KAMERUN CUMHURİYETİ

Yorumlar

Transkript

KAMERUN CUMHURİYETİ
KAMERUN CUMHURİYETİ
ÜLKE PROFİLİ
Yönetim Tarzı
Nüfus
Yüzölçümü
Başkent
Diğer Şehirler
Resmi Dil
Komşular
GSMH
Kişi Başı GSMH
GSMH Sektörel
Dağılım
Enflasyon
Büyüme Hızı
Para Birimi
: Cumhuriyet
: 19.522.000 (2009 BM)
: 475.000 km2
: Yaounde
: Douala, Garoua
: Fransızca, İngilizce
: Çad, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Gabon, Ekvator Ginesi
: 42.750 milyar $ (2008)
: 2.400 $ (2007)
: Tarım % 44.8
Sanayi % 17
Hizmet % 38.2 (2007)
:%2
: % 5.2 (2007)
: Orta Afrika Frankı (FCFA veya XAF)
 1 Euro = 655,957 FCFA sabit kur
 1 Dolar= 460 ila 510 FCFA arasında değişken
GENEL BAKIŞ:
Fransız Kamerun’u 1960’ta bağımsızlığını kazanmış ve Kamerun Cumhuriyeti kurulmuştur.
1961’deyse komşu İngiliz Kamerun’u oylama sonucunda yeni ülkeyle birleşerek Kamerun
Federal Cumhuriyeti’ni oluşturmuştur. 1972’de yapılan anayasa değişikliğiyle Federasyon
olan devlet Kamerun Birleşik Cumhuriyeti adını almıştır. Devlet Başkanı Paul Biya’nın
yönetiminde bölgenin en istikrarlı ülkelerinden biri olan Kamerun özellikle tarım, altyapı ve
petrol sektörlerinde hızlı gelişme göstermiştir.
Kamerun, doğal kaynaklar açısından zengin
bir ülkedir. Tarıma dayalı ekonomisi, orman
ürünleri, petrol ve doğalgaz, yeterli işgücü
ve batıda Nijerya, doğu ve güneyde ise Orta
Afrika gibi önemli pazarlara erişimi bölge
ülkeleri arasında önemini artırmaktadır.
Kamerun’lu girişimciler, komşu Kongo
Cumhuriyeti, Gabon ve Ekvator Ginesi’nde
ciddi bir ekonomik güç olarak varlık
göstermektedir.
KAMERUN CUMHURİYETİ
Kamerun’un temel ihraç kalemleri ham petrol, kakao, kahve, kereste, pamuk ve muzdur.
İthalatında ise yarı mamul ürünler, sanayi
mamul girdileri, makine ve gıda ürünleri başı
çekmektedir. Avrupa Birliği Kamerun’un en
büyük ticari partneridir. Toplam ticaretin
yaklaşık % 60’ı AB ile gerçekleşmektedir.
Kamerun CEMAC (Orta Afrika Ekonomik ve
Parasal Birliği) nin en önemli üyesidir. Birlik
gayri safi hasılasının % 50’si
Kamerun tarafından karşılanır. 1998’de
CEMAC içinde yapılan yasal değişiklikle, üye
ülkeler arasında gümrük vergileri
kaldırılmıştır.
ETNİK YAPI:
250 kadar kabile mevcuttur. Başlıca grupları dağlık batıdaki Bamileke Bamoun’lar %38,
tropikal kıyı ormanlarındaki Bassa ve Douala’lar %12, güneydeki tropik ormanlardaki
Ewonde, Bulu, Maka ve Pygmi’ler %18, kuzeydeki Müslümanlar %14, kuzey ve orta
bölgelerdeki Kirdi’ler %18 olarak
oluşturmaktadır. Konuşulan dillere göre ise
nüfusun %80’i Frankofon, %20 Anglofon’dur.
KAMERUN CUMHURİYETİ
DEVLETİN EKONOMİDEKİ ROLÜ
Dünya Bankası’nın yardımlarıyla, Kamerun Hükümeti tüm devlet bankalarını, çay
plantasyonlarını, demir ve deniz yollarını, mobil telefon hizmetlerini ve elektrik şirketini
kapatmış ya da satmıştır. Bu özelleştirme programı biraz hız kaybetse de halen devam
etmektedir. Devlet, özelleştirilen kurumlarda % 30 – 45 arasında hisse sahibi olmayı
hedeflemekte ancak zaman zaman bu oranların altına inmektedir.
Kamerun hükümeti faiz oranlarını ya da mali politikayı doğrudan yönetmemektedir. BEAC
(Orta Afrika Devletleri Merkez Bankası) Fransız Maliye Bakanlığı’yla birlikte CEMAC
bölgesindeki 6 ülkenin mali politikalarını yönlendirmektedir. Uygulanan doğru mali politikalar
nedeniyle son yıllarda enflasyon kontrol altına alınmıştır.
ALTYAPI
Kamerun’un ulaşım altyapısı tamamlanmış değildir ancak 10 bölgesine de kısıtlı da olsa
ulaşılabilmektedir. En büyük liman kenti ve ticaret merkezi Douala’nın, iyi yapılmış yollarla
tüm büyük kentlerle bağlantısı vardır. Demir yoluyla Başkent Yaounde’ye ve Kuzeyde
Ngaoundere’ye bağlıdır. Kuzey bölgelerine gönderilecek ürünler Ngaoundere’deki demiryolu
bağlantı noktasına gönderilmekte, orada
depolandıktan sonra kara yoluyla
kuzeydeki kentlere ve Çad’a
gönderilmektedir. Kuzeye giden
demiryolu, aynı zamanda doğuya
bağlanmakta ve buradan Orta Afrika
Cumhuriyeti’ne gidecek ürünler
yüklenmektedir.
Douala, Kamerun ve tüm Orta Afrika
bölgesi’ndeki en önemli ithalat limanıdır.
Douala limanı, Kamerun deniz trafiğinin %
95’i ve ülke dış ticaretinin% 90’ını karşılamaktadır. Ancak, limandaki yetersizlikler nedeniyle
zaman zaman sıkışmalar yaşanmaktadır. Bu nedenle de Kribi’de bölgenin en büyük limanının
inşaatına başlanmıştır.
KAMERUN CUMHURİYETİ
Douala, Yaoundae ve Garoua’daki üç uluslararası havalimanında hava kargo taşımacılığı
yapılmaktadır. THY da 2014 yılbaşından itibaren ülkede kargo operasyonlarını başlatmıştır.
Ülkede bunlara ek olarak 50’den fazla küçük havalimanı bulunmaktadır.
Kamerun’un büyük
kentlerinde, bazı kasaba ve
köylerinde elektrik, telefon
ve su hizmetleri mevcuttur. Ancak altyapı
yetersizlikleri nedeniyle bazı bölgelerde bu hizmetler
çok sağlıklı işlememektedir.
Telefonla ilgili talepleri karşılayabilmek için 2001 yılında telefon numaralarına bir hane
eklenmiş ve toplam telefon hattı sayısı 8 milyona ulaşmıştır. Devlete ait Camtel ve diğer
mobil telefon operatörleri MTN ve Orange’ın 1’er milyon abonesi mevcuttur.
Internet erişimi 1997’den beri Camtel
tarafından sağlanmaktadır. Tüketiciler, aynı
zamanda özel servis sağlayıcılar tarafından
sunulan yüksek hızlı wireless hizmeti de satın
alabilmektedir.
POLİTİK SİSTEM
Cumhuriyet olmasına karşın Kamerun güçlü bir başkanlık sistemiyle yönetilmektedir.
Başkanın Bakanlar Kurulu’nu atamak, değiştirmek, yargıçları atamak, silahlı kuvvetlere
komutanlık etmek gibi yetkileri bulunmaktadır.
KAMERUN CUMHURİYETİ
Kamerun’da yaklaşık 180
siyasi parti bulunmasına
karşın çoğunun yeterli oy
desteği bulunmamaktadır.
Muhalefet partilerinin çok
partili demokrasi ve insan
haklarına saygılı bir sistem
istediklerine dair
söylemeleri bulunmasına
karşın ciddi ve istikrarlı bir
ekonomik programı
bulunmamaktadır. 1996’da
çıkartılan bir yasayla fikir özgürlüğü ve basın özgürlüğü Kamerun’da garanti altına alınmıştır.
ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER VE YATIRIM FIRSATLARI
Kamerun’un % 40’ı yağmur ormanlarına sahiptir. Bu nedenle orman ürünleri sanayi ve
kereste
ihracatında büyük potansiyel vardır. Ülkeden 750 Milyon dolarlık kereste ihracatı
yapılmaktadır. Her biri ancak dev bir tıra sığabilen devasa ağaçlar, en kaliteli ve dayanımı
yüksek kereste özelliğini taşımaktadır. Kamerun,
orman ürünleri sanayi ve kerestecilik için önemli
yatırım fırsatları sunmaktadır. Diğer yandan
dünyanın 6. büyük boksit rezervi de bu ülkede
mevcuttur. Yıllık alüminyum ihracatı ise 130
Milyon doları bulmaktadır. Kauçuk üretim ve
ihracatı potansiyeli olan Kamerun, 80 bin tonluk
üretim yaparak 250 milyon dolarlık kauçuk ihraç
etmektedir. Dünyadaki toplam kakao üretiminin
yüzde 5’ine sahip olan Kamerun, 200 bin tonluk
üretim yapmakta ve 750 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirmektedir. Kahve üretim ve ihracatında Afrika’da 5. Dünyada ise 22. Sırada
bulunan ülke, bu alanda 100 bin tonluk kahve
üretimi ve 120 milyon dolarlık ihracat
yapmaktadır. Muz üretiminde dünyanın 6.
ihracatçısı konumunda olan Kamerun, 1 milyon
tonluk üretim ve 250 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirmektedir. Safari tutkusu başta
olmak üzere Kamerun’u çeşitli nedenlerle
görmeye gelen turist sayısı 600 bin civarında,
turizm geliri ise 360 milyon dolar
seviyelerindedir.
KAMERUN CUMHURİYETİ
TÜRKİYE KAMERUN İLİŞKİLERİ
Türk devletlerinin, Afrika’yla tanışmaları ilk olarak 9. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Özellikle
Osmanlı’nın, Afrika üzerindeki etkisini göz önüne aldığımızda Kamerun’la ilişkilerimizin çok
eskilere dayandığını görürüz. 2000’li yılların ardından Afrika yeniden Türkiye’nin gündemine
girdi. Türkiye 2005 yılını Afrika Yılı ilan etti ve 2008’de toplanan Afrika Birliği Zirvesi'nde,
Türkiye stratejik ortak ilan edildi. Türkiye’nin, Afrika’ya açılım politikasının temellerini atması
ve bu yönde politikalarını somut adımlarla gerçekleştirmesiyle birlikte oldukça önemli
gelişmeler yaşandı. 2000’li yılların başında Afrika kıtası genelinde Türkiye’nin 12 ülkede
diplomatik temsilcisi varken, temsilcilik sayısı
bugün 31 ülkeye çıktı.
Nitekim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün;
Mart 2010 yılında Kamerun’a yaptığı ilk resmi
ziyaret ve ardından 2013 Mart ayında
Kamerun Devlet Başkanı Paul BİYA’nın,
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret iki
ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme
kazandırdı.
Kamerun’da yaklaşık 250 Türk yerleşik
durumda. Burada 6 Türk okulu eğitim hizmeti sunuyor, Türk iş adamları Derneği ve sivil
toplum kuruluşları da ekonomik anlamda büyüme çabasında. THY başta olmak üzere yaklaşık
14 Türk firması Kamerun’da faaliyet gösteriyor.
YAOUNDE’DE HAYAT
KAMERUN CUMHURİYETİ
Kamerun’un başkenti Yaounde’de halkın büyük bölümü dar gelirli. Gelişmemiş ülkelerdeki
birçok sorun burada da mevcut. Caddelerde sokak satıcılığı oldukça yaygın, adım başı kurulan
küçük tezgâhlarda işportacılıkla geçimini sağlayan çok sayıda Kamerunluyla karşılaşılıyor.
Caddelerde kurulan pazarlarda
alışveriş yapılıyor. Şehirde
gayrimenkul fiyatları oldukça
yüksek. Bitmiş inşaatlarda m2
fiyatı 300 dolar ile 1500 dolar
arasında değişiyor. Asgari ücret
30 bin CFA (ortak para birimi).
Ortalama ücretler ise aylık 100
Euro civarında. Yiyecek-içecek
fiyatları da ucuz sayılmaz.
Fransızların şehirde kurduğu en
büyük sanayi tesislerini bira
fabrikaları oluşturuyor.
Ulaşım çoğunlukla Taksi ve motosikletlerle sağlanıyor.

Benzer belgeler

PDF ( 4 ) - DergiPark

PDF ( 4 ) - DergiPark ÜLKE, NÜFUS VE TOPLUMSAL YAPI Yüzölçümü

Detaylı