PDF İndir - Türkiye Finans

Yorumlar

Transkript

PDF İndir - Türkiye Finans
2015
Faaliyet
Raporu
FARKIMIZ
BÜTÜNÜN
HAYRINA
ÇALIŞMAKTIR.
İÇİNDEKİLER
Sunuş
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin
Değerlendirmeler
6
7
56
58
62
66
68
70
80 Denetim Komitesi’nin İç Denetim, İç
Kontrol, Risk Yönetim ve Mevzuat
Uyum Fonksiyonlarının İşleyişine İlişkin
Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçindeki
Faaliyetleri
82 Risk Türleri İtibarıyla Risk Yönetimi
Politikalarına İlişkin Bilgiler
84 2015 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan
85 Banka’nın Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin
Bilgiler
85 Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi
86 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne
İlişkin Değerlendirme
88 Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin
Özet Finansal Bilgiler
89 Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen
Derecelendirme Notu ve Bu Notun İçeriği
Hakkında Bilgiler
90 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
188 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
7
8
10
12
14
14
15
18
20
24
29
32
55
Kısaca Türkiye Finans
Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal
Değerlerimiz
2016 Stratejik Önceliklerimiz ve Temel
Girişimlerimiz
Türkiye Finans’ın Kilometre Taşları
Ödüllerimiz
Başlıca Göstergeler
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve
Nedenleri
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Müşteri Anayasası
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Genel Müdür’ün Mesajı
Makroekonomik Görünüm ve Sektörel
Gelişmeler
2015 Yılında Banka’nın Sektörel Konumunun
Değerlendirilmesi
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak
Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalara İlişkin
Bilgiler
71
72
73
74
76
77
78
79
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
İç Sistemler Kapsamındaki Birim Yöneticileri
Organizasyon Şeması
Bankamızda Faaliyet Gösteren Komiteler ile
Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin İlgili
Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler
2015 Yılında Yapılan Genel Kurul
Toplantılarına İlişkin Bilgiler
Türkiye Finans Danışma Kurulu
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu
Raporu
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile
Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklara İlişkin
Bilgilerin Sunumu
Diğer Bilgiler
Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve
Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin
Bilgiler
292 İletişim Bilgileri
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. – Yıllık Faaliyet Raporu
Raporun Ait Olduğu Dönem
01.01.2015 - 31.12.2015
Banka’nın Ticaret Unvanı
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Genel Müdürlük Adresi
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık 34876 Kartal / İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefon
0216 586 70 00 (pbx)
Genel Müdürlük Faks
0216 586 63 26
Web
www.turkiyefinans.com.tr
E-posta
[email protected]
Kurumsal Elektronik Posta
[email protected]
SWIFT Kod
AFKBTRIS
Ticaret Sicil No
401492 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Mersis No
7431135427282908
FARKIMIZ
BÜTÜNÜN HAYRINA
ÇALIŞMAKTIR.
Biz, Türkiye Finans olarak; müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza,
topluma ve dünyamıza kalıcı değerler katmak için yola çıktık.
Bu yolda,
Temel ilkemiz olan “BÜTÜNÜN HAYRINA ÇALIŞMA” ruhu aynı zamanda
kılavuzumuzdur.
Ve biz performans, liderlik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik eksenlerinde,
hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlemek için bu kılavuzdan ilham alırız.
Biz PERFORMANS odaklıyız. Her zaman daha çok üretmeyi ve paylaşmayı
öngörür; bu uğurda tüm kapasitemizi kullanır ve güçlü performans üretmeyi
hedefleriz.
Biz LİDERLİK odaklıyız. Her türlü faaliyetimizi, sektörün zirvesine ulaşmak,
öncü ve lider Katılım Bankası olmak için yürütürüz.
Biz YENİLİKÇİLİK odaklıyız. Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin hayatına
ve geleceğine değer katan bir yaklaşımla sunarız.
Biz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK odaklıyız. Hizmet döngümüz kapsamında, tüm
faaliyetlerimizi, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları eş anlı ve eş
değer gözeterek gerçekleştiririz.
Türkiye Finans olarak, bu dört eksen üzerinde her zaman “bütünün hayrına
çalışarak” farkımızı ortaya koymaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2
Sunuş
Performans
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Biz PERFORMANS odaklıyız. Her zaman daha çok
üretmeyi ve paylaşmayı öngörür; bu uğurda tüm
kapasitemizi kullanır ve güçlü performans üretmeyi
hedefleriz.
%46
KOBİ’lere
kullandırdığımız
nakdi fonlarda katılım
bankaları içerisindeki
payımız %46’dır.
28,6 milyar TL
2015 yılında
Bankamızca kullandırılan fonlar,
finansal kiralamalar dahil
28,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
4
Sunuş
Türkiye Finans, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de katılım
bankacılığı sektörüne yön veriyor.
Sukuk ihracında Türkiye Finans’tan yine bir “ilk”
Katılım Bankacılığında sektöre yön veren Türkiye Finans, yaptığı kira sertifikası ihraç işlemlerinde “ilk”leri gerçekleştirerek sektöründe öncü
duruşunu sürdürüyor.
Türkiye Finans 2015 yılında yurt içinde 250 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracıyla yurt içinde tek seferde ihraç edilen en büyük kira
sertifikası ihracını gerçekleştirmiş oldu.
Büyüme ivmesi sınırları aşarak devam
ediyor.
Şubeleşmeye önem vererek büyüme
ivmesini hızla artıran Türkiye Finans,
Körfez Bölgesi’nin önemli finans merkezi
konumunda olan Bahreyn’de şube
açarak şube ağını uluslararası boyuta
taşımıştır. Sürdürülebilir büyüme yolunda
emin adımlarla ilerleyen Türkiye Finans,
2015 yılında yurt içinde de 5 şube açılışı
gerçekleştirerek, yılsonunda toplam şube
sayısını Bahreyn Şubesi ile birlikte 286’ya
yükseltmiş ve yaygın hizmet sunumundaki
kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.
“Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası” ödülleri
Türkiye Finans’a
İstikrarlı başarı grafiği uluslararası sektör
profesyonelleri tarafından yakından izlenen
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye
Finans, uluslararası ekonomi dergisi
World Finance tarafından Islamic Finance
Awards’da (Londra) “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.
Dünya İslami Bankacılık Konferansı
Performans Ödülleri kapsamında da Türkiye
Finans, “Türkiye’nin En İyi İslami Bankası” ​
ödülünü kazanmıştır.
Ayrıca, Islamic Finance News Dergisi
tarafından Türkiye Finans, “Türkiye’nin En İyi
Katılım Bankası Ödülü”ne layık görülmüştür.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
“Türkiye Finans’a 250 milyon dolar
tutarında katkı sermaye niteliğinde
murabaha”
Türkiye Finans 2015 yılı içerisinde 150
milyon ABD Doları ve 100 milyon ABD
Doları olarak ana hissedarı The National
Commercial Bank’tan katkı sermaye
niteliğinde iki sermaye benzeri murabaha
borçlanması gerçekleştirmiştir. Ana
hissedarın Türkiye ve Türkiye Finans’a
olan inancının bir göstergesi olan bu
destek ile Banka’nın sermayesi daha da
güçlendirilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
6
Sunuş
Kısaca Türkiye Finans
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak Grubu
ve Ülker Grubu’nun ortak bir girişimi olan Türkiye Finans, köklü bilgi
birikimi ve deneyimini, ülkemiz katılım bankacılığının geleceğine
adını yazdırma kararlılığı ve vizyonuyla “gelişim refleksine” çevirme
başarısını göstermiş, öncü bir kurumdur.
2016 yılına girerken gücünü kanıtlamış bir Türkiye Finans
Beş Yıllık Plan doğrultusunda hedeflerini ve büyüme yol haritasını
şekillendiren Türkiye Finans, müşteri odaklı bir anlayışla; teknolojik
altyapısını, iş süreçlerini ve hizmet yaklaşımını daha da geliştirebilmek
adına önemli projeler gerçekleştirmektedir.
Türkiye Finans; 1991 yılında %100 yerli sermayeli ilk özel finans
kurumu olarak kurulan “Anadolu Finans” ile 1985-2001 yılları
arasında “Faisal Finans Kurumu” adıyla katılım bankacılığı hizmeti
sunan “Family Finans”ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle
kurulmuştur.
Mükemmel müşteri deneyimini temel çıkış noktası olarak belirleyen
Türkiye Finans, Müşteri Deneyimi ve Çoklu Kanal Stratejisi Projesi
ile iş yapış şekillerinde ve süreçlerinde değişiklik ve iyileştirmeleri
hayata geçirmek üzere yeni bir inisiyatifi başlatmıştır. Banka bu yeni
dönemde deneyimi, teknolojik yetkinliği ve vizyonuyla tercihini daha
güçlü bir büyümeden yana kullanmıştır.
Boydak Grubu ve Ülker Grubu’na ait bu iki kurum, 2005 yılında
tek çatı altında birleşerek Türkiye için daha fazla değer yaratmak
ve rekabet üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine
gitmişlerdir.
Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 28 Aralık 2005 tarihli kararıyla
resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde Banka’nın unvanı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Birleşme katılım bankacılığına yeni bir büyüme ivmesi kazandırmış
Türkiye Finans kısa zamanda Türkiye›nin en büyük katılım
bankalarından biri olmuştur.
Birleşmeyi takiben yeni ve güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan Banka,
hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk
getirmiştir.
Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60
hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde The National Commercial Bank
(NCB) tarafından satın alınması ile başlamıştır. Ülkemizin önde gelen
sanayi gruplarından Boydak Grubu ve Ülker Grubu ile Orta Doğu’nun
en büyük sermayeli bankasının güçlerini birleştiren ortaklık, katılım
bankacılığı iş koluna sermaye yapısıyla ve vizyonuyla öne çıkan bir
oyuncu kazandırmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye
Finans, 2015 yılı içinde ilk yurt dışı şubesi olan Bahreyn şubesini
faaliyete geçirmiştir. Mevcut büyüme stratejisi çerçevesinde Bahreyn
şubesi ile Orta Doğu bölgesine de hizmet ağını yaymayı ve Banka’ya
fon kaynağı sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye Finans, 2015
yılsonu itibarıyla 4.132 çalışanı, 286 şubesi ve etkin alternatif dağıtım
kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal
bankacılık, KOBİ bankacılığı ve bireysel bankacılık segmentlerinde
geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün,
hizmet ve çözümler sunmaktadır.
Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz
Vizyonumuz
Türkiye’de tüm bireysel müşteriler ve şirket sahiplerine ilkeli
finansman ve yatırım sağlayan öncü kaynak olmaktır.
Memnuniyet
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve toplumun
memnuniyetine önem veriyoruz.
Misyonumuz
Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, tüketim yerine artı
değer oluşturmayı destekleyen faaliyetlerimiz vasıtasıyla ürettiğimiz
değeri fon sahiplerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız ile adil ve
şeffaf bir şekilde paylaşmaktır.
Üstün Hizmet Kalitesi
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin önerilerini dikkate alarak hizmet
kalitemizi sürekli geliştiriyoruz.
Hizmet Değer Üretme Zinciri’nin her koşulda müşterilerimize
istedikleri yer ve zamanda, doğru ürün ve hizmetin sunulması
olduğuna; üretilen değerin çalışanlarımızın müşterilerimiz ile sağladığı
güçlü etkileşimin ürünü olduğuna; itibarımızın sahip olduğumuz en
kıymetli ve yeniden kazanılması en zor varlığımız olduğuna inanıyoruz.
Kurumsal Değerlerimiz
Üreterek Paylaşım
Üretmek için paylaşıyoruz, paylaştıkça üretiyoruz.
Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı
Müşterilerimizin beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri, ihtiyaç
duyulan zaman ve mekanda sunuyoruz.
Ülke Ekonomisine Katkı
Kaynaklarımızı ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak
şekilde düzenliyor; fonları, öncelikli olarak topladığımız bölgeye
kullandırarak yerel kalkınmaya destek oluyoruz.
Sürekli Yenilenme
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sürekli izliyor, çalışanlarımıza
güncelleştirilmiş teknoloji ve bilgi desteği sunuyoruz.
Ortak Değerlere Saygı
Tüm faaliyetlerimizi toplumun ortak değerlerine saygılı olarak
yürütüyoruz.
2016 Stratejik Önceliklerimiz ve Temel Girişimlerimiz
İlkeli Bankacılık çatısı altında topladığımız kurumsal stratejimizi
destekleyen ve Bankamızın sürdürülebilir büyümesine 2016 yılında da
devam etmesine katkıda bulunacak stratejik önceliklerimiz
6 temel başlık altında belirtilmiştir.
Toplanan ve
Kullandırılan
Fonlarda
Sürdürülebilir
Büyüme
Etkin
Risk Yönetimi
Bilgi Sistemleri
Dönüşümü
Dağıtım Ağının
Geliştirilmesi
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Verimliliğin
Artırılması
Müşteri Deneyiminin
İyileştirilmesi
8
Sunuş
Türkiye Finans’ın Kilometre Taşları
2005
2012
• Family Finans ve Anadolu Finans kurumlarının birleşmesi ile 250
milyon TL ödenmiş sermaye ile kurulan Türkiye Finans Katılım
Bankası, 30 Aralık 2005 tarihinden itibaren 108 şubesiyle hizmet
vermeye başladı.
•
Kurumsal kimliğini yenileyerek daha ulaşılabilir, daha aktif, daha
samimi ve yenilikçi duruşunu vurgulamak için Türkiye’nin rengi
turkuazı kendine ana renk olarak seçti.
•
350 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyonu aldı.
•
Kart şeklinde ihtiyaç finansmanı sağlayan ve katılım bankacılığında
bir ilk olan Finansör’ü müşterilerin kullanımına sundu.
•
Anadolu’da markalaşma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Anadolu
Markaları Yarışması’na sponsor oldu.
•
Şube sayısını 220’ye yükseltti.
•
Ödenmiş sermayesini 1 milyar 650 milyon TL’ye çıkardı
2006
• Şube sayısını 122’ye yükseltti.
• Ödenmiş sermayesini 279 milyon TL’ye çıkardı.
2007
•
Kurumsal ve ticari müşterilere yönelik kredi kartları Business Card
ve Ticari Kart iş dünyasının kullanımına sundu.
•
Şube sayısını 137’ye yükseltti.
2013
•
Ödenmiş sermayesini 292 milyon TL’ye çıkardı.
•
Kart ücreti olmayan kredi kartı Happy Zero ve Türkiye’nin ilk
annelere özel kredi kartı olan Happy Anne kullanıma sunuldu.
•
Hac ve Umre ziyaretlerinde ayrıcalıklar sunan Haremeyn Kart
ve üzerindeki pusula ile kıbleyi gösteren Haremeyn Şua Kart
müşterilerin kullanımına sunuldu.
•
KOBİ müşterilerine peşin fiyat üzerinden taksitli alışveriş imkânı
sağlayan Siftah Kart, esnaf ve işletmelere yönelik Faal Kart kullanıma
sunuldu.
•
Cazip kâr payı ve ek avantajlar sunan vadeli tasarruf ürünü Akıllı
Hesap hizmete sunuldu.
2008
•
Suudi Arabistan’ın ve Orta Doğu’nun en büyük sermayeli bankası
National Commercial Bank (NCB), Türkiye Finans’ın %60 hissesini
alarak Banka’nın hâkim ortağı oldu.
•
Elektronik imza ile SMS Bankacılığı hizmeti başladı.
•
Şube sayısını 174’e yükseltti.
•
Ödenmiş sermayesini 800 milyon TL’ye çıkardı.
2010
•
Türkiye’nin ilk faizsiz BES ürünü Organik BES müşterilere
sunulmaya başlandı.
2011
•
Türkiye Finans, 300 milyon ABD Doları tutarında dönemin en
yüksek murabaha sendikasyonunu aldı.
•
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten aldığı BBB
uzun vadeli yabancı para kredi notu ile Türkiye’nin kredi notu en
yüksek ilk beş bankası arasında yer aldı.
•
Şube sayısını 182’ye yükseltti.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Katılım bankacılığı
prensiplerinden ödün vermeden
büyüyen ve şubeleşmeye
önem veren
Türkiye Finans, Körfez Bölgesi’nin
önemli merkezlerinden
Bahreyn’de ilk yurt dışı
şubesini açtı.
•
Türkiye Finans, 500 milyon ABD Doları ile dönemin katılım
bankacılığının en yüksek tutarlı murabaha sendikasyon kredisine
imza attı.
•
130 kentte 7 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği Karanlıkta Diyalog
Sergisi’nin sponsorları arasında yer aldı.
•
UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni 3 yıl boyunca destekleme kararı aldı.
•
Türkiye Finans Mobil Şube, yeni kullanıcı dostu arayüzü ile yenilendi.
•
Şube sayısını 250’ye yükseltti.
•
Ödenmiş sermayesini 1 milyar 775 milyon TL’ye çıkardı.
www.turkiyefinans.com.tr
modern ve kullanıcı dostu
responsive bir arayüz
tasarımıyla yenilenerek tüm
cihazlardan müşterilerin hızlı ve
kolay erişim ve kullanımı
sağlandı.
2014
•
Türkiye Finans’ın ilk Sürdürebilirlik Raporu, Türkiye’de mevduat
ve katılım bankaları arasında Küresel Raporlama Girişimi (GRI)
tarafından A+ seviyede onaylanan ilk ve tek rapor oldu.
•
Mobil Şube uygulaması, Windows Phone kullanıcılarını da
kapsayacak şekilde güncellendi.
•
12 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 350 milyon ABD Doları tutarında
murabaha sendikasyonu temin etti.
•
Türkiye Finans, 800 milyon MYR tutarında Malezya Ringit’i
cinsinden ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi. Söz konusu ihraç aynı
zamanda bugüne kadar bir yabancı kurum tarafından Malezya
Ringit’i cinsinden ihraç edilen en yüksek tutarlı sukuk işlemi oldu.
•
2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla kurumsal web sitesi www.turkiyefinans.
com.tr modern ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarımıyla yenilenerek
tüm cihazlardan müşterilerin aradıklarını hızlı ve kolay şekilde
bulabilmeleri sağlandı.
•
Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi, İngilizce’den sonra Arapça
dilinde de hizmet sunarak 3 dilde birden telefon bankacılığı hizmeti
vermeye başladı.
•
Banka, iştirakleri içerisinde yer alan varlık kiralama şirketleri
aracılığıyla; 2015 yılında Malezya’da 360 milyon MYR, yurt içinde ise
1,1 milyar TL tutarlı sukuk ihracı gerçekleştirdi.
•
Şube sayısını 280’e yükseltti.
•
•
Ödenmiş sermayesini 2 milyar 600 milyon TL’ye çıkardı.
Banka’nın iştiraki olan, Türkiye’nin aktif haldeki en büyük varlık
kiralama şirketi “TF Varlık Kiralama A.Ş.” 250 milyon TL’lik ihracı
ile 2015’te Türkiye’nin tek seferdeki en büyük yurt içi ihracını
gerçekleştirme başarısına imza attı.
•
Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesi ile cevap veren
Türkiye Finans, kurumsal müşterilerine varlık kiralama şirketleri
aracılığıyla hizmet vermeye 2015 yılında da devam ederek yıl
içerisinde kurumsal müşterilerin fon kullanıcısı olduğu 243 milyon
TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
•
Türkiye Finans’ın ilk yurt dışı şubesi Bahreyn’de açıldı.
•
Şube sayısını 286’ya yükseltti.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015
10
Sunuş
Ödüllerimiz
2005
• Ekovitrin Dergisi Yılın Starları: “Yılın Katılım Bankası Ödülü”
2006
• Citibank: “Kalite Kabul Ödülü”
• The Bank of New York: “Kalite Kabul Ödülü”
• Standard Chartered Bank: “ABD Doları Cinsinden Transferleri
Sonuçlandırma Başarı Sertifikası”
2007
• Islamic Finance News Dergisi: “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası
Ödülü”
• Citibank: “Kalite Kabul Ödülü”
• Standard Chartered Bank: “ABD Doları Cinsinden Transferleri
Sonuçlandırma Başarı Sertifikası”
• Kariyer.net: “İnsana Saygı Ödülü”
• Eureko Sigorta: “Türkiye Finansal Acenteler Üretim Birincisi”
2008
• Citibank: “Kalite Kabul Ödülü”
• The Bank of New York: “Kalite Kabul Ödülü”
• Global Banking and Finance Magazine: “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası Ödülü”
• Eureko Sigorta: “Türkiye Finansal Acenteler Üretim Birincisi”
2009
• Islamic Finance News Dergisi: “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası
Ödülü”
• Deutsche Bank: “Uçtan Uca Transfer Mükemmeliyet Ödülü”
• TAÇED (Tüm Anadolu Çalışan ve Emekliler Birliği Derneği): “Yılın
Bankası Ödülü”
2010
• Global Banking and Finance Magazine: “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası Ödülü”
• Ekovitrin Dergisi Yılın Starları: “Yılın Katılım Bankası Ödülü”
• Interactive Media Council Awards: Happy Kart İnternet Sitesi – “Üstün
Başarı Ödülü”
• Citibank: “Kalite Kabul Ödülü”
• Deutsche Bank: “Uçtan Uca Transfer Mükemmeliyet Ödülü”
• Eureko Sigorta: “Türkiye Finansal Acenteler Yüksek Performans
Ödülü”
2011
• Kariyer.net: “İnsana Saygı Ödülü”
• Interactive Media Council Awards: Türkiye Finans İnternet Sitesi –
“Üstün Başarı Ödülü”
• Global Banking and Finance Magazine: “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası Ödülü”
• MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurumu): “Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Değerlendirmesi,
Türk Bankacılık Sektörü Birincisi”
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
• Western Union: “En Başarılı Kampanya Kullanımı Türkiye Birincilik
Ödülü”
• Microsoft MVP (Most Valuable Proffessionals) 2011: “Microsoft Active
Directory” ve “Microsoft Forefront” Ödülleri
2012
• Kariyer.net: “İnsana Saygı Ödülü”
• Islamic Finance News Dergisi: “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası
Ödülü”
• Creativity Awards: Türkiye Finans 2011 Faaliyet Raporu – “Gümüş
Ödül”
• MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurumu): “Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Değerlendirmesi,
Türk Bankacılık Sektörü Birincisi”
2013
• World Finance - Islamic Finance Awards (Londra):“Türkiye’nin En İyi
Katılım Bankası Ödülü”
• Global Banking and Finance Review 2013:
o “Türkiye’nin En İyi Ortak Markalı Kredi Kartı Ödülü”
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Perakende Bankası Ödülü”
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Ticari Bankası Ödülü”
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen KOBİ Bankası Ödülü”
• Ekovitrin Dergisi Yılın Starları Ödülleri: “Yılın Katılım Bankası Ödülü”
• Uptime Institute: “TIER III Design” ve “TIER III Constructed Facility”
Sertifikaları (Yeni Veri Merkezi ile bu sertifikaları almaya hak kazanan
ilk Türk Bankası)
• IMI Conferences 8. Çağrı Merkezi Ödülleri:
o “500’den Az Koltuklu Türkiye’nin En İyi Çağrı Merkezi Ödülü”
o “En Övgüye Değer Takım Lideri Ödülü”: Eda Dikici (Müşteri İletişim
Merkezi)
• Kariyer.net: “İnsana Saygı Ödülü”
• TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) İç Denetim Farkındalık Ödülleri:
“Kurumsal Farkındalık Ödülü”
• Çağrı Merkezleri Derneği: “EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri
Hizmet Sertifikası”
• Bureau Veritas: “ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi Kalite Belgesi”
• LACP (League of American Communications Professional) 2012
Vision Awards: “2012 Faaliyet Raporu - Banka Kategorisi Bronz Ödül”
• CIO Dergisi 2013 CIO Ödülleri; Türkiye Finans Bilgi Sistemlerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek – “CIO Ödülü”
• Pozitron Insights: “Türkiye’nin En Beğenilen Mobil Bankacılık
Uygulaması Ödülü”
• BSI-British Standards Institute: “ISO22301 İş Sürekliliği Sertifikası” (Bu
sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Bankası)
Türkiye Finans, Islamic Finance News
Dergisi’nin “2015 En İyi Bankalar Anketi”
sonuçlarına göre, “Türkiye’nin En İyi
Katılım Bankası” seçildi. 2013 ve 2014
yıllarından sonra 2015 yılında da aynı
ödüle layık görülen Banka, başarısını
uluslararası arenada bir kere daha
kanıtlamış oldu.
2014
• ŞikayetEndex Katılım Bankaları Raporu 2013: “Yılın En İyi Şikâyet
Yönetimi Yapan Katılım Bankası”
• MasterCard Ödülleri: “En Hızlı Büyüyen Banka Ödülü”
• World Finance Awards: “En İyi Katılım Bankası Ödülü”
• Global Banking and Finance Review 2014:
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Ticari Bankası Ödülü”
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen KOBİ Bankası Ödülü”
o “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Perakende Bankası Ödülü”
o “Türkiye’nin En İyi Ortak Markalı Kredi Kartı Ödülü”
• LACP /2013 Vision Awards: 2013 Faaliyet Raporu
o “Ticari Banka Faaliyet Raporları kategorisinde Altın Ödül ve En İyi
Faaliyet Raporu Ödülü”
o “Mali Bilgilerin Sunumu Kategorisinde Bronz Ödül”
o “Türkiye’nin En İyi 20 Faaliyet Raporu’ndan biri”
o “Dünyanın En İyi 100 Faaliyet Raporu’ndan biri (88.)”
o “Avrupa, Orta Asya, Afrika Bölgesinin En İyi 80 Faaliyet
Raporu’ndan biri (30.)”
o “İnteraktif (Web) Faaliyet Raporu - Faaliyet Raporları Genel
kategorisinde Altın Ödül”
• Microsoft MVP (Most Valuable Professionals) Ödülü 2013-2014:
“Directory Services” Çalışması - Hakan Uzuner (Bilgi Sistemleri)
• CIO Dergisi 2014 CIO Ödülleri: Türkiye Finans Bilgi Sistemlerinde
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek – “CIO Ödülü”
2015
• WIBC (World Islamic Banking Conference) - Dünya İslami Bankacılık Konferansı
Performans Ödülleri 2015 / “Türkiye’nin En İyi İslami Bankası” ​
• Şikayetendex Katılım Bankaları Raporu 2015 / Müşteri Deneyimi Endeksi Katılım ve
Özel Bankalar kategorileri 1.’si
• Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri / En İyi Performans Gelişimi Gösteren Çağrı Merkezi
• WIBC Leaderboard 2015 Finansal Şeffaflık Endeksi / Doğu Akdeniz Bölgesi Birincisi
• Mercomm ARC Awards Ulusal Bankalar Kategorisi / Onur Ödülü - 2014 Faaliyet Raporu
• LACP / 2014 Vision Awards: 2014 yılı faaliyet raporu;
o Regional Top 50 Rank: Avrupa/Orta Doğu/Afrika Bölgesi en iyi 42. rapor “Bölgesel
En İyi 50 Rapor Ödülü”
o Courtry-Based Honors: Ülke bazında “Türkiye’nin En İyi 20 Faaliyet Raporu” arasında
o Industry / Banks-Commercial / Gold Award: Ticari Bankalar Kategorisinde “Altın Ödül”
o Top 100 Worldwide Rank: Dünya genelinde en iyi 87. rapor “Dünyanın En İyi 100
Faaliyet Raporu” arasında
• TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri “Gişede Satış Programı Jüri Özel Ödülü” • The Communication Awards “Faaliyet Raporları – Genel Tasarım” kategorisi / Gümüş
Ödül - Award of Distinction – “Fark Yaratan Ödülü” • The Asset / Triple A Best Deal in Turkey Award
• 13. Altın Örümcek Web Ödülleri Advergame Kategorisi: Halkın Favorisi - Doğru Cevap
Gol Getirir www.dogrucevapgolgetirir.com
• RAM Ratings - RAM League Awards / Market Pioneer Award
• World Finance - Islamic Finance Awards (Londra): “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası
Ödülü”
• Kariyer.net: “İnsana Saygı Ödülü”
• Islamic Finance News Dergisi: “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası Ödülü”
• World Finance - Islamic Finance Awards (Londra): “World Finance 100 Ödülü”
• Islamic Finance News Dergisi: “Türkiye İşlemleri” kategorisinde 2014 yılının en başarılı
bankası seçildi.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans,
2015 yılında Dünya İslami
Bankacılık Konferansı
Performans Ödülleri
kapsamında
‘Türkiye’nin En İyi
İslami Bankası’
seçildi.
12
Sunuş
Başlıca Göstergeler
(Bin TL)
Aktif Hesaplar
Nakit Değerler ve Bankalar
Menkul Değerler
Krediler
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Sabit Kıymetler (Net)
Diğer Aktifler
2015
38.576.299
5.597.872
3.173.456
27.014.513
1.552.415
512.130
725.913
2014 % Değişim
33.494.790
15
5.729.230
(2)
2.544.554
25
23.056.422
17
1.235.541
26
466.741
10
462.302
57
Pasif Hesaplar
Toplanan Fonlar
-Özel Cari Hesaplar
-Katılma Hesapları*
Alınan Krediler
Sermaye Benzeri Krediler
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Diğer Pasifler
38.576.299
22.177.414
5.432.281
16.745.133
8.657.646
733.023
3.356.757
2.600.000
3.651.459
33.494.790
19.112.760
4.297.645
14.815.115
8.569.415
3.153.847
2.600.000
2.658.768
16
26
13
1
6
0
37
Gayrinakdi Krediler
12.502.404
10.648.417
17
Gelir/Gider Hesapları
Kâr Payı Gelirleri
Kâr Payı Giderleri
Net Kâr Payı Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Diğer Kâr Payı Dışı Gelirler
Kâr Payı Dışı Giderleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
2.780.246
(1.375.984)
1.404.262
142.469
145.108
(1.359.014)
332.825
(71.749)
261.076
2.169.968
(1.072.136)
1.097.832
148.598
196.858
(1.018.003)
425.285
(91.057)
334.228
28
28
28
(4)
(26)
33
13,51
8,02
74,05
24,49
4,27
12,47
11,78
72,52
22,49
2,46
286
4.132
280
4.478
Rasyolar (%)
Sermaye Yeterlilik Oranı
Özkaynak Kârlılığı (Yıllık)
Krediler/Aktif Toplamı**
Cari Hesaplar/Toplanan Fonlar
Takipteki Krediler (Brüt)/Toplam
Krediler
Diğer
Toplam Şube Sayısı
Toplam Personel Sayısı
*
Katılma hesaplarına, kıymetli maden hesapları dahildir.
Hesaplamada kredilere, finansal kiralama alacakları dahildir.
**
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
15
2
(8)
%15
Türkiye Finans’ın toplam
aktifleri 2014 yılına göre
%15 oranında artış
göstererek 38,6 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
BİLGİ: Raporda tüm rakam ayrımları, Türk ayrım
sistemine göre, binlik ayrımı nokta (.) ve ondalık
ayrımı virgül (,) olarak yapılmıştır. (Geçen yıllara ait
raporlarda da bu şekilde kullanılmıştır.)
%18
Finansal kiralamalar dahil
28,6 milyar TL’ye ulaşan
kullandırılan fonlarda 2014
yılına göre artış oranı %18
olarak kaydedilmiştir.
3.154
2.522
3.357
Özkaynaklar
(milyon TL)
22.177
15.142
19.113
38.576
Toplanan Fonlar
(milyon TL)
25.127
33.495
Aktif Toplamı
(milyon TL)
2013 2014 2015
261
8.904
18.290
2013 2014 2015
334
Net Dönem Kârı
(milyon TL)
329
Gayrinakdi Krediler
(milyon TL)
12.502
Kullandırılan Fonlar
(milyon TL - finansal kiralamalar dahil)
10.648
2013 2014 2015
28.567
2013 2014 2015
24.292
2013 2014 2015
2013 2014 2015
%16
Toplanan fonlar
%16 oranında bir
büyüme sergilemiş
ve 22,2 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
%28
Türkiye Finans’ın net kâr
payı gelirleri 2014 yılına
göre %28 artışla 1,4
milyar TL’ye ulaşmıştır.
14
Sunuş
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Bankamız esas sözleşmesinde 2015 yılı faaliyet döneminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
NATIONAL COMMERCIAL BANK
Pay Tutarları (Bin TL)
Pay Oranları (%)
1.742.676
67,03
BOYDAK GRUBU
580.892
22,34
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ÜLKER GRUBU)
274.838
10,57
DİĞER
TOPLAM
1.594
0,06
2.600.000
100,00
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, NCB %67,03; Boydak Grubu %22,34; Ülker Grubu %10,57 oranındaki payları ile Türkiye Finans Katılım
Bankası’nın yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmektedir.
National Commercial Bank (NCB) hakkında
Türkiye Finans’ın en büyük hissedarı NCB, 14,8 milyar ABD Doları
özkaynak toplamı ile Suudi Arabistan’ın en büyük, Körfez Bölgesi’nin
ise önde gelen bankasıdır.
Banka, 2015 yılsonu itibarıyla 120 milyar ABD Doları aktif
büyüklüğe sahiptir. NCB, Suudi Arabistan’daki 344 şube ve
8.128 çalışanıyla yaklaşık 4 milyonluk bir müşteri kitlesine hizmet
sunmaktadır. Alternatif dağıtım kanallarını etkin bir şekilde kullanan
bankada müşteri işlemlerinin %92’si alternatif kanallar üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Euromoney ve Islamic Finance News
tarafından 2015 yılında Suudi Arabistan’ın en iyi İslami bankası
seçilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin Banka’da Sahip Oldukları Paylar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Mustafa Boydak’ın
Bankamızda sahip olduğu paylar, Bankamız sermayesinin %1,90’ıdır.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Mustafa Boydak dışında
kalan tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Üst Yöneticilerimizin
Bankamızda pay sahipliği bulunmamaktadır.
Müşteri Anayasası
Türkiye Finans olarak temel amacımız, varlık sebebimiz ve sevinç
kaynağımız olan müşterilerimize ilkeli finansman ve yatırım sağlayan
öncü kaynak olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, tüm müşterilerimize,
kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri, ihtiyaç ve beklentilerine hızlı
çözüm alabilecekleri, farklı kanallardan “Yorulmadan Bankacılık” deneyimi
yaşayabilecekleri bir hizmet sunarız.
Dinleriz
Çözeriz
Müşterilerimizden gelen şikâyet
ve önerileri önemser; sorunların
hızlı çözümü için gayret ederiz.
Müşterilerimizden gelen şikâyetlere
24 saat içinde cevap veririz.
Müşterilerimizin sorunlarını ve
isteklerini bize her yerden ve her
zaman iletmesini sağlayacak
kanallar oluşturarak müşterilerimize
düzenli olarak ulaşır, onları dinler ve
memnuniyetlerinin en üst seviyede
olması için çalışırız.
Kolaylaştırırız
Bankacılık hizmetlerini
müşterilerimiz için kolaylaştırmak
amacıyla altyapımızı, ürün ve
hizmetlerimizi sürekli yenileriz.
“Yorulmadan Bankacılık”
anlayışı ile müşterilerimizin,
şubelerimiz ve diğer tüm
kanallarımızdan hızlı ve
hatasız olarak hizmet
almalarını sağlarız.
Bize güvenerek Bankamızla çalışan, ürün ve hizmetlerimizi
kullanan müşterilerimize duyduğumuz minnettarlığımızı güler
yüzümüz ve içten teşekkürlerimizle ifade ederiz.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yanınızdayız
Türkiye Finans olarak
kendimizi müşterilerimizin
“Yol Arkadaşı” olarak görür,
tüm müşterilerimiz ile
karşılıklı faydaya dayanan
uzun süreli ilişkiler kurarız.
Şeffafız
Adil fiyat politikamız ile
müşterilerimize alacağımız
tüm ücretleri açık bir şekilde
anlatır ve eksiksiz bilgi sağlarız.
Müşterilerimizin
bilgisi dâhilinde olmayan
hiçbir ücreti talep etmeyiz.
Bilgilendiririz
Müşterilerimize finansal
durumları, işlemleri, hesapları ve
ödemeleri ile ilgili düzenli olarak
bilgilendirme yapar; ürün ve
hizmetlerimizle ilgili ihtiyaç
duydukları tüm bilgileri
zamanında ve anlaşılır
şekilde sunarız.
16
Sunuş
Liderlik
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Biz LİDERLİK odaklıyız. Her türlü faaliyetimizi, sektörün
zirvesine ulaşmak, öncü ve lider Katılım Bankası olmak için
yürütürüz.
Körfez Bölgesi’nin
önemli finans merkezi
konumunda olan Bahreyn’de
şube açarak şube ağımızı
uluslararası boyuta taşıdık ve
toplam şube sayımızı
286’ya ulaştırdık.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015 yılında yurt içinde
250 milyon TL tutarındaki
kira sertifikası ihracıyla yurt
içinde tek seferde ihraç edilen
en büyük kira sertifikası ihracını
gerçekleştirerek sukuk
alanındaki liderliğimizi
sürdürdük.
18
Sunuş
Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı
Sukuk ve benzeri
enstrümanları kullanmadaki
başarımız, ülkemizde katılım
bankacılığının gelişimine
katkıda bulunurken,
Bankamıza da ulusal ve
uluslararası arenada itibar
sağlıyor.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015 global ekonomide çalkantılı bir yıl oldu.
Yükselen piyasa ekonomilerinde görülen zayıflık ve gelişmiş ülkelerin
hala kırılgan olan toparlanma süreci, küresel ekonominin önündeki
en önemli engeller olarak 2015 yılında da varlığını korumuştur.
Gücümüze güç katarak yola devam ediyoruz.
Türkiye Finans zorlu bir yıldan başarılı sonuçlarla çıkmış,
istikrarlı gelişim rotasından şaşmayarak yoluna devam etmiştir.
Güçlü öngörülerimizle makroekonomik şartların yönüne göre
oluşturduğumuz doğru stratejilerimizle ve kriz ortamlarından
edindiğimiz refleksle 2015 yılında da sağlam duruşumuzu koruduk.
Düşük enflasyona rağmen ABD ekonomisindeki süregelen
toparlanma ve işgücü piyasası verilerindeki iyileşme istikrarlı olarak
sürmüştür. Avrupa Merkez Bankası’nın yılın başında başlattığı ve
Eylül 2016’ya kadar devam etmesi planlanan varlık alım programına
rağmen büyümenin yavaş seyretmesi, programın süresinin uzatılması
ve genişletilmesi beklentisini kuvvetlendirmiştir.
Biz de Türkiye Finans olarak “Türkiye’nin finansı” iddiamıza yakışır
şekilde müşterilerimizi yenilikçi ürünlerle buluşturmaya, teknolojinin
getirdiği tüm imkânları finansal hizmetlerin verimini artırma yönünde
kullanmaya ve müşterilerimizle büyümeye devam ediyoruz. Bununla
birlikte ve her şeyden önce katılım bankacılığı değer ve ilkelerine
derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz.
Fed’in faiz artırım kararına ve sterilizasyon sürecine endeksli bir
ekonomik görünümde doların değerlenmesi kaçınılmaz olurken,
gelişmekte olan piyasalardaki volatilite ve istikrarsız görünüm de bu
ülkelerden önemli ölçüde sermaye çıkışına neden olmuştur.
Sukuk ve benzeri enstrümanları kullanmadaki başarımız, ülkemizde
katılım bankacılığının gelişimine katkıda bulunurken, Bankamıza da
ulusal ve uluslararası arenada itibar sağlıyor.
Değerli paydaşlarımız,
Son iki yıldır sermaye hareketlerinin ana belirleyicisi olan Fed’in
faiz artırma beklentisi, 16 Aralık 2015 tarihindeki toplantıda 25 baz
puanlık faiz artırımı ile son bulmuş ve yeni bir dönemece girilmiştir.
Fed Başkanı Yellen sonraki faiz artışlarının kademeli olacağını
belirtirken, para politikasının faiz artışından sonra hala genişlemeci
olduğunu da vurgulamıştır.
Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji ithalatçısı konumundaki
gelişmekte olan ekonomilerin cari hesaplarına olumlu yansırken,
petrol ihracatçısı ülkelerin ekonomilerini darboğaza sürüklemektedir.
Diğer emtia fiyatlarındaki düşüş, Çin’deki dönüşüm nedeniyle talebin
azalması sonucunda devam etmiş, deflasyonist etkileri de artırmıştır.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalara ek olarak yurt içinde iki seçim
süreci ve siyasi belirsizlikler ile sınır komşuları ile yaşanan sıkıntıların
yarattığı tedirginlikler, Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki
risk unsurlarını artırmıştır. 2015 yılı 9 aylık büyüme oranı %3,4 olarak
gerçekleşmiştir. Ancak, büyüme modelinin tüketim ağırlıklı yapısının
üretim lehine dönüştürülmesi sürdürülebilir büyüme açısından önem
taşımaktadır.
Cari açık, yükselen kurların, düşen petrol fiyatlarının ithalatta yarattığı
gerilemenin ve düşük büyümenin etkisiyle daralmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Hissedarlarımız, uzun vadeli bir perspektifte değerlendirdiği Türkiye
pazarına olan güçlü inancını korumakta ve bize gerekli olan her
türlü desteği sunmaktadır. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da
Türkiye ekonomisinin ve sektörümüzün orta ve uzun vadede güçlü
ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek unsurları barındırdığını
öngörüyoruz.
Başarılarımızın temelinde, Türkiye Finans ekibinin tükenmeyen
fedakârlıkları, hissedarlarımızın desteği ve müşterilerimizin güvenleri
yer alıyor. Hep birlikte daha güzel bir geleceği inşa edeceğimize
inanıyor, hepsine ayrı ayrı en içten şükran ve takdirlerimi sunuyorum.
Saygılarımla
Saeed Mohammed A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu Başkanı
20
Sunuş
Genel Müdür’ün Mesajı
Türkiye Finans 2015
yılında bankacılığın asli
fonksiyonlarını yerine
getirmeyi ve toplanan
fonları risk yönetimi
kuralları kapsamında farklı
sektörlerden müşterilerine
aktarmayı sürdürmüştür.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Değerli paydaşlarımız,
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak
Grubu ve Ülker Grubu’nun ortak girişimi olan Türkiye Finans,
güçlü sermaye yapısı ve vizyonuyla ülkemiz katılım bankacılığının
lider katılımcılarından biridir ve büyümesini kararlı adımlarla
sürdürmektedir.
Türkiye ekonomisi, 2015 yılında yurt dışında ve içinde yaşanan
olumsuzluklara rağmen, stres testinden başarıyla geçmiştir.
Federal Reserve’ün (Fed) faiz artırımına kadar geçen süreç, Avrupa
Merkez Bankası (AMB)’nın uyguladığı parasal genişleme politikaları
ve bunların büyümeye etkileri ile Çin ekonomisindeki yavaşlama
2015 yılında küresel ekonomik görünümü şekillendiren başlıca
gelişmeler olmuştur. Yurt içinde ise, iki seçim süreci ile beraberinde
yaşanan belirsizlikler, Türkiye’nin sınır komşuları ile süregelen
sorunları ve terör eylemlerinin yarattığı tedirginlik ekonomik büyüme
üzerinde baskı oluşturmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen,
ülkemiz ekonomisi 2015 yılında büyümesini sürdürmüştür. Güçlü
finans sistemi ve sağlam kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin stres
testinden başarıyla geçmesini destekleyen unsurların başında
gelmiştir.
%15 aktif büyümesi
Bankamız, 2015 yılının değişken piyasa koşullarında stratejilerini
ödün vermeksizin uygulamış; sektör büyümesine paralel bir
performans göstermiştir.
Türkiye Finans’ın aktif toplamı, 2015 yılsonu itibarıyla 38,6 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Toplam aktiflerdeki büyüme yıllık bazda %15
olurken, Bankamızın vergi öncesi kârı 333 milyon TL, net kârı ise
261 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Finans’ın en önemli fon kaynaklarından biri olan toplanan
fonlar, 2015 yılında %16 artışla 22,2 milyar TL’ye yükselirken,
bilanço içindeki payı ise %57 olmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Reel ekonomiye desteğimiz %18 büyüdü.
Bankacılığın temel fonksiyonu tasarruf sahiplerinden topladığı
fonları reel ekonomiye aktarmak ve kalkınmayı desteklemektir.
Bankacılık, aynı zamanda, firmaların ve bireylerin finansal
geleceklerini inşa sürecinde ihtiyaç duydukları ürün, hizmet ve
çözümleri etkin süreçler kapsamında sunmayı da gerektirmektedir.
Türkiye Finans 2015 yılında bankacılığın asli fonksiyonlarını yerine
getirmeyi ve toplanan fonları risk yönetimi kuralları kapsamında
farklı sektörlerden müşterilerine aktarmayı sürdürmüştür.
Finansal kiralamalar dâhil kullandırdığımız fonlar 28,6 milyar TL’ye
ulaşırken, önceki yıla göre sağlanan artış %18’dir. Kaydedilen bu
gelişme hem sektör hem de katılım bankacılığı grubu ortalamasına
yakın seviyededir.
Plasmanlarımızın başarı ölçütü olan net kâr payı gelirlerimiz
ise, 2015 yılında önceki yıla oranla %28 artışla 1,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Güçlü özkaynağımız büyümemizi destekliyor.
Türkiye Finans’ın özkaynakları 2015 yılı sonunda 3,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Türkiye Finans, 2015 yılında ana hissedarı The National
Commercial Bank’tan 150 milyon ve 100 milyon ABD Dolarlık
katkı sermaye niteliğinde sermaye benzeri iki murabaha kredisi
temin etmiştir. Ana hissedarımızın Türkiye’deki yatırımına olan güçlü
inancının göstergesi olan bu katkı, Bankamızın sermayesini daha
da güçlendirmiştir.
2014 yılsonunda %12,47 olan Sermaye Yeterlilik Standart
Rasyomuz 2015 yılsonunda %13,51’e yükselmiştir.
22
Sunuş
Genel Müdür’ün Mesajı
Bahreyn Şubemiz açıldı.
Türkiye Finans’ın ilk yurt dışı şubesi 2015 yılı Ekim ayında hizmete
açılmıştır.
Körfez Bölgesi’nin lider finans merkezi Bahreyn’de hizmete giren
Şubemiz, Bahreyn Merkez Bankası tarafından verilen Toptan İslami
Bankacılık lisansı kapsamında faaliyete başlamıştır. Bahreyn Şubesi,
Türkiye Finans’ın Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren yatırımcılarla
ilişkilerinin daha da güçlenmesini sağlayacağı gibi yeni yatırımcı/
müşterilere erişilmesini de kolaylaştıracaktır.
Bahreyn Şubesi, Türkiye Finans’ın uluslararası hizmet sunma
kapasitesinin geliştirilmesi sürecinde önemli bir aşamadır ve
bölgeselleşme adına Türkiye Finans’a yepyeni olanaklar sunacaktır.
Sukuk ihraçları alanındaki liderliğimizi pekiştiriyoruz.
Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını
gerçekleştiren ilk banka Türkiye Finans’tır.
Bankamız, bu alandaki güçlü performansını 2015 yılında da
sürdürmüş; gerçekleştirdiği 10 farklı sukuk işlemi sonucunda yurt
içinden 1,1 milyar TL kaynak sağlamıştır. Yurt dışında gerçekleştirilen
ihraç çalışmaları ile de 360 milyon MYR tedarik edilmiştir.
İştirakimiz, Türkiye’nin aktif haldeki en büyük varlık kiralama şirketi,
TF Varlık Kiralama A.Ş, 2015 yılında 250 milyon TL’lik işlemi ile
Türkiye’nin tek seferdeki en büyük yurt içi ihracını gerçekleştirme
başarısına imza atmıştır.
Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesi ile cevap veren
Türkiye Finans, kurumsal müşterilerine varlık kiralama şirketleri
aracılığıyla hizmet vermeye 2015 yılında da devam ederek yıl
içerisinde kurumsal müşterilerin fon kullanıcısı olduğu 243 milyon TL
tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
Kurumsal müşterilerimize kira sertifikası ihracında hizmet sunmayı,
onları bu yeni ve güvenilir fonlama tekniği ile tanıştırmayı ve bu
alanda pazara liderlik ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
temel bir misyon olarak benimsemiş bulunuyoruz. Türkiye Finans,
2016 ve sonrasında da yurt içi ve yurt dışı piyasalarda doğrudan veya
iştiraki üzerinden yapacağı yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarını
çeşitlendirmeye ve müşterilerine bu alandaki desteğini artırmaya
kararlıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015 yılında attığımız adımlar bizi 2016 yılına hazırlamıştır.
Türkiye Finans, 2015 yılını 2016 ve sonrasına yönelik bir hazırlık
dönemi olarak değerlendirmiş ve çok sayıda önemli altyapı ve
kurumsal gelişim çalışmasını hayata geçirmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, esas olarak rekabet
gücümüzü artırmaya ve maliyet tabanımızı optimize etmeye
odaklanmıştır. Başta şubelerimiz olmak üzere uçtan uca tüm
organizasyonumuzun gelir/gider haritası gözden geçirilmiş;
süreçlerimizde tasarruf sağlayacak ve rekabet gücümüzü
pekiştirecek uygulamalara gidilmiştir.
2015 yılında gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma, konjonktürel
gelişmelerin ışığında sektörümüzde yaşanması olası sorunlu kredi
hareketliliğini proaktif bir yaklaşımla yönetmemizi sağlayacak yeni
tahsilat programımızın devreye girmesi olmuştur. Kullandırılan fonlar
kapsamındaki tahsilat süreçlerimize daha fazla etkinlik kazandıran bu
yeni yapımızın kârlılığımıza pozitif yansımaları hızlı bir şekilde alınmaya
başlamıştır.
Türkiye Finans;
Dünya İslami Bankacılık
Konferansı Performans
Ödülleri 2015 kapsamında
“Türkiye’nin En İyi İslami Bankası”
ödülüne ve Islamic Finance News
dergisinden “Türkiye’nin
En İyi Katılım Bankası”
ödülüne layık
görülmüştür.
2015 yılında, insan kaynağımızın başarısını ve geleceğini yakından
ilgilendiren önemli bir çalışma başlatılmıştır. Türkiye Finans
performans sistemini daha yalın ve büyümeye odaklı hale getirecek
bu çalışmanın hazırlıkları tamamlamış olup projenin 2016 yılı içinde
bitirilmesi hedeflenmektedir.
2015 yılında gerçekleştirdiğimiz gerek teknolojik altyapı, gerekse
insan kaynağımıza yönelik projeler, rekabet üstünlüklerimizi
güçlendirmiş ve 2016 yılına çok daha sağlam ve sağlıklı bir yapı ile
girmemizi sağlamıştır.
Organik büyüme ve rasyonalizasyon çalışmaları
Türkiye Finans 2015 yılında yurt içinde beş yeni şube açmış; toplam
şube sayısı 285 adet yurt içi ve bir adet yurt dışı şube olmak üzere
286’ya ulaşmıştır. Bankamız, son iki yıldır, geçtiğimiz yıllardan farklı
olarak, daha fazla yeni şube açmak yerine mevcut şubelerinin
verimliliklerini artırmaya; şube kadrolarını daha da güçlendirmeye;
alternatif dağıtım kanallarındaki penetrasyonu artırmaya ve son
tahlilde topyekün performansı geliştirmeye odaklanmıştır.
Ulaşmış olduğumuz toplam şube sayımız, ülkemiz GSYH’nin üretildiği
coğrafyanın çok büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu gerçekten
hareketle, birincil hedefimiz hızlı şubeleşme yerine mevcut hizmet
ağımızı rasyonel bir yaklaşımla ve güncel piyasa gerçeklerinin ışığında
geliştirmek, müşteri sadakatini güçlendirmek ve bu düzlemde
şubelerimizdeki insan kaynağının niteliklerini ve verimliliği daha da
artırmaktır.
Marifet iltifata tabidir.
Atalarımızın “marifet iltifata tabidir” sözünü doğrularcasına,
Bankamızın özverili ve başarı odaklı çalışmaları 2015 yılında da gerek
yurt içi gerekse yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlarca takdirle
karşılanmıştır.
Bu çerçevede; Dünya İslami Bankacılık Konferansı Performans
Ödülleri 2015 kapsamında “Türkiye’nin En İyi İslami Bankası”
ödülüne, 32 çağrı merkezinin katıldığı Türkiye Çağrı Merkezi
Ödülleri’nde, “En İyi Çağrı Merkezi Performans Gelişimi” ödülüne,
Islamic Finance News dergisinden “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası” ödülüne layık görülmüştür.
Ana ilkemiz olan şeffaflık çerçevesinde, halka açık bir müessesenin
şeffaflığında, tüm mali verilerimizi yansıtarak paydaşlarımızla,
müşterilerimizle, kamuoyuyla, düzenleyici otoritelerle paylaşıyoruz.
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da takdir gören şeffaflık anlayışımız,
Bankamızın WIBC 2015 (Dünya İslami Bankacılık Konferansı)
Finansal Şeffaflık Endeksi sıralamasında; Doğu Akdeniz Bölgesi
bankaları arasında birinci seçilmesini sağlamıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans’ın 2016 yılındaki hedefi kârlılığını artırmaktır.
Türkiye Finans’ın 2016 hedefi %15 reel büyüme sağlamaktır.
Katılım Bankacılığı’nın öncü ve yenilikçi kuruluşu olan Türkiye Finans,
sürdürülebilir büyümeye odaklanarak güçlü mali ve ortaklık yapısı ile
katılım bankacılığı prensiplerine uyum konusunda da sektöre örnek
bir banka olmaya devam edecektir.
Bir büyüme yılı olacağını öngördüğümüz 2016’da, Türkiye’nin 2023
vizyonu çerçevesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri
olma hedefine uygun bir biçimde; verimliliğe odaklanarak kârlılığımızı
artırmayı, aktif kalitemizi güçlendirmeyi ve orta-uzun vadede katılım
bankacılığı sektörünün lider bankası olmayı hedefliyoruz.
Bankamızın “iyi bankacılık” ve “iyi kurumsal vatandaşlık”
ilkeleri doğrultusunda kilit önem taşıyan konularından biri
de sürdürülebilirliktir. 2013 yılında kamuoyuyla paylaştığımız
sürdürülebilirlik stratejimize sadık kalarak, bütün paydaşlarımızın
haklarını gözetmek, faaliyetlerimizde şeffaflık, verdiğimiz kararlarda
sürdürülebilir geleceğe hizmet edecek yaklaşımı sergilemek,
finanse edeceğimiz projelerde ülkemizin menfaatini, çevreyi
korumak, topluma duyarlı projelere öncelik tanımak, vazgeçilmez
değerlerimizden olmaya devam edecektir.
Hedeflerimize ulaşmamızda özverili çalışmalarıyla 4 bin kişiyi aşan
Türkiye Finans ailesine, desteğiyle gücünü her zaman yanımızda
hissettiğimiz hissedarlarımıza, bağlılıkları ve memnuniyetleriyle bizlere
en güzel ödülü sunan müşterilerimize, değerli Yönetim Kurulu’muza
ve tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla,
Osman Çelik
Genel Müdür
24
Sunuş
Makroekonomik Görünüm ve
Sektörel Gelişmeler
2015 yılında,
gelişmekte olan
ülkelerde iç ve dış
zorlukları yansıtan
büyüme oranı 2009
yılından bu yana
en zayıf dönemini
yaşamıştır.
Global makroekonomik görünüm
015 yılında küresel piyasaların ana gündemi, küresel ekonominin büyümesindeki
ivme kaybına ilişkin kaygıların yanı sıra, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin
hamleleri, artan jeopolitik riskler, güçlü dolar eğilimi ve petrol başta olmak üzere
düşen emtia fiyatları olmuştur.
Dünya Bankası’nın 2016 Ocak ayında yayınladığı raporunda bulunan ortalama
verilere göre, 2014 yılında %3,4 olan küresel büyümenin 2015 yılında beklentilerin
altında kalarak %3,1 olduğu tahmin ediliyor. Hayal kırıklığı yaratan bu performansın
Dünya
Gelişmiş Ekonomiler
Gelişmekte Olan Ekonomiler
Dünyada Büyüme Oranları (%)
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
-2,0
-4,0
-6
2005 2006 2007 2008 2009
Kaynak: IMF World Economic Outlook
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
Enerji Hariç
Enerji
Global Emtia Fiyatları
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(2005=100)
Kaynak: IMF
Dünya
Gelişmiş Ekonomiler
Gelişmekte Olan Ekonomiler
Küresel Enflasyon Oranları (%)
11,0
9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2005 2006 2007 2008 2009
Kaynak: IMF World Economic Outlook
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ana nedeni olarak, düşen emtia fiyatları, zayıf küresel ticaret hacmi
ve azalan sermaye hareketleri gösterilmektedir. Bunun yanı sıra
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivitedeki düşüşün devam
etmesi de nedenler arasında sayılmaktadır.
2014 yılında %2,4 büyüme kaydeden ABD ekonomisinin 2015 yılı
büyüme oranı aynı seviyede kalmıştır. Katı işgücü piyasası koşulları,
2015’te aylık ortalama 200 binden fazla iş gücü oluşturmuş,
2015 yılının son çeyreğinde %5’e düşen işsizlik oranıyla tüketim
liderliğindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmüştür. 2015 yılı
boyunca düşen petrol fiyatlarıyla ve güçlenen doların aşağı yönlü
baskılamasıyla, manşet enflasyon, 2015 yılının ikinci yarısında sıfıra
yakın seviyelerde seyretmiştir. Ancak ekonomik aktivitenin iyileşmeye
devam ettiğinin gözlenmesi sonucunda ABD Merkez Bankası (Fed)
16 Aralık’ta 9 yılın ardından ilk defa faiz oranlarını artırmıştır. Piyasalar
açısından tedirginlikle beklenen bu faiz kararının ardından ABD para
politikasının ekonomiyi destekleyici yönde olmaya devam edeceğine
ve önümüzdeki dönemde faiz artırımlarının kademeli olacağına ilişkin
ifadelerin gelmesi, küresel sermaye akımlarında keskin bir azalma
olmayacağı beklentisini güçlendirmiştir.
Euro Bölgesi, son dönemde açıklanan veriler ile ekonomik aktivitenin
yılın son aylarında sınırlı ivme kaybettiğine işaret etse de 2015 yılını
geçtiğimiz yıla kıyasla daha olumlu bir ekonomik performansla
tamamlamıştır. 2015 yılında kısmen Euro’nun değer kaybetmesinin
gecikmeli etkisinden kaynaklanan ihracatın ivme kazanması ve yurt
içi talebin güçlenmesi, büyümenin toparlanmasında etkili olmuştur.
2014 yılında %0,9 olan büyüme rakamlarının 2015 yılı sonunda %1,5
düzeylerinde olması, 2016 yılında ise IMF verilerine göre, %1,7’lik
sınırlı bir büyüme artışının yakalanması beklenmektedir.
Euro Bölgesi genelinde TÜFE yıllık enflasyonu %0,2 olarak
gerçekleşmiş, enflasyonun düşük düzeylerde seyretmesine paralel
olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) teşvik önlemlerini 2015
yılında da devam ettirmiştir. Yılın son dönemlerinde ECB varlık
alım programının sonlandırılma tarihini Eylül 2016 tarihinden Mart
2017’ye uzatmıştır. ECB ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin daha
da uzatılabileceğine işaret etmiş, ayrıca, Euro cinsi bölgesel ve
yerel yönetim tahvillerinin de varlık alım programı kapsamına dâhil
edileceğini açıklamıştır.
Gerileyen emtia ve enerji fiyatları, ihracatın düşüş göstermesi ve zayıf
talebin etkisiyle Çin ekonomisindeki yavaşlama endişe verici olmuş,
2014 yılında %7,3 büyüyen ekonominin 2015 yılında büyümesi
%6,9’da kalmıştır. Yıl içerisinde Çin Merkez Bankası ivme kaybeden
ekonomik aktiviteye karşı önlemler alarak gösterge faiz oranlarında
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
ve zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmiştir. Büyümesi ihracat
temelli olan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin,
yılın ikinci yarısında ihracattaki kötüleşmenin durdurulmasını hedef
alarak, para biriminde art arda devalüasyon gerçekleştirerek kurda
tekrar rekabetçi bir ortam oluşturmayı hedeflemiştir. 2016 yılında Çin
Hükümeti’nin, para ve maliye politikaları önlemlerini sıkılaştıracağı,
ayrıca finansal reformlar aracılığıyla da ekonomiye sağladığı desteği
artıracağı beklenmektedir.
2015 yılında, gelişmekte olan ülkelerde iç ve dış zorlukları yansıtan
büyüme oranı 2009 yılından bu yana en zayıf dönemini yaşamıştır.
Gelişmekte olan ekonomilerin kendilerine özgü sorunları bu ülkelere
yönelik risk algısının son dönemde daha da bozulmasına neden
olmuştur. 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi endişeler
ve jeopolitik riskler ülkelerin yerel para birimleri üzerinde ekstra baskı
oluşturmuştur.
2016 yılında gerek aşırı düşen emtia fiyatlarının dengelenmeye
başlamasıyla, gerekse gelişmiş ekonomilerde alınan para politikası
tedbirlerinin etkisiyle 2015 yılına kıyasla daha iyi bir büyüme
performansının yakalanması beklenmektedir. IMF beklentilerine göre
2016 yılında küresel ekonominin %3,4 büyümesi öngörülmektedir.
2016 yılında gelişmekte olan ülkelerin ekonomik aktivitesindeki
toparlanma, gelişmiş ekonomilerin büyüme ivmesinin devam
etmesine, emtia fiyatlarında dengelenmeye, büyük ekonomilerin
genişlemeci para politikalarına ve Çin’de dengelenme sürecinin
istikrarına dayalı olacaktır.
2016 yılında gerek aşırı
düşen emtia fiyatlarının
dengelenmeye başlamasıyla,
gerekse gelişmiş ekonomilerde
alınan para politikası
tedbirlerinin etkisiyle
2015 yılına kıyasla
daha iyi bir global büyüme
performansının yakalanması
beklenmektedir.
26
Sunuş
Makroekonomik Görünüm ve Sektörel Gelişmeler
Türkiye ekonomisinin görünümü
2014 yılında %2,9 olan Türkiye ekonomisinin büyüme oranının
2015 yılında beklentilerin üzerinde bir performans göstererek %3,5
seviyelerini yakalaması beklenmektedir. İlk iki çeyrekte sırasıyla 2,5
ve 3,8 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde %4 ile 2014’ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı yıllık
artışı kaydetmiştir. Böylece, ilk 9 ay itibarıyla Türkiye ekonomisi
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,4 büyüme gerçekleştirmiştir.
Üçüncü çeyrekte tüketim ve yatırımın büyümeye katkıları +3 puan
ve -0,1 puan düzeyinde seyrederken, stoklardan +1 puanlık katkı
gelmiştir. Yılın ilk üççeyreğinde de %3,4’lük büyümenin 2,9 puanı
özel tüketim harcamalarından gelirken, özel sektör yatırımının
büyümeye katkısı +0,8 puan ile sınırlı kalmıştır. Büyüme belirgin
şekilde tarım (ilk üç çeyrek, yıllık %8,9) ve hizmet sektörü (ilk üç
çeyrek yıllık %4,4) üzerinden sağlanmıştır.
2015 yılı boyunca cari açık belirgin bir şekilde daralma eğiliminde
olmuştur. Yıl genelinde ithalatın özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün
etkisiyle azalması, cari açıktaki iyileşmede belirleyici rol oynamıştır.
2015 yılında cari işlemler açığı 32,2 milyar ABD doları olurken, bu
değer son 6 yılın en düşük değerini işaret etmektedir. 2014 yılı
sonunda %5,8 olan cari açığın milli gelire oranının 2015 yılı sonunda
%5’in altına inmesi beklenmektedir.
Enflasyon cephesinde ise 2015 yılsonu itibarıyla üretici ve tüketici
fiyatları enflasyonları arasındaki ayrışma belirginleşmiştir. TÜFE’de
yıllık artış Aralık ayında %8,81 düzeyinde gerçekleşerek son dört yılın
en yüksek yılsonu enflasyonuna işaret etmiştir. Aylık bazda Ekim’den
bu yana gerileyen ÜFE’de ise yıllık enflasyon %5,71 ile son 3 yılın
en düşük yılsonu enflasyonu olmuştur. Emtia fiyatlarındaki düşüşe
rağmen gıda fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, döviz kurlarında
yaşanan hızlı yükselişler, TÜFE’deki artışın başlıca nedenleridir.
Küresel piyasalarda başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında
gözlenen gerileme ÜFE’deki düşüşte etkisini göstermiş, gıda
fiyatlarındaki artış da ÜFE’deki düşüşü sınırlandırmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2014 yılı sonunda
%5,8 olan cari açığın
milli gelire oranının
2015 yılı sonunda
%5’in altına inmesi
beklenmektedir.
TCMB Faizleri ve TÜFE
Borç Verme
TÜFE
Borç Alma
Haftalık Repo
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kaynak: TUİK, TCMB
2015 yılında oldukça hareketli bir seyir izleyen döviz piyasalarında,
2016 yılında volatilitenin bir miktar düşmesi beklenmektedir. Dolar
ve Euro’nun küresel çapta değer kazanmasına kayıtsız kalamayan
TL, içeride jeopolitik belirsizliklerinde etkisiyle yıl içerisinde değer
kayıpları yaşamıştır. 2014 yılında para politikasında belirgin
sıkılaştırmaya giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),
2015 yılının Ocak ve Şubat aylarındaki faiz indirimi yönünde
atılan küçük adımlardan sonra yıl içerisinde başka bir değişikliğe
gitmemiştir. TCMB, gecelik borç alma oranını %7,25, gecelik borç
verme oranını %10,75 ve bir haftalık repo faiz oranlarını %7,5 olarak
sabit tutmuştur. TCMB bu süreçte piyasalarda oluşan oynaklık ve
TL’nin değer kaybına karşı, marjinal fonlama oranı üzerinden daha
üzeri kapalı araçlar ile cevap vermiştir. Ayrıca TCMB, normalleşmenin
başlamasıyla birlikte oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması
halinde faiz koridorunda sadeleştirmeye gideceğini açıklamıştır.
Kasım ayında seçimlerin sona ermesi ve siyasi belirsizliğin ortadan
kalkmasıyla yapısal reformlara hız verileceği beklentisi ağırlık
kazanmış, düşük enerji fiyatlarının katkısıyla, ekonomik aktivitedeki
toparlanma eğiliminin devam edeceği, bunun sonucunda 2016
Cari Açık / GSYH (%)
GSYH Gelişme Hızı (%) (Yıllık)
Cari Açık ve Büyüme
8
3
-2
-7
-12
2006
2007
2008
2009
Kaynak: TUİK, TCMB
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
yılında da 2015 yılındaki büyüme performansına paralel bir
büyümenin yakalanacağı öngörüleri güçlenmiştir. Özellikle seçimlerin
ardından politika yapıcılarının asgari ücretlerde artış, emekli
maaşlarına yapılan zamlar gibi ortaya koyduğu gelir artırıcı iyileştirme
çalışmaları, büyümedeki ivmeyi desteklemek amaçlı talep artırıcı
önlemler olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye ekonomisinde
2016 yılında da
2015 yılındaki başarılı büyüme
performansına
paralel bir büyümenin
yakalanması beklenmektedir.
28
Sunuş
Makroekonomik Görünüm ve Sektörel Gelişmeler
2016 yılı için bankacılık
sektöründe daha
olumlu bir tablo
yaşanması; kârlılık ve
büyüme rakamlarının
2015 yılının üzerinde
olması beklenmektedir.
Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
Bankacılık sektörü, geçmiş yıllarda edinilen
tecrübe ve güçlü mali yapısı sayesinde,
ekonomide olduğu gibi geçtiğimiz yılı genel
olarak başarılı bir şekilde geride bırakmıştır.
2015 yılında bankacılık sektöründe aktif
büyüklük geçen yıla göre %18 artışla 2.357
milyar TL’ye yükselirken, mevduatlarda* %18
artışla 1.325 milyar TL’ye, kredilerde** %20
artışla 1.526 milyar TL’ye, özkaynaklarda ise
yıllık bazda %13 büyüme ile 262 milyar TL’ye
ulaşılmıştır. Aynı dönemde katılım bankacılığı
sektöründe toplam aktifler %15 büyüme ile
120 milyar TL, toplanan fonlar %13 artışla 76
milyar TL, kullandırılan fonlar yıllık bazda %15
artışla 81 milyar TL, özkaynaklar da %10 artışla
11 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektöründe
kredi/mevduat dönüşüm oranı 2014 yılı ilk
yarısında %108-110 seviyelerinde, 2014
yılsonundan 2015 yılsonuna kadarki dönemde
ise %113-115 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Bankacılık sektöründe 2015’te yurt içi ve yurt
dışı piyasalarda yapılan menkul kıymet ihraçları
2014 yılsonuna göre %10 artışla 97,8 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
Bankacılık sektöründe kârlılık 2015 yılsonunda
bir önceki yıla göre sadece %6 oranında
artış göstererek 26,1 milyar TL seviyesinde
gerçekleşirken, aynı dönemde Katılım
Bankacılığının kârı %184 artışla 409 milyon
TL’ye yükselmiştir.
Bankacılık sektörü,
geçmiş yıllarda
edinilen tecrübe ve
güçlü mali yapısı sayesinde,
ekonomide olduğu gibi
2015 yılını genel olarak
başarılı bir şekilde
geride bırakmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu 2014
yılsonunda %16,28 iken, 2015 yılsonunda bu
oran %15,57 seviyesine gerilemiştir. Sektördeki
bu düşüşe rağmen, Katılım Bankacılığı
oranı aynı dönemde %14,55’ten %14,96’ya
yükselmiştir. 2016 yılının bankacılık sektöründe
BASEL III’ün etkilerinin görüleceği bir yıl olması
beklenmektedir. BDDK’nın farklı kredi türlerinde
uygulanan risk ağırlıklarını düşürmesi bankaların
sermaye yeterlilik oranlarını artıracaktır.
2015 yılında Hazine’nin sukuk (kira sertifikası)
ihraçları devam ederken Katılım Bankaları da
sukuk ihraçları gerçekleştirmiştir. Finansal
piyasalardaki oynaklığa rağmen gerek
Hazine’nin gerekse Katılım Bankalarının
ihraçlarına talebin güçlü seyrettiği görülmüştür.
IMF’nin son açıkladığı Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu’na göre küresel büyüme
rakamı aşağı yönlü revize edilmiştir. Çin
ekonomisindeki yavaşlama ve emtia fiyatlarında
yaşanan düşüş büyüme üzerinde baskı
oluşturmaya devam edecektir. Bu durum
ülkemiz büyüme rakamlarını da etkileyecektir.
Ancak ülkemizde tek parti iktidarının
sağlanmasıyla olumlu bir havanın yaşanmaya
başlandığını söyleyebiliriz. Bu olumlu hava
aynı zamanda Türk bankacılık sektöründe
kârlılık ve büyüme üzerindeki baskıların da
gevşeyeceğinin ve daha olumlu bir sürece
girilebileceğinin işaretidir. 2016 yılı için
bankacılık sektöründe daha olumlu bir tablo
yaşanması; kârlılık ve büyüme rakamlarının
2015 yılının üzerinde olması beklenmektedir.
*Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında bankalar mevduatı
ve mevduat (katılım fonu) faiz (kâr payı) reeskontları dâhildir.
**Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında net takipteki
alacaklar, kredi faiz (kâr payı) ve gelir tahakkuk reeskontları
ve finansal kiralama alacakları dâhildir.
2015 Yılında Banka’nın Sektörel Konumunun
Değerlendirilmesi
Türkiye Finans’ın toplam aktifleri 2015
yılsonunda bir önceki yıla göre %15 artarak
38,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Katılım bankaları
aktiflerindeki artış Türkiye Finans ile aynı
seviyede gerçekleşirken, sektörde ise bu oran
%18 olmuştur. Aktif artışında büyük etkisi
olan kiralama işlemlerinden alacaklar dâhil
kullandırılan fonların* toplam aktifler içindeki
payı geçen yıla göre artış göstermiştir.
Sektörde %65 ve Katılım Bankacılığı sektöründe
%67 olan bu pay, Türkiye Finans’ta %74’tür.
Türkiye Finans’ın kiralama işlemlerinden
alacaklar dâhil kullandırılan fonları 2015
yılsonunda bir önceki yıla göre %18 artarak
28,6 milyar TL’ye ulaşırken, Katılım Bankacılığı
sektöründeki payı %35, sektör pazar payı ise
%1,9 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Finans’ın toplanan fonları** ise 2015
yılsonunda geçen yıla göre %16 artış göstererek
22,2 milyar TL’ye yükselmiş ve Katılım
Bankacılığı sektöründeki payı %29, sektördeki
payı ise %1,7 olmuştur. Katılım Bankacılığı
sektörünün %35’ini oluşturan Türkiye Finans’ın
gayrinakdi kullandırılan fonları 2015 yılsonunda
bir önceki yıla göre %17 artışla 12,5 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
Sektörün 2014 yılsonunda %16,28 olan
sermaye yeterlilik rasyosu, 2015 yılsonunda
%15,57 seviyesine gerilemiştir. Sektörde
düşüş yaşanırken, Türkiye Finans’ta ise 2014
yılsonunda %12,47 olan sermaye yeterlilik
rasyosu yıl içerisinde alınan 250 milyon ABD
doları katkı sermaye niteliğinde borçlanmanın
da etkisiyle 2015 yılsonunda %13,51’e
yükselmiştir.
*Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında net takipteki alacaklar,
kredi faiz (kar payı) ve gelir tahakkuk reeskontları ve kiralama
işlemlerinden alacaklar dâhildir.
**Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında bankalar mevduatı
ve mevduat (katılım fonu) faiz (kar payı) reeskontları dâhildir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans, 4 Haziran tarihinde yurt dışından
2 yıl vadeli 150 milyon ABD doları ve 25 milyon
Euro tutarında Club Deal murabaha borçlanma
işlemi gerçekleştirmiştir. Bu durum uluslararası
finans piyasalarının ülke ekonomimize ve
Türkiye Finans’a duydukları güvenin bir
göstergesidir.
Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira
sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası
olan Türkiye Finans bu konumunu yeni
ihraçlarla güçlendirmeye devam etmektedir.
Bu çerçevede 2015 yılında iki kurumsal
müşteriye toplamda 243 milyon TL tutarında
kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Türkiye
Finans, kurumsal müşterilere kira sertifikası
ihracında destek sağlayarak onları bu yeni
ve güvenilir fonlama tekniği ile tanıştırmayı ve
bu alanda önemli bir pazar oluşturarak ülke
ekonomisine de katkıda bulunmayı sürdürmeyi
hedeflemektedir. Türkiye Finans, güçlü sermaye
yapısıyla reel sektöre sunduğu destekleri
çeşitlendirdiği bir ürünü daha yaygınlaştırmaktan
dolayı son derece memnundur.
Sermaye yeterlilik
rasyosunda sektör
ortalamasında düşüş
yaşanmasına rağmen,
Türkiye Finans’ta 2014
yılsonunda %12,47
olan sermaye yeterlilik
rasyosu yıl içerisinde
alınan 250 milyon ABD
Doları tutarında katkı
sermaye niteliğinde
borçlanmanın da
etkisiyle 2015
yılsonunda 13,51’e
yükselmiştir.
2015 yılında ilk yurt dışı şubesini Bahreyn’de
açan Türkiye Finans, Türkiye içerisinde de açtığı
5 şube ile şube sayısını 286’ya yükseltmiştir.
4.132 personel, internet şubesi, mobil şube ve
573 ATM ile farklı kanallardan müşteri erişimini
artıran Banka, 2015 yılsonunu 261 milyon TL
kâr ile kapatmıştır.
Katılım Bankacılığı
sektörünün %35’ini oluşturan
Türkiye Finans’ın gayrinakdi
kullandırılan fonları,
2015 yılsonunda
bir önceki yıla göre
%17 artışla
12,5 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
30
Sunuş
Yenilikçilik
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Biz YENİLİKÇİLİK odaklıyız. Ürün ve hizmetlerimizi
müşterilerimizin hayatına ve geleceğine değer katan bir
yaklaşımla sunarız.
2015 yılında
müşterilerimizin
finansal işlemlerinin %75’i
dijital kanallardan gerçekleşirken
bu kanallar üzerinden ürün satış
ve aktivasyonumuz yaklaşık
500 bin adet oldu.
Katılım Bankacılığı’nda
ilk kez POS’ta Bonus
uygulamasına geçilerek
bu kapsamda; anlaşmalı üye
işyerlerinin, Bonus platformuna
üye diğer 10 bankanın yaklaşık
16 milyon kredi kartına
taksit yapabilmesi
sağlandı.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
32
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Katılım Bankacılığı
prensipleri
çerçevesinde sektörde
yeniliklerin öncüsü olan
Türkiye Finans, 2015
yılında murabahanın
çeke yüklenmiş hali
olan “Fonlu Çek”
ürününü müşterilerinin
kullanımına sunmuştur.
Ticari ve Kurumsal Bankacılık
Fon kullandırımıyla ekonomiye tam destek
Türkiye Finans, Ticari Bankacılık hizmetleri
kapsamında 15-150 milyon TL yıllık net
satış hasılatı bulunan 15.000 civarında
tüzel müşteriye ve onların ortaklarına hizmet
sunmaktadır. 2014 yılsonuna göre Ticari
Bankacılık nakdi fon kullandırımını %20 artırarak
10,3 milyar TL’ye, gayrinakdi fon kullandırımını
%15 artırarak 5,3 milyar TL’ye yükselten
Türkiye Finans, 15,6 milyar TL toplam fonlama
büyüklüğüne ulaşmıştır.
Türkiye Finans Kurumsal Bankacılık hizmetleri
bünyesinde ise cirosu 150 milyon TL ve
üzerinde olan 3.000 civarında tüzel müşteriye
ve onların ortaklarına hizmet sunulmaktadır.
Türkiye Finans, Kurumsal Bankacılık nakdi fon
kullandırımını bir önceki yıla göre %15 artırarak
5,2 milyar TL’ye, gayrinakdi fon kullandırımını
ise %20 artırarak 4,7 milyar TL’ye yükseltirken,
9,9 milyar TL toplam fonlama büyüklüğüne
ulaşmıştır.
2008 yılında 2 adet şube ile hizmet verilmeye
başlanan Kurumsal Bankacılık şube
yapılanması, 2015 yılında daha iyi hizmet
sunma ve müşteri memnuniyetini artırma
amacıyla açılan 2 adet yeni şube ve 10 adet
corner ile genişletilmiştir. Kurumsal Bankacılık
kapsamında, İstanbul’da 3, Ankara’da 1 olmak
üzere toplamda 4 adet Kurumsal Şube ve
Antalya, Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin’de
bulunan kurumsal müşteri temsilcileri aracılığıyla
müşterilere hizmet verilmektedir.
2015 yılında Kurumsal segment müşterilerine
sunulan gayrinakdi fon kullandırım
kapsamındaki kabul kredileri ve akreditiflerdeki
hacim %44 artış ile 3,8 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Dış ticaret kampanyalarının etkisi ile %22
artış gösteren akreditif ürünü gayrinakdi fon
kullandırım büyümesine en önemli katkıyı
sağlamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak
çözümler sunmaya devam ediyoruz.
Türkiye Finans’ın müşteri odaklı hizmet anlayışı
ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacı
ve katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda
müşterileriyle olan ilişkilerinde ihtiyaçlar
belirlenmekte, ihtiyaca yönelik doğru ürünler
ve müşteriye uygun hizmet sunumuyla müşteri
memnuniyeti sağlanmaktadır.
Bu politika çerçevesinde Türkiye Finans
2015 yılında da kurumsal ve ticari segmentle
ilgili faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüş,
yenilenebilir enerji projeleri başta olmak üzere
yatırım projelerine finansman imkânı sunmuş ve
ekonominin büyümesine katkıda bulunmuştur.
Türkiye Finans, müşterilerinin muhasebe sistemi
ile eşanlı çalışan ve günlük hesap hareketlerini
otomatik olarak muhasebeleştiren sistemsel alt
yapı desteği ile müşterilerinin günlük hayatını
kolaylaştıracak çözümler sunmaktadır.
Banka, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu aracılığıyla sunulan
IPARD desteklerinden ve Ekonomi Bakanlığı
teşviklerinden müşterilerini yararlandırmaya
2015 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede
sunulan özel imkânlarla, yatırımların artışında
proaktif rol alınmış ve ekonomik döngüye pozitif
katkıda bulunulmuştur.
Müşterilerin risklere karşı korunması ve risk
bilincinin yerleşmesi amacıyla özel olarak
hazırlanan “İşyerim Güvende Paketi”, “Limit
Güvence”, “Çek Güvence ve Faal/Siftah Kart
Güvence Sigortaları” ile Banka müşterileri ticari
faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri tüm risklere
karşı tam koruma altına alınmaktadır. 2015
yılında firmaların Banka’dan almış olduğu KİK
ve inşaat konulu teminat mektuplarında ihale
şartnamesinde zorunlu hale gelen “İnşaat
All-Risk” sigortası müşterilerin kullanımına
sunulmuştur.
Murabahanın çeke yüklenmiş hali: Fonlu Çek
Katılım Bankacılığı prensipleri çerçevesinde
sektörde yeniliklerin öncüsü olan Türkiye Finans
2015 yılında murabahanın çeke yüklenmiş
hali olan ”Fonlu Çek” ürününü müşterilerinin
kullanımına sunmuştur. Müşteriler tarafından
mal alımı karşılığında verilen çeklerin takas
gününde daha önceden belirlenen vade ve
oranlarda fonlanması prensibine dayalı olan
fonlu çek, sunduğu kısmi finansman imkânı ile
birlikte firmalara nakit akış döngülerinde ödeme
kolaylığı sağlamaktadır.
Nakit yönetiminde Doğrudan Tahsilat Sistemi
(DTS)
2015 yılında bayilerin mal alımlarını, ana firma
tarafından online sistem üzerinden fatura
oluşturularak otomatik ödenmesini veya
önceden anlaşılan oran ve vade üzerinden
taksitlendirmesini sağlayan, ana firmadan mal
akışını kolaylaştıran ve ana firmaların rahatlıkla
tahsilat yapmasını sağlayan DTS ürününü daha
çok firmaya ulaştırmak için çalışmalar yapılmış
ve 2014 yılında 260 milyon TL olan DTS kanalı
ile sunulan fonlama imkanı, 2015 yılında %24
artarak 320 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
Finansal Kiralama faaliyetleri
Türkiye Finans hızla gelişen ve modern
finansman yöntemlerine giderek daha çok
ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi içinde
Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentinde yer alan
müşterilerinin yurt içi ve yurt dışından tedarik
ettiği leasinge konu her tür makina, teçhizat
ve benzeri ihtiyaçlarına finansal kiralama
hizmeti sunmaya devam etmektedir. Finansal
Kiralama Kanunu’nda yapılan son değişikliklerin
ardından, ürün ve hizmet gamına sat-geri
kirala projelerini de ekleyen Türkiye Finans,
müşterilerinin bu finansman desteğinden
de yararlanmasını sağlamıştır. Ticari İş Ailesi
finansal kiralama işlem hacmi, 2015 yılında bir
önceki yıla göre %26 artış göstermiş ve yılsonu
işlem hacmi 1,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Dış ticarette etkin çözümler
Türkiye Finans dış ticaret konusunda uzman
personeli, dünyanın her noktasında bulunan
geniş muhabir banka ağı ile müşterilerine
katma değeri yüksek ve ihtiyaca özel çözümler
sunmaya devam etmektedir. Banka, müşterileri
için finansal ürünlerini çeşitlendirirken, uygun
maliyetlerle orta ve uzun vadede Eximbank,
GSM, SEP gibi yurt dışı kaynaklı finansmanlara
aracılık ederek fon kullandırım imkânları
sunmaktadır.
Hizmet sunulan müşterilerin son iki yıldaki
ihracat hacmi 301 milyon ABD dolarından,
2015 sonu itibarıyla 1,1 milyar ABD dolarına
yükselerek %280 artmıştır. Akreditif ve kabul
kredisi gelişimi ise son iki yılda %17’lik bir artışla
4,5 milyar ABD dolarından 5,3 milyar ABD
dolarına çıkmıştır. Banka dış ticaret komisyon
gelişimi ise %59’luk artışla 7,3 milyon TL’den
11,6 milyon TL’ye yükselmiştir.
Eximbank SÖİK kapsamında 75 milyon ABD
doları nakdi fon kullandırılmıştır.
Siftah Kart ile turizm sektörü ve çiftçilerimize
tam destek
Siftah Kart kullanımının yaygınlaştırılması
çalışmalarına 2015 yılında ağırlık verilerek,
turizm ve tarım sektörlerine özel avantajlar
sunacak olan “Siftah Kart Turizmci” ve
“Siftah Kart Çiftçi” kartları için çalışmalar
tamamlanmıştır. Anlaşılan ana bayiye özel oran
imkânı sunacak olan kapalı devre kart sistemi
altyapısı, ödemesiz dönem, balon ödeme gibi
seçeneklerle firmalara nakit yönetimi konusunda
kolaylıklar sağlayacak düzenlemeler için hazır
hale getirilmiş olup, bu değişiklikler 2016 yılı
itibarıyla müşterilerin kullanımına sunulacaktır.
Kira sertifikalarıyla reel sektöre uzun vadeli
kaynak
Enstrüman çeşitliliği sağlamak, reel sektöre
uzun vadeli kaynak yaratmak açısından varlık
kiralama şirketi aracılığı ile sukuk ihracı, tutar
ve çeşit olarak artarak devam etmiştir. Varlığa
dayalı sukuk yanında 2015 yılında yönetim
beyanına dayalı sukuk ihracı da yapılarak firma
sayısı 4’e, 31,5 milyon TL olarak başlanan
sukuk tutarı toplamda nominal olarak 345,5
milyon TL seviyesine yükselmiştir.
34
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2008 yılında 2 adet
şube ile hizmet
verilmeye başlanan
Kurumsal Bankacılık
şube yapılanması,
2015 yılında daha
iyi hizmet sunma ve
müşteri memnuniyetini
artırma amacıyla
açılan 2 adet yeni
şube, 10 adet corner
ile genişletilmiştir.
Fon kullandırım süreçlerindeki iyileştirmeler
2015 yılında iç ve dış piyasalar ile ticari
ilişkilerin yoğunluk gösterdiği bölge
ülkelerde yaşanmakta olan ekonomik ve
siyasi gelişmelerin yanı sıra sorunlu fon
kullandırımlarında meydana gelen artışlar
dikkate alınarak fon tahsisinde bir kısım tedbirler
alınmıştır.
2015 yılında 5 bölgede (Ankara, İstanbul
Anadolu, İstanbul Avrupa, Adana, İzmir) Bölge
Tahsis Müdürlükleri kurulmuştur. Bu kapsamda
artan rekabet koşullarında müşterilerin
ihtiyaçlarına bölgesel bazda daha hızlı ve daha
sağlıklı yanıt verme adına olumlu sonuçlar
alınmıştır.
Diğer yandan mali tahlil ve istihbarat
süreçlerinde artan teknoloji desteği hızlı
ve sağlıklı süreç yönetimine büyük katkı
sağlamaktadır.
2015 yılı ilk yarısında Tapu Kadastro
Müdürlüğünün TAKPAS sistemi üzerinden
online gayrimenkul sorgulaması yapmak
için çalışılmaya başlanmış, fon kullandırım
süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlanmıştır.
2016 yılı öngörüleri
Türkiye Finans, sahip olduğu müşteri deneyimi,
yenilikçi bakış açısı ve sürekli yenilenen ürün
yelpazesiyle müşteri odaklı çalışma politikasını
sürdürmektedir. Banka, 2016 yılında da aktif
kalitesini koruyarak her sektörden kredibilitesi
yüksek firmalarla müşteri tabanını genişletmeye,
penetrasyonunu artırmaya ve müşterileriyle
büyümeye devam edecektir.
2015 yılında müşterilerin finansal farkındalığını
artırmak ve risk yönetimine katkıda bulunmak
amacıyla “Findeks” ile iş birliği yapılmış olup,
müşterilere Findeks raporlarını uygun koşullarda
şubelerden satın alma imkânı tanınmıştır.
Müşteriler 2016 yılında başlatılan pilot şube
uygulamasının ardından tüm şubelerden bu
hizmete ulaşabileceklerdir.
Ayrıca, 2016 yılında Kâr/Zarar Yatırım Ortaklığını
hayata geçirmek için çalışma başlatılmış olup,
bu ürünün hayata geçmesi ve yaygınlığının
artırılması hedeflenmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
KOBİ Bankacılığı
Türkiye Finans’ın KOBİ’lere kullandırdığı nakdi
fonlarda katılım bankaları içerisindeki payı
%46
2014 yılsonuna göre KOBİ Bankacılığı nakdi
fon kullandırımı %23 artırılarak 15,8 milyar TL’ye,
gayrinakdi fon kullandırımı %11 artırılarak 6
milyar TL’ye yükseltilmiş, bu segmentteki toplam
fonlama büyüklüğü 22 milyar TL ve net müşteri
sayısı 33.998 olarak gerçekleşmiştir.
Resmi KOBİ tanımına göre, nakdi ve gayrinakdi
fon kullandırımlarının toplam kullandırılan fonlar
içindeki payı %53 olarak gerçekleşmiştir.
KOBİ’lere şubeye uğramadan finansman
olanağı sunan Siftah Kart ürünü ile 2015 yılında
KOBİ’lerin 110 milyon TL mal alımına aracılık
edilmiştir.
Türkiye Finans’ın KOBİ’lere kullandırdığı nakdi
fonlarda katılım bankaları içerisindeki payı
%46, bankacılık sektöründeki payı ise yaklaşık
%4 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın KOBİ
gayrinakdi fon kulllandırımlarında ise katılım
bankaları içerisindeki payı %37, bankacılık
sektöründeki payı %5 olmuştur.
KGF kefaletli kredilerde bankacılık sektöründe
ilk sırada
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak
için çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyen
Türkiye Finans, Hazine Destekli Fon Kullandırım
Garanti Fonu (KGF) kefaletli finansmanda
bankacılık sektöründeki birinciliğini 2015 yılında
da sürdürmüştür. Türkiye Finans, 2015 yılında
219 milyon TL toplam işlem ve %24 pazar payı
ile Hazine Desteği kapsamında KOBİ’lere en
fazla kefalet imkânı sağlayan banka olmaya
devam etmiştir. KOBİ’lere yönelik Hazine
Destekli KGF kefaleti kapsamında, protokolün
imzalandığı 2010 yılından 2015 Aralık sonuna
kadar toplam 1,3 milyar TL kefaletli finansman
imkânı KOBİ’lerle buluşturulmuştur.
KOBİ’lerin büyüme ve gelişmesine katkıda
bulunan Türkiye Finans, KOBİ’ler için
yalnızca bir finans kuruluşu değil, aynı
zamanda bir danışman ve iş ortağıdır.
KGF’nin yenilenen protokolü ile birlikte imalatçılara, kadın
girişimcilere, gemicilik sektörüne ve seyahat acentelerine sunulan
özel avantajlarla müşterileri tanıştırarak daha fazla KOBİ’nin KGF
imkânlarından yararlanması sağlanmıştır. KOBİ’lere tam danışmanlık
KOBİ’lerin büyüme ve gelişmesine katkıda bulunan Türkiye Finans,
KOBİ’ler için yalnızca bir finans kuruluşu değil, aynı zamanda bir
danışman ve iş ortağıdır. Kalkınma Ajansları tarafından verilen hibeler
başta olmak üzere, üretimde inovasyona destek veren TÜBİTAK,
Ar-Ge teşvikleri, TTGV Destekleri, KOSGEB Proje Teşvikleri, IPARD
destekleri, kırsal kalkınma ve hayvancılık teşviklerine ilişkin, alanında
uzman bir danışman firma ile işbirliğine gidilerek KOBİ’lere hibeler
konusunda profesyonel hizmet sunulmaktadır. Eş Finansman
Protokolü ile KOSGEB destek paketleri kapsamında destek almaya
hak kazanan bütün KOBİ’lerin iş planlarına bağlı alımlarına aracılık
edilmiştir.
Türkiye Finans, Yatırım Teşvik Belgeli KOBİ’lere desteğini
sürdürmektedir. Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Finans arasında
imzalanan “Kâr Payı Destek Protokolü” kapsamında yatırım teşvik
belgesi almış firmalar desteklenmeye devam edilmiştir.
Protokolün imzalandığı tarihten 2015 Aralık sonuna kadar, KOBİ’lerin
yatırımlarına yönelik mal alımlarına finansal destek sağlanmış,
Ekonomi Bakanlığı’ndan 14 milyon TL hibe hakkı kazanılmasına
aracılık edilmiştir. 2015 yılında bu kapsamda 50 milyon TL mal alımı
yapan müşteriler 5 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2016 yılı öngörüleri
KOBİ’lere yerel çözümler sunmak üzere esnaf, sanayi ve ticaret
odaları ile 2016 yılında da anlaşmalar yapılmaya, KOBİ’lere kefaletli
çözümler sunulmaya ve KOSGEB tarafından verilen desteklere
aracılık işlemlerine devam edilecektir.
Türkiye Finans, “KOBİ’lerin Bankası” kimliğiyle, KOBİ’lerin buluşma
noktası olmasını öngördüğü, makroekonomi haberleri, uzman
görüşleri, bankacılık, finans, hibe ve teşvik bilgileri, yatırım önerileri
ve özel duyuruların yer alacağı www.kolaygelsin.com.tr portalının
geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup, 2016 yılında KOBİ’lerin
kullanımına sunacaktır. Bu portalda sunulacak olan “Teşvikbul”
hizmeti ile Türkiye’deki tüm firmalar kendilerine ve yatırımlarına
uygun nitelikte hibe ve teşviklere online arama motoru üzerinden
ulaşabilecektir.
Müşterilerin elektronik fatura ihtiyacına cevap vermek adına
sunulacak “e-fatura” hizmeti ile ilgili çalışmalara 2015 yılı itibarıyla
başlanmıştır. 2016 yılında hayata geçirilecek olan yeni ürün ve tarife
paketleri ile KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar daha
da güçlenecektir.
36
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015 yılında
proje finansmanı
kapsamında
kullandırılan fonların
%37’si yenilenebilir
enerji sektörü
yatırımlarına aittir.
Proje Finansmanı
Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık
veriyoruz.
2015 yılında proje finansmanına yönelik
sağlanan toplam nakdi ve gayrinakdi fon
büyüklüğü %144 artarak 2 milyar TL seviyesine
yükselmiştir. Yıl içinde proje finansmanında
Kurumsal Bankacılık segmentinde grup veya
münferit bazda cirosu 150 milyon TL ve üzeri
2.792 adet tüzel, 634 adet firma ortağı olmak
üzere toplam 3.426 aktif müşteriye hizmet
sunulmuştur.
2015 yılı içerisinde Banka’nın özellikle proje
finansmanı alanında mevcut iş kalitesini ve risk
analiz düzeyini destekleyecek, konu uzmanı
üçüncü taraflardan danışmanlık ve teknik
fizibilite desteği alınması hususunda gerekli
ön anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca özellikle
enerji sektöründe Türkiye mevzuatı ve dünya
genelinde yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve
uygulanabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine
ağırlık verilmiştir.
2015 yılsonu itibarıyla proje finansmanı
kapsamında kullandırılan risk tutarının %37’si
yenilenebilir enerji sektörü yatırımlarına aittir.
Eğitim ve sağlık kurumları ile geri dönüşüm
tesisleri dâhil edildiğinde, proje finansmanı
risklerinin %42’sinin çevresel ve sosyal açıdan
olumlu katkı sağlayacak projelerin finansmanına
yönelik olduğu görülmektedir.
2015 yılı içerisinde proje finansmanında en
büyük artış, Güneş Enerjisi Santrali (GES)
projelerinde yaşanmıştır.
2016 yılı öngörüleri
2016 yılında, ağırlıklı olarak GES projelerinde
ve verimlilik düzeyi yüksek olan biyogaz enerji
projeleri öncelikli olmak üzere yenilenebilir
enerji projelerinde, enerji sektöründeki
büyümenin desteklenmesine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
Proje Finansmanının Sektörel Dağılımı
%25
%37
%8
%25
%4
%1
G. Menkul Geliştirme
Enerji
Eğitim-Sağlık
Geri Dönüşüm
Turizm
Diğer
%144
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015 yılında proje finansmanına
yönelik sağlanan toplam nakdi ve
gayrinakdi fon büyüklüğü
%144 artarak 2 milyar TL
seviyesine yükselmiştir.
Türkiye Finans, konut finansmanında
hedeflerine fazlasıyla ulaştığı 2015 yılında
yaklaşık 1,9 milyar TL gayrimenkul
finansmanı kullandırmıştır.
Bireysel Bankacılık
Konut finansmanında beklentilere fazlasıyla ulaşıldı.
Türkiye Finans için 2015 yılı, konut finansmanında hedef ve
beklentilerine fazlasıyla ulaştığı bir yıl olmuştur. Banka, 2015 yılı
içinde yaklaşık 1,9 milyar TL gayrimenkul finansmanı kullandırmış
olup konut finansmanının toplam gayrimenkul finansmanı içindeki
payı %79 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında, yaklaşık 12 bin adet ve toplam 1,5 milyar TL konut
finansmanı işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu hacmin 570 milyon TL’lik
kısmı toplu konut projeleri kapsamındaki fon kullandırımlarından
oluşmuştur. Toplu konut projelerinin toplam konut finansmanı
içindeki payı %38’dir.
2015 yılı içerisinde profesyonel gruplara yönelik beş adet mortgage
kampanyası düzenlenmiştir.
Türkiye Finans, bitmiş gayrimenkul finansmanının yanı sıra, uyguladığı
finansman stratejileri, etkin ve aktif pazarlama faaliyetleri ile 2015
yılında da henüz tamamlanmamış toplu konut projelerindeki hızlı
yükselişine devam etmiştir.
Yapılan kullandırımlar neticesinde konut finansmanı hacmi 2014
yılsonunda 3,5 milyar TL iken, 2015 yılı sonunda %7 artışla 3,7 milyar
TL’ye yükselmiştir.
Tüketici finansmanında hızlı çözüm
Türkiye’de Katılım Bankacılığı ilkelerine göre ilk olarak Türkiye
Finans’ın devreye aldığı ve online finansman kanalı olarak hizmet
veren Hızlı Finansman bayileri 2015 yılında yaklaşık 2.000
noktaya ulaşmış ve bu bayilerden 2015 yılında 55 milyon TL fon
kullandırılmıştır. Müşterilerin bireysel ihtiyaç ve taşıt finansmanı
taleplerine şubeler haricindeki destek hizmetleri kapsamında, anında
yanıt verilerek ve yerinde kullandırım ve esnek ödeme planları
sunularak müşterilere ödemelerini gelirlerine göre planlayabilme
imkânı sunulmaktadır.
Katılım Bankacılığı prensipleri çerçevesinde hem yurt içi hem yurt dışı
TC uyruklu müşterilerin toplu SGK ödemelerine finansman desteği
kurgulanarak hayata geçirilmiştir. Eğitim finansmanına yönelik olarak
da özel fiyatlama modelleri oluşturulmuş ve birçok eğitim kurumu ile
önemli işbirliklerine imza atılmıştır.
Bireysel müşterilere yönelik ön onaylı ihtiyaç ve taşıt finansmanı hazır
limit teklifleri sunulmaya ve müşterilere hatırlatma mesajları iletilerek
bireysel finansman imkânlarından faydalandırılmalarına devam
edilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
İhtiyaç finansmanının banka kartı aracılığı ile karşılanmasına imkân
vererek müşterilere büyük kolaylık sağlayan Finansör kullandırımı
2015 yılında da devam etmiştir. Bu dönemde, Finansör işlem sayısı
230.000 adede, kullandırım tutarı ise 380 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini artırmaya yönelik olarak,
müşterilerin sadece bağlı oldukları şubelerden değil, diledikleri
Türkiye Finans şubesinden Finansör kullanımlarına olanak
sağlanmıştır.
2016 yılı öngörüleri
2016 yılında, Bireysel Bankacılık hedeflerini gerçekleştirmenin yanı
sıra yeni müşteri kazanımına, aktivasyon sağlamaya ve çapraz satış
rasyolarını artırmaya yönelik kampanyalar düzenlenmesi, yeni proje
anlaşmaları yapılması, kentsel dönüşüm projelerine finansman
desteği sağlanması, okul taksit ödemelerine yönelik projenin
devreye alınması planlanmaktadır. 2015 yılı içinde İstanbul Anadolu
bölgesinde faaliyete geçirilen Şubesiz Bankacılık projesinin 2016
yılında Banka’nın tüm bölgelerine yaygınlaştırılması için çalışmalar
yürütülmektedir.
Banka’nın müşterilerine en iyi hizmeti sunması amacıyla bireysel fon
kullandırımlarının fiyatlama politikası güncellenerek ürün ve süreçlere
yönelik iyileştirme çalışmalarıyla hem müşteri memnuniyetinin
artırılması hem de maliyetlerin etkin şekilde yönetilmesi
hedeflenmektedir.
Türkiye’de Katılım Bankacılığı
ilkelerine göre ilk olarak Türkiye
Finans’ın devreye aldığı ve online
finansman kanalı olarak hizmet
veren “Hızlı Finansman” bayileri
2015 yılında yaklaşık 2.000 noktaya
ulaşmış ve bu bayilerden 2015
yılında 55 milyon TL
fon kullandırılmıştır.
38
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
“Gülen Çiftçi Tarım
Paketi” ve “Faal
Kart Çiftçi Paketi” ile
müşterilerin tarımsal
araç, makine ve
ekipman ihtiyaçlarını
uygun ödeme koşulları
ile finanse eden
Türkiye Finans, tarım
sektöründe faaliyet
gösteren üreticileri de
desteklemeye devam
etmektedir.
İşletme Bankacılığı
Mikro işletmelerin de her zaman yanındayız.
Türkiye Finans İşletme Bankacılığı segmentinde;
esnaf başta olmak üzere, yıllık cirosu 0-2
milyon TL arasında olan tüm mikro işletmelere,
küçük işletmelere ve işletme ortaklarına hizmet
verilmektedir. Bu kapsamda müşterilerin
ihtiyacı olan finansal destek ve danışmanlık
hizmetleri sunulmakta, nakit yönetim ürünleri
ile de müşterilerin dönemsel ve günlük işleri
kolaylaştırılmaktadır. İşletme Bankacılığı
bünyesinde; müşteri odaklı sektörel çözümler
üretilmekte, işletmelerin ticaret, üretim
ve istihdamına yönelik finansal ihtiyaçları
karşılanmakta ve sürdürülebilir büyümelerine
katkı sağlanmaktadır.
Tahsis süreçlerinde yapılan düzenlemeler
ile etkin risk yönetimiyle fon kullandırım
değerlemesinin daha hızlı ve efektif
yapılabilmesi sağlanmış, müşteri hizmet
kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.
2015 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma
süreci sonunda tüm şubelerde “Perakende
Bankacılık” çatısı altında 620 müşteri ilişkileri
yöneticisi ile hizmet verilmektedir. 2015
yılında 60 bine ulaşan aktif müşteri sayısı ile
tabana yaygın büyüme ilkesini devam ettirmiş
olan Banka, İşletme Bankacılığı kapsamında,
faaliyette bulunduğu şehrin dokusuna nüfuz
eden, farklılaştırılmış çözümler sunan ürün
ve hizmetleri ile “Esnafın Bankası” olmayı ilke
edinmiştir.
Nakdi fon kullandırımında büyüme trendi devam
etmiştir. 2015 yılsonu itibarıyla işletmeler ve
ortakları dâhil yönetilen kullandırılan fonlar
hacmi 1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Finans İşletme Bankacılığı, esnaf ve
küçük işletmelerin makine, teçhizat vb. yatırım
ihtiyaçlarına leasing desteği sunmaya devam
ederek 2015 yılı sonunda 46 milyon TL leasing
hacmi ile bu alanda bir önceki yıla göre %21
büyüme sağlamıştır.
Esnaf bankacılığını ve bu alanda esnafı
desteklemek için yerel işbirliklerini önemseyen
Türkiye Finans İşletme Bankacılığı; Manisa,
İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Ordu, İstanbul,
Sakarya ve Bursa illerinde 15 Esnaf Odası ile
özel protokoller imzalamıştır. Bu kapsamda
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
bu illerde bulunan odalara bağlı esnafa özel
paketler hazırlanarak avantajlı hizmetler
sunulmuştur.
İşletme Bankacılığı kapsamındaki tarımsal
müşterilere ise 2015 yılı içerisinde 160 milyon
TL fon kullandırımı yapılmış, tarıma ve çiftçiye
destek artarak devam etmiştir.
Faal Kart’ta yeni paketler
Firmaların ticari faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet
alımlarında hızlı ve kolay bir finansman çözümü
olan Faal Kart ürünü ile ilgili geliştirmeler
yapılmış, esnaflara yönelik farklı ödeme koşulları
içeren ayrıcalıklı paketler hazırlanmıştır. Bu
kapsamda 2015 yılında Faal Kart ile 5.000
esnaf ve küçük işletmeye 60 milyon TL
finansman desteği sağlanmıştır.
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans,
tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticileri,
geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile desteklemeye
devam ederek Tarım Bankacılığında da varlığını
ispat etmiştir. “Gülen Çiftçi Tarım Paketi” ve
“Faal Kart Çiftçi Paketi” ile müşterilerin tarımsal
araç, makine ve ekipman ihtiyaçları uygun
ödeme koşulları ile finanse edilmekte, 12
ayda bir ödemeli ve 5 yıla kadar vadeli ödeme
planları ile çiftçilerin hasat dönemindeki nakit
döngülerine göre destek sağlanmaktadır.
2016 yılı öngörüleri
İşletme Bankacılığı; 2016 yılında da küçük esnaf
başta olmak üzere mikro ve küçük işletmelerin
nakdi ve gayrinakdi ihtiyaçlarını karşılamaya,
sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerle günlük
işlerini kolaylaştırmaya devam edecektir. Ülke
genelinde tüm şubelerde hizmet vermeye hazır
müşteri temsilcileri, Banka’nın bu alandaki en
önemli gücü olup güvene dayalı ve uzun soluklu
müşteri ilişkisi kurma ana hedef olacaktır.
“İhtiyacın olan finansman daima cebinde”
yaklaşımı ile müşterilerin faydasına sunulan Faal
Kart ürünü yeni geliştirmeler, özel seçenekler
ve yeni paketleri ile 2016 yılında İşletme
Bankacılığının ana ürünü olmaya devam
edecektir.
Ayrıcalıklı ürünler ile ihtiyaca özel çözüm ve
hizmet sunulmaya, ürün geliştirmelerine öncelik
verilmeye devam edilecek ve bu doğrultuda;
Esnaf Odaları ile olan çalışma ve yerel
anlaşmalar Türkiye geneline yaygınlaştırılacaktır.
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) tarafından hayata
geçirilen, bireylere ve reel sektöre yönelik
tasarlanmış bir finansal hizmet platformu olan
Findeks ürününün; Banka müşterilerine satışının
sağlanması için 2015 yılı içinde anlaşmalar
yapılmıştır. 2016 yılı içinde; bireysel paketler ve
ticari paketler olarak tasarlanmış olan ürünlerin
şubeler aracılığı ile müşterilere sunulması
planlanmaktadır.
Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak
isteyen ebeveynler için geliştirilmiş hesaplar
ve avantajlardan oluşan bir sistem olan “Akıllı
Bıdık Çocuk Hesap” ürünü 2015 yılında pazara
sunularak ürün yelpazesi genişletilmiştir.
Fon Toplama ve Yatırım Ürünleri Pazarlama
Sigorta ve BES’te…
Sigorta ürünlerinin satışından elde edilen
komisyon gelirinde 2015 yılsonunda bir önceki
yıla göre 4 milyon TL artış sağlanmış ve 22,5
milyon TL komisyon geliri elde edilmiştir. Sigorta
aracılık faaliyetleri kapsamında 83,8 milyon TL
prim üretimi gerçekleşmiştir. Sigorta aracılık
rakamları geçen yıla oranla prim üretiminde %8,
komisyon gelirlerinde %19 büyümüştür.
Toplanan fonlarda %16 artış
Türkiye Finans’ın en önemli fon kaynağı olan
toplanan fonlar, 2015 yılında önceki yılsonuna
göre %16 artarak 22,2 milyar TL’ye yükselmiştir.
2015 yılında toplanan fonlar içerisinde cari
hesaplar %26 artarak 5,4 milyar TL’ye, katılma
hesapları ise %13 artarak 16,7 milyar TL’ye
yükselmiştir. 2015 yılı toplanan fonların
dağılımına bakıldığında %54’ü TL hesaplardan,
%46’sı döviz hesaplardan oluşmaktadır.
Yatırım ürünlerinde yelpaze genişliyor.
Türkiye Finans, yatırım ürünleri pazarlama
faaliyetlerine BMD (Bizim Menkul Değerler
A.Ş.) emir iletimine aracılığı faaliyeti ile devam
etmektedir. Önceki yılsonuna göre %6,1
artan yatırım ürünleri (pay piyasası işlemleri ile
yatırım fonu alış/satış işlemleri) işlemlerinde
aylık ortalama 187 milyon TL işlem hacmi
gerçekleşmiştir. Yatırım işlemlerinden Aralık
2015 itibarıyla 1,2 milyon TL komisyon elde
edilmiştir.
Daha etkin bir hizmet vizyonunu benimseyen
Türkiye Finans, 2015 yılında, T.C. Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, Emir İletimine
Aracılık, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı ve
Sınırlı Saklama Faaliyetleri ile ilgili gerekli izinleri
almıştır. Banka, Türkiye Elektronik Fon Alım
Satım Platformu (TEFAS) sistemine ait tüm
altyapıya entegre olmuş ve Borsa İstanbul
- NASDAQ OMX sistem geçişi sonrasında
entegrasyon çalışmalarını da tamamlamıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Sistemsel alt yapı geliştirmelerinin de etkisiyle,
bankacılık hizmet gelirlerinde toplamda 222
milyon TL komisyon geliri sağlanmıştır.
Türkiye Finans,
Türkiye’de bir ilk
olarak “Kâr Paylaşımlı
Finansman Güvence
Sigortası”nı hayata
geçirmiştir.
Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) Banka’nın
fon büyüklüğü 102,6 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2015 yılında BES’ten elde edilen sigorta aracılık
gelirleri 2,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Finans, Vakıf Emeklilik ile Türkiye’de bir
ilk olarak “Kâr Paylaşımlı Finansman Güvence
Sigortası”nı hayata geçirmiştir.
2015 yılında düzenlenen sigorta
kampanyalarında 9,3 milyon TL prim üretimi ve
4,4 milyon TL komisyon geliri elde edilmiştir.
2016 yılı öngörüleri
Toplanan fonlar pazar payında kayda değer
bir artış sağlamak için her türlü reklam, tanıtım
ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Yatırım ve Sigorta ürün hizmetlerinde ürün
çeşitliliğini artırarak yeni müşteri kazanımları ile
daha fazla müşteriye hitap edebilmek temel
hedefiyle faaliyetlere devam edilecektir.
22,2 milyar TL
Banka’nın en önemli fon
kaynağı olan toplanan fonlar,
önceki yılsonuna göre
%16 artarak
22,2 milyar TL’ye
yükselmiştir.
40
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Üye işyerlerinin
7 farklı döviz tipi
(TL, USD, EUR, GPB,
JPY, RUB, SAR)
üzerinden satış
yapabilmelerini
sağlayan “Döviz
POS” projesi Haziran
ayında tamamlanarak
lansmanı yapılmıştır.
Ödeme Sistemleri ve Kredi Kartları
Türkiye Finans POS sayısı 36 bin adede ulaştı.
2015 yılında 36 bin adet POS adedine
ulaşılarak POS cirosunda %50 artış sağlanmış
olup 5,3 milyar TL’lik ciro gerçekleştirilmiştir.
POS portföyünde yer alan cihazlar %80
oranında yenilenerek üye işyeri memnuniyeti
sağlanmış ve dolaylı olarak cihazların verimli
çalışma etkisiyle ciro artışına olumlu katkıda
bulunulmuştur. Ayrıca POS saha emniyet stok
oranı %10 seviyesinden %20 seviyelerine
çıkarılarak POS kurulum ve arıza müdahale
sürelerinin düşürülmesi yönünde aksiyon
alınmıştır.
Katılım Bankacılığı’nda ilk kez POS’ta Bonus
2015 yılında Banka POS’larının Bonus taksit
ve kampanyalarını destekleyecek uygulama
çalışmaları tamamlanarak lansmanı yapılmış
ve Katılım Bankacılığı’nda ilk kez POS’ta
Bonus uygulamasına geçilmiştir. Bonus
POS uygulaması kapsamında; anlaşmalı üye
işyerlerinin, Bonus platformuna üye diğer 10
bankanın yaklaşık 16 milyon kredi kartına taksit
yapabilme, ayrıca müşterilerine Bonus puan
kazanımı sunarak ciro hacmini artırma imkânı
sağlanmıştır.
Üye işyerlerinin 7 farklı döviz tipi üzerinden
satış yapmalarını sağlayan Döviz POS projesi
2015 Haziran ayında tamamlanarak lansmanı
yapılmıştır. Döviz POS uygulaması ile üye
işyerleri Visa veya MasterCard markalı kredi kartı
kullanan yurt dışı müşterilere TL, USD, EUR,
GPB, JPY, RUB, SAR döviz kurları üzerinden
satış yapabilmekte ve satış bedellerini yine
aynı döviz kurları üzerinden hesaplarında takip
edebilmekte ve kullanabilmektedirler.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Kredi kartlarında farklı segmentlerde
büyümeyi desteklemeye devam
Türkiye Finans, farklı segmentlere yönelik
oluşturduğu kredi kartı ürün yelpazesi
ve büyümeye yönelik müşteri kazanımını
sağlayacak pazarlama kampanya modellerinin
geliştirilmesi ile 2015 yılında da büyümeye
devam etmiştir. Banka, bu çalışmaların
neticesinde bireysel kredi kartı cirosunda
%16’lık büyüme kaydetmiş ve 2015 yılında
yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmıştır.
Banka ve üyesi olduğu Bonus Platformu
üzerinden, değişen perakende dünyasında
şekillenen müşteri ihtiyaçlarına, beklentilerine
ve müşteri kazanımı sağlamaya yönelik çeşitli
kampanyalara (indirim, ilave taksit vb.) 2015
yılında da hız verilmiştir.
Kredi kartı müşterilerinin acil ihtiyaçları için
ücretsiz, komisyonsuz, vade farksız Happy
Avans imkânı sunulmaya devam edilmiş,
“Taksitle” uygulaması ile sektörler bazında
kampanyalar düzenlenerek müşterilerin kredi
kartında peşin işlemlerine ödeme kolaylığı ve
taksitlendirme avantajları sağlanmıştır.
Bireysel banka kartlarında bir önceki yıla oranla
%14 büyüme sağlanarak 1,4 milyon adet banka
kartına ulaşılmıştır.
Türkiye Finans banka kartlarının altyapısında
dönüşüm projesi başlatılmış ve bu kapsamda
aynı zamanda müşterilere banka kartlarını
e-ticaret işlemlerinde kullanabilmesi, puan
kazanabilme alt yapısı ve müşteri özelinde
ATM nakit çekim limitlerinin tanımlanabilmesi
sağlanmıştır.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ürününde aktif 44 bin
HGS’ye ulaşılmıştır.
2015 yılında POS cirosunda %50
artış sağlanarak 5,3 milyar TL’lik ciro
gerçekleştirilmiştir.
Karz-ı Hasen’li Cari Hesap ürünü olan “Yedek Hesap”
Müşterilerine hesaplarında yeterli meblağ yokken dahi faturalarını
gecikmeden ödeyebilecekleri, zor durumda kaldıkları anda
ATM’lerden finansman desteği alabilecekleri Karz-ı Hasen’li Cari
Hesap ürünü olan Yedek Hesap lanse edilmiştir. Yedek Hesap ürünü
ile müşterilere zor durumlarında Karz-ı Hasen ile finansman desteği
vermek ve faturalarının gecikmeye düşmeden ödenebilmesini
hedeflenmiştir. Başvuru ve kullandırım süreçleri müşteri memnuniyeti
kapsamında çok kısa sürede tamamlanacak şekilde kurgulanmış
olup, ürünün bağlı olacağı cari hesap seçimi de yine müşterilerin
tercihine bırakılmıştır. Temmuz 2015 itibarıyla müşterilerin hizmetine
sunulmuş olan Yedek Hesap ürününe kısa süre içerisinde 42 bin
adet başvuru alınmıştır.
Hayatı kolaylaştıran “Hızlı NOKTA”
Dokunmatik ekranlı, kullanıcı dostu, geliştirilebilir bir tahsilat
platformu olan Türkiye Finans’ın tescilli markası olan Hızlı NOKTA
2014 yılı Temmuz ayından bu yana kullanıcıların hizmetindedir.
“Hızlı NOKTA” ile beraber tahsilat noktası adedi bir önceki yıla
göre %26 artış göstermiş ve 2015 yılı tahsilat noktası adedi 911
olarak gerçekleşmiştir. Tahsilat platformu üzerinden gerçekleşen
işlemler sonucu tahsilat cirosu %11 artışla 1,3 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Hızlı Finansman ile bayide fon kullandırımı
Önemli bir bireysel finansman başvuru kanalı olan, ihtiyaç ve taşıt
bayileri ile emlak ofislerinden yerinde başvuru imkânı sunulan Hızlı
Finansman platformunda geliştirmeler tüm hızıyla devam etmekte
olup, 2015’te müşterilerin şubelere gelmesine gerek kalmadan taşıt
finansmanlarını bulundukları bayilerden hızlıca tamamlayabilmeleri
için taşıt bayilerinde de yerinde fon kullandırım imkânı sunulmuştur.
2015 yılında Hızlı Finansman bayilerinden 39 milyon TL bireysel
finansman fon kullandırımı gerçekleştirilerek bir önceki yıla oranla fon
kullandırımında %100 artış sağlanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Okul Taksit Sistemi (OTS) ile gelen kolaylık
Eğitim kurumlarına ve velilerine yönelik eğitim bedellerinin kolayca
ödenebilmesini sağlayacak Okul Taksit Sistemi (OTS) projesi
tamamlanarak Nisan 2015’te ürün lansmanı yapılmıştır. OTS ile
okulların eğitim bedellerinin banka hesabı, Finansör veya Banka’nın
kredi kartından düzenli ödeme talimatı şeklinde tahsil edilebilmesi
sağlanmıştır. Sistem velilere, “hesapta bakiye yetersiz ise finansörden
ödeme”, “hesapta bakiye yetersiz ise kredi kartından ödeme” veya
“yalnızca hesaptan ödeme” seçeneklerinden biriyle 18 ay vadeye
kadar eşit veya değişken taksitli olarak ödemelerini kolayca yapma
imkânı tanımaktadır. 2015 yılsonu itibarıyla 16 eğitim kurumu ile
anlaşma sağlanmış, 1.150 veli sisteme dâhil edilmiş, 9,2 milyon
TL taksit tanımlanmış ve yılsonuna kadar 1,5 milyon TL tahsilat
yapılmıştır.
Western Union işlemlerinde online yapıya geçilmiştir.
Yurt dışı ve yurt içi para transferi hizmetleri kapsamında, Western
Union ile yürütülen çalışmalarla online yapıya geçilmiş ve bu sayede
işlem adetleri %20 oranında artış göstermiştir. Banka, Western Union
işlemleri kapsamında 2015 yılını, 73 bin adet işlem ve 1,4 milyon TL
komisyon geliri ile tamamlamıştır.
Kampanyalarla kredi hacimleri artıyor.
Müşteri beklentileri ve sektördeki fiyatlamalar dikkate alınarak bireysel
taşıt kampanyaları düzenlenmiş, tüm vadelerde sabit ve cazip kâr
oranı ile yoğun müşteri başvurusu alınmıştır. Müşterilerin bayram
ziyaretlerini kendi araçları ile yapabilmelerine yönelik Ramazan’a
ve Kurban Bayramı’na özel kampanyalar, Taşıt Finansmanı
Tanışma Kampanyası gibi cazip fiyat avantajı sunan kampanyalar
düzenlenmiştir. 2015 yılı taşıt finansmanı rakamlarının %30’u
kampanyalar ile sağlanmıştır.
42
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dokunmatik ekranlı,
kullanıcı dostu,
geliştirilebilir bir
tahsilat platformu
olan Türkiye Finans’ın
tescilli markası “Hızlı
NOKTA” ile beraber
tahsilat noktası adedi
bir önceki yıla göre
%26 artış göstererek
2015 yılında 911
olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı öngörüleri
Kredi kartı ürününün daha istikrarlı bir şekilde
büyümesi, kayıpların minimize edilmesi ve
iyi portföyün kaybedilmemesine yönelik
değerlendirmeler yapılarak, kredi kartı sürecinde
çalışan politika kuralları ve onay setleri gözden
geçirilecektir.
Banka’daki konut alımı için fon kullandırımları
içerisinde önemli bir paya sahip olan toplu
konut projelerine ilişkin taleplerin daha efektif
bir şekilde değerlendirilebilmesi ve takip
edilebilmesi için müteahhit firma/kooperatif
ziyaretleri 2016 yılında da yapılmaya devam
edilecektir.
Şubeler ve ilgili birimlere daha etkin hizmet
verebilmek ve telefon trafiğini doğru
yönetebilmek adına “Danışma Hattı” kurulması
planlanmaktadır.
Müşteri Deneyimi ve Hizmet Yönetimi
İlkemiz yüksek müşteri deneyimi
standartlarımızı daima daha da yukarıya
taşımak
Türkiye Finans faaliyetlerini, müşteri
beklentilerini karşılayabilmek, müşteri
şikâyetlerini sistematik bir yaklaşım içerisinde
değerlendirmek ve müşteri memnuniyetini
sağlamaya yönelik bir sistem oluşturmak için
gerekli standartları tanımlayan ISO 10002:2004
Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Standardına
uygun olarak yürütmektedir. 2015 yılı
içerisinde belgelendirme kuruluşu tarafından
ara denetim yapılarak belgenin devamlılığını
tescil ettiren Banka, yüksek müşteri deneyimi
ve memnuniyetini daha da iyileştirmeyi
hedeflemektedir.
Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitemizin
artırılması kapsamında yıl içinde yenilikler ve
iyileştirmelere devam edilmiştir.
Müşteri memnuniyeti anketi kapsamında
belirlenen gelişim alanlarına yönelik aksiyonlar
hayata geçirilmiş ve yine hizmet kalitesinin
standartlarını izlemek için yıl içerisinde yeni
anket çalışması yapılmıştır.
Müşteri Odaklılık Derecesi (MOD) prensiplerine
uyum çalışmaları kapsamında şikâyet yönetimi
ve raporlama adımları revize edilmiş, müşteri
memnuniyeti odaklı yapı desteklenmiştir.
Müşterilerin şikâyet/itiraz/memnuniyet
bildirimlerini iletebilmeleri için mevcut
kanallara ilave olarak faks/e-posta kanalları
devreye alınmıştır. Müşterilerin bildirimlerini
sorgulayabilecekleri alt yapı çalışmalarına
başlanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2015 yılında Mobil Şube’den gerçekleşen
finansal işlem adedinde bir önceki yıla
göre %158 oranında artış gerçekleşmiştir.
Banka, şikayetvar sitesi tarafından yayınlanan ve irtibat hızı, şikâyet
süreci, çözüm hızı, sonuçtan memnuniyet, teşekkür oranı, marka algı
değişimi skorları ile hesaplanmakta olan Müşteri Deneyim Endeksi
raporunda 2015 yılı içerisinde 1. sırada yer almıştır.
Müşterilere sunulan hizmet kalitesinin ve operasyonel verimliliğin
artırılması kapsamında merkezileşme, süreç iyileştirme projeleri, şube
lokasyonlarında düzenlemeler, işlem sürelerinde iyileştirme projeleri
hayata geçirilmiştir.
Şubelerden sunulan hizmetlerin özellikle operasyonel süreçlerine
ilişkin yalınlaştırma hedefi ile “yalın şube projesi” başlatılarak, ihtiyaç
analizleri tamamlanmıştır. Müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak, çalışanların yüksek performans ile hatasız çalışmasını
sağlamak için analiz çıktıları 2015 yılı içerisinde hayata geçirilmiş ve
devam edecek projeler 2016 yılı içerisinde takvimlendirilmiştir.
2016 yılı öngörüleri
Müşteri deneyimi ve hizmet kalitesini artırıcı projelerin tespiti ve
hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Müşterilerden Banka’ya ulaşan tüm şikâyet, itiraz, öneri, memnuniyet
ve taleplerin tek bir yapı altında incelenerek en etkin şekilde
yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Merkezileşme, süreç iyileştirme ve yalınlaştırma projeleri hayata
geçirilerek, iş akış sistemine belirlenen iş süreçlerinin aktarılması
sağlanacaktır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Dijital Bankacılık
Bütünleşik kanal stratejisi ile hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri
deneyimi ile hizmetlerini sürekli dijitalleştiren Türkiye Finans, 2015
yılında da teknoloji yatırımlarına devam ederek dağıtım kanallarında
müşterilerine geniş yelpazede işlem ve servis çeşitliliği sunmuştur.
Şubesiz Bankacılık
2015 yılında müşterilerin finansal işlemlerinin %75’i dijital kanallardan
gerçekleşmiş ve bu kanallardan yaklaşık 500 bin adet ürün satış ve
aktivasyonu yapılmıştır.
Mobil Bankacılık
Müşteri sayısı ve işlem hacmi açısından en hızlı büyüyen şube
dışı bankacılık kanalı olarak mobil şubeye yapılan yatırımlar,
müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak 2015 yılında da yeni fonksiyon
geliştirmeleriyle devam etmiştir. iPad için özel geliştirilen mobil
bankacılık uygulaması müşterilerin hizmetine sunulmuştur.
2015 yılında mobil şubeden gerçekleşen finansal işlem adedinde bir
önceki yıla göre %158 oranında artış sağlanırken, Mobil Şube aktif
müşteri adedi 2014 yılına göre %53 artış göstermiş, iPhone, Android,
iPad ve Windows Phone için özel geliştirilen mobil bankacılık
uygulamalarının indirilme sayısı 270 bin adedin üzerine çıkmıştır.
İnternet Bankacılığı
İnternet Şubesi’ne müşteri kanal göçü sağlama ve işlem hacmini
artırmaya yönelik olarak 2015 yılında müşterilere ödüller ve birçok
indirim avantajları sunan kampanyalar gerçekleştirilmiştir. Banka’nın
internet bankacılığı müşteri sayısı 2015 yılsonu itibarıyla 500 bin
adedin üzerine çıkarılmıştır. İnternet Şubesi üzerinden satılan ürün
sayısı 178 bin adet olmuştur.
44
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015 yılında Türkiye
Çağrı Merkezi
Ödüllerinde, Türkiye
Finans Müşteri
İletişim Merkezi
“En İyi Performans
Gelişimi Gösteren
Çağrı Merkezi”
kategorisinde Birincilik
ödülünü almıştır.
Müşteri İletişim Merkezi
Çağrı merkezleri için özel şartlar içeren,
uluslararası geçerliliği olan, çağrı merkezlerinin
hem yönetim sistemi gereksinimlerini hem
de çağrı merkezi hizmetlerini sunabilmesi
için gerekli olan teknik şartları tanımlayan
bir yönetim sistemi standardı olan Müşteri
İletişim Merkezleri Hizmet Standardına (EN
15838:2009) sahip Türkiye Finans Müşteri
İletişim Merkezi, 2015 yılında da müşteri
memnuniyeti ve sadakatini artırmaya yönelik
katma değerli hizmetlerini sürdürmüştür.
2015 yılında müşterilerle 5,8 milyon çağrıda
temas sağlayan Müşteri İletişim Merkezi,
hız, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı
yaklaşımının yanında müşterilerin ihtiyaçlarına
uygun ürünleri sunarak 305 bin ürün satışı
ve aktivasyonu gerçekleştirmiş ve Banka’nın
2015 yılında da önemli satış kanallarından biri
olmuştur.
2015 yılında Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde,
Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi “En İyi
Performans Gelişimi Gösteren Çağrı Merkezi”
kategorisinde Birincilik ödülünü almıştır.
ATM Bankacılığı
Türkiye Finans, ATM yaygınlaştırma ve
genişletme stratejisi kapsamında 2015 yılında
yapılan yeni yatırımlarla toplam ATM sayısını
573 adede, şube dışı ATM sayısını %25
artışla 192 adede ulaştırmıştır. ATM’lerden
gerçekleşen finansal işlem adedinde bir önceki
yıla göre %18 oranında artış sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen çalışmalarla bu kanalların
verimliliğini ve kullanımını artıracak yenilikçi
uygulamalar ve yeni fonksiyonlar tamamlanarak
müşterilerin hizmetine sunulmuştur. Müşteriler
tarafından yatırılan parayı anında diğer
müşterilerin işlemleri için kullanabilen geri
dönüşümlü ATM projesi çalışmalarında son
aşamaya gelinmiş olup, 2016 yılı içerisinde
projenin devreye alınması planlanmaktadır.
Gerçekleştirilen kampanyalar ve sonuçları
2015 yılında; müşterilere 200’e yakın iletişim
çalışması yapılmış, müşterilere özel hizmet
avantajlar, ödüller ve indirimlerin sunulduğu
çeşitli kampanyalar ve tanıtım faaliyetleri
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
gerçekleştirilerek işlem ve müşteri kanal göçü
sağlanmıştır. Tüm bu faaliyetlerin sonucu olarak
dijital kanallardan gerçekleştirilen ürün satışları
2014 yılına göre %38 oranında artırılmıştır.
Şubesiz bankacılık kanallarının etkin kullanımı
için yıl içerisinde yenilikçi uygulamalara hız
verilmiştir.
Yıl içerisinde yapılan çalışmalarla, alternatif
kanalların şube kanalı kadar tercih edilmesini
sağlayacak ve bu kanalların etkin kullanımını
artıracak yenilikçi uygulamalara Banka çapında
hız verilmiştir.
iPhone ve Android mobil bankacılık
uygulamalarında; Anında Şifre, SGK ödemeleri,
fatura otomatik ödeme talimatı, fatura ödeme
geçmişi, ödemelerde kredi kartı kullanımı,
Finansör/Faal kart işlemleri, sanal kart işlemleri,
kredi kartı alışveriş ayarları vb. gibi birçok yeni
fonksiyon ve özellik müşterilerin kullanımına
sunulmuştur.
ATM sistem altyapısı tamamen değiştirilerek,
hızlı para çekme, yedek hesap kullanımı,
tanımlı alıcıya EFT, yabancı dilde hizmet
(İngilizce) işlem menülerinin devreye alınması,
menü kişiselleştirme, görüntüleme işlemleri
menüsü, fatura ödeme işlemlerinde il seçimi,
kıymetli maden alım satım işlemleri gibi birçok
yenilik 2015 yılında müşterilerin hizmetine
sunulmuştur.
2016 yılı öngörüleri
2016 yılı, Banka’nın dijital bankacılık
dönüşümünün hızlanarak devam edeceği
bir yıl olarak planlanmaktadır. Buna uygun
olarak, dijital platformlarda yatırımlar artırılarak
sürdürülecektir. 2016 yılında, dijital dönüşümün
en çok hissedildiği kanal olan Mobil Bankacılık
ile ilgili yeni işlem, özellik ve servislerin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır.
Hızlı, kullanıcı dostu ve kesintisiz olarak müşteri
beklentilerinin üstünde yeni işlem seti ve
hizmetlerin sunulacağı yeni bir internet şubesi
müşterilerle buluşturulacaktır. Müşterilerin
nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere şube dışı
ATM ağını genişletmeye yönelik yatırımlar
önümüzdeki dönem de artarak devam
edecektir.
Hazine
Etkin ve verimli döviz pozisyonu yönetimi
2015 yılında Türk Lirasında yaşanan yüksek
kur hareketliliğinde müşterilere daha özenli
ve hızlı hizmet vermek adına birçok çalışma
yapılmıştır. Müşterilere yapılan ziyaret sıklığı
artırılarak Türkiye Finans’a olan bağlılıklarının
güçlendirilmesi sağlanmıştır. 2015 yılında
%100 oranında artan spot döviz işlem hacimleri
sonucu döviz işlem kârlılığı %60 oranında artış
göstermiştir.
2015 yılında da katılım fonları ana fonlama
kalemi olma özelliğini sürdürürken, fonlama
kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Malezya
Ringiti ve Türk Lirası cinsinden kira sertifikası
ihraçları ile kira sertifikası teminatlı Türk Lirası
borçlanma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Etkin ve verimli bir döviz pozisyonu yönetimi
ile Banka kârlılığını üst seviyelere taşımayı
hedefleyen Hazine, aktif pasif yönetimi
kapsamında yasal likidite rasyolarının ve TCMB
zorunlu karşılık yükümlülüklerinin takibini
gerçekleştirirken, bilanço hedefleri ve Banka
stratejilerini dikkate alarak optimum likidite
seviyesini sağlamayı hedeflemektedir. Aktif Pasif
Yönetimi Komitesi’nin belirlediği metodoloji
ve strateji çerçevesinde ürün ve segment
bazında fon transfer fiyatları belirlenmekte
olup değişen piyasa koşulları ve bilanço
gelişmeleri çerçevesinde, belirlenen stratejilerin
uygulamaya alınmasında Hazine’nin etkin rolü
önümüzdeki yıl da devam edecektir.
TFX TARGET ürünümüz ile 2 yıl içinde 12.000
müşteri
TFX TARGET ürünü ile döviz işlemlerine
yenilikçi bir yaklaşım oluşturulmuş; tüzel
müşteriler başta olmak üzere, ürün geniş bir
kitle tarafından beğenilmiştir. TFX TARGET
kullanan müşteri adedi 2 yıl içinde 12.000
seviyesini aşmıştır.
TFX TARGET ile müşterilerin döviz işlem
platformlarına yöneltilerek şube ya da hazine
çalışanlarına ihtiyaç duymadan güvenilir
ortamlarda 24 saat ve kolaylıkla döviz işlemlerini
yapabilmesi, Bankamız açısından rekabet
üstünlüğü yaratmaktadır.
2016 yılı öngörüleri
Likidite yönetiminde aktif olarak kullanılmakta
olan banka kamu kira sertifikası portföyündeki
büyüme devam ederken, özel sektör kira
sertifikalarının toplam aktifler içindeki ağırlığının
artırılması planlanmaktadır.
Kira sertifikası piyasasının likiditesini ve ürün
çeşitliliğini artırmak amacıyla 2016 yılında
diğer banka ve müşterilerle gerçekleştirilecek
kira sertifikası işlem hacminin büyütülmesi
hedeflenmektedir.
2016 yılında Banka birimlerinin ortak
hedefleri doğrultusunda katılım bankacılığı
sektöründeki kâr payı gelirleri ve fon kullandırım
büyüklüklerini artırma yönünde Hazine’nin
aktif rol alması ve müşteri bazında ihtiyaçlara
yönelik özel çözümler üretmeyi sürdürmesi
hedeflenmektedir.
2016 yılı içinde TFX TARGET ürününü
güçlendirmeye yönelik geliştirmeler yapılması
planlanmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans,
şube ya da hazine
çalışanlarına
ihtiyaç duymadan
güvenilir ortamlarda
24 saat süre ile
döviz işlemlerinin
yapılabilmesini
sağlayan yenilikçi
ürünü “TFX TARGET”
ile müşterilerinin
memnuniyetini
kazanmaya devam
etmektedir.
46
Sunuş
Sürdürülebilirlik
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Biz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK odaklıyız. Hizmet döngümüz
kapsamında, tüm faaliyetlerimizi, ekonomik, çevresel
ve toplumsal boyutları eş anlı ve eş değer gözeterek
gerçekleştiririz.
Türkiye, Orta Doğu
ve Doğu Avrupa’daki
en kapsamlı Bilgi Sistemleri
Çevik Dönüşümünü
gerçekleştirdik
ve başarımız Türkiye ve
yurt dışında büyük
beğeni topladı.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
WIBC Leaderboard
2015 (Dünya İslami
Bankacılık Konferansı)
Finansal Şeffaflık Endeksi’ne
göre, Bankamız 58 puan ile
ilk sırada yer alırken,
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin
lider bankası
unvanını aldı.
48
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Türkiye Finans
250 milyon TL’lik
kira sertifikası ihracı
ile 2015 yılında tek
seferde Türkiye’nin en
büyük yurt içi ihracını
gerçekleştiren katılım
bankası olmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Uluslararası Bankacılık
Yeni pazarlarda güçlü muhabirlik ilişkileri
Dünyadaki siyasi, ekonomik ve jeopolitik
gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin dış
ticaret partnerlerindeki çeşitlilik ve bu yeni
pazarlarda iş yapmaya başlayan müşterilerin
işlemlerindeki artış oldukça dikkat çekicidir.
Özellikle son yıllarda hızla büyüyen ekonomisi
ve genç nüfusu ile yatırımcıların ilgi odağı haline
gelen Afrika kıtası önemli bir ticaret üssüne
dönüşmüştür.
2015 yılı içerisinde Türkiye Finans, muhabir
ilişkileri faaliyetlerine hız vermiş, bu faaliyetler
çerçevesinde müşterilerinin işlem hacim
ve talepleri ile beraber ülkemizin dış ticaret
ilişkisinin olduğu ülkeleri dikkate alarak
uluslararası bankacılık faaliyetleri kapsamında
yeni stratejiler geliştirmiştir. Belirlenen stratejiler
çerçevesinde Türkiye Finans yeni ülkelerde
hem küresel hem de yerel ölçekte söz sahibi
olan yerel bankaları mevcut muhabir banka
ağına ilave etmeyi başarmıştır. Bu dönem
içerisinde Banka’nın karşılıklı limit ilişkisi içinde
olduğu muhabir banka sayısı 213’e ulaşmış
ve muhabir bankaların şubeleri aracılığıyla
dünyanın her ülkesine işlem yapabilme
kapasitesine erişilmiştir. Banka’nın muhabir
bankalar nezdindeki bilinirliği ve kredibilitesi
her geçen yıl gerek güçlü ortaklık yapısı ile
gerekse artan dış ticaret hacmine paralel
olarak artmaktadır. Dış ticaretin finansmanına
yönelik muhabir bankalar ve uluslararası
kuruluşlarla imzalanan anlaşmalar dâhilinde
ithalat yapan müşterilere GSM-102, SEP, ECA
ve ITFC kapsamında uzun vadeli kaynak temini
sağlanmaya devam edilmiştir.
Sukuk ihraçlarında önemli yol kat ettik.
Daha önce Malezya’da kurulmuş olan 3 milyar
Malezya Ringiti (MYR) tutarında ve 20 yıllık
sukuk ihraç programı kapsamında 2015 yılı
içinde Malezya piyasasında Malezya Ringiti
cinsinden iki sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.
Bu ihraçların 150 milyon MYR tutarında olan ilki
Şubat ayında, 210 milyon MYR tutarlı ikincisi
Mayıs ayında yapılmıştır.
Türkiye Finans 250 milyon TL’lik kira sertifikası
ihracı ile 2015 yılında tek seferde Türkiye’nin
en büyük yurt içi ihracını gerçekleştiren katılım
bankası olmuştur.
Türkiye Finans 2015 yılında yurt içi piyasada
TL cinsinden 10 ayrı kira sertifikası ihracı
gerçekleştirmiştir. Genellikle 6 ay vadeli olan
bu ihraçlar muhtelif tutarlarda olup toplam ihraç
tutarı 1,1 milyar TL’dir.
2016 yılında da piyasa şartları ve Banka’nın
fonlama ve likidite ihtiyaçları doğrultusunda
kira sertifikaları ihraçlarına devam edilmesi
öngörülmektedir.
Yurt dışı murabaha işlemleri
Türkiye Finans sukuk/kira sertifikası işlemlerine
ek olarak 2015 yılında toplam tutarı 2.608
milyon ABD doları olan muhtelif borçlanmalar
gerçekleştirmiştir. 2015 yılsonu itibarıyla sukuk
işlemleri hariç olmak üzere borçlanmaların
toplamı 1.995 milyon ABD dolarıdır. Yurt içi
ve yurt dışı toplam sukuk ihraçları ile sağlanan
fonların 2015 yılı bakiye toplamı ise 1.410
milyon ABD dolarıdır. 2015 yılsonu itibarıyla
borçlanma işlemlerinin toplamı 3.405 milyon
ABD doları olmuştur.
Banka 2015 yılı itibarıyla; 286 Şube ve
10 Bölge Müdürlüğü’nde toplam 4.132
çalışanı ile hizmet vermiştir.
İnsan Kaynakları
İyi bir kariyer, sürekli gelişim
Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, üretilen değeri
paylaşma misyonu ile hareket ederken Türkiye Finans, insan
kaynakları uygulamalarını geliştirmeye ve çalışanlarını desteklemeye
devam etmektedir.
Bu misyon doğrultusunda, 2015 yılında insan kaynakları alanında;
• Çalışanların performansının artırılması,
• Çalışan memnuniyet ve sadakatinin yükseltilmesi,
• Kişisel ve mesleki gelişimin sağlanması
amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir..
Nitelikli insan kaynağının temini, kariyer planlaması, performans
değerlendirmesi, çalışan motivasyonu, özlük haklarının yönetimi,
ücret politikasının oluşturulması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek
kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinin planlanması gibi temel insan
kaynakları faaliyetleri etkinlikle sürdürülmüştür.
İnsan kaynağının etkin ve verimli yönetimini esas alan anlayış ve
çalışanların kariyer gelişimlerini mümkün olan en objektif ölçme
ve değerlendirme esasları doğrultusunda gerçekleştirme felsefesi
ile “KARİYER-LAB” adı verilen yetkinlik ölçme ve değerlendirme
uygulamasına 2015 yılında 427 çalışan dâhil edilmiştir.
Çalışanların Asistanlık ile başlayan ve Müdürlük unvanına kadar
giden kariyer yolculuğunda ihtiyacı olan tüm bilgileri barındıran
“STEP” Kariyer Yönetim modeli 2015 yılında hayata geçirilmiştir. Bu
modelle belirli bir sistematiğe dayalı olan kariyer yollarının şeffaf bir
şekilde görülmesi, izlenecek yolun tercihlere açılması, ihtiyaç duyulan
eğitim desteğinin verilmesi, her durakta sahip olunması gereken
yetkinlik ve performans kriterlerinin tanımlanması sağlanmıştır.
2015 yılında geleceğin profesyonellerini ve ülkemizin seçkin
üniversitelerinde eğitim görmüş öğrencileri Türkiye Finans’a
kazandırmaya yönelik sürdürülebilir bir gençlik iletişim projesi olan
“Katılıyorum Sana” etkinliklerine devam edilmiştir. Bu kapsamda
“www.katiliyorumsana.com” web sitesi yayına alınarak Banka’nın
bilinirliği ve tercih edilebilirliği artırılmıştır. 2015 yılında “Katılıyorum
Sana” gençlik iletişim platformu ile ülkemizin en seçkin yedi
üniversitesinde binlerce öğrenciyle bir araya gelinmiş, 4.166 başvuru
formu alınmıştır.
Geleceğin katılım bankacılığı çalışanlarını yetiştirmek ve iş hayatına
adaptasyonlarını sağlamak amacıyla 352 stajyere genel müdürlük ve
şubelerde okul dönemleri boyunca staj imkânı verilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yedekleme çalışmaları kapsamında Müdür aday havuzu
derinleştirilmiş ve 181 yönetici unvanlı çalışan Müdür, aday havuz
sürecine dâhil edilmiştir.
Birim, bölge ve şubelere daha yakın olabilmek ve ihtiyaçlarını daha
iyi anlayabilmek amacıyla, yapılandırılmış periyodik İnsan Kaynakları
İletişim Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İnsan Kaynakları
olarak, yıl içerisinde tüm bölge ve şube performans değerlendirme
toplantılarına etkin katılım sağlanmıştır.
Türkiye Finans çalışanları kendilerine özel sunulan yan haklardan
yararlanmaktadırlar. 2015 yılında Banka çalışanlarına sağlanan
hak ve menfaatler; yabancı dil tazminatı, evlilik, doğum, ölüm vb.
hallerde sosyal yardımlar, yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerindeki
yol, konaklama ve yemek masrafları için harcırah ödemeleri, Genel
Müdürlük binasına ulaşım için servis imkânı, anlaşmalı sigorta
şirketi tarafından tüm çalışanlara ve ailelerine özel sağlık sigortası,
tüm çalışanlar için öğle yemeği, diş ve göz tedavileri için limitler
kapsamında sağlık ödemeleridir. Banka’nın ücret politikası, yılda 12
brüt maaş, performans değerlendirmesi doğrultusunda yılda bir kez
prim ve Bankaca belirlenen kampanya ödüllendirme sistemidir.
2015 yılı içerisinde, çalışanların görev ve sorumlulukları ile bireysel,
İş Ailesi ve Banka performansları dikkate alınarak hesaplanan başarı
ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Banka 2015 yılı itibarıyla; 286 Şube ve 10 Bölge Müdürlüğü’nde
toplam 4.132 çalışanı ile hizmet vermiştir. Çalışanların %34’ü
Genel Müdürlükte, %2’si Bölge Müdürlüklerinde, %64’ü Şube
Müdürlüklerinde görev almaktadır.
Çalışanların; %88’i üniversite mezunu, %31’i kadın, yaş ortalaması ise
33’tür.
2015 yılında Üst Yönetim ve Müdür seviyesinde kadro ihtiyaçlarının
%98’i iç atama ile karşılanmıştır.
“BİR olmak”
“BİR olmak” felsefesi doğrultusunda tüm Türkiye Finanslılara
seslenilen “BİR olmak” işveren markasının çalışmaları tamamlanmış
ve Banka, çalışan bağlılığını artırmak amacıyla, profesyonel iş
yaşamı ile sosyal yaşam arasındaki dengeyi korumayı sağlayacak
çok sayıda etkinlik ve proje gerçekleştirmiştir. Bu proje ile Türkiye
Finans, kurumlar arası dünyanın en büyük 3. festivali olan Dragon
Festivali’nde “En İyi Takım Ruhu” ödülünü 2. kez kazanmıştır.
50
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Çalışanların
yetkinliklerini,
becerilerini ve
kişisel gelişimlerini
Banka’nın hedefleri
doğrultusunda
desteklemek amacıyla
2015 yılında kişi başı
ortalama 51 saat
eğitim verilmiştir.
Eğitim faaliyetlerimiz hız kazanıyor.
Eğitimde 2015 yılında temel odak alanları;
iş ortaklığı yaklaşımı ile iş birimlerinin ana
faaliyetlerini desteklemek, kredi risk algısını
artırmak, çalışan memnuniyeti anketi
sonuçlarından hareketle yöneticilerin yönetim
yetkinliklerini geliştirmek olmuştur.
•“STEP” Kariyer Yönetim modelinin bir bileşeni
olan zorunlu eğitimler verilmeye başlanmıştır.
•İlk defa bu yıl kurum içi eğitmenler tarafından
verilmeye başlanan “Etkin Satış ve Portföy
Yönetimi” eğitimi ile tüm ticari/girişimci
segment çalışanlarının satış faaliyetleri planlı
bir şekilde desteklenmiştir.
•Gişe çalışanlarına 3 yıldır verilen “Gişede
Satış” eğitimi ile operasyon yöneticilerine
verilen “Şube İçi Satış Yönetimi” eğitimleri,
iş sonuçlarına pozitif katkı sağlamış, Türkiye
Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği
tarafından düzenlenen “Eğitim ve Gelişim
Ödülleri” yarışmasında “Gişede Satış” projesi
“İş Sonuçlara En iyi Etki Yaratan Öğrenme
Programı” kategorisinde Jüri Özel Ödülüne
layık görülmüştür.
•Şube Müşteri İşlemleri Servisinde görev
yapan ve satış yetkinliği bulunan 115 çalışan
“Satış Okulu” programından başarıyla
mezun olarak satış segmentine geçmiş ve
kariyerlerinde yeni bir adım atmışlardır.
•Şube Müdürü Gelişim Programı yeni müdür
adayları ile devam etmiş, 2015 yılında 4 grup
mezun edilmiştir. Şube Müdürlerinin, yeni
görevlerinde ihtiyaç duydukları konularda
deneyimli bir Şube Müdürü (Mentor)
tarafından desteklenmeleri sağlanmıştır.
•“Paylaşarak BİRleşiyoruz” adı altında, alanında
uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenen
konferanslar ile Genel Müdürlük çalışanlarının
kişisel alanda farkındalık düzeylerine katkı
sunulmaya devam edilmiştir.
•“Gelişimin Notalarını Birlikte Yazmak”
mottosuyla Genel Müdürlük çalışanlarının
kendi ihtiyaç ve iş programlarına göre uygun
eğitimleri seçip katılabilecekleri “Katalog
Eğitimleri” oluşturulmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
•İlk defa bölgesel seçmeli eğitimler
düzenlenmiş ve pilot uygulama Ankara
Bölgesinde gerçekleştirilmiştir.
•SPK, BES, SEGEM, İSG, İlkyardım,
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün
Finansmanının Önlenmesi vb. yasal
zorunluluğu bulunan konularda hedef kitlelere
yönelik uzaktan ve sınıf içi yöntemlerle eğitim
desteği verilerek ilgili belge ve sertifikaların
alınması sağlanmıştır.
•Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği eğitim programlarına ve genel
katılıma açık seminerlere katılım sağlanmıştır.
•Kariyerlerini akademik bakış açısı ile
zenginleştirmek isteyen 60 çalışana Yüksek
Lisans eğitimi desteği verilmiştir.
Çalışanların yetkinliklerini, becerilerini ve kişisel
gelişimlerini Banka’nın hedefleri doğrultusunda
desteklemek amacıyla 2015 yılında kişi başı
ortalama 51 saat eğitim verilmiştir.
Gerçekleştirilen eğitimlerin %71’i sınıf içi, %29’u
uzaktan eğitim yöntemleri ile sunulmuştur.
Teknoloji tabanlı eğitimlerden çalışanların
daha fazla yararlanabilmesi amacıyla Boğaziçi
Üniversitesi öğretim üyelerinin işbirliğiyle
yürütülen proje sonrasında; sosyal öğrenme,
podcast eğitimleri, konu bazlı haftalık e-eğitim
tanıtımları, vb. ile kişi başı e-eğitim saati bir
önceki yıla göre %20 artmıştır.
2015 yılında çalışanların %95’inin en az bir sınıf
eğitimine katılması sağlanarak herkese eğitim
fırsatı sunulmuştur.
2016 yılı öngörüleri
2016 yılında Banka’nın hedef ve stratejilerini
desteklemek amacıyla kredi riski algısının
artırılması, faizsiz bankacılık bilgisinin
güçlendirilmesi, iç müşteri hizmet anlayışının
oluşturulması ve eğitim teknolojileri kullanımının
farklılaştırılması ön planda olacaktır.
2014 yılı faaliyet raporu, Amerikan İletişim
Profesyonelleri Ligi - LACP
tarafından düzenlenen “2014
Vision Awards” yarışmasında 4 farklı
kategoride ödüle layık görülmüştür.
Performans yönetiminde ölçülebilir ve gerçekçi kriterler
2015 yılı, performans sistemlerinin sektördeki gelişmeler ve bunların
Banka’ya yansımalarının ortaya çıkardığı ihtiyaçlarla uyumlandırıldığı
bir yıl olmuştur. Tüm personelin performansının karne dâhilinde
tanımlanan temel performans göstergeleriyle ölçülerek
değerlendirilmesi, Banka’nın sürdürülebilir başarısı açısından önemli
bir adımdır.
Yıl içerisinde yapılan Kurumsal Marka Algısı ve Reklam Etki
Araştırma sonuçları kapsamında 2015 yılında müşteriler ve özellikle
potansiyel müşteriler nezdinde Banka’nın bilinirliği, beğeni düzeyi ve
reklamlarına rastlanma oranının önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.
Özellikle, reklam kampanyalarında ünlü kullanımının Banka’nın ürün
ve hizmetlerine olan ilgiyi artırdığı ve bilinirliğine olumlu yönde etki
ettiği görülmüştür.
Konusunda uzman global bir araştırma firması ortaklığında
yürütülmekte olan “Çalışan Memnuniyeti Analizi” çalışması,
çalışanların memnuniyet ve bağlılık seviyelerini ölçüp kıyaslayarak,
konuyla ilgili alınacak aksiyonların tespitiyle, daha mutlu bir çalışma
ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalara ışık tutmaktadır.
2015 yılı içinde Türkiye Finans olarak çok sayıda fuar ve seminere
katılım sağlanmış ve saha etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinliklerde müşteriler nezdinde Banka’nın ve ürünlerinin tanıtımı,
bilinirliği ve itibarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Kurumsal İletişim
Türkiye Finans Kurumsal İletişim kampanyalarını etkin bir şekilde
sürdürdü.
Türkiye Finans 2015 yılında 360 derece sürekli iletişim stratejisi
çerçevesinde iletişim çalışmalarına devam etmiştir.
Banka, reklam kampanyalarında reklam yüzü olarak Milli takımımızın
ve Barcelona’nın yıldız oyuncusu Arda Turan’ı kullanmıştır. Reklam,
hem müşteriler hem de potansiyel müşteriler nezdinde son derece
ilgi çekmiş ve Banka’nın bilinirliğinin artmasına önemli ölçüde katkı
sağlamıştır.
2015 yılında iletişim faaliyetlerinin yer aldığı mecralar da
çeşitlendirilmiş; reklam kampanyaları ulusal ve yerel bazda TV, radyo,
internet, gazete, dergi, açık hava, stadyum ve diğer mecralarda
yıl boyunca yoğun bir şekilde yer almıştır. Özellikle 2014-2015
futbol sezonu için yapılan anlaşmalar ile tüm Süper Lig takımlarının
stadyumlarında saha içi reklamları yer almıştır.
2015 yılında iletişim çalışmaları planlanırken, Banka’nın sektördeki
öncü konumunun güçlendirilmesi odak noktası olmaya devam etmiş;
yürütülen iletişim çalışmaları Katılım Bankacılığı sektörü özelinde
hedeflenen mesajların iletilmesinde ve lider konumlanması açısından
oldukça etkili olmuştur.
2014 yılı faaliyet raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi - LACP
(League of American Communications Professionals) tarafından
düzenlenen alanının en prestijli yarışmalarından “2014 Vision
Awards” yarışmasında 4 farklı kategoride ödüle layık görülmüştür.
Dijital ve sosyal mecralarda aktif iletişim
2015 yılında Türkiye Finans için markanın dijital ve sosyal medyadaki
stratejisi kapsamında dijital kampanya planlamaları yapılarak
markanın dijital mecralardaki hedef kitleye ulaşmasına ve marka
bilinirliğinin artırılmasına çalışılmıştır.
2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla kurumsal web sitesi www.turkiyefinans.
com.tr yenilenerek modern ve kullanıcı dostu bir ara yüz tasarımıyla
müşterilerin web sitesinde aradıklarını hızlı ve kolay şekilde
bulabilmeleri sağlanmıştır.
2015 yılında “Doğru Cevap Gol Getirir” isimli bilgi yarışması, 13. Altın
Örümcek Web Ödülleri’nde Advergame kategorisinde halk oylaması
sonucunda birinci olarak Halkın Favorisi ödülünü kazanmıştır.
Banka’nın Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Google+, Daily
Motion, İzlesene sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları
artırılmaya çalışılmış, hem de bu platformlar üzerinden müşteri
yönetimleri yapılmıştır. Bu platformlardan müşterilerin ve potansiyel
müşterilerin öneri, talep ve şikâyetleri dinlenerek çözümler
sunulmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
52
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dünya İslami
Bankacılık Konferansı
Finansal Şeffaflık
Endeksi’ne göre,
Türkiye Finans ilk
sırada yer alırken,
Doğu Akdeniz
Bölgesi’nin lider
bankası unvanını
almıştır.
Social Bakers finans sektör raporunda Türkiye
sıralamasında Türkiye Finans; Facebook’ta 30.
sıraya, Twitter’da ise 15. sıraya yükselmiştir.
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve uygulamaları
Türkiye Finans sürdürülebilirlik stratejisi “İyi
bankacılık” ve “İyi kurumsal vatandaşlık”
ekseninde kurgulanmıştır. Banka’nın ana
hedefi; en iyi bankacılık uygulamalarını hayata
geçirirken, iyi kurumsal vatandaşlık örneklerine
imza atarak topluma katkısını her iki alanda da
pekiştirmektir.
Yatırımcıların, çalışanların, müşterilerin ve tüm
paydaşların güvenini kalıcı kılabilmek Banka’nın
her zaman en öncelikli hedefi olmuştur. Bu
sebeple, sorumlu ve şeffaf bankacılık anlayışına
sıkı sıkıya bağlı kalmak; Banka’nın paydaşlarına
olan en önemli taahhüdüdür. Banka’nın, 2015
yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aldığı çok
sayıda ödül bu taahhüdün bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. WIBC Leaderboard 2015
(Dünya İslami Bankacılık Konferansı) Finansal
Şeffaflık Endeksi’ne göre, Türkiye Finans 58
puan ile ilk sırada yer alırken, Doğu Akdeniz
Bölgesi’nin lider bankası unvanını almıştır.
Türkiye Finans’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı;
sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel
ve sosyal performansları da gözetmektedir.
Banka, ayrıca toplumun beklentilerine uygun,
ekonomik büyümeyi ve toplumsal kalkınmayı
destekleyen bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk
stratejisi benimsemektedir.
Bankamız, kalıcı başarının ancak içinde
yaşanılan toplumun tümden gelişmesiyle
mümkün olabileceği bilinciyle kalitesi ve
çeşitliliği yüksek ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Diğer yandan, kâr amacı gütmeyen toplumsal
yatırımlar aracılığıyla da Türkiye’nin sürdürülebilir
kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Diğer faaliyetler
Türkiye Finans, sosyal vatandaşlık bilinciyle
Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark)
sergisi sponsorluğunu Haziran 2015’e kadar
sürdürmüştür.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans, eğitim alanında da sosyal
sorumluluk çalışmalarına devam ederken,
öğrencilerin spora özendirilmesi amacıyla Dr.
Mümtaz Ataman İlköğretim Okulu’na 35 adet
bisiklet ile katkıda bulunmuştur.
Türkiye Finans, hayat bulduğu toplumun
değerlerine ve kültürüne katkı sağlayacak
adımlar atmaya önümüzdeki dönemde yeni
projeler ile devam edecektir.
Operasyon Hizmetleri
Operasyonların mükemmelleştirilmesine
yönelik çalışmalarla verimlilik sürekli artıyor.
Türkiye Finans’ta operasyonel iyileştirme
çalışmaları maliyet, kalite, zaman ve esneklik
boyutlarında ele alınmaktadır. “Düşük Maliyetli
Operasyon” kapsamında; merkezileşme,
personel başına verimlilik ve tasarruf çalışmaları
yürütülmektedir. Son iki yılda operasyon
merkezi toplam işlem adetleri %38 artmış
olmasına rağmen, otomasyon çalışmaları ve
süreç iyileştirmeleri ile verimlilik artışı sağlanmış
ve personel başına işlem adetlerinde %49’luk
artış elde edilmiştir.
2015 yılında operasyon hizmetleri kapsamında
şubelere yönelik bir dizi yeni uygulama hayata
geçirilmiş ve geliştirilmiştir:
Şubelere operasyonel işlemlerinde ve ihtiyaç
duydukları konularda destek olmak amacıyla
Destek Hattı kurulmuştur.
Sistem üzerinden Lync bağlantısı ile Şube
personeliyle kısa süreli bilgilendirme, sürekli
iletişim ve eğitim platformu sağlamak ve canlı iş
desteği vermek amacıyla İnteraktif Saha Desteği
hayata geçirilmiştir.
Merkezileştirme Projesi, şubelerde en çok vakit
alan operasyonel işlemlerin sadeleştirilmesi ve
Genel Müdürlük birimleri tarafından yapılmasını
sağlamak üzere gerçekleştirilmektedir.
Özellikle şube ve Operasyon Merkezi arasında
gerçekleşen iş süreçlerinin optimizasyonuna
yönelik hızlı ve etkin bir yapıya geçilmiştir.
Bu kapsamdaki çalışmalardan öne çıkanı
ŞubemATİK olmuştur. ŞubemATİK çalışmaları
kapsamında, ticari fon kullandırımları alanıyla
Enerji kullanımında yüksek bir etkinlik
sağlayan Türkiye Finans Veri Merkezi
yıllık 163.000 ABD doları enerji tasarrufu
sağlamaktadır.
ilgili olarak şubelerin kurumsal finansman desteği, teminat mektubu,
mali tahlil süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik 23 adet proje çalışması
tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile yıllık toplamda 2 milyon TL tasarruf
sağlanmış ve şube yetkisindeki fon tahsis süresi hedef süre altına
indirilmiştir.
Operasyonel etkinliği-verimliliği artırıcı proje ve uygulamalar
kapsamında 2015 yılında;
•Dış işlemlerde hizmetlerin daha hızlı ve güvenli sunulması hedefiyle
mevcut Dış İşlemler süreci ve Western Union süreci yenilenmiştir.
•Bankacılık hizmetlerinde 2015 yılı içerisinde bankacılık
ekranlarında sadeleştirme ve birleştirmeler yapılarak etkinliğin
artırılması sağlanmıştır.
•Ödeme sistemlerinde, tüm dünyada kredi kartı teknolojisine
uyum sağlayabilmek adına yeni girişimlerde bulunulmuştur (yeni
nesil çip, temassız kart, Banka-BKM arasında online 3D secure
uygulaması vb.).
•Kredi operasyon ve ticari kredi kontrol süreçlerinde modül
entegrasyonları, sistemsel kontrol ve optimizasyonlarla işlem
adetlerinde %20 artışa karşılık, %35 verimlilik artışı sağlanmıştır.
2016 yılı öngörüleri
Banka’nın operasyonel faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve şubelerin iş
yükünü azaltmak amacıyla birçok operasyonel faaliyet 2016 yılında
merkezileştirilecektir. Banka’nın verimliliğine katkı sağlamak için
sistemsel ve altyapı çalışmalarına öncelik verilecek olup hizmet
kalitesi, süreç hızlılığı, risk kalitesi, çalışan memnuniyeti ve iç müşteri
memnuniyetine yönelik çalışmalar devam edecektir.
Operasyonel Risk Optimizasyon Projesi kapsamında 2016 yılında
operasyonel riskleri minimize etmek ve etkin bir şekilde yönetmek
hedefiyle; süreç dönüşümünü ve yetkinliklerin gelişimini sağlamak
ve yüksek kalitede hizmet ile müşteri deneyimi ve memnuniyetini
iyileştirmek amaçlanmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Organizasyon
İşleyen bir organizasyon yapısı
Banka’nın etkinlik ve verimliliğini artırmak amaçlı reorganizasyonu
çerçevesinde; bazı iş aileleri ve/veya birimler birleştirilmiş ve isimleri
değiştirilmiş, bazı birimler fonksiyonlar bazında farklı birimlere
dönüştürülmüş, bazıları da başka iş ailelerine bağlanmıştır.
Banka’nın stratejisi gereği KOBİ ve küçük ölçekli ticari segment fon
kullandırımına yönelmesi nedeniyle bu segmentlere yönelik hizmet
veren bölge tahsis yapılanmasının da kuvvetlendirilmesi ve Banka’nın
risklerinin daha etkin ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi hedefiyle
mevcut bölge müdürlükleri haricinde Krediler İş Ailesine raporlayan 5
Bölge Tahsis Müdürlüğü kurulmuştur.
Bireysel satış kadrolarını güçlendirmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri
bünyesinde, belirlenen bireysel ürünlerin doğrudan müşteriye satışını
gerçekleştirmek üzere “Bölge Şubesiz Bankacılık Servisi” ve ekibi
oluşturulmuştur.
Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla, sektördeki iyi uygulama
örnekleri de dikkate alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığı organizasyonu
yeniden yapılandırılmıştır.
Bilgi Sistemleri
İlk Uluslararası İş Sürekliliği Sertifikasına sahip olan banka
Türkiye Finans, Türkiye’de bankacılık sektöründe İş Sürekliliği
Sertifikasını hak eden ilk bankadır. 2015 yılında gerçekleştirilen iş
sürekliliği aktivite testlerinde bir önceki yıl yakalanan %100’lük başarı
oranı korunmuş; British Standards Institute (BSI) tarafından yapılan
denetimler neticesinde Türkiye Finans’ın tüm birim ve şubelerini
kapsayan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin uluslararası ISO 22301
standardına uyumluluğu tekrar teyit edilmiştir.
Türkiye Finans ayrıca, enerji, soğutma ve fiziksel güvenlik
standartlarının Uptime Institute standartları dikkate alınarak yapılması,
tasarımın bu şeklide projelendirilmesi ve onaylatılması için alınan
sertifika olan “Tier III Design” sertifikasına ve bu sertifikaya uygun inşa
edilen tesisin; projeye uygun inşa edilip edilmediğinin kontrolü, tüm
altyapının (enerji, soğutma, yangın, vb.) kritik kontrol noktalarından
fiziksel teste tabii tutulması sonucu verilen sertifika olan “Tier III
Facility” sertifikasına da sahiptir.
54
Sunuş
Türkiye Finans’ta 2015 Yılı Faaliyetlerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015 yılında,
British Standards
Institute (BSI)
tarafından yapılan
takip denetimleri
neticesinde, Türkiye
Finans’ın İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi’nin
uluslararası
standartlara
uygunluğu teyit
edilmiştir.
Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın
en kapsamlı Bilgi Sistemleri (BS) Çevik
Dönüşümü Türkiye Finans’ta
2014 Nisan’ında başlatılan çevik dönüşümüne
2015 yılı içinde de ortalama 50 Scrum takımı
ile devam edilmiştir. Domain bazlı süresiz
devam etmekte olan ürün hizmet takımları ve
master proje bazlı Scrum takımları mevcuttur.
Çevik Stüdyo tarafından atanan takım koçları
da Scrum takımlarının Scrum çerçeveler
içerisinde çalışmasını sağlamaktadır. Bankacılık
sektöründe bir ilk gerçekleştirilerek yazılım
süreçleri değiştirilmiş ve Cobit süreçleri ile Çevik
süreçler eşleştirilmiştir.
Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki en
kapsamlı Çevik Dönüşümü gerçekleştiren
Türkiye Finans’ın başarısını dinlemek için birçok
büyük ölçekli firma ziyaretlerde bulunurken,
Türkiye ve yurt dışındaki etkinliklere konuşmacı
olarak katılınması konusunda davetler
gelmektedir. Bu davetler neticesinde Türkiye
Finans 2015 yılında Türkiye’deki tüm büyük
etkinliklerde yer alırken, yurt dışında da Polonya,
Dubai ve Hindistan’daki etkinliklerde konuşmacı
olarak yer almıştır.
Çevre dostu Türkiye Finans Veri Merkezi
Yüksek güvenliğe ve elektrik yükü, ısı, nem
vb. koşulların anlık izlenme ve kontrol edilme
fonksiyonuna sahip Türkiye Finans Veri
Merkezi enerji kullanımında yüksek bir etkinlik
sağlamaktadır. Enerji ölçüm rasyosu / PUE
(Power Usage Effectiveness) 1,5’lik seviyesi ile
Türkiye ortalaması olan 2,2’nin çok altındadır.
2015 yılında gerçekleştirilen projeler ile Veri
Merkezinin kapasitesi %55 artırılmış olup
yılsonu itibarıyla Veri Merkezi Doluluk oranı
%40’a erişmiştir. Veri Merkezi bu özellikleriyle
yıllık 163.000 ABD doları enerji tasarrufu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
sağlamaktadır. Veri Merkezinin performansı yurt
içi ve yurt dışı firmalar tarafından beğenilerek
takip edilmektedir. Bu doğrultuda Veri Merkezini
yerinde görmek için yurt içi ve yurt dışı firma
ziyaretleri olmuştur.
Bilgi Sistemleri altyapı modernizasyonu ile
performansımızı artırıyoruz.
Microsoft’un veri güvenlik çözümleri ile
Banka verilerine erişim ve Banka verilerinin
güvence altına alınması sağlanmıştır. Sunucu
modernizasyonu projesi kapsamında Veri
Merkezindeki 400 sunucu incelenmiştir. 34
sunucu kullanımdan kaldırılmış, Olağanüstü
Durum Merkezi’ndeki 29 sunucu yenilenmiş
ve 3 fiziksel sunucu sanallaştırılmıştır. Data
Center Day-2 kapasite artırımı projesi ile altyapı
kapasitesinin %55 artırılması sağlanmıştır.
Güncel veri tabanı ve işletim sistemi ile hizmet
veren yeni veri tabanı sunucusu ile performans
artışı sağlamak amacıyla datawarehouse
altyapısı yenilenmiştir. İlgili yenileme neticesinde
raporlarda hız artışı sağlanmış ve iş birimlerinin
memnuniyeti artmıştır. Veri tabanı sisteminin
yeni sürüm (SQL) özelliği kullanılarak veriler
sıkıştırılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
Veri yedekleme süreleri kısalmış, daha istikrarlı
bir altyapı neticesinde operasyonel maliyetler
azaltılmıştır.
Veri tabanı upgrade işlemleri neticesinde
SQL Server 2012/2014 versiyonuna geçiş
ile performans artışı sağlanırken, operasyonel
riskler azaltılmıştır. Windows işletim sisteminin
2012 versiyonuna geçiş ile işletim sisteminin
daha kararlı çalışması sağlanmış, sunucunun
bakım ihtiyacı minimize edilerek, hizmet kesintisi
riski azaltılmıştır.
Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma, Geliştirme
ve Uygulamalara İlişkin Bilgiler
2015 yılında Türkiye Finans Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirilen
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:
•TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB)
kapsamında desteklenmeye değer bulunmuş olan “Müşteri Risk
Tespiti İçin Dinamik Özellikli Analiz, Renklendirme, Yakın İzleme
ve Skorlama Sistemi“ başlıklı yazılım geliştirme projesi ile ilgili
çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.
•“TFKB Ar-Ge Merkezi Part-Time Destek Mühendisi Programı”
kapsamında üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında öğrenim
görmekte olan öğrencilerin çeşitli proje ve destek çalışmalarında
yarı-zamanlı istihdamına devam edildi.
•Akademik Bilişim 2015 Konferansı’na yazılım geliştirme ekiplerince
önerilmiş olan “Heterojen Kurumsal Bilgi Sistemleri İçin Birlikte
Çalışabilirlik Çözümü: Aydos” başlıklı makale belirtilen programda
sunuldu.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
•“Risks, Challenges and Issues in a Possible Scrum and COBIT
Marriage” isimli makale bu yıl 22.si düzenlenen “Asia Pacific
Software Engineering Conference (APSEC) 2015” konferansında
kabul edilerek sunuldu.
•Gebze Teknoloji Üniversitesi ile Banka arasında Ar-Ge faaliyetleri
konusunda akademik danışmanlık ve işbirliği anlaşması sağlandı.
•“Kurumsal Servis Yönetişimi” isimli proje başvurusu TÜBİTAKTeknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) kapsamında
desteklenmeye değer bulunarak kabul edildi ve proje çalışmaları
başlatıldı.
56
Sunuş
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ Genel Kurulu’na:
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin (“Banka”) 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili
hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu
yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka’nın 12 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolarıyla uyumuna
ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir.
Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir
parçası olan Bağımsız Denetim Standartları ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 397’inci maddesine ilişkin düzenlemelere uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak
üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40’ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile
tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
TTK’nın 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin
öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of KPMG International Cooperative
Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
10 Mart 2016
İstanbul, TÜRKİYE
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
58
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
SAEED MOHAMMED A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
KHALID MALIK ALSHARIF
Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
LAMA AHMAD M GHAZZAOUI
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CEM KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
NİHAL MASHAKİ
Yönetim Kurulu Genel Raportörlük
Direktörü
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
SAEED MOHAMMED A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1963 yılında Suudi Arabistan, Al Ramadah’da doğdu. 1987 yılında
Kral Fahd Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun
oldu ve aynı yıl Savunma ve Havacılık Bakanlığı’nda kariyerine
başladı. 1991 yılında Al Rajhi Bankası’nda kariyerine devam etti.
1998 ve 2012 yılları arasında Al Rajhi Bankası’nda sırasıyla Bilgi
Sistemleri Grubu Başkanı (CIO), Operasyonlardan Sorumlu Başkan
(COO), Bireysel Bankacılık Grubu’nda Genel Müdür ve Başkan
Yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Malezya’da bulunan “Al Rajhi
Bankası”nın, “Al Rajhi Capital” ve “Al Rajhi Takaful”un Yönetim Kurulu
üyeliği görevlerini yürüttü. 2012 ve 2013 yıllarında Suudi Arabistan
Merkez Bankası (SAMA) Başkanı’na ve “The National Commercial
Bank’ın” Yönetim Kurulu Başkanı’na danışmanlık hizmeti sundu.
2013 yılı Mart ayında The National Commercial Bank’ın Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. Mart 2013 tarihi itibarıyla
Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak görev yapmıştır. Aralık 2015 tarihi itibarıyla Türkiye Finans
Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
1963 yılında Kayseri, Hacılar’da doğdu. Muğla Üniversitesi İşletme
Yüksek Okulu (Lisans Derecesi ile) İşletme Yönetimi’nden mezun
oldu. 1987-1989 yılları arasında Hes Kablo’nun çeşitli birimlerinde
yönetici olarak çalıştı. 1990-1992 yıllarında Hes Kablo Satınalma
Müdürü ve İstikbal Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yaptı. 1992-1995 döneminde Anadolu Finans Kurumu Yönetim
Kurulu üyesi, 1997-1999 yılları arasında Merkez Çelik A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı, 1996 yılında Boytaş A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan
Mustafa Boydak, 1999 yılında eski adıyla HES Grubu’nun ortaklık
yapısının değişmesiyle birlikte, HES Kablo Genel Müdürlüğü ve
Anadolu Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
üstlendi. Grubun, Boydak Holding olarak yeniden yapılanması
üzerine HES Kablo Genel Müdürlüğü’nden Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na getirildi. Halen iki görev ile birlikte 2003 yılından beri
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve grubun birçok
şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.
2006 yılından Aralık 2015 tarihine kadar Türkiye Finans Katılım
Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Aralık 2015
tarihi itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2009-2011 yılları arasında
TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, 2011-2013 yılları arasında
TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. TOBB Yüksek Koordinasyon
Kurulu üyeliği, aynı zamanda Mart 2005’ten bu yana Kayseri Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İngilizce
bilmekte olan Mustafa Boydak’ın aynı zamanda birçok mesleki
kuruluşta da üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 28 yıldır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 29 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
60
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
KHALID MALIK ALSHARIF
Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
1964 yılında Cidde, Suudi Arabistan’da doğdu. Suudi Arabistan
Krallığı’nda bankacılık sektöründe tanınan bir kişidir. Yatırımdan
ticari bankacılığa uzanan 29 yıllık engin bankacılık tecrübesine
sahiptir. 1985 yılında Amerikan Notre Dame College’da MBA yaptı.
Kariyerine 1986’da Suudi Arabistan Riyad Bank Yatırım Hizmetleri
Servisi’nde başlayan Khalid Malik Alsharif, Krallık çapında şube
ağından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2000 yılında
Suudi Arabistan’ın en büyük bankası olan The National Commercial
Bank’a (NCB) katıldı. Bu pozisyon öncesinde Khalid Malik Alsharif
Bireysel Bankacılık Bölüm Başkanı, Perakende Dağıtım Başkanı,
Müşteri Yönetim Grubu Başkanı ve Perakende Bankacılık Grup
Başkanı görevlerinde bulunmuştur. Özel VIP Departman, Bankacılık
İşlemleri, Finans Yeniden Yapılandırma gibi destek faaliyetlerinin
yanı sıra, Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı olarak; Finansal
Kurumlar, Kurumsal Bankacılık, Finans Uzmanlığı, KOBİ’ler ve
Finansal Yapılandırmalar gibi başlıca bölümleri yönetmektedir. Halen
NCB’de Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı/Kurumsal Bankacılık
ve Kredilerden Sorumlu 1. Derece Kıdemli Sektör Başkanı (SCO)
olarak görevini sürdürmekte olup profesyonel yönetici ve bankacı
olarak yerli ve yabancı pek çok ticari ve finansal kurumda yönetim
kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 2013 yılı Mayıs ayından itibaren
Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadır.
1966 yılında Denizli’de doğdu. 1986’da Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Yüksek
lisansını Gazi Üniversitesi’nde, Muhasebe-Finansman alanında
yaptı. Kariyerine 1987 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı göreviyle başladı. 19982001 yılları arasında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapan Kayhan, bu dönemde 9 ay süre ile
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı görevini vekâleten
yürüttü. 2001-2006 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nda muhtelif dairelerde Daire Başkanı olarak
görev yaptı. 2007-2012 yılları arasında Ziraat Bankası Yönetim
Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi üyesi görevini yürüten Kayhan,
bu dönemde Ziraat Bankası’nın yurt dışı ve yurt içindeki çeşitli
iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yaptı. Ziraat
Bankası görevine ek olarak, Temmuz 2011-Mart 2012 tarihleri
arasında Arap-Türk Bankası’nda da Yönetim Kurulu üyeliği görevini
yürüttü. 2012 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye Finans Katılım
Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı’dır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 29 yıldır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 28 yıldır.
LAMA AHMAD M GHAZZAOUI
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 yılında Beyrut, Lübnan’da doğdu. Lübnan Amerikan
Üniversitesi Muhasebe bölümünden 1996 yılında mezun oldu
ve 2000 yılında CPA (Yeminli Mali Müşavirlik) yetkinlik belgesini
alarak Kolorado Eyaleti, ABD, AICPA (Amerikan Yeminli Serbest
Mali Müşavirler Enstitüsü) üyeliğine kabul edildi. Kariyerine, 1997
yılında Deloitte & Touche’da dış denetçi olarak başladı. NCB’de (The
National Commercial Bank) ilk defa 2003 yılında Kıdemli Finansal
Analist olarak çalışmaya başladı. Devamında, Hazine Departmanında
genel finans, bütçeleme, raporlama ve kontrolden sorumlu Finansal
Kontrolör olarak görev aldı. Hâlihazırda, NCB’de 2013 yılı Ağustos ayı
itibarıyla Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. Lama Ahmad
M Ghazzaoui, Banka bünyesinde başarılı bayan yöneticilerden
olup Aralık 2010’da Banka’nın Mali İşler Başkanı olarak atanmıştır.
NCB’nin Üst Düzey Yönetim Komitesi, Aktif-Pasif Komitesi ve Satın
Alma Komitesi’nin üyesidir. Ayrıca NCBC’nin Denetim Komite
Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir ve Yeminli Mali
Müşavirler Danışma Kurulu’nun üyesidir. Aynı zamanda, Mart 2014
tarihinden itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim
Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 18 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
HALİL CEM KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
NİHAL MASHAKİ
Yönetim Kurulu Genel Raportörlük Direktörü
1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
lisans, Massachussetts Institute of Technology’den yüksek lisans
ve İstanbul Üniversitesi’nden doktora dereceleri aldı. Karakaş, Koç
Holding Stratejik Planlama Grubu’nda çalışma hayatına başladı.
2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu’nun Grup Finans
Yöneticiliği (CFO) ve Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Karakaş,
daha önce OYAK Grubu’nda Birleşme ve Satın Almalar Bölümü’nü
yönetmenin yanı sıra çeşitli Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde
bulundu. Cem Karakaş, 2010-2015 yılları arasında Yıldız Holding A.Ş.
Mali İşler Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmüştür.
Ekim 2013 yılından bu yana İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı, 2013 yılından bu yana Gözde GSYO A.Ş.
Murahhas Aza, Mart 2014 tarihi itibarıyla da Türkiye Finans Katılım
Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
1980 yılında Ürdün Amman’da doğdu. University of Yarmouk (Ürdün)
Hukuk Fakültesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke
Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştı. 2008 yılında Türkiye Finans
Katılım Bankası A.Ş.’ye katıldı ve Yönetim Kurulu Raportörlük
Direktörlüğünü kurduktan sonra, Yönetim Kurulu Raportörü &
Yönetim Kurulu Raportörlük Müdürlüğü’ne Müdür olarak atandı.
2012 yılında terfi alarak, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel
Raportörlük Direktörü oldu. 2012 yılından beri Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği & 2014 yılından beri YASED üyesidir. Arapça,
İngilizce, Fransızca konuşmaktadır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 18 yıldır.
OSMAN ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1964 yılında Erzincan’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ekonomi bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ekonomist
olarak Devlet İstatistik Enstitüsü’nde iş hayatına başladı. 1988-1992
yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş. Proje Değerlendirme ve
Hazine Müdürlüğü’nde Uzman olarak, 1993-1995 yılları arasında ise
Baş Uzman olarak görev yaptı. İhlas Finans Kurumu A.Ş’de, Proje
ve Pazarlama Müdürlüğünde, 1995-1996 yılları arasında Müdür
Yardımcısı iken, 1996-1999 yılları arasında müdürlük görevini
üstlendi. 1999 yılında Anadolu Finans Kurumu A.Ş.’de Genel Müdür
Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Çelik, 2 Ekim 2015 tarihinden
itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu doğal üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 28 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 10 yıldır.
62
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Genel Müdür Yardımcıları
ABDÜLLATİF ÖZKAYNAK
HAKAN UZUN
DURSUN ARSLAN
EROL GÖRGÜN
FAHRİ ÖBEK
MENDUH KARA
MUSTAFA SAĞLAM
BAYRAM UÇAR
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
ABDÜLLATİF ÖZKAYNAK
1960 yılında Antalya’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Egebank’ta
başlayan Özkaynak, 1985-1998 yıllarında Egebank Muhasebe,
Bütçeleme ve Finansal Kontrol Departmanı’nda çeşitli pozisyonlarda
görev aldı. 1998 yılında Anadolu Finans Kurumu’nda Mali İşler Grup
Müdürü olarak göreve başlayan Özkaynak, Family Finans ve Anadolu
Finans’ın birleşme süreci ile Banka’nın çoğunluk hisselerinin NCB’ye
satış sürecinde aktif rol aldı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nda
Muhasebe ve Bütçe Mali Kontrol Departmanı’nda Müdürlük
görevini yürüten Özkaynak, Ağustos 2011’den itibaren Banka’nın
Finans ve Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye Finans Katılım Bankası’nın iştirakleri
olan TF Varlık Kiralama A.Ş. ve TFKB Varlık Kiralama A.Ş. yönetim
kurullarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Muhasebe ve Vergi Müdürlüğü, Bütçe, Yönetim
Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Performans Müdürlüğü, Resmi
Raporlama ve Finansal Kontrol Müdürlüğü, Satınalma, İnşaat ve İdari
İşler Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Strateji ve Program
Yönetimi Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 31 yıldır.
HAKAN UZUN
1968 doğumlu olan Hakan Uzun, 1991 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. Yüksek lisansını 1992–1995 yılları arasında ABD’de bulunan
University of Illinois’te tamamladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında
Körfezbank’ta başladı. Çeşitli özel bankalarda Hazine ve Finansal
Piyasalar alanında üst düzey yöneticilik yaptı. 2008-2011 yılları
arasında ING Bank Türkiye’de Hazine’den Sorumlu Grup Müdürü
olarak görev yapan Uzun, Ekim 2011 tarihinde Hazine Müdürü
olarak Türkiye Finans ailesine katıldı. Hakan Uzun, 10 Kasım 2015
tarihinden bu yana Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürütüyor. Ayrıca Türkiye Finans Katılım Bankasının
iştirakleri olan TF Varlık Kiralama A.Ş. ve TFKB Varlık Kiralama A.Ş.
yönetim kurullarında yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Hazine Müdürlüğü, Finansal Kurumlar Müdürlüğü,
Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi, Piyasa ve Ekonomi
Analisti
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 20 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
DURSUN ARSLAN
1974 yılında Almanya’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) mezunu olan Dursun Arslan,
Fatih Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı.
2000-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda Fon Yönetimi
Müdürlüğü’nde görev aldı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nda
2006-2011 yılları arasında Fon Yönetimi Müdürü, Hazine Operasyon
Müdürü, Program Yönetim Müdürü, 2011-2013 yılları arasında
Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalıştı. Mart 2013’ten itibaren
Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Operasyon’dan sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Finans
Katılım Bankasının iştirakleri olan TF Varlık Kiralama A.Ş. ve TFKB
Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Kredi Operasyon Müdürlüğü, Ticari Kredi Kontrol
Müdürlüğü, Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri
Operasyon Müdürlüğü, Genel Bankacılık Operasyon Müdürlüğü,
Hazine Operasyon Müdürlüğü, Organizasyon ve Süreç Geliştirme
Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 16 yıldır.
64
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Genel Müdür Yardımcıları
EROL GÖRGÜN
1968 yılında Afyon Emirdağ’da doğdu. Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ParaBanka Bölümü’nde yüksek lisans yapan Görgün, kısa bir süre
Maliye Bakanlığı’nda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak
görev yaptı. 1989-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje
Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı ve
Uzman olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında İhlas Finans Kurumu
Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdür
olarak görev yaptı. 2001-2003 yılları arasında Nakpa Plastik Şirketler
Grubu’nun Genel Koordinatörlüğü’nü yürüttü. 2003-2005 yılları
arasında Anadolu Finans Kurumu’nda Güneşli Şube Müdürü ve
Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürü olarak görev aldı. 2006-2013 yılları
arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Kurumsal
Krediler Tahsis Müdürü, Kredi Takip ve Tasfiye Müdürü, Girişimci
Bankacılık Tahsis Müdürü ve Ticari Krediler ve Leasing Tahsis
Müdürü olarak çalıştı. Ekim 2013’te Kredilerden sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Erol Görgün, Türkiye Finans
Katılım Bankası’nda halen Risk İzleme, Tahsilatlar ve Hukuk’tan
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Kredi İzleme Müdürlüğü, Tahsilatlar Müdürlüğü,
Hukuk Takip Müdürlüğü, Hukuk Danışmanlık Müdürlüğü, Hukuk
Dava Servisi
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 28 yıldır.
FAHRİ ÖBEK
1969 yılında Kastamonu, Tosya’da doğdu. Ege Üniversitesi Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği mezunu olan Öbek, Koç Üniversitesi’nde
İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Çalışma hayatına Bilpa’da başlayan
ve daha sonra Egebank’ta devam eden Öbek, 1991-2006 yılları
arasında Koçbank’ta çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2006 yılında
yaşanan Koçbank - Yapı Kredi birleşmesinden sonra Sistem
Geliştirme Grup Başkanlığı görevini sürdürdü. 2008-2010 yılları
arasında Yapı ve Kredi Bankası’nda BT Yönetiminden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2010-2011 yılları arasında
Vodafone Türkiye’de Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Bölüm
Başkanı-CIO olarak görev yapan Öbek, Haziran 2011’den itibaren
Türkiye Finans Katılım Bankası Bilgi Sistemleri’nden sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: BS Ürün ve Hizmet Geliştirme-1 Müdürlüğü,
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme-2 Müdürlüğü, BS Ürün ve Hizmet
Geliştirme-3 Müdürlüğü, BS Çevik Proje ve Mimari Müdürlüğü, BS
Kurumsal Gelişim Müdürlüğü, BS Teknoloji ve Altyapı Yönetimi
Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 25 yıldır.
MENDUH KARA
1975 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma
hayatına Lale Ajans’ta başlayan Kara, 1998-2002 yılları arası
Dışbank’ta çalıştı. 2002-2005 yılları arasında Anadolu Finans
Kurumu’nda Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü’nde görev aldı. 20062011 yılları arasında Türkiye Finans ailesinde sırasıyla Kurumsal
Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube Müdürlüğü, Girişimci
Bankacılık Müdürlüğü, Ticari Bankacılık Müdürlüğü görevlerini
yürüttü. Ocak 2012’de Girişimci Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini üstlenen Menduh Kara, Türkiye Finans Katılım
Bankası’nda halen Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü, Ticari Bankacılık
Müdürlüğü, KOBİ Bankacılığı Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 18 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
MUSTAFA SAĞLAM
1960 yılında Samsun’da dünyaya geldi. 1982 yılında Atatürk
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine Türk
Ticaret Bankası’nda başlayan Sağlam, 1985-1995 yılları arasında
bankanın Teftiş Kurulu’nda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 19952001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu’nda sırasıyla Müfettiş, Şube
Müdürü, Merkez Şube Müdürü ve Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü
görevlerini üstlendi. 2001 yılında Şube Müdürü olarak Anadolu
Finans Kurumu’na geçti. 2004-2007 arasında Türkiye Finans Katılım
Bankası Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında Türkiye
Finans Katılım Bankası Avrupa Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi.
Çalışma hayatına 2013-2015 yılları arasında Avrupa 2. Bölge Müdürü
olarak devam etti. 2015 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye Finans
Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı’ndan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı görevini sürdürüyor.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Ödeme Sistemleri ve Kredi Kartları Müdürlüğü,
Fon Toplama ve Yatırım Ürünleri Pazarlama Müdürlüğü, Bireysel
Bankacılık Müdürlüğü, İşletme Bankacılığı Müdürlüğü, Müşteri Veri
Yönetimi Müdürlüğü, Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü, Müşteri
Deneyimi ve Hizmet Yönetimi Müdürlüğü, Şube Ağı ve Performans
Yönetimi Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 31 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
BAYRAM UÇAR
1974 yılında Aydın’da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstatistik Bölümü mezunu olan Bayram Uçar, Fatih Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini
(MBA) tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Albaraka Türk Katılım
Bankası’nda Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanı olarak başladı. 19992004 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Mali Tahlil ve
İstihbarat Uzmanı ve Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak görev yaptı.
2004 yılında Mali Tahlil ve İstihbarat Kıdemli Uzmanı olarak Türkiye
Finans’a (Anadolu Finans) transfer oldu. 2007-2009 yılları arasında
Kurumsal Krediler Tahsis Müdür Yardımcısı, 2009-2015 yılları
arasında Proje Kredileri ve Ticari Tahsis Müdürü görevlerini yürüttü.
2015 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye Finans Tahsisten Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Olarak
Sorumluluk Alanı: Proje Kredileri ve Ticari Tahsis Müdürlüğü, Ticari
Krediler ve Leasing Tahsis Müdürlüğü, Mali Tahlil ve İstihbarat
Müdürlüğü, Bireysel Tahsis, Kredi Analitiği ve Programı Müdürlüğü
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 19 yıldır.
66
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
İç Sistemler Kapsamındaki Birim Yöneticileri
EMRE ERTÜRK
Teftiş Kurulu Başkanı
METE KANAT
Risk Yönetim Merkezi Başkanı
OGÜN ATAOĞLU
İç Kontrol Müdürü
TAHİR CEM BERİK, CAMS
Mevzuat Uyum Müdürü/Uyum Görevlisi
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
EMRE ERTÜRK
Teftiş Kurulu Başkanı
OGÜN ATAOĞLU
İç Kontrol Müdürü
1976 yılında Samsun’da doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu
olan Ertürk’ün, İstanbul Üniversitesi MBA ve Boğaziçi Üniversitesi’nde
Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans dereceleri bulunmaktadır.
1999-2005 yolları arasında Dışbank’ta sırasıyla Müfettiş ve Teftiş
Kurulu Birim Yöneticisi olarak görev yaptı. 2005-2011 yolları arasında
Fortis Bank’ta, 2011-2012 yılları arasında TEB’de Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren
Türkiye Finans’ta Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.
1974 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Ataoğlu, 1999-2002 yılları
arasında Ege Giyim Sanayicileri Bankası’nda Müfettiş olarak görev
yaptı. 2003 yılında Türkiye Finans ailesine katılan Ogün Ataoğlu,
2003-2009 yılları arasında İç Kontrol Müdür Yardımcısı, 20092012 yılları arasında Mevzuat Uyum Müdürü olarak çalıştı. 2012
yılından itibaren Türkiye Finans İç Kontrol Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir.
Türkiye Finans Katılım Bankası Teftiş Kurulu Başkanı Olarak
Sorumluluk Alanı: Şube, Genel Müdürlük, Bilgi Sistemleri
Denetimleri, İncelemeler ve Soruşturmalar
Türkiye Finans Katılım Bankası İç Kontrol Müdürü Olarak
Sorumluluk Alanı: İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetlerinin
icrasının, iç mevzuat, “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”
başta olmak üzere ilgili dış mevzuat, uluslararası norm ve etik
kuralların yanı sıra Banka stratejik hedefleri doğrultusunda ve
Banka’nın gerçekleştirdiği operasyonların niteliklerini de dikkate
alarak ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri ve/veya yöneticileri ile
birlikte tasarlanmasını sağlamak
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 16 yıldır.
METE KANAT
Risk Yönetim Merkezi Başkanı
1977 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe
Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Kanat’ın, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde MBA derecesi bulunmaktadır. 2001-2007 yılları
arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar
Yeminli Murakıbı olarak, 2007-2011 yılları arasında Creditwest
Bank’ta (Ukrayna) genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.
2011 yılında Resmi Raporlama ve Finansal Kontrol Müdürü olarak
Türkiye Finans Katılım Bankası ailesine katılan Kanat, 2014 yılından
itibaren Türkiye Finans’ta Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı görevini
sürdürmektedir.
Türkiye Finans Katılım Bankası Risk Yönetim Merkezi Başkanı
Olarak Sorumluluk Alanı: Banka’nın maruz kaldığı ve potansiyel
risklerin Banka’ya etkilerini göz önünde bulundurarak, söz konusu
risklere ilişkin belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler
vasıtasıyla risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını,
izlenmesini, kontrolünü ve Banka üzerindeki etkilerini azaltmak
amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Risk yönetim
faaliyetlerinin ve süreçlerinin yasal mevzuata ve en iyi uygulamalara
uygun olarak yerine getirilmesini ve güncellenmesini yönetmek.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 14 yıldır.
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 16 yıldır.
TAHİR CEM BERİK, CAMS
Mevzuat Uyum Müdürü/Uyum Görevlisi
1966 yılında İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili
ve Edebiyatı mezunu olan Berik’in, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu
ve Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesi ve
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikası
bulunmaktadır. 1990-1997 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Proje
Değerlendirme Uzmanı, 1997-2000 yılları arasında Kazakhstan
Ziraat International Bank (Almatı, KZ)’ta, Dış İşlemler Müdürü olarak
görev aldı. 2000-2003 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Mali Kontrol
Bölüm Müdürü, 2003-2006 yılları arasında Ziraat Bank International
AG’de Münih Şube Müdürü, 2006-2012 yılları arasında Ziraat
Bankası’nda Uyum Müdürü/Uyum Görevlisi olarak çalıştı. 2014
yılından itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Mevzuat Uyum
Müdürü/Uyum Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.
Türkiye Finans Katılım Bankası Mevzuat Uyum Müdürü Olarak
Sorumluluk Alanı: “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye
Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde
Banka’da uyum kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi, “Suç
Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi”ne
yönelik mevzuat doğrultusunda Uyum Programının yürütülmesi,
bu kapsamdaki risklerin tanımlanması, ölçülmesi, azaltılması ve
izlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; mevzuat
değişikliklerinin takip edilerek uyum çalışmalarının koordine edilmesi,
izlenmesi ve raporlanması; Etik Hattı’ndan gelen bildirimlerin
yönetilmesi ve Etik Kültürünün pekiştirilmesi
Toplam bankacılık ve mesleki tecrübesi 25 yıldır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
68
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Osman Çelik
Faizsiz
Bankacılık
Danışma Kurulu
Ticari Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
Menduh Kara
Bireysel Bankacılık ve
Dağıtım Ağı
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Sağlam
Kurumsal Bankacılık
Müdürlüğü
Cengiz Gülhan
Ödeme Sist. ve Kredi
Kartları Müdürlüğü
Murat Kibaroğulları
Hazine Müdürlüğü
Kurumsal Şubeler
Fon Toplama ve
Yatırım Ürünleri
Pazarlama Müdürlüğü
Altan Akova
Finansal Kurumlar
Müdürlüğü
Sami Bozdağ
Ticari Bankacılık
Müdürlüğü
Salih Öten
Bireysel Bankacılık
Müdürlüğü
Ömer Faruk Gülap
İşletme Bankacılığı
Müdürlüğü
Deniz Bilgin
KOBİ Bankacılığı
Müdürlüğü
Uğur Şahin
Nakit Yönetimi
Müdürlüğü
(Önümüzdeki dönem
şekillendirilecektir)
Müşteri Veri Yönetimi
Müdürlüğü
M. Salih Kabataş
ADK Müdürlüğü
Yılmaz Üstün
Müşteri Deneyimi
ve Hizmet Yönetimi
Müdürlüğü
Cem Üçüncü
Şube Ağı ve
Performans Yönetimi
Müdürlüğü
Seyit Ömer Tümtürk
Faizsiz Bank.
Uygulama ve Gel.
Servisi
Bölge Pazarlama
Müdürlükleri
Karma Şubeler
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Hazine
Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Uzun
YK Genel Raportörlük
Müdürlüğü
Nihal Mashaki
(Direktör)
Özel Kalem
Operasyon
Genel Müdür Yardımcısı
Dursun Arslan
Bilgi Sistemleri
Genel Müdür Yardımcısı
Fahri Öbek
Finans ve Strateji
Genel Müdür Yardımcısı
Abdüllatif Özkaynak
Kredi Operasyon
Müdürlüğü
Levent Yenikaya
BS Ürün Hizmet
Geliştirme-1
Müdürlüğü
Mustafa Bezeklioğlu
Muhasebe ve Vergi
Müdürlüğü
Davut Yücel
Ticari Kredi Kontrol
Müdürlüğü
BS Ürün Hizmet
Geliştirme-2
Müdürlüğü
Selma Alp
Bütçe, Yönetim Bilgi
Sist. ve Kurumsal
Performans Müdürlüğü
Taner Yavuz
Piyasa ve Ekonomi
Analisti
Dış İşlemler Operasyon
Müdürlüğü
Nesibe Nur Poyraz
BS Ürün Hizmet
Geliştirme-3
Müdürlüğü
Murat Mayda
Resmi Raporlama
ve Finansal Kontrol
Müdürlüğü
Eyüp Asker
Bahreyn Şube
Ödeme Sistemleri
Operasyon Müdürlüğü
Ayşe Sedef
BS Çevik Proje
Yönetimi ve Mimari
Müdürlüğü
Burak Uluocak
Bankacılık Hizmetleri
Operasyon Müdürlüğü
Engin Aydın
BS Kurumsal Gelişim
Müdürlüğü
Civan Tamer Küçük
Nakit ve Hazine
Operasyon Müdürlüğü
Fahrettin Canbaş
BS Teknoloji ve
Alt Yapı Yönetimi
Müdürlüğü
Fikri Bülent Çelik
Organizasyon ve
Süreç Geliştirme
Müdürlüğü
Serap Gürses
Satınalma, İnşaat ve
İdari İşler Müd.
Hilmi Herkmen
Strateji ve Program
Yönetimi Müdürlüğü
Züleyha Büyükyıldırım
Kurumsal İletişim
Müdürlüğü
O. Fatih Cengiz
Denetim Komitesi
Oğuz Kayhan
Lama Ahmed
M Ghazzaoui
İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı
Krediler
Genel Müdür Yardımcısı
Bayram Uçar
Risk İzleme, Tahsilatlar
ve Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı
Erol Görgün
İşe Alım ve Kariyer
Planlama Müdürlüğü
İsmail Vural
Proje Krd. Ticari Tahsis
Müdürlüğü
Özer Baran
Kredi izleme
Müdürlüğü
Hilal Gül
Eğitim Müdürlüğü
Ayşe Nihal Köseoğlu
Ticari Krd. ve Leasing
Tahsis Müdürlüğü
Ahmet Ragıp Akay
Tahsilatlar Müdürlüğü
Emel Aşkın
Mali Tahlil ve İstihbarat
Müdürlüğü
Hüseyin Cemtekin
Hukuk Takip
Müdürlüğü (Direktör)
Mahmut Gürgeç
Performans Yönetimi
Müdürlüğü
Barış Ertan
İnsan Kaynakları
Hizmetleri Müdürlüğü
Hakan Gümüş
Bireysel Tahsis, Kredi
Analitiği ve Programı
Müdürlüğü
Hüseyin Bekdaş
Bölge Tahsis
Müdürlükleri
Teftiş Kurulu Başkanı
(Direktör)
Emre Ertürk
Genel Müdürlük
Denetimleri ve
Merkezi Denetim
Müdürlüğü
Vehbi Kök
Risk Politikaları
ve Raporlama
Müdürlüğü
Selman Sedat Koç
Şube Denetimi
İnceleme ve
Soruşturma
Müdürlüğü
Mahmut Salih
Tekneoğlu
Risk Analiz
Müdürlüğü
Ahmet Mert
Kalite ve Raporlama
Servisi
Hukuk Danışmanlık
Müdürlüğü
Hukuk Dava Servisi
İç Kontrol Müdürlüğü
Ogün Ataoğlu
Mevzuat Uyum
Müdürlüğü
Tahir Cem Berik
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Risk Yönetim Merkezi
Başkanı (Direktör)
Mete M. Kanat
70
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Bankamızda Faaliyet Gösteren Komiteler ile Yönetim Kurulu ve
Komite Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu
Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 17. maddesi gereği Yönetim Kurulu
7 (yedi) üyeden oluşur. Kurul, üyelerinin en az 5’inin (beş) katılımıyla
toplantı gerçekleştirir ve kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Görev ve yetkileri, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme ile belirlenmiş olan
Yönetim Kurulu, 2015 yılı süresince 1’i Banka’nın dış denetçilerine
Yönetim Beyanı olmak üzere toplam 5 kez toplantı gerçekleştirmiştir.
2015 yılı süresince yapılan tüm Yönetim Kurulu toplantıları, gerekli
toplantı çoğunluğu ile gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda alınan
kararlar, karar yeter sayısı bakımından yeterli üyenin olumlu oyu ile
alınmıştır. 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantı
sayı ve tarihleri aşağıda sunulmaktadır:
Sayı/Tarih
1. Toplantı 22.01.2015
2. Toplantı 20.03.2015
3. Toplantı 12.06.2015
4. Toplantı 02.10.2015
5. Toplantı 18.12.2015
İcra Komitesi
İcra Komitesi 2009 yılı Mart ayında kurulmuştur. Komitenin temel
misyonu Banka yönetiminin performansını ve strateji uygulamalarını
yakından izlemek ve Banka’nın dönüşüm programını denetlemektir.
İcra Komitesi, her çeyrekte gerçekleştirilen toplantılar ile daha hızlı
bir karar verme sürecine olanak tanır ve gerekli düzeltici aksiyonları
doğru zamanda tavsiye edebilmek için Banka’nın performansının ve
risk noktalarının yakından izlenmesini sağlar. Komite, Banka yönetimi
ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi geliştirir. Bankamız İcra
Komitesi 2015 yılı süresince 4 defa toplantı gerçekleştirmiştir.
Kredi Komitesi
Yönetim Kurulu tarafından bankacılık mevzuatı çerçevesinde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kredi açma yetkisini
kullanmak üzere oluşturulan komitedir. Kredi Komitesi, yetki
limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren
işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara
bağlamakta ve Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili vermiş olduğu
diğer görevleri yerine getirmektedir. Bankamız Kredi Komitesi, 2015
yılı süresince 11 defa toplantı gerçekleştirmiştir.
Denetim Komitesi
Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde görev yapmak ve Yönetim Kurulu’nun denetim ile
gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komitedir. Risk yönetimi
sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini izler. Komite’ye sunulan risk
değerlendirmelerini, risk raporlarını ve belgelerini kontrol eder. Teftiş
Kurulu’nun, İç Kontrol Merkezi’nin ve Risk Yönetim Merkezi’nin
ilişkilerinin eşgüdümünü gözetir. Yönetim Kurulu’na bu hususlarda
bilgi akışını temin eder, oluşturulacak politikaları, usul ve esasları
hazırlar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Denetim Komitesi, icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka’da
alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan
uygulamalara ve Banka’nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi
bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini en
az 3’er periyotlarda Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. Toplantılar
kapsamında Banka’nın iç denetim birimlerinin bulgu ve güvenceleri
değerlendirilerek önemli görülen hususlar Yönetim Kurulu’na
sunulmuştur. Yine aynı çerçevede bağımsız denetim firması ve
BDDK denetim ekibi tarafından gündeme getirilen hususlar Komite
tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu’nun gündemine
taşınmıştır. Denetim Komitesi 2015 yılında Banka merkezinde toplam
4 toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca sene içinde 4 kez bağımsız
denetim kuruluşu ile bir araya gelmiş, üççeyrek ve bir yılsonu
denetim raporunun değerlendirmesini yapmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi 2011 yılı Nisan ayında kurulmuştur.
Komitenin temel misyonu, Bankamızın Kurumsal Yönetim
politikalarının, yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin Bankacılık kanun
ve yönetmeliklerine uyumluluğunu temin etmek adına Bankamız
faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, kurumsal yönetim mevzuat ve
uygulamasında söz konusu olabilecek değişikliklere ilişkin periyodik
olarak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektir. Komite, 2015 yılı
süresince 3 defa toplantı gerçekleştirmiştir.
Ücretlendirme ve Atama Komitesi
Ücretlendirme ve Atama Komitesi 2011 yılı Nisan ayında kurulmuştur.
Komitenin temel misyonu, Bankamızın Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst
düzey yönetimi ve çalışanları için uygun ücretlendirmenin, Bankamız
stratejisi ve ihtiyaçları ile ilgili piyasa uygulamaları çerçevesinde
belirlenmesi ile uygun adayların Yönetim Kurulu üyeliği için aday
gösterilmesi konularında Yönetim Kurulu’nu desteklemektir. Komite,
2015 yılı süresince 5 defa toplantı gerçekleştirmiştir.
Yönetim Kurulu Raportörlük Direktörlüğü
Yönetim Kurulu Raportörlük Direktörlüğü’nün (YKRD) temel
fonksiyonu, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu düzeyi komiteler
ile Genel Müdürlük ve İç Sistemler arasında mevcut ve/veya
doğabilecek iş akışlarını yönetmek, yönlendirmek ve geniş kapsamda
koordinasyon ve bilgi akışını sağlamaktır. Yönetim Kurulu Raportörlük
Direktörü, 2015 yılı süresince yapılan tüm Yönetim Kurulu ve Yönetim
Kurulu düzeyi komiteler toplantılarına iştirak etmiştir.
Saeed
Mohammed
A. Alghamdi
Mustafa
Boydak
Başkan
Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu
Lama
Khalid Malik
Ghazzaoui
Alsharif
Denetim Komitesi
Kredi Komitesi
Üye
Üye
Üye
Üye (Yedek)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ücretlendirme ve Atama
Komitesi
İcra Komitesi
Üye
Oğuz
Kayhan
Halil Cem
Karakaş
Osman
Çelik
Nihal
Mashaki
Üye
Üye
Üye
Yönetim
Kurulu
Sekreteri
Üye
Üye
Başkan
Başkan
Başkan
Üye (Yedek)
Üye
Başkan
Üye
Başkan
Üye
Üye
Üye
Komite Üyelerinin Toplantılara Katılımına İlişkin Bilgiler 2015
Gerçekleştirilen
Toplantı Sayısı
Yönetim Kurulu
5
Tüm Üyelerin Katılımı ile
Gerçekleştirilen Toplantı
Sayısı
4
Eksik Üye ile Gerçekleştirilen
Toplantı Sayısı*
1**
Denetim Komitesi
4
4
-
Kredi Komitesi
11
11
-
Kurumsal Yönetim Komitesi
3
3
-
Ücretlendirme ve Atama Komitesi
5
5
-
İcra Komitesi
4
4
-
* Toplantıların tamamında yasal toplantı yeter sayısı sağlanmıştır.
** Bir toplantıda 1 üye mazereti nedeniyle katılım gösterememiştir.
2015 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
2015 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamış olup 27.03.2015 tarihinde Olağan Genel Kurul olmak üzere 1 defa Genel Kurul toplantısı
yapılmıştır. Olağan Genel Kurul mevzuat gereği rutin konuları görüşmek üzere toplanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
72
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Türkiye Finans Danışma Kurulu
Kurul Üyeleri;
Danışma Kurulu Hakkında
Danışma Kurulu; Bankamız tarafından geliştirilen ürünler/hizmetler,
yapılan bankacılık işlemleri ve gerçekleştirilen süreçler hakkında Faizsiz
Bankacılık Prensipleri doğrultusunda karar/görüş verme, yönlendirme
yetkisine sahip olan bir kuruldur. Genel Müdürlük makamına bağlı
olarak faaliyet gösteren Danışma Kurulunun Bankamız ile iletişimi,
Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan Bankamızın Faizsiz
Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi tarafından sağlanmaktadır.
Danışma Kurulu, 2015 yılı süresince tüm üyelerinin katılımıyla 8 defa
toplantı gerçekleştirmiştir.
Banka personeli ve müşterilerden Faizsiz Bankacılık ile ilgili gelen
sorular öncelikli olarak Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme
Servisi tarafından değerlendirilmektedir. Şayet iletilen soru veya
husus daha önce Kurul tarafından konuşulmuş ve fetvası alınmış
bir konu ise Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi
tarafından cevaplanmaktadır. Aksi durumda, Faizsiz Bankacılık ile
ilgili tüm hususlar, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile istişare edilerek
Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi tarafından Danışma
Kurulunun değerlendirmesine sunulmaktadır.
Danışma Kurulumuzun görev ve sorumlulukları şu şekildedir;
• Faizsiz Bankacılık Prensipleri ile ilgili soruları cevaplar ve/veya
alternatif çözümler sunmak
• Yeni ürün ve hizmetlerin Faizsiz Bankacılık Prensiplerine uygunluğu
hakkında karar/görüş vermek
• Banka bünyesinde Faizsiz Bankacılık Prensiplerinin yerleşmesi ve
gelişmesi için personeli yetiştirici, eğitici çalışmalarda bulunmak
• Yeni ürünler/hizmetlerle ilgili sözleşme metinlerinin hazırlanmasında
görüş ve önerilerde bulunmak
• Danışma Kurulunda alınan kararların uygulanması ile ilgili gerekli
takibatı yapmak
• Çalışma alanı ile ilgili konularda konferans, sempozyum vb.
etkinliklerde Banka’yı temsil etmek.
Bankamız Danışma Kurulu Üyeleri
Bankamız Danışma Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. 3 üyenin oy hakkı
bulunmaktadır. Diğer 2 üyenin oy hakkı bulunmamakla birlikte, finansal
konularda bilgilendirici görevler almaktadırlar.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Prof. Dr. Hayrettin Karaman (Kurul başkanıdır ve oy hakkı
bulunmaktadır):
1934 yılında Çorum’da doğdu. 1959 yılında Konya İmam-Hatip
Lisesi’nden, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden
mezun oldu. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde
asistan olarak çalışmaya başladı. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar
İslam Hukukunda İçtihat” konulu tezi vermesiyle fıkıh öğretmenliğine
başladı. 1980 yılında okulun İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesiyle
birlikte önce doçentliğe, sonra da profesörlüğe yükseltildi. 2001
yılı başı itibariyle emekliye ayrılan Hayrettin Karaman, bilimsel eser
çalışmaları yanında halen günlük Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazıları
yazıyor. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Hayreddin Karaman’ın
periyodik yazıları, Gerçek Hayat Dergisi ve Eğitim-Bilim Dergisi’nde de
yayınlanmaktadır. Kitap ve makalelerinin yer aldığı bir internet sitesi de
mevcuttur.
Prof. Dr. Hamdi Döndüren (oy hakkı bulunmaktadır):
1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi
ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale
Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu. 20.4.1975 tarihinde Konya
Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi
olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek
İslâm Enstitüsü ve U.Ü. İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir. Ankara Ü.
İlahiyat Fakültesinde 1978’de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora
çalışmasını 1983’te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını
aldı. 1986’da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiye
Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Prof. unvanını aldı ve buradan
emekli oldu.
Doç. Dr. İsak Emin Aktepe (Başkan yardımcısı ve oy hakkı
bulunmaktadır):
1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Erzincan’da
tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni
kazandı ve 1997’de bu fakülteden mezun oldu, bunu takiben 1999
yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak üç
eseri çerçevesinde İmam Şafi’nin bazı hadis meselelerine yaklaşımı
adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şafi öncesinde ve imam
Şafi’de sünnet isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2011 yılında Doçent
oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik
yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren Katılım Bankacılığı sektöründe
çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında
görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
öğretim üyeliğine atandı.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Bankamız 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 Perşembe günü saat 09.00’da Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük
Binası(Kartal)’nda yapılacak olup, Genel Kurul’da görüşülecek olan gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2015 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. 2015 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2015 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Aylık ve Yurtdışı Harcırahı Ödemelerinin Tespiti,
8. Sn. Oğuz Kayhan’ın Yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atamasının Onaylanması,
9. Sn. Veysel Derya Gürerk’in Yerine Genel Müdür Olarak Sn. Osman Çelik’in Atanması Hususunda Bilgi Sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görev Değişimi Hususunda Bilgi Sunulması,
11. 2016 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi,
12. Elektronik Toplantı’ya İlişkin Şirket Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın 395 ve 396’nci Maddelerindeki Muameleleri İfa Edebilmelerine İzin Verilip Verilmemesinin Müzakeresi ve
Bu Konuda Gerekli Kararın Alınması,
14. Dilekler ve Kapanış.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
74
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
Sayın Ortaklarımız,
Bankamızın 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz. Bankamızın 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı onurlandıran siz değerli
hissedarlarımızı Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyoruz.
2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablolarını inceleme ve onaylarınıza sunmadan ve
Bankamızın 2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesine geçmeden önce, sizlerle makro görünüm ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri paylaşmak
istiyoruz.
2015’te Genel Ekonomik Görünüm ve 2016 Yılı Tahminlerimiz
Küresel ekonomi 2015 yılına, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına ilişkin belirsizlikleri, dolardaki güçlenme, düşük emtia fiyatları ve
küresel ekonomik büyümeye ilişkin tedirginlikler ile başladı. Diğer taraftan, başta Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere küresel ölçekte yaşanan
sosyopolitik olaylar da uluslararası yatırımcıların risk iştahını, varlık fiyatlarını ve sermaye akımlarını etkileyen en önemli unsurlar oldu.
2015 yılının ilerleyen dönemlerinde, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyüme eğilimindeki zayıflayan görünüm ve emtia
fiyatlarındaki düşük seyrin küresel deflasyonist baskıları artırmasının etkisi, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının genişlemeci para politikası
eğilimini güçlendirdi. Yıl içerisinde, Çin Merkez Bankası ivme kaybeden ekonomik aktiviteye karşı önlemler almak amacıyla gösterge faiz
oranlarında ve zorunlu karşılık oranlarında indirimlere gitti. Zayıflayan büyüme sorununu çözebilmek için yılın ikinci yarısında para biriminde art arda
devalüasyon gerçekleştirdi.
Ekonomik aktiviteye yönelik kırılganlıklara sahip Euro Bölgesinde ise zayıf talebin de etkisiyle enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesi Avrupa
Merkez Bankası’nın da (ECB) genişlemeci para politikasını devam ettirmesini gerektirdi. Bu nedenle, varlık alım programını Mart 2017 tarihine
kadar uzatan Avrupa Merkez Bankası, uygulanmakta olduğu programın kapsamını euro cinsi yerel ve bölgesel yönetim tahvillerini de kapsayacak
şekilde genişletti.
2015 yılının son dönemlerinde, ABD ekonomisinde, ekonomik toparlanmada önemli yol kat edildiğini, işgücü piyasasında belirgin bir iyileşmenin
olduğunu vurgulayan ABD Merkez Bankası, dokuz yıl aradan sonra ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda endişe ile beklenen bu
faiz artırım kararının ardından para politikasına yönelik belirsizliklerin azaldığı ve artırımların ihtiyatlı ve kademeli olacağına yönelik beklentiler güç
kazandı.
Yapısal reformlarında etkisiyle, 2016 yılında dünya ekonomisinin normalleşmeye daha fazla yaklaşacağı öngörülmektedir. 2016 yılı, gelişmiş
ekonomilerdeki destekleyici politikaların küresel büyüme ve finansal istikrarda iyileşmeyi desteklediği ancak jeopolitik risklerin de yakından
izleneceği bir dönem olacaktır. Doların dünya genelinde güçlü seyrinin hız kesmesi ve düşük emtia fiyatlarının etkisi, enerji ithalatçısı konumunda
olan ülkeler için pozitif bir etken olarak dikkat çekerken enerji ihracatçısı ülkeler için risk unsuru olarak dikkat çekmektedir.
2015’te Türkiye Ekonomisi
2014 yılında TL’deki değer kayıplarını ve enflasyondaki yükselişi sınırlandırmak için para politikasında sıkılaştırmaya giden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı başında politika faiz oranlarında sınırlı indirime gitti. TCMB ilerleyen dönemlerde politika faizinde bir değişikliğe
gitmeyerek, makroekonomik istikrarı tehdit eden küresel oynaklık dönemlerinde sermaye hareketlerinin etkilerini sınırlayan, 2010 yılından
bu yana kullandığı geniş faiz koridorunda sadeleştirme adımlarına başlanabileceğini bildirdi. TCMB’nin ilgili sadeleştirme adımlarını, küresel
para politikalarındaki normalleşmenin başlamasıyla birlikte oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması halinde 2016 yılında başlatabileceği
beklenmektedir.
2015 yılında, tarım sektörünün olumlu performansı yanında iç tüketimin desteği ve net ihracatın düşürücü etkisinin ortadan kalkmasıyla büyüme
hız kazanmış ve beklentilerden olumlu bir görünüm sergilenmiştir. Türkiye ekonomisi ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin etkisiyle yılın ilk
9 ayı itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,4 büyüme sağladı.
Haziran ve Temmuz aylarında düşüş gözlemlenen enflasyon, ilerleyen aylarda artan gıda, turizm ve ulaştırma fiyatlarındaki artışın etkisiyle yılsonunu
%8,81 seviyesinde tamamladı. 2014 yılsonunda 47 milyar dolar seviyesinde olan cari işlemler açığı ise 2015 yılsonu itibarıyla 32 milyar dolar
sevilerine geriledi. 2015 genelinde, turizm gelirlerindeki daralmaya rağmen ithalatın özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerilemesi cari
açıktaki iyileşmede belirleyici oldu. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde toparlanarak artan sanayi üretiminin son çeyrekte de beklenen performansı
göstermesi durumunda ekonomik aktivitenin ivme kazanması beklenebilir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orta vadeli plana (OVP) göre 2016 yılında, büyüme hızının artacağı, enflasyon ve cari açığın düşüş
kaydedeceği öngörülmektedir. Kasım ayındaki erken seçimin ardından siyasi belirsizliklerin azalmasıyla birlikte yapısal reformlara hız verilmesinin
de etkisiyle 2016 yılında OVP tahmini olan %4,5 seviyelerindeki büyüme performansının sağlanabileceği beklenmektedir.
2015’te Türk Bankacılık Sektörü ve Türkiye Finans
2015 yılında sektörde aktif büyüklük geçen yıla göre %18 artışla 2.357 milyar TL’ye yükselirken, mevduatlar* %18 artışla 1.325 milyar TL’ye,
krediler** %20 artarak 1.526 milyar TL’ye, özkaynaklar ise yıllık bazda %13 büyüme ile 262 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde katılım
bankacılığı sektöründe kullandırılan fonlar** yıllık bazda %15 artışla 81 milyar TL’ye, toplanan fonlar* %13 artışla 76 milyar TL’ye, özkaynaklar
%10 artışla 11 milyar TL’ye ve toplam aktifler %15 büyüme ile 120 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılında geçmiş yıllara göre daha yavaş büyüyen
Katılım Bankacılığı 2015 yılında toparlanmaya başlamasına rağmen, temel bilanço kalemlerinde büyüme oranları sektörün gerisinde kalmıştır.
Katılım bankacılığının aktif pazar payı %5,1 olarak gerçekleşirken, 2014’ten 2015’e kullandırılan fonlar payı %5,6’dan %5,3’e, toplanan fonlar payı
%5,9’dan %5,7’ye, özkaynak payı da %4,2’den %4,1’e gerilemiştir.
Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2014 yılı ilk yarısında %108-110 seviyelerinde gerçekleşirken, 2014 son çeyreğinden
itibaren %113-115 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalardan yapılan menkul kıymet ihraçları geçen
yılın aynı dönemine göre %10 artışla 97,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Sektörde toplam kâr, yıllık bazda %6 artışla 26,1 milyar TL’ye ulaşırken, katılım bankacılığında ise %184 artarak 409 milyon TL seviyesine gelmiştir.
Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve çalışanlarımızın da olumlu katkısıyla 2015 yılsonunda;
2015 yılında Türkiye Finans aktif büyüklüğü geçen yıla göre %15 artarak 38,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde toplam aktiflerin %74’ünü
oluşturan finansal kiralama alacakları dâhil kullandırılan fonlar geçen yıla göre %18 artarak 28,6 milyar TL’ye yükselirken sektör pazar payı %1,9,
Katılım Bankacılığı sektöründeki payı ise %35 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Finans’ın toplanan fonları 2015 yılsonunda geçen yıla göre %16
artış göstererek 22,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Türkiye Finans’ın toplanan fonlarda sektördeki payı %1,7, Katılım Bankacılığı sektöründeki payı ise
%29’dur.
2015 yılında vergi öncesi 333 milyon TL kâr elde edilmiştir. Vergi karşılığı düşüldükten sonra net kârımız 261 milyon TL’den, yasal yedek akçeler
ayrıldıktan sonra kalan kısım dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacaktır. 2015’te net kâr payı geliri %28 artarak 1,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
2015 yılında ilk yurt dışı şubesini Bahreyn’de açan Türkiye Finans, Türkiye içerisinde de açtığı 5 şube ile şube sayısını 286’ya yükseltmiştir. 4.132
personel, internet şubesi, mobil şube ve 573 ATM’si ile farklı kanallardan müşteri erişimini artırarak 2015 yılını 261 milyon TL kâr ile kapatmıştır.
Bankamız Sermaye Yeterliliği Rasyosu 2015 yılsonu itibarıyla %13,51 olarak gerçekleşmiştir.
Sayın Hissedarlarımız,
2015 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporumuzu, Bilanço ile Kâr ve Zarar Hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz.
Tüm bu başarılarımızı sağlamamızda katkıları bulunan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize, Yönetim Kurulu adına Bankamıza
duydukları güvenden ötürü teşekkür ederiz. Genel Kurulumuzu onurlandıran siz değerli ortaklarımızı saygıyla selamlarız.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU
*Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında bankalar mevduatı ve reeskontlar dahildir.
**Aksi belirtilmedikçe metnin tamamında net takipteki alacaklar, reeskontlar ve kiralama işlemlerinden alacaklar dahildir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
76
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere
İlişkin Bilgiler
Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilişkilerde normal banka müşterisi ilişkisi ve piyasa koşulları dikkate alınmış, Bankalar Kanunu’nun öngördüğü
sınırlamalar hassasiyetle korunmuştur. Faaliyet raporumuzda yer alan Bağımsız Denetim Raporu’nun 5. bölüm 7. maddesinde Bankamızın dahil
olduğu risk grubu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu
2015 yılındaki gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçları ve kira
sertifikalarına gelen güçlü talepler sonucunda şirketimiz başarılı bir yılı
geride bırakmıştır.
Şirketimiz güçlü sermayedar yapısı ile sektördeki konumunu
güçlendirmeye devam etmektedir. Şirketimiz hâkim ortağı olan Türkiye
Finans Katılım Bankası’nın ihraçlarını gerçekleştirmekte olup 2015
Kasım ayında Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından şirketimizin
öncelikli teminatsız borçlanma aracı (Sukuk) ihraç notu BBB olarak
teyit edilmiştir.
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) yurtiçi ve yurt dışı kira
sertifikası ihraçlarını gerçekleştirerek Banka’ya fon kaynağı bulma
konusunda aracılık etmesi amacıyla, TF Varlık Kiralama A.Ş, Banka’nın
%100 bağlı ortaklığı olarak Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. Şirket,
yurtiçinde kira sertifikasının nasıl bir yatırım enstrümanı olduğu,
kira sertifikasının sağladığı getirinin katılım bankacılığı prensiplerine
uygunluğu ve yatırımcı tabanına genişletmek için kira sertifikasını,
bankanın yurt satındaki geniş şube ağının da yardımı ile tanıtmayı ve
yatırımcıları bilgilendirmeyi planlanmaktadır.
Kira sertifikası ihracı ve bu ihraca yönelik işlemleri gerçekleştirmek
için kurulan varlık kiralama şirketlerine ilgi her geçen yıl giderek
artmaktadır. Yurt içerisinde gerçekleştirilen kira sertifikalarının, özel
sektör borçlanma araçlarına oranı 2014 yılında %1,6 seviyesinde iken
bu oran 2015 yılında %3,5 dolaylarına ulaşmıştır.
Türkiye’de 2015 yılı içerisinde 4 farklı varlık kiralama şirketi, yurt
içerisinde toplamda 35 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. İlgili
ihraç büyüklüğü 2015 yılında, 2014 yılına göre %148 artış göstererek
toplamda 2,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip varlık kiralama şirketi
konumunda olan şirketimiz, 2015 yılında Türkiye’nin en büyük
yurt içi ihracını gerçekleştiren varlık kiralama şirketi olmuştur. TF
Varlık Kiralama A.Ş., 2015 yılında yurtiçinde 10, yurt dışında da 2
adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Türkiye’de
gerçekleştirilen yurtiçi kira sertifikası ihraçlarının %28,6’sını
gerçekleştiren şirketimiz, 2015 yılında yurtiçi kira sertifikası ihraç
pazarında pazar payını artırarak %36,6’a çıkarmıştır.
2015 yılında yurtiçi ihraçlarımızın toplamı 2014 yılına göre %217
artış göstererek yaklaşık 1,1 milyar TL olmuştur, yurt dışında
gerçekleştirdiğimiz ihraçlarımız ise Malezya’da gerçekleştirilmiş olup
toplam tutarı 360 milyon MYR’dir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Sektördeki büyümeye paralel olarak Şirketimizin 2016 yılında da güçlü
bir büyüme performansı elde etmesini bekliyoruz.
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Banka’nın %100 bağlı ortaklığı olarak TFKB Varlık Kiralama A.Ş.,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda 08.07.2014 tarihinde kurulmuş
ve ticaret siciline tescil edilmiştir. TFKB Varlık Kiralama A.Ş, banka
harici özel sektördeki kaynak kuruluşların kira sertifikası ihraçlarını
gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
TFKB Varlık Kiralama A.Ş. 2014 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen
yurtiçi kira sertifikası ihraçlarının %6,1’ini gerçekleştirmiştir. 2015 yılında
ise şirketimiz yurtiçi kira sertifikası ihraç pazarında pazar payını artırarak
%8,5’e ulaşmıştır.
Şirketimiz 2015 yılında reel sektör tarafından ihraç edilen ve Türkiye
Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye tahsisli satışı yapılan 2 adet kira
sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 2015 yılında ihraçlarımızın toplamı
2014 yılına göre %242 artış göstererek 243 milyon TL olmuştur.
Şirketimizin hâkim ortağı olan Türkiye Finans Katılım Bankası’nın
referansıyla ihraçlarını gerçekleştirmektedir. Şirketimiz güçlü
sermayedar yapısı ile başarılı ihraçlarını 2016 yılında da artırarak devam
ettirmeyi planlamaktadır.
78
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Diğer Bilgiler
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ve Rekabet Yasağı:
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime 2015 yılında sağlanan haklar ve maddi menfaatler toplamı 13.062 bin TL’dir. 2015 yılında verilen ödenekler,
yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı Yönetim Kurulu için 1.091 bin TL iken
Üst Yönetim için 1.307 bin TL’dir.
Bağlılık Raporu Sonucu:
Bankamızın 2015 yılında, hâkim ortağı, hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ve Bankamızın iştirakleri ile yapmış olduğu tüm işlemlerde işlemin yapıldığı
veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı
ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek
herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özel Denetim, Kamu Denetimi:
2015 yılı içinde pay sahiplerinden özel denetim talebi alınmamıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankalar Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu denetim elemanları tarafından sürekli olarak yerinde denetim ve uzaktan gözetim kapsamında denetime tabi tutulmaktadır.
Ayrıca Bankamız, 2015 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından teftiş çalışmaları kapsamında denetime
tabi tutulmuştur.
2015 yılında Banka hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında toplam 212.241,75 TL, vergi kanunları çerçevesinde 22.081,46 TL,
trafik, belediye ve diğer muhtelif mevzuata aykırılıktan toplam 62.363,07 TL olmak üzere toplam 296.686,28 TL idari para cezası hükmolunmuştur.
Yatırımlar ve Teşvikler:
Bankamız 2015 yılında toplam 35,5 milyon TL Maddi Olmayan Duran Varlık ve 243,8 milyon TL Maddi Duran Varlık olmak üzere toplam 279,3
milyon TL yatırımda bulunmuştur. Maddi Duran Varlıklar için yapılan yatırımın 220 milyon TL’lik kısmı Bankamızın İstanbul / Ümraniye Hekimbaşı
mevkiinde bulunan Yeni Genel Müdürlük Binası için yapılmıştır.
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Skorlama Projesi II. ve III. mali raporlarına istinaden 2015 yılında TÜBİTAK’tan
241.912 TL hibe alınmıştır.
Yardım ve Bağışlar:
• 2015 yılında kamu yararına kurulmuş derneklere (indirime tabi bağış tutarı) toplam 323.231 TL’lik bağış ve yardım yapılmıştır.
• 2015 yılında diğer gerçek ve tüzel kişilere (indirime tabi olmayan bağış tutarı) toplam 11.000 TL’lik bağış ve yardım yapılmıştır.
Şirketin İktisap Ettiği Paylar:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
İdari ve Adli Yaptırımlar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli ve idari yaptırım kararı ve/
veya soruşturması bulunmamaktadır.
Faaliyet Dönemi Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler:
Bankamızın Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı Oğuz Kayhan 15.01.2016 tarihi itibarıyla Bankamızdaki görevlerinden istifa
etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bankamıza, BNK-022 (109) sayılı yetki belgesi ile emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı
saklama faaliyetlerine ilişkin izin verilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı
Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler
Destek Hizmetleri Listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Firma
Asseco See Teknoloji A.Ş.
Hazır İçerik Bilgisayar
Bilişim Bilgisayar Hiz. Ltd. Şti.*
Figen Yazılım Evi Tic. Ltd. Şti.
MasterCard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Plastkart Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri A.Ş.
Kurye Net Motorlu Kuryecilik ve Dağ. Hiz. A.Ş.
Kurye Net Motorlu Kuryecilik ve Dağ. Hiz. A.Ş.
MTM Holografi Güvenlikli Basım ve Bilişim Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Acerpro Bilişim Çözümleri Yazılım ve Danışmanlık Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Türkiye Garanti Bankası AŞ.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.*
Kartek Kart ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Servicium Bil. Hiz. San. ve Dış Tic. A.Ş.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri A.Ş.
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş.
20
Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Formalis Bilgi Teknolojileri
Sungard Ambit
İstanbul Altın Rafinerisi
CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Finecus Yazılım Danışmanlık Sanayi A.Ş.
Monitise Yazılım A.Ş.
Konut Kredisi Com Tr Danışmanlık A.Ş.
Procat Danışmanlık Yazılım Telekomünikasyon Pazarlama Ticaret A.Ş.
Uz Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş.
DESMER
SecurVerdi*
WİN Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.
Austria Card Türkey Kart Operasyonları A.Ş.
Epik Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Turkcell Superonline
AVİ Gayrimenkul
FU Gayrimenkul
MAS Global Mülk
Brink’s Güvenlik Hizmetleri
40
Oto Bayileri
41
42
43
Dayanıklı Tüketim Bayileri
İNŞAAT FİRMASI
KONUT FİRMASI
(*) 2015 yılı itibarıyla bu sözleşmeler sona ermiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Alanı
Yazılım Lisans
Operasyonel Hizmetler
Bilgi Sistemleri
Yazılım Destek-Operasyonel Hizmetleri
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel işlemler
Operasyonel hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Muhabirlik Sözleşmesi
Nakit Toplama Dağıtım
Nakit Toplama Dağıtım
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Arşiv
Genel Müdürlük, Tophane Ek Hizmet Binası ve Şubeler
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Yazılım, Yazılım Kullanım ve
Danışmanlık Hizmeti
Operasyonel Hizmetler
Yasal Raporlama
Operasyonel Hizmetler
Kart Koruma Planı Satışı
Ticari ve Kurumsal Firma Rating, TM Süreçleri ve Bakım
Bilgi Sistemleri
Operasyonel Hizmetler
Yazılım Lisans
Operasyonel Hizmetler
Nakit Toplama Dağıtım
Nakit Toplama Dağıtım
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Bilgi Sistemleri
Yazılım Lisans
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Operasyonel Hizmetler
Pazarlama - 204 Adet Oto Bayisinden Alınan Bireysel Kredi
Pazarlama Desteği
Pazarlama - 1.649 Adet Bayiden Alınan Kredi Pazarlama Desteği
Pazarlama-58 Adet Bayiden alınan Kredi Pazarlama Desteği
1 Adet Konut Firmasından alınan Kredisi Pazarlama Desteği
80
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Denetim Komitesi’nin İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetim ve Mevzuat Uyum
Fonksiyonlarının İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçindeki
Faaliyetleri
Banka’da iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim faaliyetleri; görev ve sorumlulukları ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş, organizasyonel olarak
birbirinden bağımsız ve Yönetim Kurulu adına Denetim Komitesi’nin koordinasyonu altında çalışan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol
Müdürlüğü, Mevzuat Uyum Müdürlüğü ve Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
İç Denetim (Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Müfettişler, Başkanlık’tan alacakları program ve talimatlar
uyarınca Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka’nın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla bağımsız,
objektif ve makul bir güvence ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Üst Yönetime, faaliyetlerin kanun ve ilgili diğer
mevzuat ile Banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi sistemlerinin ve
yönetişim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği hususlarında güvence sağlamakta ve ilgili sistemleri değerlendirmek ve geliştirmek için sistemli ve
disiplinli bir yaklaşım getirerek Banka’nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
2015 yılı denetim planı kapsamında risk odaklı denetim yaklaşımı esas alınarak belirlenen çeşitli Şubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde
denetimler gerçekleştirilmiş; ayrıca, BS müfettişleri aracılığıyla bilgi sistemlerine yönelik denetimler yürütülmüştür. Söz konusu denetim
çalışmaları ile birlikte yönetim beyanına ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir.
İlgili tüm teftiş faaliyetleri neticesinde tespit edilen eksik ve hatalı uygulamalar, Denetim Komitemize 3’er aylık dönemler itibarıyla raporlanmakta
ve tamamlanma durumlarının takibi sağlanmaktadır.
Ayrıca, müfettişlerin bilgi seviyelerini arttırmak ve kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla detaylı eğitim programları hazırlanarak
banka içi ve banka dışı eğitimler alınmıştır.
31.12.2015 itibarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kadrosu 38 kişiden oluşmaktadır.
İç Kontrol
İç Kontrol Müdürlüğü, Bankamız faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Bankacılık Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve
kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve
bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması yönünde Banka’nın tüm organizasyon ve faaliyetleri konusunda kontrollerde bulunmakta,
Yönetim Kurulu’na ve Banka Yönetimi’ne bilgi aktarımı yapmaktadır. Erken uyarı sistemleri geliştirerek doğması muhtemel riskleri önceden
bildirerek önlem alınmasını sağlamak da İç Kontrol Müdürlüğü fonksiyonları arasında yer almaktadır.
İç Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerini; Merkezi Kontrol, Yerinde Kontrol, Bilgi Sistemleri ve Uyum Kontrolleri, Raporlama ve Aksiyon Takip ile Risk
Kontrol Öz Değerlendirme servisleri olmak üzere 5 ana servis üzerinden yürütmektedir.
2015 yılı kontrol planı çerçevesinde; şubelerde risk odaklı kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmiş, Genel Müdürlük birimlerinde ise, ön plana çıkan
eksikliklere yönelik analiz çalışmaları, yönetim beyanı kapsamında yer alan kontroller de dahil olmak üzere, kontrol tasarım ve test faaliyetleri ile
sorgu incelemeleri yapılmıştır.
İlgili tüm kontrol faaliyetleri neticesinde tespit edilen eksik ve hatalı uygulamalar, Denetim Komite’mize 3’er aylık dönemler itibarıyla
raporlanmakta ve tamamlanma durumlarının takibi sağlanmaktadır.
Ayrıca, İç Kontrol personelinin bilgi seviyelerini arttırmak ve kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla detaylı eğitim programları
hazırlanarak banka içi ve banka dışı eğitimler alınmıştır.
31.12.2015 itibarıyla İç Kontrol Müdürlüğü’nün kadrosu 39 kişiden oluşmaktadır.
Risk Yönetimi
Risk yönetimi organizasyonu; Banka’nın karşılaşabileceği muhtemel risklerin Banka genelinde etkin bir koordinasyonla merkezi olarak
yönetilmesinden sorumludur. Risk yönetimi sisteminin temel amacı, iş kollarına taşıdıkları risklerle uyumlu sermaye tahsisi sağlamak ve riske
göre sermaye getirisini en üst düzeye çıkartarak yaratılan katma değeri arttırmaktır. Risk yönetiminin faaliyet çerçevesi, Banka’nın gelecekteki
nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve
gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, konsolide ve konsolide olmayan bazda
maruz kalınan riskler ve Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini,
raporlanmasını, izlenmesini ve kontrolünü sağlamaktır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
31.12.2015 itibarıyla, Risk Yönetim Merkezi 14 kişiden oluşmaktadır. Personelin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin artırılması amacıyla dahili ve
harici eğitim, konferans ve seminerlere katılımı sağlanarak risk yönetimi alanında uygulamaya yönelik bilgi seviyesi devamlı olarak artırılmaya
çalışılmaktadır.
2015 yılı içinde yürütülen risk yönetimi faaliyetleri aşağıda sınıflandırılarak özetlenmiştir.
Risklerin Tanımlanması ve Ölçümü
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat ve uluslararası kabul
görmüş standartlar kapsamında Banka’nın maruz kaldığı riskler; kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve operasyonel risk ve diğer riskler temel
başlıkları altında en iyi uygulamalar dikkate alınarak tanımlanmakta, ölçülmekte, raporlanmakta ve izlenmektedir.
Bunun yanı sıra Banka’nın iç politika ve prosedürleri ile iş akışlarındaki değişiklikler ve yeni ürün tasarımları izlenerek risk ve etki
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca alınacak destek hizmetleri ile ilgili riskler analiz edilerek raporlanmaktadır.
Etkin risk ölçümü ve yönetimi amacıyla kredi ve müşteri türlerine göre kullandırılan fon portföylerine özel olarak geliştirilmiş ve dizayn edilmiş
istatistiki risk ölçüm ve derecelendirme sistemleri kullanılmakta olup bu sistemler düzenli olarak izlenmekte, validasyon çalışmaları yapılmakta
ve gerektiğinde iyileştirici aksiyonlar alınmaktadır.
Risk İzlemesi ve Raporlanması
Risk Yönetim Merkezi, ekonomi ile ilgili verileri izleyerek Banka’nın faaliyet gösterdiği ekonomik ortamdaki piyasa şartlarındaki değişimleri ve
eğilimleri önceden algılamaya çalışmaktadır. BDDK’ya yapılan risk yönetimine ilişkin yasal raporlamaların yanında, Risk Yönetim Merkezi yaptığı
risk analizlerinin ve ölçümlerinin sonuçlarını ilgili birimlere, komitelere, Üst Yönetime ve Denetim Komitesine raporlamaktadır.
Banka genelinde tanımlanmış olan tüm risk türleri bazında gerekli izleme çalışmaları yürütülmekte olup bahse konu çalışmalara ilişkin risk
türleri itibarıyla gruplandırılmış detaylara, “Risk Türleri İtibarıyla Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.
Mevzuat Uyum
Mevzuat Uyum Müdürlüğü; uyum riskinin ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilerek kontrol altına
alınmasını sağlamaya ve banka genelinde farkındalık yaratmaya yönelik faaliyet göstermektedir.
“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Banka’da uyum kontrol
faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine yönelik mevzuat doğrultusunda Uyum
Programının yürütülmesi, bu kapsamdaki risklerin tanımlanması, ölçülmesi, azaltılması ve izlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının
sağlanması; mevzuat değişikliklerinin takip edilerek uyum çalışmalarının koordine edilmesi, izlenmesi ve raporlanması; Etik Hattı’ndan gelen
bildirimlerin yönetilmesi ve Etik Kültürünün pekiştirilmesi Mevzuat Uyum Müdürlüğünün faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Ürün ve Hizmetler Uyum Kontrol, Suç Gelirleri İle Mücadele ve Dış Mevzuat Koordinasyon Servislerinden oluşan Mevzuat Uyum
Müdürlüğünün 31.12.2015 tarihi itibarı ile 12 personeli bulunmaktadır. Müdürlük personeli, CAMS, CERT.(FinCrime), CIA, CCSA ve CRMA
sertifikalarını haizdir.
2015 yılı içerisinde; banka personelinin %10’una yüz yüze, %90’ına ise uzaktan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının
Önlenmesi Eğitimi” verilmiş olup, yine aynı dönemde %10’una yüz yüze %6’sına ise uzaktan “Uyum ve Etik İlkeler Eğitimi” verilmiştir.
Denetim Komitesi
Lama Ghazzaoui Denetim Komitesi Üyesi
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Oğuz Kayhan
Denetim Komitesi Başkanı
82
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Risk Türleri İtibarıyla Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler
Kullandırılan Fon Riski
Risk Yönetimi Merkezi tarafından, Banka’nın fon kullandırım riskine ilişkin verilerin saklanması, sınıflandırılması, risklerin ölçülmesi, analiz
edilmesinin yanında fon kullandırım politikaları ile risk iştahı yapısı kapsamında belirlenmiş olan limit ve kriterlere uyumun izlenmesi, risk ölçüm,
analiz ve izleme sonuçlarının Üst Yönetime düzenli olarak raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yasal mevzuat ve buna uyumlu
olarak fon kullandırım politikaları kapsamında belirlenmiş olan ürün, müşteri, vade, sektör ve ülke limitlerine uyum ve yoğunlaşma oranları
izlenmektedir.
Kullandırılan fon riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Standart
Yaklaşım” ile ölçülmektedir.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fon kullandırımlarının risk ölçüm ve derecelendirilmesi amacıyla sektör ve uluslararası standartlara uygun ve
portföye özel olarak istatistiki yöntemler kullanılarak geliştirilen rating modelleri kullanılmaktadır. Rating modelleri ile birlikte müşteri rating
notlarının yanı sıra PD (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Üretilen rating notları ve PD değerleri kredi kararları ve çalışma şartlarının
belirlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fon kullandırımlarının risk ölçüm ve derecelendirilmesinde ayrıca “Hedef Kitle ve Risk Kabul Kriterleri”
uygulanmaktadır. Bu kriterler kapsamında sektörel performans ve beklentiler, rating notları, finansal ve piyasa performansları değerlendirilerek
risk iştahı paralelinde hedef müşteri kitlesi ve bu müşteriler ile çalışma koşulları belirlenmektedir.
Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme segmenti için risk derecelendirmesi, banka portföyüne özel olarak ve istatistiki
yöntemler kullanılarak geliştirilen skorlama modelleri aracılığıyla yapılmaktadır. Ürün gruplarına ve müşteri büyüklüklerine göre farklı modeller
kullanılmakta olup, bu sayede her grup için en etkin risk ölçüm ve derecelendirmesi yapılabilmektedir. Skorlama modelleri ile birlikte skorların
yanı sıra PD (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Modeller tarafından üretilen risk dereceleri kullanılarak müşteriler risk profillerine
göre ayrıştırılmakta ve bu profiller doğrultusunda kredi kararları ve çalışma şartları belirlenmektedir.
Kullandırılan fon riskinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme Segmenti
için derecelendirme modellerinin, politika ve iş kurallarının sistemsel olarak yönetildiği, karar destek sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler
kapsamında müşterilerin risk derecelendirmesi ile birlikte ödeme gücü hesaplamaları da yapılarak kullandırılabilecek fon tutarları ve kredi
kartı limitleri sistemsel olarak uygulanan politikalar ile belirlenebilmektedir. Bu altyapı sayesinde kredi politika ve iş kuralları etkin bir biçimde
izlenmekte ve düzenli olarak geliştirilmektedir.
Yakın izleme ve tahsili gecikmiş alacaklar ile olumsuz seyir izleyen fon kullandırım portföylerine ilişkin analizler yapılarak, piyasa, sektör, müşteri,
ürün ve banka içi uygulama süreçlerine ait belirlenen risk unsurları için risk azaltıcı tedbirlerin alınması yönünde Yönetim Kurulu, Denetim
Komitesi ve Üst Düzey Yönetime önerilerde bulunulmaktadır.
Ayrıca yeni ürünlerin, Banka’nın fon kullandırım portföyüne ve finansal yapısına olası etkilerinin ölçülmesi suretiyle risk analizleri yapılmakta ve
belirlenen risklerin azaltılmasına yönelik düzenleme ve değişiklik önerileri oluşturulmaktadır.
Piyasa Riski
Piyasa riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Standart Metot”
ile ölçülmekte ve raporlanmaktadır.
Ayrıca, piyasa riski yönetimi kapsamında, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk limitlerine uyum günlük, aylık ve yıllık olarak
izlenmesi, kontrolü ve raporlanması Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılmaktadır.
FI TM&RAC (Finansal Kuruluşlar Hedef Market&Risk Kabul Kriterleri) politikası kapsamında karşı taraf finansal kuruluşlara tahsis edilen limitlere
uyum izlenmekte ve haftalık olarak raporlanmaktadır. Bununla beraber portföy içerisindeki ülke, rating, risk grubu, limit türü ve karşı taraf
bazında yoğunlaşmalar izlenmekte ve aylık olarak üst düzey yönetime raporlanmaktadır.
Banka, önemli seviyede yapancı para pozisyonu taşınmamasına yönelik ihtiyatlı bir politika yürütmektedir. Bu politika kapsamında Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmiş olan açık pozisyon limiti günlük olarak Risk Yönetim Merkezi tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Bunun yanında stres testleri ve senaryo analizleri kapsamında, piyasa riski faktörlerindeki değişimlerin ve piyasa volatilitesinin bankanın finansal
durumuna etkisinin gözlemlenebilmesi ve olası risklerin azaltımı amacıyla stres testleri yapılmaktadır.
2015 yılında piyasa riski faktörlerindeki oynaklığa duyarlı bir ölçüm modelinin kurulumuna yönelik proje başlatılmıştır. Söz konusu proje
ile Banka’nın piyasa riskine maruz değer (RMD) hesaplamasının efektif bir şekilde yapılması, beklenen kayıp tutarlarının hesaplanması ve
yoğunlaşmaların izlenmesinin sistemsel olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Likidite Riski
Banka’ca likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ve
yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır.
Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemlerinin vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir. Ayrıca Aktif/Pasif Komitesi
düzeyinde belirlenmiş likidite hedef ve uyarıcı göstergelere ilişkin ölçüm ve değerlendirmeleri aylık olarak yapılmaktadır.
Basel III prensipleri doğrultusunda “Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı” raporlamaları hazırlanmaktadır. Likidite Karşılama
Oranı raporu ilgili yönetmelik gereği BDDK’ya raporlanmakta olup, Net İstikrarlı Fonlama Oranı raporu ise halihazırda bilgi amaçlı olarak
hazırlanmaktadır.
Banka veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemlerin yer aldığı Likidite Riski
Yönetimi-Acil Eylem Planı oluşturulmuş olup, eylem planında yer alan aksiyonlara ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiştir.
Operasyonel Risk
Operasyonel risk, yasal sermaye hesaplamasında ilgili yönetmeliğe uygun olarak “Temel Gösterge Yöntemi” ile ölçülmekte olup ilerleyen
dönemlerde “İleri Ölçüm Yöntemleriyle” ölçümleme yapılabilmesi için kayıp verileri sistemsel olarak toplanmaktadır.
Operasyonel risk yönetiminde uluslararası bir yaklaşım kullanılması amacıyla Banka’ca, Basel standartlarına uygun bir risk dili (terminolojisi)
benimsemiştir. Bu ortak risk dili, operasyonel riske ilişkin Banka genelinde tutarlı bir görüş ve iletişim sağlamaktadır. Operasyonel risk
yönetimindeki standart çerçevenin desteklenmesi amacıyla operasyonel risk ve kayıpları veri tabanının oluşturulması ve söz konusu verilerin
sınıflandırılması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik yazılım kullanılmaktadır.
Banka’da, operasyonel risk uygulamalarının temel bir gereği olarak Risk Kontrol Öz Değerlendirmeleri (RKD) dönemsel olarak yapılmaktadır.
RKD ile operasyonel risklere açık iş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç sahiplerinin belirlediği kontrollerin uygulanması ile bu risklerin etkilerinin
sınırlanması amaçlanmaktadır. RKD çalışması yapılan Müdürlüklerde “Anahtar Risk Göstergeleri” tespit edilip, söz konusu risk noktalarına ilişkin
eşik değerler belirlenmekte ve eşik değerlere uyumun periyodik izlemeleri gerçekleştirilmektedir.
“Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” gereği, Katılım Bankası tarafından satın alınan Destek Hizmetleri için, hizmeti satın
alan birimlerin ilgili hizmet ve tedarikçiye ilişkin hazırlamış olduğu raporlar incelenerek risk görüşü oluşturulmakta ve Denetim Komitesi’nin
görüşüne sunulmaktadır.
Banka genelinde operasyonel riskin yönetimine yönelik olarak BDDK tarafından yayımlanan iyi uygulama rehberlerine uyum kapsamında
çalışmalar yürütülmektedir.
Bununla birlikte, Banka’da; bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr payı oranı riski, ülke ve transfer riski, yoğunlaşma riski, itibar riski, uyum
riski ve artık risk, oluşturulmuş olan politika ve uygulama usullerine uyumlu bir şekilde izlenmekte ve yönetilmektedir.
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci, Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı olarak, Banka’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ve makroekonomik
değişkenler ile birlikte analiz edilerek maruz kalınan veya ileride kalınabilecek riskleri karşılayacak düzeyde sermayenin içsel olarak
hesaplanması ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde sermayeyle idame ettirilmesi amacıyla asgari yılda bir kez olmak üzere İSEDES raporu
hazırlanmakta ve BDDK’ya iletilmektedir.
Söz konusu rapor kapsamında Bankayı olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel olayları veya piyasa koşullarındaki muhtemel değişimleri
tanımlayan stres testi ve senaryo analizleri ile bankanın uğrayabileceği muhtemel zararları ve bu zararları karşılayacak sermaye yeterlilik düzeyi
tahmin edilmektedir. Mevcut durum, risk iştahı, stratejik plan, senaryo analizleri ve stres testi değerlendirmeleri sonucunda yeterli sermaye
düzeyini korumak için alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir. Stres testi ve senaryo analizleri ile stres koşulları altında Banka’nın
likidite yeterliliği ve planlamasına ilişkin değerlendirilmeler yapılmakta ve söz konusu değerlendirmeler ile bankanın yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için ihtiyaç duyabileceği likidite düzeyi belirlenmektedir.
İSEDES kapsamında gerçekleştirilen senaryo analizi ve stres testlerinin dışında aylık ve çeyreklik dönemlerde ilave stres testleri
gerçekleştirilmektedir. “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde
piyasa ve karşı taraf kredi riski ile bankanın toplam likidite riskine ilişkin stres testleri aylık olarak, Banka’nın maruz kaldığı önemli risklerin
değerlendirildiği stres testi çalışmaları ise çeyreklik dönemlerde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
84
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
2015 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
2015 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarca
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.
İlişikte sunduğumuz 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenmiş Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait yılsonu faaliyet raporu,
tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve bankamızın mali durumu ve
faaliyet sonuçları, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Saeed Mohammed A. ALGHAMDI
Osman ÇELİK
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Eyüp ASKER
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Müdür
Oğuz KAYHAN
Denetim Komitesi Başkanı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Lama Ahmad M GHAZZAOUI
Denetim Komitesi Üyesi
Banka’nın Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Bankamızın Esas Sözleşmesi’nde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör
içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun uygun görüşü de dikkate alınarak dağıtılacak kâr payının, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle
ihraç edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde
gerçekleştirilmesi hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, Esas Sözleşmeye istinaden net karın bir kısmını veya tamamını
gelecek yıla veya olağanüstü yedek akçeye nakledebilir.
Kâr dağıtım politikasının, Banka’nın uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu
politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından
gözden geçirilecektir.
Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi
2015 yılı dönem kârı 332.825.060 TL’den 71.748.708 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 261.076.352 TL
net dönem kârından Yeni Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi gereğince 11.294.206 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan
249.782.146 TL’nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
86
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne
İlişkin Değerlendirme
Aktif Kalitesi ve Kârlılık
Bankamızın aktif büyüklüğü 2015 Aralık dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre %15 artarak 38,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankamız vergi
öncesi kârı, 333 milyon TL, net dönem kârı ise 261 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 2014 2015
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2013 2014 2015
2013 2014 2015
3.154
2.522
3.357
Özkaynaklar
(milyon TL)
22.177
19.113
15.142
25.127
33.495
Toplanan Fonlar
(milyon TL)
38.576
Aktif Toplamı
(milyon TL)
28.567
18.290
24.292
Kullandırılan Fonlar *
(milyon TL)
2013 2014 2015
Toplanan Fonlar ve Özkaynaklar
Bankamızın en önemli fon kaynağı olan Toplanan Fonlar, 2015 Aralık dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre %16 artarak 22 milyar TL
seviyesine ulaşmıştır. Toplanan fonların bilanço içindeki payı %57 seviyesinde olup %54’ü TL, %46’sı döviz hesaplarından oluşmaktadır. Bunun
yanında geçmiş yıl kârları bünyede tutularak Özkaynaklar 3,4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2014 yılsonunda %12,47 iken 2015 Aralık dönemi itibarıyla ise %13,51 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
8,02
261
334
Net Dönem Kârı
(milyon TL)
329
13,51
12,47
11,78
0,72
1,14
2013 2014 2015
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
(%)
12,81
14,17
Özkaynak Getirisi
(ROAE %)
1,54
Aktif Getirisi
(ROAA %)
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014 2015
88
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin
Özet Finansal Bilgiler
Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler (Bin TL)
Aktif Hesapları
Nakit Değerler ve Bankalar
Menkul Değerler
Krediler
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Sabit Kıymetler (Net)
Diğer Aktifler
Toplam Aktifler
Pasif Hesaplar
Toplanan Fonlar
- Özel Cari Hesaplar
- Katılma Hesapları
Alınan Krediler
Sermaye Benzeri Krediler
Özkaynaklar
- Ödenmiş Sermaye
Diğer Pasifler
Gayrinakdi Krediler
Gelir/Gider Hesapları
Kâr Payı Gelirleri
Kâr Payı Giderleri
Net Kâr Payı Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Diğer Kâr Payı Dışı Gelirler
Kâr Payı Dışı Giderler
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2011
2.186.237
620.827
10.346.545
56.330
124.461
193.953
13.528.353
2012
3.315.196
665.115
12.763.400
304.369
215.498
352.926
17.616.504
2013
4.790.457
1.413.025
17.447.961
841.649
248.838
384.699
25.126.629
2014
5.729.230
2.544.554
23.056.422
1.235.541
466.741
462.302
33.494.790
2015
5.597.872
3.173.456
27.014.513
1.552.415
512.130
725.913
38.576.299
2011
9.509.165
2.338.556
7.170.609
1.511.956
2012
11.429.536
2.527.809
8.901.727
2.503.943
2013
15.141.718
3.440.408
11.701.310
5.166.009
2014
19.112.760
4.297.645
14.815.115
8.569.415
2015
22.177.414
5.432.281
16.745.133
8.657.646
-
-
-
-
1.613.659
800.000
893.573
6.538.539
2.125.162
1.650.000
1.557.863
7.108.697
2.522.381
1.775.000
2.296.521
8.904.139
3.153.847
2.600.000
2.658.768
10.648.417
733.023
3.356.757
2.600.000
3.651.459
12.502.404
2011
1.049.201
-474.742
574.459
95.939
150.555
-527.532
-61.834
231.587
2012
1.410.356
-618.245
792.111
108.231
148.508
-687.024
-78.253
283.573
2013
1.566.233
-692.150
874.083
128.272
179.911
-769.754
-83.235
329.277
2014
2.169.968
-1.072.136
1.097.832
148.598
196.858
-1.018.003
-91.057
334.228
2015
2.780.246
-1.375.984
1.404.262
142.469
145.108
-1.359.014
-71.749
261.076
Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu
ve Bu Notun İçeriği Hakkında Bilgiler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan raporunda Bankamıza 2014 yılında verdiği
kredi notunu teyit etmiştir. Bu değerlendirmeye göre Türkiye Finans, 2015 yılında da en fazla puan alan Türk bankaları arasındaki yerini almıştır.
Fitch Ratings
Kredi Notları
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Uzun Vadeli
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Görünüm
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2011
2012
BBB
F3
Durağan
BBB+
F2
Durağan
2013
BBB
F3
Durağan
2014
BBB
F3
Durağan
BBBF3
Durağan
BBB
F3
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
2015
BBB
F3
Durağan
BBB+
F2
Durağan
BBB+
F2
Durağan
BBB+
F2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
90
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetçi Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.
Kavak Sok. No: 3
Beykoz 34805 İstanbul
Telephone +90 (216) 681 90 00
Fax
+90 (216) 681 90 90
İnternet
www.kpmg.com.tr
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2015 tarihli konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine
ait; konsolide olmayan gelir tablosu, konsolide olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, konsolide
olmayan özkaynak değişim tablosu, konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer
açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Banka yönetimi, konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK
Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile
kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide olmayan finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız
bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında
Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın
bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve
bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin
uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de
dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim
prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir,
ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak
finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve
yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama
Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
92
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetçi Raporu
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli
bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep
edilen belgeleri vermiştir.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative
Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi
12 Şubat 2016
İstanbul, Türkiye
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Yılsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Katılım Bankası’nın Yönetim Merkezinin Adresi:
Katılım Bankası’nın Telefon ve Faks Numaraları:
Katılım Bankası’nın İnternet Sayfası Adresi:
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi:
Adnan Kahveci Caddesi No:131 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul
0 216 586 70 00/0 216 586 63 26
www.turkiyefinans.com.tr
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
•KATILIM BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
•KATILIM BANKASI’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
•KATILIM BANKASI’NIN İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
•KATILIM BANKASI’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
•KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
•DİĞER AÇIKLAMALAR
•BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları,
bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup,
bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Saeed Mohammed A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu
Başkanı
Osman ÇELİK
Genel Müdür
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Eyüp ASKER
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Müdür
Oğuz KAYHAN
Denetim Komitesi
Üyesi
Lama Ahmad M GHAZZAOUI
Denetim Komitesi
Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan: Sefa SEYHAN/Yönetici
Tel No: 0216 586 91 86
Faks No: 0216 586 63 34
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
94
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
İçindekiler
SAYFA
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Katılım Bankası’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden
Katılım Bankası’nın Tarihçesi
Katılım Bankası’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya
Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Dönem İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Katılım Bankası’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının,
Varsa Katılım Bankası’nda Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nda Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan
Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan,
Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
Katılım Bankası ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya
Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
96
96
97
98
98
99
99
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
III. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
IV. Kâr Payı Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
V. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
VI. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
VII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
VIII. Finansal Varlıkların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
IX. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
X. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar
XI. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XIII. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
XIV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
XV. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
XVI. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
XVII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
100
102
103
104
105
106
110
111
111
112
112
112
113
114
115
115
115
116
116
117
117
117
118
119
XVIII.İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
XIX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XX. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XXI. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
XXII. Diğer Hususlar
SAYFA
119
119
119
120
120
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kredi Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Operasyonel Riske İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Likidite Riski Yönetimi ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Risk Yönetim Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Finansal Varlık ve Borçların Gerçeğe Uygun Değerleri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Riskten Korunma Muhasebesi Uygulamalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
121
126
136
138
138
140
140
141
147
147
148
150
151
152
152
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Aktif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Pasif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Nazım Hesaplara İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Gelir Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Katılım Bankası’nın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube veya İştirakler ile
Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin Açıklanması Gereken Hususlar
Bilanço Tarihi Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
154
168
175
177
183
184
185
186
187
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
Katılım Bankası’nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklamalar
187
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I.
II.
Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
187
187
96
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL BİLGİLER
I. Katılım Bankası’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Katılım Bankası’nın
Tarihçesi
Özel Finans Kurumları’nın Kurulması Hakkında 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Kararname ve bu kararnameye istinaden çıkarılan
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğleri ile faaliyetlerini sürdüren özel finans kurumları, 17 Aralık
1999 tarih, 4491 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle 18 Haziran 1999 tarihli 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kılınmışlardır. 4491
sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca bu Kurumlara, Bankalar Kanunu hükümlerine uyum sağlamaları için iki yıllık geçiş süresi tanınmıştır.
Katılım Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Katılım Bankası, 16 Aralık 1983 tarihinde yürürlüğe konulan 83/7506 Sayılı Kararnameye göre 4 Kasım 1991 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Anadolu Finans Kurumu AŞ (“Kurum”) Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2005 tarih ve 1047 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Kurum’un
Family Finans Kurumu AŞ ile birleşmesine karar verilmiştir.
Birleşme, Family Finans Kurumu AŞ’nin tüm aktif ve pasifleri ve bilanço dışı yükümlülükleriyle birlikte Anadolu Finans Kurumu AŞ’ye
devredilmesi yöntemiyle gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 20 Ekim 2005 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile
Anadolu Finans Kurumu AŞ ve Family Finans Kurumu AŞ Yönetim Kurulları’nca imzalanan devir sözleşmesi ve Anadolu Finans Kurumu AŞ ana
sözleşme değişiklik taslağını onaylamıştır. Her iki katılım bankasının 23 Aralık 2005 tarihinde yapılan genel kurullarının devre dair kararlarının
tescil edilmesine BDDK’nın 28 Aralık 2005 tarih ve 1764 sayılı Kararı ile onay verilmiştir.
BDDK, 30 Kasım 2005 tarih ve 1747 sayılı kararı ile Family Finans Kurumu AŞ’nin Anadolu Finans Kurumu AŞ’ye devri süresince unvanın
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ (“Katılım Bankası”) olarak değiştirilmesine yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 48’inci maddesi hükmü
çerçevesinde Bakanlar Kurulu’ndan gerekli iznin alınması kaydıyla onay vermiştir. Unvan değişikliği 30 Aralık 2005 tarihinde, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.
Katılım Bankası, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 286 şubesi ve 4,132 personeli ile hizmet vermektedir.
II. Katılım Bankası’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran
Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Dönem İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Katılım Bankası’nın sermaye yapısı, raporun ilerleyen kısmındaki not IV’te verilmiştir.
BDDK’nın 28 Şubat 2008 tarih ve 2489 no’lu İzni ile Katılım Bankası’nın %60’lık hissesi The National Commercial Bank’a (“NCB”)
devredilmiştir. 2008 yılında yapılan sermaye artışı ile Katılım Bankası’nın ödenmiş sermayesi 292,047 TL’den 800,000 TL’ye, 2012 yılında
yapılan sermaye artışı ile 800,000 TL’den 1,775,000 TL’ye yükselmiştir. Katılım Bankası’nın, 29 Ağustos 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Kararı ile 1,775,000 TL olan şirket sermayesinin 225,000 TL’sinin nakden, 600,000 TL’sinin bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca
ayrılan yedek akçeden karşılanmak üzere 825,000 TL daha artırılarak 2,600,000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş ve nakit olarak taahhüt
edilen 100,000 TL 24 Ekim 2014 tarihinde, 125.000 TL ise 19 Kasım 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni ile
sermaye hesaplarına alınmıştır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, NCB %67.03, Boydak Grubu %22.34, Ülker Grubu %10.57 oranındaki payları ile Katılım Bankası’nın
yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmektedir.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1 TL olan 2,600,000,000 adet hisseden
oluşmaktadır.
Katılım Bankası, The National Commercial Bank grubuna dahildir.
Suudi Arabistan’ın ilk bankası olarak kurulan ve ülkenin en büyük bankası olarak faaliyet gösteren The National Commercial Bank (“NCB”),
Bahreyn ve Lübnan’da sınır ötesi şubesi aracılığı ile bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. NCB’nin merkezi Cidde’dedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
III. Katılım Bankası’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Varsa Katılım
Bankası’nda Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı ve Soyadı
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Mustafa Boydak
Oğuz Kayhan
Tahsil Durumu
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Halil Cem Karakaş
Alsharif Khalid AlGhalib
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Osman Çelik
Lisans
Denetim Komitesi Üyeleri
Oğuz Kayhan
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Lisans
Genel Müdür Yardımcıları
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Hakan Uzun
Bayram UÇAR
Dursun ARSLAN
Erol GÖRGÜN
Fahri ÖBEK
Menduh KARA
Mustafa SAĞLAM
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyesi
Finans ve Strateji
Hazine
Krediler
Operasyon
Risk İzleme, Tahsilatlar ve Hukuk
Bilgi Sistemleri
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı
Sahip Oldukları
Pay (%)
1,9
-
10 Haziran 2015 tarihinde Dağıtım ve Hizmet iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı İkram Göktaş ve Bireysel Bankacılık iş ailesinden
sorumlu genel müdür yardımcısı Semih Alşar, 15 Haziran 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Veysel Derya Gürerk
görevlerinden ayrılmıştır. Ticari Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Osman Çelik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
olarak atanmıştır. Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Erol Görgün yeni organizasyon yapısı ile oluşturulan Risk İzleme,
Tahsilatlar ve Hukuk iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmıştır. Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına
Bayram Uçar, yeni organizasyon yapısı ile oluşturulan Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına
Mustafa Sağlam atanmıştır. Girişimci Bankacılık iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Menduh Kara Ticari Bankacılık iş ailesinden
sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmıştır. Hazine iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ali Güney 20 Ekim 2015 tarihinde istifa
etmiş yerine 10 Kasım 2015 tarihinde Hakan Uzun atanmıştır. İnsan Kaynakları iş ailesinden sorumlu Zuhal Ulutürk 4 Aralık 2015 tarihinde
istifa etmiştir. 18 Aralık 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu’toplantısında Saeed Mohammed A. Alghamdi Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa
Boydak ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
-
98
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
IV. Katılım Bankası’nda Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ad Soyad/Ticaret Unvanı
THE NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG AŞ
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami oğlu)
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Pay Tutarları
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
Pay Oranları %
67,03
10,57
2,35
2,23
1,90
1,90
1,90
1,78
1,58
1,52
Ödenmiş Paylar
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
Ödenmemiş Paylar
-
V. Katılım Bankası’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
Katılım Bankası, faizsiz bankacılık yapmakta, özel cari hesap ve katılma hesapları şeklinde fon toplayıp, bireysel ve kurumsal finansman, finansal
kiralama, kâr/zarar ortaklığı yatırımı, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Katılım Bankası; “özel cari hesaplar” ve “katılma hesapları” adı altında iki yöntemle fon toplamaktadır. Hesap kayıtlarında özel cari hesaplar ve
katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil),
altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli ve bir yıldan uzun vadeli (bir ay, üç ay, altı ay ve yıllık kâr payı ödemeli) olmak üzere beş
vade grubu altında açılmaktadır.
Katılım Bankası, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma oranlarını;
zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, vade grupları itibarıyla Türk Lirası veya yabancı para hesaplar
için ayrı ayrı da belirleyebilmektedir.
Önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle özel
fon havuzları oluşturulmaktadır. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak
ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Özel fon havuzları, toplanacak fonların
münhasıran kullandırılacağı proje ile finansman süresi önceden belirlenir.
Katılım Bankası normal bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Eureko Sigorta, Işık Sigorta, Unico Sigorta, Neova Sigorta,
Groupama Sigorta ve HDI Sigorta adına elementer sigorta acenteliği, Groupama Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Garanti Emeklilik adına hayat ve
emeklilik acenteliği, Bizim Menkul Değerler AŞ adına aracı kurum acenteliği hizmetlerini de sunmaktadır.
Öte yandan Katılım Bankası, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi
kullandırmaktadır.
Katılım Bankası’nın yapabileceği işlemler bu maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması
Katılım Bankası için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına,
gerekli kanuni mercilerden onay alınması ve Ana Sözleşme’de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca
onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme’ye eklenir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan
Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan
İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
11 Şubat 2013 tarihinde kurulan ve Katılım Bankası’nın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TF Varlık Kiralama AŞ tam
konsolidasyon kapsamına alınarak 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren, 8 Temmuz 2014 tarihinde kurulan ve Katılım Bankası’nın %100
oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TFKB Varlık Kiralama AŞ 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara dahil
edilmektedir.
VII. Katılım Bankası ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde
Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
Katılım Bankası ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transferi sözkonusu değildir.
Katılım Bankası ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engel
bulunmamaktadır. Katılım Bankası bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hizmet alım veya sunumuna dair bedelleri, düzenlenen hizmet sözleşmeleri
kapsamında tahsil veya tediye etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
II.
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
III. Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
IV. Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
V. Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
VI. Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
VII. Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
100
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Dipnot
(5-I)
AKTİF KALEMLER I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
IX.
9.1
9.2
X.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2015) (31/12/2014) TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
644.619
10.708
10.708
9.893
815
47.590
1.035.552
4.734
658.812
372.006
24.684.103
24.187.023
104.129
24.082.894
1.242.557
(745.477)
888.893
100
100
1.552.415
1.749.576
(197.161)
48.627
48.627
457.759
54.371
54.371
83.474
83.474
4.727.884
33.541
33.541
32.914
627
177.779
1.249.011
163
1.233.698
15.150
2.330.410
2.328.784
61.734
2.267.050
8.285
(6.659)
-
5.372.503
44.249
44.249
42.807
1.442
225.369
2.284.563
4.897
1.892.510
387.156
27.014.513
26.515.807
165.863
26.349.944
1.250.842
(752.136)
888.893
100
100
1.552.415
1.749.576
(197.161)
48.627
48.627
457.759
54.371
54.371
83.474
83.474
885.425
9.503
9.503
9.290
213
85.491
1.144.594
4.225
1.034.596
105.773
21.658.485
21.430.015
89.919
21.340.096
592.235
(363.765)
568.400
100
100
1.235.541
1.429.078
(193.537)
417.576
49.165
49.165
36.626
36.626
4.271.199
16.607
16.607
16.151
456
487.115
831.560
145
726.809
104.606
1.397.937
1.397.937
566
1.397.371
5.082
(5.082)
-
5.156.624
26.110
26.110
25.441
669
572.606
1.976.154
4.370
1.761.405
210.379
23.056.422
22.827.952
90.485
22.737.467
597.317
(368.847)
568.400
100
100
1.235.541
1.429.078
(193.537)
417.576
49.165
49.165
36.626
36.626
(16)
(17)
1.732
1.732
489.293
58.438
1.732
1.732
547.731
142
142
370.712
28.612
142
142
399.324
29.999.236
8.577.063
38.576.299
26.461.760
7.033.030
33.494.790
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Dipnot
(5-II)
PASİF KALEMLER I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
XI.
11.1
11.2
XII.
TOPLANAN FONLAR
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
12.1
Satış Amaçlı
12.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIII.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XIV.
ÖZKAYNAKLAR
14.1
Ödenmiş Sermaye
14.2
Sermaye Yedekleri
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort) Bedelsiz Hisse
Senetleri
14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Dudurulan Faaliyetlere Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
14.3
Kâr Yedekleri
14.3.1 Yasal Yedekler
14.3.2 Statü Yedekleri
14.3.3 Olağanüstü Yedekler
14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
14.4
Kâr veya Zarar
14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2015) (31/12/2014) TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
12.060.297 10.117.117 22.177.414 12.443.928
124.437
343.115
467.552
279.359
11.935.860 9.774.002 21.709.862 12.164.569
19.044
14.310
33.354
4.758
1.163.249 7.494.397 8.657.646
550.803
972.544
972.544
652.629
725.049
293.720 1.018.769
785.095
746.142
75.369
821.511
401.761
143.600
145.644
(2.044)
284.543
284.543
284.543
284.543
375.251
65.029
440.280
319.804
245.432
245.432
199.612
73.090
73.090
78.565
56.729
65.029
121.758
41.627
80.458
80.458
75.430
80.458
80.458
75.430
3.411.987
2.600.000
13.253
14.664
9.411
-
733.023
(55.230)
(55.230)
(13.647)
-
733.023
3.356.757
2.600.000
(41.977)
1.017
9.411
-
3.153.576
2.600.000
28.329
7.431
36.701
-
271
271
3.939
-
3.153.847
2.600.000
28.600
11.370
36.701
-
-
(41.583)
(41.583)
-
(3.668)
(3.668)
(10.822)
442.485
104.498
337.653
334
356.249
95.173
261.076
-
(10.822)
442.485
104.498
337.653
334
356.249
95.173
261.076
(15.803)
108.015
88.826
19.097
92
417.232
83.004
334.228
-
(15.803)
108.015
88.826
19.097
92
417.232
83.004
334.228
(9)
(10)
(11)
19.554.021 19.022.278 38.576.299 18.531.384 14.963.406 33.494.790
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
6.668.832 19.112.760
206.471
485.830
6.462.361 18.626.930
4.724
9.482
8.018.612 8.569.415
652.629
163.241
948.336
22.007
423.768
143.600
145.644
(2.044)
51.547
51.547
51.547
51.547
34.172
353.976
199.612
78.565
34.172
75.799
75.430
75.430
-
102
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
Dipnot
(5-III)
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1
Teminat Mektupları
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
1.2
Banka Kredileri
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
1.3
Akreditifler
1.3.1
Belgeli Akreditifler
1.3.2
Diğer Akreditifler
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5
Cirolar
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2
Diğer Cirolar
1.6
Diğer Garantilerimizden
1.7
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
2.1.2
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.3
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.4
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.5
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.6
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.7
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.8
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.9
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.10 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12 Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.2.1
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.3
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3
Tahsile Alınan Çekler
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1
Menkul Kıymetler
5.2
Teminat Senetleri
5.3
Emtia
5.4
Varant
5.5
Gayrimenkul
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1),(3)
(2)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2015) (31/12/2015) TP
TP
TP
TP
TP
12.133.595
7.042.486
7.038.213
181.789
6.856.424
2.580
2.580
1.693
1.693
2.583.593
2.583.593
336.628
18.558
1.337.586
2.580
852.675
1.970
33.596
2.507.516
214.000
214.000
2.293.516
2.293.516
622.993
1.670.523
395.013.585
14.049.491
12.143.447
819.930
424
1.085.690
380.964.094
40.665
119.906.872
3.357.413
75.565.924
181.893.111
200.109
-
17.495.332
5.459.918
3.967.993
3.967.993
573.084
573.084
917.127
917.127
1.714
1.139.180
1.139.180
1.139.180
10.896.234
2.044.270
240.293
1.803.977
8.851.964
8.117.319
4.798.331
3.318.988
734.645
38.796.069
4.326.143
269.199
692.531
2.816.013
548.400
34.416.950
10.498
5.131.040
615.454
301.340
28.187.308
171.310
52.976
29.628.927
9.575.637
12.502.404
6.258.680
11.006.206
6.252.604
181.789
188.238
10.824.417
6.064.366
575.664
4.577
575.664
4.477
100
918.820
1.499
918.820
1.499
1.714
3.722.773
2.250.199
3.722.773
2.250.199
1.475.808
123.650
18.558
26.616
1.337.586
1.253.169
2.580
1.678
852.675
805.524
1.970
1.253
33.596
38.309
13.403.750
1.066.758
2.258.270
454.293
1.803.977
11.145.480
1.066.758
10.410.835
1.066.758
5.421.324
151.747
4.989.511
915.011
734.645
433.809.654 306.585.038
18.375.634
3.558.794
990.661
12.412.646
1.784.162
1.512.461
754.230
2.816.437
29.683
1.634.090
58
415.381.044 303.026.244
51.163
40.486
125.037.912 89.390.997
3.972.867
2.662.778
75.867.264 61.158.977
210.080.419 149.725.641
371.419
47.365
52.976
-
12.012.381
21.588.018
4.389.737
10.648.417
2.977.485
9.230.089
188.238
2.977.485
9.041.851
509.545
514.122
509.545
514.022
100
902.707
904.206
902.707
904.206
1.312.057
3.562.256
1.312.057
3.562.256
1.312.057
1.435.707
26.616
1.253.169
1.678
805.524
1.253
38.309
6.310.587
7.377.345
1.107.747
1.107.747
1.107.747
1.107.747
5.202.840
6.269.598
4.591.505
5.658.263
2.821.037
2.972.784
1.770.468
2.685.479
611.335
611.335
27.506.680 334.091.718
2.977.416
6.536.210
990.661
187.132
1.971.294
512.845
1.267.075
1.958.704
1.988.387
318.735
318.793
24.503.419 327.529.663
16.853
57.339
2.997.928 92.388.925
463.181
3.125.959
144.004 61.302.981
20.739.420 170.465.061
142.033
189.398
25.845
25.845
407.147.180
56.291.401
463.438.581
39.519.061
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
TP
316.160.675
355.679.736
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(5-IV)
1 Ocak- 31 Aralık 2015
1 Ocak- 31 Aralık 2014
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
KÂR PAYI GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Kâr Payları
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
Bankalardan Alınan Gelirler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Kâr Payı Gelirleri
KÂR PAYI GİDERLERİ
Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları
Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları
Diğer Kâr Payı Giderleri
NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş. Ort.) Satış Kârları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(12)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2.780.246
2.394.620
10.733
240
223.304
145.581
77.723
118.810
32.539
1.375.984
853.893
420.641
61.230
40.220
1.404.262
142.469
259.882
105.981
153.901
117.413
117.413
21.341
915
(30.383)
50.809
123.767
1.691.839
(551.273)
(807.741)
332.825
332.825
(71.749)
(106.941)
35.192
261.076
261.076
2.169.968
1.923.545
529
320
139.130
102.180
36.950
80.457
25.987
1.072.136
753.582
253.794
55.199
9.561
1.097.832
148.598
233.092
93.576
139.516
84.494
84.494
25.657
847
(38.626)
63.436
171.201
1.443.288
(299.462)
(718.541)
425.285
425.285
(91.057)
(111.835)
20.778
334.228
334.228
104
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
1.1
1.2
1.3
1.4
XII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
(01/01/2015 - 31/12/2015) (01/01/2014 - 31/12/2014) MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin
Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan
ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
(12.940)
(16.557)
-
60.206
27.713
-
(46.516)
(5.873)
-
-
-
-
6.467
11.380
(3.051)
(6.852)
(58.166)
261.076
(183)
72.143
334.638
(5.331)
-
-
261.259
339.969
202.910
406.781
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
Dipnot
(5-VI)
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
I.
B.
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
C.
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV.
V.
VI.
VII.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Kâr Payları
Ödenen Kâr Payları
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
(1)
519.017
326.492
2.699.740
(1.356.096)
259.882
48.813
249.227
(606.072)
(109.407)
(667.070)
2.092.322
(1.045.497)
233.092
49.425
138.167
(541.654)
(88.445)
(510.918)
(2.449.848)
1.422.817
(952.354)
(4.596.606)
(195.325)
89.904
2.973.631
(525.220)
756.122
156.828
(6.001.344)
(104.170)
34.286
3.932.367
3.293.922
110.928
(1.930.831)
1.749.309
(558.202)
(1.228.488)
(2)
(3)
(1)
(1)
(372.658)
245.141
(1.087.172)
967.861
(311.374)
-
(50)
(501.163)
257.848
(933.742)
498.619
(550.000)
-
583.542
364.092
726.900
(143.600)
242
225.000
139.000
92
809.162
202.141
(4)
(4)
(1.096.329)
1.087.054
2.965.655
1.878.601
1.869.326
2.965.655
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
(01/01/2015 - 31/12/2015)
(01/01/2014 - 31/12/2014)
106
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dipnot
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(01.01-31.12.2014)
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin
Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(I+II+III+…+XVI+XVII+XX)
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Ödenmiş
Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi
Sermaye
Farkı İhraç Primleri
İptal Kârları
Statü
Yedekleri
1.775.000
-
-
-
-
72.236
-
-
1.775.000
-
-
-
72.236
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
825.000
225.000
600.000
-
-
-
-
16.590
16.590
-
-
2.600.000
-
-
-
88.826
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yasal Yedek
Akçeler
Menkul
Kıymet
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi Ortaklıklardan
Olmayan
Bedelsiz
Duran Varlık
Hisse
YDF
Senetleri
Satış A./
Riskten Durdurulan F.
Korunma İlişkin Dur.V.
Fonları
Bir.Değ.F.
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
Geçmiş
Dönem Kârı/
(Zararı)
306.410
-
(13.362)
-
329.277
-
-
(36.795)
-
89.615
-
-
-
-
2.522.381
-
306.410
(13.362)
329.277
-
(36.795)
89.615
-
-
-
2.522.381
-
-
-
-
48.165
-
26.327
-
-
(3.668)
(3.668)
-
74.492
(3.668)
(3.668)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83.004
-
(79.241)
-
-
-
3.763
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(600.000)
(600.000)
312.687
312.687
-
(2.349)
-
334.228
(329.277)
(329.277)
-
-
-
-
-
-
-
225.000
225.000
(2.349)
334.228
-
19.097
(15.711)
334.228
83.004
11.370
36.701
-
(3.668)
-
3.153.847
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Toplam
Özkaynak
108
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
CARİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(01.01-31.12.2015)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…
+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
(5-V)
(1),(2)
(5)
(3)
(4)
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Ödenmiş
Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi
Sermaye
Farkı İhraç Primleri
İptal Kârları
Statü
Yedekleri
2.600.000
-
-
-
88.826
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.672
15.672
-
-
2.600.000
-
-
-
104.498
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yasal Yedek
Akçeler
Menkul
Kıymet
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi Ortaklıklardan
Olmayan
Bedelsiz
Duran Varlık
Hisse
YDF
Senetleri
Satış A./
Riskten Durdurulan F.
Korunma İlişkin Dur.V.
Fonları
Bir.Değ.F.
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
Geçmiş
Dönem Kârı/
(Zararı)
19.097
(15.711)
334.228
83.004
11.370
36.701
-
(3.668)
-
3.153.847
-
-
-
-
(10.353)
-
-
-
(37.915)
(37.915)
-
(10.353)
(37.915)
(37.915)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.169
-
(27.290)
-
-
-
(15.121)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
318.556
318.556
-
5.223
-
261.076
(334.228)
(334.228)
-
-
-
-
-
-
-
5.223
261.076
-
337.653
(10.488)
261.076
95.173
1.017
9.411
-
(41.583)
-
3.356.757
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Toplam
Özkaynak
110
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu
I.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
A.
1.3
1.4
1.5
B.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
II.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2015)
(31/12/2014)
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURUMDA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DAĞITIM
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KÂR
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
332.825
(71.749)
(106.941)
35.192
425.285
(91.057)
(111.835)
20.778
261.076
334.228
-
(15.672)
-
-
318.556
-
318.556
-
-
-
0,10
10
-
0,13
13
-
-
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
1. Finansal Tabloların Sunumu
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”),
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak hazırlanmıştır. İzlenen muhasebe politikaları ile finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları aşağıda detaylı olarak
sunulmuştur.
2. Finansal Tabloların Paranın Cari Satın Alma Gücü Esasına Göre Düzenlenmesi
31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”)
uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulan ilişikteki finansal tablolara, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih - 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005
tarihli Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.
II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası, mudilerinden kâr zarara katılma esasları çerçevesinde katılma hesabı toplamaktadır. Mudilerden kâr zarar esasına göre
toplanan katılma hesapları genellikle Kurumsal Finansman Desteği, Bireysel Finansman Desteği, Finansal Kiralama ve Kâr Zarar Ortaklığı
Projesi şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yöntemle kullandırılan fonların getirileri sabittir.
Kullandırılan fonların sabit getirili olması nedeniyle aktif bir kredi riski uygulaması yürütülmektedir. Fon kullandırımı yapılan firmaların altı ay veya
bir yıllık dönemler itibarıyla istihbarat, mali tahlil ve rating (derecelendirme) çalışması yapılmakta, kredi limitleri gerek görüldüğü takdirde revize
edilmektedir.
Likit varlıkların toplam aktifler içindeki payının (zorunlu karşılıklar hariç) %15-%17’ler seviyesinde gerçekleşmesi bir likidite politikası olarak
benimsenmiştir. Bu likidite imkanı uluslararası piyasalarda çok kısa vadeli murabaha işlemlerde değerlendirilerek özkaynak kârlılığı maksimize
edilmeye çalışılmaktadır.
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı
para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak
TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.
Yabancı para net genel pozisyonu yasal sınırlar içinde takip edilmekte, bu oranın +-%20 seviyesini geçmemesi temin edilmektedir. Ayrıca,
yabancı para pozisyonunda, günün koşullarına ve makro ekonomik koşullara göre politika ve stratejiler üretilmekte, ancak hiçbir zaman Katılım
Bankası’nı önemli derecede kur riskine maruz bırakacak pozisyonlar alınmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
112
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
III. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın türev işlemlerini vadeli döviz alım-satım işlemleri oluşturmaktadır. Katılım Bankası’nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle
oluşturulan türev ürünleri bulunmamaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar, sözleşme tutarları üzerinden Bilanço Dışı Yükümlülükler içinde izlenmektedir.
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmekte ve gerçeğe uygun değerin pozitif veya negatif
olmasına göre Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar veya Türev Finansal Yükümlülükler hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir.
Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar, alım satım amaçlı türev işlemlerde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Katılım Bankası yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan nakit akış riskinden çapraz para swaplarıyla korunmaktadır. Bu çerçevede
riskten korunma aracının gerçeğe uygun değer değişiminin etkin kısmı özkaynaklar altında “Riskten korunma fonları” hesabına
kaydedilmektedir. Riskten korunan kaleme ilişkin nakit akışlarının gelir tablosunu etkilediği dönemlerde ilgili riskten korunma aracının kâr zararı
da özkaynaktan çıkartılarak gelir tablosuna yansıtılır.
Nakit akış riskinden korunma muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması, riskten korunmanın
durdurulması veya etkinlik testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında muhasebeleştirilen tutarlar riskten
korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir.
Gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma aracı olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişiklikleri, riskten korunan
varlık veya yükümlülüğün korunan riske ilişkin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri ile birlikte gelir tablosuna kaydedilir. Gerçeğe
uygun değer riskinden korunma amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değerlerinde ortaya çıkan fark “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar”
hesabında izlenmektedir. Bilançoda ise, riskten korunan varlık veya yükümlülüğün işlemlerden korunan riske ilişkin gerçeğe uygun değerindeki
değişiklik riskten korunma muhasebesinin etkin olduğu dönem boyunca, ilgili varlık veya yükümlülükler ile birlikte gösterilir.
IV. Kâr Payı Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Kâr payı gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir.
Donuk alacak haline gelen kullandırılan fonlara ilişkin kâr payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilerek, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde gelir
yazılmaktadır.
V. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, kredilerle ilgili peşin tahsil edilen komisyon gelirleri ise dönemsellik
ilkesi gereği ilgili döneme isabet eden kısmı gelir kaydedilmektedir.
Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri peşin
ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup iç verim oranı yöntemine göre gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VI. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Finansal araçlar, finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Katılım Bankası’nın ticari aktivite
ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Katılım Bankası’nın aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Finansal enstrümanlar Katılım Bankası’nın bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Katılım
Bankası, bu enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Katılım Bankası’nın ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal tablolardaki likidite ve
kredi risklerini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal araçların alım satım işlemleri teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın Katılım Bankası’na teslim
edildiği veya Katılım Bankası tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte
muhasebeleştirilmesini ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih itibarıyla
elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda, işletme, teslim
aldığı varlıklarda olduğu gibi, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişimleri muhasebeleştirir.
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre
içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde
elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için muhasebeleştirilmez;
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya
da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Aşağıda her finansal aracın tahmini gerçeğe uygun değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır: (i) Alım satım amaçlı olarak
sınıflanan menkul değerler; esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kâr amacı güdülen
menkul değerler, (ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Katılım Bankası tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak
sınıflanmış menkul kıymetlerdir. Katılım Bankası bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması sonucunu doğuran
durumlarda kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen menkul değerler, ilk olarak maliyet bedelleriyle finansal tablolara alınmakta ve sonrasında gerçeğe uygun
değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için gerçeğe uygun değerler borsadaki
gerçeğe uygun değerleri kullanılarak bulunur.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıkların elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değerlerine göre değerlenmiş değerleri
arasındaki fark, kâr payı gelir ve reeskontları veya menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı
kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan kâr payları kâr payı gelirleri hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade
sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka
kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranı
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Katılım Bankası
tarafından vadeye kadar elde tutulmak amacıyla edinilen ve bu şekilde sınıflandırılan ancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl
boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
114
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan gelirler, gelir tablosunda menkul değerlerden elde edilen kâr payı gelirleri olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir. İlk
kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymetlerin müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe
uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden
gerçekleşmemiş kâr veya zararlar, özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya
hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait değer
artış/azalışları gelir tablosuna devredilir.
Krediler
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilen değerleri üzerinden değerlenmektedir.
Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak
kabul edilmektedir.
Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Planı (THP) ve İzahnamesinde belirtilen
hesaplarda orijinal bakiyelerine göre muhasebeleştirilmektedir.
Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası karşılıkları üzerinden Türk Parası (“TP”) hesaplarda izlenmektedir.
Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
VII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız
göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Katılım Bankası ilgili
değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/
kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde
tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması
beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmezler.
Katılım Bankası yönetimi tarafından düzenli aralıklarla kredi portföyü incelenmekte ve kullandırılan kredilerin tahsil kabiliyetine ilişkin şüphelerin
belirmesi durumunda söz konusu krediler, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde sınıflandırılmakta ve buna göre özel karşılıklar ayrılmaktadır.
Yapılan kısmi tahsilatlar, alacağa ilişkin karşılık ayrılan yıl içerisinde gerçekleştirildiklerinde, karşılık işleminin kısmen iptali yoluna gidilmekte,
geçmiş yıllarda gerçekleşmiş ise “Geçmiş Yıllar Giderlerine Ait Tahsilatlar” hesabında izlenmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Katılım Bankası yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel kredi
karşılığı ayırmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VIII. Finansal Varlıkların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve borsada işlem gören hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerinin altında kalması
durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda defter değeri ile netleştirilerek gösterilmektedir.
“Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu karşılıklar bilançonun aktifinde takipteki alacaklar bakiyesinden
düşülmektedir.
Bunun dışındaki finansal varlık ile yükümlülükler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması ve Katılım Bankası tarafından aktif ve pasiflerin
netleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve finansal tablolarda net tutarları üzerinden gösterilmektedir.
Aksi takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleştirme yapılmamaktadır.
IX. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası, satış, geri alış ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri yapmamaktadır.
X. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar
Katılım Bankası, alacaklarından dolayı edindiği varlıkların elden çıkarılması ile ilgili muhasebeleştirme ve değerlemesine ilişkin esaslarını 1
Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri
Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” e göre belirlemektedir.
Katılım Bankası, aktifinde, alacaklarından dolayı edindiği duran varlıklardan somut bir satış planı olanları satış amaçlı duran varlıklar hesabında
izlemektedir.
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş
gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar
bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun)
bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek
durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın
(veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program
başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor
olmalıdır. Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve
planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi
gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü
dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış
planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili
varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere
ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Dönem içinde Katılım Bankası’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
116
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XI. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bilanço tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın konsolide olmayan finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine
göre düzeltilmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve
tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı
ömürleri dikkate alınarak itfa edilir. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Maddi olmayan duran
varlıklar yazılım lisans bedellerinden oluşmaktadır.
XII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi sureti
ile bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Gayrimenkuller dışında maddi duran varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden değerlenmiştir. 2006
yılı içinde Katılım Bankası muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde;
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart (TMS 16) kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir. Bağımsız bir ekspertiz şirketi
tarafından Aralık 2014’de hesaplanan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. Katılım Bankası, TF Varlık Kiralama AŞ’ye 21 Ocak
2014 tarihinde gayrimenkullerinin 102,295 TL’lik kısmını satarak geri kiralamıştır. Satılan gayrimenkullere ait değerleme tutarı 79,241 TL
yeniden değerleme artışı hesaplarından çıkarılarak geçmiş yıl kârları hesabına sınıflanmıştır. 18 Temmuz 2014 tarihinde geri kiralama işlemi
sona ermiş ve Katılım Bankası’na gayrimenkullerin tapu devri yapılmıştır. Katılım Bankası, TF Varlık Kiralama AŞ’ne 28 Şubat 2015 tarihinde
gayrimenkullerinin 107,050 TL’lik kısmını satarak geri kiralamıştır. Satılan gayrimenkullere ait değerleme tutarı 27,290 TL yeniden değerleme
artışı hesaplarından çıkarılarak geçmiş yıl kârları hesabına sınıflanmıştır. 21 Ağustos 2015 tarihinde geri kiralama işlemi sona ermiş ve Katılım
Bankası’na gayrimenkullerin tapu devri yapılmıştır. Söz konusu yeniden değerleme değer artışı bilanço tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi sonrası
net 9,411 TL olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2014: 36,701 TL).
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman
tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark alınarak
belirlenir ve gelir tablosuna yansıtılır.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Katılım Bankası’nca esas alınan faydalı ömürler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
Amortismana Tabi Varlık
Kasalar
Büro Makineleri
Özel Maliyet Bedelleri
Diğer Menkuller
Mobilya Mefruşat
Nakil Vasıtaları
Gayrimenkuller
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Faydalı Ömür
5-50 yıl
3-10 yıl
2-10 yıl
3-15 yıl
3-10 yıl
5 yıl
50 yıl
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XIII. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
Kiralayan durumunda Katılım Bankası;
Katılım Bankası, finansal kiralama işlemlerinde kiraya veren olarak yer almaktadır. Katılım Bankası, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları
bilançoda net kiralama yatırımı tutarına eşit değerde bir alacak olarak göstermektedir. Kira ödemelerinin toplamı kâr payı ve anapara
tutarlarını kapsayan bir şekilde brüt olarak finansal kiralama alacakları hesabında yer almaktadır. Kira ödemelerinin toplamı ile söz konusu
sabit kıymetlerin maliyeti arasındaki fark olan kâr payı ise kazanılmamış finansal kiralama gelirleri hesabında yer almaktadır. Kira ödemeleri
gerçekleştikçe, kira tutarı finansal kiralama alacakları hesabından düşülmekte; içindeki kâr payı ise kazanılmamış kâr payı gelirleri hesabından
düşülerek gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Kiracı durumunda Katılım Bankası;
Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, gerçeğe uygun değerleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmiş değerlerinin, düşük olanı üzerinden
aktifleştirilmekte, kira bedelleri toplamı pasifte yükümlülük olarak kaydedilirken içerdikleri kâr payı tutarları ertelenmiş kâr payı tutarı olarak
muhasebeleştirilmektedir. Kiralama konusu varlıklar sabit kıymetler (menkuller) hesabının altında izlenmekte ve aynı muhasebe politikalarına
tabi olmaktadır.
XIV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler TMS’nin 37 sayılı
Standardı hükümlerine uygun olarak ayrılmaktadır.
Katılım Bankası tarafından ayrılmış olan özel ve genel karşılık giderlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı katılım hesaplarından
karşılanmaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla, Katılım Bankası, aleyhte devam eden, nakit çıkışı muhtemel olan ve güvenilir bir biçimde yükümlülük tutarının tahmin
edilebildiği davalar için bilanço tarihi itibarıyla 14,038 TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2014: 11,565 TL).
XV. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Katılım Bankası’nın, çalışanların emekli
olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19
(“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Katılım Bankası yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bunun yanında, TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması
gerekmektedir. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto
oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder, Bu nedenle, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, ilişikteki
finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6.50 enflasyon ve %10.80 kâr payı oranı varsayımları kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır (31 Aralık 2014: %6.00 enflasyon oranı ve %8.80 kâr payı oranı).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
118
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XVI. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı
üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Katılım Bankası’nın cari vergi yükümlülüğü
bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanarak hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı
hesaplanmaz.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı
değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve
gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile
ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Ertelenmiş vergi provizyonunun doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan
ilgili hesaplarla netleştirilmektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 12,351 TL (31 Aralık 2014: 970 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi karşılığı
özkaynaklar ile ilişkilendirilen kalemlerle ilgili olduğundan, özkaynaklar hesap grubunda yer alan ‘Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları’, ‘Menkul Kıymet Değerleme Farkı’ ve ‘Diğer Sermaye Yedekleri’ hesapları içerisinde netleştirilerek gösterilmiştir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. Aynı şekilde ertelenmiş vergi alacağı ve
yükümlülüğü de finansal tablolarda netleştirilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XVII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Katılım Bankası, alım-satım amaçlı türev finansal borçlar haricindeki diğer borçlanmalarını TMS 39 “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi
Standardı”nda belirtildiği şekilde işlem tarihinde elde etme maliyeti üzerinden kayda almakta, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
bedelleri üzerinden de değerlemektedir. Alım-satım amaçlı türev finansal borçlar muhasebe politikalarına ilişkin III nolu dipnotta anlatıldığı gibi
gerçeğe uygun değer ile değerlenmektedir.
Katılım Bankası, varlık kiralama şirketi aracılığı ile ihraç etmiş olduğu borçlanmayı temsil eden araçlardan sağlanan fonları “Alınan Krediler”
içerisinde göstermiştir.
XVIII. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası, cari dönemde sermaye artırmamıştır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal
değeri 1 TL olan 2,600,000,000 adet hisseden oluşmaktadır.
XIX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço dışı yükümlülükleri içerisinde
göstermektedir.
XX. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın bilanço tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
120
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XXI. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
Katılım Bankası, bireysel bankacılık alanında özel müşteri cari hesapları, katılma hesapları, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri, uzun
vadeli konut ve taşıt kredileri ile diğer bireysel bankacılık hizmetlerinde faaliyetini sürdürmektedir. Katılım Bankası, otomatik virman hizmetleri,
internet bankacılık hizmetleri, cari hesaplar, katılma hesapları, nakdi, gayrinakdi krediler, finansal kiralama, dış ticaret işlemleri ve sigorta işlemleri
ile kurumsal bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen
iktisadi, mali ve politik faktörler bulunmamaktadır. Ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara bağlı olarak, istikrarsızlık dönemlerinde yatırımlar
ertelenmekte ve mevcut kaynaklar likit olarak değerlendirilmektedir.
Cari Dönem
Faaliyet Gelirleri
Bölümün Net Kazancı (*)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Vergi Sonrası Kâr
Dönem Net Kârı
Bölüm Varlıkları
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Amortisman (**)
Değer Azalışı
Bireysel
Bankacılık
498.974
51.971
51.971
51.971
51.971
4.409.941
4.409.941
10.833.969
10.833.969
-
Kurumsal
Bankacılık
1.290.524
284.643
284.643
284.643
284.643
24.101.417
24.101.417
12.922.466
12.922.466
-
Hazine
(97.659)
(3.789)
(3.789)
(3.789)
(3.789)
8.892.640
8.892.640
10.722.046
10.722.046
-
Dağıtılamayan
71.749
(71.749)
(71.749)
1.172.301
1.172.301
741.061
3.356.757
4.097.818
67.548
66.427
1.121
Toplam
1.691.839
332.825
332.825
71.749
261.076
261.076
38.576.299
38.576.299
35.219.542
3.356.757
38.576.299
67.548
66.427
1.121
Personel ve işletme giderleri bölümlerin varlık ve yükümlülükleri oranında dağıtılmıştır.
66,427 TL tutarındaki amortisman tutarının 35,143 TL’si maddi duran varlıklar amortismanından, 30,288 TL’si maddi olmayan duran varlık amortismanından, 996 TL’si ise elden
çıkarılacak sabit kıymet amortismanından oluşmaktadır.
(*)
(**)
Önceki Dönem
Faaliyet Geliri
Bölümün Net Kazancı (*)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Vergi Sonrası Kâr
Dönem Net Kârı
Bölüm Varlıkları
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Amortisman (**)
Değer Azalışı
Bireysel
Bankacılık
409.449
33.054
33.054
33.054
33.054
4.070.766
4.070.766
9.112.579
9.112.579
-
Kurumsal
Bankacılık
1.042.287
395.746
395.746
395.746
395.746
20.496.768
20.496.768
11.242.792
11.242.792
-
Hazine
(8.448)
(3.515)
(3.515)
(3.515)
(3.515)
7.336.549
7.336.549
9.225.500
9.225.500
-
Dağıtılamayan
91.057
(91.057)
(91.057)
1.590.707
1.590.707
760.072
3.153.847
3.913.919
54.949
54.138
811
Toplam
1.443.288
425.285
425.285
91.057
334.228
334.228
33.494.790
33.494.790
30.340.943
3.153.847
33.494.790
54.949
54.138
811
Personel ve işletme giderleri bölümlerin varlık ve yükümlülükleri oranında dağıtılmıştır.
54,138 TL tutarındaki amortisman tutarının 32,379 TL’si maddi duran varlıklar amortismanından, 20,819 TL’si maddi olmayan duran varlık amortismanından, 940 TL’si ise elden
çıkarılacak sabit kıymet amortismanından oluşmaktadır.
(*)
(**)
XXII. Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilen muhasebe politikaları dışında belirtilmesi gereken diğer hususlar bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın çekirdek sermaye yeterlilik oranı %10.93 (31 Aralık 2014: %12.25), ana sermaye yeterlilik oranı %10.66 (31 Aralık 2014:
%11.98) ve sermaye yeterliliği standart oranı %13.51 (31 Aralık 2014: %12.47)’dir. Söz konusu oranlar, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ ve Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların
Hesaplanması Hakkında Tebliğ ile 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hesaplanmıştır.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranının Tespitinde Kullanılan Risk Ölçüm Yöntemleri
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğ ve Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ ile 5 Eylül 2013 tarih
ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Bu
veriler Yönetmelik kapsamında “Alım Satım Hesapları” ve “Bankacılık Hesapları” olarak ayrıştırılarak kredi riski ve piyasa riski hesaplamasına
tabi tutulur. Alım Satım Hesapları ve Özkaynakların hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar kredi
riski hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili
amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ve taahhütler ile ilgili işlemlerde “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar üzerinden
Yönetmelik”in 5 inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönüştürülüp “Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca risk
azaltımına tabi tutularak Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili risk sınıfına dahil edilir ve aynı Yönetmelik’in EK-1 i uyarınca ilgili risk
sınıfının ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
28 Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine Ve
Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik” ve ilgili Yönetmeliğe ilişkin Tebliğler de belirtilen (Kredi Riskine Esas Tutar - Basit Yöntem, Piyasa
Riskine Esas Tutar - Standart Yöntem, Operasyonel Riske Esas Tutar - Temel Gösterge Yöntemi) şekilde tespit edilir.
Türev işlemlerden ve menkul kıymetlerden kaynaklanan karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarda, Yönetmelikte yer alan “Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
122
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
7.469.350
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
6.555.759
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan
girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
102
Çok taraflı kalkınma bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal
alacaklar
371.786
Şarta bağlı olan ve olmayan
perakende alacaklar
223.219
Şarta bağlı olan ve olmayan
gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen
alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan
kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
Diğer alacaklar
318.484
Risk Ağırlıkları Katılım Bankası
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200 %250
- 1.685.636 11.595.448 7.096.894 15.537.848 302.217 187.659 599
-
131.088
1.986.046
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
44.110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.007.349
145.843
-
1.437
-
-
-
- 14.134.175
-
-
-
84.627
-
-
-
191.510
-
-
-
69.627 302.217 187.659
-
599
-
-
324.967
-
-
89.016
-
-
9.380.632
36.433
-
-
-
41.310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133.185
5.184
-
1.012.362
-
-
-
- 7.096.894
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi
Özkaynak hesaplaması 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır.
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
2.226.041
32.225
170.064
4.101.101
13,51
10,66
10,93
Önceki Dönem
1.878.826
9.568
142.326
3.164.601
12,47
11,98
12,25
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Özkaynak Kalemlerine İlişkin Bilgiler
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş
sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve
dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile
TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar (-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi
yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının
çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan
kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun
pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden
indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Önceki Dönem
2.600.000
442.485
10.428
356.249
261.076
95.173
-
2.600.000
108.015
48.071
417.232
334.228
83.004
-
3.409.162
3.173.318
10.822
24.567
15.803
31.521
21.748
33.390
-
9.833
7.325
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90.527
3.318.635
64.482
3.108.836
124
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin
ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi
sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi
öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net
uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi
yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin
Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi
sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi
öncesi ihraç edilenler temin edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş
kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net
uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.623
39.332
50.084
3.235.928
29.301
3.040.203
710.651
-
-
-
159.799
870.450
127.008
127.008
-
-
-
-
870.450
127.008
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından
dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken
emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden
çıkarılamayanların net defter değerleri (-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın
nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına
yapılan yatırımlar (-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20
nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana
sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının,
geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve
(2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2
nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından
kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun
pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
5.266
2.583
-
-
11
27
-
-
-
-
4.101.101
3.164.601
-
-
-
-
126
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
İçsel Sermaye Gereksiniminin Cari ve Gelecek Faaliyetler Açısından Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Amacıyla Uygulanan Yaklaşımlar
“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”, “İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme
Süreci (İSEDES) Raporu Hakkında Rehber” ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Katılım Bankası’nın faaliyetlerinin niteliği, ölçeği, risk profili,
karmaşıklık düzeyi, sermaye yapısı ve 3 yıllık stratejik planı dikkate alınmak suretiyle İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci
yürütülmektedir. İSEDES ile Katılım Bankası’nın maruz kaldığı veya gelecekte maruz kalabileceği önemli risklerin belirlenmesi, tanımlanması,
ölçülmesi ve izlenmesi süreçleri belirlenmiştir. Bu amaçla, yasal sermaye yeterlilik rasyosunu doğrudan etkileyen piyasa, kredi ve operasyonel
risklerin yanı sıra bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr payı oranı riski, likidite riski, artık risk, yoğunlaşma riski, veri yönetimi riski, itibar riski,
iş riski, stratejik risk, uyum riski, ülke riski ve transfer riski de Katılım Bankası’nın sermaye planlaması değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.
İSEDES ile belirlenen yeni riskler için uygun bir risk yönetimi süreci tesis edilmesi ve bu sürecin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimleri, stratejik hedefleri ile birlikte analiz edilmektedir. Likidite
planlaması ile Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecek likidite pozisyonunu, varlıklar ve yükümlülüklerin para türleri ve vadeleri dikkate alınarak
ihtiyatlı ve proaktif şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Stres testleri ve senaryo analizleri ile Katılım Bankası’nın uğrayabileceği muhtemel
zararları ve bu zararları karşılayacak sermaye yeterlilik düzeyinin tahmin edilme yöntemleri ve değerlendirmeler sonucunda yeterli sermaye
düzeyini korumak için alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir. Ayrıca İSEDES kapsamında, Katılım Bankası’nın faaliyetleri, stratejik planı,
sermaye ve likidite planlaması, stres testleri ve İSEDES sonuçları dikkate alınarak risk iştahı yapısı belirlenmiştir. Böylelikle mevcut durum, risk
iştahı yapısı, stratejik plan ve stres testi değerlendirmeleri sonucunda gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ile birlikte analiz
edilmesi amaçlanmakta olup, Katılım Bankası faaliyetlerinin bu kapsamda yönetimi, izlenmesi ve üst yönetimin söz konusu süreçlere dahil
olması sağlanmaktadır. İSEDES, gelişen bir süreç olarak ele alınmakta ve gelecek dönemler için gelişim alanları belirlenerek, çalışma planları
oluşturulmaktadır.
II. Kredi Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kredi riski Katılım Bankası’nın ticari ilişki içinde bulunduğu karşı tarafın; Katılım Bankası ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden oluşabilecek risk ve zararları ifade eder.
Katılım Bankası’nca kredi müşterilerinin kredi değerliliği ve kredi risklerinin coğrafi dağılımı yakından izlenmekte ve altı ay veya bir yıllık
dönemler itibarıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borçlularının kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla “Bankalarca Karşılık Ayrılacak
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e uygun şekilde
izlenmektedir. Hesap durum belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmaktadır. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, banka kredi komitesi
ve kredi yönetimince belirlenmektedir. Katılım Bankası, kullandırdığı kredileri ve diğer alacakları için teminat almaktadır. Alınan teminatlar
kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişi kefaleti, Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca ve bunların
kefaleti ile ihraç edilen bono ve tahviller, OECD ülkeleri merkez yönetimleri, merkez bankaları ve bunların kefaletleri ile ihraç edilen menkul
kıymetler, Avrupa Merkez Bankası ve bankanın kefaleti ile ihraç edilen menkul kıymetler, altın ve diğer kıymetli madenler, borsaya kote edilmiş
hisse senetleri, varlığa dayalı menkul kıymet, özel sektör tahvilleri, bankaların verecekleri kefalet ve teminat mektupları, OECD ülkelerinde
faaliyet gösteren bankaların garantileri, OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri, kamu kurumlarından doğmuş
alacak temliki veya rehni, müşteri çeki, taşıt rehni, ihracat vesaiki, ticari işletme rehni, uçak, gemi ve gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı, müşteri
çeklerinden oluşmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem, opsiyon ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerine
getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gidilmemektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Katılım Bankası’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %14.77 ve %21.11’dir
(31 Aralık 2014: %13.79 ve %19.69).
Katılım Bankası’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı
%27.93 ve %37.70’dir (31 Aralık 2014: %27.23 ve %37.11).
Katılım Bankası’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi alacak tutarının toplam bilanço içindeki payı %10.75 ve %15.36’dır
(31 Aralık 2014: %9.91 ve %14.15).
Katılım Bankası’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan gayrinakdi alacak tutarının toplam nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki
payı %0.75 ve %1.02’dir (31 Aralık 2014: %0.82 ve %1.11).
Katılım Bankası’nca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 245,432 TL’dir (31 Aralık 2014: 199,612 TL).
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarlarıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Risk Tutarı (*)
Ortalama
Risk Tutarı
8.541.805
25
44.217
1.150.549
14.845.280
7.608.722
9.380.633
228.128
606.456
-
8.708.434
27
37.888
1.675.025
13.622.754
7.321.267
8.674.780
169.585
594.038
-
1.469.837
1.321.472
128
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:
Risk Sınıfları (*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (***)
Toplam
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (***)
Toplam
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari birimlerden
Bölgesel
Bankalar ve aracı
ve ticari olmayan
yönetimlerden veya
kurumlardan şarta
girişimlerden şarta
yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve bağlı olan ve olmayan bağlı olan ve olmayan
alacaklar
alacaklar
olmayan alacaklar
8.541.805
-
25
-
44.217
-
229.597
806.866
8.531
40.934
64.621
8.541.805
7.768.699
-
25
31
-
44.217
73.881
-
1.150.549
483.554
665.157
3.607
51.269
59.760
7.768.699
31
73.881
1.263.347
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır. Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı
sonrası risk tutarları verilmiştir.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
Şarta bağlı olan
ve olmayan
perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
14.655.337
23.916
592
671
554
164.210
7.594.193
8.114
164
127
110
6.014
14.845.280
11.664.687
126.186
807
3.000
442
86.779
11.881.901
Tahsili gecikmiş
alacaklar
Kurulca riski
yüksek olarak
belirlenen
alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam
9.319.361
17.132
1.045
2.536
3.840
36.719
227.828
300
-
568.365
848
15
37.228
1.448.169
21.455
1
2
210
42.628.897
878.631
10.332
3.350
45.440
309.002
7.608.722
6.978.271
4.404
2
41
137
7.469
9.380.633
7.683.501
10.685
549
1.712
188
9.612
228.128
102.415
-
606.456
546.200
76
1
33.709
1.469.837
1.123.601
54
1
1
1
43.875.652
36.424.840
806.562
4.965
4.754
52.038
197.330
6.990.324
7.706.247
102.415
579.986
1.123.658
37.490.489
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
130
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili:
Risk Sınıfları (*)
Sektörler/Karşı Taraflar
1
Tarım
1,1
Çiftçilik ve Hayvancılık
1,2
Ormancılık
1,3
Balıkçılık
2
Sanayi
2,1
Madencilik ve Taşocakçılığı
2,2
İmalat Sanayi
2,3
Elektrik, Gaz, Su
3
İnşaat
4
Hizmetler
4,1
Toptan ve Perakende Ticaret
4,2
Otel ve Lokanta Hizmetleri
4,3
Ulaştırma Ve Haberleşme
4,4
Mali Kuruluşlar
4,5
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
4,6
Serbest Meslek Hizmetleri
4,7
Eğitim Hizmetleri
4,8
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
5
Diğer
6
Toplam
1
8.541.805
8.541.805
8.541.805
2
6
6
19
25
3
34.681
32.908
5
1.768
5.761
85
3.585
24
2.048
19
3.775
44.217
4
57
57
1.150.492
1.150.492
1.150.549
5
471.527
471.527
5.903.537
403.507
4.608.255
891.775
2.632.898
5.553.137
3.280.080
377.823
631.346
133.627
937.710
48.205
144.346
284.181
14.845.280
6
103.383
103.383
1.671.564
53.694
1.602.983
14.887
852.013
3.297.469
2.608.250
47.232
215.621
10.399
337.695
25.721
52.551
1.684.293
7.608.722
1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
4- Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
5- Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
6- Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
7- Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
8- Tahsili gecikmiş alacaklar
9- Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
10- Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır. Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı
sonrası risk tutarları verilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
7
99.037
99.037
1.370.005
43.717
1.261.287
65.001
2.076.253
2.932.278
1.889.130
240.570
191.629
6.529
437.945
97.729
68.746
2.903.060
9.380.633
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
8
5.457
5.457
59.975
9.320
48.304
2.351
47.103
97.526
85.575
766
5.281
3
4.620
51
1.230
18.067
228.128
9
1.024
1.024
48.915
5.692
38.208
5.015
48.250
126.722
80.289
174
12.980
18.394
13.625
456
804
381.545
606.456
10
259
259
4.997
105
4.809
83
1.875
1.376.400
6.152
241
271
1.369.133
530
14
59
86.306
1.469.837
TP
475.499
475.499
6.078.941
479.016
4.945.336
654.589
4.810.373
14.447.153
7.103.469
453.166
749.261
4.234.028
1.466.753
174.163
266.313
5.231.852
31.043.818
YP
205.188
205.188
3.014.796
69.933
2.618.572
326.291
848.019
8.634.437
846.092
213.640
311.452
6.996.354
265.396
61
1.442
129.394
12.831.834
Toplam
680.687
680.687
9.093.737
548.949
7.563.908
980.880
5.658.392
23.081.590
7.949.561
666.806
1.060.713
11.230.382
1.732.149
174.224
267.755
5.361.246
43.875.652
132
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
1
Risk Sınıfları (*)
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
2 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
3 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
4 Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
5 Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
6 Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
7 Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
8 Tahsili gecikmiş alacaklar
9 Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
10 Diğer alacaklar
GENEL TOPLAM
(*)
1 ay
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
4.547.471
416.771
9.484
518.694
1.966.854
25
-
-
-
-
1.943
56
8.641
16
33.561
99.939
905.338
781.363
1.768
1.170.203
777.311
8.285
1.781.268
1.183.511
1.860
2.857.373
1.601.141
826.028
8.116.722
3.149.947
206.255
227.943
215.466
304.153
7.289.896
267.886
2.633.995
593.796
5.922
3.590.907
1.251.445
18.660
6.249.189
7.061.249
361.363
21.515.724
Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
1
2
Risk Ağırlığı
Kredi Riski
Azaltımı
Öncesi Tutar
Kredi Riski
Azaltımı
Sonrası Tutar
%0 %10
%20
%50
%75
%100
%150
%200 %250
Özkaynaklardan
İndirilenler
6.874.243
-
1.137.070
6.592.322
9.386.877 19.278.684 392.916 212.597
943
129.116
7.469.350
-
1.685.636 11.595.448
7.096.894 15.537.848 302.217 187.659
599
-
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler:
Değer Kaybına Uğramış Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi nedeniyle değer
düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Özel Karşılık” hesaplaması
yapılmaktadır.
Tahsili Gecikmiş Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir.
Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
3
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
5
6
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Değer Kaybına
Uğramış
29.830
29.830
308.843
43.506
253.091
12.246
234.385
568.860
479.398
3.431
31.899
181
48.977
664
4.310
108.924
1.250.842
Krediler
Tahsili
Değer
Gecikmiş
Ayarlamaları
11.204
4.495
11.204
4.495
407.107
61.579
30.894
5.561
372.167
50.405
4.046
5.613
231.881
38.267
524.707
85.788
321.648
56.548
43.035
4.567
88.078
8.834
834
265
47.524
11.571
18.743
2.179
4.845
1.824
149.742
55.303
1.324.641
245.432
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
484.929
46.463
Karşılık
İptalleri (**)
(111.378)
(5.123)
Karşılıklar
21.853
21.853
192.880
27.246
161.522
4.112
124.766
333.708
290.596
2.314
11.315
156
27.049
169
2.109
78.929
752.136
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler:
1
2
(*)
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış
Bakiyesi
368.847
199.612
Kur farklarına göre belirlenenler.
111,378 TL karşılık iptalinin 30,599 TL’si terkin ve varlık yönetim şirketlerine satılmış olan kredilere aittir.
(**)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Diğer
Ayarlamalar (*)
9.738
4.480
Kapanış
Bakiyesi
752.136
245.432
134
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal varlık sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen krediler (*)
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
(*)
Vadesi geçmemiş
ve değer kaybına
uğramamış olanlar
5.141.238
44.249
2.279.666
28.068.221
8.226.354
14.601.573
5.240.294
35.533.374
Vadesi geçmiş
ve değer kaybına
uğramış olanlar
1.250.843
433.392
736.617
80.834
1.250.843
Toplam
5.141.238
44.249
2.279.666
29.319.064
8.659.746
15.338.190
5.321.128
36.784.217
Vadesi geçmiş
ve değer kaybına
uğramış olanlar
597.317
231.787
305.276
60.254
597.317
Toplam
5.502.277
26.110
1.761.405
24.660.810
7.639.452
12.587.901
4.433.457
31.950.602
Verilen krediler kiralama işlemlerinden alacakları da içermektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal varlık sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen krediler (*)
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
(*)
Verilen krediler kiralama işlemlerinden alacakları da içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesi geçmemiş
veya değer kaybına
uğramamış olanlar
5.502.277
26.110
1.761.405
24.063.493
7.407.665
12.282.625
4.373.203
31.353.285
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Risk Sınıflarına İlişkin Bilgiler
Ülkelerden veya merkez bankalarından olan alacaklar risk sınıfları için Fitch Ratings uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun notları
dikkate alınırken, bu kuruluştan derece almamış olanlar için ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan kredi
dereceleri ülke riski sınıflandırması kapsamında kullanılmaktadır. Yurtdışı bankalar ve aracı kurumlardan olan alacaklar risk sınıfları için
Standart&Poor’s (S&P), Moody’s ve Fitch Ratings uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dereceleri bulunması halinde birlikte
kullanılmaktadır. Karşı tarafı yurtdışında yerleşik olan kurumsal alacaklar ile diğer risk sınıfları ve yurtiçinde mukim kurumsal alacaklar ve
bankalardan olan alacaklar derecesiz olarak kabul edilmektedir. Fitch Ratings, Moody’s, Standart&Poor’s derecelerine karşılık gelen kredi kalite
kademelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Kredi Kalitesi
Eşleştirilecek Derecelendirmeler
Kademesi
Uzun vadeli kredi derecelendirmeleri 1
2
3
4
5
6
Kısa vadeli kredi derecelendirmeleri 1
2
3
4
5
6
Uzun vadeli menkul kıymetleştirme
1
2
pozisyonları için derecelendirmeler
3
4
5
Kısa vadeli menkul kıymetleştirme
1
2
pozisyonları için derecelendirmeler
3
Diğerleri
Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin
eşleştirme
1
2
Fitch
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ilâ BCCC+ ve aşağısı
F1+ ilâ Fİ
F2
F3
F3 aşağısı
—
—
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ve aşağısı
F1+ ilâ F1
F2
F3
F3 aşağısı
Moody’s
Aaa ilâ Aa3
A1 ilâ A3
Baa1 ilâ Baa3
Ba1 ilâ Ba3
B1 ilâ B3
Caa1 ve aşağısı
P-1
P-2
P-3
NP
—
—
Aaa ilâ Aa3
A1 ilâ A3
Baa1 ilâ Baa3
Ba1 ilâ Ba3
B1 ve aşağısı
P-1
P-2
P-3
NP
AAA ilâ AAA+ ilâ A-
Aaa ilâ Aa3
A1 ilâ A3
3
BBB+ ilâ BBB-
Baa1 ilâ Baa3
4
5
BB+ ilâ BBB+ ilâ B-
Ba1ilâ Ba3
B1 ilâ B3
6
CCC+ ve aşağısı
Caa1 ve aşağısı
FCQR: Fon Kredi Kalitesi Derecelendirmeleri (İng. Fund Credit Quality Ratings).
PSFR: Anapara İstikrar Fon Derecelendirmeleri (İng. Principal Stability Fund Ratings).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
S&P
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ilâ BCCC+ ve aşağısı
A-1+ ilâ A-1
A-2
A-3
A-3 aşağısı
—
—
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ve aşağısı
A-1+ ilâ A-1
A-2
A-3
A-3 aşağısı
FCQR: AAAf ilâ AA-f; PSFR: AAAm ilâ
AA-m
FCQR: A+f ilâ A-f; PSFR: A+m ilâ A-m
FCQR: BBB+f ilâ BBB-f; PSFR: BBB+m
ilâ BBB-m
FCQR:BB+f ilâBB-f; PSFR: BB+m ilâ
BB-m
FCQR: B+f ilâ B-f; PSFR: B+m ilâ B-m
FCQR: CCC+f ve aşağısı; PSFR:
CCC+m ve aşağısı
136
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Kredi Derecelendirme Sistemi
Kredi riski Katılım Bankası’nın içsel derecelendirme (rating) sistemine göre değerlendirilmektedir. Krediler en iyi dereceden (yüksek), en düşük
derecelere (standart altı) kadar aşağıdaki gibi sıralanmış, tablonun en altında ise temerrüde düşmüş (değer kaybına uğramış) kredilere yer
verilmiştir.
Cari Dönem (**)
Yüksek
Standart
Standard Altı
Değer kaybına uğramış
Derecelendirilmemiş
Toplam
(*)
Temerrüt Oranları %
Toplam (*)
%0,86
%0,74
%0,48
%2,89
21.955.476
10.198.742
190.752
1.250.842
8.225.656
41.821.468
Yukarıdaki tablolarda yer alan tutarlar, krediler, finansal kiralama işlemlerinden alacaklar ve garanti ve kefaletleri içermektedir.
Temmerrüt oranları, 2015 yılında kullandırılıp temerrüde düşen kredilerin 2015 yılında kullandırılan kredilere oranıdır.
(**)
“Yüksek” kategorisi borçlunun çok güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu, “standart” kategorisi borçlunun iyi ve yeterli bir finansal yapıya
sahip olduğunu, “standart altı” kategorisi ise borçlunun finansal yapısının orta ve kısa vadede risk altında olduğunu göstermektedir.
Vadesi veya anlaşma koşulları yeniden gözden geçirilen finansal varlıkların kayıtlı değeri:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
1.456
592
864
1.456
Önceki Dönem
6.528
831
5.697
6.528
III. Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Piyasa riskine maruz değer, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in ikinci kısım ikinci bölümünde açıklanan Standart Metot ile hesaplanmakta
ve raporlanmaktadır. Piyasa riski hesaplamaları ayda bir yapılmaktadır.
1.1. Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III) Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IX) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(X) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)
(XI) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x IX) ya da (12,5 x X)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Tutar
3.075
24.005
2.407
2.738
32.225
402.813
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.2. Dönem İçerisinde Ay Sonları İtibarıyla Hesaplanan Piyasa Riskine İlişkin Ortalama Piyasa Riski Tablosu
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
2.359
17.760
1.900
4.130
326.869
Cari Dönem
En Yüksek
6.073
32.791
2.407
5.583
573.073
En Düşük
472
6.375
1.243
2.738
157.353
Ortalama
833
3.424
2.244
1.772
103.421
Önceki Dönem
En Yüksek
1.427
4.890
3.242
3.725
138.029
En Düşük
389
2.492
1.543
1.024
78.852
2. Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Bilgiler
Karşı taraf kredi riskleri için kredi limitlerinin ve içsel sermaye tahsisi ve dağıtımının yöntemi
Karşı taraf riskine konu olan işlemler için, kredibilite ölçümü, limit tahsisi, süreçlerde yer alanların yetki ve sorumlulukları bankanın iç
politikalarında belirlenmiştir.
Karşı taraf riski kapsamında müşterilerin kredibilite ölçümlerinde, finansal yeterliliklerinin yanında, uluslararası ve ulusal mevzuata uyumluluğu,
bağımsız derecelendirme kuruluşlarından almış oldukları ratingler, faaliyetleri, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri coğrafi bölge ve ülke, bölge ve
ülkenin ekonomik, sosyal ve mevzuat durumu, ortaklık yapısı ve ortakların finansal durumu etkenleri değerlendirilmektedir. Değerlendirme
sonuçlarına göre müşteriler ile yapılacak olan işlemlere ilişkin kriterler (büyüklük, vade, istisna vb.), Katılım Bankası’nın iç politikalarında ve
süreçlerinde yer verilen kurallara dayalı olarak belirlenmektedir.
Müşterilerle yapılan işlemlerde karşı taraf kredi risklerine ilişkin teminat, gerekli durumlarda sağlanması gereken ilave teminatlar ve karşılıklara
yönelik politikalar, Katılım Bankası’nın genel kredi politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2’de belirtilen ters eğilim riskine ilişkin risk tutarları ile ilgili
politikalar bulunmamaktadır.
Sözleşmelerin pozitif gerçeğe uygun brüt değeri, netleştirmenin faydaları, netleştirilmiş cari risk tutarı, tutulan teminatlar ve türevlere ilişkin
net pozisyon tutarı
Katılım Bankası’nda, alım satım hesapları için hesaplanan karşı taraf riskinde türev finansal araçlara ilişkin risk tutarları Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2 çerçevesinde gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemi
kullanılmak suretiyle belirlenmektedir. Sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlenmesi ile pozitif değere sahip sözleşmelerin
yenileme maliyetleri elde edilir. Sözleşme tutarlarının, Yönetmeliğin 2’nolu ekinde belirtilen kredi dönüşüm oranları ile çarpılması sonucunda
potansiyel kredi riski hesaplanmaktadır. Toplam karşı taraf risk tutarı, tüm sözleşmelere ait potansiyel kredi riski ile pozitif değere sahip
sözleşmelerin yenileme maliyetleri ile toplanması suretiyle hesaplanır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
138
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Tutar
6.247.945
40.180
65.292
109.541
Alım satım hesapları kapsamında Katılım Bankası tarafından kredi türevleri ile alınan veya satılan herhangi bir koruma bulunmamaktadır.
IV. Operasyonel Riske İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmaktadır. Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran
2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik”in 3 üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması” uyarınca Katılım Bankası’nın son 3 yılına ait 2014, 2013 ve
2012 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.
Brüt gelir
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12.5)
2 ÖD Tutar
(2012)
982.944
1 ÖD Tutar
(2013)
1.105.454
CD Tutar
(2014)
1.312.873
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
1.133.757
Oran (%)
15
Toplam
170.064
2.125.794
V. Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Sınırlı olmakla birlikte kur riski, döviz alım-satım portföyü içinde ele alınmakta; dolayısıyla var olan pozisyonun genel risk profilini nasıl etkilediği
hesaplanmaktadır. RMD sonuçları ve stres testleri yardımıyla yapılan duyarlılık analizleri üst düzey yönetime bildirilmektedir.
Katılım Bankası, kur riskini merkezileştirmiş ve bilançoda bulunan tüm kur riskini Fon Yönetimi tarafından üstlenilmesini ve yönetilmesini
sağlamıştır. Diğer kâr merkezleri maruz kaldıkları kur riskini, Fon Yönetimi’ne devrederler ve söz konusu risk döviz alım-satım portföyü içinde
takip edilir.
Yabancı para risklerine yönelik olarak açık pozisyon alınmamaya çalışılmakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski
doğduğunda ise karşı pozisyon alınarak kur riski taşınmamaktadır.
Katılım Bankası’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:
Bilanço Tarihinde Gişe Döviz Alış Kuru
31 Aralık 2015
30 Aralık 2015
29 Aralık 2015
28 Aralık 2015
25 Aralık 2015
24 Aralık 2015
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Avro
3,1776
3,1776
3,1921
3,2006
3,1904
3,1968
3,1969
ABD Doları
2,9076
2,9076
2,9084
2,9157
2,9123
2,9187
2,9262
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Katılım Bankası’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri aşağıdaki
gibidir:
1 ABD Doları
1 Avro
2,9172 TL
3,1697 TL
Katılım Bankası’nın Kur Riskine İlişkin Bilgiler: Yabancı Paralar (Bin TL)
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (4)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (1)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (2)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları YP
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar (6)
Diğer Yükümlülükler (3)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (5)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Avro
USD
Diğer YP
Toplam
156.202
56.297
163
4.062.673
721.489
4.996.824
3.759.573
94.382
1.248.848
6.311.968
428.183
11.842.954
812.109
27.100
70
839.279
4.727.884
177.779
1.249.011
10.374.641
1.149.742
17.679.057
410.681
2.767.965
256.735
67.349
60.816
3.563.546
3.580
6.440.701
6.958.953
221.938
104.940
13.730.112
39.892
454.298
1.011.732
4.433
2.519
1.512.874
454.153
9.662.964
8.227.420
293.720
168.275
18.806.532
1.433.278
(1.430.884)
695.666
2.126.550
1.750.341
(1.887.158)
1.854.590
4.576.633
2.722.043
3.447.709
(673.595)
690.749
1.302.635
611.886
261.868
(1.127.475)
1.114.455
6.574.934
5.460.479
5.459.918
140
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (5)
Avro
USD
Diğer YP
Toplam
3.154.643
2.770.168
384.475
(379.749)
665.041
1.044.790
1.206.424
10.204.058
10.550.011
(345.953)
344.425
2.228.544
1.884.119
3.081.849
806.883
1.603.340
(796.457)
798.544
1.299.347
500.803
101.464
14.165.584
14.923.519
(757.935)
763.220
4.192.932
3.429.712
4.389.737
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 8,045,857 TL tutarındaki dövize endeksli krediyi içermektedir.
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 1,058,821 TL tutarındaki dövize endeksli finansal kiralama alacağı ve 31,001 TL tutarındaki dövize endeksli takipteki kredi alacağını
içermektedir. Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 144 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.
(3)
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 28,124 TL tutarındaki genel kredi karşılığını içermektedir. Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 14,310 TL tutarındaki
alım satım amaçlı türev finansal borçlar reeskontunu, 247 TL tutarındaki spot işlemler reeskontunu ve özkaynaklar altında gösterilen (55,230) TL tutarındaki riskten korunma fonları ve
menkul değerler değerleme farklarını içermemektedir.
(4)
33,541 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal varlıklar reeskontu gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar satırından düşülmüştür.
(5)
Net Bilanço Dışı Pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
(6)
Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 284,543 TL tutarındaki riskten korunma amaçlı türev finansal borçlarını içermemektedir.
(1)
(2)
Kur riskine duyarlılık
Katılım Bankası büyük ölçüde Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Katılım Bankası’nın ABD Doları, Avro ve diğer YP kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan
%10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Katılım Bankası içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. ABD Doları’nın, Avro’nun ve diğer YP’nin TL karşısında %10’luk değer artışının kâr/
zararda veya özkaynaklarda yaratacağı etki aşağıdaki gibidir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır.
ABD Doları
Avro
Diğer YP
(*)
Döviz kurundaki
% değişim (*) %10
%10
%10
Kâr/(zarar) üzerindeki etki
Cari Dönem
Önceki Dönem
(3.257)
(153)
239
473
1.715
209
Özkaynak üzerindeki etki
Cari Dönem
Önceki Dönem
(1.551)
(645)
239
473
1.715
209
Yukarıdaki para birimlerinin TL karşısında %10’luk değer azalışının kâr/zararda yaratacağı etki yukarıdaki tutarda fakat ters yönde olacaktır.
VI. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın faizsiz bankacılık faaliyeti nedeniyle faize duyarlı varlık ya da yükümlülüğü bulunmadığından faiz riski bulunmamaktadır.
VII. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Hisse senedi yatırımlarının bilanço değeri, gerçeğe uygun değeri ve piyasa değeri karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir:
1
2
3
Hisse Senedi Yatırımları
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Borsada İşlem Gören
İştirakler
Borsada İşlem Gören
Bağlı Ortaklıklar
Borsada İşlem Gören
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Bilanço
Değeri
4.897
100
-
Karşılaştırma
Gerçeğe
Uygun Değer
-
Piyasa
Değeri
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VIII. Likidite Riski Yönetimi ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Likidite riski, Katılım Bankası’nın yükümlülüklerinin likit varlıkları ve alacakları ile vadesinde tamamen veya kısmen karşılayamaması ihtimali olup,
Katılım Bankası’nın temel bankacılık hizmetlerini yerine getirebilmek için üstlendiği risklerin başında gelmektedir. Söz konusu riskin ihtiyatlı
biçimde yönetilebilmesi amacıyla Katılım Bankası risk iştahı yapısı içerisinde likidite riskine ilişkin göstergeler belirlenmiştir. Mevcut risk iştahı
yapısı içerisinde Çekirdek Mevduat Oranı ve Toplam Likidite Karşılama Oranı yer almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Katılım
Bankası risk iştahı aylık olarak Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından izlenmekte ve üst düzey yönetime raporlanmaktadır. Belirlenen
limitlerde aşım gerçekleşmesi durumunda, bahse konu hususlar hakkında Denetim Komitesi’ne bilgi verilmektedir. Ayrıca Aktif Pasif Yönetimi
Komitesi düzeyinde belirlenmiş likidite hedef ve uyarıcı göstergelere ilişkin ölçüm ve değerlendirmeleri aylık olarak yapılmaktadır. Likidite
riskinin sınırlandırılması amacıyla belirlenenlikidite göstergelerine ilişkin hedef, uyarı ve tetik seviyeleri Aktif Pasif Yönetimi Komitesi tarafından
belirlenmekte ve izlenmektedir.
Katılım Bankası’ınca likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ve
yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır.
Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemleri vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir. Basel III prensipleri doğrultusunda
“Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı” raporlamaları hazırlanmaktadır. Likidite Karşılama Oranı raporu ilgili yönetmelik gereği
BDDK’ya raporlanmakta olup, Net İstikrarlı Fonlama Oranı raporu ise halihazırda bilgi amaçlı olarak hazırlanmaktadır.
Katılım Bankası veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemlerin yer aldığı
Likidite Riski Yönetimi-Acil Eylem Planı oluşturulmuş olup, eylem planında yer alan aksiyonlara ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiştir. Likidite
acil durum fonlama planı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Katılım Bankası Likidite Risk Yönetimi Polikası’nın bir parçası olup, likidite
sorunu yaşanması durumunda alınacak tedbir ve aksiyonları belirlemektedir.
Katılım Bankası’nda, diğer önemli risk türlerinde olduğu gibi likidite riski kapsamında da stres testi uygulanmaktadır. Likidite riskine ilişkin stres
testlerinde Katılım Bankası’nın likidite durumu açısından, oluşturulan senaryolara direnme gücü test edilir. Diğer bir ifade ile stres koşulları
altında Katılım Bankası’nın yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirme gücü ölçülür.
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı, Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ve makroekonomik
değişkenler ile birlikte analiz edilerek maruz kalınan veya ileride kalınabilecek riskleri karşılayacak düzeyde sermayenin içsel olarak
hesaplanması ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde sermayeyle idame ettirilmesi amacıyla asgari yılda bir kez olmak üzere İSEDES raporu
hazırlanmakta ve BDDK’ya iletilmektedir.
Söz konusu rapor kapsamında Katılım Bankası’nı olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel olayları veya piyasa koşullarındaki muhtemel
değişimleri tanımlayan stres testi ve senaryo analizleri ile Katılım Bankası’nın uğrayabileceği muhtemel zararları ve bu zararları karşılayacak
sermaye yeterlilik düzeyi tahmin edilmektedir. Stres testi ve senaryo analizleri ile stres koşulları altında Bankanın likidite yeterliliği ve
planlamasına ilişkin değerlendirilmeler yapılmakta ve söz konusu değerlendirmeler ile Katılım Bankası’nın yükümlülüklerini yerine getirebilmek
için ihtiyaç duyabileceği likidite düzeyi belirlenmektedir.
İSEDES kapsamında gerçekleştirilen senaryo analizi ve stres testlerinin dışında aylık ve çeyreklik dönemlerde ilave stres testleri
gerçekleştirilmektedir. “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde piyasa
ve karşı taraf kredi riski ile Katılım Bankası’nın toplam likidite riskine ilişkin stres testleri aylık olarak gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
142
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Likidite Karşılma Oranı
Cari Dönem
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1
Yüksek kaliteli likit varlıklar
NAKİT ÇIKIŞLARI
2
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
3
İstikrarlı mevduat
4
Düşük istikrarlı mevduat
5
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında
kalan teminatsız borçlar
6
Operasyonel mevduat
7
Operasyonel olmayan mevduat
8
Diğer teminatsız borçlar
9
Teminatlı borçlar
10 Diğer nakit çıkışları
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço
dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer
yükümlülükler
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço
dışı borçlar
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
18 Teminatsız alacaklar
19 Diğer nakit girişleri
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
21 TOPLAM YKLV STOKU
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
(*)
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
12.583.687
4.408.720
8.174.967
5.308.612
1.275.214
4.033.398
1.037.933
220.436
817.497
467.099
63.759
403.340
7.792.021
6.618.810
1.173.211
3.794.099
3.347.293
446.806
14.801.433
5.839.115
-
8.071.184
4.109.655
-
4.034.032
2.860.821
1.173.211
9.074.505
5.839.115
-
1.985.516
1.538.710
446.806
5.529.325
4.109.655
-
8.962.318
3.961.529
3.235.390
1.419.670
-
-
-
-
1.739.950
-
86.997
14.233.467
7.981.940
2.387.736
5.885.075
8.272.811
945.820
4.968.196
5.914.016
Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
4.934.492
4.213.124
2.387.736
945.820
5.885.075
4.968.196
8.272.811
5.914.016
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
4.934.492
4.213.124
5.960.655
2.136.110
82,78
197,23
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önceki Dönem
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1
Yüksek kaliteli likit varlıklar
NAKİT ÇIKIŞLARI
2
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
3
İstikrarlı mevduat
4
Düşük istikrarlı mevduat
5
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında
kalan teminatsız borçlar
6
Operasyonel mevduat
7
Operasyonel olmayan mevduat
8
Diğer teminatsız borçlar
9
Teminatlı borçlar
10 Diğer nakit çıkışları
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço
dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer
yükümlülükler
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço
dışı borçlar
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
18 Teminatsız alacaklar
19 Diğer nakit girişleri
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
21 TOPLAM YKLV STOKU
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
(*)
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
4.747.253
908.825
144.926
763.899
3.633.021
342.637
39.478
303.159
2.790.056
-
3.436.417
2.627.133
809.284
2.624.066
2.649
-
1.510.913
1.009.095
501.818
1.025.255
-
7.231.870
2.790.056
2.621.417
1.025.255
-
-
-
-
895.689
-
44.784
7.014.092
2.878.805
2.409.594
27.756
2.437.350
1.066.114
747.364
1.813.478
10.537.524
2.898.533
7.638.991
3.821.187
789.603
3.031.584
5.543.945
4.741.700
802.245
2.530.114
2.028.296
501.818
7.234.519
2.649
-
2.409.594
1.066.114
27.756
747.364
2.437.350
1.813.478
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
4.747.253
3.633.021
4.576.742
1.110.522
103,73
327,15
Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması
Likidite karşılama oranı sonucunu etkileyen önemli unsur; nakit değerler, merkez bankasındaki varlıklar ve alınmış olan borçlanma araçlarından
(Sukuk) oluşan yüksek kaliteli likit varlıkların büyüklüğüdür. Yüksek kaliteli likit varlıklar 2015 yılsonunda 2014 yılına göre sadece %4 artmış,
önemli bir değişim meydana gelmemiştir. Diğer bir önemli faktör olan nakit çıkışları ise toplanan fonlardan ve teminatsız diğer borçlanma
araçları ve bilanço dışı işlemlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla nakit çıkışlarında mevduatın payı %31, teminatsız diğer
borçlanma araçlarının payı ise %5’dir. 2015 yılsonunda 2014 yılsonuna göre hem nakit girişlerinde hem de nakit çıkışlarında %100’ün üzerinde
artış olmuştur. Türev işlemlerin alım ve satımları dengeli olduğu için likidite karşılama oranına etkisi yok denecek kadar azdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
144
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Aktif ve Pasif Kalemlerin Kalan Vadelerine Göre Gösterimi
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan MD
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır MD
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Özel Cari Hesap ve
Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
İhraç Edilen MD
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Vadesiz
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
5.372.503
225.369
-
-
-
-
-
-
5.372.503
225.369
-
34.691
7.625
1.933
-
-
-
44.249
4.897
-
20.980
2.927.474
75.330
3.963.214
287.192
9.594.276
1.515.193
9.119.894
380.971
910.949
- 2.284.563
- 26.515.807
510.715
6.113.484
47.486
3.030.631
377.520
200.000
311.373
94.156
413.141 1.017.009
4.517.845 10.496.542 11.963.469
29.250
1.321.170
888.893
1.133.158 3.244.915
1.133.158 38.576.299
2.081
425.266
46.568
-
-
-
5.430.200
12.308.845
3.342.166
609.890
12.395
3
396.190
972.544
828.875
189.894
821.511
76.563
7.082.667
14.369.302
(969.183) (11.338.671)
457.084
36.181
3.881.999
635.846
1.175.528
1.070
1.786.488
8.710.054
6.634.967
284.541
6.931.903
5.031.566
726.900
- 9.390.669
972.544
- 1.018.769
- 3.797.037 5.016.903
726.903 3.797.037 38.576.299
594.267 (2.663.879)
-
6.106.205
5.537.540
568.665
4.444.775
3.309.773
1.135.002
9.080.931
3.596.677
5.484.254
9.503.139
4.863.116
4.640.023
880.069
758.798 33.494.790
4 3.507.823 33.494.790
880.065 (2.749.025)
-
2.720.873
12.679.857
(9.958.984)
-
473.915
- 21.703.499
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi
için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar kaydedilmiştir.
(**)
Diğer Varlıklar, 1,552,415 TL tutarındaki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar ve 498,706 TL tutarındaki Takipteki Krediler (net) bakiyelerini de içermektedir.
(***)
Özsermaye kalemleri ve karşılıklar, diğer yükümlülükler içerisinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:
Aşağıdaki tablo, Katılım Bankası’nın yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz
konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek kâr payı giderleri aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilgili kalemlerin bilanço
değerlerinin iskonto edilmemiş değerleri ile olan farkıdır. İlgili yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
Önceki Dönem
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
2.081
425.266
5.430.200 12.308.845
46.568
3.342.166
609.890
12.395
3
473.915
- 21.703.499
396.963
973.711
828.875
189.894
300.738
6.561.894 14.294.679
477.187
3.865.921
1.505.837
2.115.727
7.417.366
7.429.761
978.268
978.271
(1.384.952) 9.390.669
(1.167)
972.544
- 1.018.769
300.738
(1.386.119) 33.860.134
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Düzeltmeler
7.453
368.460
4.290.192 11.225.549
7.585
2.220.038
1.269
968.706
23.504
4
384.767
- 18.727.993
257.141
653.056
816.127
132.209
20.669
5.134.441 12.636.415
928.342
145.644
3.301.609
2.863.609
3.833.584
5.376.195
5.399.699
4
(855.872) 8.569.415
(427)
652.629
948.336
(2.044)
164.269
(858.343) 29.447.409
Vadesiz
Vadesiz
Düzeltmeler
Toplam
Toplam
146
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Şarta bağlı yükümlülükler ve taahhütlerin vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Garanti ve Kefaletler
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin
Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım - Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Toplam
Önceki Dönem
Garanti ve Kefaletler
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin
Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım - Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesiz
1 Aya
Kadar
3.478.788
2.192.231
1.337.586
1.607.215
1.480.765
1.475.808
2.569
-
852.675
422
-
169
-
1.970
-
1.966
-
6.230
-
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Toplam
948.511 3.790.618 2.477.583 199.689 12.502.404
8.788
39.583
1.096
310 3.722.773
- 1.475.808
2.389
13.600
18.558
- 1.337.586
592
-
1.087
-
310
-
2.580
852.675
25.391
9
- 2.258.270
-
1.970
33.596
2.258.270
- 454.293
454.293
- 1.803.977
- 1.803.977
- 9.022.851 1.543.161 579.468
- 11.145.480
- 4.358.870 772.272 290.182
- 5.421.324
- 4.219.123 652.342 118.046
- 4.989.511
444.858 118.547 171.240
734.645
5.671.019 12.110.831 2.500.460 4.409.669 4.736.949 199.999 29.628.927
Vadesiz
3.039.910
2.059.946
1.253.169
805.524
1.253
5.099.856
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Toplam
1.457.397 1.029.830 3.393.231 1.552.975 175.074 10.648.417
1.450.607
28.258
21.974
1.470
1 3.562.256
1.435.707
- 1.435.707
7.046
10.397
9.173
26.616
- 1.253.169
84
-
3
-
120
-
1.470
-
1
-
1.678
805.524
1.253
7.770
17.858
12.681
38.309
- 1.107.747
- 1.107.747
- 1.107.747
- 1.107.747
5.391.763 470.922 265.196 141.717
- 6.269.598
2.534.644 235.694 131.729
70.717
- 2.972.784
2.309.445 171.567 133.467
71.000
- 2.685.479
547.674
63.661
611.335
8.299.767 1.529.010 3.680.401 2.803.909 175.075 21.588.018
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
IX. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.
X. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’in 33’üncü maddesi uyarınca, finansal teminatların volatilite ayarlı değerleri
üzerinden risk azaltımı etkilerinin hesaplandığı, basit finansal teminat yöntemine göre kredi riski azaltımı yapmaktadır.
Katılım Bankasınca kredilendirme işlemlerinde kullanılan risk azaltıcı unsurlar aşağıda sıralanmıştır.
•Finansal Teminatlar (Nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi kalite kademesine sahip borçlanma araçları)
•Garantiler
•İpotek (Her ne kadar Basel II uygulamasında ipotek karşılığı krediler risk sınıfı olarak değerlendirilmiş olsa da, değerleme yöntemleri ve
yoğunlaşmalar açısından bu kısımda da yer verilmiştir).
Katılım Bankası tarafından sağlanan ipotekler kredi ilişkisi devam ettiği sürece yeniden ekspertiz işlemlerine konu edilmektedir. Katılım
Bankası’nda BDDK’nın ilgili düzenlemeleri doğrultusunda sadece Hazine ve bankalar tarafından verilen garantiler risk azaltıcı unsur olarak
dikkate alınmakta olup, bankalara ilişkin kredi değerliliği periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
Bilanço içi netleştirme ve özel netleştirme sözleşmesi bulunmamaktadır.
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi Türevleri
8.541.805
972.545
-
-
125
-
-
-
51.632
1.153.466
18.190.994
10.329.584
321
3
872.610
404.222
-
12.708
122.605
9.987.275
228.128
606.503
-
185
5.044
-
-
-
1.469.837
622
-
-
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan ve nakde dönüşüm oranı uygulanmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
148
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XI. Risk Yönetim Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı, Denetim Komitesine bağlı olarak ana hatlarıyla risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve
raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir.
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı, Risk Politikaları ve Raporlamaları ile Risk Analiz Müdürlükleri’nden oluşmaktadır.
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı tarafından, Katılım Bankası’nın kredi risklerinin ölçülmesi, analiz edilmesinin yanında kredi ve risk politikaları/
prosedürleri kapsamında belirlenmiş olan limit ve kriterlere uyumun izlenmesi, risk ölçüm, analiz ve izleme sonuçlarının Yönetim Kuruluna,
Denetim Komitesine ve Üst Yönetime düzenli olarak raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilir. Yasal mevzuat ve buna uyumlu olarak kredi ve
risk politikaları/prosedürleri kapsamında belirlenmiş olan ürün, müşteri, vade, sektör ve ülke limitlerine uyumun ve yoğunlaşmanın takibi de
periyodik olarak yapılmaktadır.
Yakın izleme ve tahsili gecikmiş alacaklara ait analizler yapılarak, piyasa, sektör, müşteri, ürün ve banka içi uygulama süreçlerine ait
belirlenen risk unsurları için risk azaltıcı tedbirlerin alınması yönünde Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Düzey Yönetime önerilerde
bulunulmaktadır.
Katılım Bankası’nın kredi değerlendirme süreçleri kapsamında kredi ve müşteri türlerine göre banka portföyüne özel olarak geliştirilmiş ve
dizayn edilmiş risk ölçüm ve derecelendirme sistemleri kullanılmakta olup, bu sistemler düzenli olarak izlenmekte, validasyon çalışmaları
yapılmakta ve gerektiğinde iyileştirici aksiyonlar alınmaktadır.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fonlamaların risk ölçüm ve derecelendirilmesi amacıyla sektör ve uluslararası standartlara uygun ve portföye özel
olarak istatistiki yöntemler kullanılarak geliştirilen rating modelleri kullanılmaktadır. Rating modelleri ile birlikte müşteri rating notları yanı sıra
PD (Probability of Default) - TO (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Üretilen rating notları ve PD değerleri kredi kararları ve çalışma
şartlarının belirlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fonlamaların risk ölçüm ve derecelendirilmesinde ayrıca “Hedef Kitle ve Risk Kabul Kriterleri” uygulanmaktadır. Bu
kriterler kapsamında sektörel performans ve beklentiler, rating notları, finansal ve piyasa performansları değerlendirilerek risk iştahı paralelinde
hedef müşteri kitlesi ve bu müşteriler ile çalışma koşulları belirlenmektedir.
Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme segmenti için risk derecelendirmesi, banka portföyüne özel olarak ve istatistiki yöntemler
kullanılarak geliştirilen skorlama modelleri aracılığıyla yapılmaktadır. Ürün gruplarına ve müşteri büyüklüklerine göre farklı modeller kullanılmakta
olup, bu sayede her grup için en etkin risk ölçüm ve derecelendirmesi yapılabilmektedir. Skorlama modelleri ile birlikte skorların yanı sıra PD
(Probability of Default) - TO (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Modeller tarafından üretilen risk dereceleri kullanılarak müşteriler risk
profillerine göre ayrıştırılmakta ve bu profiller doğrultusunda kredi kararları ve çalışma şartları belirlenmektedir.
Kullandırılan fon riskinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme Segmenti
için derecelendirme modellerinin, politika ve iş kurallarının sistemsel olarak yönetildiği, karar destek sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler
kapsamında müşterilerin risk derecelendirmesi ile birlikte ödeme gücü hesaplamaları da yapılarak kullandırılabilecek fon tutarları ve kredi
kartı limitleri sistemsel olarak uygulanan politikalar ile belirlenebilmektedir. Bu altyapı sayesinde kredi politika ve iş kuralları etkin bir biçimde
izlenmekte ve düzenli olarak geliştirilmektedir.
Senaryo analizleri ve stres testleri kapsamında tüm sayısallaştırılabilen risklerin olumsuz piyasa koşullarında erişebileceği seviyeler tahmin
edilerek proaktif risk yönetimi yürütülmektedir. Ayrıca yeni ürünlerin, bankanın kredi portföyüne ve finansal yapısına etkileri ölçülmesi suretiyle
ürün risk analizleri yapılmaktadır.
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından, ölçüm, analiz ve izleme faaliyetleri ile beraber aylık ve üçer aylık periyotlar halinde kredi
portföyünün kalitesi, istatistikleri, dikkat çeken değişimleri ve ilgili politika/prosedürlere uyumun ve bu verilere ilişkin analizlerin yer aldığı
raporlar ile Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Yönetim bilgilendirilmekte, sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili
politika ve süreçlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlanmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Katılım Bankası’nda piyasa riskini oluşturan faktörlerin ve söz konusu risklerin olası etkileri ölçülmekte ve düzenli olarak BDDK’ya
raporlanmaktadır. Piyasa riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen
standart metot ile alım-satım hesapları da dahil edilerek hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
Ayrıca 2014 yılsonuna ilişkin İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) çalışmaları Mart 2015 dönemi içerisinde tamamlanmış ve
Yönetim Kurulu düzeyinde onaylanarak ilgili yasal mercilere iletilmiştir.
Döviz pozisyonu yönetiminde, döviz alım-satım, zararı durdurma (Stop-loss) ve pozisyon limitleri belirlenerek risk azaltıcı tedbirler
uygulamaktadır. Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen piyasa riski işlemlerine ilişkin limitlerin, günlük, aylık ve yıllık olarak
izlenmesi ve raporlanması, Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Katılım Bankası likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ve
yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulamaktadır.
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı, likidite riskinin ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi amacıyla likidite riski ölçüm yöntemleri
ve metodolojilerini oluşturmuştur.
Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemlerinin vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir. Ayrıca Aktif/Pasif Komitesi
düzeyinde belirlenmiş likidite hedef ve uyarıcı göstergelere ilişkin ölçüm ve değerlendirmeleri aylık olarak yapılmaktadır. Katılım Bankası’nda
aynı zamanda Basel III prensipleri doğrultusunda “Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı” raporlamaları hazırlanmakta
olup, söz konusu raporlardan Likidite Karşılama Oranı ilgili yönetmelik gereği BDDK ile paylaşılırken, Net İstikrarlı Fonlama Oranı raporu ise
halihazırda bilgi amaçlı olarak hazırlanmaktadır.
Katılım Bankası’nın maruz kalacağı likidite riskinin hesaplanması amacıyla stres testi uygulanmaktadır. Banka veya piyasa kaynaklı likidite
sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemler Likidite Riski Politikası-Acil Durum Fonlama Planı’nda yer
alan rol ve sorumluluklar kapsamında yapılmaktadır.
Operasyonel Risk Yönetiminde uluslararası bir yaklaşım kullanılması amacıyla Katılım Bankası, Basel II dokümanlarına uygun bir risk dili
(terminolojisi) benimsemiştir. Bu ortak risk dili, operasyonel riske ilişkin Katılım Bankası genelinde tutarlı bir görüş ve iletişim sağlamaktadır.
Operasyonel risk yönetimindeki standart çerçevenin desteklenmesi amacıyla operasyonel risk kayıpları veri tabanının oluşturulması ve söz
konusu verilerin analizine ve raporlanmasına yönelik yazılım çözümü kullanılmaktadır.
Katılım Bankası, operasyonel risklerin gerçekleşmesi sonucunda maruz kalabileceği kayıp ve zarar riskinin banka dışına transfer edilmesi
amacıyla, sektörde mutat olan sigorta poliçelerini satın almak konusunda gerekli işlem ve çalışmaları yapmaktadır.
Katılım Bankası’nda, Basel II Operasyonel Risk uygulamalarının temel bir gereği olarak Risk Kontrol Öz Değerlendirmeleri (RKD) dönemsel
olarak yapılmaktadır. RKD ile operasyonel risklere açık iş süreçlerinin araştırılması ve süreç sahiplerinin kontrol önlemleri uygulaması suretiyle
bu risklerin etkilerinin sınırlanması amaçlanmaktadır. RKD çalışması yapılan Müdürlüklerde “Anahtar Risk Göstergeleri” tespit edilip, söz konusu
risk noktalarına ilişkin eşik değer belirlenmektedir.
“Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” gereği, Katılım Bankası tarafından satın alınan Destek Hizmetleri için, hizmeti satın
alan birimlerin ilgili hizmet ve tedarikçiye ilişkin hazırlamış olduğu raporlar incelenerek Risk Görüşü oluşturulmakta ve Denetim Komitesi’ne
sunulmaktadır.
Ayrıca Katılım Bankası’nca Sermaye Yeterliliği Ölçüm ve Raporlama projesi neticesinde Basel II standartları ile uyumlu bir raporlama alt yapısına
sahip olunması, sermaye yeterliliğine esas risklere ilişkin stres testlerinin yapılabilmesi ve yasal mevzuat değişikliklerine sistemsel olarak uyum
sağlanabilmesi amacıyla esnek parametrik bir model kullanılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
150
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XII. Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Cari dönemde bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki büyümeyle birlikte, kurlardaki aşırı yükselişin de etkisiyle toplam risk tutarı ciddi oranda
artış göstermiştir. Ana sermayeye ilişkin tutarların aynı oranda artış gösterememesi nedeniyle kaldıraç oranı geçen yıla oranla azalmıştır. Yasal
sınır olan %3 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaktadır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(*)
Bilanço içi varlıklar
Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil)
(Ana sermayeden indirilen varlıklar)
Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı (1 ve 2 nci satırların toplamı)
Türev finansal araçlar ile kredi türevleri
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci satırların toplamı)
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia teminatlı
finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç)
Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8 inci
satırların toplamı)
Bilanço dışı işlemler
Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı
(Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı)
Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11 inci satırların toplamı)
Sermaye ve toplam risk
Ana sermaye
Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 nci satırların toplamı)
Kaldıraç oranı
Kaldıraç
Tabloda yer alan tutarların üç aylık ortalaması alınır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem (*) Önceki Dönem (*)
38.414.561
32.053.557
(152.776)
(106.893)
38.261.785
31.946.664
114.482
20.991
126.072
58.355
240.554
79.346
211.696
-
234.390
-
211.696
18.410.921
18.410.921
3.220.442
57.124.956
5,65
234.390
13.438.375
13.438.375
2.963.498
45.698.775
6,49
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
XIII. Finansal Varlık ve Borçların Gerçeğe Uygun Değerleri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Aşağıdaki tablo, Katılım Bankası’nın finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve borçların defter değeri ile
gerçeğe uygun değerini gösterir.
Finansal Varlıklar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası (*)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Bankalar (*)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (**)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (*****)
Finansal Borçlar
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile
Bankalardan Toplanan Fonlar (***)
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları (***)
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar (****)
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Para Piyasasına Borçlar
Defter Değeri
Cari Dönem
Önceki Dönem
34.559.884
30.365.493
5.372.503
5.156.624
225.369
572.606
4.897
4.370
28.068.222
24.063.493
888.893
568.400
33.559.396
29.283.140
Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
34.142.308
30.211.323
5.372.503
5.156.624
225.369
572.606
4.897
4.370
27.660.593
23.893.502
878.946
584.221
34.259.748
29.253.828
434.036
21.743.378
9.390.669
1.018.769
972.544
434.036
21.743.378
10.091.021
1.018.769
972.544
384.767
18.727.993
8.569.415
948.336
652.629
384.767
18.727.993
8.540.103
948.336
652.629
Vadesiz olduğu için defter değeri gerçeğe uygun değeri ile aynıdır.
Verilen kredilerin gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kâr payı oranları kullanılmıştır. Verilen kredi rakamı finansal kiralama rakamını da
içermektedir. Gereçeğe uygun değerleri Seviye 2 olarak belirlenmiştir.
(***)
Bankalardan toplanan fonlar ve özel cari hesap ve katılım hesaplarından sağlanan fonlar yılsonu birim değeri ile değerlendirildiği için defter değeri gerçeğe uygun değerine eşittir.
(****)
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kredi kullanım oranları kullanılmıştır.
(*****)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların, gösterim amaçlı gerçeğe uygun değerleri Seviye 1 olarak belirlenmiştir.
(*)
(**)
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmektedir.
Cari Dönem
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Varlıklar Toplamı
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar (*)
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Yükümlülükler Toplamı
(*)
Seviye 2
2.279.666
1.442
42.807
48.627
2.372.542
34.352
284.543
318.895
Seviye 3
-
Toplam
2.279.666
1.442
42.807
48.627
2.372.542
34.352
284.543
318.895
Seviye 2
1.971.784
669
25.441
1.997.894
10.068
51.547
61.615
Seviye 3
-
Toplam
1.971.784
669
25.441
1.997.894
10.068
51.547
61.615
Bilançoda diğer karşılıklar satırında sınıflanan 998 TL spot işlemlerin değerlemeleri dahil edilmiştir.
Önceki Dönem
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Varlıklar Toplamı
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar (*)
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Yükümlülükler Toplamı
(*)
Seviye 1
Seviye 1
-
Bilançoda diğer karşılıklar satırında sınıflanan 586 TL spot işlemlerin değerlemeleri dahil edilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
152
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak
(fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar dışında kalan gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal varlıklar için, gerçeğe uygun
değer hesaplamasında TCMB tarafından ilan edilen menkul kıymet fiyatları veya yurtdışı piyasalarda oluşan fiyatlar gibi gözlemlenebilir
fiyatlar kullanılmaktadır. Türev finansal varlıklar ve borçların yeniden değerlemesi sözleşmede belirtilen vade sonu değerlerinin piyasalarda
gözlemlenebilir benzer vade için ilan edilen oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır.
XIV. Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermemektedir. Katılım
Bankası, inanca dayalı işlem yapmamaktadır.
XV. Riskten Korunma Muhasebesi Uygulamalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası, bilanço tarihi itibarıyla Nakit Akış Riskinden Korunma (“NARK”) ve Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma (“GUDRK”)
muhasebesini kullanmaktadır.
NARK ve GUDRK muhasebesinde kullanılan türev finansal araçlar çapraz para swap işlemleridir. 31 Aralık 2015 itibarıyla türev finansal
araçların sözleşme tutarları ve bilançoda taşınan net gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Türev Finansal Araç
Çapraz para swap işlemleri (NARK)
Çapraz para swap işlemleri (GUDRK)
Toplam
Anapara (*)
1.017.439
214.000
1.231.439
Cari Dönem
Aktif
48.627
48.627
Pasif
284.543
284.543
Anapara (*)
577.739
577.739
Önceki Dönem
Aktif
-
Pasif
51.547
51.547
(*)
İlgili türev finansal araçların sadece “satım” bacakları gösterilmiştir. Bu türev işlemlerin 1,026,831 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 530,008 TL) “alım” bacakları da dahil edildiğinde
oluşan toplam 2,258,270 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 1,107,747 TL) türev finansal araç anapara toplamı, Nazım Hesaplar Tablosu’nda “Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal
Araçlar” satırında yer almaktadır.
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma:
Katılım Bankası, getiri oranı riski yönetimi kapsamında, satılmaya hazır finansal varlık portföyünde yer alan 214,000 TL tutarındaki uzun vadeli
sabit getirili TL özel sektör sukuklarının piyasa getiri oranlarındaki değişim nedeniyle oluşacak gerçeğe uygun değer riskine karşı, çapraz para
swap işleminin sabit getirili TL satım bölümü ile korunma sağlamak, kur riski yönetimi kapsamında, pasifte yer alan EUR ve USD cinsinden
toplanan fonlarda EUR/TL, USD/TL döviz kur değişimleri nedeniyle oluşacak gerçeğe uygun değer riskine karşı, çapraz para swap işleminin
EUR ve USD alım bölümü ile korunma sağlamak amacıyla, 1 Ocak 2015 tarihinden başlamak üzere gerçeğe uygun değer riskinden korunma
(GUDRK) stratejisi uygulama kararı almıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Aşağıdaki tabloda, GUDRK muhasebesinin etkisi özetlenmiştir:
Cari Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler
Satılmaya hazır menkul
kıymetler
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri
fonlarındaki tutar
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
48.627
-
Katılım Bankası, TMS 39 ve kendi risk politikaları çerçevesinde GUDRK uygulamaları için gerekli şartları ve kuralları yazılı olarak süreç haline
getirmiştir. Her yeni riskten korunma ilişkisi bu çerçevede değerlendirilip ilgili onay sürecinden geçirilmekte ve belgelenmektedir. Etkinlik testleri
de Katılım Bankası’nın risk stratejilerine uygun olarak TMS 39 kapsamında izin verilen yöntemler içerisinden seçilmiştir. Etkinlik testlerinde
finansal riskten korunan varlıkların gerçeğe uygun değerleri hesaplanırken, Katılım Bankası’nın finansal riskten korunma aracı olarak kullandığı
türevlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar kullanılmaktadır. Yine söz konusu süreç dahilinde, her ay sonu
itibarıyla etkinlik testleri gerçekleştirilmekte ve risk ilişkilerinin etkinliği ölçülmektedir. Söz konusu olan etkinlik testleri riskten korunma ilişkisinin
başlangıcında ileriye yönelik yapılmaktadır. Etkinliğin eşik değerlerin dışında olması (%80 - %125) veya GUDRK muhasebe uygulamasından
Katılım Bankası yönetimince vazgeçilmesi durumunda, söz konusu finansal riskten korunma aracının satılması veya vadesinden önce
kapanması durumunda, portföyün faiz oranı riksinde korunması kapsamında riskten korunan varlığın taşınan değerine yapılan düzeltmeler,
vadeye kalan süre içerisinde doğrusal amortisman yöntemiyle gelir tablosunda “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar” hesabına yansıtılır
Nakit akış riskinden korunma:
Katılım Bankası, Malezya Ringgiti (“MYR”) cinsinden ihraç edilen 1,160,000 MYR tutarındaki menkul kıymetlerini, çapraz para swap işlemi
ile ABD doları borçlanmaya çevirmekte ve bu fonu ABD doları cinsinden kâr payı getirili aktiflerde değerlendirmektedir. Bu kapsamda MYR/
TL döviz kuru değişimleri nedeniyle ihraç edilen menkul kıymetlerde oluşacak nakit akış riskine karşı, çapraz para swap işlemi ile korunma
sağlamak amacıyla 1 Ağustos 2014 tarihinden başlamak üzere nakit akış riskinden korunma (NARK) muhasebesi uygulama kararı almıştır.
Bu uygulama kapsamında, riskten korunma aracı olarak belirlenen türev finansal araçlar, çapraz para swap işlemleri, riskten korunma
yükümlülükleri ise, ihraç edilen menkul kıymetlerin döviz kurlarındaki değişim nedeniyle oluşacak nakit akışları olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki
tabloda, NARK muhasebesinin etkisi özetlenmiştir:
Cari Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
(*)
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler (**)
İhraç edilen menkul kıymetler
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri fonlarındaki tutar (*)
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
284.543
(41.583)
Ertelenmiş vergi etkisini içermektedir.
Katılım Bankası’nın bağlı ortaklığı TF Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen menkul kıymet olup, finansal tablolarda “alınan krediler” satırında gösterilmiştir.
(**)
Önceki Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
(*)
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler (**)
İhraç edilen menkul kıymetler
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri fonlarındaki tutar (*)
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
51.547
(3.668)
Ertelenmiş vergi etkisini içermektedir.
Katılım Bankası’nın bağlı ortaklığı TF Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen menkul kıymet olup, finansal tablolarda “alınan krediler” satırında gösterilmiştir.
(**)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
154
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Katılım Bankası, TMS 39 ve kendi risk politikaları çerçevesinde NARK uygulamaları için gerekli şartları ve kuralları yazılı olarak süreç haline
getirmiştir. Her yeni riskten korunma ilişkisi bu çerçevede değerlendirilip ilgili onay sürecinden geçirilmekte ve belgelenmektedir. Etkinlik testleri
de Katılım Bankası’nın risk stratejilerine uygun olarak TMS 39 kapsamında izin verilen yöntemler içerisinden seçilmiştir. Yine söz konusu süreç
dahilinde, her ay sonu itibarıyla etkinlik testleri gerçekleştirilmekte ve risk ilişkilerinin etkinliği ölçülmektedir. Etkinliğin eşik değerlerin dışında
olması (%80 - %125) veya NARK muhasebe uygulamasından Katılım Bankası yönetimince vazgeçilmesi durumunda, söz konusu finansal
riskten korunma aracının satılması veya vadesinden önce kapanması durumunda, finansal riskten korunma işleminin etkin olduğu dönemden
itibaren diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmesine devam edilen finansal riskten korunma aracına ait toplam kazanç ya da kayıp,
ilgili tahmini işlem gerçekleşene kadar özkaynaklarda ayrı bir kalem olarak kalmaya devam eder. İşlemin gerçekleşmesi durumunda doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç veya kayıplar, elde edilen varlığın veya üstlenilen borcun kâr veya zararı etkilediği dönem
veya dönemlerde gelir tablosunda “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar” hesabında yeniden sınıflandırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM: KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Aktif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Değerler ve Merkez Bankası:
1.1. Nakit Değerler ve TCMB’ye İlişkin Bilgiler:
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
171.571
125.583
466.236
4.454.599
6.812
147.702
644.619
4.727.884
Önceki Dönem
TP
YP
128.538
84.553
756.723
4.173.339
164
13.307
885.425
4.271.199
Cari Dönem
TP
YP
466.236
752.349
3.702.250
466.236
4.454.599
Önceki Dönem
TP
YP
756.723
1.423.443
2.749.896
756.723
4.173.339
1.2. T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*)
Toplam
(*)
Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır. TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğine göre Türkiye’de
faaliyet gösteren bankalar; Türk parası yükümlülükleri için TL cinsinden %6 oranında, yabancı para yükümlülükleri için USD veya EUR döviz cinsinden olmak üzere %11 oranında
zorunlu karşılık tesis etmekteydiler. Belirtilen tebliğde yapılan değişiklikler sonrasında, Türk parası ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, yükümlülüklerin vadelerine
göre farklılaştırılarak %5 ile %20 arasında belirlenmiş olup, rapor tarihi itibarıyla bankalarca bu oranlar uygulanmaktadır.
2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Diğer menkul kıymetler hesap kaleminde, teslim tarihi muhasebesinin uygulanması sonucunda, Katılım Bankası’nın, ticari işlem tarihi ve bilanço
tarihi arasındaki dönem boyunca spot türev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirmesi sonucu
oluşan 1,442 TL (31 Aralık 2014: 669 TL) yer almaktadır.
2.1. Teminata Verilen/Bloke Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
2.2. Repo İşlemlerine Konu Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Repo işlemlerine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
2.3. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Pozitif Farklar Tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
9.723
170
9.893
YP
4.358
28.556
32.914
Önceki Dönem
TP
2.375
6.915
9.290
YP
2.954
13.197
16.151
Cari Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
3. Bankalara İlişkin Bilgiler
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
Yurtdışı Bankalar Hesabı
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
47.558
32
47.590
84.895
92.884
177.779
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
60.078
28.715
14.672
51.269
6.823
3.605
268
515
11.075
5.771
92.916
89.875
85.487
4
85.491
397.244
89.871
487.115
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
4. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen (*)
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen (**)
Değer Azalma Karşılığı (-)
Diğer
Toplam
Cari Dönem
2.279.666
2.279.666
4.897
4.897
2.284.563
Önceki Dönem
1.971.784
1.971.784
4.370
4.370
1.976.154
(*)
İlgili borçlanma senetleri piyasada işlem görmekte olsa dahi cari dönem sonu itibarıyla bu işlemlerin herhangi bir işlem derinliği bulunmadığından borsada işlem görmeyen satırında
gösterilmiştir.
(**)
Cari dönem sonu itibarıyla 4,719 TL tutarındaki Kredi Garanti Fonu borsada işlem görmeyen satırında gösterilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
156
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Katılım Bankası’nın “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” portföyünde; 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla nominal değeri 1,889,843 TL
(31 Aralık 2014: 1,715,753 TL), kayıtlı değeri 1,892,510 TL (31 Aralık 2014: 1,761,406 TL) olan T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen kira sertifikaları bulunmaktadır.
4.1. Teminata Verilen/Bloke Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla teminata verilen 1,452,097 TL satılmaya hazır finansal varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 773,960 TL).
4.2. Repo İşlemine Konu Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla repo işlemine konu edilen 384,776 TL satılmaya hazır finansal varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 414,483 TL).
5. Kredilere İlişkin Açıklamalar
5.1. Katılım Bankası’nın Ortaklarına ve Mensuplarına Kullandırılan Her Çeşit Kredi veya Avansın Bakiyesine İlişkin Bilgiler
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
138
10.573
10.573
138
15.686
15.824
10.573
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
117
24.475
24.475
117
16.218
16.335
24.475
5.2. Birinci ve İkinci Grup Krediler, Diğer Alacaklar ile Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklara
İlişkin Bilgiler
Nakdi Krediler Krediler
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Mali Kesime Verilen Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Ödeme
Planının
Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Yönelik
Yönelik
Krediler ve
Krediler ve
Değişiklik
Değişiklik
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yapılanlar
Diğer
Yapılanlar
Diğer
(Toplam)
(Toplam)
25.191.166
92.473
1.456
1.324.641
557.823
2.149.331
23.644
13.667
17.842.505
89.208
1.456
1.139.990
534.616
4.796.087
3.265
135.172
9.540
376.709
12.847
17.478
9.056
12.988
25.191.166
92.473
1.456
1.324.641
557.823
-
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ödeme planında değişiklik
yapılan krediler aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1 veya 2 defa uzatılanlar
3, 4 veya 5 defa uzatılanlar
5 Üzeri uzatılanlar
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
92.269
506.725
204
51.098
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
15.709
18.068
24.680
33.710
306
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
30.074
48.639
128.946
267.146
83.018
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in geçici 5’inci maddesi kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden yapılandırılan kredi bulunmamaktadır.
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in geçici 6’ncı maddesi kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden yapılandırılan iki adet kredi bulunmaktadır. Bu kredilerin
ortalama vadesi 829-1,026 gün aralığında uzatılmıştır.
5.3. Vade Yapısına Göre Kredilerin Dağılımı
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan ya da
Krediler ve Yeni Bir İtfa Planına
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
6.573.238
6.573.238
18.616.472
18.616.472
-
1.456
1.456
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan ya da
Krediler ve Yeni Bir İtfa Planına
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
207.672
207.672
1.116.969
1.116.969
-
-
Cari dönem
33.414
888.043
58.498
188.568
1.598
211.296
1.381.417
Önceki Dönem
23.389
445.748
45.411
146.036
1.832
123.370
785.786
5.4. Yakın İzlemedeki Kredilerin Teminatları
Nakit
İpotek
Rehin
Çek Senet
Diğer
Teminatsız
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
158
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5.5. Tüketici Kredileri, Bireysel Kredi Kartları, Personel Kredileri ve Personel Kredi Kartlarına İlişkin Bilgiler
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Kısa Vadeli
42.840
7.201
5.996
29.643
297.359
80.232
217.127
612
107
505
8.529
2.671
5.858
349.340
Orta ve Uzun Vadeli
4.828.987
3.686.635
268.847
873.505
52.278
21.707
30.571
3.227
3.227
6.542
751
2.670
3.121
3
3
4.891.037
Toplam
4.871.827
3.693.836
274.843
903.148
52.278
21.707
30.571
300.586
83.459
217.127
7.154
751
2.777
3.626
8.532
2.674
5.858
5.240.377
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5.6. Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartlarına İlişkin Bilgiler
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
97.289
627
96.662
79.748
14.900
64.848
177.037
Orta ve Uzun Vadeli
96.734
3.291
74.317
19.126
4.912
1.802
60
3.050
690
690
102.336
Toplam
194.023
3.291
74.944
115.788
4.912
1.802
60
3.050
80.438
15.590
64.848
279.373
Cari Dönem
36.099
26.479.708
26.515.807
Önceki Dönem
58.452
22.769.500
22.827.952
Cari Dönem
26.317.468
198.339
26.515.807
Önceki Dönem
22.671.689
156.263
22.827.952
5.7. Kredilerin Kullanıcılara Göre Dağılımı
Kamu
Özel
Toplam
5.8. Yurtiçi ve Yurtdışı Kredilerin Dağılımı
Takipteki krediler hariç kredilerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.9. Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Krediler
Bilanço tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen kredisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
160
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5.10. Kredilere İlişkin Olarak Ayrılan Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
Cari Dönem
48.905
171.604
531.627
752.136
Önceki Dönem
35.770
61.102
271.975
368.847
5.11. Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler (net)
5.11.1. Donuk Alacaklardan Katılım Bankası Tarafından Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklara İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
981
981
981
-
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
2.963
170
2.963
170
2.963
170
-
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
134.812
891.828
(723.403)
(104.363)
(178)
(178)
198.696
(48.905)
149.791
IV. Grup
Tahsili
Şüpheli Krediler ve
Diğer Alacaklar
133.601
16.653
723.403
(383.019)
(80.755)
(3.116)
(133)
(1.240)
(1.743)
406.767
(171.604)
235.163
5.11.2. Toplam Donuk Alacak Hareketlerine İlişkin Bilgiler
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-) (*)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
(*)
Katılım Bankası, takipteki krediler portföyünün 22,410 TL tutarındaki bölümünü 4,617 TL bedel karşılığında varlık yönetim şirketine satmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
V. Grup
Zarar
Niteliğindeki Kredi
ve Diğer Alacaklar
328.904
24.870
383.019
(64.109)
(27.305)
(1.242)
(15.332)
(10.731)
645.379
(531.627)
113.752
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5.11.3. Yabancı Para Olarak Kullandırılan Kredilerden Kaynaklanan Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
1.335
(235)
1.100
675
(284)
391
6.275
(6.140)
135
-
16
(16)
-
5.066
(5.066)
-
5.11.4. Donuk Alacakların Kullanıcı Gruplarına Göre Brüt ve Net Tutarlarının Gösterimi:
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
149.791
198.410
(48.778)
149.632
286
(127)
159
99.042
134.139
(35.612)
98.527
673
(158)
515
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
235.163
113.752
406.364
641.035
(171.395)
(527.522)
234.969
113.513
403
4.344
(209)
(4.105)
194
239
72.499
56.929
133.154
325.234
(60.887)
(268.480)
72.267
56.754
447
3.670
(215)
(3.495)
232
175
162
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5.11.5. Donuk Alacakların Teminatlarına İlişkin Bilgiler
Cari dönem
23.182
436.151
40.070
362.726
13.424
375.289
1.250.842
Nakit
İpotek
Rehin
Çek Senet
Diğer
Teminatsız
Toplam
Önceki Dönem
8.875
202.064
24.815
113.120
9.861
238.582
597.317
5.11.6. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Tasfiye Politikasının Ana Hatları
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ilgili krediler takip hesaplarına aktarılmakta,
kanuni takip başlatılarak tahsil edilmeye çalışılmaktadır.
5.11.7. Aktiften Silme Politikasına İlişkin Açıklamalar
Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen kredi ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi yolu ile tahsil
edilmekte veya Katılım Bankası üst yönetimince alınan karar doğrultusunda Vergi Usul Kanunu gerekleri yerine getirilerek aktiften silinmektedir.
Cari dönemde 22,410 TL (31 Aralık 2014:116,604 TL) varlık yönetim şirketlerine satılmış, 8,189 TL (31 Aralık 2014:5,274 TL) aktiften
silinmiştir.
5.12. Diğer Açıklama ve Dipnotlar
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem (*)
Krediler ve Alacaklar
Ticari Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
(*)
31- 60 Gün
61- 90 Gün
Toplam
9.000
28.798
2.544
40.342
24.388
23.009
3.980
51.377
13.475
8.263
2.581
24.319
46.863
60.070
9.105
116.038
0- 30 Gün
31- 60 Gün
61- 90 Gün
Toplam
13.613
27.642
4.999
46.254
9.147
16.318
2.916
28.381
5.479
6.342
1.907
13.728
28.239
50.302
9.822
88.363
Kredilerinin gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup kredilerin ödeme vadesi gelmemiş tutarları hariçtir.
Önceki Dönem (*)
Krediler ve Alacaklar
Ticari Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
(*)
0- 30 Gün
Kredilerinin gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup kredilerin ödeme vadesi gelmemiş tutarları hariçtir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
6. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
6.1. Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemlerine Konu Olanlar, Teminata Verilen/Bloke Edilenlere İlişkin Bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla 130,000 TL teminata verilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 83,790 TL).
Bilanço tarihi itibarıyla geri alım vaadi ile satım işlemlerine konu edilen 571,756 TL vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulunmaktadır
(31 Aralık 2014: 212,243 TL).
6.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlere İlişkin Bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Cari Dönem
888.893
888.893
888.893
Önceki Dönem
568.400
568.400
568.400
Cari Dönem
568.400
311.374
9.119
888.893
Önceki Dönem
550.000
18.400
568.400
6.3. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin Yıl İçerisindeki Hareketleri:
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
Gelir Tahakkuk ve Reeskontları (*)
Dönem Sonu Toplamı
(*)
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla gelir tahakkuk ve reeskontları 27,519 TL olup, 9,119 TL iki dönem arasındaki gelir tahukuku ve reeskontlarındaki değişimi ifade etmektedir.
7. İştiraklere İlişkin Bilgiler (Net)
Katılım Bankası’nın iştiraki bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
8. Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler (net)
Katılım Bankası, 22 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kira sertifikaları ihraç etmek amacıyla varlık kiralama şirketi kurulmasına karar
vermiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 20 Aralık 2012 tarihli, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1 Şubat 2013 tarihli, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın 8 Şubat 2013 tarihli izinleri ile 11 Şubat 2013 tarihinde TF Varlık Kiralama AŞ ünvanlı varlık kiralama şirketini 50 TL
sermaye ile kurmuştur. Katılım Bankası, kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 8 Temmuz 2014 tarihinde 50 TL sermayeli TFKB Varlık Kiralama
AŞ ünvanlı ikinci varlık kiralama şirketini kurmuştur.
Ünvanı
1 TF Varlık Kiralama AŞ
2 TFKB Varlık Kiralama AŞ
1
2
Aktif Toplamı
4.168.070
317.318
Özkaynak
56
665
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı (%)
100,00
100,00
Adres (Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Sabit Varlık
Toplamı
-
Faiz
Gelirleri
-
Menkul Değer
Gelirleri
-
Banka Risk Grubu
Pay Oranı (%)
-
Cari Dönem Önceki Dönem
Kâr/Zararı
Kâr/Zararı
5
416
199
Gerçeğe
Uygun Değeri
-
164
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
9. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklara İlişkin Bilgiler
Katılım Bankası’nın birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
10. Kiralama İşlemlerinden Alacaklara İlişkin Bilgiler
10.1. Finansal Kiralamaya Yapılan Yatırımların Kalan Vadelerine Göre Gösterimi
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Cari Dönem
Brüt
Net
625.242
554.783
1.029.983
913.913
94.351
83.719
1.749.576
1.552.415
Önceki Dönem
Brüt
Net
477.313
412.671
883.905
764.200
67.860
58.670
1.429.078
1.235.541
10.2. Finansal Kiralamaya Yapılan Net Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Brüt Finansal Kiralama Alacağı
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
İptal Edilen Kiralama Tutarları
Toplam
Cari Dönem
1.749.576
(197.161)
1.552.415
Önceki Dönem
1.429.078
(193.537)
1.235.541
10.3. Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri ile İlgili Olarak, Koşullu Kira Taksitlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler, Varsa, Yenileme
veya Satın Alma Opsiyonları için Mevcut Koşullar ve Sözleşme Tutarlarının Güncelleştirilmesi ve Kira Sözleşmesinin Getirdiği Kısıtlamalar,
Temerrüde Düşülüp Düşülmediği, Sözleşmenin Yenilenip Yenilenmediği, Yenilendiyse Yenilenme Şartları, Yenilenmenin Kısıtlama Yaratıp
Yaratmadığı gibi Hususlar ve Kira Sözleşmesinde Yer Alan Diğer Önemli Hükümlerle İlgili Genel Açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca
yapılmaktadır. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen yenileme ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan kısıtlamalar bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
48.627
48.627
YP
-
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
12. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Maliyet
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- İktisap Edilenler
- Elden Çıkarılanlar
- Transfer
- Değer Düşüklüğü İptali
- Değer Artışı
Dönem Sonu Değeri
Birikmiş Amortismanlar
Dönem Başı Değeri
- İptal Edilen Birikmiş Amortismanlar
Dönem İçi Hareketler
- Amortisman Bedeli
- Değer Artışı
- Transfer
- Elden Çıkarılanlar
Dönem Sonu Değeri
Önceki Dönem Sonu Net Defter Değeri
Dönem Sonu Net Defter Değeri
Gayrimenkul
Finansal Kiralama İle
Edinilen MDV
Diğer MDV
Toplam
302.550
49.281
310.858
(261.577)
351.831
(709)
(715)
(854)
139
(1.424)
301.841
350.407
5.673
109
109
5.782
(5.775)
(7)
(7)
(5.782)
(102)
-
254.205
22.869
26.014
(3.036)
(109)
277.074
(138.368)
(31.354)
(34.289)
107
2.828
(169.722)
115.837
107.352
562.428
72.259
336.872
(264.613)
634.687
(144.852)
(32.076)
(35.143)
100
2.967
(176.928)
417.576
457.759
13. Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
13.1. Faydalı Ömür veya Kullanılan Amortisman Oranları
3. Bölüm XI. dipnotta ilgili muhasebe politikasında açıklanmıştır.
13.2. Kullanılan Amortisman Yöntemleri
Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle itfa edilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
166
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
13.3. Dönem Başı ve Dönem Sonu Arasındaki Hareket Tablosu
Maliyet
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- İktisap Edilenler
- Elden Çıkarılanlar (-)
- Transfer
- Değer Düşüşü
- Değer Artışı
Dönem Sonu Değeri
Birikmiş Amortisman
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- Amortisman Bedeli (-)
- Değer Artışı
- Transfer
- Elden Çıkarılanlar
Dönem Sonu Değeri
Önceki Dönem Sonu Net Defter Değeri
Dönem Sonu Net Defter Değeri
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
110.184
35.592
35.786
(194)
145.776
(61.019)
(30.386)
(30.288)
(100)
2
(91.405)
49.165
54.371
14. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
15. Ertelenmiş Vergi Aktifine İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosunda yer alan varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca
belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zararın hesabında dikkate alınacak tutarlar üzerinden
hesapladığı 15,013 TL (31 Aralık 2014: 14,958 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi pasifi ile 98,487 TL (31 Aralık 2014: 51,584 TL) ertelenmiş
vergi aktifinin netleştirilmesi sonucunda 83,474 TL (31 Aralık 2014: 36,626 TL) tutarındaki net ertelenmiş vergi aktifini kayıtlarına yansıtmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Dava karşılıkları
Gerçeğe uygun değer değerleme farkları
Kredi reeskont farkları
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Sabit kıymet amortisman farkı
Maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışı
Komisyon reeskontları
Risktenten korunma fonları
Kıymetli maden değerleme kâr/zararı
Diğer (net)
Ertelenmiş vergi aktifi (net)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Dava Karşılıkları
Gerçeğe uygun değer değerleme farkları
Kredi reeskont farkları
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Sabit kıymet amortisman farkı
Maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışı
Komisyon reeskontları
Diğer (net)
Ertelenmiş vergi aktifi (net)
Cari Dönem
Ertelenmiş
Ertelenmiş Vergi
Vergi Matrahı
Aktifi/(Pasifi)
41.044
8.209
11.215
2.243
1.471
294
14.038
2.808
(444)
(89)
(101)
(20)
174.485
34.897
(60.621)
(12.124)
(2.477)
(495)
125.065
25.013
51.979
10.396
32.785
6.557
28.927
5.785
83.474
Önceki Dönem
Ertelenmiş
Ertelenmiş
Vergi Matrahı
Vergi Aktifi/(Pasifi)
43.117
8.623
10.634
2.127
2.042
408
11.565
2.313
(84)
(17)
(412)
(82)
30.125
6.025
(58.183)
(11.637)
(9.658)
(1.932)
127.991
25.598
25.998
5.200
36.626
Cari dönem ve önceki dönem ertelenmiş vergi aktifi hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
1 Ocak İtibarıyla
Cari dönem geliri/(gideri)
Kur farkı
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi
Ertelenmiş Vergi Aktifi
Cari Dönem
36.626
35.192
276
11.380
83.474
Önceki Dönem
22.649
20.778
51
(6.852)
36.626
16. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın bilanço tarihi itibarıyla 1,732 TL satış amaçlı elde tutulan duran varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 142 TL).
17. Diğer Aktiflere İlişkin Açıklamalar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla diğer aktifler kalemi bilançonun %10’unu aşmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
168
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
II. Pasif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Toplanan Fonlara İlişkin Bilgiler
1.1. Toplanan Fonların Vade Yapısı
Cari Dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari OlmayanTP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
IV. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer-YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
Toplam
(I+II+…..+IX+X+XI)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesiz
1.172.812
1 Yıl ve
Üstü
-
Birikimli
Katılma
Hesabı
-
Toplam
1.172.812
5.161.861 90.914
1.533.050 44.376
29
1.371.542 44.300
136.131
76
6.442
18.906
3.298.908 68.842
1.932.491 13.120
1.430.950 12.188
36.694
932
89.695
375.152
40 164.169
-
- 133.863 191.725
- 20.660 46.510
- 18.145 42.599
2.515
3.911
- 215.482 125.568
- 86.016 71.618
- 15.952 13.647
226
- 69.838 57.971
- 15.633
15
-
38
10
-
7.133.923
1.669.914
3.373
1.620.576
42.896
2.213
856
822
34
2.083.648
29
1.870.014
188.257
6.442
18.906
1.070.996
4.876.592
1.300.741
1.123.088
176.428
1.225
545
680
2.471.113
1.790.464
47.514
220.086
413.049
397.675
-
3.530.224 11.926.350 381.421
- 471.654 435.436
48 22.177.414
1 Aya
Kadar
-
- 1.555.522
1.669.914
3.373
1.620.576
42.896
2.213
856
822
34
439.052
393.428
45.624
1.070.996
- 1.167.782
1.300.741
1.123.088
176.428
1.225
545
680
367.868
317.727
9.662
2.582
37.897
217.818
5.432.281
3 Aya
Kadar
-
6 Aya
Kadar
-
9 Aya
Kadar
-
1 Yıla
Kadar
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önceki Dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari OlmayanTP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
IV. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer-YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
Toplam
(I+II+…..+IX+X+XI)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesiz
1.030.419
1 Aya
Kadar
-
3 Aya
Kadar
-
6 Aya
Kadar
-
9 Aya
Kadar
-
1 Yıla
Kadar
-
1 Yıl ve
Üstü
-
Birikimli
Katılma
Hesabı
-
Toplam
1.030.419
6.742.646
1.668.425
4.592
1.620.026
37.208
6.007
592
562
29
1
3.002.438
1.637
2.616.427
270.874
1.111
112.389
585.616
3.332.841
734.998
655.419
72.718
6.861
1.163
5.698
1.516.972
1.075.601
15.017
161.429
264.925
498.405
-
- 1.648.718
1.668.425
4.592
1.620.026
37.208
6.007
592
562
29
1
371.049
336.298
34.650
101
585.616
682.259
734.998
655.419
72.718
6.861
1.163
5.698
324.679
247.740
4.425
4.488
68.026
278.187
-
4.485.952 92.899
2.335.534 161.371
1.637
1.994.823 155.503
225.675
5.868
1.010
112.389
2.185.551 68.505
979.926 38.484
744.658 21.424
10.384
27.985 17.060
196.899
6.401 190.740
-
- 135.228 379.835
- 64.879 69.605
- 63.981 65.822
898
3.783
- 215.252 181.269
- 53.253 120.630
- 21.936 39.843
208
- 31.109 80.787
- 23.050
27
-
14
5
-
4.297.645
9.993.364 551.999
- 491.662 751.366
19 19.112.760
3.026.705
170
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunan ve Güvence Limitini Aşan Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel
Cari ve Katılma Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve
Katılma Hesapları
Türk Parası Cinsinden Hesaplar
Yabancı Para Cinsinden Hesaplar
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi
Hesaplar
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Merci. Sigorta Tabi
Hesap
Sigorta Kapsamında Bulunan
Cari Dönem Önceki Dönem
Sigorta Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem
6.648.280
4.740.823
1.907.457
5.917.598
4.401.276
1.516.322
7.861.204
3.548.619
4.312.585
6.183.337
3.337.737
2.845.600
-
-
-
-
-
-
-
-
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 15 Şubat 2013 tarihinde Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca
Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’te değişiklik yaparak 50 TL olan sigorta kapsamını 100 TL’ye yükseltmiştir.
1.3. Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin katılım fonları
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer
Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş
ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282’nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı
Değerleri Kapsamına Giren Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Katılım Bankalarında Bulunan
Katılım Fonları
Cari Dönem Önceki Dönem
-
-
69.268
61.645
-
-
-
-
1.4. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Katılım Bankası’nın Türkiye’deki Şubesinde Bulunan Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel
Cari ve Katılma Hesapları, Merkezin Bulunduğu Ülkede Sigorta Kapsamında Bulunup Bulunmadığı
Katılım Bankası’nın merkezi Türkiye’de olup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındadır.
1.5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunmayan Gerçek Kişilerin Özel Cari ve Katılma Hesapları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin özel cari ve katılma hesapları toplamı 69,268 TL’dir (31 Aralık 2014:
61,645 TL’dir).
2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Negatif Farklar Tablosu
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
5.719
13.325
19.044
YP
1.445
12.865
14.310
Önceki Dönem
TP
4.393
365
4.758
YP
3.361
1.363
4.724
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
3. Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler
3.1. Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara İlişkin Bilgiler
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
532.054
3.989.822
631.195
3.504.575
1.163.249
7.494.397
Önceki Dönem
TP
YP
60.403
2.928.920
490.400
5.089.692
550.803
8.018.612
Cari Dönem
TP
YP
648.396
1.374.283
514.853
6.120.114
1.163.249
7.494.397
Önceki Dönem
TP
YP
177.268
3.604.446
373.535
4.414.166
550.803
8.018.612
3.2. Alınan Kredilerin Vade Ayrımına Göre Gösterilmesi
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
4. Bilançonun Diğer Yabancı Kaynaklar Kalemi, Bilançonun %10’unu Aşıyorsa, Bunların en az %20’sini Oluşturan Alt Hesapların İsim ve
Tutarlarına İlişkin Bilgiler
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla diğer yabancı kaynaklar kalemi bilançonun %10’unu aşmamaktadır.
5. Kiralama İşlemlerinden Borçlara İlişkin Bilgiler (net)
5.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kira Taksitlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler, Yenileme ve Satın Alma Opsiyonları ile
Sözleşmede Yer Alan Kısıtlamalar Hususlarında Bankaya Önemli Yükümlülükler Getiren Hükümlerle İlgili Genel Açıklamalar
Katılım Bankası’nın yapmış olduğu finansal kiralama sözleşmelerinde Katılım Bankası’na önemli yükümlülük getiren hükümler bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
5.2. Sözleşme Değişikliklerine ve Bu Değişikliklerin Katılım Bankası’na Getirdiği Yeni Yükümlülüklere İlişkin Detaylı Açıklama
Cari dönem içerisinde finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik bulunmamaktadır.
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Cari Dönem
Brüt
-
Net
-
Önceki Dönem
Brüt
Net
145.644
143.600
145.644
143.600
Cari Dönem
TP
YP
284.543
284.543
Önceki Dönem
TP
YP
51.547
51.547
6. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Bilgiler
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
172
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar 4. Bölüm IX. dipnotta detaylı açıklanmıştır.
7. Karşılıklara İlişkin Açıklamalar
7.1. Genel Karşılıklara İlişkin Bilgiler
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
I. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Cari Dönem
245.432
176.045
67.063
108.982
2.519
482
2.037
50.465
18.570
31.895
23.791
8.631
15.160
18.922
-
Önceki Dönem
199.612
155.734
63.922
91.812
1.728
656
1.072
25.559
8.682
16.877
10.455
3.343
7.112
18.319
-
7.2. Dövize Endeksli Krediler ve Finansal Kiralama Alacakları Anapara Kur Azalış Karşılıklarına İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla 49,623 TL tutarında dövize endeksli kredilere ait anapara kur azalışları aktifte yer alan krediler ile netleştirilmektedir
(31 Aralık 2014: 35,831 TL).
7.3. Çalışan Hakları Karşılığına İlişkin Yükümlülükler
Katılım Bankası’nın 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kayıtlara yansıtılan 11,215 TL (31 Aralık 2014: 10,634 TL) tutarında izin karşılığı, 20,831 TL
(31 Aralık 2014: 24,814 TL) tutarında performans primi karşılığı ve 41,044 TL (31 Aralık 2014: 43,117 TL) tutarında kıdem tazminatı karşılığı
bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı hareket tablosu
Açılış bakiyesi
Cari hizmet maliyeti
Kâr payı maliyeti
Aktüeryal kayıp (*)
Muhasebeleştirilmiş kazanç/kayıp
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü
Cari Dönem
43.117
5.532
3.409
(6.226)
2.186
(6.974)
41.044
Önceki Dönem
34.060
4.958
2.984
3.052
333
(2.270)
43.117
(*)
Kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin olarak 13,527 TL olarak hesaplanan aktüeryal kayıp, özkaynaklar altında yer alan diğer sermaye yedekleri kaleminde ertelenmiş vergi etkisi olan
2,705 TL düşüldükten sonra net 10,822 TL olarak gösterilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
7.4. Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler
7.4.1. Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın muhtemel riskler için ayırdığı karşılık rakamı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
7.4.2. Diğer Karşılıkların, Karşılıklar Toplamının %10’unu Aşması Halinde Aşıma Sebep Olan Alt Hesapların İsim ve Tutarlarına İlişkin Bilgiler
Çekler İçin Ayrılan Özel Karşılık
Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılan Özel Karşılık
Aleyhe Açılan Davalar İçin Ayrılan Karşılık
Spot Türev İşlemleri Değer Düşme Karşılığı
Katılma Hesaplarına Dağıtılacak Kârlardan Ayrılan Karşılık (*)
Kredi Kartı Promosyon Gideri Karşılığı
Diğer
Toplam
Cari Dönem
8.665
40.135
14.038
998
55.579
1.471
872
121.758
Önceki Dönem
6.735
25.929
11.565
586
28.942
2.042
75.799
(*)
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca özel ve
genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere ayrılmıştır.
8. Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
8.1. Cari Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
8.1.1. Vergi Karşılığına İlişkin Açıklamalar
Bilanço tarihi itibarıyla Katılım Bankası’nın 106,941 TL tutarında kurumlar vergisi yükümlülüğü (31 Aralık 2014: 111,835 TL) ve 72,878 TL
tutarında (31 Aralık 2014: 75,629 TL) peşin ödenmiş vergisi bulunmaktadır. Katılım Bankası kurumlar vergisi yükümlülüğünü ve peşin ödenmiş
vergiyi finansal tablolarda net olarak göstermiştir.
8.1.2. Ödenecek Vergilere İlişkin Bilgiler
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
34.063
10.866
945
14.911
3.458
9.428
73.671
Önceki Dönem
36.206
9.974
843
11.899
2.327
7.605
68.854
174
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
8.1.3. Primlere İlişkin Bilgiler
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
Cari Dönem
2.926
3.190
209
418
44
6.787
Önceki Dönem
2.864
3.051
205
409
47
6.576
8.2. Ertelenmiş Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın bilanço tarihi itibarıyla net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
9. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları Hakkında Bilgiler
Cari dönemde Katılım Bankası’nın satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
10. Sermaye Benzeri Kredilere İlişkin Açıklamalar
Cari Dönem
TP
-
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
YP
733.023
733.023
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
Katılım Bankası, National Commercial Bank’tan 31 Mart 2015 tarihinde 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli %7.23 kârpaylı, 30
Haziran 2015 tarihinde 150 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli %7.78 kârpaylı sermaye benzeri murabaha kredileri sağlamıştır. Bu
sermaye benzeri murabaha kredileri, BDDK’nın 26 Mart 2015 ve 30 Haziran 2015 tarihli yazıları uyarınca, Banka kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla
katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görülmüştür.
11. Özkaynaklara İlişkin Bilgiler
11.1. Ödenmiş Sermayenin Gösterimi
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Cari Dönem
2.600.000
-
Önceki Dönem
2.600.000
-
11.2. Ödenmiş Sermaye Tutarı, Katılım Bankası’nda Kayıtlı Sermaye Sisteminin Uygulanıp Uygulanmadığı Hususunun Açıklanması ve Bu
Sistem Uygulanıyor ise Kayıtlı Sermaye Tavanı
Katılım Bankası’nda kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
11.2.1. Cari Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları ile Arttırılan Sermaye Payına İlişkin Diğer Bilgiler
Cari dönemde sermaye artırımı yapılmamıştır (31 Aralık 2014: 225,000 TL nakdi, 600,000 TL sermaye yedeklerinden olmak üzere toplam
825,000 TL sermaye artırımı yapılmıştır).
11.2.2. Cari Dönem İçinde Sermaye Yedeklerinden Sermayeye İlave Edilen Kısma İlişkin Bilgiler
Cari dönemde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave yapılmamıştır (31 Aralık 2014: 600,000 TL).
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11.2.3. Son Mali Yılın ve Onu Takip Eden Ara Dönemin Sonuna Kadar Olan Sermaye Taahhütleri, Bu Taahhütlerin Genel Amacı ve Bu
Taahhütler İçin Gerekli Tahmini Kaynaklar
Bilanço tarihi itibarıyla, Katılım Bankası’nın sermaye taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11.3. Katılım Bankası’nın Gelirleri, Kârlılığı ve Likiditesine İlişkin Geçmiş Dönem Göstergeleri ile Bu Göstergelerdeki Belirsizlikler Dikkate
Alınarak Yapılacak Öngörülerin, Katılım Bankası’nın Özkaynakları Üzerindeki Tahmini Etkileri
Katılım Bankası’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergelerinde bir belirsizlik bulunmamaktadır.
11.4. Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tanınan İmtiyazlara İlişkin Özet Bilgiler
Katılım Bankası’nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11.5. Menkul Değerler Değer Artış Fonuna İlişkin Bilgiler
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
Cari Dönem
TP
14.664
14.664
14.664
YP
(13.647)
(13.647)
(13.647)
Önceki Dönem
TP
7.431
7.431
7.431
YP
3.939
3.939
3.939
11.6. Özkaynaklara İlişkin Diğer Hususlar
Katılım Bankası, 27 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda aldığı karar gereği 2014 yılı kârı olan 334,228 TL’nin 15,672 TL’sini
yasal yedeklere, 318,556 TL’sini olağanüstü yedeklere transfer etmiştir.
III. Nazım Hesaplara İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nazım Hesaplarda Yer Alan Yükümlülüklere İlişkin Açıklama
1.1. Gayri Kabulü Rücu Nitelikteki Taahhütlerin Türü ve Miktarı
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
1.475.808
18.558
1.337.586
2.580
852.675
1.970
33.596
3.722.773
Önceki Dönem
1.435.707
26.616
1.253.169
1.678
805.524
1.253
38.309
3.562.256
176
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.2. Nazım Hesap Kalemlerinden Kaynaklanan Muhtemel Zararların ve Taahhütlerin Yapısı ve Tutarına İlişkin Bilgiler
1.2.1. Garantiler, Banka Aval ve Kabulleri ve Mali Garanti Yerine Geçen Teminatlar ve Diğer Akreditifler Dahil Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Banka Aval ve Kabulleri
Akreditifler
Diğer Garantiler
Toplam
Cari Dönem
11.006.206
575.664
918.820
1.714
12.502.404
Önceki Dönem
9.230.089
514.122
904.206
10.648.417
Cari Dönem
1.195.476
5.895.230
510.126
463.144
2.942.230
11.006.206
Önceki Dönem
1.260.248
4.997.974
430.384
396.201
2.145.282
9.230.089
Cari Dönem
1.979.183
76.605
1.902.578
10.523.221
12.502.404
Önceki Dönem
1.227.358
70.804
1.156.554
9.421.059
10.648.417
1.2.2. Kesin Teminatlar, Geçici Teminatlar, Kefaletler ve Benzeri İşlemler
Geçici Teminat Mektupları
Kesin Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Gümrüklere Verilen Teminat Mektupları
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
1.2.3. Gayrinakdi Kredilerin Toplam Tutarı
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
1.2.4. Gayrinakdi Krediler Hesabı İçinde Sektör Bazında Risk Yoğunlaşması Hakkında Bilgi
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
(%)
YP
(%)
71.385
1,01
174.100
3,19
71.278
1,01 174.100
3,19
5
0,00
0,00
102
0,00
0,00
1.166.815 16,57 2.775.376 50,83
75.946
1,08
47.801
0,88
947.641 13,46 2.439.209 44,67
143.228
2,03 288.366
5,28
2.746.003 39,00
897.036 16,42
2.975.077 42,24 1.586.289 29,06
1.483.074 21,06 876.066 16,05
29.017
0,41 113.457
2,08
235.755
3,35 344.699
6,31
25.911
0,37
27.966
0,51
1.065.600 15,13 221.428
4,06
0,00
0,00
36.927
0,52
121
0,00
98.793
1,40
2.552
0,05
83.206
1,18
27.117
0,50
7.042.486 100,00 5.459.918 100,00
Önceki Dönem
TP
(%)
YP
(%)
79.983
1,28
38.796
0,88
79.876
1,28
38.796
0,88
5
0,00
0,00
102
0,00
0,00
1.059.920 16,93 2.062.700 47,00
69.077
1,10
81.091
1,85
855.190 13,66 1.762.299 40,15
135.653
2,17 219.310
5,00
2.399.012 38,33
869.400 19,81
2.659.105 42,49 1.400.998 31,91
1.291.568 20,64 778.325 17,73
20.372
0,33 106.597
2,43
231.033
3,69 323.210
7,36
17.589
0,28
33.240
0,76
986.423 15,75 151.870
3,46
0,00
0,00
21.630
0,35
107
0,00
90.490
1,45
7.649
0,17
60.660
0,97
17.843
0,40
6.258.680 100,00 4.389.737 100,00
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.2.5. I. ve II. Grupta Sınıflandırılan Gayrinakdi Kredilere İlişkin Bilgiler
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
I’ inci Grup
TP
YP
6.881.552
5.359.927
6.877.459
3.872.094
2.400
572.854
1.693
913.265
1.714
II’ nci Grup
TP
160.934
160.754
180
-
YP
99.991
95.899
230
3.862
-
2. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I):
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (II)
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II)
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.669.105
3.331.842
9.337.263
734.645
13.403.750
6.766.010
1.743.652
5.022.358
611.335
7.377.345
3. Koşullu Borçlar ve Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın koşullu borcu ve varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
4. Başkaları Nam ve Hesabına Verilen Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın başkaları nam ve hesabına verdiği hizmet bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
IV. Gelir Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Kâr Payı Gelirleri
1.1. Kredilerden Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Kredilerden Alınan Kâr Payı Gelirleri (*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Kâr Payı Gelirleri
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
2.309.109
646.567
1.656.098
6.444
2.309.109
YP
85.511
18.443
67.068
85.511
Önceki Dönem
TP
1.868.361
524.092
1.337.497
6.772
1.868.361
YP
55.184
15.218
39.966
55.184
178
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.2. Bankalardan Alınan Kâr Payı Gelirlerine İlişkin Bilgiler
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
Cari Dönem
TP
7.220
7.220
YP
3.513
240
3.753
Önceki Dönem
TP
529
529
YP
320
320
Cari Dönem
TP
-
YP
-
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
1.3. Menkul Değerlerden Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
106.042
77.723
183.765
39.539
39.539
85.958
36.950
122.908
16.222
16.222
1.4. İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Cari dönemde Katılım Bankası’nın iştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan kâr payı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
2. Kâr Payı Giderleri
2.1. Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payı Giderine İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
TP
61.719
13.403
48.316
32.283
94.002
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara (*)
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
(*)
Önceki Dönem
TP
15.201
15.201
1.376
16.577
YP
146.699
4.872
141.827
179.940
326.639
YP
134.710
1.592
133.118
102.507
237.217
Kullanılan kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
2.2. İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kâr Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kâr Payları
Cari Dönem
217.855
2.3. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler
Cari dönemde Katılım Bankası’nın ihraç ettiği menkul kıymeti bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Önceki Dönem
112.470
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
2.4. Katılma Hesaplarına Ödenen Kâr Paylarının Vade Yapısına Göre Gösterimi
Katılma Hesapları
Hesap Adı
Türk Parası
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları
Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Toplam
Yabancı Para
Bankalar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Kıymetli Maden Depo Hs.
Toplam
Genel Toplam
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
1 Yıldan
Uzun
Birikimli
Katılma
Hesabı
154.949
11
34.613
2.476
192.049
12.174
308.636
2.138
147.234
18.318
488.500
376
7.108
4.750
326
12.560
10.068
3.171
175
13.414
20.287
4.206
259
24.752
1
1
12.550
501.049
2.149
193.974
21.554
731.276
1.488
22.734
7.463
721
32.406
224.455
2.976
49.110
20.954
1.646
14
74.700
563.200
1.308
684
32
1.056
3.080
15.640
5.492
412
1.160
142
7.206
20.620
2.712
522
1.991
5.225
29.977
1
4.464
81.356
30.035
5.550
1.212
122.617
853.893
Toplam
3. Temettü Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Cari dönemde Katılım Bankası’nın temettü geliri bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
4. Ticari Kâr/Zarara İlişkin Açıklamalar (net)
Kâr
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
Cari Dönem
12.374.852
1.353
1.040.171
11.333.328
(12.353.511)
(438)
(1.070.554)
(11.282.519)
Önceki Dönem
2.782.686
1.782
566.311
2.214.593
(2.757.029)
(935)
(604.937)
(2.151.157)
Cari dönemde kambiyo işlemlerinden kâr tutarında türev finansal işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan tutar bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: 28,823 TL). Kambiyo işlemlerinden zarar tutarında türev finansal işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan tutar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 21,029 TL).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
180
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
5. Diğer Faaliyet Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Haberleşme Giderleri Karşılığı
Aktifin Satışından Elde Edilen Gelirler
Çek Karnesi Bedelleri
Geçmiş Yıl Giderlerine Ait Düzeltme Hesabı
Diğer
Toplam
Cari Dönem
6.934
12.891
8.782
74.954
20.206
123.767
Önceki Dönem
7.237
11.239
9.502
121.358
21.865
171.201
Cari Dönem
451.052
56.308
178.814
205.847
10.083
46.463
53.758
551.273
Önceki Dönem
220.188
40.000
67.293
107.028
5.867
49.651
29.623
299.462
6. Katılım Bankası’nın Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Değer Düşüş Karşılıkları
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili Şüpheli Ücret Komisyon ve Diğer Alacaklar
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer (*)
Toplam
(*)
53,758 TL tutarındaki diğer karşılık giderleri 7,177 TL tutarında çek karşılığı giderlerinden, 18,655 TL tutarında tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için
ayrılan özel karşılık giderlerinden, 24,582 TL tutarında katılma hesapları payına düşen özel karşılık giderlerinden, 2,472 TL tutarında dava karşılığı giderlerinden ve 872 TL tutarında
diğer giderlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 29,623 TL tutarındaki diğer karşılık giderleri 2,226 TL tutarında çek karşılığı giderlerinden, 6,374 TL tutarında tazmin edilmemiş ve
nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için ayrılan özel karşılık giderlerinden, 17,122 TL tutarında katılma hesapları payına düşen özel karşılık giderlerinden ve 3,901 TL tutarında dava
karşılığı giderlerinden oluşmaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
7. Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş
Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
406.566
4.153
35.143
30.288
1.121
996
Önceki Dönem
350.426
6.005
1.207
32.379
20.819
811
940
199.506
77.679
5.745
17.680
98.402
425
129.543
807.741
191.228
66.886
5.297
33.117
85.928
857
113.869
718.541
8. Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Katılım Bankası’nın vergi öncesi kârı 332,825 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi kârının 1,404,262 TL’lik kısmı net kâr payı gelirlerinden
142,469 TL’si ise net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faaliyet giderlerinin toplamı ise 807,741 TL’dir.
9. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığına İlişkin Açıklamalar:
Katılım Bankası’nın sürdürülen faaliyetler vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi öncesi kâr
Kurumlar vergisi oranı
İndirimler ve İlaveler Öncesi Vergi Tutarı
İndirimler
İlaveler
Hesaplanan Vergi
10. Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kâr/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Vergi sonrası faaliyet kârı 261,076 TL’dir (31 Aralık 2014: 334,228 TL’dir).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Önceki Dönem
332.825
%20
66.565
425.285
%20
85.057
(60.645)
65.829
(55.490)
61.490
71.749
91.057
182
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
11. Net Dönem Kâr/Zararına İlişkin Açıklama
11.1. Olağan Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Gelir ve Gider Kalemlerinin Niteliği, Boyutu ve Tekrarlanma Oranının Açıklanması Katılım
Bankası’nın Dönem İçindeki Performansının Anlaşılması İçin Gerekli ise, Bu Kalemlerin Niteliği ve Tutarı
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kâr payı gelirleri 2,780,246 TL, kâr payı giderleri 1,375,984 TL olarak gerçekleşmiştir
(31 Aralık 2014: kâr payı gelirleri; 2,169,968 TL; kâr payı giderleri: 1,072,136 TL).
11.2. Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin Olarak Yapılan Bir Tahmindeki Değişikliğin Kâr/Zarara Etkisi, Daha Sonraki Dönemleri de Etkilemesi
Olasılığı Varsa, İlgili Dönemleri ve Gerekli Bilgiler
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerle ilgili önemli değişiklikler ve bunların kâr/zarara etkisi bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11.3. Cari Dönemde Önemli Etkide Bulunan veya Takip Eden Dönemlerde Önemli Etkide Bulunacağı Beklenen Muhasebe Tahminindeki Bir
Değişikliğin Niteliği ve Tutarı
Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen muhasebe tahmininde herhangi bir
değişiklik bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
12. Gelir Tablosunda Yer Alan Diğer Kalemlerin, Gelir Tablosu Toplamının %10’u Aşması Halinde Bu Kalemlerin En Az %20’sini Oluşturan
Alt Hesaplara İlişkin Bilgiler
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
İthalat Akreditifi Komisyonları
Tahsil Senedi/Çeki Komisyonları
Havale Komisyonları
Sigorta ve Aracılık Komisyonları
İtibar Mektupları Komisyonları
Ekspertiz Ücretleri
Kredi Kartı Ücret ve Komisyonları
Üye İşyeri Pos. Al.Ücret ve Komisyonlar
Peşin İthalat Komisyonları
Diğer Komisyon ve Ücretler
Toplam
Cari Dönem
697
3.357
8.985
23.338
2.856
20.594
33.776
30.431
2.286
27.581
153.901
Önceki Dönem
508
3.147
9.471
17.952
2.688
21.464
30.837
19.022
3.326
31.101
139.516
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Pos İşlem Komisyon Giderleri
7/24 Kart Yurtiçi Verilen ATM Komisyonu
Kredi Kartları Hizmet ve Kullanım Giderleri
Eft İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
Diğer Komisyon ve Ücretler
Toplam
Cari Dönem
57.048
1.665
6.222
2.187
50.291
117.413
Önceki Dönem
38.536
1.376
4.886
1.039
38.657
84.494
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
V. Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Cari Dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının Uygulanması Sebebiyle Meydana Gelen Artışlara İlişkin Bilgiler
1.1. Satılmaya Hazır Yatırımların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Artış
Cari dönemde satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 48,165
TL).
1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Kalemlerinde Meydana Gelen Artışlara İlişkin Bilgiler
Dönem başı ve dönem sonu nakit akış riskinden korunma kalemleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
1.3. Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Artış
Cari dönemde maddi duran varlıkların makul değerleri ile yeniden ölçülmesinden kaynaklanan artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 26,327
TL).
2. Cari Dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının Uygulanması Sebebiyle Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
2.1. Satılmaya Hazır Yatırımların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
Cari dönemde satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen azalış 10,353 TL’dir (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
2.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Kalemlerinde Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
Cari dönemde nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen azalış 37,915 TL’ dir (31 Aralık 2014: 3,668 TL).
3. Temettüye İlişkin Bilgiler
3.1. Bilanço Tarihinden Sonra Ancak Finansal Tabloların İlanından Önce Bildirim Yapılmış Kâr Payları Tutarı
Bu rapor tarihi itibarıyla Katılım Bankası, kâr payı bildirimi yapmamıştır.
3.2. Bilanço Tarihi Sonrasında Ortaklara Dağıtılmak Üzere Önerilen Hisse Başına Dönem Net Kâr Payları
Bilanço tarihi sonrasında ortaklara dağıtılmak üzere önerilen hisse başına dönem net kâr payları bulunmamaktadır.
4. Yasal Yedek Akçeler Hesabına Aktarılan Tutarlar
Cari dönem içerisinde yedek akçelere 15,672 TL ve olağanüstü yedek akçelere 318,556 TL aktarılmıştır (31 Aralık 2014: yedek akçelere
16,590 TL, olağanüstü yedek akçelere 312,687 TL).
5. Hisse Senedi İhracına İlişkin Bilgiler
5.1. Katılım Bankası’nın, Tüm Sermaye Payı Sınıfları İçin; Kâr Payı Dağıtılması ve Sermayenin Geri Ödenmesi ile İlgili Kısıtlamalar Dahil Olmak
Üzere Bu Kalemle İlgili Haklar, Öncelikler ve Kısıtlamaları
Katılım Bankası’nın, tüm sermaye payı sınıfları için; kâr payı dağıtılması ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili herhangi bir kısıtlaması
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
5.2. Özkaynak Değişim Tablosunda Yer Alan Diğer Sermaye Artırım Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
Diğer sermaye artırım kalemleri bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
184
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VI. Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Akış Tablosunda Yer Alan Diğer Kalemleri ve Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eş Değer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan 667,070 TL zarar (31 Aralık 2014: 510,918
TL zarar) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak verilen ücret ve komisyonlardan, personel giderleri ve işletme giderleri hariç diğer faaliyet
giderlerinden oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 756,228 TL (31 Aralık 2014: 110,928 TL) tutarındaki “Diğer
borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif borçlardaki ve diğer yabancı kaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde yaklaşık
809,162 TL artış (31 Aralık 2014: 202,141 TL, artış) olarak hesaplanmıştır.
2. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Diğer Yatırımların Elde Edilmesinden Kaynaklanan Nakit Akışına İlişkin Bilgiler
Dönem içinde iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akışı bulunmamaktır (31 Aralık 2014: Katılım
Bankası, %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TFKB Varlık Kiralama AŞ’ni 50 TL sermaye ile 8 Temmuz 2014 tarihinde kurmuştur).
3. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Diğer İşletmelerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Bilgiler
Dönem içinde elde çıkarılan iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırım bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
4. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklara İlişkin Bilgiler
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Yoldaki Paralar
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalarası Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Cari Dönem
1.643.957
297.154
1.213.619
133.184
225.369
225.369
1.869.326
Önceki Dönem
2.393.049
213.091
2.179.775
183
572.606
572.606
2.965.655
5. Katılım Bankası’nın ya da Katılım Bankası’nın Elinde Bulunan Ancak, Yasal Sınırlamalar veya Diğer Nedenlerle Katılım Bankası’nın
Serbest Kullanımında Olmayan Nakit ve Nakde Eş Değer Varlık Mevcudu ve İlgili Açıklamalar
T.C. Merkez Bankası hesabında bulunan 3,702,250 TL (31 Aralık 2014: 2,749,896 TL) serbest olmayan anapara tutarı Katılım Bankası’nın
yabancı para yükümlülükleri için tesis ettiği zorunlu karşılıklardır.
6. Mali Durum ve Likidite ile İlgili İlave Bilgiler
6.1. Bankacılık Faaliyetlerinde ve Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesinde Kullanılabilecek Olan Henüz Kullanılmamış Borçlanma
İmkanlarına ve Varsa Bunların Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar
Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanları ve
bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
6.2. Mevcut Bankacılık Faaliyet Kapasitesini Sürdürebilmek İçin İhtiyaç Duyulan Nakit Akışlarından Ayrı Olarak, Bankacılık Faaliyet
Kapasitesindeki Artışları Gösteren Nakit Akımı Toplamı
Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışları günlük olarak takip edilmekte ve bankacılık faaliyet
kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı bu kapsamda incelenmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
VII. Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin İşlemlerin Hacmi, Dönem Sonunda Sonuçlanmamış Kredi ve Mevduat İşlemleri,
Döneme İlişkin Gelir ve Giderler
1.1. Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Ait Kredi ve Diğer Alacaklar Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi (*)
Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
117
138
303
24.475
10.573
-
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
99.128
169.073
31.560
86.904
90.291
464
Katılım Bankası’nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan 3,348 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları nakdi tutarlara dahil edilmiştir.
Önceki Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi (*)
Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
106
117
5.286
33.432
24.475
-
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
202.554
99.128
29.875
100.277
86.904
554
Katılım Bankası’nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan 8,760 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları nakdi tutarlara dahil edilmiştir.
1.2. Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Ait Özel Cari ve Katılma Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Özel Cari ve Katılma Hesapları
Dönem Başı
Dönem Sonu
Katılma Hesapları Kâr Payı Gideri
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
371
696
-
38
371
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
287.685
253.138
11.673
220.461
287.685
8.166
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
197.774
213.718
7.776
97.125
197.774
3.451
186
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
1.3. Katılım Bankası’nın, Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı Vadeli İşlemler ile Opsiyon Sözleşmeleri ile Benzeri Diğer Sözleşmelere İlişkin
Bilgiler
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr/Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr/Zarar
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
-
-
37.623
67.795
497
37.623
(66)
-
-
-
-
-
-
1.4. Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubundan Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Alınan Krediler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Ödenen Kâr Payı ve Komisyon Gideri
3.072.918
4.134.365
217.855
1.074.246
3.072.918
112.470
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
1.205.341
1.321.788
72.661
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
1.114.834
1.205.341
44.715
-
-
VIII. Katılım Bankası’nın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube veya İştirakler ile Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin
Açıklanması Gereken Hususlar
1. Katılım Bankası’nın Yurtiçi ve Yurtdışı Şube ve Temsilciliklerine İlişkin Bilgiler
Yurtiçi şube
Yurtdışı temsilcilikler
Yurtdışı şube
Kıyı Bnk. Blg. Şubeler
(*)
Sayı
285
Çalışan Sayısı (*)
2.633
Bulunduğu Ülke
12-
1
3
1- Bahreyn
212-
Aktif Toplamı
222.369
Çalışan sayısı, şubelerdeki personel sayısını ifade etmektedir. Genel Müdürlük birimlerinde 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1,496 personel bulunmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yasal
Sermaye
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Rapor
2. Katılım Bankası’nın Yurtiçinde ve Yurtdışında Yeni Birimler Oluşturması, Açılan Birimlerini Kapatması, Organizasyonunu Önemli Ölçüde
Değiştirmesi Durumuyla İlgili Açıklamalar
Katılım Bankası, 2015 yılı içerisinde yurtiçinde 5 adet, yurtdışında 1 adet şube açılışı yapmıştır.
IX. Bilanço Tarihi Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Bilanço Sonrası Hususlar ile İlgili Henüz Sonuçlandırılmamış İşlemler ve Bunların Finansal Tablolara Etkisi
Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi bulunmamaktadır.
2. Kurlarda Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan ve Açıklanmaması Finansal Tablo Kullanıcılarının Finansal Tablolar Üzerinde
Değerlendirme Yapmasını ve Karar Vermesini Etkileyecek Önemlilikteki Değişikliklerin Yabancı Para İşlemler ile Kalemlere ve Finansal
Tablolara Olan Etkisi ile Ana Ortaklık Bankanın Yurtdışındaki Faaliyetlerine Etkisi
Bilanço tarihinden sonra ve bu rapor tarihine kadar geçen süre içerisinde kurlarda önemli bir değişiklik oluşmamıştır.
ALTINCI BÖLÜM: DİĞER AÇIKLAMALAR
I. Katılım Bankası’nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklamalar
Katılım Bankası’nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:
FITCH RATINGS
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Uzun Vadeli
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Görünüm
BBB
F3
Durağan
BBB+
F2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
Katılım Bankamızın kredi derecelendirme notu 19 Kasım 2015 tarihinde Fitch Ratings tarafından teyid edilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I. Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Katılım Bankası’nın kamuya açıklanacak 31 Aralık 2015 tarihli konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından bağımsız
denetime tabi tutulmuş ve 12 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetim raporunda söz konusu finansal tabloların Katılım Bankası’nın finansal
durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığı belirtilmiştir.
II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın faaliyetiyle ilgili olan, ancak yukarıdaki bölümlerde belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli görülen açıklama ve dipnotlar
bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
188
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetçi Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.
Kavak Sok. No: 3
Beykoz 34805 İstanbul
Telephone +90 (216) 681 90 00
Fax
+90 (216) 681 90 90
İnternet
www.kpmg.com.tr
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015
tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen
gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, konsolide özkaynak değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını
özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Banka yönetimi, konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”)
genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli
yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız
denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında
Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir
parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız
denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin
uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin
değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç
kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim,
bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını; BDDK Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
190
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetçi Raporu
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair
önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep
edilen belgeleri vermiştir.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of KPMG International Cooperative
Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi
12 Şubat 2016
İstanbul, Türkiye
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Yılsonu Konsolide Finansal Raporu
Katılım Bankası’nın Yönetim Merkezinin Adresi:
Katılım Bankası’nın Telefon ve Faks Numaraları:
Katılım Bankası’nın İnternet Sayfası Adresi:
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi:
Adnan Kahveci Caddesi No:131 34876 Yakacık -Kartal/İstanbul
0 216 586 70 00/0 216 586 63 26
www.turkiyefinans.com.tr
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yılsonu konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
•ANA ORTAKLIK KATILIM BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
•ANA ORTAKLIK KATILIM BANKASI’NIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
•İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
•KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
•KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
•DİĞER AÇIKLAMALAR
•BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız aşağıda belirtildiği gibidir:
Bağlı Ortaklık
1. TF Varlık Kiralama AŞ
2. TFKB Varlık Kiralama AŞ
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara
ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız
denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Saeed Mohammed A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu
Başkanı
Osman ÇELİK
Genel Müdür
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Eyüp ASKER
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Müdür
Oğuz KAYHAN
Denetim Komitesi
Üyesi
Lama Ahmad M GHAZZAOUI
Denetim Komitesi
Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan: Sefa SEYHAN/Yönetici
Tel No: 0216 586 91 86
Fax No: 0216 586 63 34
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
192
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
İçindekiler
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
SAYFA
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden
Katılım Bankası’nın Tarihçesi
194
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya
Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Dönem İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
194
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının,
Varsa Katılım Bankası’nda Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
195
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nda Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
196
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
196
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan,
Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
197
Ana Ortaklık Katılım Bankası ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya
Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
197
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
Konsolide Gelir Tablosu
Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
III. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu
IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
V. Kâr Payı Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
IX. Finansal Varlıkların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
XI. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar
XII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XIV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
XV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
XVI. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
198
200
201
202
203
204
208
209
209
209
210
211
211
211
213
213
213
214
214
215
215
216
216
216
XVIII.Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar XIX. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
XX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XXI. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
XXII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
XXIII.Diğer Hususlar
SAYFA
217
217
217
217
218
218
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Kredi Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Operasyonel Riske İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Likidite Riski Yönetimi ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Risk Yönetim Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Finansal Varlık ve Borçların Gerçeğe Uygun Değerleri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Riskten Korunma Muhasebesi Uygulamalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
219
226
236
238
238
240
240
241
247
247
248
250
251
252
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Konsolide Bilançonun Aktif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Konsolide Pasif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Konsolide Bilançonun Nazım Hesaplara İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Konsolide Bilançonun Gelir Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Konsolide Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Katılım Bankası’nın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube veya İştirakler ile
Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin Açıklanması Gereken Hususlar
Bilanço Tarihi Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
254
268
276
279
285
286
288
290
290
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
Katılım Bankası’nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklamalar
291
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I.
II.
Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
291
291
194
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL BİLGİLER
I. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Katılım
Bankası’nın Tarihçesi
Özel Finans Kurumları’nın Kurulması Hakkında 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Kararname ve bu kararnameye istinaden çıkarılan
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğleri ile faaliyetlerini sürdüren özel finans kurumları, 17 Aralık
1999 tarih, 4491 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle 18 Haziran 1999 tarihli 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kılınmışlardır. 4491
sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca bu Kurumlara, Bankalar Kanunu hükümlerine uyum sağlamaları için iki yıllık geçiş süresi tanınmıştır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, 16 Aralık 1983 tarihinde yürürlüğe konulan 83/7506 Sayılı Kararnameye göre 4 Kasım 1991 tarihinde faaliyete
geçmiştir.
Anadolu Finans Kurumu AŞ (“Kurum”) Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2005 tarih ve 1047 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Kurum’un
Family Finans Kurumu AŞ ile birleşmesine karar verilmiştir.
Birleşme, Family Finans Kurumu AŞ’nin tüm aktif ve pasifleri ve bilanço dışı yükümlülükleriyle birlikte Anadolu Finans Kurumu AŞ’ye
devredilmesi yöntemiyle gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 20 Ekim 2005 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile
Anadolu Finans Kurumu AŞ ve Family Finans Kurumu AŞ Yönetim Kurulları’nca imzalanan devir sözleşmesi ve Anadolu Finans Kurumu AŞ ana
sözleşme değişiklik taslağını onaylamıştır. Her iki katılım bankasının 23 Aralık 2005 tarihinde yapılan genel kurullarının devre dair kararlarının
tescil edilmesine BDDK’nın 28 Aralık 2005 tarih ve 1764 sayılı Kararı ile onay verilmiştir.
BDDK, 30 Kasım 2005 tarih ve 1747 sayılı kararı ile Family Finans Kurumu AŞ’nin Anadolu Finans Kurumu AŞ’ye devri süresince unvanın
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ (“Ana Ortaklık Katılım Bankası”) olarak değiştirilmesine yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 48’inci
maddesi hükmü çerçevesinde Bakanlar Kurulu’ndan gerekli iznin alınması kaydıyla onay vermiştir. Unvan değişikliği 30 Aralık 2005 tarihinde,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 286 şubesi ve 4,132 personeli ile hizmet vermektedir.
II. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde
Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Dönem İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın sermaye yapısı, raporun ilerleyen kısmındaki not IV’te verilmiştir.
BDDK’nın 28 Şubat 2008 tarih ve 2489 no’lu İzni ile Katılım Bankası’nın %60’lık hissesi The National Commercial Bank’a (“NCB”)
devredilmiştir. 2008 yılında yapılan sermaye artışı ile Katılım Bankası’nın ödenmiş sermayesi 292,047 TL’den 800,000 TL’ye, 2012 yılında
yapılan sermaye artışı ile 800,000 TL’den 1,775,000 TL’ye yükselmiştir. Katılım Bankası’nın, 29 Ağustos 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Kararı ile 1,775,000 TL olan şirket sermayesinin 225,000 TL’sinin nakden, 600,000 TL’sinin bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca
ayrılan yedek akçeden karşılanmak üzere 825,000 TL daha artırılarak 2,600,000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş ve nakit olarak taahhüt
edilen 100,000 TL 24 Ekim 2014 tarihinde, 125.000 TL ise 19 Kasım 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni ile
sermaye hesaplarına alınmıştır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, NCB %67.03, Boydak Grubu %22.34, Ülker Grubu %10.57 oranındaki payları ile Ana Ortaklık Katılım
Bankası’nın yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmektedir.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1 TL olan 2,600,000,000 adet
hisseden oluşmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, The National Commercial Bank grubuna dahildir.
Suudi Arabistan’ın ilk bankası olarak kurulan ve ülkenin en büyük bankası olarak faaliyet gösteren The National Commercial Bank (“NCB”),
Bahreyn ve Lübnan’da sınır ötesi şubesi aracılığı ile bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. NCB’nin merkezi Cidde’dedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
III. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının,
Varsa Katılım Bankası’nda Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı ve Soyadı
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Mustafa Boydak
Oğuz Kayhan
Tahsil Durumu
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Halil Cem Karakaş
Alsharif Khalid AlGhalib
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Osman Çelik
Lisans
Denetim Komitesi Üyeleri
Oğuz Kayhan
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Lisans
Genel Müdür Yardımcıları
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Hakan Uzun
Bayram UÇAR
Dursun ARSLAN
Erol GÖRGÜN
Fahri ÖBEK
Menduh KARA
Mustafa SAĞLAM
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyesi
Finans ve Strateji
Hazine
Krediler
Operasyon
Risk İzleme, Tahsilatlar ve Hukuk
Bilgi Sistemleri
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı
Sahip Oldukları
Pay (%)
1,9
-
10 Haziran 2015 tarihinde Dağıtım ve Hizmet iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı İkram Göktaş ve Bireysel Bankacılık iş ailesinden
sorumlu genel müdür yardımcısı Semih Alşar, 15 Haziran 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Veysel Derya Gürerk
görevlerinden ayrılmıştır. Ticari Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Osman Çelik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
olarak atanmıştır. Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Erol Görgün yeni organizasyon yapısı ile oluşturulan Risk İzleme,
Tahsilatlar ve Hukuk iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmıştır. Krediler iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına
Bayram Uçar, yeni organizasyon yapısı ile oluşturulan Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcılığına
Mustafa Sağlam atanmıştır. Girişimci Bankacılık iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Menduh Kara Ticari Bankacılık iş ailesinden
sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmıştır. Hazine iş ailesinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ali Güney 20 Ekim 2015 tarihinde istifa
etmiş yerine 10 Kasım 2015 tarihinde Hakan Uzun atanmıştır. İnsan Kaynakları iş ailesinden sorumlu Zuhal Ulutürk 4 Aralık 2015 tarihinde
istifa etmiştir. 18 Aralık 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu’toplantısında Saeed Mohammed A. Alghamdi Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa
Boydak ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
-
196
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
IV. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nda Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ad Soyad/Ticaret Unvanı
THE NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG AŞ
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami oğlu)
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Pay Tutarları
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
Pay Oranları %
67,03
10,57
2,35
2,23
1,90
1,90
1,90
1,78
1,58
1,52
Ödenmiş Paylar
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
Ödenmemiş Paylar
-
V. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
Ana Ortaklık Katılım Bankası, faizsiz bankacılık yapmakta, özel cari hesap ve katılma hesapları şeklinde fon toplayıp, bireysel ve kurumsal
finansman, finansal kiralama, kâr/zarar ortaklığı yatırımı, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası; “özel cari hesaplar” ve “katılma hesapları” adı altında iki yöntemle fon toplamaktadır. Hesap kayıtlarında özel cari
hesaplar ve katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay, üç aya kadar vadeli
(üç ay dahil), altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli ve bir yıldan uzun vadeli (bir ay, üç ay, altı ay ve yıllık kâr payı ödemeli) olmak
üzere beş vade grubu altında açılmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma oranlarını; zarara katılma oranı, kâra
katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, vade grupları itibarıyla Türk Lirası veya yabancı para hesaplar için ayrı ayrı da
belirleyebilmektedir.
Önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle özel
fon havuzları oluşturulmaktadır. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak
ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Özel fon havuzları, toplanacak fonların
münhasıran kullandırılacağı proje ile finansman süresi önceden belirlenir.
Ana Ortaklık Katılım Bankası normal bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Eureko Sigorta, Işık Sigorta, Unico Sigorta, Neova
Sigorta, Groupama Sigorta ve HDI Sigorta adına elementer sigorta acenteliği, Groupama Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Garanti Emeklilik adına
hayat ve emeklilik acenteliği, Bizim Menkul Değerler AŞ adına aracı kurum acenteliği hizmetlerini de sunmaktadır.
Öte yandan Ana Ortaklık Katılım Bankası, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi
kredi kullandırmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın yapabileceği işlemler bu maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem
yapılması Ana Ortaklık Katılım Bankası için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından
karara bağlanmasına, gerekli kanuni mercilerden onay alınması ve Ana Sözleşme’de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme’ye eklenir.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları TF Varlık Kiralama AŞ ve TFKB Varlık Kiralama AŞ kaynak
kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira
sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurulmuştur.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan
Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan
İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
11 Şubat 2013 tarihinde kurulan ve Katılım Bankası’nın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TF Varlık Kiralama AŞ tam
konsolidasyon kapsamına alınarak 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren, 8 Temmuz 2014 tarihinde kurulan ve Katılım Bankası’nın %100
oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TFKB Varlık Kiralama AŞ 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara dahil
edilmektedir.
VII. Ana Ortaklık Katılım Bankası ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin
Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
Ana Ortaklık Katılım Bankası ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transferi sözkonusu değildir.
Ana Ortaklık Katılım Bankası ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engel
bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Katılım Bankası bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hizmet alım veya sunumuna dair bedelleri, düzenlenen hizmet
sözleşmeleri kapsamında tahsil veya tediye etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
II.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
III. Konsolide Gelir Tablosu
IV. Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
V. Konsolide Nakit Akış Tablosu
VI. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
VII. Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
198
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
2.1.4 Diğer Menkul Değerler
2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.2.3 Krediler
2.2.4 Diğer Menkul Değerler
III.
BANKALAR
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
5.3
Diğer Menkul Değerler
VI.
KREDİLER
6.1
Krediler
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri
6.1.3 Diğer
6.2
Takipteki Krediler
6.3
Özel Karşılıklar (-)
VII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
VIII.
İŞTİRAKLER (Net)
8.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
8.2
Konsolide Edilmeyenler
8.2.1 Mali İştirakler
8.2.2 Mali Olmayan İştirakler
IX.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
9.1
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
9.2
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
X.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
10.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
10.2
Konsolide Edilmeyenler
10.2.1 Mali Ortaklıklar
10.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
XI.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
11.1
Finansal Kiralama Alacakları
11.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
11.3
Diğer
11.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
XII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
12.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
12.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
12.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIII.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XIV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
14.1
Şerefiye
14.2
Diğer
XV.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVI.
VERGİ VARLIĞI
16.1
Cari Vergi Varlığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
17.1
Satış Amaçlı
17.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XVIII. DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(5-I)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
(31/12/2014) TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
644.619
4.727.884
5.372.503
885.425
4.271.199
5.156.624
10.708
33.541
44.249
9.503
16.607
26.110
10.708
33.541
44.249
9.503
16.607
26.110
9.893
32.914
42.807
9.290
16.151
25.441
815
627
1.442
213
456
669
47.590
177.779
225.369
85.491
487.115
572.606
663.546
1.233.861
1.897.407
1.038.821
831.560
1.870.381
4.734
163
4.897
4.225
145
4.370
658.812
1.233.698
1.892.510
1.034.596
726.809
1.761.405
104.606
104.606
24.784.481
2.330.410 27.114.891 21.658.485
1.397.937 23.056.422
24.287.401
2.328.784 26.616.185 21.430.015
1.397.937 22.827.952
104.129
61.734
165.863
89.919
566
90.485
24.183.272
2.267.050 26.450.322 21.340.096
1.397.371 22.737.467
1.242.557
8.285
1.250.842
592.235
5.082
597.317
(745.477)
(6.659)
(752.136)
(363.765)
(5.082)
(368.847)
888.893
888.893
568.400
568.400
1.782.011
1.782.011
1.340.259
1.340.259
2.129.893
2.129.893
1.589.067
1.589.067
(347.882)
(347.882)
(248.808)
(248.808)
48.627
48.627
48.627
48.627
474.724
474.724
417.984
417.984
54.371
54.371
49.165
49.165
54.371
54.371
49.165
49.165
83.028
83.028
32.456
32.456
83.028
83.028
32.456
32.456
1.732
1.732
489.333
58.438
1.732
1.732
547.771
142
142
370.749
28.612
142
142
399.361
29.973.663
8.561.913
38.535.576
26.456.880
7.033.030
33.489.910
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu)
PASİF KALEMLER I.
TOPLANAN FONLAR
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
1.2
Diğer
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
III.
ALINAN KREDİLER
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
VI.
MUHTELİF BORÇLAR
VII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
VIII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8.1
Finansal Kiralama Borçları
8.2
Faaliyet Kiralaması Borçları
8.3
Diğer
8.4
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
IX.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
9.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
9.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
9.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
X.
KARŞILIKLAR
10.1
Genel Karşılıklar
10.2
Yeniden Yapılanma Karşılığı
10.3
Çalışan Hakları Karşılığı
10.4
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
10.5
Diğer Karşılıklar
XI.
VERGİ BORCU
11.1
Cari Vergi Borcu
11.2
Ertelenmiş Vergi Borcu
XII.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
12.1
Satış Amaçlı
12.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIII.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XIV.
ÖZKAYNAKLAR
14.1
Ödenmiş Sermaye
14.2
Sermaye Yedekleri
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort) Bedelsiz Hisse
Senetleri
14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Dudurulan Faaliyetlere Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
14.3
Kâr Yedekleri
14.3.1 Yasal Yedekler
14.3.2 Statü Yedekleri
14.3.3 Olağanüstü Yedekler
14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
14.4
Kâr veya Zarar
14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
14.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2015) (31/12/2014) Dipnot
(5-II)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
(1)
12.059.602 10.117.117 22.176.719 12.443.558 6.668.832 19.112.390
123.742
343.115
466.857
278.989
206.471
485.460
11.935.860 9.774.002 21.709.862 12.164.569 6.462.361 18.626.930
(2)
19.044
14.310
33.354
4.758
4.724
9.482
(3)
751.361 3.771.921 4.523.282
490.399 5.149.698 5.640.097
972.544
972.544
652.629
652.629
(4)
395.662 3.707.326 4.102.988
202.949 2.868.914 3.071.863
725.072
293.720 1.018.792
785.116
163.241
948.357
(5)
746.139
75.369
821.508
401.761
22.007
423.768
(6)
(7)
284.543
284.543
51.547
51.547
284.543
284.543
51.547
51.547
(8)
375.251
65.029
440.280
319.804
34.172
353.976
245.432
245.432
199.612
199.612
73.090
73.090
78.565
78.565
56.729
65.029
121.758
41.627
34.172
75.799
(9)
80.452
80.452
75.518
75.518
80.452
80.452
75.518
75.518
(10)
(11)
(12)
3.403.321
2.600.000
99.140
(5.980)
115.942
-
733.023
(55.230)
(55.230)
(13.647)
-
733.023
3.348.091
2.600.000
43.910
(19.627)
115.942
-
3.150.012
2.600.000
107.570
7.431
115.942
-
271
271
3.939
-
3.150.283
2.600.000
107.841
11.370
115.942
-
-
(41.583)
(41.583)
-
(3.668)
(3.668)
(10.822)
442.485
104.498
337.653
334
261.696
198
261.498
-
-
(10.822)
442.485
104.498
337.653
334
261.696
198
261.498
-
(15.803)
108.015
88.826
19.097
92
334.427
334.427
-
-
(15.803)
108.015
88.826
19.097
92
334.427
334.427
-
19.528.448 19.007.128 38.535.576 18.526.504 14.963.406 33.489.910
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
200
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1
Teminat Mektupları
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
1.2
Banka Kredileri
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
1.3
Akreditifler
1.3.1
Belgeli Akreditifler
1.3.2
Diğer Akreditifler
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5
Cirolar
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2
Diğer Cirolar
1.6
Diğer Garantilerimizden
1.7
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
2.1.2
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.3
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.4
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.5
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.6
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.7
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.8
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.9
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.10 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12 Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.2.1
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.3
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3
Tahsile Alınan Çekler
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1
Menkul Kıymetler
5.2
Teminat Senetleri
5.3
Emtia
5.4
Varant
5.5
Gayrimenkul
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Dipnot
(5-III)
(1)
(1),(3)
(2)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2015)
(31/12/2014)
TP
YP
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
12.133.595
17.495.332
29.628.927
9.575.637
12.012.381
21.588.018
7.042.486
5.459.918
12.502.404
6.258.680
4.389.737
10.648.417
7.038.213
3.967.993 11.006.206
6.252.604
2.977.485
9.230.089
181.789
181.789
188.238
188.238
6.856.424
3.967.993 10.824.417
6.064.366
2.977.485
9.041.851
2.580
573.084
575.664
4.577
509.545
514.122
2.580
573.084
575.664
4.477
509.545
514.022
100
100
1.693
917.127
918.820
1.499
902.707
904.206
1.693
917.127
918.820
1.499
902.707
904.206
1.714
1.714
2.583.593
1.139.180
3.722.773
2.250.199
1.312.057
3.562.256
2.583.593
1.139.180
3.722.773
2.250.199
1.312.057
3.562.256
336.628
1.139.180
1.475.808
123.650
1.312.057
1.435.707
18.558
18.558
26.616
26.616
1.337.586
1.337.586
1.253.169
1.253.169
2.580
2.580
1.678
1.678
852.675
852.675
805.524
805.524
1.970
1.970
1.253
1.253
33.596
33.596
38.309
38.309
2.507.516
10.896.234
13.403.750
1.066.758
6.310.587
7.377.345
214.000
2.044.270
2.258.270
1.107.747
1.107.747
214.000
240.293
454.293
1.803.977
1.803.977
1.107.747
1.107.747
2.293.516
8.851.964 11.145.480
1.066.758
5.202.840
6.269.598
2.293.516
8.117.319 10.410.835
1.066.758
4.591.505
5.658.263
5.421.324
151.747
2.821.037
2.972.784
622.993
4.798.331
1.670.523
3.318.988
4.989.511
915.011
1.770.468
2.685.479
734.645
734.645
611.335
611.335
395.013.585
38.796.069 433.809.654 306.585.038
27.506.680 334.091.718
14.049.491
4.326.143
18.375.634
3.558.794
2.977.416
6.536.210
990.661
990.661
12.143.447
269.199 12.412.646
1.784.162
187.132
1.971.294
819.930
692.531
1.512.461
754.230
512.845
1.267.075
424
2.816.013
2.816.437
29.683
1.958.704
1.988.387
1.085.690
548.400
1.634.090
58
318.735
318.793
380.964.094
34.416.950 415.381.044 303.026.244
24.503.419 327.529.663
40.665
10.498
51.163
40.486
16.853
57.339
119.906.872
5.131.040 125.037.912 89.390.997
2.997.928 92.388.925
3.357.413
615.454
3.972.867
2.662.778
463.181
3.125.959
75.565.924
301.340 75.867.264 61.158.977
144.004 61.302.981
181.893.111 28.187.308 210.080.419 149.725.641 20.739.420 170.465.061
200.109
171.310
371.419
47.365
142.033
189.398
52.976
52.976
25.845
25.845
407.147.180
56.291.401
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
463.438.581
316.160.675
39.519.061
355.679.736
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
KÂR PAYI GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Kâr Payları
1.2
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.3
Bankalardan Alınan Gelirler
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
1.5.3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
1.7
Diğer Kâr Payı Gelirleri
II.
KÂR PAYI GİDERLERİ
2.1
Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları
2.3
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları
2.4
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları
2.5
Diğer Kâr Payı Giderleri
III.
NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II)
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1
Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2
Diğer
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1
Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2
Diğer
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
VI.
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
6.2
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
6.3
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
XII.
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
XIII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş. Ort.) Satış Kârları
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
XXI.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
21.1
Cari Vergi Karşılığı
21.2
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
XXII.
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII.
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
Grubun Kârı/Zararı
23.2
Azınlık Payları Kârı/Zararı (-)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(5-IV)
1 Ocak- 31 Aralık 2015
1 Ocak- 31 Aralık 2014
(1)
2.779.999
2.172.475
2.394.998
1.923.545
10.733
529
240
320
217.905
136.986
140.182
100.036
77.723
36.950
123.584
82.597
32.539
28.498
(2)
1.375.736
1.072.132
853.893
753.582
209.610
151.533
61.230
55.199
216.623
111.818
34.380
1.404.263
1.100.343
142.469
148.597
259.882
233.092
105.981
93.576
(12)
153.901
139.516
117.413
84.495
(12)
117.413
84.495
(3)
(4)
21.341
25.657
915
847
(30.383)
(38.626)
50.809
63.436
(5)
123.767
171.201
1.691.840
1.445.798
(6)
(551.273)
(299.462)
(7)
(807.215)
(720.802)
333.352
425.534
(8)
333.352
425.534
(9)
(71.854)
(91.107)
(107.046)
(111.885)
35.192
20.778
(10)
261.498
334.427
(11)
261.498
334.427
261.498
334.427
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
202
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin
Kısmı)
VII.
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
1.1
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan
ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
1.4
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
(01/01/2015 - 31/12/2015) (01/01/2014 - 31/12/2014)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
(38.746)
-
60.206
27.713
-
(46.516)
(5.463)
-
-
-
-
6.467
15.105
(3.051)
(11.022)
(63.690)
261.498
(183)
68.383
334.427
(5.741)
-
-
261.681
340.168
197.808
402.810
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Dipnot
(5-VI)
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
I.
B.
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
C.
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV.
V.
VI.
VII.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Kâr Payları
Ödenen Kâr Payları
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(01/01/2015 - 31/12/2015)
(01/01/2014 - 31/12/2014)
(1)
(1)
485.959
328.960
2.702.100
(1.360.771)
259.882
48.813
249.227
(606.092)
(109.407)
(697.793)
2.096.973
(1.045.418)
233.092
49.425
138.167
(541.666)
(88.445)
(513.168)
(3.264.350)
(431.653)
(952.354)
(4.821.485)
(190.166)
89.904
2.973.306
(1.114.317)
750.762
156.828
(6.106.062)
(104.208)
34.286
3.927.360
1.548.738
111.405
(2.778.391)
(102.693)
(286.773)
(1.125.216)
(2)
(3)
(1)
(1)
(144.473)
17.096
(743.887)
895.865
(311.374)
-
(245.349)
1.626
(805.205)
473.712
(550.000)
-
1.159.673
2.112.822
1.159.431
242
1.887.730
225.000
92
809.162
202.141
(1.096.329)
1.087.054
2.965.655
1.878.601
1.869.326
2.965.655
(4)
(4)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
204
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(01.01-31.12.2014)
I.
Dönem Başı Bakiyesi
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
IX.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş
Ort.) Bedelsiz HS
X.
Kur Farkları
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
XII.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
XIII.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
XIV.
Sermaye Artırımı
14.1 Nakden
14.2 İç Kaynaklardan
XV.
Hisse Senedi İhraç Primi
XVI.
Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVIII. Diğer
XIX.
Dönem Net Kârı veya Zararı
XX.
Kâr Dağıtımı
20.1 Dağıtılan Temettü
20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3 Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XX)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
1.775.000
1.775.000
-
-
-
72.236
72.236
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
825.000
225.000
600.000
-
-
-
-
16.590
16.590
-
-
2.600.000
-
-
-
88.826
-
Dipnot
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Maddi ve Maddi
Geçmiş Dönem Menkul Kıymet Olmayan Duran
Kârı/(Zararı) Değerleme Farkı
Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Riskten
Senetleri Korunma Fonları
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
Toplam
Özkaynak
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
306.410
306.410
(13.362)
(13.362)
329.277
329.277
-
(36.795)
(36.795)
89.615
89.615
-
-
-
2.522.381
2.522.381
-
-
-
-
48.165
-
26.327
-
-
(3.668)
(3.668)
-
-
74.492
(3.668)
(3.668)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(600.000)
(600.000)
312.687
312.687
-
(2.349)
-
334.427
(329.277)
(329.277)
-
-
-
-
-
-
-
225.000
225.000
(2.349)
334.427
-
19.097
(15.711)
334.427
-
11.370
115.942
-
(3.668)
-
3.150.283
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
206
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
CARİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(01.01-31.12.2015)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
VII.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1 Nakden
12.2 İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1 Dağıtılan Temettü
18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3 Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
(5-V)
(1),(2)
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Ödenmiş
Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi
Sermaye
Farkı İhraç Primleri
İptal Kârları
Statü
Yedekleri
2.600.000
-
-
-
88.826
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5)
(3)
(4)
-
-
-
-
15.672
15.672
-
-
2.600.000
-
-
-
104.498
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Yasal Yedek
Akçeler
Geçmiş
Menkul
Dönem
Kıymet
Kârı/ Değerleme
(Zararı)
Farkı
Maddi ve
Maddi
Olmayan Ortaklıklardan
Duran Bedelsiz Hisse
Varlık YDF
Senetleri
Satış A./
Durdurulan
Riskten
F. İlişkin
Korunma
Dur.V.
Fonları Bir.Değ.F.
Azınlık
Payları
Hariç
Toplam
Özkaynak
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
Olağanüstü
Yedek
Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem
Net Kârı/
(Zararı)
19.097
(15.711)
334.427
-
11.370
115.942
-
(3.668)
-
3.150.283
-
3.150.283
-
-
-
-
(30.997)
-
-
-
(37.915)
(37.915)
-
(30.997)
(37.915)
(37.915)
-
(30.997)
(37.915)
(37.915)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.223
(199)
261.498
- (334.228)
- (334.228)
-
198
-
-
-
-
-
-
5.222
261.498
-
-
5.222
261.498
-
198
(19.627)
115.942
-
(41.583)
-
3.348.091
-
3.348.091
318.556
318.556
-
337.653
(10.488)
261.498
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
208
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kâr Dağıtım Tablosu
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2015)
(31/12/2014)
I.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
A.
1.3
1.4
1.5
B.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
II.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURUMDA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DAĞITIM
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KÂR
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
333.352
(71.854)
(107.046)
35.192
425.534
(91.107)
(111.885)
20.778
261.498
334.427
-
(15.672)
-
-
318.755
-
318.755
-
-
-
0,10
10
-
0,13
13
-
-
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
1. Konsolide Finansal Tabloların Sunumu
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan
diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
hazırlanmıştır. İzlenen muhasebe politikaları ile konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları aşağıda detaylı
olarak sunulmuştur.
2. Konsolide Finansal Tabloların Paranın Cari Satın Alma Gücü Esasına Göre Düzenlenmesi
31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”)
uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulan ilişikteki finansal tablolara, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih - 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005
tarihli Genelgesi ile 31 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.
II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Katılım Bankası, mudilerinden kâr zarara katılma esasları çerçevesinde katılma hesabı toplamaktadır. Mudilerden kâr zarar esasına
göre toplanan katılma hesapları genellikle Kurumsal Finansman Desteği, Bireysel Finansman Desteği, Finansal Kiralama ve Kâr Zarar Ortaklığı
Projesi şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yöntemle kullandırılan fonların getirileri sabittir.
Kullandırılan fonların sabit getirili olması nedeniyle aktif bir kredi riski uygulaması yürütülmektedir. Fon kullandırımı yapılan firmaların altı ay veya
bir yıllık dönemler itibarıyla istihbarat, mali tahlil ve rating (derecelendirme) çalışması yapılmakta, kredi limitleri gerek görüldüğü takdirde revize
edilmektedir.
Likit varlıkların toplam aktifler içindeki payının (zorunlu karşılıklar hariç) %15-%17’ler seviyesinde gerçekleşmesi bir likidite politikası olarak
benimsenmiştir. Bu likidite imkanı uluslararası piyasalarda çok kısa vadeli murabaha işlemlerde değerlendirilerek özkaynak kârlılığı maksimize
edilmeye çalışılmaktadır.
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı
para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak
TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.
Yabancı para net genel pozisyonu yasal sınırlar içinde takip edilmekte, bu oranın +-%20 seviyesini geçmemesi temin edilmektedir. Ayrıca,
yabancı para pozisyonunda, günün koşullarına ve makro ekonomik koşullara göre politika ve stratejiler üretilmekte, ancak hiçbir zaman Ana
Ortaklık Katılım Bankası’nı önemli derecede kur riskine maruz bırakacak pozisyonlar alınmamaktadır.
III. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları TF Varlık Kiralama AŞ ile TFKB Varlık Kiralama AŞ tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak ilişikteki konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006
tarihli 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Ana
Ortaklık Katılım Bankası ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı bu raporda “Grup” olarak adlandırılmaktadır.
Bağlı ortaklığın konsolide edilme esasları:
Bağlı ortaklık sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak Ana Ortaklık Katılım Bankası tarafından kontrol edilen ortaklıklardır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
210
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolide edilmektedir. İlgili bağlı ortaklığın finansal tabloları konsolide finansal
tablolara kontrolün Ana Ortaklık Katılım Bankası’na geçtiği tarihten itibaren dahil edilmektedir.
Kontrol, Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın bir tüzel kişiliğe yaptığı yatırım üzerinde güce sahip olması, yatırım yaptığı tüzel kişilikle olan ilişkisinden
dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması ve elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım
yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahip olması olarak kabul edilmiştir.
Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklığın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı yükümlülüklerinin yüzde yüzü Ana Ortaklık Katılım
Bankası’nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı yükümlülükleri ile birleştirilmiştir. Grup’un bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile bağlı
ortaklığın sermayesinin maliyet değerinin Grup’a ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklık arasındaki işlemlerden
kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş kârlar ve zararlar karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
Bağlı ortaklık tarafından kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Katılım Bankası’ndan farklı olduğu durumda farklılıklar finansal
tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlaştırılmaktadır.
TF Varlık Kiralama AŞ 11 Şubat 2013 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez 30 Haziran 2013 döneminde, TFKB Varlık Kiralama AŞ 8 Temmuz 2014
tarihinde kurulmuş olup ilk kez 31 Aralık 2014 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir.
IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Grup’un türev işlemlerini vadeli döviz alım-satım işlemleri oluşturmaktadır. Grup’un ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan türev
ürünleri bulunmamaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar, sözleşme tutarları üzerinden Bilanço Dışı Yükümlülükler içinde izlenmektedir.
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmekte ve gerçeğe uygun değerin pozitif veya negatif
olmasına göre Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar veya Türev Finansal Yükümlülükler hesaplarında konsolide bilanço içerisinde
gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar, alım satım amaçlı türev işlemlerde konsolide gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan nakit akış riskinden çapraz para swaplarıyla korunmaktadır. Bu
çerçevede riskten korunma aracının gerçeğe uygun değer değişiminin etkin kısmı özkaynaklar altında “Riskten korunma fonları” hesabına
kaydedilmektedir. Riskten korunan kaleme ilişkin nakit akışlarının gelir tablosunu etkilediği dönemlerde ilgili riskten korunma aracının kâr zararı
da özkaynaktan çıkartılarak gelir tablosuna yansıtılır.
Nakit akış riskinden korunma muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması, riskten korunmanın
durdurulması veya etkinlik testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında muhasebeleştirilen tutarlar riskten
korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir.
Gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma aracı olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişiklikleri, riskten korunan
varlık veya yükümlülüğün korunan riske ilişkin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri ile birlikte gelir tablosuna kaydedilir. Gerçeğe
uygun değer riskinden korunma amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değerlerinde ortaya çıkan fark “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar”
hesabında izlenmektedir. Bilançoda ise, riskten korunan varlık veya yükümlülüğün işlemlerden korunan riske ilişkin gerçeğe uygun değerindeki
değişiklik riskten korunma muhasebesinin etkin olduğu dönem boyunca, ilgili varlık veya yükümlülükler ile birlikte gösterilir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
V. Kâr Payı Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Kâr payı gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir.
Donuk alacak haline gelen kullandırılan fonlara ilişkin kâr payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilerek, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde gelir
yazılmaktadır.
VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, kredilerle ilgili peşin tahsil edilen komisyon gelirleri ise dönemsellik
ilkesi gereği ilgili döneme isabet eden kısmı gelir kaydedilmektedir.
Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri peşin
ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup iç verim oranı yöntemine göre gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Finansal araçlar, finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Grup’un ticari aktivite ve faaliyetlerinin
temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Grup’un aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Finansal
enstrümanlar Grup’un konsolide bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Grup, bu enstrümanların alım ve
satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Grup’un ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal tablolardaki likidite ve kredi
risklerini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal araçların alım satım işlemleri teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın Grup’a teslim edildiği veya
Grup tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte muhasebeleştirilmesini ve (b)
varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının
muhasebeleştirilmesini gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda, işletme, teslim aldığı varlıklarda olduğu gibi, ticari işlem
tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirir.
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre
içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde
elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için muhasebeleştirilmez;
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya
da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
212
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Aşağıda her finansal aracın tahmini gerçeğe uygun değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır: (i) Alım satım amaçlı olarak
sınıflanan menkul değerler; esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kâr amacı güdülen
menkul değerler, (ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Grup tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanmış menkul
kıymetlerdir. Grup bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen menkul değerler, ilk olarak maliyet bedelleriyle finansal tablolara alınmakta ve sonrasında gerçeğe uygun
değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için gerçeğe uygun değerler borsadaki
gerçeğe uygun değerleri kullanılarak bulunur.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıkların elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değerlerine göre değerlenmiş değerleri
arasındaki fark, kâr payı gelir ve reeskontları veya menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı
kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan kâr payları kâr payı gelirleri hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade
sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka
kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranı
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Grup tarafından
vadeye kadar elde tutulmak amacıyla edinilen ve bu şekilde sınıflandırılan ancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu
sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan gelirler, gelir tablosunda menkul değerlerden elde edilen kâr payı gelirleri olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir. İlk
kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymetlerin müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe
uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden
gerçekleşmemiş kâr veya zararlar, özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya
hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait değer
artış/azalışları gelir tablosuna devredilir.
Krediler
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilen değerleri üzerinden değerlenmektedir.
Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak
kabul edilmektedir.
Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Planı (THP) ve İzahnamesinde belirtilen
hesaplarda orijinal bakiyelerine göre muhasebeleştirilmektedir.
Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası karşılıkları üzerinden Türk Parası (“TP”) hesaplarda izlenmektedir.
Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız
göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup ilgili değer
düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/
kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde
tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması
beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmezler.
Grup yönetimi tarafından düzenli aralıklarla kredi portföyü incelenmekte ve kullandırılan kredilerin tahsil kabiliyetine ilişkin şüphelerin belirmesi
durumunda söz konusu krediler, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde sınıflandırılmakta ve buna göre özel karşılıklar ayrılmaktadır.
Yapılan kısmi tahsilatlar, alacağa ilişkin karşılık ayrılan yıl içerisinde gerçekleştirildiklerinde, karşılık işleminin kısmen iptali yoluna gidilmekte,
geçmiş yıllarda gerçekleşmiş ise “Geçmiş Yıllar Giderlerine Ait Tahsilatlar” hesabında izlenmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Grup yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel kredi karşılığı
ayırmaktadır.
IX. Finansal Varlıkların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve borsada işlem gören hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerinin altında kalması
durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda defter değeri ile netleştirilerek gösterilmektedir.
“Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu karşılıklar bilançonun aktifinde takipteki alacaklar bakiyesinden
düşülmektedir.
Bunun dışındaki finansal varlık ile yükümlülükler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması ve Grup tarafından aktif ve pasiflerin
netleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve finansal tablolarda net tutarları üzerinden gösterilmektedir.
Aksi takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleştirme yapılmamaktadır.
X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Grup, satış, geri alış ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri yapmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
214
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XI. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar
Grup, alacaklarından dolayı edindiği varlıkların elden çıkarılması ile ilgili muhasebeleştirme ve değerlemesine ilişkin esaslarını 1 Kasım 2006
tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” e göre belirlemektedir.
Grup, aktifinde, alacaklarından dolayı edindiği duran varlıklardan somut bir satış planı olanları satış amaçlı duran varlıklar hesabında
izlemektedir.
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş
gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar
bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun)
bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek
durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın
(veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program
başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor
olmalıdır. Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve
planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi
gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü
dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış
planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili
varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere
ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Dönem içinde Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un konsolide finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, 31 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine
göre düzeltilmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve
tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı
ömürleri dikkate alınarak itfa edilir. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Maddi olmayan duran
varlıklar yazılım lisans bedellerinden oluşmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi sureti
ile bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Gayrimenkuller dışında maddi duran varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden değerlenmiştir. 2006
yılı içinde Ana Ortaklık Katılım Bankası muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin
değerlemesinde; Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart (TMS 16) kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir. Bağımsız bir
ekspertiz şirketi tarafından Aralık 2014’de hesaplanan ekspertiz değerleri konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Söz konusu yeniden
değerleme değer artışı bilanço tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi sonrası net 115,942 TL olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2014: 115,942 TL).
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman
tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark alınarak
belirlenir ve gelir tablosuna yansıtılır.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Grup tarafından esas alınan faydalı ömürler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
Amortismana Tabi Varlık
Kasalar
Büro Makineleri
Özel Maliyet Bedelleri
Diğer Menkuller
Mobilya Mefruşat
Nakil Vasıtaları
Gayrimenkuller
Faydalı Ömür
5-50 yıl
3-10 yıl
2-10 yıl
3-15 yıl
3-10 yıl
5 yıl
50 yıl
XIV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
Kiralayan durumunda Grup;
Grup, finansal kiralama işlemlerinde kiraya veren olarak yer almaktadır. Grup, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları bilançoda net
kiralama yatırımı tutarına eşit değerde bir alacak olarak göstermektedir. Kira ödemelerinin toplamı kâr payı ve anapara tutarlarını kapsayan bir
şekilde brüt olarak finansal kiralama alacakları hesabında yer almaktadır. Kira ödemelerinin toplamı ile söz konusu sabit kıymetlerin maliyeti
arasındaki fark olan kâr payı ise kazanılmamış finansal kiralama gelirleri hesabında yer almaktadır. Kira ödemeleri gerçekleştikçe, kira tutarı
finansal kiralama alacakları hesabından düşülmekte; içindeki kâr payı ise kazanılmamış kâr payı gelirleri hesabından düşülerek gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Kiracı durumunda Grup;
Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, gerçeğe uygun değerleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmiş değerlerinin, düşük olanı üzerinden
aktifleştirilmekte, kira bedelleri toplamı pasifte yükümlülük olarak kaydedilirken içerdikleri kâr payı tutarları ertelenmiş kâr payı tutarı olarak
muhasebeleştirilmektedir. Kiralama konusu varlıklar sabit kıymetler (menkuller) hesabının altında izlenmekte ve aynı muhasebe politikalarına
tabi olmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
216
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler TMS’nin 37 sayılı
Standardı hükümlerine uygun olarak ayrılmaktadır.
Grup tarafından ayrılmış olan özel ve genel karşılık giderlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı katılım hesaplarından karşılanmaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla, Grup, aleyhte devam eden, nakit çıkışı muhtemel olan ve güvenilir bir biçimde yükümlülük tutarının tahmin edilebildiği
davalar için bilanço tarihi itibarıyla 14,038 TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2014: 11,565 TL).
XVI. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Katılım Bankası’nın, çalışanların emekli
olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19
(“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Katılım Bankası yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bunun yanında, TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması
gerekmektedir. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto
oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder, Bu nedenle, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, ilişikteki
finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6.50 enflasyon ve %10.80 kâr payı oranı varsayımları kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır (31 Aralık 2014: %6.00 enflasyon oranı ve %8.80 kâr payı oranı).
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya
indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen
kârdan farklılık gösterir. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranı kullanarak hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı
hesaplanmaz.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı
değeri azaltılır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve
gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile
ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Ertelenmiş vergi provizyonunun doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan
ilgili hesaplarla netleştirilmektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 11,906 TL (31 Aralık 2014: 3,200 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi karşılığı
özkaynaklar ile ilişkilendirilen kalemlerle ilgili olduğundan, özkaynaklar hesap grubunda yer alan ‘Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları’, ‘Menkul Kıymet Değerleme Farkı’ ve ‘Diğer Sermaye Yedekleri’ hesapları içerisinde netleştirilerek gösterilmiştir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. Aynı şekilde ertelenmiş vergi alacağı ve
yükümlülüğü de finansal tablolarda netleştirilmektedir.
XVIII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Grup, alım-satım amaçlı türev finansal borçlar haricindeki diğer borçlanmalarını TMS 39 “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı”nda
belirtildiği şekilde işlem tarihinde elde etme maliyeti üzerinden kayda almakta, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri
üzerinden de değerlemektedir. Alım-satım amaçlı türev finansal borçlar muhasebe politikalarına ilişkin IV nolu dipnotta anlatıldığı gibi gerçeğe
uygun değer ile değerlenmektedir.
Grup, varlık kiralama şirketi aracılığı ile ihraç etmiş olduğu borçlanmayı temsil eden araçlardan sağlanan fonları “Alınan Krediler” içerisinde
göstermiştir.
XIX. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Ana Ortak Katılım Bankası, cari dönemde sermaye artırmamıştır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Ana Ortak Katılım Bankası’nın ödenmiş
sermayesi birim pay nominal değeri 1 TL olan 2,600,000,000 adet hisseden oluşmaktadır.
XX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço dışı yükümlülükleri içerisinde
göstermektedir.
XXI. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup’un bilanço tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
218
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XXII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar
Grup, bireysel bankacılık alanında özel müşteri cari hesapları, katılma hesapları, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri, uzun vadeli
konut ve taşıt kredileri ile diğer bireysel bankacılık hizmetlerinde faaliyetini sürdürmektedir. Grup, otomatik virman hizmetleri, internet bankacılık
hizmetleri, cari hesaplar, katılma hesapları, nakdi, gayrinakdi krediler, finansal kiralama, dış ticaret işlemleri ve sigorta işlemleri ile kurumsal
bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen iktisadi, mali ve
politik faktörler bulunmamaktadır. Ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara bağlı olarak, istikrarsızlık dönemlerinde yatırımlar ertelenmekte ve
mevcut kaynaklar likit olarak değerlendirilmektedir.
Cari Dönem
Faaliyet Gelirleri
Bölümün Net Kazancı (*)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Vergi Sonrası Kâr
Dönem Net Kârı
Bölüm Varlıkları
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Amortisman (**)
Değer Azalışı
Bireysel
Bankacılık
498.974
51.971
51.971
51.971
51.971
4.409.941
4.409.941
10.833.969
10.833.969
-
Kurumsal
Bankacılık
1.290.525
285.170
285.170
285.170
285.170
24.060.694
24.060.694
12.890.409
12.890.409
-
Hazine
(97.659)
(3.789)
(3.789)
(3.789)
(3.789)
8.892.640
8.892.640
10.722.046
10.722.046
-
Dağıtılamayan
71.854
(71.854)
(71.854)
1.172.301
1.172.301
741.061
3.348.091
4.089.152
67.548
66.427
1.121
Toplam
1.691.840
333.352
333.352
71.854
261.498
261.498
38.535.576
38.535.576
35.187.485
3.348.091
38.535.576
67.548
66.427
1.121
Personel ve işletme giderleri bölümlerin varlık ve yükümlülükleri oranında dağıtılmıştır.
66,427 TL tutarındaki amortisman tutarının 35,143 TL’si maddi duran varlıklar amortismanından, 30,288 TL’si maddi olmayan duran varlık amortismanından, 996 TL’si ise elden
çıkarılacak sabit kıymet amortismanından oluşmaktadır.
(*)
(**)
Önceki Dönem
Faaliyet Geliri
Bölümün Net Kazancı (*)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Vergi Sonrası Kâr
Dönem Net Kârı
Bölüm Varlıkları
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Amortisman (**)
Değer Azalışı
Bireysel
Bankacılık
409.449
33.054
33.054
33.054
33.054
4.070.766
4.070.766
9.112.579
9.112.579
-
Kurumsal
Bankacılık
1.044.797
395.995
395.995
395.995
395.995
20.491.888
20.491.888
11.241.476
11.241.476
-
Hazine
(8.448)
(3.515)
(3.515)
(3.515)
(3.515)
7.336.549
7.336.549
9.225.500
9.225.500
-
Dağıtılamayan
91.107
(91.107)
(91.107)
1.590.707
1.590.707
760.072
3.150.283
3.910.355
54.949
54.138
811
Toplam
1.445.798
425.534
425.534
91.107
334.427
334.427
33.489.910
33.489.910
30.339.627
3.150.283
33.489.910
54.949
54.138
811
Personel ve işletme giderleri bölümlerin varlık ve yükümlülükleri oranında dağıtılmıştır.
54,138 TL tutarındaki amortisman tutarının 32,379 TL’si maddi duran varlıklar amortismanından, 20,819 TL’si maddi olmayan duran varlık amortismanından, 940 TL’si ise elden
çıkarılacak sabit kıymet amortismanından oluşmaktadır.
(*)
(**)
XXIII. Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilen muhasebe politikaları dışında belirtilmesi gereken diğer hususlar bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup’un çekirdek sermaye yeterlilik oranı %10.92 (31 Aralık 2014: %12.24), ana sermaye yeterlilik oranı %10.65 (31 Aralık 2014: %11.98)
ve sermaye yeterliliği standart oranı %13.50 (31 Aralık 2014: %12.47)’dir. Söz konusu oranlar, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ ve Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında
Tebliğ ile 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde hesaplanmıştır.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranının Tespitinde Kullanılan Risk Ölçüm Yöntemleri
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğ ve Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ ile 5 Eylül 2013 tarih
ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Bu
veriler Yönetmelik kapsamında “Alım Satım Hesapları” ve “Bankacılık Hesapları” olarak ayrıştırılarak kredi riski ve piyasa riski hesaplamasına
tabi tutulur. Alım Satım Hesapları ve Özkaynakların hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar kredi
riski hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili
amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ve taahhütler ile ilgili işlemlerde “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar üzerinden
Yönetmelik”in 5 inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönüştürülüp “Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca risk
azaltımına tabi tutularak Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili risk sınıfına dahil edilir ve aynı Yönetmelik’in EK-1 i uyarınca ilgili risk
sınıfının ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
28 Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine Ve
Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik” ve ilgili Yönetmeliğe ilişkin Tebliğler de belirtilen (Kredi Riskine Esas Tutar - Basit Yöntem, Piyasa
Riskine Esas Tutar - Standart Yöntem, Operasyonel Riske Esas Tutar - Temel Gösterge Yöntemi) şekilde tespit edilir.
Türev işlemlerden ve menkul kıymetlerden kaynaklanan karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarda, Yönetmelikte yer alan “Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
220
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Konsolide Olmayan Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Bilgiler:
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
7.469.350
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
6.555.759
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan
girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
102
Çok taraflı kalkınma bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan
kurumsal alacaklar
371.786
Şarta bağlı olan ve olmayan
perakende alacaklar
223.219
Şarta bağlı olan ve olmayan
gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak
belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan
kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
Diğer alacaklar
318.484
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Risk Ağırlıkları Katılım Bankası
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200 %250
- 1.685.636 11.595.448 7.096.894 15.537.848 302.217 187.659 599
-
131.088
1.986.046
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
44.110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.007.349
145.843
-
1.437
-
-
-
- 14.134.175
-
-
-
84.627
-
-
-
191.510
-
-
-
69.627 302.217 187.659
-
599
-
-
324.967
-
-
89.016
-
-
9.380.632
36.433
-
-
-
41.310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133.185
5.184
-
1.012.362
-
-
-
- 7.096.894
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Bilgiler:
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan
girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan
perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan
gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen
alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan
kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
Diğer alacaklar
%0
7.469.350
Risk Ağırlıkları Konsolide
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200 %250
- 1.685.636 11.595.448 7.096.894 15.497.125 302.217 187.659
599
6.555.759
-
131.088
1.986.046
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
102
-
6
-
-
44.110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.007.349
145.843
-
1.437
-
-
-
- 14.076.993
-
-
-
84.627
-
-
-
191.510
-
-
-
69.627 302.217 187.659
-
599
-
371.786
-
324.967
-
223.219
-
89.016
-
-
-
9.380.632
36.433
-
-
-
-
41.310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
318.484
-
133.185
5.184
-
1.028.821
-
-
-
- 7.096.894
Konsolide Olmayan ve Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi
Özkaynak hesaplaması 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır.
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas
Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Katılım Bankası
Cari Dönem Önceki Dönem
2.226.041
32.225
170.064
4.101.101
13,51
10,66
10,93
1.878.826
9.568
142.326
3.164.601
12,47
11,98
12,25
Konsolide
Cari Dönem Önceki Dönem
2.222.783
32.225
170.189
4.092.881
13,50
10,65
10,92
1.878.435
9.568
142.326
3.165.207
12,47
11,98
12,24
222
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Konsolide Özkaynak Kalemlerine İlişkin Bilgiler
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı
içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
Azınlık payları
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca
özkaynaklara yansıtılan kayıplar (-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek
sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan
aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim
yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem Önceki Dönem
2.600.000
442.485
115.942
261.696
261.498
198
-
2.600.000
108.015
127.312
334.427
334.427
-
3.420.123
3.169.754
30.449
24.567
21.749
33.211
-
15.803
31.521
9.833
6.491
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109.976
3.310.147
63.648
3.106.106
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç
edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç
edilenler)
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç
edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç
edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
Üçüncü Kişilerin Katkı Sermayedeki Payları
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem Önceki Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.622
39.332
49.817
3.227.708
25.965
3.040.809
710.651
-
159.799
870.450
127.008
127.008
-
-
-
-
870.450
127.008
224
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından
dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve
gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net
defter değerleri (-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay
sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar (-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci
maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden
indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan
yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici
2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara
dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek
sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan
tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem Önceki Dönem
-
5.266
2.583
-
-
11
27
-
-
-
-
4.092.881
3.165.207
-
-
-
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
İçsel Sermaye Gereksiniminin Cari ve Gelecek Faaliyetler Açısından Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Amacıyla Uygulanan Yaklaşımlar
“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”, “İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme
Süreci (İSEDES) Raporu Hakkında Rehber” ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Katılım Bankası’nın faaliyetlerinin niteliği, ölçeği, risk profili,
karmaşıklık düzeyi, sermaye yapısı ve 3 yıllık stratejik planı dikkate alınmak suretiyle İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci
yürütülmektedir. İSEDES ile Katılım Bankası’nın maruz kaldığı veya gelecekte maruz kalabileceği önemli risklerin belirlenmesi, tanımlanması,
ölçülmesi ve izlenmesi süreçleri belirlenmiştir. Bu amaçla, yasal sermaye yeterlilik rasyosunu doğrudan etkileyen piyasa, kredi ve operasyonel
risklerin yanı sıra bankacılık hesaplarından kaynaklanan kâr payı oranı riski, likidite riski, artık risk, yoğunlaşma riski, veri yönetimi riski, itibar riski,
iş riski, stratejik risk, uyum riski, ülke riski ve transfer riski de Katılım Bankası’nın sermaye planlaması değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.
İSEDES ile belirlenen yeni riskler için uygun bir risk yönetimi süreci tesis edilmesi ve bu sürecin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimleri, stratejik hedefleri ile birlikte analiz edilmektedir. Likidite
planlaması ile Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecek likidite pozisyonunu, varlıklar ve yükümlülüklerin para türleri ve vadeleri dikkate alınarak
ihtiyatlı ve proaktif şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Stres testleri ve senaryo analizleri ile Katılım Bankası’nın uğrayabileceği muhtemel
zararları ve bu zararları karşılayacak sermaye yeterlilik düzeyinin tahmin edilme yöntemleri ve değerlendirmeler sonucunda yeterli sermaye
düzeyini korumak için alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir. Ayrıca İSEDES kapsamında, Katılım Bankası’nın faaliyetleri, stratejik planı,
sermaye ve likidite planlaması, stres testleri ve İSEDES sonuçları dikkate alınarak risk iştahı yapısı belirlenmiştir. Böylelikle mevcut durum, risk
iştahı yapısı, stratejik plan ve stres testi değerlendirmeleri sonucunda gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ile birlikte analiz
edilmesi amaçlanmakta olup, Katılım Bankası faaliyetlerinin bu kapsamda yönetimi, izlenmesi ve üst yönetimin söz konusu süreçlere dahil
olması sağlanmaktadır. İSEDES, gelişen bir süreç olarak ele alınmakta ve gelecek dönemler için gelişim alanları belirlenerek, çalışma planları
oluşturulmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
226
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
II. Konsolide Kredi Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Kredi riski Grup’un ticari ilişki içinde bulunduğu karşı tarafın; Grup ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya
tamamen zamanında yerine getirememesinden oluşabilecek risk ve zararları ifade eder.
Katılım Bankası’nca kredi müşterilerinin kredi değerliliği ve kredi risklerinin coğrafi dağılımı yakından izlenmekte ve altı ay veya bir yıllık
dönemler itibarıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borçlularının kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla “Bankalarca Karşılık Ayrılacak
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e uygun şekilde
izlenmektedir. Hesap durum belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmaktadır. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, banka kredi komitesi
ve kredi yönetimince belirlenmektedir. Katılım Bankası, kullandırdığı kredileri ve diğer alacakları için teminat almaktadır. Alınan teminatlar
kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişi kefaleti, Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca ve bunların
kefaleti ile ihraç edilen bono ve tahviller, OECD ülkeleri merkez yönetimleri, merkez bankaları ve bunların kefaletleri ile ihraç edilen menkul
kıymetler, Avrupa Merkez Bankası ve bankanın kefaleti ile ihraç edilen menkul kıymetler, altın ve diğer kıymetli madenler, borsaya kote edilmiş
hisse senetleri, varlığa dayalı menkul kıymet, özel sektör tahvilleri, bankaların verecekleri kefalet ve teminat mektupları, OECD ülkelerinde
faaliyet gösteren bankaların garantileri, OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri, kamu kurumlarından doğmuş
alacak temliki veya rehni, müşteri çeki, taşıt rehni, ihracat vesaiki, ticari işletme rehni, uçak, gemi ve gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı, müşteri
çeklerinden oluşmaktadır.
Önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem, opsiyon ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerine
getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gidilmemektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %15.61 ve %21.95’dir
(31 Aralık 2014: %14.03 ve %19.95).
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %27.93 ve
%37.70’dir (31 Aralık 2014: %27.23 ve %37.11).
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi alacak tutarının toplam bilanço içindeki payı %11.50 ve %16.18’dir
(31 Aralık 2014: %10.12 ve %14.40).
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan gayrinakdi alacak tutarının toplam nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı
%0.75 ve %1.02’dir (31 Aralık 2014: %0.82 ve %1.11).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Grup tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 245,432 TL’dir (31 Aralık 2014: 199,612 TL).
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarlarıdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Risk Tutarı (*)
Ortalama
Risk Tutarı
8.541.805
25
44.217
1.150.549
14.788.098
7.608.722
9.380.633
228.128
606.456
-
8.708.434
27
37.888
1.672.191
13.597.159
7.321.267
8.674.780
169.585
594.038
-
1.486.296
1.332.896
228
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:
Risk Sınıfları (*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (***)
Toplam
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (***)
Toplam
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari birimlerden
Bölgesel
Bankalar ve aracı
ve ticari olmayan
yönetimlerden veya
kurumlardan şarta
girişimlerden şarta
yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve bağlı olan ve olmayan bağlı olan ve olmayan
alacaklar
alacaklar
olmayan alacaklar
8.541.805
-
25
-
44.217
-
229.597
806.866
8.531
40.934
64.621
8.541.805
25
44.217
1.150.549
7.768.699
-
31
-
73.881
-
483.554
665.157
3.607
51.269
59.760
7.768.699
31
73.881
1.263.347
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır. Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı
sonrası risk tutarları verilmiştir.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
Şarta bağlı olan
ve olmayan
perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
14.598.155
23.916
592
671
554
164.210
7.594.193
8.114
164
127
110
6.014
14.788.098
Tahsili gecikmiş
alacaklar
Kurulca riski
yüksek olarak
belirlenen
alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam
9.319.361
17.132
1.045
2.536
3.840
36.719
227.828
300
-
568.365
848
15
37.228
1.464.628
21.455
1
2
210
42.588.174
878.631
10.332
3.350
45.440
309.002
7.608.722
9.380.633
228.128
606.456
1.486.296
43.834.929
11.663.631
126.186
807
3.000
442
86.779
6.978.271
4.404
2
41
137
7.469
7.683.501
10.685
549
1.712
188
9.612
102.415
-
546.200
76
1
33.709
1.119.776
54
1
1
1
36.419.959
806.562
4.965
4.754
52.038
197.330
11.880.845
6.990.324
7.706.247
102.415
579.986
1.119.833
37.485.608
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
230
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili:
Risk Sınıfları (*)
Sektörler/Karşı Taraflar
1
Tarım
1,1
Çiftçilik ve Hayvancılık
1,2
Ormancılık
1,3
Balıkçılık
2
Sanayi
2,1
Madencilik ve Taşocakçılığı
2,2
İmalat Sanayi
2,3
Elektrik, Gaz, Su
3
İnşaat
4
Hizmetler
4,1
Toptan ve Perakende Ticaret
4,2
Otel ve Lokanta Hizmetleri
4,3
Ulaştırma Ve Haberleşme
4,4
Mali Kuruluşlar
4,5
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
4,6
Serbest Meslek Hizmetleri
4,7
Eğitim Hizmetleri
4,8
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
5
Diğer
6
Toplam
1
8.541.805
8.541.805
8.541.805
2
6
6
19
25
3
34.681
32.908
5
1.768
5.761
85
3.585
24
2.048
19
3.775
44.217
4
57
57
1.150.492
1.150.492
1.150.549
5
471.527
471.527
5.903.537
403.507
4.608.255
891.775
2.632.898
5.495.955
3.280.080
377.823
631.346
76.445
937.710
48.205
144.346
284.181
14.788.098
6
103.383
103.383
1.671.564
53.694
1.602.983
14.887
852.013
3.297.469
2.608.250
47.232
215.621
10.399
337.695
25.721
52.551
1.684.293
7.608.722
1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
2- Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
3- İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
4- Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
5- Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
6- Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
7- Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
8- Tahsili gecikmiş alacaklar
9- Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
10- Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır. Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı
sonrası risk tutarları verilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
7
99.037
99.037
1.370.005
43.717
1.261.287
65.001
2.076.253
2.932.278
1.889.130
240.570
191.629
6.529
437.945
97.729
68.746
2.903.060
9.380.633
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
8
5.457
5.457
59.975
9.320
48.304
2.351
47.103
97.526
85.575
766
5.281
3
4.620
51
1.230
18.067
228.128
9
1.024
1.024
48.915
5.692
38.208
5.015
48.250
126.722
80.289
174
12.980
18.394
13.625
456
804
381.545
606.456
10
259
259
4.997
105
4.809
83
1.875
1.392.859
6.152
241
271
1.385.592
530
14
59
86.306
1.486.296
TP
475.499
475.499
6.078.941
479.016
4.945.336
654.589
4.810.373
14.421.580
7.103.469
453.166
749.261
4.208.455
1.466.753
174.163
266.313
5.231.852
31.018.245
YP
205.188
205.188
3.014.796
69.933
2.618.572
326.291
848.019
8.619.287
846.092
213.640
311.452
6.981.204
265.396
61
1.442
129.394
12.816.684
Toplam
680.687
680.687
9.093.737
548.949
7.563.908
980.880
5.658.392
23.040.867
7.949.561
666.806
1.060.713
11.189.659
1.732.149
174.224
267.755
5.361.246
43.834.929
232
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
1
Risk Sınıfları (*)
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
2 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
3 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
4 Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
5 Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
6 Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
7 Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
8 Tahsili gecikmiş alacaklar
9 Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
10 Diğer alacaklar
GENEL TOPLAM
(*)
1 ay
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
4.547.471
416.771
9.484
518.694
1.966.854
25
-
-
-
-
1.943
56
8.641
16
33.561
99.939
905.338
781.363
1.768
1.170.203
777.311
8.285
1.781.268
1.183.511
1.860
2.857.373
1.601.141
826.028
8.116.722
3.149.947
206.255
227.943
212.466
304.153
7.286.896
267.886
2.633.995
593.796
5.922
3.590.907
1.251.445
18.660
6.249.189
7.061.249
361.363
21.515.724
Kredi Riski Azaltımı öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
1
2
Risk Ağırlığı
Kredi Riski
Azaltımı
Öncesi Tutar
Kredi Riski
Azaltımı
Sonrası Tutar
%0 %10
%20
%50
%75
%100
%150
%200 %250
Özkaynaklardan
İndirilenler
6.874.243
-
1.137.070
6.592.322
9.386.877 19.237.961 392.916 212.597
943
129.116
7.469.350
-
1.685.636 11.595.448
7.096.894 15.497.125 302.217 187.659
599
-
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler:
Değer Kaybına Uğramış Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi nedeniyle değer
düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Özel Karşılık” hesaplaması
yapılmaktadır.
Tahsili Gecikmiş Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir.
Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
3
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
5
6
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Değer Kaybına
Uğramış
29.830
29.830
308.843
43.506
253.091
12.246
234.385
568.860
479.398
3.431
31.899
181
48.977
664
4.310
108.924
1.250.842
Krediler
Tahsili
Değer
Gecikmiş
Ayarlamaları
11.204
4.495
11.204
4.495
407.107
61.579
30.894
5.561
372.167
50.405
4.046
5.613
231.881
38.267
524.707
85.788
321.648
56.548
43.035
4.567
88.078
8.834
834
265
47.524
11.571
18.743
2.179
4.845
1.824
149.742
55.303
1.324.641
245.432
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
484.929
46.463
Karşılık
İptalleri (**)
(111.378)
(5.123)
Karşılıklar
21.853
21.853
192.880
27.246
161.522
4.112
124.766
333.708
290.596
2.314
11.315
156
27.049
169
2.109
78.929
752.136
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler:
1
2
(*)
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış
Bakiyesi
368.847
199.612
Kur farklarına göre belirlenenler.
111,378 TL karşılık iptalinin 30,599 TL’si terkin ve varlık yönetim şirketine satılmış olan kredilere aittir.
(**)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Diğer
Ayarlamalar (*) Kapanış Bakiyesi
9.738
752.136
4.480
245.432
234
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal varlık sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen krediler*
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
(*)
Vadesi geçmemiş
ve değer kaybına
uğramamış olanlar
5.141.238
44.249
1.892.510
28.398.195
8.556.328
14.601.573
5.240.294
35.476.192
Vadesi geçmiş
ve değer kaybına
uğramış olanlar
1.250.843
433.392
736.617
80.834
1.250.843
Toplam
5.141.238
44.249
1.892.510
29.649.038
8.989.720
15.338.190
5.321.128
36.727.035
Vadesi geçmiş
ve değer kaybına
uğramış olanlar
597.317
231.787
305.276
60.254
597.317
Toplam
5.502.277
26.110
1.761.405
24.765.528
7.710.477
12.621.594
4.433.457
32.055.320
Verilen krediler kiralama işlemlerinden alacakları da içermektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal varlık sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen krediler*
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
(*)
Verilen krediler kiralama işlemlerinden alacakları da içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesi geçmemiş
veya değer kaybına
uğramamış olanlar
5.502.277
26.110
1.761.405
24.168.211
7.478.690
12.316.318
4.373.203
31.458.003
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Risk Sınıflarına İlişkin Bilgiler
Ülkelerden veya merkez bankalarından olan alacaklar risk sınıfları için Fitch Ratings uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun notları
dikkate alınırken, bu kuruluştan derece almamış olanlar için ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan kredi
dereceleri ülke riski sınıflandırması kapsamında kullanılmaktadır. Yurtdışı bankalar ve aracı kurumlardan olan alacaklar risk sınıfları için
Standart&Poor’s (S&P), Moody’s ve Fitch Ratings uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dereceleri bulunması halinde birlikte
kullanılmaktadır. Karşı tarafı yurtdışında yerleşik olan kurumsal alacaklar ile diğer risk sınıfları ve yurtiçinde mukim kurumsal alacaklar ve
bankalardan olan alacaklar derecesiz olarak kabul edilmektedir. Fitch Ratings, Moody’s, Standart&Poor’s derecelerine karşılık gelen kredi kalite
kademelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Kredi Kalitesi
Eşleştirilecek Derecelendirmeler
Kademesi
Uzun vadeli kredi derecelendirmeleri 1
2
3
4
5
6
Kısa vadeli kredi derecelendirmeleri 1
2
3
4
5
6
Uzun vadeli menkul kıymetleştirme
1
2
pozisyonları için derecelendirmeler
3
4
5
Kısa vadeli menkul kıymetleştirme
1
2
pozisyonları için derecelendirmeler
3
Diğerleri
Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin
1
eşleştirme
2
3
Fitch
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ilâ BCCC+ ve aşağısı
F1+ ilâ Fİ
F2
F3
F3 aşağısı
—
—
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ve aşağısı
F1+ ilâ F1
F2
F3
F3 aşağısı
AAA ilâ AA-
Moody’s
Aaa ilâ Aa3
A1 ilâ A3
Baa1 ilâ Baa3
Ba1 ilâ Ba3
B1 ilâ B3
Caa1 ve aşağısı
P-1
P-2
P-3
NP
—
—
Aaa ilâ Aa3
A1 ilâ A3
Baa1 ilâ Baa3
Ba1 ilâ Ba3
B1 ve aşağısı
P-1
P-2
P-3
NP
Aaa ilâ Aa3
A+ ilâ ABBB+ ilâ BBB-
A1 ilâ A3
Baa1 ilâ Baa3
4
BB+ ilâ BB-
Ba1ilâ Ba3
5
6
B+ ilâ BCCC+ ve aşağısı
B1 ilâ B3
Caa1 ve aşağısı
FCQR: Fon Kredi Kalitesi Derecelendirmeleri (İng. Fund Credit Quality Ratings).
PSFR: Anapara İstikrar Fon Derecelendirmeleri (İng. Principal Stability Fund Ratings).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
S&P
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ilâ BCCC+ ve aşağısı
A-1+ ilâ A-1
A-2
A-3
A-3 aşağısı
—
—
AAA ilâ AAA+ ilâ ABBB+ ilâ BBBBB+ ilâ BBB+ ve aşağısı
A-1+ ilâ A-1
A-2
A-3
A-3 aşağısı
FCQR: AAAf ilâ AA-f; PSFR: AAAm ilâ
AA-m
FCQR: A+f ilâ A-f; PSFR: A+m ilâ A-m
FCQR: BBB+f ilâ BBB-f; PSFR: BBB+m
ilâ BBB-m
FCQR:BB+f ilâBB-f; PSFR: BB+m ilâ
BB-m
FCQR: B+f ilâ B-f; PSFR: B+m ilâ B-m
FCQR: CCC+f ve aşağısı; PSFR:
CCC+m ve aşağısı
236
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Kredi Derecelendirme Sistemi
Kredi riski Katılım Bankası’nın içsel derecelendirme (rating) sistemine göre değerlendirilmektedir. Krediler en iyi dereceden (yüksek), en düşük
derecelere (standart altı) kadar aşağıdaki gibi sıralanmış, tablonun en altında ise temerrüde düşmüş (değer kaybına uğramış) kredilere yer
verilmiştir.
Cari Dönem (**)
Yüksek
Standart
Standard Altı
Değer kaybına uğramış
Derecelendirilmemiş
Toplam
(*)
Temerrüt Oranları %
Toplam (*)
%0,86
%0,73
%0,48
%2,89
22.160.533
10.344.065
190.752
1.250.842
8.205.250
42.151.442
Yukarıdaki tablolarda yer alan tutarlar, krediler, finansal kiralama işlemlerinden alacaklar ve garanti ve kefaletleri içermektedir.
Temmerrüt oranları, 2015 yılında kullandırılıp temerrüde düşen kredilerin 2015 yılında kullandırılan kredilere oranıdır.
(**)
“Yüksek” kategorisi borçlunun çok güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu, “standart” kategorisi borçlunun iyi ve yeterli bir finansal yapıya
sahip olduğunu, “standart altı” kategorisi ise borçlunun finansal yapısının orta ve kısa vadede risk altında olduğunu göstermektedir.
Vadesi veya anlaşma koşulları yeniden gözden geçirilen finansal varlıkların kayıtlı değeri:
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
1.456
592
864
1.456
Önceki Dönem
6.528
831
5.697
6.528
III. Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Piyasa riskine maruz değer, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in ikinci kısım ikinci bölümünde açıklanan Standart Metot ile hesaplanmakta
ve raporlanmaktadır. Piyasa riski hesaplamaları ayda bir yapılmaktadır.
1.1. Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III) Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IX) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(X) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)
(XI) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x IX) ya da (12,5 x X)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Tutar
3.075
24.005
2.407
2.738
32.225
402.812
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2. Dönem İçerisinde Ay Sonları İtibarıyla Hesaplanan Piyasa Riskine İlişkin Ortalama Piyasa Riski Tablosu
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
2.359
17.760
1.900
4.130
326.869
Cari Dönem
En Yüksek
6.073
32.791
2.407
5.583
573.073
En Düşük
472
6.375
1.243
2.738
157.353
Ortalama
833
3.424
2.244
1.772
103.421
Önceki Dönem
En Yüksek
1.427
4.890
3.242
3.725
138.029
En Düşük
389
2.492
1.543
1.024
78.852
2. Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Bilgiler
Karşı taraf kredi riskleri için kredi limitlerinin ve içsel sermaye tahsisi ve dağıtımının yöntemi
Karşı taraf riskine konu olan işlemler için, kredibilite ölçümü, limit tahsisi, süreçlerde yer alanların yetki ve sorumlulukları bankanın iç
politikalarında belirlenmiştir.
Karşı taraf riski kapsamında müşterilerin kredibilite ölçümlerinde, finansal yeterliliklerinin yanında, uluslararası ve ulusal mevzuata uyumluluğu,
bağımsız derecelendirme kuruluşlarından almış oldukları ratingler, faaliyetleri, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri coğrafi bölge ve ülke, bölge ve
ülkenin ekonomik, sosyal ve mevzuat durumu, ortaklık yapısı ve ortakların finansal durumu etkenleri değerlendirilmektedir. Değerlendirme
sonuçlarına göre müşteriler ile yapılacak olan işlemlere ilişkin kriterler (büyüklük, vade, istisna vb.), Katılım Bankası’nın iç politikalarında ve
süreçlerinde yer verilen kurallara dayalı olarak belirlenmektedir.
Müşterilerle yapılan işlemlerde karşı taraf kredi risklerine ilişkin teminat, gerekli durumlarda sağlanması gereken ilave teminatlar ve karşılıklara
yönelik politikalar, Katılım Bankası’nın genel kredi politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2’de belirtilen ters eğilim riskine ilişkin risk tutarları ile ilgili
politikalar bulunmamaktadır.
Sözleşmelerin pozitif gerçeğe uygun brüt değeri, netleştirmenin faydaları, netleştirilmiş cari risk tutarı, tutulan teminatlar ve türevlere ilişkin
net pozisyon tutarı
Katılım Bankası’nda, alım satım hesapları için hesaplanan karşı taraf riskinde türev finansal araçlara ilişkin risk tutarları Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2 çerçevesinde gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemi
kullanılmak suretiyle belirlenmektedir. Sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlenmesi ile pozitif değere sahip sözleşmelerin
yenileme maliyetleri elde edilir. Sözleşme tutarlarının, Yönetmeliğin 2’nolu ekinde belirtilen kredi dönüşüm oranları ile çarpılması sonucunda
potansiyel kredi riski hesaplanmaktadır. Toplam karşı taraf risk tutarı, tüm sözleşmelere ait potansiyel kredi riski ile pozitif değere sahip
sözleşmelerin yenileme maliyetleri ile toplanması suretiyle hesaplanır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
238
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Tutar
6.247.945
40.180
65.292
109.541
Alım satım hesapları kapsamında Katılım Bankası tarafından kredi türevleri ile alınan veya satılan herhangi bir koruma bulunmamaktadır.
IV. Konsolide Operasyonel Riske İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmaktadır. Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran
2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik”in 3’üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması” uyarınca Katılım Bankası’nın son 3 yılına ait 2014, 2013 ve
2012 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.
Brüt gelir
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12.5)
2 ÖD Tutar
(2012)
982.944
1 ÖD Tutar
(2013)
1.105.454
CD Tutar
(2014)
1.315.383
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
1.134.594
Oran (%)
15
Toplam
170.189
2.127.363
V. Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Sınırlı olmakla birlikte kur riski, döviz alım-satım portföyü içinde ele alınmakta; dolayısıyla var olan pozisyonun genel risk profilini nasıl etkilediği
hesaplanmaktadır. RMD sonuçları ve stres testleri yardımıyla yapılan duyarlılık analizleri üst düzey yönetime bildirilmektedir.
Grup, kur riskini merkezileştirmiş ve bilançoda bulunan tüm kur riskini Fon Yönetimi tarafından üstlenilmesini ve yönetilmesini sağlamıştır. Diğer
kâr merkezleri maruz kaldıkları kur riskini, Fon Yönetimi’ne devrederler ve söz konusu risk döviz alım-satım portföyü içinde takip edilir.
Yabancı para risklerine yönelik olarak açık pozisyon alınmamaya çalışılmakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski
doğduğunda ise karşı pozisyon alınarak kur riski taşınmamaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın konsolide finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış
kurları aşağıdaki gibidir:
Bilanço Tarihinde Gişe Döviz Alış Kuru
31 Aralık 2015
30 Aralık 2015
29 Aralık 2015
28 Aralık 2015
25 Aralık 2015
24 Aralık 2015
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Avro
3,1776
3,1776
3,1921
3,2006
3,1904
3,1968
3,1969
ABD Doları
2,9076
2,9076
2,9084
2,9157
2,9123
2,9187
2,9262
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri
aşağıdaki gibidir:
1 ABD Doları
1 Avro
2,9172 TL
3,1697 TL
Grup’un Konsolide Kur Riskine İlişkin Bilgiler: Yabancı Paralar (Bin TL)
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (4)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (1)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (2)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları YP
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar (6)
Diğer Yükümlülükler (3)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (5)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Avro
USD
Diğer YP
Toplam
156.202
56.297
163
4.062.673
721.489
4.996.824
3.759.573
94.382
1.233.698
6.311.968
428.183
11.827.804
812.109
27.100
70
839.279
4.727.884
177.779
1.233.861
10.374.641
1.149.742
17.663.907
410.681
2.767.965
256.735
67.349
60.816
3.563.546
3.580
6.440.701
3.236.477
3.707.326
221.938
104.940
13.714.962
39.892
454.298
1.011.732
4.433
2.519
1.512.874
454.153
9.662.964
4.504.944
3.707.326
293.720
168.275
18.791.382
1.433.278
(1.430.884)
695.666
2.126.550
1.750.341
(1.887.158)
1.854.590
4.576.633
2.722.043
3.447.709
(673.595)
690.749
1.302.635
611.886
261.868
(1.127.475)
1.114.455
6.574.934
5.460.479
5.459.918
240
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (5)
Avro
USD
Diğer YP
Toplam
3.154.643
2.770.168
384.475
(379.749)
665.041
1.044.790
1.206.424
10.204.058
10.550.011
(345.953)
344.425
2.228.544
1.884.119
3.081.849
806.883
1.603.340
(796.457)
798.544
1.299.347
500.803
101.464
14.165.584
14.923.519
(757.935)
763.220
4.192.932
3.429.712
4.389.737
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 8,045,857 TL tutarındaki dövize endeksli krediyi içermektedir.
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 1,058,821 TL tutarındaki dövize endeksli finansal kiralama alacağı ve 31,001 TL tutarındaki dövize endeksli takipteki kredi alacağını
içermektedir. Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 144 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.
(3)
Finansal tablolarda Türk Lirası olarak gösterilen 28,124 TL tutarındaki genel kredi karşılığını içermektedir. Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 14,310 TL tutarındaki
alım satım amaçlı türev finansal borçlar reeskontunu, 247 TL tutarındaki spot işlemler reeskontunu ve özkaynaklar altında gösterilen (55,230) TL tutarındaki riskten korunma fonları ve
menkul değerler değerleme farklarını içermemektedir.
(4)
33,541 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal varlıklar reeskontu gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar satırından düşülmüştür.
(5)
Net Bilanço Dışı Pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
(6)
Finansal tablolarda yabancı para olarak yer alan 284,543 TL tutarındaki riskten korunma amaçlı türev finansal borçlarını içermemektedir.
(1)
(2)
Kur riskine duyarlılık
Katılım Bankası büyük ölçüde Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Katılım Bankası’nın ABD Doları, Avro ve diğer YP kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan
%10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Katılım Bankası içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. ABD Doları’nın, Avro’nun ve diğer YP’nin TL karşısında %10’luk değer artışının kâr/
zararda veya özkaynaklarda yaratacağı etki aşağıdaki gibidir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır.
ABD Doları
Avro
Diğer YP
(*)
Döviz kurundaki
% değişim*
%10
%10
%10
Kâr/(zarar) üzerindeki etki
Cari Dönem
Önceki Dönem
(3.257)
(153)
239
473
1.715
209
Özkaynak üzerindeki etki
Cari Dönem
Önceki Dönem
(1.551)
(645)
239
473
1.715
209
Yukarıdaki para birimlerinin TL karşısında %10’luk değer azalışının kâr/zararda yaratacağı etki yukarıdaki tutarda fakat ters yönde olacaktır.
VI. Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın faizsiz bankacılık faaliyeti nedeniyle faize duyarlı varlık ya da yükümlülüğü bulunmadığından faiz riski bulunmamaktadır.
VII. Konsolide Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Hisse senedi yatırımlarının bilanço değeri, gerçeğe uygun değeri ve piyasa değeri karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir:
1
2
3
Hisse Senedi Yatırımları
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Borsada İşlem Gören
İştirakler
Borsada İşlem Gören
Bağlı Ortaklıklar
Borsada İşlem Gören
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Bilanço
Değeri
4.897
-
Karşılaştırma
Gerçeğe
Uygun Değer
-
Piyasa
Değeri
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
VIII. Konsolide Likidite Riski Yönetimi ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Likidite riski, Katılım Bankası’nın yükümlülüklerinin likit varlıkları ve alacakları ile vadesinde tamamen veya kısmen karşılayamaması ihtimali olup,
Katılım Bankası’nın temel bankacılık hizmetlerini yerine getirebilmek için üstlendiği risklerin başında gelmektedir. Söz konusu riskin ihtiyatlı
biçimde yönetilebilmesi amacıyla Katılım Bankası risk iştahı yapısı içerisinde likidite riskine ilişkin göstergeler belirlenmiştir. Mevcut risk iştahı
yapısı içerisinde Çekirdek Mevduat Oranı ve Toplam Likidite Karşılama Oranı yer almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Katılım
Bankası risk iştahı aylık olarak Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından izlenmekte ve üst düzey yönetime raporlanmaktadır. Belirlenen
limitlerde aşım gerçekleşmesi durumunda, bahse konu hususlar hakkında Denetim Komitesi’ne bilgi verilmektedir. Ayrıca Aktif Pasif Yönetimi
Komitesi düzeyinde belirlenmiş likidite hedef ve uyarıcı göstergelere ilişkin ölçüm ve değerlendirmeleri aylık olarak yapılmaktadır. Likidite
riskinin sınırlandırılması amacıyla belirlenen likidite göstergelerine ilişkin hedef, uyarı ve tetik seviyeleri Aktif Pasif Yönetimi Komitesi tarafından
belirlenmekte ve izlenmektedir.
Katılım Bankası’ınca likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ve
yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır.
Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemleri vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir. Basel III prensipleri doğrultusunda
“Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı” raporlamaları hazırlanmaktadır. Likidite Karşılama Oranı raporu ilgili yönetmelik gereği
BDDK’ya raporlanmakta olup, Net İstikrarlı Fonlama Oranı raporu ise halihazırda bilgi amaçlı olarak hazırlanmaktadır.
Katılım Bankası veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemlerin yer aldığı
Likidite Riski Yönetimi-Acil Eylem Planı oluşturulmuş olup, eylem planında yer alan aksiyonlara ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiştir. Likidite
acil durum fonlama planı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Katılım Bankası Likidite Risk Yönetimi Polikası’nın bir parçası olup, likidite
sorunu yaşanması durumunda alınacak tedbir ve aksiyonları belirlemektedir.
Katılım Bankası’nda, diğer önemli risk türlerinde olduğu gibi likidite riski kapsamında da stres testi uygulanmaktadır. Likidite riskine ilişkin stres
testlerinde Katılım Bankası’nın likidite durumu açısından, oluşturulan senaryolara direnme gücü test edilir. Diğer bir ifade ile stres koşulları
altında Katılım Bankası’nın yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirme gücü ölçülür.
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı, Katılım Bankası’nın mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, stratejik hedefler ve makroekonomik
değişkenler ile birlikte analiz edilerek maruz kalınan veya ileride kalınabilecek riskleri karşılayacak düzeyde sermayenin içsel olarak
hesaplanması ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde sermayeyle idame ettirilmesi amacıyla asgari yılda bir kez olmak üzere İSEDES raporu
hazırlanmakta ve BDDK’ya iletilmektedir.
Söz konusu rapor kapsamında Katılım Bankası’nı olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel olayları veya piyasa koşullarındaki muhtemel
değişimleri tanımlayan stres testi ve senaryo analizleri ile Katılım Bankası’nın uğrayabileceği muhtemel zararları ve bu zararları karşılayacak
sermaye yeterlilik düzeyi tahmin edilmektedir. Stres testi ve senaryo analizleri ile stres koşulları altında Bankanın likidite yeterliliği ve
planlamasına ilişkin değerlendirilmeler yapılmakta ve söz konusu değerlendirmeler ile Katılım Bankası’nın yükümlülüklerini yerine getirebilmek
için ihtiyaç duyabileceği likidite düzeyi belirlenmektedir.
İSEDES kapsamında gerçekleştirilen senaryo analizi ve stres testlerinin dışında aylık ve çeyreklik dönemlerde ilave stres testleri
gerçekleştirilmektedir. “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde piyasa
ve karşı taraf kredi riski ile Katılım Bankası’nın toplam likidite riskine ilişkin stres testleri aylık olarak gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
242
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Likidite Karşılma Oranı
Cari Dönem
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1
Yüksek kaliteli likit varlıklar
NAKİT ÇIKIŞLARI
2
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
3
İstikrarlı mevduat
4
Düşük istikrarlı mevduat
5
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında
kalan teminatsız borçlar
6
Operasyonel mevduat
7
Operasyonel olmayan mevduat
8
Diğer teminatsız borçlar
9
Teminatlı borçlar
10 Diğer nakit çıkışları
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço
dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer
yükümlülükler
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço
dışı borçlar
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
18 Teminatsız alacaklar
19 Diğer nakit girişleri
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
21 TOPLAM YKLV STOKU
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
12.358.397
5.234.434
4.030.467
1.219.607
8.327.930
4.014.827
Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış
Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
5.283.150
1.034.316
201.523
832.793
4.437.851
462.463
60.980
401.483
2.037.497
1.516.547
520.950
6.021.096
4.562.373
-
8.342.686
6.481.348
1.861.338
3.826.642
3.305.692
520.950
15.352.280
6.257.324
-
8.629.942
4.562.373
-
4.663.791
2.802.453
1.861.338
9.542.936
6.257.324
-
9.094.956
4.067.569
3.285.612
1.458.723
-
-
-
-
1.741.320
-
87.066
15.328.109
8.521.056
2.438.066
6.297.803
8.735.869
622.488
5.454.254
6.076.742
2.438.066
622.488
6.297.803
5.454.254
8.735.869
6.076.742
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
5.283.150
4.437.851
6.592.240
2.492.888
80,14
178,02
(*)
Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması. Son üç ayın son günleri için hazırlanan üç günün
ortalaması alınmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Önceki Dönem
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1
Yüksek kaliteli likit varlıklar
NAKİT ÇIKIŞLARI
2
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
3
İstikrarlı mevduat
4
Düşük istikrarlı mevduat
5
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında
kalan teminatsız borçlar
6
Operasyonel mevduat
7
Operasyonel olmayan mevduat
8
Diğer teminatsız borçlar
9
Teminatlı borçlar
10 Diğer nakit çıkışları
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço
dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer
yükümlülükler
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço
dışı borçlar
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
18 Teminatsız alacaklar
19 Diğer nakit girişleri
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
21 TOPLAM YKLV STOKU
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
10.709.297
3.977.107
6.732.190
3.866.103
1.074.133
2.791.970
5.764.258
4.858.233
906.025
2.449.921
1.985.177
464.744
7.232.503
2.198
-
Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış
Toplam Değer (*)
TP+YP
YP
5.261.171
4.110.037
872.075
332.903
198.855
53.707
673.220
279.196
2.774.496
-
3.344.815
2.418.968
925.847
2.629.356
2.198
-
1.460.632
995.888
464.744
1.018.391
-
7.230.305
2.774.496
2.627.158
1.018.391
-
-
-
-
1.297.887
-
64.894
6.911.140
2.811.926
1.985.095
5.516
1.990.611
561.395
656.917
1.218.312
1.985.095
561.395
5.516
656.917
1.990.611
1.218.312
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
5.261.171
4.110.037
4.920.529
1.593.614
106,92
257,91
Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması. Son üç ayın son günleri için hazırlanan üç günün
ortalaması alınmıştır.
(*)
Likidite karşılama oranı sonucunu etkileyen önemli unsur; nakit değerler, merkez bankasındaki varlıklar ve alınmış olan borçlanma araçlarından
(Sukuk) oluşan yüksek kaliteli likit varlıkların büyüklüğüdür. Yüksek kaliteli likit varlıklar 2015 yılsonunda 2014 yılı ile aynı seviyede kalmış,
önemli bir değişim meydana gelmemiştir. Diğer bir önemli faktör olan nakit çıkışları ise toplanan fonlardan ve teminatsız diğer borçlanma
araçları ve bilanço dışı işlemlerden oluşmaktadır. Nakit çıkışlarında mevduatın payı %35, teminatsız diğer borçlanma araçlarının payı ise %6’dır.
2015 yılsonunda 2014 yılsonuna göre hem nakit çıkışlarında hem de nakit girişlerinde %100’ün üzerinde artış olmuştur. Türev işlemler alım ve
satımları dengeli olduğu için orana etkisi yok denecek kadar azdır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
244
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Aktif ve Pasif Kalemlerin Kalan Vadelerine Göre Gösterimi
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan MD
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır MD
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Özel Cari Hesap ve
Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
İhraç Edilen MD
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Vadesiz
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
5.372.503
225.369
-
-
-
-
-
-
5.372.503
225.369
-
34.691
7.625
1.933
-
-
-
44.249
4.897
-
2.927.851
69.524
3.963.214
285.052
9.594.276
1.156.963
9.219.895
380.971
910.949
- 1.897.407
- 26.616.185
510.755
6.113.524
57.315
3.019.857
377.520
200.000
311.373
96.479
413.192 1.234.402
4.514.362 10.494.453 11.922.633
29.250
1.321.170
888.893
1.149.577 3.490.970
1.149.577 38.535.576
2.081
425.266
46.568
-
-
-
5.429.505
12.308.845
3.342.166
609.890
12.395
3
312.457
972.544
72.582
828.898
189.894
821.508
76.570
7.081.992
14.358.158
(968.468) (11.338.301)
351.801
102.178
36.168
3.878.881
635.481
934.193
239.246
1.070
1.784.399
8.710.054
2.930.954
3.688.982
284.541
6.916.872
5.005.761
726.900
- 5.256.305
972.544
- 4.102.988
- 1.018.792
- 3.788.371 5.008.228
726.903 3.788.371 38.535.576
594.267 (2.638.794)
-
6.106.242
5.537.191
569.051
4.443.643
3.308.741
1.134.902
9.080.932
3.596.677
5.484.255
9.503.139
4.863.118
4.640.021
880.069
754.936 33.489.910
4 3.504.259 33.489.910
880.065 (2.749.323)
-
2.720.949
12.679.920
(9.958.971)
-
473.915
- 21.702.804
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi
için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar kaydedilmiştir.
(**)
Diğer Varlıklar, 1,782,011 TL tutarındaki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar ve 498,706 TL tutarındaki Takipteki Krediler (net) bakiyelerini de içermektedir.
(***)
Özsermaye kalemleri ve karşılıklar, diğer yükümlülükler içerisinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:
Aşağıdaki tablo, Katılım Bankası’nın yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz
konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek kâr payı giderleri aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilgili kalemlerin bilanço
değerlerinin iskonto edilmemiş değerleri ile olan farkıdır. İlgili yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
İhraç Edilen MD
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
Önceki Dönem
Katılma Hesapları Aracılığı
ile Bankalardan Toplanan
Fonlar
Diğer Katılma Hesapları
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
İhraç Edilen MD
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
2.081
425.266
5.429.505 12.308.845
46.568
3.342.166
609.890
12.395
3
473.915
- 21.702.804
312.802
973.711
65.592
828.898
189.894
300.738
6.561.222 14.276.110
373.490
108.894
3.871.118
1.086.942
424.930
2.121.762
3.310.885
4.086.294
7.409.574
978.268
978.271
(806.082) 5.256.305
(1.167)
972.544
(582.722) 4.102.988
- 1.018.792
300.738
(1.389.971) 33.828.086
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Düzeltmeler
7.453
368.460
4.289.822 11.225.549
7.585
2.220.038
1.269
968.706
23.504
4
384.767
- 18.727.623
257.141
653.056
816.148
132.209
20.669
63
5.134.092 12.636.478
928.343
144.587
25
3.300.578
2.639.750
223.859
3.833.584
2.097.150
3.279.047
5.399.701
4
(282.287) 5.640.097
(427)
652.629
(575.630) 3.071.863
948.357
20.757
(858.344) 29.446.093
Vadesiz
Vadesiz
Düzeltmeler
Toplam
Toplam
246
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Şarta bağlı yükümlülükler ve taahhütlerin vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Garanti ve Kefaletler
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin
Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım - Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Toplam
Vadesiz
3.478.788
2.192.231
1.337.586
1 Aya
Kadar
1.607.215
1.480.765
1.475.808
2.569
-
852.675
422
-
169
-
1.970
-
1.966
-
6.230
-
Önceki Dönem
Garanti ve Kefaletler
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin
Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım - Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Toplam
Vadesiz
3.039.910
2.059.946
1.253.169
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
5 Yıldan
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
Fazla
Toplam
948.511 3.790.618 2.477.583 199.689 12.502.404
8.788
39.583
1.096
310 3.722.773
- 1.475.808
2.389
13.600
18.558
- 1.337.586
592
-
1.087
-
310
-
2.580
852.675
25.391
9
- 2.258.270
-
1.970
33.596
2.258.270
- 454.293
454.293
- 1.803.977
- 1.803.977
- 9.022.851 1.543.161 579.468
- 11.145.480
- 4.358.870 772.272 290.182
- 5.421.324
- 4.219.123 652.342 118.046
- 4.989.511
444.858 118.547 171.240
734.645
5.671.019 12.110.831 2.500.460 4.409.669 4.736.949 199.999 29.628.927
805.524
1.253
5.099.856
1 Aya
5 Yıldan
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
Fazla
Toplam
1.457.397 1.029.830 3.393.231 1.552.975 175.074 10.648.417
1.450.607
28.258
21.974
1.470
1 3.562.256
1.435.707
- 1.435.707
7.046
10.397
9.173
26.616
- 1.253.169
84
-
3
-
120
-
1.470
-
1
-
1.678
805.524
1.253
7.770
17.858
12.681
38.309
- 1.107.747
- 1.107.747
- 1.107.747
- 1.107.747
5.391.763 470.922 265.196 141.717
- 6.269.598
2.534.644 235.694 131.729
70.717
- 2.972.784
2.309.445 171.567 133.467
71.000
- 2.685.479
547.674
63.661
611.335
8.299.767 1.529.010 3.680.401 2.803.909 175.075 21.588.018
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
IX. Konsolide Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup’un menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.
X. Konsolide Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’in 33’üncü maddesi uyarınca, finansal teminatların volatilite ayarlı değerleri üzerinden risk
azaltımı etkilerinin hesaplandığı, basit finansal teminat yöntemine göre kredi riski azaltımı yapmaktadır.
Grup tarafından kredilendirme işlemlerinde kullanılan risk azaltıcı unsurlar aşağıda sıralanmıştır.
•Finansal Teminatlar (Nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi kalite kademesine sahip borçlanma araçları)
•Garantiler
•İpotek (Her ne kadar Basel II uygulamasında ipotek karşılığı krediler risk sınıfı olarak değerlendirilmiş olsa da, değerleme yöntemleri ve
yoğunlaşmalar açısından bu kısımda da yer verilmiştir).
Grup tarafından sağlanan ipotekler kredi ilişkisi devam ettiği sürece yeniden ekspertiz işlemlerine konu edilmektedir. Grup’ta BDDK’nın
ilgili düzenlemeleri doğrultusunda sadece Hazine ve bankalar tarafından verilen garantiler risk azaltıcı unsur olarak dikkate alınmakta olup,
bankalara ilişkin kredi değerliliği periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
Bilanço içi netleştirme ve özel netleştirme sözleşmesi bulunmamaktadır.
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi Türevleri
8.541.805
972.545
-
-
125
-
-
-
51.632
1.153.466
18.133.812
10.329.584
321
3
872.610
404.222
-
12.708
122.605
9.987.275
228.128
606.503
-
185
5.044
-
-
-
1.486.296
622
-
-
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan ve nakde dönüşüm oranı uygulanmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
248
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XI. Konsolide Risk Yönetim Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı, Denetim Komitesine bağlı olarak ana hatlarıyla risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve
raporlanması faaliyetlerini yürütmektedir.
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı, Risk Politikaları ve Raporlamaları ile Risk Analiz Müdürlükleri’nden oluşmaktadır.
Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı tarafından, Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın kredi risklerinin ölçülmesi, analiz edilmesinin yanında kredi ve
risk politikaları/prosedürleri kapsamında belirlenmiş olan limit ve kriterlere uyumun izlenmesi, risk ölçüm, analiz ve izleme sonuçlarının Yönetim
Kuruluna, Denetim Komitesine ve Üst Yönetime düzenli olarak raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilir. Yasal mevzuat ve buna uyumlu olarak
kredi ve risk politikaları/prosedürleri kapsamında belirlenmiş olan ürün, müşteri, vade, sektör ve ülke limitlerine uyumun ve yoğunlaşmanın
takibi de periyodik olarak yapılmaktadır.
Yakın izleme ve tahsili gecikmiş alacaklara ait analizler yapılarak, piyasa, sektör, müşteri, ürün ve banka içi uygulama süreçlerine ait
belirlenen risk unsurları için risk azaltıcı tedbirlerin alınması yönünde Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Düzey Yönetime önerilerde
bulunulmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın kredi değerlendirme süreçleri kapsamında kredi ve müşteri türlerine göre banka portföyüne özel olarak
geliştirilmiş ve dizayn edilmiş risk ölçüm ve derecelendirme sistemleri kullanılmakta olup, bu sistemler düzenli olarak izlenmekte, validasyon
çalışmaları yapılmakta ve gerektiğinde iyileştirici aksiyonlar alınmaktadır.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fonlamaların risk ölçüm ve derecelendirilmesi amacıyla sektör ve uluslararası standartlara uygun ve portföye özel
olarak istatistiki yöntemler kullanılarak geliştirilen rating modelleri kullanılmaktadır. Rating modelleri ile birlikte müşteri rating notları yanı sıra
PD (Probability of Default) - TO (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Üretilen rating notları ve PD değerleri kredi kararları ve çalışma
şartlarının belirlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fonlamaların risk ölçüm ve derecelendirilmesinde ayrıca “Hedef Kitle ve Risk Kabul Kriterleri” uygulanmaktadır. Bu
kriterler kapsamında sektörel performans ve beklentiler, rating notları, finansal ve piyasa performansları değerlendirilerek risk iştahı paralelinde
hedef müşteri kitlesi ve bu müşteriler ile çalışma koşulları belirlenmektedir.
Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme segmenti için risk derecelendirmesi, banka portföyüne özel olarak ve istatistiki yöntemler
kullanılarak geliştirilen skorlama modelleri aracılığıyla yapılmaktadır. Ürün gruplarına ve müşteri büyüklüklerine göre farklı modeller kullanılmakta
olup, bu sayede her grup için en etkin risk ölçüm ve derecelendirmesi yapılabilmektedir. Skorlama modelleri ile birlikte skorların yanı sıra PD
(Probability of Default) - TO (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir. Modeller tarafından üretilen risk dereceleri kullanılarak müşteriler risk
profillerine göre ayrıştırılmakta ve bu profiller doğrultusunda kredi kararları ve çalışma şartları belirlenmektedir.
Kullandırılan fon riskinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla Bireysel Finansman Desteği, Kredi Kartları ve İşletme Segmenti
için derecelendirme modellerinin, politika ve iş kurallarının sistemsel olarak yönetildiği, karar destek sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler
kapsamında müşterilerin risk derecelendirmesi ile birlikte ödeme gücü hesaplamaları da yapılarak kullandırılabilecek fon tutarları ve kredi
kartı limitleri sistemsel olarak uygulanan politikalar ile belirlenebilmektedir. Bu altyapı sayesinde kredi politika ve iş kuralları etkin bir biçimde
izlenmekte ve düzenli olarak geliştirilmektedir.
Senaryo analizleri ve stres testleri kapsamında tüm sayısallaştırılabilen risklerin olumsuz piyasa koşullarında erişebileceği seviyeler tahmin
edilerek proaktif risk yönetimi yürütülmektedir. Ayrıca yeni ürünlerin, bankanın kredi portföyüne ve finansal yapısına etkileri ölçülmesi suretiyle
ürün risk analizleri yapılmaktadır
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından, ölçüm, analiz ve izleme faaliyetleri ile beraber aylık ve üçer aylık periyotlar halinde kredi
portföyünün kalitesi, istatistikleri, dikkat çeken değişimleri ve ilgili politika/prosedürlere uyumun ve bu verilere ilişkin analizlerin yer aldığı
raporlar ile Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Yönetim bilgilendirilmekte, sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili
politika ve süreçlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlanmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nda piyasa riskini oluşturan faktörlerin ve söz konusu risklerin olası etkileri ölçülmekte ve düzenli olarak BDDK’ya
raporlanmaktadır. Piyasa riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen
standart metot ile alım-satım hesapları da dahil edilerek hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
Ayrıca 2014 yılsonuna ilişkin İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) çalışmaları Mart 2015 dönemi içerisinde tamamlanmış ve
Yönetim Kurulu düzeyinde onaylanarak ilgili yasal mercilere iletilmiştir.
Döviz pozisyonu yönetiminde, döviz alım-satım, zararı durdurma (Stop-loss) ve pozisyon limitleri belirlenerek risk azaltıcı tedbirler
uygulamaktadır. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen piyasa riski işlemlerine ilişkin limitlerin, günlük, aylık ve
yıllık olarak izlenmesi ve raporlanması, Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve
varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulamaktadır.
Risk Yönetim Merkezi Başkanlığı, likidite riskinin ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi amacıyla likidite riski ölçüm yöntemleri
ve metodolojilerini oluşturmuştur.
Likiditeye etkisi olan tüm bilanço kalemlerinin vade bazında ayrıştırılarak likidite durumu analiz edilmektedir. Ayrıca Aktif/Pasif Komitesi
düzeyinde belirlenmiş likidite hedef ve uyarıcı göstergelere ilişkin ölçüm ve değerlendirmeleri aylık olarak yapılmaktadır. Katılım Bankası’nda
aynı zamanda Basel III prensipleri doğrultusunda “Likidite Karşılama Oranı” ve “Net İstikrarlı Fonlama Oranı” raporlamaları hazırlanmakta
olup, söz konusu raporlardan Likidite Karşılama Oranı ilgili yönetmelik gereği BDDK ile paylaşılırken, Net İstikrarlı Fonlama Oranı raporu ise
halihazırda bilgi amaçlı olarak hazırlanmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın maruz kalacağı likidite riskinin hesaplanması amacıyla stres testi uygulanmaktadır. Banka veya piyasa kaynaklı
likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemler Likidite Riski Politikası-Acil Durum Fonlama Planı’nda
yer alan rol ve sorumluluklar kapsamında yapılmaktadır.
Operasyonel Risk Yönetiminde uluslararası bir yaklaşım kullanılması amacıyla Ana Ortaklık Katılım Bankası, Basel II dokümanlarına uygun
bir risk dili (terminolojisi) benimsemiştir. Bu ortak risk dili, operasyonel riske ilişkin Katılım Bankası genelinde tutarlı bir görüş ve iletişim
sağlamaktadır. Operasyonel risk yönetimindeki standart çerçevenin desteklenmesi amacıyla operasyonel risk kayıpları veri tabanının
oluşturulması ve söz konusu verilerin analizine ve raporlanmasına yönelik yazılım çözümü kullanılmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası, operasyonel risklerin gerçekleşmesi sonucunda maruz kalabileceği kayıp ve zarar riskinin banka dışına transfer
edilmesi amacıyla, sektörde mutat olan sigorta poliçelerini satın almak konusunda gerekli işlem ve çalışmaları yapmaktadır.
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nda, Basel II Operasyonel Risk uygulamalarının temel bir gereği olarak Risk Kontrol Öz Değerlendirmeleri (RKD)
dönemsel olarak yapılmaktadır. RKD ile operasyonel risklere açık iş süreçlerinin araştırılması ve süreç sahiplerinin kontrol önlemleri uygulaması
suretiyle bu risklerin etkilerinin sınırlanması amaçlanmaktadır. RKD çalışması yapılan Müdürlüklerde “Anahtar Risk Göstergeleri” tespit edilip,
söz konusu risk noktalarına ilişkin eşik değer belirlenmektedir.
“Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” gereği, Ana Ortaklık Katılım Bankası tarafından satın alınan Destek Hizmetleri için,
hizmeti satın alan birimlerin ilgili hizmet ve tedarikçiye ilişkin hazırlamış olduğu raporlar incelenerek Risk Görüşü oluşturulmakta ve Denetim
Komitesi’ne sunulmaktadır.
Ayrıca Ana Ortaklık Katılım Bankası’nca Sermaye Yeterliliği Ölçüm ve Raporlama projesi neticesinde Basel II standartları ile uyumlu bir
raporlama alt yapısına sahip olunması, sermaye yeterliliğine esas risklere ilişkin stres testlerinin yapılabilmesi ve yasal mevzuat değişikliklerine
sistemsel olarak uyum sağlanabilmesi amacıyla esnek parametrik bir model kullanılmaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
250
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XII. Konsolide Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Cari dönemde bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki büyümeyle birlikte, kurlardaki aşırı yükselişin de etkisiyle toplam risk tutarı ciddi oranda
artış göstermiştir. Ana sermayeye ilişkin tutarların aynı oranda artış gösterememesi nedeniyle kaldıraç oranı geçen yıla oranla azalmıştır. Yasal
sınır olan %3 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaktadır.
Katılım Bankası’nın TMS uyarınca düzenlenen konsolide finansal tabloları ile Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin
Tebliğ kapsamında düzenlenen konsolide finansal tabloları arasında fark bulunmamaktadır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(*)
Bilanço içi varlıklar
Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil)
(Ana sermayeden indirilen varlıklar)
Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı (1 ve 2 nci satırların toplamı)
Türev finansal araçlar ile kredi türevleri
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci satırların
toplamı)
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia
teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç)
Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8
inci satırların toplamı)
Bilanço dışı işlemler
Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı
(Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı)
Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11 inci satırların toplamı)
Sermaye ve toplam risk
Ana sermaye
Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 nci satırların toplamı)
Kaldıraç oranı
Kaldıraç
Tabloda yer alan tutarların üç aylık ortalaması alınır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem (*)
38.380.125
(152.562)
38.227.563
114.482
126.072
Önceki Dönem (*)
32.048.354
(102.723)
31.945.631
20.991
58.355
240.554
-
79.346
-
211.696
-
234.390
-
211.696
18.410.921
18.410.921
3.211.068
57.090.734
5,64
234.390
13.438.375
13.438.375
2.963.984
45.697.742
6,49
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
XIII. Konsolide Finansal Varlık ve Borçların Gerçeğe Uygun Değerleri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Aşağıdaki tablo, Katılım Bankası’nın finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve borçların defter değeri ile
gerçeğe uygun değerini gösterir.
Finansal Varlıklar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası (*)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Bankalar (*)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (**)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (*****)
Finansal Borçlar
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile
Bankalardan Toplanan Fonlar (***)
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları (***)
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar (****)
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Para Piyasasına Borçlar
Defter Değeri
Cari Dönem
Önceki Dönem
34.889.858
30.470.211
5.372.503
5.156.624
225.369
572.606
4.897
4.370
28.398.196
24.168.211
888.893
568.400
33.527.348
29.425.336
Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
34.471.904
30.316.041
5.372.503
5.156.624
225.369
572.606
4.897
4.370
27.990.189
23.998.220
878.946
584.221
34.227.888
29.253.479
434.036
21.742.683
5.256.305
4.102.988
1.018.792
972.544
434.036
21.742.683
5.581.129
4.478.704
1.018.792
972.544
384.767
18.727.623
5.640.097
3.071.863
948.357
652.629
384.767
18.727.623
5.484.668
3.055.435
948.357
652.629
Vadesiz olduğu için defter değeri gerçeğe uygun değeri ile aynıdır.
Verilen kredilerin gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kâr payı oranları kullanılmıştır. Verilen kredi rakamı finansal kiralama rakamını da
içermektedir. Gereçeğe uygun değerleri Seviye 2 olarak belirlenmiştir.
(***)
Bankalardan toplanan fonlar ve özel cari hesap ve katılım hesaplarından sağlanan fonlar yılsonu birim değeri ile değerlendirildiği için defter değeri gerçeğe uygun değerine eşittir.
(****)
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kredi kullanım oranları kullanılmıştır.
(*****)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların, gösterim amaçlı gerçeğe uygun değerleri Seviye 1 olarak belirlenmiştir.
(*)
(**)
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmektedir.
Cari Dönem
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Varlıklar Toplamı
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar (*)
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Yükümlülükler Toplamı
(*)
Seviye 2
1.892.510
1.442
42.807
1.936.759
34.352
284.543
318.895
Seviye 3
-
Toplam
1.892.510
1.442
42.807
1.936.759
34.352
284.543
318.895
Seviye 2
1.866.011
669
25.441
1.892.121
10.068
51.547
61.615
Seviye 3
-
Toplam
1.866.011
669
25.441
1.892.121
10.068
51.547
61.615
Bilançoda diğer karşılıklar satırında sınıflanan 998 TL spot işlemlerin değerlemeleri dahil edilmiştir.
Önceki Dönem
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Varlıklar Toplamı
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen Yükümlülükler Toplamı
(*)
Seviye 1
Seviye 1
-
Bilançoda diğer karşılıklar satırında sınıflanan 586 TL spot işlemlerin değerlemeleri dahil edilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
252
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak
(fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar dışında kalan gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal varlıklar için, gerçeğe uygun
değer hesaplamasında TCMB tarafından ilan edilen menkul kıymet fiyatları veya yurtdışı piyasalarda oluşan fiyatlar gibi gözlemlenebilir
fiyatlar kullanılmaktadır. Türev finansal varlıklar ve borçların yeniden değerlemesi sözleşmede belirtilen vade sonu değerlerinin piyasalarda
gözlemlenebilir benzer vade için ilan edilen oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır.
XIV. Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Grup başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermemektedir. Grup, inanca
dayalı işlem yapmamaktadır
XV. Konsolide Riskten Korunma Muhasebesi Uygulamalarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası, bilanço tarihi itibarıyla Nakit Akış Riskinden Korunma (“NARK”) ve Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma (“GUDRK”)
muhasebesini kullanmaktadır.
NARK ve GUDRK muhasebesinde kullanılan türev finansal araçlar çapraz para swap işlemleridir. 31 Aralık 2015 itibarıyla türev finansal
araçların sözleşme tutarları ve bilançoda taşınan net gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Türev Finansal Araç
Çapraz para swap işlemleri (NARK)
Çapraz para swap işlemleri (GUDRK)
Toplam
Anapara (*)
1.017.439
214.000
1.231.439
Cari Dönem
Aktif
48.627
48.627
Pasif
284.543
284.543
Anapara (*)
577.739
577.739
Önceki Dönem
Aktif
-
Pasif
51.547
51.547
(*)
İlgili türev finansal araçların sadece “satım” bacakları gösterilmiştir. Bu türev işlemlerin 1,026,831 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 530,008 TL) “alım” bacakları da dahil edildiğinde
oluşan toplam 2,258,270 TL tutarındaki (31 Aralık 2014: 1,107,747 TL) türev finansal araç anapara toplamı, Nazım Hesaplar Tablosu’nda “Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal
Araçlar” satırında yer almaktadır.
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma:
Katılım Bankası, getiri oranı riski yönetimi kapsamında, finansal kiralama alacakları portföyünde yer alan 214,000 TL tutarındaki uzun vadeli
sabit getirili TL finansal kiralama alacaklarının piyasa getiri oranlarındaki değişim nedeniyle oluşacak gerçeğe uygun değer riskine karşı, çapraz
para swap işleminin sabit getirili TL satım bölümü ile korunma sağlamak, kur riski yönetimi kapsamında, pasifte yer alan EUR ve USD cinsinden
toplanan fonlarda EUR/TL, USD/TL döviz kur değişimleri nedeniyle oluşacak gerçeğe uygun değer riskine karşı, çapraz para swap işleminin
EUR ve USD alım bölümü ile korunma sağlamak amacıyla, 31 Ocak 2015 tarihinden başlamak üzere gerçeğe uygun değer riskinden korunma
(GUDRK) stratejisi uygulama kararı almıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Aşağıdaki tabloda, GUDRK muhasebesinin etkisi özetlenmiştir:
Cari Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler
Finansal kiralama alacakları
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri
fonlarındaki tutar
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
48.627
-
Katılım Bankası, TMS 39 ve kendi risk politikaları çerçevesinde GUDRK uygulamaları için gerekli şartları ve kuralları yazılı olarak süreç haline
getirmiştir. Her yeni riskten korunma ilişkisi bu çerçevede değerlendirilip ilgili onay sürecinden geçirilmekte ve belgelenmektedir. Etkinlik testleri
de Katılım Bankası’nın risk stratejilerine uygun olarak TMS 39 kapsamında izin verilen yöntemler içerisinden seçilmiştir. Etkinlik testlerinde
finansal riskten korunan varlıkların gerçeğe uygun değerleri hesaplanırken, Katılım Bankası’nın finansal riskten korunma aracı olarak kullandığı
türevlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar kullanılmaktadır. Yine söz konusu süreç dahilinde, her ay sonu
itibarıyla etkinlik testleri gerçekleştirilmekte ve risk ilişkilerinin etkinliği ölçülmektedir. Söz konusu olan etkinlik testleri riskten korunma ilişkisinin
başlangıcında ileriye yönelik yapılmaktadır. Etkinliğin eşik değerlerin dışında olması (%80 - %125) veya GUDRK muhasebe uygulamasından
Katılım Bankası yönetimince vazgeçilmesi durumunda, söz konusu finansal riskten korunma aracının satılması veya vadesinden önce
kapanması durumunda, portföyün faiz oranı riskinde korunması kapsamında riskten korunan varlığın taşınan değerine yapılan düzeltmeler,
vadeye kalan süre içerisinde doğrusal amortisman yöntemiyle gelir tablosunda “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar” hesabına yansıtılır
Nakit akış riskinden korunma:
Katılım Bankası, Malezya Ringgiti (“MYR”) cinsinden ihraç edilen 1,160,000 MYR tutarındaki menkul kıymetlerini, çapraz para swap işlemi
ile ABD doları borçlanmaya çevirmekte ve bu fonu ABD doları cinsinden kâr payı getirili aktiflerde değerlendirmektedir. Bu kapsamda MYR/
TL döviz kuru değişimleri nedeniyle ihraç edilen menkul kıymetlerde oluşacak nakit akış riskine karşı, çapraz para swap işlemi ile korunma
sağlamak amacıyla 1 Ağustos 2014 tarihinden başlamak üzere nakit akış riskinden korunma (NARK) muhasebesi uygulama kararı almıştır.
Bu uygulama kapsamında, riskten korunma aracı olarak belirlenen türev finansal araçlar, çapraz para swap işlemleri, riskten korunma
yükümlülükleri ise, ihraç edilen menkul kıymetlerin döviz kurlarındaki değişim nedeniyle oluşacak nakit akışları olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki
tabloda, NARK muhasebesinin etkisi özetlenmiştir:
Cari Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
(*)
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri fonlarındaki tutar (*)
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
284.543
(41.583)
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler (**)
İhraç edilen menkul kıymetler
Korunulan
Korunma aracının net
Riskten korunma
riskler
gerçeğe uygun değeri fonlarındaki tutar (*)
Aktif
Pasif
Döviz kurundaki değişimlerin
nakit akıma etkisi
51.547
(3.668)
Ertelenmiş vergi etkisini içermektedir.
Önceki Dönem
Finansal riskten
korunma aracı
Swap para işlemleri
(*)
Finansal riskten korunan
varlık ve yükümlülükler
İhraç edilen menkul kıymetler
Ertelenmiş vergi etkisini içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
254
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Katılım Bankası, TMS 39 ve kendi risk politikaları çerçevesinde NARK uygulamaları için gerekli şartları ve kuralları yazılı olarak süreç haline
getirmiştir. Her yeni riskten korunma ilişkisi bu çerçevede değerlendirilip ilgili onay sürecinden geçirilmekte ve belgelenmektedir. Etkinlik testleri
de Katılım Bankası’nın risk stratejilerine uygun olarak TMS 39 kapsamında izin verilen yöntemler içerisinden seçilmiştir. Yine söz konusu süreç
dahilinde, her ay sonu itibarıyla etkinlik testleri gerçekleştirilmekte ve risk ilişkilerinin etkinliği ölçülmektedir. Etkinliğin eşik değerlerin dışında
olması (%80 - %125) veya NARK muhasebe uygulamasından Katılım Bankası yönetimince vazgeçilmesi durumunda, söz konusu finansal
riskten korunma aracının satılması veya vadesinden önce kapanması durumunda, finansal riskten korunma işleminin etkin olduğu dönemden
itibaren diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmesine devam edilen finansal riskten korunma aracına ait toplam kazanç ya da kayıp,
ilgili tahmini işlem gerçekleşene kadar özkaynaklarda ayrı bir kalem olarak kalmaya devam eder. İşlemin gerçekleşmesi durumunda doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç veya kayıplar, elde edilen varlığın veya üstlenilen borcun kâr veya zararı etkilediği dönem
veya dönemlerde gelir tablosunda “Türev finansal işlemlerden kâr/zarar” hesabında yeniden sınıflandırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM: KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Konsolide Bilançonun Aktif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Değerler ve Merkez Bankası:
1.1. Nakit Değerler ve TCMB’ye İlişkin Bilgiler:
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
171.571
125.583
466.236
4.454.599
6.812
147.702
644.619
4.727.884
Önceki Dönem
TP
YP
128.538
84.553
756.723
4.173.339
164
13.307
885.425
4.271.199
Cari Dönem
TP
YP
466.236
752.349
3.702.250
466.236
4.454.599
Önceki Dönem
TP
YP
756.723
1.423.443
2.749.896
756.723
4.173.339
1.2. T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*)
Toplam
(*)
Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır. TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğine göre Türkiye’de
faaliyet gösteren bankalar; Türk parası yükümlülükleri için TL cinsinden %6 oranında, yabancı para yükümlülükleri için USD veya EUR döviz cinsinden olmak üzere %11 oranında
zorunlu karşılık tesis etmekteydiler. Belirtilen tebliğde yapılan değişiklikler sonrasında, Türk parası ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, yükümlülüklerin vadelerine
göre farklılaştırılarak %5 ile %20 arasında belirlenmiş olup, rapor tarihi itibarıyla bankalarca bu oranlar uygulanmaktadır.
2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Diğer menkul kıymetler hesap kaleminde, teslim tarihi muhasebesinin uygulanması sonucunda, Grup’un, ticari işlem tarihi ve bilanço tarihi
arasındaki dönem boyunca spot türev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirmesi sonucu oluşan
1,442 TL (31 Aralık 2014: 669 TL) yer almaktadır.
2.1. Teminata Verilen/Bloke Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
2.2. Repo İşlemlerine Konu Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Repo işlemlerine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
2.3. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Pozitif Farklar Tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
9.723
170
9.893
YP
4.358
28.556
32.914
Önceki Dönem
TP
2.375
6.915
9.290
YP
2.954
13.197
16.151
Cari Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
3. Bankalara İlişkin Bilgiler
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
Yurtdışı Bankalar Hesabı
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
47.558
32
47.590
84.895
92.884
177.779
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
60.078
28.715
14.672
51.269
6.823
3.605
268
515
11.075
5.771
92.916
89.875
85.487
4
85.491
397.244
89.871
487.115
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
4. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen (*)
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen (**)
Değer Azalma Karşılığı (-)
Diğer
Toplam
Cari Dönem
1.892.510
1.892.510
4.897
4.897
1.897.407
Önceki Dönem
1.866.011
1.866.011
4.370
4.370
1.870.381
İlgili borçlanma senetleri piyasada işlem görmekte olsa dahi cari dönem sonu itibarıyla bu işlemlerin herhangi bir işlem derinliği bulunmadığından borsada işlem görmeyen satırında
gösterilmiştir.
(**)
Cari dönem sonu itibarıyla 4,719 TL tutarındaki Kredi Garanti Fonu borsada işlem görmeyen satırında gösterilmiştir.
(*)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
256
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Grup’un “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” portföyünde; 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla nominal değeri 1,889,843 TL (31 Aralık 2014:
1,715,753 TL), kayıtlı değeri 1,892,510 TL (31 Aralık 2014: 1,761,406 TL) olan T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
bulunmaktadır.
4.1. Teminata Verilen/Bloke Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla teminata verilen 1,138,097 TL satılmaya hazır finansal varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 773,960 TL).
4.2. Repo İşlemine Konu Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla repo işlemine konu edilen 384,776 TL satılmaya hazır finansal varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 414,483 TL).
5. Kredilere İlişkin Açıklamalar
5.1. Katılım Bankası’nın Ortaklarına ve Mensuplarına Kullandırılan Her Çeşit Kredi veya Avansın Bakiyesine İlişkin Bilgiler
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
138
10.573
10.573
138
15.686
15.824
10.573
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
117
24.475
24.475
117
16.218
16.335
24.475
5.2. Birinci ve İkinci Grup Krediler, Diğer Alacaklar ile Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklara
İlişkin Bilgiler
Nakdi Krediler
Krediler
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Mali Kesime Verilen Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Ödeme
Planının
Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Yönelik
Yönelik
Krediler ve
Krediler ve
Değişiklik
Değişiklik
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yapılanlar
Diğer
Yapılanlar
Diğer
(Toplam)
(Toplam)
25.291.544
92.473
1.456
1.324.641
557.823
2.149.331
23.644
13.667
17.942.883
89.208
1.456
1.139.990
534.616
4.796.087
3.265
135.172
9.540
376.709
12.847
17.478
9.056
12.988
25.291.544
92.473
1.456
1.324.641
557.823
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ödeme planında değişiklik
yapılan krediler aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır.
1 veya 2 defa uzatılanlar
3, 4 veya 5 defa uzatılanlar
5 Üzeri uzatılanlar
0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
92.269
506.725
204
51.098
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
15.709
30.074
18.068
48.639
24.680
128.946
33.710
267.146
306
83.018
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in geçici 5’inci maddesi kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden yapılandırılan kredi bulunmamaktadır.
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in geçici 6’ncı maddesi kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden yapılandırılan iki adet kredi bulunmaktadır. Bu kredilerin
ortalama vadesi 829-1,026 gün aralığında uzatılmıştır.
5.3. Vade Yapısına Göre Kredilerin Dağılımı
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan ya da
Krediler ve Yeni Bir İtfa Planına
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
6.673.616
6.673.616
18.616.472
18.616.472
-
1.456
1.456
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan ya da
Krediler ve Yeni Bir İtfa Planına
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
207.672
207.672
1.116.969
1.116.969
-
-
Cari dönem
33.414
888.043
58.498
188.568
1.598
211.296
1.381.417
Önceki Dönem
23.389
445.748
45.411
146.036
1.832
123.370
785.786
5.4. Yakın İzlemedeki Kredilerin Teminatları
Nakit
İpotek
Rehin
Çek Senet
Diğer
Teminatsız
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
258
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
5.5. Tüketici Kredileri, Bireysel Kredi Kartları, Personel Kredileri ve Personel Kredi Kartlarına İlişkin Bilgiler
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Kısa Vadeli
42.840
7.201
5.996
29.643
297.359
80.232
217.127
612
107
505
8.529
2.671
5.858
349.340
Orta ve Uzun Vadeli
4.828.987
3.686.635
268.847
873.505
52.278
21.707
30.571
3.227
3.227
6.542
751
2.670
3.121
3
3
4.891.037
Toplam
4.871.827
3.693.836
274.843
903.148
52.278
21.707
30.571
300.586
83.459
217.127
7.154
751
2.777
3.626
8.532
2.674
5.858
5.240.377
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
5.6. Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartlarına İlişkin Bilgiler
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
97.289
627
96.662
79.748
14.900
64.848
177.037
Orta ve Uzun Vadeli
96.734
3.291
74.317
19.126
4.912
1.802
60
3.050
690
690
102.336
Toplam
194.023
3.291
74.944
115.788
4.912
1.802
60
3.050
80.438
15.590
64.848
279.373
Cari Dönem
36.099
26.580.086
26.616.185
Önceki Dönem
58.452
22.769.500
22.827.952
Cari Dönem
26.417.846
198.339
26.616.185
Önceki Dönem
22.671.689
156.263
22.827.952
5.7. Kredilerin Kullanıcılara Göre Dağılımı
Kamu
Özel
Toplam
5.8. Yurtiçi ve Yurtdışı Kredilerin Dağılımı
Takipteki krediler hariç kredilerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.9. Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Krediler
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen kredisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
260
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
5.10. Kredilere İlişkin Olarak Ayrılan Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
Cari Dönem
48.905
171.604
531.627
752.136
Önceki Dönem
35.770
61.102
271.975
368.847
5.11. Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler (net)
5.11.1. Donuk Alacaklardan Grup Tarafından Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklara İlişkin
Bilgiler
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
981
981
981
-
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
2.963
170
2.963
170
2.963
170
-
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
134.812
891.828
(723.403)
(104.363)
(178)
(178)
198.696
(48.905)
149.791
IV. Grup
Tahsili
Şüpheli Krediler ve
Diğer Alacaklar
133.601
16.653
723.403
(383.019)
(80.755)
(3.116)
(133)
(1.240)
(1.743)
406.767
(171.604)
235.163
5.11.2. Toplam Donuk Alacak Hareketlerine İlişkin Bilgiler
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-) (*)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
(*)
Katılım Bankası, takipteki krediler portföyünün 22,410 TL tutarındaki bölümünü 4,617 TL bedel karşılığında varlık yönetim şirketine satmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
V. Grup
Zarar
Niteliğindeki Kredi
ve Diğer Alacaklar
328.904
24.870
383.019
(64.109)
(27.305)
(1.242)
(15.332)
(10.731)
645.379
(531.627)
113.752
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
5.11.3. Yabancı Para Olarak Kullandırılan Kredilerden Kaynaklanan Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
1.335
(235)
1.100
675
(284)
391
6.275
(6.140)
135
-
16
(16)
-
5.066
(5.066)
-
5.11.4. Donuk Alacakların Kullanıcı Gruplarına Göre Brüt ve Net Tutarlarının Gösterimi:
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
149.791
198.410
(48.778)
149.632
286
(127)
159
99.042
134.139
(35.612)
98.527
673
(158)
515
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsili
Şüpheli Krediler ve Niteliğindeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
235.163
113.752
406.364
641.035
(171.395)
(527.522)
234.969
113.513
403
4.344
(209)
(4.105)
194
239
72.499
56.929
133.154
325.234
(60.887)
(268.480)
72.267
56.754
447
3.670
(215)
(3.495)
232
175
262
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
5.11.5. Donuk Alacakların Teminatlarına İlişkin Bilgiler
Nakit
İpotek
Rehin
Çek Senet
Diğer
Teminatsız
Toplam
Cari dönem
23.182
436.151
40.070
362.726
13.424
375.289
1.250.842
Önceki Dönem
8.875
202.064
24.815
113.120
9.861
238.582
597.317
5.11.6. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Tasfiye Politikasının Ana Hatları
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ilgili krediler takip hesaplarına aktarılmakta,
kanuni takip başlatılarak tahsil edilmeye çalışılmaktadır.
5.11.7. Aktiften Silme Politikasına İlişkin Açıklamalar
Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen kredi ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi yolu ile tahsil
edilmekte veya Katılım Bankası üst yönetimince alınan karar doğrultusunda Vergi Usul Kanunu gerekleri yerine getirilerek aktiften silinmektedir.
Cari dönemde 22,410 TL (31 Aralık 2014:116,604 TL) varlık yönetim şirketlerine satılmış, 8,189 TL (31 Aralık 2014:5,274 TL) aktiften
silinmiştir.
5.12. Diğer Açıklama ve Dipnotlar
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem (*)
Krediler ve Alacaklar
Ticari Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
0- 30 Gün
9.000
28.798
2.544
40.342
31- 60 Gün
24.388
23.009
3.980
51.377
61- 90 Gün
13.475
8.263
2.581
24.319
Toplam
46.863
60.070
9.105
116.038
31- 60 Gün
9.147
16.318
2.916
28.381
61- 90 Gün
5.479
6.342
1.907
13.728
Toplam
28.239
50.302
9.822
88.363
Kredilerinin gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup kredilerin ödeme vadesi gelmemiş tutarları hariçtir.
(*)
Önceki Dönem (*)
Krediler ve Alacaklar
Ticari Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
0- 30 Gün
13.613
27.642
4.999
46.254
Kredilerinin gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup kredilerin ödeme vadesi gelmemiş tutarları hariçtir.
(* )
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
6. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
6.1. Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemlerine Konu Olanlar, Teminata Verilen/Bloke Edilenlere İlişkin Bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla 130,000 TL teminata verilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 83,790 TL).
Bilanço tarihi itibarıyla geri alım vaadi ile satım işlemlerine konu edilen 571,756 TL vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulunmaktadır
(31 Aralık 2014: 212,243 TL).
6.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlere İlişkin Bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Cari Dönem
888.893
888.893
888.893
Önceki Dönem
568.400
568.400
568.400
Cari Dönem
568.400
311.374
9.119
888.893
Önceki Dönem
550.000
18.400
568.400
6.3. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin Yıl İçerisindeki Hareketleri:
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
Gelir Tahakkuk ve Reeskontları (*)
Dönem Sonu Toplamı
(*)
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla gelir tahakkuk ve reeskontları 27,519 TL olup, 9,119 TL iki dönem arasındaki gelir tahukuku ve reeskontlarındaki değişimi ifade etmektedir.
7. İştiraklere İlişkin Bilgiler (Net)
Katılım Bankası’nın iştiraki bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
8. Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler (net)
Ana Ortaklık Katılım Bankası, 22 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kira sertifikaları ihraç etmek amacıyla varlık kiralama şirketi
kurulmasına karar vermiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 20 Aralık 2012 tarihli, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1 Şubat 2013
tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 8 Şubat 2013 tarihli izinleri ile 11 Şubat 2013 tarihinde TF Varlık Kiralama AŞ ünvanlı varlık kiralama
şirketini 50 TL sermaye ile kurmuştur. Ana Ortaklık Katılım Bankası, kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 8 Temmuz 2014 tarihinde 50 TL
sermayeli TFKB Varlık Kiralama AŞ ünvanlı ikinci varlık kiralama şirketini kurmuştur.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
Unvanı
1 TF Varlık Kiralama AŞ
2 TFKB Varlık Kiralama AŞ
1
2
Aktif Toplamı
4.168.070
317.318
Özkaynak
56
665
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı (%)
100,00
100,00
Adres (Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Sabit Varlık
Toplamı
-
Faiz Gelirleri
-
Menkul Değer
Gelirleri
-
Cari Dönem Önceki Dönem
Kâr/Zararı
Kâr/Zararı
5
416
199
Diğer Ortakların
Pay Oranı (%)
Gerçeğe
Uygun Değeri
-
264
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
9. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklara İlişkin Bilgiler
Grup’un birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
10. Kiralama İşlemlerinden Alacaklara İlişkin Bilgiler
10.1. Finansal Kiralamaya Yapılan Yatırımların Kalan Vadelerine Göre Gösterimi
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Cari Dönem
Brüt
807.657
1.211.278
110.958
2.129.893
Net
675.740
1.013.436
92.835
1.782.011
Önceki Dönem
Brüt
561.564
954.243
73.260
1.589.067
Net
473.637
804.833
61.789
1.340.259
10.2. Finansal Kiralamaya Yapılan Net Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Brüt Finansal Kiralama Alacağı
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
İptal Edilen Kiralama Tutarları
Toplam
Cari Dönem
2.129.893
(347.882)
1.782.011
Önceki Dönem
1.589.067
(248.808)
1.340.259
10.3. Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri ile İlgili Olarak, Koşullu Kira Taksitlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler, Varsa, Yenileme
veya Satın Alma Opsiyonları için Mevcut Koşullar ve Sözleşme Tutarlarının Güncelleştirilmesi ve Kira Sözleşmesinin Getirdiği Kısıtlamalar,
Temerrüde Düşülüp Düşülmediği, Sözleşmenin Yenilenip Yenilenmediği, Yenilendiyse Yenilenme Şartları, Yenilenmenin Kısıtlama Yaratıp
Yaratmadığı gibi Hususlar ve Kira Sözleşmesinde Yer Alan Diğer Önemli Hükümlerle İlgili Genel Açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca
yapılmaktadır. Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen yenileme ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan kısıtlamalar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma
Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
48.627
-
-
-
-
48.627
-
-
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
12. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Maliyet
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- İktisap Edilenler
- Elden Çıkarılanlar
- Transfer
- Değer Düşüklüğü İptali
- Değer Artışı
Dönem Sonu Değeri
Birikmiş Amortismanlar
Dönem Başı Değeri
- İptal Edilen Birikmiş Amortismanlar
Dönem İçi Hareketler
- Amortisman Bedeli
- Değer Artışı
- Transfer
- Elden Çıkarılanlar
Dönem Sonu Değeri
Önceki Dönem Sonu Net Defter Değeri
Dönem Sonu Net Defter Değeri
Gayrimenkul
Finansal Kiralama İle
Edinilen MDV
Diğer MDV
Toplam
304.845
65.977
82.673
(16.696)
370.822
(2.596)
(854)
(854)
(3.450)
302.249
367.372
5.673
109
109
5.782
(5.775)
(7)
(7)
(5.782)
(102)
-
254.205
22.869
26.014
(3.036)
(109)
277.074
(138.368)
(31.354)
(34.289)
107
2.828
(169.722)
115.837
107.352
564.723
88.955
108.687
(19.732)
653.678
(146.739)
(32.215)
(35.143)
100
2.828
(178.954)
417.984
474.724
13. Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
13.1. Faydalı Ömür veya Kullanılan Amortisman Oranları
3. Bölüm XI. dipnotta ilgili muhasebe politikasında açıklanmıştır.
13.2. Kullanılan Amortisman Yöntemleri
Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle itfa edilmektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
266
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
13.3. Dönem Başı ve Dönem Sonu Arasındaki Hareket Tablosu
Maliyet
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- İktisap Edilenler
- Elden Çıkarılanlar (-)
- Transfer
- Değer Düşüşü
- Değer Artışı
Dönem Sonu Değeri
Birikmiş Amortisman
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
- Amortisman Bedeli (-)
- Değer Artışı
- Transfer
- Elden Çıkarılanlar
Dönem Sonu Değeri
Önceki Dönem Sonu Net Defter Değeri
Dönem Sonu Net Defter Değeri
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
110.184
35.592
35.786
(194)
145.776
(61.019)
(30.386)
(30.288)
(100)
2
(91.405)
49.165
54.371
14. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Açıklamalar
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
15. Ertelenmiş Vergi Aktifine İlişkin Açıklamalar
Grup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosunda yer alan varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye
esas değeri arasında ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zararın hesabında dikkate alınacak tutarlar üzerinden hesapladığı 15,459 TL
(31 Aralık 2014: 19,129 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi pasifi ile 98,487 TL (31 Aralık 2014: 51,585 TL) ertelenmiş vergi aktifinin netleştirilmesi
sonucunda 83,028 TL (31 Aralık 2014: 32,456 TL) tutarındaki net ertelenmiş vergi aktifini kayıtlarına yansıtmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Dava karşılıkları
Gerçeğe uygun değer değerleme farkları
Kredi reeskont farkları
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Sabit kıymet amortisman farkı
Maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışı
Komisyon reeskontları
Riskten korunma fonları
Kıymetli maden değerleme kâr/zararı
Diğer (net)
Ertelenmiş vergi aktifi (net)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Dava Karşılıkları
Gerçeğe uygun değer değerleme farkları
Kredi reeskont farkları
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Sabit kıymet amortisman farkı
Maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışı
Komisyon reeskontları
Diğer (net)
Ertelenmiş vergi aktifi (net)
Cari Dönem
Ertelenmiş
Ertelenmiş
Vergi Matrahı
Vergi Aktifi/(Pasifi)
41.044
8.209
11.215
2.243
1.471
294
14.038
2.808
(444)
(89)
(101)
(20)
174.485
34.897
(60.621)
(12.124)
(30.510)
(6.102)
125.065
25.013
51.979
10.396
32.785
6.557
54.731
10.946
83.028
Önceki Dönem
Ertelenmiş
Ertelenmiş
Vergi Matrahı
Vergi Aktifi/(Pasifi)
43.117
8.623
10.634
2.127
2.042
408
11.565
2.313
(84)
(17)
(412)
(82)
30.125
6.025
(58.183)
(11.637)
(30.510)
(6.102)
127.991
25.598
25.998
5.200
32.456
Cari dönem ve önceki dönem ertelenmiş vergi aktifi hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
1 Ocak İtibarıyla
Cari dönem geliri/(gideri)
Vergi oranı değişikliğinin etkisi
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi
Ertelenmiş Vergi Aktifi
Cari Dönem
32.456
35.192
276
15.104
83.028
16. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Grup’un bilanço tarihi itibarıyla 1,732 TL satış amaçlı elde tutulan duran varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 142 TL).
17. Diğer Aktiflere İlişkin Açıklamalar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla diğer aktifler kalemi bilançonun %10’unu aşmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Önceki Dönem
22.649
20.778
51
(11.022)
32.456
268
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
II. Konsolide Pasif Kalemlere İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Toplanan Fonlara İlişkin Bilgiler
1.1. Toplanan Fonların Vade Yapısı
Cari Dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
IV. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer-YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesiz
1.172.812
1.669.219
3.373
1.619.881
42.896
2.213
856
822
34
1.070.996
1.300.741
1.123.088
176.428
1.225
545
680
217.818
5.431.586
1 Aya
3 Aya
6 Aya
Kadar
Kadar
Kadar
1.555.522 5.161.861 90.914
439.052 1.533.050 44.376
29
393.428 1.371.542 44.300
45.624
136.131
76
6.442
18.906
1.167.782 3.298.908 68.842
367.868 1.932.491 13.120
317.727 1.430.950 12.188
9.662
36.694
932
2.582
89.695
37.897
375.152
40 164.169
3.530.224 11.926.350 381.421
9 Aya
1 Yıla 1 Yıl ve
Kadar
Kadar
Üstü
- 133.863 191.725
- 20.660 46.510
- 18.145 42.599
2.515
3.911
- 215.482 125.568
- 86.016 71.618
- 15.952 13.647
226
- 69.838 57.971
- 15.633
15
- 471.654 435.436
Birikimli
Katılma
Hesabı
Toplam
- 1.172.812
38 7.133.923
- 1.669.219
3.373
- 1.619.881
42.896
2.213
856
822
34
- 2.083.648
29
- 1.870.014
188.257
6.442
18.906
- 1.070.996
10 4.876.592
- 1.300.741
- 1.123.088
176.428
1.225
545
680
- 2.471.113
- 1.790.464
47.514
220.086
413.049
397.675
48 22.176.719
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
Önceki Dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
IV. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-YP
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer-YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer-YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K.
Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Vadesiz
1.030.419
1.668.055
4.592
1.619.656
37.208
6.007
592
562
29
1
585.616
734.998
655.419
72.718
6.861
1.163
5.698
278.187
4.297.275
1 Aya
Kadar
1.648.718
371.049
336.298
34.650
101
682.259
324.679
247.740
4.425
4.488
68.026
3.026.705
3 Aya
Kadar
4.485.952
2.335.534
1.637
1.994.823
225.675
1.010
112.389
2.185.551
979.926
744.658
10.384
27.985
196.899
6.401
9.993.364
6 Aya
Kadar
92.899
161.371
155.503
5.868
68.505
38.484
21.424
17.060
190.740
551.999
9 Aya
1 Yıla 1 Yıl ve
Kadar
Kadar
Üstü
- 135.228 379.835
- 64.879 69.605
- 63.981 65.822
898
3.783
- 215.252 181.269
- 53.253 120.630
- 21.936 39.843
208
- 31.109 80.787
- 23.050
27
- 491.662 751.366
Birikimli
Katılma
Hesabı
Toplam
- 1.030.419
14 6.742.646
- 1.668.055
4.592
- 1.619.656
37.208
6.007
592
562
29
1
- 3.002.438
1.637
- 2.616.427
270.874
1.111
112.389
585.616
5 3.332.841
734.998
655.419
72.718
6.861
1.163
5.698
- 1.516.972
- 1.075.601
15.017
161.429
264.925
498.405
19 19.112.390
270
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunan ve Güvence Limitini Aşan Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel
Cari ve Katılma Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve Katılma
Hesapları
Türk Parası Cinsinden Hesaplar
Yabancı Para Cinsinden Hesaplar
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi
Hesaplar
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Merci. Sigorta Tabi
Hesap
Sigorta Kapsamında Bulunan
Cari Dönem Önceki Dönem
Sigorta Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem
6.648.280
4.740.823
1.907.457
5.917.598
4.401.276
1.516.322
7.861.204
3.548.619
4.312.585
6.183.337
3.337.737
2.845.600
-
-
-
-
-
-
-
-
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 15 Şubat 2013 tarihinde Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca
Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’te değişiklik yaparak 50 TL olan sigorta kapsamını 100 TL’ye yükseltmiştir.
1.3. Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin katılım fonları
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer
Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş
ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282’nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı
Değerleri Kapsamına Giren Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Katılım Bankalarında Bulunan
Katılım Fonları
Cari Dönem Önceki Dönem
-
-
69.268
61.645
-
-
-
-
1.4. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Türkiye’deki Şubesinde Bulunan Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu
Olmayan Özel Cari ve Katılma Hesapları, Merkezin Bulunduğu Ülkede Sigorta Kapsamında Bulunup Bulunmadığı
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın merkezi Türkiye’de olup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındadır.
1.5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunmayan Gerçek Kişilerin Özel Cari ve Katılma Hesapları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin özel cari ve katılma hesapları toplamı 69,268 TL’dir (31 Aralık 2014:
61,645 TL’dir).
2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Negatif Farklar Tablosu
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
5.719
13.325
19.044
YP
1.445
12.865
14.310
Önceki Dönem
TP
4.393
365
4.758
YP
3.361
1.363
4.724
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
3. Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler
3.1. Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara İlişkin Bilgiler
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
120.166
267.346
631.195
3.504.575
751.361
3.771.921
Önceki Dönem
TP
YP
60.005
490.399
5.089.693
490.399
5.149.698
Cari Dönem
TP
YP
236.508
1.355.820
514.853
2.416.101
751.361
3.771.921
Önceki Dönem
TP
YP
116.864
3.584.440
373.535
1.565.258
490.399
5.149.698
Cari Dönem
TP
YP
395.662
3.707.326
395.662
3.707.326
Önceki Dönem
TP
YP
202.949
2.868.914
202.949
2.868.914
3.2. Alınan Kredilerin Vade Ayrımına Göre Gösterilmesi
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
4. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin Bilgiler
Kira Sertifikaları
Toplam
5. Bilançonun Diğer Yabancı Kaynaklar Kalemi, Bilançonun %10’unu Aşıyorsa, Bunların en az %20’sini Oluşturan Alt Hesapların İsim ve
Tutarlarına İlişkin Bilgiler
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla diğer yabancı kaynaklar kalemi bilançonun %10’unu aşmamaktadır.
6. Kiralama İşlemlerinden Borçlara İlişkin Bilgiler (net)
6.1. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kira Taksitlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler, Yenileme ve Satın Alma Opsiyonları ile
Sözleşmede Yer Alan Kısıtlamalar Hususlarında Bankaya Önemli Yükümlülükler Getiren Hükümlerle İlgili Genel Açıklamalar
Kiralama işlemlerinden borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
6.2. Sözleşme Değişikliklerine ve Bu Değişikliklerin Katılım Bankası’na Getirdiği Yeni Yükümlülüklere İlişkin Detaylı Açıklama
Kiralama işlemlerinden borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
7. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Bilgiler
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
284.543
284.543
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar 4. Bölüm IX. dipnotta detaylı açıklanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Önceki Dönem
TP
YP
51.547
51.547
272
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
8. Karşılıklara İlişkin Açıklamalar
8.1. Genel Karşılıklara İlişkin Bilgiler
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
I. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Cari Dönem
245.432
176.045
67.064
108.981
2.519
482
2.037
50.465
18.570
31.895
23.791
8.631
15.160
18.922
-
Önceki Dönem
199.612
155.734
63.922
91.812
1.728
656
1.072
25.559
8.682
16.877
10.455
3.343
7.112
18.319
-
8.2. Dövize Endeksli Krediler ve Finansal Kiralama Alacakları Anapara Kur Azalış Karşılıklarına İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla 49,623 TL tutarında dövize endeksli kredilere ait anapara kur azalışları aktifte yer alan krediler ile netleştirilmektedir
(31 Aralık 2014: 35,831 TL).
8.3. Çalışan Hakları Karşılığına İlişkin Yükümlülükler
Grup’un 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kayıtlara yansıtılan 11,215 TL (31 Aralık 2014: 10,634 TL) tutarında izin karşılığı, 20,831 TL
(31 Aralık 2014: 24,814 TL) tutarında performans primi karşılığı ve 41,044 TL (31 Aralık 2014: 43,117 TL) tutarında kıdem tazminatı karşılığı
bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı hareket tablosu
Açılış bakiyesi
Cari hizmet maliyeti
Kâr payı maliyeti
Aktüeryal kayıp (*)
Muhasebeleştirilmiş kazanç/kayıp
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü
Cari Dönem
43.117
5.532
3.409
(6.226)
2.186
(6.974)
41.044
Önceki Dönem
34.060
4.958
2.984
3.052
333
(2.270)
43.117
(*)
Kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin olarak 13,527 TL olarak hesaplanan aktüeryal kayıp, özkaynaklar altında yer alan diğer sermaye yedekleri kaleminde ertelenmiş vergi etkisi olan
2,705 TL düşüldükten sonra net 10,822 TL olarak gösterilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
8.4. Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler
8.4.1. Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklara İlişkin Bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un muhtemel riskler için ayırdığı karşılık rakamı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
8.4.2. Diğer Karşılıkların, Karşılıklar Toplamının %10’unu Aşması Halinde Aşıma Sebep Olan Alt Hesapların İsim ve Tutarlarına İlişkin Bilgiler
Çekler İçin Ayrılan Özel Karşılık
Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılan Özel Karşılık
Aleyhe Açılan Davalar İçin Ayrılan Karşılık
Spot Türev İşlemleri Değer Düşme Karşılığı
Katılma Hesaplarına Dağıtılacak Kârlardan Ayrılan Karşılık (*)
Kredi Kartı Promosyon Gideri Karşılığı
Diğer
Toplam
Cari Dönem
8.665
40.135
14.038
998
55.579
1.471
872
121.758
Önceki Dönem
6.735
25.929
11.565
586
28.942
2.042
75.799
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca özel ve
genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere ayrılmıştır.
(*)
9. Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
9.1. Cari Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
9.1.1. Vergi Karşılığına İlişkin Açıklamalar
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un 107,046 TL tutarında kurumlar vergisi yükümlülüğü (31 Aralık 2014: 111,885 TL) ve 72,996 TL tutarında
(31 Aralık 2014: 75,654 TL) peşin ödenmiş vergisi bulunmaktadır. Katılım Bankası kurumlar vergisi yükümlülüğünü ve peşin ödenmiş vergiyi
finansal tablolarda net olarak göstermiştir.
9.1.2. Ödenecek Vergilere İlişkin Bilgiler
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
34.050
10.866
945
14.911
3.459
9.434
73.665
Önceki Dönem
36.231
9.974
843
11.899
2.383
7.612
68.942
274
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
9.1.3. Primlere İlişkin Bilgiler
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
Cari Dönem
2.926
3.190
209
418
44
6.787
Önceki Dönem
2.864
3.051
205
409
47
6.576
9.2. Ertelenmiş Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar
Grup’un bilanço tarihi itibarıyla net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
10. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları Hakkında Bilgiler
Cari dönemde Katılım Bankası’nın satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
11. Sermaye Benzeri Kredilere İlişkin Açıklamalar
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
Cari Dönem
TP
-
YP
733.023
733.023
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
Katılım Bankası, National Commercial Bank’tan 31 Mart 2015 tarihinde 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli %7.23 kârpaylı, 30
Haziran 2015 tarihinde 150 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli %7.78 kârpaylı sermaye benzeri murabaha kredileri sağlamıştır. Bu
sermaye benzeri murabaha kredileri, BDDK’nın 26 Mart 2015 ve 30 Haziran 2015 tarihli yazıları uyarınca, Banka kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla
katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görülmüştür.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
12 Özkaynaklara İlişkin Bilgiler
12.1. Ödenmiş Sermayenin Gösterimi
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Cari Dönem
2.600.000
-
Önceki Dönem
2.600.000
-
12.2. Ödenmiş Sermaye Tutarı, Grup’ta Kayıtlı Sermaye Sisteminin Uygulanıp Uygulanmadığı Hususunun Açıklanması ve Bu Sistem
Uygulanıyor ise Kayıtlı Sermaye Tavanı
Grup’ta kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
12.2.1. Cari Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları ile Arttırılan Sermaye Payına İlişkin Diğer Bilgiler
Cari dönemde sermaye artırımı yapılmamıştır (31 Aralık 2014: 225,000 TL nakdi, 600,000 TL sermaye yedeklerinden olmak üzere toplam
825,000 TL sermaye artırımı yapılmıştır).
12.2.2. Cari Dönem İçinde Sermaye Yedeklerinden Sermayeye İlave Edilen Kısma İlişkin Bilgiler
Cari dönemde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave yapılmamıştır (31 Aralık 2014: 600,000 TL).
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
12.2.3. Son Mali Yılın ve Onu Takip Eden Ara Dönemin Sonuna Kadar Olan Sermaye Taahhütleri, Bu Taahhütlerin Genel Amacı ve Bu
Taahhütler İçin Gerekli Tahmini Kaynaklar
Bilanço tarihi itibarıyla, Grup’un sermaye taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
12.3. Grup’un Gelirleri, Kârlılığı ve Likiditesine İlişkin Geçmiş Dönem Göstergeleri ile Bu Göstergelerdeki Belirsizlikler Dikkate Alınarak
Yapılacak Öngörülerin, Katılım Bankası’nın Özkaynakları Üzerindeki Tahmini Etkileri
Grup’un gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergelerinde bir belirsizlik bulunmamaktadır.
12.4. Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tanınan İmtiyazlara İlişkin Özet Bilgiler
Grup’un imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
276
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
12.5. Menkul Değerler Değer Artış Fonuna İlişkin Bilgiler
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
Cari Dönem
TP
(5.980)
(5.980)
(5.980)
YP
(13.647)
(13.647)
(13.647)
Önceki Dönem
TP
7.431
7.431
7.431
YP
3.939
3.939
3.939
12.6. Özkaynaklara İlişkin Diğer Hususlar
Katılım Bankası, 27 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda aldığı karar gereği 2014 yılı kârı olan 334,228 TL’nin 15,672 TL’sini
yasal yedeklere, 318,556 TL’sini olağanüstü yedeklere transfer etmiştir.
III. Konsolide Bilançonun Nazım Hesaplara İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nazım Hesaplarda Yer Alan Yükümlülüklere İlişkin Açıklama
1.1. Gayri Kabulü Rücu Nitelikteki Taahhütlerin Türü ve Miktarı
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
1.475.808
18.558
1.337.586
2.580
852.675
1.970
33.596
3.722.773
Önceki Dönem
1.435.707
26.616
1.253.169
1.678
805.524
1.253
38.309
3.562.256
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2. Nazım Hesap Kalemlerinden Kaynaklanan Muhtemel Zararların ve Taahhütlerin Yapısı ve Tutarına İlişkin Bilgiler
1.2.1. Garantiler, Banka Aval ve Kabulleri ve Mali Garanti Yerine Geçen Teminatlar ve Diğer Akreditifler Dahil Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Banka Aval ve Kabulleri
Akreditifler
Diğer Garantiler
Toplam
Cari Dönem
11.006.206
575.664
918.820
1.714
12.502.404
Önceki Dönem
9.230.089
514.122
904.206
10.648.417
Cari Dönem
1.195.476
5.895.230
510.126
463.144
2.942.230
11.006.206
Önceki Dönem
1.260.248
4.997.974
430.384
396.201
2.145.282
9.230.089
Cari Dönem
1.979.183
76.605
1.902.578
10.523.221
12.502.404
Önceki Dönem
1.227.358
70.804
1.156.554
9.421.059
10.648.417
1.2.2. Kesin Teminatlar, Geçici Teminatlar, Kefaletler ve Benzeri İşlemler
Geçici Teminat Mektupları
Kesin Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Gümrüklere Verilen Teminat Mektupları
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
1.2.3. Gayrinakdi Kredilerin Toplam Tutarı
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
278
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2.4. Gayrinakdi Krediler Hesabı İçinde Sektör Bazında Risk Yoğunlaşması Hakkında Bilgi
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
(%)
YP
(%)
71.385
1,01
174.100
3,19
71.278
1,01 174.100
3,19
5
0,00
0,00
102
0,00
0,00
1.166.815 16,57 2.775.376 50,83
75.946
1,08
47.801
0,88
947.641 13,46 2.439.209 44,67
143.228
2,03 288.366
5,28
2.746.003 39,00
897.036 16,42
2.975.077 42,24 1.586.289 29,06
1.483.074 21,06 876.066 16,05
29.017
0,41 113.457
2,08
235.755
3,35 344.699
6,31
25.911
0,37
27.966
0,51
1.065.600 15,13 221.428
4,06
0,00
0,00
36.927
0,52
121
0,00
98.793
1,40
2.552
0,05
83.206
1,18
27.117
0,50
7.042.486 100,00 5.459.918 100,00
Önceki Dönem
TP
(%)
YP
(%)
79.983
1,28
38.796
0,88
79.876
1,28
38.796
0,88
5
0,00
0,00
102
0,00
0,00
1.059.920 16,93 2.062.700 47,00
69.077
1,10
81.091
1,85
855.190 13,66 1.762.299 40,15
135.653
2,17 219.310
5,00
2.399.012 38,33
869.400 19,81
2.659.105 42,49 1.400.998 31,91
1.291.568 20,64 778.325 17,73
20.372
0,33 106.597
2,43
231.033
3,69 323.210
7,36
17.589
0,28
33.240
0,76
986.423 15,75 151.870
3,46
0,00
0,00
21.630
0,35
107
0,00
90.490
1,45
7.649
0,17
60.660
0,97
17.843
0,40
6.258.680 100,00 4.389.737 100,00
1.2.5. I. ve II. Grupta Sınıflandırılan Gayrinakdi Kredilere İlişkin Bilgiler
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
I’ inci Grup
TP
6.881.552
6.877.459
2.400
1.693
-
YP
5.359.927
3.872.094
572.854
913.265
1.714
II’ nci Grup
TP
160.934
160.754
180
-
YP
99.991
95.899
230
3.862
-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
2. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I):
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (II)
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II)
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.669.105
3.331.842
9.337.263
734.645
13.403.750
6.766.010
1.743.652
5.022.358
611.335
7.377.345
3. Koşullu Borçlar ve Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın koşullu borcu ve varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
4. Başkaları Nam ve Hesabına Verilen Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Katılım Bankası’nın başkaları nam ve hesabına verdiği hizmet bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
IV. Konsolide Bilançonun Gelir Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Kâr Payı Gelirleri
1.1. Kredilerden Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Kredilerden Alınan Kâr Payı Gelirleri (*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Kâr Payı Gelirleri
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
2.309.487
646.945
1.656.098
6.444
2.309.487
YP
85.511
18.443
67.068
85.511
Önceki Dönem
TP
1.868.361
524.092
1.337.497
6.772
1.868.361
YP
55.184
15.218
39.966
55.184
280
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2. Bankalardan Alınan Kâr Payı Gelirlerine İlişkin Bilgiler
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
Cari Dönem
TP
7.220
7.220
YP
3.513
240
3.753
Önceki Dönem
TP
529
529
YP
320
320
Cari Dönem
TP
-
YP
-
Önceki Dönem
TP
-
YP
-
1.3. Menkul Değerlerden Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
100.762
77.723
178.485
39.420
39.420
83.814
36.950
120.764
16.222
16.222
1.4. İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Paylarına İlişkin Bilgiler
Cari dönemde Katılım Bankası’nın iştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan kâr payı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
2. Kâr Payı Giderleri
2.1. Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payı Giderine İlişkin Bilgiler
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara (*)
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
(*)
Kullanılan kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
TP
61.717
13.402
48.315
208
61.925
YP
146.699
4.872
141.827
986
147.685
Önceki Dönem
TP
YP
15.201
134.710
1.592
15.201
133.118
972
650
16.173
135.360
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
2.2. İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kâr Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler
Cari dönemde Grup’un bağlı ortaklık ve iştirakleri ile ilgili kâr payı gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
2.3. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
37.786
178.837
37.786
178.837
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payı Giderleri
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
9.961
101.857
9.961
101.857
2.4. Katılma Hesaplarına Ödenen Kâr Paylarının Vade Yapısına Göre Gösterimi
Hesap Adı
Türk Parası
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları
Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Toplam
Yabancı Para
Bankalar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Kıymetli Maden Depo Hs.
Toplam
Genel Toplam
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
1 Yıldan
Uzun
Birikimli
Katılma
Hesabı
Toplam
154.949
11
34.613
2.476
192.049
12.174
308.636
2.138
147.234
18.318
488.500
376
7.108
4.750
326
12.560
10.068
3.171
175
13.414
20.287
4.206
259
24.752
1
1
12.550
501.049
2.149
193.974
21.554
731.276
1.488
22.734
7.463
721
32.406
224.455
2.976
49.110
20.954
1.646
14
74.700
563.200
1.308
684
32
1.056
3.080
15.640
5.492
412
1.160
142
7.206
20.620
2.712
522
1.991
5.225
29.977
1
4.464
81.356
30.035
5.550
1.212
122.617
853.893
3. Temettü Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Cari dönemde Katılım Bankası’nın temettü geliri bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
282
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
4. Ticari Kâr/Zarara İlişkin Açıklamalar (net)
Kâr
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
Cari Dönem
13.481.619
1.353
1.040.171
12.440.095
(13.460.278)
(438)
(1.070.554)
(12.389.286)
Önceki Dönem
3.425.869
1.782
566.311
2.857.776
(3.400.212)
(935)
(604.937)
(2.794.340)
Cari dönemde kambiyo işlemlerinden kâr tutarında türev finansal işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan tutar bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: 28,823 TL). Kambiyo işlemlerinden zarar tutarında türev finansal işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan tutar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 21,029 TL).
5. Diğer Faaliyet Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Haberleşme Giderleri Karşılığı
Aktifin Satışından Elde Edilen Gelirler
Çek Karnesi Bedelleri
Geçmiş Yıl Giderlerine Ait Düzeltme Hesabı
Diğer
Toplam
Cari Dönem
6.934
12.891
8.782
74.954
20.206
123.767
Önceki Dönem
7.237
11.239
9.502
121.358
21.865
171.201
Cari Dönem
451.052
56.308
178.814
205.847
10.083
46.463
53.758
551.273
Önceki Dönem
220.188
40.000
67.293
107.028
5.867
49.651
29.623
299.462
6. Grup’un Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Değer Düşüş Karşılıkları
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili Şüpheli Ücret Komisyon ve Diğer Alacaklar
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer (*)
Toplam
(*)
53,758 TL tutarındaki diğer karşılık giderleri 7,177 TL tutarında çek karşılığı giderlerinden, 18,655 TL tutarında tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için
ayrılan özel karşılık giderlerinden, 24,582 TL tutarında katılma hesapları payına düşen özel karşılık giderlerinden, 2,472 TL tutarında dava karşılığı giderlerinden ve 872 TL tutarında
diğer giderlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 29,623 TL tutarındaki diğer karşılık giderleri 2,226 TL tutarında çek karşılığı giderlerinden, 6,374 TL tutarında tazmin edilmemiş ve
nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için ayrılan özel karşılık giderlerinden, 17,122 TL tutarında katılma hesapları payına düşen özel karşılık giderlerinden ve 3,901 TL tutarında dava
karşılığı giderlerinden oluşmaktadır).
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
7. Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş
Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
406.579
4.153
35.143
30.288
1.121
996
Önceki Dönem
350.426
6.005
1.207
32.379
20.819
811
940
199.513
77.679
5.745
17.680
98.409
425
128.997
807.215
191.241
66.886
5.297
33.117
85.941
857
116.117
720.802
8. Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Grup’un vergi öncesi kârı 333,352 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi kârının 1,404,263 TL’lik kısmı net kâr payı gelirlerinden 142,469
TL’si ise net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faaliyet giderlerinin toplamı ise 807,215 TL’dir.
9. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığına İlişkin Açıklamalar:
Grup’un sürdürülen faaliyetler vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi öncesi kâr
Kurumlar vergisi oranı
İndirimler ve İlaveler Öncesi Vergi Tutarı
İndirimler
İlaveler
Hesaplanan Vergi
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Cari Dönem
Önceki Dönem
333.352
%20
66.670
425.534
%20
85.107
(60.645)
65.829
(55.490)
61.490
71.854
91.107
284
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
10. Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kâr/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Vergi sonrası faaliyet kârı 261,498 TL’dir (31 Aralık 2014: 334,427 TL’dir).
11. Net Dönem Kâr/Zararına İlişkin Açıklama
11.1. Olağan Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Gelir ve Gider Kalemlerinin Niteliği, Boyutu ve Tekrarlanma Oranının Açıklanması
Grup’un Dönem İçindeki Performansının Anlaşılması İçin Gerekli ise, Bu Kalemlerin Niteliği ve Tutarı
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kâr payı gelirleri 2,779,999 TL, kâr payı giderleri 1,375,736 TL olarak gerçekleşmiştir
(31 Aralık 2014: kâr payı gelirleri; 2,172,475 TL; kâr payı giderleri: 1,072,132 TL).
11.2. Konsolide Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin Olarak Yapılan Bir Tahmindeki Değişikliğin Kâr/Zarara Etkisi, Daha Sonraki Dönemleri de
Etkilemesi Olasılığı Varsa, İlgili Dönemleri ve Gerekli Bilgiler
Konsolide finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerle ilgili önemli değişiklikler ve bunların kâr/zarara etkisi bulunmamaktadır
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
12. Gelir Tablosunda Yer Alan Diğer Kalemlerin, Gelir Tablosu Toplamının %10’u Aşması Halinde Bu Kalemlerin En Az %20’sini Oluşturan
Alt Hesaplara İlişkin Bilgiler
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
İthalat Akreditifi Komisyonları
Tahsil Senedi/Çeki Komisyonları
Havale Komisyonları
Sigorta ve Aracılık Komisyonları
İtibar Mektupları Komisyonları
Ekspertiz Ücretleri
Kredi Kartı Ücret ve Komisyonları
Üye İşyeri Pos. Al. Ücret ve Komisyonlar
Peşin İthalat Komisyonları
Diğer Komisyon ve Ücretler
Toplam
Cari Dönem
697
3.357
8.985
23.338
2.856
20.594
33.776
30.431
2.286
27.581
153.901
Önceki Dönem
508
3.147
9.471
17.952
2.688
21.464
30.837
19.022
3.326
31.101
139.516
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Pos İşlem Komisyon Giderleri
7/24 Kart Yurtiçi Verilen ATM Komisyonu
Kredi Kartları Hizmet ve Kullanım Giderleri
Eft İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
Diğer Komisyon ve Ücretler
Toplam
Cari Dönem
57.048
1.665
6.222
2.187
50.291
117.413
Önceki Dönem
38.536
1.376
4.886
1.039
38.658
84.495
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
V. Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Cari Dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının Uygulanması Sebebiyle Meydana Gelen Artışlara İlişkin Bilgiler
1.1. Satılmaya Hazır Yatırımların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Artış
Cari dönemde satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 48,165
TL).
1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Kalemlerinde Meydana Gelen Artışlara İlişkin Bilgiler
Cari dönemde nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
1.3. Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Artış
Cari dönemde maddi duran varlıkların makul değerleri ile yeniden ölçülmesinden kaynaklanan artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 26,327
TL).
2. Cari Dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının Uygulanması Sebebiyle Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
2.1. Satılmaya Hazır Yatırımların Yeniden Değerlenmesinden Sonra Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
Cari dönemde satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen azalış 30,997 TL’dir (31 Aralık 2014:
bulunmamaktadır).
2.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Kalemlerinde Meydana Gelen Azalışlara İlişkin Bilgiler
Cari dönemde nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen azalış 37,915 TL’ dir (31 Aralık 2014: 3,668 TL).
3. Temettüye İlişkin Bilgiler
3.1. Bilanço Tarihinden Sonra Ancak Finansal Tabloların İlanından Önce Bildirim Yapılmış Kâr Payları Tutarı
Bu rapor tarihi itibarıyla Katılım Bankası, kâr payı bildirimi yapmamıştır.
3.2. Bilanço Tarihi Sonrasında Ortaklara Dağıtılmak Üzere Önerilen Hisse Başına Dönem Net Kâr Payları
Bilanço tarihi sonrasında ortaklara dağıtılmak üzere önerilen hisse başına dönem net kâr payları bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
286
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
4. Yasal Yedek Akçeler Hesabına Aktarılan Tutarlar
Cari dönem içerisinde yedek akçelere 15,672 TL ve olağanüstü yedek akçelere 318,556 TL aktarılmıştır (31 Aralık 2014: yedek akçelere
16,590 TL, olağanüstü yedek akçelere 312,687 TL).
5. Hisse Senedi İhracına İlişkin Bilgiler
5.1. Katılım Bankası’nın, Tüm Sermaye Payı Sınıfları İçin; Kâr Payı Dağıtılması ve Sermayenin Geri Ödenmesi ile İlgili Kısıtlamalar Dahil Olmak
Üzere Bu Kalemle İlgili Haklar, Öncelikler ve Kısıtlamaları
Katılım Bankası’nın, tüm sermaye payı sınıfları için; kâr payı dağıtılması ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili herhangi bir kısıtlaması
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
5.2. Özkaynak Değişim Tablosunda Yer Alan Diğer Sermaye Artırım Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
Diğer sermaye artırım kalemleri bulunmamaktadır.
VI. Konsolide Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Akış Tablosunda Yer Alan Diğer Kalemleri ve Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eş Değer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan 697,793 TL zarar (31 Aralık 2014: 513,168
TL zarar) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak verilen ücret ve komisyonlardan, personel giderleri ve işletme giderleri hariç diğer faaliyet
giderlerinden oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 750,868 TL (31 Aralık 2014: 111,405 TL) tutarındaki “Diğer
borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif borçlardaki ve diğer yabancı kaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde yaklaşık
809,162 TL artış (31 Aralık 2014: 202,141 TL, artış) olarak hesaplanmıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
2. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Diğer Yatırımların Elde Edilmesinden Kaynaklanan Nakit Akışına İlişkin Bilgiler
Katılım Bankası’nın cari dönemde iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit çıkışı bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2014: Katılım Bankası, %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı TFKB Varlık Kiralama AŞ’ni 50 TL sermaye ile 8 Temmuz
2014 tarihinde kurmuştur).
3. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Diğer İşletmelerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Bilgiler
Dönem içinde elde çıkarılan iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırım bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
4. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklara İlişkin Bilgiler
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Yoldaki Paralar
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalarası Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Cari Dönem
1.643.957
297.154
1.213.619
133.184
225.369
225.369
1.869.326
Önceki Dönem
2.393.049
213.091
2.179.775
183
572.606
572.606
2.965.655
5. Katılım Bankası’nın ya da Katılım Bankası’nın Elinde Bulunan Ancak, Yasal Sınırlamalar veya Diğer Nedenlerle Katılım Bankası’nın
Serbest Kullanımında Olmayan Nakit ve Nakde Eş Değer Varlık Mevcudu ve İlgili Açıklamalar
T.C. Merkez Bankası hesabında bulunan 3,702,250 TL (31 Aralık 2014: 2,749,896 TL) serbest olmayan anapara tutarı Katılım Bankası’nın
yabancı para yükümlülükleri için tesis ettiği zorunlu karşılıklardır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
288
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
6. Mali Durum ve Likidite ile İlgili İlave Bilgiler
6.1. Bankacılık Faaliyetlerinde ve Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesinde Kullanılabilecek Olan Henüz Kullanılmamış Borçlanma
İmkanlarına ve Varsa Bunların Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar
Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanları ve
bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
6.2. Mevcut Bankacılık Faaliyet Kapasitesini Sürdürebilmek İçin İhtiyaç Duyulan Nakit Akışlarından Ayrı Olarak, Bankacılık Faaliyet
Kapasitesindeki Artışları Gösteren Nakit Akımı Toplamı
Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışları günlük olarak takip edilmekte ve bankacılık faaliyet
kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı bu kapsamda incelenmektedir.
VII. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin İşlemlerin Hacmi, Dönem Sonunda Sonuçlanmamış Kredi ve
Mevduat İşlemleri, Döneme İlişkin Gelir ve Giderler
1.1. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Ait Kredi ve Diğer Alacaklar Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi (*)
Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
117
138
303
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
24.475
10.573
-
99.128
169.073
31.560
86.904
90.291
464
Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan 3,348 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları nakdi tutarlara dahil edilmiştir.
Önceki Dönem
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi (*)
Alınan Kâr Payı ve Komisyon Gelirleri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
106
117
5.286
33.432
24.475
-
Katılım Bankası’nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan 8,760 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları nakdi tutarlara dahil edilmiştir.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
202.554
99.128
29.875
100.277
86.904
554
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
1.2. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Ait Özel Cari ve Katılma Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Özel Cari ve Katılma Hesapları
Dönem Başı
Dönem Sonu
Katılma Hesapları Kâr Payı Gideri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
287.685
253.138
11.673
220.461
287.685
8.166
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
197.775
213.719
7.776
97.125
197.775
3.451
1.3. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın, Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı Vadeli İşlemler ile Opsiyon Sözleşmeleri ile Benzeri Diğer
Sözleşmelere İlişkin Bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr/Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr/Zarar
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
-
-
37.623
67.795
497
37.623
(66)
-
-
-
-
-
-
1.4. Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Dahil Olduğu Risk Grubundan Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Alınan Krediler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Ödenen Kâr Payı ve Komisyon Gideri
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
Bankanın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
1.205.341
1.321.788
72.661
1.114.834
1.205.341
44.715
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
290
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
VIII. Katılım Bankası’nın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube veya İştirakler ile Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin
Açıklanması Gereken Hususlar
1. Katılım Bankası’nın Yurtiçi ve Yurtdışı Şube ve Temsilciliklerine İlişkin Bilgiler
Yurtiçi şube
Yurtdışı temsilcilikler
Yurtdışı şube
Kıyı Bnk. Blg. Şubeler
(*)
Sayı
285
1
Çalışan Sayısı (*)
2.633
3
Bulunduğu Ülke
12-
1-Bahreyn
212-
Aktif Toplamı
222.369
Yasal
Sermaye
-
Çalışan sayısı, şubelerdeki personel sayısını ifade etmektedir. Genel Müdürlük birimlerinde 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1,496 personel bulunmaktadır.
2. Katılım Bankası’nın Yurtiçinde ve Yurtdışında Yeni Birimler Oluşturması, Açılan Birimlerini Kapatması, Organizasyonunu Önemli Ölçüde
Değiştirmesi Durumuyla İlgili Açıklamalar
Katılım Bankası, 2015 yılı içerisinde yurtiçinde 5 adet, yurtdışında 1 adet şube açılışı yapmıştır.
IX. Bilanço Tarihi Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Bilanço Sonrası Hususlar ile İlgili Henüz Sonuçlandırılmamış İşlemler ve Bunların Konsolide Finansal Tablolara Etkisi
Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi bulunmamaktadır.
2. Kurlarda Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan ve Açıklanmaması Finansal Tablo Kullanıcılarının Konsolide Finansal Tablolar Üzerinde
Değerlendirme Yapmasını ve Karar Vermesini Etkileyecek Önemlilikteki Değişikliklerin Yabancı Para İşlemler ile Kalemlere ve Finansal
Tablolara Olan Etkisi ile Ana Ortaklık Katılım Bankası’nın Yurtdışındaki Faaliyetlerine Etkisi
Bilanço tarihinden sonra ve bu rapor tarihine kadar geçen süre içerisinde kurlarda önemli bir değişiklik oluşmamıştır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Rapor
ALTINCI BÖLÜM: DİĞER AÇIKLAMALAR
I. Katılım Bankası’nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklamalar
Katılım Bankası’nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Uzun Vadeli
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Görünüm
BBB
F3
Durağan
BBB+
F2
Durağan
AAA(tur)
bb2
Durağan
Katılım Bankamızın kredi derecelendirme notu 19 Kasım 2015 tarihinde Fitch Ratings tarafından teyid edilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I. Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Katılım Bankası’nın kamuya açıklanacak 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından bağımsız denetime tabi
tutulmuş ve 12 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetim raporunda söz konusu finansal tabloların Katılım Bankası’nın finansal durumunu ve faaliyet
sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığı belirtilmiştir.
II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Katılım Bankası’nın faaliyetiyle ilgili olan, ancak yukarıdaki bölümlerde belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli görülen açıklama ve dipnotlar
bulunmamaktadır.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
292
İletişim Bilgileri
Genel Müdürlük
Adres
Telefon No
Faks No
Genel Müdürlük Kartal
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad.
No: 131 Yakacık 34876
Yakacık - Kartal / İSTANBUL
0216 586 70 00
0216 586 63 26
Genel Müdürlük Tophane Ek Hizmet Binası
Kemeraltı Cad. No: 46
Tophane - Beyoğlu / İSTANBUL
0212 393 10 00
0212 393 11 85
0212 2455632
İstanbul Anadolu Bölge
Kozyatağı Mah. Nida Kule İş Merkezi
Değirmen Sok. No: 18 / B- D
Kadıköy - İSTANBUL
0216 573 16 00
0216 573 16 09
İstanbul Avrupa - 1 Bölge
Kemeraltı Cad. No: 46 Kat: 4
Tophane - Beyoğlu / İSTANBUL
0212 393 10 00
0212 393 11 80
İstanbul Avrupa - 2 Bölge
Mahmut Bey Mah.
7. Yol Sok. 6. Ada No: 31 - 37
Bağcılar / İSTANBUL
0212 659 36 84
0212 659 23 72
Ankara Bölge
Atatürk Bulvarı No: 60 Kat: 2 - 3
Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 417 30 90
0312 417 30 75
Ege Bölge
Halit Ziya Bulvarı No: 42
Kayhan İş Hanı Kat: 5
Konak / İZMİR
0232 483 55 66
0232 483 80 32
Marmara Bölge
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi B Blok No: 2
Nilüfer / BURSA
0224 453 00 15
0224 453 00 74
Kayseri Bölge
Bankalar Cad. No: 1 Kat: 5
Melikgazi / KAYSERİ
0352 221 15 66
0352 221 15 59
Akdeniz Bölge
Tepebağlar Mah. Abidin Paşa Cad. No: 7/A
Seyhan / ADANA
0322 359 42 74
0322 359 01 88
Güneydoğu Anadolu Bölge
Budak Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı
10031 No’lu Sok. No: 42 D: 33
Şehitkamil / GAZİANTEP
0342 215 20 42
0342 215 17 26
Karadeniz Bölge
Kemerkaya Mah. Kahramanmaraş Cad.
Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 19
TRABZON
0462 321 15 03
0462 321 42 74
Şubelerimiz
Türkiye Finans Şube listesi ve iletişim bilgilerine http://www.turkiyefinans.com.tr/tr/erisim/subelerimiz.aspx internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Finans 2015 Faaliyet Raporu
facebook.com/turkiyefinans
twitter.com/turkiyefinans
linkedin.com/company/turkiye-finans-participation-bank
youtube.com/turkiyefinans
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.turkiyefinans.com.tr

Benzer belgeler