genel işler - Devlet Demir Yollari 6.Bölge

Yorumlar

Transkript

genel işler - Devlet Demir Yollari 6.Bölge
010
01
01
02
01
03
01
04
05
06
01
02
07
99
020
030
01
02
03
99
040
01
02
03
04
05
99
041
01
02
99
042
043
01
02
03
04
99
050
01
01
02
03
04
02
01
02
03
99
051
01
02
03
04
99
060
GENEL İŞLER
Mevzuat İşleri
Kanunlar
Kanun Tasarılarına verilen görüşler
Tüzükler
Tüzük Tasarılarına verilen görüşler
Yönetmelikler
Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler
Yönergeler
Tebliğler
Genelgeler
İç Genelgeler
Dış Genelgeler
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
Diğer
Olurlar, Onaylar
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
Anlaşmalar
Sözleşmeler
Protokoller
Diğer
Faaliyet Raporları
Haftalık faaliyet raporları
Aylık faaliyet raporları
Yıllık faaliyet raporları
Düzenli olmayan faaliyet raporları
Kurum dışı faaliyet raporları
Diğer
Brifingler ve Bilgi Notları
Brifingler
Bilgi Notları
Diğer
İstatistiki bilgiler
Çalışma planı ve programları
Hükümet programları
Kalkınma planları
İcra planları
Birimlerin yapacakları iş planı ve programları
Diğer
Toplantılar
Genel Kurul Toplantıları
Davetler ve verilen cevaplar
Gündem
Toplantı kararları
Toplantı zabıtları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Gündem
kararlar
zabıtlar
Diğer
Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar
Kongreler
Konferanslar
Şuralar
Sempozyumlar
Diğer
Kalite Yönetim Sistemi
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
STANDART DOSYA PLANI
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
090
01
02
03
01
04
01
05
01
06
07
08
09
10
99
Kalite El Kitabı
Prosedürler
Prosesler
Talimatlar
Formlar
Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri
İç tetkik faaliyetleri
İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler
Bireysel Öneriler
Diğer
İlgili kurum ve kuruluşlara göre açılan dosyalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Devlet Bakanlıkları
Devlet Bakanlıkları Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Bakanlıklar
Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Yargı Organları
Kurullar
Genelkurmay ve Askeri Birlikler
Tüzel Kişiler
Özel Şahıslar
Diğer
2
122
Yol İşleri
Bölgelerdeki Deraylar
Demiryolu Hattının Alt ve Üstünden Geçecek Havai Hat,
Kablo, Büz, Sifon
Köprülerin Yapımı, Bakımı, Yenilenmesi, Tamiri
ve Malzeme Temini
Demiryolu Alt ve Üst Geçit Yapımları
Hemzemin Geçitleri
Hattın Nezaret Altında Bulundurulması ve Kontrolü
Doğal Afetler
Sel, Heyelan, Taş Düşme Hadiseleri
Tahkimat Yapılması
Diğer
Hattın Takviyesi, Bozukluk, Düşüklük Islahı İşleri
Kar Hadiseleri İşleri
Tünellerin Yapım ve Bakımı İşleri
Poz Yapım ve Yol kapatılması İşleri
İstasyonlar Arası İşaret ve Mesafe Levhaları
Gabari (Şebekede Havaleli ve Ağır Eşyanın Nakli)
Sürat ( Şebeke Azami Sürat )
Diğer Konular
Kırılan ve Aşınan Raylar
Tekayyüdat ve Yoldan Kaynaklanan Tehirler
Tren Tehirlerini Önlemek İçin Alınacak Tedbirler
Su Kuyusu Açılması ve Su Tesisleri İşleri
Yol Üst Yapı Elamanları İhtiyaçları
Bölgelerin Yol Üst Yapı Elemanları İhtiyacı
Ray ve Çeşitleri
Makas ve Elemanları
Ray Bağlantı Elemanları
Travers
Travers Bağlantı Elemanları
Balast
Diğer
Yol İş Makinaları
Ana Yol Tamir Makinaları
Taşınabilen Seyyar Yol Makine ve Aletleri
Ray Kaynak Makinaları
Kar Küreme Makinaları
Çekici Oto,Oto Drezin, Römork vb. Vasıtalar ve Nakilleri
Yol Makinaları Yedek Parçaları
Yol Makinaları Iskatı
Diğer
Fabrika Üretim ve İmalat İşleri
Travers İmalatı
Makas İmalatı
Ray Kaynağı
Diğer
İltisak Hatları
Kurp Tashihleri, Varyant ve Müselles Düzenlemeleri
Hat Uzunlukları, Hat ve Makas Sökülmeleri
Gar Tevsiat Çalışmaları ve İstasyon Hat Uzatmaları
Demiryolu Fizibilite Etüd İşleri
199
Yolla ilgili Diğer İşler
100
101
102
103
104
105
106
107
01
02
99
108
109
110
111
01
02
03
99
112
113
01
114
115
01
02
03
04
05
06
07
99
116
01
02
03
04
05
06
07
99
117
01
02
03
99
118
119
120
121
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
TCDD YOL İŞLERİ
3
201
01
01
02
03
04
05
05
99
02
01
02
03
04
05
99
03
01
02
03
04
05
06
07
08
99
04
01
02
99
05
01
02
03
04
99
06
01
02
03
04
05
99
07
08
09
202
203
204
01
01
02
03
04
05
06
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
200
TCDD CER İŞLERİ
Cer İşleri
Lokomotif İşleri
Dizel Anahat Lokomotif İşlemleri
DE 18000 Tipi Lokomotifler
DE 18100 Tipi Lokomotifler
DE 21500 Tipi Lokomotifler
DE 22000 Tipi Lokomotifler
DE 24000 Tipi Lokomotifler
DE 33000 Tipi Lokomotifler
Diğer
Dizelli Diziler /Ray Otobüsleri İşlemleri
MT 5500 Tipi Motorlu Tren.
MT 5600 Tipi Ray Otobüsü
MT 5700 Tipi Ray Otobüsü
12 Adet DMU Tren
Üçlü Dizel Tren Setleri
Diğer
Manevra Lokomotifleri/Yol Anahat Lokomotifleri İşlemleri
DH 3600 Tipi Lokomotifler
DH 33100 Tipi Lokomotifler
DH 6500 Tipi Lokomotifler
DH 7000 Tipi Lokomotifler
DH 9500 Tipi Lokomotifler
DE 11000 Tipi Lokomotifler
Ağır Hizmet Tipi Manevra Lokomotifleri
İkiz Lokomotifler
Diğer
Hızlı Dizel Tren Setleri İşlemleri
Elektrikli Hızlı Tren Setleri.
Diğer Hızlı Dizel Tren Setleri
Diğer
Elektrikli Anahat Lokomotifleri İşlemleri
E 40000 Tipi Lokomotifler
E 43000 Tipi Lokomotifler
E 52500 Tipi Lokomotifler
E 60000 Tipi Lokomotifler(Yeni Temin Edilecek Elektrikli Lokomotifler)
Diğer
Elektrikli Banliyö Dizi İşlemleri
Marmaray Projesi Kapsamında Temin Edilecek Banliyö Dizileri
İzmir Banliyösü
Yeni Temin Edilecek 32 Set Banliyö Treni
E 8000
E 14000
Diğer
Buharlı Lokomotif İşlemleri
Lokomotif Yedek Parçaları
Lokomotif Iskat İşlemleri
Ankara Demiryol Fabrikası ile İgili İşlemler
Çeken Araç Yedek Parçaları
Vagon İşleri
Yolcu Vagonları Bakım ve Onarım İşlemleri
Yataklı Vagonlar
Kuşetli Vagonlar
Pulman Vagonlar
Kompartmanlı Vagonlar
Banliyö Vagonları
Yemekli Vagonlar
4
299
Diğer Cer İşleri
08
09
99
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
03
04
01
02
99
05
205
01
02
03
99
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
01
02
03
99
216
217
01
02
03
300
01
02
03
3.Alt Konu
2.Alt Konu
1.Alt Konu
Ana Dosya
99
TCDD YOLCU TAŞIMA İŞLERİ
Saklama Kodu
218
Furgon Vagonları
Özel Vagonlar
Yolcu Vagonu Yedek Parçaları
Diğer
Yük Vagonları Bakım ve Onarım İşlemleri
Açık Vagonlar
Kapalı Vagonlar
Platform Vagonlar
Cevher Vagonları
Sarnıçlı Vagonları
Garanti Kapsamındaki Vagonlar
İmalat Programları-Hataları ve iyileştirmeler
Hasar Tazminatı ve Sigorta
Tadilatlar ve Tip Değişiklikleri
Yük Vagonları Yedek Parçaları
Vagon Etüd ve tetkiki
Diğer
Hizmet Vagonu İşlemleri
Üçünçü Şahıs Vagonları
Firmalara Ait Vagonlar
Kurum ve Kuruluşlara Ait Vagonlar
Diğer
Vagon Iskat İşlemleri
Enerji Vagonları ve Vagon Ön Isıtma Tesisleri.
Jeneratör Vagonları
Sofaj Vagonları.
Vagon Ön Isıtma Tesisleri
Diğer
Dizelli Araçlara Ait İşyerleri ve donanımı
Elektrikli Araçlara Ait İşyerleri ve Donanımı
Hızlı Trene Ait İşyerleri ve donanımı
Yolcu Vagonlarına Ait İşyerleri
Yük Vagonlarına Ait İşyerleri
Çeken Araç Parkı / Tahsisi
Yolcu Vagon Parkı / Tahsisi
Yük Vagon Parkı / Tahsisi
Cer Laboratuvar İşlemleri
Atölyelerdeki Yardımcı tesisler / Tezgahlar ve Teçhizat
Transportörler -Plaktorna
İmdat Vinçleri
Kumlama İşlemleri
Diğer
Çeken/Çekilen Araç Kiralama
Lokolarla İlgili Seyir Süreleri
Tren Süratleri
Koşum Takımı Çekerleri
Fren Yüzdeleri
Diğer
Çeken Çekilen Araçların Fizibilite -Etüd İşler
07
Yolcu Trenlerinin Yer Kontenjanları
Yer Kontenjan Tahsisleri
Yer Kontenjan Talebi İşlemleri
Askeri Personele Tren Teşkilatında Yer Ayrılması
5
Bilet Satış Sistemi ve Kontejan Düzensizlikleri
Permi ve Servis Kartı İşlemleri
Diğer
Yolcu Tren İşletmesi
Anahat Trenleri
Hızlı Trenler
Bölgesel Trenler
Banliyö Trenleri
Bölge Aylık Taşıma Sonuçları
İstasyon Kodları
Turne Raporları
Ekonomik Olmayan Trenler
Yolcu Taşımaları Etüt ve İnceleme
Diğer
Yolcu Vagonların İşletilmesi İşlemleri
Yemekli Vagonların İşletilmesi
Yataklı Vagonların İşletilmesi
Yolcu Vagonların İşletilmesi
Diğer
İşyerlerinin Bilet İhtiyaçlarının Karşılanması ve Satışı
Bilet Bastırılması
Bilet Stoklarının Takibi
El Terminali İle Bilet Satışı
Bilgisayarlı Bilet Satışı, ve Danışma
İnternetten Bilet Satışı
Bilgisayara Eklenen ve Çıkarılan Trenler
Diğer
Yolcu Geliri Takibine İlişkin İşlemler
Uluslararası Yolcu Vagonu Kullanım İşlemleri (RIC )
Uluslararası Yolcu Tarifeler ve Özel Ekleri
Uluslararası Yolcu Taşımaları Dekontu
Uluslararası Bilet Satış İşlemleri
Uluslararası Yolcu Tren ve Tarife İşlemleri
Uluslararası Yolcu Tarifeleri
Uluslararası Yolcu Tren İşlemleri
Diğer
Yanlış Hesapların Düzeltilmesi
Tarife Uygulamalarındaki Aksaklıklar
TCDD Yolcu Tarifesi Genel Esasları
Anahat Tren Tarifeleri
Bölgesel Tren Tarifeleri
Banliyö Tren Tarifeleri
Reddiyat Tarifesi
Bagaj Tarifesi
Tren Tur Tarifesi
Özel Tren ve Vagon Tarifesi
Film ve Fotograf Tarifesi
Diğer
04
05
99
301
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
302
01
02
03
99
303
01
02
03
04
05
06
99
304
305
306
307
01
308
01
02
99
309
310
311
01
02
03
04
05
06
07
08
99
401
402
01
3.Alt Konu
2.Alt Konu
1.AltKonu
Ana Dosya
400
TCDD TESİSLER VE TRAFİK İŞLERİ
Saklama Kodu
Diğer Yolcu İşleri
399
Taşıma ve Tren Planlama
Dispeçer Kumanda Merkezleri
Tren Trafiği ve Planlama İşlemleri
Yük Treni Sefere Koyma ve kaldırma İşleri
6
02
03
04
05
06
07
08
99
403
404
405
406
01
02
03
04
05
99
407
408
01
02
03
99
409
01
02
03
04
99
410
01
02
03
04
05
99
411
01
02
03
04
99
412
413
414
415
416
417
418
01
02
03
04
05
06
07
08
99
419
420
01
Yolcu Treni Sefere Koyma ve kaldırma İşleri
Özel Tren Sefere Koyma ve Kaldırma İşleri
Askeri Tren sefere Koyma Kaldırma İşleri
Diğer Şahıslara Ait Tren İşleri
İş ve Hizmet Treni Sefere Koyma ve Kaldırma İşleri
Tren Tehir İşlemleri
Uluslararası Trafik Kısıtlamaları
Diğer
Haberleşme Merkezi - Tren Takip
İstasyonların Statü Değişiklikleri ve Açma Kapama İşlemleri
Feribot İşletmeciliği
Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri İşlemleri
Sinyalizasyon İşletme Emirleri
Sinyalizasyon Sistemlerinde Tadilatlar
Sinyalizasyon Arıza İşlemleri
Sinyalizasyon Malzemeleri
Otomatik Koruma Sistemleri ve ATS
Diğer
Mekanik Sinyal Tesisleri
Katener Sistemi İşlemleri
Etüd proje Halindeki Katener Projeleri.
Yürütülmekte Olan Katener Projeleri
Mevcut Katener Sisteminin Arıza, Bakım Onarım ve Malzeme İhtiyacı
Diğer
Sinyalizasyon Proje İşlemleri
Sinyalizasyon Projelerinin Yapım Süreci
Sinyalizasyon Projelerinin Test ve Kabul Çalışmaları.
Mevcut Projelerinin Rehabilitasyonu
Deneme ve Geçici Kabul Aşamasında Çıkan Arıza ve Sorunlar
Diğer
Orer Çalışmaları
Orer Değişikliği, Teklif, Bilgi Doküman ve Toplantılar.
Orer Basım ve Dağıtım.
Seyir, Sürat, Çekim, Tekayyüdat Değişiklikleri
Yolcu Treni İlave Duruş ve İptal İşlemleri
Yolcu Tren Teşkilat Değişiklik İşlemleri
Diğer
Kaza ve Olaylar
Karşılaşmalar
Çarpışmalar
Trenden düşmeler
Tren Kaçmaları
Diğer
Akümülatör (Stasyoner Tipi )Sabit Tesisler için (Nikel -Kurşun)
Redresör
Jenaratör
Trafo Merkezleri
Telekomand Merkezleri
Kompanzasyon Sistemleri.
İletişim Hatları İşlemleri
Havai Hat Montaj ve Sökümü
İletişim Hatları Arızaları
Havai Hat Malzemeleri Alım ve Dağıtımı
Haberleşme Kabloları Alım ve Dağıtımı
ENH Geçişleri
Çaprazlama ve Devre Tadilatı
Kablo Döşeme Projesi
Fiber Optik Kablo Döşemesi
Diğer
Dispeçer Tesisleri
Haberleşme Sistemleri ve Malzeme Temini
Güvenlik Sistemleri (CCTV,Kamera, Kripto Cih.)
7
Uydu Haberleşmesi
Radyolink Sistemleri
Diğer
Kuranportör Sistemleri
Transmisyon Sistemleri (PCM,FMX,PDH,SDH)
Ölçü Aletleri
Alarm Sistemleri
Elektronik Sistemler (Kantar ve Çeşitli Tezgahlar)
Saat Teçhizatları
Acil Durum Yönetimi
Bağlı İşyerleri
Diğer
02
03
99
421
01
02
03
04
05
06
07
99
01
02
03
04
01
02
03
99
501
01
02
03
99
502
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
503
01
02
03
99
504
01
02
03
04
05
06
99
505
01
3.Alt Konu
2.Alt Konu
1.Alt Konu
Ana Dosya
500
TCDD YÜK TAŞIMA İŞLERİ
Saklama Kodu
Diğer Tesis ve Trafik İşler
499
İşletme Faaliyetleri
Yük Taşıma Faaliyetleri
Yük Vagon Dolumları
Gar-Lojistik(Ambar) Düzenlemeleri
Yük Taşıma Sonuçları
Hamton Km
Netton Km
Vagon Km
Diğer
Yük Vagon Tahsisleri
Yük Vagon Tahsis ve Sevklerinde Gecikmeler ve Çeşitli Düzensizlikler
Yük Vagonlarının İdari Tahsisleri
Yük Vagon İhtiyaçları
Diğer
Yük Taşımaları
Yük Taşıma Proğramları
Protokollü Taşımalar
Dökme Yük Taşımaları
Tahıl Taşımaları
İstisnai Taşımalar
Askeri Taşımalar
Blok Tren Planlamaları
GVD ve Repartisyon Konuları
Konteyner Taşımaları
Tehlikeli Madde Taşımaları
Diğer
Yurtiçi Yük Tarifesi İşlemleri
Genel Esaslar
Özel Koşullarla Yapılan Taşıma Tarifeleri
Hizmet Tarifeleri
Diğer
Yükleme-Boşaltma ve Lojistik Hizmetleri
Vagon Yükletme Boşaltma veYükletilen Eşyanın Sabitlenmesi İşlemleri
Muşambaların Takibi ve Bağlantı Malzemeleri
Rampalar ve Otomatik Boşaltma Tesisleri
Vagon Kantar İşleri
Vagon Kantarlarının Bakım- Onarım İşlemleri
Vagonların Mühürlenmesi, Kurşunlanması
Diğer
Taşıma Aksaklıkları
Hasarlı ve Noksan Eşya
8
Teslim Alınmayan Eşya
Bulunmuş eşya
Fazla Eşya
Yükü Kaymış Vagonlar, Vagonların Aktarılması İşlemleri
Diğer
Yurtiçi İşlemleri
Fazla Alınan Ücretlerin İadesi
Özel Tren ve Kiralık Vagon İşlemleri
Diğer
Kredili-Avanslı Taşımalar ve Muhasebeleştirilme İşlemleri
Avanslı Taşımaların Aylık Olarak İzlenmesi
Kredili Taşıma İşlemleri
Bağlı Ortaklıklarının Kuruluşumuzla Yapmış Oldukları Taşımalar
Diğer
Tahsil Edilemeyen Alacakların Takibi
İç Hizmet Taşımaları ve ek Gelirlerin Takip İşlemleri
Tam Vagon Kontrol İşlemleri
Düzeltme Belgeleri
Taşıma Belgeleri
Diğer
Uluslararası Yük Tren İşletmeciliği
Konvansiyonel Taşımalar
Blok Tren Taşımacılığı
Kombine Taşımacılık
Uluslararası Taşıma Programları
Diğer
Uluslararası Vagon İşlemleri
Uluslararası Yük Vagonu Kullanım İşlemleri (RIV )
Uluslararası Vagon Hasar İşlemleri
Uluslararası Vagon Muşambalarınının Takibi
Uluslararası Vagon Tahsis İşlemleri
Uluslararası Feribot Hatları
Diğer
Uluslararası Yük Tarifeleri
Eşya Taşımaları için Avrupa Asya Tarifesi (TEA)
Blok Tren Taşıma Tarifesi
Gümrüklü Ambarlar Tarifesi
Diğer
Uluslararası İşlemler
Uluslararası Taşımalarda Ücretlerin İadesi
Uluslararası Taşıma Aksaklıkları
Uluslararası Taşımalarda Eşya Hasarlanması ve Tazminat İşlemleri
Diğer
02
03
04
05
99
506
01
02
99
507
01
02
03
99
508
509
510
01
02
99
511
01
02
03
04
99
512
01
01
02
03
02
99
513
01
02
03
99
514
01
02
03
99
562
01
02
03
04
05
06
07
3.Alt Konu
2.Alt Konu
1.Alt Konu
Ana Dosya
560
561
Saklama Kodu
Diğer Yük İşleri
559
TCDD LİMAN İŞLERİ
Liman Stok ve Yedek Parçalarının Limanlar Arası Nakli
Liman Genişletme Çalışmaları
Limanlarda Kullanılan Makinalar ve Yedek Parçaları
Gantryler
Transtainerler
Rıhtım Vinçleri
Monbil Vinçler
Konteyner Mobil Vinçleri
Köprü ve Çatı Vinçleri
Forkliftler
*
9
578
Treyler ve Çekiciler
Loderler
Liman Makinalarının Iskatı
Diğer
Liman Tesis Teçhizatı ve Modernizasyon Projeleri
Deniz Vasıtaları
Demiryolu Ferrileri
Romörkörler
Klavız Botları
Palamar Botları
Layterler
Servis Botları
Dubalar
Deniz Vasıtaların Iskatı
Diğer
Limanlara Ait Sabit Tesisler
Atık Alım Tesisleri
Altyapı ve Rıhtımlar
Senkrolift Tesisi
Diğer
Limanların Taranması
Liman Deniz Hizmetleri
Romorkaj- Kılavuzluk
Yabancı Gemi Ziyaretleri
Deniz ve Su Kirliliği
Diğer
Yükleme Boşaltma İşlemleri
Gümrük İşleri
Tasfiyeye Tabi Eşyalar
Kamu ve Özel Kuruluşlara Yer Tahsisi
Liman Hizmet Sözleşmeleri
Liman Faaliyetleri İle İlgili Kaza ve Hasarları
Liman Hizmetleri Tarifesi
Liman Tarifesine İlişkin Yazışmalar
Gemiye İlişkin Hizmetler
Eşyaya İlişkin Hizmetler
Tarife Satışları ve Abone Kaydı
Diğer
Liman Fizibilite Etüd İşleri
Reddiyatlar
Düzeltmeler
Askeri ve Resmi Kuruluşlara Verilen Hizmetlerin
Faturalandırılması ve Tahsili
Liman Özelleştirme İşleri
599
Diğer Liman İşleri
08
09
10
99
563
564
01
02
03
04
05
06
07
08
99
565
01
02
03
99
566
567
01
02
03
99
568
569
01
570
571
572
573
01
02
03
04
99
574
575
576
577
10
02
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri
Teşkilatlanma İşleri
Reorganizasyon çalışmaları
Yeni Birimlerin Kurulması
Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi
Yetki Değişikliği
Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme
Teşkilat Şemaları ve kadrolar
Yerleşim Çalışmaları
Kurum Tarihçeleri
Diğer
Plan ve Program İşleri
Beş yıllık kalkınma planları
İcra Planları
Master Planları
İş Planları
Yıllık İş Planları
İlave İş Planları
İş Planlarının izlenmesi
Diğer
Yatırım programları
Yatırım Programı Çalışmaları
İcra Planı Tedbir İzleme
Yatırım ve Finansman Programları
Yatırım Revizyonları
İdame Yatırım Revizyonları
Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları
Diğer
Proje İşleri
Yatırım Programına Alınma İşleri
Proje onay İşleri
03
Proje Tadilatları
04
İhale İşlemleri
Şartnameler
İlanlar
Teklifler ve değerlendirmeler
Sözleşmeler ve protokoller
Kontrol İşleri
Ödeme İşleri
Geçici ve Kesin kabuller
Diğer
Araştırma ve Geliştirme İşleri
Yurt İçi Araştırmaları
Yurt dışı Araştırmaları
Teknik araştırma geliştirme çalışmaları
Uygulama çalışmaları
Test çalışmaları
Sistem Geliştirme Çalışmaları
Diğer
Standardizasyon Çalışmaları
Formların Standardizasyonu
Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları
Yeni Form Talepleri ve İptaller
Norm Kadro Çalışmaları
Görev/İş Tanımları
Norm Kadro Pozisyonları
600
601
01
01
02
02
03
04
05
06
99
602
01
02
03
04
01
02
03
99
603
01
02
03
04
05
06
07
99
604
01
05
06
07
08
09
10
11
99
605
01
02
03
04
05
06
99
606
01
01
02
607
01
02
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON
11
Norm Kadro Revize Çalışmaları
Diğer
İş Analizi
İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri
Koordinasyon İşleri
Soru Önergeleri
Çevre (ÇED) İşlemleri
Çevre Eğitimi
Çevre Koruma
Diğer
03
99
608
01
609
610
611
01
02
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Basınla İlişkiler
Basın toplantıları
Basına verilen demeçler
Tekzipler
Basında yer alan haberler
Günlük basın özetleri
Diğer
Halkla İlişkiler
Vatandaşların talep ve şikayetleri
Talepler
Şikayetler
Görüş ve teklifler
Vatandaşların bilgi ve belge talepleri
Diğer
621
01
02
03
04
05
99
622
01
01
02
03
02
99
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
640
641
01
02
03
04
05
06
99
642
01
02
99
643
01
02
99
644
01
645
646
01
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
639
HUKUK İŞLERİ
Saklama Kodu
Ana Dosya
1. Alt Konu
Basınla ve Halkla İlişkiler
620
Ana Dosya
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Saklama Kodu
Araştırma, Planlama ve Koordinasyonla ilgili Diğer İşler
619
Hukuk İşleri
Dava Dosyaları
Adli Davalar
İdari Davalar
İcra Davaları
Ceza Davaları
Vergi Davaları
Temyiz İşlemleri
Diğer
İcra Takipleri
İlamlı İcra Takipleri
İlamsız İcra Takipleri
Diğer
Haciz İşlemleri
Haciz konulması
Haciz İşlemlerinin Kaldırılması
Diğer
İhtiyati Tedbir Uygulamaları
İhtiyati Tedbirin Kaldırılması
Tebligatlar
Vekaletnameler, Azilnameler
Vekaletnameler
12
Hukukla ilgili Diğer İşler
647
01
02
03
01
02
99
648
01
02
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
99
TEFTİŞ İŞLERİ
667
Teftiş İşleri
Teftiş Programları
Görev Emirleri
Denetim İşleri
Denetim Raporları
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
KİT Komisyonu Raporları
Kuruluşun Cevabi Raporları
İnceleme İşleri
Ön İnceleme Raporları
İnceleme Raporları
Diğer
Soruşturma İşleri
Disiplin Soruşturma İşleri
Araştırma İşleri
İhbar,Şikayet ve Suç Duyuruları
679
Teftişle İlgili Diğer İşler
660
661
662
663
01
01
02
03
664
01
02
99
665
01
700
701
702
01
02
99
703
01
02
03
04
05
06
99
704
01
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
666
BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
Bilgi İşlem İşleri
Kurulum İşlemleri
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
Analiz ve Tasarım çalışmaları
Kodlama çalışmaları
Diğer
İşletim Planlama ve Değerlendirme
Değişiklik Yönetimi
Güvenlik Yönetimi
Kaynak Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
Olağanüstü Durum Yönetimi
Problem Yönetimi
Diğer
Hatlar
Turpak
Saklama Kodu
659
99
Saklama Kodu
649
Azilnameler
Diğer
Hukuki ve İstişari Görüşler
Danıştay'ın İstişari Görüşleri
Yargıtay Kararları
Hukuki Görüşler
Kurum içi Hukuki Görüşler
Kurum dışı Hukuki Görüşler
Diğer
Soruşturmalarla İlgili Yazılar
Adli soruşturmalar
İdari soruşturmalar
Diğer
İdari Yargı Usulü Kanunu Kapsamındaki Talepler
02
13
719
Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler
03
04
99
705
01
02
03
04
99
706
01
02
03
04
05
06
07
08
99
707
01
708
01
02
03
99
709
01
710
01
02
03
99
720
721
01
722
01
01
02
02
03
04
99
723
01
02
03
04
05
06
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
711
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARI
Saklama Kodu
712
İnternet
Fiber optik
Data hattı
Diğer
Sistem ile ilgili talepler
Yazılım talepleri
Ağ bağlantısı
veri tabanı
Hat kiralama
Diğer
Hizmet-Bakım İşleri
Sözleşmeler
Teknisyenlik Hizmetleri
Veri tabanı bakımı
Sunucu sistemleri Bakımı
İnternet bağlantısı hizmeti
Sistem odası bakımı
Yazılım Bakımı
Bilgisayar ve donanımlarının bakımı
Diğer
Arızalar
Network Arızaları
Veri giriş ve işleme işleri
Veri kayıt işlemleri
Düzeltme işlemleri
Silme işlemleri
Diğer
Abonelik
Özel Yazılımlar (Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi v.b.)
e-uygulamalar
e-Türkiye
e-imza
e-ticaret
Diğer
Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Firmalarla İlgili İşlemler
02
Dış İlişkiler
Uluslararası Hukuk
Türk Mevzuatının Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları
Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler
Anlaşmalar
İkili Anlaşmalar
Çok Taraflı Anlaşmalar
Sözleşmeler
Protokoller
Kararlar
Diğer
Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları
İdari Durum
Siyasi Durum
Nüfus/Etnik Durum
Askeri Durum
Ekonomik Durum
Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum
Diğer
14
724
01
02
03
04
01
02
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
08
01
02
09
10
11
01
02
03
04
12
13
01
02
03
04
05
06
14
15
99
725
726
01
01
02
02
01
02
03
04
99
727
01
02
99
728
Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler
İdari İlişkiler
Siyasi İlişkiler
Teknik İşbirliği
Askeri İlişkiler
Tatbikatlar
Savunma İşbirliği
Kültürel İlişkiler
Eğitim
Bilim
Spor
Turizm
Ekonomik İlişkiler
Yatırımlar
Projeler
Borçlar
Krediler
Ticari İlişkiler
İthalat
İhracat
Milletlerarası İhaleler
Ticari İlişkiler
Sınır Ticareti
Gümrük İşleri
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
Tarımsal İlişkiler
Ormancılık
Hayvancılık
Bayındırlık İşleri
Sosyal Güvenlik
Ulaşım ve Taşımacılık
Karayolu
Denizyolu ve Limanlar
Demiryolu
Havayolu
Telekomünikasyon
Enerji
Petrol ve Gaz
Boru Hatları
Nükleer Enerji
Rüzgar Enerjisi
Hidrolik Enerji
Sınır Aşan Sular
Madencilik
Sağlık ve Çevre
Diğer
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
Ülkeler Arası Sorunlar
Sınır Sorunları
Kıta Sahanlığı
Karasuları
Mülteci Sorunları
Türkiye'ye Yasadışı Göç
Türkiye'den Yasadışı Göç
Yabancı Düşmanlığı
İşçi Sorunları
Diğer
Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler
Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler
Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri
Diğer
Yardımlar
15
01
01
02
02
01
02
03
99
730
01
02
01
02
03
03
04
05
01
02
06
01
02
07
08
01
02
03
04
09
10
11
99
731
01
02
03
99
732
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
08
09
01
02
99
733
740
741
01
01
742
01
02
99
Nakdi Yardımlar
Kredi
Hibe
Ayni Yardımlar
Askeri Yardımlar
Gıda Yardımları
Sağlık Yardımları
Diğer
Uluslar arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri
Politikalar
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
Tüzük
Üyelik İşlemleri
Katkı Payları
Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Komiteler, Komite Çalışmaları
Alt komiteler
Çalışma Grupları
Projeler
Uluslar arası Projeler
Türkiye'ye Yönelik projeler
İşbirliği Faaliyetleri
Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler
Raporlar
İncelemeler
Anketler
İstatistikler
İrtibat Büroları
Bilgi ve Belge Talepleri
Başvuru ve Şikayetler
Diğer
Yurtdışı Görevlendirmeler
Başbakanlıktan İzin Alma İşlemleri
Aylık İcmal ve Değerlendirmeler
Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporları
Diğer
Konsolosluk İşlemleri
Nüfus İşlemleri
Evlenme İşlemleri
Askerlik İşlemleri
Adli ve Cezai Yardım İşlemleri
Noterlik İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Vatandaşlık İşlemleri
Vatandaşlıktan Çıkma
Vatandaşlığa Alınma
Çifte Vatandaşlık
Vize İşlemleri
Göç İşleri
İskanlı Göçmenler
Serbest Göçmenler
Diğer
Türkiye'nin Tanıtımı Faaliyetleri
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler
Genişleme
Katılım Ortaklığı-Ulusal Program
Ulusal Program İlerleme Raporları
Avrupa Parlamentosu
Türkiye İle İlgili Kararlar
Soru Önergeleri
Diğer
16
Türkiye-AB Arasındaki Toplantılar
Ortaklık Konseyi
Komiteler, Komite Çalışmaları
Alt komiteler
Çalışma Grupları
Diğer
AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları
Mevzuat Uyum Çalışmaları
Siyasi
Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları
İdari
Hukuk
Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program
Parasal Birlik
Vergi
Tarım ve Hayvancılık
Ulaştırma ve Enerji
Sanayi ve KOBİ'ler
Çevre, Sağlık ve Turizm
Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar
Adalet ve İçişleri
Sosyal Konular ve İstihdam
Serbest Dolaşım
Malların Serbest Dolaşımı
Gümrük Birliği
Kişilerin Serbest Dolaşımı
Diğer
AB Programları
Programlara Katılım
Başvurular ve Müzakere Süreci
Diğer
Türkiye-AB İşbirliği ve Projeler
Türkiye'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri
Üye Ülkelerle İlişkiler
Aday Ülkelerle İlişkiler
Diğer
743
01
02
01
02
99
744
01
02
01
03
04
05
01
02
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
99
745
01
02
99
746
747
01
02
99
01
02
99
752
01
02
99
753
01
01
Kadastro Tespit İşlemleri
01
Tapu Kayıtlarının Tespiti
Tapu Tescil İşlemleri
Tapu İşleri
02
02
754
755
01
3. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
2. Alt Konu
Emlak ve İnşaat İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer Şartnameler
Kamulaştırma İşleri
Kamulaştırma Bedelleri
Sorunlar
Diğer
Tapu ve Kadastro İşleri
Kadastro Çalışmaları
750
751
99
EMLAK VE İNŞAAT İŞLERİ
Saklama Kodu
Dış İlişkilerle İlgili Diğer İşler
749
Diğer
İmar İşleri
İnşaat İşleri
Etüd-Proje ve Keşif işleri
17
02
02
01
02
03
03
01
02
04
05
06
99
770
771
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
772
01
02
03
04
05
99
773
01
02
03
99
774
01
02
03
04
05
06
99
775
01
02
03
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
769
HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLERİ
Eğitim İşleri
Kuruma Bağlı Okullar
Öğrenci İşleri
İdareci ve Öğretmen İşleri
Öğretmenler Kurulu ve Kararları
Rehberlik ve Eğitici Kollar
Ders Müfredat Programları
Öğrenci Devam Cetvelleri
Çıkış Belgeleri ve Diplomalar
Öğrenci Stajları
Çalışma Raporları
Öğrenci İstatistikleri
Öğrenci Sicilleri
Diploma Defterleri
Sınıf Geçme Defterleri
Staj Raporları
Disiplin Kurulu Kararları
Ödüller
Diğer
Burs İşleri
Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular
Başvurular ve Değerlendirme İşlemleri
Burs Ödemeleri
Dava, İcra ve Tahsil-Takip İşlemleri
Bursluların Atama İşlemleri
Diğer
Staj İşleri
Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan İşlemleri
Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri
Diğer
Hizmetiçi Eğitim
Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri
Eğitim Planları
Eğitim programları
Katılım Listeleri
Sınav ve sonuçları
Diploma ve Belgeler
Diğer
Kurslar
Mesleki Geliştirme Kursları
Yabancı Dil Kursları
Yurtdışı Kursları
Saklama Kodu
Etüd-Proje işleri
Keşif İşleri
İhale İşleri
İlanlar
Teklifler ve değerlendirmeleri
Sözleşmeler ve protokoller
İnşaat Uygulama ve kontrol işleri
İnşaat Uygulama işleri
Kontrol İşleri
Tetkik İşleri
Hakedişler ve Ödemeler
Geçici ve Kesin kabuller
Diğer
Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler
01
18
99
776
777
778
01
02
03
04
99
800
801
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
99
802
01
02
99
803
01
02
03
04
99
804
01
02
03
04
99
805
01
02
03
04
99
806
01
807
01
02
03
99
808
01
02
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
789
İDARİ İŞLER
Saklama Kodu
Yabancı Uyrukluların Eğitimi
Diğer
Seminerler
Eğitim Tesisleri
Eğitim Araçları
İhtiyaçların Tespiti
Üretimi
Bakımı
Dağıtımı
Diğer
Eğitimle İlgili Diğer İşler
04
İdari İşler
Araç ve Taşıma İşleri
Plaka işleri
Araç Muayene İşleri
Akaryakıt İşleri
Araç Tamir ve bakım İşleri
Araç kaza işleri
Araçların hurdaya ayrılması
Sevk ve Kontrol İşleri
Araç talepleri
Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi
Araçların kurum ve şahıslara tahsisi
Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler
Diğer
Ulaştırma işleri
Servis araçları
Malzeme ve eşya nakli
Diğer
Resmi Mühürler
Resmi mühür yaptırılması
Resmi mühür teslimi
Resmi mühür kayıp işleri
Kaşe ve levha yaptırılması
Diğer
Evrak ve Dosyalama İşlemleri
Genel evrak işleri
PTT veya kurye işleri
Yanlış Gelen Evrakların İadesi
Dosyalama ve Kodlama İşlemleri
Diğer
Arşiv İşlemleri
Birim ve Kurum Arşivi Devir İşlemleri
Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili İşlemler
İmha İşlemleri
Arşivlerden Yararlanma
Diğer
Kütüphane İşleri
Ödünç verme İşlemleri
Bakım-Onarım İşleri
Elektrik
Mekanik
Bina ve Tesisler
Diğer
Temizlik İşleri
Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler
Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin İşlemler ve Kontrolü
19
01
02
03
04
05
01
02
99
810
01
02
03
04
99
811
01
01
02
03
04
05
06
07
08
02
03
04
99
812
820
821
01
02
03
04
05
06
99
822
01
02
03
04
99
823
01
02
99
824
01
01
02
02
03
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
819
KÜLTÜR, TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
Saklama Kodu
Diğer
Ambar ve Depo İşleri
Malzeme İstek Fişleri
Mal Tespit İşleri
Ayniyat Tesellüm Makbuzları
Demirbaş Kayıt İşleri
Demirbaş Düşüm İşlemleri
Kurumlara Malzeme Devri
Hurdaya Ayırma
Diğer
Sigorta İşleri
Taşıma Sigortası
Dahili Fon Hasar Sigortası
Mali Mesuliyet Sigortası
Dahili Fon Risk Sigortası
Diğer
Haberleşme İşleri
Telefon
Direkt Telefonlar
GSM Hattı
Mobil Telefon
Abonelik İşlemleri
Telefon Bağlanması Talepleri
Telefon Tahsis ve Olurları
Telefon Fatura ve Ödemeleri
Telefon Kullanım Kontör İşlemleri
Kablolu TV
Teleks Hattı
Faks
Diğer
Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri
İdari İşlerle İlgili Diğer İşler
99
809
Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri
Kültürel İşler
Fuarlar
Sergiler
Tur ve Geziler
Yarışmalar
Gösteri ve Konserler
Milli Günler ve Festivaller
Diğer
Tanıtım İşleri
Ses ve görüntü malzemeleri
Hazırlanması
Montaj ve çoğaltılması
Dağıtım işleri
Diğer
Reklam ve İlan İşleri
Reklam İşleri
İlan İşleri
Diğer
Yayın İşleri
Basılması teklif edilen yayınlar
Basılması uygun görülen yayınlar
Basılması uygun görülmeyen yayınlar
Yayın kurulu Toplantısı-Kararları
Yayın Hazırlık İşleri
20
01
01
02
03
02
03
04
05
99
826
01
02
03
99
827
840
841
01
01
02
02
03
01
02
03
04
99
842
01
02
03
04
05
06
99
843
01
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
99
844
845
01
846
01
02
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
839
MALİ İŞLER
Saklama Kodu
Diğer
Basım İşleri
Kitap
Kapak Tasarım
Cilt İşleri
ISBN Numarası
Dergi
Broşür
Matbu evrak
Takvim ve Ajanda
Diğer
Depolama ve Dağıtım İşleri
Yayın talepleri
Kitap Yardımları
Depolama
Diğer
Yayın Satış İşlemleri
Kültür, Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
99
825
Mali İşler
Bütçe İşleri
Bütçe hazırlık çalışmaları
Teklif ve Mütalaalar
Tasarıların Son şekli
Bütçe görüşmeleri
Bütçe Kanunları ve emirleri
Başbakanlık Bütçe Emirleri
Maliye Bakanlığı Bütçe Emirleri
Kurum Bütçe Emirleri ve Uygulamaları
Revize Bütçe
Diğer
Bütçe Tahsisatı
Ödenek İstekleri
Harcamaları serbest bırakma
Ek ödenekler
Avanslar, krediler, mahsuplar
Ödeme emirleri
Aktarmalar, Tenkisler
Diğer
Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri
Kesin hesap ve aylık mizanlar
Mizan Kontrol ve Füzyon İşlemleri
Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları
Altı aylık Bilanço çalışmaları
Yıllık Bilanço Çalışmaları
Tablolar
Finansal Tablolar
Gelir Tabloları
Vaziyet Tabloları
Günlük Ödeme Planları
Nakit Akım Tabloları
Diğer
Bütçe dönem gerçekleştirme raporları
Sayıştay Sorguları
Sayıştay Daire Kararları ve İlamları
Emanet işleri
Zimmetler
İcra borçları
21
03
99
847
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
848
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
99
849
01
02
03
04
05
99
850
01
02
03
04
05
06
99
851
01
02
Teminat ve emanetler
Diğer
Kanuni Yükümlülük İşleri
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Geçici Vergi
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Çeşitli Harçlar
Çeşitli Fon ve Aidatlar
Diğer
Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri
Bordro tahakkuk İşleri
Sosyal Ödemeler
Tasarruf ile ilgili işlemler
Harcırah İşleri
Yurtiçi Harcırah İşleri
Yurtdışı Harcırah İşleri
Kıdem Tazminatları
Kıdem İntibak İşlemleri
Yabancı Dil Tazminatı
Ek Ödemeler
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları
Fazla mesai
Ek göstergeler
Vergi iadesi
TC Emekli Sandığı Ödemeleri
S.S.K Prim Ödemeleri
Özel Kesintiler
İcra
Sendika Aidat Kesintileri
Yemek Kesintisi
Bağış Kesintileri
Kömür Kesintisi
Yaşam Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sağlık Ödemeleri
Hastahanelere Yapılan Ödemeler
Eczanelere Yapılan Ödemeler
Diğer
Banka İşlemleri
Ödeme Talimatları
Repo ve Faiz İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Tahsilatlar
Mutabakatlar
Diğer
Kıymetli Evrak İşlemleri
Teminat Mektupları
Mukaveleler
Çek
Damga Pulu
Faturalar
Garanti Kartları
Diğer
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
Finansman Programları
Gelir Gider
22
04
99
852
853
01
02
03
04
05
06
99
854
855
01
02
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Özel Kalem ve Protokol İşleri
Makamın konuşma ve açıklamaları
Randevu talepleri
Geziler ve Ziyaretler
Gezi Programları
Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler
Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler
Diğer
Günlük programlar
Mesajlar
Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler
Özel mektuplar ve verilen cevaplar
Davetiyeler ve verilen cevaplar
Telgraflar ve verilen cevaplar
Fakslar ve verilen cevaplar
Tebrikler
Bayramlar
Kutlamalar
Özel günler
Diğer
Protokol İşleri
Resepsiyonlar
Rezervasyonlar
Törenler
Anma Törenleri
Karşılama Törenleri
Milli Günler ve Resepsiyonlar
Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri
Diğer
870
871
872
873
01
02
03
99
874
875
876
01
02
03
04
05
01
02
03
99
877
878
879
880
01
02
03
04
99
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
902
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
889
900
901
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ
PERSONEL İŞLERİ
Saklama Kodu
Ana Dosya
869
Saklama Kodu
Kar Tevzii
Sermaye
Diğer
Akreditif İşleri
Kredi İşlemleri
Dış Kredi Kullanımları
Dış Kredi Kur Farkı
Dış Kredi Ödemeleri
Gecikme Faizleri
Hazineye Borçlar
İkraz Anlaşmaları
Diğer
Sabit Kıymetlerin Takibi
Borç ve Alacak İşlemleri
Kuruluşun Borç ve Alacakları
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
Diğer
Mali Konularda Diğer İşler
03
Personel İşleri
İş İstekleri
Personel Alımı
23
01
02
03
99
903
01
01
02
01
03
04
01
05
06
07
99
904
01
02
03
99
905
01
01
02
02
01
99
906
01
02
03
04
05
99
907
01
02
03
99
908
01
02
03
99
909
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
910
01
02
03
04
99
Personel Talepleri
Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri
Sınavlar
Diğer
Atama İşleri
Açıktan Atama İşleri
Açıktan Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler
Naklen Atamalar
Naklen Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler
Görevde Yükselme Suretiyle Atama
İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili İşlemler
Sigortalı Personelin Tescil İşlemleri
Terfian Atamalar
Öğrenim Değerlendirilmesi
Asalet Tasdiki İşlemleri
Diğer
Görevlendirmeler
Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
Diğer
İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme
İşten Ayrılma İşleri
İstifa
Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar
İşe Son Verme İşlemleri
Teftiş Raporuna Göre İşe Son Verme
Diğer
İzin İşleri
Yıllık İzinler
Sıhhi İzinler
Mazeret İzinleri
Ücretsiz İzinler
Yurtdışı İzinler
Diğer
Kadro İşleri
Kadro Teklifleri
Kadro İptal ve İhdası İle İlgili İşlemler
Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri
Diğer
Terfi ve İntibak İşlemleri
Terfi İşleri
İntibak İşleri
Kademe İlerleme İşleri
Diğer
Sicil İşleri
Güvenlik Soruşturması İle İlgili İşlemler
Sicil Raporları İle İlgili İşlemler
Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi İşlemleri
Sicil Dosyası Devir Teslim İşlemleri
Sicil Not Ortalaması
Hizmet Cetveli Tanzimi İle ilgili İşlemler
Mal Bildirimi ile ilgili İşlemler
Tedavi Yardımı Bildirimleri
Personel Kimlik Kartı
Diğer
Mükafatlar ve Cezalar
Ödül İşleri
Disiplin Kurulları İle İlgili İşlemler
Disiplin Cezaları İle İlgili İşlemler
Disiplin cezalarının affı
Diğer
24
01
02
03
04
05
99
912
01
02
03
04
99
913
01
02
99
920
Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler
Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı
Özürlü ve Eski Hükümlü Eleman İstihdamı
Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı
Diğer
Sendikalarla İlgili İşler
İşveren Sendikaları
Memur Sendikaları
İşçi Sendikaları
Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı İşleri
Sendika Temsilcilikleri
Sendika İzin İşlemleri
Diğer
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
Teklif,Karşı Teklif,Müzakereler
Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel
Uyuşmazlık ve Kurullar
Diğer
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
İşe Giriş Bildirgeleri
Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri
Diğer
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Güvenliği
İşçi Sağlığı
Meslek Hastalıkları
İş Kazaları
Diğer
İşçilerle İlgili Kurum ve kuruluşlara Gönderilen Bilgiler
İşçi Bildirim Listeleri
İşçi puantaj cetvelleri
929
Personelle İlgili Diğer İşler
914
01
02
03
99
915
01
02
03
01
02
03
99
916
01
02
03
99
917
01
02
99
918
01
02
01
02
99
919
930
931
01
02
99
932
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
01
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
Satınalma ve Satış İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer
satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları
Saklama Kodu
Emeklilik İşlemleri
Emekliye ayrılma
Emeklilik sicil no bildirimleri
Askerlik Borçlanmaları ile İlgili İşlemler
Hizmet Borçlanmaları ile İlgili İşlemler
Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili İşlemler
Diğer
Pasaport İşlemleri
Diplomatik Pasaportlar
Hususi (Yeşil) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi
Hizmet (Gri) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi
Emeklilerin Pasaport İşlemleri
Diğer
Vekalet İşlemleri
İmza Yetkisi Verilmesi,Kaldırılması
İmza Sirküleri ile İlgili İşlemler
Diğer
911
25
01
02
03
99
933
01
02
99
934
01
02
99
935
01
02
03
04
05
99
936
01
02
03
04
05
06
07
99
937
01
02
03
04
05
06
99
938
939
01
01
02
02
99
940
941
01
02
99
942
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
943
01
Görüşme Tutanakları
Komisyon Kararları
Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları
Diğer
Satıcı firmalara ait repertuvarlar
Yurtiçi Firmalara ait repertuvarlar
Yurtdışı Firmalara ait repertuvarlar
Diğer
Üretime Yönelik Alımlar
Hammadde Alımları
Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları
Diğer
Demirbaş alımları
Protokollü demirbaş malzeme alımları
Taşıt ve iş makinası alımları
Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.)
Büro malzemeleri alımı
Yedek parca alımları
Diğer
Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi
Bina ve arsa alımı
Bina tefrişi
Kiralama
Satış
Bina tahsisleri
Su tesisatı
Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı
Diğer
Sarf malzemesi alımları
Protokol sarf malzeme alımları
Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları
Gazete, dergi, kitap alımları
Kırtasiye alımı
Yiyecek alımı
Giyecek alımı
Diğer
Hizmet Alımları
Müşteri İlişkileri
Bayiler
Bayilik müracaatları
Bayilik Sistemi ve uygulamaları
Acentalar
Diğer
Fiatların belirlenmesi-tarifeler
Satış Talepleri ve Teyitleri
Aylık Talepler
3 Aylık Talepler
Diğer
Ürün satışları
Yurt dışı satışlar
Direkt satışlar
İhracat Sevkiyatları
İhraç kayıtlı satışlar
DİİB kapsamında satışlar
Yurt içi satışlar
Kontratlı satışlar
Cari satışlar
İhaleli Satışlar
Elektronik ticaret şeklinde satışlar
Diğer
Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
26
99
944
945
946
01
02
03
04
99
947
01
02
03
04
05
06
07
08
99
950
951
01
02
03
04
99
952
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
953
01
02
03
04
05
06
07
99
954
01
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
949
SİVİL SAVUNMA İŞLERİ
Saklama Kodu
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
Diğer
Gümrük İşlemleri
Akreditif İşlemleri
Ticari Belgeler
İrsaliyeler
Satış Fişleri
Faturalar
Yükleme Talimatları
Diğer
Stok Kontrol İşlemleri
Malzeme stoklama İşlemleri
Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi İşlemleri
Malzeme giriş işlemleri
Malzeme çıkış işlemleri
Malzeme Transfer İşlemleri
Malzeme geri verme İşlemleri
Tutanaklar
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
Diğer
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
02
Sivil Savunma İşleri
Milli Alarm Sistemi İşlemleri
Alarm Muhtırası
Alarm İş Takvimi
Nato Alarm Sistemi
Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri
Diğer
Lojistik Seferberlik İşlemleri
Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı
Özel Planlar
Detay Planları
Savaş Görev Planları
Savaş Hasarı Onarım Planları
Araç Seferberliği İşlemleri
Mal ve Hizmet Seferberliği
Kaynak Sayım İşlemleri
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları
Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı
Haritalar
Denetlemeler
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Denetleme Raporları
T.S.K.Harekat Kontroluna Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
T.S.K. Lojistik Seferberlik Dosyası
Diğer
Personel Seferberlik İşlemleri
Sevk Tehir İşlemleri
Personel Kadro Erteleme İşleri
Yasal Yaş Sınırları
Sefer Görev Emirleri
İnsan Gücü Planlaması
Bedelli Askerlik
Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları
Diğer
Koruyucu Güvenlik İşleri
Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları
27
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99
955
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
956
01
02
99
957
01
02
03
99
970
971
01
01
02
02
03
04
01
02
03
05
06
07
99
972
01
02
03
04
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
969
SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK İŞLERİ
Saklama Kodu
Sabotajlara Karşı Koruma Planları
Nöbetçi Memurluğu İşlemleri
Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşlemler
Mülteciler
Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve İşlemler
İstihbarat ve Kaçakçılık
Kaza Raporları
Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar
Güvenlik Soruşturmaları
Fiziki Emniyet Tedbirleri
Diğer
Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler
Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi
Sığınaklara Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Tatbikatları
Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve İşlemler
Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler
Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler
Adres Bilgi Formları
Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve İşlemleri
Avcı Birliklerine Ait İş ve İşlemler
Diğer
Tatbikatlar
Nato Tatbikatları
Milli Tatbikatlar
Diğer
Özel Güvenlik Teşkilatı
Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri
Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi
Personel Silah Durum Raporları
Diğer
Sivil Savunma İle İlgili Diğer İşler
02
Sosyal İşler ve Sağlık İşleri
Sosyal İşler
Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları
Mübayaa işleri
Hasılatlar
Kreş ve gündüz bakımevi
Misafirhaneler
Kamplar
Müracaat
Tahsis
Tahliye
Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.)
Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi
Sportif faaliyetler
Diğer
Lojman İşleri
Lojman talepleri
Lojman tahsisi
Lojmandan çıkarma
Lojman kira bedelleri
Diğer
28
973
01
974
01
02
99
975
01
01
02
02
03
04
05
01
02
06
07
08
09
99
999
Kampanyalar
Yardım Kampanyaları
Sosyal Yardımlar
Giyim Yardımı
Kredili Kömür
Diğer
Sağlık işleri
Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar
Özel Hastahane, poliklinik ve tıp merkezleri
Diş Protez Laboratuvarları
Eczanelerle anlaşmalar
Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri
Tedavi Tarife Sözleşmeleri
Tedavi yardımı
Yurtiçi tedavi işlemleri
Yurt dışı tedavi işlemleri
Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri
İlaçlar
Sağlık Karneleri İşlemleri
Vizite Kağıdı İşlemleri
Diğer
Sağlık ve Sosyal Konularda Diğer İşler
29

Benzer belgeler