ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI 3M ESPE ROTO MİX

Transkript

ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI 3M ESPE ROTO MİX
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM
ONARIM TALİMATI
3M ESPE ROTO MİX CAM IYONOMER
KARIŞTIRMA CİHAZI
Döküman No
ÇBO 028
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
01.02.2016
Sayfa No
1/2
1- AMAÇ : 3M ESPE Roto Mix cam iyonomer karıştırma cihazının çalıştırılmasının ve bakım
onarımının tanımlanması.
2- KAPSAM
: Bu talimat Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.
3- TANIMLAR
:
4- İŞLEM :
4.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:
4.1.1. Cihaz prize takılır. ON düğmesi ile açılır. Plastik kapsül içindeki dolgu materyallerinden dişe
uygun renkte seçilerek hazırlama işlemine geçilir. Kapsül içindeki sıvı ve toz içeriğin karıştırılması
için özel hazırlanmış aletle kapsül 2 saniye preslenir. Doktor işlemine göre santrifüj süresini ayarlar.
4.1.2. Kapsül santrifüj için cihaza yerleştirilir kapağı kapatıldıktan sonra start tuşu ile karıştırma
işlemi başlatılır. Cihaz otomatik olarak kullanıma hazır cam iyonomer dolgu maddesi hazırlar.
4.1.3. Karıştırma işleminden sonra ağız ortamına taşıyıcı alet yardımıyla dolgu maddesi taşınır.
4.1.4. Işık tabancası ile polarize mavi ışıkla sertleşmesi sağlanır. Cihaz kapatılır.
4.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:
4.2.1. Teknik Servis Personeli tarafından TL 079 no’lu Periyodik Bakım Talimatına göre bakım
işlemi yapılır.
4.2.2.1.Kullanım Gerektiğinde Kullanıcı Tarafından;hassas temizliği yapılır.çalışması kontrol
edilir.
4.3. Teknik Servis Sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar
için MEDDATA programı üzerindeki Bakım Onarım Kartı düzenlenir. Bu form üzerine bakım ve
onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir.
4.4.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda MEDDATA programı
üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Teknik
bakım personeli bu formdan bir nüsha çıktı alarak birim yetkilisinin imzasını alır ve işlemi kapatır.
4.5. Teknik Servis Sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse
servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.
5- SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulamasından Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı
kullanan personel sorumludur.
6- EKLER
:
Hazırlayan
Birim Sorumlusu
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim

Benzer belgeler

Aeratör Başlığı Cihazı (ÇBO 002)

Aeratör Başlığı Cihazı (ÇBO 002) onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir. 4.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda MEDDATA programı üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza ...

Detaylı

Oksijen Manometresi (ÇBO 067)

Oksijen Manometresi (ÇBO 067) işlemi yapılır. 4.2.2.1. Kullanım Gerektiğinde Kullanıcı Tarafından ; 4.2.2.1. Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 4.3. Teknik Servis Sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamında...

Detaylı