3. Yıllık Konferansı www.istanbulnetwork.org Müslüman Ülkelerde

Yorumlar

Transkript

3. Yıllık Konferansı www.istanbulnetwork.org Müslüman Ülkelerde
3. Yıllık Konferansı
www.istanbulnetwork.org
Müslüman Ülkelerde Özgür Toplumun Değerleri ve Kurumları*
17 - 18 Mart 2014
Hotel Legacy Ottoman
İstanbul
16 Mart 2014, Pazar
17.00 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
Kayıt
Açış Yemeği
Özel Konuşma:
Syed Kamall, Avrupa Parlamentosu Milletvekili
17 Mart 2014, Pazartesi
08.30 – 09.30
Kayıt
09.30 – 10.00
Takdim
Özlem Çağlar Yılmaz, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü
Dr. Azhar Aslam, Istanbul Network for Liberty Başkanı
Linda Whetstone, Network for Free Societies Başkanı
10.00 – 11.00
I. Oturum
Müslüman Dünyada Akıl ve Gelenek
Oturum Başkanı: Dr. Mohammad Ahrar Ramizpoor, Afganistan İktisadi ve Hukuki
Araştırmalar Kurumu
Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Mustafa Acar, Aksaray Üniversitesi, Türkiye: “Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey: İslam
Dünyasında Rasyonalist ve Gelenekçi Okullar arasındaki Çatışmanın Yıkıcı Sonuçları”
- Dr. Raza Ullah, Alternatif Çözümler Enstitüsü, Pakistan: “Müslüman Toplumlarda
Akılcılık ve Aşırılıkçılık”
11.00 – 11.30
Kahve Arası
* Oturumlar boyunca İngilizce ve Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.
11.30 – 13.00
II. Oturum
İslam, Birey ve Devlet
Oturum Başkanı: Thomas Cumhur Gür, Jarl Hjalmarson Vakfı Kıdemli Danışmanı
Konuşmacılar:
- Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye: “İslam
Tarihinde Neden Belirli bir Siyasi Düşünce Ortaya Çıkmadı?”
- Dženan Smajić, İleri Araştırmalar Merkezi, Bosna: “İslam’da Devlet ve Toplum:
Haklar, Sorumluluklar ve Yükümlülükler Karşısında Birey”
- Prof. Dr. Bilal Sambur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye: “Bireysel bir Din Olarak
İslam”
13.00 – 14.00
Öğle Yemeği
14.00 – 15.30
III. Oturum
Müslüman Ülkelerde Kadının Durumu
Oturum Başkanı: Şeyma Akın, Aksaray Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğr. Gör.
Konuşmacılar:
- Dr. Hidayet Tuksal, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Başkent Kadın
Platformu Kurucu Üyesi
- Amira El Kady, Gazeteci, Nile News, Kahire: “İslam Ülkelerinde Kadın”
- Souad Adnane, Dış İlişkiler Koordinatörü, Arap Bilimsel Araştırma ve Beşeri Çalışmalar
Merkezi, Fas
15.30 – 16.00
Kahve Arası
16.00 – 17.00
IV. Oturum
Din, İslam ve Kapitalizm
Oturum Başkanı: Wan Saiful Wan Jan, Demokrasi ve Ekonomik İlişkiler Enstitüsü,
Malezya
Konuşmacılar:
- Volkan Ertit, Aksaray Üniversitesi, Rodbaud Üniversitesi Doktora Öğrencisi:
“Kapitalizm, Sekülerleşmenin Hızlandırıcısı”
- Dr. Imad-ad-Dean Ahmad, Özgürlük Minaresi Enstitüsü, ABD: “Kapitalizm ve
Emperyalizm”
18 Mart 2014, Salı
09.30 – 11.00
V. Oturum
Müslüman Toplumlarda Fakirlik, Refah, Sosyal Adalet ve Kamu Malları
Oturum Başkanı: Dr. Nouh El Harmouzi, Ibn Toufail Üniversitesi, Fas,
Minbaralhurriya.org
Konuşmacılar:
- Benedikt Koehler, İktisat tarihçisi, İngiltere: “Özel Sektörün/Sivil toplumun Refah
Tedbirleri: Erken dönem İslam tarihinde Vakıflar”
- Edo Omerčević, Serbest Girişimi Destekleme Merkezi, Bosna: “Fakirlik: Bosnalı
Müslümanların Tecrübesi”
- Doç. Dr. Peter Mentzel, Hürriyet Fonu, ABD: "Osmanlı İmparatorluğu son döneminde
Korumacılar ve Serbest Tüccarlar"
11.00 - 11.30
Kahve Arası
11.30 – 13.00
VI. Oturum
Müslüman Dünyada Siyaset, Reform ve Ayaklanmalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Uysal, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları
Merkezi, Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi Koordinatörü
Konuşmacılar:
- Yard. Doç. Dr. Murat Aktaş, Muş Alpaslan Üniversitesi, Türkiye: “Arap Ayaklanmaları
ve Demokrasi”
- Zineb Benella, Amerika-Fas Yasal Gelişim Networkü; Araştırmacı, Arap Bilimsel
Araştırma ve Beşeri Çalışmalar Merkezi, Fas: “Arap Baharında Liberal Reforma yönelik
Zorluklar”
- Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, İstanbul Ticaret Üniversitesi
13.00 – 14.30
Öğle Yemeği
Özel Konuşma: Mustafa Akyol, Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty/
Özgürlüğün İslami Yolu isimli kitapların yazarı
14.30 – 16.00
VII. Oturum
Müslüman Dünyada Serbest Piyasa Ekonomisi ve Liberal Demokrasi
Oturum Başkanı: Ali Salman, Piyasa Ekonomisi Politika Araştırmaları Enstitüsü, Pakistan
Konuşmacılar:
- Dr. Hicham El Moussaoui, Sultan Moulay Slimane University, Fas: “İslam Dünyasında
Piyasa Ekonomisi Neden Zayıf?”
- Dalibor Rohac, Cato Enstitüsü: “Siyasal İslam’ın Ekonomisini Anlamak”
- Dr. Akrem M. Aswed, Duhok Üniversitesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak: “İslam
Dünyasında Liberal Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma”
16.00 - 16.30
Kahve Arası
16.30 – 18.00
VIII. Oturum
Müzakere Oturumu: Müslüman Dünyada Liberal Demokrasi için Pratik Konular
Moderatörler: Dr. Imad ad Dean Ahmad - Prof. Dr. Atilla Yayla
Arap Baharı, her ne kadar içlerinde özgürlükçü demokrat Müslüman aktivistler olsa da, otoriter
liderleri bertaraf etme arzusunun liberal demokrasiye dönüşümü sağlamada yetersiz olduğunu
gösterdi.
Bu oturumda katılımcılar, pratik engelleri belirlemeye ve tartışmaya, bu
konferanstaki fikirleri kendi ülkelerinde uygulamaya ve bu engellerin üstesinden gelmek için
fikir alışverişinde bulunmaya teşvik edilmektedir. Tartışma açık uçludur. Tartışmaya uygun fikirler
arasında, bağımsız sivil toplum kurumlarının rolü, İslamî araştırmalar, yeni medya, uzlaşma
programları ve barışçıl direnişler sayılabilir.
18.00
Kapanış
* Oturumlar boyunca İngilizce ve Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.

Benzer belgeler