SEW eurodrive MOVITRAC B tuş takımı işletme

Yorumlar

Transkript

SEW eurodrive MOVITRAC B tuş takımı işletme
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
MOVITRAC® B
Tuş Takımı
Baskı 07/2006
11469986 / TR
İşletme Kılavuzu
SEW-EURODRIVE – Driving the world
İçindekiler
1 Önemli uyarılar .................................................................................................. 4
1.1 Piktogramların açıklanması....................................................................... 4
1.2 Amacına Uygun Kullanım.......................................................................... 5
1.3 Atık toplama .............................................................................................. 5
2 Emniyet uyarıları ............................................................................................... 6
2.1 Montaj ve devreye alma ............................................................................ 6
2.2 İşletme ve bakım ....................................................................................... 7
3 Devreye alma ..................................................................................................... 8
3.1 Opsiyonel tuş takımı ................................................................................. 8
3.2 Tuş Takımı FBG11’in Kullanılması.......................................................... 10
3.3 FBG İstenen Değer Ayarlayıcı ve Harici İstenen Değer Girişi................. 12
3.4 Tuş Takımı FBG ile Devreye Alma.......................................................... 14
3.5 Parametre listesi ..................................................................................... 17
4 İşletme ve bakım ............................................................................................. 25
4.1 Cihaz bilgileri........................................................................................... 25
4.2 FBG11B ile parametre kopyalama .......................................................... 26
4.3 Return-Codes (r-19 ... r-38)..................................................................... 26
4.4 Durum göstergeleri.................................................................................. 27
Alfabetik Endeks ............................................................................................. 28
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
3
Önemli uyarılar
Piktogramların açıklanması
1
1
Önemli uyarılar
1.1
Piktogramların açıklanması
Bu dokümanda belirtilen emniyet ve uyarılar kesinlikle dikkate alınmalıdır!
Tehlike
Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikelere karşı uyarı için kullanılır.
İkaz
Ürünün neden olabileceği ve yeterli önlemler alınmadığında yaralanmalara ve hatta
ölüme neden olabilecek olası bir tehlikeye işaret eder. Bu sembol malzeme hasarlarına
karşı yapılan uyarılarda da bulunur.
Dikkat
Üründe veya çevrede hasara yol açabilecek tehlikeli durumları belirtmek için kullanılır.
Uyarı
Devreye alma vb. ile ilgili faydalı bilgilere dikkatinizi çekmek için kullanılır.
Dokümantasyon uyarısı
Bir dokümantasyon hakkında uyarılırsınız, örneğin işletme kılavuzu, katalog, teknik bilgi
föyü.
İşletme kılavuzundaki talimatlara uyulması;
•
kusursuz bir işletme ve
•
garanti şartlarının yerine getirilmesi için şarttır
Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu işletme kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
İşletme kılavuzunda servis çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle
cihaza yakın bir yerde muhafaza edilmelidir.
4
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Önemli uyarılar
Amacına Uygun Kullanım
1.2
1
Amacına Uygun Kullanım
SEW-EURODRIVE frekans inverterleri ile trifaze akım motorları sürülür. Bu motorlar
frekans inverterleri ile çalışmaya uygun olmalıdır. Frekans inverterine başka bir yük
bağlanmamalıdır.
Frekans inverterleri sabit olarak, elektrik panolarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
Cihazın kullanıldığı yerde, aranan şartlara ve teknik bilgilerde belirtilen verilere, mutlaka
uyulmalıdır.
Aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilmediği taktirde bu cihazın devreye alınmaması
(amacına uygun olarak çalıştırılması) gerekmektedir:
1.2.1
•
Makine EMC Direktifi 98/37/EG'ye uygun değilse.
•
Son ürünün Makine Direktifi 98/37/EG'ye uygunluğu tespit edilmedikçe (EN 60204
de dikkate alınmalıdır).
Uygulama ortamı
Kullanılması özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki ortamlarda kullanılması
yasaktır:
1.3
•
Patlama tehlikesi olan ortamlarda.
•
EN 60721 uyarınca zararlı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılması, örn.:
Yağlar, asitler, gazlar, buharlar, ışınım vb.
•
EN 61800-5-1 standardında belirtilenlerin üzerindeki mekanik titreşim ve darbe
yüklerinde kullanılması.
•
Frekans inverteri, makineyi ve insanları korumayı garanti eden güvenlik fonksiyonları
için kullanıldığında.
Atık toplama
Geçerli olan güncel yönetmelikleri dikkate alınız: Atık malzemeler geçerli yönetmeliklere
uygun olarak toplanmalıdır.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
5
Emniyet uyarıları
Montaj ve devreye alma
2
2
Emniyet uyarıları
2.1
Montaj ve devreye alma
•
Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır.
Hasarlar derhal nakliye firmasına bildirilmelidir.
•
Cihazdaki montaj, devreye alma ve servis çalışmaları sadece uzman elektronikçiler
tarafından yapılabilir. Personelin kaza önleme eğitimi görmüş olması ve geçerli
talimatları (örn. EN 60204, VBG4, DIN-VDE 0100/0113/0160) dikkate alması gerekmektedir.
•
İlgili kılavuzlar motorun ve frenin montajında ve devreye alınmasında
alınmalıdır!
•
Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır
(ör. EN 60204 veya EN 61800-5-1).
dikkate
Cihazın topraklanması gerekli bir önlemdir.
Aşırı akımdan korunma tertibatları gereklidir.
6
•
Bu cihaz, güç ve elektronik bağlantıları için EN 61800-5-1'e uygun emniyetli olarak
ayırma şartlarını yerine getirmektedir. Emniyetli olarak ayrılmasını sağlamak için,
bağlı olan tüm akım devreleri de aynı zamanda emniyetli ayırma şartlarını yerine
getirmelidir.
•
Uygun önlemlerle (örn. elektronik klemens bloğu çıkartılarak), bağlanmış olan
motorun, frekans inverteri çalıştırıldığında kendiliğinden çalışması önlenmelidir.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Emniyet uyarıları
İşletme ve bakım
2.2
2
İşletme ve bakım
•
Koruyucu kapağı açmadan önce cihaz şebekeden ayrılmalıdır. Şebeke bağlantısı
kesildikten sonraki 10 dakika içerisinde halen tehlikeli gerilimler mevcut olabilir.
•
Koruyucu kapak çıkartıldığında, cihazın koruma sınıfı IP00 olur, kumanda elektroniği
hariç, diğer tüm modüllerde tehlikeli gerilimler oluşur. Cihaz çalışırken mutlaka kapalı
durumda olmalıdır.
•
Bağlanmış durumda çıkış klemenslerinde ve bu klemenslere bağlanmış olan
kablolarda ve motor klemenslerinde tehlikeli gerilimler oluşmaktadır. Cihazın inhibite
olması durumunda ve motor duruyor olsa dahi, tehlikeli gerilimler oluşmaktadır.
•
Tüm göstergelerin sönmesi cihazın mutlaka enerjisiz olduğunu göstermez.
•
Cihazın dahili güvenlik fonksiyonları veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru
durdurabilir. Arıza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi tahrik sisteminin
otomatik olarak tekrar çalışmasına neden olabilir. Tahrik edilen makine için bu
duruma, bir emniyet gereği olarak, izin verilmiyorsa, arıza giderilmeden önce cihazın
şebekeden ayrılması gerekmektedir.
•
Frekans inverteri çıkışına sadece, çıkış katı bloke edildiğinde bağlantı yapılmalıdır.
•
AC 230 V 1 faz cihazlarada iki şebeke açılması arasında minimum 120 sn. süre
olmalıdır.
•
3 faz cihazlar için 10 saniyelik minimum kapanma süresine uyulmalıdır.
Yanma tehlikesi!
Fren dirençlerinde 250 °C’ye kadar yüzey sıcaklıkları oluşabilir.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
7
I
3
Devreye alma
Opsiyonel tuş takımı
0
3
Devreye alma
3.1
Opsiyonel tuş takımı
3.1.1
Tuş Takımlı MOVITRAC® B’de Ön Hazırlıklar ve Yardımcı Malzemeler
•
Montajı kontrol edin (Montaj bölümü).
•
Şebeke beslemesini ve motoru bağlayın. Sinyal klemenslerini bağlamayın!
•
Şebeke gerilimini açın.
•
Ekrandaki gösterge Stop.
•
Sinyal klemenslerini programlayın.
•
Parametreleri doğru ayarlayın (örn. rampalar).
•
Ayarlanmış olan klemens kontaklarını kontrol edin (P601 ... P622).
•
Şebeke gerilimini kapatın.
•
Sinyal klemenslerini bağlayın.
•
Şebeke gerilimini açın.
Bir devreye alma gerçekleştirildiğinde, frekans inverteri parametre değerlerini otomatik
olarak değiştirir.
8
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Opsiyonel tuş takımı
I
3
0
3.1.2
Tuş Takımının Fonksiyonları
UP / DOWN / ENTER / OUT tuşları ile menü içerisinde hareket edilir. RUN ve
STOP/RESET tuşları ile tahrik ünitesi kontrol edilir. İstenen değer ayarlayıcı ile istenen
değerler ayarlanabilir.
Sembolleri seçmek ve değerleri değiştirmek için UP / DOWN tuşları.
out
Enter
ENTER / OUT ile semboller veya parametre menüleri etkinleştirilir veya devre
dışı bırakılır
"RUN" ile tahrik ünitesi çalıştırılır.
RUN
STOP
"STOP/RESET" ile hatalar resetlenir ve tahrik ünitesi durdurulur.
RESET
STOP
RESET
STOP/RESET tuşu klemens üzerinden veya arabirim üzerinden enable etmeye göre
önceliklidir. Tahrik ünitesi STOP/RESET tuşu ile durdurulduğunda, RUN tuşu ile tekrar
enable edilmelidir.
Şebeke beslemesi kapatılıp açıldığında frekans inverteri tekrar enable edilir!
Programlanmış bir hata yanıtı bulunan bir hata oluştuktan sonra, STOP/RESET tuşu ile
bir reset gerçekleştirilebilir. Bu durumda tahrik düzeni “inhibite” olurü ve RUN tuşu ile
“enable” edilmelidir.
RUN
Tahrik ünitesi STOP/RESET tuşu ile durdurulduğunda Stop göstergesi yanıp söner. Bu
durum, tahrik ünitesinin "RUN" tuşu ile enable edilmesi gerekiyor anlamına gelir.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
9
I
3
Devreye alma
Tuş Takımı FBG11’in Kullanılması
0
3.2
Tuş Takımı FBG11’in Kullanılması
Seviye 2
Seviye 1
İnverter durumu
göstergesi Hız
Yükselen rampa
göstergesi
out Enter
Yükselen rampayı
değiştir [s]
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Alçalan rampa
göstergesi
out Enter
Alçalan rampayı
değiştir [s]
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Sabit istenen değer menüsü
Değiştirme modu
nxx
Sabit istenen değer
menüsü seçimi
out Enter
out Enter
Enter
nmax
Maksimum istenen
değer göstergesi
out Enter
Par
Parametre menüsü
seçimi
out Enter
Maksimum hızın
değiştirilmesi [d/d]
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Değiştirme modu
Parametre menüsü
out Enter
Enter
Motor devreye
alma seçimi
out Enter
Veri kopyalama
seçimi
out Enter
FBG istenen
değer ayarlayıcısı
seçimi
out Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Motoru devreye alma menüsü
Veri kopyalama menüsü
FBG istenen değer ayarlayıcısı
Çıkış frekansı
göstergesi
Çıkış akımı
göstergesi
10
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Tuş Takımı FBG11’in Kullanılması
I
3
0
3.2.1
Menü Yönlendirmesi
Seçilen bir sembolün üzerindeki LED gösterge yanar. Sadece gösteren değerleri
gösterilen sembollerde, ekranda derhal güncel gösterge değeri görünür.
Parametrelerin
Değiştirilmesi
3.2.2
Bir sembol seçildikten ve ENTER tuşuna basıldıktan sonra istenen parametre seçilebilir.
Seçilen parametrenin değerini değiştirmek için ENTER tuşuna tekrar basılmalıdır.
Değerin ve ilgili sembol üzerindeki LED'in yanıp sönmesi bu değerin değiştirilebileceğini
gösterir. ENTER tuşuna ikinci bir kez basıldığında değer aktiftir ve artık yanıp sönmez.
Durum Göstergeleri
Cihaz "Tahrik ünitesi enable" durumunda ise, ekrana hesaplanan gerçek hız gelir.
3.2.3
•
Tahrik "Control. Inhibit": oFF
•
Tahrik ünitesi "Enable değil": StoP
•
Tahrik ünitesi "Enable": 8888 (Gerçek hız)
•
Fabrika ayarı aktif: SEt
•
Durma akımı: dc
•
24 V modu. 24U
Hata göstergesi
Bir hata oluştuğunda ekrandaki gösterge değişir ve yanıp sönen hata kodu, örn. F-11
(İşletme ve Bakım bölümündeki hata listesi) gösterilir. Devreye alma aktif ise, bu
mümkün değildir.
3.2.4
Uyarılar
Parametrelerin bir kısmı her işletme durumunda değiştirilemez. Buna rağmen değiştirilmeye çalışıldığında ekrana r-19 ... r-32 göstergesi gelir. Gösterge o andaki eylemle
ilgili kodu, örn. r-28 (“controller inhibit” gerekiyor) gösterir. Uyarıların listesi İşletme ve
Bakım bölümünde verilmiştir.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
11
I
3
Devreye alma
FBG İstenen Değer Ayarlayıcı ve Harici İstenen Değer Girişi
0
3.3
FBG İstenen Değer Ayarlayıcı ve Harici İstenen Değer Girişi
Tuş takımının FBG istenen değer ayarlayıcısı (yerinde manuel çalıştırma): LED
yanıp söner
Harici istenen değer ayarlama
Kontrol:
– Klemensler
– Seri arabirim üzerinden
– AI11/AI12 üzerindeki istenen değer potansiyometresi üzerinden
3.3.1
FBG İstenen Değer Ayarlayıcısı
"Manuel istenen değer ayarı" çalışma şeklindeki ilgili parametreler:
•
P122 FBG Manuel işletme
•
"RUN" ve "STOP/RESET" tuşları
•
istenen değer ayarlayıcısı
Manuel istenen değer ayarlayıcısı aktif ise, LED'ler ve sembol yanıp söner.
En düşük hızı P301 Minimum Hız ve en yüksek hızı nmax sembolü ile sınırlayabilirsiniz.
Bir hatadan sonra "STOP/RESET" tuşu ile klemens veya arabirim üzerinden bir reset
gerçekleştirilebilir. Reset yapıldıktan sonra yeniden "manuel istenen değer ayarlayıcısı"
çalışma şekli aktiftir. Tahrik ünitesi kapalı kalır.
Stop göstergesi yanıp söner ve tahrik ünitesi "RUN" tuşu ile tekrar enable edilmelidir.
P760 Run/Stop tuşlarının kilitlenmesi parametresi "manuel istenen değer ayarlayıcısı"
çalışma şeklinde etkin değildir.
FBG11B tuş takımı çıkartıldığında bir stop reaksiyonu tetiklenir.
3.3.2
Harici istenen değer ayarlama
İstenen dönme
yönü
12
İstenen dönme yönü belirlenebilir:
•
P101 Kontrol sinyali kaynağı = TERMINALS veya P101 Kontrol sinyali kaynağı =
3 WIRE-CONTROL parametresindeki "Sol/Stop" ve "Sağ/Stop" ile
•
İstenen değerin işlem verisi kelimesindeki kutup değeri, P101 Kontrol sinyali kaynağı
= RS-485 veya SBUS ve P100 İstenen değer kaynağı = RS-485 veya SBUS
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
FBG İstenen Değer Ayarlayıcı ve Harici İstenen Değer Girişi
I
3
0
İstenen hız
İstenen hız önceden belirlenebilir:
•
İstenen değer ayarlayıcısı (P121 İlave istenen değer ayar. AÇIK konumunda ise)
•
P100 İstenen değer kaynağı
–
–
–
–
Dönme yönünün
RS-485 veya SBus
ile enable edilmesi
Sabit istenen değerler
Analog girişli sabit istenen değerler
SBus veya RS-485 process word data
Motor potansiyometresi
Unipolar istenen değer kaynakları:
UNIPOL./FIXSETPT.
MOTORPOTENSİOM.
FIX SETPOINT + AI1
FIX SETPOINT * AI1
FREKANS GİRİŞİ
Dönme yönü SAĞ veya SOL klemensleri ile tespit edilir.
Bipolar istenen değer kaynakları:
BIPOL./FIXSETPT.
RS485
SBUS
Dönme yönü istenen değer üzerinden tespit edilir. Enable için SAĞ ve SOL klemensleri
gereklidir.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
13
I
3
Devreye alma
Tuş Takımı FBG ile Devreye Alma
0
3.4
Tuş Takımı FBG ile Devreye Alma
Seviye 1
Seviye 3
Seviye 2
out
Enter
out
Enter
out
Enter
out
Enter
out
Enter
Motor Seçimi
(SEW motoru / SEW motoru değilr)
Çalışma şekli seçimi:
– UF = Gerilim/frekans kontrollü çalışma şekli
– UFdc = Doğru akım frenli UF
– VFC = Vektör kontrollü çalışma şekli
– VFCdc = Doğru akım frenli VFC
– FLY = Yakalama fonksiyonlu VFC
(hazırlanıyor)
– hoiSt = Kaldırma düzeni uygulamalı VFC
Güç [KW]
HP = kW x 1.33
Motor gerilimi [V]
out
Enter
Nominal motor frekansı [Hz]
out
Enter
(
out
Enter
(
out
Enter
out
Enter
Nominal motor hızı
[d/d]
Nominal motor hızı [A]
sadece yabancı motor devreye
alındığında mevcuttur
(Motor=noSEW)
)
cos phi
sadece yabancı motor devreye
alındığında mevcuttur
)
4Q işletmesi
out
14
Enter
Çok motorlu işletmede
motor sayısı
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Tuş Takımı FBG ile Devreye Alma
I
3
0
3.4.1
Devreye Almanın Etkinleştirilmesi
Şartlar:
•
Tahrik ünitesi "Enable değil": Stop (Stop)
Daha küçük veya büyük bir motor bağlandığında (maksimum bir tip büyük veya küçük),
motor gücüne en yakın olan değer seçilmelidir.
Devreye alma, OUT tuşu ile ana menü seviyesine dönüldüğünde tamamlanır.
3.4.2
U/f
Çalışma şekli için standart ayar: U/f. Özel gereksinimler talep edilmiyorsa ve yüksek bir
maksimum hız gerekiyorsa, bu çalışma şeklini seçin.
3.4.3
VFC
Frekans inverteri aşağıdaki durumlarda VFC veya VFC + DC-Fren çalışma şekline
getirilmelidir:
•
Yüksek tork değeri
•
Düşük frekanslarda daimi işletme
•
Kesin kayma kompanzasyonu
•
Daha dinamik bir davranış
Bunun için devreye almada sembolü üzerinden P-01 noktasında VFC veya VFC + DC
fren çalışma şekli seçilmelidir.
3.4.4
Çok Motorlu İşletmenin Devreye Alınması
Çok motorlu işletme için sadece aynı tip SEW motorların kurulu olması şarttır.
•
Motor devreye almanın çoklu parametresini bağlı olan motor sayısına ayarlayın.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
15
I
3
Devreye alma
Tuş Takımı FBG ile Devreye Alma
0
3.4.5
Grup tahrik ünitesinin devreye alınması
U/f TANIM EĞRİSİ çalışma şeklinde bir frekans inverteri ile bir grup asenkron motor
çalıştırılabilir. Uyarı:
•
Bu durumda U/f çalışma şekli seçilmelidir
•
En büyük motorun gücünü ayarlayın
•
Otomatik ölçüm P320 / P330’u devre dışı bırakın
•
Boost P321 / P331’i sıfıra ayarlayın
•
IxR kompanzasyonu P322/P332'yi sıfıra ayarlayın
•
Kayma kompanzasyonu P324/P334'ü sıfıra ayarlayın
•
Akım sınırı P303/P313’ü motor akımları toplamının 1,5 katına ayarlayın
•
IN-UL denetimi P345/346’yı bağlı olan motorların toplam akımına ayarlayın. Motorlar
teker teker korunmalıdır.
Frekans inverteri bu işletme türünde kayma kompanzasyonu olmadan, sabit U/f
oranında çalışır.
Belirlenen parametreler bağlı olan tüm motorlar için geçerlidir.
16
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Parametre listesi
I
3
0
3.5
Parametre listesi
Tuş takımı ile gösterilip değiştirilebilen her parametre “FBG” (Tuş Takımı) sütununda
aşağıdaki şekilde gösterilir:
Kısa ve uzun menülerde seçim
Kısa menüde seçim
Tuş takımı üzerindeki piktogram ile seçim
FBG motor devreye alma içerisinde seçim
Değiştirilmesi mümkün olan fabrika ayarları kalın harflerle yazılmıştır.
No.
FBG İndeks
dec.
Adı
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
0__
Gösterge değerleri (sadece okunabilir)
00_
İşlem verileri
000
8318
Hız (işaretli)
[d/d]
002
004
8319
Frekans (işaretli)
[Hz]
8321
Çıkış akımı
(skaler)
[% IN]
005
8322
Aktif akım
(vektörel)
[% IN]
008
8325
DC-link gerilimi
[V]
009
8310
Çıkış akımı
[A]
01_
Durum Göstergeleri
010
8310
İnverterin durumu
011
8310
Çalışma durumu
[Metin]
012
8310
Hata durumu
[Metin]
014
8327
Soğutucu gövde
sıcaklığı
[°C]
02_
020
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
[Metin]
Analog istenen değer
8331
Analog giriş AI1
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
[V]
17
I
3
Devreye alma
Parametre listesi
0
No.
FBG İndeks
dec.
03_
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Dijital girişler
030
Dijital giriş DI00
Hata reset
031
8335
Dijital giriş DI01
SAĞ/STOP (Sabit kontak)
032
8336
Dijital giriş DI02
SOL/DUR
033
8337
Dijital giriş DI03
ENABLE/DUR
034
8338
Dijital giriş DI04
n11/n21
035
8339
Dijital giriş DI05
n12/n22
039
8334
Dijital girişler
DI00 ... DI05
Dijital gösterge
05_
Dijital çıkışlar
051
8350
Dijital çıkış DO01
/ARIZA
052
8351
Dijital çıkış DO02
FREN AÇIK
053
8916
Dijital çıkış DO03
ÇALIŞMAYA HAZIR
059
8349
Dijital çıkışlar
DO01, DO02
Dijital gösterge
07_
18
Adı
Cihaz verileri
070
8301
Cihaz tipi
[Metin]
071
8361
Nominal çıkış
akımı
[A]
076
8300
Temel cihazın
yerleşik belleği
[Parça numarası ve versiyon]
08_
Hata belleği
080
Hata t-0
09_
Bus diyagnozu
Hata
kodu
Daha önce oluşan hatalarla ilgili detaylı bilgiler
094
8455
PO 1 İstenen
değer
[hex]
095
8456
PO 2 İstenen
değer
[hex]
096
8457
PO 3 İstenen
değer
[hex]
097
8458
PI 1 Gerçek değer
[hex]
098
8459
PI 2 Gerçek değer
[hex]
099
8460
PI 3 Gerçek değer
[hex]
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Parametre listesi
I
3
0
No.
FBG İndeks
dec.
1__
Adı
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Nominal değerler / Rampa üreteçleri (FBG’de sadece parametre seti 1)
10_
Nominal değer ön seçimi
100
8461
Nominal değer
kaynağı
0
1
2
4
6
7
BIPOL./FIXSETPT.
UNIPOL./FIXSETPT.
RS-485
MOTORPOTENSIOM.
FIX SETPOINT + AI1
FIX SETPOINT * AI1
101
8462
Kontrol sinyali
kaynağı
0
1
3
4
KLEMENSLER
RS-485
SBus
3-WIRE-CONTROL
102
8840
Frekans
ölçeklendirme
Ayar aralığı 0.1 ... 10 ... 120.00 [kHz]
11_
Analog giriş 1 (0 ... 10 V)
110
8463
AI1
Ölçeklendirme
0.1 ... 1 ... 10
112
8465
AI1 Çalışma şekli
0
1
2
5
6
113
8466
Nominal değer
gerilim ofseti
–10 V ... 0 ... +10 V
12_
3000 d/d (0 – 10 V)
N-MAX (0 – 10 V)
V-Off, N-MAX
N-MAX (0 – 20 mA)
N-MAX (4 – 20 mA)
FBG tuş takımının nominal değer ayarlayıcısı
121
8811
İlave istenen
değer ayarlayıcısı
0
1
2
OFF
ON
AÇIK, FSP HARİÇ
122
8799
FBG manuel
işletme
0
1
2
UNIPOLAR SAĞ
UNIPOLAR SOL
BIPOLAR SA. + SO.
13_ / 14_
Hız rampaları 1 / 2
130 / 140
8807 /
9264
Rampa t11 / t21
yukarı
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
131 / 141
8808 /
9265
Rampa t11 / t21
aşağı
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
136 / 146
8476 /
8484
Stop rampası
t13 / t23
0.1 ... 2 ... 20 [s]
15_
Motor potansiyometresi
150
8809
Rampa t3 yukarı =
aşağı
0.2 ... 20 ... 50 [s]
152
8488
Son istenen
değerin
kaydedilmesi
off
on
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
OFF
ON
19
I
3
Devreye alma
Parametre listesi
0
No.
FBG İndeks
dec.
16_ / 17_
160 / 170
161 / 171
162 / 172
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Sabit istenen değerler
8489 /
8492
Dahili istenen
değer n11 / n21
PI denetleyicisi
aktif
0 ... 150 ... 5000 [d/d]
8490 /
8493
Dahili istenen
değer n12 / n22
PI denetleyicisi
aktif
0 ... 750 ... 5000 [d/d]
8491 /
8494
Dahili istenen
değer n13 / n23
PI denetleyicisi
aktif
0 ... 1500 ... 5000 [d/d]
0 ... 3 ... 100 [%]
0 ... 15 ... 100 [%]
0 ... 30 ... 100 [%]
2__
Kontrol parametreleri
25_
PI denetleyicisi
250
8800
PI denetleyicisi
0
1
2
251
8801
P kazancı
0 ... 1 ... 64
252
8802
I oranı
0 ... 1 ... 2000 [s]
253
8465
PI gerçek değer
modu
0
1
5
6
254
8463
PI gerçek değer
ölçeklendirme
0.1 ... 1.0 ... 10.0
255
8812
PI gerçek değer
ofset
0.0 ... 100.0 [%]
3__
OFF
AÇIK-NORMAL
AÇIK-TERS
0 ... 10 V
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Motor parametreleri (FBG’de sadece parametre seti 1)
30_ / 31_
Sınırlar 1 / 2
300 / 310
8515 /
8519
Start/Stop hızı
1/2
0 ... 150 [d/d]
301 / 311
8516 /
8520
Minimum hız 1 / 2
0 ... 15 ... 5500 [d/d]
302 / 312
8517 /
8521
Maksimum hız
1/2
0 ... 1500 ... 5500 [d/d]
303 / 313
8518 /
8522
Akım sınırı 1 / 2
0 ... 150 [% IN]
32_ / 33_
20
Adı
Motor ayarı 1 / 2
320 / 330
8523 /
8528
Otomatik ayar
1/2
off
on
OFF
ON
321 / 331
8524 /
8529
Boost 1 / 2
0 ... 100 [%]
322 / 332
8525 /
8530
IxR kompanzasyonu 1 / 2
0 ... 100 [%]
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Parametre listesi
I
3
0
No.
FBG İndeks
dec.
Adı
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
323 / 333
8526 /
8531
Ön mıknatıslanma
zamanı 1 / 2
0 ... 2 [s]
324 / 334
8527 /
8532
Kayma kompanzasyonu 1 / 2
0 ... 500 [d/d]
325
8834
(Yüksüz çalışma)
titreşim sönümlenmesi
off
on
345 / 346
9114 /
9115
IN-UL denetimi
1/2
0.1 ... 500 A
4__
Referans sinyaller
40_
Devir sayısı referans sinyali
OFF
ON
400
8539
Devir sayısı
referans sinyali
0 ... 750 ... 5000 [d/d]
401
8540
Histeri
0 ... 100 ... +500 [d/d]
402
8541
Yavaşlama süresi
0 ... 1 ... 9 [s]
403
8542
Sinyal = "1" eğer
0
1
45_
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
n < nref
n > nref
PI denetleyicisi referans sinyali
450
8813
Gerçek PI eşik
değeri
451
8796
Sinyal = "1" eğer
0
1
PI gerçek değer < PI referansı
PI gerçek değer > PI referansı
5__
Kontrol fonksiyonları (FBG’de sadece parametre seti 1)
50_
Hız denetimleri 1 / 2
500 / 502
8557 /
8559
Hız denetimi 1 / 2
0
3
501 / 503
8558 /
8560
Yavaşlama süresi
1/2
0 ... 1 ... 10 [s]
6__
OFF
ON
Klemens kontakları
60_
Dijital girişler
601
8336
Dijital giriş DI02
602
8337
Dijital giriş DI03
603
8338
Dijital giriş DI04
604
8339
Dijital giriş DI05
608
8844
Dijital giriş DI00
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
0: İŞLEVSİZ
1: ENABLE/STOP (Fabrika ayarı DI03)
2: SAĞ/STOP
3: SOL/STOP (Fabrika ayarı DI02)
4: n11/n21 (Fabrika ayarı DI04)
5: n12/n22 (Fabrika ayarı DI05)
n13 = n11 + n12
6: FIXSETPOINT. AYAR DEĞ.
7: PARAMETRE SETİ 2
9: MOTORPOT. YUKARI
10: MOTORPOT. AŞAĞI
11: /HARİCİ HATA
12: HATA RESET (Fabrika ayarı DI00)
20: İSTENEN DEĞER KABUL.
26: PTC MESAJI (sadece DI05'te)
30: CONTR. INHIBIT
21
I
3
Devreye alma
Parametre listesi
0
No.
FBG İndeks
dec.
62_
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
MotionStudio
8350
Dijital çıkış DO01
621
8351
Dijital çıkış DO02
622
8916
Dijital çıkış DO03
0: İŞLEVSİZ
1: /ARIZA (Fabrika ayarı DO01)
2: ÇALIŞMAYA HAZIR (Fabrika ayarı DO03)
3: ÇIKIŞ KATI AÇIK
4: DÖNER ALAN AÇIK
5: FREN AÇIK (Fabrika ayarı DO02)
9: HIZ REFERANSI
11: İST.-GERÇ.KARŞL.
23: PI GERÇEK DEĞER REF.
7__
Kontrol fonksiyonları (FBG’de sadece parametre seti 1)
70_
Çalışma şekli 1 / 2
8574 /
8575
71_
710 / 711
Çalışma şekli 1 / 2 0
2
3
4
21
22
VFC 1
VFC & Kaldırma düzeni
VFC 1 & DC-FREN.
VFC & Yakalama
U/f-TANIM EĞRİSİ
U/f-TANIM EĞRİSİ & DC-FREN.
Durma akımı fonksiyonu 1 / 2
8576 /
8577
72_
Durma akımı
fonksiyonu 1 / 2
0 ... % 50 IMot
Durma fonksiyonu istenen değer 1 / 2
720 / 723
8578 /
8581
Durma fonksiyonu
istenen değer
1/2
off
on
721 / 724
8579 /
8582
Stop nominal
değeri 1 / 2
0 ... 30 ... 500 [d/d]
722 / 725
8580 /
8583
Başlama Ofset
1/2
0 ... 30 ... 500 [d/d]
73_
OFF
ON
Fren fonksiyonu 1 / 2
731 / 734
8749 /
8750
Fren ayırma
süresi 1 / 2
0 ... 2 [s]
732 / 735
8585 /
8587
Fren uygulama
zamanı 1 / 2
0 ... 2 [s]
76_
760
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Dijital çıkışlar
620
700 / 701
22
Adı
Manuel kullanım
8798
Run/Stop
tuşlarının
kilitlenmesi
off
on
OFF
ON
8__
Cihaz fonksiyonları (FBG’de sadece parametre seti 1)
80_
Setup
800
–
Kısa menü
long
short
802
8594
Fabrika ayarı
no
Std
ALL
0 / HAYIR
1 / STANDART
2 / TESLİMAT DURUMU
803
8595
Parametre kilidi
off
on
OFF
ON
804
8596
İstatistiksel
verilerin
resetlenmesi
HAYIR
HATA BELLEĞİ
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
Parametre listesi
I
3
0
No.
FBG İndeks
dec.
81_
Adı
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
Seri iletişim
810
8597
RS-485 adresi
0 ... 99
811
8598
RS-485 grup
adresi
100 ... 199
812
8599
RS-485
zamanaşımı
0 ... 650 [s]
82_
820 / 821
Fren işletmesi 1 / 2
8607 /
8608
4-Bölgeli işletme
1/2
8609
Yanıt / HARİCİ
HATA
83_
830
off
on
OFF
ON
2
4
7
ACİL DUR/ARIZA
STOP/ARIZA
STOP/UYARI
Hata yanıtları
84_
840
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Reset yanıtı
8617
86_
Manuel reset
EVET
HAYIR
Modülasyon 1 / 2
860 / 861
8620 /
8621
PWM frekansı
1/2
4
8
12
16
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
862 / 863
8751 /
8752
PWM fix 1 / 2
on
off
ON
OFF
870
8304
İstenen değer
açıklaması PO1
871
8305
İstenen değer
açıklaması PO2
872
8306
İstenen değer
açıklaması PO3
873
8307
Gerçek değer
açıklaması PI1
874
8308
Gerçek değer
açıklaması PI2
875
8309
Gerçek değer
açıklaması PI3
876
8622
PO verileri
“enable”
87_
Fieldbus ayarları
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İŞLEVSİZ (Fabrika ayarı P872)
HIZ (Fabrika ayarı P871)
MAKS. HIZ
RAMPA
CONTROL WORD 1 (Fabrika ayarı P870)
HIZ [%]
PI REGÜLATÖR NOMİNAL DEĞERİ
İŞLEVSİZ
HIZ (Fabrika ayarı P874)
ÇIKIŞ AKIMI (Fabrika ayarı P875)
AKTİF AKIM
STATUS WORD 1 (Fabrika ayarı P873)
HIZ [%]
IPOS PI VERİSİ
PI DENETLEYİCİSİ [%]
OFF
ON
23
I
3
Devreye alma
Parametre listesi
0
No.
FBG İndeks
dec.
88_
24
Adı
Alan / Fabrika ayarı
Ekran
MOVITOOLS®
MotionStudio
Devreye
alındıktan
sonraki
değer
Seri İletişim SBus
881
8600
SBus adresi
0 ... 63
882
8601
SBus grup adresi
0 ... 63
883
8602
SBus Timeout
süresi
0 ... 650 [s]
884
8603
SBus baud hızı
125
250
500
1000
125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1000 kBaud
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme ve bakım
Cihaz bilgileri
4
İşletme ve bakım
4.1
Cihaz bilgileri
4.1.1
Hata belleği
4
Frekans inverteri hata mesajlarını hata belleği P080'e kaydeder. Frekans inverteri yeni
bir hatayı sadece, hata mesajı onaylandıktan sonra belleğe kaydeder. Oluşan son hata
lokal kullanma ünitesinde görünür. Bu nedenle çifte hatalarda, P080'de kayıtlı olan hata
ile operatör panelinde gösterilen hata aynı olmaz. Bu durum F-07 DC-link Aşırı Gerilim
ve daha sonra da F-34 Rampa Zamanaşımı hatalarında görünür.
Frekans inverteri hata oluşma anında aşağıdaki bilgileri kaydeder:
4.1.2
•
Oluşan hata
•
Dijital girişlerin/çıkışların durumları
•
İnverterin işletme durumu
•
İnverterin durumu
•
Soğutucu gövde sıcaklığı
•
Hız
•
Çıkış akımı
•
Aktif akım
•
Cihazın kullanımı durumu
•
DC-link gerilimi
Tuş Takımının Resetlenmesi
Bir hata mesajı aşağıdaki şekillerde onaylanabilir:
•
Tuş takımında manuel reset (STOP/RESET tuşu).
“STOP/RESET” tuşu klemens üzerinden veya arabirim üzerinden enable etmeye göre
önceliklidir.
Programlanmış bir hata yanıtı bulunan bir hata oluştuktan sonra, STOP/RESET tuşu ile
bir reset gerçekleştirilebilir. Bir reset sonrası tahrik ünitesi inhibite edilir. Tahrik ünitesi
daha sonra "RUN" tuşu ile enable edilmelidir.
4.1.3
Akım sınırı
Akım sınırına ulaşıldığında, çalışma LED’i yeşil renkte yanıp sönmeye başlar.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
25
İşletme ve bakım
FBG11B ile parametre kopyalama
4
4.2
FBG11B ile parametre kopyalama
Tuş takımı FBG11B ile MOVITRAC® B parametrelerini tuş takımına kaydedebilir veya
tuş takımından MOVITRAC® B’ye aktarabilirsiniz.
FBG11B İle parametre kopyalama
Seviye 1
Seviye 3
Seviye 2
Enter
Yüklemeye
başlama
Veri kopyalama
seçimi
Enter
out Enter
FBG11B MOVITRAC® B
parametre verileri
Enter
Kaydetmeye
başlama
Enter
MOVITRAC® B FBG11B
parametre verileri
4.3
Return-Codes (r-19 ... r-38)
Return-Codes MOVITRAC® B:
No.
26
Adı
Anlamı
19
Parametre kilidi aktif
Parametre değiştirmek mümkün değil
20
Fabrika ayarı aktif
Parametre değiştirmek mümkün değil
28
Regülatör inhibit gerekli
Regülatör inhibit gerekli
29
Parametre değeri geçersiz
•
•
32
Enable
ENABLE durumunda bu fonksiyon gerçekleştirilemez
34
Program akışında hata
•
•
38
FBG07B yanlış veri kümesi
Kaydedilen veri kümesi cihaza uygun değil
Parametre değeri geçersiz.
FBG manuel modu aktif olduğundan, manuel
nominal değer ayarlayıcısı seçilemez.
FBG11B kaydında hata oluştu.
Devreye alma gerçekleşmez. MotionStudio ile
FBG devreye alma gerçekleştirin veya motoru
yeniden seçin.
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme ve bakım
Durum göstergeleri
4.4
Durum göstergeleri
4.4.1
Tuş takımı
4
Cihaz "Tahrik ünitesi enable" durumunda ise, ekrana hesaplanan gerçek hız gelir.
Durum
Gösterge
Tahrik "Control Inhibit"
oFF
Tahrik ünitesi "Enable değil"
StoP
Tahrik ünitesi “Enable”
8888 (Gerçek hız)
Fabrika ayarı
SEt (Set)
Durma akımı
dc
24 V modu
24U
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
27
Alfabetik Endeks
Alfabetik Endeks
A
Akım sınırı ...........................................................25
Ç
Çok motorlu işletme ............................................15
D
Dönme yönünün enable edilmesi ........................13
H
Harici istenen değer ayarlama ............................12
Hata belleği .........................................................25
İ
İstenen değer ayarlayıcısı, manuel .....................12
İstenen değer girişi, harici ...................................12
İstenen dönme yönü ...........................................12
İstenen hız ..........................................................13
M
Manuel istenen değer ayarlayıcısı ......................12
28
P
Parametre listesi ................................................ 17
Parametre verilerinin kopyalanması ................... 26
Patlama korumalı ortamlar ................................... 5
R
Reset .................................................................. 25
Return codes ...................................................... 26
T
Tuş takımı ile devreye alma ............................... 14
Tuş takımı, devreye alma ................................... 14
Tuş takımı, durum göstergeleri .......................... 27
Tuş takımı, kullanılması ..................................... 10
U
U/f ...................................................................... 15
V
Veri kopyalama .................................................. 26
VFC .................................................................... 15
Tuş Takımı İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
Dünya nasıl hareket ettirilir?
Hızlı düşünen
ve sizinle
birlikte geleceği
şekillendiren
insanlarla.
Tüm dünyada
size daima yakın
olan bir servis
ağı ile.
Çalışma kapasitenizi
otomatik olarak
geliştiren sürücüler ve
kontrol üniteleri ile.
Günümüzün en
önemli endüstri
dallarında kapsamlı
bir bilgi birikimi ile.
Günlük çalışmaları
kolaylaştıran yüksek
standartlarda, ödün
vermeyen bir kalite ile.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
Her yerde.
Hızlı ve inandırıcı
çözümler için global
bir görünüşle.
Bugünden yarın
için çözümler
sunan yenilikçi
fikirlerle.
24 saat bilgi ve
yazılım erişimi
sunan bir İnternet
hizmeti ile.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com

Benzer belgeler