siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü

Transkript

siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü
DERSLER
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarında belirlenen
240 AKTS’lik dersten başarılı olmaları ve 4.00 üzerinden en az
2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Belli başlı dersler zorunlu, seçmeli ve serbest seçmeli olarak
belirtilmiştir.
ZORUNLU DERSLER
• Anayasa Hukukuna Giriş
• Sosyoloji
• Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
• Siyaset Bilimi
• Yönetim Bilimi
• Türk Anayasa Hukuku
• Siyasi Tarih
• Siyasal Düşünceler Tarihi
• Kentleşme ve Konut
Politikaları
• İdare Hukuku
• Türk Yönetim Tarihi
• Türk Siyasal Hayatı
• Devlet ve Bürokrasi
Kuramları
SEÇMELİ DERSLER
• Türk Dış Politikası
• Kent Ekonomisi
• Yönetim Psikolojisi
• Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
• Bölgesel Gelişme Politikaları
• Kent Sosyolojisi
• Uluslararası Örgütler
• Kamuda Stratejik Yönetim
• Kamu Politikaları ve Analizi
• Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
• Çevre Hukuku
• Vatandaşlık ve Yabancılar
• Hukuku
• Küreselleşme ve Türk Kamu
• Yönetimi
ÖĞRETİM ÜYESİ
MAİL ADRESİ
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özcan Sezer
[email protected]
Arş. Grv. Tuğçe Bayram
[email protected]
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sanem Berkün
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çavuşoğlu [email protected]
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Şenay Işın
[email protected]
Gelecek
burada şekillenir.
İKTISADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
67100 İncivez ZONGULDAK
Tel: 0 (372) 2574010- 17 97 Fax: 0 (372) 2574057
SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
TANITIM
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, 2012-2013 Eğitim-öğretim döneminden itibaren I. ve II. öğretim programlarına 45`er öğrenci alarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Bölümümüz eğitim-öğretimini diğer bölümler ile birlikte BEÜ Farabi Kampüsü’nde bulunanİktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi binasında sürdürmektedir. Eğitimlerimiz, amfi tipi
dersliklerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımızın ofisleri bu binada bulunmaktadır.Öğrencilerimiz öğretim
elemanları ile iç içe bulunmakta olup, her zaman ulaşılabilir bir
yapı mevcuttur.
Öğrencilerimiz kampüs içerisinde yer alan 2200 m2’lik kullanım alanına sahip olan ve eğitim öğretim döneminde 24 saat
açık olan kütüphaneden yararlanabilmektedir.
GİRİŞ KOŞULLARI
Örgün Öğretim :
Puan Türü
:TM-2
Kontenjan :47
İkinci Öğretim :
Puan Türü
:TM-2
Kontenjan :47
YANDAL VE ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölümümüz normal öğretim öğrencilerinin Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programında yan dal ve çift ana
dal yapma imkanı bulunmaktadır.
BÖLÜMÜN AMACI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev
alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere
sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler, kariyer elemanları ve uzmanlar yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin hem kamusal alanda hem de özel sektörde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmasına dikkat
edilirken kendilerine toplumumuzun daha aydınlık yarınlarını
kuracak birer birey oldukları bilincinin de kazandırılmasına
özen gösterilmektedir.
BÖLÜMÜN MİSYONU
Kamu yönetimi bölümü, siyasal, sosyal ve hukuki temeller üzerinden teorik bilgilerle donatılmış, uygulama becerileri
gelişmiş, karşılaştırmalı siyasal analiz yapabilen, sorun çözebilen, gelişmiş bilimsel düşünce yapısına sahip, insan haklarına
saygılı, toplum yararını gözeten üstün nitelikli yönetici adayı
yetiştirmeyi ve bilimsel nitelikli çıktılarını toplumun faydasına
sunmayı görev edinmiştir.
BÖLÜMÜN VİZYONU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin vizyonuna paralel
olarak, vereceği eğitim ve öğretim ve üreteceği bilgi ile yerel,
ulusal ve küresel düzeyde çağdaş uygarlığın gerektirdiği nitelikleri gerçekleştirebilen bir bölüm olmaktır.
KARİYER VE İŞ İMKANLARI
Kamu Yönetimi Bölümü’nde verilen eğitim ve öğretim,
mezunlarının eğitimi itibariyle gerek kamu sektöründe ve
gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir.
Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde birçok değişik
alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler.Ayrıca lisansüstü
derecelerini izleyerek akademik kariyere sahip olabilirler.
Mezunlarımız ayrıca Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, finans
kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda
orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalıabilirler.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Siyaset Bölümü ve Kamu Yönetimi bölümü
için anlaşmalı üniversiteler;
•Polonya Radom Academy of Economics
•Romanya Danubius University of Galati