PU-turk-engl_10.QXD:04455_Lay Progr.übers.

Transkript

PU-turk-engl_10.QXD:04455_Lay Progr.übers.
Ürünlere Bakış / Product overview
KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ
ANAHTARLAMA DONANIMLARI / SAFE SWITCHGEAR FOR DEMANDING AND CRITICAL APPLICATIONS
// Kontrol teknolojisi, Patlamaya karşı güvenli ve Medikal ekipman
Control technology, Explosion protection and Medical equipment
STEUTE LÖHNE / ALMANYA
STEUTE IN LÖHNE / GERMANY
2
// STEUTE / HAKKIMIZDA / STEUTE / THE COMPANY
KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ ANAHTARLAMA DONANIMLARI
SAFE SWITCHGEAR FOR DEMANDING AND CRITICAL APPLICATIONS
3
Bulunduğumuz yer: Yaşamak ve çalışmak için güzel bir yer. Almanya' nın Löhne kasabasında bulunuyoruz. »Wiehen« dağları ile
»Teutoburger« ormanları arasında yer alan şirin bir kasaba burası.
steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG. firmasının bulunduğu bu yerde
patlamaya karşı güvenli, medikal ekipman ve kontrol teknolojisi için
anahtarlama donanımları tasarlıyor ve imal ediyoruz.
Tarihçiler şu anda içinde bulunduğumuz bölgenin M.S. 9. yılında
Varus meydan savaşının yapıldığı yer olduğunu söylüyor. Aşağı yukarı
1700 yıl sonra aynı bölgede yapılan Westfalia Antlaşması ile »30 yıl
savaşları« ile anılan savaşlar burda sona ermiş. Gurme olanlar Westfalia' nın salam-sucuklarını, yürüyüş sporuna gönül verenler de
manzarasını severler. Kısacası: Yaşamak ve çalışmak için güzel bir yer.
Westfalia bölgesinin endüstriyel kültürü de küçük ve orta ölçekli
şirketlerin faaliyet gösterdiği alanları kapsıyor. Bölge ayrıca birçok tanınmamış şampiyonun ve dünyada isim yapmış liderin, özel makine
ve sistem imalatçılarının ve aynı zamanda elektronik ve bağlantı teknolojilerinin de bulunduğu bir yer.
Bütün bunlardan, bir çok önemli tedarikçinin, müşterinin ve iş ortağımızın kapı komşumuz olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ancak buna
rağmen çalışanlarımız gene de çok sık iş seyahatlerine çıkarak bütün
dünyayı dolaşıyor. Biliyoruz ki yüksek kalite ve elde edilebilme konusu
üzerinde odaklanan bütün endüstriyel pazarlardaki isim yapmış firmalar steute' nin anahtarlama donanımlarını kullanıyor.... Ve tedarikçilerimiz kendileriyle işbirliği yapma konusunu değerlendirmeye aldıkları zaman, bu isteklerine esnek bir şekilde cevap veren başka
hangi firmayı gösterebilirler ki?
Our location: A good place to live and work. Löhne, Germany.
Embedded between the »Wiehengebirge« and the »Teutoburger
Wald«. This is the location of steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG.
Here switchgear is designed and produced for explosion protection,
medical equipment and control technology.
Historians know our region as the area where the Battle of Varus
took place in the year 9 AD. About 1700 years later the Treaty of Westphalia marked the end of the »30 Years’ War«. Gourmets love Westphalian sausage, walkers the beautiful landscape. Briefly: it's a good
place to live. It's also a good place to work. The industrial culture of
Westphalia is mostly characterised by SME companies; the region is
also the home of many hidden champions and world-market leaders,
specialist machine and systems manufacturers, as well as electronic
and connecting technology.
This means we have many important suppliers, customers and
partners practically »on our doorstep«. And even so, our employees
travel a great deal all over the world. This is because renowned companies in all industrial markets use switchgear by steute when the
focus is on high quality and availability. And when they appreciate
cooperating with suppliers who can adapt flexibly to their requests.
STEUTE ANAHTARLAMA DONANIMI / HAKKIMIZDA
STEUTE SWITCHGEAR / THE COMPANY
4
180 çalışanımız son derece dikkatli bir şekilde yüksek standart ve
patlamaya karşı güvenli uygulamalar için elektrik ve elektronik komponentleri geliştirip imal ediyor. Bu uygulamalar; kurulu uluslar arası
direktifler, kanunlar, standartlar ve düzenlemelerle uyumludur. Bu
bağlamda teknik sertifikasyon kuruluşları ile birlikte yakın işbirliğine
girmeyi son derece önemli buluyoruz.
İleriki sayfalarda, her biri müşteri taleplerine göre modifiye edilebilen geniş kapsamlı ürünlerimizin bir özetini bulacaksınız. Bizimle
temasa geçin. Aradığınızı bulmanızda yardımcı olalım.
Saygılarımızla.
180 employees attentively develop and manufacture electrical
and electronic components for high-standard and explosive safety
applications. These applications comply with established international directives, laws, standards and regulations. In this context, key significance is attributed to a close co-operation with technical certification institutions.
On the following pages please find enclosed an overview of our
wide range of products, each of which can be modified in accordance
with customer specifications. Talk to us. Let us help you find what you
are looking for.
Your steute team.
KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ ANAHTARLAMA
DONANIMLARI
SAFE SWITCHGEAR FOR DEMANDING AND CRITICAL APPLICATIONS
5
»STEUTE TARAFINDAN YARATILAN« GÜVENLİK
SAFETY »MADE BY STEUTE«
GM işareti. Onaylı medikal cihaz.
GM mark. Approved medical device.
»steute« adı emniyetli anahtarlama donanımları bağlamında
bütün dünyada bilinen bir isimdir. steute kırk yıldan fazla süreden
beri anahtarlama donanımları geliştirip üretmektedir. Piyasaya arz
edilen ilk sürümlerin üretimi bile başarılı bulunduklarından günümüze kadar devam etmektedir.
Şüphesiz ki bu tipik bir yaklaşım değildir ve günümüzde steute
»daha genç« olan yenilikçi ürünler geliştiriyor. Aktarım sistemleri teknolojisi, genel makine ve fabrika donanım endüstrisi gibi klasik uygulama alanlarının yanında steute, patlama güvenliğinin önemli rol oynadığı kimya ve proses endüstrisi ile medikal ekipman gibi yeni uygulama alanlarına odaklanmış bulunuyor. 2002 yılında steute, 1985 yılından beri üretim yaptığı yerin modern üretim olanaklarını genişletti.
Toplam 180 kişiden oluşan insan kaynaklarımız yüksek güvenlik ve üretim kalitesine uyumlu geniş bir ürün aralığını geliştirmekte, imal etmekte ve dağıtımını yapmaktadır.
Müşterilerimizle olan yakın ve güvenilir işbirliği her zaman firma
geleneklerimizin bir parçası olmuştur. Birlikte, her özel uygulama için
optimize edilmiş yüksek kaliteli güvenli anahtarlama donanımları geliştiriyoruz.
6
En iddialı talepler için Kalite
Arıza veya hatalı üretim yaşamı tehdit edebilecek sonuçlara
neden olabileceği için steute, yüksek kalite taleplerini karşılayacak
emniyetli komponentlerin üretimini yapıyor. steute' de her üretim
prosesi, DIN EN ISO 9001 : 2000 sertifikasyonunun bir parçası olarak
kontrol edilir. Bu sayede değişmeyen yüksek bir kalite seviyesine ulaşılır.
Ex-anahtarlama düzenekleri ve medikal ekipmanlar için Kalite Yönetim sistemi
Ayrıca, steute' nin odaklanmış olduğu bazı ürün aralıkları için son
derece katı kurallar geçerlidir.
EC 94/9/EC direktifi, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanılan cihazların veya koruyucu sistemlerin üretimi için kalite yönetimine (QM) ilişkin kesin talepler içerir. steute' nin kalite yönetimi sistemi bu direktife göre onaylanmıştır. »ATEX 95« sertifikasının yanında
steute' nin Ex anahtarlama düzeneğinin test modeli de sertifikalıdır.
Medical Devices Act (MPG; 93/42/EEC) ve IEC 60601 standardının
taleplerini karşılayan medikal ekipman için bir kalite yönetimi sistemi
oluşturulmuştur. Ayrıca anahtarlama donanımı UL 60601' e uygun ve
»onaylı medikal ürünler« (GM) olarak onaylanmıştır. Özellikle medikal
donanım için geliştirilen EN ISO 13485 standardının belirgin talepleri,
steute' nin kalite yönetimi sistemine entegre edilmiştir.
UL 60601'e uygunluk.
The approval according to
UL 60601.
Patlamalara karşı koruma sağlamak için
EC-Direktifi'ne uygun olarak Ex-Işareti.
Ex-mark for prevention of
explosions as per EC-Directive.
AP işareti. Anestezi onaylı medikal
cihazlar.
AP mark. Anaesthesia approved
medical devices.
0158
94/9/EC (ATEX) Direktifi uyarınca
patlama tehlikesine maruz kalan bölgelerdeki uygun kullanımı için donanımlar ve koruma sistemlerine uygun
olarak CE işareti.
CE marking as per Directive 94/9/EC
(ATEX 95) Devices and protection
systems for appropriate use in explosive-endangered areas.
IEC 60601 e göre EC tip muayenesi.
EC type examination as per IEC 60601.
»steute« is a familiar name throughout the world in connection
with safety switchgear. For more than forty years steute has been developing and producing switchgear. The very first series was a success
and is still - continually ongoing - being produced today.
But this is not typical. steute now promotes a »younger« innovative product range. Besides the classical application fields like transport systems technology, general machinery and the plant industry,
steute has focused on new application fields like the chemical and
process industry, where explosion protection plays an important role,
and medical equipment.
In 2002 steute extended the modern production facilities where
steute has been located since 1985. 180 employees develop, produce
and distribute a large range of products which conform to high levels
of safety and production quality.
Close and trusting cooperation with our customers has always
been a tradition. Together we develop high quality safety switchgear,
optimised for each special application.
Quality: for highest requirements
steute produces safety components which have to meet high
quality requirements: failure or faulty production could have fatal
consequences. Every production process at steute is controlled and
documented as part of the DIN EN ISO 9001:2000 certification. This
guarantees a constantly high level of quality.
QM systems for Ex switchgear and medical equipment
In addition, very strict requirements are in force for certain product ranges which steute has focused on.
The EC-Directive 94/9/EC contains exact requirements regarding
quality management (QM) for the production of devices or protective
systems used in potentially explosive atmospheres. steute's QM
system has been certified according to this directive. Besides the
»ATEX 95« certificate, the Ex switchgear of steute has a test model
certificate.
A quality management system has been implemented for medical
equipment which meets the requirements of the Medical Devices Act
(MPG; 93/42/EEC) and the standard IEC 60601. Furthermore the
switchgear is certified according to UL 60601 and as »approved medical products« (GM). The specific requirements of EN ISO 13485, which
have been developed especially for medical equipment, have also
been integrated into steute's QM system.
DMT 99 ATEX 03ZQS/E117
94/9/EC direktifine uygun üretim
için kalite güvencesi.
Quality assurance for production
as per Directive 94/9/EC.
93/42/EEC
Medikal ekipmanlar için 93/42/EC direktifi'ne
uygun CE işareti.
CE marking as per Directive 93/42/EEC
for medical equipment.
7
DIN EN ISO 9001:2000/EN ISO 13485:2003 standartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi.
Quality management system
according to DIN EN ISO 9001:2000/
EN ISO 13485:2003.
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
8
9
steute, makine ve sistem imalatçıları için geniş bir üretim programı
dahilinde kompleks otomasyon ve güvenli anahtarlama donanımlarını
sunmaktadır. Emniyet anahtarları, acil halatlı emniyet anahtarları,
ayak pedalları, kumanda cihazları, kapı kolu anahtarları ve (emniyet
fonksiyonlu veya emniyet fonksiyonsuz) konum anahtarları gibi ürünlerin tamamı geniş kapsamlı üretim portföyümüzde bulunabilir. Ayrıca
steute, radyo teknolojisinin kullanıldığı geniş kapsamlı anahtarlama
donanımları da üretmektedir.
Ürünlerimiz aktarım ve konveyör teknolojisinde, aparat ve fabrika
mühendisliği uygulamalarında ve makine mühendisliğinin genel uygulamalarındaki çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.
steute offers a wide program of complex automation and safety technology switchgear for manufacturers of machines and plants.
Safety switches, emergency pull-wire switches, foot switches, command devices, door handle switches and position switches (with and
without safety function) are all to be found in our extensive product
portfolio. Furthermore steute offers a large variety of industrial
switchgear with radio technology.
The various application fields for our products comprise transport and
conveyor technology, apparatus and plant engineering, as well as
general mechanical engineering.
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarları
// Safety switches with separate actuator
//
ST 14
//
ST 61
//
ES 95 AZ
10
Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarları sürmeli, menteşeli ve özellikle gerekli çalışma güvenliğini
sağlamak için kapalı tutulması
gereken sökülebilir tip emniyetli
koruma kapıları için uygundur.
Ayrıca profil sistemleri üzerine ve
mevcut ekipmanları yenileştirme
işlemleri için monte edilmeye uygundur.
Aktüatörü ayrı takılan emniyet anahtarlarının üzerindeki
anahtarlama elemanı fiziksel olarak aktüatöre bağlı değildir.
Anahtarlama sayesinde fonksiyonel olarak ya temas eder veya ayrılır. Koruma donanımı açıldığı
zaman aktüatör ana gövdeden ayrılır. Proseste NC kontaktlar pozitif olarak açılır ve NO kontaktlar
kapanır. Küçük yarı çaplara da
uygun olan muhtelif şifreli aktüatörler de dahil olmak üzere emniyetli anahtarlar için geniş kapsamlı aksesuarlar bulunmaktadır.
Bütün emniyet anahtarlarının
koruma sınıfı IP 65/67' dir.
The safety switches with separate actuator are suitable
for sliding, hinged and particularly removable safety guards,
which need to be closed to ensure the necessary operational
security. They are also suitable
for mounting on profile systems
and retro fitting on existing
equipment.
On the safety switches with
separate actuator, the switching
element is not physically connected to the actuator but functionally brought together or separated
by switching. When the guard device is opened, the actuator is separated from the base unit. In the
process, NC contacts are positively opened and NO contacts
closed. A wide range of accessories is available for the safety
switches, including various,
coded actuators, also suitable for
small radii.
Protection class of all safety
switches is IP 65/67.
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Menteşeli koruma kapıları için emniyet anahtarları
// Safety switches for hinged guard doors
//
ES 13 SB
//
ES 95 SB
11
Emniyetli menteşe anahtarları,
gerekli olan çalışma emniyetini
sağlamak için kapatılması gereken menteşeli koruma kapıları
için uygundur.
Burada gösterilen emniyetli
anahtarların genel bir avantajı,
emniyetli anahtar içindeki bütünleşik kam mekanizmasıdır. Kam
ve aktüatör arasındaki pozitif
bağlantı, yetkisiz kişilerin kurcalamalarına karşı koruma gibi EN
1088 standardının taleplerini yerine getirmektedir.
Anahtarların içindeki bu
kombinasyon, ayrıca, kullanıcı
için özel tasarlanmış bir kamın
montajını gereksiz kıldığından
maliyet avantajı sağlamaktadır.
Bu tip emniyet anahtarları yavaş
etkili şekilde çalışır.
The safety hinge switches are
suitable for hinged safety
guards which need to be closed
to ensure the necessary operational security.
A general advantage of the
safety switches shown here is the
integral cam within the safety
switch. The requirements of
EN 1088, such as positive linkage
between cam and actuator, as
well as protection against tampering, are thus fulfilled.
This combination within the
switches provides cost advantage
for the user in avoiding the necessity of mounting a specially
designed cam. These safety
switches are provided with slow
action.
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Konum anahtarları
// Position switches
//
//
E 12 WR
Blindtext ersetzen
//
Blindtext
ES 14 TF
ES 13 WHK
12
Konum anahtarları, makine ve
endüstriyel sistemlerin hareket
halindeki parçalarının konumlandırılması, kontrol edilmesi ve
gözlemlenmesinin istendiği yerlerde kullanılır. İnce mekanikten
ağır makine endüstrisindeki uygulamalara kadar farklı yerlerde
uygulanıyor olması, konstrüksiyon bağlamında farklı malzemeleri, elektrik kapasitelerini ve kalite kriterlerini gerektirmektedir.
Konum anahtarlarının birçoğu IEC 60947-5-1 standardının
taleplerini karşılamaktadır. Emniyet fonksiyonlu konum anahtarları sürmeli, menteşeli ve özellikle gerekli çalışma emniyetini
sağlamak için kapatılması gereken emniyetli koruma kapıları
için uygundur. Emniyet fonksiyonlu bütün konum anahtarları
uygun bir koruma kapısı gözetleme birimi sayesinde EN 954-1
standardına uygun Kontrol Kategorisi 3 veya 4' ü karşılar.
Position switches are used where
moving parts of machines and
industrial plants have to be positioned, controlled and monitored.
The various application fields
ranging from fine mechanics to
heavy-duty machinery require
different materials, electrical
capacity and quality criteria regarding construction.
Many of the position switches
fulfil the requirements of the
standard IEC 60947-5-1. The
position switches with safety
function are suitable for sliding,
hinged and particularly removable safety guards, which need to
be closed to ensure the necessary operational security. All position switches with safety function achieve Control Category 3 or
4 to EN 954-1 by means of a suitable guard door monitor.
//
E 12 KU
//
// ES
//
Blindtext
51 WH
ES 95 W-V
13
Emniyet fonksiyonlu konum
anahtarları üzerindeki koruma
tertibatı ve pozitif kesmeli NC
kontakt düzeni pozitif olarak bağlanmıştır.
Farklı uygulamalar kendine
özgü çözümleri gerektirir. Gövde
boyutları, malzeme, elektriksel
yükleme kapasitesi, nominal değerler ve kalite karakteristiklerine ilişkin tasarım ayrıntıları, ince
mekanikten ağır hizmet makine
endüstrisine kadar uzanan muhtelif uygulamaların talepleri doğrultusunda belirlenir. Muhtelif
aktüatörler programı tamamlar.
Hızlı etkili veya yavaş etkili
farklı sürümler de mevcuttur.
On the position switches with
safety function, the guard device
and the positive break NC contact are positively linked.
Different applications require
individual solutions. The design
details in relation to body dimensions, materials, electrical
loading capacity, rated values and
quality characteristics are to a
great extent determined by the
variety of applications, from precision mechanics to heavy engineering. A large variety of actuators complements the program.
Different versions with snap
action or slow action are available .
//
ES 41 D
//
ES 61 WHK
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Emniyet sensörleri
// Safety sensors
14
//
// BZ
Blindtext
16
//
//
//RC
Blindtext
ESSI9556SB
15
Emniyet sensörleri, istenen operatör güvenliğini sağlamak için
kapatılması gereken sürmeli,
menteşeli veya sökülebilir koruma kapılarının korumak için
uygundur. Ayrıca profil sistemleri ve var olan ekipmanın üzerinde yenileme işlemleri için uygundur.
Sözü edilen bütün emniyet
sensörleri , uygun bir SRM serisi
emniyetli röle modülü sayesinde
EN 954-1 standardına göre
Kontrol Kategorisi 4' ü karşılar.
Emniyet sensörleri tercihen
yüksek veya düşük uyarı hızları,
geniş anahtarlama frekansları,
son derece kirli ve toz üreten
yerler, yüksek nem, kimyasal atmosferler, yüksek toleranslı
anahtarlama mesafeleri v.s. gibi
uygun olmayan çalışma koşullarının var olduğu durumlarda
mekanik uyarılı sınır anahtarlarına bir alternatif olarak kullanılır. Agresif malzemelerin bulunduğu gıda işleme endüstrisi gibi
alanlarda emniyetli anahtarlama kontakt düzenlerinin bir
kapsül içine kapatılması suretiyle sağlanır. Hatta BZ 16 ürününün koruma sınıfı IP 69K' dır.
The safety sensors are suitable
for safeguarding of sliding, hinged or removable protective
doors that needs to be closed to
secure the required operators’
safety. They are also applicable
on profile systems and for retrofitting on existing equipment.
All safety sensors mentioned
achieve Control Category 4 to EN
954-1 by means of an appropriate
safety relay module series SRM .
Safety sensors are preferably
applied as an alternative to mechanically operated limit switches in cases where unfavourable
operating conditions, such as
high or low actuating speeds,
large switching frequencies, extreme dirt or dust production,
high humidity, chemical atmospheres, high tolerant switching
distances, etc. occur. Even in the
presence of aggressive materials,
as well as in the food processing
industry, safe switching is ensured through the encapsulation of
the contacts. The BZ 16 is even
available with protection class
IP 69K.
//
//
Blindtext
RC
SI M30
//
//
Blindtext
SRM
21 RT2
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Kapı kolu anahtarları
// Door handle switches
16
//
//
// TGM
Blindtext
TGM
//
//
//TG-W
Blindtext
ES 95GRSB
XX
17
Eksik olanı tamamlamak steute' nin TG ve TGM serisi kapı
kolu anahtarlarının tasarlandığı
prensibin özeti budur. Emniyetli
koruma kapısındaki bobin ara kilidinin açılması gerektiği zaman
operatörün, harici bir anahtarlama panosundaki bir butona basması gerekmez. Şimdi anahtarlama fonksiyonu tam olması gerektiği yerdedir: emniyetli koruma
kapısını açmak için kullanılan
kapı kolu üzerindeki anahtar.
TG ve TGM serisi bütün sürümler aynı tasarım prensibine
sahiptir: bobin ara kilidini açmak
için kullanılan basma butonu
sağlam ve uygun şekilli kapı koluna entegre edilmiştir. Buton
kapı kolunun ön yüzündedir. İki
adet LED, emniyetli koruma kapısının kilitli olup olmadığını veya
yetkilendirilmiş çalışmaya izin verilip verilmediğini gösterir. Yeşil
LED yandığı zaman operatör baş
parmağı ile açılma butonuna
basar ve aynı elle emniyet kapısını açar. Bu uygulama sadece
montaj ve yerleştirme süresinden
tasarruf sağlamaz, ayrıca ergonomiyi de optimize eder. Operatör
şimdi her şeyi kontrol altında tutmaktadır. Hatta acil stop basma
butonunu bile. Opsiyonel olarak
acil stop butonu kapı kolu anahtarına entegre edilebilir.
Less is more - that is the principle, according to which steute has
designed the door handle
switches series TG and TGM. The
operator does not have to press a
button at an external switching
plate, when the solenoid interlock
at a safety guard needs to be unlocked. The switching function is
now exactly where it is needed:
On the door handle switch which
is used to open the safety guard.
All versions of the TG and
TGM series have the same design
principle: The push button to unlock the solenoid interlock has
been integrated in the robust and
well-shaped door handle. The
button is at the front of the handle; two LEDs indicate, if the safety guard is locked or authorised operation is given. When the
green LED lights up, the operator
presses the unlocking button with
the thumb and can open the safety guard with the same hand. This
does not only save mounting and
installation time but also optimises the ergonomics. Because the
operator has got everything
under control. Even the Emergency-stop push button: It can
optionally be integrated in the
door handle switch.
// TG-S
Blindtext
GR 2Ö SR
//
//
Blindtext
TG-S
GR X SG
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Acil halatlı anahtarlar
// Emergency pull-wire switches
Blindtext ersetzen
//
Blindtext
//
// ZS
Blindtext
70
ZS 71 NA
18
Acil halatlı anahtarlar, emniyet
kapakları ile koruma altına alınamayan makine ve sistemlerde kullanılırlar. Bir acil stop basmalı butonun aksine acil halatlı anahtar tel
boyunca her hangi bir noktadan
uyarılabilir. Bütün acil halatlı anahtarlar EN 418 ve IEC 60947-5-5 Avrupa standartlarıyla uyumludur.
Emergency pull-wire switches
are used on machines and plants
which cannot be safeguarded
by safety covers. In contrast to an
Emergency-stop push button the
emergency pull-wire switch can
be actuated from any point along
the wire. All emergency pull-wire
switches conform with European
standard EN 418 and IEC 609475-5.
//
ZS 73 WVD
//
ZS 75 WVD
//
//
ZS 73 S VD
// ZS
//
Blindtext
441 VD
ZS 80
19
Acil halatlı anahtarların entegre
bir tel kopma denetleme fonksiyonu bulunmaktadır. Acil halatlı
anahtarlar uyarıldıkları veya tel
koptuğu zaman bütün NC kontakt
düzenleri açılır ve NO kontakt düzenleri kapanır. Bütün acil halatlı
anahtarların sağlam metal muhafazaları bulunmaktadır. Bütün
ürün tipleri için geniş aksesuar
olanakları bulunmaktadır.
The emergency pull-wire
switches have an integrated wire
break monitoring function. If the
emergency pull-wire switches
are actuated or if the wire breaks,
all NC contacts are opened and
all NO contacts are closed. All
emergency pull-wire switches
have a robust metal housing. A
wide range of accessories is
available for all product types.
//
ZS 73 WVD NIRO
//
ZS 75 S VD
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Halatlı anahtarlar
// Pull-wire switches
//
71 RE
// ZS
Blindtext
//
Blindtext ersetzen
//
Blindtext
// ES/EM
Blindtext
41 Z
ES 95 Z
20
Halatlı anahtarlar makineleri
başlatmak veya elektrikli kapıları, yolları ve bariyerleri açmak
ve kapatmak için kullanılır. Halatlı anahtarlar halatı çekmek
suretiyle manuel olarak uyarılırlar.
Pull-wire switches are suitable
means for starting machines or
to open and close electrically
powered doors, gates and barriers. Pull-wire switches are actuated manually by pulling.
//
ES/EM 61 Z
//
ES/EM 41 WH/90°
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Gevşek halat ve band hizalama anahtarları
// Slack-wire and belt-alignment switches
//
ES 41 DB
//
ZS 75 SR
21
Band hizalama anahtarları, bant
kaydırma ekipmanlarına sahip
uygulamalar için uygundur.
Band hizalama anahtarları,
konveyör bandı hizadan çıktığı
zaman uyarılır. İşletme düzenine bağlı olarak verilen sinyal ya
donanımı devre dışı bırakmak
veya bandın otomatik olarak hizalanmasını sağlamak için kullanılabilir.
Gevşek halat anahtarları
döner kapılarda halatın gerilimini denetlemek için uygulanır.
Halatın istenen gerilimi sağlanırsa anahtar uyarılır.
Belt-alignment switches are
suitable for applications with
handling equipment.
The belt-alignment switches
are actuated when the conveyor
belt becomes misaligned. Depending on the plant arrangements, this signal can either be
used to switch the equipment off
or to provide automatic correction of the belt alignment.
Slack-wire switches are applied on rolling gates for monitoring of the pull-wire tension.
With correct tension present,
the switch is actuated.
//
ZS 73 SR
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Radyo teknoloji kullanan anahtarlama donanımı
// Switchgear with radio technology
22
//
//
// EF
Blindtext
41 WK
GF I F
// EF
//
Blindtext
95 WH/90°
23
Radyo teknolojiyi kullanan
endüstriyel anahtarlama donanımı sinyalleri, düşük enerjili
EnOcean radyo teknoloji aracılığıyla iletir. İletim için gerekli
düşük enerji miktarı (örneğin
gücü yüksek bir batarya, minyatür bir güneş kollektörü modülü
veya bir elektrodinamik enerji
jeneratörü aracılığıyla) anahtar
donanımı tarafından kendiliğinden yeteri kadar üretilir.
Bu yeni tip enerji jeneratörü
aktüatörün hareketinden elektrik
enerjisi üretir. Aktüatörün kinetik enerjisi elektrik enerjisine
dönüştürülür. Böylece anahtarlar
gereksinim duydukları enerjiyi
kendileri üretir ve tamamen
kendi kendilerine yeterli olacak
şekilde, kablo, batarya veya ışık
kullanmadan çalışırlar. Radyo
sinyalleri lisans gerektirmeyen
SRD bandı içinde 868 MHz frekansla iletilir.
Konum, halatlı ve kapı kolu
anahtarları EnOcean radyo teknolojisi ile mevcuttur. Konum
anahtarları muhtelif aktüatörler
ile donatılabilir.
Industrial switchgear with radio
technology transmit the signals
by means of low-energy EnOcean
radio technology. The low quantity of energy necessary for the
transmission is self-sufficiently
generated by the switchgear, e.g.
by means of a high-power battery, a miniaturized solar module
or an electrodynamic energy
generator. This new type of energy generator generates electrical
energy from the movement of the
plunger. This kinetic energy of
the plunger is converted into
electrical energy. So the switches
produce the energy they require
by themselves and work totally
self-sufficiently: without cables,
batteries and/or light. The radio
signals are transmitted within
the licence-free SRD band with
868 MHz.
Position, pull-wire and door
handle switches are available
with EnOcean radio technology.
The position switches can be
equipped with a large variety of
actuators.
//
EF 95 RS SW
//
TGFM
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Ayak pedalları
// Foot switches
//
Blindtext ersetzen
//
Blindtext
KF
KFS
24
Ayak pedalları, elleri kullanarak
çalışmanın olanak dışı olduğu
durumlarda makine ve sistemlere monte edilir. Operasyonları ve
üretim proseslerini başlatıp durdurmak için kullanılırlar. Çevre
koşullarına ve mekanik hizmet
türüne bağlı olarak ayak pedallarının farklı sürümleri kullanılmaktadır. Termoplastik malzemeli KF serisi ayak pedalleri genellikle paketleme makineleri,
depo ve konveyör ekipmanları ve
tekstil makinelerinde kullanılır.
Foot switches are mounted on
machines and plants in cases
where operation using the
hands is not possible. They are
used to start and stop operations and production processes. Depending on the environmental conditions and
mechanical duty, differing
versions of foot switches are
used. The thermoplastic foot
switches series KF are generally applied on packaging
machines, on storage and
conveyor equipment, as well
as in the textile machine
branch.
//
KF 2
//
KF 3
//
//
// GFI
Blindtext
GFSI
//
// GFS
Blindtext
VD
25
Bütün ayak pedalları çoklu pedal
tipi olarak mevcuttur. İstenmeden yapılabilecek uyarıların
önüne geçmek için ayak pedalları
koruyucu bir siperle muhafaza
altına alınmıştır. GF, GFI, GFS ve
GFSI serisi ayak anahtarları hızlı
ve yavaş etkili, gerekirse hall
sensörlü olarak mevcuttur. Baskı
noktalı, potansiyometreli ve kalıcı
tip olanları da bulunmaktadır.
Emniyetli ayak pedalları, elleri kullanmanın olanak dışı olduğu durumlarda onaylama
anahtarları olarak makine ve sistemlerin üzerine monte edilir.
All foot switches are available
as multi-pedal type. The foot
switches are provided with a
protective shield to prevent
accidental actuation. The foot
switch series GF, GFI, GFS and
GFSI are available with slow
and snap action as well as hall
sensors. Types with pressure
point, potentiometer and
latching element are available.
Safety foot switches are
mounted on machines and
plant as enabling switches in
cases where operation using
the hands is not possible.
//
GFS NA
//
GFS 2 K
KONTROL TEKNOLOJİSİ
CONTROL TECHNOLOGY
// Manyetik sensörler
// Magnetic sensors
Blindtext ersetzen
//
Blindtext
//
// RC
Blindtext
8
RC 15
26
Manyetik sensörler; yüksek veya
düşük uyarı hızları, geniş anahtarlama frekansları, son derece
kirli ortam ve toz üretimi, yüksek
nem, kimyasal atmosferlerin bulunduğu yerler, geniş dalgalı
uyarı mesafeleri v.s. gibi uygun
olmayan çalışma koşullarının bulunduğu yerlerde mekanik uyarılı
sınır anahtarlarına bir alternatif
olarak tercih edilir. Agresif malzemelerin varlığı durumunda ve
gıda işleme endüstrisinde bile
kontaktların kapsül içinde bulunmasından dolayı emniyetli anahtarlama temin edilebilir. Dolayısıyla manyetik sensörler elektronik sayıcı, yüksek parmaklık raf
bulunduran depoların ve konveyör sistemlerinin üzerinde bir istasyon anahtarı, ayrıca kanatçıkların, sürmeli besleme birimlerinin ve valflerin konum göstergesi
olarak makine ve sistemlerin
üzerine hareketli ve sabit kontroller için uygundur.
Asansör endüstrisinde manyetik sensörler, asansör kabinlerinin konumlandırılması ve kontrol edilmesi için uygundur.
Ek bir uygulama alanı da hareket mesafesinin elektronik
kontrolü ve pnömatik silindirlerin
üzerindeki konum göstergesidir.
Magnetic sensors are preferably
applied as an alternative to mechanically operated limit switches in cases where unfavourable
operating conditions, such as
high or low actuating speeds,
large switching frequencies, extreme dirt or dust production,
high humidity, chemical atmospheres, high fluctuating actuating
distances, etc. occur. Even in the
presence of aggressive materials,
as well as in the food processing
industrty, safe switching is ensured through the encapsulation of
the contacts. Thus magnetic sensors are e.g. suitable for movement and standstill monitoring
on machines and systems, as
electronic counter, as station
switch on conveyor systems and
high rack warehouses, as well as
for position indication of flaps,
slide feeds and valves.
In the lift industry magnetic
sensors are suitable for positioning and controlling lift cabins.
A further field of application
is the electronic control of the
travel and the position indication
on pneumatic cylinders.
//
RC 20
//
RC 60 ST
//
//
RC 40
// RC
//
Blindtext
50
RC 5
27
Manyetik sensörler, mekanik
temas olmadan kalıcı mıknatıslama özelliği olan mıknatıslar
tarafından uyarılır.
Bu donanımlar bir NO, NC,
değiştirici kontakt düzenli veya
sürgülü kontakt şeklinde seçilebilir. Manyetik sensörler kablo
veya fişli konnektör ile temin
edilirler.
Pnömatik silindirlerin üzerindeki kontrol ve konumlama
işlevleri için seçilen manyetik
sensörler, pnömatik silindirin
pistonu içine yerleştirilen kalıcı
mıknatıslama özellikleri olan
mıknatıslar tarafından uyarılır.
The magnetic sensors are actuated by permanent magnets without any mechanical contact.
The devices can be selected
either with one NO, NC, changeover or latching contact. The
magnetic sensors are provided
with cable or plug-in connector.
The magnetic sensors for
control and positioning on pneumatic cylinders are actuated by
permanent magnets fitted inside
at the piston of the pneumatic cylinder.
//
RC 96
//
RC 90
PATLAMAYA KARȘI KORUMALI
EXPLOSION PROTECTION
// Ex Anahtarlama Düzenekleri
// Ex Switchgear
28
29
Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanılan anahtarlama donanımlarının, parlama özelliği olan ürünlerin, oksijen ve bir ateşleme
kaynağının aynı anda bulunması durumunda kullanılması gerekir.
Kimya endüstrisi, offshore teknolojisi, madencilik gibi sektörlerde uygulama alanları bulduğu gibi ana maddelerin bir çok branşlarında ve
gıda endüstrisinde de kullanılır. steute' nin Ex anahtarlama düzeneklerinin ürün aralığı potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanılabilen; aralarında emniyet anahtarları, emniyet fonksiyonu olan veya olmayan konum anahtarları, bobinli kilitleme, kumanda cihazları, acil
halatlı anahtarlar, ayak pedalları ve manyetik sensörler gibi donanımları barındırır. steute tarafından imal edilen bütün Ex anahtarlama düzenekleri zone 1 veya 2 ve zone 21 veya 22 olarak tanımlanan bölgelerin potansiyel olarak patlama atmosferlerinde kullanılabilir. Anahtarların hemen hemen tamamı II 2G EEx d IIC T6 ve II 2D IP67 T80ºC' ye
uygun patlama korumasının taleplerini karşılar. İlgili tipin EC Direktif
94/9/EC (ATEX)' e uygun muayene sertifikaları mevcuttur.
Switchgear used in potentially explosive atmospheres is required
where ignitable products, oxygen and a source of ignition occur at the
same time, e.g. in the chemical industry, in offshore technology, in
mining, but also in several branches of the basic materials and food
industry. The steute range of Ex switchgear contains amongst others
safety switches, position switches with and without safety function,
solenoid interlocks, command devices, emergency pull-wire switches,
foot switches and magnetic sensors which can be used in potentially
explosive atmospheres. All Ex switchgear produced by steute can be
used in potentially explosive atmospheres of zone 1 or 2 and 21 or 22.
Nearly all switches meet the requirements of explosion protection according to II 2G EEx d IIC T6 and II 2D IP67 T80°C. Corresponding typeexamination certificates per EC Directive 94/9/EC (ATEX) are available.
PATLAMAYA KARȘI KORUMALI
EXPLOSION PROTECTION
// Ex emniyetli anahtarlama donanımı
// Ex safety switchgear
//
EEX 13 SB
//
EEX 335 4VH
//
EEX 14 VKU
30
EEx 13 SB serisi emniyetli menteşe anahtarı örneğinde olduğu
gibi bu tip anahtarlar, gereksinim
duyulan çalışma güvenliğini sağlamak için kapatılması gereken
menteşeli emniyet koruma kapıları için uygundur. Konum anahtarlarına kıyasla emniyetli menteşe anahtarlarının genel bir
avantajı, emniyet anahtarının
içinde bulunan entegre kam' dır.
Böylece kam ve aktüatör arasındaki pozitif bağlantı, yetkilendirilmemiş harici kurcalamalara
karşı koruma gibi EN 1088 standardının taleplerini karşılar.
Emniyet fonksiyonu bulunan
örneğin EEx 14 serisi konum
anahtarları sürmeli emniyetli koruma kapıları için uygundur. Koruma kapısı kapalı olduğu zaman
konum anahtarı uyarılmaz, dolayısıyla pozitif kesme (kontakt
yapma) koruma kapısı açıldığı
zaman yapılır. Farklı uygulamalar
için termoplastik veya metal muhafazalar içindeki uyarıcılar ayrıca mevcuttur.
The safety hinge switches e.g. series EEx 13 SB are suitable for
hinged safety guards which need
to be closed to ensure the necessary operational security. A general advantage of safety hinge
switches in comparison to position switches with safety function
is the integral cam within the safety switch. The requirements of
EN 1088, such as positive linkage between cam and actuator,
as well as protection against
tampering, are thus fulfilled.
The position switches with
safety function e.g. series EEx 14
are suitable for sliding safety
guards. When the guard door is
closed, the position switch is
not actuated so that the positive
break is given when the guard
door is opened. A choice of various actuators for the different
applications in thermoplastic or
metal enclosure is available.
//
EEX 95 AZ
//
EEX RC SI M 30
//
EEX AZM 415
31
31
EEx 95 AZ serisi örneğinde olduğu gibi aktüatörü ayrı olan emniyet anahtarları sürmeli, menteşeli ve özellikle yerinden sökülebilir tip emniyetli koruma kapıları
için uygundur. Ayrı olarak sipariş
edilmesi gereken farklı uyarıcı
mekanizmalar tipe bağlı olarak
özellikle bazı koruma kapıları için
uygundur. Küçük yarı çaplar talep
edildiği zaman menteşeli koruma
kapılarının üzerine esnek aktüatörleri uygulanır.
EEx AZM 415 bobinli kilitler
yetkilendirilmiş çalışma verilene
kadar tehlikeli bir hareketten
veya proses emniyetinin garantisinden dolayı koruma kapısının
kapalı kalması gerektiği durumlarda kullanılır. Yetkilendirilmiş
çalışma, arıza güvenlikli duraklama monitörü veya gecikmeli
zaman rölesi tarafından verilebilir.
Manyetik emniyet anahtarları
sürmeli, menteşeli ve özellikle
yerinden sökülebilir emniyetli koruma kapıları üzerinde uygulanır.
Tercihli olarak gıda işleme endüstrisinde ve zorlu çevre koşullarında - örneğin doldurma sistemlerinde ve silolarda - kullanılır.
The safety switches with separate
actuator e.g. series EEx 95 AZ are
suitable for sliding, hinged and
particularly removable safety
guards. The different actuators,
to be ordered separately, are depending on the type especially
suitable for certain guard doors.
Flexible actuators are applied on
hinged guard doors when small
radii are required.
Solenoid interlocks series
EEx AZM 415 are applied when
the guard door because of a hazardous movement or guarantee
of process safety must be interlocked until authorised operation
is given. This authorised operation can be given by a fail-safe
standstill monitor or a delay
timer.
Magnetic safety sensors are
applied on sliding, hinged and
particularly removable safety
guards. They are preferably used
in the food processing industry
and under rough environmental
conditions e.g. on filling systems
and silos.
//
EEX RC SI 56
PATLAMAYA KARȘI KORUMALI
EXPLOSION PROTECTION
// Ex emniyetli anahtarlama düzeneği
// Ex safety switchgear
32
Deutscher Text?
Englischer Text?
//
EEX ZS 71 VD
//
EEX 75 SR
33
33
EEx ZS 71 serisi acil halatlı anahtarlar, linear bir tasarım üzerinde
uzatılmış Acil stop basmalı butonun fonksiyonunu yerine getirir.
EEx 14 RUV serisi acil stop basmalı butonlar makine ve operatör panellerinin üzerine lokal olarak yerleştirilirken acil halatlı
anahtarlar, koruyucu parmaklık
ve kapaklarla emniyet altına alınamayan aktarım ve konveyör
sistemlerinin üzerine monte edilirler.
EEx ZS 75 SR serisi kuşak
düzeltme anahtarları, aktarım ve
konveyör sistemlerinin sorunsuz
çalışmasını temin etmek için bu
sistemlerin üzerine monte edilir.
Kuşağın hizalanması üzerine
anahtar uyarılır. Bu durum anahtarı ya kapalı konuma getirir veya
kuşağın konumunu düzeltir.
Emergency pull-wire switches series EEx ZS 71 have the function of
an Emergency-stop push button in
linear extended design. While the
Emergency-stop push buttons series EEx 14 RUV are locally positioned on machines and switchboards, emergency pull-wire
switches are mounted on transport and conveyor systems that
cannot be secured by protective
fences and covers.
The belt-alignment switches
e.g. series EEx ZS 75 SR are mounted on transport and conveyor
systems in order to realise a problem-free operation of these
systems. With belt-misalignment
the switch is actuated. This initialises either the switching off or a
correction process of the belt position.
//
EEX 14 RUV
PATLAMAYA KARȘI KORUMALI
EXPLOSION PROTECTION
// Ex anahtarlama düzenekleri
// Ex switchgear
//
EEX 12
//
EEX 13 TF
//
EEX 61 Z
//
EEX GFSI
34
EEx 12, EEx 13 ve EEx 14 serisi
kablolu ve kısmen emniyet fonksiyonlu konum anahtarları konumlama görevleri için kullanılabilir. Bu anahtarların kompakt tasarımı vardır. Çok farklı uygulamalar için değişken yapıdaki aktüatörler ve muhtelif kontakt variyasyonları bulunmaktadır. EEx
95 serisi konum anahtarlarının
muhafaza boyutları DIN EN 50
047 standardı ile uyumludur. Ayrı
bir kablo bağlama bölmesine sahiptirler.
EEx 61 Z serisi halatlı anahtarlar tercihli olarak kapı ve aralıklarda uygulanır. Buradaki fonksiyonları bu kapıları ve aralıkları
açmak ve kapatmaktır. Uygulama
yerine ayarlanmış olarak duvar
ve/veya tavana monte edilen sürümleri bulunmaktadır.
EEx GFSI ve EEx GFI serisi Ex
ayak pedalleri, çok farklı nedenlerden dolayı manuel uyarının
olanak dışı olduğu uygulamalarda kullanılır. Koruyucu siper bulunduran veya koruyucu siperi
bulundurmayan sürümler mevcuttur.
The position switch series EEx
12, EEx 13 and EEx 14 with cable
and partly safety function can be
applied for positioning tasks.
These switches have a compact
design. A large variety of actuators and different contact variations for the most various applications are available. The enclosure dimensions of the position
switches EEx 95 conform with
DIN EN 50 047. They have a separate wiring compartment.
Pull-wire switches e.g. series
EEx 61 Z are preferably applied
on doors and gates. Here they
serve to open and close them.
Adapted to the application there
are different version for wall
and/or ceiling mounting available.
The Ex foot switches e.g. series EEx GFSI and EEx GFI are
applied where manual actuation
is impossible because of many
different reasons. Version with
and without protective shield are
available.
//
EEX RC M20
//
EEX IS M12 B
//
EEX 14 RSSA
35
EEx 14 serisi kumandalar Ex
anahtarlamalı kabinlerde, iki el
anahtarlı kontrol panellerinde,
anahtar panolarında ve asansör
yapımındaki montaj uygulamaları
için uygundur. Basma buton, yarı
döner, anahtar kilidi ile çalıştırmalı ve acil stop anahtarları gibi
farklı sürümleri bulunmaktadır.
Acil stop basmalı butonlar bir
makine veya sistemin emniyet
devresine bağlanır. EN 60204-1
standardının taleplerini karşılar.
EEx RC serisi manyetik sensörler, çok kirli koşulların var olduğu veya yüksek hijyenik standartların muhafaza edilmesi gerektiği yerlerde özellikle avantajlıdır. Kapsül içine alınan reed
kontaktlar hemen hemen hiç yıpranmadan çalışır. Yüksek koruma
sınıflarından dolayı harici ortamlarda kullanılmaya idealdir.
Ex endüktif yaklaşım sensörleri metal parçaların yaklaştırılması suretiyle uyarılır. Tozlu ve
kirli ortamlar, yüksek veya düşük
uyarı hızları, yüksek nem, kimyasal atmosferler ve değişken uyarı
mesafeleri endüktif sensörleri etkilemez.
Command devices series EEx 14
are suitable for mounting in Ex
switchgear cabinets, two-hand
control panels, switchboards and
in lift manufacture. There are
versions as push buttons, semirotary, key-operated and emergency-stop switches. The emergency-stop push buttons are connected in the safety circuit of a
machine or plant. They meet the
requirements of EN 60204-1.
The magnetic sensors series
EEx RC is of particular advantage
in cases where extremely dirty
conditions can occur or in contrast high hygienic standards
need to be maintained. The encapsulated reed contacts work
nearly wear-free. Due to a high
protection class they are ideal for
use outdoors.
Ex inductive proximity sensors are actuated by approach of
metal. Dusty and dirty environment, high or low actuating
speeds, high humidity, chemical
atmospheres and varying actuating distances do not affect inductive sensors.
//
EEX GFI
//
EEX 14 RT
MEDİKAL EKİPMAN
MEDICAL EQUIPMENT
// Medikal ayak kontrol şalterleri
// Medical foot controls
36
37
Medikal ekipmanlar için ayakla çalışan kontrol birimlerindeki geniş
üretim programımız, bu alandaki uzmanlığımızı gösterir. Teknik alandaki uzmanlığımız steute' ye müracaat etmekle doğru kararı aldığınızın teminatıdır. Değişik imkanlar ve özel talepler tecrübeli tasarım departmanımız için sorun teşkil etmez.
Optimum ayakla kontrol birimlerini bulmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, sizi farklı bir şekilde tatmin edeceğiz! İlerleyen sayfalarda,
sadece özel taleplerinize adapte edebileceğimiz standart programımızın bir tanıtımını yapacağız.
Kısa karar alma yolları ve esnek bir üretim programına sahip orta ölçekli bir şirket olarak sizlere özgü tasarımda, kendine özgü muhafazası ile özel çalışma elemanları ve emniyet donanımı olan »arzu ettiğiniz
ayaklı kontrol birimini« geliştirip imal edebiliriz.
Our extensive program of foot operated control devices for medical
equipment shows our competence in this field: our technical expertise ensures you have made the right decision talking to steute. The
different possibilities and special requests pose no problems for our
experienced design department.
If you think finding the optimum foot control is difficult, we will convince you otherwise! On the following pages we introduce a selection
of our standard program that we, of course, can adapt to your customised requirements.
As a middle-size company with short decision making routes and a
flexible production we also like to develop and produce your »desired
foot control« – in an exclusive design, with individual housing, with
special operating elements or safety equipment.
MEDİKAL EKİPMAN
MEDICAL EQUIPMENT
// Medikal ayak kontrol şalterleri
// Medical foot controls
// MGF-MED
//
MGFS-MED
//
KF-MED SK11
38
Ameliyat masalarında, doktor
muayenehanelerinde ve
rehabilitasyon merkezlerinde çalışan personelin elleri genellikle
meşguldür ve elektrikli medikal
donanımı çalıştırmak için ayaklarını kullanmak zorundadırlar. Bu
nedenlerden dolayı ayakla denetim birimleri kullanılır.
In operating theatres, in doctors'
surgeries and at rehabilitation
centres the staff's hands are
generally occupied, so that they
must use their feet to operate
electrical medical equipment.
That is why foot controls are frequently used to adjust medical
equipment.
//
MGF 2-MED
//
MKF 2-MED GP25
//
MKF
Blindtext
2-MED GP26
39
Standart geniş bir ürün aralığı
steute bu alanda uzman bir şirkettir. steute'nin, özellikle medikal ekipmanlar için tasarlanmış
ve dolayısıyla emniyet, fonksiyon, ergonomi ve güvenirlik taleplerini karşılayan ayak pedalları geniş bir ürün aralığında
satılmaktadır. Bu iki sayfada
standart ürün aralığımızdan
örnek resimler gösterilmektedir.
A broad standard range
steute is a specialist in this field:
steute medical equipment sells a
wide range of foot switches especially designed for medical equipment and which therefore meet
strict requirements for safety,
function, ergonomics and reliability. The photos on this double
page show examples from our
standard range.
//
MKF 2-MED GP23
//
MGF 2-MED
MEDİKAL EKİPMAN
MEDICAL EQUIPMENT
// Medikal ayak kontrol şalterleri
// Medical foot controls
//
MKF
Blindtext
3-MED GP33
//
RF-MED
//
MTF 3-MED
//
MKF 3-MED GP34
40
»onaylı medikal ekipman«
steute medikal cihazların ayak
pedalları Medical Devices Act
MPG (Direktif 93/42/EEC) deki
bütün talepleri karşılar. Bağımsız
yetkili bir kuruluş, anahtar ve
üretim olanaklarının Medical Devices Act' ın taleplerine uygunluk
gösterdiğini doğrulamaktadır. Bu
gönüllü kontrolün sonucunda
steute' nin ayak pedallarının
»onaylı medikal ekipman« GM
işareti ile onaylanmıştır.
»approved medical device«
Foot switches from steute medical equipment meet all the
requirements in the Medical
Devices Act MPG (Directive
93/42/EEC). An independent authority verifies that the switches
and the production facilities conform to the requirements of the
Medical Devices Act. The result
of this voluntary examination is
that steute foot switches are
certified with the GM mark »approved medical device«.
//
WF 3-MED GP35
//
Blindtext GP71
MFS-MED
41
steute medikal ekipmanları,
muhtelif standart ayak pedalları
modüler bir ürün aralığı ve beş
farklı pedal tipi dahilinde satılmaktadır. Geleneksel pedalların
yanında ön-arka uyarı, pleyt tipi
uyarı ve buton tipi uyarı olmak
üzere bunların tamamı uyarı birimleri olarak kullanılmaktadır.
steute medical equipment sells
a modular range of many different standard foot switches with
up to five pedals.
Besides the conventional pedals,
rockers, actuation plates and
buttons are all used as actuation
devices.
//
MFS-MED GP72
MEDİKAL EKİPMAN
MEDICAL EQUIPMENT
// Müşteri odaklı çözümler
// Customised solutions
42
Müşteri odaklı geliştirme
olanakları
Müşteri odaklı ayaklı denetim birimleri, medikal ekipman üreticileri ile işbirliği yapılarak steute
standart üretim aralığı temelinde
tasarlanır. Örnekler bu sayfada
gösterilmiştir: diş teknolojisi endüstrisinde steute dişçi koltuklarını hareket ettirmek ve diğer
fonksiyonları yerine getirmek için
ayak denetim birimlerini üretmektedir. Ameliyat masalarında
çok fonksiyonlu ayaklı denetim
birimleri -zoom ve odaklama
fonksiyonunu ayarlamak, kamerayı hareket ettirmek gibi ameliyat mikroskoplarını çalıştırmak
için kullanılır. Hastane ve rehabilitasyon merkezleri, steute ayaklı
denetim birimleri tarafından çalıştırılan X-Işını sistemlerinde ve
elektrikle ayarlanabilir hasta
yataklarında kullanır.
Customised developments
Customised foot controls are
designed on the basis of the
steute standard range in cooperation with manufacturers of
medical equipment. Examples
are shown on this page: for the
dental technology industry steute
produces foot controls for actuating the dentist's chair and for
further functions. In the operating theatre multi-functional foot
controls are used to actuate surgical microscopes - e.g. to adjust
the zoom and focus function, as
well as to actuate the camera.
Hospitals and rehabilitation centres use X-ray systems and electrically adjustable patient beds
which are actuated by steute foot
controls.
Vizyonumuz
steute bir tasarımci ekibiyle
işbirliği içinde , ayaklı denetim birimlerinin gelecek nesli için bir
tasarım konsepti geliştirmiş bulunuyor. Bu tasarımda modüler
bir konsept ergonomi ve güvenirlilik ile mükemmel tasarım taleplerini karşılıyor. Yenilikçi anahtarlama sistemleri için başka bir
örnek de kablosuz sinyal iletimi
ile ayaklı denetim birimleridir.
Radyo dalgaları veya kızıl ötesi
sinyal aracılığıyla yapılan veri iletimi ayarlanan ekipmanın esnekliğini artırır ve işi engelleyen kabloların yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırır. Steute medikal
ekipmanları, ayaklarınızı sağlam
yere basacak çözümler sunarak
yarının çözümleri için çoktan çalışmaya başlamıştır bile.
Visions for tomorrow
In co-operation with a designer
team steute has developed a
design concept for the future generation of foot controls - a modular concept which meets the
requirements of ergonomics and
reliability and also achieved by
perfect design.
A further example for innovative
switching systems are foot
controls with wireless signal
transmission. The data transfer
via radiowaves or infrared signal
increases the flexibility of the adjusting device and avoids the danger of cables hindering the work.
steute medical equipment has
already been working on solutions for tomorrow: solutions
which keep your feet firmly on the
ground.
43
steute, otomasyon teknolojisi için
kompleks ve kritik uygulamalarda
kullanılan anahtarlama donanımlarına ilişkin geniş bir ürün programı geliştirip üretiyor. şirket;
kontrol teknolojisi, patlamaya
karşı koruma ve medikal ekipman
olmak üzere üç iş segmenti üzerine odaklanmış bulunuyor .
steute develops and produces a
wide program of switchgear for
automation technology that is
used in complex and critical applications. The company focusses on
three business segments: Control
technology, explosion protection
and medical equipment.
01.26.0525/1184061/07.2008/1000 wd
Türkiye Distribütörü
Beta Elektrik Sanayi ve Ticaret
Okçumusa Cad. No:16/A
Karaköy / Istanbul
Telefon 0 212 235 99 14 - 15
Faks 0 212 253 54 56
E-mail [email protected]
www.betaelektrik.com

Benzer belgeler