Slayt 1 - Anadolu Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Slayt 1 - Anadolu Üniversitesi
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER
VE
ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Ali Ekrem ÖZKUL
Anadolu Üniversitesi
31 Ekim – 2 Kasım 2013
Eskişehir
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
KAPSAM
Küresel Dönüşümler ve Eğitim
Eğitimde e-Dönüşüm
MIT Açık Ders Malzemeleri ve Uzantıları
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOC’s)
Ülkemizdeki Gelişmeler
•
•
•
•
•
•
Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Girişimi
TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi
ODTÜ Bilişim Teknolojileri Destek Ofisi
Anadolu Üniversitesi Projeleri
TÜBİTAK Dijital Ders Malzemesi Çağrıları 5001 ve 5002
YÖK Yasa Taslağı
Değerlendirme
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Küresel Dönüşümler
Ağ Toplumu
Bilgi Toplumu
Sanayi Toplumu
Tarım Toplumu
?
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Eğitimde Dönüşüm
?
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Eğitimde Dönüşüm
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Eğitimde Paradigma Değişimi
Constructivist Learning System: A New Paradigm
Weiqi Li, Michigan Technological University
[email protected]
The New Educational
Paradigm
http://www.hi.is/~joner/eaps/cs_parae.htm
The need to reform education: Traditional methods for education are under
heavy criticism.
Completely different approaches are being proposed
The E-Learning Phenomenon:
A New University Paradigm?
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Eğitimde Dijital Dönüşüm
Eğitim kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileriyle
desteklenmesi / bütünleşmesi
İdari: e-Yönetim
Akademik: e-Öğrenme
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
e-ÖĞRENME : TEMEL BİLEŞENLER
•
Dijital Ders Malzemeleri
e-Kitap, e-Ders, OCW, OEER, MOOC, SOOC………
•
Ders Sunumu
Senkron / Asenkron Ders Sunumu
Sanal Sınıf (Videokonferans - Akıllı Sınıf)
Bir platform (LMS) desteğinde sunulan öğrenme materyalleri
Flipped Classroom
………..
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Eğitimde "Web" Den Yararlanma Düzeyleri
1. Bilgi Desteği
(Informational)
Dersle ilgili tanıtım bilgileri ( ders kitabı,izlence, ödev
bilgisi,haftalık ders ve görüşme saatleri, vb ) webde yer alır.
2.İçerik Desteği
(Supplemental)
Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere ait dokümanlar, ders
notları ve/veya sunu dosyaları webden yayınlanır, konuyla ilgili ek
kaynaklar verilir.
3. Temel Destek
(Essential)
Yüz yüze eğitim devam etmekle birlikte ders içeriği büyük ölçüde web
üzerinden sunulur. Bu düzeyde derste başarılı olabilmek için öğrencilerin
düzenli olarak web üzerindeki dersle ilgili bilgilere erişmeleri gerekir.
4. Yaygın Kullanım
(Communal)
Webe dayalı iletişim temel öğrenme aracıdır. Ders içeriği web ortamı
yanında sınıfta da sunulabilir. Ancak öğrenciler dersle ilgili faaliyetleri asenkron tartışmalar, gerçek zamanlı sohbetler, ve webe dayalı çeşitli
aktiviteler- ağırlıklı olarak web üzerinden ve işbirlikli olarak
gerçekleştirirler. Öğrenci ve öğretim elemanlarının web becerilerini
gerektirir.
5. Yoğun Kullanım
(Immersive)
Bu düzeyde artık yüz yüze ders yapılmaz. Tüm öğrenme ve öğretme
faaliyetleri web üzerinden gerçekleştirilir. Bu düzey “oluşturmacı”
yaklaşımların uygulandığı sanal öğrenme toplulukları olarak
nitelendirilebilir. Öğrenen ve öğretim elemanının öğrenme stratejilerine
sahip olmasını bilgisayar ve iletişim teknoljilerine hakimiyetini gerektirir.
(Harmon ve Jones,1999)
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
ÖRNEKLER
 University of Oklahoma Engineering Media Lab eCourses
 University of Oxford Department of Chemistry Virtual
Laboratory
 University of California Berkeley Webcast Courses
 Swiss Virtual Campus
 How Stuff Works
 Massachusetts Institute of Technology Open Course Ware
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
/
University of Oklahoma Engineering Media
Lab eCourses
http://www.ecourses.ou.edu/
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
 University of Oxford Department of Chemistry Virtual
Laboratory
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/openpage.html
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
University of California Berkeley
http://webcast.berkeley.edu/courses/index.php
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Swiss Virtual Campus
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Yuan, L. & Powell S. (2013)
Downes S. (2011)
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
Ders ana sayfası
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
Ders notları
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
Ders videosu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
•
•
•
•
Thermodynamics
Kinetics
Materials structure
Electronic and mechanical
properties of materials
• Bio- and polymeric materials
• Materials processing
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
• Yaklaşık 2100 ders
• Ayda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi , çeviri dersler için 500.000 (tüm dünyadan)
• Toplam (2000) den bu yana 110 milyon farklı ziyaretçiden 150 milyon ziyaret,
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
TÜBA
Açık Ders Malzemeleri Girişimi
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Açık Ders Portalları
• Ankara Üniversitesi
• Atılım Üniversitesi
• Başkent Üniversitesi
• Doğu Akdeniz Üni.
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üni.
• Sabancı Üniversitesi
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Açık Öğrenme Kaynakları :Kurumlar, Farklı Modeller
Vakıf Destekli
Hewlett ; Mellon; Ford;
Bill and Melinda Gates
• MIT OpenCourseware
• Rice University Connexions
• UK Open University’s OpenLearn
• Carnegie Mellon University Open
Learning Initiative
• Commonwealth of Learning
• Teachers Without Borders
• Yale University Open Yale
Courses
• Monterey Institute for Technology
and Education
• Institute for the Study of
Knowledge Management in
Education
• …………………
Kamu Destekli
• BCcampus OER (Canada)
• Southern Regional Education
Board SCORE (US)
• AEShareNet & Education
Network Australia (edna)
(Australia)
• OERNZ (New Zealand)
• JISC JORUM & JISC OER
(UK)
• Wikiwijs (Netherlands)
• OPAL (European Union)
• Open High School of Utah (US)
• Utah State Wide OCW (US)
• TUBA ADM
• TÜBİTAK 5001 /5002
Stacey, 2010
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Açık Öğrenme Kaynakları : Kurumlar, Farklı Modeller
Carnegie Mellon – OLI (Open Learning
Initiative)
Gelişmiş ders tasarım
yaklaşımı
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
OCW CONSORTIUM
2013 Course winners
- text based courses : … Atomic Physics: African Virtual University
- multimedia courses: … Thermal and Statistical Physics - National Tsing Hua Univ.
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
MIT- OCW Açık Ders Malzemeleri
Senaryo
Eğitimciler
Öğrenciler
Bireysel
Öğrenenler
%
Kişisel bilgiyi geliştirme
31%
Yeni ders verme teknikleri öğrenme
23%
Açık ders malzemelerini derse dahil etme
20%
Öğrenciler için referans malzeme olarak
15%
Bölüm veya fakülte için müfredat oluşturma
8%
Kişisel bilginin artırılması
46%
Mevcut bir dersin takviyesi
34%
Bir çalışma planı oluşturması
16%
Meslek dışı alanları keşfetme
40%
Meslekle ilgili temel kavramları gözden geçirme
18%
Geleceğe yönelik çalışma için hazırlık
18%
Alanla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek
17%
İşle ilgili bir proje veya görevi tamamlamak
4%
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
AÇIK ÖĞRENME KAYNAKLARI
Tanım
Herkese açık,
telif hakları konusunda esneklik sağlanmış
öğretme, öğrenme ve araştırma kaynakları
Technology-enabled, open provision of educational resources for
consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial
purposes.
UNESCO. 2002. Forum on the impact of open courseware
for higher education in developing countries.
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
AÇIK ÖĞRENME KAYNAKLARI
1. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları için, kendi
müfredat ve pedagojik gereksinmelerine uygun şekilde
uyarlayabilecekleri eğitsel kaynaklardır.
2. Ders malzemelerinin, açık, erişebilir ve kullanılabilir olmasını
sağlayacak teknolojiyi içerir.
3. Ders tanıtımı, izlence (syllabus) ve takvim yanında en azından
aşağıdaki bileşenlerden birisini bünyesinde bulundurur.
Ders notları
Okuma parçaları
Görsel örnekleme (demonstrasyon), Benzetim (simulasyon) ve
çizimler (illüstrasyon), öğrenme nesneleri
Ölçme - Değerlendirme
Projeler
4. Normal olarak öğrencilere açık öğrenme desteği içermezler
Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries
Final report UNESCO Paris, 1-3 July 2002
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Creative Commons
Alıntı (Attribution )
CC BY
Alıntı - Lisansı Devam Ettirme Attribution Share
Alike
CC BY-SA
Alıntı Türetilemez (Attribution No Derivatives )
CC BY-ND
Alıntı-Gayriticari (Attribution Non-Commercia)
CC BY-NC
Alıntı -Gayriticari- Lisansı Devam Ettirme
(Attribution Non-Commercial Share Alike)
CC BY-NC-SA
Alıntı- Gayriticari - Türetilemez (Atribution- NonCommercia –NoDerivatives)
CC BY-NC-ND
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Yuan, L. & Powell S. (2013)
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders(ler)
MOOC’s
Katılımda bir sınır olmaksızın, ders almak isteyen herkese
öğrenme içeriklerinin sunulduğu model
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders(ler) MOOC’s
Sebastian Thrun and Peter Norvig
Kitlesel Açık
Çevrimiçi
Ders(ler)
katılımcılara, sadece görüp
işitebilecekleri değil katılıp
birlikte çalışabilecekleri bir
platform üzerinden olabildiğince
açık öğrenme olanağı sunar.
EDUCAUSE, 2011
Connectivism and Connective Knowledge
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
/
http://heidi.community.uaf.edu/2013/04/04/messing-up-the-mooc
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
ANA
OYUNCULAR
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
KHAN
ACADEMY
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
A NEW UNIVERSITY OF CALIFORNIA
(GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY) will be set up.
This University will only provide degrees after performing some examination if
one gets online certificates from MOOCs ( Massive Open Online Courses )
(which are above universities. )
That means no traditional university is needed for a degree, just courses from
MOOCs and exams are enough .
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
ULUSAL GİRİŞİMLER
- Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Girişimi
-TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi
-ODTÜ Bilişim Teknolojileri Destek Ofisi
-Anadolu Üniversitesi Projeleri
-TÜBİTAK Dijital Ders Malzemesi Çağrıları 5001 ve
5002
-YÖK Yasa Taslağı
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Anadolu Üniversitesi Projeleri
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Anadolu Üniversitesi Projeleri
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
YÖK Yasa Taslağı
Görüş…..
……………………………………………………
Son yıllarda geleneksel açık üniversiteler yanında prestijli üniversitelerin de (MIT, Harvard,
Stanford gibi) Açık Ders Malzemeleri (OCW: Open CourseWare), Açık Eğitim Kaynakları(OER:
Open Educational Resources), Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online
Courses) gibi uygulamalarla açık kitlesel eğitime yöneldiği, bu bağlamda açık ve uzaktan
eğitim ile yüz yüze eğitimin birbirine yakınsadığı görülmektedir. Yüksek öğretim
kapsamındaki öğrencilerin %50’ye yakınının açık/uzaktan öğretim kapsamında olduğu
ülkemizde de bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilerek iyi uygulamalardan
yararlanma yoluna gidilmesi yerinde olacaktır.
I. Ulusal Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
Teşekkür Ederim.

Benzer belgeler