ODAK Blood Grouping Systems

Yorumlar

Transkript

ODAK Blood Grouping Systems
ODAK Blood Grouping Systems
OBG Papain Solution
REF No: OBGPS
IVD
1023
KULLANIM AMACI
OBG Papain Solüsyonu kan gruplama için eritrosit süspansiyonu hazırlamak ve
antikor tespitinde işlem görmemiş eritrositler ile enzim testi için katkı olarak
kullanılır.
GİRİŞ
Enzimler sıklıkla kan grubu serolojisinde kullanılır, bu enzimler bromelin, fisin
ve papain gibi proteazlardır. Proteazlar peptitlerin üzerini örten sialik asid
tabakasını uzaklaştırır. Enzimler, aglütinasyonu sağlayan bazı antikorların
yeteneğini artırmada çok etkindirler. Enzimle işlem görmüş hücreler antikor
tarama ve tanımlama işlemlerinde kullanılırlar.
REAKTİF
OBG Papain Solüsyonu: 10 ml şişe. Kullanıma hazırdır. Koruyucu olarak
sodyum azit içerir (% 0.1).
GEREKLİ FAKAT SAĞLANMAYAN MATERYALLER
- Pipetler.
- Tek kullanımlık pipet uçları.
- Test tüpleri.
- Dağıtıcı
SAKLAMA KOŞULLARI VE STABİLİTE
Reaktif 2-8 °C’ de saklanmalıdır ve etikette belirtilen son kullanım tarihine
kadar stabildir.
2-8 °C’ de saklandığı takdirde ilk açılımından itibaren üzerindeki etikette
belirtilen son kullanım tarihine kadar stabildir. Uzun süreli olarak dış ortamda
bekletilmesi reaktifin aktivitesinde azalmaya neden olabilir.
Reaktifi dondurmayınız ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullanımdan
hemen sonra reaktif şişesini 2-8 °C’ye koyunuz.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
- Bu reaktif in-vitro tanı amacıyla kullanılır.
- Dilüe etmeyiniz.
- Bu reaktif sadece profesyonel kullanıcılar için hazırlanmıştır.
- Koruyucu olarak sodyum azit içerir (% 0.1) .
- Deri ve mukozalara temastan kaçınınız.
- Hasar görmüş ve sızıntı yapan reaktifleri kullanmayınız.
- Son kullanım tarihi geçen reaktifleri kullanmayınız.
- Bulanıklaşma veya çökelme oluşan reaktifleri kullanmayınız.
- Kit içeriği ve numuneler sağlık için potansiyel zararlı olarak kabul edilmelidir.
Her laboratuvar, kendi güvenlik prosedürlerine göre kullanmalı ve imha
etmelidir.
NUMUNE ALMA
Test için taze eritrositler tercih edilmelidir. ABO/Rh sistem antijenlerinin tespiti
için antikaogülan içeren kan hücrelerini kullanınız. Eğer gerekli ise , numuneler
48 saate kadar 2-8 °C’de saklanabilir. ACD, CPD, SAGM ve PAGGSM solüsyonları
içindeki eritrositler de 2-8 °C’de son kullanma tarihlerine kadar kullanılabilir.
Plazma veya serum ters gruplama için kullanılabilir. Fibrin kalıntıları reaksiyon
yapısını ve sonucu etkileyebilir.
TEST YÖNTEMİ
Enzim katkı reaktifi olarak kullanımı:
1-Kullanmadan önce OBG Papain solüsyonunu oda sıcaklığına getiriniz.
2- Eritrosit süspansiyonu ve serum veya plazmayı pipetledikten sonra
karttaki uygun kuyucuklara 25 μL OBG Papain solüsyonunu ilave ediniz.
3- İlgili test prosedürünün gerektirdiği şekilde eenzim testini uygulayınız.
jel
Eritrositlerin enzim ile işlenmesi için kullanımı :
1- Kan numunesini izotonik tuzlu su (serum fizyolojik) ile 3 defa yıkayınız.
2- Son yıkamadan sonra üstte kalan sıvıyı atınız.
3-Aşağıda açıklandığı şekilde izotonik tuzlu su ile % 5 eritrosit süspansiyonu
hazırlayınız:
- Temiz cam tüplere 1,0 ml izotonik tuzlu su (serum fizyolojik) dağıtınız.
- 50 μl yıkanmış paket eritrosit ilave ediniz.
4- 1,0 ml OBG Papain Solüsyonu ilave ediniz.
5- Dikkatlice karıştırınız ve 5 dakika oda sıcaklığında (18-25 °C) inkübe ediniz.
6- Eritrosit saklama solüsyonu ile ik defa yıkayınız.
7- Üstte kalan sıvıyı tamamıyla atınız.
8. Aşağıdaki gibi % 0,8 eritrosit süspansiyonu hazırlayınız.
- Temiz bir cam tüpe 5 ml eritrosit saklama solüsyonu dağıtınız.
- Papain ile işlem görmüş paket eritrositlerden 50 μl ilave ediniz.
KISITLAMALAR
- Saklanmış kanlar taze kanlara göre daha zayıf reaksiyon verebilir.
-Malzemenin bakteriyel veya diğer kontaminasyonları yalancı negatif ve yalancı
pozitif sonuçlara neden olabilir.
- Hemolizli numuneler sonucun değerlendirilmesi aşamasında karışıklığa neden
olabilir.
- Eritrositlerin enzimle fazla işlem görmesi, crypt-antijenlerin açığa çıkması
nedeniyle istenmeyen yalancı pozitif sonuçlara sebep olabilir.
- Proteolitik enzimler eritrosit antijenlerini modifiye eder ve M, N, S, Fya ve Fyb
gibi antijenleri baskılar.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
OBG Papain Solüsyonu ile 240 numune (hasta ve donör) test edildi. Cross
match, DAT, Antikor tarama prosedürlerinde beklenen değerler ile
kıyaslandığında % 99,1 özgüllük ve % 100 duyarlılık tespit edildi.
Etiket sembolleri
Lot numarası
Son kullanım tarihi
Saklama derecesi
Kullanım kılavuzuna bakınız
İnvitro tanı içindir
Ürün kodu
Üretici
Zararlı
KAYNAKÇA
1-Marion E. Reid Christine Lomas-Francis THE BLOOD GROUP ANTIGEN
FactsBook 2004, Elsevier Ltd.
2-Geoff Daniels, Imelda Bromilow, Essential Guide to Blood Groups , Blackwell
Publications 2010
3-Harvey G. Klein MD, David J. Anstee ,Mollison’s Blood Transfusion in Clinical
Medicine 11TH EDITION Blackwell Publishing Ltd
4-Michael F. Murphy , Derwood H. Pamphilon , Practical Transfusion Medicine
Third Edition 2009 Blackwell Publishing Ltd
5-Neil D. Avent and Marion E. Reid , The Rh blood group system: Blood 2000
95: 375-387
6- Christopher D. Hillyer … BLOOD BANKING AND TRANSFUSION MEDICINE,
Second Edition, Churchill Livingstone 2007
7-Lapierre Y., Rigal D., Adam J. et al.: The gel test; A new way to detect red cell
antigen-antibody reactions. Transfusion 1990; 30: 109 –113.
1
Ürün: OBG Papain Solution
10 ml REF: OBGPS
Üretici:
İSLAB Tıbbi Malzeme Saglık Hiz. San.ve Tic. Ltd. Sti. Tel : 0216 5511143 / 0532
433 78 18 Faks: 0216 5511143
Eğitim Mah Kasrı Ali Cad No:52/A Kadıköy / İstanbul TÜRKİYE
Web: islab.com.tr Email :[email protected]
ODAK Blood Grouping Systems
OBG Papain solution
Rev:01 05.11.2012
2

Benzer belgeler

ODAK Blood Grouping Systems

ODAK Blood Grouping Systems - Eritrositlerin enzimle fazla işlem görmesi, crypt-antijenlerin açığa çıkması nedeniyle istenmeyen yalancı pozitif sonuçlara sebep olabilir. - Proteolitik enzimler eritrosit antijenlerini modifiye...

Detaylı