Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Transkript

Mevzuat Bilgilendirme Servisi
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı
: 16934678-180.99
Konu : Kore Gümrük İdaresi'nce düzenlenen menşe şahadetnamelerindeki değişiklikler
01.08.2016 / 17688229
DAĞITIM YERLERİNE
Kore Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 23 Mayıs 2016 tarihli yazıda; Kore yetkili
makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamelerinde yapılan değişiklikler şu şekilde
bildirilmektedir:
1) Menşe şahadetnamelerine QR kodu eklenmiştir. (menşe şahadetnamelerinin
doğruluğunu kontrol etmeye yardımcı http://cert.korcham.net/search/index.htm ve
"http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do" sitelerine bağlanmak
için)
2) Menşe Şahadetnamelerine 2D barkod eklenmiştir. (kopya ve sahteciliği önlemek
için)
3) Uygulama tarihi: 18 Nisan 2016.
Mezkur değişikliklere ilişkin menşe şahadetnamesi örneği ekte yer almakta olup,
konuya ilişkin olarak bağlantınız gümrük idarelerinin de bilgilendirilmesi hususunda gereğini
rica ederim.
Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek: 1 adet yazı ve belge örneği
http://www.gumruktv.com.tr
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
http://www.gumruktv.com.tr
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
The Korea Chamber of Commerce & Industry
1st Fl. of KCCI Bldg,39, SeJongdaero,.Jung-gu, Seoul. 04513 Korea Tel:(82-2)60503303/Fax: (82-2)6050-3319/www.korcham.net/cert.korcham.net
Subject: Notification of revised form of Certificate of Origin (C/O)
May 23, 2016
Dear Sir /Madam,
First of all, we would like to express our sincere appreciation for your cooperation
regarding matters of Certificate of Origin (C/O).
According to tbe complete overhaul of C/O administration by Korea Customs Service (KCS),
KCS would like to notify changes in the forms of C/O issued by authorities (KCS and Korea
Chamber of Commerce and Industry (KCCI)) as follows.
1) Addition of QR code: Connecting sites' to help check C/O authenticity
* http://cert.korcham.net/search/index.htm (KCCI)
* http://www.customs.gov.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do (KCS)
2) Addition of 2D Barcade: :preventing duplication and counterfeit
3) Implementation date: April 18,2016
Please refer to the attached sample form issued by KCCI.
It would be appreciated if you promptly notify all relevant departments of the attached
sample forms for smooth implementation of revised fonn of Certificate of Origin (NonPreferential C/O, Preferential C/O of APTA, GSP, GSTP, GATT)
Sincerely yours,
Heon-Bae Lee
Director
Trade Certification Service Center
Korea Chamber of Commerce & Industry
Attachment 1: A copy of KCCI's new C/O form
http://www.gumruktv.com.tr

Benzer belgeler