CAT 7.2 GB

Yorumlar

Transkript

CAT 7.2 GB
ISO 9001
RAVI 9105
D.C. Kontaktorleri LOGO Serisi-TL20
7
D.C. Kontaktorleri
LOGO Serisi - TL20
150A
.2
Sinifin Temel Ö zellikleri
Kompakt ve güçlü olan LOGO serisi sınıfı TL20 kontaktörleri
EUROPEAN DIRECTIVE CEE 89/392'de yer alan güvenlik zorunluluklarına ve buna ilaveten CEI EN 60947-4-1 ve EN 1175-1
normlarına göre dizayn edilmistir.
Sınıf içerisinde yer alan ürünler, direkt akım kullanan çekim ve
malzeme tasıma sektörleri için uygundur ve forkliftlere, endüstriyel temizlik makinelerine, bot ve gemi güvertesindeki çesitli
servislere ve bunlara ek olarak kara ve demiryolu tasımacılık
araçlarına uygulanabilir.
Bobinler
The d.c. bobinleri 6 mmlik çift baglantılı baglantı uçlarına sahiptir.
Standart görev aralıklı moddadır (50%). Maksimun çalısma süresi
15 dakikadır (geçici görev).
Normal voltajlar: 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 80 - 96V.
Bu da mevcuttur: devamlı görev için indirgenmis tüketim
bobinleri - seçenek P.
Ana kontaktlar
Kavise dirençli ve agır isler için uygun olan Ag-CdO özel alasım
maddeli bu kontaktörler, çift kesme kontaktına sahiptirler.
Bu kontaktlar ayrıca ayrı parçalar halinde de mevcutturlar.
Siparis vermek için kodlar
Ürün kodu asagıda açıklanmıstır:
Ilave seçenekler
ürün adı
patlama seçenegi
E
T L 2 0 M PA LX
voltaj eki
genis kontakt seçenegi
yardımcı kontakt seçenegi
sürekli bobin seçenegi
Voltajı belirten sayısal ek söyledir:
Seçenek M - manyetik patlamalar
Sürekli mıknatıs özelligine sahip TL20M kontaktörleri ≥48V dc
voltajları için tavsiye edilir.
Bu durumda gövdede gösterilen kutuplar dikkate alınmalıdır.
Seçenek V - toz korumasi
Kapalı kontakt muhafaza kutuları, kontaktörü yag sıçramalarından
ve tozdan korumak için kullanılabilir.
Bu seçenek sürekli mıknatıslı kontaktör çesitlerinde kullanılamaz.
NO NC
Voltaj (V)
Ek
12
1
24 36
48
72
80
96
2
4
7
8
9
3
Tavsiye edilen çalısma pozisyonları:
Kutuplar yukarıya bakacak sekilde dikey ya da yatay.
2
NC NO
Seçenek A - yardimci kontaktlar
INO+INC yardımcı kontaktlarının bir anahtarı, TL20 türü kontaktlara monte edili olarak tedarik edilebilir.
Isletim akımı (dirençli yük) 5A-24Vcc
Tek Kutup Kontaktörler
Type TL20
L0G0 serisi tek kutuplu kontaktör çesidi TL20, asagıdaki
versiyonlarda mevcuttur:
– 50% aralıklı bobin
– 100% aralıklı-sürekli bobin
(seçenek P)
– manyetik patlama uygulaması (seçenek M)
– toz koruma uygulaması
(seçenek V)
– yardımcı kontakt uygulaması
(seçenek A)
– genis, temel kontaktlı
(seçenek L)
Çesitler ve Kodlar
Çesit
Kod
TL20 50% int.
TL20 50% int. and magnets
TL20 100% int.
TL20 100% int. and magnets
E TL20
E TL20M
E TL20P
E TL20MP
Monte edilen yardımcı kontakt gerekli oldugu zaman, A eki bu kodlara
eklenir.
28.5
6.3
Seçenek L - genis kontaktlar
TL20 sınıfı kontaktörler, standart D.8mm kontaktları özelligine
sahiptirler. Daha zorlu uygulamalar için, TL20 daha genis D.10 mm
kontaktlarını monte edebilir.
L eki, genis kontakt kodunu belirtir.
M8
12.5
AUXILIARY CONTACTS
8.5
PERFORMANSLAR
37.5
Kontaktör
Ie
150A
150A
150A
Ø5.2
Termal akım derecesi
Ith
Ue
100A
100A
100A
24V
48V
24V
15 ms zaman sabitiyle
kesme kapasitesi
675A
675A
675A
Kullanım kapasitesi
DC5
DC5
DC5
38.5
97
%50 aralıklıda nominal
isletim akımı, 300 op/h
24.5
Nominal voltaj
18
TL20P
6
6.3
TL20M
M4
13
90.5
40.5
TL20
17.5
55
Çalısma voltaj limitleri
41
Bobin güç kaybı
54
29
50.5
30.5
Manevra süresi
39.5
50
44.6
58
3
0,7-1,1Vn 0,7-1,1Vn 0,8-1,1Vn
çekme süresi
sönme süresi
Maks kelepçe momenti
Mekenaik yasam
op.n
20W
20W
12W
≤ 20ms
≤ 10ms
≤ 20ms
≤ 10ms
≤ 20ms
≤ 10ms
60 kgcm
60 kgcm
60 kgcm
3x10
3x10
3x106
6
6
Kontakt materyali
AgCdO
AgCdO
AgCdO
Ana kontaktlar
1NO
1NO
1NO
Tek Kutup Kontaktörler
Type TL25
L0G0 serisi tek kutup kontaktör çesidi TL25, asagıdaki
versiyonlarda mevcuttur:
– 50% aralıklı bobin
– manyetik patlama uygulaması
– toz koruması uygulaması
(seçenek M)
(seçenek V)
Çesitler ve Kodlar
Çesit
Kod
TL25 50% int.
TL25 50% int. and magnets
E TL25
E TL25M
Istek üzerine, büyük miktarlar için, TL25 kontaktörleri, sürekli bobin (seçenek P)
ve/ya da genis kontaktlarla (seçenek L) beraber tedarik edilebilir.
28.5
12.5
M8
37.5
8.5
PERFORMANSLAR
90.5
38.5
Kontaktör
M4
24.5
18
6
6.3
40.5
13
Ø5.2
17.5
55
Ie
150A
150A
Termal akım derecesi
I th
100A
100A
Nominal voltaj
Ue
24V
48V
15 ms zaman sabitiyle kesme kapasitesi
675A
675A
Kullanım kategorisi
DC5
DC5
0,7-1,1Vn 0,7-1,1Vn
Bobin güç kaybı
54
29
50.5
30.5
Manevra süresi
39.5
50
44.6
58
4
TL25M
%50 aralıklıda nominal
isletim akımı, 300 op/h
Çalısma voltaj limitleri
41
TL25
çekme süresi
sönme süresi
Maks kelepçe momenti
Mekanik yasam
op.n
20W
20W
≤ 20ms
≤ 10ms
≤ 20ms
≤ 10ms
60 kgcm
60 kgcm
3x106
3x106
Kontakt materyalil
AgCdO
AgCdO
Ana kontaktlar
1NC
1NC
Ç ift Kutup Kontaktörler
Type TL22
LOG0 serisi çift kutup kontaktör çesidi TL22, asagıdaki
versiyonlarda mevcuttur:
– 50% aralıklı bobin (standart versiyon)
– 100% aralıklı-sürekli bobin (seçenek P)
Ne manyetik patlamalar ne de yardımcı kontaktlar, bu kontaktörlere monte edilebilir.
Ç esitler ve Kodlar
Çesit
Kod
TL22 50% int.
TL22 100% int.
29
E TL22
E TL22P
22
ØM8
8.5
12.5
PERFORMANSLAR
90.5
38.5
37.5
Kontaktör
24.5
13
18
6.3
40.5
6
17.5
55
%50 aralıklıda nominal
isletim akımı, 300 op/h
Ie
150A
150A
Termal akım derecesi
Ith
Ue
100A
100A
48V
48V
15 ms zaman sabitiyle
kesme kapasitesi
675A
675A
Kullanım kategorisi
DC5
DC5
Nominal voltaj
Çalısma voltaj limitleri
çekme süresi
sönme süresi
Maks kelepçe momenti
54
50.5
30.5
Manevra süresi
Mekanik yasam
29
39.5
0,7-1,1Vn 0,8-1,1Vn
Bobin güç kaybı
41
Kontakt materyali
Ana kontaktlar
44.6
58
5
TL22P
M4
.2
Ø5
50
TL22
op. n.
20W
12W
≤ 20ms
≤ 10ms
≤ 20ms
≤ 10ms
60 kgcm
60 kgcm
3x10
6
3x106
AgCdO
AgCdO
2NO
2NO
D.C. Motor Salterleri
Types TL222
Temel Ö zellikler
Iki kontaktör çesidi olan TL22 or TL22P'nin katılımı, motor salterlerinin yapımını mümkün kılar and bunlar, elektriksel baglantılarla
ve genel bir kelepçeyle saglanır.
Ana kontaktlar: 2x2NO
– 50% aralıklı bobin (standart versiyon)
– 100% aralıklı-sürekli bobin (seçenek P)
Ne manyetik patlamalar ne de yardımcı kontaktlar, bu motor salterlerine monte edilebilir.
Performanslar: TL22 ve TL22P'yi sayfa 5'te görebilirsiniz.
Motor salterinin dogru kullanimi
Kullanılan kontaktörler, hızlı sönme sürelerine (10 msec) ve buna
nazaran uzun çekim sürelerine sahiptirler (yaklasık 20 msec).
Bu sekilde, güvenli tersine dönmeler aynı anda kapatılan kontaktların riski olmadan yürütülebilir.
Bununla birlikte, supresör diyotlarının kullanımı sönme sürelerini
arttırır ve bu yüzden en uygun supresör çesidini seçmek önemlidir (diyot+rezistans).
Ç esitler ve Kodlar
Çesit
ØM8
E TL222
E TL222P
6
25
96.5
TL222 50% int.
TL222 100% int.
Kod
Isleyis Semalari
98
FIELD
50
25
29
25
4
85
22
17.5
Çizgiler
motor salteriyle
saglanan
baglantıları
gösterir.
22
79
RAVIOLI Spa
Via Passo Pordoi, 4 • I - 20139 Milano
Tel. ++39 02.53.63.01 (ric. aut.) • fax ++39 02.53.63.05
E-mail: [email protected]
Ed. 01.9

Benzer belgeler