................................................................................
Taşıma
Depolama
Ambalaj
10
10
10
10
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.4.
4.4.1
4.5.
4.5.1
Montaj......................................................................................................................................
Montaj pozisyonu
El çarkının takılması
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
A bağlantı flanşı
Dişli kovanın hazırlanması
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Montaj aksesuarı
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
Yerel kontrol ünitesinin montaj konumları
Montaj konumlarının değiştirilmesi
11
11
11
11
11
12
12
13
14
15
15
15
16
5.
5.1.
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.
5.3.1
Elektriksel Bağlantı.................................................................................................................
Temel bilgiler
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Kabloların bağlanması
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Elektrik bağlantısı aksesuarları
Kontrol ünitesinin duvara montajı
17
17
18
19
19
21
21
21
2
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
İçindekiler
Tutucu çerçeve
Koruyucu kapak
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Dış Toprak Bağlantısı
22
22
23
23
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
6.2.1
6.2.2
Kullanım...................................................................................................................................
Elle çalıştırma
Manuel moduna geçiş
El çarkının devreden çıkarılması
Motorlu çalıştırma
Lokal kumanda
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
24
24
24
24
24
24
25
7.
7.1.
7.2.
Göstergeler..............................................................................................................................
Gösterge lambaları
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
27
27
27
8.
8.1.
8.2.
Sinyaller...................................................................................................................................
Sinyal röleleri üzerinden geribildirimler (dijital)
Geri besleme sinyalleri (analog)
29
29
29
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.1
9.4.2
9.5.
9.5.1
9.5.2
9.6.
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
Devreye alma (temel ayarlar).................................................................................................
Düşük sıcaklık tiplerinde ön ısınma süresi
Anahtar bölmesinin açılması
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Limit Anahtar Ayarı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
Ara konumların ayarlanması
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
Test amaçlı çalıştırma
Dönme yönünün kontrolü
Limit Anahtarlamanın Kontrolü
Termistör tetikleme aygıtı (opsiyon) testi
Potansiyometrenin ayarlanması
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
Anahtar bölmesinin kapatılması
30
30
30
31
32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
36
36
37
38
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.7.
10.8.
Devreye alma – Kontrol Ayarları...........................................................................................
Kontrol ünitesinin açılması
Durma türü ayarı
Kademeli işletme veya otomatik kilitleme ayarı
Çalışma göstergesinin (yanıp sönen sinyal) açılması/kapatılması
Ortak hata sinyalindeki tork hatasının açılması/kapatılması
Pozisyoner
Nominal ve gerçek değerler için giriş aralığı (sinyal tipi)
Sinyal kaybı durumundaki davranış (aktüatörün tepkisi)
Son konumlarda yapılan ayarlar
Hassasiyet ayarı
ACİL DURUM komutu (ACİL- AÇIK/ACİL- KAPALI)
Kontrol ünitesinin kapatılması
39
39
39
40
41
41
41
42
42
44
45
46
47
3
İçindekiler
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
11.
11.1.
11.2.
11.2.1
11.2.2
Arıza giderme..........................................................................................................................
Devreye alma sırasındaki hatalar
Sigortalar
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Motor koruması (termik denetim)
48
48
48
48
50
12.
12.1.
12.2.
12.3.
Onarım ve bakım.....................................................................................................................
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Bakım
Atık toplama ve geri dönüşüm
51
51
51
52
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Teknik bilgiler..........................................................................................................................
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Kullanım koşulları
Diğer bilgiler
53
53
55
56
57
14.
14.1.
14.2.
Yedek parça listesi..................................................................................................................
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Aktüatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
58
58
60
15.
15.1.
Sertifikalar...............................................................................................................................
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
62
62
16.
Alfabetik dizin ........................................................................................................................
63
Adresler...................................................................................................................................
65
4
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
1.
Emniyet uyarıları
1.1
Temel emniyet uyarıları
Standartlar/Direktifler
Emniyet uyarıları
AUMA ürünleri kabul edilmiş standartlara ve direktiflere uygun olarak tasarlanıp
üretilmektedir. Bu durum montaj beyanı ve AB uygunluk beyanı dokümanları ile
belirtilmektedir.
Montaj yerinde montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma ve çalıştırma işlemlerinde
tesis işleticisi ve tesis kurucusu tüm yasal gereksinimlerin, direktiflerin, talimatların,
ulusal kuralların ve önerilerin yerine getirilmesine dikkat etmelidir.
Emniyet uyarıları/İkazlar
Nitelikli Personel
Bu cihazda çalışan personel bu kılavuzda verilen emniyet ve ikaz uyarılarını tanımalı
ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilere veya mallara zarar vermemek için ürün
üzerindeki emniyet uyarıları ve ikaz etiketlerine dikkat edilmelidir.
Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, çalıştırma ve bakım çalışmaları, tesisat
işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca kabul edilmiş resmi iş güvenliği kurallarını da tanımalı
ve bu kurallara uymalıdır.
Devreye alma
Çalıştırma
Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yanlış ayarda uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin vana veya
tesis hasar görebilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.
Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:
●
●
●
●
●
●
Koruma önlemleri
Bakım
Talimatlara uygun taşıma, depolama, yerleştirme, montaj ve itinalı bir şekilde
devreye alınmalıdır.
Bu ürün, kusursuz bir durumda ve bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.
Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Ulusal talimatlar dikkate alınmalıdır.
Cihazın muhafazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C’nin
üzerine çıkabilir. Yanmaya karşı korunmak için, cihaz üzerinde çalışma yapmadan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aleti ile ölçmenizi ve gerektiğinde koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz.
Yerinde alınması gereken bariyerler, engeller veya personel için kişisel koruyucu
donanımlar gibi önlemlerden tesis işleticisi veya kurucusu sorumludur.
Cihazın güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için, bu kılavuzdaki bakım
uyarılarına uyulmalıdır.
Cihazda sadece üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
1.2
Uygulama alanı
AUMA çok turlu aktüatörler, gate ve globe vana gibi endüstriyel vanaların, valfların,
kapakların çalıştırılması için tasarlanmıştır.
Bunun dışındaki uygulamalar sadece üreticinin açıkça (yazılı) onayı ile mümkündür.
Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:
●
●
●
●
●
●
EN ISO 3691 uyarınca konveyörlerde
EN 14502 uyarınca kaldırma aletlerinde
DIN 15306 ve 15309 uyarınca insan taşıyan asansörlerde
EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörlerinde
Yürüyen merdivenler
Daimi çalışmada
5
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Emniyet uyarıları
Yeraltı montaj
Sürekli su altında kullanım (korunma tipine dikkat edin)
Patlama tehlikesi olan alanlar, Bölge 22 hariç
Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar
Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez.
●
●
●
●
Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir.
Bilgi
1.3
Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı
kapatmak için saat yönünde döner.
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Belirtilen seri aktüatör ATEX Direktifi 94/9/EC'ye göre toz patlaması muhtemel
ortamlarda kullanıma da uygundur (BÖLGE 22).
Bu aktüatörler IP 68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 - Yanıcı
tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3
elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya uygundur.
EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm koşulların yerine getirilebilmesi için
aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
●
1.4
ATEX Direktifi 94/9/EC uyarınca, aktüatör ayrıca işaretlenmiş olmalıdır – II3D
IP6X T150 °C.
EN 50281-1-1 Madde 10.4’e göre +40 °C ortam sıcaklığındaki maksimum aktüatör yüzey sıcaklıkları +150 °C dir. Madde 10.4’e göre maks. yüzey sıcaklığı
hesaplanmasında aşırı derecede toz birikimi göz önünde bulundurulmamıştır.
Termik şalterlerin veya termistörlerin doğru olarak bağlanması ile çalışma şekli
ve teknik verilere uyulması, cihazların maksimum yüzey sıcaklıklarının altında
kalınması için şarttır.
Bağlantı fişi sadece şebeke gerilimi kapalı iken takılıp çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda kullanılan kablo rakorları da Kategori II3D’ye ve IP 67 koruma
sınıfına uygun olmalıdır.
Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel
dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır.
Dişli kovanlar (Parça No. 511.0) veya kapaklı (Parça No. 568.1 ve 568.2) mil
koruma borusu içi delik mili yalıtmak için mutlaka monte edilmeli ve toz patlama
korunması sağlanmalıdır.
Muhtemel toz patlama tehlikesi olan alanlarda EN 50281-1-1 tarafından istenen
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatörün güvenli bir şekilde
çalıştırılabilmesi için devreye almada, servis ve bakımda dikkat etme sorumluluğu
ve eğitimli personel kullanılması şarttır.
Uyarılar ve Notlar
Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için,
ilgili uyarı sözcükleri (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren ikaz uyarıları
mevcuttur.
Yüksek rizikolu doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Orta derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Düşük derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Mallara
gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
6
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Emniyet uyarıları
Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, mallara
zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
İkaz uyarılarının yapısı ve tipografisi
Tehlike çeşitleri ve kaynakları!
Dikkat edilmediğinde olası sonuçlar (opsiyonel)
→ Tehlikeye karşı önlemler
→ Diğer önlemler
Emniyet işareti
yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
Uyarı sözcüğü (burada TEHLİKE) bir tehlikenin derecesini belirtir.
1.5
Referanslar ve Semboller
Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
Bilgi
Bir metin önündeki Bilgi sözcüğü önemli bilgiler ve notlara işaret eder.
KAPALI sembolü (vana kapalı)
AÇIK sembolü (vana açık)
İlk adımdan önce bilinmesi gerekenler. Bu sembol bir sonraki adımdan önce ne
yapılması veya hazırlanması yada nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.
<>
Metindeki başka yerlere gönderme yapar
Bu işaret içerisinde gösterilen terimler dokümandaki bu konu ile ilgili diğer metin
yerlerine gönderme yapılır. Bu terimler alfabetik dizinde, bir başlıkta veya içindekiler
bölümünde belirtilir ve hızlı bir şekilde bulunabilir.
7
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Tanıma
2.
Tanıma
2.1
Etiket
Her cihaz-komponent (aktüatör, kontrol ünitesi, motor) bir tip etiketi ile donatılmıştır.
Resim 1:
[1]
[2]
[3]
[4]
Tanımlama bilgileri
Aktüatörün tip etiketi
Kontrol ünitesi tip etiketi
Motorun tip etiketi
Ek etiket, örn. KKS etiketi
Resim 2:
[1]
[2]
Tipi ve boyutu
Aktüatörün tip etiketi
Aktüatör tipi ve boyutu
Sipariş numarası
Resim 3:
[1]
[2]
[3]
[4]
Etiketlerin sırası
Kontrol Arabirimi tip etiketi
Kontrol Arabirimi tipi ve boyutu
Sipariş numarası
Bağlantı şeması
Kontrol Arabirimi
Bu kılavuzun geçerli olduğu cihazlar:
Aç-kapa çalışan çok turlu aktüatörler: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
Oransal çalışan çok turlu aktüatörler: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
AM 01.1/02.1 = Aktüatör kontrol ünitesi AUMA MATIC
8
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Sipariş numarası
Kontrol ünitesi
Tanıma
Verilen her cihazda özel sipariş numarası mevcuttur. Bu numaraya bakarak kablo
donanım şeması, test protokolü ve diğer bilgiler doğrudan İnternet üzerinden
http://www.auma.com adresinden yüklenebilir.
24 V DC = 24 V DC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol.
115 V DC = 115 V AC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol.
0/4 – 20 mA = 0/4 – 20 mA analog girişi üzerinden paralel arabirimi üzerinden kontrol.
2.2
Kısa açıklama
Çok turlu aktüatör
EN ISO 5210'a göre tanımı:
Çok turlu aktüatör, vanaya en az tam bir tur dönmesini sağlayacak kadar tork aktaran
bir düzenektir. İtme kuvvetlerini karşılayabilir.
AUMA çok turlu aktüatörleri elektrik motorları ile çalıştırılır ve A bağlantı şeklinde
itme kuvvetlerini karşılayabilirler. Elle çalıştırmak için bir el çarkı mevcuttur. Son
konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir. Aktüatörü
yönlendirmek veya çalıştırmak için mutlaka bir kontrol şekli olması şarttır.
Aktüatör kontrol ünitesi
Lokal kontrol
Aktüatör kontrol ünitesi AUMA MATIC çalışmaya hazır olarak teslim edilir ve AUMA
aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılır. Kontrol ünitesi doğrudan aktüatöre veya
bir duvar askısına monte edilebilir. AUMA MATIC kontrol ünitesinin işlevleri,
AÇ-KAPAT modunda normal vana kontrolünden, pozisyon gösterme ve çeşitli
mesajlara ve konum ayarına kadar uzanır.
Çalıştırma (buton üzerinden), ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol
ünitesinde gerçekleştirilebilir (bu kılavuzun içeriğine dahil ).
9
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.1
Taşıma
Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
Havada asılı yük!
Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
→ Havada asılı yüklerin altında durmayınız.
→ Kaldırma ipini veya kancasını el çarkına değil gövdeye bağlayınız.
→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini vanaya bağlayın,
aktüatöre DEĞİL.
→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma
mapalarına bağlayın.
→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine
DEĞİL, aktüatöre bağlayın.
3.2
Depolama
Yanlış depolama korozyon tehlikesi oluşturur!
→ İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
→ Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza
edilmelidir.
→ Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
→ Metalik yüzeyleri uygun bir korozyon önleyici ile kaplanmalıdır.
Uzun süreli depolama
Bu ürün uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrıca
aşağıdaki noktalara da mutlaka uyulmalıdır:
1.
2.
3.3
Depoya almadan önce:
Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun
ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.
Yaklaşık 6 ayda bir:
Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden
korozyon önleyici madde sürülmelidir.
Ambalaj
Ürünlerimizin taşınma esnasında korunması için fabrikadan özel ambalajlarda teslim
edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrılabilen malzemelerdir ve tekrar
kullanılabilirler. Ambalajlarımız ahşap, karton, kağıt ve PE folyo malzemeden
yapılmıştır. Ambalaj malzemelerinin atık geri dönüşümü yapan bir firmaya verilmesini
öneririz.
10
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
4.
Montaj
4.1
Montaj pozisyonu
Montaj
AUMA aktüatörleri ve aktüatör kontrol üniteleri herhangi bir kısıtlama olmadan
herhangi bir montaj konumunda çalıştırılabilir.
4.2
El çarkının takılması
Bilgi
Taşımada çapları 400 mm’den daha büyük olan el çarkları birlikte verilir.
Resim 4:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
4.3
El çarkı
Mesafe diski
Giriş mili
El çarkı
Emniyet segmanı
Eğer gerekirse mesafe diskini [1] giriş miline [2] takın.
El çarkını [3] giriş miline takın.
El çarkını [3] birlikte verilen emniyet segmanı [4] ile sabitleyin.
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
Boya hasarları ve yoğuşma suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının yoğuşma
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
4.3.1
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Uygulama
Dönen, yükselmeyen mil için
İtme kuvvetleri için uygun değildir
Yivli delikli bağlantı şekli:
●
●
Yapısı
●
●
●
B1 – B4 flanşı, ISO 5210'a uygun delikli
B ve E flanşı, DIN 3210'a uygun delikli
Sonradan B1'den B3, B4 veya E'ye değiştirmek mümkündür.
11
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Montaj
Resim 5:
[1]
[2]
[3]
Bilgi
4.3.1.1
B, B1 – B4, E ve C bağlantı flanşları
Çıkış kovanı/fiş kovanı, delikli ve somunlu
Emniyet segmanı
Flanş muyu boşluklu olmalıdır.
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
1.
2.
3.
4.
Bağlantı flanşlarının birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol edin.
Deliğin ve yivin giriş miline uygun olup olmadığını kontrol edin.
Giriş miline hafifçe gres yağı sürün.
Çok turlu aktüatörü yerleştirin.
Bilgi: Tam olarak merkezlenmesine ve flanşa sıkıca oturmasına dikkat edin.
5.
Çok turlu aktüatörün cıvatalarını tabloya göre sıkın.
Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu
sürülmesini öneririz.
6.
Cıvataları çapraz sırada ve tablodaki sıkma momenti değerlerine göre sıkın.
Tablo 1:
4.3.2
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
25
51
87
214
431
A bağlantı flanşı
Uygulama
●
●
Bilgi
12
Bağlantı flanşı
Yükselen, dönmeyen mil için bağlantı flanşı
İtme kuvvetlerini almak için uygundur
Aktüatörleri uygulayıcıya ait mevcut model yılı 2009 ve daha eski modellere ayarlamak
için bir adaptör gereklidir. Bu adaptörler AUMA'ya sipariş edilebilir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
4.3.2.1
Montaj
Dişli kovanın hazırlanması
✔ Bu çalışma adımı sadece delinmemiş veya önceden delinmiş olan dişli kovan için
gereklidir.
Resim 6:
[1]
[2]
[2.1]
[2.2]
[3]
A bağlantı flanşının yapısı
Dişli kovan
Yatak
Baskı yatağı
Yatak dişlisi
Flanş muylusu
1.
2.
3.
4.
Flanş muylusunu ([3] bağlantı flanşından sökün.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] birlikte çıkartın.
Baskı yataklarını [2.1] ve yatak dişlilerini [2.2] dişli kovandan [1] çıkartın.
Dişli kovanı [1] delin ve diş açın.
Bilgi: Tornaya bağlarken yalpa yapmamasına dikkat edin!
5.
6.
Hazır dişli kovanı [1] temizleyin.
Yatak dişlisine [2.2] yatak disklerine [2.1] lityum sabun EP çok amaçlı gres sürün
ve tüm boşlukları gresle doldurun.
Yağlanmış yatak dişlilerini [2.2] ve baskı yataklarını [2.2] dişli kovana [1] geçirin.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] tekrar bağlantı flanşına yerleştirin.
Bilgi: Çenelerin veya dişlerin içi boş milin yivine oturmasına dikkat edin.
7.
8.
9.
Flanş muylusunu takın ve sonuna kadar sıkın.
13
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Montaj
4.3.2.2
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Resim 7:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
A bağlantı flanşı ile montaj
Vana mili
A bağlantı flanşı
Aktüatördeki cıvatalar
Vana flanşı
Bağlantı flanşına giden cıvatalar
A bağlantı flanşı çok turlu aktüatöre monte edilmiş ise: Vidaları [3] sökün ve
bağlantı flanşını A [2] cihazdan çıkartın.
A bağlantı flanşı ile vana flanşının [4] birbirlerine uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Vananın miline [1] hafifçe gres sürün.
A bağlantı flanşını vana miline yerleştirin ve vana flanşına temas edene kadar
döndürün.
A bağlantı flanşını tespit delikleri hizalanana kadar döndürün.
Tespit vidalarını [5] takın, fakat henüz sıkmayın.
Çok turlu aktüatörü, dişli kovan taşıyıcı çıkış kovanını kavrayacak şekilde vana
miline yerleştirin.
Tam kavradığında flanşlar birbirleri ile hizalanmış durumdadır.
Çok turlu aktüatörü tespit delikleri tam uyana kadar hizalayın.
Çok turlu aktüatörü cıvatalarla [3] tespit edin.
Cıvataları [3] çapraz sırada ve tabloda verilen tork değerlerine göre sıkın.
Tablo 2:
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
11
25
51
87
214
431
11. Çok turlu aktüatörü, vana flanşı ile A bağlantı flanşı sabit bir şekilde üst üste
oturacak şekilde AÇIK yönünde döndürün.
12. A bağlantı flanşı ile vana arasındaki tespit vidalarını [5] çapraz sırada sıkın.
14
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
4.4
Montaj aksesuarı
4.4.1
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
Montaj
— Opsiyon —
Resim 8:
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
4.
4.5
Mil koruma tüpünün montajı
Mil koruma tüpü için koruma klapesi
Milin koruyucu tüpü
Conta
Vida dişlerini kendir, teflon bant veya diş sızdırmazlık macunu ile sızdırmaz
hale getirin.
Mil koruma tüpünü [2] dişlere takın ve sıkın.
Sızdırmazlık halkasını [3] gövdeye değene kadar itin.
Koruma tüpü kapağının [1] mevcut ve sağlam olup olmadığını kontrol edin.
Yerel kontrol ünitesinin montaj konumları
Lokal kontrollerin montaj pozisyonu siparişe göre gerçekleşir. Vanaya veya redüktöre
taktıktan sonra, yerinde, lokal kontrollerin pozisyonları uygun değilse, bu pozisyonlar
sonradan da değiştirilebilir. Bunun için dört farklı montaj pozisyonu mümkündür.
Resim 9:
A ve B montaj konumları
15
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Montaj
Resim 10:
4.5.1
C ve D montaj konumları
Montaj konumlarının değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
1.
2.
3.
4.
Vidalarını sökün ve lokal kontrolleri çıkartın.
Devre kartının 3 vidasını sökün, devre kartını yeni konuma çevirin ve vidaları
sıkın.
O-ring'in (3) sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Lokal kontrolleri yeni pozisyonuna çevirin ve vidalarını yeniden sıkın.
Kablolar büküldüğünde veya sıkıştığında hasar görebilir!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Lokal kontrolleri maks. 180° döndürün.
→ Kabloların sıkışmaması için, kontrol ünitesini dikkatli monte edin.
5.
16
Vidaları çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.
Elektriksel Bağlantı
5.1
Temel bilgiler
Elektriksel Bağlantı
Hatalı elektrik bağlantısında tehlike
Dikkat edilmediğinde, can ve mal kaybı veya ağır maddi hasar meydana gelebilir.
→ Elektrik bağlantısı sadece uzman ustalar tarafından yapılmalıdır.
→ Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
→ Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <devreye alma> ve <Test
amaçlı çalıştırma> bölümlerine dikkat edilmelidir.
Kablo donanım şeması/bağlantı planı
Sigorta uygulayıcıya aittir
İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz
ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim
edilmektedir. Elektriksel bağlantı şeması kaybolduğunda, komisyon numarası
belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir
(http://www.auma.com).
Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için uygulayıcıya ait sigortalar ve
yük ayırma anahtarları gereklidir.
Boyutlandırma akım değerleri motorun (elektriksel veri föyüne bakın) ve kontrol
ünitesinin akım tüketimlerinin toplamından hesaplanır.
Tablo 3:
Kontrol ünitesinin akım tüketimi
Şebeke gerilimi
100 - 120 V AC (±% 10)
208 - 240 V AC (±% 10)
380 - 500 V AC (±% 10)
24 V DC (+% 20 /– % 15) ve AC Motor
Tablo 4:
maks. nominal akım
575 mA
275 mA
160 mA
500 mA
İzin verilen maksimum sigorta
Güç parçası
Tersleme kontaktörü A1
Tersleme kontaktörü A2
Tersleme kontaktörü A3
Tristör
Tristör
Tristör
Anma gücü
1,5 kW'ye kadar
7,5 kW'ye kadar
11 kW'ye kadar
1,5 kW'ye kadar
3 kW'ye kadar
5,5 kW'ye kadar
maks. sigorta
16 A (gL/gG)
32 A (gL/gG)
63 A (gL/gG)
16 A (g/R) I²t<1 500A²s
32 A (g/R) I²t<1 500A²s
63 A (g/R) I²t<5 000A²s
Kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilecek ise (kontrol ünitesi duvar
bağlantısında): Sigorta boyutlandırılırken bağlantı kablosunun uzunluğu ve kesiti göz
önünde bulundurulmalıdır.
Kontrol ünitesinin güç
kaynağı (elektronik)
Güvenlik standartları
EMC uyumlu kablo donanımı
Kontrol ünitesi (elektronik) harici olarak 24 V DC ile beslendiğinde, gerilim beslemesi
dahili bir 1 000 µF kondansatör ile süzülür. Güç kaynağı boyutlandırılırken, harici
güç kaynağı açıldığında, bu kondansatörün yüklendiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Harici olarak bağlı olan tüm cihazlar gerekli emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
Sinyal ve Bus kabloları çok hassastır.
Motor kablolarından girişimler yayılabilir. (Çakışma- parazit meydana gelebilir.).
●
●
Girişimlere karşı hassas olan ve girişim yayan kablolar birbirlerine uzak olarak
döşenmelidir.
Sinyal ve bus kabloları toprak potansiyeline çok yakın döşendiğinde, girişimlere
karşı dayanıklılıkları yükselir.
17
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Elektriksel Bağlantı
●
●
●
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı
Uzun kablo kullanılmasından kaçınılmalı veya kablolar mümkün olduğu kadar
girişimlere uzak yerlere döşenmelidir.
Girişimlere karşı hassas ve girişim yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca
birlikte döşenmemelidir.
Uzaktan pozisyon vericilerin bağlanması için, zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motorun tip plakasındaki bilgilere
uygun olmalıdır.
Resim 11:
[1]
[2]
[3]
Bağlantı kabloları
●
●
●
5.2
Motorun tip plakası (örnek)
Akım tipi
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı (trifaze ve alternatif akım motorlarında)
Cihazların yalıtılmasını sağlamak için uygun (gerilime dayanıklı) kablolar kullanılmalıdır. Kabloları oluşabilecek en yüksek anma gerilimine göre boyutlandırılmalıdır.
Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın.
UV ışınıma maruz kalan kablolarda (örneğin, dış mekanlarda) UV ışınlarına
dayanıklı kablolar kullanılmalıdır.
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör bağlantı kesitleri:
●
●
●
18
Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Toprak hattı bağlantısı : maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Kontrol kontakları (1 - 50): maks. 2,5 mm²
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.2.1
Elektriksel Bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Resim 12:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
AUMA fiş/soket konnektör, S tipi, bağlantısı
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değildir.)
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
5.2.2
1.
2.
3.
Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.
Bağlantı kablolarına uygun kablo rekorları [8] kullanın.
➥
(Tip etiketinde verilen koruma sınıfı IP... sadece uygun kablo rekorları kullanıldığında geçerlidir). Örnek: Tip etiketi Koruma sınıfı IP 68.
4.
5.
Kullanılmayan kablo girişleri [8] uygun tapalarla [7] kapatılmalıdır.
Kabloları kablo rekorlarına [8] geçirin.
Kabloların bağlanması
✔ İzin verilen bağlantı kesitlerine dikkat edin.
1.
2.
3.
4.
Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
Damarların izolasyonlarını açın.
Esnek kablolarda: DIN 46228 uyarınca damar kovanları kullanın.
Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
19
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Elektriksel Bağlantı
Hata durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Tüm toprak hatlarını bağlayın.
→ Toprak hattı bağlantısını bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
→ Cihazı sadece toprak hattı bağlı olarak çalıştırın.
5.
Toprak hattı iletkenlerini,toprak hattı bağlantısına, esnek kablolar yada sağlam
kablolar kullanarak sıkıca bağlayın.
Resim 14: Toprak hattı bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Soket tarafı
Cıvata
Rondela
Rondela
Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
Toprak hattı bağlantısı, sembol:
Kondens suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının kondens
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
Bilgi
20
Bazı aktüatörlerde ayrıca bir motor ısıtıcısı daha mevcuttur. Motor ısıtıcısı, motorda
yoğuşma suyu oluşmasını önler ve çok düşük sıcaklıklarda ilk hareket davranışını
düzeltir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.2.3
Elektriksel Bağlantı
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 15:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Örnek: S tipi
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!
Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için soket parçasını itina ile yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.3
Soket taşıyıcısını [5] kapağa [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
Kapağın [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
Kapağı [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
İlgili korunma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rekorlarını [8]
öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
— Opsiyon —
5.3.1
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Duvar bağlantısı ile kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilebilir.
Uygulama
●
●
●
Aktüatöre erişilmesi zor ise.
Aktüatör yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor ise.
Vanada aşırı vibrasyonlar mevcut ise.
21
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Elektriksel Bağlantı
Yapı
Resim 16:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bağlantı öncesi dikkat
edilmelidir
●
●
●
●
●
●
5.3.2
Duvar bağlantısı ile montaj
Duvar askısı
Bağlantı hatları
Duvar bağlantısının elektrik bağlantısı (XM)
Aktüatörün elektrik bağlantısı (XA)
Kontrol ünitesinin elektrik bağlantısı (XK) - Müşteriye ait fiş
İzin verilen bağlantı kablosu uzunlukları: maks. 100 m.
Aktüatörde bir pozisyon transmitteri (RWG) varsa: Bağlantı kabloları ekranlanmalıdır.
İçinde potansiyometre bulunan modellere uygun değildir.
Önerilerimiz: AUMA kablo seti LSW1.
AUMA kablo seti kullanılmadığında: Uygun, esnek ve ekranlanmış bağlantı
kabloları kullanılmalıdır.
Isıtıcının veya anahtarların kendilerine ait bağlantı kabloları varsa ve bu kablolar
aktüatörden doğrudan müşteriye ait XK fişine bağlanıyorsa (XA-XM-XK, kablo
donanım şemasına bakınız), bu bağlantı kablolarında EN 50178 uyarınca bir
izolasyon kontrolü yapılmalıdır. Bu kurala istisna olarak pozisyon transmitter
(RWG, IWG, potansiyometre) kabloları verilebilir. Bu kablolarda izolasyon
kontrolü yapılmayabilir.
Tutucu çerçeve
Uygulama
Çekilen bir fişin emniyetli bir şekilde saklanması için askı çerçevesi.
Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için.
Resim 17:
5.3.3
Tutucu çerçeve
Koruyucu kapak
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde).
Açılan bağlantı bölmesi bir koruyucu kapak (resimi bulunmamaktadır) ile kapatılabilir.
22
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.3.4
Elektriksel Bağlantı
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rekorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz
veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı
sızdırmaz ara çerçeve [2] monte edildiğinde bu etkin bir şekilde önlenir. Cihazın
koruma sınıfı (IP 68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.
Resim 18:
[1]
[2]
5.3.5
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve ile elektrik bağlantısı
Elektronik bağlantısı
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Dış Toprak Bağlantısı
Cihazın potansiyel dengelemeye bağlanabilmesi için gövdeye opsiyonel olarak bir
dış toprak bağlantısı mevcuttur.
Resim 19:
Toprak bağlantısı
23
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Kullanım
6.
Kullanım
6.1
Elle çalıştırma
Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör
manuel olarak çalıştırılabilir. Manuel modu bir değiştirme mekanizması üzerinden
devreye alınır.
6.1.1
Manuel moduna geçiş
Yanlış kullanım motor kavramasında hasar yapar!
→ Manuel çalıştırma sadece motor durmuşken yapılmalıdır.
1.
El çarkı ortasındaki düğmeye basın.
2.
El çarkını istenen yöne döndürün.
→
6.1.2
Vanayı kapatmak için el çarkını saat yönünde döndürün:
➥ Tahrik mili (vana) sağa doğru KAPALI yönüne döner.
El çarkının devreden çıkarılması
Motor çalıştırıldığında el çarkı otomatik olarak devre dışı kalır. Motor modunda el
çarkı dönmez.
6.2
Motorlu çalıştırma
✔ Motoru çalıştırmadan önce, tüm devreye alma ayarları yapılmalı ve bir test amaçlı
çalıştırma yapılmalıdır.
6.2.1
Lokal kumanda
Aktüatörün lokal kumanda edilmesi, lokal kontrol ünitesinin üzerindeki butonlar yardımı
ile yapılır.
24
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Resim 22:
[1]
[2]
[3]
[4]
Kullanım
Lokal kontrol
Açma yönü için kullanılan buton
Durdur butonu
Kapalı yönü için kullanılan buton
Seçici anahtar
Sıcak yüzeyler, örneğin mümkün olan yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş
ışınları!
Yanma tehlikesi
→ Yüzey sıcaklıklarını kontrol edin ve eğer gerekli ise koruyucu eldiven giyin.
→ Seçici anahtarı [4] Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
➥
Bilgi
6.2.2
Aktüatöre butonlar (1 - 3) üzerinden kumanda edilebilir:
Aktüatörün AÇIK konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [1]
Aktüatörün durdurulması: Butona [2] Stop basın.
Aktüatörün KAPALI konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [3]
basın.
basın
AÇ - KAPAT komutları adım adım veya kendinden kilitlemeli olarak verilebilir.
Kendinden kilitlemeli modunda aktüatör, butona basıldığında, başka bir komut verilmediği sürece, ilgili son konuma hareket eder.
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
→ Seçici anahtarı Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) konumuna getirin.
➥
Aktüatöre şimdi uzaktan ayar komutları (AÇIK, DUR, KAPALI) veya analog ayar
verileri (örn. 0 – 20 mA) üzerinden kumanda edilebilir.
25
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Kullanım
Bilgi
Pozisyonerli aktüatörlerde opsiyonel olarak aç-kapat modu (UZAKTAN AÇ-KAPAT)
ile modülasyon modu (AYAR YERİ) arasında değiştirmek mümkündür. Değiştirmek
için UZAKTAN ELLE/UZAKTAN MANÜEL girişi kullanılabilir, örneğin bir 24 V DC
sinyali ile (devre şemasına bakın) yapılabilir.
Pozisyonerli tipinde modülasyonlu işletmedeki davranışı:
Nominal değer E1 veya gerçek değer E2 sinyalleri kesildiğinde, aktüatör önceden
belirtilen bir konuma hareket eder. Aşağıdaki yanıtlar mümkündür:
Hatada durma:aktüatör hemen durur ve bu konumda kalır.
Hatada kapama:aktüatör vanayı KAPALI son konuma getirir.
Hatada açma:aktüatör vanayı AÇIK son konuma getirir.
Sinyal kesilmesindeki davranış kontrol ünitesindeki bir şalter üzerinden ayarlanabilir.
●
●
●
26
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
7.
Göstergeler
7.1
Gösterge lambaları
Göstergeler
Yerel kontroldeki 3 gösterge lambasının rengi ve sinyallerin atanması siparişe bağlıdır.
Resim 25:
[1]
[2]
[3]
Ortak hata sinyali
●
●
●
7.2
yanıyor (yeşil): AÇIK son konuma erişildi
yanıyor (kırmızı): Ortak hata sinyali
yanıyor (sarı): KAPALI son konuma erişildi
Ortak arıza sinyali (kırmızı gösterge lambası) aşağıdaki durumlarda yanıyor (standart
bağlantı):
●
Çalışma göstergesi
Gösterge lambaları yerel kontrol (standart sinyal)
Tork hatası: Ayarlanan tork değeri bir son konuma erişilmeden aşıldı. (Bu sinyal
kontrol ünitesindeki bir anahtar üzerinden açılıp kapatılabilir)
Termik hata: Motor koruması devreye girdi, yani motorda aşırı ısınma.
Faz hatası: Bir faz kesildi (sadece trifaze motorlarda).
Termistör tetikleme aleti testi: kontrol ediliyor
Aktüatörde bir yanar söner anahtar varsa (şalt şeması tanımı: S5) gösterge lambaları
[1] ve [3] çalışma göstergesi olarak kullanılabilir. Çalışma göstergesi işlevi kontrol
ünitesindeki bir anahtarla açılıp kapatılabilir. Çalışma göstergesi aktif ise, aktüatör
çalıştığında ilgili gösterge lambası yanıp söner.
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
— Opsiyon —
Mekanik konum göstergesi:
●
●
●
sürekli olarak vananın konumunu gösterir
Gösterge diski AÇIK ve KAPALI pozisyonları arasında 180° ila 230° civarında
döner.)
aktüatörün çalışıp çalışmadığını gösterir (çalışma göstergesi)
son konumlara erişildiğini gösterir (gösterge işareti üzerinden [3])
27
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Göstergeler
Resim 26:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
28
Mekanik pozisyon göstergesi
Kapak
Gösterge diski
Gösterge işareti
AÇIK pozisyonu sembolü
KAPALI pozisyonu sembolü
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
8.
Sinyaller
8.1
Sinyal röleleri üzerinden geribildirimler (dijital)
Sinyaller
Çıkış kontakları üzerinden aktüatörün veya kontrol ünitesinin çalışma durumları dijital
sinyaller halinde bildirilebilir.
Sinyallerin atanması siparişe göre tespit edilir. Örnek:
Röle kontağı açık = KAPALI son konumuna erişilmedi
Röle kontağı kapalı = KAPALI son konumuna erişildi
Ortak hata sinyali
Anahtarlar: 1 NC ve 1 NO (Standart)
Kablo donanım şemasındaki dizayn: K9
Ortak arıza sinyali aşağıdaki durumlarda yanar (standart bağlantı):
Tork hatası: Ayarlanan tork değeri bir son konuma erişilmeden aşıldı. (Bu sinyal
kontrol ünitesindeki bir anahtar üzerinden açılıp kapatılabilir)
Termik hata: Motor koruması devreye girdi, yani motorda aşırı ısınma.
Faz hatası: Bir faz kesildi (sadece trifaze motorlarda).
Termistör tetikleme aleti testi: kontrol ediliyor
Anahtar: 1 NC (standart)
●
●
●
●
4 sinyal rölesi:
Kablo donanım şemasındaki dizayn: K5, K6, K7, K8
Standart kontaklar:
●
●
●
●
8.2
K5: Seçici anahtar Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) üzerinde.
K6: Seçici anahtar Lokal kontroller (LOKAL) üzerinde.
K7: AÇIK son konuma erişildi
K8: KAPALI son konuma erişildi
Geri besleme sinyalleri (analog)
— (Opsiyon) —
Aktüatör bir pozisyon transmitteri ile donatılmışsa (potansiyometre veya RWG),
analog bir pozisyon geri besleme sinyali mevcuttur.
Vananın pozisyonu
Sinyal: E2 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn: E2 (gerçek değer)
29
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma (temel ayarlar)
9.
Devreye alma (temel ayarlar)
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
Bilgi: Seçici anahtar bir şebeke anahtarı değildir. Anahtarın 0 (KAPALI)
konumunda aktüatöre kumanda edilemez. Kontrol ünitesinin besleme gerilimi
kesilmez.
9.1
2.
Güç kaynağını açın.
Bilgi: Sıcaklık –20 °C'nin altında ise, ön ısıtma süresine dikkat edin.
3.
Temel ayarları yapın.
Düşük sıcaklık tiplerinde ön ısınma süresi
Düşük sıcaklık tiplerinde kontrol ünitesi için bir ön ısınma süresi gerekli olduğuna
dikkat ediniz.
Bu ön ısınma süresi aktüatörün ve kontrol ünitesinin gerilimsiz olduğu ve ortam
sıcaklığına kadar soğudukları durum için geçerlidir. Bu koşullar altında gerilim
beslemesi bağlandıktan sonra, devreye almadan önce aşağıdaki ön ısınma sürelerinin
beklenmesi gerekir:
-50 °C'de = 60 dak.
-60 °C'de = 80 dak.
Resim 28:
[t]
[ϑ]
9.2
Ön ısınma süresi çizimi
Dakika olarak ön ısınma süresi
Ortam sıcaklığı °C
Anahtar bölmesinin açılması
Aşağıdaki ayarlar (opsiyonlar) için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir.
30
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
9.3
Devreye alma (temel ayarlar)
1.
Anahtar bölmesindeki vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
2.
Eğer varsa, gösterge diskini [3] çıkartın:
Gösterge diskini [3] çatal anahtar (manivela olarak) ile çıkartın.
Bilgi: Boyaya hasar vermemek için, çatal anahtarın altına yumuşak bir şey,
örn. bez, yerleştirin.
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Burada ayarlanmış olan kapatma torku değerine erişildiğinde, tork anahtarlarına
basılır (vanada aşırı yüklenme koruması).
Bilgi
Tork anahtarlanması manuel çalıştırmada da tetiklenebilir.
Kapatma tork değeri çok yüksek ayarlandığında, vanada hasar oluşabilir!
→ Kapatma torku vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Resim 31:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
Tork ölçme başları
KAPALI yönünde tork için siyah ölçme başı
AÇIK yönünde tork için beyaz ölçme başı
Ayar vidaları
Kadranlar
İbre diskindeki her iki ayar vidasını [3] gevşetin.
31
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma (temel ayarlar)
2.
3.
Kadranı [4] döndürerek gerekli tork değerini ayarlayın (1 da Nm = 10 Nm).
Her iki ayar vidasını [3] tekrar sıkın.
Bilgi: Maksimum sıkma momenti: 0,3 – 0,4 Nm
➥ Tork anahtarlaması ayarlanmış olur.
Örnek: Yukarıdaki resimdeki ayarlar:
●
●
9.4
3,5 da Nm = 35 Nm KAPALI yönünde
4,5 da Nm = 45 Nm AÇIK yönünde
Limit Anahtar Ayarı
Limit anahtar ayar yolunu tespit eder. Ayarlanmış olan konuma erişildiğinde
anahtarlara basılır.
Resim 32:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.4.1
5.
6.
➥
7.
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana kapanana kadar saat yönünde döndürün.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
Ayar milini [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
KAPALI son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
1.
2.
3.
32
siyah alan:
ayar mili: KAPALI son konumu
İbre: KAPALI son konumu
Nokta: KAPALI son konumu ayarlandı
beyaz alan:
ayar mili: AÇIK son konumu
İbre: AÇIK son konumu
Nokta: AÇIK son konumu ayarlandı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
1.
2.
3.
4.
9.4.2
Limit anahtarlama için ayar elemanları
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana açılana kadar saatin tersi yönünde döndürün.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
4.
5.
6.
➥
7.
9.5
Devreye alma (temel ayarlar)
Ayar milini [4] (Resim) bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün, ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle
her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
AÇIK son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Ara konumların ayarlanması
— Opsiyon —
DUO limit anahtarlamada iki ara konum anahtarı mevcuttur. Her hareket yönü için
bir ara konum ayarlanabilir.
Resim 33:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bilgi
9.5.1
Limit anahtarlama için ayar elemanları
siyah alan:
ayar mili: KAPALI yönü
İbre: KAPALI yönü
Nokta: KAPALI ara konumu ayarlanır
beyaz alan:
ayar mili: AÇIK çalışma yönü
İbre: AÇIK çalışma yönü
Nokta: AÇIK ara konumu ayarlanır
Ara konum şalterleri 177 turdan (1 – 500 dev/strok için kontrol ünitesi) veya 1 769
turdan (1 – 5 000 dev/strok için kontrol ünitesi) kontağı yeniden serbest bırakır.
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
1.
2.
Vanayı KAPALI yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Vanayı yeniden geriye döndürün ve ara konumu
tekrar KAPALI yönüne ayarlayın.
Bilgi: Ara konumu daha sonra elektrikle işletmede olduğu gibi daima aynı yönde
ayarlayın.
3.
Ayar milini [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
4.
5.
➥
6.
KAPALI hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
33
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma (temel ayarlar)
9.5.2
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
1.
2.
3.
4.
5.
➥
6.
9.6
Vanayı AÇIK yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Çok fazla döndürüldü ise, vanayı tekrar geriye
döndürün ve yeniden AÇIK yönünde hareket ettirin (daha sonra elektrikle
çalıştırmada olduğu gibi ara konuma daima aynı yönde hareket edin).
Ayar milini [4] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
AÇIK hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Test amaçlı çalıştırma
Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.
9.6.1
Dönme yönünün kontrolü
Dönme yönü yanlış olursa, vanada hasar oluşur!
→ Dönme yönü yanlışsa, derhal durdurun (STOP düğmesine basın).
→ Nedenini giderin, örneğin duvar bağlantısı kablo demeti faz sırasını düzeltin.
→ Test amaçlı çalıştırmayı tekrarlayın.
1.
2.
Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
3.
Aktüatörü KAPALI yönüne getirin ve dönme yönüne dikkat edin:
Gösterge diski ile: Adım 4
Gösterge diski yok: Adım 5 (içi boş mil)
→ Son konuma erişmeden kapatın.
Gösterge diski ile:
4.
→
34
Dönme yönüne dikkat edin.
➥ Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve gösterge diski saatin
tersi yönde dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
5.
Gösterge diski yok:
→
➥
Dişli kovanlarını [1] ve contayı [2] veya koruyucu boru kapağını [4] sökün
ve içi boş milin [3] veya milin [5] dönme yönünü izleyin.
Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve içi boş mil ya da mil saat yönünde
dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Resim 36:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.6.2
9.6.3
Devreye alma (temel ayarlar)
içi boş mil/mil
Dişli kovanlar
Conta
İçi boş mil
Mil koruyucu boru için koruma klapesi
Mil
Milin koruyucu borusu
Limit Anahtarlamanın Kontrolü
1.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
2.
AÇIK - DUR - KAPALI basma tuşu ile aktüatörü çalıştırın.
➥
-
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur (standart sinyal):
➥
3.
4.
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda yanlıştır:
KAPALI son konumda sarı sinyal lambası yandığında
AÇIK son konumda yeşil sinyal lambası yandığında
çalıştırma sonrası karşı yöndeki sinyal lambaları tekrar söndüğünde
Aktüatör son konuma erişmeden durduğunda
kırmızı sinyal lambası yandığında (tork hatası)
Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.
Son konumlar doğru ayarlandığında, fakat herhangi bir opsiyon (örn. potansiyometre, pozisyon transmitteri) yoksa: Anahtar bölmesini kapatın.
Termistör tetikleme aygıtı (opsiyon) testi
1.
Seçici anahtarı Test konumuna (silici) döndürün.
➥
Doğru çalıştığında motor korumasının devreye girdiği lokal kontroldeki ortak
arıza sinyalinde bulunan kırmızı sinyal lambası ile gösterilir.
35
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma (temel ayarlar)
9.7
2.
Seçici anahtarı Reset konumuna döndürün.
➥
3.
Doğru çalıştığında arıza mesajı geri alınır.
Bir arıza yoksa: Kabloları ve seçici anahtarı AUMA servisine kontrol ettirin.
Potansiyometrenin ayarlanması
— Opsiyon —
Potansiyometre vananın pozisyonunu tespit etmek için yol pikapı olarak kullanılır.
Bilgi
Bu ayar sadece, potansiyometre doğrudan müşteriye ait XK bağlantısına bağlandığında gereklidir (kablo donanım şemasına bakınız).
Bilgi
Redüksiyon dişli oranlarının kademeli olmasından dolayı, tüm direnç aralığı/strok
değeri her zaman kullanılamaz. Bu nedenle harici bir ayar olanağı (ayar potansiyometresi) mevcut olmalıdır.
Resim 40:
[1]
9.8
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre
1.
2.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
➥
KAPALI son konumu % 0’a
➥
3.
4.
AÇIK son konumu % 100’e eşittir
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Sıfır noktasının "0" ayarı harici ayar potansiyometresi (uzaktan izleme) ile
yapılmalıdır.
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
— Opsiyon —
Elektronik pozisyon transmitteri RWG vananın konumunu tespit etmek için kullanılır.
Potansiyometre tarafından tespit edilen gerçek pozisyon değerinden 0 – 20 mA veya
4 – 20 mA'lık bir akım sinyali oluşturur.
Tablo 5:
RWG 4020 için teknik bilgiler
Kablolama
BAĞLANTI ŞEMASI
NUMARASI
Çıkış akımı
36
KMS
3/4-telli sistem
TP_ _4/ _ _ _
IA
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Güç kaynağı
UV
24 V DC, ± % 15 süzülmüş
maks. nominal akım
Maks. yük
I
RB
24 mA, 20 mA çıkış akımında
600 Ω
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Resim 41:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bilgi
9.9
Devreye alma (temel ayarlar)
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre (yol pikabı)
Potansiyometre min. (0/4 mA)
Potansiyometre maks. (20 mA)
Ölçüm noktası (+)0/4 – 20 mA
Ölçüm noktası (-)0/4 – 20 mA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
Elektronik pozisyon transmitterine gerilim verin.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
0 - 20 mA için ampermetreyi ölçme noktalarına [4 ve 5] bağlayın.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Potansiyometreyi [2] çıkış akımı yükselene kadar sağa doğru döndürün.
Potansiyometreyi [2] aşağıdaki değerlere erişilene kadar geriye döndürün:
0 – 20 mA'da yakl. 0,1 mA
4 – 20 mA'da yakl. 4,1 mA
➥
8.
9.
10.
Böylece sinyalin ölü noktanın (0 noktası) üzerinde kalması sağlanır.
Vanayı AÇIK son konumuna getirin.
Potansiyometrede [3] 20 mA limit değerini ayarlayın.
KAPALI son konumuna yeniden yaklaşın ve minimum değeri (0,1 mA veya 4,1
mA) kontrol edin. Gerekli ise, değeri düzeltin.
Maksimum değere erişilemezse, redüksiyon dişlisi seçimi kontrol edilmelidir. (Mümkün
olan maks. devir/strok sayısı, tahrik ünitesinin siparişe özel teknik bilgi föylerinden
alınabilir.
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
— Opsiyon —
1.
2.
3.
4.
Gösterge diskini mile takın.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Alt gösterge diskini,
(KAPALI) sembolü, kapak üzerindeki
ile çakışana kadar döndürün.
gösterge işareti
Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
37
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma (temel ayarlar)
5.
Alt gösterge diskini tutun ve üzerinde (AÇIK) sembolü olan üst diski, kapaktaki gösterge işareti ile çakışana kadar döndürün.
6.
7.
Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Ayarın kontrolü:
(KAPALI) sembolü kapaktaki
7.1 Ayarı tekrarlayın.
gösterge işareti ile çakışmıyorsa:
7.2 Seçilen redüksiyon dişlisinin kontrol edilmesi gerekebilir.
9.10
Anahtar bölmesinin kapatılması
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
38
1.
2.
3.
Kapağın ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
4.
5.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin.
Cıvataları [2] çapraz sırada ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
10.
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Kontrol ünitesi fabrikada siparişe uygun olarak ayarlanır. Bu ayarda sadece, cihaz
sipariş edildiği uygulamadan başka bir uygulamada kullanılacak ise, mümkündür.
İçinde pozisyoner (opsiyon) varsa, ayarın sonradan değiştirilmesi gerekebilir.
Bu işletme kılavuzunda tanımlanan ayarlar:
●
●
●
●
●
10.1
Kapanma tipinin (tork veya limit anahtarlamalı) ayarı
Kademeli işletme veya otomatik kilitleme ayarı
Çalışma göstergesinin (yanma sönme sinyali) açılması/kapatılması (opsiyon)
Ortak hata sinyalindeki tork hatasının açılması/kapatılması
Pozisyoner ayarı (opsiyon)
Kontrol ünitesinin açılması
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
Elektrostatik Deşarj (ESD)!
Elektronik aksamlarda hasar riski..
→ Cihazları kullanan insanları ve kullanılan cihazları topraklayın.
→ Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
10.2
Durma türü ayarı
Ayar yanlış olursa, vanada hasar oluşur!
→ Durma türü vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Durma türü mantık devre kartında bulunan iki sürgü anahtar üzerinden ayarlanır.
Limit ayarı ile durdurma
Tork Ayarı ile durdurma
Limit anahtarlamalı durdurma, aktüatörün istenen durdurma noktalarında durabileceği
şekilde ayarlanmalıdır. Tork anahtarlama vananın aşırı yük korunması olarak görev
yapar.
Tork anahtarlamalı durdurma istenen durdurma torkuna ayarlanır. Bu durdurma torku
değerine erişildiğinde, aktüatör durur.
39
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Limit anahtarlama sinyal vermek için kullanılır ve durdurma torkuna erişilmeden çok
kısa bir süre önce devreye girecek şekilde ayarlanmış olmalıdır. Ayarlanmadığında,
lokal kontrol yerindeki sinyal lambası veya alarm kontağı K9 (ortak hata sinyali)
üzerinde bir hata mesajı verilir.
→ Durma türünü [S1] ve [S3] sürgü anahtarlarla ayarlayın.
Resim 46:
[S1]
[S3]
[1]
[2]
10.3
Mantık devre kartı üzerindeki sürgü anahtarlar
KAPALI son durumu sürgü anahtarı
AÇIK son durumu sürgü anahtarı
Pozisyon [1] = limit anahtarlamalı durdurma
Pozisyon [2] = tork anahtarlamalı durdurma
Kademeli işletme veya otomatik kilitleme ayarı
Çalışma göstergesi mantık devre kartına bulunan bir DIP anahtar ile kademeli işletme
veya kilitlemeli olarak ayarlanır.
Basmalı çalıştırma
Kendinden kilitlemeli
Aktüatör AÇ veya KAPAT yönlerinde sadece, çalıştırma komutunun mevcut olduğu
sürece çalışır. Çalıştırma komutu geri alındığında, aktüatör durur.
Bir ayar komutu verildiğinde, komut geri alınsa dahi (kilitleme), aktüatör AÇIK ve
KAPALI konumuna hareket etmeye devam eder. Aktüatör ya DUR komutu ile
durdurulur ya da son konuma veya ara konuma eriştiğinde durur.
→ Kademeli veya kilitlemeli işletmeyi DIP anahtar [S2] ile ayarlayın.
Resim 47:
[S2]
1
2
3
4
40
Mantık devre kartındaki DIP anahtar
6'lı DIP, anahtar 1 - 4:
Uzaktan KAPAT komutları için
Uzaktan AÇ komutları için
Lokal buton üzerinden KAPAT komutları için
Lokal buton üzerinden AÇ komutları için
➥
Anahtar basılı (ON konumu): Kendinden kilitlemeli
➥
Anahtar yukarıda (OFF konumu): Kademeli işletme
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Bilgi
10.4
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Kontrol ünitesinde bir pozisyoner varsa, Anahtar 1 ve 2 (uzaktan komutlar) KAPALI
konumunda olmalıdır (kademeli işletme).
Çalışma göstergesinin (yanıp sönen sinyal) açılması/kapatılması
— (İsteğe bağlı) —
Aktüatörde bir yanar söner anahtar varsa (şalt şeması tanımı: S5) lokal kontroldeki
sinyal lambaları (AÇIK/KAPALI) çalışma göstergesi olarak kullanılabilir. Çalışma
göstergesi aktif ise, aktüatör çalıştığında ilgili sinyal lambası yanıp söner.
Çalışma göstergesi mantık devre kartında bulunan bir DIP anahtar ile açılır ve
kapatılır.
→ Çalışma göstergesini (yanıp sönen) DIP anahtar [S2] ile ayarlayın.
Resim 48:
[S2]
10.5
Mantık devre kartındaki DIP anahtar
6'lı DIP, anahtar 5
➥
Anahtar 5 basılı (ON konumu): Çalışma göstergesi kapalı
➥
Anahtar 5 yukarıda (OFF konumu): Çalışma göstergesi aktif
Ortak hata sinyalindeki tork hatasının açılması/kapatılması
Tork hatası sinyali mantık devre kartına bulunan bir DIP anahtar ile açılır ve kapatılır.
→ Sinyali DIP anahtar [S2] üzerinden açın ve kapatın.
Resim 49:
[S2]
10.6
Mantık devre kartındaki DIP anahtar
6'lı DIP, anahtar 6
➥
Anahtar 6 basılı (ON konumu): Ortak hata sinyalindeki tork hatası sinyali etkinleşir
➥
Anahtar 6 yukarıda (OFF konumu): Ortak hata sinyalindeki tork hatası sinyali
kapatılır
Pozisyoner
— (Opsiyon) —
41
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma – Kontrol Ayarları
→ Pozisyoner ayarı yapmadan önce, limit ve tork anahtarlama ile potansiyometre
ya da elektronik pozisyoner ayarlanmalıdır.
10.6.1
Nominal ve gerçek değerler için giriş aralığı (sinyal tipi)
Nominal değer E1 ile gerçek değer E2 giriş aralığı (sinyal türü) fabrikada ayarlanmıştır
ve bir etiketle pozisyoner kapak levhasına işaretlenmiştir.
Sinyal türü parçalı aralıklı versiyonunda ve E1 ≠ 0/4 – 20 mA nominal değerli
versiyonunda değiştirilebilir. Bu tiplerde pozisyoner kartında ayrıca bir anahtar bulunur.
Resim 50:
Pozisyoner kartına ekstra bir anahtar bulunan tipinde
[5]
Ayarlanmış olan giriş aralığını gösteren etiket
[S1-7] 5'li DIP anahtarla yapılabilecek ayarlar
DIP1 Gerçek değer E2 (akım veya gerilim sinyali)
DIP3 Nominal değer E1 (akım veya gerilim sinyali)
DIP5 Nominal değer E1 (çift sinyal aralığı, örn. Parça Aralığı)
Tablo 6:
Nominal değer E1 giriş aralığının ayarlanması
Nominal değer E1
[S1–7]
DIP 3 ve 5
0/4 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
Tablo 7:
Gerçek değer E2 giriş aralığının ayarlanması
Gerçek değer E2
[S1–7]
DIP 1
0/4 – 20 mA1)
0 – 5 V2) hassas potansiyometreden dahili geribildirimde
1)
2)
Bilgi
10.6.2
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'den dahili geribildirimde
5 kΩ
Ayar değiştirildiğinde, ayarlanmış olan sinyal tipini belirten yeni bir etiket [5] takılmalıdır. Ayrıca aktüatör kontrol ünitesi etiketindeki bağlantı şeması da değişir
Sinyal kaybı durumundaki davranış (aktüatörün tepkisi)
E1 nominal değeri veya E2 gerçek değer sinyali kaybında, aktüatörün nasıl yanıt
vereceği [S2-7] anahtarı üzerinden programlanabilir. Tam bir seçim olanağı ise
sadece 4 – 20 mA sinyallerde mümkündür.
Aşağıdaki yanıtlar mümkündür:
42
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Fail as is:
Aktüatör hemen durur ve bu konumda kalır.
Fail close:
Aktüatör vanayı KAPALI son konuma getirir.
Fail open:
Aktüatör vanayı AÇIK son konuma getirir.
Resim 51:
Pozisyoner devre kartındaki DIP anahtar [S2-7]
DIP1 = ON, E2 gerçek değeri denetlenir
DIP2 = ON, E1 nominal değeri denetlenir
Tablo 8:
Önerilen ayarlar
Sinyal kaybında davranış
E1 ve/ veya E2
Fail as is
Sinyal türü
Nominal değer
E1
4 – 20 mA
[S2–7]
Gerçek değer E2 DIP 1 2 3 4
4 – 20 mA
Fail close
Fail open
Tablo 9:
Diğer olası ayarlar
Sinyal kaybında davranış
Sinyal türü1)
E1
E2
Gerçek değer E2 DIP 1 2 3 4
Fail as is
Fail open
Nominal değer
E1
4 – 20 mA
Fail close
Fail open
4 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
0 – 10 V
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
Fail close
Fail as is
Fail open
1)
[S2–7]
0–5V
4 – 20 mA
E1 ya da E2 sinyal kaybı olmadan da 0 mA olabileceği için, 0 – 20 mA, 0 – 5 V veya 0 – 10 V'de
sinyal kaybı yanlış yorumlanabilir (KAPALI son konum = 0 mA ya da 0 V).
43
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma – Kontrol Ayarları
10.6.3
Son konumlarda yapılan ayarlar
Burada açıklanan ayar standart tip pozisyoner için geçerlidir, yani istenen maksimum
değer E1 (20 mA) AÇIK yönünde çalışmayı sağlar, minimum istenen değer (0/4 mA)
KAPALI son konuma çalışmayı sağlar.
Resim 52:
Pozisyoner devre kartı
[MP1] E2 gerçek değeri için ölçme noktası (–)
[MP2] E2 gerçek değeri için ölçme noktası (+)
[MP3] İstenen değer E1 için ölçme noktası (+)
[MP4] İstenen değer E1 için ölçme noktası (-)
[5]
Sinyal değeri etiketi
[V10] kırmızı LED: E1/E2 <4 mA
KAPALI son konumu
1.
2.
3.
4.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Alt istenen değer E1'i müşteri bağlantısına XK (klemens 2/3) verin. İstenen alt
değer (0 V, 0 mA veya 4 mA) etiket [5] üzerinde belirtilmiştir.
Kırmızı LED [V10] E1/E2 <4 mA yandığında:
4.1 İstenen değer E1'in polaritesini kontrol edin.
4.2 Müşteriye ait XK bağlantısına (klemens 23/24) harici bir yük bağlı olup
olamadığını kontrol edin (maks. yük RB dikkate alınmalıdır), veya
44
5.
4.3 müşteri bağlantısı XK'ya (klemens 23/24) köprü bağlayın.
İstenen değer E1'i ölçün: Bunun için 0 – 5 V ölçme cihazını [MP3/MP4] ölçme
noktalarına bağlayın.
➥
İstenen E1 değeri 0 V veya 0 mA için voltmetre 0 V gösterir.
➥
6.
7.
Voltmetre E1 nominal değeri 4 mA için 1 V gösterir.
➥
Voltmetre E2 gerçek değeri 0 mA için 0 V gösterir.
➥
8.
Voltmetre E2 gerçek değeri 4 mA için 1 V gösterir.
Eğer ölçülen değer doğru değilse: E1 istenen değer girişini düzeltin.
E2 istenen değerini ölçün: Bunun için 0 – 5 V ölçme cihazını [MP1/MP2] ölçme
noktalarına bağlayın.
Eğer ölçülen değer doğru değilse: Potansiyometreyi ya da elektronik transmitteri yeniden ayarlayın ve ayarı 1. adımdan itibaren tekrarlayın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
9.
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Pozisyoneri potansiyometre ile 0 [P3] olarak ayarlayın.
9.1 Her iki LED de kapalı ise, veya yeşil LED [V28] yanıyorsa: Potansiyometreyi
0 [P3], sarı LED [V27] yanana kadar hafifçe saat yönünde döndürün.
9.2 Sarı LED [V27] yanarsa: Potansiyometreyi 0 [P3], sarı LED [V27] önce
sönene kadar saatin tersi yönde döndürün. Daha sonra da potansiyometreyi
0 [P3], sarı LED [V27] tekrar yanana kadar hafifçe saat yönünde geri
döndürün.
Resim 53: Pozisyoner devre kartı
[P3]
[P4]
[V27]
[V28]
➥
AÇIK son konumu
Potansiyometre 0
Potansiyometre maks
sarı LED: KAPALI son konuma erişildi
yeşil LED: AÇIK son konuma erişildi
KAPALI son konumuna erişildiğinde, sarı LED [V27] kapalıdan açığa atladığında,
ayar doğru demektir.
10. Vanayı AÇIK son konumuna hareket ettirin.
11. E2 gerçek değerini ölçün (ölçme noktaları [MP1/MP2]):
➥ Voltmetre E2 gerçek değeri 20 mA için 5 V gösterir.
12. Eğer ölçülen değer doğru değilse: Potansiyometreyi ya da elektronik transmitteri yeniden ayarlayın ve ayarı 1. adımdan itibaren tekrarlayın.
13. Maksimum E1 istenen değerini ayarlayın (5 V veya 20 mA, etikete [5] bakın).
14. E1 istenen değerini ölçün (ölçme noktaları [MP3/MP4]):
➥ İstenen E1 değeri 5 V veya 20 mA için voltmetre 5 V gösterir.
15. Eğer ölçülen değer doğru değilse: E1 istenen değer girişini kontrol edin.
16. Pozisyoneri potansiyometre ile maks [P4] olarak ayarlayın.
16.1 Her iki LED de kapalı ise, veya sarı LED [V27] yanıyorsa: Potansiyometreyi
maks [P4], yeşil LED [V28] yanana kadar hafifçe saatin tersi yönde döndürün.
16.2 Yeşil LED [V28] yanarsa: Potansiyometreyi maks [P4], yeşil LED [V28]
önce sönene kadar saatin tersi yönde döndürün. Daha sonra da potansiyometreyi 0 [P3], yeşil LED [V28] tekrar yanana kadar hafifçe saat yönünde
geri döndürün.
➥ AÇIK son konumuna erişildiğinde, yeşil LED [V28] kapalıdan açığa
atladığında, ayar doğru demektir.
10.6.4
Hassasiyet ayarı
Çok fazla kalkış sayısı vanada ve aktüatörde hasara sebep olur (hassasiyet)!
→ Ölü bölgeyi işlemin izin verdiği kadar yüksek bir değere ayarlayın.
→ Aktüatörün maksimum kalkış sayısına dikkat edin (modülasyonlu aktüatörün
teknik bilgi föylerine bakın).
45
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Devreye alma – Kontrol Ayarları
Ölü bölge
Açma ve kapatma noktaları arasındaki mesafe ölü nokta ile tanımlanır. ölü bölge ne
kadar küçük olursa, pozisyonerin hassasiyeti de o kadar büyük olur.
Standart değer: 2,5 %
Ayar aralığı: % 0,5 - % 2,5 (istenen maksimum değer E1'den)
Ölü zaman
Ölü zaman ile önceden ayarlanmış bir süre içerisinde (0,5 - 10 saniye) yeni bir nominal
pozisyona sürüş gerçekleştirilmesini önler. Ölü zaman için yeterli büyüklükte bir değer
ayarlandığında, kakış sıklığı azaltılabilir.
Resim 54:
Hassasiyet ayarı
[P7] Potansiyometre sens (hassas ayar)
[P9] Potansiyometre Δ E (ölü bölge)
[P10] Potansiyometre t-off (ölü süre)
Ölü bölge ayarı
1.
2.
3.
Seçici anahtarı Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) konumuna getirin.
İstenen değer E1'i müşteri bağlantısına XK (klemens 2/3) verin.
Potansiyometre Δ E [P9] ile ölü bölgeyi ayarlayın:
→
Ölü bölgenin azaltılması (hassasiyetin artırılması): Potansiyometreyi
saatin tersi yönde çevirin.
→
Ölü bölgenin büyültülmesi (hassasiyetin azaltılması): Potansiyometreyi
saat yönünde çevirin.
Bilgi: Hassas ayar sadece <16 dev/dak çıkış hızlarında anlamlıdır. Alternatif
akım motorlarında hassas ayar yapmak mümkün değildir.
4.
Ölü bölgeyi % 0,25 kadar daha azaltmak (hassasiyeti yükseltmek) için: Potansiyometreyi sens [P7] saatin tersi yönde döndürün.
Potansiyometre t-off [P10] ile ölü zamanı ayarlayın:
Ölü zamanın kısaltılması: Potansiyometreyi t-off [P10] saatin tersi
→
yönde çevirin.
→
Ölü sürenin uzatılması. Potansiyometreyi t-off [P10] saat yönünde çevirin.
Hassas ayar
Ölü zamanın ayarlanması
10.7
5.
ACİL DURUM komutu (ACİL- AÇIK/ACİL- KAPALI)
— (Opsiyon) —
ACİL girişi (devre şemasına bakın) kumanda gerilimine normalde kapalı (NC) kontak
üzerinden bağlanmalıdır (durma akımı prensibi). Bir ACİL komutunda (sinyalin ger
alınması = NC basılı) aktüatör verilen son konuma hareket eder:
ACİL- KAPALI girişi: Aktüatör KAPALI son konuma doğru hareket eder.
ACİL- AÇIK girişi: Aktüatör AÇIK son konuma doğru hareket eder.
ACİL çalışma komutu her üç seçici anahtar konumu (LOKAL, KAPALI, UZAKTAN)
için de geçerlidir.
●
●
Aktüatör açıldığında derhal hareket edebilir!
Yaralanma veya vanada hasar oluşma tehlikesi mevcuttur.
→ Çalıştırırken ACİL DURUM sinyalinin mevcut olmasına dikkat edin.
→ Aktüatör yanlışlıkla hareket ederse: derhal DUR butonuna basın.
46
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
ACİL komutunun iptal
edilmesi
Resim 55:
[B1]
[B2]
1.
2.
10.8
Devreye alma – Kontrol Ayarları
ACİL AÇIK VE ACİL KAPALI opsiyonlarında arayüz devre kartı
Köprü var: ACİL DURUM - KAPALI
Köprü var: ACİL DURUM - AÇIK
Kapak devre kartını çıkartın.
[B1] veya [B2] köprüsünü ayırın.
Kontrol ünitesinin kapatılması
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
1.
2.
3.
Kapağın ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
4.
5.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin.
Cıvataları [2] çapraz sırada ve eşit miktarlarda sıkın.
47
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Arıza giderme
11.
Arıza giderme
11.1
Devreye alma sırasındaki hatalar
Tablo 10:
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata tanımı
Mekanik pozisyon göstergesi
ayarlanamıyor.
Son konum hatası
Aktüatör limit anahtarın doğru
çalışmasına rağmen dayanağa
kadar hareket ediyor.
Olası nedenleri
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/strokuna uygun değil.
Limit anahtarlama ayarlanırken aşma değeri
dikkate alınmadı.
Aşmaya aktüatörün ve vananın atalet momenti ile kontrol ünitesinin kapanma gecikmesi
sebep olur.
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/strokuna uygun değil.
Pozisyon transmitteri RWG
Ölçüm aralığı 4 – 20 mA veya
maksimum değer 20 mA ayarlanamıyor.
Limit ve/veya tork anahtarları
Anahtar arızalı veya ayarı yanlış.
çalışmıyor.
Anahtarların kontrolü
Giderilmesi
Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma
ile durma arasında geçen mesafe.
Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve aşma değerini göz önünde bulundurun (el
çarkını aşma değeri kadar geriye döndürün).
Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Ayarları kontrol edin, gerektiğinde yeniden
ayarlayın.
→ Anahtarları kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.
Anahtarlar kırmızı test düğmeleri [1] ve [2] ile elle çalıştırılabilir:
1.
Test düğmesini [1] DSR ok yönünde döndürün: KAPALI tork anahtarı devreye
girer
Lokal kontrollerdeki kırmızı sinyal lambası (arıza) yanar.
2. Arızayı (sinyal lambası) aksi yönde hareket ettirerek resetlemek için AÇIK butonuna basın.
3. Test düğmesini [2] DÖL ok yönünde döndürün: AÇIK tork anahtarı devreye girer.
4. Arızayı (sinyal lambası) aksi yönde hareket ettirerek resetlemek için KAPALI
butonuna basın.
Aktüatörde bir DUO limit anahtar (opsiyon) varsa, tork anahtarları ile aynı zamanda
ara konum anahtarları WDR ve WDL de çalıştır.
1.
2.
Test düğmesini [1] WSR ok yönünde döndürün: KAPALI limit anahtarı devreye
girer
Test düğmesini [2] WÖL ok yönünde döndürün: AÇIK limit anahtarı devreye
girer
11.2
Sigortalar
11.2.1
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Sigortalara erişmek için lokal kontrol yerinin kapağı açılmalıdır.
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
48
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Resim 58:
[1]
[2]
[3]
F1/F2
Arıza giderme
Sigortalara erişim
Lokal kontrol
Sinyal ve kontrol devre kartı
Güç kaynağı
Güç kaynağı üzerindeki ana sigortalar
G-sigortalar
Boyut
Ters çevirme kontaktörü
Güç kaynağı ≤ 500 V
Ters çevirme kontaktörü
Besleme gerilimi > 500 V
Motor gücü 1,5 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 3,0 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 5,5 kW'ye kadar için tristörler
F3
2 A FF; 690 V
K002.665
16 A FF; 500 V
30 A FF; 500 V
1 A T; 500 V
K001.185
K006.965
K002.277
F3
5 x 20 mm
500 mA T; 250 V
500 mA T; 250 V
AUMA Parça-No.
K002.277
K001.183
K001.183
Dahili 24 V AC beslemesi (115 V AC):
●
●
●
Isıtıcı anahtar bölmesi, ters çevirme kontaktörü
Termistör tetikleme aleti
115 V AC'de, AÇIK - DUR - KAPALI kontrol girişleri için de
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
Bilgi
AUMA Parça-No.
Dahili 24 V DC beslemesi
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F4
F1/F2
6,3 x 32 mm
1 A T; 500 V
F4
5 x 20 mm
1,0 A T; 250 V
1,6 A T; 250 V
0,4 A T; 250 V
AUMA Parça-No.
K004.831
K003.131
K003.021
Sigortalar daima aynı tipte ve aynı değerde sigortalarla değiştirilmelidir.
Sigorta değiştirdikten sonra lokal kontrolün kapağını tekrar yerine vidalayın.
Kablolar büküldüğünde veya sıkıştığında hasar görebilir!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Lokal kontrolleri maks. 180° döndürün.
→ Kabloların sıkışmaması için, lokal kontrolleri itina ile monte edin.
49
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Arıza giderme
11.2.2
Motor koruması (termik denetim)
Aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek sıcaklıklara karşı korunmak için, motor
sargısında bir PTC-termistör veya termik şalter bulunur. Maksimum sargı sıcaklığına
erişildiğinde, motor koruması devreye girer.
Aktüatör durur ve lokal kontrol üzerindeki kırmızı sinyal lambası yanar.
Çalışmaya devam etmeden önce motorun soğuması gerekmektedir.
Termik şalterli tip (standart)
Motor soğuduktan sonra (kırmızı sinyal lambası söner), aktüatör yeniden kontrol
edilebilir.
Kontrol ünitesinde ek bir termik aşırı akım rölesi ve termik şalter bulunan tipi
(opsiyon)
Çalışmaya devam etmeden önce, hata sinyali (kırmızı sinyal lambası) resetlenmelidir.
Hata sinyali, aktüatör kontrol ünitesine monte edilmiş aşırı akım rölesi üzerinden
resetlenir. Bunun için kontrol ünitesinin kapağı açılmalı ve röleye basılmalıdır. Röle
kontaktör üzerindedir.
PTC termistörlü tip (opsiyon)
Çalışmaya devam etmeden önce, hata sinyali (kırmızı sinyal lambası) resetlenmelidir.
Lokal kontroldeki seçici anahtarın Reset konumu ile resetlenir.
Resim 59:
50
Lokal kontrol yerindeki seçici anahtarı
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
12.
Onarım ve bakım
Onarım ve bakım
Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!
→ Onarım ve bakım çalışmaları, tesisat işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu faaliyetlerde servisimiz
ile bağlantı kurulmasını tavsiye ederiz.
→ Onarım ve bakım çalışmaları sadece cihaz devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.
AUMA
Servis & Destek
12.1
AUMA tarafından onarım ve bakımlar gibi kapsamlı servis hizmetleri ve müşteri
eğitimleri sunulmaktadır. Temas adreslerini bu dokümanda <Adresler> ve İnternette
(www.auma.com) bulabilirsiniz.
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Ürünün güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önlemler:
Devreye aldıktan 6 ay sonra ve daha sonra her yıl
Gözle kontrol:
Kablo girişleri, kablo rakorları, tapalar vb. sızdırmazlıklarını ve yerlerine tam
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
Üretici tarafından verilen tork değerlerine uyulmalıdır.
Aktüatör ile vana/redüktör arasındaki tespit vidalarının sıkma momentlerini
kontrol edin. Gerektiğinde, cıvataları <Montaj> bölümünde verilen sıkma momentleri ile sıkın.
Çok nadir çalıştığında: Test çalıştırması yapın.
A bağlantı şeklindeki cihazlarda: Gresörlüğe bir gres tabancası ile mineral
bazda lityum sabunlu EP çok amaçlı yağı püskürtün.
Vana mili ayrıca yağlanmalıdır.
Resim 60: A bağlantı flanşı
●
●
●
●
●
[1]
[2]
A bağlantı flanşı
Gresörlük
Tablo 11:
A bağlantı flanşı yatağı için yağ miktarları
Bağlantı flanşı
Miktar [g] 1)
1)
A 07.2
1,5
A 10,2
2
A 14,2
3
A 16,2
5
Yoğunlukları r = 0,9 kg/dm³ olan yağlar için
Koruma sınıfı IP 68 ise
Suya batma durumunda:
●
Aktüatörü kontrol edin.
Su girdiğinde sızıntı yerlerini arayın ve giderin, cihazı kurallara uygun bir şekilde
kurutun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
●
Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur.
●
12.2
Bakım
Yağlama
51
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Onarım ve bakım
●
●
●
12.3
Yağ bakım çalışmalarında değiştirilir
Modülasyonlu çalıştırmada normalde 4 – 6 yıl sonra.
Çok sık çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 6 - 8 yıl sonra.
Çok seyrek çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 10 - 12 yıl sonra.
Yağ değiştirirken sızdırmazlık elemanlarının da değiştirilmesini öneririz.
Çalışma esnasında redüktör bölmesini ayrıca yağlamaya gerek yoktur.
Atık toplama ve geri dönüşüm
AUMA cihazları çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün artık değiştirilmeleri
gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddeleri ayrı ayrı toplanıp
ayrılabilir:
Elektronik hurda
çeşitli metaller
plastikler
gresler ve yağlar
Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
52
Gresler ve yağlar genelde çevreye yayılmaması gereken suya karışmaları tehlike yaratan maddelerdir.
Sökülen malzemeleri kontrol edilen ve malzemeleri ayrı ayrı yeniden kazanıma
sunan atık toplama sistemlerine verilmelidir.
Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
13.
Teknik bilgiler
Bilgi
13.1
Teknik bilgiler
Aşağıdaki tabloda standart tiplerin yanı sıra opsiyonlar da gösterilmektedir. Tam tipi
siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe ait teknik bilgi föyü
http://www.auma.com adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde indirilebilir (iş
numarasının bilinmesi gerekir).
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
İşletme türü1)
Standart:
●
SA: Kısa çalışma S2 - 15 dak
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 25
Opsiyonlar:
●
SA: Kısa süreli çalışma S2 - 30 dak
Tork aralığı
Hız
Motor
Motor gerilimi ve frekansı
Yalıtım sınıfı
Motor koruma
Kendiliğinden kilitlenme
Limit anahtarlama
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 50
●
SAR: Aralıklı çalışma S5 - % 25
Aktüatörün tip etiketine bakın
Aktüatörün tip etiketine bakın
Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 60034’e göre
Motorun tip etiketine bakınız
Standart: F, tropikal dayanıklı
Opsiyon: H, tropikal dayanıklı
Standart: Termik şalter (NC)
Opsiyon: PTC termistörler (DIN 44082’ye uygun)
Kendiliğinden kilitlemeli: Devir sayıları 90 dev/dak'a kadar (50 Hz), 108 dev/dak'a kadar (60
Hz)
Kendiliğinden kilitlemeli DEĞİL: Devir sayıları 125 dev/dak'tan itibaren (50 Hz), 150 dev/dak'tan
itibaren (60 Hz)
Çıkıştaki tork etkisi vanayı durduğu konumdan hareket ettiremez ise, çok turlu aktüatör kendiliğinden kilitlemelidir.
AÇIK ve KAPALI son konumları için grup dişli mekanizması
Devir/strok: 2 -500 (standart) veya 2 - 5 000 (opsiyon)
Standart:
●
Her son konum için tekli anahtar (1 NC ve 1 NO; galvanik yalıtımlı değil)
Opsiyonlar:
●
Her son konum için tandem anahtar (2 NC ve 1 NO), anahtarlar galvanik yalıtımlı
●
Her son konum için üçlü anahtar (3 NC ve 3 NO), anahtarlar galvanik yalıtımlı
●
Ara konum anahtarı (DUO limit anahtarlama), isteğe göre ayarlanabilir
Tork anahtarlama
Tork anahtarlama AÇIK ve KAPALI yönlerinde kademesiz olarak ayarlanabilir
Standart:
Her yön için tekli anahtar (1 NC ve 1 NO), galvanik yalıtımlı değil
Opsiyon:
Her yön için tandem anahtar (2 NC ve 2 NO), anahtarlar elektriksel olarak yalıtılmış
Konum geribildirim sinyali, ana- Potansiyometre veya 0/4 – 20 mA (RWG)
log (opsiyon)
Mekanik konum göstergesi (op- Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski
siyon)
Çalışma göstergesi
Flaşör verici (SA’da standart, SAR'de opsiyon)
Anahtar bölmesinde ısıtıcı
Standart: Rezistanslı ısıtıcı, 5 W, 24 V DC ile (dahili olarak beslenir)
Motor ısıtıcısı (opsiyon)
Gerilimler: 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC veya 400 V AC (harici beslemeli)
Güç boyuta bağlıdır 12,5 – 25 W
Manuel çalıştırma
Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı dönmez
Opsiyon: El çarkı kilitlenebilir
Kontrol ünitesine bağlantı
Vidalı bağlantılı AUMA fiş/soket konnektörü
53
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Teknik bilgiler
Vana bağlantısı
Standart: B1, EN ISO 5210'a göre
Opsiyonlar:
A, B2, B3, B4, EN ISO 5210'a göre
DIN 3210’a göre A, B, D, E
DIN 3338’e göre C
Özel bağlantı flanşları: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A, mil yağlamalı
Sensörler
Manüel işletmede sinyal verme Anahtar (1 değiştirme kontağı) üzerinden manüel işletme aktif/aktif değil sinyali
(opsiyon)
1)
Anma geriliminde ve 40 °C ortam sıcaklığında ve çalışma torku ile modülasyon torku ile ortalama yüklenmede ayrı teknik bilgilere göre.
İşletme türünün aşılmasına izin verilmez
Limit ve tork anahtarları teknik verileri
Mekanik servis ömrü
2 x 106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
00 V AC/DC
250 V AC/DC
20 mA
250 V'de 5 A (omik yük)
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,6)
250 V'de 0,4 A (omik yük)
250 V'de 0,03 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
30 V'de 7 A (omik yük)
30 V'de 5 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
altın kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks.
5V
30 V
4 mA
400 mA
Flaşör teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
107 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
10 V AC/DC
250 V AC/DC
250 V'de 3 A (omik yük)
250 V'de 2 A (indüktif yük, cos Ø ≈ 0,8)
250 V'de 0,25 A (omik yük)
Anahtar el çarkı etkinleştirme teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
54
12 V DC
250 V AC
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,8)
12 V'de 3 A (omik yük)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
13.2
Teknik bilgiler
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Güç kaynağı, şebeke frekansı
Şebeke gerilimi ve frekansı için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakın
Şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±10 %
Şebeke frekansında izin verilen değişimler: ±5 %
Opsiyon: şebeke gerilimde izin verilen değişimler: –10 %
Giriş akımı
Motorun akım tüketimi: Motorun tip etiketine bakınız
Kontrol ünitesinin akım tüketimi şebeke gerilimine bağlıdır:
100 - 120 V AC = maks. 575 mA
208 - 240 V AC = maks. 275 mA
380 - 500 V AC = maks. 160 mA
Elektronik modülünün harici güç 24 V DC + % 20 / – % 15
kaynağı (opsiyon)
Giriş akımı: standart tip yakl. 200 mA, opsiyonlarla birlikte 500 mA'ya kadar
Anma gücü
Kontrol ünitesi motorun anma gücüne göre ayarlanmıştır; motorun tip plakasına bakın
Aşırı gerilim kategorisi
IEC 60364-4–443'e göre Kategori III
1)
2)
Güç parçası
Standart:
AUMA kapasite sınıfı A1 için ters çevirme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
Opsiyonlar:
●
AUMA kapasite sınıfı A2 veya A3 için ters çevirme kontaktörü (mekanik ve elektriksel
kilitlemeli)
●
500 V AC'ye kadar şebeke gerilimleri için AUMA kapasite sınıfları B1, B2 ve B3 için tristörters çevirme kontaktörü üniteleri önerilir.
Yardımcı gerilim çıkışı
Kontrol ünitesi
Durum sinyalleri
Pozisyon geri besleme sinyali
(opsiyon)
Lokal kontrol
Standart:
24 V DC ±% 5, maks. 50 mA, kumanda girişlerini beslemek için, dahili gerilim beslemesine
karşı potansiyel yalıtımlı
Opsiyon:
Kumanda girişlerini beslemek için 115 V AC ± % 10, maks. 30 mA.3), dahili güç kaynağından
yalıtılmış olarak.
Standart:
Kontrol girişleri 24 V DC, AÇIK - DUR - KAPALI (opto coupler üzerinden), akım tüketimi:
yakl. 10 mA/giriş. Modülasyonlu aktüatörlerde minimum darbe süresi göz önünde bulundurulmalıdır
Opsiyon:
Kontrol girişleri 115 V AC, AÇIK - DUR - KAPALI (opto coupler üzerinden), akım tüketimi:
yakl. 14 mA/giriş
AÇ ve KAPAT yönlerinde ekstra onaylama girişleri
Standart:
5 altın kontaklı sinyal rölesi
●
Ortak referans potansiyelli 4 kuru kontak, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik güç)
- Standart kontaklar: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu, seçici anahtar UZAKTAN,
seçici anahtar LOKAL
●
1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük)
- Standart kontaklar: Ortak arıza sinyali (tork hatası, faz kaybı, motor koruması devreye
girdi)
Opsiyonlar:
●
Pozisyoner ile bağlantılı sinyaller:
- AÇIK son konumu, KAPALI konumu (aç-kapat işletmesinde tandem şalter gereklidir),
UZAKTAN, seçici anahtarı, LOKAL seçici anahtarı 2. seviye seçici anahtar üzerinden
●
1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük)
- Standart kontaklar: Ortak arıza sinyali (tork hatası, faz kaybı, motor koruması devreye
girdi)
Potansiyel ayırımlı analog çıkış E2 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 300 Ω).
Standart:
●
Seçici anahtar LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da
kilitlenebilir)
●
AÇIK, DUR, KAPALI butonu
●
3 sinyal lambası:
- KAPALI son konumu (sarı), ortak hata sinyali (kırmızı), AÇIK son konumu (yeşil)
Opsiyonlar:
●
3 sinyal lambası için özel renkler
●
Koruyucu kapak, kilitlenebilir
●
Gözetleme camlı koruyucu kapak, kilitlenebilir
55
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Teknik bilgiler
Fonksiyonlar
Standart:
●
Durma türü ayarlanabilir
- KAPALI veya AÇIK son konumu için limit veya tork anahtarlamalı
●
Tüm ayar yolu boyunca tork aşırı yük koruması
●
Aşırı tork yüklenmesi (tork hatası) ortak arıza sinyaline bağlanabilir
●
Otomatik faz düzeltmeli faz hatası denetimi
●
Adım adım işletme veya UZAKTAN'da kendinden kilitlemeli
●
Adım adım işletme veya LOKAL'de kendinden kilitlemeli
●
Çalışma göstergesi aktüatörün yanıp sönme işareti (opsiyon) üzerinden açılıp kapatılabilir.
Opsiyonlar:
●
Pozisyoner
- E1 = 0/4 – 20 mA girişi üzerinden nominal pozisyon değeri
- istenen konum değeri (0/4 – 20 mA) ve konum geribildirimi için galvanik yalıtım (0/4
– 20 mA)
- Sinyal kaybında ayarlanabilen davranış
- Hassasiyet (ölü bant) ve bekleme süresi ayarlanabilir
●
Ayırma aralığı işletmesi için pozisyoner
Motor koruma değerlendirilmesi Standart:
Motor sıcaklığı aktüatör motorundaki termik şalterlerle denetlenir
Opsiyonlar:
●
Ayrıca aktüatörde bulunan termik şalterlerle bağlantılı olarak kontrol ünitesindeki termik
aşırı akım rölesi
●
Aktüatör motorundaki termistörlerle bağlantılı olarak termistör tetikleme aleti
Elektronik bağlantısı
Bağlantı şeması
1)
2)
3)
●
Altın kaplama kontrol kontakları (soket ve pinler)
●
Çekilen fişin bir duvara tespit edilmesi için tespit çerçevesi
●
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde)
Tip plakasına bakınız
Ters çevirme kontaktörleri 2 milyon ilk çalıştırma ömrüne göre projelendirilmiştir.
AUMA kapasite sınıfları için aktüatörün elektriksel verilerine bakınız
Termistör tetikleme cihazı ile bağlantılı olarak değil
13.3
Kullanım koşulları
Kullanım
Montaj Pozisyonu
EN 60 529'a uygun korunma
sınıfı
Paslanmaya karşı korunma
Montaj yüksekliği
Kirlenme derecesi
56
Standart:
AUMA fiş/soket bağlantısı (S), vidalı bağlantı ve M vida dişi
Opsiyonlar:
●
Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler, özel dişler
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
herhangi bir pozisyon
Standart: AUMA çok turlu aktüatörü/AC motoru ile IP 68
IP 68 koruma sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir:
●
Su derinliği: maksimum 8 m su sütunu
●
Su altında kalma süresi: maksimum 96 saat
●
Su altında kalma süresi içinde 10 defaya kadar çalıştırma
●
Su altında kalındığı sürece oransal çalışma mümkün değildir.
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
Standart:
●
KS: endüstri tesislerinde, hidrolik ve diğer enerji santrallerinde düşük yüklü atmosferlere
veya arada sırada veya daimi olarak orta derecede zararlı madde konsantrasyonu olan
atmosferlere (örneğin, arıtma tesislerinde, kimya endüstrisi) monte etmek için
Opsiyonlar:
●
KX: çok nemli veya zararlı madde konsantrasyonu yüksek olan atmosferlere yerleştirmek
için uygundur
●
KX-G: KX gibi, fakat alüminyum içermeyen tip (dış parçalar)
Standart: Deniz seviyesinden ≤ 2000 m yüksekte
Opsiyon: > 2000 m için fabrikaya danışılmalıdır
Kirlenme derecesi 4 (kapalı durumda), EN 50178'e göre
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Kaplama boyası
Renk
Ortam sıcaklığı
Standart: Poliüretan bazında boya (toz boya)
Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
Standart:
●
Aç-kapat modunda: –25 °C ila +70 °C
●
Salınımlara dayanıklılığı, IEC
60068-2-6'ya göre
Dayanma ömrü
Ağırlık
13.4
Teknik bilgiler
Modülasyonlu çalıştırma: –25 °C ila +60 °C
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
1 g, 10 ile 200 Hz arasında
İlk çalıştırmada veya sistem arızalarında titreşimlere ve salınımlara karşı dayanıklılık. Daimi
bir dayanıklılık varsayılamaz. Redüktörlerle kombine edildiğinde geçerli değildir.
AUMA çok turlu aktüatörler, EN 15714-2 standardının dayanma ömrü gerekliliklerini yerine
getirir veya geçer. Detaylı bilgi için başvurunuz.
Ayrı teknik bilgiler bölümüne bakınız
Diğer bilgiler
AB Direktifleri
●
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EC)
●
Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EC)
●
Makine Direktifi: (2006/42/EC)
57
Yedek parça listesi
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
14.
Yedek parça listesi
14.1
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
58
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Yedek parça listesi
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.3
Adı
Mahfaza
Yatak flanşı
Helezon dişli içi boş mil
Tahrik mili
Motor kavraması tahrik mili
Manuel kavrama
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
No.
553.0
554.0
556.0
556.1
557.0
558.0
009.0
Planet dişli el çarkı tarafı
Modül
559.0-1
017.0
Tork kolu
Modül
559.0-2
018.0
019.0
022.0
023.0
024.0
025.0
Diş segmenti
Taç dişli
Tork anahtarlama için kavrama II
Limit anahtar çıkış dişlisi
Limit anahtarlama için tahrik dişlisi
Tespit plakası
Modül
Modül
Modül
Modül
560.0-1
560.0-2
560.1
560.2
566.0
566.1
058.0
070.0
079.0
Modül
Modül
Modül
566.2
566.3
567.1
155.0
Koruyucu toprak için kablo demeti (pim)
Motor (VD Motor ve No. 079.0)
Planet dişli motor tarafı (SA/SAR 07.2 –
16.2, VD motorda)
Redüksiyon dişlisi
Modül
568.1
500.0
501.0
502.0
Anahtar bölmesi kapağı
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Modül
Modül
Modül
568.2
568.3
574.1
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
511.0
514.0
514.1
516.0
535.1
539.0
542.0
549.0
549.1
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Fiş kapağı
Vidalı tapa
A bağlantı şekli (vidalı tapa hariç)
Eksenel iğneli yatak
Bağlantı şekli D
Halka segman
Kör tapa
Kollu el çarkı
Bağlantı şekli B1/B3/B4/C
Çıkış kovanı B1/B3/B4/C
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
575.1
583.0
583.1
584.0
S1
S2
Adı
Mekanik pozisyoner
Motor kablosu grubu soket taşıyıcı
Pozisyoner için potansiyometre
Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Isıtıcı
Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe
diski ve yalıtım levhası hariç)
Anahtarlar ve tork anahtarlı ölçme kafalarla kontrol ünitesi
Manyetik limit ve tork anahtarlamalı
(MWG) kontrol ünitesi, non-intrusive tip
için entegre edilmiş AUMATIC kontrol
ünitesi ile
AÇIK yönü için şalter paketi
KAPALI yönü için şalter paketi
Limit/tork anahtarı
Şalter kaseti
Pozisyon transmitteri RWG
RWG için potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Devre kartı RWG
RWG için kablo grubu
Potansiyometre için sürgü kavrama/RWG
Koruyucu mil borusu (koruma kapağı
hariç)
Koruyucu mil borusu için koruma kapağı
V conta
A bağlantı şekli için mil keçesi, ISO flanş
için
Dişli kovan A
Motor tarafı motor kavraması
Motor kavraması pimi
Motor kavraması yayı
Conta seti, küçük
Conta seti, büyük
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
Set
Modül
Modül
Modül
59
Yedek parça listesi
14.2
60
Aktüatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Yedek parça listesi
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve parça numarasını bildirmeniz gerekmektedir (tip etiketine bakınız).
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
002.5
003.0
003.1
003.2
004.0
006.0
006.1
006.2
008.0
008.1
008.2
009.0
013.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
508.0
509.1
S
Adı
Mahfaza
Lokal kontrol
Seçici anahtar
Lokal kontrol kartı
Ana sigorta
Sigorta kapağı
Braket
Montaj plakalı şebeke adaptörü
Sekonder sigorta F3
Sekonder sigorta F4
Arayüz kartı
Arayüz kartı
Arayüz kapak kartı
Mantık kartı
Adaptör kartı
Kapak
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Kontrol için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Fiş kapağı
Güç parçası
U kilit
Conta takımı
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
61
Sertifikalar
15.
Sertifikalar
15.1
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
62
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Alfabetik dizin
Alfabetik dizin
A
A bağlantı flanşı
AB Uygunluk Beyanı
ACİL DURUM komutu
Aksesuar (elektrik bağlantısı)
Aktüatörü uzaktan çalıştırma
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
Akım türü
Ambalaj
Anahtar teknik bilgileri
Anahtarların kontrolü
Analog sinyaller
Ara konumlar
Ara çerçeve
Arıza giderme
Atık toplama
B
B, B1, B2, B3, B4 ve E
bağlantı flanşları
Bakım
Bağlantı kablosu
Bağlantı planı
C
Çalışma göstergesi
Çalışma göstergesinin açılması/kapatılması
Çalıştırma
Çift taraflı sızdırmaz
D
DUO limit anahtarlama
Depolama
Destek
Devre şeması
Devreye alma
Devreye alma – Kontrol
Ayarları
Direktifler
Dişli kovan
Durma türü ayarı
Duvar bağlantısı
Dönme yönü
Düşük sıcaklık tipi
E
EMC
El çarkı
Elektriksel Bağlantı
Elektronik pozisyon transmitteri
Elle çalıştırma
Emniyet uyarıları
Emniyet uyarıları/İkazlar
Etiket
12
62
46
21
25
25
18
10
54
48
29
33
23
48
52
11
5 , 51 , 51
21
17
27 , 27
41
5
23
33
10
51
9
5
39
5
13
39
21
34
30
17
11
17
36
G
Geri dönüşüm
Gerçek değer
Giriş akımı
Giriş aralıkları
Gösterge diski
Gösterge lambaları
Göstergeler
Güç kaynağı
K
Kablo donanım şeması
Kablo kesitleri
Kablo seti
Kademeli işletme ayarı
Kendiliğinden kilitleme ayarı
Kontrol protokolü
Kontrol ünitesi
Korozyon koruması
Koruma önlemleri
Korunma sınıfı
Koruyucu kapak
Kullanım
Kullanım alanı
Kullanım koşulları
Kısa devre koruması
L
Limit anahtarlama
Limit ayarı ile durdurma
Lokal kontrol yeri
Lokal kumanda
52
42
17
42
27 , 37
27
27
17
17
18
21
40
40
9
9
10
5
56
22
24
5
56
17
32 , 35
39
24
24
M
Mekanik konum göstergesi
Mekanik pozisyon göstergesi
Mil koruma tüpü
Montaj
Montaj Talimatı
Montaj aksesuarı
Motor ısıtması
Motorlu çalıştırma
27
37
15
11
62
15
20
24
N
Nitelikli Personel
Nominal değer
5
42
O
Onarım
Ortak hata sinyali
Ortam sıcaklığı
Ölü bölge
Ölü zaman
Ön ısınma süresi
51
27 , 29
57
46
46
30
24
5
5
8
63
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AM 01.1/AM 02.1
Alfabetik dizin
P
Paslanmaya karşı korunma
Potansiyometre
Pozisyon göstergesi
Pozisyon transmitteri RWG
Pozisyoner
Pozisyoner ayarı
Pozisyonerin hassasiyeti
56
36
37
36
42
44
45
R
RWG
36
S
Servis
Sigorta uygulayıcıya aittir
Sinyal kaybı
Sinyal kaybında davranış
Sinyal tipi
Sinyaller
Sinyaller (analog)
Sipariş numarası
Standartlar
51
17
42
42
42
29
29
9
5
T
Tanıma
Taşıma
Teknik bilgiler
Termistör tetikleme aleti
Test amaçlı çalıştırma
Tip etiketi
Tipi ve boyutu
Toprak bağlantısı
Tork anahtarlama
Tork hatasının açılması/kapatılması
Tork sınırlandırma ile durdurma
Tutucu çerçeve
U
Uygulama alanı
V
Vana mili
Y
Yanıp sönen sinyalinin açılması/kapatılması
Yağlama
Yedek parça listesi
Ş
Şebeke bağlantısı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi
64
8
10
53
35
34
18
8
23
31
41
39
22
5
15
41
51
58
18
18
18
AUMA – bütün dünyada
Avrupa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
AUMA Technology Аutomations Ltd.
UA 02099 Kiyiv
Tel+38 044 586-53-03
Fax+38 044 586-53-03
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
CMR Contrôle Maintenance Régulation
TN 1002 Tunis
Tel +216 71 903 577
Fax +216 71 903 575
[email protected]
www.cmr-tunisie.net
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
Fax +234-84-462741
[email protected]
www.manzincorporated.com
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel+45 33 26 63 00
Fax+45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
Amerika
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel+34 91 3717130
Fax+34 91 7427126
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel+30 210 2409485
Fax+30 210 2409486
[email protected]
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 8114-6463
[email protected]
SIGURD SØRUM AS
NO 1300 Sandvika
Tel+47 67572600
Fax+47 67572610
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel+351 2 1910 95 00
Fax+351 2 1910 95 99
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
65
AUMA – bütün dünyada
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax+57 1 416 5489
[email protected]
www.ferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]wan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw
Asya
Avustralya
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211–0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 863 8371
Fax +81 44 863 8372
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
66
AUMA – bütün dünyada
67
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Yakınınızdaki Partneriniz:
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Çayyolu /Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.auma.com
Y004.903/061/tr/4.12
AUMA ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet’te bulabilirsiniz: www.auma.com

Benzer belgeler