KILAVUZU - Okyanus Koleji

Yorumlar

Transkript

KILAVUZU - Okyanus Koleji
2015 - 2016
OKYANUS KOLEJLERi
KILAVUZU
1
velilerimiz içindir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
2
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
OKYANUS KOLEJLERİ
VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA
NELER VAR?
Hakkımızda
4
Veli ve Öğrencilerimize Hatırlatmalar
6
İnteraktif Hakkında
9
Akademik Çalışma Takvimi 13
Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Okulu 32
Ortaokul Eğitimi 37
Anadolu Lisesi 48
LYS Yerleştirme Sonuçları 51
52 Fen ve Proje Lisesi
3
54 Güzel Sanatlar Lisesi
Hazırlayan
Ana Bölüm Başkanları
57 Yabancı Dil Politikamız
62 OSMITE Programı Nedir?
67 BARGEM Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
75 Danışman Öğretmeniniz Var
77 Davranış Değerlendirme Kartı Uygulaması
79 Kulüp ve Yetenek Dersleri
Grafik Tasarım
Nihan CAN
Bu eserin her hakkı saklı olup tüm hakları Okyanus Kolejleri’ne aittir. Kısmi de olsa
alıntı yapılamaz, metin ve soruları aynen değiştirilerek elektronik, mekanik,
fotokopi ya da başka bir sistemle çoğaltılamaz, depolanamaz.
Copyright 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
HAKKIMIZDA
OKYANUS’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ
VE HEDEFi
Tarihçemiz
O
kyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okyanus Kolejleri kurucusu
Orhan Özbey, 1979 yılında Kültür Dershanesi’nin kuruluşu ile eğitim cami-
asına giriş yaptı. 1998 yılında English Time Dil Okulu’nun kuruluşu ve 2004 yı-
lında Okyanus Koleji’nin kuruluşu ile özel okul sektörüne adım attı. 11. yılında 20
kampüs, 80 okul Okyanus Holding’in bir parçası olan Okyanus Kolejleri, eğitim
sektöründeki faaliyetine 2004 yılında, Avcılar Kampüsü ile başladı. 2005 yılında
Beylikdüzü Anaokulu, 2006 yılında Beylikdüzü Kampüsü, 2007 yılında Güneşli
Kampüsü, 2010 yılında Bahçeşehir Kampüsü ve 2011 yılında da Solarkent Anaokulu hizmete girdi. Okyanus Kolejleri’nin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ataşehir ve Sancaktepe, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Halkalı, Bahçelievler ve
Fatih, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Adana ve Tatvan Kampüsleri açıldı.
Eğitim kalitesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Okyanus Kolejleri, 2015 yılında ise
4
Ankara İncek, Antalya Konyaaltı, İzmir Mavişehir, Kemerburgaz ve Mimarsinan
kampüslerini açarak öğrencilerine yeni yaşam ve eğitim alanı sunmakta. Okyanus
Kolejleri, “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesi ile 11.yılında da 20 kampüs ve 80 okulda
Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye devam etmektedir.
2004 yılından günümüze, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet vermektedir.
Vizyonumuz
katan, sürekli gelişimi destekleyen,
Eğitim alanında öncü, bireysel farklı-
yenilikçi ve özgün uygulamalarla ge-
lıkları gözeten bir kurum olarak gele-
lecek için yol gösteren bir eğitim ku-
ceğin dünyasında lider olacak, yaşam
rumudur. Kalite politikamızın aynası
boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin
ise “Okyanus’ta Balık Tutmasını Öğre-
ve mutlu bireyler yetiştirmektir.
nen Çocuklarımız” olacaktır.
Fark Oluşturan
Toplumsal Sorumluluk Bilinci
Sektöründe elde edilen tecrübele-
Kendisine, yaşadığı fiziksel ve sosyal
ri özümsemiş, paydaşlarına değer
çevreye, ülkesine ve insanlığa karşı
duyarlı, dünyanın daha yaşanılabilir
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
OKYANUS
EĞiTiM KURUMLARI
olması için çaba sarf eden ve gelecek
ları sağlanır. Kişilik ve değer gelişimin-
nesilleri düşünen bilinçte bireyler ye-
de farklı imkanlar sunarak özgün ve
tiştirir.
özgür dünya vatandaşları olmaları için
çalışılır. Bütünsel yaklaşımı sağlayacak
Bilimsel Düşünce
eğitim kadrosu, sürekli kişisel gelişim
Gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan,
içinde olup takım ruhu ile dinamik bir
teknolojik gelişmeleri takip eden, ob-
yapı oluşturur.
jektif değerlendirme kriterlerine göre
hareket edebilen anlayış ile çalışır.Ge-
Adalet
niş bir bakış açısıyla kendi rotasını çi-
Adaleti bir kurum kültürü olarak be-
zebilen bireyler yetiştirir.
nimseyen Okyanus Eğitim Kurumları
daima dürüstlükten ve tarafsızlıktan
Misyonumuz
şaşmayan, farklılıklara saygı gösterip,
Temelde, öğrenmeyi öğretmek an-
insani değerlere önem veren bir eği-
layışı ile çıktığımız yolculuğumuzda,
tim-öğretim ve çalışma ortamı oluş-
Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerin-
turacaktır.
5
de de kurmayı hedeflediğimiz yeni
okul zincirlerimizle ve fark yaratan
insan kaynağımızla; dünya barışına
katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.
Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında
uluslar arası başarılara sahip, keşifler
ve bilimsel icatlar yapan bilim adamları ile geleceğin liderlerini yetiştiren
bir kurum olmaktır.
Bütünsel
Okyanus Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimize geniş bir bakış açısı kazandırarak bilim, spor ve sanat anlayışı
ile bütünsel bir yaklaşım içinde olma-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
OKUL YAŞANTISI
VELi VE ÖĞRENCiLERiMiZE
HATIRLATMALAR
B
u kılavuzda öğrencinin okul yaşantısı hakkında bilinmesi gerekenler, uygulamalar ve kurallar bulunmaktadır. Veli Rehberim’e okulumuzun internet si-
tesinde bulunan http://interaktif.okyanuskoleji.k12.tr/default.aspx adresinden,
okul yönetiminin size vereceği kullanıcı adı ve şifreyle de ulaşabilirsiniz.
Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum ve oryantasyon çalışmaları, gelişim özellikleri de dikkate alınarak, öğrenciyi tanımaya yönelik sınıf içi ve
sınıf dışında yapılan gözlemlerle başlar. Velilerimizin okulun ilk günlerinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümüne
okul yönetimine gerekli desteği vermeleri, çocukların okula uyum süreçlerini
hızlandırmada önemli bir adımdır.
6
GENEL KURALLAR
ya da yöneticinin onayı ile güvenlikten
Eğitim öğretim saatleri, 09:00-16:10
geçip öğrencinizi okul dışına çıkarabi-
saatleri arasındadır. Hafta içi, okul
lirsiniz.
sonrası yapılan etütlere katılan öğrencilerin çıkışı 18:00 olup, o saatteki
ulaşım velilerimiz tarafından sağlanmaktadır.
Tüm öğrencilerimiz sabah saat 09:00’da
okulda olmak durumundadır. Aksaklık
yaşanmaması için servis kullanan öğrencilerimizin, servis alım noktasında
tam zamanında olması gerekmektedir. Lütfen herhangi bir sebeple servisi
Okula girişlerinizde kapıdaki güvenlik personeli, kimliğinizi görmek isteyebilir. Çocuklarımızın güvenliği açısından lütfen bu
konuda görevlilere yardımcı olunuz.
Öğrenci okuldan ancak velisi tarafından alınabilir. Velisi dışında başka bir
yakını tarafından alınmasının gerekli
olduğu durumlarda okul yönetiminin
bilgisinin ve izninin olması bir zorunluluktur.
kullanmayacağınız zamanlarda, diğer öğrencilerimizin beklememesi ve okula geliş
zamanının aksamaması için servis şoförüne
ya da hostesine bilgi veriniz.
Eğer öğrencimiz servis kullanmıyor ve
ulaşımını kendisi sağlıyorsa bu konuda
öğrenciye yalnız başına okula gelişi ve
gidişi konusundaki verdiğiniz izni, ya-
Öğrencinizi okuldan almak istediğinizde mutlaka ilgili müdür yardımcısına bilgi veriniz. Alacağınız izin kağıdı
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
zılı olarak okul yönetimine bildirmeniz
gerekmektedir. Ayrıca servis kullan-
mayan tüm öğrencilerimizin okula
zamanında gelmesine, derse geç kalmamasına gösterdiğiniz hassasiyet
öğrencimizin başarısına çok olumlu
şekilde yansıyacağından bu konuda
desteğinizi rica ediyoruz. 5 dk’dan bir
şey olmaz mantığı, zaman içerisinde
tamiri mümkün olmayan negatif bir
alışkanlığa dönüşebilmektedir.
Öğretmenlerimiz ile görüşmelerinizi, kendileri için belirlenen, interaktif
sistem üzerinde de belirtilen uygun
saatlerde yapabilirsiniz. Ders başlamadan önceki kısa zamanlarda ya da
öğretmenimizin dersini aksatmasına
sebebiyet verecek aralıklarda ya da
dersten çıkmasını istediğiniz durumlarda öğretmenimiz size yardımcı
olamayacağını anlayışla karşılamanızı
isteriz.
Okulumuzda yüzme dersleri (kampüsün durumuna göre) 3 ya da 4 haftalık
periyotlar halinde beden dersleri ile
dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Ders
için gerekli malzemelerin getirilmesi
konusunda öğrencimize destek olunuz. Ayrıca kendi periyodunda öğrencilerin havuza girmesi zorunluluktur.
Özel durumların dilekçe ile okul yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir sebeple havuza girmeyen öğrenciler, o esnada Beden Eğitimi dersini spor salonu ve spor alanlarında yapan diğer öğrencilerin zaman
lışmalar ile destekleneceklerdir.
Okul dışına düzenlenen tüm etkinliklerde ve bazı okul içi etkinliklerde
velisinin izni gereklidir. Bu nedenle
bilgilendirme ve izin amacıyla form
ve dilekçeler size ulaştırılır. Bu tür belgeleri lütfen zamanında imzalayarak
okula ulaştırınız
KILIK-KIYAFET
Öğrencilerimizin, okul tarafından belirlenen ve sizin de hizmet sözleşmesinde onayladığınız kılık - kıyafetlerle
okula gelmeleri konusunda bize destek olunuz. Öğrencilerimizin okula gelirken giydikleri kıyafetlerin kontrolü, bütün
öğretmenler ve idareciler tarafından yapılmaktadır. Okul kıyafeti kuralını ihlal
eden öğrenci, ilgili müdür yardımcısı
7
tarafından uyarılıp ve velisi durumdan
haberdar edilmektedir.
DEVAM - DEVAMSIZLIK
Öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinden tam olarak faydalanabilmeleri için okula devam etmeleri gereklidir. Öğrenci devamsızlık yaptığı
takdirde velinin (beş iş günü içinde)
öğrencinin devamsızlığına ilişkin raporunu veya dilekçesini idareye bildirmesi gerekmektedir. Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir lise öğrencisinin eğitim-öğretim yılı içinde 10 gün
özürsüz, 20 gün de özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık yapma hakkı vardır.
ve yer hakkını koruma gerekliliğinden
dolayı sınıfta branş ile ilgili teorik çaO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
KAYIP EŞYA
durumuna göre velisi aranarak bilgi
Okulun içerisinde kaybolan bir eşya,
verilir. Öğrenci revirde kontrol amaçlı
bulunduğu kattaki görevli tarafından
tutulur veya bir sağlık kurumuna yön-
kayıp eşya odasında muhafaza edilir.
lendirilebilir.
Böyle bir durumda öğrenci velisi, okul
reçeteli veya reçetesiz herhangi bir
idaresiyle iletişime geçip kayıp eşya
ilaç bulunduramazlar. Okula getirmek
odasından sorumlu görevli eşliğinde
zorunda kaldıkları ilaçları öğretmen
kaybolan eşyasını alabilir.
ve müdür yardımcısı bilgisinde revire
Öğrenciler
yanlarında
isimlerini yazarak teslim ederler.
REViR
Okul revirinde sağlık personeli, eğitim-öğretim saatleri içinde mesai
yapmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç halinde öğretmen ve müdür yardımcısından onay alarak revirden hizmet
alabilirler. Revire giden öğrenciye
gerekli müdahale yapıldıktan sonra,
8
iLKOKUL & ORTAOKUL
.
LiSE
Dersler
Saatler
Süre
Dersler
Saatler
Süre
1. Ders
09.00 - 09.40
40
1. Ders
09.00 - 09.40
40
Tenefüs
09.40 - 09.55
15
Tenefüs
09.40 - 09.55
15
2. Ders
09.55 - 10.35
40
2. Ders
09.55 - 10.35
40
Tenefüs
10.35 - 10.45
10
Tenefüs
10.35 - 10.45
10
3. Ders
10.45 - 11.25
40
3. Ders
10.45 - 11.25
40
Tenefüs
11.25 - 11.35
10
Tenefüs
11.25 - 11.35
10
4. Ders
11.35 - 12.15
40
4. Ders
11.35 - 12.15
40
Öğle Yemeği
12.15 - 13.05
50
Tenefüs
12.15 - 12.25
10
5. Ders
13.05 - 13.45
40
5. Ders
12.25 - 13.05
40
Tenefüs
13.45 - 13.55
10
Öğle Yemeği
13.05 - 13.55
50
6. Ders
13.55 - 14.35
40
6. Ders
13.55 - 14.35
40
Tenefüs
14.35 - 14.45
10
Tenefüs
14.35 - 14.45
10
7. Ders
14.45 - 15.25
40
7. Ders
14.45 - 15.25
40
Tenefüs
15.25 - 15.30
5
Tenefüs
15.25 - 15.30
5
8. Ders
15.30 - 16.10
40
8. Ders
15.30 - 16.10
40
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
İNTERAKTİF HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
iNTERNET ORTAMINDA OKYANUS KOLEJİ
DiJiTAL OKYANUS
Okyanus Koleji’nin internet ortamında etkileşim halinde olan birçok yayını ve hizmeti
bulunmaktadır. Bu yayın ve hizmetlere ulaşmak için internet tarayıcınıza okyanuskoleji.k12.tr
yazmanız yeterlidir. Sitemiz son derece aktif kullanılan ve güncel bir niteliktedir.
www.okyanuskoleji.k12.tr aracılığıyla tüm kampüs ve okullarımızın; etkinlik haberlerine,
iletişim ve ulaşım bilgilerine, okullarımızın sunduğu hizmetlere, öğrencinin okul yaşantısıyla
ilgili merak ettiğiniz her bilgiye ulaşabilirsiniz.
9
İnteraktif nedir?
için bu dijital yapının etkin kullanımı
Okyanus Kolejleri İnteraktif sistemi,
önemlidir.
Okyanus Kolejleri öğrencilerinin ve
İnteraktif’e nereden giriş yapabilirim?
velilerinin kullanımına özel olarak ha-
İnteraktif sistemine iki şekilde ulaşa-
zırlanmış bir bilgilendirme ve iletişim
bilirsiniz:
sistemdir.
• www.okyanuskoleji.k12.tr adresin-
Neden İnteraktif’i kullanmalıyım?
deki Öğrenci / Veli Paneli İNTERAKTİF
İnteraktif, veli ve öğrencinin aldığı
butonunu tıklayarak,
hizmet kalitesini arttıran çağın gerek-
• Tarayıcınızın adres kısmına
tirdiği kaliteli bilgiye hızla erişim sağ-
www.interaktif.okyanuskoleji.k12.tr
layan değerli bir araçtır. Ailenin, öğ-
adresini yazarak.
rencinin, öğretmenin, okulun verdiği
emeğin etkisini artırmak ve korumak
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
programına ulaşabilir,
• Verilen ödevleri ve bu ödevlerin kontrolünü
takip edebilir,
• Okulda yürütülen ölçme ve değerlendirme
çalışmalarını, öğrencinin yazılı ve test başarılarını izleyebilir,
• Öğrencinin katıldığı, seçtiği Sportif, Sanatsal, Kültürel, Dil ve Kariyer Kulüplerinin tanıtımını, ders içeriklerini, öğrencinin bunlardaki
performansı görebilir.
• Öğrencinin ders öğretmenlerinin kimler
olduğunu öğrenebilir, belirlenen zaman dilimlerinden görüşmek için randevu alabilir ve
mesaj atabilir,
• Öğrenciye veya veliye atanan rehberlik test
ve envanterlerini yanıtlayabilir, uygulanan
test sonuçlarının raporunu görüntüleyebilir,
• Eğitim materyali olarak kullanılan ve dijital
ortama aktarılan kaynaklara erişebilir.
10
İnteraktif’in mobil uygulaması var mı?
• Öğrencinin okulda beslenmesini, haftalık
Yeni sistemin mobil uygulaması yoktur.
yemek listesini öğrenebilir.
Yeni İnteraktif sistemi masaüstü bil-
• Servis kısmından servis araçlarını takip ede-
gisayarlarının ve mobil cihazların farklı
bilirler.
boyutlardaki ekranlarına uygun olarak
tasarlanmıştır.
Hangi cihazdan girerseniz ekran görüntüleri o cihazın ekran ölçüsüne göre
karşınıza gelecektir. Böylelikle her türlü
mobil cihazdan ve farklı ekran boyutlarından kolaylıkla görüntüleyebilmeniz
sağlanmıştır.
yapmalıyım?
• Sisteme giriş yapamama durumu ile ilgili
olarak lütfen aşağıda belirtilen noktalara dikkat ediniz.
• Kullanıcı türü kısmında VELİ’yi seçtiğinizden
emin olunuz.
• Sisteme kayıtlı olan T.C. No.’su ile sisteme
İnteraktif Veli kısmında veliler neler yapabilir?
giriş yapılmaktadır. Bu T.C. No. ile giriş yaptğı-
• Okulun duyurularından haberdar olabilir,
nızdan emin olunuz.
• Öğrencinin sınıfına, velililere veya öğrencin
kendisine gönderilen iletileri izleyebilir ve yanıtlayabilir,
• Öğrencinin haftalık ders programını ve etüt
.
Sistem girmekte sorun yaşıyorum. Ne
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
Kullanıcı türünü seçtim ve T.C. No. doğru. Fakat yine de sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Sisteme giriş ve kullanımıyla ilgili yaşa-
belirleyiniz ve size ulaşabileceğimiz bir e
nabilecek sorunlar için Sorun Bildirim
posta adresini yazınız. Yeni şifrenizi ve e
Formunu kullanabilir ya da belirtilen
posta adresinizi girdikten sonra İnterak-
numaradan İnteraktif Destek Merke-
tif’e giriş yapıp sistemi kullanabilirsiniz.
zi’ni arayabilirsiniz. Destek birimimiz size
yardımcı olacaktır.
Sisteme nasıl giriş yapacağım?
• Sistemi İLK KEZ kullanacaksanız sadece BİR
Kayıt oldum, İnteraktif’e nereden girece-
kereliğine olmak üzere;
ğim?
• Kullanıcı adı olarak öğrencinin okul kaydı sı-
İnteraktif sistemine, www.okyanusko-
rasında verilen TC No’yu girin.
leji.k12.tr adresindeki İNTERAKTİF ya-
• Şifre olarak Okyanus girin.
zısını tıklayarak ya da tarayıcı adres çu-
• Sisteme girdikten sonra açılan profil gün-
buğuna www.interaktif.okyanuskoleji.k12.tr
celleme sayfasına yeni şifrenizi girin.
adresini yazarak ulaşabilirsiniz.
• Yeni şifrenizi tekrar girin.
İnteraktif şifremi ve kullanıcı adımı nasıl
öğreneceğim?
Sisteme ilk defa kullanacak kişiler için
okul kaydı sırasında belirttiğiniz TC No
kullanıcı adınızdır. Sistemi ilk defa kullanalar için şifre “Okyanus”tur.
• E posta adresinizi girin.
• ONAY butonunu tıklayınız.
Daha önceden sisteme giriş yapmışsanız:
• Kullanıcı adı olarak TC No nuzu girin.
• Şifre olarak daha önce kullandığınız şifrenizi
girin.
T.C. No’nuzu ve Okyanus şifrenizi yaz-
Şifremi unuttum ne yapmam lazım?
dıktan sonar. Profil güncelleme ekra-
• İnteraktfi giriş sayfasında yer alan “Şifremi
nına önünüze gelecektir.
unuttum” yazısını tıklayınız.
Burada yeni
11
şifre ve e posta bilgilerini doldurmanız
• Açılan ekrana sistemde kayıtlı olan e posta
zorunludur.
adresinizi giriniz.
Lütfen, güvenliğiniz için yeni şifrenizi
• Sistemde daha once kayıtlı olan e posta adO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
resinize yeni şifreniz gönderilecektir.
“Beni hatırla” kısmını işaretlemem
• Lütfen e posta hesabınızın gelen kutusuyla
bana ne sağlar?
beraber, istenmeyen (spam) kutusunu da kont-
Beni hatırla kısmını işaretlerseniz İnte-
rol ediniz.
raktif adresine girer girmez kullanıcı adı
İlk defa sisteme giriş yaptıktan sonar
profil bilgisi ekranı çıktı. Neden bu bilgileri doldurmalıyım?
• İnteraktfie ve Okyanus Kolejleri hakkında duyuru ve bildirimleri size iletebilmemiz,
12
• Şifrenizi unuttuğunuzda yeni şifrenizi gönderebilmemiz için
ve şifrenizi girmeden sisteme doğrudan
giriş yapabilirsiniz.
Güvenliğiniz için bu kısmı işaretlerlen sadece sizin kullandığınız bir bilgisayardan
sisteme girdiğinizden emin olunuz. Ortak
kullanılan bilgisayarlar için bu kısmı işaretlememeniz önerilir.
• E-posta adresinizi doğru ve eksiksiz olarak
Şifremi paylaşabilir miyim?
yazmanız gerekmektedir.
İnteraktif Sisteme giriş için üretilen şifre
Kullanıcı tipi nedir? Neden Kullanıcı tipi
seçmeliyim?
İnteraktif sistemi; veli, öğrenci ve öğretmen/personel kullanımı için hazırlanmış
ve kullanıcı adı veliye-öğrenciye özeldir
ve okulumuz velisi/öğrencisi olsun veya
olmasın bir başka kişiyle paylaşılması kişisel bilginin güvenliği açısından yasaktır.
bir sistemdir. Veli, öğrenci ve öğretmen/
İnteraktif sistemi güvenli midir?
personel ifadeleri kullanıcı tipleri için kul-
Okyanus Koleji’nin her kademesinden ve
lanılmaktadır.
her okul türünde bu sistem kullanılmak-
Tüm kullanıcılar aynı giriş ekranından sis-
tadır. Veri tabanındaki bilgilerin güvenliği
teme giriş yaparlar. Bu sebeple öncelikle
uluslararası standartlardaki güvenlik ya-
kullanıcının kim olduğunu sisteme seçim
zılımlarıyla sağlanmaktadır.
yaparak belirtmeniz gerekmektedir.
Her sistemde olduğu gibi kullanıcı adınızın ve şifrenizi koruma sorumluluğu sisteme giriş yaparken size aittir, Lütfen TC
No’nuzu şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
O K YA N U S K O L E J L E R i
AKADEMiK ÇALIŞMA TAKViMi
EYLÜL 2015
2 Eylül 2015
12. Sınıfların Üniversite Hazırlık Çalışmaları Başlangıcı
7 Eylül 2015
8. Sınıf TEOG Okulu başlangıcı
9 Eylül 2015
5. Sınıflar İngilizce kur belirleme sınavı
11 Eylül 2015
Akademik Değerlendirme Sınavı (Yeni kayıt yaptıran 5-6-7 ve 8.sınıf öğrencileri katılacaklar)
14 Eylül 2015
5 - 6 ve 7. Sınıf TEOG Okulu başlangıcı
14 Eylül 2015
Okul Öncesi, İlkokul 1. Sınıf, Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Sınıflarının, Ortaokul 5. Sınıfların
Eğitim Öğretime Hazırlık Faaliyetleri Başlangıcı
24-27 Eylül 2015
Kurban Bayramı
28 Eylül 2015
2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Başlangıcı
30 Eylül 2015
İlkokul 3 - 4. Sınıf, Ortaokul 6 - 7 - 8, Lise 9 - 10 - 11. Sınıflar İngilizce Kur Belirleme Sınavı
EKİM 2015
01-02 Ekim 2015
1 Ekim 2015
5-6-7 ve 8.sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Genel Değerlendirme Ölçeği
3-4.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
9-10.Sınıfların Hazır Bulunuşluk Sınavı
11.Sınıf YGS Deneme Sınavı
6 Ekim 2015
İstanbul’un Kurtuluşu
10 Ekim 2015
11.Sınıf YGS Hazırlık kursu Başlangıcı
29 Ekim 2015
Cumhuriyet Bayramı
13
KASIM 2015
10-16 Kasım 2015
Atatürk Haftası
24 Kasım 2015
Öğretmenler Günü
25-26 Kasım 2015
MEB TEOG Sınavı-1
ARALIK 2015
07-10 Aralık 2015
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
12-18 Aralık 2015
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
OCAK 2016
1 Ocak 2016
04-09 Ocak 2016
11-15 Ocak 2016
22 Ocak 2016
Yılbaşı
1.Dönem Bireysel Projeler (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler)
Enerji Tasarrufu Haftası
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarıyıl Sonu
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
O K YA N U S K O L E J L E R i
AKADEMiK ÇALIŞMA TAKViMi
ŞUBAT 2016
8 Şubat 2016
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Yarıyıl Başlangıcı
MART 2016
01-04 Mart 2016
Yeşilay Haftası
8 Mart 2016
Dünya Kadınlar Günü
12 Mart 2016
Zeka Oyunları Turnuvası (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler)
12 Mart 2016
İstiklal Marşı'nın Kabulü
14 Mart 2016
Matematik Pi-Günü
18 Mart 2016
Çanakkale Zaferi
20 Mart 2016
ÖSYM YGS Sınavı
28 Mart-31 Mart
2016
Kütüphanecilik Haftası
NİSAN 2016
23 Nisan 2016
14
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23-29 Nisan 2016
Dünya Kitap Günü
20-26 Nisan 2016
Kutlu Doğum Haftası
MEB tarafından
açıklanmamıştır
25 Nisan-13 Mayıs
2016
MEB TEOG Sınavı-2
2.Dönem Sosyal Sorumluluk Projeleri (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler)
M AY I S 2 0 1 6
1 Mayıs 2016
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2016
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
28 Mayıs 2016
2-3-4.Sınıf Cambridge YLE (Young Learners Exam)
HAZİRAN 2016
06 -23 Haziran 2016
.
11.Sınıf YGS Yaz Kampı
17 Haziran 2016
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl Sonu
18 Haziran 2016
ÖSYM LYS - 4. Sınavı
19 Haziran 2016
ÖSYM LYS -1. LYS - 5 Sınavı
25 Haziran 2016
ÖSYM LYS - 2. Sınavı
26 Haziran 2016
ÖSYM LYS - 3. Sınavı
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
ÇALIŞMA PRENSiPLERiMiZ
FARKLI DÜŞÜNEN ERKEN ÇOCUK
EĞiTiM SiSTEMi
durularak uygulanmaktadır;
Okyanus’ta her çocuk özeldir bilinci
ile;
OYUN MERKEZLİ ÖĞRENME
• Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır.
Eğitim programının başlangıç noktası
olarak “oyun” kullanılmaktadır.
BİREYSEL FARKLILIKLARIN ÖNCELİĞİ
• Her bir çocuğun gelişim düzeyini,
AMACIMIZ;
O
becerilerini, yeteneklerini, kişilik özel-
kyanus Kolejleri Anaokulları, Milli
liklerindeki ve öğrenme hızları dikkate
Eğitiminin genel amaç ve temel
alınmaktadır.
15
ilkelerine uygun olarak 36-66 aylık
çocuklar için özel olarak yapılandırı-
HAZIRBULUNUŞLUĞA UYGUNLUK
lan öğretim ve örtük programlar ile
• Çocuğu olduğu noktada kabul et-
çocukların bütüncül gelişimini des-
mek ve onun bu noktadan başlayarak
teklemekte ve çağın yeni eğitim yak-
gelişmesine destek olup, potansiyeli
laşımlarının ötesine ulaşmayı amaçla-
açığa çıkarmak.
maktadır.
AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ
Eğitim programı uygulamalarıyla bü-
• Tüm eğitim ortamımız, malzemele-
tüncül bir yapı içinde farkındalık dü-
rimiz, günlük programımız ve öğret-
zeyleri yüksek bireyler yetiştirmek
menlerimizin tutumları “aktif öğrenmeyi”
amacı ile Okyanus Kolejleri Okul ön-
destekleyecek
cesi ana programı (EÇES) oluşturul-
maktadır.
şekilde
yapılandırıl-
muştur.
DİL GELİŞİMİ
HEDEFİMİZ
• Türkçeyi doğru ve güzel konuşmala-
Erken Çocuk Eğitim Sistemimiz (EÇEŞ)
rını sağlamak ve anadili dışında en az
aşağıdaki noktalar göz önünde bulun-
bir dil edindirme amaçlanmaktadır.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
“Küçük çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla
oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak
öğrenirler
- Haktanır, Dağlıoğlu ve Güler, 2010
EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve
hayat boyu devam eder. Eğitim-öğretim hayatının başlangıcı olan “Okul
Öncesi Eğitim” çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı
büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında
gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması16
ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
nı, öz bakım becerilerini kazanmalarını
• Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel
ve ilkokula hazır bulunmalarını sağla-
olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli
mak amacı ile geliştirilmiştir.
farklı yönde olan çocukları da yönlen-
Bu dönemde öğrenmek için istek, ço-
dirmeyi amaçlamaktadır.
cuğun içinden gelir. Bu yüzden çocuk
SONUÇ DEĞİL, SÜREÇ !
• “Sonuç” tan ziyade “süreç”in önemli olduğu bilinci ile
• Yaratıcı
• Araştırmacı
• Estetik Becerileri Gelişmiş
• Bağımsız Düşünebilen
• Problem Çözme Becerileri Gelişkin
• Proje Tabanlı Çalışmaya Hazır
• Bilimsel Alana İlgili
• Sosyal, Güvenli,Aktif
Bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
merak eder,sorar… Keşfederek öğrenmede çocuğun öğrenme sürecine
etkin katılması, öğrendiklerini farklı
durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program çocuğun çevresinde olanları fark
etmesini, merak ettiği konulara ilişkin
sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini
teşvik eder. Böylece ezbere dayalı öğrenme yerine anlamlı öğrenme gerçekleşmiş olur.
Okyanus Eğitim Kurumları Anaokul-
Bu noktadan hareketle eğitim progra-
larında Çocukların öğrenme gereksi-
mımızdaki temel etkinlik olarak ‘oyun’
nimleri ve öğrenme stillerine uygun
kullanılmaktadır.
ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve
Çocukların güven duygusu ve olumlu
özgün bir biçimde ifade etmeleri için
benlik algısı kazanmasının yanında, et-
gerekli olan fırsatlar yaratılmaktadır.
kinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel
Anaokullarında sunulan eğitim prog-
düşünme ve problem çözme beceri-
ramı ile öğrenme sürecinde farklı ma-
leri geliştirilir.
17
teryaller, farklı yöntem ve tekniklerle
çocukların bireysel farklılıkları destek-
‘‘Oyun; bilimsel bir araştırmanın
lenerek zekâ, kişilik ve sosyal alanları-
ulaşabileceği son şekildir.’’
nın geliştirilmesini esas alan bütüncül
- Albert Einstein
programlar uygulanmaktadır.
SOSYAL BECERi VE DEĞERLER EĞiTiMi
‘‘Çocuklar iyi senaristlerdir. Yazarlar,
Çocukların yaşadıkları toplumun de-
yönetirler, kadroyu seçerler ve
ğerlerini tanımaları, kültürel ve evren-
hareket ederler.’’ - Linda C. Myers
sel değerleri benimsemeleri onların
sorumluluk bilincine sahip bireyler
OKYANUS KOLEJİ’NDE
olarak yetişmeleri açısından önemli-
OYUN YOLU İLE EĞİTİM
dir. Program, bu yönüyle, farklılıklara
Çocuklar oyunda, öğrenmeyi öğrenir,
saygı duyulmasını ve farklı özellikleri
kendini tanır, yaşamın gereklerini kav-
olan bireylerle uyum içinde bir arada
rar, kendine güvenmeyi başarır.
yaşamaya dair deneyimler kazanılma-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
cukların sahip olmaları gereken yeterlilikleri dikkate alarak ilkokula hazırlık
çalışmaları bütün bir seneyi kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Bu amaçla okul öncesi eğitimde öğretilen bilgi
ve becerilerin ilkokulda öğretileceklerle parelik gösterecek şekilde planlanarak, bu iki eğitim kurumu arasındaki bağlantıyı ve bütünlüğü sağlamak
için koordinasyonlu çalışılmalar yürütülmektedir.
Okul öncesi öğretmenlerimiz ve psikologlarımız ilkokul birinci sınıfa geçen
çocuklarımızla ilgili değerlendirmeleri
Okyanus İlkokul kademesine sürdürebililiriliği sağmamak amacı ile aktarsını teşvik etmektedir. Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele
18
maktadırlar. İşbirliği dönem içerisinde
devam etmektedir.
alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.
iLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Okul öncesi eğitim, çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek,
ilkokul için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmaların bütününü
kapsar ve çocuğu temel eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara hazırlayıcı nitelikte olmalıdır.
Çünkü okul öncesi ve ilköğretimin hedeflerinin paralelliği,çocukların başarısını ve uyumunu etkileyen önemli bir
faktördür.
.
DÜŞÜNCE BECERİLERİ İLE
POTANSİYELİ YÜKSEK ÇOCUKLAR
Zeka gelişiminin %80’lik bir diliminin
erken çocukluk evresinde tamamlanıyor olması, okul öncesi bölümünde
farklılaştırılmış eğitim çalışmalarının
gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.
Okul öncesi dönemden başlayarak hızlı öğrenen, liderlik kapasiteleri yüksek,
yüksek hayal gücüne sahip, meraklı,
soyut düşünceleri seven, yaşıtlarından
farklı ilgi alanlarına sahip bu çocukların; ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri
bir eğitim ortamı içerisinde olmaları;
çocuklarımızın geleceği açısından çok
Okyanus Koleji Okul Öncesi Bölümü’n-
önemlidir. Yaşıtlarından farklı gelişim
de, ilkokul birinci sınıfa başlarken ço-
gösteren bu çocuklar; sosyal-duygu-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
sal ve akademik alanlarda yaşıtların-
larının, Üstün zekalılar Bölümüne ile-
dan farklı ihtiyaçlara sahiptirler.
tilmesi ve potansiyel olarak kendini
gösteren öğrencilerin “Wisc-r” zeka
Okyanus Anaokulları olarak, Okul Ön-
ölçeğinin uygulanması için yönlendir-
cesinde uygulanan eğitim programı
me yapılması.
içerisinde geliştirdiğimiz farklılaştırılmış eğitim programımızla, Yaşıtlarından farklı gelişim gösteren bu çocuklara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri
zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı sunuyoruz.
Oluşturulan eğitim prog-
19
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Yaş gruplarına göre düzenlenmiş, tek
yönlü değil çok yönlü gelişimleri destekleyici fiziksel ve sosyal etkinliklerle
yürütülmektedir.
ramı içerisinde kendi zihin gelişimine
BRANŞ UYGULAMALARI
paralel gelişim gösteren akranları ile
• YARATICI DRAMA
okul öncesi dönemden itibaren; düşü-
Okyanus Anaokullarında
nen, üreten, özgüveni yüksek, mevcut
yaratıcı drama programı ile, çocuk-
bilgileri sentezleyerek yeni bilgilere
ların yaş gelişim özelliklerini destek-
ulaşan, eleştirel düşünen nesiller ye-
leyen ve ileriye taşımayı hedefleyen;
tiştirmeyi hedefliyoruz.
ifade gücü yüksek, düşünme beceri-
uygulanan
leri gelişmiş, öğrenmeye istekli, sosyal
Okyanus Kolejleri Üstün Zekalılar ve
duyarlılığa sahip, estetik algı ve merakı
Yetenekliler İlköğretim Bölümüne ge-
gelişmiş, yaratıcı ve araştırmacı kimlik
çiş aşamalardan oluşmaktadır. Okul
gelişimi olan bireyler yetiştirmeyi he-
öncesi eğitimcilerinin gözlem rapor-
defleyen özgün programlar yapılanO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
dırılmakta ve alan uzmanları tarından
gı ve kazanç kayıp olgunluğu üzerine
uygulanmaktadır.
alanında uzman eğiticiler tarafımdan
hazırlanmış müfredatlarla teorik ve
20
• MÜZİK
pratik eğitimli bir sistem uygulanmak-
Yaşam ritim ile başlar! Okyanus Anao-
tadır.
kullarında uygulanan müzik programı
ile çocuklara çeşitli ritim aletleri ile
• BEDEN EĞiTiMi / YÜZME
ritim çalışmaları yaptırılarak, şarkılar
Beden Eğitimi derslerimiz Anaokulla-
dramatize edilerek müzikal yeteneği-
rımızda dönüşümlü olarak haftada 2
ni geliştirilmektedir. Müzikal zekânın
ders saati;
gelişimine dönük hazırlanan program-
• Yüzme ve Beceri Koordinasyon ders-
lar uzmanlar tarından ritim, melodi ve
leri olarak eğitim öğretim süresince
çocuk şarkıları başlıkları altında uygu-
dönüşümlü olarak devam etmektedir.
lanmaktadır.
• Ayrıca İlgi yetenek Odasında jimnastik eğitimi verilmektedir.
• SATRANÇ
Okyanus Anaokullarında
.
uygulanan
• FASTRACKIDS
Satranç programı ile öğrencilerimizin
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİLGİ
zihinsel gelişimlerini olumlu yönde et-
Okul öncesi dönemde;
kileyen,analitik düşünce yapısı temelli
FasTracKids, çocuklarımızı öğrenmeye
odaklanma,algıda seçicilik,zamanı iyi
motive etmek, öz güven oluşturmak,
kullanma,en hızlı şekilde en doğru-
iletişim becerilerini geliştirmek ve ge-
yu bulma ve uygulama,rakibine say-
lecek akademik hayatlarında başarı ile
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
sınıflarımızda CD-ROM tabanlı dersler, eşsiz bir bilgisayar teknolojisi olan
ve FasTrack Öğrenme İstasyonu olarak adlandırılan; bir bilgisayar, LCD
ışıldak ve interaktif tahta aracılığıyla
verilmektedir. Bu teknoloji, Oxford,
MIT, Harvard Üniversitesi ve NASA gibi
dünyanın önde gelen akademik enstitülerinde ve bilim merkezlerinde de
kullanılmaktadır.
1998
yılında
Amerika’da
başlayan
FasTracKids programı, bugün dünyanın 30’dan fazla ülkesinde her yıl on
binlerce çocuğun gelişimine katkı sağlamaktadır.
ön plana çıkmalarını sağlayan eğitim
FasTracKids programı, ‘Enterpreneur’ der-
programıdır.
gisi tarafından çocuk eğitimi kategorisinde
FasTracKids 3 ile 8 yaş arası çocuklar
için geliştirilmiştir.
FasTracKids öğrenmenin5 temel ilkesine odaklanır;
1. Eleştirel düşünme
2. Yaratıcılık
3. İletişim
4. İşbirliği
5. Güven
2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak
21
‘Best of Best’ ödülünü almaktadır.
Beynin değişik bölgelerindeki hücre
bağlantıları değişik zamanlarda olgunlaşır. Beynin farklı bölgeleri farklı yaşlardaki yaşam deneyimlerine son derece duyarlıdır.
“Tetikleme-stimulasyonu” ihtiyaç duyduğu
zamanda ve mümkün olan her şekilde verin.
Fastrackids programı, okullarımızda
Çocukların öğrenme yeteneğinin %80’inin
haftada iki saat katılım ile uygulanır.
oluştuğu okul öncesi dönemi kaçırmayın.”
Çocukların bilgilerini artırmak, onları
- Newsweek Dergisi
düşünmeye yöneltmek, aynı zamanda topluluk karşısında konuşma, ileti-
EĞİTİM PROĞRAMI
şim ve liderlik becerilerini geliştirmek
(Fastrackids İnternational, Ltd)
amacıyla tasarlanmıştır.
Fastrackids Eğitim Proğramı, eğlence
Öğretmenin pasif öğrencinin aktif olduğu bir derstir. Fastrackids eğitim
dolu bir öğrenim macerasıdır.
FasTracKids® derslerin içeriğine (ne?)
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
22
olduğu kadar, öğrenmenin sürecine
mutlaka yetenekli olduğu bir bece-
de (nasıl?) odaklanır. İki saatlik dersle-
ri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler
rin her biri, 12 farklı konunun “nasıl?”
ve aileler olarak, çocukların ilgi ve ye-
ve “ne?”lerini anlatır ve çocukları “Ne-
teneklerini
den?” diye sormaya teşvik eder.
onların kendilerini güçlü hissettikleri
Çocuklar bu eğitimle bilgilerini şu
alanları keşfedebilmektir. Anaokulun-
alanlarda geliştirirler.
daki dersliklerimizde; görsel, beden-
FasTracKids; Astronomi, Biyoloji, İletişim,
Yaratıcı Edebiyat, Yaratıcılık, Dünya Bilimleri, Ekonomi, Hedefler ve Yaşam Dersleri,
Matematik, Doğa Bilimi, Güzel Konuşma,
Drama ve Sanat ve Teknoloji gibi eğlenceli ve dikkat çekici başlıklar içerir. Çocuklar
her konu alanı için 16 saatlik ders görürler.
Program boyunca, çocuğun ilerlemesi hakkında kişiye özel tartışma fırsatı sunan veli
görüşmeleri gerçekleştirilir.
gözlemleyerek,
sel, doğa ve müzik zekâsı gibi Çoklu
Zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır.
Öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerinden duyduğu mutluluğu üst noktaya çıkarmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini
bir araç olarak kullanarak, eğitim ve
öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Uzman
öğretmenler, aile ve okul psikologu
• İLGİ VE YETENEK İSTASYONLARI
işbirliği ile öğrencilerimiz seçtikleri
Çocuklarda Yeteneklerin Keşfi
alanlar doğrultusunda çalışmalarını
Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildi-
gerçekleştirirler.
ği bir yol vardır ve yine her öğrencinin,
ne kadar öğrenme güçlüğü çekse de,
.
dikkatle
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
• İLGİ VE YETENEKLER
• YETENEK İSTASYONLARI
Neler başarabileceğini bilen bir çocuk
Öğrencilerimiz
hayata daha sıkı tutunur ve kendine
ri, motivasyonları tanındıktan sonra
güvenmeyi öğrenir. Bizler bu bilinçten
kendisiyle ortak yönelimleri olan ak-
yola çıkarak öğrencilerimizi özellikle
ranlarıyla özel öğrenme ortamlarına
de branş derslerinde gözlemliyor ve
alınır. Bu özel çalışma ortamları Yete-
öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duy-
nek Odaları’dır. Haftalık eğitim prog-
dukları ve yetenekli oldukları alanlarda
ramında, 2 ders saati olarak belirlenen
başarılı olabilmeleri için gerekli moti-
saatlerde çocuklarımız, ilgileri yönün-
vasyonu sağlıyoruz. Seçeceği yetenek
de tasarlanmış, eğitim materyalleriy-
kulübü için rehberlik yapıyoruz.
le donatılmış odalarda eğitim alırlar.
• İLGİ YETENEK TESTİ
Okul Öncesi İlgi Yetenek Testi uygulaması güvenilir ve geçerli bir testtir. Bu
yetenekleri,
ilgile-
Ekim ayı boyunca, belirlenen yetenek
odalarında zaman geçiren öğrenciler,
akranları ile zaman geçirir. Öncelikli
test öğrencimize psikologlarımız tarafından bire bir uygulanır. Uygulama
süreci objektif bir süreçtir ve zamana
veya mekâna göre sonuçları aynılığını
23
korumaktadır. Bütün öğrencilerimizin İlgi Yetenek Testi sonuçlarıyla ilgili
raporlar ailelerle paylaşılır ve test sonuçlarına göre öğrenci Okul Öncesi
Yetenek Odaları’na yöneltilir.
Çocuk Doğasını Yaşarken Gözlemliyoruz
Okul öncesi dönem, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreçtir. Bizler bu önemli dönemde öğrencilerimizi, kendilerini en rahat
hissettikleri ortamlarda gözlemliyoruz. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim beceri-
amacımız, öğrencinin gelişimsel alanlara göre belirlenmiş oda seçeneklerinde neler yapıldığının kendisinin keşfetmesidir.Ve Kasım ayı geldiğinde, ilgi
duyduğu alan ile ilgili seçim yapması
istenir.
leri konusunda bilgi sağlıyor. Edinilen
bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılıyor.
Çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleniyor.
Süreç boyunca sınıf öğretmeni, branş
öğretmeni ve psikolog tarafından “Yetenek Odalarında” gözlemlen öğren-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
• YABANCI DİL EĞİTİMİ
Okyanus’ta yabancı dilin temelleri
anaokulunda bilingual (çift dilli)
sistemle atılıyor.
2013 -2014 yılı itibari ile öğrencilerine erken yaşta ikinci bir dilin altyapısını edinmeleri amacıyla hazırladığı
bir program olan Bilingual (Çift Dilli
Eğitim) sistemini yarı zamanlı uygulayan Okyanus Kolejleri Okul Öncesi
bölümü, 2014-2015 eğitim – öğretim
yılı itibariyle kapsamlı ve tam zamanlı
ciler, kendi seçmiş oldukları odalara
yönlendirilirler. Yetenek
Odalarımız
şunlardır:
şekliyle sisteme devam ediyor.
Bilingual eğitim sisteminin en verimli
olduğu yaş aralığı 3- 7 yaştır.
• Fen ve Matematik İlgi ve Yetenek Odası:
24
araştırmayı öğrenir, bilimsel bakışın temeli-
İki dili aynı anda edinebilmek küçük
ni kazanır, hayatın neden sonuç ilişkisi anlar.
yaşta kazanılan bir yetidir. Bu yaşlar-
• Müzik İlgi ve Yetenek Odası: Sesi, enstrü-
da alınan yabancı dil eğitimi, hem ka-
manların sesini, kendi sesini, ritmi, ahengi
lıcı hem de kolay öğrenilmesi bakımın-
tanır. Orff metodu ile temel müzik eğitimi
dan daha etkilidir. Dil öğreniminde, dili
alır.
anadil gibi edinebileceğiniz yaşlar, 3 – 7
• Drama İlgi ve Yetenek Odası: İfade yete-
yaşlarıdır. Bir çocuk İngilizceyi ne kadar
neğini geliştirir, sosyalleşir, özgüveni artar.
erken yaşta öğrenirse, algılama ve zi-
• Jimnastik İlgi ve Yetenek Odası: Bedenin-
hinsel problemlerin çözümünde daha
deki potansiyeli fark eder, denge, hareket,
başarılı olabilmektedir.
takım çalışması yeteneği gelişir.
• Resim İlgi ve Yetenek Odası: Renkleri ve
diğer malzemeleri yaratıcı veya kurallı bir
şekilde kullanarak ürün ortaya çıkarır, iç
.
Bilingual eğitim öğrencinin bilişsel ve
akademik gelişimine önemli katkılar
sunar.
dünyasını keşfeder, paylaşır.
Yapılan araştırmalar, Türkçe’nin ya-
• Dans İlgi ve Yetenek Odası: Müzikle hare-
nında İngilizceyi de edinerek büyü-
ketin uyumunu görür. Bireysel veya yetenek
yen çocukların bilişsel gelişimlerinin
odası arkadaşlarıyla hareket öğrenir. Denge-
daha hızlı olduğunu göstermekte-
yi, hareketi; estetikle birleştirir.
dir. 3-7 yaş arası çocukların beyninde
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift
dilli çocuklarda çok daha kompleks
(gelişmiş) nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu çocukların beyin aktivasyonu, çok daha yüksektir.
Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri
düzeyde olduğunu gösterir. Yabancı
bir dilde konuşan öğretmenine dikkat kesilen çocuklar, normalden daha
fazla düşünmek zorunda kalırlar ki, bu
da onların zekâ gelişimine büyük bir
katkı sağlar. Bu çocukların, ilerleyen
dönemlerde akademik becerilerinin
de daha yüksek olduğu araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Bunun yanında küçük
yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak
için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’
Bilingual eğitimdeki derslerimiz anasınıfı ve ingilizce öğretmeninin birlikte
katılımıyla gerçekleşir.
henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dil-
Derslerimiz, küçük yaş grubunun en
lerin aksanlarını daha doğru edinirler.
çok ilgisini çeken hikaye anlatımı üze-
25
rinden gitmektedir. İngilizce öğretBilingual eğitim öğrencinin sosyal ve
meni ile sınıf öğretmeni derslere bir-
bireysel gelişimini de büyük ölçüde
likte katılım gösterir. Bu derslerin ilk
destekler.
10 dakikasında öğrenciler o günün ko-
Bu sistemle çocuklar, yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi,
diğer
dillere
hoşgörülü
yaklaşımı öğrenirler, başka ülke ve
kültürlere çabuk adapte olurlar. Çift
dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de
katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının
gelişimine katkıda bulunur, problem
çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.
nusuna ve hikâyesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra
İngilizce öğretmenimiz hikâye ve aktivitelerini İngilizce olarak uygulamaya
başlar. Son 10 dakikada ise sınıf
öğretmeni dersi toparlayıp, neler öğrenildiğini özetleyip, evrensel değerlerle bağdaştırıp dersi bitirir. İngilizce
öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul
içinde sadece İngilizce konuşur ve tüm
aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile
birlikte gerçekleştirir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
cek yönün belirlenmesini, çocuğun
gelişiminin izlenmesini, ihtiyaçlarının
tanınmasını sağlamaktayız.
• BİREYSEL GÖRÜŞMELER
Hızla değişen dünyada, çocuklarımıza
duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi
öğretmenin yanı sıra sorunlarını doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır.
Bu amaçla tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak evde veya okulda
yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını, akıllarından geçenleri ifade
Bilingual eğitim sistemindeki derslerimiz
özgün materyallerle desteklenir.
26
.
etmeleri için yüreklendiriyoruz. Paylaşımlarını bilgi olarak değerlendirerek,
öğretmen ve aileye önerilerimizle ile-
Öğrenmenin kalıcı olması için özgün
tiyoruz.
materyaller, gerçek nesneler kullanı-
YETENEK MERKEZLİ MODELDE
larak zengin bir eğitim ortamı sağlanır.
OKUL ÖNCESİ PDR ÇALIŞMALARI
Bu sayede çocuklarımız zaman için-
Okyanus Kolejleri Yetenek Merkez-
de İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim
li Eğitim Modeli öğrencinin Okyanus
aracı olduğunu gözlemler ve hiç far-
Koleji’yle tanıştığı andan itibaren baş-
kına varmadan İngilizce konuşmaya ve
lar. Gelişim hızının en çok olduğu ve
anlamaya başlarlar.
karakter temelinin oturmaya devam
• REHBERLİK ÇALIŞMALARI
ettiği bir çağ olan Okul Öncesi için ye-
• ÖĞRENCİ
teneklerin de kendini yavaş yavaş bel-
Okyanus Çocuk Okullarında Rehberlik;
li ettiği ve öğrenin günlük hayatında
Okul öncesi psikologları olarak bizler;
kendini ufak ufak göstermeye başladı-
çocuklarla iletişim kurmanın tek yolu
ğı dönem, diyebiliriz. Yetenek çocuk-
olan sevgi ile çocukların dünyaları-
larımız içinde gizil olarak yer alır. Okul
na giriyoruz. Çocuğun yaşantısındaki
öncesinde ise en çok kendini keyifle
güçlü değişkenlerin (aile, okul) birbi-
birlikte gösterir. İlgi duyduğu aktivite
rinden haberdar olmasını, ortak amaç
neyse genelde yeteneği o yöndedir. O
için doğru hareket edilmesini, gidile-
yüzden çocuklarımızı kendi ilgi duydu-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
ğumuz veya yararlı olduğunu düşün-
kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi
düğümüz şeylere yönlendirmektense
amaçlıyoruz.
onlara birçok alan ve aktivite tanıtıp
hangisinden daha çok keyif aldıklarına
bakmak önemlidir.
TEST VE ENVANTERLER:
Çocukların
davranışlarını
akademik
değerlendirmede
ve
Okyanus Kolejleri olarak Yetenek Merkezli
psikolojik süreçlerini anlamada bir araç
Eğitim Modeli’ni başlattığımız Okul Öncesi
olan testler; okullarımızda psikologlar
dönemde biliyoruz ki yetenek sizin yapmak-
tarafından öğrencilere periyodik ola-
tan hoşlandığınız alanlarda kendini gizle-
rak ve ayrıca gerekli görülen durum-
miştir ve kimsenin sadece bir tane yeteneği
larda uygulanmaktadır. Test sonuçları
yoktur.
en kısa zamanda bireysel görüşmeler-
SOSYAL BECERİ PROGRAMI:
27
durumlarını,
le ailelere aktarılır.
Sosyal beceri ve Karakter eğitimi sayesinde çocuklarımıza tüm insanlık
için geçerli olan evrensel değerleri
öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul
psikologlarının sınıf içinde aktif olduğu
sosyal beceri dersleri yapıyoruz. Çeşitli video gösterileri ve hikâyeler ile
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
OKUL ÖNCESi
PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE
REHBERLiK HiZMETLERiMiZ
Okyanus Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü her çalışmasında öğrencilerine, ailelerine, Türkiye’ye yararlı olmayı amaçlar. PDR Bölümü iyi ve doğru şeyler yapınca hayatın güzelleşeceğini bilir. Bu nedenle bilgisini ve deneyimlerini paylaşır. Anne babalara, gençlere, çocuklara, öğretmenlere rehberlik çözüm arayanlara destek olur.
Ö
28
ğrenci bir bütün olarak ele alınır.
ve ilkokula hazırlanmaları,
Çocuklarımızın; zihinsel, duygu-
• Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye
sal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak
karşı olumlu tutum ve anlayış geliştir-
tüm yönleri ile potansiyellerine en uy-
meleri,
gun gelişimi gösterebilmesini amaç-
• Kendilerini tanımaları ve geliştirme-
lanır. Bu anlamda sorun yaşayan veya
leri,
yaşamayan bütün öğrencilerin reh-
• Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
berlik hizmetlerinden çok daha etkin
• Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve
bir biçimde yararlanabilmesi sağlanır.
duyarlılık kazanmaları,
Daha iyisi için çaba gösterenlere danışmanlık eder.
• Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve
becerilerini geliştirmeleri,
• Meslekleri tanımaları, mesleklerin
Okullarımızda gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kapsamlı gelişimsel rehberlik anla-
insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
yışı benimsenmektedir.
Rehberlik
Bununla birlikte rehberlik hizmetleri,
öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda
koruyucu, önleyici ve krize müdahale
hizmetlerini de içermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri, çocuğun yaşam alanındaki tüm
bireylerle iş birliği ve etkileşim içinde
sunulur.
.
hizmetlerimizi
sunarken;
araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade
edebilen, aile ve arkadaşlık ilişkilerine
önem veren, paylaşmayı bilen, doğayı
ve çevreyi koruyan, mutlu ve üretken
bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Okyanus Kolejleri rehberlik hizmeti;
Okul Öncesi eğitimimizde rehberlik
öğrencilerin sağlıklı bir kişilik gelişimini
hizmetlerimiz, çocuklarımızın 7 yeter-
desteklemek için öğretmen, anne-ba-
liliği kazanmasını amaçlar.
ba ve öğrenci iletişim üçgeni çerçe-
• Okula ve çevreye uyum sağlamaları
vesinde gerçekleştirilir. Okulumuzun
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
psikologu ise bu üçgenin oluşmasını
sağlar.
Oryantasyonu Başlatır ve Sürdürürüz.
Anaokulu, çocuğun, aileden ayrı bir
birey olarak var olmayı deneyeceği
ilk sahadır. Öğrenci tanıma ve gözlem
süreci, ailenin okulumuza adım atma-
Öğrencilerimizle her dönem periyodik olarak görüşmeler yaparız. Bunun
dışında öğrencinin kendi isteğiyle, öğretmenin yönlendirmesiyle, PDR uzmanının davetiyle, velimizin talebiyle
de Öğrencimizle bireysel görüşme ya-
sıyla başlar. Yeni katılan öğrencilerin
Rehberlik Ekranınızda
oryantasyonuna destek verilmesi ve
Gerek velilerimize gerek öğrencileri-
velilerle öğrenci hakkında anamnez
mize uygulanan test ve envanterle-
almak için veli görüşmesi planlanır ve
rin bir kısmı dijital ortama taşınmıştır.
yürütülür. Oryantasyon çalışmalarıy-
Veli ve öğrencilerimizden İnteraktif
la; alışma ve uyum sürecinde çocuk
Sistem’de belirli tarih aralıklarında ta-
yalnız bırakılmaz, çocukla birlikte aile-
nımlanan test ve envanterleri uygula-
ye de rehberlik yapılır ve aileye uyum
ması beklenir. Bu uygulamalar önce-
süreci hakkında geri bildirimlerde bu-
sinde İnteraktif Sistemde duyurulur.
lunulur.
“rehberlik.okyanuskoleji.k12.tr” adre-
Ulaşılabilir Danışmanlık ve Rehberlik
Velilerimiz İnteraktif Sistem aracılığıyla veya PDR Uzmanımızla telefonda
görüşerek randevu alabilir. Görüşmelerimiz yüz yüze yapılır. Ayrıca PDR uzmanımızın veya velimizin ulaşmasıyla
29
pılır.
sinde PDR uzmanlarımızın birikimlerinden oluşan, veli ve öğrenci gelişimini amaçlayan videolar, makaleler
yayınlanmaktadır. Yeni eklenen video
ve makalelerden velilerimizi haberdar
etmekteyiz.
telefon görüşmeleri de yapılmaktadır.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
30
Sosyal Beceri Dersi
Doğal ve Aktif Gözlem
Sosyal beceri dersi okul öncesi 48-53
Doğal davranış gözlemi ile öğrenci-
ay ve 54-65 ay grubu öğrencileriyle
ler gözlemlenerek; öğrencinin sosyal
birlikte yapılır. (A ve B Grupları). Hafta-
ve iletişim becerileri konusunda bilgi
nın bir günü 2 ders saati olarak uygu-
sağlanır. Edinilen bilgiler, öğretmen
lanır. Sınıf ortamında psikolog ve sınıf
ve aile ile paylaşılır. Çocuğun güçlü ve
öğretmeni süreçte aktif olarak bulu-
geliştirilmesi gereken yönleri belirle-
nur. Öğretmenlerin hikâyelerin okun-
nir. Öğrencilerin kimi etkinliklerine ve
masında, dramaların yapılmasında ve
derslerine okul psikolojik danışmanı-
çocuğu yönlendirmede aktif olduğu,
mız ve rehberimiz katılır. Direkt veya
psikologun her derste bulunduğu ve
dolaylı etkileşime geçer.
yapılandırılmış,
sistematik
gözlem
yaptığı bir kurum içi takım çalışmasıdır.
Sosyal beceri dersinde bireylerin sosyal hayat içerisinde kuralları öğrenmesi ve duygularını ifade edebilmesi,
başkalarının duygularını tanımlayabilmesi, başkalarıyla olumlu etkileşim
başlatabilmesi ve sürdürebilmesi, sorumluluklarının bilincinde olması, zor
durumlarla başa çıkabilmesi becerilerini içeren bireylere özgüven kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar
Okyanus Kolejleri, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekte ve bu doğrultuda öğrencileri yetiştirmektedir.
Yeteneklerinin farkında olan, kendine
güvenen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirme için; öğrenciler branş derslerinde gözlemlenir, branş öğretmenlerinden bilgi alınarak, ilgi duydukları ve
yetenekli oldukları alanlarda başarılı
olabilmeleri için gerekli motivasyonu
sağlanır.
Yetenek Merkezli Eğitim, Okyanus Ko-
Test sonuçları en kısa zamanda birey-
leji’nin kurucusu Orhan Özbey’in ve
sel görüşmelerle ailelere aktarılır. Öğ-
markamızın temel eğitim ilkesi olarak
rencinin hangi alanların geliştirilmesi
ifade edilmektedir. Bölümümüz, bu
gerekiyorsa bu yönde çalışmalar ya-
ilkenin hayat bulması ve yaşaması so-
pılır.
rumluluğunu alır.
Örneğin; TIMI (Teele Inventory of Multiple Intelligences) testi 48-53 aylık ve
54-65 aylık grubumuzdaki öğrencilerimize bireysel uygulanan, çocuğun
ilgi ve yeteneklerini belirlemeye yar-
Okyanus Kolejleri Okul Öncesinde
Uygulanan Testler:
• Gelişim Testleri
• Dikkat ve Görsel Algı Testleri
• İlkokula Hazırlık Testleri
• Psikolojik Değerlendirme Testleri
dımcı olan bir testtir. Bu testin sonucu
PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel
ve branş öğretmenin ders içerisindeki
görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle
gözlemleri sonucunda çocuklar haf-
bir araya gelir. Veli ile yapılan görüş-
tanın bir günü 2 saat gidecekleri yete-
meler, velilerin kendi ihtiyaçları doğ-
nek odalarına yerleştirilirler. Öğrenci-
rultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek
lere uygulanır. Veliye geri bildirimi test
gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.
raporunun gönderilmesi ile tamamla-
Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağla-
nır. Diğer kademelerde de öğrencimizi
yan rehberlik yaparız. Aile danışmanlı-
tanımak, ilgisi ve yeteneğini tanımak
ğı, sahip olduğumuz ve/veya geliştir-
ve tanıtmak için gerekli teknikleri uy-
meye çalıştığımız becerimizdir. Veli ile
gular, öğrenciye, velisine, öğretmeni-
yapılan görüşmeler, interaktif sisteme
ne ve ilgililere raporlama yapılır. Okul
kaydedilir.
öncesinden liseye kadar bir danışman
Seminer ve eğitimlerimizde velileri-
olarak PDR uzmanımız, öğrencinin se-
mizin, daha başarılı/etkili anne baba
çeceği yetenek kulübü için rehberlik
olmaları amaçlanır. Sunumunu yaptı-
yapar.
ğımız seminer başlıklarından örnekler;
Test ve Envanterlerle Değerlendirmeler
Öğrencilerin
akademik
durumlarını
anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip
etmede testlerden faydalanılmaktadır. Okyanus Kolejleri anaokullarında
testler, uzman psikologlar tarafından
periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.
31
• Gelişim Dönemleri,
• Tırnak yeme,
• Altına Islatma Davranışları,
• Davranış Bozuklukları,
• Olumlu Davranış Kazandırma,
• Sorumluluk Kazandırma,
• Aile İçi İletişim,
• DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü,
• Dil ve Konuşma Bozuklukları,
• İlkokul Süreç mi, Sonuç mu?
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE
YETENEKLiLER OKULU
iLKOKULU VE ORTAOKULU
Okyanus Kolejleri Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler İlkokulu’nda, üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilmektedir. Alanında uzman eğitimciler tarafından üstün
zekâlı çocuklar için geliştirilmiş ders programları, araç - gereç ve yöntemlerle eğitim veren
okulumuz, insanlığa hizmet edecek bilim insanlarını, sanata ve spora yön verecek kişileri ve
geleceğin liderlerini yetiştirmektedir.
• Tamamı üstün zihin kapasitesine sahip öğrencilerden oluşan sınıflar,
• Alanında uzman akademisyenlerle işbirliği,
• Alanında uzman öğretmen kadrosu,
• Zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış
müfredat,
32
• Paydası düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim olan
dersler,
• Okulla sınırlı olmayan alternatif öğrenme ortamları,
• Öğrencilerin kapasitelerini geliştirecek zengin ve farklı eğitim araç-gereçleri,
• Veliler için eğitim ile ilgili seminerler
ve atölye çalışmaları.
PROGRAMIN TEMELİ
Eğitim programımızın temelini Milli
Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Müfredat Programı oluşturmaktadır. Türkiye’de üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için geliştirilen ilk ve tek program
olan müfredatımız, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ve ilgi alanla-
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
rına göre derinleştirilip daha kapsamlı
hale getirilerek, gereken durumlarda
hızlandırma ve zenginleştirme yoluyla
farklılaştırılarak her yıl güncellenmektedir.
OKULUMUZUN
EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞI
Günümüzde birey bir bütün olarak ele
alınmakta, eğitiminde ise onu sadece
bilgilerle donatmak yeterli olmamaktadır. Bireyi, öğrenimini tamamladıktan sonra yaşama hazırlayabilmek için
bilgisini etkin bir şekilde kullanmasını,
duygusal ve sosyal açıdan gelişmesini
de sağlamak gerekmektedir. İşte bu
luklara, eksik elemanlara, uyumsuzluklara
nedenle okulumuzun eğitim progra-
ve düzensizliklere duyarlı olma; güçlükleri
mına düşünme becerileri, yaratıcılık
belirleme, çözümler arama, yetersizliklere
ve sosyal-duygusal gelişim dersleri de
ilişkin tahminlerde bulunma veya hipotez-
ilâve edilmiş ve genel programla bü-
ler oluşturma, bu hipotezleri sınama, re-
tünleştirilmiştir.
vizyondan geçirerek yeniden sınama ve en
sonunda sonuçları iletme sürecidir.” Bu ta-
TEMEL DERSLER
nımdan da anlaşılacağı üzere, öğrenci-
Hayat Bilgisi • Türkçe • Matematik
lerin yeni buluşlar ortaya koymaları ve
• Yaratıcılık • Düşünme Becerileri
özgün fikirler üretebilmeleri için yara-
• Sosyal ve Duygusal Gelişim
tıcılıklarının nitelikli bir şekilde geliştirilmesi çok önemlidir.
DÜŞÜNME BECERİLERİ
Bu derste temel olarak hem şekilsel
hem de sözel alanda düşünmenin boyutları olan; benzerlik ve farkları algılama, sıralama, serileme, örüntüleri
bulma, sınıflandırma ve analojilerle
33
ilgili olarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanı sıra eleştirel
düşünme, üst biliş, uzamsal ilişkiler,
dikkati yoğunlaştırabilme, üç boyutlu
düşünebilme, problem çözme becerilerinin gelişimine yönelik uygulama-
Bu derste yapılan çalışmalarda, öğrenci-
lara da yer verilmektedir. Temel amaç,
lerin yaratıcılığın dört boyutunu (Akıcılık,
öğrencileri sistemli düşünmeye yön-
Özgünlük, Esneklik, Zenginleştirme) kullan-
lendirmektir.
maları sağlanmakta ve ayrıca beyin fırtınası,
YARATICILIK
yaratıcı sorun çözme, altı şapkalı öğrenme,
Yaratıcılık; özgün ve sosyal yararlılığı
SCAMPER gibi birçok teknik öğretilmekte
olan ürünler veya düşünceler yarata-
ve etkin olarak uygulanmaktadır. Yaratıcı-
bilme yeteneği olarak tanımlanabilir.
lık dersi kapsamında işlenecek konular
Bireyin karşılaştığı sorun karşısında
ve yapılan çalışmalarda öncelikli he-
özgün çözümler üretebilme becerisi-
def, öğrencilerin motivasyonunu üst
dir. Bu alanın en tanınmış bilim adam-
düzeyde tutarak, farklı fikirler üret-
larından Torrance’a göre yaratıcılık,
melerine uygun ortam sağlamaktır.
“Sorunlara, yetersizliklere, bilgideki boş-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
ZENGİNLEŞTİRME DERSLERİ
• İlköğretim Matematik Laboratuarı
• İlköğretim Fen Laboratuvarı
• Yaratıcı Drama
• Zekâ Ve Akıl Oyunları
• Kulüp Ve Yetenek Dersleri
İLKÖĞRETİM
MATEMATİK ve FEN LABORATUVARI
Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi için hazırlanan ilköğretim
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
matematik ve fen laboratuvarları, bu
Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların
özellikteki çocukların ihtiyaçlarına ce-
zihinsel gelişim bakımından yaşıtla-
vap verebilecek nitelikte materyal-
rından daha hızlı ilerlediklerini söyle-
lerden oluşmaktadır. Öğrenciler aka-
yebiliriz ancak farklılıklarını sadece bu
demik derslerde öğrendikleri bilgileri,
gelişim alanıyla kısıtlamak yanlış olur.
donanımlı laboratuvarlarımızda uygu-
Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar,
layarak pekiştirme imkânı bulmaktadır.
farklı gelişim yüzleri açılarından da ya-
34
şıtlarından farklılıklar gösterirler. Bunların başında ise sosyal ve duygusal
gelişimleri gelmektedir.
Sosyal-duygusal
gelişim
derslerin-
de yapılan çalışmalarda; öğrencilerin
kendi duygularını ifade etmelerine,
duygularını kontrol altına alabilmelerine, diğer arkadaşlarının duygularını
anlamalarına ve üstünlüğün getirdiği
avantajların yanı sıra zorluklarıyla baş
etmeye yönelik duyuşsal alanda çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal gelişim
kapsamında ise öğrencilere iletişim,
çatışmaları çözümleme, sorun çözme,
karar verme gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
YARATICI DRAMA
öğrencilerin zihinsel süreçlerini zengin-
• Çocuklar dramayı gerçek dünyaya ait
leştirici çalışmalar yapmaktır. Bu ders
kendi gözlem ve deneyimleriyle bir-
kapsamında yapılan etkinlikler, öğrenci-
leştirerek hayali bir dünya yaratmak
lerin düşünme becerilerini ve yaratıcılık
için kullanırlar. Bu hayali dünyada ço-
düzeylerini artırmayı hedeflemektedir.
cuklar; üreterek, gelişerek, yansıtarak;
kendisini, arkadaşlarını, ailesini, çevresini tanır ve anlamlandırır.
• Çocuklar drama boyunca gözlemlediği olaylar hakkında karar vererek
ve etkinlikler gerçekleştirerek aktif
rol oynarlar. Bu durum, onlara gerçek dünyada da karar verici ve problem çözücü kişiler olma özelliği verir.
Drama yoluyla, farklı görüşler ortaya
koyabilir ve arkadaşlarının kişisel gö-
Bu ders sürecinde yaratıcılığın boyutları (akıcılık, özgünlük, esneklik, zenginlik) değerlendirilip yaratıcı sorun
çözme basamaklarının uygulanması
sağlanır. Zekâ oyunları dersinde, Amerikan Ulusal Üstün Zekâlılar Birliği ve
uluslararası zekâ oyunu üreticilerinin
ödüllendirdiği zekâ ve akıl oyunları kullanılmaktadır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
EYLÜL 2015
rüşlerini analiz edebilirler. Bu durum
ise çocukları; farklı fikirlerini cesurca
21 - 25 EYLÜL
ortaya koymaya, karşılaştırmaya ve
dolayısıyla nitelikli çözümler üretme-
4 - 8 OCAK
Bireysel Proje Sunum
Günleri
11 - 15 OCAK
Dönem Sonu
Değerlendirme Ölçeği
biri de çocukları grup çalışmalarına yönelterek karşılıklı güven ve dayanışma
yeteneklerini geliştirmektir. Bu yolla
çocuk, grup içinde her bireyin önemini
fark etmektedir.
• Drama; hayal gücünde, bağımsız düşünebilmede, iş birliği yapabilme özel-
35
OCAK 2016
ye götürür.
• Dramanın en önemli özelliklerinden
Genel Değerlendirme
Ölçeği
ŞUBAT - MART 2016
29 ŞUBAT
4 MART
Ara Değerlendirme Ölçeği
NiSAN 2016
4 - 8 NİSAN
Zekâ ve Akıl Oyunları
Turvuvası
MAYIS - HAZiRAN 2016
30 Mayıs
3 Haziran
Yılsonu
Değerlendirme Ölçeği
liğinde, sosyal ve psikolojik duyarlılıkta, konuşma becerilerinde, sözcük
dağarcığında,
dinleme
becerisinde,
yaratıcılık ve estetik düşünebilme becerilerinde gelişimler sağlar.
ZEKÂ ve AKIL OYUNLARI
ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE
YETENEKLiLER EĞiTiMi
VERiLEN KAMPÜSLERiMiZ
BAHÇEŞEHiR
ATAŞEHiR
KEMERBURGAZ
Zekâ oyunları eğitiminin temel amacı,
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLiLER iLKOKULU & ORTAOKULU
DERS DAĞILIM ÇiZELGESi
36
.
DERSLER
1.
SINIFLAR
2.
SINIFLAR
3.
SINIFLAR
4.
SINIFLAR
5.
SINIFLAR
6.
SINIFLAR
7.
SINIFLAR
TÜRKÇE
9
7
6
5
5
5
5
MATEMATİK
5
5
5
5
6
6
6
HAYAT BİLGİSİ
4
4
2
0
0
0
0
FEN BİLİMLERİ
0
0
3
3
3
5
5
SOSYAL BİLGİLER
0
0
0
3
3
3
3
YABANCI DİL
10
10
10
10
12
10
10
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
0
0
0
1
1
1
1
MÜZİK
1
1
1
1
0
0
0
GÖRSEL
SANATLAR
1
1
1
1
1
1
1
BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
2
2
2
2
2
2
2
TRAFİK
GÜVENLİĞİ
0
0
0
0
0
0
0
BİLİŞİM TEK. VE
YAZILIM
1
1
1
1
1
1
1
SERBEST
ETKİNLİK &
SEÇMELİ DERS
0
0
0
0
0
0
0
TEKNOLOJİ VE
TASARIM
0
0
0
0
0
0
0
FEN
LABORATUVARI
0
0
0
0
0
0
0
YARATICI DRAMA
1
1
1
1
0
0
0
KULÜP
2
2
2
2
2
2
2
YETENEK
2
2
2
2
2
2
2
ZEKÂ ve AKIL
OYUNLARI
1
1
1
1
1
1
1
YARATICILIK
1
1
1
1
1
1
1
DÜŞÜNME
BECERİLERİ
1
1
1
1
1
1
1
SOSYAL
DUYGUSAL
GELİŞİM
1
1
1
0
0
0
0
TOPLAM
DERS SAATLERi
40
40
40
40
40
40
40
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
OKYANUS KOLEJLERi
ORTAOKUL EĞiTiMi
‘‘Geleceğin cahili okuyamayan değil, nasıl öğreneceğini bilemeyendir.’’
Çağın en ileri eğitim-öğretim tekniklerini uygulayan Okyanus Kolejleri, öğretmen kadrosu,
bilgiyi proje üretmek için bir araç haline getiren, öğrenmeyi öğrenmiş öğrencileriyle, yeteneği
ortaokul sıralarından keşfedilmiş geleceğin bilim insanları ve liderlerini yetiştirmektedir.
H
ızla gelişen bilim ve teknoloji dün-
Öğrencilerimize gelecek için gerekli
yasında, zihinsel, ruhsal, fiziksel ve
bilgiyi yüklemek yerine, okulda verilen
duygusal ihtiyaçlara karşı gerek duyulan
bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceğin-
yaşam boyu öğrenebilen insan profili,
den hareketle öğrenmeyi öğretiyoruz.
her yaşta ciddiyet içerisinde ele alınması
Ortaokul eğitimimizle daha fazla dü-
gereken bir süreç olarak kabul görmek-
şünme, tartışma ve araştırma ortamı
tedir. Okyanus Kolejleri Ortaokulu yaşam
hazırlayarak serbest düşünen, tartışan,
boyu eğitimi; bilgi odaklı bir yaşamı öğrenen,
araştıran ve bulduklarını değerlendiren
analitik düşünen, sentez yapan, sorunlarını
öğrenciler yetiştiriyoruz. Bunun yanı
çözen, etkili iletişim kuran, hangi bilgiyi ne-
sıra öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri-
reden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici dav-
ni keşfetmesine imkân sağlayan Okya-
ranan yani öğrenmeyi öğrenen kendini yetiş-
nus Yetenek Kulüpleri yetenek ve kari-
tirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini
yer merkezli eğitim modeli uygulayarak
sonuna kadar kullanan öğrenciler yetiştirmek
keşfedip, eğiterek mutlu bireyler olma-
olarak tanımlamaktadır.
larını sağlıyoruz.
37
GELiŞTiRiLMiŞ
AKADEMiK
PROGRAM
Türkçe
YETENEK
KULÜPLERi
PROGRAMI
Sportif Kulüpler
Sanatsal Kulüpler
Dil Kulüpleri
Kültürel Kulüpler
OSMITE
YABANCI DİL
PROGRAMI
Hazırlık Sınıfı
Uluslararası
Sınavlara Hazırlık
TEOG English
Curriculum
Disiplinlerarası İngilizce
(CLIL)
Tam Öğrenme Modeli
(Mastery Learning)
Matematik
BARGEM
Fen Bilimleri
ORTAOKUL EĞiTiMi
GENEL YAPISI
Sosyal Bilgiler
Görsel Sanatlar
TEOG
ÇALIŞMALARI
Müzik
Beden Eğitimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Birimi (ÖDB)
Rehberlik Birimi
(PDR)
Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Programı ile
başlayan ortaokul döneminde dil öğreniminde temel kriter olan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin
geliştirildiği program, alanında uzman,
Uluslararası Üniversitelerden sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler
tarafından uygulanmaktadır. Bu prog-
38
ram aynı zamanda ortaokulun sonraki
yıllarındaki İngilizce Yabancı Dil Eğitimi
kapsamına da hazırlık anlamı taşımaktadır. İngilizce Yabancı Dil Eğitimi program
hedeflerimizin bir kısmını dünya üzerin-
.
de söz sahibi Uluslararası Üniversitesi
içine alan öğrendiği dili kullanma imkânı
tarafından düzenlenen İngilizce sınavla-
veren çok yönlü İngilizce eğitim-öğreti-
rı oluşturmaktadır.
mi yapılmaktadır.
İngilizce eğitiminde iletişimsel yöntem
Öğrencilerin, ulusal sınavlarda İngilizce
(Communicative Approach) uygulanan
müfredatını takip etmeleri ve tam ba-
Okyanus Kolejleri Ortaokulu’nda, ders-
şarı sağlamaları için TEOG English prog-
ler öğrenci merkezli olup, ders içi etkin-
ramı uygulanmaktadır.
liklerde öğrenciler kendi gerçek düşün-
Bilgi; düşünme, yargılama, akıl yürütme,
ce ve duygularını açıklama, yabancı dili
okuma, gözlem ve deneyle edilen veri-
farklı ortamlarda kullanma imkânı bulu-
dir. Derslerimizde ansiklopedik bilgileri
yorlar. Öğrencilerin sadece sözel ve sa-
yüklemek yerine konuları ve olayları de-
yısal zekâsını geliştirmek yerine görsel,
rinlemesine, anlamasını ve eleştirel dü-
kinestetik, ritmik ve benlik gelişimini de
şünmenin gerçekleşmesini deneyimli
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
öğretmen kadromuzun hazırladığı Geliş-
Sınıf danışman öğretmenlerin en önemli görevi;
tirilmiş Disiplinler Arası ve Disiplinler Üstü
öğrencilerin eğitim ve öğretim alanında başarı
Akademik Programla gerçekleştiriyoruz.
konusundaki gerekli çalışmalarını en üst dü-
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Birimi
(BARGEM) ‘in desteğiyle öğrencilerimizin
kişisel araştırmalarını bilimsel yöntemlerle gerçekleştirebilmeleri için Proje Tabanlı Araştırma Yöntemleri kullanıyoruz.
zeyde ve özveriyle yapmaktır. Her şeyden önce
ortaokul eğitimi sürecinde öğrencimizin mutlu
edilmesi, kendini önemli ve değerli hissettirilmesi gerekir. Çünkü; mutlu çocuk, öğrenmeye,
anlamaya ve algılamaya açıktır.
Yapılan tüm çalışmalar Okyanus Kolejleri
Sınıf Danışmanlığı sistemi ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
TEMEL EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ÇALIŞMALARI
(TEOG)
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk
Öğrencilerimiz; aralarında Okyanus Fen
defa yapılan TEOG’da (Temel Eğitimden
ve Proje Lisesi, Robert Kolej, Cağaloğlu
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi
Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi,
Ortak Sınavı); Ağırlıklı Ortaöğretim Puanı’na
Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi gibi
göre 96,74 ve TEOG sonuçlarına göre
Türkiye’nin seçkin ve prestijli okullarına
96,85 puan ortalamasını yakalayan Ok-
girmeye hak kazanmışlardır.
39
yanus Kolejleri, Türkiye’nin en başarılı
okulu olarak gurur veren bir başarıya imza
atmıştır.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) içinde yer alan “Merkezi Ortak Sınavlar” sınavına yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan Okyanus Kolejleri Ortaokulu,
öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olması için ulusal sınavlardaki başarı tecrübesini ortaya
koyarak yoğun bir çalışma temposu sergiler.
V
elilerimiz ve öğrencilerimiz için
süreci yaşamaları amacıyla uygulanan
düzenli olarak TEOG bilgilendirme
TEOG programıyla, derslerde öğretilen
sunumları ve hazırlanan TEOG bülten-
kavram, ilke ve genellemeleri kullana-
leri sunulmaktadır. Okyanus Kolejleri
rak hatırlama, anlama, uygulama, ana-
Ortaokulu’nda, öğrencilerimizin “Mer-
liz, değerlendirme, yaratma gibi zihinsel
kezi Ortak Sınavlara” etkin bir hazırlık
becerilerin geliştirilmesine yönelik sisO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
temli çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef
la takip edebilmesi için internet tabanlı
çerçevesinde yoğun akademik çalışma
Okyanus NET ile yapılan öğrenci takibi
programı, etütler, ne kadar öğrendim
sınavları (NÖS), TEOG hazırlık sınavları
yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda sınıf
danışman öğretmenlerimiz TEOG sürecinde aktif rol oynamaktadır. Rehberlik
hizmetleri çerçevesinde motivasyon,
sınav kaygısı, hedef belirleme, tercih ve
yerleştirme, planlama ve takip çalışmaları yapılmaktadır.
Ortaokul 5.sınıftan itibaren başlayacak
şekilde Okyanus Kolejlerinde TEOG çalışmaları yapılandırılmıştır.
• 8. sınıf öğrencilerimizle, konuyu anlama ve kavrama, soruyu çözme hız ve
pratik kazanmaya yönelik yapılan hafta
içi ve hafta sonu etüt çalışmaları
40
• Veli ve öğrencilerimiz için düzenli ya-
• Rehberlik Birimi tarafından dersler bazında dönem başından itibaren işlenen
konuların tekrarına yönelik yapılan ders
çalışma programı
• Okul saatleri dışında bütün bir yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ,İngilizce derslerinden yapılan
etüt çalışmaları
• Okul saatleri içinde yapılan sınava yakın TEOG hızlandırma programları
• Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden hazırlanan konu özeti kitapçığı
pılan TEOG bilgilendirme sunumları ve
• Rehberlik birimimizin yürüttüğü tercih
hazırlanan TEOG bültenleri
ve yerleştirme çalışmaları
• Merkezi ortak sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için bire bir öğrenci koçluğu yaklaşımı ile uygulanan sınıf danışman öğretmenliği sistemi
• Ölçme ve Değerlendirme birimizin tam
öğrenme ilkesi çerçevesinde bireysel
öğrenci performans analizleri ve sınav
karneleri çalışmaları yapılmaktadır.
• Merkezi ortak sınav sistemine uygun
olarak hazırlanan 20 soruluk ders bazında uygulanan NÖS sınavları
• TEOG mantığına uygulanan ek deneme
sınavları ve sınavın bitiminde öğrencile-
Sabiha YILMAZ
rimize verilen soru çözüm kitapçıkları
[email protected]
(öğretmen eşliğinde soru çözümleri)
• Öğrencilerimizin akademik gelişim
süreçlerini hem kurumumuzun ilgili birimlerinin hem de velilerimizin rahatlık-
.
Okyanus Kolejleri
Ortaokul Ana Bölüm Başkanı
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
TEOG okulu nedir?
başarmada etkin olduğu TEOG ortak
O
kyanus Kolejleri 35 yıllık eğitim ve
sınavları için, TEOG Okulu’nda sınava
sınav geçmişine sahip bir eğitim
ÖZEL yapıda ve sayıda sorularla öğren-
kadrosunu ve tecrübesini bünyesinde
cilerimiz sınava tam olarak hazırlana-
barındırmaktadır. Okyanus Kolejleri’nde
caklardır.
görev yapan öğretmenlerimiz nitelikli
ve deneyimlidir.
TEOG okulunda hangi dersler var ve
kaçar saat?
Dershanelerin kapatılmasıyla, TEOG or-
TEOG Okulu’nda ortak sınavlarda soru-
tak sınavlarına hazırlanan öğrencileri-
ları çıkan Türkçe, Matematik, Fen Bilim-
miz hem Okyanus Eğitimi, hem de TEOG
leri, Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi, İngiliz-
Okulu ile başarıyı hedefleyeceklerdir.
ce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri
Konu anlatımının yanında soru çöz-
yer alacaktır.
41
me tekniklerinin ve soru çözme hızının
DERSLER
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
TÜRKÇE
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
MATEMATİK
1 saat
1 saat
1 saat
2 saat
DİN KÜLTÜRÜ
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
FEN BİLİMLERİ
1 saat
1 saat
1 saat
2 saat
SOSYAL BİLGİLER
1 saat
1 saat
1 saat
-
İNKİLAP TARİHİ
-
-
-
1 saat
İNGİLİZCE
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
TEOG OKULU
• TEOG odaklı konu anlatımı,
• TEOG odaklı deneme sınavları,
• TEOG odaklı öğrenci başarı analizi ile takip,
• TEOG odaklı soru çözme teknikleri,
• TEOG odaklı hızlandırma programı,
sınava 1 ay kala,
• TEOG odaklı sınav rehberliği
özellikleriyle tamamen TEOG kampı
niteliğindedir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
TEOG Okulunun Etütlerden Farkı Nedir?
Hafta içi etütleri sınavlarda; öğrencinin başarısına göre, o hafta veya o ay işlenen
konuların tekrarına yönelik bir eğitimi içermektedir.
Oysa TEOG Okulu belirli bir programı, müfredatı, eğitim seti, rehberliği, sınavları ve
değerlendirmesi olan kendine özel başlı başına bir TEOG sınavına hazırlık okuludur.
TEOG Okulu Tarihleri Nedir?
42
SINIFLAR
TEOG Okulu
Başlama Tarihi
TEOG Okulu
Bitiş Tarihi
Toplam
Ders Saati
5. SINIFLAR
14 EYLÜL 2015
04 HAZİRAN 2016
180
6. SINIFLAR
14 EYLÜL 2015
04 HAZİRAN 2016
180
7. SINIFLAR
14 EYLÜL 2015
04 HAZİRAN 2016
180
8. SINIFLAR
07 EYLÜL 2015
04 HAZİRAN 2016
272
TEOG OKULU KİTAPLARI
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
Türkçe TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
Matematik TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
Fen Bilimleri TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
Sosyal Bilgiler TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
İngilizce TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı
X
X
X
X
Türkçe 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası
X
X
X
X
Matematik 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası
X
X
X
X
Fen Bilimleri 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası
X
X
X
X
Sosyal Bilgiler 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası
X
X
X
X
İngilizce 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası
X
X
X
X
Türkçe Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
Matematik Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
Fen Bilimleri Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
Sosyal Bilgiler Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
İngilizce Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazandıran Yaprak Testleri
X
X
X
X
Süreli TEOG Denemeleri
X
X
X
X
TEOG Okulu Süreli Denemeleri
8.sınıf öğrencilerimizin yıl içinde okuldaki
TEOG Okulu’nda;
denemeleri dışında en az 7 tane deneme
5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin yıl içinde
sınavı olacak
okuldaki denemeleri dışında en az 4 tane
deneme sınavı olacak.
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
iLKOKUL
PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE
REHBERLiK HiZMETLERiMiZ
Okyanus Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü her çalışmasında öğrencilerine, ailelerine, Türkiye’ye yararlı olmayı amaçlar. PDR Bölümü iyi ve doğru şeyler yapınca hayatın güzelleşeceğini bilir. Bu nedenle bilgisini ve deneyimlerini paylaşır. Anne babalara, gençlere, çocuklara, öğretmenlere rehberlik; çözüm arayanlara danışmanlık eder.
i
lkokul Rehberlik Birimi olarak amacımız; yaptığımız çalışmalar ile öğren-
cilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini
tanıyan, güven duyan, kendine uygun
eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş,
kendini doğru ifade edebilen, üretken
ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarını sağlamaktır.
43
Öğrenci bir bütün olarak ele alınır.
duygusal,
Ancak Okyanus PDR gelişimin sürekli-
sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm
liği ve bütünlüğünü de bilir. Bölümü-
yönleri ile potansiyellerine en uygun
müz, öğrencilerin yaşam boyu gelişim
gelişimi gösterebilmesini amaçlanır.
ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kendi-
Bu anlamda sorun yaşayan veya ya-
lerini gerçekleştirmelerini amaçlar-
şamayan bütün öğrencilerin rehberlik
ken, onları çevreleyen değişkenleri de
hizmetlerinden çok daha etkin bir bi-
çalışmalarına dâhil eder. Bu Kapsamlı
çimde yararlanabilmesi sağlanır.
Gelişimsel Rehberliktir.
OKYANUS KOLEJI
ULAŞILABİLİR DANIŞMANLIK
PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK VE
VE REHBERLİK
REHBERLIK ANLAYIŞI
Velilerimiz İnteraktif Sistem aracılığıy-
Okyanus Koleji PDR Bölümü çalışma-
la veya PDR Uzmanımızla telefonda
larında kapsamlı gelişimsel rehberlik
görüşerek randevu alabilir. Görüşme-
yaklaşımını benimsemiştir. Danışman-
lerimiz yüz yüze yapılır. Ayrıca PDR uz-
lık yapar, önleyici hizmetleri sunar. Kri-
manımızın veya velimizin ulaşmasıyla
ze müdahale etmek deyince ilk akla
telefon görüşmeleri de yapılmaktadır.
Çocuklarımızın;
gelen ekiptir.
zihinsel,
Öğrencilerimizle her dönem periyoO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
dik olarak görüşmeler yaparız. Bunun
gözlemleri yapılır. Çocuklarımızı en
dışında öğrencinin kendi isteğiyle, öğ-
doğal halleri ile gözlemleyebilmek için
retmenin yönlendirmesiyle, PDR uz-
rehber öğretmen; tenefüs, kantin, ye-
manının davetiyle, velimizin talebiyle
mekhane, bahçe,oyun alanlarında bi-
de Öğrencimizle bireysel görüşme ya-
rebir çocukların içerisinde olur.Doğal
pılır.
gözlem teknikleri kullanarak öğrenciyi
REHBERLİK EKRANINIZDA
44
tanımaya çalışır.
Gerek velilerimize gerek öğrencileri-
Yapılan gözlemler sınıf öğretmenle-
mize uygulanan test ve envanterle-
riyle birebir görüşmeler ile aktarılır,-
rin bir kısmı dijital ortama taşınmıştır.
paylaşılır,edinilen bilgiler ile öğret-
Veli ve öğrencilerimizden İnteraktif
menlere de rehberlik eder.Rehberlik
Sistem’de belirli tarih aralıklarında ta-
ve öğretmenler daha etkili ve verimli
nımlanan test ve envanterleri uygu-
çalışılır.
laması beklenir.Bu uygulamalar öncesinde İnteraktif Sistemde duyurulur.
“rehberlik.okyanuskoleji.k12.tr” adresinde PDR uzmanlarımızın birikimlerinden oluşan, veli ve öğrenci gelişimini amaçlayan videolar, makaleler
yayınlanmaktadır. Yeni eklenen video
ve makalelerden velilerimizi haberdar
etmekteyiz.
.
DOĞAL GÖZLEM-SINIF İÇİ GÖZLEM
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Dönem başında hedeflenen davranış
Sadece sorun yaşanan alanlarda değil,
ve sosyal becerilerin gelişimini sağ-
güçlü oldukları alanlarda da öğrenci-
lamak ve değerlendirmek amacıy-
ler desteklenerek; kendileri ile barışık,
la dönem içerisinde sınıf içi rehberlik
sorgulayan, sağlıklı, mutlu, kendi adına
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
karar alabilen bireyler olmalarına yö-
nın liderliğini, okul psikologlarımız ve
nelik çalışmalar yapılır. PDR Birimi’nin
rehberlik uzmanlarımız yapar. Bu otu-
akademik çalışma planında yer alan
rumlara örnekler; Etkili İletişim Grubu,
düzenli görüşme takvimiyle, öğren-
Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri, Sı-
cilerin kendi istekleri doğrultusunda
nav Kaygısı İle Baş Etme, Duygu / Öfke
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bi-
Kontrolü Grubu, Atılganlık Grubu.
rimi’ne başvurmaları yoluyla, velilerin
ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle, birimimiz
tarafından uygulanan; envanterler ve
testler ile gerçekleştirilen etkinlikler
sonrasında edinilen verilerin değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. Görüşmeler, İnteraktif Sisteme kaydedilir ve
çıktısı Desimal’e yerleştirilir.
KONSÜLTASYON
Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için
ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöseminer, eğitim ve veli toplantıları gibi
faaliyetlerde PDR Birimi aktiftir. Gerek
yüz yüze gerekse İnteraktif sistemde,
öğrencinin gelişiminde etkisi olan veliler ve öğretmenlerle etkileşim için-
GRUP DANIŞMANLIĞI
dedir. Bu amaçla öğrencinin destek
Grup çalışmaları, farkındalığı artırma-
aldığı; özel eğitim uzmanı, psikolog,
yı ve kişisel gelişimi amaçlayan psiko-
psikiyatrist ile iletişim kurup hizmet
lojik danışmanlık hizmetidir. Öğren-
planlayabilir.
cilerle yapılan grup çalışmaları, elde
edilen bilgiler ışığında, aynı konuda
sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, az sayıda
öğrenciyle yapılır.Grup çalışmalarının
neler olacağı öğretim yılında oluşan
ihtiyaçlara göre oluşturulur. Çalışma-
45
neticileriyle çalışmaktır. Bu anlamda,
ORYANTASYON
Çocuğun ilköğretime psikolojik ve
sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim
ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon,
okula alışma süreci olarak tanımlamak
yerine onu, öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
46
basamaklarının devamındaki görevle-
maları kapsamında: öğrencilerin bi-
re hazırlamak olarak tanımlamayı ter-
lişsel alanda güçlü ve desteklenmesi
cih ederiz. Bu nedenle okulumuza yeni
gereken yönlerini ortaya çıkarmayı
başlayan her öğrenci rehberlik uzma-
amaçlayan
nımız tarafından karşılanır ve oryan-
sı dışında,iletişim, kendini tanıma,so-
tasyon süreci başlar. Öğrencinin akran
rumluluk bilinci,zaman ve yönetim gibi
grubuna, okul kültürüne, eğitim prog-
konuları da ele alır.Tanıma,ölçme,de-
ramına uyum sağlamasını kolaylaştı-
ğerlendirme araçlarını bu yönde kulla-
racak bu süreçte danışman öğretmen
nır.Öğrencilerin akademik durumlarını
ve rehberlik koordinasyon içindedir.
anlamada, davranışlarını değerlendir-
TANIMA VE BELİRLEME
Test ve test dışı tekniklerle elde edilen verileri yorumlayarak öğrencilerin,
tanımlanmış gelişim görevlerini yerine getirip getiremediği, yaşantısında,
onu olumlu-olumsuz etkileyen değişkenlerin görülmesi, varsa sorunlarının
nedeninin anlaşılması için uygulama-
mede ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanılmaktadır. Okyanus kolejinde test
ve
envanterler,
uzman
psikologlar
tarafından periyodik olarak ve ayrıca
gerekli görülen durumlarda uygulanır.
Öğrencinin hangi alanının geliştirilmesi
gerekiliyorsa o alanda çalışma yapılır.
lar yapılır. Öğrencinin ailesine yönelik
Envanterler Çerçeve Planında zaman
test, envanter uygulamaları olabilir.
ve uygulanacak grup olarak belirlenir.
Öğrencileri daha yakından tanımak ve
Sınıfça öğretmen işbirliğiyle veya bi-
etkili bir şekilde yardımcı olabilmek
rebir olarak uygulanır. Envanter ve test
için formlar kullanılır, envanterler uy-
sonuçları öğrenci velisine randevulu
gulanır.
görüşmeyle aktarılır. Aktarma sürecin-
UYGULANAN ENVANTER VE TESTLER
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bölümümüz, eğitsel rehberlik çalış-
.
uygulamaların yapılma-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
de rehberliğin gizlilik ilkesi ihlal edilmez.
ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR
görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle
Çocukların gelecekte yaşayabilecek-
bir araya gelir. Veli ile yapılan görüş-
leri problemlerle ilgili koruyucu ve ön-
meler, velilerin kendi ihtiyaçları doğ-
leyici rehberlik hizmetleri üretilir, su-
rultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek
nulur. Sorunlar oluşmadan; öngörüyle
gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.
veya yaşanan bir vakadan hareketle
Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağla-
önleyici rehberlik yapılır. Kamuoyunda
yan rehberlik yaparız. Aile danışmanlı-
gündeme gelen olaylar da çocukları-
ğı, sahip olduğumuz ve/veya geliştir-
mıza sunacağımız bu önleyici rehberlik
meye çalıştığımız becerimizdir. Veli ile
hizmetlerinin habercisi olabilir. Örne-
yapılan görüşmeler, İnteraktif Sisteme
ğin, ev kazaları, istismar vb.
kaydedilir.
ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ
Seminer ve eğitimlerimizde velileri-
Birimimiz kampüslerimizin konferans
mizin, daha başarılı/etkili anne- baba
salonlarında, toplantı odalarında eği-
olmaları amaçlanır. Sunumunu yaptı-
tim ve seminerler düzenler. Büyüyen,
ğımız seminer başlıklarından örnekler;
gelişen, değişen çocuklarımıza; öğ-
• Davranış Bozuklukları,
renciliğin ve geleceğin gerektirdiği
• Olumlu Davranış Kazandırma,
donanım için sunumlar yapar. Bu hiz-
• Sorumluluk Kazandırma,
metimizi, öğrencilerin ilgisini çeke-
• Aile İçi İletişim,
cek, aktardığımız bilgilerin kalıcılığını
• DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü,
sağlayacak sunum tekniği ve sunum
• Teknolojinin Çağımızdaki Yeri ve Doğru İn-
içerikleriyle hazırlarız. Örneğin; ‘Nasıl
ternet Kullanımı,
Çalışırsak Daha Başarılı Oluruz?’, ‘Bey-
• Ön ergenlik ve Cinsel Eğitim,
nimizi Nasıl Kullanmalıyız?’, ‘Ne Kadar
• Sosyal Paylaşımsızlık (İnternet Bağımlılığı),
Zamanım Var?’.
• Sınav Kaygısı,
VELİYE REHBERLİK
PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel
47
• Öfke Kontrolü,
• Dil Ve Konuşma Bozuklukları.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
OKYANUS KOLEJLERi
ANADOLU LiSESi
EĞiTiM ANLAYIŞIMIZ;
elecekle ilgili yönlendirme ve
G
ler mezun etmektedir. İngilizce eğitim
doğru tercihlerin belirlenmesi
sistemimizde, dünyaca ünlü Cambridge
için, üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf-
Üniversitesi tarafından test edilen yabancı
ta başladığı Okyanus Anadolu Lisele-
dil programı, üniversitelerin ilk yıl uygula-
ri’nde, vizyon sahibi, bilim-teknolo-
dıkları hazırlık eğitiminden muafiyet sağla-
jide rekabet gücü yüksek, donanımlı,
maktadır.
üreten, araştıran, nitelikli gençler yetişiyor. Yüksek öğretime olduğu kadar hayata da hazırlanan öğrenciler,
KARiYER ODAKLI
kültürel, sportif kulüplere dahil edilerek, kendini geliştirme ve sosyalleş-
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen
me fırsatı buluyorlar. Okyanus Eğitim
Yetenek Merkezli Eğitim ve Kariyer
Kurumları’nda, akademik eğitime ha-
Merkezli Eğitim Modelleri ile her öğ-
zırlığın en hızlı sürecine girildiği lise
rencimize MAPP kariyer testi yapıp,
döneminde, temelleri sağlam, ezber-
kariyer odaklı eğitim veriyoruz. İngiliz-
ci sistemi reddeden ve akılcı öğrenim
cesi’ni uluslararası seviyeye ulaşması
sistemini benimsemiş bir program
için çalışmalar yapıyoruz. Lise 1. sınıf-
uygulanmaktadır.
tan itibaren kariyer yeteneğine uygun
YGS - LYS odaklı eğitim dönemi olan
lise sürecinde, yüksek öğretime ge-
olarak, üniversite başarısı kazanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz.
çiş için, YGS - LYS Koordinatörlüğü
Programın amacı; öğrencilerimizin ger-
devreye girer. Danışman öğretmenlik
çek ilgi ve yeteneklerini keşfederek,
sistemi ile yürütülen, deneme sınav-
sistemli olarak eğitsel ve mesleki geli-
ları, seminerler, etüt çalışmaları gibi
şimlerini desteklemek, doğru kariyer ve
nitelikli programlarla öğrenciler des-
üniversite yönlendirmesi yapmaktır.
teklenir. “Tam Öğrenme” modelinin
uygulanmasıyla, öğrenmede bireysel
farklılıkları en aza indirme ve öğrenme
düzeyini yükseltme temel hedeftir.
Yabancı dil İngilizce programının dört
yıla yayıldığı ve ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilen Okyanus
Anadolu Liseleri, uluslararası düzey-
.
EĞiTiM PROGRAMIMIZ;
YETENEK GELiŞiM PROGRAMI
Career Focused Talent
Development (CFTD)
yetenekleri doğrultusunda sanatsal,
48
de yeterli dilbilgisine sahip öğrenci-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
Kariyer Odaklı Yetenek Gelişim Programı,
okulumuzun sunduğu, birbirinin bütünleyeni olan Üniversiteye Hazırlık
Sistemi ve Kariyer Rehberliği bileşenlerinden oluşur.
MAPP™ NEDİR?
MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential) Kariyer Değerlendirme
ÜNiVERSiTE
HAZIRLIK
PROGRAMI
+
Analizi, meslek ve iş seçimini motivasyon (ilgi) odağıyla analiz eder. Genelde
kariyer ve meslek seçimlerinde diğer
iki unsur olan bilgi ve beceri kullanılırken, MAPP gençlerin ve kariyerlerine yön vermek isteyenlerin ilgilerini
(motivasyonlarını) analiz eder. MAPP™
Kariyer Değerlendirme Analizi, değerli ve konusunda öncü bir psikologlar ekibi tarafından geliştirilen, 1995
KARİYER REHBERLİĞİ
Okyanus Koleji’nde lise yılları öğrencinin yükseköğretim hayatına hazırlandığı yıllardır. Öğrencilerimizi; ilgi,
eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve
doğrultusunda yükseköğretime ha-
yılından beri teknolojik, sosyolojik ve
kültürel değişimlere uygun bir biçimde güncellenen, geçerlilik sonuçları
son derece yüksek bir analizdir. Güvenilirlik testleri, MAPP’in dünyanın en tutarlı
analizlerinden biri olduğunu kanıtlar.
zırlarız. Bu görevler yerine getirilirken
9. 10. 11. 12. Sınıflar MAPP™ uygulama-
öğrencilerin, istekleri ve yetenekle-
sı sonucuna göre kariyer kulüplerine
riyle, ailenin ve toplumun ihtiyaçları
yönlendirilir.
49
arasında bir uzlaşma sağlanmasına
çalışırız.
Bu amaçla, öğrencimize sunduğumuz
PDR hizmetleriyle birlikte mesleki
rehberlik çalışmalarımızı zenginleştirerek Kariyer rehberliği sunuyoruz.
Kariyer rehberliğinde birbiriyle entegre iki süreç vardır.
İlki öğrencinin potansiyelini tanıması,
motivasyon kaynaklarını fark etmesi,
ilgi ve yeteneklerinden haberdar olması için MAPPTM analizi uygulaması.
Diğeri ise Kariyer kulüplerine yönlen-
‘‘Öğrencimizin
Kariyer Rehberliğini Yapıyoruz’’
dirilmesidir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
KARiYER KULÜPLERi
• HAVACILIK
• FEN BiLiMLERi
• YÖNETiCiLiK
• HUKUK
• MiMARLIK
• SAĞLIK
• MÜHENDiSLiK
• EKONOMi
• SOSYAL BiLiMLER (Toplum Bilim)
• iLETiŞiM VE HALKLA iLiŞKiLER
• DiPLOMASi (Uluslararası İlişkiler)
• GiRiŞiMCiLiK VE iNOVASYON
• PSiKOLOJi
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI
sanız, başarınızı engelleyecek birçok faktör
Değerli velimiz ve öğrencimiz,
bulabilirsiniz.
Hayat bir yolculuk gibidir. Bu yolculuk
Okyanus Kolejleri öğrencilerine en iyi öğ-
insana bazen neşe, bazen de hüzün
retim olanaklarını sağlamak için tam öğ-
verir. Bazen de bu yolculukta umul-
renme modelini Kariyer Odaklı Yetenek
madık engeller çıkar. Bu engeller
Gelişim Programı ile uygulamaktadır. Üni-
bizlerin yaşam konusunda-
versite Hazırlık programın da
ki ısrar ve sabrımızı
amaç tüm konuları,
ölçer. İşte üniversi-
11. SINIFTA
teye hazırlık sizin
YGS - LYS
sabrınızı
ölçen,
ısrarınızı belirletir.
12. SINIFTA
YGS - LYS
600 SAAT YGS
DENEMESi
900 SAAT LYS
Üniversite,
insanlara
meslek
bir
kazan-
dırmanın yanı sıra
siksiz olarak öğret-
15 GÜNDE 1
yen bir süreç-
50
tüm öğrencilere ek-
1100 SAAT
sınıfta başlar ve
Okyanus’ta
12.sınıftan me-
Üniversiteye
zun olana kadar
Hazırlık
devam eder. Bu
HAFTA iÇi
kapsamda 4 yıl-
16.00 - 18.00
ARASI ETÜT
lık çalışma prog-
hayata daha geniş
ramı düzenlenir ve
açıdan bakma ve bi-
titizlikle
rey olma bilincinin
Eğitim programı bi-
oluşmasına yardım eder. Sistem
uygulanır.
tirildiğinde, öğrencimiz hem
ne kadar değişirse değişsin, değişmeyen bir
lise eğitimini hem de üniversite sınav-
gerçek var ki o da şudur: Bu sorumluluk ve
larına hazırlık eğitimini eksiksiz alır.
kararları başkalarına, dış dünyaya bırakır-
‘‘Sınava kendini her zaman
hazır hisseden avantajlıdır.’’
.
mektir. Sistem 9.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
LYS 2014
YERLEŞTiRME SONUÇLARI
İktisadi - İdari ve
Ticari Bilimler
. Uluslararası İlişkiler . İşletme
. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
. İktisat . Kamu Yönetimi
. Dış Ticaret . Sağlık Yönetimi
. Avrupa Birliği İlişkileri
. Muhasebe ve Finans Yönetimi
. Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri . Ekonomi
Fen-Edebiyat ve Öğretmenlik
. Fen Bilgisi Öğrt.
. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
. Antropoloji . Biyoloji
. Matematik . Kimya
. Tarih . İngiliz Dili ve Ed. . Felsefe
. İngilizce Öğrt. . Tercümanlık
. Türk Dili ve Edebiyatı . Türkçe Öğrt.
Sağlık
Bilimler
. Tıp
. Diş Hekimliği
Psikoloji ve
Rehberlik
. Eczacılık
. Odyoloji
. Fizyoterapi ve
. Psikoloji
. Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Rehabilitasyon
. Beslenme ve Diyetetik
. Optisyenlik . Hemşirelik
51
Mimarlık &
Güzel Sanatlar
İletişim Bilimler
. Halkla İlişkiler
. Radyo, Televizyon ve
. Mimarlık
. İç Mimarlık
Sinema
. İletişim Tasarımı
. Yeni Medya
. Reklamcılık
. Görsel İletişim
Mühendislik
. Bilgisayar Müh. . Biyomedikal Müh.
. Elektronik Müh. . Endüstri Müh.
. Enerji Sistemleri Müh. . Gıda Müh.
. İnşaat Müh. . Maden Müh.
. Makine Müh. . Orman Müh.
. Mekatronik Müh.
. Tekstil Müh. . Uzay Müh.
. Grafik Tasarım
. Endüstriyel Ürün Tasarımı
. Şehir ve Bölge Planlama
Hukuk
Üniversite Onları Kazandı!
Okyanuslu gençler, üniversiteler için bir değerdir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
FEN VE PROJE LiSESi
Kendini bilime adamış gençler...
Fen alanında üstün yetenekli, proje üreten, buluş yapan, bilimselliğin önemini kavramış,
geleceğin bilim insanları Okyanus Kolejleri Fen ve Proje Lisesi’nde yetişiyor.
F
EN VE PROJE LİSESİ’NİN
KURULUŞ AMACI
Avcılar Kampüsü’nde faaliyet gösteren Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi
2006 - 2007 Eğitim Öğretim Yılı’nda faaliyete başladı. Kuruluş amacı; fen alanında Türkiye’mizin ihtiyacı olan üstün
nitelikli bilim adamlarının yetişmesine,
proje üreten, buluş yapan ve bilimselliğin getirisine inanmış, karakterli kişilik
yapısının yanında kendini bilime adamış
gençler yetiştirmektir. Tüm bunların
52
yanı sıra yetenek, zeka, çalışma düzeyi üst düzeyde olan öğrencilerimizin
yüksek öğrenime hazırlanmaları için
her türlü olanağı sunarak YGS - LYS’de
derece yapmalarını sağlamak böylece
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin en iyi
bölümlerini kazanmalarına katkıda bulunmak; geleceğin üreten mühendislerini, doktorlarını, genetikçilerini, nano
bilimcilerini, uzay bilimcilerini, fizikçilerini bilime kazandırmaktır. Bilim hedefine kilitlemiş öğrencilerimizi Avcılar Okyanus Koleji’ne bekliyoruz.
Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi’nde
.
FEN VE PROJE LiSESi EĞiTiMi
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan özel izin-
AVCILAR KAMPÜSÜMÜZDE
le diğer fen liselerinde olmayan 5 farklı
VERiLMEKTEDiR.
akademik program uygulanmaktadır.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
Fen ve Proje Lisesi altyapı çalışmaları
kapsamında her dersin laboratuvarı bulunmakta ve dersler uygulama
yöntemiyle işlenmektedir. Bu kapsamda UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) da öğrencilerimizin gözlemleyerek uzaya olan meraklarına
tercüman olmak için gözlem evini faaliyete geçirmiştir.
Türkiye eğitim sisteminin uygulama
alanındaki eksikliğinin farkındalığıyla sanayi kuruluşları ile yapılan görüşmelerle öğrencilerimiz ayda bir
gün sanayi kuruluşlarının ARGE departmanlarını ziyaret edecek, burada
öğrencilere üretimi yerinde görme,
analiz etme, projelendirme, çıkarım
• Astrofizik (Uzay Bilimleri ve Uygulamaları)
yapma, bilimsel sorgulama gibi me-
• Elektrofizik (Elektronik ve Uygulamaları)
todlarla hedef davranışlar verilecek-
• Jeofizik (Yer Bilimleri ve Uygulamaları)
tir.
• Nanoteknoloji ve Genetik
(Nano Bilim ve Uygulamaları, Biyoteknoloji
ve Uygulamaları)
• Genetik (Bioteknoloji ve Uygulamaları)
53
Projelere katılma ve başarılı olma Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi’nin en önemli
amaçları arasındadır. Bu kapsamda dört
yıldır uluslararası ve ulusal birçok proje ya-
Bu beş akademik programın okulu-
rışmalarına katılım sağlanmış ve çeşitli de-
muzda uygulayıcıları İstanbul’daki gü-
receler alınmıştır.
zide üniversitelerin değerli akademisyenleridir.
•Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ
Nano Bilim Ve Teknolojik Uygulamaları
•Yrd. Doç Dr. Fırat KAÇAR
Elektronik ve Teknolojik Uygulamaları
•Prof. Dr. Nazlı ARDA
Bio Teknoloji ve Uygulamaları
•Abdullah Karalar
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uygulamaları
•Prof. Dr. Muhittin ALBORA
Yer Bilimleri ve Teknolojik Uygulamaları
•Uzm. Biyolog Duygu CELEBCİOĞLU
Arge / Bargem Sorumlusu
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
GÜZEL SANATLAR LiSESi
Sanatı hayatlarının her alanında yaşayan ve yaşatan, disiplinli, kültür değerlerine sahip çıkan, uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek genç sanatçılar
Okyanus Kolejleri Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetişiyor.
54
Amacımız; Sanat eğitiminde tam dona-
olarak ilköğretim
nımlı, bu konuda kendine güvenen, kültür
öğrencilerine yönelik
değerlerine sahip çıkan, uluslararası sanat
yarışma düzenlemektedir.
alanlarında ülkemizi en iyi şekilde temsilde
edecek genç sanatçılar yetiştirmektir.
il
genelinde
1. Geleneksel Resim Yarışmasi 2010
‘‘Çalışan İnsanlar’’
Derslerin içeriği M.E.B. öğretim prog-
2. Geleneksel Resim Yarışması 2011
ramlarına göre şekillenmekte olup
‘‘iklim Değişikliği’’
ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
3. Geleneksel Resim Yarışması 2012
ek
‘‘Yardımlaşma’’
programlar,
etütler
uygulan-
maktadır. İlk yıl (9. sınıf) Temel Sanat
4. Geleneksel Resim Yarışması 2013
Derslerinin yanında öğrenciler Kültür
‘‘Halk Oyunları’’
Dersleri (Tarih, Coğrafya, Matematik,
5. Geleneksel Resim Yarışması 2014
Fizik vb.) de görmektedirler. 10. Sınıf-
‘‘Yaşadığımız Şehir’’
tan itibaren kültür derslerinin sayısı
6. Geleneksel Resim Yarışması 2014
azalmakta ve sanat derslerinin ders
‘‘Hayalimdeki Türkiye’’
saati sayısı artmaktadır.
Yarışma sonucunda da derece alan
DÜZENLEDiĞiMiZ YARIŞMALAR
öğrenciler resim malzemeleri altın ve
Resim sanatıyla ilgilenen pek çok sa-
plaket ile ödüllendirilmektedir.
natsever genci bir araya getirmeyi
hedefleyen
Okyanus Güzel Sanatlar
Lisesi olarak dört yıldır geleneksel
.
ve ortaöğretim
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
OKYANUS SANATTA DÜNYA BiRiNCiSi
Okyanus Kolejleri, 16-21 Haziran 2013
tarihleri arasında ABD’nin New York
kentindeki Oswego Üniversitesi’nde
yapılan “GENIUS Olympiads” Proje Yarışması’nda 10 sanat projesi ile finalde
Türkiye adına gurur veren bir başarıya
2010 - 2011 YILI
OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi
iLK MEZUNLARI
Sevde Diliyok
İstanbul
Teknik Ünv.
Moda
Tasarımı
Öykü Buse
Bigeç
Mimar Sinan
Üniversitesi
Seramik
Tasarımı
Melis
Türeyen
Marmara
Üniversitesi
Tekstil
ve Moda
Tasarımı
daha imza attı. 60 ülkeden ve ABD’nin
60 vilayetinden yaklaşık 550 lise öğrencisinin katılım gösterdiği uluslararası bu proje yarışmasında Bahçeşehir
Okyanus Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
resim bölümü 10. Sınıf öğrencisi Gülbahar Gümüşten’in projesi Dünya 3’.sü
2011 - 2012 YILI
OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi
MEZUNLARI
olurken diğer 9 proje jüri özel ödülüne layık görüldü. Okulumuz 2014
Kardelen Çetin
İstanbul
Teknik Ünv.
Moda
Tasarımı
Sinem Derici
Mimar Sinan
Üniversitesi
Seramik
Tasarımı
Hilal Buse
Bozkurt
Işık
Üniversitesi
Grafik
Tasarımı
Ecem Baltacı
Naba
Üniversitesi
Moda
Tasarımı
yılında iki dünya üçüncülüğü, 2015 yılında Dünya birinciliği ve üçüncülüğü
elde etti.
2015 YILI DÜNYA DERECELERiMiZ
• Çağla Berkan - Knowledge / Dünya 1.’si
• Zelal Kelekçi - Fare The Facts For The
Solution / Dünya 3.’sü
55
• Sevcan Kaya - Whatever You Give To
Nature. It Gives It Right Back To You
/ Dünya 3.’sü
MÜZiK BÖLÜMÜ
MÜZiK ALANINDAKi ALAN DERSLER:
2012 - 2013 YILI
OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi
MEZUNLARI
Ayşenur
Şentürk
Mimar Sinan
Üniversitesi
Resim
Bölümü
Nida
Özbenim
Marmara
Üniversitesi
Geleneksel
El Sanatları
Bölümü
• 7. olarak
kazandı
Burcu
Er
Işık
Üniversitesi
İç Mimarlık
%50 Burslu
Beril
Karaman
Işık
Üniversitesi
İç Mimarlık
%50 Burslu
Gizem
Ermiş
Işık
Üniversitesi
Moda
Tasarım
%50 Burslu
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Piyano, Türk ve Batı Müziği Çalgıları,
Türk Müziği Koro Eğitimi, Batı Müziği Koro Eğitimi, Drama, Müziğe Giriş,
Müzik Biçimleri, Türk ve Batı Müziği
Çalgı Toplulukları, Batı Müziği Tarihi,
Geleneksel Türk Müziği Tarihi, Bilişim
Destekli Müzik, Bireysel Ses Eğitimi,
Çalgı Bakımı ve Onarımı.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
2012 - 2013 YILI
OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI
Nazlı Ayvaz
Işık Üniversitesi
Moda Tasarım • %50 Burslu
Dilara Kurtsoy
Bilgi Üniversitesi
Grafik Tasarım • %75 Burslu
Ezgi Öksüz
Sakarya Üniversitesi
Resim Bölümü • 5. olarak kazandı
Melike Cesur
Esenyurt Üniversitesi
İç Mimarlık • %50 Burslu
2013 - 2014 YILI
OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI
56
Yunus Kiziloz
Yeditepe Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Yunus Cuhadar
Kemerburgaz Üniversitesi
Plastik Sanatlar Bölümü • %50 Burslu
Mirac Can Saka
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ziya Urgancı
Aydın Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu
Ayşegül Buse Tek
Kültür Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Aydan Taşkıran
Haliç Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu
Yazgulu Batu
Haliç Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu
Miray Solak
Aydın Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Dilan Gündoğdu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Moda Tasarımı
Baran Cem Özen
Aydın Üniversitesi
Grafik Animasyon
Tuğçe Demircan
Kültür Üniversitesi
Grafik Tasarım • %50 Burslu
Beren Korun
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat Yönetimi
Ayşenil Gökdemir
Marmara Üniversitesi
Müzik Öğretmeni
Burakcan Olçaray
Bilgi Üniversitesi
Müzik Kompozisyon • %80 Burslu
GÜZEL SANATLAR LiSELERi’NiN
YGS VE LYS AVANTAJLARI
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)
lunmaktadır. Örneğin; müzik bölümü-
ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuç-
nü bitiren müzik kursu açabilmektedir.
larına göre öğrenci alınması düşünülen programlar OSYS Kılavuzunda ilan
edilmektedir. Bu programlarla ilgili
olarak uygulanacak işlemler ve gerekli
koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara duyurulmaktadır.
.
Yukarıda belirtilen bölümlere yerleştirme
yapılırken; Güzel Sanatlar Lisesi’nin ilgili
bölümünden mezun olanlar için kullanılan
YGS Puan türlerinin herhangi birinden 140
barajını geçmesi yeterli olmaktadır. Yukarıda sözü edilen alan/bölüm dışındaki bölümlerden başvuracak adayların YGS Puan
Üniversitelerin ilgili bölümünden me-
türlerinin en az birinden 180 puan almış ol-
zun olanların kurs açma yetkileri bu-
ması gerekmektedir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
iLKOKUL
OKYANUS KOLEJLERi’NDE
YABANCI DiL POLiTiKAMIZ
Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımına kazandırılmasını amaçlamaktayız. Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna
inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.
MİSYON
O
1. Sınıf itibariyle başlayan ilkokul se-
kyanus Kolejleri’nde, dil edinimi-
rüvenimizde, kurumlarımızda verilen
nin bir ders ya da ayrıcalık olma-
İngilizce dersleriyle, öğrencilerimize
dığını, yaşamın bir parçası olduğunu
ana dilin dışında bir dil kullanarak ile-
öğrencilerimize edindirme bilinciyle,
tişim kurma becerisi ve İngilizce’nin
en belirgin amacımız; kendilerini sa-
sevdirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda,
dece ana dillerinde değil farklı diller-
öğrencilerimize İngilizce’yi tanıtmak,
de de özgürce ifade edebilen, ken-
öğrencilerimizin dile karşı pozitif ol-
dine güvenen ve kendisinin farkında
malarını sağlamak, aktif dinleme ve
olan, kendi kültürünü benimserken
konuşma becerilerini geliştirmek, eğ-
başka kültürleri de tanıyabilen, dün-
lenirken öğrenmelerini sağlamakta
ya vatandaşı olması beklenen ve en
amaçlarımız arasında yer almaktadır.
önemlisi kurumumuzun vizyonu kap-
İlkokul Programı kapsamında 1. ve 2.
samında; yaşam boyu öğrenmeyi ilke
Sınıflar, İngilizce derslerinde şarkılar,
edinmiş, yetkin ve mutlu bireyler ye-
oyunlar, hikayeler ile öğrencilerin an-
tiştirmektir.
lama ve iletişim becerilerinin gelişti-
OKYANUS KOLEJLERİ’NDE;
Dil eğitimine erken yaşlarda başlamanın
getirilerinin bilincinde olan kurumumuzda, yabancı dil, temel eğitimin çok
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
57
rilmesine imkan sağlanırken, 3. ve 4.
Sınıflarda okuma, anlama, dinleme,
konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
Yapılan araştırmalar, Türkçe’nin yanın-
parlayıp, neler öğrenildiğini özetleyip,
da İngilizceyi de edinerek büyüyen ço-
evrensel değerlerle bağdaştırıp dersi
cukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı
bitirir.
olduğunu göstermektedir. Bu farkındalıkla birlikte 1. Sınıf müfredatımızda
haftada 2 saat Billingual (Çift Dilli) Eğitim yapılmaktadır.
58
materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır.
Bu sayede çocuklarımız zaman içinde
Bu sistemle çocuklar, yeni dilleri öğ-
İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı
renmeye karşı olumlu tutumlar sergi-
olduğunu gözlemler ve hiç farkına var-
lemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşı-
madan İngilizce konuşmaya ve anlama-
mı öğrenirler, başka ülke ve kültürlere
ya başlarlar.
çabuk adapte olurlar. Çift dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar.
Çocukların öz saygılarının gelişimine
katkıda bulunur, problem çözmede ve
güçlüklerle baş edebilmede daha etkin
beceriler geliştirirler.
İngilizce müfredat programımız Avrupa
Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR
(Common European Framework and
References for Languages) doğrultusunda hazırlanmaktadır. İngilizce’nin
‘Tema Bazlı’, disiplinler arası, işbirliği
Derslerimiz, 1. Sınıf yaş grubunun en
içinde ve ana dil öğrenme modelini baz
çok ilgisini çeken hikaye anlatımı üze-
alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.
rinden gitmektedir. İngilizce öğretmeni
ile sınıf öğretmeni derslere birlikte katılım gösterir. Bu derslerin ilk 10 dakikasında öğrenciler o günün konusuna
ve hikâyesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra İngilizce
öğretmenimiz hikâye ve aktivitelerini
İngilizce olarak uygulamaya başlar. Son
10 dakikada ise sınıf öğretmeni dersi to-
.
Öğrenmenin kalıcı olması için özgün
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
Derslerimizde ‘Topic-Based’ (tema bazlı) ve ‘Communicative Approach’
(İletişimsel Yaklaşım) metodlarını aynı
tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek içeriklerimizi ‘Tam Öğrenme
Modeli’ne göre uyguluyoruz. Tam öğrenme; öğrencilerin herhangi bir konuda yetkin kılınabilmesi için bütünün
parçalara ayrılmış halinden yararlanı-
larak ve her bir öğrenciye kendi yet-
leri de dil kullanımına teşvik etmekte,
kinliklerinde yeterli zamanı vererek
kurumlarımız
öğrenmelerinin beklendiği ortamlar
Speaking Corner (Konuşma Köşele-
oluşması fikrine dayalı bir öğrenme
ri’nde), öğrencilerimiz öğrenmiş ol-
modelidir. Bu noktada 1.sınıftan 4.sını-
dukları bilgileri Native Öğretmen-
fa kadar öğrencilerin İngilizce dersinde
lerimizin eşliğinde kullanma imkanı
öğrendiği, edindiği bilgiyi anımsayarak
bulmaktadırlar. Her hafta rutin olarak
ve anladığını ortaya koyacak küçük sı-
yapılmakta olan konuşma köşelerin-
navlarla sınanmakta, kitaplarında yer
de; öğrencilerimizin ne sıklıkta köşe-
alan özeleştiri yapabilecekleri bölüm-
leri ziyaret etmekte oldukları ve ne
lerle ve her ünite sonrası tekrar mahi-
kadar verimli kullandıkları göz önünde
yetli bölümlerle öğrenilmiş konuların
bulundurularak ‘English Star’ rozeti
uygulaması yapılmaktadır. Dil eğitimi-
ile ödüllendirilmektedirler.
nin bir parçası olan karşılıklı diyaloglar,
konularla örtülü projeler, öğrenciler
tarafından konularla örüntülü yapılmakta olan video çekimleri, edinilmiş
olan İngilizce dil yapısını sunabildikleri
uygulama alanları yaratılmasına imkan
vermekte ve aktif öğrenen öğrenci modeli ve buna bağlı öğrendiklerini
yansıtma yöntemiyle, yabancı dili keyif
içinde öğrenen bireyler yetiştirmeyi
hedef gütmektedir.
Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdi-
bünyesinde
bulunan
Okyanus Koleji öğrencilerimizi, dil’e
başlangıç yıllarında İngilizce’yi etkin
kılmak ve seri bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak adına ders içi
etkinliklerde de
yapılan çalışmala-
rı desteklemek, sınıf içi heyecanı ve
her sınıf düzeyinden bir öğrencimize
‘STAR STUDENT’ kartı ve ‘STAR STUDENT’ sıra giydirmesi verilmektedir.
Lise İngilizce Eğitimi
rilmesi ve günlük yaşantı içerisinde
Lise öğrencilerimiz, belirlemiş olduğu-
kullanımına kazandırılmasını amaç-
muz hedeflerimize ulaşma yönünde
lamaktayız. Dil gelişiminin iletişim
sistemli bir eğitime tabi tutulmakta-
kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna
dırlar. Okulumuzun İngilizce eğitimi her
inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğ-
yıl dünyaca ünlü Uluslararası Üniversitesi
rencilere gerçek iletişim kurma fırsat-
tarafından test edilmektedir. Her yıl dünya
ları sunularak öğrencilere kültürel ve
üzerinde yaklaşık iki milyon öğrencinin ka-
sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.
tıldığı Uluslararası sınavlarında, yabancı dil
Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz
sınıf içi ve dışında, okulumuz bünyesinde İlkokul öğrencilerimizin olduğu
her alanda sürekli İngilizce konuşarak
öğrencilere model olmakta, öğrenci-
59
rekabeti arttırmak adına, her hafta
öğreniminin temel yapısını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri,
üniversite yetkilileri tarafından ölçülerek
objektif değerlendirmeler sonucunda öğrencilerimize bir sertifika ile bildirilmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler,
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
öğrencilerimizin İngilizce seviyesini
Uluslararası Sınavları İle İlgili
daha da ileri düzeye taşımak ve temel
Tüm Merak Edilenler
dil becerilerini geliştirmemiz yönünde deneyimli öğretmen kadromuza
yol göstermektedir. Okyanus Kolejleri’nde Lise öğrencilerimiz 9. Sınıf’tan
itibaren kendi seviyelerinde İngilizce
eğitimi almaktadırlar.
ne işe yarar?
• Uluslararası Üniversitesi’nin yapmış
olduğu sınavlar Dünya’da geçerliliği
olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi
Lise öğrencilerimizi seviyelerine uy-
bir eğitim kurumunda veya mesleki
gun olarak KET, PET, FCE ve CAE sı-
alanlarda İngilizce seviyesini belgele-
navlarına hazırlayarak, almış oldukları
yebilmektedir.
eğitim sonucunda, dünya üzerinde
birçok üniversite tarafından kabul edilen FCE ve CAE belgeleriyle üniversitelerin hazırlık sınıflarını kolayca
geçerek, birinci sınıfa başlamalarını
hedeflemekteyiz.
Öğrenci merkezli programladığımız İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz
60
1. Uluslararası Sınavı sertifikaları
kendi gerçek düşünce ve duygularını
açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanma imkanı bulmakta ve
yabancı öğretmenlerle konuşma becerileri de sürekli olarak geliştirilmektedir.
SEViYE
BEGINNER
ELEMENTARY
(Başlangıç)
PRE-INTERMEDIATE
2. KET – PET – FCE – CAE Sınavları’na
giriş kriterleri nelerdir?
• KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına
13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir.
Okyanus Kolejleri’nde eğitim gören
öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinde ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.
9. Sınıf : KET – PET
10. Sınıf: FCE (B2 Seviyesi)
11. Sınıf : CAE (C1 Seviyesi)
INTERMEDIATE
(Orta)
ADVANCED
(İleri)
C2
12. Sınıf
11. Sınıf
C1
12. Sınıf
11. Sınıf
11. Sınıf
10. Sınıf
B2
B1
9. Sınıf
A2
A1
.
UPPER
INTERMEDIATE
9. Sınıf
9. Sınıf
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
3. Uluslararası Sınavları neyi
değerlendirme yapmaktadır. Bu sı-
ölçmektedir?
navlarda 45 puan ve üzerinde öğren-
• Uluslararası Sınavları’nın tamamı, ya-
ciler farklı seviyelerde geçmiş kabul
bancı dil öğretiminde esas olan; oku-
edilmektedir.
ma (reading), yazma (writing), dinleme
85 – 100 Puan: Üstün Başarılı Geçti
(listening) ve konuşma (speaking) gibi
(Pass with merit, pass with distinction)
dört temel beceriyi ölçmektedir.
70 – 84 Puan: Geçti (Pass)
4. Uluslararası sınavları kaç aşamalıdır?
45 – 69 Puan: Sınava Girilen Seviyeye
• Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan
Yakın Sertifika Alma Hakkı Kazanır
oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma
0 – 44 Puan: Kaldı (Fail)
(reading), yazma (writing), dinleme
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, öğ-
(listening) becerileri ölçülmekte, ikinci
rencileri uluslararası dil standartla-
aşamada ise Uluslararası Üniversite-
rına ulaştırmak üzere çalışmalarını
si tarafından yetkilendirilmiş bağım-
yürütmektedir. Bu doğrultuda hem
sız öğretmenler tarafından konuşma
uluslararası hem de Avrupa Dil Çerçe-
(speaking) becerileri ölçülmektedir.
vesi (Common European Framework)
5. Uluslararası sınavları’nın
ölçütleri göz önüne alınarak sınıflara
değerlendirilmesi nasıl yapılır?
göre aşağıda verilen hedeflere ulaşıl-
• Uluslararası Üniversitesi’nin İstanbul’da-
ması sağlanmaktadır.
ki yetkili merkezleri tarafından uygu-
SINAVLAR VE DERS GEÇME
lanan sınavlar, İngiltere’ye gönderile-
İngilizce dersinde öğrencilere bir dö-
rek değerlendirmeleri yapılmaktadır.
nem içerisinde 3 adet olmak üzere her
7. KET - PET - FCE - CAE Sınavları’nda
eğitim öğretim yılında toplam 6 sınav
kaç puanla geçilmektedir?
uygulanmaktadır. Yapılan sınavların
• KET, PET ve FCE Sınavları yaş olarak
tümünde öğrencilerin genel dil bilgisi
genç öğrencilerimize hitap ettiğin-
ve dört becerileri (okuma, yazma, dinle-
den, Uluslararası Üniversitesi puanla
me, konuşma) seviyeleri ölçülmektedir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
61
.
ORTAOKUL
ORTAOKULDA ‘‘OSMITE’’ PROGRAMI iLE
iNGiLiZCE EĞiTiMi
Okyanus Kolejleri Ortaokulları’nda öğrencilerimiz kariyerlerinin ve çağın en önemli ihtiyacı
olan İngilizce eğitimini “OSMITE” programı ile sürdürmektedirler. Bu program ile öğrencilerimiz İngilizce’yi bir ders olarak görmekten öte, not kaygısı olmadan edinilen yabancı dil
bilgisini pratik olarak kullanabilmektedirler. Sunum, proje, grup ve bireysel çalışmalar; kısacası dilin doğasında olan, dili kullanabilme becerilerini geliştirebilecek fırsatlarla buluşur
ve üretim (konuşma ve düşünme) odaklı bir eğitim programı ile yabancı dili bir yaşam biçimi
haline dönüştürürler.
Y
abancı dil olarak İngilizce, küresel
çağın en gerekli iletişim aracıdır.
Gerek eğitim gerekse ticaret dili olarak dünyanın en popüler dilidir. Bu sebeple hedefimiz, ortaokuldan mezun
olan öğrencilerimizi temel iletişim
becerilerinden fazlasını kazandırmaya
yönlendirmek, sosyal anlamda, eğitim
62
kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan B2 seviyesin-
Okyanus Kolejleri Ortaokulları ya-
de yetiştirmektir.
bancı dil eğitiminde “OSMITE” eğitim
Bu
doğrultuda,
Okyanus
Kolejle-
ri Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanlığı’nın hedefi, not kaygısından uzak
bir modelle öğrencilerin İngilizce’yi,
anadilleri kadar doğal kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla yetiştirilen
öğrencilerimiz TEOG sınav gerçeğini
de unutmadan bilgi ve becerilerini en
üst düzeyde tutarak yüksek akademik
başarı elde etmektedirler.
programını öğrencilerine sunmakta
ve dil edinimini çok daha kolay hale
getirmektedir. Bu program sayesinde bilimsel konuları diğer disiplinler
(dersler) ile buluşturmakta, “Tam Öğrenme” modeli, iletişimsel yaklaşım
yoluyla ve sağlanılan imkânlarla doğal
bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu
model İngilizce’yi bir ders olmaktan
çıkararak dilin doğal şekilde kullanılmasını, konuşulmasını ve İngilizce dü-
“OSMITE” PROGRAMI NEDİR?
şünme becerilerinin gelişimini sağla-
• Okyanus Science and Mastery Learning
maktadır.
Integrated Transdisciplinary Education of
English
• Okyanus Bilim ve Tam Öğrenme Entegreli
Disiplinlerarası İngilizce Eğitimi
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Uzman çevreler ve kurumlarca dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırma-
lerinin geliştirildiği, İngilizce sunum
ve projelerle desteklenen program,
alanında uzman, dünyanın yabancı dil
alanında sayılı üniversitelerinden sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanmaktadır.
Bu program aynı zamanda ortaokulun
sonraki yıllarında uygulanan İngilizce
Eğitimi için hazırlık anlamı taşımaktalar gösteriyor ki yabancı dil için en
uygun zaman küçük yaş grupları ve
özellikle beşinci sınıf seviyesidir. Erken yaşta öğrenmenin en hızlı olduğu
bu süreçte, Okyanus Kolejleri İngilizce
Yabancı Dil Hazırlık Programı’nı yoğun
ders saatleriyle sürdürmektedir. Öğrencilerimiz akademik yılın ilk döneminde yoğun çalışmayla sağlam bir
dır.
TAM ÖĞRENME MODELİ NEDiR?
Amerika’nın ve dünyanın önemli eğitimcilerinden Benjamin Samuel Bloom’un geliştirdiği “Tam Öğrenme Kuramı”na göre öğrenmeyi %20’lerden
%95 düzeyine kadar artırmak temel
üç koşula bağlıdır.
altyapı oluşturmakta ve ikinci dönem
• Bilişsel Giriş Davranışları (Herhangi bir
sonunda A2 İngilizce seviyesinde al-
öğrenme için gerekli ön koşul bilgiler ve
tıncı sınıfa hazır olarak mezun olmak-
öğrenmeler)
tadırlar. Altı, yedi ve sekizinci sınıfta
• Duyuşsal Giriş Özellikleri (Belirli bir derse
ise öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak
karşı tutum, duygusal olarak bağlanma ve
için yaşlarına uygun etkinlikler ve ders
kişinin benlik kavramı)
içerikleri sunulmakta, akademik çalışmalar yapılmaktadır.
İlkokul düzeyinde temel kavramları öğrenen, dördüncü sınıfta “Türkçe Eğitim
Programı”nı tamamlayan öğrenciler,
beşinci sınıfta “İngilizce Hazırlık Prog-
63
• Öğretim Niteliği (Öğretmenin genel ve
eğitimsel niteliği / Sınıfın veya Okulun
Özellikleri)
Bu doğrultuda, Okyanus Kolejleri Bloom’un geliştirdiği bu kuramın, öğren-
ramı” kapsamında eğitim görürler.
“İngilizce Hazırlık Programı” için diğer
ana derslerin haftalık ders saat sayıları değiştirilmez. Öğrenme sürecinde,
farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenen haftalık 14 saatlik yoğunlaştırılmış bir program sunulur. Dil öğreniminde temel kriter olan, okuma,
yazma, dinleme ve konuşma beceriO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
cilerimiz için pedagojik olarak en uy-
dinleme köşelerimiz, dijital kütüpha-
gun şekilde adaptasyonunu sağlamış,
nelerimizdeki beş bini aşan İngilizce
çeşitli eğitimsel niteliği yüksek çalış-
kitabıyla düzenlenen “Okyanus Kitap
malarla desteklemiştir.
Kurdu İngilizce Kitap Okuma Yarışma-
Okyanus Kolejleri Ortaokulları’na başlayan herhangi bir öğrencimize, yabancı dil bilgisi başlangıç düzeyinde
bile olsa “İngilizce Hazırlık Programı”
sürecinde ilk dört ayda gerekli ön ko-
64
şul bilgiler ve öğrenmeler sağlanmaktadır. Yabancı dil bilgisi belirli bir
düzeyde olan öğrenciler ise genel bir
tekrar sonrası akademik çalışmalara
çok daha kısa sürede geçmektedirler.
renme farklılıklarına göre düzenlenen
ders içi ve harici etkinliklerimiz, görsel ve işitsel olarak tasarlanan sunum,
proje ve portfolyo çalışmalarımız ve
İngilizce drama çalışmalarımız, sınıf ve
okul içerisindeki zengin teknolojik imkânlarımız ve doğal öğrenme ortamlarımızla arttırılmakta ve ders dışında öğrenme devam ettirilmektedir. İngilizce
köşelerimizde, öğrencilerimiz yabancı
Öğrencilerimiz, İngilizce’yi bir ders
öğretmenlerle konuşma imkânı bul-
olarak görmedikleri gibi, derse karşı
makta, yazma köşelerinde ilgi duyduk-
olan tutumları not kaygısından uzak-
ları alanlarda İngilizce yazılar yazmakta,
tır. Yapılan çalışmalarla, etkinliklerle
başarıları ödüllendirilmekte ve benzeri
ve İngilizce öğretmenlerimizin da-
birçok ders harici çalışmayla İngilizce
nışmanlığında
bir yaşam biçimi haline dönüşmektedir.
yürütülen
rehberlik
çalışmalarıyla motivasyonu yüksek
ve benlik kavramları gelişmiş bireyler
olarak yetişmektedirler.
DİSİPLİNLERARASI
İNGİLİZCE EĞİTİMİ NEDİR?
Günümüzde eğitim konusundaki araş-
Öğretim niteliği, Okyanus Kolejle-
tırmalar ve ortaya çıkan sonuçlara
ri Ortaokulları bünyesindeki “English
baktığımızda her öğrenmede birden
Street” etkinliklerimiz, sahne şovları,
fazla disiplinin (öğrenme alanının) iç içe
yıl içi profesyonel yarışma ve orga-
olduğunu görürüz. İnsanlar da dünyayı
nizasyonlarımız, konuşma, yazma ve
.
sı” ve okuma köşelerimiz, bireysel öğ-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
sürecinde edinilen bilgilerden faydalanarak hayvanlardan sütun grafikler
oluşturmayı öğretebiliriz. Böylece öğrenci bildiği ve daha önceden öğrendiği
bir konuyu İngilizce öğrenirken de tekrar edecektir. Yabancı dili, sunumunda
veya projesinde kullanarak disiplinlerarası (CLIL) öğrenme sağlayacaktır. Ortaokul kademesindeki Matematik, Fen
bütüncül bir yaklaşımda öğrenme eği-
Bilgisi gibi ders içeriklerinin İngilizce
limindedirler. Örneğin, mekatronik bö-
dersi ile bağdaştırılması ve bu yönde
lümü mekanik ve elektroniğin temel-
çalışmalar yapılması, dolayısıyla eğ-
lerinden oluşmakta ya da müzik, ritmik
lenceli, ilgi çekici ve en önemlisi de
olarak düşündüğümüzde bir matema-
bütüncül bir öğrenme ile sonuçlana-
tik gerektirmektedir. Yabancı Dil öğre-
caktır.
timinde ise “CLIL – Content and Language Learning” olarak isimlendirilen
bu yöntem içerik ve dilin entegreli bir
şekilde kullanılarak öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme yöntemidir.
ORTAOKUL İNGİLİZCE
EĞİTİM İÇERİKLERİ VE DERS SAYILARI
Beşinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz
akademik yılın ilk döneminde yoğun
bir programla A1 düzeyinde yaban-
Yabancı dil eğitiminde “Communicati-
cı dil birikimi elde ederler. Yabancı dil
ve Approach – İletişimsel Yaklaşım”ın
eğitimi alarak gelen öğrenciler ise A1+
devamı gibi düşünebileceğimiz “CLIL”
düzeyinde ilk dönemi tamamlarlar.
İngilizce’nin tüm alan ve branşları
Beşinci sınıf sonunda tüm öğrencile-
kapsayan bir dil olduğunun altını çiz-
rimiz A2 düzeyinde mezun olurlar ve
mektedir. Diğer tüm ders konularının
A2+ düzeyine hazır bir bilgi birikimine
İngilizce dersiyle birleştirilebileceği
sahip olurlar.
anlamına gelmektedir. Çünkü İngilizce’yi bir ders olarak öğretmek genelde
başarısızlığa sebep olmakta ve doğru
yöntemler kullanılmadığında eğitimsel dışlanma olarak adlandırılabilecek
bir duruma yol açmaktadır.
Öğrencilerimiz altıncı sınıfta A2+, yedinci sınıfta B1 ve sekizinci sınıfta B1+/
B2 düzeylerinde mezun olmaktadır.
TEOG müfredatı ayrı bir derste, Main
Course müfredatı ayrı bir derste, uluslararası sınavlara hazırlık ise ayrı bir
Daha basit bir örnekle beşinci sınıf Ma-
derste işlenmektedir. Yabancı öğret-
tematik müfredatında bulunan “Sütun
menlerimiz ise beşinci, altıncı ve ye-
Grafikler” konusunu İngilizce dersi ile
dinci sınıflarımızda iletişim odaklı ders-
bağdaştırmak
varsaya-
ler işlemektedirler. Öğrencilerimizin
lım. Öğrencimize “Animals – Hayvanlar”
İngilizce seviyeleri pedagojik açıdan en
isimli bir İngilizce kitap verip okunma
uygun şekilde değerlendirilmekte ve
istediğimizi
65
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
uygun ders materyalleri ile desteklen-
zin gelişimleri “Progress Test – Gelişim
mektedir.
Değerlendirme Testi” ve “End-Term
TEOG sınavına hazırlık, beşinci sınıftan
itibaren başlamakta, TEOG akıllı defter
+ sözlük, soru bankası gibi materyallerle pekiştirilmekte ve belirlenen zaman dilimlerinde değerlendirmelere
tabi tutulmaktadır. Okyanus Kolejleri
Ortaokulları’nda yabancı dil eğitimi
alan öğrencilerimiz için TEOG sınavları
öğrencilerin bilgi birikimleri ile kıyaslandığında oldukça kolay olarak değerlendirilebilir ve akademik başarının
yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
“OSMITE”
programı
Test – Dönem Sonu Sınavı” gibi ölçme
ve değerlendirme envanterleri ile takip
edilmektedir. Öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar ve proje çalışmaları takım çalışmasını desteklemekte,
araştırmayı ve öğrenmeyi tetiklemekte, böylece not kaygısı taşımadan İngilizce’yi doğal olarak kullanma fırsatı bulmaktadırlar.
Bunun yanısıra
öğrencilerimiz dijital kütüphanelerden okudukları binlerce kitaplardan
dilediklerini İngilizce olarak sunmakta
ve gelişimlerini İngilizce kitap okuya-
çerçevesinde
rak hızlandırmaktadırlar. Temel hedef,
Main Course derslerinde öğrenciler
Okyanus Kolejleri Ortaokulları’nda öğrenci-
dönemde iki kez İngilizce sunum, proje
lerin eğlenceli öğrenme süreci yaşamalarını
veya portfolyo çalışmaları yapmakta-
sağlamaktır.
dır. Yine aynı kapsamda öğrencilerimi66
.
MAIN COURSE
MAIN COURSE
8 SAAT
5 SAAT
COMMUNICATION
5. SINIF
TEOG ENGLISH
COMMUNICATION
6. SINIF
TEOG ENGLISH
2 SAAT
14 SAAT
2 SAAT
1 SAAT
10 SAAT
2 SAAT
SKILLS
SKILLS
2 SAAT
2 SAAT
MAIN COURSE
MAIN COURSE
5 SAAT
5 SAAT
COMMUNICATION
7. SINIF
TEOG ENGLISH
8. SINIF
1 SAAT
10 SAAT
2 SAAT
9 SAAT
SKILLS
TEOG ENGLISH
2 SAAT
4 SAAT
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
BARGEM
BiLiMSEL ARAŞTIRMA ve GELiŞTiRME MERKEZi
BARGEM, Okyanus Kolejleri’nde gerçekleştirilen bilimsel organizasyonlardan, ulusal ve
uluslararası proje çalışmalarından, AB projelerinden, UBAM faaliyetlerinden ve Fen liseleri
akademik derslerden sorumlu bir bilim merkezidir. Kurulduğu günden bu yana yaptığı bilimsel çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje yarışmalarıyla hem kendi öğrenci ve
öğretmenlerine hem de çevre eğitim kurumlarına ve öğrencilere hizmet vermektedir.
B
argem, öğrencilerin ilgi duydukla-
günlük hayatlarının bir parçası haline
rı kategorilerde 21. Yüzyıl bilimsel
getirir.
ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan Okyanus Kolej-
“PROJE BAŞARILARINDA LiDERiZ.”
leri’ne özgü bir birimdir.
Okyanus Kolejleri’nin tüm kampüslerinde faaliyet gösteren BARGEM, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere, üniversite laboratuvarlarında
ve proje odalarında bilimsel çalışmalar yaptırarak, bilimsel bakış açısını
Okyanus Koleji, ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencileri BARGEM desteği ile
yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda TÜBİTAK olmak üzere birçok
proje yarışmasında elde ettiği başarı-
67
larla yıllardır öncü kurumdur.
2014 - 2015 Öğretim Yılında
Öğrencilerimizin Bargem Desteğiyle Kazandığı Başarılar
PROJE ADI
ALAN
DÜZENLEYEN
KURUM
DERECE
Acquirement of Energy from Bird Feathers
by Means Of Thermo-Chemical Processes
(Hayvansal Atıklardan Hidrojen Enerjisi
Elde Edilmesi)
Enerji
GOLDEN CLIMATE
Dünya
Birinciliği
Knowledge (Bilgi)
Çevre
(Afiş Projesi)
GENIUS
Dünya
Birinciliği
Acquirement of Energy from Bird Feathers
by Means Of Thermo-Chemical Processes
(Hayvansal Atıklardan Hidrojen Enerjisi
Elde Edilmesi)
Çevre
(Biyoloji)
I-FEST
Dünya
İkinciliği
Thanks to Special Radiation, Disinfection of
Bacterias Causing Diseases In
fected by Air Circulation
(Klima Filtrelerinde Meydana Gelen
Bakterileri, Hiçbir Kimyasal Kullanmadan,
Ultraviyole (Mor ötesi) Işın Kullanarak
Yok Etmek)
Çevre
Tasarımları
GOLDEN
CLIMATE
Dünya
İkinciliği
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
68
.
PROJE ADI
ALAN
DÜZENLEYEN
KURUM
DERECE
To Generate Electric Energy with the Help of
Induction Coilby Using Centrifugal Force
(Günlük Hayatta Birçok Yerde
Gözlemlediğimiz Dairesel Hareket Sonucu
Meydana Gelen Merkezkaç Kuvvetin Etkisini,
İndüksiyon Bobinleri Yardımı İle Elektrik
Enerjisine Çevirmek)
Çevre
Tasarımları
GOLDEN CLIMATE
Dünya
Üçüncülüğü
UvClımate (Uv Klima)
Hayat Bilimleri
ICYS
Dünya
Üçüncülüğü
Eco-FriendlyPlasticConcrete
(Çevre Dostu Plastik Beton)
Çevre
MAGMA
Dünya
Üçüncülüğü
FacetheFactsfortheSolutıon
(Çözüm İçin Gerçeklerle Yüzleş)
Çevre
(Afiş Kategorisi)
GENIUS
Dünya
Üçüncülüğü
Whatever You Gıve to Nature, It
Gıves It Rıght Back to You
(Doğaya Ne Verirsen O Da Sana Geri Verir)
Çevre
(Afiş Kategorisi) )
GENIUS
Dünya
Üçüncülüğü
Do Not Leavethe World to Us
Justin Photograph
(Sadece Fotoğrafın İçinde Bir Dünya Bırakmayın)
Çevre
(Afiş Kategorisi)
GENIUS
Mansiyon
We Stıll Have a Chance to Save the Planet
(Dünyayı Korumak İçin Hala Bir Şansımız Var)
Çevre
(Afiş Kategorisi)
GENIUS
Mansiyon
From Plastıc Wastes to Hyrophobıc Surfaces
(Atık Plastiklerden Hisrofobik Yüzeylere)
Çevre
(Bilim Kategorisi)
GENIUS
Mansiyon
Natural Dısınfectant
(Doğal Dezenfektan)
Çevre
(Bilim Kategorisi)
GENIUS
Mansiyon
Nano-Danger: Impact of Carbón
Nanotubeson Living Cells
(Nano Tehlike: Karbon Nanotüplerin Yaşayan
Canlılar Üzerine Etkisi)
Kimya
MAGMA
Finalist
Atık Tavuk Tüylerinden Ker at in Biofiber
Destekli KitosanKompozitler
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge İkinciliği
Meşebandı
Kimya
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge
Birinciliği
Randomers
Doğaçlama
Destination
Imagination
Marmara
Bölge İkinciliği
Kaptan
Yapay Zekâ
Üsküdar Ünv.
Davranış Bilimleri
Festivali
Jüri Özel
Ödülü
Çek Götür
Yapay Zekâ
Üsküdar Ünv.
Davranış Bilimleri
Festivali
Mansiyon
Atık Plastiklerden Süperhidrofobik Yüzeylere
Yapay Zekâ
Üsküdar Ünv.
Davranış Bilimleri
Festivali
Mansiyon
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
PROJE ADI
ALAN
DÜZENLEYEN
KURUM
DERECE
Keratin Biofiber Destekli
Kitosan Kompozitler
Yapay Zekâ
Üsküdar Ünv.
Davranış Bilimleri
Festivali
Mansiyon
Söğüt Ağacı Ve Meşe Ağacı Kabuklarına Ait
Özellikleri Taşıyan Medikal Tekstil Ürünlerinin
Mikrokapsülasyon Yöntemiyle Hazırlanması
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Sentetik Ve Doğal Maddelerden Su Tutmayan
Hidrofobik Cam Yüzey Tasarımı
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Atık Plastiklerden Boyar Madde Tutucu
Absorbantlar
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Ultrailetkenlik
Fizik
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Divanı LügatıTürkten Yola Çıkarak Günümüzde
Atasözlerinin Korunması
Edebiyat
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Pekmek: Pektinli Uzun Ömürlü Ekmek
Biyoloji
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Siberzorbalar Ama Neden?
Psikoloji
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Bizansın Açık Su Sarnıçları: Fildamı Örneği
Tarih
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Mimar Sinan'ın Eserleri: Tarihten Günümüze
Kurulan Köprüler
Tarih
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
3d Kombinasyon
Matematik
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Kuş Tüylerinin Termokimyasal İşlemlerle
Değerlendirilmesi
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Atık Bitkisel Yağlar PVC İle Geri Dönüyor
Biyoloji
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Gıda Endüstirisi Atıklarının Doğal Biyofilm
Üretiminde Değerlendirilmesi ve
Karakterizasyonu
Kimya
TÜBİTAK
Marmara
Bölge Finalisti
Doğal Çözüm Menengiç
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Limondan Gelen Temizlik
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Klorofilli Yalıtım
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Pas - Ket
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
69
.
PROJE ADI
ALAN
DÜZENLEYEN
KURUM
DERECE
Evimdeki Dostum Bor
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara Bölge
Finalisti
Buharla Değişen Boyutlar
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Noktalar Çember İçinde
Matematik
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Deniz Kabuklarından Yararlanarak Su Arıtımı
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Sığlasak da mı Yesek? Karabaşlasak da mı
İçsek?
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Çevre Dostu, İncir Özütlü Gıda Ambalajı
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Progonik İlaç
Fen ve Teknoloji
Bu Benim Eserim
TÜBİTAK/MEB
Marmara
Bölge Finalisti
Ultrases Kullanarak Kızartma Yağlarının
Kullanımdan Çekilme Sürelerinin
Belirlenmesi
Fizik
PROJEM/Medipol
Üniversitesi
Finalist
Antimikrobiyal Etkili Poliüretan Filmler
Kimya
PROJEM/Medipol
Üniversitesi
Finalist
Hıstory Through Archıtecture
AB
AB ERASMUS
E-TWINNING
AB Proje Kalite
Ödülü
70
D Ü N YA BAŞA R I L A R I
GOLDEN CLIMATE
ENERJİ KATEGORİSİNDE DÜNYA 1.’Sİ
TUNUS ATAST I-FEST PROJE YARIŞMASINDA
DÜNYA 2.’Sİ
GOLDEN CLIMATE
ÇEVRE TASARIMLARI KATEGORİSİNDE
DÜNYA 2.’Sİ
GOLDEN CLIMATE
ÇEVRE TASARIMLARI KATEGORİSİNDE DÜNYA 3.’SÜ
BARCELONA MAGMA EXPORECERCA JOVE
BİLİMSEL PROJELER YARIŞMASI’NDA
ÇEVRE DÜNYA 3.’SÜ
ICYS ULUSLARARASI GENÇ BİLİM İNSANLARI
KONFERANSI’NDA HAYAT BİLİMLERİ DÜNYA 3.’SÜ
44 PROJE İLE GENIUS OLYMPIAD’A
EN ÇOK PROJE GÖNDEREN OKUL
T Ü R K i YE BAŞA R I L A R I
.
OKYANUS, TÜBİTAK
PROJE YARIŞMASI’NDA KİMYA 2.’Sİ
OKYANUS, BU BENİM ESERİM
PROJE YARIŞMASI’NDA FEN VE TEKNOLOJİ 1.’Sİ
TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI’NDA
OKYANUS REKORU 14 PROJE İLE FİNALDE
BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI’NDA
12 PROJE İLE OKYANUS LİDER
OKYANUS’A AB PROJE KALİTE ÖDÜLÜ
OKYANUS, ULUSLARARASI DESTINATION
IMAGINATION YARIŞMASI’NDA BÖLGE 2.’Sİ
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
LiSE PSiKOLOJiK
DANIŞMANLIK VE REHBERLiK
HiZMETLERiMiZ
Okyanus Koleji’nde lise (15-18 yaş grubu) yılları öğrencinin yüksek öğretim hayatına hazırlandığı yıllardır. Öğrencilerimizi; ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda
yükseköğretime hazırlarız. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin, istekleri ve yetenekleriyle, ailenin ve toplumun ihtiyaçları arasında bir uzlaşma sağlanmasına çalışırız. Bu
amaçla sunduğumuz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri paylaşılacaktır.
71
Danışmanlık ve Kariyer Dersi: Danış-
görüşme yapılır. Öğrencinin, velisinin,
manlık ve Kariyer Ders saatinde kulla-
öğretmenlerinin,
nılan içerikler; kariyer odaklı yetenek
isteği ve yönlendirmesiyle de bu ru-
eğitimi modelimizi destekleyen, öğ-
tin görüşme dışında yapılan yüz yüze
rencilerimize 21. yüzyılın gereklerini
görüşmeler olmaktadır. Görüşmeler,
kazandıran, ilgi çekici, çağdaş, yaratıcı
İnteraktif Sisteme kaydedilir.
ve öğrenciyi mümkün olduğunca aktif
kılan niteliktedir.
okul
yönetiminin
Grup Danışmanlığı: Öğrencilere sunduğumuz; bireysel, sosyal, eğitsel ve
Bireysel Danışmanlık: Lise rehberlik
mesleki rehberlik hizmetlerinin bir
hizmetlerinde, bireysel yaklaşım ve
kısmı; benzer problemleri yaşayan
teknikler de ağırlık kazanır. Her dönem
öğrencilerin, isteklendirilerek, gönül-
en az bir kere, amaçlı, planlı bireysel
lü olarak katıldıkları gruplarla verilir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
Oryantasyon: Okula yeni gelen öğrencileri,
katıldıkları
yeni
ortama
alıştırmak, okulun kuralları, işleyişi,
olanakları hakkında bilgi vermek ve
böylece okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır.
Tanıma ve Belirleme: Öğrenciyi tanıma çalışmalarımızın temel amacı, hayatın öznesi olan öğrencinin kendisini
tanımasına rehberlik etmektir.
YGS-LYS Başarısına Rehberlik: Yüksek
öğrenim, Okyanus Koleji öğrenci ve
72
Birimi’nin gerek gördüğü durumlar-
ki doğal süreçtir. Bunun en verimli ve
da gerçekleştirilir. Ulaşılabilir danış-
başarılı bir şekilde devam etmesi için
manlık ve yarar sağlayan rehberlik
öğrencinin; hedef belirlemesi, motive
hizmetlerimiz, velilerimizin, daha ba-
olması, motivasyonunu sürdürmesi,
şarılı anne- baba olmaları için sunu-
çalışma planı oluşturması, disiplin ka-
lur. Öğretim yılında, çocuklarımızın ve
zanması, test tekniklerini geliştirmesi,
ailelerinin hayatına değer katacak se-
üniversiteleri ve gelecek hayaline ta-
miner ve eğitimler, uzman psikolog ve
şıyacak bölümleri tanıması ve doğru
rehber eğitimcilerimiz tarafından su-
tercih yapması konularında PDR Birimi
nulmaktadır. Yapılan bu çalışmaların
öğrencisinin yanındadır.
bazıları akademisyen ve eğitmenler
Öğrenci Seminerleri: Konferans sa-
tarafından sunulur.
lonunda yaptığımız sunumlar, ele al-
LİSEDE KARİYER GELİŞİM
dığımız konular, öğretim yılının baş-
PROGRAMIMIZ VAR
langıcında planlanır, okulun akademik
takviminde duyurulur. Verimli ders
çalışma tekniklerinden, zaman yönetimine, ders seçiminden, üniversite tercihine kadar; akademik başarıyı
arttıran, bireysel-sosyal gelişimi destekleyen, kariyer planlama desteği
veren eğitimlerdir.
Kariyer Gelişim Programı amacı; öğrencilerimizin gerçek ilgi ve yeteneklerini tanımalarını sağlayıp, sistemli
olarak eğitsel ve mesleki gelişimlerini
desteklemek, doğru kariyer ve üniversite yönlendirmesi yapmaktır. Okyanus Koleji’nde lise yılları öğrencinin
yüksek öğretim hayatına hazırlandığı
Veliye Rehberlik: PDR Birimimiz, veli-
yıllardır. Bu amaçla, öğrencimize sun-
lerimizle bireysel görüşmeler ve eği-
duğumuz PDR hizmetleriyle birlikte
tim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli
mesleki rehberlik çalışmalarımızı zen-
ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi
.
ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR
velileri için lise yaşantısı sonrasında-
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
ginleştirerek Kariyer Rehberliği sunuyoruz.
Kariyer Rehberliğinde birbiriyle entegre iki süreç vardır. İlki öğrencinin
potansiyelini tanıması, motivasyon
kaynaklarını fark etmesi, ilgi ve yeteneklerinden haberdar olması için
MAPP testi ve analizi uygulanması; diğeri ise öğrencinin Kariyer Kulüplerine
yönlendirilmesidir.
Kariyere odaklanınca MAPP™ (Motivational
Appraisal of Personal Potential) Kariyer Değerlendirme Analizi, meslek ve iş seçimini
öğretmenlerimiz ve PDR bölümü on-
motivasyon (ilgi) odağıyla analiz eder. Gü-
ları destekliyor. Her kulüp farklı mes-
venilirlik testleri, MAPP’in dünyanın en tu-
leki ilgi ve yetenekleri karşılar.
tarlı analizlerinden biri olduğunu kanıtlar.
Okulumuzda 9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine MAPP™ uygulanır ve sonucuna göre
Kariyer Kulüplerine yönlendirilir.
Kulüplerin her birinin amacı;
• Öğrencinin öğrenim görmek isteyeceği
yüksek öğrenim bölümlerini tanıtmak,
73
• Öğrencinin hedeflediği kariyer için önbilgi
vererek rehberlik etmek,
• Üniversite için hedeflenen bölümün ve
sonrasından mesleğin gerektirdiği özellikleri, davranışları tanıtmak,
• Öğrenciye öğrenim konusu olan bilgilerin
başlangıç düzeyi ve mesleğin temel kavramlarını öğretmektir.
KARİYER KULÜPLERİMİZ
• Havacılık Kariyer Kulübü
• Fen Bilimleri Kariyer Kulübü
TÜRKİYE’DE BİR İLK:
KARİYER KULÜPLERİ PROJESİ
Kariyer Kulüpleri, Türkiye eğitim sisteminde ve mesleki rehberlik alanında bir ilk. Öğrencilerimiz lise yıllarında
kariyerleri konusunda kendi enerjileriyle çalışmalar yapıyor. Okulumuz,
• Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü
• Yöneticilik ve Liderlik Kariyer Kulübü
• Hukuk Kariyer Kulübü
• İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü
• Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler
• Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü
• Mimarlık Kariyer Kulübü
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
kendi belirledikleri kullanıcı adı ve şifreleriyle kulüplerine ait eğitim videosu ve diğer içeriklerini izlemektedirler.
• Kariyer Kulübü Etkinlikleri:
Öğrencilerimizin oluşturduğu Kariyer
Kulüplerinin bir temsilcisi yani seçilmiş bir lideri vardır. Kulüp çalışmalarını
okul yöneticileri ve rehber öğretmeni
danışmanlığında bu temsilci ve diğer
öğrenciler yürütür.
Üniversitelerin ilgili bölümlerine okulun veya diğer Okyanus Koleji öğrencileriyle beraber ziyaretler yapılır.
Okula kulübün odaklandığı alan veya
74
• Mühendislik Kariyer Kulübü
öğrencilerin merak ettiği bölümler
• Ekonomi Kariyer Kulübü
hakkında bilgi verecek uzmanlar, aka-
• Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü
demisyenler davet edilir.
• Psikoloji Kariyer Kulübü
Meslek profesyonelleriyle iş yerlerin-
KARİYER KULÜPLERİ NASIL İŞLER?
Kulüp öğrencilerin tercih ve yönlen-
Söyleşi, röportaj gibi çalışmalar, pay-
dirmesiyle oluşturduğu topluluklar-
laşılmak ve yayınlanmak üzere yapılır.
dır. Bu topluluğu oluşturan, öğren-
Bu konuda basım, grafik, pano, inter-
cilerin MAPP sonuçları veya kendi
net desteği verilir.
tercihleridir. Kariyer Kulüplerinde öğrenci 2 şekilde gelişir.
Öğrencilere, ilgi duydukları kariyer
alanında tecrübe yaşamaları için veli-
• Uzaktan Öğretim Sistemimiz Var:
lerimizden destek alınarak pratik yap-
Kariyer Kulüpleri internet üzerinden
masına imkan sağlanır.
ekranlar (telefon-tablet-akıllı tv- kişisel bilgisayar) aracılığıyla yürütülür.
Bu öğretim sisteminin adı: Uzaktan
Öğretim Yönetimi’dir (Learning Management Systems). Mesleki olgunluk
kazanmaya başlamış olan genç öğrencimiz, okul ders saatleri dışında;
seçebileceği zaman ve mekânda bu
özel öğrenim imkânını kullanır. İnteraktif Sistemden yapacakları girişle,
.
de veya okulda bir araya gelinir.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
DANIŞMAN ÖĞRETMENiNiZ VAR
Danışman Öğretmen, sınıf rehberliğini yaptığı öğrencilerinin veli toplantısına liderlik
eder. Diğer branş öğretmenleriyle, öğrencisinin gelişimi konusunda değerlendirme görüşmeleri yapar. Okul yöneticileriyle danışmanı olduğu sınıfın gelişimi konusunda toplantılara katılır.
D
anışman öğretmen Okyanus Ko-
Danışman Öğretmen, sınıf rehberliğini
leji’nde; öğrenci - veli, sınıfı, öğ-
yaptığı öğrencilerinin veli toplantısına
rencilerinin dersine giren öğretmen-
liderlik eder. Diğer branş öğretmenle-
ler ve okul yönetimi ile etkileşime
riyle, öğrencisinin gelişimi konusunda
geçen, güçlü etkisi olan bir aktördür.
değerlendirme
Verdiğimiz eğitim-öğretim hizmetle-
Okul yöneticileriyle danışmanı olduğu
rini bütünleyen bir işlevi vardır. Okul
sınıfın gelişimi konusunda toplantılara
Öncesi ve ilkokul kademesinde şube
katılır.
öğretmeni de olan Danışman Öğretmen, ortaokul ve liselerimizde ders
(branş) öğretmenlerinden belirlenir.
Danışman Öğretmen, öğrencilerimizin gelişim yolculuğundaki değişimlerini bilen, bu nedenle öğrenciyi sürekli tanımaya çalışan bir öğretmendir.
görüşmeleri
75
yapar.
Derslerine girdiği sınıfta doğal olarak
aktif bir gözlemci olan danışman öğretmen, sınıfında ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğine ihtiyaç duyan öğrencileri tespit edip, PDR
Bölümüne yönlendirebilir.
Öğretim yılının ilk haftasında sınıf için
Danışman öğretmen, sınıfa liderlik eder.
atanan Danışman Öğretmen veli ve
Sosyal aktivitelerin planlanması, öğrenci
öğrenci için bir çözüm ortağıdır. Öğ-
katılımının sağlanması, gereken veli izinle-
retim yılının ilk günlerinde velileri ile
rin alınması konusunda rolü vardır.
iletişime geçer, kendini tanıtır.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
haberdar eder. Uygulamalarda rehber
olur. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik
Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirttiği Sınıf Rehber
Öğretmeni görevlerini yürütür.
Öğrencimizin okulda gün boyu her an
ulaşabileceği kadar yakın olan Danışman Öğretmenle velilerimiz randevu
alarak
eğitim-öğretim saatlerinde
iletişim kurabilir.
Danışman Öğretmen ayrıca İnteraktif Sistem üzerinden veli ve öğrencilerine ulaşır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz, İnteraktif Sistem aracılığıyla
ders programından, sınav takvimine,
test sonuçlarından karnelere, davra-
76
Sınıf başkanı seçiminde, sınıf oturma
nış kartlarından görüşme taleplerine,
planında, sınıf kurallarının oluşturul-
yetenek kulüplerinde ödevlere dek
masında yetkisi ve sorumluluğu bu-
öğrencilerinin okul yaşantısındaki her
lunmaktadır. Sınıf dinamiklerini de-
konuda bilgi alabilir, yapılan uygula-
ğerlendirerek bu konularda, öğrenci
maları takip edebilirler. Bu anlamda
katılımını ve demokrasi kültürünü gö-
Danışman Öğretmenin de aktif kul-
zeterek insiyatif kullanır.
lanıcısı olduğu bu dijital ortamın bilgi
Okulumuzda her kademe için uygula-
paylaşımı ve iletişim için etkili bir kay-
nan farklı sınavlar bulunmaktadır. Ders
nak olduğunu hatırlatırız.
yazılı - yoklamalarının dışında, TEOG de-
Velileriyle okul yönetiminin belirlediği
nemeleri, YGS-LYS denemeleri, genel
takvimle düzenli, bunun dışında gerek
tarama testleri ve yabancı dil sınavları
duyduğu zamanlarda telefonla konu-
gibi farklı çalışmalarda da öğrenci ba-
şarak ve yüz yüze görüşmeler yapar.
şarısını takip etme konusunda diğer
Bu görüşmelerin içeriğini;
branş öğretmenleri ve okulumuzun
Ölçme Değerlendirme Birimiyle iletişim içindedir. Öğrencinin sınav sonuçlarının duyurulması ve öğrencinin
sınav performansı konusunda geri bildirimlerde bulunur.
.
• Öğrencinin arkadaşlık ilişkileri,
• Öğrencinin yaşadığı bireysel, sosyal değişim,
• Akademik performansı, öğrenme başarısı,
• Öğrencinin sağlığı,
• Eğitim takviminde yer alan faaliyetler,
• Etkinlik, toplantı gibi davetler,
Okulumuzun yeni uygulama ve çalış-
• PDR bölümünün yaptığı bir uygulama gibi
malarından sınıfın öğrenci ve velilerini
pek çok konu oluşturur.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
DAVRANIŞ
DEĞERLENDiRME KARTI
UYGULAMASI
Davranış Kartı Nedir?
D
avranış Değerlendirme Kartı uygulaması Okyanus Koleji’nin, öğ-
rencilerine olumlu davranışları pekiş-
tirme ve değerler eğitimi sürecinde
kullandığı bir araçtır. Ve eğitim-öğretimin temel amacı olan davranış değişikliği ve davranış kazanma konusunda okulumuz, öğrencisine etkili geri
bildirimde bulunmak için bu uygulamayı sürdürmektedir. Bu uygulamayla çocuğun, öğrenci olarak motivas-
nelinde, öğrencinin dersine giren gir-
yonunu devam ettirmesi, davranışları
meyen, öğrenciyi bireysel tanıyan ya
ve alışkanlıkları konusunda öz değer-
da tanımayan her öğretmen Davranış
lendirme ve öz denetim becerilerini
Kartı verebilir.
kazanmaları amaçlanıyor.
İnteraktif Sistem’de öğrencilerimiz,
Davranış Kartı uygulaması, Okyanus
velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu
Koleji’nin öğrencilerine toplumsal de-
davranış kartlarını takip edebilirler.
ğerleri ve olumlu davranışları kazan-
Davranış Kartı Uygulamasındaki Ku-
dırmak amacıyla uygulanır. Örneğin;
rallar
İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyan, yürümekte zorlanan arkadaşına yardımcı olan,
konuşurken nezaket kurallarına uyan, kendisine ait olmayan çöpü kutuya atan, yurt
ve toplum faydası gözeten fikirler sunan
veya bunları uygulamaya çalışan öğrenciye
77
Davranış Kartı uygulaması, öğretmenimizin öğrencinin davranışlarını gözlemlediği her alanda uygulanabilir.
(Koridor, konferans salonu, yemekhane, bahçe, lavabo vs.)
ve bunlara benzer pek çok, güzel davranışa
Öğretmenimiz, her ay kendisine sayılı
Olumlu Davranış Kartı verilebilir. Bu aracı
verilen bu kartları kullanma konusun-
öğrencinin akademik başarısını ödül-
da her öğretim yılının başlangıcında
lendirmek için kullanmıyoruz.
verilen Davranış Değerlendirme Yö-
Öğrencinin davranış gelişimi konu-
nergesi’ne uygun hareket eder.
sunda öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı
Kampüsteki her öğretmen, kartları-
gözlemleri önemlidir. Ayrıca okul ge-
nı kademesinde olsun veya olmasın,
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
Öğrenci kart üzerindeki belirli kriterlerin dışında daha ağır ve cezai karşılık gerektiren davranışlarda bulunduğunda, kendisine Davranış Geliştirme
Kartı verilmesi yerine Davranış Değerlendirme Kurulu ya da Disiplin Kurulu
değerlendirme yapar.
dersine katılsın veya katılmasın her
ÖRNEK ÖĞRENCİ UYGULAMASI
Okyanus Koleji öğrencisi için kullanır.
Eğitim öğretim ayı içinde en fazla sa-
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin aldığı davranış
kartlarını İnteraktif sisteme işler, her
ay raporlar. Bu nedenle öğrenci kendisi için düzenlenen Olumlu Davranış
Kartını, okulunun PDR Bölümüne teslim etmeli ki İnteraktif’te görüntülenebilsin.
Örnek öğrenci belirlenmesinde Olumlu Davranış Kartı sayısı bir ölçüttür. Ancak okul yöneticileri, öğretmenleri ‘Örnek Öğrencileri’
78
belirlerken yalnız bu kart sayısını kullanmaz.
Davranış Geliştirme Kartı almayan
öğrencilerden üçü, bulunduğu sınıf
seviyesinde “Ayın Örnek Öğrencisi” olarak belirlenir. okul yöneticileri, öğretmenleri ‘Örnek Öğrencileri’
belirlerken yalnız bu kart sayısını kullanmaz. Okul yönetimi, Şube Öğretmenler Kurulu, Öğrenci Davranışlarını
Değerlendirme Kurulu, Disiplin Kurulu vb. organizasyonların değerlendirmesi de etkilidir.
Okul yönetimi, Şube Öğretmenler Kurulu,
ÖRNEK SINIF UYGULAMASI
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Ku-
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerin-
rulu, Disiplin Kurulu vb. organizasyonların
de her hafta bir örnek sınıf seçilir. Bu
değerlendirmesi de etkilidir.
seçimi kademede eğitim-öğretim ya-
Olumlu Davranış Kartı öğrenci için bir
karakter testi değildir. Sadece davranışını değerlendirir.
pan öğretmenler yapar. Öğretmenler, sınıfları öğretim yılı başlangıcında
belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirirler. Bu değerlendirme sonrasında
Davranış Gelişim Kartı uygulamasın-
haftanın örnek sınıfı; sınıfça seçebil-
daki temel amacımız; öğrenciye ceza
dikleri özel yemek menüsüyle, okul
vermek asla değildir. Amaç, olumsuz
içinde veya dışında düzenlenecek bir
olarak nitelendirdiğimiz davranışlarını
aktiviteyle ödüllendirilir. Her hafta
öğrencilere fark ettirmek ve bu dav-
yenilenen bu uygulamanın amacı öğ-
ranışını düzeltmesi için öğrenciyi iyi-
rencilerin sınıf olarak hareket etmesi,
leştirme sürecine dâhil etmektir.
gruba aidiyet duygusunun yerleşme-
Davranış Uyarı Kartı alan öğrencinin o
ay örnek öğrenci seçilmesi mümkün
değildir.
.
yıda Olumlu Davranış Kartı alan ve
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
si, sınıfta öğrenim ikliminin korunması, sınıfa tutum ve davranışları konusunda geri bildirim yapılmasıdır.
OKYANUS KOLEJLERi
KULÜP VE YETENEK DERSLERi
Sahip oldukları karakter ve kişilik özelliklerine göre yetenekleri doğru alanlara
yönlendirilmiş mutlu öğrenciler Okyanus Kolejleri İlgi ve Yetenek Kulüpleri’nde yetişiyor.
Öğrencilerin; kişilik özelliklerine uygun, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim alarak gelecekte doğru meslek seçmeleri amaçlanıyor.
KARiYER
SPORTiF
KÜLTÜREL
SANATSAL
DiL
KULÜPLERi
KULÜPLER
KULÜPLER
KULÜPLER
KULUPLERİ
Havacılık
Futbol
Deneylerle Bilim
Resim
Almanca
Fen Bilimleri
Basketbol
Yaratıcılık / Destination
Moda Tasarımı
Fransızca
Sosyal Bilimler
Voleybol
Yöneticilik
Aikido
Hukuk
Yüzme
İletişim ve
Halkla İlişkiler
Diplomasi
(Uluslararası
Ebru
Medya Okuyazarlığı
Piyano
Astronomi
Vurmalı Çalgılar
Zeka ve Akıl Oyunları
Gitar
Masa Tenisi
Zamana Yolculuk
Tiyatro
Badminton
4N Fen Bilimleri Keşif
Keman
Doğa Sporları
İlişkiler)
Girişimcilik ve
İnovasyon
Imagination
Yaratıcı Yazma
Seramik
JMUN
Modern Dans
Arkeoloji
Bale
Buz Pateni
Coğrafya
Bağlama
Eskrim
Felsefe ve Düşünce
Yan Flüt
Okçuluk
İst. Şehir ve Kültür
Halk Oyunları
Kültür ve Edebiyat
Satranç
Mun
Karikatür
Binicilik
Mimarlık
Mühendislik
Ekonomi
Sağlık ve Tıp
Hentbol
Speed Stacks
Proje TUBİTAK
Fotoğrafçılık
Step-Airobik
Psikoloji
Tenis
Yaratıcı Drama
Zeka ve Akıl
Oyunları
Psikoloji
Yaratıcı Yazarlık
Yaşam ve Kimya
Çince
79
İspanyolca
Arapça
Tüm yetenek kulüplerimizi
Koro
interaktif.okyanuskoleji.k12.tr
Web Tasarım
inceleyebilirsiniz.
adresinden
Sosyal Sorumluluk
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
Okyanus Yetenek Kulüplerinin
Genel Amaçları:
• Alanında başarılı, yetenekli, ünlü kişilerle
• Günde neredeyse 8 saatini okul ortamında
tanışarak model öğrenmesinisağlamak,
geçiren öğrencilerin motivasyonunu artırmak,
• Öğrencilerin meslek seçimlerin rehberlik
• Yaşam merkezi olarak ifade edilen okulda
etmek,
öğrencilerin kendilerine aitdaha fazla şey
• Bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek
bulabilmesini, okula ve öğrenmeye karşı
alanlarına yönelmesini sağlamak,
sıcaklık yaratmak (bir bakıma okulu cazibe
• Bireyin ileriki yaşamında kendini “mutlu
merkezi haline getirmek)
ve değerli” hissetmesini sağlamak,
• Sosyalleşmesine imkân sağlamak,
• Yetenek kulüplerine öğrenciler: ilgileri,
• Bireyin (öğrencinin) kendini tanımasına
öğretmenlerinin gözlemleri sonrası tavsi-
ortam oluşturmak,
yesi, ailenin isteği ve uygulanan test ve ta-
• İlgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirmek,
nıma tekniklerineticesine göre yönlendirilir.
• Kişilik gelişimine katkı sağlamak,
• Her yetenek kulübü haftada 2 derssaati
• Başarmadan dolayı kendine özgüven duy-
işlenir.
ması ve motivasyonunu artırması kendine-
Öğrencilerimiz farklı kategorilerdeki Ye-
ve topluma yararlı olmasını sağlamak,
tenek Kulüplerinden bir veya iki kulübü
• Öğrencinin ilgisini uyandırmak, yeteneğin,
seçebilir.
keşfetmek, kişilik özelliklerini oluşturmak
yönünden önemlidir. Çevreyeuyumsağ80
teneğini geliştirmek,
lamasına; başarılı, mutlu, yeteneğine
YETENEK KULÜPLERİ
HAFTALIK DERS SAATLERİ
ve kişiliğine uygun mesleklerde ça-
• Okul Öncesi Ders Saatleri
lışmasına sebep olacağından bireyin
5 yaş - 1 Kulüp 2 Ders Saati
bunun gibi önemli özelliklere sahip
6 yaş - 1 Kulüp 2 Ders Saati
olması için Okyanus Yetenek KulüpİLK OKUL
SANATSAL
KULÜP
DİL VE SPORTİF
KULÜPLER
OKYANUS YETENEK KULÜPLERİ
1. SINIFLAR
1. DÖNEM
(2 SAAT)
2. DÖNEM
(2 SAAT)
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI;
2. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
3. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
4. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
ORTAOKUL
SANATSAL
KULÜP
SPORTİF, DİL
VE KÜLTÜREL
KULÜP
• Psikomotor gelişimine katkıda bulunarak
5. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
üretmesini sağlamak,
6. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
7. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
8. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
leri adı altında bir öğretim uygulaması
yapmaktayız.
• Grup içi ve dışı ilişkileri düzenlemek,
• Bedensel, zihinsel, kültürel gelişime katkıda
bulunmak,
• Sosyalleşme sürecini hızlandırmak,
• Bireyi sağlıklı yaşam süresi konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
• Bilgi çağına ayak uydurmasını sağlamak,
• Planlı çalışma alışkanlığı kazandırarak zamanlarını etkin ve verimli kullanabilme ye-
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
LİSE
SANATSAL KULÜP
SPORTİF, DİL VE
KÜLTÜREL KULÜP
Kariyer Kulüpleri
Uzaktan Eğitim
9. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
Kariyer Kulüpleri
Uzaktan Eğitim
10. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
Kariyer Kulüpleri
Uzaktan Eğitim
11. SINIFLAR
2 SAAT
2 SAAT
Kariyer Kulüpleri
Uzaktan Eğitim
12. SINIFLAR
Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim
81
Kulüp çalışmaları öğretim yılının baş-
• Öğrenci yerleştiği kulüpte öğretim yılı so-
lamasıyla birlikte kulüp tanıtımları
nuna kadar devam eder. Kulüp değiştiril-
interaktif Sistem’de başlar ve eylül
mez.
ayının sonuna kadar devameder. Ekim
• Yetenek Kulüpleri, kulübün faaliyetlerine
ayının ilk Pazartesi günü kulüp uygu-
ve gereklerine göre: laboratuarlarda, kapalı
lamaları başlar ve sene sonunun son
veya açık spor salonlarında, atölyelerde, İl-
iki haftası kala tamamlanır.
gi-yetenek odalarında, toplantı salonların-
• Yetenek kulüplerimizde öğrencilerimiz
da, dersliklerde, kurum dışındaki tesislerde
alanında uzman eğitimcilerden öğrenir.
çalışır.
Kulübün amaçladığı kazanımlar için gerekli
ekipman her okulumuzda bulunur.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U
.
82
.
O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

Benzer belgeler