Ernest Hemingway`s Characters in The Sun Also Rises Trapped

Yorumlar

Transkript

Ernest Hemingway`s Characters in The Sun Also Rises Trapped
Akademik Araştırmalar Dergisi 2013,
Sayı 56,
Sayfalar 17-34
ERNEST HEMINGWAY’S CHARACTERS IN
THE SUN ALSO RISES TRAPPED WITHIN
THE VICIOUS CIRCLE OF ALIENATION
Alpaslan TOKER ∗
Abstract
The term ‘alienation’ continues to be a central concept summarizing
salient facets of life in contemporary societies in spite of the obscurities, even
contradictions that encompass it. This phenomenon has acquired an important
role in philosophy, psychology, sociology, anthropology, theology, literature
and economy after the works of G.W.F. Hegel and Karl Marx. For many
American citizens, the years instantly following World War I were indicated by
outrage, disillusionment and resentment. After the First World War, survivors
of this era were termed the Lost Generation. This essay tries to provide valid
explanations to the term “alienation” and pursue the traces of alienation in
Ernest Hemingway’s novel The Sun Also Rises. All of the major characters in
Hemingway’s novel experience distinct and numerous stages of alienation,
seeking a sense of community and recognition.
Key Words: Alienation, modern man, Lost Generation, expatriates,
detached
Ernest Hemingway’in The Sun Also Rises Adlı
Romanında Yabancılaştırmanın Kısır Döngüsü
İçinde Tutsak Kalmış Karakterler
Özet
‘Yabancılaştırma’ terimi, belirsizliklere hatta onu çevreleyen çelişkilere
rağmen, çağdaş toplumlarda hayatın belirgin yönlerini özetleyen merkezi bir
kavram olmaya devam etmektedir. Bu fenomen G.W.F. Hegel’in ve Karl
Marx’in eserlerinden sonra felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ilahiyat,
edebiyat ve ekonomi alanlarında önemli bir rol elde etmiştir. Birçok Amerikan
∗
Assist. Prof. Dr., International Burch University, Department of English Language and Literature,
[email protected]; Yrd. Doç. Dr.; Uluslararası Burç Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.
17
Akademik
Araştırmalar
Dergisi
Ernest Hemingway’s Characters In The Sun Also Rises Trapped Within The Vicious Circle Of Alienation
vatandaşı için, 1. Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki yıllar öfke, hayal kırıklığı
ve kırgınlığın belirtisi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bu çağın
felaketzedeleri Kayıp Nesil olarak adlandırıldılar. Bu makale
‘yabancılaştırma’ kavramına geçerli açıklamalar temin etmeye ve Ernest
Hemingway’in The Sun Also Rises romanında yabancılaşmanın izlerini takip
etmeye çalışmaktadır. Heminway’in eserindeki ana karakterlerin hepsi
yabancılaşmanın farklı ve pek çok aşamalarını tecrübe etmekte, toplum olma
ve tanınma duygusunu aramaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: Yabancılaşma/Yabancılaştırma, Çağdaş Insan,
Kayıp Nesil,Göç Edenler, Soyutlanmış.
18
Journal of
Academic
Studies

Benzer belgeler

büyük beyoğlu yangını

büyük beyoğlu yangını öğleden bir saat sonra Feridiye Sokağı’nda Macar Riçini’nin kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangın, ahşap evler arasında çıktığı ve o gün hava çok rüzgarlı olduğundan değişik yönlerde beş-altı ko...

Detaylı

Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: [email protected] Academic

Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: imren.yelmis@hacettepe.edu.tr Academic 3. Yelmiş, İmren. “To Be A Master or A Slave in the Postcolonial Period: Derek Walcott’s Pantomime. Journal of British Literature and Culture 16 (2009): 77-90. Conference Proceedings 1. Yelmiş, İmr...

Detaylı

Yelmiş 1 Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: [email protected]

Yelmiş 1 Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: imren.yelmis@hacettepe.edu.tr International IDEA Conference: Studies in English, İstanbul Kültür University, İstanbul/Turkey, 2011. 8. ---. “The Portrait of ‘Renaissance Women’ in Elizabeth Cary’s The Tragedy of Mariam.” 5th In...

Detaylı