Edebiyat ve Yorum

Transkript

Edebiyat ve Yorum
Abdullah Şevki
Edebiyat ve Yorum
Deneme / İnceleme / Eleştiri
&î**
İÇİNDEKİLER
Sunu
Global ve Çoğulcu Bir "Edebiyat Cumhuriyeti" ne Doğru
Yazınsal Yaratıcılığın Psikopatolojisi
Kötülüğün Estetiğinden Kaçış
Gotik Edebiyatımız Olmalı
Gotik Şiir
Frankenstein Romanına Üç Farklı Eleştiri
Victoria Çağının İlginç Bir Gotik Roman ve Öykü Yazarı: J.T.Sheridan
LeFanu(1814-1873)
Yazın ve Vampirizm
Korkunun Felsefesi
Batılı Bazı Ünlü Şair ve Yazarların Sıradışı Yaşamları
Postmodern Şiir
Postmodern Şiirde Biçimler
Parçalanmış Sanat
Postmodern Romanlarda Terörizm
Postmodern Bir Siyasi Tiyatro Örneği: Castillo Tiyatrosu
Postmodernite ve Metinlerarasılık
Adcılık ve Postmodern Gerçeklik
Felsefe ve Delilik
Felsefenin Sonu
Gerçek Demokrasi ve Sivil Toplum İçin Felsefe Eğitimi
Albert Camus'nün Felsefesi Var, mı?
Kant'ın Gündelik Yaşamının Ayrıntıları
Kant: Sonsuz Barış, Kötülük, Din, Tarih ve Evlilik Üzerine
Nietzsche'de Diyalektik Olabilir mi?
Nietzsche ve İnekler
Feminist Bir Düşünür: Luce Irigaray
Lacan'da Fallus Kavramı ve Irigaray Eleştirisi
Peter Stravvson ve Felsefesi
Jacques Derrida için
Simyacının Kargı Portresine Çağdaş Bir Örnek: Mircea Eliade
Çağdaş Bir Fransız Filozofu: Quentin Meillassoux ve Düşüncesi
Tarih Felsefesine Giriş İçin Deneme
Yazınsal Yapıtın Ontolojik Katmanları
Yahudi ve Yunan Düşüncesinin Nitelikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Deneme
Eğitim Üzerine
9
13
21
27
31
34
39
43
50
56
59
72
77
82
95
100
104
109
113
117
121
128
135
140
145
150
153
156
162
165
167
179
187
196
200
205
Süryanilerin Felsefedeki İşlevi
207
Ölüm Üzerine
210
Ölümsüzlük
213
Kürt Felsefesi Olabilir mi?
217
Bilgi Türleri ve Türkiye Toplumu
221
Sivil Toplum, İç Devşirme Sistemi, Bürokratik Örtük Faşizm ve Türkiye 225
Yahya Kemal İçin Bir Prelüd
230
Edip Cansever Şiirindeki Tipleri Nihilizm Bağlamında Düşünmek
235
Enis Batur'un Edebiyat Dünyasındaki Konumu
241
Enis Batur'un Yazınsal Üretimi: Bir Çözümleme Denemesi
244
Stoacılık ve Deleuze'de Kozmopolitizm
246
Ahmet İnam Çağdaş Bir Sofist mi?
253
Selim İleri Romancılığı İşimize Yaradı mı?
256
Semih Gümüş Nitelikli Bir Eleştirmen mi?
262
Nasıl Bir Edebiyat Eğitimi?
265
Edebiyat ve Zaman
269
Tolstoy'da Zaman ve Ölümsüzlük
274
Manc'da Zaman Üzerine Felsefi Bir Açımlama
280
Boş Zaman ya da Özgürce Kullanılan Zaman Üzerine
288
Emeklilik
292
"Edebiyat Şirketleri"
296
Yazınsal Kuram ve Batılı Eleştiri Okulları
300
Suya Sabuna Dokunmayan Edebiyat
314
Türkiye Edebiyatı ve Avrupa Birliği
319
Edebiyatımız Gücünü Yitiriyor mu?
322
Edebiyatta Kıdem Olur mu?
326
Çocuk Edebiyatı ve Kötülük
329
Bir Zamanlar Edebiyat Yıllıkları Vardı
334
Gerçeküstücülük ve Lautreamont
337
Blues Şiir ve Langstone Hughes
339
Dino Buzzati Kavafıs'ten Etkilendi mi?
347
Harold Pinter, Nobel, Vesaire
349
Jean Genet ve Filistinliler
352
Sömürgecilik Karşıtı Şair Aime Cesaire'i Yitirdik
359
Şiir Duygusunun Gelişimi ve Toplumlarda Şiir
361
Marcel Duchamp ve Şiirin Ölümü
369
Yaratıcı Yazarlık ve Eğitimi Üzerine
376
Günlük Yazmak
382
"Anlatmak" Ölmeli mi?
385
Roman Yok Olmalı mı?
389
"Karaktersiz" Bir Öykü ya da Roman Yazılabilir mi?
393
Attilâ İlhan'ın Allahın Süngüleri/Reis Paşa Romanı Üzerine
396
Metafor Üzerine Bir Not
401
İmza Gününde Bir Yazarın Yüzü
406
Kısa Öykünün Felsefesi
409
Latin Amerika Öyküsü
416
Yazar Açısından Okuru Göz Ardı Etmek
420
Gerçek Okur Olmak
424
Türkiye'de Gerçek Okur Var mı?
432
Okunamayan Romanlar
435
Afrika Sineması
441
Senegalli Marksist Sinemacı ve Yazar: Ousmane Sembene
447
BobDylan
452
King Kong Metaforu ve Öteki
455
Brokeback Mountain ya da Yırtılmış İmge
457
Özgün Mavinin Şair Ressamı: Marc Chagall
461
Ressamlar, Cesetler ve İmgeler
468
Resmi öldürmek
471
internetteki "Edebiyat" Üzerine
474
Sanal "Edebiyat" Çöplükçülüğü
477
İyi Bir Internet Yazısı Nasıl Olmalı?
479
Sevgilim Web Okuru!
482
Sıra Dışı Cinselliklerden Söz Ederken Kullandığımız Yabancı Sözcükler 485
Annelerin Kötülüğü Üzerine
488
İşini Sevmek
492
Fotoğrafçı Vitrinleri
497
Bir Düşüş ve Yükseliş Platformu Olarak Gazino
501
Kokular
505
Eklektik Eleştiri
510
Yeni Tarihselci Yazınsal Eleştiri
516
Sevişirken Konuşmak
521
Sigara Artık Suçlu
526
Sponsorluk Yasa Tasarısının Düşündürdükleri
530
Amerikan Tiyatrosunda Seks Uygulamalı Oyunlar
535
Sinemada Sevişmek
538
Teleskop
541
Türk Dili Savaşımını Yitiriyor muyuz?
544
Toplu Taşıma Araçlarında Kadınlarla Yan Yana Oturmak
547
Bok
551
[De, Da, Ki ve Mi ekleri ve Özensiz Yazılar
554
fiir Dili: Valery ve Wittgenstein Arasındaki Kuramsal
şutluklar
557
Yaşam Yönetimi
Yalnızlık Hüzünlü, Bir Başınalık Farklı
Yaz ve Edebiyat
Yüzün Felsefesi: Marlene Dietrich - Zuhal Olcay
Yazı Hırsızlığı
Çubuklu Pijama
Dinlemesini Biliyor muyuz?
Cinler ve Diğer Doğaüstü Varlıklarımız Üzerine
Sûfi ve Bedenin Kimyası
Sayısal Şiir
İlhan Berk Şiirinde Gökyüzü
Kesinlikle İlginç Olmayan Bir Yazı
On Bir EylüPün Hümanist Açıdan Düşündürdükleri
Denizlerin Mücevheri
Şairler ve Kediler
"Üzgün Kediler Gazeli" Bağlammnda Haydar Ergülen Şiiri
Salinger'in Muhteşem Anti-Kahramanı: Holden Caulfield
Postmodernizm Sonrası Amerikan Öyküsünde Kirli Gerçekçilik
564
567
571
574
577
582
585
589
592
597
603
607
613
616
619
621
626
632

Benzer belgeler