Doç. Dr. İ. Oskay KAYA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Yorumlar

Transkript

Doç. Dr. İ. Oskay KAYA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İsmail Oskay Kaya
Doğum Tarihi: 01.Mart.1960
ÖĞRENİM DURUMU:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Tıp
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi*
1984
Tıpta Uzmanlık
Genel Cerrahi Uzmanı
SSK Ankara Hastanesi
1991
Doçentlik
Genel Cerrahi Doçenti
Üniversitelerarası Kurul
2010
*Dönem Dördüncüsü
TIPTA UZMANLIK TEZİ:
“Tiroid Lezyonlarının Tanısında ve Tedavinin Yönlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon
Biyopsisi”, SSK Ankara Hastanesi, 1991 Danışman: Doç. Dr. İsmet Baran
D5. Kaya O, Küçükkayıkçı B, Baran İ, Ekinci C, Sağbil Ş, “Soliter Tiroid Lezyonlarının
Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Rolü”, SSK Tıp Bülteni, 9(2), 11–
18(1991) (Uzmanlık Tezi Yayınlanmıştır)
GÖREVLER:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Pratisyen Doktor
SB Yozgat Boğazlıyan Devecipınar Sağlık Ocağı
Tabipliği
1984–1987
Asistan Doktor
SSK Ankara Hastanesi**
1987–1991
Tabip Asteğmen
KKK 5. Kolordu 600 Yataklı Çorlu Asker Hastanesi
1991–1992
Genel Cerrahi Uzmanı
SSK Ankara Eğitim Hastanesi**
1992–2003
SSK Ankara Eğitim Hastanesi**
Genel Cerrahi Başasistanı
Genel Cerrahi Eğitim
Görevlisi
SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi**
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi**
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi**
** Aynı hastanenin zaman içinde değişen isimleridir.
1
2003–2013
2013-
YÖNETİLEN TIPTA UZMANLIK TEZLERİ:
1. Yetişir, F., “Pilonidal Sinus Tedavisinde Marsupializasyon
ile
Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 2004.
Limberg
Flep
2. Evcimen, S., “Hemoroid Tedavisinde Stapler ile Hemoroidektomi”, SB Ankara Dışkapı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.
3. Gürgen, M.T.,“Laparoskopik Kolesistektomi Öncesi Teknik Zorlukların Belirlenmesinde
Preoperatif B-Mod ve Doppler Ultrasonografinin Tanı Değeri”, SB Ankara Dışkapı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.
4. Bağcıer, H., “Gentamisin İçeren Kollajen Sünger Uygulanan ve Uygulanmayan
Karydakis Flebi Yapılmış Pilonidal Sinüs Olgularının Prospektif Randomize Klinik
Çalışma ile Karşılaştırılması”,
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 2007.
5. Güneri G., “Günümüzde Preoperatif Ultrasonografi ve İnce İğne Aspirasyon
Biyopsisinin Tiroid Ameliyatlarını Yönlendirmedeki Rolü” SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2014.
PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:
I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Ankara, 2002.
İDARİ GÖREVLER:
“Başasistan” SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 – 2013
“Eğitim Görevlisi” SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013“Bilimsel Çalışmaları Destekleme Kurulu Üyesi” SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 2011BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
•
•
•
•
•
•
Türk Cerrahi Derneği (Üye No: 611)
Ankara Cerrahi Derneği (Üye No: 168)
Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (Üye No: 181)
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (Üye No: 980)
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (01.12.2012)
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği (2014)
MESLEKİ ÖDÜLLER:
Avrupa Cerrahi Derneği Onursal Yeterlik Diploması, 22 Kasım 2012
ESERLER
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
A1. Seker D, Kaya O, Adabag A, Necipoglu G, Baran I. “ Role of Preoperative Plasma CA
15-3 and Carcinoembryonic Antigen Levels in Determinating Histopathologic Conventional
Prognostic Factors for Breast Cancer,” World J Surg, 27(5), 519-521 (2003).
A2. Kaya O, Gürgen T, Özkardeş A, Şeker D, Şeker G, Baran İ. “Letter to Editor: Adult
Intussusception in Two Cases,” Turk J Gastroenterol, 16(1), 54–55 (2005).
2
A3. Kaya O, Moran M, Bağcıer H, Taşkın YE, Şeker G, Özkardeş A, Özmen MM.
“Yaşlanma ve Kanser: Genel Cerrahi Kliniğinden Kesitsel Bir Çalışma,” Turkish Journal of
Geriatrics, 10(1), 5–9 (2007).
A4. Kaya IO, Moran M, Ozkardes AB, Taskin EY, Seker GE, Ozmen MM. ”Ergonomic
Problems Encountered by The Surgical Team During Video Endoscopic Surgery,” Surg
Laparosc Endosc Percutan Tech, 18(1), 40–4 (2008).
A5. Kaya IO, Ozkardes A, Ozdemir F, Seker G, Tokac M, Ozmen MM. “Laparoscopic
Cholecystectomy in Elderly People: Does Advanced Age Present Any Risk for
Conversion?” J Am Geriatr Soc, 56(5), 962–963(2008).
A6. Kaya O, Moran M, Özdemir F, Çetinkünar S. ” A Rare Cause of Intestinal
Obstruction: Meckel’s Diverticulitis,” Turk J Med Sci, 38(3), 277–279 (2008).
A7. Kaya IO, Ozmen MM. “Response Letter to Dr. Timmons Et Al.: Advanced Age Does
not Carry Any Risk of Conversion,” J Am Geriatr Soc, 57(3), 574 (2009).
A8. Özpolat B, Kaya O, Yazkan R, Osmanoğlu G.” Diaphragmatic Injuries: A Surgical
Challenge. Report of Forty-One Cases,” Thorac Cardiov Surg, 57(6), 358–362 (2009).
A9. Özkan D, Akkaya T, Cömert A, Balıkçı N, Özdemir E, Gümüş H, Ergül Z, Kaya O.
“Paravertebral Block in Inguinal Hernia Operations: Two Segments or Four Segments?,”
Reg Anesth Pain Med, 34(4), 312-315 (2009).
A10. Kaya O, Özdemir F, Atlı M, Aslan V, Çağatay M, Anlar M, Alper, M. “The Effects of
Ciprofloxacin and Ursodeoxycholic Acid on Bacterial Translocation in Obstructive
Jaundice,” Turk J Gastroenterol, 20(3), 186-191(2009).
A11. Moran M, Kaya İO, Bağcıer H, Tokaç M, Şeker GE, Özmen MM. “Collagen Sponge
Application Versus Drainage Procedure in Pilonidal Sinus Surgery”, Eur J Surg Sci, 1(1),
5-10(2010).
A12. Özmen MM, Kaya İO, Moran M, Şeker GE, Bağcıer H, Taşkın YE, Hücümenoğlu S.
“Intestinal Obstruction due to Synchronous Jejunal Stromal Tumor and Adenocarcinoma
of the Colon: A Case Report”, Eur J Surg Sci, 1(1), 30–34 (2010).
A13. Seker D, Kaya O, Seker GE. “Tuberculosis of The Breast: Medical Treatment”, Acta
Chir Belg, 110(6), 614–615 (2010).
A14. Akinci M, Ergul Z, Kaya O, Kulah B, Kulacoglu H. “Predictors for Duration of
Hospital Stay After Abdominal Wall Hernia Repairs”, Chirurgia, 107(1), 47–51 (2012).
A15. Kaya O, Olcucuoglu E, Seker G, Kulacoglu H. “Instant Abdominal Wall
Reconstruction with Biologic Mesh Following Resection of Locally Advanced Colonic
Cancer” Case Report Med, Volume: 2012, Article ID: 959342, 5 pages, DOI:
10.1155/2012/959342, (2012).
A16. Ergül Z, Akıncı M, Uğurlu C, Kaya O, Kulaçoğlu H, Baran İ. “How did the General
Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?” J Clin Anal Med, 3(3),
320–324 (2012).
A17. Yılmaz KB, Akıncı M, Kaya O, Kulaçoğlu H. “Emergency Surgery Due to The Go-kart
Injuries: Report of Two Consecutive Cases” Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 18(5), 458460 (2012)
3
A18. Kaya O, Gurgen T, Gurgen F, Ozturk H. “The Role of Preoperative B-Mode and
Doppler Ultrasonography in Predicting Technical Challenges for Laparoscopic
Cholecystectomy”, Chirurgia, 108(1), 79-85 (2013)
A19. Kaya O, Seker D, Akıncı M, Kulaçoğlu H. “Injuries due to Inpatient Falls: Report of
two Consecutive Cases”, J Clin Anal Med, 4(2), 146–148 (2013)
A20. Kaya O, Hoca O, Kulaçoğlu H. “Knowledge and Awareness of Auxiliary Health
Personnel about Colorectal Cancer”, Turk J Gastroenterol 24(4), 399–344 (2013)
A21. Kahramanca Ş, Kaya O, Özgehan G, Burak İ, Dural İ, Küçükpınar T, Kargıcı H. “Are
neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as effective as Fournier's
Gangrene Severity Index for predicting the number of debridements in Fourner's
gangrene?” Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 20(2), 107–112 (2014)
A22. Özgehan G, Kahramanca Ş, Kaya İO, Bilgen K, Bostancı H, Güzel H, Küçükpınar T,
Kargıcı H. “Neutrophil-lymphocyte ratio as a predictive factor for tumor staging in
colorectal cancer.” Turk J Med Sci 44(3), 365-368 (2014)
A23. Yılmaz B, Başar Ö, Aktaş B, Altınbaş A, Ekiz F, Büyükçam F, Albayrak A, Giniş Z,
Öztürk G, Çoban Ş, Uçar E, Kaya O, Yüksel O, Caner S, Delibaşı T. “Effects of urtica
dioica extract on experimental acute pancreatitis model in rats” Int J Clin Exp Med
7(5):1313-1318 (2014)
A24. Kahramanca S, Kaya O, Ozgehan G, Guzel H, Azili C, Gokce E, Kucukpinar T,
Kulacoglu H. “Are Fibrinogen and Complete Blood Count Parameters Predictive in
Incarcerated Hernia Repair?”, Int Surg, 99(6), 923-928(2014)
A25. Kahramanca Ş, Kaya O, Güzel H, Bilgin BÇ, Akın T, Özgehan G, Küçük B, Kargıcı H.
“Correlations of Histopathological Features with Axillary Lymph Node Invasion Among
Patients with Breast Cancer in Geriatric and Non-Geriatric Populations” Turkish Journal of
Geriatrics, 17(4), 0356-360 (2014)
B. ULUSLARARASI
BİLİMSEL TOPLANTILARDA
KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:
SUNULAN
VE
BİLDİRİ
B1. Ergul Z, Men S, Kaya O, Bulut A, Avcioglu U, Seker D, Necipoglu G. “Selection of
The Way of The Treatment of The Hytatid Cystic Disese of The Liver,” Proc. XVIII
International Congress of Hydatidology, Lisboa-Portugal, Archivos Internacionales de la
Hidatidosis, Vol. XXXII, 270, Lisboa, 1997.
B2. Necipoğlu G, Şeker D, Özkardeş A, Baran i, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Avcıoğlu Ü.
“Postoperative Pulmonary Function After Laparoscopic and Open Cholecystectomy,” Proc.
6th World Congress of Endoscopic Surgery (IFSES), Rome-Italy, Surgical Endoscopy
Ultrasound and Interventional Techniques, Vol.12, 690, Springer, New York, 1998.
B3. Osmanoğlu G, Bulut A, Şeker D, Ergül Z, Kaya O., “The Role of Extended Radical
Surgery in Gastric Cancer,” Proc. Eurosurgery 98 – 8th European Congress of Surgery,
Budapest-Hungary, The British Journal of Surgery, Vol.85, 51, Blackwell Science, London,
1998.
B4. Bulut A, Şeker D, Ergül Z, Kaya O, Osmanoğlu G, Baran İ. “ Total Proctocectomy
and Ileoanal Anastomosis with Ileal J-Pouch,” Proc. Eurosurgery 98 – 8th European
Congress of Surgery, Budapest-Hungary, The British Journal of Surgery, Vol.85, 124,
Blackwell Science, London, 1998.
4
B5. Özkan D, Akkaya T, Cömert A, Balıkçı N, Özdemir E, Gümüş H, Ergül Z, Kaya O.
”Paravertebral Block in Inguinal Hernia Operations: Two Segments or Four Segments?”,
Proc. Anatomist 2009-10th Congress of European Association of Clinical Anatomy,
İstanbul, Surgical and Radiologic Anatomy, Vol.31-Supp.1, Springer, France, 2009.
B6. Ölçücüoğlu E, Kulaçoğlu H, Anlar M, Ergül Z, Kaya O, Yavuz A. “The Effects of Fibrin
Sealant on Ilıoınguinal Nerve in Mesh Repair: An experimental Study” Proc 4th Joint
Hernia Meeting Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin, Hernia, Vol.13-Supp 1,
Springer, Germany, 2009.
B7. Kahramanca Ş, Kaya O, Güzel H, Azılı C, Gökçe E, Küçükpınar T. “Are Fibrinogen
and Complete Blood Count Parameters Predictive in External Hernias for Reducing Cost
Burden?” Proc. XVI. Annual Meeting of the ESS, İstanbul, 2012
B8. Kahramanca Ş, Kaya O, Güzel H, Özgehan G, Bostancı H, Gürsoy G, Küçükpınar T,
Kargıcı H. “Amyand Hernia: Is Always Appendectomy Necessary?” Proc. 48th Congress of
European Society for Surgical Research, İstanbul, 2013
B9. Kahramanca Ş, Azılı C, Kaya O, Bilgen K, Çolhan İ, Deryol R, Küçükpınar T.
“Endometriosis:Surgical Treatment and Results of a Case Series” Proc. 48th Congress of
European Society for Surgical Research, İstanbul, 2013
B10. Balas Ş, Kaya O, Güller M. “An Unusual Complication After Laparoscopic
Cholecystectomy: Chyle Leak” PP–110 Proc.14th International Euroasian Congress of
Gastroenterology and Surgery. MAGOSA-Cyprus, September-2014
B11. Günal E. Çiğsar G, Bozkurt DHK, Özdemir M, Gök M, Küçük B, Tur BK, Kama A,
Kaya O. “Case of Incidental Lung Cancer: Paraplegic Patient After Trauma” P-469 Proc.
4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, 2014
C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:
C1. Yetisir F, Salman AE, Kaya O. Dynamic abdominal wall closure for open abdomen. In
Gurjar M (ed) “Manual of ICU Procedures” Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd,
New Delhi. 2014 In printing
D. ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
D1. Baran İ, Kaya O, Küçükkayıkçı B, Çetin A. “Heterotopik Pankreas”, SSK Tıp Bülteni,
8(4), 55–58(1990).
D2. Küçükkayıkçı B, Baran İ, Kaya O, “Dumping Sendromunun Cerrahi Tedavisi”,
Gastroenteroloji, 1(1), 25–29(1990).
D3. Kaya O, Baran İ. “Appendiks Mukoseli (Bir Olgu Nedeniyle)”, Gastroenteroloji, 2(3),
368–371(1991)
D4. Küçükkayıkçı B, Baran İ, Kaya O, Ergül Z. “Total Kolektomi, Rektal Mukozektomi ve
J Poş İleal Rezervuarlı İleoanal Anastamoz”, Gastroenteroloji, 2(3), 294–298(1991).
D5. Kaya O, Küçükkayıkçı B, Baran İ, Ekinci C, Sağbil Ş, “Soliter Tiroid Lezyonlarının
Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Rolü”, SSK Tıp Bülteni, 9(2), 11–
18(1991) Uzmanlık Tezi
5
D6. Kaya O, Baran İ, Ergül Z, Dilektaşlı C, Özkardeş A, Erdem T. “ Cushing Sendromu ve
Cerrahi Yaklaşım”, Cerrahi Tıp Bülteni. 3(3), 149–155(1994).
D7. Kaya O, Osmanoğlu G, Ergül Z, Baran İ. “İnce Barsakta Leiomyosarkoma (Bir Olgu
Nedeniyle)”, Gastroenteroloji, 5(2), 267–270(1994).
D8. Küçükkayıkçı B, Erdem T, Dalgıç A, Baran İ, KayaO. “ Özofagus Varis Kanamalarında
Transabdominal Özofagus Transseksiyonu ve Paraözofagogastrik Devaskülarizasyon”,
Gastroenteroloji, 5(2), 187–191(1994).
D9. Ergül Z, Kaya O, Baran İ, Vural Ş, Şeker D. “ Feokromasitoma ve Cerrahi Tedavisi”,
Cerrahi Tıp Bülteni, 4(1), 30–35(1995).
D10. Ergül Z, Küçük K, Kaya O, Baran İ. “Abondan Kanama Yapan Bir İnce Barsak
Leiomyomu Olgusu”, Cerrahi Tıp Bülteni, 4(3), 176–179(1995).
D11. Kaya O, Şeker D, Akkurt İ, Erdal F, Ergül Z. “Meme Tüberkülozu (Bir Olgu Nedeni
ile)”, MN Klinik Bilimler Cerrahi Dergisi, 2(10), 215–217(1996).
D12. Kaya O, Necipoğlu GE, Ergül Z, Bulut A, Özkardeş AB, Şeker D. “İnce Barsağın
Primer Neoplazileri”, Ulusal Cer Derg, 13(3), 225–229(1997).
D13. Ergül Z, Baran İ, Özkardeş A, Kaya O, Bulut A, Avcıoğlu Ü. “Koledok Kisti (Üç
Vakanın Takdimi)”, Kinik Bilimler & Doktor, 3(2), 214–218(1997).
D14. Söğütlü G, Ertan N, Necipoğlu G, Kaya O, Bulut A. ” Pankreatikobilier Sistem
Hastalıklarının Teşhisinde MR-Kolanjiografinin Yeri”, Ankara Cerrahi Dergisi, 2(3),341–
346(2000).
D15. Çerekçi R, Öztürk MH, Kaya O. “ Splenik Arter Anevrizmasında RDUS, BT ve MRG
Bulguları”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8(4), 590-591(2002).
D16. Kaya O, Baran İ. “Abdominal Kompartman Sendromu”, MN Klinik Bilimler &
Doktor, 10(3), 296–300(2004).
D17. Kaya O, Evcimen S, Bulut A, Köybaşıoğlu F., “Malign Hidradenom (Bir Olgu Nedeni
ile)”, Ankara Cerrahi Dergisi ,6(3) 83-85(2004).
D18. Kaya O, Evcimen S, Şeker G, Şeker D, Bulut A, Baran İ. “Özofagus Pulsiyon
Divertikülleri ve Cerrahi Tedavi”, Ankara Cerrahi Dergisi, 6(4), 119–125(2004).
D19. Yetişir F, Kaya O, Baran İ. “Mezenterik İskemiler”, Dirim, 80(1), 11–22(2005).
D20. Yetişir F, Kaya O, Baran İ. “Pilonidal Sinus Tedavisinde Marsupializasyon ile
Limberg Flep Yönteminin Karşılaştırılması”, Ulusal Cer Derg, 21(4), 184–190(2005).
D21. Bulut A, Evcimen S, Kaya İO, Hoca O. “ Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Stapler
Hemoroidopeksi ile Milligan-Morgan Hemoroidektomi Yönteminin Karşılaştırılması”, Ulusal
Cer Derg, 22(2), 67–71(2006).
D22. Moran M, Kaya O, Dilektaşlı E, Bilgiç Cİ, Oruç MT, Özmen MM. “Serum Tiroid
Hormon Profili, Cerrahi Teknik ve Komplikasyon İlişkisi”, Endokrinolojide Diyalog,
6(1),29–32(2009).
D23. Yılmaz KB, Akıncı M, Kaya O, Tatar İG, Güneri G, Kulaçoğlu H. “İnkarsere
Paraözefagial Hiatal Herni İçinde Mide Perforasyonuna Bağlı Peritonit: Olgu Sunumu”
Ortadoğu Tıp Dergisi, 3(3), 149–151(2011)
6
D24. Kahramanca Ş, Kaya O, Özgehan G, Azılı C, Güzel H, İrem B. “Genel Cerrahi
Konsültasyonlarının Hasta Tedavisini Yönlendirmedeki Rolü”, Ulusal Cer Derg, 29(1), 20–
24 (2013)
D25. Kahramanca Ş, Kaya O, Azılı C, Celep B, Gökçe E, Küçükpınar T. “Topikal
Rifampisin Fıtık Onarımında Cerrahi Alan Enfeksiyon Riskini Azaltır mı?”, Ulusal Cer Derg,
29(2), 54–58 (2013)
D26. Kahramanca Ş, Azılı C, Kaya O, Bilgen K, Çolhan İ, Deryol R, Küçükpınar T " Karın
Duvarında Endometriozis ve Cerrahi Tedavi", Ortadoğu Tıp Dergisi, 5(4), 210-214
(2013)
D27.Kahramanca Ş, Kaya O, Güzel H, Özgehan G, Bostancı H, Gürsoy G, Küçükpınar T,
Kargıcı H. “Amyand Herni ve Cerrahi: Apendektomi Gerekli mi? Fıtık Onarımı Nasıl
Yapılmalı?” DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi,27(2), 75–80 (2013)
D28. Kahramanca Ş, Kaya O, Azılı C, Bilgin Ç, Gökçe A, Anuk T. “Colonic Perforation Due
to Behçet’s Disease:A Rare Complication and Delayed Diagnosis” Kolon ve Rektum Hast
Derg 24(3): 86-90 (2014)
D29. Balas Ş. Kaya O. Fıstıkçı N. “Non-obstructive Giant Gastric Trichobezoar: A Case of
Rapunzel Syndrome” Kafkas J Med Sci 4(3):118–120 (2014)
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA
BASILAN BİLDİRİLER:
E1. Kaya O, Baran İ, Aydın Ö. “Tiroidin Tek Soğuk Nodüllerinin Preoperatif
Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Rolü”, Ulusal Cerrahi Kongresi 90,
100, İstanbul, 1990.
E2. Küçükkayıkçı B, Kaya O. “Dumping Sendromunda Cerrahi Tedavi”, Ulusal Cerrahi
Kongresi 90, 261, İstanbul, 1990.
E3. Ergül Z, Kaya O, Dilektaşlı C. “Adrenal Gland Lezyonlarında Anterior Cerrahi
Yaklaşım”, Ulusal Cerrahi Kongresi 94, 63, İstanbul, 1994.
E4. Dilektaşlı C, Osmanoğlu G, Kaya O, Şeker D. “İnsülinomanın Cerrahi Tedavisi”,
Ulusal Cerrahi Kongresi 94, 181, İstanbul, 1994.
E5. Şeker D, Ergül Z, Kaya O, Baran İ. “Bir Bilateral Meme Kanseri Olgusu”, 2. Ulusal
Meme Hastalıkları Kongresi, 56, İstanbul, 1995.
E6. Necipoğlu G, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Özkardeş A, Baran İ. “Batın Travmaları:
Retrospektif Değerlendirme”, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 18, İstanbul, 1995.
E7. Özkardeş A, Bulut A, Kaya O, Ergül Z, Necipoğlu G, Baran İ. “Perfore Duodenal
Ülserlerde Cerrahi Tedavi Seçimi”, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 353, İstanbul,
1995.
E8. Necipoğlu GE, Kaya O, Ergül Z, Bulut A, Baran İ. “ Heterotopik Pankreas”, XII. Ulusal
Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 6, 164, İzmir, 1995.
7
E9. Necipoğlu GE, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Özkardeş A, Baran İ.“Castleman Hastalığı”,
XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 6, 164, İzmir, 1995.
E10. Özkardeş A, Necipoğlu G, Şeker D, Ergül Z, Kaya O, Baran İ. “Rektum Kanserinin
Preoperatif Evrelendirilmesinde TRUS, MRI ve BT Bulgularının Postoperatif Histopatolojik
Sonuçlarla Karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi 96, 45, Antalya, 1996
E11. Acar E, Avcıoğlu BÜ, Osmanoğlu G, Şeker D, Bulut A, Özkardeş A, Kaya O, Ergül Z,
Necipoğlu G, Baran İ. “Akut Bilier Pankreatitli Olguların Laparoskopik Tedavisi”, Ulusal
Cerrahi Kongresi 98, 44-45, İzmir,1998.
E12. Bulut A, Güzelay A, Avcıoğlu Ü, Ergül Z, Kaya O, Baran İ. “Mide Kanserinin
Değerlendirilmesinde CT, Endousg ve Operasyon Bulgularının Karşılaştırılması”, Ulusal
Cerrahi Kongresi 98, 146, İzmir, 1998.
E13. Acar E, Avcıoğlu Ü, Necipoğlu G, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Özkardeş A, Şeker D,
Baran İ. “Akut Bilier Pankreatitte Endoskopik Retrograd
Kolanjiopankreatografi ve
Laparoskopik Kolesistektominin Rolü”, 4. Hepatopankrearobilier Cerrahi Kongresi, 47,
Antalya, 1999.
E14. Söğütlü G, Necipoğlu G, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Avcıoğlu Ü, Özkardeş A, Şeker
D, Baran İ. “Periampuller Bölge ve Pankreasın Malign ve Bazı Benign Lezyonlarında
Pankreatikoduodenektominin Rolü”, 4. Hepatopankrearobilier Cerrahi Kongresi, 50,
Antalya, 1999.
E15. Karataş İ, Öztürk F, Necipoğlu G, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Avcıoğlu Ü, Özkardeş A,
Şeker D, Güzelay A, Baran İ. “Batın Travmaları: Retrospektif Değerlendirme”, 3. Ulusal
Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 113, Antalya, 1999
E16. Baran İ, Gürgen T, Osmanoğlu G, Kaya O, Ağalar F, Bulut A, Necipoğlu G, Ergül Z,
Özkardeş A, Avcıoğlu Ü, Şeker D. “Tersiyer Referans Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
Operatif Aktivitesi: Asistan Eğitimindeki Etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 166,
Antalya, 2002.
E17. Baran İ, Yetişir F, Osmanoğlu G, Ağalar F, Bulut A, Kaya O, Şeker D, Necipoğlu G.
“Bir Tersiyer Referans Hastanesinde Gönüllü Mesai Dışı Ameliyat Aktivitesinin
Değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 258, Antalya, 2002.
E18. Baran İ, Yetişir F, Ağalar F, Osmanoğlu G, Şeker D, Bulut A, Ergül Z, Kaya O.
“Açık/Laparoskopik Kolesistektomi Oranının Çok Düşük Olduğu Referans Hastanelerinde
Laparoskopik Kolesitektomide Asistan Eğitimine İlk Yıl İçinde Başlanabilir mi?”, Ulusal
Cerrahi Kongresi 2002, 329, Antalya, 2002.
E19. Baran İ, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Necipoğlu G, Özlü Ö, Hoca O, Karahan MA. “Anal
İnkontinanslarda Gracilis Kas Transpozisyonu Sonuçlarımız”, 1. Çukurova Kolo-proktoloji
Sempozyum ve Kursu, 167, Adana, 2003.
E20. Yetişir F, Ergül Z, Kaya O, Baran İ. “Splenik Ven Pödoanevrizmasının Pankretik
Psödokist İçine Rüptürü Sonucu Masif Üst Gastrointestinal Kanama”, Ulusal Cerrrahi
Kongresi 2004, 337–338, Antalya, 2004.
E21. Hoca O, Şeker D, Necipoğlu G, Ergül Z, Kaya O, Bulut A, Baran İ. “Pankreatik
Psödokistlere Yaklaşım: 16 Olgunun Retrospektif Analizi”, 4. Medikal-Cerrahi
Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 279, Bursa, 2004.
8
E22. Hoca O, Bulut A, Ergül Z, Kaya O, Özkardeş A, Şeker D, Şeker G. “Laparoskopik
Heller Miyotomide İlk Deneyimlerimiz”, 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi
Kongresi, Cilt12, 132, İstanbul, 2005.
E23. Bulut A, Ergül Z, Şeker D, Kaya O, Kulaçoğlu HH. “Grade 3-4 İnternal Hemoroidli
Hastalarda Longo Yöntemi ile Cerrahi Tedavi”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 108,
Antalya, 2006.
E24. Kaya O, Özdemir F, Tokaç M, Özkardeş A, Ergül Z, Özmen MM. “Laparoskopik
Kolesistektomide Yaş Konversiyon İçin Risk Taşır mı?”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006,
260, Antalya, 2006.
E25. Moran M, Kaya O, Tokaç M, Özmen M. “Mide Kanseri Hastalarında Tümör
Belirteçleri ile Hastalık Arasındaki İlişki”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 47, Antalya, 2007.
E26. Moran M, Kaya O, Akın T, Oruç MT, Özmen MM. “Mide Kanseri Hastalarında Serum
Lipid Konsantrasyonları ile Hastalık Evre, Mortalite İlişkisi”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi,
48-49, Antalya, 2007.
E26. Baba Ö, Akış Ş, Taşkın E, Kaya O, Özkardeş A, Şeker G, Atlı M. “Ameliyat Öncesi
Hasta Endişesini Etkileyen Faktörler”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 87, Antalya, 2008.
E27. Şeker E, Kaya O, Özkardeş A, Özer Y, Kargıcı H, Küçükpınar T, Atlı M. “Genel
Cerrahide Teorik Asistan Eğitimi” Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, s187, Antalya, 2008.
E28. Moran M, Akın T, Kaya O, Tokaç M, Oruç MT, Özmen MM, “Total Tiroidektomi
Prosedürü Uygulanan Hastalarda İnsidental Malignite Oranları”, Ulusal Cerrahi Kongresi
2008, 437-438, Antalya, 2008.
E29. Moran M, Özmen F, Kaya O, Oruç MT, Özmen MM. “Mide Kanseri Hastalarında
Tümör Belirteçleri ile Hastalık Arasındaki İlişki”, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 468,
Antalya, 2008.
E30. Özpolat B, Kaya O, Yazkan R, Osmanoğlu G, “Travmatik Diyafragma Yaralanmaları”
Toraks 2010-13. Yıllık Kongre 2010, P184, İstanbul, 2010
E31. Hoca O, Kaya O, Kulaçoğlu H. “ Yardımcı Sağlık Çalışanlarının Kolorektal Kanserler
Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri.” XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi, S1, Antalya, 2011
E32. Uğurlu C, Şeker D, Şeker G, Kaya O, Yılmaz B, Akıncı M, Kulaçoğlu H. “Primer
apendajitis epiploika” 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, P018, Antalya, 2011.
E33. Yılmaz KB, Akıncı M, Kaya O, Güller M, Kulaçoğlu H. “İntraoperatif Level III
Diseksiyon Kararının Analizi” 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P 010, Antalya, 2011
E34. Hoca O, Şeker GE, Kaya İO, Şeker D, Gül İ, Yetişir F, Özlü Ö, Yılmaz KB. ”Yardımcı
Sağlık Çalışanlarının Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri” 11. Ulusal
Meme Hastalıkları Kongresi, P 139, Antalya, 2011
E35. Kaya O, Ölçücüoğlu E, Şeker G, Kulaçoğlu H. “Lokal İleri Evre Kolon Kanserinin
Rezeksiyonu ve Eş Zamanlı Olarak Biyolojik Yama ile Karın Duvarının Rekonstrüksiyonu”
3. Ulusal Fıtık Kongresi, P16, Antalya, 2011
E36. Akıncı M, Yılmaz KB, Kaya O, Ergül Z, Kulaçoğlu H. “Pankreatite Neden Olan Gezici
Dalak; Olgu Sunumu” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, PB–400, İzmir, 2012
9
E37. Kahramanca Ş, Güzel H, Kaya O, İrem B, Aygün R, Küçükpınar T. “Akut Karının
Nadir Nedeni: Appendiks Otoamputasyonu ve Beraberinde Heterotopik Pankreas” 9.
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, P–114, Antalya,2013
E38. Kahramanca Ş, Kaya O, Şeker G, Yandakçı K, Tunç G, Dural Hİ, Küçükpınar T.
“Rektumda Yabancı Cisim: 6 Olgunun İrdelenmesi” 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongres,i P-171, Antalya,2013
E39. Kahramanca Ş, Çolhan İ, Kaya O, Güzel H, Küçükpınar T. “Yüksek voltaj Elektrik
Yaralanmasına Bağlı Dissemine İntravasküler Koagulasyon Gelişimi” 9. Ulusal Travma ve
Acil Cerrahi Kongresi, P–281, Antalya,2013
E40. Özgehan G, Kahramanca Ş, Kaya O, Bilgen K, Bostancı H, Güzerl H, Küçükpınar T,
Kargıcı H. “Kolorektal Kanserde Preoperatif Nötrofil/Lenfosit Oranı TNM Evrelemesi
Yönünden Belirleyici Olabilir mi? XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P–167,
Antalya, 2013
E41. Kahramanca Ş, Kaya O, İrem B, Dural İ, Küçükpınar T, Kargıcı H. “Fournier
Gangreninde Debritman Sayısı, Maliyet ve Mortaliteye Etkili Faktörler. XIV. Ulusal Kolon
ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P–259, Antalya, 2013
E42. Kahramanca Ş, Özgehan G, Kaya O, Gökçe İE, Küçükpınar T, Kargıcı H, Avşar MF.
"Platelet-Lenfosit Oranının Akut Apandisit Tanısındaki Yeri" 7.Cerrahi Araştırma Kongresi,
PS–035. Ankara, 2013
E43. Mercan Ü, Akıncı M, Yılmaz KB, Deryol R, Kaya İO, Kulaçoğlı H. "Mekanik intestinal
obstrüksiyon spektrumu ve ostomi gerekliliğinin değerlendirilmesi" 19. Ulusal Cerrrahi
Kongresi, PS–133, Antalya, 2014
E44. Deryol R, Yılmaz KB, Akıncı M, Balas Ş, Tatar İG, Şeker D, Kaya O, Kulaçoğlı H.
"Künt abdominal yaralanma ile acil servise başvuran hastalarda konservatif tedavi
yaklaşımı" 19. Ulusal Cerrrahi Kongresi, PS–136, Antalya, 2014
E45. Anuk T, Kahramanca Ş, Kaya O, Aydın S, Özgehan G, Yıldırım AC, Avşar MF. "Effect
of Body Fat and Visceral Fat Area on Barret Disease" PB–132, 12. Ulusal Endoskopik
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015
F-DİĞER YAYINLAR:
•
Çeviri Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:
1. Wilcox CM, Appendicitis, Diverticulitis and Other Intestinal Inflammatory Diseases. In:
Goldman L, Ausiello D (Ed). Cecil Textbook of Medicine 22nd Edition. Volume 1,
Chapter 43, pp 869-872. Unal S. [Translation editor English to Turkish] Güneş
Bookstore Ltd, Ankara, 2006.
2. Stoppa RE, Giant Prothesis for Reinforcement of the Visceral Sac in Inguinal and
Incisional Hernia Repair; Debond JR, Whitty LA, Biomaterials in Hernia Repair;
Madura JA, Inguinal Neurectomy after Inguinal Nerve Entrapment. In: Fisher JE (Ed).
10
Mastery of Surgery 5th Edition. Volume 2, Chapters 175, 180 and 181, pp 1923-1932,
1965-1969 and 1969-1974. Ozmen M. [Translation editor English to Turkish] Güneş
Bookstore Ltd, Ankara, 2011
•
Türk Cerrahi Derneği “Cerrahi Kitap” Bölüm Yazarlığı:
Epidermal Kistler
•
Türk Cerrahi Derneği “Sanal Akademi” Modül Yazarlığı:
Asit-Baz Dengesi
G-DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:
•
Kongre Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
o
•
•
1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002
Kongre Davetli Konuşmacı
o
16. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.
o
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013
o
7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 2013
Bilimsel Dergi Hakemliği
11

Benzer belgeler

özgeçmđş ve eserler lđstesđ özgeçmđş

özgeçmđş ve eserler lđstesđ özgeçmđş Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve Đnce Barsak Hastalıkları 4. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları 4. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul

Detaylı