IMT Lisans Müfredatı

Yorumlar

Transkript

IMT Lisans Müfredatı
Ek-1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI
2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114101 İngilizce Dilbilgisi I
0114102 İngilizce Konuşma I
0114104 İngilizce Okuma
0114120 İnsanlık Tarihi I
0114121 İngilizce Sözcük Bilgisi I
TD101
Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Kredi
(T+U)
4-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-2
Dersin İngilizce Adı
AKTS
Grammar I
Speaking I
Reading
History of Humanity I
Lexicology I
Turkish Language I
Basic IT
5
3
5
5
5
1
2
German 1
French 1
I. Yarıyıl Toplam AKTS
4
4
30
Zorunlu yabancı dil (4 AKTS)
YD 107
Almanca I
YD 113
Fransızca I
I. Yarıyıl Toplam Kredi
4-0
4-0
20
* Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı tek dönemde verilmesi öngörülen 4 saatlik bir derstir.
**1.sınıfta öğrenciler 1. Yarıyıldaki Zorunlu Yabancı Dil derslerinden bir tanesini seçecektir.
Sonraki yıllarda aynı dille devam edeceklerdir. Bu ders zorunlu Yabancı Dil dersi kapsamında tek dönemde okutulacaktır.
***0114401 kodlu İngilizce Dilbilgisi I dersini geçemeyen öğrenciler 0114 201 kodlu İngilizce Dilbilgisi II dersini alamazlar.
***0114121 kodlu İngilizce Sözcük Bilgisi I dersini geçemeyen öğrenciler 0114 206 kodlu İngilizce Sözcük Bilgisi II dersini alamazlar.
1
Ek-1
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114201 İngilizce Dilbilgisi II
0114202 İngilizce Konuşma II
0114207 İngilizce Yazma
0114208 Yazılı Çeviriye Giriş
0114206 İngilizce Sözcük Bilgisi II
0114215 İnsanlık Tarihi II
TD 102
Türk Dili II
Kredi
(T+U)
4-0
2-0
4-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Dersin İngilizce Adı
Grammar II
Speaking II
Writing
Introduction to Translation
Lexicology II
History of Humanity II
Turkish Language II
5
3
5
4
5
4
1
German II
German Verbal Skills
French II
French Verbal Skills
2
1
2
1
I. Yarıyıl Toplam AKTS
30
AKTS
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
114209
Almanca II
114210
Almanca Sözlü Anlatım
114211
Fransızca II
114212
Fransızca Sözlü Anlatım
2-0
2-0
2-0
2-0
I. Yarıyıl Toplam Kredi
22
**Öğrenci 1. Yarıyılda seçtiği yabancı dile göre Seçmeli Yabancı Dil havuzundaki derslerden ilgili olanını alacaktır.
*0114208 kodlu Yazılı Çeviri dersini geçemeyen öğrenciler sonraki dönemdeki 0114317 kodlu Metin Çevirisi dersini alamazlar.
2
Ek-1
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114307 Sözdizim
0114317 Metin Çevirisi
0114304 İngilizce Sözlü Anlatım
0114332 Dilbilim I
ATA 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi**
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
4-0
Seçmeli Dersler (6 AKTS)*
0114333
0114335
0114336
0114321
0114337
0114338
0114339
0114340
Dersin İngilizce Adı
Syntax
Text Translation
Verbal Expression
Linguistics I
Principles of Atatürk and Turkish Revolution
history
AKTS
5
5
4
5
2
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Elective Courses
Specialised Knowledge I
Communication Skills
Literature for Translators
English-American Cultural History
Text Grammar
Critical Reading
Comperative Country Information
Text Types and Analysis
2
2
2
2
2
2
2
2
Farsça 1
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
German III
German Speaking III
French III
French Speaking 1
Arabic 1
Spanish 1
Russian 1
Chinese 1
Persian 1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
III. Yarıyıl Toplam Kredi
22
III. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Özel Alan Bilgisi I
İletişim Becerileri I
Çevirmenler için Edebiyat
İngiliz- Amerikan Kültür Tarihi
Metin Dilbilgisi
Eleştirel Okuma
Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi
Metin Türleri ve İncelemesi
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
0114323
0114324
0114325
0114326
0114327
0114328
0114329
0114330
0114331
Almanca-III
Almanca Konuşma 1
Fransızca-III
Fransızca Konuşma 1
Arapça 1
İspanyolca 1
Rusça 1
Çince 1
**ATA 301 Kodlu A.İ.İ.T dersi tek dönemde okutulacaktır
*Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
0114332 kodlu Özel Alan Bilgisi I dersini geçemeyen öğrenciler sonraki dönemdeki 0114432 kodlu Özel Alan Çevirisi I dersini alamazlar.
3
Ek-1
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114433 Özel Alan Çevirisi I
0114401 Çeviri Kuramları
0114432 Dilbilim II
Çevirmenler için Türkçe
0114419
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
AKTS
Translation of Specialised Texts
Translation Theories
Linguistics II
Turkish for Translators
5
6
5
5
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Elective Courses
Communication Skills II
Computer Aided Translation
Modern Turkish Literature
Translation History
Project Management
Linguistics Fields
3
3
3
3
3
3
Farsça 2
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
German IV
German Speaking 2
French IV
French Speaking IV
Arabic 2
Spanish 2
Russian 2
Chinese 2
Persian 2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
16
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler (6 AKTS)*
0114434
0114421
0114418
0114435
0114336
0114337
Dersin İngilizce Adı
İletişim Becerileri II
Bilgisayar Destekli Çeviri
Çağdaş Türk Edebiyatı
Çeviri Tarihi
Proje Yönetimi
Dilbilim Alanları
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
0114422
0114423
0114424
0114425
0114426
0114427
0114428
0114429
0114430
Almanca-IV
Almanca Konuşma 2
Fransızca-IV
Fransızca Konuşma 2
Arapça 2
İspanyolca 2
Rusça 2
Çince 2
*Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
4
Ek-1
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114515 Yazın Çevirisi
0114517 Not-Alma Teknikleri
0114518 Medya Çevirisi
0114535 Söylem Çözümlemesi
0114534 Çeviri Teknolojileri
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
0114522
0114523
0114524
0114525
0114526
0114527
0114528
0114529
0114530
AKTS
LiteraryTranslation
Note-Taking Techniques
Media Translation
Discourse Analysis
Translation Technologies
4
5
4
4
4
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Elective Courses
Specialized Knowledge II
Specialized Knowledge III
Retranslation andAdaptation in Translation
Child Literature Translation
Translation of Comedy
Written Media Translation
Visual-Audial Translation
3
3
3
3
3
3
3
Fransızca Çeviriye Giriş I
Fransızca Yazışma Teknikleri I
Arapça 3
İspanyolca 3
Rusça 3
Çince 3
Farsça 3
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Introduction to Translation (German)
Writing Techniques (German) I
Introduction to Translation (French)
Writing Techniques (French)
Arabic 3
Spanish 3
Russian 3
Chinese
Persian 3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
V. Yarıyıl Toplam Kredi
18
V. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler (6 AKTS)*
0114532
0114533
0114536
0114537
0114538
0114539
0114540
Dersin İngilizce Adı
Özel Alan Bilgisi II
Özel Alan Bilgisi III
Yeniden Çeviri ve Çeviride Uyarlama
Çocuk Yazını Çevirisi
Mizah Çevirisi
Yazılı Basın Çevirisi
Görsel İşitsel Çeviri
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
Almanca Çeviriye Giriş I
Almanca Yazışma Teknikleri I
0114532 kodlu Özel Alan Bilgisi II dersini geçemeyen öğrenciler sonraki dönemde okutulacak 0114632 kodlu Özel Alan Çevirisi II dersini
alamazlar.
0114533 kodlu Özel Alan Bilgisi III dersini geçemeyen öğrenciler sonraki dönemde okutulacak 0114633 kodlu Özel Alan Çevirisi III
dersini alamazlar.
* Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
5
Ek-1
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114616 Çeviri Eleştirisi
Özel Alan Çevirisi II
0114632
0114633 Özel Alan Çevirisi III
0114619 Sözlü Çeviriye Giriş
0114620
0114621
0114631
0114632
0114633
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
Dersin İngilizce Adı
AKTS
Translation Critism
Translation of Specialized Texts II
Translation of Specialized Texts III
Introduction to Oral Translation
5
5
5
6
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
On-sight Translation
Editing and Proofreading in Translation
Research Methodologies
Theoretical Approaches in Interpreting
Interpreting Types
3
3
3
3
3
Farsça 4
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Introduction to Translation (German) II
Writing Techniques (German) II
Introduction to Translation (French)
Writing Techniques (French)
Arabic 4
Spanish 4
Russian 4
Chinese 4
Persian 4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
16
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler (6 AKTS)*
Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
Çeviride Düzeltme ve Son Okuma
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Sözlü Çeviride Kuramsal Yaklaşımlar
Sözlü Çeviri Türleri
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
0114622
0114623
0114624
0114625
0114626
0114627
0114628
0114629
0114630
Almanca Çeviriye Giriş II
Almanca Yazışma Teknikleri II
Fransızca Çeviriye Giriş II
Fransızca Yazışma Teknikleri II
Arapça 4
İspanyolca 4
Rusça 4
Çince 4
* Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
6
Ek-1
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114715 Ardıl Çeviri
0114716 Terimbilim
0114717 İhtisas Metinleri Çevirisi (İng-Tr)*
0114718 Çeviri Projesi Bitirme Ödevi (İng-Tr)*
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
AKTS
Consecutive Interpreting
Terminology
Translation of Specialty Texts
Translation Project (En-Tr)
5
5
5
6
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Elective Courses
Women’s Studies and Translation
Subtitling and Dubbing for Translation
Translation in Disasters
Feminism and Translation
Simultaneous Interpreting
Translation of EU Texts
2
2
2
2
2
2
Farsça 5
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Text Translation (German-TR) I
Translation of Conversation (German-TR)
Text Translation (FR-TR)
Translation of Conversation (FR-TR)
Arabic 5
Spanish 5
Russian 5
Chinese 5
Persian 5
2
1
2
1
1
1
1
1
1
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
18
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler (6 AKTS)*
0114732
0114720
0114721
0114719
0114733
0144734
Dersin İngilizce Adı
Kadın Çalışmaları ve Çeviri
Altyazı ve Dublaj Çevirisi
Toplum Çevirmenliği
Feminist Söylem ve Çeviri
Eş-zamanlı Çeviri
AB Metinleri Çevirisi
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
0114722
0114723
0114724
0114725
0114726
0114727
0114728
0114729
0114730
Metin Çevirisi (Alm-Tr) I
Karşılıklı Konuşma Çevirisi (Alm-Tr) I
Metin Çevirisi (Fr-Tr) I
Karşılıklı Konuşma Çevirisi (Fr-Tr) I
Arapça 5
İspanyolca 5
Rusça 5
Çince 5
*İhtisas Metinleri Çevirisi Tıp, Hukuk, Bilim Teknik ve Edebiyat olmak üzere 4 (dört) alt-alana bölünecektir.
*Çeviri Projesi Bitirme Ödevi 4 (dört) alt-alana bölünecektir.
* Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
7
Ek-1
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0114819 İhtisas Metinleri Çevirisi (Tr-En)
0114816 Uluslararası Kurumlar ve Diplomasi*
Çeviri Projesi Bitirme Ödevi (Tr-En)*
0114817
Yerelleştirme
0114818
Kredi
(T+U)
2-0
2-0
2-0
2-0
AKTS
Translation of Specialty Texts
International Agencies and Diplomacy
Translation Project (Tr-En)
Localisation
5
5
6
5
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Elective Courses
Professional Translation Knowledge
Current Issues
English-American Literature
Special Issues in Interpreting
Intralingual Translation
3
3
3
3
3
Farsça 6
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
Text Translation (German-TR) I
Translation of Conversation (German-TR)
Text Translation (TR-FR) II
Translation of Conversation
Arabic 6
Spanish 6
Russian 6
Chinese 6
Persian 6
2
1
2
1
1
1
1
1
1
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
16
VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler (6 AKTS) *
0114830
0114831
0114832
0114833
0114834
Dersin İngilizce Adı
Çevirmenlik Meslek Bilgisi
Güncel Konular
İngiliz-Amerikan Edebiyatı
Sözlü Çeviride Özel Konular
Diliçi Çeviri
Seçmeli Yabancı Dil (3 AKTS)
114820
114821
114822
114823
114824
114825
114826
114827
114828
Metin Çevirisi (Tr-Alm) II
Karşılıklı Konuşma Çevirisi (Tr-Alm) II
Metin Çevirisi (Tr-Fr) II
Karşılıklı Konuşma Çevirisi (Tr-Fr) II
Arapça 6
İspanyolca 6
Rusça 6
Çince 6
*İhtisas Metinleri Çevirisi Tıp, Hukuk, Bilim Teknik ve Edebiyat olmak üzere 4 (dört) alt-alana bölünecektir.
*Çeviri Projesi Bitirme Ödevi 4 (dört) alt-alana bölünecektir.
* Seçmeli ders havuzunda açılan derslerden toplamda 6 AKTS değerinde ders seçilecektir.
8

Benzer belgeler