Uyanı ¸s! - Akamaihd.net

Yorumlar

Transkript

Uyanı ¸s! - Akamaihd.net
Uyanış!
˘
A GUSTOS 2014
˙
INSANLARLA
NASIL ˙ ˙
BARIŞ IÇINDE
˙ ˙ ˙
YAŞAYABILIRIZ?
Uyanış!
BU SAYIDA
s
˙ ˙
DAHA FAZL ASI I Ç I N
www.jw.org
G E N Ç L E R
KA PA K KO NUS U
r
˘
Gençlerin sordugu onlarca soruya
Kutsal
Kitaptan
cevap
bulabilirsiniz.
¨
˘
Ornegin:
˙ “Anne Babamla Koydukları Kurallar
Hakkında Nasıl Konuşabilirim?”
˙ “Ondan Ayrılmalı mıyım?”
˙
Insanlarla
Nasıl
˙
Barış Içinde Yaşayabiliriz?
Ayrıca şu videoyu farklı dillerde
izleyebilirsiniz:
Yaşıtların Ne Diyor?
˘
Saglıklı Yaşam.
˙
¨ ˘
˙
˙
(KUTSAL KITABIN OGRETTIKLERI GENÇLER
kısmına bakın)
Ç O C U K L A R
3-6. SAYFALAR
¨
7 DUNYAYA BAKIŞ
˙
˙ ˙
8 AILELER IÇIN YARDIM
Hayır Demenin Yolları
10 “Kuşlara Dikkatle Bakın”
˙
12 GEÇMIŞTEN PORTRELER
William Whiston
˙
¨ ¨ ¨
14 KUTSAL KITABIN GORUŞU
¨
Tanrı’dan Gelen Ruyalar
¨ ¨ ¨
¨
16 TASARIM
˘ URUNU MU? ˘
Kelebegin Kanadının Işıgı Emen Yapısı
Vol. 25, No. 8 / Monthly / TURKISH
Her Sayının Ortalama Tirajı: 99 Dilde 44.748.000 Adet
˘
¨ ¨ ¨
Bu yayın parayla satılmaz. Gonull
˘ u bagışlarla desteklenen,
¨
dunya çapındaki Kutsal Kitap egitim programının bir kısmıdır.
¨
Aksi belirtilmedikçe, ayet alıntıları Kutsal Kitap – Yeni Dunya Çevirisi’ndendir.
Awake! (ISSN 0005-237X)
Druck und Verlag: Wachtturm Bibel– und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus.
Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus.
˘
¨
Bu yayının Turkçesinin hazırlanmasından Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Dernegi sorumludur.
5 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany.
r
ˆ
Resimli Kutsal Kitap hikayelerini
sitemizden okuyabilirsiniz. Bu
etkinlik sayfalarını kullanarak
˘
çocugunuzun Kutsal Kitapta
adı geçen kişileri daha yakından
tanımasını ve ahlaksal ilkeleri
˘
¨ ˘
ogrenmesini saglayabilirsiniz.
˙
¨ ˘
˙
˙
(KUTSAL KITABIN OGRETTIKLERI ÇOCUKLAR
kısmına bakın)
¨
Daha fazla bilgi almak ya da hiçbir ucret
¨
odemeden Kutsal Kitabı incelemek ister misiniz?
www.jw.org˘ sitesini ziyaret edebilir
ya da aşagıdaki adrese yazabilirsiniz.
˙
¨ ˙
˙
˙
¨
YEHOVA’NIN ŞAHITLERI: PK 23 Ferikoy 34378 Istanbul-TURKIYE.
Tel. 0 212 249 04 17. Adreslerin tam listesi için şu siteye bakın:
www.jw.org/tr/iletişim
˙
Nasıl Barış Içinde
Yaşayabiliriz?
Faruk ve Can iyi komşuydular; ta ki Can gece
¨
¨
geç saatlere dek suren bir parti duzenleyene
¨ ¨ ¨
ˆ
kadar.1 Faruk gurultuden şikayet edince Can
onun tavrından rahatsız oldu ve tartıştılar. O
¨
gunden sonra birbirlerinden uzak durmaya
başladılar.
˙
˘
1 Isimler degiştirilmiştir.
FARUK ve Can hepimizin
karşılaşabilece˙
˘
gi bir sorun yaşadı. Iki kişinin arasında
˘
bir anlaşmazlık oldugunda genelde her
¨
ikisi de ofkelenir, hatta birbirini suçlamaya başlar ve aynı tutumda ısrar ederlerse
araları açılabilir.
Belki sizin de başınızdan benzer bir
olay geçti ve muhtemelen bu durumdan
˘
rahatsız oldunuz. Aslında çogumuz arkadaşlarımız ve komşularımızla barış ve
huzur içinde yaşamak isteriz. Peki zaman
˘
zaman yaşanan anlaşmazlıklara ragmen
¨
bunu nasıl başarabiliriz? Olumsuz yonleri˘
˘
mizin ve biri bizi incittiginde yaşadıgımız
¨
duyguların ustesinden gelebilir miyiz? Ara¨
mızdaki sorunları tatlılıkla çozebilir miyiz?
Faruk ve Can’ın yaşadıklarına tekrar
˘
bakalım. Aslında onların arkadaşlıgı attıkları birkaç yanlış adım nedeniyle bozulma¨ ¨
ya başladı: (1) Can duşuncesizce davran˘
dı, (2) Faruk durumdan rahatsız oldugunu
Can’ı sinirlendirecek şekilde ifade etti,
¨
ˆ
(3) her ikisi de ofkesine hakim olamadı ve
(4) ikisi de alttan almadı.
Ancak zamanla daha makul davran˘
maya başladılar. Yaşadıkları anlaşmazlıgı
geride bırakıp barıştılar. Peki bunu başar˘
malarını saglayan neydi? Onlar birçok ar˘
kadaşlıgın zor zamanlarda ayakta kalma¨
sına, hatta daha da guçlenmesine yardım
˘
eden bazı degerli ilkeleri uyguladılar.
¨
Bu ilkeler dunyanın en geniş çapta
˘
dagıtılan kitabında bulunur: Kutsal Kitap˘
ta. Bu kitap bizi anlayış, iyilikseverlik, sag¨ ¨
¨
goru, sevgi ve tahammul gibi nitelikler ge¨
liştirmeye teşvik eder; boylece insanlarla
barış içinde yaşayabilir
¨ ve duygusal yaralarımızı sarabiliriz (Ozdeyişler 14:29;
1. Korintoslular 13:4, 5).
˘
Uyanış! Agustos 2014 3
Faruk ve Can, Kutsal Kitabın yaşamları
˘
¨
¨ ¨ ¨ ¨
iyi yonde degiştirme gucunu gosteren pek
¨
çok ornekten sadece ikisi. Bunu başar¨
mış daha birçok ornek var, hatta bazı kişiler derinlere işlemiş olumsuz
niteliklerin
¨
˘
¨
ustesinden gelebildi. Ornegin Avustralya’
˘
da yaşayan Robert kişiliginin derinlikleri˘
¨
¨
ne kok salmış ofkesini yendi. Dogu Timor’
¨
dan Nelson, geçmişe sunger çekerek ezeli
¨
duşmanıyla dost oldu. Peki Kutsal Kitap
Robert ve Nelson’a nasıl yardım etti?
¨
Uyanış! dergisi onlarla soyleşi yaptı.
¨
ROBERT ofke ve şiddet dolu
¨ ¨ ¨
bir ortamda buyudu,
hatta hapiste yattı
¨
Bize biraz geçmişinizden soz
eder misiniz?
Mutsuz bir çocukluk geçir¨
dim. Babam aşırı ofkeli biriydi.
¨
¨
Beni surekli dover, hatta bazen
kanlar içinde, baygın halde bırakırdı. Bunun sonucunda ben
¨
de giderek ofkeli ve saldırgan
biri olmaya başladım. 16 yaşındayken ıslahevine girdim ve
orada iki yıl kaldım. Daha son˘
¨
ra vahşice işledigim bir suç yu¨
¨
¨
zunden çok sıkı guvenlik onlemleri olan bir hapishaneye
¨
gonderildim. Sonunda serbest
˘
bırakıldıgımda, hayatımda yeni
bir sayfa açmayı umut ederek
Avustralya’ya taşındım.
˘
Taşınmak hayatınızı degiştirmenize yardım etti mi?
˘
Aslında beni degiştiren şey,
taşınmaktan çok Yehova’nın
˘
Şahitleriyle inceledigim Kutsal
¨
Kitap oldu. Ama yine de ofkeˆ
ˆ ˆ
me hakim olmak için hala çaba
¨
gostermem gerekiyordu, ayrıca
˘
˘
sık sık hayal kırıklıgı ve deger˘
sizlik duygularıyla boguşuyor-
¨ ¨
dum. Sonra bir gun Ozdeyişler
¨
¨
19:11’deki şu˙ sozler uzerinde
˘ ¨ ¨
¨ ¨
¨
duşundum: “Insanın saggoru¨ ¨
su ofkesini dizginler; kabahati
¨
¨
gormezden gelmek kişinin gu˘
˘
¨
zelligidir.” Ben de boyle bir sag¨ ¨
goruye sahip olmak istiyordum,
bunun için insanların duygu,
¨
soz ve hareketlerinin ardında
˘
¨ ¨
ne yattıgını duşunmeye başladım. Sonuçta giderek daha anlayışlı, daha sabırlı ve daha kolay affeden biri oldum.
¨
Bir ornek verebilir misiniz?
Bir keresinde bir arkadaşımı
¨ ¨
istemeden uzdum, o da sinirli
bir şekilde herkesin içinde
˘
beni azarladı. Aşagılanmıştım!
Ancak Kutsal Kitabın “Kimse¨ ¨ ¨ ˘ ¨
¨ ¨ ¨
nin kotulugune kotulukle karşılık vermeyin” tavsiyesini hatır¨ ¨
ladım ve hemen ondan ozur
diledim (Romalılar 12:17). Ar-
kadaşım sakinleşince onunla
yalnız konuşmak için yanına
¨
gittim ve bir suredir ailevi so˘
¨ ˘
runları oldugunu ogrendim. Ba¨
rıştık ve daha sonra bana guzel
bir mont hediye etti. Arkadaşım
˘
¨
¨
ˆ ˆ
o sozleri soylediginde, ben hala
eski ben olsaydım neler olurdu
¨ ¨
duşunmek bile istemiyorum.
Ailevi problemlerinizi nasıl
¨ ¨
çozuyorsunuz?
Evliyim ve 20 yaşında
˘
˘
bir oglumuz var. Tıpkı diger aileler gibi bizim de aramızda zaman zaman anlaşmazlıklar çıkıyor. Ancak Kutsal Kitaptan
˘
¨ ˘
¨
pek
¨ ¨çok şey ogrendim, ornegin
“Ozur dilerim” demenin ne ka˘
¨
¨
dar onemli oldugunu. Bu sozler
˘
¨
içtenlikle soylendiginde gerçekten çok etkili oluyor; anlaşmaz¨ ¨
¨ ¨
lıkları çozuyor, kavgaları onluyor.
NELSON gençken
muhalif bir siyasi
gruba katıldı
¨ ¨ ¨ ¨
Sıcak bir guluşunuz var
ve cana yakın birine
benziyorsunuz. Ama bir
zamanlar içiniz ˘ nefret
doluydu, bu dogru mu?
˘
¨ ¨
Evet, dogru! Gençken hukumet karşıtı bir siyasi gruba
¨
katıldım. Ayrıca benim bolgemi kontrol altına almaya çalışan rakip siyasi partiden nefret ediyordum. Daha iyi bir
¨ ¨
savaşçı olabilmek için dovuş
¨ ˘
sanatları ogrendim. Beni kızdı¨
ran herkesi doverdim.
¨
Peki
˘ ne oldu da boyle
degiştiniz?
Kutsal Kitabı incelemeye ve
¨ ˘
ogrendiklerimi hayatımda uygulamaya başladım. Kutsal Kitaptaki iki ilkeden
˙ çok etkilendim. Birincisi “Insanların size
nasıl davranmasını istiyorsa¨
nız, siz de onlara oyle
davra˙
nın” (Matta 7:12). Ikincisi ise
“Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39). Bana
¨ ˘
Kutsal Kitabı ogreten Şahitle¨
rin, ırkına ya da etnik kokenine
¨
bakmadan herkese boyle bir
¨
sevgi gosterdiklerini fark ettim.
Ben de onlar gibi olmak iste¨ ¨
dim. Gorunen o ki bunu ba¨
¨
şardım, çunku eski tanıdıkla-
¨ ¨ ˘ ¨
rım beni gordugunde hayretler
içinde kalıyor ve artık benden
korkmuyorlardı.
Hiç eski zaaflarınıza tekrar
˘
yenildiginiz oldu mu?
Başkalarının yanında olma¨
dı. Ancak evdeyken ofkemi
˘
kontrol etmekte zorlandıgım
oldu. Aslında bir keresinde çok
sinirlendim ve sonrasında çok
˘
pişman olacagım bir şey yaptım, karıma vurdum. Yine de
¨ ¨ ¨
¨
karım buyukluk gosterip beni
affetti. Onun bu davranışı saˆ
yesinde duygularıma hakim ol¨
mak için daha çok çaba gostermeye karar verdim.
˙
Insanların
artık sizden kork˘
¨
madıgını soylediniz. Bununla
ilgili bir anınız var mı?
¨
¨
Evet. Bir gun, daha once
˘
bahsettigim rakip siyasi gru¨
¨
bun onde gelen uyelerinden
˙
Augusto’yla karşılaştım. Ilk
başta çok temkinli davrandı.
Ama ben onu sıcak şekilde
selamladım, aramızdaki anlaş¨
mazlıkları unutmayı onerdim,
sonra da onu evime davet ettim. Teklifimi kabul etti ve ben˘
¨
deki degişikliklere oyle şaşırdı
ki o da Kutsal Kitabı incelemeye başladı. Şimdi Augusto’yla
hem yakın dostuz, hem iman
kardeşiyiz.
˘
Uyanış! Agustos 2014 5
˙
“Herkesle Barış Içinde Kalın”
Anlaşmazlıkların nedenleri karmaşık ve
çeşitlidir, ayrıca herkes barışma çabalarınıza olumlu karşılık vermez. Bu nedenle
¨ Kut¨ ˘ ¨ ¨
sal Kitap şu gerçekçi ogudu verir: “Uzeri¨
¨
¨
nize duşeni yaparak, mumkunse herkesle
barış içinde kalın” (Romalılar 12:18).
˘
Bu makalede deginilen kişiler, Kutsal Ki˘
˘
¨
taptaki etkili sozlerin hayatları degiştirdigi¨
¨
ni gosteren canlı kanıtlardır; bu sozler biz
˘
istersek, “saglam kaleler” gibi yerleşmiş
¨
olumsuz nitelikleri bile yıkacak
guce sahip¨
tir (2. Korintoslular 10:4). Ozdeyişler 3:17,
¨
¨
18 bu yararlı sozler hakkında şoyle der:
¨
“Onun yolları guzeldir, hepsi de barış yolu˘
dur. Ona sarılanlar için hayat agacıdır; ona
sımsıkı tutunanlar mutlu sayılır.”
Daha mutlu olmak ve insanlarla barış
içinde yaşamak ister misiniz? Sıkıntılar
karşısında sarsılmayacak dostluklarınız
olmasını arzu ediyor musunuz? Cevabınız
¨
evetse, Kutsal Kitabın size yol gostermesi˘
˘
ne izin verin, asla hayal kırıklıgına ugramayacaksınız. ˛
Barışa Katkıda
Bulunan
˙ Kutsal
Kitap Ilkeleri
¨
Bir şey soylemeden ya da yapma¨
¨ ¨ ¨
dan once duşunun (Yakup 1:19).
˘
Biri sizi sinirlendirdi
ginde misille¨
me yapmayın (Ozdeyişler 26:20).
Sinirlenmeye¨ başlıyorsanız ‘oradan
uzaklaşın’ (Ozdeyişler 17:14).
¨ ¨
Ozur dilemeye istekli olun
(Matta 5:23, 24).
˘
¨ ¨
Gonulden bagışlayın
(Efesoslular 4:32).
˙
Barışın Anahtarı—SEVGI
¨
‘Sevgi tahammul eder ve
iyilikle davranır. Sevgi kıskanç
˘
¨ ¨
degildir, ovunmez, kibirlenmez,
çirkin davranışlarda bulunmaz,
¨ ¨
kendi çıkarını duşunmez, kolayca
¨ ¨ ¨ ˘ ¨
kızmaz. Yapılan kotulugun hesabını
tutmaz. Her şeye katlanır, her şeye
dayanır. Sevgi asla son bulmaz’
(1. Korintoslular 13:4-8).
Nelson ve Augusto şimdi yakın arkadaşlar
¨
D U N Y A Y A B A K I Ş
¨
DUNYA
Bir yardım kuruluşunun raporuna
¨
gore “Her yıl yaklaşık 3 milyon
˘
bebek, dogduktan sonra bir ay
içinde hayatını kaybediyor. Bu be˘ ¨
beklerin çogu onlenebilir
neden¨
¨ ¨
lerden dolayı oluyor. Uçte birin¨
den fazlası dunyaya geldikleri
¨
gun hayata veda ediyor” (Save
the Children International).
˙
BRITANYA
˙
˘ ˘
Ingiltere Halk Saglıgı Kuruluşu
2011’de Londra’nın 15 ilçesin¨
de, havadaki partikuler madde
˘
˘ ¨ ¨
kirliliginin yol açtıgı olumlerde
˙
˘
artış oldugunu bildirdi. Ilginçtir
ki dizel araçlar daha verimli ya¨ ¨
kıt kullanımı ve daha duşuk
karbondioksit salınımı nedeniyle çevre dostu olarak lanse edi¨
¨
liyor. Ancak bolgedeki partikuler
˘
¨
madde kirliliginin yuzde 91’i dizel araçlardan kaynaklanıyor.
RUSYA
Rusya Kamuoyu Vakfının
˘
2013 yılında yaptıgı bir
¨
ankete gore, Ortodoks ol˘
¨
dugunu soyleyen Rusların
¨
yaklaşık yuzde 52’si Kutsal Kitaptan bir kısım bile
˘
¨
okumadıgını, yuzde 28’i
˘
de nadiren dua ettigini
belirtti.
˙
˙
˙
AMERIKA BIRLE
ŞIK
˙
DEVLETLERI
¨
Bazı okullar ve universiteler ders kitapları yerine
yazılımların, uygulamaların,
okunması gereken malzemelerin ve başka içeriklerin
˘
¨ ¨
yuklu oldugu elektronik tabletler kullanmaya başladı.
Ancak bu tabletleri kullanmanın daha hesaplı olup
˘
olmadıgı tartışılıyor.
5 Petterik Wiggers/Panos Pictures
˙
AFRIKA
˘
¨
Dunya Bankası’nın yayımladıgı bir rapor,
˘
tarım arazilerinin kime ait oldugu konu¨
sundaki karmaşanın, tarımsal uretimi en˘
˘
˘
gelledigini ve yoksullugu artırdıgını ortaya
¨
koydu. Dunyanın işlenmemiş ekilebilir topraklarının yarısı –yaklaşık 202 milyon hektar alan– Afrika’da. Burada potansiyelin
˘
¨
¨
yuzde 25’i kadar tarımsal uretim yapıldıgı
bildiriliyor.
˘
Uyanış! Agustos 2014 7
˙
˙ ˙
A I L E L E R I Ç I N Y A R D I M A N N E B A B A O L M A K
Hayır
Demenin
Yolları
ZORLUK
˘
˘
Çocugunuz her dedigi olsun istiyor. Ona ne zaman hayır deseniz
¨
oyle şeyler yapıyor ki onu zapt
edemiyorsunuz. Ne yapsanız ne
¨
soyleseniz onu sakinleştiremiyorsunuz ve sonunda pes ediyorsunuz. Hayır demekten usanıp,
bir kez daha çaresizce evet demek zorunda kalıyorsunuz.
Bu yorucu gidişata bir son ver¨
¨
¨
meniz mumkun. Ancak once ha¨
yır demenin neden onemli oldu˘
¨
gunu gorelim.
˙
˙
BILMENIZ GEREKENLER
˘
Hayır demek acımasızlık degildir. Bazı anne babalar
˘
¨ ¨
bu duşunceye katılmıyor; çocuga kendinizi ifade etmeniz,
¨ ¨
onunla akıl yurutmeniz, hatta meseleleri tartışmanız ge˘
˘
rektigini savunuyor. Onlar çocuga hayır demekten kaçın˘
˘ ¨
¨ ¨ ¨
¨
¨
mak gerektigini duşunuyor, çunku bunun çocugu ofkelendirmesinden korkuyor.
˘
Gerçekten de “hayır” kelimesi ilk başta çocugunuzu hayal
˘
˘
¨
kırıklıgına ugratabilir. Ancak ona çok onemli bir ders verir:
Gerçek hayatta insanların uyması gereken sınırlar vardır. Di˘
˘
ger yandan, pes ederseniz otoritenizi sarsarsınız ve çocugu˘
nuza, canı ne zaman bir şey istese aglayıp sızlayarak istedi˘
˘
¨ ˘
¨
gini yaptırabilecegini ogretmiş olursunuz. Zamanla, boyle
¨
yapmanız da onu ofkelendirebilir. Sonuçta bir çocuk kolayca
˘
¨
yonlendirebildigi bir ebeveyne ne kadar saygı duyabilir ki?
˘
˘
˘
Hayır demek çocugunuzu ergenlige ve yetişkinlige
˘
¨ ˘
hazırlar. Çocugunuza kendini kontrol etmeyi ogretir. Bu
˘
˘
¨ ˘
degerli dersi ogrenen bir çocuk ergenlik çagında, uyuşturu¨
cu kullanmak ya da evlenmeden once cinsel ilişkiye girmek
˘
gibi baskılarla karşılaştıgında, muhtemelen bunlarla daha
¨
kolay mucadele edecek.
¨
Hayır demeniz onu yetişkinlik donemine de hazırlar. Dr. David Walsh “Şu bir gerçek ki, biz [yetişkinler] istediklerimizi
¨
her zaman elde edemiyoruz” diye yazıyor. “Dunyanın çocuk¨ ¨
larımıza istedikleri her şeyi her zaman gumuş tepside suna˘
¨ ˘
cagını ogreterek onlara iyilik etmiş olmuyoruz.” 1
1 No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It
adlı kitaptan.
r
Ailelere yardımcı olabilecek başka makaleler için www.jw.org adresine bakabilirsiniz.
˙ ˙
˙ ˙
NE YAPABILIRSINIZ?
˘
Hedefinize odaklanın. Çocugunuzun olgun, becerikli, duygularını kontrol edebilen, başarılı bir yetişkin olmasını ister˘
siniz. Fakat istedigi her şeyi verirseniz bu amacın tersine
˘
hareket etmiş olursunuz. Kutsal Kitap “Çocuklu
¨ gundan beri
¨
şımartılan kul, sonunda nankor olur” der (Ozdeyişler
29:21). Dolayısıyla hayır demek terbiyenin etkili bir yoludur.
˘
˘
¨
Boyle bir egitim çocugunuzu incitmez,
tam tersine onun ya¨
rarınadır. Kutsal Kitaptaki ilke: Ozdeyişler 19:18.
˘
˘
Hayır dediginizde kararlı olun. Çocugunuz sizin denginiz
˘
˘
degildir. Dolayısıyla sanki çocugunuzun onayına ihtiyacınız
varmış gibi kararınızı onunla tartışmanıza gerek yok. Elbet˘
˘
˘
¨ ¨
te bir çocugun buyurken “algılama yetenegini˙ dogruyu yanlı¨
şı ayırmak uzere” geliştirmeye ihtiyacı vardır (Ibraniler 5:14).
T E M E L AY E T L E R
˘
ˆ ˆ ¨
“Hala umit varken
oglunu
¨
cezalandır” (Ozdeyişler 19:18).
¨ ¨ ¨
‘Çocuklar, ana babanızın sozunu
dinleyin’ (Efesoslular 6:1).
“Evet dediyseniz, Evet olsun,
Hayır dediyseniz, Hayır olsun”
(Yakup 5:12).
“Çocuklarınızı çileden çıkarmayın
ki cesaretleri kırılmasın”
(Koloseliler 3:21).
˙ ¨
˙
HAYIR DEMENIN ONEMI
Anne baba olarak sırf otoritenizi
¨
gostermek için hayır demeyin
˘
¨ ¨
Bu nedenle çocukla akıl yurutmek yanlış degildir. Yine de
˘
¨ ¨
kuçuk çocugunuzla, hayır cevabınızın nedeni hakkında
sonu gelmeyen tartışmalara girmeyin. Aranızdaki tartışma
˘
uzadıkça, çocugunuz hayır cevabınızı bir karardan çok soru
gibi algılayacak. Kutsal Kitaptaki ilke: Efesoslular 6:1.
˘
˘
˘
Kararınıza baglı kalın. Çocugunuz aglayıp sızlayarak ya da
˘
¨
yalvararak kararlılıgınızı sınayabilir. Boyle bir durumla evde
karşılaşırsanız ne yapabilirsiniz? Loving Without Spoiling
˘
adlı kitap “Çocugu yanınızdan uzaklaştırın” diye tavsiye edi˘
˘
¨
¨
yor. “Şoyle deyin: ‘Eger boyle aglayıp sızlayacaksan tamam,
sen bilirsin, ama ben bunu duymak istemiyorum. Odana
˘
¨
git. Aglaman geçene kadar orada kalabilirsin.’ ” Boyle kesin
˘
bir tavır almak ilk başta sizin için zor olabilir, çocugunuz da
bu tavrı kabul etmekte zorlanabilir. Fakat sizin ne kadar ka˘
¨ ¨
rarlı oldugunuzu fark ettikçe buyuk ihtimalle inadı kırılacak.
Kutsal Kitaptaki ilke: Yakup 5:12.
¨
Makul olun. Anne baba olarak sırf otoritenizi gostermek
¨ ˘ ¨ ¨
için hayır demeyin. Kutsal Kitap “Makullugunuz herkesçe
˘
˘
bilinsin” der (Filipililer 4:5). Çocugunuza evet diyebileceginiz
˘
˘
zamanlar da var; ancak bunu yaparken çocugunuzun istegi˘
˘
nin uygun oldugundan ve çaresizlikten dolayı yapmadıgınızdan emin olun. Kutsal Kitaptaki ilke: Koloseliler 3:21. ˛
¨
“Çocuklarımızın hep gulmesini ve neşeli olmasını iste˘
mek biz insanların dogasında var. Ancak çocuklarımız
¨ ¨
bize hiç kızmazsa, hiç uzulmezse ya da hiç hayal kırık˘
lıgı yaşamazsa bu, ebeveyn¨
ler olarak gorevimizi yerine
˘
¨
getirmedigimizi gosteren bir
uyarı sinyali olabilir. Çocuklarınız hiç deneyim kazan¨ ¨ ¨
mazlarsa, uzucu durumlar˘
la ve hayal kırıklıgıyla başa
¨ ˘
çıkmayı nasıl ogrenecek˘
¨ ˘
ler? Eger siz ogretmezseniz
¨
¨
ozdenetim gostermeyi nasıl
¨ ˘
ogrenecekler? Hayata dair
¨
bu onemli dersleri hayır di¨ ˘
¨
yerek ogretmek sizin gorevinizdir” (Dr. David Walsh).
˘
Uyanış! Agustos 2014 9
“Kuşlara
Dikkatle
Bakın”
˙
Ipekkuyruk
¨
UŞLAR dunyanın her yerinde rastlanan
¨
ve en
canlılar¨ kolay g¨ ozlemlenebilen
¨ ¨
¨ ¨
dandır. Ustelik gorunuşleri, renkleri, otuşleri ve davranışlarındaki farklılıklar, ayrıca
¨
yaptıkları çeşitli maskaralıklar kuş gozlem˘
˘
ciligini insana doyum veren, keyifli bir ugraş haline getirir.
¨ ¨
Kuşların gunluk yaşantısını penceriniz¨
den bakarak bile gozlemleyebilirsiniz. Kı˘
¨
şın damlara tuneyen sıgırcıkları, saksılar˘
dan sogan aşıran kargaları, birbirine kur
¨
yapan kumruları, yorulmadan yuva oren
kırlangıçları ya da ok gibi uçarak yavruları¨
na yem taşıyan ebabilleri gorebilirsiniz.
kuşlar insanda hayranlık uyandırır.
¨ Bazı
˘
¨
Ornegin goklerde devriye gezen kartallar,
˘
doganlar ve şahinler. Bazılarını izlemek ise
˘
eglencelidir. Mesela bir parça yiyecek için
didişen serçeler, bir dişinin dikkatini çek¨ ˘ ¨ ¨
¨
mek için gogsunu kabartan bir erkek guvercin ya da balıkçı teknelerinden balık ça¨
lan fırsatçı martılar. Goçmen kuşların
˘
oluşturdugu manzaraysa insanı çok heyecanlandırır. Leylekleri, turnaları ya da kaz¨ ¨
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
ları suruler halinde uçarken gordugumuz¨ ¨ ¨ ¨
de gozumuzu onlardan alamayız. Aslında
K
˘
Beçtavugu
Peçeli dokumacı
¨
“Gokteki
Babanız
onları besler.
Siz onlardan
˘
daha degerli
˘
degil
misiniz?”
(Matta 6:26).
¨
¨
bu goçler binlerce yıldır gozlemleniyor ve
kuşların uzun mesafeleri saat gibi hassas
¨
bir zamanlamayla katederek yonlerini bulabilmesi insanları hayretler içinde bırakıyor. Her şeyin Yaratıcısı Tanrı Kutsal Ki¨
¨
tapta şoyle der: “Goklerdeki leylek bile
kendisi için belirlenmiş zamanı iyi bilir;
¨ ¨ ¨
¨
kumru, ebabil, arapbulbulu, her biri goç
vaktine uyar” (Yeremya 8:7).
Kutsal Kitapta Kuşlar
Kutsal Kitap birçok ayette kuşlara de˘
˘
ginir ve¨ bu ayetler genelde degerli dersler
˘
¨
içerir. Ornegin Tanrı Eyup peygambere, ina¨
nılmaz hızlı koşan devekuşu hakkında şoyle demişti: “Kanat çırparken ayakları yer˘
¨
den kesildiginde, ata ve binicisine guler”1
¨
¨
¨
(Eyup 39:13, 18). Tanrı Eyup’e ayrıca şoyle
˘
sormuştu: ‘Dogan senin aklına mı borçlu
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
havada suzuluşunu? Kartal senin emrinle
¨
¨
mi yukseklere uçuyor?’ (Eyup 39:26, 27).
¨
Bundan ne ders alabiliriz? Kuşların tum bu
şeyleri yaparken bizim yardımımıza ihtiyacı
˘
yoktur. Yetenekleri bizim degil Tanrı’nın
hikmetine tanıklık eder.
¨
¨
Kral Suleyman baharın gelişini mujdele¨
yen ‘kumru seslerinden’ soz etti (Ezgiler
Ezgisi 2:12). Tanrı’ya mabedinde hizmet
etmeyi çok isteyen mezmur yazarlarından
¨
biriyse bu arzusunu yazıya dokerken kırlangıçlardan bahsetti. Onlara imrenerek
˘
¨
¨
Tanrı’ya şoyle dedi: “Senin yuce sunagında
kuşlar bile ev bulmuş, kırlangıç kendine
yuva kurmuş, yavrularını oraya koymuş, ey
¨
ˆ
goklerin hakimi Yehova” (Mezmur 84:1-3).
¨
¨
Kuşlar hakkında
en guzel orneklerden
˙
bazılarını da Isa peygamber vermiştir. Mat¨
¨
ta 6:26’da onun şu sozleri kayıtlıdır: “Gokteki kuşlara dikkatle bakın. Onlar ne ekip
biçerler ne de ambarlarda yiyecek biriktirir1Devekuşu yaşayan kuşların en irisi ve en hızlı koşanıdır; hızı kısa mesafede saatte yaklaşık 75 kilometreye ulaşabilir.
¨
ler. Yine de, gokteki Babanız onları besler.
˘
˘
Siz onlardan daha degerli degil misiniz?”
¨
Bu etkileyici ornek Tanrı’yı memnun etmek
¨
isteyenlere şu guvenceyi verir: Onlar Tan˘
¨ ¨
rı’nın gozunde degerlidir ve hayatta ihtiyaç
duydukları şeyler için kaygı çekmelerine
gerek yoktur (Matta 6:31-33).
˘
¨ ¨ ¨
¨
Gunumuzde kuş gozlemciliginin neden
˘
¨
populer bir hobi oldugunu anlamak hiç de
˘
¨
¨
¨
zor degil. Çunku kuşlar guzellikleri, sesleri,
¨
kur gosterileri ve maskaralıklarıyla
insanı
¨
kendilerine hayran bırakıyor. Ustelik onları
¨
¨ ¨ ¨
gozlemlerken biraz daha dikkatli duşunur˘
¨ ˘
sek bize yaşamla ilgili degerli dersler ogretebilirler. Siz de ‘kuşlara dikkatle bakıyor’
musunuz? ˛
Orman alaca
˘
agaçkakanı
Kuşları Yakınınıza
˙
Çekmek Ister
misiniz?
¨
Oyleyse bahçenizde ya da
balkonunuzda şunları yapabilirsiniz:
˘
˙ Korunak Agaçlar ve çalılıklar kuşların
¨
rahatça dinlenebilecekleri ve tuylerinin
bakımını yapabilecekleri ideal yerlerdir.
˘
¨
˙ Yiyecek Agaçlar ve çalılar, ozellikle de
˘
¨
¨
yorenize ait turler, kuşlara yiyecek saglar.
Yem kapları da kuşları çeker.
˘
˙ Su Kuşlar sık sık su içerler ve birçogu
yıkanmayı sever.
˘
¨
˙ Yuva Agaçlık yerlerde yaşayan turler
˘
yumurtalarını saklamak için agaçlara,
çalılara ve uygun yuva kutularına gelebilir.
˘
Uyanış! Agustos 2014 11
˙
G E Ç M I Ş T E N P O R T R E L E R W I L L I A M W H I S T O N
WILLIAM WHISTON
William Whiston bilim insanı, matematikçi,
din adamı ve çok
˙ sayıda eseri olan bir yazardı.
Aynı zamanda Ingiliz fizikçi ve matematikçi Sir
Isaac Newton’ın çalışma arkadaşıydı.
William
¨
Whiston
1702 yılında Cambridge Universitesi’nde
˙
¨ ¨ ¨
(Ingiltere), Newton’ın ardından Lucas Kursusu
¨ ¨
Matematik Profesoru oldu. Bilim ve teknoloji
¨
¨ ¨
dunyasının buyuk dehalarından bazıları bu
¨ ¨
profesorluk unvanını taşımaktadır.
) William Whiston (16671752), Sir Isaac Newton’ın
çalışma grubundandı. Whiston ve
¨ ¨
Newton’ın dini goruşleri birçok
konuda aynıydı.
¨
) Newton bir sure, Whiston’a
¨ ¨
kariyerinde buyuk destek oldu.
Fakat sonra onunla ilişkisini kesti.
) Whiston sapkınlıkla suçlandı,
ˆ
ancak hiçbir zaman mahkum
edilmedi.
) “Whiston’ın en belirgin
¨ ¨
niteliklerden biri tamamen durust
olmasıydı” (English Versions of
the Bible).
¨
ILLIAM WHISTON ozellikle Kutsal Kitabı araştıranlar
¨
¨
¨
tarafından tanınır, çunku birinci yuzyılda
˙ yaşamış Yahudi tarihçi Flavius Josephus’un eserlerini Ingilizceye çevirmiştir. The Works of Josephus (Josephus’un Çalışmaları)
¨
¨
¨ ¨
Yahudi tarihine ve ilk Hıristiyanların dunyasına onemli olçude ışık tutar.
W
˙
NEYE INANIYORDU?
¨ ¨
ˆ
William Whiston ustun zekasını bilim ve din başta olmak
¨
uzere birçok alanda kullandı. Kutsal Kitabın yaratılış kay˘
˘
˘
¨ ¨
dının dogru olduguna ve dogada açıkça gorulen tasarımın,
˘
¨
zarafetin ve duzenin ilahi bir Mimara işaret ettigine inandı.
ˆ
¨
¨
Ayrıca ona gore Hıristiyan Aleminin birçok mezhebe bo¨
¨
lunmesinin nedeni, din adamlarının Kutsal Kitabın sozlerinden saparak, Kilise Babaları denen kişilerin ve kilise
¨ ˘
konsillerinin Kutsal Kitap dışı ogretilerini ve geleneklerini
tercih etmesiydi.
Whiston, Kutsal Kitabı Tanrı’yla ilgili hakikati ortaya ko˘
yan bir kitap olarak kabul ettiginden, cehennemde sonsuz
azap inancını reddetti. Bu inancı saçma ve zalimce buldu,
¨
¨ ¨
ustelik Tanrı’ya hakaret olarak gordu. Ancak onu kilise
¨
¨ ˘
yetkilileriyle karşı karşıya getiren asıl şey uçleme ogretisini
¨ ˘
reddetmesiydi. Bu ogreti Tanrı’yı, O’na eşit ve O’nun gibi
˘
¨
ebedi uç kişiyle tanımlar: Baba, Ogul ve Kutsal Ruh. Yine
˘
¨ ˘
¨
¨
de bu ogretiye gore uç tanrı degil, tek tanrı vardır.
Mary Evans Picture Library/GROSVENOR PRINTS
˙
˙
KISA B I LG I L E R
˙
˘
˘
¨ ¨
Inandıgı şeylerden odun vermeyi reddettigi
için “tanınmış bir akademisyenken toplum
dışına itilmiş biri haline geldi”
˙ ˙ ˙
TOPLUM DIŞINA ITILDI
William Whiston dikkatli bir araştırma yaptıktan sonra
¨
¨ ˘
¨ ˘
uçleme ogretisinin ilk Hıristiyanlar tarafından ogretilmedi˘
˘
¨ ˘
gini, bu ogretinin pagan felsefenin Hıristiyanlıga sızmasın˘
dan sonra benimsendigini anladı.1 Arkadaşları Whiston’ı
uyararak araştırmalarını yayımlamanın
tehlikeli olabilece˙
˘
¨
gini soyledi. Ancak Whiston Isa’nın Tanrı
tarafından yaratıl˙
˘
mış bir varlık oldugunu kavramış, Isa’nın yapısıyla ilgili
˘
¨
gerçeklerin çarpıtıldıgını fark etmişti ve bu gerçekleri gormezden gelemezdi.
¨
¨ ˘
¨
Cambridge Universitesi, Anglikan ogretilerine ters du¨ ˘
¨
şen fikirler ogreten herkesi gorevden alıyordu, bu Whiston’
˘
¨
ın da işini kaybedebilecegi anlamına geliyordu. Ancak uçle˘
˘
¨ ˘
¨ ¨
menin sahte bir ogreti oldugunu duşunmesine ragmen
¨ ¨
goruşlerini dile getirmeyen Newton’ın tersine Whiston ses¨
¨
siz kalmadı. O şoyle yazdı: “Hiçbir dunyevi istek beni vazgeçirmeyecek.”
˙
˘
¨
William Whiston 1710’da universiteden atıldı. Inandıgı
˘
¨ ¨
şeylerden odun vermeyi reddettigi için “tanınmış bir akademisyenken toplum dışına itilmiş biri haline geldi.” Ama o
˘
bundan sonra bile yılmadı. Hatta sapkınlıkla
suçlandıgı sı˙
˘
rada Primitive Christianity Revived (Ilk Hıristiyanlıgın Yeniden Canlanışı) isimli bir dizi deneme kaleme aldı.
˙ Buradaki “ilk Hıristiyanlık” ifadesi başlangıçtaki, yani Isa’nın ilk
˘
takipçileri tarafından uygulanan Hıristiyanlıga atfediyordu.
Whiston sonra Society for Promoting Primitive Christianity
isimli bir dernek kurdu ve dernek toplantılarını Londra’daki
evinde yapmaya başladı.
¨ ¨
¨
¨
Whiston profesorluk gorevini kaybetmesine ve bir sure
˘
maddi sıkıntı çekmesine ragmen Londra’daki kahve
˙ salonlarında dersler vermeye ve yazmaya devam etti. Ilk Hıristi˘
yanların yaşadıgı tarihsel ortamın daha iyi anlaşılması için
¨
Josephus’un eserlerini tercume etti ve 1737’de yayımladı.
¨
¨
Bu tercume o gunden beri basılmaktadır.
¨
Yazar James E. Force’a gore William Whiston cesur ama
¨
¨
¨ ¨
kabul gormeyen tavrı nedeniyle bugun birçoklarının gozunde “tuhaf biri.” Fakat bir Kutsal Kitap bilgini, hakikati ara¨
yan samimi bir din adamı ve inançlarına gore yaşamaya
kararlı biri olarak başkalarının takdirini kazanıyor. ˛
˘
˘ ˙
Çogunlugu Izlemeyen
¨ ¨ ¨
Bir Duşunur
˘
˘
“Eger çagdaşları onu, pren˘
sipler ugruna kariyerini feda
etmek konusunda aşırı hevesli bulduysa, Whiston da
˘
˘
çagdaşlarını, terfi ugruna
¨
tum prensipleri feda etmeye
fazlasıyla istekli buldu”
(William Whiston—Honest
Newtonian).
“Whiston bilimsel becerilerini din alanında araştırmalar
¨ ¨
yapmak, derin duşunmek ve
sonuçlara
varmak için kul¨
landı. Uçleme karşıtı inançla˘
rının ve ilk Hıristiyanlıga olan
inancının nedeni, kapsamlı
¨ ¨
şekilde okuması ve duşunmesiydi” (Dr. Robert Bruen).
¨
1 Kutsal Kitabın, Tanrı’nın yapısıyla ilgili˙ soyledikleri
açıktır.
Daha
fazla bilgi˙
¨ ˘
˙
˙
için jw.org
sitesini
ziyaret
edin.
KUTSAL
K
ITABIN
OGRETTIKLERI ˛ KUTSAL KI˙ ˙ ˙
TAPLA ILGILI SORULARIN CEVAPLARI kısmına bakın.
˘
Uyanış! Agustos 2014 13
˙
¨
¨
¨
¨
K U T S A L K I T A B I N G O R U Ş U T A N R I ’ D A N G E L E N R U Y A L A R
¨
TANRI’DAN GELEN RUYALAR
˘
¨
Yaratıcımız insanlarla ruyalar aracılıgıyla iletişim kurdu mu?
“[Tanrı’nın peygamberi]
˘
¨
Daniel yatagında bir duş
¨ ¨
¨
gordu. ... Bunun uzerine
¨ ¨
¨ ¨
duşu yazdı, gorduklerinin
hepsini anlattı” (Daniel 7:1).
˙
˙
KUTSAL KITAP NE DIYOR? Yaratıcımız insanlara çeşitli yollarla
¨
onemli mesajlar iletmiştir. Kutsal Kitap devirlerinde bunu za˘
¨
man zaman ruyalar aracılıgıyla yapmıştır. Ancak bunlar herkesin
˘
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
¨
gordugu turden, belirsiz ya da mantıksız ruyalar degildi. Tanrı’
¨
dan
gelen ruyalar net ve anlamlıydı ve kesin bir mesaj iletiyordu.
¨
˘
¨
¨ ¨ ¨
Ornegin Daniel peygamber ruyasında Babil’den gunumuze kadar
¨ ¨
uzanan imparatorlukları simgeleyen bazı canavarlar
gordu (Dani˙
˘
¨
¨
el 7:1-3, 17). Tanrı yine bir ruya aracılıgıyla, Isa peygamberin uvey
˘
babası Nasıralı Yusuf’a, karısını ˙ve çocugunu alıp Mısır’a kaçma¨
¨ ¨
sını soyledi. Bunun sonucunda Isa onu oldurmek isteyen zalim
¨ ¨ ˘ ¨
kral Herodes’ten kurtulmuş oldu. Herodes oldugunde de Tanrı
¨
bir ruyada bunu Yusuf’a bildirdi ve ailesiyle birlikte memleketine
¨
¨
donmesini soyledi (Matta 2:13-15, 19-23).
¨
Kutsal Kitapta kayıtlı olan ruyalar net ve
anlamlıdır ve kesin bir mesaj iletir
r
Kutsal Kitapla ilgili başka sorularınıza cevap almak için www.jw.org adresine bakabilirsiniz.
˘
¨
¨
Yaratıcımız bugun de bizimle ruyalar aracılıgıyla
iletişim kuruyor mu?
˙
˙
¨
KUTSAL KITAP NE DIYOR? Kutsal Kitapta kayıtlı olan ruyalar
˘
˘
Tanrı’nın insanlıga yazılı olarak bildirdigi mesajının bir kısmını
¨
oluşturur. Bu mesaj hakkında 2. Timoteos 3:16, 17’de şoyle der:
¨ ¨
¨ ˘
¨
“Kutsal Yazıların tumu Tanrı ilhamıdır ve ogretmek, yanlışı goster- “Yazılanların dışına
˘
¨
mek, duzeltmek ve dogruluk yolunda terbiye etmek bakımından
çıkmayın”
yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla ye(1.
Korintoslular 4:6).
terli ve hazırlıklı olabilir.”
Kutsal Kitap Yaratıcımız hakkında bilmemiz gereken her şeyi
açıklayarak bizi ‘tam anlamıyla hazırlıklı’ hale getirir. Bunu Yara¨ ¨
tıcımızın niteliklerini, ahlak standartlarını ve yeryuzuyle ilgili
˘
¨
amacında nasıl bir yerimiz oldugunu gostererek yapar. Dolayısıy¨
la Tanrı insanlara mesajlar iletmek için artık ruyaları kullanmıyor.
˘
˘
˘
¨ ˘
Gelecegi ve Tanrı’nın bizimle ilgili isteginin ne oldugunu ogrenmek istiyorsak ‘yazılanların
yani Kutsal Kitap¨ dışına çıkmamalı’,
¨
ta yazanlara bakmalıyız. Ustelik neredeyse tum insanlar bu kita¨
ba ulaşabilir ve ruyalar da dahil Tanrı’dan gelen vahiyleri
inceleyebilir.
¨
¨ ¨ ¨
¨
Kutsal Kitaptaki ruya ve goruntulere neden guvenebilirsiniz?
˙
˙
¨
¨
KUTSAL KITAP NE DIYOR? Kutsal Kitaba kaydedilen ruya ve go˘
¨ ¨
¨
runtulerin birçogu peygamberlik sozleriydi, yani gelecekte ger¨
¨
çekleşecek olayları bildiren sozlerdi. Bu peygamberlik sozleri
¨
hem Kutsal Yazıların hem de bu yazıları kaleme alanların guveni˘
˘
¨
¨
lir olup olmadıgını gosterdi.
Peki bu sozler dogru çıktı mı? Bir
˙
˘
˘
¨
¨
ornege bakalım. Babil Imparatorlugu’nun son donemlerinde kay¨ ¨ ¨ ¨
dedilen ve Daniel 8:1-7’de yer alan goruntuyu inceleyelim.
˙
¨ ¨
Buradaki peygamberlik sozunde bir koç ve bu koçu yere serip
“Insanlar kutsal ruhun
˘
¨
çigneyen bir tekeyle ilgili sembolik bir anlatım yer alır. Daniel bu
yonlendirmesiyle,
˘
¨ ¨ ¨ ¨
¨
¨
goruntunun anlamını tahmin etmek zorunda degildi, ç˙ unku Tan˘
¨
Tanrı’dan aldıklarını
rı’nın bir melegi ona bunun anlamını şoyle açıkladı: “Iki boynuzaktarmışlardır”
lu koç Med ve Pers krallarını simgeler. Kıllı teke ise Yunan kralı(2. Petrus 1:21).
nı simgeler” (Daniel 8:20, 21). Tarih Babil’den sonra Med-Pers’in
˘
˘
¨
¨ ¨
dunya guc˙ u oldugunu dogrular.
Yakla
şık
200
yıl
sonra
Yunan
kra˙
˘
¨ ¨
lı Buyuk Iskender, Med-Pers Imparatorlugu’nu fethetti. Gelecek
¨
¨
hakkında bilgi veren ruyalar da dahil, Kutsal Kitabın onceden
˘
˘
¨
bildirdigi her şey boyle şaşırtıcı bir dogrulukla gerçekleşir. Sade˘
˘
¨
ce bu ozelligi bile Kutsal Kitabı diger kutsal yazılardan ayrı kılar.
¨
Evet, bu kitap gerçekten de guvenimizi hak eder. ˛
˘
Uyanış! Agustos 2014 15
¨
¨
¨
¨
TASARI M U RU NU M U ?
˘
Kelebe
gin Kanadının
˘
Işıgı Emen Yapısı
s
n
o
Bu
¨ dergiyi ve
onceki
sayılarını
¨
ucretsiz olarak
indirebilirsiniz
p
Kutsal¨ Kitabı
100’u aşkın
dilde online
okuyabilirsiniz
www.jw.org
sitesini ziyaret
edin ya da kodu
okutun
g14 08-TK
140507
B
Kelebek: jeridu/E/Getty Images; kanattaki pul: Mr. Stephen Karl/CSUF Microscopy Technician
˘
Kelebegin kanadındaki
¨
pulların uzerinde petek
benzeri delikler vardır
˙ ˙ ˙
ILIM INSANLARI fosil yakıt kullanımını
¨
azaltmak için guneş enerjisi toplayıcılarının ışık toplama verimini artırmak isti¨ ¨ ¨
yor. Bir bilim adamı ‘Bu sorunun çozumu
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
belki de gozumuzun onunde kanat çırpıyor’ dedi.
˘
¨ ¨ ¨
Şunu duşunun: Kelebekler soguk hava¨
da kendilerini sıcak tutmak için guneşte
kanatlarını açar. Kuyruklu kelebeklerin
˘
¨
¨
bazı turlerinin kanatları, guneş ışıgını yakalayıp emmekte şaşırtıcı derecede etkilidir. Bu kelebeklerin sırrı sadece kanat˘
larındaki koyu renkli pigmentte degil,
¨
aynı zamanda kanatlarını kaplayan ust
¨
uste binmiş mikroskobik pulların yapısın¨
da saklıdır. Pulların uzerinde sıra sıra dizilmiş petek benzeri delikler vardır; bu
delikler ters V şeklindeki çıkıntılarla birbi˘
rinden ayrılmıştır ve bu çıkıntılar ışıgın de˘
¨ ¨
ˆ
liklere suzulmesini saglar. Bu dahice yapı,
˘
¨
gelen guneş ışıgını yakalayarak kanatların
˘
simsiyah olmasını ve kelebegin inanılmaz
˘
bir verimlilikle ısınmasını saglar.
˘
¨
Science Daily şoyle diyor: “Kelebegin
˘
kanadı, dogadaki en narin yapılar arasın¨
da sayılabilir. Bununla birlikte, su ve gu˘
˘
neş ışıgından hidrojen gazı (gelecegin ye¨
şil yakıtı) uretimini iki katına çıkaracak
¨ ¨
yeni teknolojiler için araştırmacılara guçlu
˘
bir ilham kaynagı oluyor.” Umut vaat eden
˘
¨
diger uygulamalar ise optik cihazlar ve guneş pilleri.
˘
˘
Ne dersiniz? Kelebegin kanadının ışıgı
emen mimarisi evrimle mi oluştu? Yoksa
tasarlandı mı? ˛

Benzer belgeler