Deneyin Seviyesi 11. Sınıf (Lise-III)

Yorumlar

Transkript

Deneyin Seviyesi 11. Sınıf (Lise-III)
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
İstemlilik / Entropi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.001
Entropi ve Olasılık
Entropinin bir olasılık fonksiyonu olup olamayacağını irdeleme
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
Kod No
19451
11702
00600
18136
5
13001
Üçayak (Büyük)
2 Adet
6
7
8
9
11254
02650
01402
-----
2 Adet
2 Adet
1 Adet
2 Adet
10
-----
Sacayağı (Büyük)
Cam Boru (Ø 7mm, 30cm boyunda, iki ucu açık)
Bünzen Beki (Hortumu ve Adaptörü ile)
Rüzgar Gülü
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Erlen (250 mL)
Destek çubuğu (Ø 10x500 mm.)
Bağlama Parçası İkili
Lastik Tıpa Tek Delikli
Miktarı
2 Adet
2 Adet
4 Adet
2 Adet
1- Erlenmayerlerden birine oda sıcaklığında su, diğerine kanma sıcaklığında su koyun.
2- Mantar tıpa deliklerindn cam boruları geçirip erlenlerin ağızlarını kapatıp cam boru önüne
koyduğumuz rüzgar güllerinin hareketlerini gözleyelim.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
İstemlilik / Entropi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.002
Entropi ve Olasılık
Entropinin bir olasılık fonksiyonu olup olmayacağını inceleme.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Kırılabilir Cam Malzeme
-----
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
Deneyin Yapılışı
Kod No
19551
50108
41794
-----
Aracın Adı
Beher (250 mL)
Mürekkep (Siyah, Mavi, Kırmızı)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Su
1- Beher'e 200 mL su koyalım.
2- Beher içerisine 1 damla siyah veya mavi mürekkep damlatınız.
3- Mürekkebin su içerisindeki dağılımını gözleyin.
Miktarı
1 Adet
1 Adet
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler / Reaksiyon Sıcaklığının Hıza Etkisi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.003
Kimyasal Reaksiyon Hızının Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi
Reaksiyon hızının sıcaklıkla değişiminin gözlenmesi
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Deneyin Yapılışı
Kod No
01402
19339
03450
42240
00250
11254
10404
Aracın Adı
Bünzen Beki (Hortumu ve Adaptörü ile)
Cam Balon 250 mL
Demir Tozu (Kabı ile 300 gr.)
Hidroklorik Asit (HCl) Çözeltisi (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Tel Kafes (140x140 mm)
Sacayağı (Büyük)
Dereceli Silindir (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı)
Miktarı
1 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- İki ayrı cam balon niçerisine 1'er g Fe tozu koyarak üzerine 25 mL HCl ekleyin.
2- Bünzen beki ile cam balonlardan birini ısıtap reaksiyonu gözleyin.
3- diğer cam balondaki reaksiyonu ısıtmadan gözleyin.
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler / Aktivasyon Enerjisi (Aktifleşme
Enerjisi)
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.004
Aktivasyon Enerjisi
İstemlilik ve aktivasyon enerjisi arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Deneyin Yapılışı
Kod No
04157
11702
01402
01502
45500
16500
00600
Aracın Adı
Deney Tüpü (25x150 mm.)
Destek Çubuğu (Ø 10x500 mm.)
Bünzen Beki (Hortumu ve Adaptörü ile)
Bünzen Kıskacı (Küçük Boy)
Amonyum Dikromat ((NH4)2Cr2O7) (500 g Şişe)
Bünzen Mesnedi (Çubuğu ile birlikte)
Bağlama Parçası (İkili)
Miktarı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- Birkaç gram katı Amonyum Dikromatı kuru bir tüpe koyun.
2- Hazırlanan tüpü bünzen mesnedi, ikili bağlama parçası ve destek çubuğu ve bünzen kıskacı
yardımı ile tüpü yatay ile 15-20º'lik bir açı ile sabitleyin.
3- Bek alevini tüpteki bileşiğin üst bölgesine yaklaştırarak ısıtın.
4- Bu bölgede kırmızı Amonyum Dikromat bileşiği yeşile dönmeye başlayınca bek alevini çekerek
gözlemlerinizi kaydedin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler / Reaksiyonlarda Katalizör Kullanımı
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.005
Katalizörün Reaksiyon Hızına Etkisi
Katalizör kullanarak reaksiyon hızındaki değişimin gözlenmesi
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
Deneyin Yapılışı
Kod No
25930
27125
19553
01402
-----
Aracın Adı
Hidrojen Peroksit (H2O2) (% 30'luk, 500 ml)
Mangandioksit (MnO2) (Saf, 250 gr. Şişe)
Beher (600 mL)
Bünzen Beki (Hortumu ve Adaptörü ile)
Tahta Çubuk
Miktarı
400 mL
1g
2 Adet
1 Adet
2 Adet
1- İki ayrı beher'e 200'er mL H2O2 koyun.
2- Tahta cubuğun bir ucunu yakarak kor haline getirin.
3- Ucu kor haline gelmiş tahta çubuğu H2O2 çözeltisinin biraz üzerine tutarak gözleyin.
4- Diğer beherdeki H2O2 çözeltisine 1 g MnO2 katısı ekleyerek karıştırın, önceden hazırlanmış olan
bir ucu kor haline gelmiş olan tahta çubuğu beherdeki çözeltinin biraz üzerine tutarak gözleyin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler / Reaksiyonlarda Katalizör Kullanımı
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.006
Homojen Faz Katalizörleri
Bir hidrojen faz katalizörünün reaksiyon hızına etkisinin incelenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kod No
04157
19551
10403
10456
41794
27349
25930
28000
27025
27575
11
-----
12
01250
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Deney Tüpü (25x150 mm.)
Beher 250 mL
Dereceli silindir (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı)
Pipet (10 ml, dereceli)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Potasyum İyodür (KI) (100 g Katı, Saf)
Hidrojen Peroksit (H2O2) (% 30'luk, 500 ml)
Demir Sülfat (FeSO4) (Saf, 250 g, Şişe)
Nişasta (Çözünür, 250 g Şişe)
Sülfirik Asit (H2SO4) (% 98 D=1.84 1 Lt.C.Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Cam Baget (Ø 7 mm 20 Cm Boyunda)
Miktarı
2 Adet
3 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 50 mL %5'lik Potasyum İyodür, 50 mL %1'lik Hidrojen Peroksit, 25 mL 0,01 M Demir Sülfat
(yeni hazırlanmış olacak), 20 mL Nişasta, 50 mL 0,01 M Sülfirik Asit Çözeltilerini hazırlayın.
2- 250 mL'lik iki behere120 mL su doldurun ve üzerine 2-3 mL KI çözeltisi ilave edin.
3- Bu karışımların üzerine 1'er mL seyreltik sülfirik asit ekleyin.
4- Bu karışımlara taze hazırlanmış 2 mL nişasta çözeltisi ilave edin.
5- Her iki karışımada 2 mL seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi koyup karıştırdıktan sonra
beherlerden birine 1-2 damla Demir Sülfat (Demir II Sülfa) çözeltisi ekleyin.
6- Renk oluşuımunun hangi beherde daha erken olduğunu gözleyin.
7- Bu gözlmeden sonra, beherlre farklı hacimlerde Demir Sülfat ilave ederek deneyi tekralayın.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler / Heterojen Katalizörler
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.007
Reaksiyon Hızının Tanecik Boyutu ile İlişkisi
Reaksiyon hızı ile tanecik boyutu ilişkisinin gözlemlenmesi
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
Deneyin Yapılışı
Kod No
14951
10403
41111
41110
42240
Aracın Adı
Erlen (250 mL)
Dereceli Silindir (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı)
Alüminyum Levha (4 parça 20 şer ad.)
Alüminyum Talaşı (Granül) (500 g.lık)
Hidro Klorik Asit Çözeltisi (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
1- Erlenlerden birine alüminyum talaşı diğerine alüminyum parçaları koyun.
2- Her iki erlene de 50 mL HCl ekleyin.
3- Erlenlerde gerçekleşen reaksiyonları gtözleyin.
Miktarı
3 Adet
1 Adet
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Kimyasal Dngeye Etki Eden Faktörler / Derişim Değişimlerinin Dengeye Etkisi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.008
Kimyasal Denge
Denge reaksiyonlarında girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin denge üzerine
etkisinin incelenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Kod No
04157
19552
10403
25330
28004
42240
41794
8
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Deney Tüpü (25x150 mm.)
Beher (400 mL)
Dereceli Silindir (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı)
Amonyun Tiyosiyanat (NH4SCN) (250 g katı, saf)
Demir (III) Klorür (FeCl3) (250 g katı, saf)
Hidro Klorik Asit Çözeltisi (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
3 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 50 mL 0,3 M (NH4SCN) çözeltisi hazırlayın.
2- 50 mL 0,1 M (FeCl3) çözeltisi hazırlayın.
3- 0,05 M (HCl) çözeltisi hazırlayın.
4- 5 mL FeCl3 çözeltisi ile 5 mL NH4SCN çözeltisini deney tüpüne koyarak üzerine 1-2 mL
seyreltik HCl ilave edin ve renk değişimini gözleyin.
5- Deney tüpü içerisindeki reaksiyon karışımını, 400 mL'lik beher içerisine dökün. su i,le
seyrelterek ren değilşimini gözleyin. Soğan kabuğu rengini gördüğünüzde seyreltme işlemine son
verin.
6- Daha sonra deney tüplerine bu seyreltik çözeltiden 5'er mL alın.
7- Tüplerden Birine NH4SCN, diğerine FeCl3 çözeltsini damla damla ilave edin.
8- Her iki tüpteki renk değişimini gözleyin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Suyun Otoiyonizasyonu / Saf Su Mutlak Bir Yalıtkanmıdır?
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.009
Saf Su Mutlk Bir Yalıtkanmıdır?
Saf suyun elektriği iletip iletmeyeceğini belirleme.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
Kod No
19551
06851
01001
06000
5
-----
6
01051
Aracın Adı
Beher 250 mL
Güç Kaynağı (0 - 12 V 80 Watt)
Bakır Elektrot (1.5x40x80mm.)
Bağlantı Kablosu (50 cm Krokodilli)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Elektrik Devre Anahtarı
7
8
19952
04900
Ampul (6 V.0,12A)
Duy E10
Deneyin Yapılışı
Miktarı
5 Adet
1 Adet
2 Adet
4 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- Beherin içerisine saf su doldurup Elektrodları beherin içerisine biri birine deymeyecek şekilde
yerlştirin.
2- Elektrot, Güç kaynağı, elektrik devre anahtarı, duy E10, diğer elektrodu biri biri ile seri
bağlayarak devreyi oluşturun.
3- Güç kaynağı anahtarını kapatarak devreye elektrik verin. Saf suyun elektriği iletip iletmediğini
gözleyin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Nötralleşme Reaksiyonları / Nötrallik ve pH
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.010
Çözeltilerin pH'ının pH Kağıdı ile belirlenmesi.
Faklı derişimdeki çözeltilerin pH'larının belirlenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kod No
19550
43310
43930
43600
10450
10404
17347
42240
27449
10
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Beher (100 mL)
pH Kağıdı (0-14'lük 100 adet)
Etiket ( 100.lük paket.)
Puar
Pipet (25 ml, dereceli)
Dereceli Silindir (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı)
Balon Joje (100 mL)
Hidro Klorik Asit (HCl) Çözeltisi (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisi (Saf, 500 g Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
5 Adet
1- Behere 100 mL 0,1 M HCl çözeltisi hazırlayıp, 1. örnek olarak etiketleyin.
2- Behere 100 mL 0,001 M HCl çözeltisi hazırlayıp, 2. örnek olarak etiketleyin.
3- Behere 50 mL saf su koyup 3. örnek olarak etiketleyin
4- Behere 100 mL 0,1 M NaOH çözeltisi hazırlayıp 4. örnek olarak etiketlyin
5- Behere 100 mL 0,001 M NaOH çözeltisi hazırlayıp 5. örnek olarak etiketleyin.
6- Bu örneklerin her birine pH kağıdı daldırarak pH kağıdının rengini inceleyin.
Numarası
Örneğin Adı
Derişim (M)
pH Kağıdındaki
Renk
pH Değeri
1
HCl
0,1 M
2
HCl
0,001 M
3
Saf Su
4
NaOH
0,1 M
5
NaOH
0,001 M
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Nötralleşme Reaksiyonları / Nötrallik ve pH
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.011
İndikatörlerin Belli pH'larda Renk Değiştirmesi
Bazı indikatörlerin asidik - bazik ortamlardaki renk dönüşümlerinin gözlenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kod No
19450
15452
16500
01502
00600
43310
43930
02450
10407
19550
42102
43035
42001
----15
16
17
Deneyin Yapılışı
42240
27449
Aracın Adı
Erlen (100 mL)
Büret (25 ml, musluklu)
Bünzen Mesnedi (Çubuğu ile birlikte)
Bünzen Kıskacı (Küçük Boy)
Bağlama Parçası (İkili)
pH Kağıdı (0-14'lük 100 adet)
Etiket ( 100.lük paket.)
Huni (Ø 120 mm.Cam)
Dereceli Silindir ( 20 ml, plastik ayaklı)
Beher (100 mL)
Fenol Ftaleyn (50 g Katı, Cam Şişe)
Metil Kırmızısı (25 g katı)
Brom Timol Mavisi (50 g, katı, saf )
Brom Fenol Mavisi
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Hidro Klorik Asit HCl (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Sodyum Hidroksit NaHO (Saf, 500 g Şişe)
Miktarı
5 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
1- Fenolftaleyn, Metil Kırmızısı, Bromtimol Mavisi ve Bromfenol Mavisi çözeltilerini kazırlayın .
2- 0,1 M HCl ve 0,1 M NaOH çözeltileri hazırlayın.
3- 0,1 M HCl çözeltisini 5 ayrı erlene 10'ar mL koyun, erlenlerdn birinin pH'ını pH kağıdı ile
belirleyin.
4- Erlenlere 10'ar mL saf su ilave ederek 1 den 5 e kadar etiketleyin.
5- Aşağıdaki çizelge sırasına göre 1 inci erlene fenolftaleyn, 2 inci erlene metil kırmızısı, 3 üncü
erlene bromtimol mavisi, 4 üncü erlene bromfenol mavisi çözeltşlerşnden 2 şer damla ilave ederek
erlenleri çalkalayın. 5 inci erlene herhangi bir çözelti koymayın. Erlenler üzerine NaOH çözeltisini
renk değişimi olana kadar damla damla koyarak çalkalayın.
6- Her erlendeki çözeltilerin pH'ını pH kağıdı ile ölçüp aşağıdaki tabloya kaydedin.
1. Çözelti
(Fenolftalein)
Erlenmayerdeki çözeltiler
Renk
Titrasyon Öncesi
pH
Renk
Titrasyon Sonrası
pH
2. Çözelti
(Metil
Kırmızısı)
3. Çözelti
(Bromtimol
Mavisi)
4. Çözelti
(Bromfenol
Mavisi)
5. Çözelti
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Nötralleşme Reaksiyonları / Nötrallik ve pH
Deney No
K.11.012
Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Bazdan Oluşan Eşdeğer Karışımın ve Saf Suyun pH'ının
Karşılaştırılması
Kuvvetli asit ve baz karışımının pH'ı ile kaynatılıp soğutulmuş saf suyun pH'ının
karşılaştırılması
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
Deneyde Kullanılan Malzeme ve 1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
Kimyasalın Tehlike Sınıfı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Sıra No
1
2
3
4
5
6
Kod No
01402
19551
11254
00250
01250
43310
7
-----
8
9
42240
27449
Deneyin Yapılışı
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Aracın Adı
Bünzen Beki (Hortumu ve Adaptörü ile)
Beher 250 mL
Sacayağı (Büyük)
Tel Kafes (140x140 mm)
Baget Cam (Ø 7 mm 20 Cm Boyunda)
pH Kağıdı (0-14'lük 100 adet)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN EDİLİR)
Hidro Klorik Asit HCl (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Sodyum Hidroksit NaHO (Saf, 500 g Şişe)
1- 50 mL 0,1 M HCl çözeltisi hazırlayın.
2- 50 mL 0,1 M NaOH çözeltisi hazırlayın.
3- Beherde 50-60 mL safsu kaynatıp soğutun ve pH'ını ölçün.
4- HCl ve NaOH çözeltilerini karıştırın, karışımın pH'ını ölçün.
5- Karışımın pH'i ile kaynatılıp soğutulmuş saf suyun pH'ını karşılaştırın.
Miktarı
1 Adet
4 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adt
1 Adet
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Nötralleşme Reaksiyonları / Tampon Çözeltiler
Deney No
Deneyin Adı
K.11.013
Kanjuge Asit / Baz Çifti Çözeltisinde pH'ın Değişimi
Kanjuge asit / baz çifti çözeltisine kuvvetli asit / baz çözeltisi eklendiğinde ortamın
ortamın pH'ındaki değişiminin gözlemlenmesi.
Deneyin Amacı
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Kod No
19550
04157
43310
25475
27451
42240
27449
8
-----
Deneyin Yapılışı
Miktarı
4 Adet
2 Adet
1 Adet
1- 50 mL 0,1 M HCl çözeltisi hazırlayın.
2- 50 mL 0,1 M NaOH çözeltisi hazırlayın.
3- 20 mL 0,1 M CH3COOH çözeltisi hazırlayın.
4- 20 mL 0,1 M CH3COONa çözeltisi hazırlayın.
5- Beherlerden birine HCl çözeltisi, diğerine NaOH çözeltisi koyarak pH'larını belirleyerek tabloya
kaydedin.
6- 3 üncü behere CH3COOH çözeltisi ile CH3COONa çözeltisi koyarak hafifçe çalkalayıp pH'ını
ölçerek tabloya kaydedin.
7- CH3COOH / CH3COONa çözeltisinden 2 ayrı deney tüplerine 10 ar mL alın.
8- 1 inci deney tüpüne NaOH çözeltisinden 5 damla, 2 inci deney tüpüne HCl çözeltisinden 5 damla
ekleyip pH'larını ölçerek tabloya kaydedin.
1. Beher
pH
Aracın Adı
Beher (100 mL)
Deney Tüpü (25x150 mm.)
pH Kağıdı (0-14'lük 100 adet)
Asetik Asit (CH3COOH) (Buzlu, 1 L'lik Şişe)
Sodyum Asetat (CH3COONa) (Saf, 200 gr. Şişe)
Hidro Klorik Asit HCl (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Sodyum Hidroksit NaHO (Saf, 500 g Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
2. Beher
3. Beher
1. Deney Tüpü
2. Deney Tüpü
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme Olayları / Çözünme - Çökelme Dengesi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.014
Çözünme - Çökelme Dengesi
Çözünme ve çökelme olaylarının dinamik bir süreç olduğunu gözleme.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
Kod No
19551
01250
07190
-----
4
5
6
27448
7
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Beher 250 mL
Baget Cam (Ø 7 mm 20 Cm Boyunda)
Terazi Elektronik (0.1 g Duyarlılığında, Min. 1.000 g)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Yemek Tuzu
NaCl Kristali (Kaya Tuzu) (Saf, 500 g Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
3 Adet
1 Adet
1 Adet
1- Beherlerden birine 100 mL su koyup yemek tuzunu azar azar ilave ederek doymuş bir çözelti
hazırlayın.
2-50 g NaCl kristali (kaya tuzu) rengini şeklini incelyin.
3-Kaya tuzunu doymuş yemek tuzu çözeltisine atıp tartın. Baget ile karıştırarak değişim olup
olmadığını gözleyin.
4- Çözeltiyi 1 saat bekletip tekrar tartın. Tatım sonuçlarını ilk tartım sonuçları ile karşılaştırın.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme Olayları / Doymuş ve Aşırı Doymuş Çözeltiler
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.015
Kristallenme
Aşırı doymuş çözeltilerde hızlı kristallenmenin gözlenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
Kod No
19551
01250
16700
08750
27451
6
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Beher 250 mL
Baget Cam (Ø 7 mm 20 Cm Boyunda)
Spatül Metal
Kristalizuvar (Ø 145 mm)
Sodyum Asetat (CH3COONa) (Saf, 200 gr. Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- Behere 50 mL sıcak su koyup üzerine azar azar doyuncaya kadar Sodyum Asetat (CH 3COONa)
ilave edip karıştıralım. Çözülme olmayıncaya kadar (CH3COONa) koymaya devam edelim.
2- Bu çözeltiyi kristalizuvara aktaralım. Çözülmemiş kristallerin beherd kalmasına dikkat edelim.
3- Kristalizuvara kuyduğumuz çözeltiyi biraz soğutup içerisine küçük bir miktar (CH 3COONa)
atalım.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Konu
Kompleks Oluşturma - Ayrışma Dengeleri / Kompleks Oluşumunun Çözünürlüğe
Etkisi
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.016
Kompleks Oluşum Dengesi
Kompleks oluşumunun çözünürlüğe olan etkisinin gözlenmesi
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
Kod No
04158
41794
19550
44764
25450
6
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Deney Tüpü (18x180 mm.)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Beher (100 mL)
Bakır (II) Sülfat (CuSO4) (Saf, 500 g Şişe)
Amonyak (NH3) (%25 -D 0,91 1 Litrelik Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
2 Adet
1 Adet
2 Adet
1- 25 mL 0,1 M CuSO4 çözeltisi hazırlayın.
2- 50 mL 0,1 M NH3 çözeltisi hazırlayın.
3- CuSO4 üzerine daml damla NH3 çözeltisi ilave edin. Başlangıçta (1 mL) 20 damla yı
geçmemelidir.
4- Bu işleme 3 mL (60 damla)olana kadar devam edin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Titrasyon / Tepkimelerin Sonlanma Noktalarını Gözleme Yöntemleri
Deney No
Deneyin Adı
K.11.017
Tepkime Sonlama Noktasının Bulunması
Renk değişimi ve çökelek oluşumu ile tepkime sonlama noktasının belirlenip
belirlenemeyeceğinin gözlenmesi.
Deneyin Amacı
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Kod No
19450
15452
41794
28525
27367
42240
42240
8
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Erlen (100 mL)
Büret (25 ml, musluklu)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Gümüş Nitrat (AgNO3) (Saf, 250 g Şişe)
Potasyum Kromat (K2CrO4) (Saf, 500 g Şişe)
Hidro Klorik Asit (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Hidro Klorik Asit (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 10 mL HCl çözeltisi hazırlyın.
2- 0,1 M K2CrO4 çözeltisi hazırlayın.
3- AgNO3 çözeltisi hazırlayın.
4- Erlene 10 mL HCl çözeltisi koyun.
5- Bürete AgNO3 çözeltisi doldurun.
6- Erlene 8-10 damla K2CrO4 çözeltisi ilave edin.
7- Erlene bürette bulunan AgNO3 çözeltisinden damla damla eklenerek gözlemleyin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Titrasyon / Tepkimelerin Sonlanma Noktalarını Gözleme Yöntemleri
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.018
İndikatörlerin Asit ve Bazlardaki Renkleri
Asit ve baz çözeltilerine damlatılan indikatörlerin renlerinin belirlenmesi.
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kod No
15451
14951
15101
13001
11702
01502
00600
27449
42240
42102
43045
12
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Büret (50 ml, musluklu)
Erlen (250 mL)
Piset (Yıkama Şişesi) (500 ml. Plastik)
Üç Ayak (Büyük Boy)
Destek Çubuğu (Ø 10x500 mm.)
Bünzen Kıskacı (Küçük Boy)
Bağlama Parçası ikili
Sodyum Hidroksit (NaOH) (Saf, 500 g Şişe)
Hidro Klorik Asit (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Fenol Ftalein (C20H14O4)(50 g Katı, Cam Şişe)
Metil Oranj (C14H14N3NaO3S) (25 g katı)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
2 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 50 mL 0,1 M NaOH çözeltisi hazırlayın.
2- 50 mL 0,1 M HCl çözeltisi hazırlayın.
3- Fenol ftalein çözeltisi hazırlayın.
4- Metil oranj çözeltisi hazırlayın.
5- Büretlerden birine HCl diğerine NaOH çözeltileri koyun.
6- Erlene 10 mL NaOh koyarak üzerine 20 mL safsu ilave edin. üzerine 2-3 damla fenol ftalein
indikatörü damlatın.
7- Büretteki HCl çözeltisi ile renk değişimi gözleninceye kadar damla damla titre edin.
8- Aynı işlemi NaOH çözeltisine indikatör olarak Metil Oranj damlatarak tekraredin.
İndikatör
Fenol Ftalein
Metil Oranj
Asitteki Rengi
Bazdaki Rengi
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Standart Elektrot Potansiyeli / Elektrot, Yarı Hücre, Galvanik Hücre ve
Elektrolitik
Hücre
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.019
Galvanik Hücre
Galvanik hücre oluşturarak her bir bileşenin işlevini inceleme
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kod No
19553
19551
02670
06000
04900
19950
01001
03051
44764
17375
27361
43320
13
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Beher (600 mL)
Beher (250 mL)
U Cam Boru (Ø 18x140mm Boyunda U şeklinde)
Bağlntı Kablosu (50 cm Krokodilli)
Duy E10
Ampul 2,5 Volt
Bakır Elektrot (Cu) (1.5x40x80mm.)
Cinko Elektrot (Zn) (2x40x80 mm.)
Bakır Sülfat (CuSO4) (Saf, 500 g Şişe)
Çinko Sülfat (ZnSO4) (250 g katı, saf)
Potasyum Klorür (KCl)
Pamuk (100 gr'lık paket)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
2 Adet
1 Adet
1 Adet
3 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 600 mL'lik beherin içerisine 400 mL 1 M CuSO4 çözeltisi hazırlayın.
2- 600 mL'lik beherin içerisine 400 mL 1 M ZnSO4 çözeltisi hazırlayın.
3-250 mL'lik beher içerisine KCl Çözeltisi hazırlayın
3- CuSO4 çözeltisi içerisine Cu elektrotu, ZnSO4 çözeltisi içerisine Zn elektrotu daldırın.
4- U cam boru içine KCl çözeltisi doldurarak her iki ucunu pamuk ile kapatıp, U boruyu iki behere
birlikte daldırın.
5- Cu ve Zn elektrotları krokodilli bağlantı kablosu ile biri birine bağlayarak bir süre gözleyin.
6- Cu ve Zn alektrotları bağlayan krokodilli bağlantı kablosunun arasına E10 duy yardımı ile 2,5
volt ampülü bağlayarak yanıp yanmadığını gözleyin
7- Düzenlediğiniz sistemden U boruyu çıkartıp sistemde ne gibi bir değişiklik olduğunu gözleyin.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Standart Elektrot Potansiyeli / Standrt Elektrot Potansiyeli
Deney No
Deneyin Adı
K.11.020
İstemli mi, İstemziz mi?
Her redoks tepkimesinin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin
gözlenmesi
Deneyin Amacı
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
Kod No
19553
01001
03051
44764
17376
6
-----
Deneyin Yapılışı
Aracın Adı
Beher (600 mL)
Bakır Elektrot (Cu) (1.5x40x80mm.)
Cinko Elektrot (Zn) (2x40x80 mm.)
Bakır Sülfat (CuSO4) (Saf, 500 g Şişe)
Çinko Nitrat (Zn(NO3)2) (Saf, 250 gr., Şişe)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
Miktarı
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1- 600 mL'lik beherin içerisine 300 mL 1 M CuSO 4 çözeltisi hazırlayın.
2- 600 mL'lik beherin içerisine 300 mL 1 M Zn(NO 3)2 çözeltisi hazırlayın.
3- CuSO4 çözeltisi içerisine Zn elektrot, Zn(NO3)2 çözeltisi içerisine Cu elektrot daldırarak 15
dakika boyunca gözleyin.
Konu
11. Sınıf (Lise-III)
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı
Standart Elektrot Potansiyeli / Redoks Reaksiyonlarının İstemliği ve Elektrot
Potansiyelleri
Deney No
Deneyin Adı
Deneyin Amacı
K.11.021
İndirgenme Potansiyelleri Sırası
Metal asit etkileşimlerini standart indirgenme potansiyellerini kullanarak irdeleme
Deney Sırasında Alınması
Gereken Tedbirler
1- Koruyucu Önlük Giyin
2- Koruyucu Eldiven Giyin
3- Koruyucu Gözlük Kullanın
Deneyde Kullanılan Malzeme
ve Kimyasalın Tehlike Sınıfı
1- Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
2- Kırılabilir Cam Malzeme
Deneyde Kullanılan Araçlar
Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen deney araçları aşağıya listelenmiştir.
Deneyin Seviyesi
Kaynak
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Kod No
04157
19550
41794
17350
03351
41420
42240
43930
8
Deneyin Yapılışı
-----
Aracın Adı
Deney Tüpü (25x150 mm.)
Beher (100 mL)
Damlalık (Cam, 2 ml, Kapiler lastikli)
Çinko (500 g)
Demir (500 g, granül halinde)
Bakır (500 g, pelet)
Hidro Klorik Asit (HCl) (%37, 1 Lt'lik Şişe)
Miktarı
3 Adet
1 Adet
1 Adet
Etiket ( 100.lük paket.)
Saf Su
(45001 KOD NOLU DAMITMA CİHAZINDAN TEMİN
EDİLİR)
1-20 mL 1 M HCl çözeltisi hazırlayın.
2- Tüpleri 1 den 3 e kadar etiketleyin, tüplere sırası ile çinko, demir ve bakır metallerinden birer
parça koyalım.
3- Tüplere 5'er mL HCl çözeltisi ilave ederek gözleyelim.

Benzer belgeler