çan linyitleri işletmesi müdürlüğü temizlikçi, aşçı, garson, bulaşıkçı

Yorumlar

Transkript

çan linyitleri işletmesi müdürlüğü temizlikçi, aşçı, garson, bulaşıkçı
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİKÇİ, AŞÇI, GARSON,
BULAŞIKÇI, USTA VE
VASIFSIZ İŞÇİ
HİZMET ALIMI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Malzemesiz Temizlikçi, Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Usta ve Vasıfsız İşçi Hizmet Alımı
Teknik Şartnamesi
1. İşin Tanımı:
45 personelden oluşan, 1yıl (12 ay) süreli, malzemesiz, Temizlikçi, Aşçı, Garson,
Bulaşıkçı, Usta ve Vasıfsız işçi hizmet alımı işidir.
2. Hizmetlerin Yürütümü:
2.1. Hizmet verilecek işyerlerimiz:

















İşletme Müdürlüğü İdari binası
Satınalma Şube Müdürlüğü
İstihsal Şube Müdürlüğüne ve bağlı ek binaları
İşçi toplanma yeri
İşletme Müdürlüğü yemekhanesi
Arşiv binaları
Bekar pavyonu
Elektro Mekanik Şube Müdürlüğü ve ek binaları
Ambar binası ve çevresi
Laboratuvar binası
Güvenlik binası ve güvenlik nöbet noktaları
Kömür Hazırlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü ve ek binaları
ÇLİ Müdürlüğü Misafirhane binası ve odaları, Misafirhane yemekhanesi ile bahçesi
75. Yıl Lokali ve çevresi, spor salonu, mescit, bayan lokali, kamelyaların içi ve çevresi
ÇLİ Müdürlüğü Sosyal Yerleşim Yeri (Lojmanlar) çevre ve yol temizliği
ÇLİ Müdürlüğü Marangoz Atölyesi
İdare tarafından gösterilen İşletme bünyesindeki ve sorumluluk sahamızdaki diğer
yerler.
2.2-Temizlikçi:
Malzemesiz temizlik hizmetinde çalıştırılacak personeller vasıfsız kişilerden oluşacak olup,
en az ilkokul düzeyinde ve sağlık durumu yapacağı işe uygun olacaktır.
Temizlik hizmetini yürütümü için çalıştırılacak olan temizlikçiler;
 Kat hacimleri ve merdivenler ile bina girişleri ve kapı önlerinin devamlı temizliği,
 Mesai başlamadan ve öğle tatillerinde bürolar boş iken çöp kovalarının boşaltılması,
 Masa, sehpa, sandalye ve koltukların silinmesi,
 Mutfak ve yemekhanelerin bulunduğu bölümlerin merdivenleri ile hacimlerin
temizliği, paspaslanması,
 Masa ve sandalyelerin silinmesi,
 Düzenli bir şekilde çöplerin atılması,
1

Binalar içerisinde yapılacak tamirat ve tadilatlardan dolayı çıkacak moloz ve
kalıntıların atılması,
 Büro mefruşatlarının taşınması ve yerleştirilmesi,
 Binalarda bulunan tuvaletlerin devamlı olarak her gün ve her saat bakımının yapılması
ile deterjanla yıkanıp paspaslanması suretiyle kokusuz ve temiz tutulması,
 Camların iki günde bir silinmesi,
 Garaj, park yerleri ve bahçelerin haftada en az iki kez temizlenmesi ve buralardaki su
kanalı içlerinin temizlenerek kapaklarının yerine takılması,
 Karlı havalarda binaların girişindeki merdivenler, giriş yolu, garaj ve otopark sahaları
ile bina çevresinin kar ve buzlarının temizlenmesi,
 Bahçelerin bakımı, süpürülmesi, çöplerin toplanıp atılması, atölyeler ve ambarların
gerek iç kısımlarının gerekse çevresinin temizlenmesi; keza; idari bina ve bağımsız
bölümler ile misafirhanelerde bulunan perdelerin yıkanması ütülenmesi yerlerine
takılması, nevresim, battaniye, masa örtüleri vesaire müştemilatın değiştirilmesi,
çıkanların kullanıma hazır hale getirilmesi.
2.3-Aşçı, Garson, Bulaşıkçı: Her türlü malzemesi İdare tarafından karşılanacak olan Alakart
Yemekhanesi ile Tabldot Yemekhanesinde İdare tarafından belirlenen menülerin hazırlanması
servisinin yapılması, bulaşıkların yıkanması ve hizmet verilen yerlerin temizlenmesi ile 75.Yıl Lokali
ve İdari Binada çay demlenerek servisinin yapılması.
2.4-İnşaat Usta: İdarenin ihtiyaç duyduğu her türlü inşaat işlerinin yapılması,
2.5-Marangoz Usta: İdareye ait marangoz atölyesinde her türlü imalat işleri ile İşletme bünyesinde
ihtiyaç duyulan yerlerdeki tamir, tadilat ve onarım işleri.
2.6-Vasıfsız İşçi: Bahçelerin bakımı ve temizliği, çimlerin sulanması ve bakımı, fidanların dikilmesi
bakımlarının yapılması, hamaliye işleri(her türlü taşıma indirme ve yükleme işleri), balta ve kazma
ile yapılacak işler, kanalların temizliği, çevre temizlik işleri, İnşaat ve marangoz ustalarına malzeme
getir-götür işleri ile benzeri işler.
3-ÇALIŞACAK PERSONELİN, VASIFLARI VEİSTENEN BELGELERİ
TABLO-A:
UNVAN
SAYI
EĞİTİM DURUMU
AŞÇI
5
En az İlkokul mezunu
GARSON
9
En az İlkokul mezunu
BULAŞIKÇI
4
En az İlkokul mezunu
İNŞAAT USTA
1
En az İlkokul Mezunu
MARANGOZ
USTA
1
En az İlkokul Mezunu
TEMİZLİKÇİ
VASIFSIZ İŞÇİ
18
7
En az İlkokul Mezunu
En az İlkokul Mezunu
Sayfa 2
İSTENEN BELGE
DURUMU
Diploma ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınmış
Aşçılık belgesi
Diploma ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınmış
Garsonluk belgesi
Diploma
Diploma ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınmış
Ustalık belgesi
Diploma ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınmış
Ustalık belgesi
Diploma
Diploma
Yüklenici, TABLO A’ da belirtilen belgeler ile birlikte, çalışanlarının;
a)- Nüfus Cüzdan örneği
b)-Adli sicil kaydı
c)- İkametgâh belgesi
d)-Sağlık raporu(Aşçı, garson, bulaşıkçı ile mutfak ve çay ocaklarında hizmet veren personelin portör
muayeneleri, İnşaat usta ve marangoz usta için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ile diğer
personelin sağlık raporları)
d)-SGK giriş bildirgelerini, SGK mevzuatında belirtilen süreler dahilinde vereceği dilekçe ekinde
İdareye teslim edecektir.
Bu şartnamede tanımı yapılan hizmet alımı işinde 18 yaşından küçükler ve emekliler
çalıştırılmayacaktır.
4. HİZMETLER İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE UYULACAK ESASLAR
4.1-İdareye ait işyerlerinde vardiyalı olarak 45 kişiyle verilecek hizmetler için yüklenici; çalışanların
çalışma saatleri, süreleri ve hafta tatilleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyacak, vardiyaları
İdarenin çalışma düzenine ve ihtiyacına göre düzenleyecektir.
4.2-Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde İdari Şartnamede belirtilen çalışılacak gün ve personel
sayısı dışında personel tertip edilmeyecektir.
4.3-Yüklenicinin çalıştıracağı personelin, sağlık durumları yapacağı işe uygun olacak,
4.4-Yüklenicinin çalıştıracağı personeller, hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir.
4.5-Yüklenici personelinin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında
oturmaları, çay, vb şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır.
5- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI:
TABLO-B
İŞ
KIYAFETLERİ
AŞÇI KIYAFETİ
SABO TERLİK
BULAŞIKÇI
ÖNLÜĞÜ
AYAKKABI
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
VERİLME
ARALIĞI
VERİLECEK
UNVAN
ÖNLÜK +
PANTOLON + KEP
10 TAKIM
6 AYDA BİR
TAKIM
AŞÇI
BEYAZ
46 ÇİFT
6 AYDA BİR ÇİFT
AŞÇI TEMİZLİKÇİ
8 ADET
6 AYDA BİR ADET
BULAŞIKÇI
9 ÇİFT
1 DEFA
GARSON
9 ADET
1 DEFA
GARSON
9 ADET
1 DEFA
GARSON
PANTOLON
SU GEÇİRMEZ,
MUŞAMBA, UZUN
SİYAH DERİ
BEYAZ RENK
KISA KOL
BEYAZ RENK
UZUN KOL
SİYAH RENK
18 ADET
2 DEFA
İŞ KIYAFETİ
ÖNLÜK+PANTOLON
31 TAKIM
1 DEFA
11ÇİFT
1 DEFA
11 ÇİFT
1 DEFA
GARSON
TEMİZLİKÇİBULAŞIKÇIVASIFSIZ İŞÇİ VE
USTA
VASIFSIZ İŞÇİ
USTA
VASIFSIZ İŞÇİ
USTA
GÖMLEK
GÖMLEK
İŞ AYAKKABISI
İŞ AYAKKABISI
ÇELİK BURUNLUKIŞLIK
ÇELİK BURUNLUYAZLIK
Sayfa 3
TABLO-C
İŞ GÜVENLİĞİ
MALZEMELERİ
ÖZELLİĞİ
HİJYENİK TEK
KULLANIMLIK
BONE
HİJYENİK
CERRAHİ MASKE
PUDRALI
MUAYENE
ELDİVENİ
NİTRİL ELDİVEN
TOZ MASKESİ
SOLUNUM
KORUYUCU
PLASTİK BULAŞIK
ELDİVENİ
İŞ AYAKKABISI
İŞ AYAKKABISI
ÇELİK BURUNLUYAZLIK
ÇELİK BURUNLUKIŞLIK
ÇİZME
İKAZ YELEĞİ
FOSFORLU
MİKTARI
VERİLME
ARALIĞI
VERİLECEK
UNVAN
1500 ADET
2 GÜNDE
BİR ADET
AŞÇI –BULAŞIKÇIMİSAFİRLER
2850 ADET
3 GÜNDE BİR
ADET
2300 ÇİFT
GÜNDE 2 ÇİFT
220 ÇİFT
AYDA 2 ÇİFT
470 ADET
HAFTADA 1 ADET
AŞÇI- BULAŞIKÇITEMİZLİKÇİ
AŞÇI- GARSONTEMİZLİKÇİ BULAŞIKÇI
USTA-VASIFSIZİŞÇİ
USTA-VASIFSIZ
İŞÇİ
100 ÇİFT
15 GÜNDE 1 ÇİFT
9 ÇİFT
1 DEFA
9 ÇİFT
1 DEFA
13 ÇİFT
1 DEFA
18 ADET
6 AYDA BİR ADET
BULAŞIKÇI
VASIFSIZ İŞÇİ USTA
VASIFSIZ İŞÇİ USTA
VASIFSIZ İŞÇİ
USTA-BULAŞIKÇI
USTA-VASIFSIZ
İŞÇİ
Tablo C’de belirtilen iş güvenliği malzemeleri TSE normlarına uygun olacaktır.
5.1-Tüm çalışanların kıyafetlerinde firma logosu bulunacaktır.
Tablo B ile Tablo C’de belirtilen iş kıyafetleri ile iş güvenliği malzemeleri, yüklenici tarafından
temin edilerek işe başlama tarihinden itibaren 20 gün içerisinde kontrol teşkilatı nezaretinde
çalışanlarına teslim edecektir. Yüklenici, çalışanlarına verdiği iş kıyafetleri ile iş güvenliği
malzemelerinin giyilmesinden ve kullanılmasından sorumludur.
5.2-Yüklenici personelinin işe giriş ve çıkışlarının takibi, parmak okutma yöntemiyle yapılacağından,
geç kalan personelin işe tertip edilip-edilmemesi İdarenin inisiyatifinde olacaktır.
5.3- Yıllık izinler, İş Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olup, en fazla üç defada kullanılacaktır.
On günlük izin bölünmeyecek, bir defada kullandırılacaktır. İzinler, personelin çalışma tertibi göz
önüne alınarak düzenlenecektir. İş Kanunu hükümlerince yıllık izin, doğum izni, ölüm izni vb.
durumlarda izine ayrılacak personelin yerine yeni personel istihdam edilmeyecektir.
5.4-Yükleni personeli hastaneye gitmek isterse, önce işyerine gelerek parmak okutma işlemini
yapacak, işvereni bilgilendirdikten sonra hastaneye gidecek, tedavi sonrasında hastaneden alacağı
rapor veya iş başı belgesini işyerine gelerek bizzat işverene teslim edecek, işveren de hastaneye giden
personeli hakkında kontrol teşkilatını bilgilendirecektir. Aksi halde eksik personel çalıştırılmış gibi
değerlendirilecektir.
5.5- Yüklenici kurumumuzda görevlendireceği personel ile sözleşme yapacak, daha sonra
değiştireceği personel için hazırladığı belgeleri değiştirme gerekçeleri ve tüm belgeleriyle birlikte bir
Sayfa 4
dilekçe ekinde kuruma verecektir. Verilen tüm belgelerin yüklenici tarafından onaylanmış olması ve
kurum muhaberat servisinden geçirilmesi mecburidir.
5.6- Yüklenici istihdam edeceği personel için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğü nezdinde kendi adına bir işyeri dosyası açtıracak ve personeline ait İş Kanunundan
doğan vecibelerini müstakil işveren olarak bu dosya numaralarından yürütecektir.
5.7- Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği açısından; hizmetin yerine getirilmesi sırasında bütün Kanun,
KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli
önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların
tedavileri ile Yüklenici personeline ve üçüncü kişilere ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca
personelden iş başında ve iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın
tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenicinin, yüklediği iş dolayısıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Mevzuatı gereği doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir.
5.8- Söz konusu işlerinin yürütülmesi ve Yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel
bakımından İş Kanunu, Vergi Kanunları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik mevzuatı (Her türlü
değişiklikler dahil) ile ilgili sair yasalar ile tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından
doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye ait olacaktır.
5.9- Yüklenici, hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın gerekli bütün emniyet tedbirlerini zamanında
almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükelleftir. Bu konuda
doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve
itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku
bulacak kazalardan yüklenici sorumludur.
5.10-Personellerin hizmet verilecek yerlerin dâhilinde ve çevresinde kazaya uğramaları,
yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
5.11-Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması,
işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup,
İDARE bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.
5.12-Yüklenici istihdam ettiği işçilerin muhatabı ve sorumlusu olup, bunların çalışma şartları, ücret
vs. tüm alacak ve borçlarından dolayı idareden hiçbir şekilde talepte bulunamayacaktır.
BAŞKAN
İlhami BİTLİSLİ
ÜYE
Ridvan DERE
ÜYE
Hüseyin GÜLER
Sayfa 5
ÜYE
Bektaş ÖZEN
ÜYE
Ahmet ÇAKIR

Benzer belgeler