SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yorumlar

Transkript

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ek-1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI
2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108102 Sesbilim 1
0108103 Fransızca Konuşma 1
0108104 Yazılı Anlatım 1
Kredi
(T+U)
2+0
2+2
2+0
Dersin İngilizce Adı
Phonetics 1
Conversation 1
Written Expression 1
AKTS
5
5
5
0108111 Karşılaştırmalı Sözdizimi (Fr.-Tr) 1
3+0 Comparative Syntax (Fr.-Tr) 1
5
0108112 Temel Çeviri Uygulamaları (Fr.-Tr.)
2+0 Basic Translation Practices (Fr.-Tr.)
2
ATA 101 Atatürk İlk ve İnk. Tar.-I
2+0 Principles of Atatürk and Turkish Rev. History-I
2
2+0 Turkish Language-I
2
YD 101 İngilizce-I (A1)
4+0 English-I (A1)
4
YD 107 Almanca-I (A-1)
I. Yarıyıl Toplam Kredi
4+0 German-I (A-1)
19 I. Yarıyıl Toplam AKTS
4
30
TD 101 Türk Dili-I
Zorunlu Yabancı Dil (4 AKTS)
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108202 Sesbilim 2
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 Phonetics 2
AKTS
5
0108203 Fransızca Konuşma 2
2+2 Conversation 2
5
0108204 Yazılı Anlatım 2
2+0 Written Expression 2
4
0108211 Karşılaştırmalı Sözdizimi (Fr.-Tr) 2
3+0 Comparative Syntax (Fr.-Tr) 2
4
0108212 Temel Çeviri Uygulamaları (Tr.-Fr.)
2+0 Basic Translation Practices (Tr.-Fr.)
2
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2+2 Basic Information Technologies
2
ATA 102 Atatürk İlk ve İnk. Tar.-II
2+0 Principles of Atatürk and Turkish Rev. History-II
2
2+0 Turkish Language-II
2
0108209 İngilizce-II (A2)
2+0 English-II (A2)
2
0108217 İngilizce Sözlü Anlatım
2+0 Oral Expression /English
2
0108210 Almanca-II (A-2)
2+0 German-II (A2)
2
0108218 Almanca Sözlü Anlatım
II. Yarıyıl Toplam Kredi
2+0 Oral Expression /German
20 II. Yarıyıl Toplam AKTS
2
30
TD 102 Türk Dili-II
Seçmeli Dersler (4 AKTS)
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108301 Fransızca Dilbilim
0108303 Sözcükbilim 1
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 French Linguistics
3+0 Lexicology 1
AKTS
4
4
Ek-1
0108304 Sözlü Anlatım 1
3+0 Oral Expression 1
4
0108305 Fr.-Tr. Metin Çevirisi 1
2+0 Textual Translation From French to Turkish 1
6
0108306 Tr.-Fr. Metin Çevirisi 1
3+0 Textual Translation From Turkish to French 1
6
Seçmeli Dersler (6 AKTS)
0108314 Fransızca Yazışma Teknikleri 1
2+0 French Writing Techniques 1
2
0108315 Fransızca Karşılıklı Konuşma Çevirisi 1
2+0 French Dialog Translation 1
2
0108318 Almanca-III (B1)
2+0 German-III (B1)
2
0108319 Almanca Konuşma 1
2+0 Speaking Abilities in German 1
2
0108320 İngilizce-III (B1)
2+0 English-III (B1)
2
0108321 İngilizce Konuşma 1
2+0 Speaking Abilities in English 1
2
0108322 Arapça 1
2+0 Arabic 1
2
0108323 İspanyolca 1
2+0 Spanish 1
2
0108324 Rusça 1
2+0 Russian 1
2
0108325 Çince 1
2+0 Chinese 1
2
0108326 Farsça 1
2+0 Persian 1
2
III. Yarıyıl Toplam Kredi
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108403 Sözcükbilim 2
19
III. Yarıyıl Toplam AKTS
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Lexicology 2
30
AKTS
4
0108404 Sözlü Anlatım 2
3+0 Oral Expression 2
4
0108405 Fr.-Tr. Metin Çevirisi 2
2+0 Textual Translation From French to Turkish 2
6
0108406 Tr.-Fr. Metin Çevirisi 2
3+0 Textual Translation From Turkish to French 2
6
0108411 Çeviriye Giriş
2+0 Introduction to Translation
4
Seçmeli Dersler (6 AKTS)
0108416 Fransızca Yazışma Teknikleri 2
2+0 French Writing Techniques 2
2
0108417 Fransızca Karşılıklı Konuşma Çevirisi 2
2+0 French Dialog Translation 2
2
0108418 Almanca-IV (B1)
2+0 German-IV (B1)
2
0108419 Almanca Konuşma 2
2+0 Speaking Abilities in German 2
2
0108420 İngilizce-IV (B1)
2+0 English-IV (B1)
2
0108421 İngilizce Konuşma 2
2+0 Speaking Abilities in English 2
2
0108422 Arapça 2
2+0 Arabic 2
2
0108423 İspanyolca 2
2+0 Spanish 2
2
0108424 Rusça 2
2+0 Russian 2
2
0108425 Çince 2
2+0 Chinese 2
2
0108426 Farsça 2
2+0 Persian 2
2
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108501 Sözel Çeviri 1
19
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 Oral Translation 1
30
AKTS
4
0108503 Akıcı Fransızca Konuşma 1
2+0 Fluent Conversation Techniques 1
4
0108504 Fr.-Tr. Söylem Çevirisi 1
2+0 Discursive Translation From French to Turkish 1
5
0108505 Tr.-Fr. Söylem Çevirisi 1
2+0 Discursive Translation From Turkish to French 1
5
Ek-1
0108518 Çeviribilim
2+0 Translation Studies
4
Seçmeli Dersler (8 AKTS)
0108526 Ardıl Çeviri
2+0 Consecutive Translation
2
0108528 Yazılı Basın Çevirisi
2+0 Press Translation
2
0108502 Eşzamanlı Çeviri Teknikleri
2+0 Simultaneous Translation Techniques
2
0108508 İhtisas Çevirisi: Avrupa Birliği Hukuku
4+0 Professional Electives: European Union Law
4
0108539 İhtisas Çevirisi: Yazın Çevirisi
4+0 Professional Electives: Literary Translation
4
0108540 İhtisas Çevirisi: Yazışma Metinleri Çevirisi
4
0108509 İhtisas Çevirisi: Uluslararası İlişkiler
Electives:
Translation
of
4+0 Professional
Correspondence Texts
4+0 Professional Electives: International Relations
0108510 İhtisas Çevirisi: İşletme
4+0
4
0108511 İhtisas Çevirisi: Mimarlık-Mühendislik
4+0 Professional Electives: Architecture-Engineering
4
0108512 İhtisas Çevirisi: Fen Bilimleri
4+0 Professional Electives: Sciences
4
0108514 İhtisas Çevirisi: Avrupa Kamu Kurumları Yönetimi
4+0 Professional Electives: Eu Institutions
4
0108517 İhtisas Çevirisi: Ekonomi/Finans/Bankacılık
4+0 Professional Electives: Economy, Finance, Bank
4
0108519 İhtisas Çevirisi: Karşılıklı Konuşma Çevirisi
4+0 Professional Electives: Dialog Translation
4
0108520 İhtisas Çevirisi: Çeviri İncelemesi ve Eleştirisi
4
0108530 İngilizce Çeviriye Giriş 1
4+0 Professional Electives: Translation Analysis and
Critics
2+0 Introduction to Translation in English I
0108531 İngilizce Yazışma Teknikleri 1
2+0 Writing Techniques in English I
2
0108532 Arapça 3
2+0 Arabic 3
2
0108533 İspanyolca 3
2+0 Spanish 3
2
0108534 Rusça 3
2+0 Russian 3
2
0108535 Çince 3
2+0 Chinese 3
2
0108536 Farsça 3
2+0 Persian 3
2
0108537 Almanca Çeviriye Giriş 1
2+0 Introduction to Translation in German I
2
0108538 Almanca Yazışma Teknikleri 1
2+0 Writing Techniques in German I
2
V. Yarıyıl Toplam AKTS
30
V. Yarıyıl Toplam Kredi
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108601 Sözel Çeviri 2
18
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 Oral Translation 2
4
2
AKTS
4
0108603 Akıcı Fransızca Konuşma 2
2+0 Fluent Conversation Techniques 2
4
0108604 Fr.-Tr. Söylem Çevirisi 2
2+0 Discursive Translation From French to Turkish 2
5
0108605 Tr.-Fr. Söylem Çevirisi 2
2+0 Discursive Translation From Turkish to French 2
5
0108618 Çeviri Kuramları
2+0 Translation Studies
4
Seçmeli Dersler (8 AKTS)
0108626 Ardıl Çeviri
2+0 Consecutive Translation
2
0108628 Yazılı Basın Çevirisi
2+0 Press Translation
2
0108602 Eşzamanlı Çeviri Teknikleri
2+0 Simultaneous Translation Techniques
2
0108608 İhtisas Çevirisi: Avrupa Birliği Hukuku
4+0 Professional Electives: European Union Law
4
0108639 İhtisas Çevirisi: Yazın Çevirisi
4+0 Professional Electives: Literary Translation
4
0108640 İhtisas Çevirisi: Yazışma Metinleri Çevirisi
4
0108609 İhtisas Çevirisi: Uluslararası İlişkiler
Electives:
Translation
of
4+0 Professional
Correspondence Texts
4+0 Professional Electives: International Relations
0108610 İhtisas Çevirisi: İşletme
4+0
4
4
Ek-1
0108611 İhtisas Çevirisi: Mimarlık-Mühendislik
4+0 Professional Electives: Architecture-Engineering
4
0108612 İhtisas Çevirisi: Fen Bilimleri
4+0 Professional Electives: Sciences
4
0108614 İhtisas Çevirisi: Avrupa Kamu Kurumları Yönetimi
4+0 Professional Electives: Eu Institutions
4
0108617 İhtisas Çevirisi: Ekonomi/Finans/Bankacılık
4+0 Professional Electives: Economy, Finance, Bank
4
0108619 İhtisas Çevirisi: Karşılıklı Konuşma Çevirisi
4+0 Professional Electives: Dialog Translation
4
0108620 İhtisas Çevirisi: Çeviri İncelemesi ve Eleştirisi
4
0108630 İngilizce Çeviriye Giriş 2
4+0 Professional Electives: Translation Analysis and
Critics
2+0 Introduction to Translation in English 2
0108631 İngilizce Yazışma Teknikleri 2
2+0 Writing Techniques in English 2
2
0108632 Arapça 4
2+0 Arabic 4
2
0108633 İspanyolca 4
2+0 Spanish 4
2
0108634 Rusça 4
2+0 Russian 4
2
0108635 Çince 4
2+0 Chinese 4
2
0108636 Farsça 4
2+0 Persian 4
2
0108637 Almanca Çeviriye Giriş 2
2+0 Introduction to Translation in German 2
2
0108638 Almanca Yazışma Teknikleri 2
2+0 Writing Techniques in German 2
2
V. Yarıyıl Toplam AKTS
30
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108701 Eşzamanlı Konferans Çevirisi 1
18
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 Simultaneous Conference Interpretation 1
2
AKTS
6
0108702 Fr.-Tr. Yorumlu Çeviri 1
2+0 Textual Interpretative Translation Fr-Tr 1
5
0108705 Tr.-Fr. Yorumlu Çeviri 1
2+0 Textual Interpretative Translation Tr -Fr 1
5
0108711 Bitirme Tezi (Fr.-Tr. Çeviri) 1
0+2 Translation Projects (Fr.- Tr.) 1
5
0108731 Teknik Çeviri 1
2+0 Technical Translation 1
5
Seçmeli Dersler (4 AKTS)
0108720 Terimbilim ve Çeviri 1
2+0 Terminology and Translation 1
2
0108721 Bilgisayar Destekli Çeviri 1
2+0 Computer-Aided Translation 1
2
0108732 Kültürlerarası İletişim
2+0 Intercultural Communication
2
0108722 İngilizce Metin Çevirisi 1
2+0 English Textual Translation 1
2
0108723 İngilizce Karşılıklı Konuşma Çevirisi 1
2+0 English Dialog Translation 1
2
0108724 Arapça 5
2+0 Arabic 5
2
0108725 İspanyolca 5
2+0 Spanish 5
2
0108726 Rusça 5
2+0 Russian 5
2
0108727 Çince 5
2+0 Chinese 5
2
0108728 Farsça 5
2+0 Persian 5
2
0108729 Almanca Metin Çevirisi 1
2+0 German Textual Translation 1
2
0108730 Almanca Karşılıklı Konuşma Çevirisi 1
2+0 German Dialog Translation 1
2
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0108801 Eşzamanlı Konferans Çevirisi 2
13
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0 Simultaneous Conference Interpretation 2
30
AKTS
6
0108802 Fr.-Tr. Yorumlu Çeviri 2
2+0 Textual Interpretative Translation Fr.-Tr. 2
5
0108831 Teknik Çeviri 2
2+0 Technical Translation 2
5
Ek-1
0108805 Tr.-Fr. Yorumlu Çeviri 2
2+0 Textual Interpretative Translation Tr. –Fr. 2
5
0108811 Bitirme Tezi (Tr.-Fr. Çeviri) 2
0+2 Translation Projects (Tr.-Fr.) 2
5
Seçmeli Dersler (4 AKTS)
0108820 Terimbilim ve Çeviri 2
2+0 Terminology and Translation 2
2
0108821 Bilgisayar Destekli Çeviri 2
2+0 Computer-Aided Translation 2
2
0108822 İngilizce Metin Çevirisi 2
2+0 English Textual Translation 2
2
0108823 İngilizce Karşılıklı Konuşma Çevirisi 2
2+0 English Dialog Translation 2
2
0108824 Arapça 6
2+0 Arabic 6
2
0108825 İspanyolca 6
2+0 Spanish 6
2
0108826 Rusça 6
2+0 Russian 6
2
0108827 Çince 6
2+0 Chinese 6
2
0108828 Farsça 6
2+0 Persian 6
2
0108829 Almanca Metin Çevirisi 2
2+0 German Textual Translation 2
2
0108830 Almanca Karşılıklı Konuşma Çevirisi 2
2+0 German Dialog Translation 2
2
13
30
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
Dersler ile ilgili özel bilgiler bu alana yazılacaktır.
KOŞULLU DERSLER TABLOSU
Dersler
A
1. Sınıf Sesbilim 1
1. Sınıf Sesbilim 1-2
1. Sınıf Fransızca Konuşma 1-2
1. Sınıf Karşılaştırmalı Sözdizimi (Fr.-Tr.) 1-2
2. Sınıf Tr-Fr Metin Çevirisi 1-2
2. Sınıf Fr-Tr Metin Çevirisi 1-2
2. Sınıf Sözlü Anlatım 1-2
3. Sınıf Tr-Fr Söylem Çevirisi 1-2
3. Sınıf Fr-Tr Söylem Çevirisi 1-2
3. Sınıf Sözel Çeviri 1-2
3. Sınıf Akıcı Fransızca Konuşma 1-2
Koşullu ders karşılığı
B
1. Sınıf Sesbilim 2
2. Sınıf Sözlü Anlatım 1-2
2. Sınıf Tr-Fr Metin Çevirisi 1-2
2. Sınıf Fr-Tr Metin Çevirisi 1-2
3. Sınıf İhtisas Çevirisi
3. Sınıf Tr-Fr Söylem Çevirisi 1-2
3. Sınıf Fr-Tr Söylem Çevirisi 1-2
3. Sınıf Sözel Çeviri 1-2
3. Sınıf Akıcı Fransızca Konuşma 1-2
4. Sınıf Tr-Fr Yorumlu Çeviri 1-2
4. Sınıf Fr-Tr Yorumlu Çeviri 1-2
4. Sınıf Eşzamanlı Konferans Çevirisi 1-2
2. ÖZEL KOŞULLAR
Not 1: Öğrencinin 1. sınıftan itibaren seçmiş olduğu yabancı dile ileriki dönemlerde devam etmesi gerekir.
Not 2: Öğrenci 2. sınıftan itibaren üçüncü bir yabancı dil alabilir. Yapmış olduğu bu dil tercihini mezun oluncaya kadar değiştiremez.
Not 3: Kaldırılan dersten başarısız olan öğrenci o dersten sınav hakkı talep edebilir ya da bu dersin yerine açılan dersi alabilir.
Not 4: Öğrenci son sınıfta hazırlayacak olduğu bitirme tezini üçüncü sınıfta almış olduğu ihtisas çevirisi alanıyla örtüşmesi gerekmektedir.
Bitirme tezi en az otuz (30) sayfadan oluşan özgün metnin güz döneminde, Fransızcadan Türkçeye, bahar döneminde ise Türkçeden
Fransızcaya çevirisinden oluşur.
Not 5: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci sınıftan başlayarak geçerli olmak üzere, öğrenci yukarıdaki koşullu dersler
tablosunda A sütununda yer alan dersleri almadığı ya da bu derslerden başarısız olduğu taktirde B sütununda ilgili dersin karşısında yer alan
dersi/dersleri seçemez.

Benzer belgeler

Lisans Eğitim Yönergesi - Hacettepe Üniversitesi Mütercim

Lisans Eğitim Yönergesi - Hacettepe Üniversitesi Mütercim B dili birinci yabancı dili, C dili ise ikinci yabancı dili anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Öğrencinin ikinci yabancı dil olarak seçtiği programdan alacağı dersler, örneğin "C Dili Konuşma I" şek...

Detaylı

selim yılmaz profesör - CETOBaC

selim yılmaz profesör - CETOBaC MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FRANSIZCA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

taban puanları

taban puanları MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLER ANABİLİM DALI

Detaylı

department of turkısh language and lıterature

department of turkısh language and lıterature DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (T: Teorik – U: Uygulama L: Lab.––Y: Ydt. Credit – A-AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde dersin kredisi) FIRST SEMESTER TLL 113 HISTORY OF TURKISH L...

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ...

Detaylı