MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014

Transkript

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yatay Geçiş Başvuruları
Yeni Öğrenci Kayıtları ve Yeni Öğrenci Ders Kayıtları
Ortak Zorunlu Dersler Muafiyet Başvuruları, Yabancı Dil
Dersleri (Alm.Fr.İng.Rusça), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Teknoloji Fakültesi MTOK Muafiyet Sınavı Başvuruları
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı(**)
Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçlarının İlan Edilmesi
Teknoloji Fakültesi MTOK Muafiyet Sınavı (****)
Kayıtlı Öğrenci Uzaktan Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Yüksek Öğrenimde Başarılı Olunan Dersler İçin
Tanınma Başvuruları
Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı (***)
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Der.(Alm.Fr.İng.Rusça) Muafiyet
Sınavı (*)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Muafiyet Sınavı (***)
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının Son Teslim Tarihi
BAHAR YARIYILI
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçlarının İlan Edilmesi
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğreniminde Başarılı Olunan Dersler İçin Tanınma
Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Eğitim-Öğretim Tatilinin Başlaması
Bütünleme Sınavları Notlarının Son Teslim Tarihi
04-22 Ağustos 2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
05 Eylül 2014
10 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-10 Eylül 2014
12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
15 Eylül 2014
17 Eylül 2014
18 Eylül 2014
26 Aralık 2014
29 Aralık 2014 -12 Ocak 2015
15 Ocak 2015
19-25 Ocak 2015
26 Ocak 2015
29 Ocak 2015
16-30 Ocak 2015
06 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-11 Şubat 2015
13 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16-20 Şubat 2015
16-20 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
01-12 Haziran 2015
18 Haziran 2015
22-28 Haziran 2015
29 Haziran 2015
01 Temmuz 2015
* Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim
Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda; Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik
Sınavı, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunda; Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm.Fr.İng.)
Muafiyet Sınavı, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sıtkı Koçman Yabancı Diller
Yüksekokulu dersliklerinde, ilçelerde ilgili birimlerde yapılacaktır. ** Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
dersi muafiyet sınavı Muğla Merkezdeki öğrenciler için Enformatik bölümünde, ilçelerdeki öğrenciler için
kayıtlı oldukları okullarında yapılacaktır. Kayıt ve ders kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler kayıt
dönemi içinde Enformatik Bölümüne başvurarak muafiyet sınavına katılabilirler. *** Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi dersi ile Türk Dili dersi muafiyet sınavları öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarında
yapılacaktır. *** * Teknoloji Fakültesine MTOK kontenjanı ile gelen ve daha önce aldığı Bilimsel İntibak
Programında başarısız olan öğrenciler girer. Sınav Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülür.
Güz Yarıyılı 71 İş günü - Bahar yarıyılı 72 İş günü
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları ve Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
-İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları
-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki
Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı
Başvuruları
İlk Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil
Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı Başvuruları
Lisansüstü Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Başvuruları
Kayıt Yenileyen Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil
Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı Başvuruları
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (İng./Alm)
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Türkçe)
Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı
Dilde (İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü Programlar İçin
Yeterlik Sınavı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlilik Sınavı
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Asıl Aday Kayıtları
Kontenjan Dahilinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık
Programı Yedek Aday Kayıtları
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça)
Muafiyet Sınavı
Güz Yarıyılı Derslerinin Başlaması
2 Haftalık Eğitim-Öğretim
1. Ara Tatil (1 hafta)
14 Haftalık Eğitim-Öğretim
Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
2. Ara Tatil (3 hafta)
Lisansüstü Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Başvuruları
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha Önceki
Yıllarda Başarısız Olan Öğrenciler İle Lisansüstü Öğrencileri
İçin Yeterlilik Sınavı
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması
8 Haftalık Eğitim-Öğretim
3. Ara Tatil (1 hafta)
8 Haftalık Eğitim-Öğretim
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki
Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı
Başvuruları
Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu
Yabancı Dil Hazırlık Programı B1-B2 Yeterlik Sınavı
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
09 Eylül 2014
09 Eylül 2014
10 Eylül 2014
11
10
11
12
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
2014
2014
2014
2014
17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
22 Eylül-03 Ekim2014
06-10 Ekim 2014
13 Ekim 2014-16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19 Ocak - 06 Şubat 2015
19-30 Ocak 2015
05 Şubat 2015
09 Şubat 2015
09 Şubat-03 Nisan 2015
06 – 10 Nisan 2015
13 Nisan-05 Haziran 2015
08-10 Haziran 2015
05 Haziran 2015
11 Haziran 2015
- Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi
ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda; Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı, Sıtkı Koçman
Yabancı Diller Yüksekokulunda; Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm.Fr.İng.Rusça) Muafiyet Sınavı, Eğitim
Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde, ilçelerde
ilgili birimlerde yapılacaktır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN, SOSYAL, EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı İlanı
Ön Kayıt Başvuruları
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme Sonuçlarının
İlanı
Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Kayıtlı Öğrenci Uzaktan Kayıt Yenileme ve Ders
Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğreniminde Başarılı Olunan Dersler için Ders
Saydırma Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
BAHAR YARIYILI
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı İlanı
Ön Kayıt Başvuruları
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme Sonuçlarının
İlanı
Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Kayıtlı Öğrenci Uzaktan Kayıt Yenileme ve Ders
Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğreniminde Başarılı Olunan Dersler için Ders
Saydırma Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
18 Temmuz 2014
04-11 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
21 Ağustos 2014
01-03- Eylül 2014
04-05 Eylül 2014
04-18 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
08-10 Eylül 2014
11-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
26 Aralık 2014
29 Aralık 2014 – 06 Ocak 2015
09 Ocak 2015
14-16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
23 Ocak 2015
29 Aralık 2014
19-26 Ocak 2015
30 Ocak 2015
04 Şubat 2015
09-11 Şubat 2015
12-13 Şubat 2015
19-26 Ocak 2015
04 Şubat 2015
09-11 Şubat 2015
12-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16-20 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
01-08 Haziran 2015
12 Haziran 2015
17-19 Haziran 2015
19 Haziran 2015
25 Haziran 2015
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Tıp Fakültesi Akademik Takvimi
DÖNEM I
Yeni Öğrenci Kayıtları ve Yeni Öğrenci Ders kayıtları
Derslerin Başlaması
I.
Ders Kurulu
I.
Ders Kurulu Sınavları
II.
Ders Kurulu
II.
Ders Kurulu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınavları-GÜZ
(Ders kurulları harici dersler)
Ara Tatili
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
III.
Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV.
Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınavları –BAHAR
(Ders kurulları harici dersler)
Dönem I Yılsonu Sınavı
Dönem I Yılsonu Bütünleme Sınavı
01-05 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014-14 Kasım 2014
13-14 Kasım 2014
17 Kasım 2014-16 Ocak 2015
15-16 Ocak 2015
29 Aralık 2014- 12 Ocak 2015
19-25 Ocak 2015(Bütünleme)
26 Ocak 2015-06 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
19 Ocak 2015-27 Mart 2015
26-27 Mart 2015
30 Mart 2015-29 Mayıs 2015
28-29 Mayıs 2015
01-12 Haziran 2015
22-28 Haziran 2015(Bütünleme)
16-17 Haziran 2015
03 Temmuz 2015 (Teorik)
DÖNEM II
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
I. Ders Kurulu
I. Ders Kurulu Sınavları
II. Ders Kurulu
II. Ders Kurulu Sınavları
III. Ders Kurulu
Yarıyıl Sonu Sınavları-GÜZ
(Ders kurulları harici dersler)
Ara Tatili
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
III. Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV. Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
V. Ders Kurulu
V. Ders Kurulu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavları-GÜZ
(Ders kurulları harici dersler)
Dönem II Yıl Sonu Sınavı
Dönem II Yılsonu Bütünleme Sınavı
08-12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014-31 Ekim 2014
30-31 Ekim 2014
03 Kasım 2014 - 26 Aralık 2014
24-26 Aralık 2014
29 Aralık 2014- 23 Ocak 2015
29 Aralık 2014- 12 Ocak 2015
19-25 Ocak 2015(Bütünleme)
26 Ocak 2015-06 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09 Şubat 2015 – 20 Şubat 2015
18-20 Şubat 2015
23 Şubat 2015 – 03 Nisan 2015
01-03 Nisan 2015
06 Nisan 2015- 28 Mayıs 2015
26-28 Mayıs 2015
01-12 Haziran 2015
22-28 Haziran 2015(Bütünleme)
15-16 Haziran 2015
02 Temmuz 2015 (Teorik)
DÖNEM III
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
I. Ders Kurulu
I. Ders Kurulu Sınavları
II. Ders Kurulu
II. Ders Kurulu Sınavları
III. Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV. Ders Kurulu
08-12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014-24 Ekim 2014
23-24 Ekim 2014
27 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014
04-05 Aralık 2014
08 Aralık 2014- 15 Ocak 2015
14-15 Ocak 2015
19-23 Ocak 2015
Ara Tatili
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
IV. Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
V. Ders Kurulu
V. Ders Kurulu Sınavı
VI. Ders Kurulu
VI. Ders Kurulu Sınavı
Dönem III Yıl Sonu Sınavı
Dönem III Yılsonu Bütünleme Sınavı
26 Ocak 2015-06 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09 Şubat 2015 – 20 Mart 2015
19-20 Mart 2015
23 Mart 2015- 24 Nisan 2015
22-24 Nisan 2015
27 Nisan 2015-05 Haziran 2015
05 Haziran 2015 (Teorik)
22 Haziran 2015 (Teorik)
08 Temmuz 2015 (Teorik)
DÖNEM IV
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Ara Tatili
Uzaktan Kayıt Yenileme ve Kayıtlı Öğrenci Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Dönem IV Yılsonu Staj Bütünleme Sınavları
01-05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
23 Ocak 2015
26 Ocak 2015-06 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09 Şubat 2015
26 Haziran 2015
13-31 Temmuz 2015
DÖNEM I SINAV TARİHLERİ
I. Ders Kurulu: 13 KASIM 2014 – 14 KASIM 2014
Pratik Sınavları
13 Kasım 2014
Teorik Sınavı
14 Kasım 2014
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
II. .Ders Kurulu: 15 OCAK 2015- 16 OCAK 2015
Pratik Sınavları
15 Ocak 2015
Teorik Sınavı
16 Ocak 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
I I I . Ders Kurulu: 26 MART 2015 – 27 MART 2015
Pratik Sınavları
26 Mart 2015
Teorik Sınavı
27 Mart 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
I V . Ders Kurulu: 28 MAYIS 2015 – 29 MAYIS 2015
Pratik Sınavları
28 Mayıs 2015
Teorik Sınavı
29 Mayıs 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM I YILSONU SINAVI (FİNAL)
Pratik Sınavları
16 Haziran 2015
Teorik Sınavı
17 Haziran 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM I YILSONU BÜTÜNLEME SINAVI
Pratik Sınavları
02 Temmuz 2015
Teorik Sınavı
03 Temmuz 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM II SINAV TARİHLERİ
I..Ders Kurulu: 30 EKİM 2014 – 31 EKİM 2014
Pratik Sınavları
30 Ekim 2014
Teorik Sınavı
31 Ekim 2014
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
II..Ders Kurulu : 24 ARALIK 2014- 26 ARALIK 2014
Pratik Sınavları
24-25 Aralık 2014
Teorik Sınavı
26 Aralık 2014
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
I I I . Ders Kurulu: 18 ŞUBAT 2015 – 20 ŞUBAT 2015
Pratik Sınavları
Teorik Sınavı
18-19 Şubat 2015
20 Şubat 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
I V . Ders Kurulu: 01 NİSAN 2015 – 03 NİSAN 2015
Pratik Sınavları
01-02 Nisan 2015
Teorik Sınavı
03 Nisan 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
V . Ders Kurulu: 26 MAYIS 2015 – 28 MAYIS 2015
Pratik Sınavları
26-27 Mayıs 2015
Teorik Sınavı
28 Mayıs 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM II YILSONU (FİNAL)
Pratik Sınavları
15 Haziran 2015
Teorik Sınavı
16 Haziran 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM II YILSONU BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Pratik Sınavları
30 Haziran 2015
Teorik Sınavı
01 Temmuz 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM III SINAV TARİHLERİ
I..Ders Kurulu: 23 EKİM 2014 – 24 EKİM 2014
Pratik Sınavları
23 Ekim 2014
Teorik Sınavı
24 Ekim 2014
II..Ders Kurulu: 04 ARALIK 2014- 05 ARALIK 2014
Pratik Sınavları
04 Aralık 2014
Teorik Sınavı
05 Aralık 2014
I I I . Ders Kurulu: 14 OCAK 2015 – 15 OCAK 2015
Pratik Sınavları
14 Ocak 2015
Teorik Sınavı
15 Ocak 2015
I V . Ders Kurulu: 19 MART 2015 – 20 MART 2015
Pratik Sınavları
19 Mart 2015
Teorik Sınavı
20 Mart 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
V . Ders Kurulu: 22 NİSAN 2015 – 24 NİSAN 2015
Pratik Sınavları
22 Nisan 2015
Teorik Sınavı
24 Nisan 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 10:30-12:30
V I . Ders Kurulu: 05 HAZİRAN 2015
Teorik Sınavı
05 Haziran 2015
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM III YILSONU (FİNAL)
Teorik Sınavı
22 Haziran 2015
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM III YILSONU BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Teorik Sınavı
08 Temmuz 2015
Saat: 10:30-12:30
DÖNEM IV SINAV TARİHLERİ
DÖNEM IV YILSONU STAJ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Staj Bütünleme Sınavları
13-31 Temmuz 2015
Saat:10:30- 17:00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ UYARINCA 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
SEÇİMİ VE ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU TOPLANTI YERİ VE TARİHLERİ
SEÇİM TARİHLERİ
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi Aday Başvuruları
I.TUR
15-25 Eylül 2014
Normal/II. Öğretim
29 Eylül 2014
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Saat: 13.00-21.00
Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerde, II.Tur seçimler aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
II.TUR
Normal/II. Öğretim
30 Eylül 2014
Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Saat: 13.00-21.00
Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerde, III.Tur seçimler aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
III.TUR
Normal/II. Öğretim
01 Ekim 2014
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Saat: 13.00-21.00
02 Ekim 2014
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Y.O. Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Saat: 10.00
09 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Saat: 14.00
Seçimler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarda yapılacaktır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Benzer belgeler

1 adet - Beşiktaş Belediyesi

1 adet - Beşiktaş Belediyesi OCA HAZİR TEMM AĞUST ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM K AN UZ OS

Detaylı

mtok - Teknoloji Fakültesi

mtok - Teknoloji Fakültesi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

Detaylı

31 Ağustos-04 Eylül 2015 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

31 Ağustos-04 Eylül 2015 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı * Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda; Yabancı Dil Hazırlık Programı Ye...

Detaylı

enerji sist. müh ıı. öğr - Teknoloji Fakültesi

enerji sist. müh ıı. öğr - Teknoloji Fakültesi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) IV.Vize Sıra

Detaylı

Akademik Takvim - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Akademik Takvim - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hariç) Enformatik bölümünde, ilçelerdeki öğrenciler için kayıtlı oldukları okullarda yapılacaktır. Yeni kayıtlı öğrenciler için Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için sınav kaydına gerek yo...

Detaylı