unutamadıklarımız - Kuveyt Türk Lisesi

Yorumlar

Transkript

unutamadıklarımız - Kuveyt Türk Lisesi
UNUTAMADIKLARIMIZ
KUVEYT TÜRK OKULU’NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZ
Mustafa CANER
Görevi: Öğretmen/Kurucu Müdür
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2006-2008
1964 Yozgat- Sorgun doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini sorgun lisesinde
tamamladıktan sonra 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Fransız Dili ve Edebiyatı
bölümünü kazandı. Aynı yıl evlendi. 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini
yavru vatan Kıbrıs’ta, yedek subay olarak tamamladıktan ve çeşitli özel iş
girişimlerinde bulunduktan sonra, 1992 yılında sınıf öğretmeni olarak Şanlıurfa
ili Akçakale ilçesinin, Çömlekçi köyü ilkokulunda ilk görevine başladı.2000 yılı
ekim ayında Manisa ili Köprübaşı ilçesi, Yeşilköy ilkokulunda çalışırken, sınavlara
girerek yurt dışında çalışma hakkı kazandı. Fransa’ya gidecekken, Bakanlığın
ocak ayındaki teklifi üzerine, geçici olarak Kuveyt’te görevlendirildi. Kuveyt
Büyükelçisi Sayın Şakir Fakılı’nın takdirleri ile orada kalmaya ve Türk Okulu’nun
temelini atmaya karar verdikten sonra görevine Kuveyt’te devam etti. Ocak
2006 da okulun kurucusu olarak, göreve başladı. 2008 yılı temmuz ayında
yurtiçi görevine döndü. Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya ve Romanya’
ya, 4 mevsim Esintileri projesinde ziyaretlerde bulundu. Halen Manisa ili Salihli
ilçesinde Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu ilkokulu’nda sınıf öğretmeni
olarak görevine devam etmekte. Evli ve 6 çocuğu var. İleri düzeyde Fransızca,
orta seviyede İngilizce başlangıç düzeyinde Arapça biliyor. Okumayı, spor
yapmayı, müzik dinlemeyi, seyahat etmeyi seviyor.
Meryem Konak DOLDUR
Görevi: Öğretmen
Branşı: Anasınıfı Öğretmeni
Çalıştığı Süre: 2006-2008
2006 - 2008 yılları arasında Kuveyt Türk okulunda görev
yaptı. Derslik yetersizliğinden Cidde Uluslararası Türk
Okulu’na geçiş yaptı. 2008-2011 yılları arasında Cidde
Uluslararası Türk Okulu’nda görev yaptı. Hataylıdır. Gazi
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Öğretmenliği’nden mezundur.
İbrahim ÜNLÜ
Görevi: Okul Müdürü
Branşı: Türkçe
Çalıştığı Süre: 2007-2010
İbrahim ÜNLÜ – Okul Müdürü (2007-2010) 10.03.1980, Sapanözü, Çankırı doğumludur.2007 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavını kazanarak T.C. Kuveyt
Büyükelçiliği Kuveyt Türk Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görevlendirildi. KİŞİSEL BİLGİLER •
Doğum Yeri ve Tarihi : Çankırı / 1980 • Medeni Durumu : Evli, 2 çocuk sahibi • Askerlik : Yedek Subay
Öğretmen (Şanlıurfa-Suruç) ÖĞRENİM DURUMU • Yüksek Lisans :Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. (Ders Dönemi) • Yüksek Lisans: Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü, Eğitim Yönetimi (Tez Dönemi) (Tez Konusu: MEB’de e-içerik çalışmaları ve EBA
örneği) • Lisans : Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü • Lise :
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi İŞ TECRÜBELERİ • İçerik Birimi Koordinatörlüğü, MEB YEĞİTEK, 2012
• İçerik ve Yayın Denetleme Birimi Koordinatörlüğü, MEB EĞİTEK, 2012 • Yayın Denetleme Kurulu
Üyeliği, MEB EĞİTEK, 2011 • Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kuveyt Büyükelçiliği, 2007-2010 • Okul
Müdürlüğü, Kuveyt Büyükelçiliği, 2007-2009 • Öğrenim Süreçleri Tasarımcısı, MEB EĞİTEK, 2006 •
Öğretmen, MEB, 2000-2005 YURTDIŞI TECRÜBELERİ • Kuveyt, 2007-2010, Türkçe Öğretmenliği,
Uluslararası Kuveyt Türk Okulu • Kuveyt, 2007-2010, Türkçe Öğretmenliği, Kuveyt Halk Eğitim
Merkezi • Almanya, 2012, e-Twinning Konferansı, Berlin • Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi
Arabistan, Suriye, Ürdün, Bosna Hersek; Kültürel Gezi YABANCI DİL VE DÜZEYİ • İngilizce : Orta Düzey
KPDS: 67,5 ALES: 8 1 • Arapça : Başlangıç Düzeyi BİLGİSAYAR BECERİLERİ • İleri düzey bilgisayar ve
internet kullanımı • 10 parmak klavye kullanma (F) • İleri düzey MS Office Araçlarını Kullanma
SOSYAL BECERİ VE YETERLİLİKLER • Proje Geliştirme ve Yönetimi • Yabancılara Türkçe Öğretimi •
Senaryo Tasarımı ve Yazımı • Eğitim İçerikli TV Programı Yapım ve Yönetimi KURS VE SERTİFİKALAR •
Öğrenci Kulüplerinin Etkin Çalışması, Proje Yürütücüsü, 2012 AB Hayat Boyu Öğrenme Programı, LDV
– PLM • Ekolojik Ayak İzi Projesi, Proje Yürütücüsü İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi, ANKARA •
Tübitak Ekolojik Temelli Doğa Eğitimleri, Proje Uzmanı 2011 Bolu – 2012 Bolu/Karabük Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ANKARA • Karabük Ekolojik Ayak İzi Projesi, Proje Uzmanı ve
Proje Yazımı - Karabük • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ANKARA • Televizyon Eğitim
Programları Yapım ve Yönetimi 11/12/2006 - 15/12/2006 MEB, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,
Eğitek / Teknikokullar, ANKARA • Uzaktan Eğitim 19/01/2007 Macromedia Breeze, Eğitim
Teknolojileri Gen. Müd., ANKARA • Yazarlık Yazılımı Programlarının Kullanımı 12/02/2007 23/02/2007 -Adobe
Dreamweaver -Adobe Flash -Adobe Fireworks -Adobe Premiere Elements MEB, Hizmetiçi Eğitim
Dairesi Başkanlığı, Eğitim Teknolojileri Gen. Müd., ANKARA • Intermediate Düzey İngilizce
13/11/2006 - 08/06/2007 MEB, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, ANKARA • Yurdışı Göreve Uyum Semineri
07/05/2007 - 11/05/2007 MEB, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA • Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar Semineri 11/12/2010 - 12/12/2010 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ANKARA • Fatih
Projesi Uluslararası e-Öğrenme Çalıştayı 09/02/2011 - 10/02/2011 Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü, ANKARA • Tübitak Bilimsel Proje Danışmanlığı Kursu 14/06/12011 – 17/06 /2011 Ankara
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ANKARA • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri 28/02/2011 - 02/03/2011
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, ANKARA • Zaman Yönetimi Kursu 09/05/2011 - 13/05/2011 Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ANKARA • Hızlı Okuma Semineri 14/06/2011 - 17/06/2011 Hizmetiçi
Eğitim Enstitüsü, ANKARA • Engelliler için Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği Çalıştayı
27/01/2012 - 29/01/2012 Konya Üniversitesi, KONYA
İlhan ŞAHİN
Görevi: Okul Müdürü
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2006-2011
İlhan ŞAHİN – Okul Müdürü (2006-2011) 1966 yılında
Malatya/Hekimhan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’daki
çeşitli okullarda yaptı. 1985 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İİBF
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.
Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra, 1992 yılında bir kamu
kuruluşunda memuriyet görevine başladı. 1997 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı kadrosuna geçti. Malatya’daki çeşitli okullarda öğretmen ve
yönetici olarak görev yaptı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın
açmış olduğu Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavını kazanarak T.C. Kuveyt
Büyükelçiliği Kuveyt Türk Okulu’nda görevlendirildi. Kuveyt Türk
Okulu’nda beş yıl görev yaptı. Bu sürenin yarısında öğretmen,
yarısında da okul müdürü olarak hizmet etti. 2011 yılında beş yıllık
yurtdışı görevini tamamlayarak yurt içi görevine döndü. Dönüşünden
sonra Malatya Valiliğince, “Sözlü Tarih ve Kültür Projesi” ile “Baraj
Altında Kalmak”(Karakaya Barajı) projesinde görevlendirildi. Bu
projede ekibiyle bir yıl araştırmalar yaptı. Halen Malatya’daki bir
okulda görevine devam etmektedir. Evli olup bir kızı var.
Arif ÇOPUR
Görevi: Okul Müdürü
Branşı: Sosyal Bilgiler
Çalıştığı Süre: 2007-2012
Arif ÇOPUR – Okul Müdürü (2007-2012) 1974 yılında Sivas(Gürün)’ta
doğdu. Babası çiftçi, sekiz kardeşi var. İlkokulu köyde, Ortaokulu
ilçede(Gürün),Lise I.sınıfı Mehmet Akif Ersoy Lisesi(İzmit), II. ve III.
Sınıfları Mustafa Kemal Paşa Lisesi(Bursa)’inde okudu. 1994 yılında
başladığı Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nü 1998 yılında bitirdi.1998-1999 Öğretim yılında SivasGürün Davulhöyük Köyü İlköğretim Okulu’nda Vekil Öğretmen olarak
çalıştı. Askerliğini İstanbul Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda Kısa
Dönem erbaş olarak yaptı (1999-2000). Ekim 2000’de Milli Eğitim
Bakanlığınca Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak ataması yapıldı. Kars
Akbaba İlköğretim Okulu’nda beş yıl(2000-2005) Kayseri Hasan
Nuriye Ünlen İÖ. Okulu’nda iki yıl(2005-2007), Ankara Mareşal Fevzi
Çakmak İÖ. Okulu’nda yaklaşık sekiz ay çalıştıktan sonra
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Kararıyla 01.09.2007
tarihinden itibaren T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Kuveyt Türk Okulu’nda
Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görevlendirildi. Bu görevi esnasında
1,5 yıl Müdür Yardımcılığı, 1 yıl Okul Müdürlüğü görevlerinde
bulundu.01.07.2012 tarihi itibarıyla Kuveyt’teki görevini tamamlayıp
Türkiye’ deki görevine döndü. Şu an Ankara Yenimahalle Mehmet Akif
İnan Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Futbol oynamayı ve seyretmeyi, Türk Halk Müziği dinlemeyi seviyor.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Tevfik KARAKULAK
Görevi: Öğretmen
Branşı: Matematik
Çalıştığı Süre: 2007-2012
Tevfik KARAKULAK – Matematik Öğretmeni (2007-2012) 1971’de
Mersin’de doğdu. Babası emekli astsubay, annesi ev hanımıdır.
1982’de Mersin Kayatepe İlkokulundan mezun oldu. 1985’de Mersin
Orta Okulundan mezun olduktan sonra, 1988’de Kayseri Fen Lisesi’ni
bitirip aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi
Bölümüne girerek, 1994 yılında lisans eğitimimi tamamladı.
Üniversitede okurken Polis Akademisi FYO (Fakülte Yüksek Okulu)
sınavını kazanarak Polis Akademisi bursu aldı ve Polis Akademisi
mezunu sayıldı. Bundan dolayı üniversiteyi bitirdikten sonra Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde 2 yıl komiser yardımcısı olarak çalıştı. Polis
Akademisi burslu öğrenciliğine karşılık, zorunlu görev süresi 10 yıldı.
Mezun olduğunda Polis kolejlerinde öğretmenlik yapmayı beklerken,
sonradan belirlenen yönetmelik gereği polis olarak çalıştı. 2 yıl
sonunda mecburi görev kaldırıldığı için Emniyet Teşkilatından istifa
ederek öğretmenliğe başladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu
Lisesinde çalışmaktayken, yurtdışı öğretmenlik sınavına girerek
başarılı olup 2007 yılında Kuveyt’te matematik öğretmeni olarak
görevlendirildi. Askerliğini kısa dönem er olarak İzmit Seymen ve
Ankara Mamak MEBS Okulunda yaptı. Orta seviyede İngilizce, Arapça
ve farsça bilmektedir. Evli ve 2 çocuğu bulunmaktadır.
Mehmet TOPRAK
Görevi: Öğretmen
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2008-2011
MEHMET TOPRAK – Sınıf Öğretmeni (2008-2011) 07.04.1972, Tarsus doğumludur. Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunudur. 2008 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın açmış olduğu Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavını kazanarak T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Kuveyt
Türk Okulu’nda görevlendirildi. Türkiye'de Sivas Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Olarak görev
yapmaktadır. - http://altinyayla58.meb.gov.tr/www/mehmet-toprak/idari_personel/1 - KİŞİSEL
BİLGİLER Uyruğu: T.C. Doğum Yeri: Tarsus Doğum Tarihi: 07.04.1972 Medeni Hali: Evli – 4 Çocuk
Babası Askerlik Durumu: 12/1995 -03/1997(Yedek Subay) Tel(cep):0505 376 59 41 Telefon: 0346 681
24 65 Faks: 0346 681 24 67 E-Posta :[email protected],hotmaiLcom EĞİTİM 1988 - 1990: Tarsus
Lisesi 1990 - 1994: Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2011 - … :
İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi (Adalet) - Devam ediyor EĞİTİM VE SEMİNERLER INTEL Öğretmen
programı eğitim yöneticisi-3dönem 2006 INTEL Gelecek için eğitim programı- kursiyer-2006 TEDP
Aktif öğrenme ve Öğretme teknikleri -kursiyer- 2005 Zihinsel Engelliler özel eğitim sınıf öğretmenliği
ve kaynaştırma kursu- kursiyer-2004 Rehberlik Kursu -kursiyer-2000 Eğitim yönetimi kursu(Gazi
Üniv/Ankara) -kursiyer-2000 Stratejik Planlama Eğitimi-kursiyer- 2008 Okul Yönetimi Geliştirme
Programı-kursiyer-2007 Okul öncesi eğitimde denetim(mahalli)kursiyer-2006 Eğitimde Toplam Kalite
Yönetimi-kursiyer-2006 Okul Öncesi Eğitimde Denetim(Merkezi-Yalova/Esenköy)-kursiyer-2006 Özel
Eğitim ve Rehberlik Semineri(Merkezi Van) -Kursiyer-2006 İlköğretim programlarını tanıtma seminerikursiyer-2005 Özel eğitim semineri-kursiyer-2008 Eğitim yönetimi semineri(Yalova/Esenkoy)-2004
WEB tabanlı başvuru konferansı-kursiyer-2006 INTERMEDIATE İngilizce kursu -kursiyer-2005
UPPERINTERMEDIATE İngilizce kursu-kursiyer-2007 İnceleme Soruşturma Teknikleri (Muhakkiklik) Kursiyer – 2012 Eğitim Yönetimi Semineri Kursiyer – 2012 Proje Geliştirme Semineri – 2012 Kamu
İhale Yasası Semineri-2012 ALDIĞI ÖDÜLLER Teşekkür Belgesi - 2004 Adıyaman ili Kahta ilçe
Kaymakamlığı Teşekkür Belgesi - 2005 Adıyaman ili Kahta ilçe Kaymakamlığı Uzman Öğretmenlik 2006 Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür Belgesi - 2007 Adıyaman ili Kahta ilçe Kaymakamlığı Takdirname
Belgesi - 2010 T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Başarı Belgesi 2012 Sivas ili Altınyayla Kaymakamlığı İS
DENEYİMİ 1994-1998: Rize ili Kalkandere İlçesi Yıldırımlar İ.Ö.O Müdür yetkili öğretmen 1998-2000:
Adıyaman İli Kahta İlçesi Narince İ.Ö.O Müdür
vekil 2000- 2001: Adıyaman İli Kahta İlçesi Hürriyet İ.Ö.O Sınıf öğretmenliği 2001 - 2003:
Yunanistan(Batı Trakya) Gümülcine sınıf öğretmenliği - YURT DIŞI GÖREVİ 2004-2008: Adıyaman İli
Kâhta İlçesi Yahya Kemal İ.Ö.O Okul Müdürü(ASALETEN) 2006-2008: yılları arasında AB COMMENIUS
Projesi hazırlandı. Konu: Knovledge Break Borders(Bilgi sınırları aşar. Proje sonunda TARİH ve ÇEVRE
konulu 2(iki)kitap hazırlandı. 2008 - 2011: Kuveyt Türk Okulu sınıf öğretmenliği - YURT DIŞI GÖREVİ
2011- : Sivas Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 12.07.2011 de ASALETEN ATANMA YABANCI DİL
İngilizce Arapça(az düzeyde) BİLGİSAYAR Windows xp - 7, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word,
PowerPoint, Access, Internet İLGİ ALANLARI Seyahat etmek, fotoğraf çekmek, tenis oynamak
basketbol oynamak, kitap okumak.
Yakup KALKAN
Görevi: Müdür Yardımcısı
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2008-2013
01.08.1972 tarihinde Hatay’da doğdu, 24.07.1995’de Gazi
Üniversitesi Kırşehir Eğitğm Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü
bitirdi. Sırasıyla: Erzurum Dörtyol İÖO,Yozgat Lök İÖO, 1997-1998
yıllarında Mardin- Nusaybin İÖ Okulu’nda yedek subay öğretmen,
Yozgat Merkez 30 Ağustos İÖO, Hatay Karaköse İÖO,Hatay Merkez
Doğanköy İÖO’nda görev yapmıştır.B.O.K.K tarafından 08.09.2008-57
kararı ile 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Kuveyt Türk
Okulunda göreve başladı.01.07.2011 yılından itibaren TC Kuveyt
Büyükelçiliği Türk Okulunda Sınıf Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 30.06.2013 tarihinde
yurtiçi görevine döndü.
İhsan DURNA
Görevi: Öğretmen
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2008-2013
29 Ekim 1968’de İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Zeytinburnu
Veliefendi İlkokulunda tamamladı. Daha sonra Arnavutköy
Ortaokulunda, orta öğrenimimi Bakırköy Lisesinde lise eğitimimi
tamamladı. Bir yıl aradan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ne kayıt oldu (1989). 1993’te bu fakülteden mezun oldu.
Daha sonra askerliğini Siirt ili Kurtalan İlçesi Askerlik Şubesinde yedek
subay olarak yaptı. Terhis olduktan bir yıl sonra İstanbul Beyoğlu
Sururi İlköğretim Okulunda göreve başladı (17 Aralık 1996). Bu okulda
beş yıl görev yaptı. Daha sonra Zeytinburnu Bozkurt İlköğretim
Okulu’nda göreve başladı. Yedi senedir bu okulda görevliyken: MEB’in
açmış olduğu sınavı geçerek BOKK ile Kuveyt Türk Okulunda
görevlendirildi. 30.06.2013 tarihinde yurtiçi görevine döndü.
Mehmet ERÖNÜ
Görevi: Öğretmen
Branşı: Sınıf Öğretmenliği
Çalıştığı Süre: 2011-2013
05.08.1966’da Gaziantep’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi
Gaziantep’de bitirdi. 1990 yılında İstanbul İktisat Fakültesi’nden
mezun oldu. Memuriyet hayatına 1993 yılında başladı. 1997 yılı Ocak
ayında Gaziantep ili Nizip ilçesinde Sınıf Öğretmeni olarak göreve
başladı. Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde görev yaptı.
Evlidir. 2011 yılından itibaren Kuveyt Türk Okulu’nda görevlendirildi.
30.06.2013 tarihinde yurtiçi görevine döndü.
Ahmet ÇOPUR
Görevi: Öğretmen
Branşı: Sosyal Bilgiler
Çalıştığı Süre: 2012-2013
01/01/1981 Gaziantep’te doğdu. Nurdağı- İncirli Köyü İlkokulu'nu
bitirdi. Daha sonra Gaziantep Atatürk Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fak. 'sini bitirdi. 9 Eylül 2003 yılında Bursa ili
Karacabey İlçesi Dağkadı Köyü İlköğretim Okulu’nda göreve başladı.
2005-2006 yılında Asker Öğretmen olarak Batman Sason YİBO’da,
2006-2008 yılları arasında da, Batman Metin Bostancıoğlu İlköğretim
Okulunda çalıştı.
2008-2009 eğitim öğretim dönemi Şubat tatilinde Karacabey Atatürk
İ.Ö.O’na atandı. 02/04/2010 tarihinde Müdür yardımcısı olarak ve
04/006/2012 tarihinde Müdür Baş Yard.olarak
Karacabey
Cumhuriyet İ.Ö.O.’atandı. B.O.K.K tarafından 10.07.2012-58 kararı ile
2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren Kuveyt Türk Okulunda
Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görevlendirildi. Evli ve 1 erkek çocuk
babasıdır. 30.06.2013 tarihinde yurtiçi görevine döndü.
Bünyamin AYÇİÇEĞİ
Görevi: Okutman
Branşı: Türk Dili ve Edebiyatı
Çalıştığı Süre: 2011-2013
08.03.1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini
İstanbul’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüne girdi ve aynı
bölümden 1998 yılında mezun oldu.
01.12.1998 tarihinde
Haydarpaşa Lisesi’nde öğretmenliğe başladı. Aynı yıl yüksek lisans
çalışması için girdiği Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalından 2001 yılında Yüksek
Lisans çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. 2002-2004 yılları
arasında asker öğretmen olarak askerlik görevini Artvin Aşağı Maden
köyünde ifa etti.
Ardından Haydarpaşa Lisesi’ndeki görevine iade edildi. Farsça
çalışmalarını sürdürmek için 2011 yazında iki ay süreyle Tahran’da
kaldı. 2009 yılından beri Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Doktora çalışmasına
devam etmektedir. 29.09.2011 tarihinde T.C. Kuveyt Büyükelçiliği
nezdinde Okutman olarak göreve başladı. Evli ve bir kız çocuğu
babasıdır. 30.06.2013 tarihinde yurtiçi görevine döndü.
Adnan Younis Ali ATIEH
Görevi: Ücretli Öğretmen
Branşı: Arapça
Çalıştığı Süre: 2008-2013
1946 doğumludur. Bitirdiği okul: Department of Arabic
Language, University of Beirut/ Lebanon.
2008 yılından 31.08.2013 tarihine kadar Okulumuzda
görev yaptı.

Benzer belgeler