İlgili Kurum Yazıları için Tıklayınız

Transkript

İlgili Kurum Yazıları için Tıklayınız
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-1689
*BD239078151*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Ankara,
Sayı : 39.A.00/
Konu : Adalet Bakanlığı protokolü kapsamında reçete karşılanması hk
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne
gönderilen yazıda İl Cezaevi Müdürlüklerinin hekimleri tarafından tutuklu ve hükümlü kişilerin
raporu olmadığı halde SGK'nın rapor olmadan ödemediği ilaçlar ve şeker ölçüm çubuklarının
reçete edildiği;
Müdürlük yetkilileri tarafından bu ilaçların alımında rapora gerek olmadığının
bildirilmesine rağmen Protokol hükümleri gereğince eczacılarımızın bu ilaçları veremedikleri
belirtilmiş olup SGK tarafından raporsuz ödenmeyen bu ilaçların raporu olmayan tutuklu ve
hükümlülere reçete edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılacağı hakkında bilgi talep edilmiştir.
Söz konusu yazımıza cevaben Kurum'dan gelen 04.03.2015 tarihli ve 37422 sayılı
yazıda tutuklu ve hükümlülerin;

Yatarak tedavisi esnasında gerekli görünen her türlü ilaç, muayene, tetkik,
tahlil ve tıbbi malzemelerinin sağlık hizmet sunucu tarafından karşılanacağı;

Ayakta tedavide tıbbi muayene, kontrol, tetkik, diş protezi ve tedavilerine
ait giderlerinin sağlık hizmet sunucusu tarafından karşılanacağı,
Hastane tarafından temini mümkün bulunmayan tıbbi malzemelerin (ortez,
protez, gözlük, işitme cihazı, şeker ölçüm çubuğu, hasta alt bezi vs) ile ilaç bedelleri
bütçenin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne ait 03.9 (Tedavi ve Cenaze
Giderleri) ekonomik kodundan Ceza İnfaz Kurumlarınca karşılandığı;

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların SGK
kapsamında olmamaları nedeniyle tedavileri için gerekli ilaçların temininde kullanılan
reçetelerde, uzman hekim kaşesi ve imzasının aranmaması gerektiğinin Kurum'a ait
19.11.2015 tarihli ve 95895915-917.99-6737/149709 sayılı yazı ile tüm teşkilata
duyurulduğu;
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BELC1LAB
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BD239078151*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Ancak durumları gereği hükümlü ve tutuklulara kurum hekimleri tarafından
"Depresyon" ve "Nöropati" ilaçlarının yüksek doz içeren (örneğin 800 mg) ve genellikle
aynı isimli ilaçlar ile bazı kozmetik ürünlerinin (şampuan ve el kremi gibi) ve
vitaminlerin reçete edildiğini; bu durumun suistimallere yol açarak ilaç harcamalarında
yüksek miktarda ödemeler yapıldığının tespit edildiği;
Bu nedenle hükümlü ve tutuklulara antidepresan ve antipsikotik grup
ilaçları ve gabapentin-gabarin etken maddeleri içeren ilaçların sağlık kurulu
raporu veya uzman hekim kaşesi olmadan reçete edilmemesi gerektiği;
Bunun dışındaki ilaçların ise kurum hekimleri tarafından yazılabileceği;
Ayrıca şampuan ve el kremi gibi kozmetik ürünlerin ve vitaminlerin
kesinlikle kurum bütçesinden ödenmeyeceği belirtilmektedir.
Özetle şeker ölçüm çubukları ve rapor olmadan (antidepresan ve
antipsikotik grup ilaçları ve gabapentin-gabarin etken maddeleri içeren ilaçlar
hariç) ödenmeyen ilaçların bedelleri bütçenin Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğüne ait 03.9 (Tedavi ve Cenaze Giderleri) ekonomik kodundan
karşılanacağı bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica
ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
EKLER :
1 sayfa
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BELC1LAB
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/03/2015-1435

Benzer belgeler