Komisyonlar-Kurullar - mehmet akif inan kız anadolu imam hatip lisesi

Yorumlar

Transkript

Komisyonlar-Kurullar - mehmet akif inan kız anadolu imam hatip lisesi
KIZILTEPE MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KOMİSYONLAR:
A. Yazım Komisyonu:
1234-
Asil Üye
Asil Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
: Yeliz ÇİMEN
: Eşfa BULUT
: İzzet KURT
: Tülin ALKA
B. Satın Alma Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Yedek
Yedek
: M. Mustafa YILMAZ
: Abdülcebbar KILINÇ
: Abdülhalim AYDOĞAN
: Ferda DURMAZ
: Çağım SABANCILAR
C. Sayım, Muayene ve Kabul Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Yedek
Yedek
: Mustafa ÖZER
: Çağatay TOKOĞLU
: İsmail EMİROĞLU
: Sibel AKKUL
: Hakan GÜVEN
D. Kantin Denetleme Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
: M. Mustafa YILMAZ
: Ayşe YILMIŞ
: Ahmet YÜCEDAĞ
: Tülin ALKA
E.Kütüphane Kayıt Tespit Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
Okul Müdürü
Zümre Başkanı
Kütüphane Danışman Öğret.
Okul Aile Birliği Temsilcisi
Öğrenci Meclis Başkanı
: Nihal ÖZTÜRK
: Rıdvan ULUÇ
: İzzet KURT
: Çağım SABANCILAR
: BELİRLENECEK
1
KIZILTEPE MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
F. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9. Sınıf Rehber Öğretmeni
10. Sınıf Rehber Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
Disiplin Kurulu Üyesi
Okul Aile Birliği Temsilcisi
Okul Öğrenci Temsilcisi
: Edip YILDIRIM
: İsmail EMİROĞLU
: Mustafa ÖZER
: Sibel AKKUL
: Çağım SABANCILAR
: BELİRLENECEK
G. Okul Yazı, Eser İnceleme Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
Mustafa ÖZER
Hakan AKİKOL
Ali DÖZGÖREN
Turan DERTLİ
Ubeydullah ÇELİK
: Müdür Yardımcısı
: Öğretmen (Asil Üye)
: Öğretmen (Asil Üye)
: Öğretmen (Yedek Üye)
: Öğretmen (Yedek Üye)
H. Eser Seçme Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
M. Mustafa YILMAZ
Zeynep SERYAN
Hadracan ÇELEBİ
Merve COŞKUN
Mizgin ÖNCÜ
Hatice DAMAR
: Müdür Yardımcısı
: Öğrenci
: Öğrenci
: Öğrenci
: Öğrenci
: Öğrenci
İ. Tören Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye (Öğrenci Temsilcisi)
: Mustafa ÖZER
: Çağım SABANCILAR
: Ali DÖZGÖREN
: Abdulhalim AYDOĞAN
: Sema TAVATIR KEKİLLİ
: BELİRLENECEK
J.Bursluluk, Nakil Komisyonu
1.
2.
3.
4.
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye (Veli)
: M.Mustafa YILMAZ
: İhsan ADSOY
: Turan DERTLİ
: BELİRLENECEK
2
KIZILTEPE MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
K. Kontenjan ve Nakil Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
Müdür
Müdür
Öğretmen
Öğretmen
Veli
: Nihal ÖZTÜRK
: Edip YILDIRIM
: Yeliz ÇİMEN
: Ahmet AYDOĞDU
EKİPLER
A. Gelişim ve Yönetim Ekibi:
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Müdür Yardımcısı
Üye/Öğretmen
Üye/Öğretmen
Üye/Öğretmen
Üye/Veli
Üye/Veli
Üye/Veli
: M.Mustafa YILMAZ
: İsmail EMİROĞLU
: Izzet KURT
: M. Emin BOZKURT
: Rıdvan ERTEM
: BELİRLENECEK
: BELİRLENECEK
KURULLAR
A. Sosyal Etkinlik Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Veli
Veli
: Mustafa ÖZER
: Ayşe YILMIŞ
: BELİRLENECEK
: BELİRLENECEK
: BELİRLENECEK
: BELİRLENECEK
: BELİRLENECEK
B. Web Yayın Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Edebiyat Öğretmeni
Fatih Projesi Formatörü
Yabancı Dil Öğretmeni
Rehber Öğretmeni
: Nihal ÖZTÜRK
: Mustafa ÖZER
: Rıdvan ULUÇ
: Ümmügül DURAK
: Yeliz ÇİMEN
: İhsan ADSOY
C. Zümre Başkanları Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Edebiyat
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Yabancı Dil
Coğrafya
İHL Meslek Dersleri
Müzik
: Rıdvan ULUÇ
: H. İbrahim AYYILDIZ
: Çağatay TOKOĞLU
: Abdülcebbar KILINÇ
: Ahmet YÜCEDAĞ
: Yeliz ÇİMEN
: Edip YILDIRIM
: Turan DERTLİ
: Çağım SABANCILAR
3
KIZILTEPE MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
D. Disiplin Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
Asil öğretmen
Asil öğretmen
Yedek öğretmen
Yedek öğretmen
Okul Aile Birliği Temsilcisi
: Sibel AKKUL
: İsmail EMİROĞLU
: M. Emin BOZKURT
: H. İbrahim AYYILDIZ
: Çağım SABANCILAR
E. Onur Kurulu:
1.
2.
Asil öğretmen
Yedek öğretmen
: Ayşe YILMIŞ
: Sema TAVATIR KEKİLLİ
F. Okul Aile Birliğine Üye Seçimi:
1.
2.
3.
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
: Mustafa ÖZER
: Hakan AKİKOL
: Çağım SABANCILAR
G. Sosyal Kulüpler:
123456789-
Kültür-Edebiyat Kulübü
Satranç Kulübü
Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Mesleki Tanıtım Kulübü
Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü
Sosyal Yard. ve Dayanışma Kulübü
Spor Kulübü
H. Okul Meclisi Kurulu
İ.
J.
: Ali DÖZGÖREN
: Abdülhalim AYDOĞAN
: M. Emin BOZKURT
: İzzet KURT
: Sema TAVATIR KEKİLLİ
: Ubeydullah ÇELİK
: Tülin ALKA
: Abdülcebbar KILINÇ
: Ferda DURMAZ
: Ferda DURMA
Seçim Kurulu:
1. Asil Öğretmen
2. Yedek Üye
: İsmail EMİROĞLU
: İhsan ADSOY
Sandık Kurulu:
1. Asil Öğretmen
2. Yedek Öğretmen
: Ferda DURMAZ
: Sibel AKKUL
4
KIZILTEPE MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
SINIF ÖĞRETMENLERİ
9.SINIFLAR
9/A
9/B
9/C
9/D
9/E
9/F
9/G
Ayşe YILMIŞ
Kübra AKÇAY
Eşfa BULUT
Edip YILDIRIM
Hakan AKİKOL
H. İbrahim AYYILDIZ
İbrahim AYDIN
10.SINIFLAR
10/A
10/B
10/C
10/D
10/E
10/F
10/G
10/H
10/İ
Sibel AKKUL
İsmail EMİROĞLU
Rıdvan ULUÇ
Çağatay TOKOĞLU
İbrahim Halil BİLEN
Yeliz ÇİMEN
Ahmet YÜCEDAĞ
Turan DERTLİ
Çağım SABANCILAR
DEĞERLER EĞİTİMİ
DEĞERLER
1. Diğerkâmlık (Başkasına öncelik vermek)
2. Özgüven (Medeni cesaret sahibi olmak)
3. Sabır ve Şükür
4. Erdemli olmak
5. Bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi olmak
6. İstikrarlı olmak
7. Haksız kazançtan uzak durmak
8. Hayatı anlamlı kılmak
9. Birlikte yaşamak
10. Takım ruhu
İZZET KURT
ÇAĞIM SABANCILAR
UBEYDULLAH ÇELİK
FERDA DURMAZ
SEMA TAVATIR KEKİLLİ
M. EMİN BOZKURT
TÜLİN ALKA
ABDÜLHALİM AYDOĞAN
HAKAN AKİKOL
ABDÜLCEBBAR KILINÇ
ÖNCÜ ŞAHSİYETLER
ÖNCÜ ŞAHSİYETLER
1. MEHMET AKİF İNAN
2. İMAM ŞAFİ HAZRETLERİ
3. MEVLANA CELADEDDİN RUMİ
4. İMAM RABBANİ
5. YUNUS EMRE
6. FATİH SULTAN MEHMET
7. OĞUZ ATAY
8. AZİZ SANCAR
9. SEMAHAT GELDİAY
10. WILLIAM SHAKESPEARE
11. BARIŞ MANÇO
UBEYDULLAH ÇELİK
EŞFA BULUT
İZZET KURT
TURAN DERTLİ
ALİ DÖZGÖREN
İSMAİL EMİROĞLU
RIDVAN ULUÇ
SİBEL AKKUL
AYŞE YILMIŞ
YELİZ ÇİMEN
ÇAĞIM SABANCILAR
5

Benzer belgeler