Ünite: EVİM GÜZEL EVİM - İDV Özel Bilkent Okulları

Yorumlar

Transkript

Ünite: EVİM GÜZEL EVİM - İDV Özel Bilkent Okulları
Hayat Bilgisi
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
Ön yükleme etkinlikleri
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI
Ünite hakkında bildiklerim – merak
ettiklerim
2. SINIFLAR
Görsel Sanatlar
Gaudi, Hunter Wasser, Nail Çakırhan
sunumla tanıtma
GELECEK HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bellek çalışması
(27-31 Ekim 2014)
Türkçe
Okuma anlama
Müzik
Dinleme anlama
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası
Güzel yazı
Tema: Bulunduğumuz Mekan ve Zaman
Matematik
Ünite: EVİM GÜZEL EVİM
Eldeli toplama işlemi
Toplama
işlemi
ile
ilgili
problem
çözme kurma
Ana
Fikir:
Zaman,
iklim
ve
Beden Eğitimi
kültürün
Seken Yılan oyunu
yaşadığımız evlerin oluşumu üzerinde etkisi
vardır.
Sorgulama Hatları:
English
Sports vocabulary (I can /I can’t)
Course / Work Book pages 20/21
Halloween Activities
 Geçmişten günümüze evler
Bilgisayar
 Farklı kültürlerdeki evler
Sketch up nedir? 3D çizim programı
 İklimin yaşadığımız evler üzerinde
etkisi
ile ne yapılır?

Benzer belgeler