BELFAST TOPLUM VE ÖĞRENCİLER

Transkript

BELFAST TOPLUM VE ÖĞRENCİLER
Toplumda Öğrenciler
Yasal Araçlarla Ortaklıklar
Planlama sorunlarını düzeltmek
•2 üniversite Belfast ve Kuzey İrlanda’daki
planlama sorunları üzerindeki kapsamlı
incelemelere katkıda bulunmuştur.
•Her iki üniversite de HMO gelişimi üzerinde
sınırlamaları savunmaktadır.
•Belfast Bölgesi’nde yasal bir HMO planı
geliştirmeye yönelik ortaklıkların kurulmuştur.
•Üniversite öğrencilerinin rahatını sağlayan
şartlarda büyük bir artış
Toplumda Öğrenciler
Kamu sektörüyle Ortaklıklar
Toplumun kapasitesini arttırmak
•2 üniversite gönüllü bir organizasyon olan
Extern ‘i, Holyland alanı içerisinde ‘Need to
Know’ adlı programlarını uygulayabilmeleri
için cesaretlendirir.
•The ‘Need to Know’ programı içi bir yerel
topluluklara kendi kimliklerini anlama ve yerel
sorunlarını tanımlamalarına yönelik toplum
güvenliği ve gelişimi projesidir.
Toplumda Öğrenciler
Uzun dönem kullanıcılarla Ortaklık
Bir Topluluk Hissi Yaratmak
•Holyland alanında yeni kullanıcı gruplarının
gelişiminin desteklenmesi
•Güney Belfast karşısında yaşayan yerli
grupların katılımı
•Beraber çıkartılan bir Yerel Gazete
•Toplum Bilgilendirme Müdürlüğü
•Yaşayanlar için günlük turların düzenlenmesi
•Noel Şarkısı Servisi
Toplumda Öğrenciler
Öğrencilerle Ortaklık
YES – Gençlik Güçlendirme
Şeması
•Öğrenci tabanlı ve yönetiminde gönüllülük
programı
•11 14 yaşları arası çocukların sosyalleşmesini
destekliyor
•Güney Belfast’ta çocuklar için haftalık bir
klavuzluk/yol gösterme servisi
Toplumda Öğrenciler
Öğrencilerle Ortaklık
Sivil Liderlik Projesi
•UU programı üniversite toplulukları ve
kampus dışındaki çevre ile iyi ilişkilerin
kurulmasını destekliyor.
•Öğrencilerin,ekiplerin ve yerel halkın
liderlik,iletişim ve takım çalışması konularında
eğitimi
•Ortak sorunların çözülmesinde katılımcıların
anlama ve mücadele etme kapasitelerini
arttırma
Toplumda Öğrenciler
Öğrencilerle Ortaklık
Toplum Liderleri Yaratma
•İrlanda Örgütlenmesi ile çalışan Queen
Öğrenciler Birliği ,bir derneğin araya
girmesiyle,derneğin FACE programına kayıt
olmalarına yönlendirdi.
•Genç insanları yerel problemlerle baş
edebilme ve toplum liderleri olabilmeleri için
deneyimlerini ve becerilerini geliştirmeleri için
cesaretlendirme
•Öğrencileri ‘eğiticiler’ olabilmeleri için
destekleme
Eğitim
Eğitim …
..the Monsters Kampanyası
..öğrenci görevlendirme
..paydaş toplantıları
Toplumda Öğrenciler
Eğitim
The Monsters Kampanyası
•Şubat 2005 ‘te başlar
•£50,000 ‘luk bir farkındalık kampanyası
•Buluşçu ve yoğun görsel imajların
kullanılması
•Posterler
•Broşürler
•Bira altlıkları
•Her iki üniversite öğrencilerine e-mail yoluyla
ulaşılması
•Medya Kampanyaları
Toplumda Öğrenciler
Eğitim
The Monsters Campaign
•Bağımsız değerlendirmeler gösterdi
ki;Yanıtlayanların %90 ı kampanyanın
farkına varmış.Bittiğinde bu yüzde %98 e
cıkmıstır.
•Anahtar mesajlar (anti-sosyal devranışların
etkileri ve alkole bağlı zararlı davranışlar
)etkin bir şekilde verildi. ,
•Kampanyanın bir sonucu olarak yanıt
veren kişiler davranışlarını değiştirme
ihtiyacı duymaya başladılar.
Toplumda Öğrenciler
Eğitim
Öğrencilerin Katılımı
•Öğrencilerin katılımı kampus dışı
zamanlardaki sorumlulukları ve anti-sosyal
davranışlar konularının altını çizmek adına
önemli
•İnternet ve e-mail uyarıları
•Toplantı materyallerinin sağlanması
•Aileleri uyarmak için bir dizi hikayeyi
medyada yayınlama stratejisi
Toplumda Öğrenciler
Eğitim
Paydaş Toplantıları
•Yerel politikacılara,medyaya ve diğer
paydaşlara yönelik bilgilendirme
toplantılarının düzenlenmesi
•Aracıların sorumluluklarının geliştirilmesi
•Öğrenci temsilcileri ile danışma toplantıları
Disiplin
Disiplin…
.. şikayetlerin araştırılması
.. disiplin süreçleri
Toplumda Öğrenciler
Disiplin
Şikayetlerin Araştırılması
•Pratik ve sağlam şikayet araştırması ile
disiplin siyasalarının net bir şekilde
ifadelendirilmesi
•Öğrenci birliklerinden destek alınması Her
iki üniversiteden ekiplerin şikayetlerin
araştırılması için örgütlenmesi
•Veri tabanının web tabanlı birleştirilmesi
Toplumda Öğrenciler
Disiplin
Disiplin Süreçleri
•Adil ve sağlam
•Yansız ve sorumlu
•Öğrencilerin toplumun birer üyeleri olarak
aldıkları rollerin ve sorumlulukların
konuşulması
•Sunumlara ve başvurulara ulaşılması
•Disiplin eylemleri yönlendirme,tavsiye ve
uyarılar boşa çıktığında en son ölçüt olarak
alınmakta.
Stratejik Bir Tavır
•Toplumsal stratejilerde öğrencilerin yer alması
Ortaklık
Eğitim
Disiplin

Benzer belgeler